Співучасть у злочині 2 Поняття співучасті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

1. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ. ПОНЯТТЯ І ОЗНАКИ

СПІВУЧАСТЬ

2. Види співучасників

3. ФОРМИ І ВИДИ СПІВУЧАСТЬ

4. ЗАСНУВАННЯ І МЕЖІ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Співучасник

5. Ексцес виконавця

ВИСНОВОК

СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Згідно зі ст. 32 КК РФ співучастю визнається умисна спільна участь двох і більше осіб у вчиненні умисного злочину. Положення статті про співучасть є загальним нормативним положенням щодо всіх випадків спільної злочинної діяльності.

Співучасть у вчиненні умисного злочину звичайно розглядається як особлива форма скоєння злочину, яка у всіх випадках підвищує ступінь суспільної небезпеки скоєного діяння, будучи або кваліфікуючою ознакою, або обставиною, що обтяжує покарання.

Дійсно, при вчиненні злочину в співучасті відбувається не просте додавання сил декількох злочинних елементів, а таке об'єднання зусиль, яке надає їх діяльності нової якості. При спільному вчиненні злочину кількома співучасниками як правило, наноситься серйозний збиток, ніж при вчиненні того ж злочину однією особою.

Останнім часом відзначається тенденція до того, що значна кількість злочинів скоюється в співучасті, тобто об'єднаними об'єктивно і суб'єктивно діяннями двох або більше осіб. Для правильної кваліфікації злочинів, скоєних за допомогою прикладення зусиль кількох осіб, важливим є законодавче відмежування співучасті від таких суміжних кримінально-правових явищ, як, наприклад, посереднє виконання, необережне сопрічіненіе, доторканність, множинність суб'єктів злочину.

Разом з тим, незважаючи на досить численні наукові праці, присвячені співучасті, окремі аспекти цього кримінально-правового інституту до теперішнього часу не отримали вичерпного дозволу. Зокрема, залишається предметом дискусії проблема класифікації співучасті на форми і види, не спостерігається єдності думок про поняття злочинної групи в кримінальному праві, про кількість і зміст ознак, що характеризують ті чи інші групові об'єднання, потребують додаткового вивчення питання, що стосуються підстави і меж диференціації кримінальної відповідальності співучасників.

Мета роботи - розглянути поняття співучасті у злочині. Для цього необхідно вирішити такі завдання:

1. Виявити поняття і ознаки співучасті;

2. Визначити види співучасників;

3. Дати характеристику основних видів і форм співучасті;

4. Визначити основу і межі кримінальної відповідальності співучасників.

1. СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ. Поняття і ознаки співучасті

Об'єктивними ознаками співучасті є наступні:

1. Не просто фактичне вчинення злочину двома і більше особами, а наявність двох і більше суб'єктів злочину, тобто осудних осіб, які досягли віку кримінальної відповідальності.

2. Спільна діяльність двох і більше осіб при вчиненні злочину означає, що повинна бути встановлена ​​взаємозумовленість дій співучасників. Так як людина вільна самостійно вибирати варіанти своєї поведінки, то вплив інших осіб лише створює умови, щоб індивід зважився на який-небудь крок. Кожен із співучасників своїми діями вносить свій внесок у вчинення спільного для них злочини.

Наприклад, відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 2002 р. № 29 «Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої» 1 за ознакою спільної діяльності утворюють співучасть не тільки дії осіб, безпосередньо котрі вилучили чуже майно , а й сприяння виконавцю у вчиненні злочину у вигляді участі у зломі дверей, замків, решіток, заздалегідь обумовленому вивезенні викраденого, підстраховці інших співучасників від можливого виявлення скоєного злочину.

3. Загальний для співучасників злочинний результат, що знаходиться в причинному зв'язку з діями всіх співучасників. Цей об'єктивний ознака також означає, що юридично не потрібно встановлювати ідентичність дій співучасників.

Суд встановив, що між Б. і Р. була попередня змова на вчинення вбивства потерпілого. У той час як Б. завдавав потерпілому смертельні поранення, Р. утримував останнього, позбавляючи його можливості захищатися, відібрав у нього монтировку і передав її Б. З урахуванням зазначених обставин суд обгрунтовано визнав обох осіб співвиконавцем вбивства, тому що смерть потерпілого стала загальним для них злочинним результатом 2.

Суб'єктивними ознаками співучасті є:

1) взаємна обізнаність співучасників про спільні дії, тобто двостороння суб'єктивна зв'язок між собою. Якщо суб'єктивна зв'язок співучасників носить односторонній характер, тобто одна особа знає про те, що разом з іншим скоює злочин, а інша про це не поінформоване, то співучасть у вчиненні такого злочину виключається;

2) спільність умислу співучасників у скоєнні злочину. Вона можлива як у злочині, що здійснюється з прямим умислом, так і в злочині, що здійснюється з непрямим умислом.

Необхідно особливо відзначити, що мотиви і цілі співучасників у вчиненні одного і того ж злочину можуть бути різними, якщо інкримінований склад не передбачає їх як обов'язкової ознаки.

Чинне законодавство однозначно не визнає можливості співучасті у необережному злочині, хоча така точка зору має місце в теорії кримінального права. З неможливості юридичного значення співучасті у необережному злочині виходить і судова практика.

2. Види співучасників

Стаття 33 КК РФ визначає чотири види співучасників у злочині. Виконавцем злочину визнається особа:

1. Безпосередньо скоїла злочин, тобто виконала повністю або частково об'єктивну сторону злочину.

2. Безпосередньо брала участь у здійсненні злочину (виконанні об'єктивної сторони злочину) спільно з іншими особами (співвиконавцями).

