Споживча кооперація Росії

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЦЕНТРОСОЮЗ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Московський університет споживчої кооперації

Волгоградський філія


Кафедра менеджменту


Курсова робота


З дисципліни: Теорія та історія кооперативного руху

На тему: «Споживча кооперація Росії»


Виконала:

Перевірила:


Волгоград - 2004 р.

Зміст


Вступ 3

Глава 1. Структура кооперативного руху РФ 6

Глава 2.Учение про кооперативний рух і кооперації. 23

Глава 3. Історія споживчої кооперації Росії. 27

3.1. Розвиток споживчої кооперації в дореволюційній Росії. 27

3.2. Розвиток споживчої кооперації в РСР на початковому етапі створення основ соціалізму. 31

3.3. Споживча кооперація в роки Великої вітчизняної війни і відновлення народного господарства (1941-1950 рр.).. 31

3.4. Споживча кооперація в умовах планової економіки (1917-1991 рр.).. 36

3.5. Споживча кооперація РФ на сучасному етапі ринкових перетворень. 36

Глава 4. Кооперативний рух Росії в XXI столітті. 37

Висновок 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47

Список літератури 48


Введення

Міжнародні громадські організації відіграють дедалі зростаючу роль у житті сучасного суспільства. Вони об'єднують сотні мільйонів учасників профспілкового, кооперативного, жіночого, молодіжного та інших масових рухів.

Однією з найбільших міжнародних неурядових організацій є заснований в 1895 р. Міжнародний кооперативний альянс (МКА)  визнаний світовий центр кооперативного руху. До початку 1980 р. членами МКА складалися 346 млн. кооператорів з 64 країн світу 1 .

Кооперативний рух виник в Європі на рубежі XVIII і XIX століть. У багатьох країнах кооперативи займають важливе місце в сільськогосподарському і дрібному промисловому виробництві, у сфері збуту, постачання, кредиту, в наданні різних послуг. В даний час немає такої країни, в якій не функціонував би той чи інший вид кооперації.

Подвишенний інтерес до кооперативних форм господарювання, власності і управління пояснюється в першу чергу величезними досягненнями в кооперативному будівництві соціалістичних країн і тим більшим впливом, яким користуються кооператори в своїх країнах і на міжнародній арені. Досвід здійснення ленінського кооперативного плану в СРСР та інших країнах соціалістичної співдружності вивчається і використовується в тій чи іншій мірі в усьому світі.

Необхідно відзначити, що в розвинених капіталістичних країнах у повоєнні роки кооперативні організації стали важливою складовою частиною робочого і селянського руху і разом з прогресивними політичними партіями та профспілками беруть участь у боротьбі трудящих проти монополій, за мир, демократію і соціальний прогрес.

Безсумнівний теоретичний і практичний інтерес представляє бурхливий розвиток кооперації в країнах, що звільнилися від колоніального панування. Зараз у всіх країнах, що розвиваються кооперативний сектор є важливим інструментом економічного і соціального розвитку, одним із засобів боротьби за економічну самостійність і підйом народного добробуту. Ряди учасників міжнародного кооперативного руху в 60-70-х роках розширювалися головним чином за рахунок кооператорів країн Азії, Африки і Латинської Америки.

Як масове громадське рух, що виступає в сучасну епоху з антимілітаристські, антимонополистических і антіколоніалістскімі гаслами, кооперативний рух допомагає залучати мільйони трудящих і представників середніх верств міста і села в боротьбу проти імперіалізму, колоніалізму і расизму, за мир і роззброєння, демократизацію економічного і суспільного життя.

За останні роки практично на всіх громадських форумах, які обговорювали питання захисту демократії, допомоги країнам, що розвиваються, боротьби за мир і роззброєння, проти расизму і апартеїду, брали активну участь представники національних та міжнародних кооперативних організацій.

Інтернаціоналізація суспільного життя підсилює вплив сучасних міжнародних чинників на розвиток і діяльність кооперації. Розрядка напруженості створила сприятливі можливості для плідної діяльності кооперативних організацій, надала новий імпульс їх соціальної активності на національному рівні та міжнародному-в розділах Міжнародного Кооперативного Альянсу.

Ця робота ставить за мету визначити та оцінити роль, яку грав МКА з моменту його створення і до теперішнього часу в русі кооператорів за поліпшення свого соціально-економічного становища, мир, демократію і соціальний прогрес. Причому ця роль МКА розглядається в світлі історичного протиборства політичних сил в національних кооперативних організаціях та Міжнародному кооперативному альянсі.

Основним завданням роботи є:

 • встановлення передумов створення Міжнародного Кооперативного Альянсу (МКА);

 • опис основних етапів розвитку МКА;

 • опис структури, цілей, форм і методів діяльності МКА щодо розвитку кооперативного руху;

 • встановлення участі радянської кооперації в МКА.


