Стаж

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення. 3
1. Страховий стаж: загальний і спеціальний. 4
2. Загальний трудовий стаж: порядок обчислення, юридичне значення. 10
3. Порівняння загального трудового та страхового стажу. 15
4. Безперервний трудовий стаж: порядок обчислення, юридична значення 17
5. Порядок підтвердження стажу: загального трудового, страхового, спеціального, безперервного. 22
Висновок. 31
Список використаної літератури .. 33


Введення

Поняття «страховий стаж» є новим для вітчизняного пенсійного забезпечення. До прийняття Закону про трудові пенсії юридичне значення надавалося трудового стажу, тобто сумарної тривалості трудової та іншої суспільно корисної діяльності. Крім того, до трудового стажу включалися періоди, які взагалі не можна віднести ні до якої трудової діяльності (зокрема, проживання подружжя військовослужбовців у місцевостях, де вони не могли працевлаштуватися за фахом; проживання за кордоном непрацюючих подружжя працівників російських установ і міжнародних організацій та ін ).
До періодів роботи відносяться періоди виконання трудової функції за трудовим договором. Це може бути будь-яка робота - постійна, тимчасова, сезонна, надомна і т.п.
Під іншою діяльністю розуміють виконання робіт або надання послуг за цивільно-правовими договорами, створення творів за авторськими договорами, заняття індивідуальною підприємницькою діяльністю.
З визначень, використаних у законодавстві, видно, що має місце трансформація понять: праця як така, як кваліфікуюча ознака чи критерій, що визначає право громадян на пенсійне страхування, поступово замінюється іншим - сплатою страхових внесків, тобто реальним фінансовим результатом цієї праці, вкладеним в загальну систему пенсійного страхування застрахованих осіб.
Тому метою даної роботи є розгляд усіх видів стажу в російському законодавстві.

1. Страховий стаж: загальний і спеціальний

Поняття страхового трудового стажу вперше введено Федеральним законом від 01.04.1996 № 27-ФЗ. [1] Це поняття сформульовано як сумарна тривалість періодів трудової діяльності застрахованої особи протягом його життя, за які сплачуються страхові внески.
У більш пізньому за часом прийняття нормативно-правового акта - Федеральному законі від 16.07.1999 № 165-ФЗ «Про основи обов'язкового соціального страхування» [2] - страховий трудовий стаж визначається як сумарна тривалість часу сплати страхових внесків.
У той же час названі вище Закони не передбачали порядку його обліку та обчислення, і стаж на практиці до 01.01.2002 обчислювався за умовами і нормами ст. 89 Закону від 20.11.1990 № 340-1 «Про державні пенсії в Російській Федерації».
У ст. 2 Федерального закону про трудові пенсії [3] дана норма-дефініція, згідно з якою страховий стаж - враховується при визначенні права на трудову пенсію сумарна тривалість періодів роботи і (або) іншої діяльності, протягом яких сплачувалися страхові внески до ПФР, а також інших періодів , зараховуються до страхового стажу.
У цьому формулюванні полягає інший правовий зміст. Наявність різних формулювань по одному предмету призвело до необхідності вибору правозастосувальними органами такій редакції, яка відповідає інтересам адресата норми. З огляду на це, а також той факт, що норма-дефініція за своєю суттю статична, а нормою матеріального права закріплена умова про сплату страхових внесків «за ці періоди», в практичній діяльності застосовується норма, яка регулює безпосереднє включення до страхового стажу періодів роботи і (або ) іншої діяльності, тобто редакція норми, передбачена в ст. 10 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ.
За змістом статті 10 Федерального закону про трудові пенсії видно, що її цільова спрямованість - правове регулювання включення до страхового стажу роботи і (або) іншої діяльності. Термін «робота» в економічному сенсі визначається як здійснення трудової діяльності, участь у праці, виконання людиною, колективом певного кола доручень, завдань.
Таким чином, стаття 10 Федерального закону про трудові пенсії орієнтована на врегулювання прав тих застрахованих осіб, які трудяться.
До періодів роботи відносяться:
- Періоди виконання трудової функції за трудовим договором. За характером діяльності це може бути будь-яка передбачена трудовим законодавством робота - постійна, тимчасова, штатна, позаштатна, сезонна, надомна тощо;
- Періоди роботи за договором цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт або надання послуг;
- Періоди роботи з авторських і ліцензійним договорами;
- Періоди роботи в окремих громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки та інші);
- Періоди роботи членів селянського (фермерського) господарства і громадян, що працюють у селянському (фермерському) господарстві за договорами про використання їх праці;
- Періоди роботи як пастуха за договором з колективом громадян-власників худоби за час до укладення трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання робіт або надання послуг.
Поняття іншої діяльності даним Федеральним законом не розкривається. Пенсійним законодавством відома індивідуальна трудова діяльність, підприємницька діяльність, діяльність членів творчих спілок, діяльність в якості голів селянських (фермерських) господарств, в якості членів родових, сімейних громад корінних нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання. Проте встановлене правове регулювання поширюється і на іншу діяльність.