Відповідно до закону вбивство визнається вчиненим групою осіб, коли два чи більше особи, діючи спільно з умислом, спрямованим на вбивство, безпосередньо брали участь у процесі позбавлення потерпілого життя. При цьому не обов'язково, щоб ушкодження, що спричинили смерть, були заподіяні кожним з них.

У справі встановлено, що Л. і Н., заздалегідь розподіливши між собою ролі, діючи узгоджено з метою позбавлення потерпілої життя, завдали їй удари по голові і тілу. Л. наносив удари кулаком, а Н. - металевим предметом. Президія Верховного Суду РФ визнав Л. і Н. співвиконавцями вбивства 3.

3. Виконавцем визнається особа, яка вчинила злочин за допомогою використання інших осіб, які, у свою чергу:

а) не підлягають кримінальній відповідальності через малолітнього віку або неосудності;

б) не усвідомлювали і не могли усвідомлювати за фактичними обставинами справи, що своїми діями (бездіяльністю) роблять суспільно небезпечне діяння під впливом іншої людини;

в) не можуть підлягати відповідальності в силу інших обставин, передбачених КК РФ (наприклад, внаслідок фізичного або психічного примусу або обману з боку винного).

Виконавець - ключовий із співучасників, оскільки «основою спільної відповідальності співучасників є єдність дій усіх спільниками у злочині осіб.

Вчинення злочину за допомогою використання інших осіб отримало назву посереднього виконання злочину. «Підбурювач чи пособник душевнохворого або малолітнього, вчинила суспільно небезпечне діяння, а також особи, що діяла в омані, відповідає ... за сам злочин внаслідок того, що виконавець є лише знаряддям вчинення цього діяння в руках іншого ».

Н. і малолітній М., озброєні мисливською рушницею, вчинили розкрадання продуктів, що належали О., Є. і X. Останні стали переслідувати викрадачів. М. передав рушницю малолітньому М. і наказав йому стріляти в наздоганяли їх людей. М. навів рушницю на О., натиснув на спусковий гачок, але пострілу не сталося, тому що не були зведений курки. Зупинившись, М. звів курки і вистрілив у бік втекли в безпосередній близькості один від одного Є. і X. У результаті X. був убитий. Н. крикнув М., щоб той стріляв і в інших наздоганяли, але М. не став цього робити. За вбивство Є. був засуджений Н., а не безпосередньо стріляв малолітній М. 4

Згідно із загальним правилом особа, яка не вчинила дій (бездіяльності), що утворюють об'єктивну сторону злочину, не може нести відповідальність як співвиконавець останнього (якщо немає посереднього виконання).

Якщо згідно зі статтею Особливої ​​частини КК РФ виконавцем може бути тільки спеціальний суб'єкт, інші особи не можуть визнаватися виконавцями, незважаючи на форму і ступінь фактичної участі у виконанні злочину; вони визнаються організаторами, підбурювачами або посібниками - залежно від фактичної участі.

Крім того, кваліфікуючі обставини, які стосуються особистості виконавця, не можуть обов'язковими у відповідальність іншим співучасникам, навіть якщо ці обставини охоплювалися їх свідомістю.

Організатор злочину - це особа, яка:

1) організовує злочин, тобто не просто схиляє іншу особу до злочину, а планує його вчинення, підбирає співучасників тощо;

2) керує безпосереднім вчиненням злочину в якості розпорядника злочинної діяльності інших співучасників.

Організатор діє завжди з прямим умислом.

В. визнаний судом винним в організації вбивства з корисливих спонукань при наступних обставинах. Потерпілий Б. вимагав від В. повернення боргу. З метою неповернення боргу В. попросив І. знайти людину, здатну здійснити вбивство, і той познайомив В. з К. В. розробив план вбивства і, по суті, контролював його вчинення, будучи присутнім на місці злочину 5.

Кримінальний закон вважає організатора найбільш небезпечною фігурою серед співучасників. Так, особа, яка утворила організовану групу, злочинне співтовариство (організацію) або керувала їх діяльністю, несе відповідальність за всі злочини, вчинені учасниками цих організованих груп, злочинних угруповань та організацій, якщо злочини охоплювались умислом такої особи (ч. 5 ст. 35 КК РФ ).

Підбурювачем визнається особа, склонившее іншу особу до вчинення злочину шляхом домовленості, підкупу, загрози або іншим способом. У науковій літературі пропонувалося вважати рада про скоєння злочину проявом підбурювання 6, але це дуже спірна позиція. Вважаємо, що якщо одна особа радить іншому вчинити будь-який злочин в майбутньому, то його дії навряд чи можна розцінити як підбурювання (бо останнє можливо тільки в відношенні цілком конкретного злочину).

Зовнішня сторона діяльності підбурювача полягає в здійсненні тих або інших дій, схиляють потенційного виконавця до вчинення конкретного злочину, у порушенні у того рішучості вчинити злочин.

Підбурювач завжди діє з прямим умислом.

Якщо підбурювальних діяльність була продовжена у вигляді складання плану злочину, підбору співучасників та вчинення інших дій, що характеризують діяльність організатора злочину, то особу в цілому вважається організатором.

Від загальних закликів до злочинної діяльності підбурювання відрізняється конкретністю, схилянням певної особи до вчинення індивідуально певного злочину.