Об'єктом роботи є споживча кооперація, предметом ж - Міжнародний Кооперативний Альянс, його створення і діяльність.

У роботі використана література таких авторів, як Крашенинников, Морозов, Маркус, Бланк і ін Обсяг даної курсової роботи складає 35 сторінок і складається з Вступу, 4-х глав і Висновку.


Глава 1. Структура кооперативного руху РФ

Споживча кооперація в Росії зародилася в 1831 році. У Забайкаллі, на Петровському заводі, засланцями декабристами було створено споживче товариство "Велика артіль". Засновниками та керівниками товариства були відомі в країні люди, такі, як Д. І. Завалішин, М. В. Басаргін, І. І. Горбачевський, близький друг А. С. Пушкіна - І. І. Пущин та інші.

Відповідно до Закону "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації", прийнятому в липні 1997 року, споживча кооперація - це система споживчих товариств та їх спілок, створених з метою задоволення матеріальних та інших потреб їх членів. Вона грунтується на таких кооперативних принципах і цінностях як добровільність, демократія, незалежність, рівність, взаємодопомога, взаємна відповідальність, справедливість і солідарність.

Членами споживчих товариств (пайовиками) є майже 14 мільйонів чоловік. До складу споживчої кооперації Росії входять 3,5 тисячі споживчих товариств, понад 300 районних і окружних, 77 республіканських, крайових і обласних споживспілок. Очолює її Центральна спілка споживчих товариств РФ, покликаний захищати і представляти інтереси споживкооперації в державних та інших структурах, а також у міжнародних організаціях. У 1998 році Укоопспілці РФ виповнилося 100 років.

Споживча кооперація, в якій зайнято понад 500 тисяч осіб, обслуговує більше 30 відсотків населення Росії, в тому числі все сільське населення.

Для торговельного обслуговування населення є 95 тисяч магазинів, понад 9 тисяч підприємств громадського харчування, більше 350 торгових оптових баз, а також дрібно-роздрібна торговельна мережа.

Споживча кооперація є членом Асоціації кооперативних організацій Російської Федерація (АКОРФ), утвореної в червні 1998 року, до якої увійшли дев'ять видів кооперації. Президентом АКОРФ обрано Голову Ради Центросоюза РФ В. Ф. Єрмаков. Споживча кооперація в Росії довела свою життєвість і необхідність людям. Але в складний час радикальних перетворень в країні вона опинилася в скрутному становищі. З метою підвищення ефективності роботи на 119 Загальних зборах представників споживчих товариств РФ прийнято Програму стабілізації та розвитку споживкооперації Російської Федерації на 1998-2002 роки.

Завдання полягає в тому, щоб вдихнути в споживчу кооперацію нову живий струмінь, привести в дію її величезні можливості, а для цього необхідно докорінно реформувати систему, як того вимагає Закон "Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації" , зміцнити її ініціативними, що знають і люблять свою справу керівниками і фахівцями, здатними відродити споживкооперації, повернути їй втрачені позиції. І це буде зроблено.

Глава 6. Споживча кооперація Російської Федерації

Особливістю розвитку російської споживчої кооперації є те, що вона до 1918 р. вона вже існувала в капіталістичній економічній системі. У другій (теоретичної) частини підручника детально розглянуто механізм трансформації дореволюційної російської кооперації з капіталістичної економічної системи в колективістську.

Сьогодні в споживчій кооперації Російської Федерації відбувається зворотний процес: сформована Радянською владою споживча кооперація перебудовує свою роботи відповідно до ринкової економіки.


Реформування відносин власності в споживчій кооперації

На підставі теоретичного аналізу генезису російської споживчої кооперації розроблено періодизацію етапів її розвитку, класифікованих за видами власності та правової форми, в якій виділено:

 • докооператівние споживчі господарства - (до середини 19 ст.);

 • споживчі кооперативи в дореволюційній Росії (до квітня 1918 р.):

 • споживча кооперація в радянській Росії (до 25 грудня 1990 р.);

 • відсутність кооперації як правової форми господарювання (з 25 грудня 1990 по 19 червня 1992 р.);

 • споживча кооперація в РФ (з 19 червня 1992 р. по теперішній час).

Їх класифікації видно, що на момент появи нової держави - ​​Російської Федерації 12 червня 1991 - кооперативи, як правова форма господарювання, в країні були відсутні.

Для з'ясування причин цього парадоксального явища проаналізуємо зміни в кооперації СРСР за останні роки його існування як наслідок змін у всьому народному господарстві.

Проглядаються три основні причини:

а) Криза в КПРС і її керівництво.