Правовий сенс ст. 10 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ не обмежується тим, що в ній визначено періоди роботи та іншої діяльності, що підлягають включенню до страхового стажу за умови сплати за них страхових внесків, у ній одночасно міститься умова про виконання роботи і (або) іншої діяльності на території Російської Федерації і коло осіб.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 10 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ до страхового стажу зараховуються періоди роботи і (або) іншої діяльності, які виконувалися на території Російської Федерації особами, зазначеними в ч. 1 ст. 3 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ, за умови, що за ці періоди сплачувалися страхові внески до ПФР. Таким чином, до кола осіб відносяться особи, застраховані відповідно до Федеральним законом від 15.12.2001 № 167-ФЗ. [4]
Названим Законом закріплено, що це громадяни Російської Федерації, а також проживають на території Російської Федерації іноземні громадяни та особи без громадянства, які виконують трудову діяльність на умовах, передбачених законодавством.
Пунктом 2 ст. 10 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ передбачено умови включення до страхового стажу періодів роботи і (або) іншої діяльності, які виконувалися особами, зазначеними в ч. 1 ст. 3 зазначеного Закону, за межами території Російської Федерації. При цьому передбачається сплата страхових внесків у випадках, регульованих законодавством Російської Федерації чи міжнародними договорами Російської Федерації.
Пункт 2 ст. 10 Федерального закону від 17.12.2001 № 173-ФЗ також містить відсилочну норму до ст. 29 Федерального закону від 15.12.2001 № 167-ФЗ.
Цією статтею, зокрема, визначено:
- Громадяни Російської Федерації, які працюють за межами території Російської Федерації, має право добровільно вступити у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування і здійснювати сплату страхових внесків до бюджету ПФР за себе;
- Фізичні особи мають право добровільно вступити у правовідносини з обов'язкового пенсійного страхування і здійснювати сплату страхових внесків за іншу фізичну особу, за яке не здійснюється сплата страхових внесків страхувальником.
Зазначені фізичні особи здійснюють сплату страхових внесків у встановленому законом порядку. При цьому сплачені суми страхових внесків враховуються при визначенні права громадян на отримання обов'язкового страхового забезпечення на загальних підставах. [5]
Таким чином, за змістом нормативних положень можна зробити висновок про можливість добровільної участі в системі обов'язкового пенсійного страхування трьох категорій фізичних осіб:
- Громадян, що працюють за межами території Російської Федерації;
- Осіб, які здійснюють сплату страхових внесків за інше працює фізична особа, за яку не здійснюється сплата страхових внесків страхувальником згідно із законом;
- Осіб, які здійснюють сплату страхових внесків за іншу фізичну особу, за яке не здійснюється сплата страхових внесків страхувальником через відсутність страхувальника як такого, тому що ця особа не зайнято трудовою діяльністю.
При цьому правові наслідки добровільної участі в системі обов'язкового пенсійного страхування першої категорії осіб не потребують коментарів.
Що стосується другої категорії, то у відношенні осіб, які виконують роботи (послуги) для садівницьких, садово-городніх, гаражно-будівельних і житлово-будівельних кооперативів, слід зазначити залежний характер закріпленої законодавчо норми. Уточнення її правового сенсу можливо в системному зв'язку з нормами чинного законодавства.
Згідно зі ст. 10 Федерального закону від 15.12.2001 № 167-ФЗ об'єктом обкладення страховими внесками і базою для їх нарахування є об'єкт оподаткування і податкова база по єдиному соціальному податку (внеску), встановлені гл. 24 НК РФ. [6] У практичній діяльності це означає, що страхові внески можуть бути нараховані на ті суми, на які нараховується єдиний соціальний податок. Беручи до уваги, що відповідно до подп. 8 п. 1 ст. 238 НК РФ суми, що виплачуються за рахунок членських внесків садівничих, садово-городніх, гаражно-будівельних і житлово-будівельних кооперативів (товариств) особам, які виконують роботи (послуги) для зазначених організацій, що не підлягають оподаткуванню, з цих сум не проводилася сплата страхових внесків до бюджету ПФР. З цього випливає, що при визначенні права на трудову пенсію періоди їх діяльності після 01.01.2002 не підлягають включенню до страхового стажу.
У відношенні третьої категорії роз'яснення дані Департаментом розвитку соціального страхування, політики у сфері фізичної культури, спорту і туризму Мінздоровсоцрозвитку Росії. На думку Департаменту, періоди сплати страхових внесків за обличчя, за яке не здійснювалася сплата страхових внесків страхувальником відповідно до Федеральним законом від 15.12.2001 № 167-ФЗ, іншою особою у добровільному порядку відповідно до абз. 2 п. 1 ст. 29 даного Закону, не пов'язані із здійсненням трудової діяльності, не можуть бути включені до страхового стажу. При цьому суми сплачених страхових внесків враховуються в розрахунковому пенсійне капіталі застрахованої особи, за якого сплачувалися страхові внески, для визначення страхової частини трудової пенсії, а також дані суми враховуються для визначення накопичувальної частини трудової пенсії.
Відповідно до ст. 66 ТК РФ [7] трудова книжка встановленого зразка є основним документом про трудову діяльність і трудовий стаж працівника.

