Стандартизація і сертифікація продукції

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Зміст

1. Структура органів і служб національної служби стандартизації

2. Технічні регламенти. Порядок застосування

3. Органи і служби у метрології

4. Ефективність робіт з стандартизації (економічна, технічна, соціальна)

5. Схеми сертифікації продукції

6. Порядок сертифікації партій продукції

7. Термін дії сертифіката відповідності. Порядок продовження терміну дії сертифіката

Список використаних джерел

1. Структура органів і служб національної служби стандартизації

Органи і служби стандартизації - організації, установи, об'єднання та їх підрозділи, основною діяльністю яких є здійснення робіт зі стандартизації або виконання певних функцій з стандартизації.

Органи стандартизації - це органи, визнані на певному рівні, основна функція яких полягає в керівництві робіт зі стандартизації.

Служби стандартизації - спеціально створювані організації підрозділу для проведення робіт зі стандартизації на певних умовах управління - державному, галузевому, підприємств (організації).

Державне регулювання та управління у галузі стандартизації здійснюється Президентом Республіки Білорусь, Радою Міністрів Республіки Білорусь, Комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь, Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь та іншими державними органами відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Президент Республіки Білорусь здійснює державне регулювання та управління у галузі технічного нормування та стандартизації відповідно до Конституції Республіки Білорусь, Законом Республіки Білорусь від 21 лютого 1995 року "Про Президента Республіки Білорусь" (Ведамасцi Вярхоўнага Савета Республiкi Білорусь, 1995р., № 17, ст. 179; Ведамасцi Нациянальнага сходу Республiкi Білорусь, 1997р., № 24, ст.463) та іншими законодавчими актами Республіки Білорусь.

У виняткових випадках при виникненні обставин, що приводять до безпосередньої загрози життю, здоров'ю та спадковості громадян, майну та навколишньому середовищі, Президент Республіки Білорусь може приймати рішення про розробку та введення в дію технічного регламенту в особливому порядку без повідомлення про розробку технічного регламенту та його публічного обговорення .

Рада Міністрів Республіки Білорусь в області технічного нормування і стандартизації:

- Забезпечує проведення єдиної державної політики;

- Забезпечує створення і функціонування системи технічного нормування та стандартизації;

- Затверджує програми розроблення технічних регламентів і взаємозалежних з ними державних стандартів;

- Встановлює порядок розробки, затвердження, державної реєстрації, перевірки, перегляду, зміни, скасування, застосування, офіційного видання технічних регламентів, у тому числі технічних регламентів відносно оборонної продукції, повідомлення та опублікування інформації про них;

- Затверджує технічні регламенти;

- Встановлює порядок державного нагляду за дотриманням вимог технічних регламентів і вимоги, що пред'являються до державних інспекторам, що здійснюють державний нагляд за дотриманням технічних регламентів;

- Дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних регламентів;

- Встановлює порядок створення і ведення Національного фонду технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування і стандартизації, а також правила користування цим фондом;

- Здійснює інші повноваження в галузі технічного нормування та стандартизації відповідно до законодавчими актами Республіки Білорусь.

Комітет по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь в області технічного нормування і стандартизації:

- Здійснює реалізацію єдиної державної політики;

-Здійснює загальну координацію розробки технічних регламентів та державних стандартів;

- Встановлює порядок розробки, затвердження, державної реєстрації, перевірки, перегляду, зміни, скасування, повідомлення про це, застосування, опублікування технічних кодексів, державних стандартів, технічних умов;

- Стверджує, вводить в дію, скасовує державні стандарти, вносить до них зміни (крім державних стандартів у галузі архітектури та будівництва);

- Здійснює державну реєстрацію технічних регламентів, технічних кодексів, державних стандартів, технічних умов (крім технічних умов, які не проходять державну реєстрацію);

- Визначає види продукції (послуг), технічні умови на які не проходять державну реєстрацію;

- Здійснює офіційне видання державних стандартів (крім державних стандартів у галузі архітектури та будівництва);

- Опубліковує інформацію про діючі технічні регламенти, технічних кодексах, державних стандартах, технічних умовах;

- Організовує і проводить систематичну перевірку діючих державних стандартів (крім державних стандартів у галузі архітектури та будівництва) з метою їх зміни або скасування;