Пособником визнається особа, яка сприяла вчиненню злочину порадами, вказівками, наданням інформації, засобів чи знарядь вчинення злочину або усуненням перешкод, а також особа, яка заздалегідь обіцяла приховати злочинця, кошти або знаряддя вчинення злочину, сліди злочину або предмети, здобуті злочинним шляхом, так само особа , яка заздалегідь обіцяла придбати чи збути такі предмети. Пособництво здійснюється з прямим умислом. Пособництво підрозділяється на два види:

а) фізична сприяння виконавцю у реалізації його злочинного наміру (надання коштів та знарядь, усунення перешкод, що заважають виконавцю - виконати дії, створення необхідних умов, що забезпечують здійснення злочину); фізична пособництво найчастіше здійснюється дією, але може виражатися і в бездіяльності, коли особа не виконує покладеної на нього юридичного обов'язку.

Судом як пособництво були розцінені наступні дії: Д., знаючи про намір учасників розбійного нападу заволодіти чужим майном, доставив їх на автомашині до місця, де планувалося злочин, і згідно з домовленістю дочекався їх повернення, після чого з викраденим відвіз учасників нападу назад 7;

б) інтелектуальне пособництво (надання порад, вказівок, які полегшують вчинення злочину, досягнення очікуваного злочинного результату і т.п.). Наведемо один показовий приклад пособництва у скоєнні злочину.

Як встановлено судом, Ш. не брала безпосередньої участі у розбійному нападі на М. підсудна, реалізуючи злочинну змову на розбійний напад, надала в розпорядження співучасників квартиру, де згодом було скоєно злочин, зрадила Н. балончик зі сльозоточивим газом, з якого остання бризнула в обличчя потерпілому під час нападу, а потім знищила сліди злочину. Отже, Ш. лише сприяла вчиненню злочину, тобто була посібником 8.

Кваліфікуючі обставини, про які не було відомо пособник, не можуть бути поставлені йому у відповідальність, так само як і підбурювачів.

3. ФОРМИ І ВИДИ СПІВУЧАСТЬ

Форма співучасті є юридично значимий характер участі осіб у вчиненні злочину. Форми співучасті вперше закріплені в кримінальному законі (ст. 35 КК РФ), і їх виділення засноване на об'єктивно-суб'єктивний критерії - ступеня взаємної зв'язку співучасників між собою.

У науці кримінального права існує безліч точок зору щодо форм співучасті та критеріїв для їх виділення. Проте кримінальний закон розрізняє чотири форми співучасті у злочині, що мають безпосереднє кримінально-правове значення (ст. 35 КК РФ).

Група осіб - це соисполнительство двох і більше осіб у вчиненні злочину без попередньої змови. Вчинення злочину групою осіб без будь-якої попередньої домовленості між собою можливо у випадках, коли одна особа вже початок скоювати злочин, а інші приєдналися до нього.

При такому «ефект приєднання» інших осіб до злочинних дій, розпочатим однією особою, обов'язково повинна бути встановлена ​​спільність умислу осіб на досягнення одного і того ж злочинного результату.

При скоєнні злочину групою осіб всі співучасники так чи інакше виконують об'єктивну сторону злочину, будучи співвиконавцями злочину. При цьому не обов'язково, щоб кожен з співвиконавців повністю виконав об'єктивну сторону злочину.

Наприклад, вбивство визнається вчиненим групою осіб у випадку, якщо при відсутності попередньої домовленості один винний придушував опір потерпілого, позбавляв його можливості захищатися, а інший, діючи з спільним умислом, заподіяв жертві смертельні ушкодження.

При скоєнні злочину групою осіб за попередньою змовою повинна бути встановлена ​​домовленість про скоєння злочину між двома і більше суб'єктами до початку виконання об'єктивної сторони злочину. Форма такої домовленості може бути різною (словесна, письмова, жестова, телекомунікаційна та ін.)

Попередній змова про вчинення злочину передбачає єдність наміри учасників групи на вчинення діяння, що утворює об'єктивну сторону даного злочину.

У групі осіб, які вчинили злочин за попередньою змовою, можуть мати місце як соисполнительство, так і розподіл ролей між співучасниками.

Із судової практики випливає, що злочин вважається вчиненим групою осіб за попередньою змовою в разі участі в його вчиненні як мінімум двох співвиконавців.

Так, при кваліфікації дій винних як здійснення розкрадання чужого майна групою осіб за попередньою змовою суду слід з'ясувати, чи мав місце такий заколот співучасників до початку дій, безпосередньо спрямованих на розкрадання чужого майна, а також які конкретно дії вчинені кожним виконавцем та іншими співучасниками злочину.

Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою передбачає реалізацію попередньої домовленості про скоєння злочину як мінімум двома суб'єктами, тобто участь двох і більше осіб, у виконанні об'єктивної сторони заздалегідь обумовленого злочину.

5 лютого 2000 приблизно о 16 год в квартирі М. і Б. напали на К., побили його, заподіявши своїми діями тілесні ушкодження: перелом кісток носа, гематоми і синці особи, рваною-забиту рану слизової нижньої губи, що, за висновком судово-медичного експерта, спричинило короткочасний розлад здоров'я тривалістю до трьох тижнів і охарактеризовано як легкий шкоди здоров'ю. Відібравши у потерпілого годинник та гроші, вони заподіяли йому значний матеріальний збиток. Дії засуджених Б. і М. за п. «а» ч. 2 ст. 162 КК РФ судом кваліфіковані невірно. На підставі доказів не можна прийти до висновку про вчинення М. і Б. розбою групою осіб за попередньою змовою. Як видно з показань засуджених, вони заперечували попередню домовленість про скоєння розбою, потерпілий також стверджував, що в той час, коли він перебував з Б. на кухні, М. несподівано для нього зайшов і завдав йому ударів по обличчю, так як йому (М .) не сподобалася одна з виголошених на його адресу фраз.