2. Загальний трудовий стаж: порядок обчислення, юридичне значення

Трудовий стаж - враховується при визначенні права на окремі види пенсій по державному пенсійному забезпеченню сумарна тривалість періодів роботи та іншої діяльності, які зараховуються до страхового стажу для отримання пенсії, передбаченої Федеральним законом «Про трудові пенсії в Російській Федерації» (ст. 2 Закону про державний пенсійне забезпечення [8]).
Нормами п. 2 ст. 10 Закону про державне пенсійне забезпечення право на пенсію по старості окремих категорій громадян визначається з урахуванням трудового стажу.
До складу трудового стажу зараховуються періоди роботи та іншої суспільно корисної діяльності, зараховуються до страхового стажу при встановленні трудової пенсії.
До страхового стажу включаються робота і (або) інша діяльність, передбачені у ст. 10 Закону про трудові пенсії, а також зараховуються інші періоди відповідно до ст. 11 зазначеного Закону.
Закон про державне пенсійне забезпечення не містить норм, які передбачають правила підрахунку трудового стажу та порядок його підтвердження. Однак, виходячи зі змісту положень статті 10, ці правила аналогічні правилами підрахунку і порядку підтвердження страхового стажу, передбаченого ст. 13 Закону про трудові пенсії.
Аналіз правового змісту ст. 10 і 11 Закону про трудові пенсії дозволяє зробити висновок, що розрізняються періоди роботи і (або) іншої діяльності, які включаються до страхового стажу (пов'язані зі сплатою страхового внеску), а також періоди, які зараховуються до страхового стажу (нестрахові періоди).
Для включення до страхового стажу періодів роботи потрібне дотримання двох обов'язкових умов:
- Виконання робіт на території РФ;
- Сплата страхових внесків до ПФР за ці періоди.
Законодавець також передбачив можливість включення до страхового стажу періодів роботи російських громадян за кордоном, якщо це встановлено міжнародними договорами, а також у разі сплати страхових внесків до ПФР в добровільному порядку відповідно до Закону про обов'язкове пенсійне страхування.
До іншим періоду, зараховуються до страхового стажу, відносяться:
- Військова служба (за призовом, за контрактом);
- Період догляду одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею віку півтора років, але не більше 3 років у загальній складності;
- Період одержання допомоги по безробіттю, участі в оплачуваних громадських роботах і час переїзду за направленням державної служби зайнятості в іншу місцевість для виконання роботи;
- Період утримання під вартою та відбування покарання необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих;
- Період догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або особою, яка досягла 80-річного віку.
Всі перераховані періоди зараховуються до страхового стажу при обов'язковій умові - їм повинна передувати і (або) слідувати робота (незалежно від тривалості - теоретично достатньо одного дня, разом з тим в реальному житті робота такої тривалості вважається випадковою з усіма наслідками, що випливають звідси наслідками). [9 ]
Тривалість страхового стажу має значення лише для визначення права на трудову пенсію.
Страховий стаж обчислюється лише у календарному порядку (без застосування пільгового обчислення); при збігу за часом декількох періодів (наприклад, період роботи й часу одночасного догляду за дитиною, в тому числі інвалідом) враховується один з таких періодів.
На підставі п. 4 статті 13 Закону про державне пенсійне забезпечення Постановою Уряду РФ від 24.07.02 № 555 [10] затверджено Правила підрахунку і підтвердження страхового стажу для встановлення трудових пенсій.
З метою оцінки пенсійних прав застрахованих осіб під загальним трудовим стажем розуміється сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності до 1 січня 2002 року, що враховується в календарному порядку, до якої включаються:
1) періоди роботи в якості робітника, службовця (в тому числі робота по найму за межами території Російської Федерації), члена колгоспу або іншої кооперативної організації; періоди іншої роботи, на якій працівник, не будучи робітником або службовцем, підлягав обов'язковому пенсійному страхуванню; періоди роботи (служби) у воєнізованій охороні, органах спеціального зв'язку або в гірничорятувальної частини незалежно від її характеру; періоди індивідуальної трудової діяльності, у тому числі в сільському господарстві;
2) періоди творчої діяльності членів творчих спілок - письменників, художників, композиторів, кінематографістів, театральних діячів, а також літераторів і художників, які не є членами відповідних творчих спілок;
3) служба в Збройних Силах Російської Федерації та інших утворених відповідно до законодавства Російської Федерації військових формуваннях, Об'єднаних Збройних Силах Співдружності Незалежних Держав, Збройних Силах колишнього СРСР, органах внутрішніх справ Російської Федерації, органах зовнішньої розвідки, органах федеральної служби безпеки, федеральних органах виконавчої влади, в яких передбачена військова служба, колишніх органах державної безпеки Російської Федерації, а також в органах державної безпеки та органах внутрішніх справ колишнього СРСР (у тому числі в періоди, коли ці органи іменувалися по-іншому), перебування в партизанських загонах в період громадянської війни і Великої Вітчизняної війни;
4) періоди тимчасової непрацездатності, що почалася у період роботи, і період перебування на інвалідності I і II групи, отриманої внаслідок каліцтва, пов'язаного з виробництвом, або професійного захворювання;
5) період перебування в місцях ув'язнення понад термін, призначеного при перегляді справи;
6) періоди одержання допомоги по безробіттю, участі в оплачуваних громадських роботах, переїзду за направленням служби зайнятості в іншу місцевість і працевлаштування.
Таким чином, юридичне значення загального трудового стажу в тому, що загальний трудовий стаж зберігає своє значення для конвертації пенсійних прав застрахованих осіб в пенсійний капітал на 01.01.2002.
У пункті 4 статті 30 Закону про трудові пенсії визначено, що «з метою оцінки пенсійних прав застрахованих осіб під загальним трудовим стажем розуміється сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності до 01.01.2002, що враховується в календарному порядку ...».[ 11]
Отже, включенню до загального трудового стажу підлягають тільки ті періоди, які прямо передбачені п. п. 1 - 6 п. 4 названої статті, і всі вони (без винятку) підраховуються в календарному порядку.
Обчислення загального трудового стажу проводиться в календарному порядку з урахуванням Положення про порядок підтвердження трудового стажу, затвердженого Наказом Мінсоцобеспеченія РРФСР від 04.10.1991 № 190. [12]

3. Порівняння загального трудового та страхового стажу

Невже настільки звичне для нашого слуху поняття «загальний трудовий стаж» втратило свою актуальність і більше не враховується в пенсійній справі? Не зовсім так. Згідно з раніше діяв законом про пенсії, загальний трудовий стаж - це сумарна тривалість трудової та іншої суспільно корисної діяльності, з урахуванням якої встановлювалися пенсійні виплати. І якщо раніше наявність загального трудового стажу було необхідно для виникнення у працівника права на пенсію (для чоловіків - 25 років, для жінок - 20 років), то тепер він теж враховується, проте роль його при цьому зовсім інша.
Тривалість загального трудового стажу використовується зараз працівниками Пенсійного фонду для визначення величини пенсійного капіталу, тобто величини накопичень майбутнього пенсіонера на момент введення Закону № 173-ФЗ. З цих накопичень розраховується страхова частина пенсії. А це (увага!) істотний момент, тому що базова частина пенсії незмінна, завжди встановлюється у твердих сумах, а страхова складова - динамічна і безпосередньо впливає на розмір очікуваних пенсійних виплат.
Іншими словами, загальний трудовий стаж впливає на розмір пенсії тих осіб, хто почав свою трудову діяльність до 1 січня 2002 року, тобто до набуття чинності Закону № 173-ФЗ.
Отже, до трудового стажу працівника (загальний трудовий, страховий) крім часу фактичної роботи можуть входити й інші юридично значимі періоди. Інші періоди становлять інтерес тільки для органів Пенсійного фонду. Саме туди піде ваш співробітник з документами, додавали йому необхідний стаж. Щоправда, у разі втрати (пошкодження) трудової книжки вам доведеться на вимогу майбутнього пенсіонера видавати відсутні папери, наприклад довідку про наявний стаж, копію трудового договору. Таким чином, ваше головне завдання - правильно розраховувати періоди трудової діяльності, відображені в трудовій книжці працівника, і допомогти працівникові зорієнтуватися при оформленні трудової пенсії.
Виникнення такого поняття, як страховий стаж, безпосередньо пов'язано з реформою пенсійного забезпечення в Росії. Вперше згадка про нього зустрічається в тексті Федерального закону «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного пенсійного забезпечення» від 01.04.96 № 27-ФЗ.
Із змісту діючих нормативних актів виводимо таке визначення. Страховий стаж - це сумарна тривалість періодів трудової діяльності застрахованої особи, протягом яких за неї сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації.
За яких обставин виникає необхідність підтверджувати наявність або констатувати відсутність страхового стажу у певного працівника?
Звичайно ж, при визначенні права працівника на трудову пенсію, тобто на пенсію або за віком, або по інвалідності, або з нагоди втрати годувальника.
Однією з умов призначення трудової пенсії по старості (поряд з досягненням встановленого віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) є наявність страхового стажу тривалістю не менше п'яти років (п. 2 ст. 7 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації »).
Якщо ж мова йде про призначення інших видів трудових пенсій - пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, - то тут важлива не сама тривалість страхового стажу, а його фактичну наявність. При повній відсутності страхового стажу як такого встановлюються так звані державні пенсії. [13]