- Здійснює державний нагляд за дотриманням вимог технічних регламентів (крім технічних регламентів, що встановлюють вимоги до будівель, будов і споруд);

- Застосовує у межах своєї компетенції до юридичним особам і індивідуальним підприємцям, які порушили вимоги технічних регламентів, заходи впливу, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства;

- Бере участь в роботі з міжнародної та міждержавної (регіональної) стандартизації (крім стандартизації в галузі архітектури та будівництва);

- Дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних нормативних правових актів, їм затверджених;

- Затверджує за пропозиціями суб'єктів технічного нормування та стандартизації склад технічних комітетів з стандартизації, перелік закріплених за ними об'єктів стандартизації, а також положення про ці технічних комітетах (крім технічних комітетів з стандартизації в галузі архітектури та будівництва);

- Надає суб'єктам технічного нормування та стандартизації право на використання знака (знаків) відповідності державним стандартам;

- Створює і веде Національний фонд технічних нормативних правових актів у галузі технічного нормування та стандартизації.

Міністерство архітектури і будівництва Республіки Білорусь в області технічного нормування та стандартизації з питань архітектури та будівництва:

- Здійснює реалізацію єдиної державної політики;

- Координує розробку технічних регламентів та державних стандартів;

- Організовує і проводить систематичну перевірку діючих державних стандартів з метою їх оновлення чи скасування;

- Стверджує, вводить в дію, скасовує державні стандарти, вносить до них зміни;

- Здійснює офіційне видання державних стандартів;

- Здійснює державний нагляд за дотриманням вимог технічних регламентів;

- Застосовує у межах своєї компетенції до юридичним особам і індивідуальним підприємцям, які порушили вимоги технічних регламентів, заходи впливу, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства;

- Бере участь в роботі з міжнародної та міждержавної (регіональної) стандартизації;

- Дає офіційні тлумачення з питань застосування технічних нормативних правових актів, їм затверджених;

- Затверджує за пропозиціями суб'єктів технічного нормування та стандартизації склад технічних комітетів з стандартизації, перелік закріплених за ними об'єктів стандартизації, а також положення про ці технічних комітетах.

2. Технічні регламенти. Порядок застосування

До технічних нормативним правовим актам у сфері технічного нормування та стандартизації відносяться:

- Технічні регламенти;

- Технічні кодекси;

- Стандарти, в тому числі державні стандарти, стандарти організацій;

- Технічні умови.

Технічні регламенти розробляються з метою захисту життя, здоров'я та спадковості людини, майна та охорони навколишнього середовища, а також попередження дій, що вводять в оману споживачів продукції та послуг щодо їх призначення, якості або безпеки. Розробка технічних регламентів в інших цілях не допускається.

Розробка технічних регламентів здійснюється республіканськими органами державного управління в межах наданих їм повноважень. Технічний регламент повинен містити обов'язкові для дотримання технічні вимоги, пов'язані з безпекою продукції, процесів її розробки, виробництва, експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації та утилізації або надання послуг, а також вичерпний перелік об'єктів технічного нормування, щодо яких встановлюються вимоги технічного регламенту.

У технічному регламенті можуть міститися:

- Правила і форми підтвердження відповідності (в тому числі схеми підтвердження відповідності) вимогам технічного регламенту щодо кожного об'єкта технічного нормування, включаючи правила та методики контролю, випробувань, вимірювань, необхідні для підтвердження відповідності;

- Правила маркування об'єктів технічного нормування, що підтверджує відповідність їх технічного регламенту;

- Вимоги до порядку здійснення державного нагляду за дотриманням технічних регламентів.

Вимоги, що містяться в технічних регламентах, можуть бути змінені лише шляхом внесення змін та (або) доповнень до відповідний технічний регламент.

При розробці технічних регламентів в якості основи можуть використовуватися відповідні міжнародні та міждержавні (регіональні) стандарти, норми, вимоги та інші документи, за винятком випадків, коли такі документи можуть бути непридатними або неефективними для забезпечення:

- Національної безпеки;

- Захисту життя, здоров'я та спадковості людини;

- Охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та енергозбереження;

- Попередження дій, що вводять в оману споживачів продукції та послуг щодо їх призначення, якості або безпеки.