За змістом кримінального закону змову вважається попереднім, якщо він відбувся до початку вчинення злочину. Такі ознаки попередньої змови у справі не встановлено 9.

У випадку, коли заздалегідь обумовлений злочин виконано однією особою, ознака вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою також не ставиться в провину. Так, Верховний Суд РФ неодноразово вказував, що пособництво у вчиненні злочину не утворює кваліфікуючу ознаку цього злочину, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.

І. і Б. вступили в злочинну змову для вчинення розбійного нападу з метою заволодіння автомашиною і подальшого вбивства водія. При цьому вони розподілили ролі: І. повинен був напасти на власника автомобіля і вбити його, а Б. - керувати цим автомобілем. На виконання задуманого І. виготовив заточку, про що повідомив Б. Пізніше вони домовилися про час і місце вчинення злочину, яке вказав Б. Реалізуючи свій намір, вони в обумовлений ними день зупинили автомашину і сіли в неї. На шляху прямування на їх вимогу водій зупинився. Після того як Б. відійшов убік, І. напав на водія і завдав йому заточуванням три удари в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці. Потім І. відтягнув труп у канаву і повідомив Б. про скоєний ним вбивстві. На місці події засуджені заволоділи автомобілем та іншим майном потерпілого. На машині потерпілого, керованої Б., вони приїхали в місто, де збули речі. Гроші розділили між собою.

Судова колегія у кримінальних справах Верховного Суду РФ зазначила наступне. Згідно з ч. 2 ст. 33 КК РФ виконавцем визнається особа, яка безпосередньо вчинила злочин або безпосередньо брала участь у його здійсненні спільно з іншими особами (співвиконавцями). Судом встановлено, що розбійний напад на водія автомашини здійснив один І. у той час, коли Б. відійшов убік. При цьому І. завдав потерпілому заздалегідь приготовленої заточуванням три удари в груди і вбив його. Потім І. відтягнув труп у канаву і сказав Б. про скоєне. Лише після цього вони на виконання свого наміру на заволодіння автомобілем та речами потерпілого розпорядилися зазначеним майном на свій розсуд. Таким чином, напад на потерпілого з метою заволодіння його майном здійснив один І. Отже, дії засуджених за епізодом розбійного нападу необгрунтовано кваліфіковано за ознакою вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб. Тому даний кваліфікуюча ознака підлягає виключенню з вироку. Разом з тим дії засудженого Б., яка не брала безпосередньої участі у розбійному нападі, підлягають кваліфікації за ч. 5 ст. 33 та п. «б», «в» ч. 3 ст. 162 КК РФ як пособництво розбійного нападу з метою заволодіння майном потерпілого в крупному розмірі і з заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю, але не як соисполнительство в розбої 10.

Разом з тим на підставі судової практики спеціально роз'яснено, що при кваліфікації злочину, вчиненого групою осіб за попередньою змовою, зовсім не обов'язково, щоб співвиконавці скоїли тотожні дії (бездіяльність), що утворюють об'єктивну сторону злочину.

Організована група як більш небезпечна форма співучасті має місце, якщо встановлені наступні її ознаки:

1) формальна ознака наявності заздалегідь об'єдналися двох і більше суб'єктів для здійснення одного або декількох злочинів.

2) оцінний ознака стійкості, під якою судова практика розуміє особливу характеристику суб'єктивної зв'язку групи осіб, ретельно готують та які планують вчинення злочинів, які розподіляють ролі між співучасниками. Про стійкість групи осіб свідчать також технічне оснащення, сталість форм і методів злочинної діяльності. Стійкість такої групи може обумовлюватися тривалим знайомством учасників, професійними, службовими, особистими відносинами.

У судовій практиці висновок про наявність стійкості, як правило, обгрунтовується тривалістю або багатоепізодні злочинної діяльності, проте кримінальний закон допускає вчинення організованою групою та одного злочину при доведеності особливої ​​ретельності підготовки до його здійснення.

К. і Д. з двома невстановленими особами з метою незаконного збагачення вступили в злочинну змову для вилучення у Б. під загрозою розправи великої суми грошей. К., Д. і один з невстановлених співучасників приїхали до Б., в його квартирі почали вимагати у нього 6 тис. доларів США. Під впливом погроз Б. змушений був передати невстановленій особі гроші, золоті і срібні вироби.

Не отримавши необхідної суми в доларах, К. і Д. вивели потерпілого з квартири проти його волі і на чекала їх автомашині привезли в чужу квартиру, де утримували більше двох тижнів, зв'язавши руки і ноги, цілодобово охороняючи і вимагаючи під загрозою вбивства гроші, а потім - його двокімнатну квартиру. У підсумку К., Д. з двома не встановленими у справі спільниками перевезли потерпілого в його квартиру для оформлення документів, а ще через одинадцять днів вони вчотирьох організували продаж квартири Б. через нотаріальну контору. У цей же день гроші від продажу квартири всі четверо поділили між собою в машині в присутності Б. Досліджуючи докази, суд прийшов до висновку про наявність стійкого зв'язку між К., Д. і двома невстановленими особами і, відповідно, про скоєння викрадення людини та вимагання організованою групою 11.

Особливо треба відзначити, що в силу що склалася в останні роки судової практики у випадках, коли злочин визнається вчиненим організованою групою, всі її учасники зізнаються виконавцями злочину незалежно від фактичної участі в скоюване злочині (п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999 р. № 1 «Про судову практику у справах про вбивство», п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 2002 р. № 29 «Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої» 12).