4. Безперервний трудовий стаж: порядок обчислення, юридичне значення

Безперервний стаж - це тривалість останнього періоду безперервної роботи, іншої суспільно-корисної діяльності (п.1 постанови Радміну СРСР від 13.04.73 № 252 [14]). Законом встановлені випадки, коли трудовий стаж переривається, а коли залишається безперервним. Вони пов'язані з переходом працівника на іншу роботу. Визначення його тривалості необхідно тільки для обчислення розміру допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Відповідно до зазначених Правил, при призначенні робітникам і службовцям допомоги з державного соціального страхування безперервний трудовий стаж визначається за тривалістю останньої безперервної роботи на даному підприємстві, в установі, організації. У випадках, передбачених цими Правилами, в безперервний трудовий стаж зараховується також час попередньої роботи або іншої діяльності.
При переході з однієї роботи на іншу безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в роботі не перевищив одного місяця, якщо інше не встановлено цими Правилами та іншими нормами чинного законодавства.
При звільненні після 1 вересня 1983 р. по власним бажанням без поважних причин безперервний трудовий стаж зберігається за умови, що перерва в роботі не перевищив трьох тижнів. Причини, які визнаються поважними при звільненні за власним бажанням, визначаються Державним комітетом СРСР по праці та соціальних питань і ВЦРПС.
У наступних випадках безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі не перевищив двох місяців:
а) при вступі на іншу роботу осіб, які працювали в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, після звільнення з роботи після закінчення строку трудового договору;
б) при надходженні на роботу в СРСР після звільнення від роботи в установах, організаціях і на підприємствах СРСР за кордоном або в міжнародних організаціях;
в) при вступі на роботу в СРСР громадян, що переселилися з країн, з якими СРСР уклав угоди або договори про соціальне забезпечення, після звільнення від роботи в установах, організаціях і на підприємствах цих країн. Двомісячний період у цьому випадку обчислюється починаючи з дня приїзду до СРСР.
У наступних випадках безперервний трудовий стаж зберігається, якщо перерва в роботі не перевищив трьох місяців:
а) при вступі на роботу осіб, які вивільняються з підприємств, установ та організацій у зв'язку з їх реорганізацією чи ліквідацією або здійсненням заходів щодо скорочення чисельності або штату працівників, а також при вступі на роботу робітників і службовців, звільнених з частин, установ, організацій і з підприємств Збройних Сил СРСР у зв'язку з проведенням заходів зі скорочення їх відповідно до рішень Уряду СРСР;
б) при вступі на роботу після закінчення тимчасової непрацездатності, що призвела відповідно до чинного законодавства звільнення з колишньої роботи, а також при вступі на роботу після звільнення з роботи у зв'язку з інвалідністю або після звільнення інвалідів з інших підстав (крім перелічених у підпунктах «а »-« з »п. 7 цих Правил), по яких не встановлені більш пільгові умови збереження безперервного трудового стажу. Тримісячний період у цих випадках обчислюється починаючи з дня відновлення працездатності. Днем відновлення працездатності вважається відповідно день винесення висновку про це лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК) або день, за який була встановлена ​​інвалідність;
в) при вступі на роботу після звільнення внаслідок виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі за станом здоров'я, який перешкоджає продовженню даної роботи (згідно з медичним висновком, який був винесений у встановленому порядку);
г) при вступі на роботу вчителів початкових класів загальноосвітніх шкіл, звільнених від роботи в школі у зв'язку з переведенням IV класів на систематичне викладання основ наук і тимчасовим скороченням кількості учнів початкових класів.
У робітників і службовців, звільнених з роботи до 1 липня 1973 р. по підставах, передбачених підпунктами «б» і «в» цього пункту, і надійшли на іншу роботу до 1 жовтня 1973 р., безперервний трудовий стаж зберігається незалежно від тривалості перерви в роботі.
При розірванні трудового договору вагітними жінками або матерями, які мають дітей (у тому числі усиновлених або перебувають під опікою чи піклуванням) віком до 14 років або дитину - інваліда віком до 16 років, безперервний трудовий стаж зберігається за умови вступу на роботу до досягнення дитиною зазначеного віку.
Безперервний трудовий стаж зберігається незалежно від тривалості перерви в роботі:
а) при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв'язку з переведенням чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
б) при вступі на роботу після звільнення за власним бажанням у зв'язку з відходом на пенсію по старості або після звільнення пенсіонера по старості з інших підстав, крім перерахованих у підпунктах «а» - «з» п. 7 цих Правил. Це правило поширюється також на пенсіонерів, які отримують пенсії за іншими підставами (наприклад, за вислугу років), якщо вони одночасно мають право на пенсію по старості.
Безперервний трудовий стаж не зберігається при вступі на роботу після припинення трудового договору за наступних підстав:
а) систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку;
б) прогул (в тому числі відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин або появу на роботі в нетверезому стані;
в) набрання законної сили вироком суду, яким працівник засуджений до позбавлення волі, виправних робіт не за місцем роботи або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;
г) втрата довіри з боку адміністрації до працівника, безпосередньо обслуговуючому грошові або товарні цінності;
д) вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням даної роботи;
е) вимога профспілкового органу;
ж) звільнення як дисциплінарне стягнення, що накладається в порядку підлеглості або у відповідності з статутами про дисципліну;
з) вчинення працівником інших винних дій, за які законодавством передбачене звільнення з роботи;
і) повторне звільнення після 13 грудня 1979 р. по власним бажанням без поважних причин (що визначаються відповідно до п. 2 цих Правил), якщо з дня попереднього звільнення за таким же підставі не минуло 12 місяців. [15]
У всіх випадках, коли при переході з однієї роботи на іншу змінюється місце проживання, дозволений перерву в роботі подовжується на час, необхідний для проїзду до нового місця проживання.
Якщо протягом терміну надходження на нову роботу, яким обумовлене збереження безперервного трудового стажу, працівник був тимчасово непрацездатний і представив довідку про це, видану лікувальним закладом за підписами лікуючого і головного лікарів, засвідченими печаткою, то цей строк продовжується на число днів непрацездатності. У разі ж встановлення працівникові інвалідності протягом цього терміну безперервний трудовий стаж обчислюється в порядку, передбаченому підпунктом «б» п. 4 цих Правил.
Тривалість безперервного трудового стажу робітників і службовців встановлюється адміністрацією підприємства, установи, організації відповідно до записів у трудових книжках або на підставі інших належно оформлених документів. [16]
Контроль за правильністю встановлення адміністрацією безперервного трудового стажу здійснюється профспілковими організаціями.