Про розроблення проекту технічного регламенту повинно бути опубліковано повідомлення в офіційному виданні Комітету по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь. Повідомлення має містити інформацію про те, щодо якого об'єкта технічного нормування будуть встановлюватися технічні вимоги, обгрунтування необхідності розробки технічного регламенту та найменування розробляє його республіканського органу державного управління.

Для розгляду зацікавленими суб'єктами технічного нормування та стандартизації проектів технічних регламентів та подання відгуків на них проекти технічних регламентів повинні бути опубліковані в офіційному виданні Комітету по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь, за винятком проектів технічних регламентів, що містять відомості, віднесені до державних секретів. Термін розгляду проектів технічних регламентів - не менше 60 і не більше 90 календарних днів з дня їх опублікування.

Про завершення розгляду проекту технічного регламенту повинно бути опубліковано повідомлення в офіційному виданні Комітету по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь. З дня опублікування повідомлення остаточна редакція проекту технічного регламенту та перелік отриманих у письмовій формі зауважень зацікавлених суб'єктів технічного нормування та стандартизації повинні бути доступні для ознайомлення, за винятком проектів технічних регламентів, що містять відомості, віднесені до державних секретів.

Порядок встановлення та зняття обмежень на поширення містяться в технічних регламентах відомостей, віднесених до державних секретів, визначається відповідно до Закону Республіки Білорусь від 29 листопада 1994 року "Про державні секрети".

Технічний регламент застосовується однаковим чином і в рівній мірі незалежно від країни і (або) місця походження продукції.

Вимоги затвердженого технічного регламенту є обов'язковими для дотримання усіма суб'єктами технічного нормування та стандартизації.

Терміни введення в дію технічних регламентів встановлюються з урахуванням часу, необхідного для здійснення заходів щодо забезпечення дотримання вимог технічних регламентів, але не раніше ніж через шість місяців з дня офіційного опублікування інформації про їх затвердження, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 7 Закону Республіки Білорусь про технічний нормуванні та стандартизації.

Технічний регламент не може бути введений в дію, якщо відсутні методики контролю, вимірювань та випробувань технічних вимог, встановлених в технічному регламенті.

При виготовленні продукції на експорт, якщо умовами договору визначені інші вимоги, ніж ті, які встановлені технічними регламентами, застосовуються умови договору, за винятком умов, що суперечать технічним регламентам в частині вимог до процесів виробництва, зберігання і перевезення продукції, які здійснюються на території Республіки Білорусь.

Державний нагляд за дотриманням технічних регламентів здійснюється Комітетом по стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь, Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь та іншими республіканськими органами державного управління, уповноваженими на проведення державного нагляду в Республіці Білорусь (далі - органи державного нагляду).

Державний нагляд за дотриманням технічних регламентів безпосередньо здійснюють уповноважені посадові особи органів державного нагляду (далі - державні інспектори).

Державні інспектори мають право:

- Вільного доступу в службові та виробничі приміщення юридичних осіб або індивідуальних підприємців, які підлягають перевірці;

- Отримувати від юридичних осіб або індивідуальних підприємців документи та відомості, необхідні для здійснення державного нагляду;

- Залучати за погодженням з юридичними особами або індивідуальними підприємцями їх технічні засоби та спеціалістів для здійснення державного нагляду;

- Проводити в установленому порядку відбір проб і зразків продукції для визначення її відповідності вимогам технічних регламентів. Вартість витрачених проб і зразків, а також витрати на проведення випробувань відносяться на витрати виробництва (обігу) перевіряється юридичної особи або індивідуального підприємця в порядку, встановленому Радою Міністрів Республіки Білорусь;

- Видавати юридичним особам або індивідуальним підприємцям обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень вимог технічних регламентів, а також причин, що викликали ці порушення;

- Видавати юридичним особам або індивідуальним підприємцям приписи про заборону передачі продукції, виконання процесів її експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації та утилізації або надання послуг, які не відповідають вимогам технічних регламентів;

- Застосовувати в установленому порядку інші заходи впливу, передбачені актами законодавства.