Проте якщо особа підбурював іншу особу або групу осіб до створення організованої групи для вчинення конкретних злочинів, але не брало безпосередньої участі в поєднанні її учасників, плануванні та підготовці до вчинення злочинів (злочину) або в їх здійсненні, його дії слід кваліфікувати як співучасть у вчиненні організованою групою злочинів з посиланням на ч. 4 ст. 33 КК РФ.

У теорії існує спроба тлумачення кримінально-правового поняття «організована група» через ознаки кримінологічного характеру, до яких, наприклад, відносяться вироблення у групі норм поведінки і ціннісних орієнтирів, наявність лідера, чітко виражена ієрархічна структура, рольова диференціація учасників групи і пр. 1

Злочинне співтовариство (злочинна організація) - найнебезпечніша форма співучасті. Її ознаками є:

1) формальна ознака націленості на здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів. Створення такої спільноти (організації) і участь в ньому саме по собі є закінченим злочином (ч.1 ст. 210 КК РФ);

2) оцінний ознака згуртованості, яку утворюють такі елементи: жорстка організаційно-управлінська структура; стійкий, планований, законспірований характер діяльності; нейтралізація соціального контролю (наприклад, через підкуп чиновників); економічна діяльність з використанням труднощів економіки; суміщення нелегального і легального бізнесу; поширення свого впливу на певній території; заздалегідь плановане злочинну поведінку.

Верховний Суд РФ в одному з рішень вказав, що за змістом закону під згуртованістю слід розуміти наявність у членів організації спільних цілей, намірів, перетворюють злочинне співтовариство в єдине ціле. Про згуртованості може свідчити наявність усталених зв'язків, організаційно-управлінських структур, фінансової бази, єдиної каси з внесків від злочинної діяльності, конспірації, ієрархії підпорядкування, єдиних і жорстких правил взаємин і поведінки з санкціями за порушення неписаного статуту спільноти. Ознаки організованості - чіткий розподіл функцій між співучасниками, ретельне планування злочинної діяльності, наявність внутрішньої жорсткої дисципліни і т.д 13.

У науці вважається, що злочинна організація - це єдина організаційна структура, а злочинне співтовариство являє собою об'єднання злочинних організацій або організованих груп під єдиним керівництвом.

У новітній судовій практиці дана точка зору отримала офіційне визнання.

На території Карачаєво-Черкеської Республіки було створено і існувало злочинне співтовариство, що складається з релігійно-воєнізованих об'єднань-ваххабітських «джамматов», тобто з автономних стійких груп як структурних підрозділів. Дана злочинна організація мала на меті здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів і здійснювала ці злочини. Вона відрізнялася великим і стабільним складом членів, високим ступенем організації і згуртованості, чітким розподілом ролей, мала яскраво виражених лідерів - «духовних наставників», авторитет яких був незаперечний, чиї накази виконувалися фактично беззаперечно, досить високо і стабільно фінансувалася. У результаті терористичних актів у містах Мінеральні Води і Ади-ге-Хаблі, скоєних злочинним співтовариством, загинули 27 чоловік 14.

Істотним прогалиною кримінального закону є те, що вчинення злочину злочинним співтовариством (злочинною організацією) не є кваліфікуючою ознакою у статтях Особливої ​​частини КК РФ. У зв'язку з цим виникає проблема правильної кваліфікації злочинів, вчинених у такій формі співучасті. Згідно зі ст. 35 КК РФ організатор та інші учасники злочинного співтовариства (злочинної організації) несуть відповідальність за відповідними статтями (частинами статті) Особливої ​​частини КК РФ, якщо ця обставина безпосередньо передбачено в нормі Особливої ​​частини КК РФ. Але в кримінальному законі такого кваліфікуючої обставини немає, отже, злочин, скоєний злочинним співтовариством (злочинною організацією), не може бути кваліфіковано за ознакою його вчинення в іншій формі співучасті. Проте складається судова практика заповнює вказаний пробіл законодавства тим, що при кваліфікації вчинення злочину злочинним співтовариством (злочинною організацією) все ж ставиться обтяжуюча обставина вчинення злочину організованою групою. Таке вирішення питання по суті є вимушеним (адже це не що інше, як застосування закону за аналогією) і потребує внесення серйозних змін в чинне кримінальне законодавство.

К. створив злочинне співтовариство, в яке увійшли в тому числі працівники міліції, з метою розкрадання нафтопродуктів з нафтопроводу. Винними, тривалий час (більше двох років) брали участь у злочинній діяльності, була розроблена чітка система дій, спрямованих на розкрадання нафтопродуктів у великому розмірі: існувала ієрархічна структура, що складалася з керівників і виконавців; всю групу К. розділив на два структурних підрозділи; існувала жорстка схема, згідно з якою регулярно виготовлялися чергові врізання в нафтопровід, вишукувалися спеціальні транспортні засоби та місця збуту викраденого, розроблялися способи конспірації, у тому числі від правоохоронних органів. З урахуванням цього злочинна група визнана злочинним співтовариством, а скоєне кваліфіковано як участь у злочинному співтоваристві і вчинення крадіжок організованою групою та в крупному розмірі 15.

Крім форм співучасті, в теорії кримінального права розрізняють також види співучасті, що залежать від якісного складу співучасників, а саме:

а) просте співучасть, в якому при вчиненні злочину фігурують тільки співвиконавці;

б) складне співучасть, в якому при вчиненні злочину має місце розподіл ролей, тобто встановлені виконавці та інші співучасники 16.

Вид співучасті має безпосереднє значення при встановленні меж кримінальної відповідальності і співучасників та призначення покарання (ст. 67 КК РФ).