5. Порядок підтвердження стажу: загального трудового, страхового, спеціального, безперервного

Як вже зазначалося, основним документом, що підтверджує періоди роботи за трудовим договором, а отже, і наявність стажу (незалежно від його виду), є трудова книжка встановленого зразка (далі іменується - трудова книжка).
За відсутності трудової книжки, а також у разі, коли в трудовій книжці містяться неправильні й неточні відомості або відсутні записи про окремі періоди роботи, на підтвердження періодів роботи приймаються письмові трудові договори, оформлені згідно з трудовим законодавством, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин, трудові книжки колгоспників, довідки, що видаються роботодавцями або відповідними державними (муніципальними) органами, виписки з наказів, особові рахунки та відомості на видачу заробітної плати.
У випадку, коли трудова книжка не ведеться, періоди роботи за трудовим договором підтверджуються письмовим трудовим договором, оформленим відповідно до трудового законодавства, яке діяло на день виникнення відповідних правовідносин.
Періоди роботи за договором цивільно-правового характеру, предметом якого є виконання робіт або надання послуг, підтверджуються зазначеним договором, оформленим відповідно до цивільного законодавства, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин, та документом роботодавця про сплату обов'язкових платежів. [17]
При цьому тривалість періоду роботи, що включається до страхового стажу, визначається відповідно до терміну дії договору, відповідного періоду сплати обов'язкових платежів. У випадках, коли термін дії договору не встановлений, тривалість зазначеного періоду визначається виходячи з періоду сплати обов'язкових платежів.
Періоди роботи з авторських і ліцензійним договорами підтверджуються зазначеними договорами, оформленими відповідно до цивільного законодавства, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин, та документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
При цьому тривалість періоду роботи, що включається до страхового стажу, визначається відповідно до терміну дії договору, відповідного періоду сплати обов'язкових платежів. У випадках, коли термін дії договору не встановлений, тривалість зазначеного періоду визначається виходячи з періоду сплати обов'язкових платежів.
Періоди роботи в окремих громадян за договорами (домашні робітниці, няні, секретарі, друкарки та інші) за час до укладення трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання робіт або надання послуг, підтверджуються договором між наймачем і працівником, зареєстрованим у профспілкових органах, і документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди роботи членів селянського (фермерського) господарства і громадян, що працюють у селянському (фермерському) господарстві за договорами про використання їх праці, підтверджуються трудовою книжкою та документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Записи, внесені до трудових книжок членів господарства і громадян, що працюють у селянському (фермерському) господарстві за договорами про використання їх праці, засвідчуються органом місцевого самоврядування.
Періоди роботи як пастуха за договором з колективом громадян - власників худоби за час до укладення трудових договорів або договорів цивільно-правового характеру, предметом яких є виконання робіт або надання послуг, підтверджуються договором між пастухом та колективом громадян - власників худоби (з відміткою про його виконанні) та документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди індивідуальної трудової діяльності осіб, що мали реєстраційні посвідчення або патенти, видані виконкомами місцевих Рад народних депутатів, періоди трудової діяльності на умовах індивідуальної або групової оренди за період до 1 січня 1991 р. підтверджується документом фінансових органів або довідками архівних установ про сплату обов'язкових платежів.
Зазначені періоди діяльності (за винятком діяльності індивідуальних підприємців, які перейшли на сплату єдиного податку на поставлений дохід і застосовували спрощену систему оподаткування) починаючи з 1 січня 1991 р. підтверджується документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди здійснення підприємницької діяльності, протягом якої індивідуальним підприємцем сплачувався єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності, підтверджуються свідоцтвом про сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності, що видаються територіальними податковими органами у встановленому порядку.
Періоди здійснення підприємницької діяльності, протягом яких індивідуальним підприємцем, який застосовує спрощену систему оподаткування, у встановленому порядку сплачувалася вартість патенту, підтверджуються за періоди до 1 січня 2001 р. документа територіальних органів Пенсійного фонду Російської Федерації в порядку, визначеному Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації , а за періоди після 1 січня 2001 р. - документом територіальних податкових органів за формою згідно з додатком № 1.
Періоди діяльності в якості голів селянських (фермерських) господарств підтверджуються документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди діяльності в якості членів родових, сімейних громад корінних нечисленних народів Півночі, котрі займаються традиційними галузями господарювання, підтверджуються документом відповідної громади про період цієї діяльності та документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди творчої діяльності членів творчих спілок, які не перебувають у штаті організацій, підтверджуються довідкою організації, що виплатила зазначеній особі винагороду за створене ним твір, про сплату з суми цієї винагороди обов'язкових платежів.
Періоди діяльності в якості приватних детективів, які займаються приватною практикою нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які самостійно забезпечують себе роботою, підтверджуються документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації або територіального податкового органу про сплату обов'язкових платежів.
Періоди іншої діяльності, не зазначеної в пунктах 13 - 18 цих Правил, що здійснювалася громадянами, щодо яких відповідно до законодавства Російської Федерації виникають у зв'язку зі сплатою обов'язкових платежів зобов'язання з обов'язкового пенсійного страхування, підтверджуються документом територіального органу Пенсійного фонду Російської Федерації про сплату обов'язкових платежів на обов'язкове пенсійне страхування.
Період проходження військової служби, а також іншої прирівняної до неї служби, передбаченої Законом Російської Федерації «Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей», підтверджується військовими квитками, довідками військових комісаріатів, військових підрозділів, архівних установ, записами у трудовій книжці, внесеними на підставі документів, та іншими документами, що містять відомості про період проходження служби.
Період отримання допомоги по державному соціальному страхуванню в період тимчасової непрацездатності підтверджується документом роботодавця або територіального органу Фонду соціального страхування Російської Федерації про період виплати зазначеної допомоги.
Період догляду одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею віку півтора років підтверджується документами, що засвідчують народження дитини та досягнення нею віку півтора років.