Голова Комітету з стандартизації, метрології та сертифікації при Раді Міністрів Республіки Білорусь є за посадою одночасно Головним державним інспектором Республіки Білорусь з нагляду за дотриманням технічних регламентів. Головний державний інспектор Республіки Білорусь з нагляду за дотриманням технічних регламентів має право:

- Забороняти виконання процесів виробництва, експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації та утилізації продукції або надання послуг, які не відповідають вимогам технічних регламентів;

- Видавати юридичним особам або індивідуальним підприємцям приписи про організацію повернення споживачами і (або) вилучення з обігу продукції, що не відповідає вимогам технічних регламентів;

- Забороняти юридичним особам або індивідуальним підприємцям передачу продукції, виконання процесів її експлуатації (використання), зберігання, перевезення, реалізації та утилізації або надання послуг у разі їх ухилення від проведеної в установленому порядку перевірки та (або) створення перешкод державним інспекторам у її проведенні.

Главный государственный инспектор Республики Беларусь по надзору за соблюдением технических регламентов и государственные инспекторы имеют право осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Беларусь.

Государственные инспекторы при исполнении служебных обязанностей являются представителями власти и находятся под защитой государства. Государственные инспекторы несут установленную законодательством ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей.

3. Органы и службы по метрологии

Метрологическая служба – это совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных на обеспечение качества измерений.

Государственная метрологическая служба (ГМС) несет ответственность за метрологическое обеспечение измерений в стране на межотраслевом уровне и осуществляет государственный метрологический контроль и надзор. В состав ГМС входят государственные научные метрологические центры и научно-исследовательские институты, несущие в соответствии с законодательством ответственность за создание, хранение и применение государственных эталонов и разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений в закрепленном виде измерений. Руководство ГМС осуществляет Госстандарт Республики Беларусь.

Государственные научные метрологические центры (ГНМЦ) образуются из числа находящихся в ведении Госстандарта РБ предприятий и организаций или их структурных подразделений. Они выполняют работы по созданию, совершенствованию, хранению и применению государственных эталонов единиц величин, а также ведут разработку нормативных документов по обеспечению единства измерений. Они имеют высококвалифицированные научные кадры.

Присвоение конкретному предприятию или организации статуса ГНМЦ не изменяют формы собственности и организационно-правовой формы, а означают лишь отнесение их к категории объектов, предполагающей особые формы государственной поддержки.

Основными функциями Государственной метрологической службы являются:

- создание, совершенствование, хранение и применение государственных эталонов единиц величин;

- выполнение фундаментальных и прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области метрологии, в том числе по созданию уникальных опытно-экспериментальных установок, шкал и исходных мер для обеспечения единства измерений;

- передача размеров единиц величин от государственных эталонов исходным;

- проведение государственных испытаний средств измерений;

- разработка и совершенствование научных, нормативных, организационных и экономических основ деятельности по обеспечению единства измерений в соответствии со специализацией;

- участие в сличении государственных эталонов с национальными эталонами других стран, разработке международных норм и правил и др.

Метрологические службы государственных органов управления РБ и юридических лиц создаются для научно-технического и организационно-методического руководства работами по метрологическому обеспечению.

При выполнении работ по распространению государственного метрологического контроля и надзора создание метрологических служб является обязательным. К таким сферам деятельности относятся здравоохранение, оборона государства, обязательная сертификация продукции и услуг, регистрация национальных и международных спортивных рекордов и др.

Метрологическая служба государственного органа управления может включать в себя:

- структурные подразделения главного метролога в центральном аппарате государственного органа управления;

- головные и базовые организации метрологической службы в отраслях и подотраслях, назначаемые государственным органом управления;

- метрологические службы предприятий, объединений, организаций и учреждений.

Метрологические службы юридических лиц, то сеть предприятий, организаций или учреждений, независимо от их подчиненности и форм собственности образуются, как правило, в виде самостоятельных структурных подразделений для обеспечения единства и требуемой точности измерений.

В состав метрологических служб могут входить самостоятельные калибровочные и проверочные лаборатории, а также структурные подразделения по ремонту средств измерений.