4. ЗАСНУВАННЯ І МЕЖІ Кримінальна відповідальність співучасників

КК РФ у ст. 8 називає єдину підставу кримінальної відповідальності - встановлення всіх ознак складу злочину в скоєному діянні. Це означає, що всі співучасники несуть відповідальність за єдиним підставі, але із застосуванням спеціальної норми (ст. 34 КК РФ), що встановлює межі їх кримінальної відповідальності.

При регламентації меж кримінальної відповідальності співучасників кримінальний закон спирається на доктрину обмеженою акцессорности, розроблену у вітчизняній теорії М.І. Ковальовим. Відповідно до даної доктриною відповідальність співучасників, які не є виконавцями, зв'язується з відповідальністю виконавця не в усіх, а в строго певних юридичних випадках.

Однак межі кримінальної відповідальності співучасників багато в чому залежать від форми співучасті.

Так як виконавець повністю або частково виконує об'єктивну сторону злочину, то його кримінальна відповідальність настає тільки згідно зі статтею Особливої ​​частини КК РФ.

За загальним правилом дії організатора, підбурювача і посібника кваліфікуються за статтею Особливої ​​частини КК РФ з посиланням на відповідну частину ст. 33 КК РФ. Якщо організатор, підбурювач чи пособник безпосередньо беруть участь у вчиненні злочину, то їх дії кваліфікуються як виконавство, без посилання на ст. 33 КК РФ.

Дане правило вірне при кваліфікації злочину, вчиненого в складному співучасті при вчиненні злочину групою осіб за попередньою змовою (як відомо, при вчиненні злочину групою осіб без попередньої змови допускається тільки соисполнительство) 17.

У судовій практиці також вироблено правило, що якщо в діях організатора злочину наявні ознаки пособництва та підбурювання, то вчинене кваліфікується з посиланням на ч. 3 ст. 33 КК РФ тільки як організація злочину.

В одному з рішень Верховного Суду РФ зазначено, що оскільки організаторська роль засудженої полягала в подисканіі виконавця вбивства, відмінюванні його до вчинення злочину, розробці плану вбивства двох осіб, приховуванні трупів, слідів злочину та веденні переговорів щодо плати за скоєний злочин, то її дії слід кваліфікувати за ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 105 КК РФ і додаткової кваліфікації за ч. 4, 5 ст. 33 КК РФ не потрібно 18.

Для поставлення кваліфікуючої обставини вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою необхідно встановити, що в результаті домовленості об'єктивна сторона злочину в тій чи іншій мірі виконана мінімум двома суб'єктами.

Якщо не дивлячись на наявність попередньої змови між суб'єктами об'єктивна сторона злочину виконана тільки однією особою (а інші є організаторами, підбурювачами, пособниками), то наявна ситуація, коли юридична співучасть у вчиненні злочину, безперечно, є, але кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою - не може бути поставлений.

Є. засуджений військовим судом Приволзького військового округу за вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою полегшити вчинення іншого злочину, а А. - за посібництво у цьому вбивстві. Є. і О. домовилися спільно викрасти майно з квартири Д., а гроші від його подальшої реалізації поділити між собою. При цьому для безперешкодного проникнення в квартиру вони вирішили заволодіти ключами від неї, убивши з цією метою неповнолітнього Д. у заздалегідь обумовленому місці. Виконуючи задумане, А. запросив хлопчика пройти за трансформаторну будку, розташовану недалеко від місця проживання потерпілого. Там Є. заздалегідь приготовленої мотузкою задушив його і вилучив ключі від квартири. Ці дії Є. судом кваліфіковано за п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 КК РФ. Військова колегія Верховного Суду РФ розцінила цю кваліфікацію як помилкову і вирок у цій частині змінила. Вбивство визнається вчиненим групою осіб за попередньою змовою тоді, коли дві чи більше особи, маючи домовленість, спрямовану на вбивство, безпосередньо брали участь у процесі позбавлення життя потерпілого. У суді ж встановлено, що вбивство потерпілого Д. шляхом удушення мотузкою здійснив один Є., але А. у позбавленні життя Д. особистої участі не брав. Він лише сприяв Є. тим, що заманив потерпілого у відокремлене місце. Оскільки співучасть у вигляді пособництва у вбивстві потерпілого не утворює групи, кваліфікуючу ознаку ст. 105 КК РФ, передбачений за п. «ж», тобто групою осіб за попередньою змовою, вменен необгрунтовано 19.

При вчиненні злочину у більш небезпечній формі співучасті - організованою групою - остання безпосередньо впливає на межі кримінальної відповідальності співучасників.

Відповідно до п. 10 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 27 січня 1999 р. № 1 «Про судову практику у справах про вбивство» 20 при визнанні вбивства вчиненим організованою групою дії всіх співучасників незалежно від їх ролі у злочині слід кваліфікувати як соисполнительство без посилання на ст. 33 КК РФ. Таким чином, дії будь-якого учасника організованої групи, а не тільки організатора розцінюються як виконавство.