У якості зазначених документів можуть бути представлені свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про смерть, довідки житлових органів про спільне проживання до досягнення дитиною віку півтора років, документи роботодавця про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею віку півтора років і інші документи, що підтверджують необхідні відомості.
Крім того, звертається за встановленням трудової пенсії громадянин (один з батьків) повинен подати відомості про другий з батьків, необхідні для вирішення питання про те, кому з батьків слід зараховувати до страхового стажу період догляду за дитиною.
Період отримання допомоги по безробіттю, період участі в оплачуваних громадських роботах і період переїзду за направленням державної служби зайнятості в іншу місцевість для працевлаштування підтверджується довідкою органу державної служби зайнятості за формою згідно з додатком № 2.
Період тримання під вартою осіб, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі і на засланні підтверджується документами установи, виконуючого покарання, про період відбування покарання в місцях позбавлення волі, на засланні, утримання під вартою та документом про необгрунтованому притягнення до кримінальної відповідальності, виданими в установленому порядку.
Період тримання під вартою осіб, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі і на засланні підтверджується документами установи, виконуючого покарання, про період відбування покарання в місцях позбавлення волі, на засланні, утримання під вартою і зараховується до страховий стаж при наявності документа про реабілітацію, виданого в установленому порядку.
Період перебування осіб із числа репресованих народів у спецпоселеннях (місцях заслання) підтверджується документами органу внутрішніх справ Російської Федерації про період перебування у спецпоселеннях (місцях заслання) або про термін перебування під наглядом з обмеженням прав і свобод та зараховується до страхового стажу при наявності документа про реабілітацію , виданого в установленому порядку.
Період догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом віком до 18 років або за особою, яка досягла віку 80 років, зараховується до страхового стажу рішенням органу, що здійснює пенсійне забезпечення, за місцем проживання особи, за якими здійснюється догляд, прийнятою на підставі заяви працездатної особи, що здійснює догляд, за формою згідно з додатком № 3 та документів, що засвідчують факт і тривалість перебування на інвалідності (для інвалідів I групи та дітей-інвалідів), а також вік (для престарілих і дітей-інвалідів) особи, за яким здійснюється догляд.
При роздільному проживанні працездатної особи, що здійснює догляд, та особи, за якими здійснюється догляд, крім перерахованих документів подається письмове підтвердження особи, за яким здійснюється (здійснювався) догляд, або його законного представника, про те, що за ним насправді здійснювався догляд, вказуються прізвище, ім'я, по батькові особи, що здійснював догляд, і період догляду. При неможливості отримання зазначеного письмового підтвердження (зважаючи смерті, стану здоров'я) відповідне письмове підтвердження може бути подана членами сім'ї особи, за яким здійснюється (здійснювався) догляд. Фактичні обставини здійснення догляду можуть бути підтверджені актом обстеження органу, що здійснює пенсійне забезпечення.
Факт і тривалість перебування на інвалідності підтверджуються випискою з акта огляду в установі державної служби медико-соціальної експертизи.
В якості документів, що підтверджують вік, можуть бути представлені свідоцтво про народження, паспорт, а також інші документи.
Періоди роботи на території Російської Федерації, передбачені підпунктом "а" пункту 1 цих Правил, до реєстрації громадянина як застрахованої особи можуть встановлюватися на підставі свідчень двох чи більше свідків, які знають громадянина по спільній роботі в одного роботодавця, якщо документи про роботу втрачені у зв'язку зі стихійним лихом (землетрусом, повінню, ураганом, пожежею і тому подібними причинами) і відновити їх неможливо.
До заяви громадянина про встановлення періоду його роботи за свідченнями свідків повинні бути додані:
1) документ державного (муніципального) органу, на території якого сталося стихійне лихо, що підтверджує число, місяць, рік, місце і характер події стихійного лиха;
2) документ роботодавця або відповідного державного (муніципального) органу, що підтверджує факт втрати документів про роботу у зв'язку із зазначеним стихійним лихом і неможливість їх відновлення;
3) довідка архівної установи або державного (муніципального) органу, що підтверджує факт відсутності архівних даних про період роботи, встановлюється за свідченнями свідків.
29. При втраті документів про роботу і неможливості їх одержання внаслідок недбалого їх зберігання, умисного знищення та інших подібних причин не з вини працівника періоди роботи встановлюються на підставі показань двох чи більше свідків, які знають цього працівника по спільній роботі в одного роботодавця і мають в своєму розпорядженні документами про свою роботу за час, щодо якого вони підтверджують роботу громадянина.
До заяви працівника про встановлення періоду його роботи за свідченнями свідків повинен бути доданий документ роботодавця або інші документи, що підтверджують факт і причину втрати документів про роботу і неможливість їх отримання.
Тривалість стажу, встановленого за свідченнями свідків, не може в цьому випадку перевищувати половини страхового стажу, необхідного для призначення трудової пенсії. [18]
При встановленні періоду роботи за свідченнями свідків враховується:
період роботи починаючи з досягнення працівником віку, з якого допускається укладання трудового договору у відповідності з трудовим законодавством, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин;
показання свідків тільки за той період спільної роботи, у який свідок досяг віку, з якого допускається укладання трудового договору у відповідності з трудовим законодавством, що діяло на день виникнення відповідних правовідносин.
Встановлення періодів роботи за свідченнями свідків провадиться рішенням органу, що здійснює пенсійне забезпечення, форма якого затверджується Пенсійним фондом Російської Федерації за узгодженням з Міністерством праці та соціального розвитку Російської Федерації.
Зазначене рішення виноситься на підставі показань свідків, даних органу, що здійснює пенсійне забезпечення, за місцем встановлення пенсії або за місцем проживання свідка. У разі якщо свідок не може дати свідчення за станом здоров'я або з інших поважних причин, показання свідків, засвідчені в установленому порядку, можуть бути представлені в письмовій формі.
На підставі заяви громадянина період його роботи за свідченнями свідків може встановлюватися також і до настання умов, що дають право на трудову пенсію.
У випадку якщо один із свідків дає свідчення про роботу громадянина за більший період, ніж інший свідок, встановленим вважається період, підтверджений обома свідками.
Періоди роботи і (або) іншої діяльності, передбачені пунктом 1 цих Правил, після реєстрації громадянина як застрахованої особи підтверджуються документами про сплату відповідних обов'язкових платежів, що видаються в установленому порядку територіальним органом Пенсійного фонду Російської Федерації на підставі відомостей індивідуального (персоніфікованого) обліку.