Главными задачами метрологических служб являются:

- обеспечение качества измерений, повышение уровня и развитие техники измерений на предприятиях;

- определение основных направлений деятельности и выполнение работ по метрологическому обеспечению исследований, разработок, производства, испытаний и эксплуатации продукции;

- внедрение современных методик и СИ, автоматизированного контрольно-измерительного оборудования, информационно-измерительных систем и комплексов, эталонов, применяемых для калибровки средств измерений;

- осуществление надзора за созданием и применением СИ, аттестованными методиками выполнения измерений, эталонами единиц величин, применяемых для калибровки, соблюдением метрологических правил и норм, нормативных документов по обеспечению единства измерений.

Метрологические службы научно-исследовательских, проектно-конструкторских и технологических организаций и учреждений, включают в себя отдел главного метролога и (или) другие структурные подразделения и создаются для выполнения задач по обеспечению качества измерений и метрологическому обеспечению исследований, разработок, испытаний и эксплуатации продукции.

Метрологические службы предприятия могут иметь самостоятельные калибровочные лаборатории, которые осуществляют калибровку средств измерений для собственных нужд или сторонних юридических лиц. Они могут быть аккредитованы на право проверки и (или) калибровки средств измерений.

4. Эффективность работ по стандартизации (экономическая, техническая, социальная)

Эффективность работ по стандартизации определяется в соответствии с Рекомендациями Госстандарта Республики Беларусь.

Под эффективностью работ понимают соотношение общественного (народнохозяйственного) эффекта применения результатов работ по стандартизации в народном хозяйстве и затрат, связанных с их применением.

Определение эффективности работ по стандартизации осуществляется в целях:

- обоснования целесообразности включения конкретных работ по стандартизации (разработка нового стандарта, пересмотр или внесение изменения в действующий стандарт) в планы государственной и межгосударственной стандартизации;

- выбора наиболее оптимальных вариантов, включаемых в стандарты требований;

- оценки результативности деятельности в области стандартизации.

Эффективность работ по стандартизации выражается в следующих основных ее видах:

1) экономическая;

2) техническая и (или) информационная;

3) социальная.

В качестве показателей экономической эффективности работ используют следующие:

экономия (Э) – величина суммарного уменьшения затрат в народном хозяйстве страны в связи с применением конкретного стандарта (группы стандартов) на единицу стандартизируемой продукции (услуги);

затраты (З) - величина суммарного увеличения затрат в народном хозяйстве страны в связи с применением конкретного стандарта (группы стандартов) на единицу стандартизируемой продукции (услуги);

экономический эффект на единицу продукции (услуги) – величина итогового уменьшения затрат (издержек) при производстве, обращении, применении (эксплуатации) и утилизации единицы стандартизируемой продукции (услуги), определяемый как разность между экономией (Э) и затратами (З);

экономическая эффективность работ по стандартизации – соотношение экономического эффекта и затрат в народном хозяйстве страны в связи с применением конкретного стандарта (группы стандартов).

Определение экономической эффективности рекомендуется осуществлять при разработке и применении следующих видов стандартов:

1) стандарта на продукцию и услуги, устанавливающего технические требования или технические условия;

2) стандарта на работы (процессы);

3) стандарта на методы контроля.

Определение технической и (или) социальной эффективности рекомендуется проводить для основополагающих (организационно-технических и общетехнических) стандартов.

Техническая эффективность работ по стандартизации может выражаться в относительных показателях технических эффектов, получаемых в результате применения стандарта: например, в росте уровня безопасности, снижении вредных воздействий и выбросов (стоков), снижении материало- или энергоемкости производства или эксплуатации, повышении ресурса, надежности и др.

Информационная эффективность работ по стандартизации может выражаться в достижении необходимого для общества взаимопонимания, единства представления и восприятия информации (стандарты на термины и определения и т.п.), в том числе в договорно-правовых отношениях субъектов хозяйственной деятельности друг с другом и органов государственного управления, в международных научно-технических и торгово-экономических отношениях.