б) Різке погіршення загальної економічної ситуації в країні, яку зазвичай пов'язують з трьома основними позиціями:

 • невідповідна економічним можливостям країни внутрішня інвестиційна політика (будівництво БАМу, початок здійснення проекту повороту річок, надмірний розвиток оборонних і космічних програм);

 • несприятлива зовнішня економічна ситуація (неповернення боргів країнами, що розвиваються, повернення боргів іноземним інвесторам з виплатою відсотків за довгостроковими кредитами);

 • війна в Афганістані,

в) Зміна ставлення значної частини населення країни до існуючої в СРСР системи господарювання, викликаного часткове відкриття "залізної завіси". Розширення міжнародних контактів та отримання закритої досі інформації дозволило порівнювати рівень життя та виробництва в інших країнах як зі своїм рівнем життя, так і з декларованим офіційною пропагандою порівняльним рівнем життя.

Ці процеси почалися в кінці 70-х - початку 80-х років і до середини 80-х років принципово змінили соціально-економічну обстановку в країні, поставивши керівництво СРСР перед необхідністю зміни своєї соціально-економічної внутрішньої політики відповідно до тенденцій світового співтовариства.

Не розглядаючи дій СРСР в соціальній області - ставлення до демократії, свободи особистості, культурі і т.п., проаналізуємо ті конкретні кроки його керівництва в економіці, які пов'язані як з кооперативним рухом у цілому, так і з споживчою кооперацією зокрема.

Причина кризи економіки СРСР лежить на поверхні: керована з центру колективістська система економіки менш ефективна, ніж поширена у розвинених країнах децентралізована капіталістична економічна система.

Не маючи можливості змінити економічну систему в цілому (це означало б крах заснованої на ленінських принципах КПРС), керівництво СРСР спробувало внести деякі елементи капіталістичної системи господарювання в існуючу колективістську економічну систему без зміни її основних принципів.

Цими елементами стали кооперативи - єдина недержавна форма господарювання в колективістської економічній системі, існування якої дозволялося марксистсько-ленінської теорії.

Для реалізації цієї програми керівництво СРСР ухвалило низку нормативних документів про створення кооперативів у різних галузях народного господарства, таких як постанови Ради Міністрів: від 14 серпня 1986 р. № 988 "Про організацію заготівлі та переробки вторинної сировини на кооперативній основі.", Від 5 лютого 1987 р. № 160 "Про створення кооперативів громадського харчування", від 5 лютого 1987 р. № 161 "Про створення кооперативів з побутового обслуговування населення", від 5 лютого 1987 р. № 162 "Про створення кооперативів по виробництву товарів народного споживання", від 3 квітня 1987 р. № 401 "питання кооперативів із заготівлі та переробці вторинної сировини", від 10 вересня 1987 р. № 1042 "Про створення кооперативів по виробленню кондитерських і хлібобулочних виробів",

Відпрацювавши механізм взаємодії кооперативного господарювання з колективістської економічною системою в окремих галузях народного господарства і переконавшись в його нешкідливості для системи в цілому, Верховна Рада СРСР 26 травня 1988 приймає "Закон про кооперацію в СРСР", який "... перетворює кооперацію в широко розгалужену систему, органічно пов'язану з державним сектором економіки ...".

Відсутність реального економічного результату від діяльності новостворених кооперативів призводить керівництво СРСР до невірних висновків про неефективність кооперативного способу господарювання.

Дух реформаторства, властивий керівництву СРСР того періоду на тлі дедалі гіршою економічної обстановки в країні штовхає його на прийняття:

 • 24 грудня 1990 Закону РРФСР "Про власність в РРФСР", який виключив з обігу в якості самостійної юридичної категорії спільну групову власність;

 • 25 грудня 1990 закону РРФСР "Про підприємництво і підприємницьку діяльність", за яким кооперативи виключені з організаційно-правових форм господарювання.

Проаналізуємо вплив описаних реформ на споживчу кооперацію.

Прийняття постанов про утворення кооперативів в окремих галузях народного господарства створило передумови для знищення монополії споживчої кооперації в окремих областях її діяльності, але ці передумови не були реалізовані через неконкурентоспроможність новоутворених кооперативів у порівнянні з добре організованою системою споживчої кооперації.

Прийняття закону "Про кооперацію в СРСР" створило конкуренцію споживчої кооперації в окремих сферах її діяльності, але в цілому на споживкооперації позначилося незначно.

Закон "Про підприємництво і підприємницьку діяльність" виключив з правових форм системи державного господарювання не тільки не мають практичного впливу на економіку новостворені кооперативи, але і споживчу кооперацію з її потужним потенціалом і значних соціально-економічним внеском в господарство країни.

Споживчі кооперативи були прирівняні до господарським товариствам, для яких головною метою є винагороди капіталу. Це призвело до того, що, кооперативи споживчої кооперації стали перетворюватися у господарські товариства (в основному - акціонерного типу).