Дане судове правило кваліфікації вчиненого організованою групою було поширене і на випадки вчинення інших злочинів - наприклад, при кваліфікації розкрадань. Отже, при наявності ознак організованої групи скоєне всіма співучасниками цього злочину має визнаватися соисполнительство. Видається, що дане судове правило повинно мати місце і щодо кваліфікації скоєного учасниками злочинного співтовариства (злочинної організації) як найбільш небезпечної форми співучасті. Виняток становить вчинення організованою групою злочину, виконавцем якого може бути тільки спеціальний суб'єкт. Пункт 13 постанови Пленуму Верховного Суду РФ від 10 лютого 2000 р. № 6 «Про судову практику у справах про хабарництво та комерційному підкупі» 21 стосовно отримання хабара організованою групою уточнює, що в таку групу можуть входити і не посадові особи. Незважаючи на наявність організованої групи, дії таких осіб не можуть розцінюватися як виконавство злочину з спеціальним суб'єктом (наприклад, отримання хабара може зробити лише посадова особа), і згідно з ч. 4 ст. 34 КК РФ зазначені особи розцінюються як організатори, посібники або підбурювачі вчинення злочину. Таким чином, при здійсненні організованою групою злочину, виконавцем якого може бути тільки спеціальний суб'єкт, дії несуб'екти не можуть вважатися виконавством і вимагають посилання на відповідну частину ст. 33 КК РФ. Кримінальний закон особливо регламентує межі кримінальної відповідальності інших співучасників при незакінченому злочині і добровільну відмову від злочину.

При недоведении виконавцем злочину до кінця з не залежних від його волі причин кримінальна відповідальність пов'язана з діяльністю фігури виконавця: він несе відповідальність за організацію, підбурювання чи пособництво в готуванні до вчинення злочину або замах на злочин (ч. 5 ст. 34 КК РФ) .

О. запропонував К. і Ю. зробити розбійний напад на водія автомашини з застосуванням зброї, пообіцявши обом матеріальну винагороду та передавши К. обріз і бойові патрони. О. розробив план злочину, який виконавцям - К. і Ю. - здійснити не вдалося з незалежних від їх волі причин, так як автомашина, в якій вони знаходилися, була затримана працівниками ДАІ. За вироком суду О. визнаний винним в приготуванні до розбійного нападу із застосуванням зброї. Згідно з ч. Зет. 34 КК РФ кримінальна відповідальність організатора, підбурювача і посібника настає за статтею, що передбачає покарання за скоєний злочин, з посиланням на ст. 33 КК РФ, за винятком випадків, коли вони одночасно були співвиконавцями злочину. Так як О. був організатором підготовлюваного розбійного нападу, його дії з урахуванням вимог ч. 3 ст. 34 КК РФ повинні кваліфікуватися з посиланням на ч. 3 ст. 33 КК РФ 22.

Підбурювач, якому не вдалося схилити іншу особу до вчинення злочину, відповідає за приготування до вчинення цього злочину. При добровільній відмові виконавця від доведення злочину до кінця дії інших співучасників підлягають самостійної кримінально-правової оцінки. У цьому і виражається обмежений характер акцесорний відповідальності співучасників, які не є виконавцями злочину.

1. Організатор злочину і підбурювач до злочину не підлягають кримінальній відповідальності, якщо ці особи своєчасним повідомленням органам влади або іншими прийнятими заходами запобігли доведення злочину виконавцем до кінця.

2. Посібника злочину не підлягає кримінальній відповідальності, якщо він вжив усіх залежних від нього заходів, щоб запобігти вчиненню злочину.

5. Ексцес виконавця

Ексцес виконавця (ст. 36 КК РФ) - це вчинення особою злочину, не охопленого умислом інших співучасників.

Ексцес може бути:

а) кількісних - у разі, якщо виконавцем відбувається однорідне злочин. Так, якщо умисел двох осіб був спрямований на вчинення грабежу, а один з учасників застосував насильство, небезпечне для життя і здоров'я, тільки дії останнього особи кваліфікуються як розбій 2;

б) якісним - у разі, якщо вчинене виконавцем злочин зазіхнув на інший об'єкт (наприклад, при загальному умислі співучасників на розбій виконавець вчинив вбивство).

За ексцес несе відповідальність тільки сам виконавець, який допустив ексцес, а інші співучасники кримінальної відповідальності не підлягають.

Ж. визнано винним у тому, що за попередньою змовою з Б. вирішив вкрасти автомашину, що належить І. Під час скоєння крадіжки їх помітила свідок П., яка вимагала припинити злочинні дії і стала кликати на допомогу. Б., бажаючи здійснити свої злочинні наміри, побив П., заподіявши їй легкі тілесні ушкодження, демонструючи при цьому ніж. Суд першої інстанції визнав Ж. і Б. винними у скоєнні групового збройного розбою.

Судова колегія Верховного Суду РФ встановила, що під час відкритого заволодіння чужим майном (автомобілем) Б. застосував до потерпілої насильство, небезпечне для життя і здоров'я, про що він з Ж. не домовлявся (тобто допустив ексцес виконавця). Тому дії Ж. повинні кваліфікуватися як груповий грабіж за п. «а» ч. 2 ст. 161 КК РФ 23.

ВИСНОВОК

На закінчення можна зробити наступні висновки:

Співучасть - Це умисна спільна участь двох і більше осіб у вчиненні умисного злочину. Положення статті про співучасть є загальним нормативним положенням щодо всіх випадків спільної злочинної діяльності.

Існують такі ознаки, що характеризують інститут співучасті у злочині: по-перше, у вчиненні злочину беруть участь два або більше особи (суб'єкта), по-друге, діяльність цих осіб є спільною і по-третє - навмисної, по-четверте, співучасть можливо тільки в умисному злочині.

Виділяють чотири види співучасників у злочині: виконавець, організатор, підбурювач та пособник.

Щодо форм співучасті кримінальний закон розрізняє чотири форми співучасті у злочині, що мають безпосереднє кримінально-правове значення: група осіб, група осіб за попередньою змовою, організована група і злочинна організація.

Види співучасті, що залежать від якісного складу співучасників, поділяються на: просте співучасть і складне співучасть. Вид співучасті має безпосереднє значення при встановленні меж кримінальної відповідальності і співучасників та призначення покарання (ст. 67 КК РФ).