Висновок

Виникнення такого поняття, як страховий стаж, безпосередньо пов'язано з реформою пенсійного забезпечення в Росії. Вперше згадка про нього зустрічається в тексті Федерального закону «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного пенсійного забезпечення» від 01.04.96 № 27-ФЗ (в редакції Федерального закону від 31.12.02 № 198-ФЗ).
Із змісту діючих нормативних актів виводимо таке визначення. Страховий стаж - це сумарна тривалість періодів трудової діяльності застрахованої особи, протягом яких за неї сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації.
За яких обставин виникає необхідність підтверджувати наявність або констатувати відсутність страхового стажу у певного працівника?
Звичайно ж, при визначенні права працівника на трудову пенсію, тобто на пенсію або за віком, або по інвалідності, або з нагоди втрати годувальника.
Однією з умов призначення трудової пенсії по старості (поряд з досягненням встановленого віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років) є наявність страхового стажу тривалістю не менше п'яти років (п.2 ст.7 Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації »).
Якщо ж мова йде про призначення інших видів трудових пенсій - пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника, - то тут важлива не сама тривалість страхового стажу, а його фактичну наявність. При повній відсутності страхового стажу як такого встановлюються так звані державні пенсії.
Тепер про те, які часові періоди трудової і (або) іншої суспільно-корисної діяльності працівника зараховуються до страхового стажу.
Знову звернімося до закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації». Стаття 11 дає нам вичерпний перелік таких періодів.
Це перш за все час фактичної роботи і (або) іншої діяльності, протягом якого страхувальником сплачувалися за працівника страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації.
Далі - інша суспільно-корисна діяльність (за умови, якщо їй передували і (або) за нею ішли періоди фактичної роботи та іншої діяльності, протягом яких страхувальником сплачувалися страхові внески до Пенсійного фонду Російської Федерації), а саме:
а) період проходження військової служби, а також іншої прирівняної до неї служби;
б) період одержання допомоги по державному соціальному страхуванню в період тимчасової непрацездатності;
в) період догляду одного з батьків за кожною дитиною до досягнення нею віку півтора років, але не більше трьох років у загальній складності;
г) період отримання допомоги по безробіттю, період участі в оплачуваних громадських роботах і період переїзду за направленням державної служби зайнятості в іншу місцевість для виконання роботи;
д) період утримання під вартою осіб, необгрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, необгрунтовано репресованих і згодом реабілітованих, і період відбування покарання цими особами в місцях позбавлення волі і засланні;
е) період догляду, здійснюваного працездатним обличчям за інвалідом I групи, дитиною-інвалідом або за особою, яка досягла віку 80 років.
Обчислення трудового стажу, необхідного для призначення трудової пенсії, проводиться в календарному порядку. А в разі збігу за часом декількох періодів трудової або іншої діяльності враховується один з таких періодів за вибором особи, яка звернулася за призначенням пенсії.