Социальная эффективность заключается в том, что реализуемые на практике обязательные требования к продукции (процессам и услугам) положительно отражаются на здоровье и уровне жизни населения, а также на других социально значимых аспектах. Она выражается в показателях снижения уровня производственного травматизма, уровня заболеваемости, повышения продолжительности жизни, улучшения социально-психологического климата и др. Как правило, социальный эффект стандартизации не поддается прямому подсчету. Нередко разработка и внедрение комплекса стандартов (допустим, на детское питание) не только не дает экономии денежных средств, но и требует дополнительных затрат. Однако получаемый в результате работ по стандартизации эффект улучшения здоровья малышей – огромное социальное достижение.

5. Схемы сертификации продукции

Сертификация продукции - деятельность соответствующих органов и субъектов хозяйствования по подтверждению соответствия продукции требованиям, установленным нормативными актами и конкретными стандартами или другими нормативными документами по стандартизации.

Продукция - результат деятельности либо процессов. Схемы сертификации – определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям (таблица 1).

Таблиця 1 СХЕМЫ сертификации продукции

Номер схемы

Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и другие способы доказательства соответствия

Проверка производства (системы качества)

Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства)

1

2

3

4

1

испытания типа

-

-

испытания типа

анализ состояния производства

-

2

испытания типа

-

испытания образцов, взятых у продавца

испытания типа

анализ состояния производства

испытания образцов, взятых у продавца; анализ состояния производства

3

испытания типа

-

испытания образцов, взятых у изготовителя

испытания типа

анализ состояния производства

испытания образцов, взятых у изготовителя; анализ состояния производства

4

испытания типа

-

испытания образцов, взятых у продавца; испытания образцов, взятых у изготовителя

испытания типа

анализ состояния производства

испытания образцов, взятых у продавца; испытания образцов, взятых у изготовителя; анализ состояния производства

5

испытания типа

сертификация производства или сертификация системы качества

контроль сертифицированной системы качества (производства); испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя

6

рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами)

сертификация системы качества

контроль сертифицированной системы качества

7

испытания партии

-

-

8

испытания каждого образца

-

-

9

рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами)

-

-

рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами)

анализ состояния производства

-

10

рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами)

-

испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя

10а

рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами)

анализ состояния производства

испытания образцов, взятых у продавца и у изготовителя; анализ состояния производства

Из таблицы 1 видно, что в качестве способов доказательства используют:

  1. испытание;

  2. проверку производства;

  3. инспекционный контроль;

  4. рассмотрение заявки-декларации (с прилагаемыми документами).

Один или совокупность нескольких способов доказательства определяют содержание схемы определенного номера. Важным критерием выбора схемы является специфика продукции.

Схемы сертификации устанавливают в системах (правилах) сертификации однородной продукции. Конкретную схему определяет заявитель. В схемах сертификации могут быть использованы документальные доказательства соответствия, полученные заявителем вне рамок данной сертификации. Они могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации. В зависимости от видов сертифицируемой продукции могут использоваться различные дополнительные документы:

  • санитарно-эпидемиологическое заключение;

  • паспорт поля или сертификат качества земельного участка, выданного агрохимической службой;

  • ветеринарное свидетельство;

  • сертификаты поставщиков и др.

6 . Порядок сертификации партий продукции

Сертификация продукции проходит по следующим основным этапам:

- подача заявки на сертификацию;

- рассмотрение и принятие решения по заявке;

- отбор, идентификация образцов и их испытания;

- проверка производства (если предусмотрена схемой сертификации);

- анализ полученных результатов, принятие решения о возможности выдачи сертификата;

- выдача сертификата соответствия;

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в соответствии со схемой сертификации.

При сертификации по отдельным схемам некоторые этапы могут не предусматриваться.

Рассмотрим подробнее содержание этапов сертификации.

Для проведення сертифікації заявник відсилає заяву до відповідного органу сертифікації (ОС). За наявності декількох ОС з сертифікації даної продукції заявник має право направити заявку в будь-який з них.

ОС розглядає заявку і (не пізніше 15 днів) повідомляє заявника рішення. У рішенні міститися всі основні умови сертифікації, зокрема: схема сертифікації, перелік необхідних документів, перелік акредитованих випробувальних лабораторій (ВЛ), перелік органів, які можуть провести сертифікацію виробництва або системи якості.

Відбір зразків для випробувань здійснюється, як правило, ІЛ. Випробування проводять на зразках, конструкція, склад і технологія виготовлення яких повинні бути такими ж, як у продукції, що поставляється споживачеві (замовникові).