Підставою кримінальної відповідальності за співучасть у злочині є встановлення всіх ознак складу злочину в скоєному діянні. Всі співучасники несуть відповідальність за єдиним підставі, але із застосуванням спеціальної норми, що встановлює межі їх кримінальної відповідальності.

СПИСОК НОРМАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Нормативні акти

 1. Кримінальний кодекс Російської Федерації від 13.06.1996 N 63-ФЗ (прийнятий ГД ФС РФ (в ред. Від 22.07.2008).

Судова практика

 1. Архів Верховного Суду РФ. Касаційну ухвалу Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ № 5-003-149 від. 9 вересня 2003

 2. Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ за 2005 р. / / БВС РФ. 2006. № 7. С. 22.

 3. Визначення № 16-Д02-7 у справі О. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2003. № 3. С. 10.

 4. Визначення № 16-Д02-7 у справі О. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2003. № 3. С. 10

 5. Визначення № 48-001-66 по справі Г. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за II квартал 2001 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2001. № 12. С. 12.

 6. Визначення № 51-кп000-25 у справі Б. і Р. Див.: Огляд практики Верховного Суду РФ за I квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2002. № 11. С. 14.

 7. Визначення Військової колегії Верховного Суду РФ № 3-066/99 у справі Е. і А. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 5. С. 12.

 8. Постанова № 1060п99 у справі Д. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за IV квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 7. С. 13.

 9. Постанова № 719п99 у справі Л. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за IV квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 7. С. 13.

 10. Постанова № 742п2001 у справі Б. і І. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2001 р. / / БВС РФ. 2002. № 4. С. 10.

 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 2002 р. № 29 «Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої» / / БВС РФ. 2003. № 2. С. 2.

Література

 1. Бурчак Ф.Г. Вчення про співучасть за радянським кримінальним правом. Київ, 1969.

 2. Водько Н.П. Кримінально-правова боротьба з організованою злочинністю. М., 2000.

 3. Галіакбаров P. P. Боротьба з груповими злочинами. Питання кваліфікації. Краснодар, 2000. С. 14-22.

 4. Галіакбаров P. P. Боротьба з груповими злочинами. Питання кваліфікації. Краснодар, 2000.

 5. Галіакбаров P. P. Вчинення злочину групою осіб. Омськ, 1980.

 6. Гришаєв П.І., Крігер Г. А. Співучасть за радянським кримінальним правом. М., 1987. С. 50-53.

 7. Кауфман МЛ. Деякі питання застосування норм Загальної частини КК РФ / / Держава і право. 2000. № 6. С. 56-57.

 8. Козлов А.П. Співучасть: традиції та реальність. СПб., 2001.

 9. Коментар до Кримінального кодексу РФ / Під ред. А.В. Наумова. М.: Норма, 2006.

 10. Попов А.Н. Вбивства при обтяжуючих обставинах. СПб., 2003. С. 578.

1 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 грудня 2002 р. № 29 «Про судову практику у справах про крадіжку, грабежі і розбої» / / БВС РФ. 2003. № 2. С. 2.

2 Визначення № 51-кп000-25 у справі Б. і Р. Див.: Огляд практики Верховного Суду РФ за I квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2002. № 11. С. 14.

3 Постанова № 719п99 у справі Л. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за IV квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 7. С. 13.

4 Попов О.М. Вбивства при обтяжуючих обставинах. СПб., 2003. С. 578.

5 БВС РФ. 2002. № 2. С. 16.

6 Козлов АЛ. Співучасть: традиції та реальність. СПб., 2001. С. 138.

7 Постанова № 1060п99 у справі Д. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за IV квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 7. С. 13.

8 Архів Верховного Суду РФ. Касаційну ухвалу Судової колегії в кримінальних справах

Верховного Суду РФ № 5-003-149 від. 9 вересня 2003

9 БВС РФ. 2003. № 6. С. 14.

10 Постанова № 742п2001 у справі Б. і І. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2001 р. / / БВС РФ. 2002. № 4. С. 10.

11 БВС РФ. 2007. № 8. С. 5.

12 БВС РФ. 2003. № 1. С. 2.

13 БВС РФ. 2001. № 9. С. 9.

14 Огляд касаційної практики Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РФ за 2005 р. / / БВС РФ. 2006. № 7. С. 22.

15 БВС РФ. 2003. № 9. С. 10.

16 Гришаєв П.І., Крігер Г. А. Співучасть за радянським кримінальним правом. М., 1987. С. 50-53.

17 Визначення № 16-Д02-7 у справі О. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2003. № 3. С. 10.

18 Визначення № 48-001-66 по справі Г. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за II квартал 2001 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2001. № 12. С. 12.

19 Визначення Військової колегії Верховного Суду РФ № 3-066/99 у справі Е. і А. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 1999 р. по кримінальних справах / / БВС РФ. 2000. № 5. С. 12.

20 БВС РФ. 1999. № 3. С. 2.

21 БВС РФ. 2000. № 4. С. 5.

22 Визначення № 16-Д02-7 у справі О. Див.: Огляд судової практики Верховного Суду РФ за III квартал 2002 р. / / БВС РФ. 2003. № 3. С. 10

23БВС РФ. 1998. № 5. С. 8.

30

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Держава і право | Реферат
110.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Співучасть у злочині 2 Поняття і
Поняття і характеристика співучасті у злочині
Поняття і значення інституту співучасті у злочині
Поняття злочинна організація як окрема форма співучасті у злочині
Співучасть у злочині 3
Співучасть у злочині 2
Співучасть у злочині 4
Співучасть у злочині 5
Співучасть у злочині
© Усі права захищені
написати до нас