Список використаної літератури

1. Трудовий Кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. від 09.05.2005) / / СЗ РФ від 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
2. Податковий Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. від 22.07.2005) / / СЗ РФ від 07.08.2000, № 32, ст. 3340, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3129.
3. Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. від 14.02.2005, із змінами. Від 27.06.2005) / / СЗ РФ від 24.12.2001, № 52 (1 ч.) , ст. 4920, СЗ РФ від 18.07.2005, № 29, ст. 3097.
4. Федеральний закон «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» від 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. від 28.12.2004, із змінами. Від 24.05.2005) / / СЗ РФ від 17.12.2001, № 51, ст. 4832, СЗ РФ від 18.07.2005, № 29, ст. 3096.
5. Федеральний закон «Про основи обов'язкового соціального страхування» від 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. від 05.03.2004) / / СЗ РФ від 19.07.1999, № 29, ст. 3686, СЗ РФ від 08.03.2004, № 10, ст. 836.
6. Федеральний закон «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» від 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. від 22.08.2004) / / СЗ РФ від 17.12.2001, № 51, ст. 4831, СЗ РФ від 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
7. Федеральний закон «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування» від 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. від 09.05.2005) / / СЗ РФ від 01.04.1996, № 14, ст. 1401, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1755.
8. Постанова Уряду РФ «Про затвердження Правил підрахунку і підтвердження страхового стажу для встановлення трудових пенсій» від 24.07.2002 № 555 (ред. від 08.08.2003) / / СЗ РФ від 05.08.2002, № 31, ст. 3110, СЗ РФ від 18.08.2003, № 33, ст. 3269.
9. Положення про порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій в РРФСР »(затв. Наказом Мінсоцобеспеченія РРФСР від 04.10.1991 № 190) / / Соціальний захист. - 1997. - № 7.
10. Постанова СМ СРСР «Про затвердження правил обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню» від 13 квітня 1973 р. № 252 / / СП СРСР, 1973, № 10, ст. 51.
11. Азарова Є.Г. Право на трудову пенсію по старості / / Трудове право. - 2004. - № 6.
12. Братчикова Н.В. Новий порядок призначення трудових пенсій / / Адвокат. - 2002. - № 10 - 11.
13. Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Е.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства: Постатейний коментар до Федеральним законам «Про трудові пенсії в Російській Федерації», «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації». - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2003.
14. Коментар до Федерального закону «Про обов'язкове пенсійне страхування» / За ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003.
15. Коментар до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» / Витяг з книги «Коментарі до пенсійного законодавства Російської Федерації» За заг. ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003.
16. Коментар до Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» / За ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003
17. Кукушкіна І.В. Як можна підтвердити стаж при відсутності трудової книжки? / / Громадянин і право. - 2001. - № 7.
18. Кулюхін С.Г. Чим корисний безперервний трудовий стаж / / Громадянин і право. - 2001. - № 5, 6.


[1] Федеральний закон «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування» від 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. від 09.05.2005) / / СЗ РФ від 01.04.1996, № 14, ст. 1401, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1755.
[2] Федеральний закон «Про основи обов'язкового соціального страхування» від 16.07.1999 № 165-ФЗ (ред. від 05.03.2004) / / СЗ РФ від 19.07.1999, № 29, ст. 3686, СЗ РФ від 08.03.2004, № 10, ст. 836.
[3] Федеральний закон «Про трудові пенсії в Російській Федерації» від 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. від 14.02.2005, із змінами. Від 27.06.2005) / / СЗ РФ від 24.12.2001, № 52 (1 ч.), ст. 4920, СЗ РФ від 18.07.2005, № 29, ст. 3097.
[4] Федеральний закон «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації» від 15.12.2001 № 167-ФЗ (ред. від 28.12.2004, із змінами. Від 24.05.2005) / / СЗ РФ від 17.12.2001, № 51, ст. 4832, СЗ РФ від 18.07.2005, № 29, ст. 3096.
[5] Азарова Є.Г. Право на трудову пенсію по старості / / Трудове право. - 2004. - № 6. - С. 21.
[6] Податковий Кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. від 22.07.2005) / / СЗ РФ від 07.08.2000, № 32, ст. 3340, СЗ РФ від 25.07.2005, № 30 (2 ч.), ст. 3129.
[7] Трудовий Кодекс Російської Федерації від 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. від 09.05.2005) / / СЗ РФ від 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3, СЗ РФ від 09.05.2005, № 19, ст. 1752.
[8] Федеральний закон «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» від 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. від 22.08.2004) / / СЗ РФ від 17.12.2001, № 51, ст. 4831, СЗ РФ від 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
[9] Братчикова Н.В. Новий порядок призначення трудових пенсій / / Адвокат. - 2002. - № 10. - С. 16.
[10] Постанова Уряду РФ «Про затвердження Правил підрахунку і підтвердження страхового стажу для встановлення трудових пенсій» від 24.07.2002 № 555 (ред. від 08.08.2003) / / СЗ РФ від 05.08.2002, № 31, ст. 3110, СЗ РФ від 18.08.2003, № 33, ст. 3269.
[11] Захаров М.Л., Савостьянова В.Б., Тучкова Е.Г. Коментар до нового пенсійного законодавства: Постатейний коментар до Федеральним законам «Про трудові пенсії в Російській Федерації», «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації». - М.: ТОВ «ТК Велбі», 2003. - С. 123.
[12] Положення про порядок підтвердження трудового стажу для призначення пенсій в РРФСР »(затв. Наказом Мінсоцобеспеченія РРФСР від 04.10.1991 № 190) / / Соціальний захист. - 1997. - № 7.
[13] Коментар до Федерального закону «Про обов'язкове пенсійне страхування» / За ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - С. 75.
[14] Постанова СМ СРСР «Про затвердження правил обчислення безперервного трудового стажу робітників і службовців при призначенні допомоги по державному соціальному страхуванню» від 13 квітня 1973 р. № 252 / / СП СРСР, 1973, № 10, ст. 51.
[15] Кулюхін С.Г. Чим корисний безперервний трудовий стаж / / Громадянин і право. - 2001. - № 5. - С. 19.
[16] Коментар до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» / Витяг з книги «Коментарі до пенсійного законодавства Російської Федерації» За заг. ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - С. 79.
[17] Коментар до Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» / За ред. Є. М. Сидоренко. - М.: Юрайт-Издат, 2003. - С. 145.
[18] Кукушкіна І.В. Як можна підтвердити стаж при відсутності трудової книжки? / / Громадянин і право. - 2001. - № 7. - С. 22.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
107кб. | скачати


Схожі роботи:
Загальний трудовий стаж Безперервний трудовий стаж
Страховий стаж
Трудовий страховий стаж
Трудовий стаж поняття і види
Трудовий стаж Допомога на дітей
Сімейний стаж та склад сім`ї
Загальний і спеціальний трудовий стаж
Особливості пенсій Спеціальний трудовий стаж
Чим корисний безперервний трудовий стаж
© Усі права захищені
написати до нас