Кількість зразків, порядок їх відбору та зберігання встановлюються відповідно до НД або організаційно-методичними документами з сертифікації.

Здійснювана на даному етапі ідентифікація повинна підтвердити справжність продукції, зокрема відповідність найменуванням, номеру партії, зазначеній на маркуванні.

У залежності від схеми сертифікації можуть проводитися аналіз стану виробництва, сертифікація виробництва і системи якості.

ОС після аналізу протоколів випробувань, перевірки виробництва здійснює оцінку відповідності продукції встановленим вимогам. У разі позитивних результатів ОС оформляє сертифікат і реєструє його. Сертифікат дійсний тільки при наявності реєстраційного номера. При обязательной сертификации сертификат выдается, если продукция соотвествует всем требованиям всех НД, установленных для данной продукции. Обов'язковою складовою частиною сертифікату відповідності є сертифікат пожежної безпеки.

При отрицательных результатах обязательной сертификации выпускаемой продукции ОС должен уведомить об этом соответствующий территориальный орган государственного контроля и надзора по месту расположения изготовителя для принятия необходимых мер по предупреждению реализации данной продукции или выполнения работ (оказания услуг).

Термін дії сертифіката відповідності встановлює ОС, але не більше ніж на три роки. Дія сертифіката на партію продукції, що має термін придатності, має поширюватися на строк не більше терміну придатності продукції.

Для серійно випускається продукції реалізованої виробником протягом терміну дії сертифіката, останній дійсний при його постачанні, продажу протягом терміну служби.

Інспекційний контроль (ІК) за сертифікованою продукцією проводиться протягом усього терміну дії сертифіката не рідше одного разу на рік у формі періодичних і позапланових перевірок, які включають випробування зразків продукції, аналіз стану виробництва та ін Мета інспекційного контролю - підтвердження відповідності продукції, що реалізовується встановленим вимогам.

Результати ІК оформляють актом. За результатами контролю ОС може призупинити або скасувати дію сертифіката і у випадку невідповідності продукції вимогам НД. ІК здійснюють, як правило, ОС, що проводили сертифікацію цієї продукції.

7. Срок действия сертификата соответствия. Порядок продления срока действия сертификата

Сертифікат відповідності - документ, що засвідчує відповідність об'єкта вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів.

Термін дії сертифіката відповідності встановлює ОС, але не більше ніж на три роки. Дія сертифіката на партію продукції, що має термін придатності, має поширюватися на строк не більше терміну придатності продукції.

Для серійно випускається продукції реалізованої виробником протягом терміну дії сертифіката, останній дійсний при його постачанні, продажу протягом терміну служби.

Срок действия сертификата соответствия устанавливается в соответствии с правилами и порядком сертификации однородной продукции. Даты записываются следующим образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками, год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по дате регистрации сертификата в Государственном реестре. При сертификации партий или единичного изделия вторая дата не проставляется.

У супровідної технічної документації, що додається до сертифікованої продукції, а також у товарно-супровідної документації робиться запис про проведену сертифікації.

Список використаних джерел

1. Ліфиць І. М. Стандартизація, метрологія та сертифікація: Підручник. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-Издат, 2004. - 330 с.

2. Соломаха В.Л., Цитович Б.В., Темічев AM, Смирнов В.Г. Стандартизація і сертифікація: Учеб. посібник. Мн.: Вуз-Юніті, 2001. - 260 с.

3. Нікіфоров А.Д. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Учеб. посібник. М.: Вищ. школа, 2002. - 422 с.

4. Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2004. № 4. 2 / 1011.

5. Відомості Верховної Ради Республіки Білорусь. 1995. № 31. Ст. 409; № 32. Ст. 420; № 34. Ст. 439.

6. Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З "О техническом нормировании и стандартизации".


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
93.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Стандартизація і сертифікація продукції Іноземні сертифікати якості
Сертифікація і стандартизація
Стандартизація і сертифікація 3
Стандартизація і сертифікація
Стандартизація та сертифікація 2
Метрологія стандартизація і сертифікація 4
Метрологія стандартизація і сертифікація 2
Стандартизація сертифікація акредитація
© Усі права захищені
написати до нас