Перераховані Закони РРФСР були доповнені Законом РРФСР "Про приватизацію державних і муніципальних підприємств у РСФСР", який описав механізм перетворення власності визначив терміни виконання попередніх законів.

Центросоюз Росії рішенням 7-х зборів Ради 9-го скликання у січні 1992 р., приступаючи до виконання вимог законів, рекомендував правлінням споживспілок перерозподіляти власність споживчої кооперації між господарськими ланками і закріпити за фізичними та юридичними особами.

Споживспілка, після виділення частки власності, що залишилася частина закріплює за підприємствами та організаціями власного господарства, а всередині них - за конкретними фізичними особами. Прийнято рішення допускати приватизацію, асоціювання, акціонування і інші форми відчуження основних фондів в інтересах поліпшення обслуговування населення.

Особливістю приватизації власності в споживчій кооперації стало відсутність правової основи, зокрема об'єкта приватизації, тобто власності, виключеної з правової державної системи.

Тому Президентом РФ був виданий спеціальний указ від 16 лютого 1992 р. "Про комерціалізацію діяльності підприємств споживчої кооперації в РФ", який відновлює споживчу кооперацію як суб'єкт правової діяльності на час приватизації її власності.

Цей указ став правовою основою реформування власності споживчої кооперації, яка проводилася на підставі розроблених Центросоюз РФ "Методичних рекомендацій щодо комерціалізації споживчої кооперації".

Комерціалізації підлягали підприємства торгівлі, громадського харчування, заготівель, виробництва та інша власність споживчої кооперації, яка передавалася у знову організовувані підприємства таких правових форм:

 • кооперативні підприємства створюються у формі товариства з обмеженою відповідальністю;

 • приватні підприємства;

 • акціонерні споживчі товариства;

 • галузеві асоціації.

Ключовим моментом цього періоду стало перерозподіл сукупного капіталу між юридичними особами і закріпленням його за фізичними особами.

Відповідно до рішення зборів Ради Центросоюза Росії від 27 січня 1992 р. 55% власності Центросоюза Росії перерозподілено пропорційно сукупним обсягами діяльності між республіканськими, крайовими і обласними споживчими спілками. Аналогічна робота так само проводилася цими союзами. При цьому конкретну частку власності споживчі спілки передають райпо і райспоживспілок, а вони, у свою чергу, низовим споживчим товариствам.

Власність закріплювалася за господарськими суб'єктами, а всередині них - за конкретними фізичними особами, включаючи апарат управління наступним чином:

 • визначалася вартість майна підлягає розподілу (без пайового фонду);

 • пайовикам виділялася частка в розмірі подвоєного пайового фонду;

 • власність закріплювалася за фізичними особами - працівниками споживчого товариства, його підприємств і структурних господарських одиниць.

Порядок закріплення часток у майні споживчого товариства за окремими категоріями працівників визначається споживчим товариством при стажі роботи (але не членства в споживчому товаристві) не менше 3 років.

Зазначена сума оформлялася акціями і вносилася у вигляді внеску в статутний фонд створюваного підприємства.

На деяких підприємствах частину майна за конкретними особами не закріплювалася, а представляла загальну або колективну власність (тримачем акцій у цьому випадку виступало юридична особа - споживче товариство).

Виконання цих дій призвело до структурних перетворень в споживчих товариствах:

 • розукрупнення великих споживчих товариств з великою чисельністю;

 • реорганізація "кооператив у кооперативі", при цьому первинні кооперативи утворюють споживче товариство другого ступеня або асоціацію без владних господарських функцій;

 • перетворення споживчого товариства в "акціонерно-кооперативне товариство закритого типу", які можуть на добровільних засадах входити до складу союзів.

На відміну від власності підлягають комерціалізації державних підприємстві, особливістю власності споживчої кооперації було те, що юридично її співвласниками були мільйони пайовиків, яким належала її частка в розмірі пайового фонду, величина якого в 1990 р. становила 5,5% від власних оборотних коштів Центросоюзу.

Але формальний характер членства в споживчому кооперативі і сформована на його основі система управління дозволили керівництву деяких кооперативів виключити пайовиків перед виходом їх із системи споживкооперації.

Комерціалізація підприємств, що залишаються в системі споживчої кооперації проводилася аналогічно державним підприємствам.

Реорганізація власності в споживчій кооперації, на відміну від інших галузей господарства, припинилася з виходом 19 червня 1992 Закону "Про споживчу кооперацію в Російській Федерації": вже зареєстровані господарські суспільства знову стали перетворюватися в споживчі товариства.

Прийнятий Державною Думою РФ 21 жовтня 1994 р. Цивільний Кодекс РФ закріпив статус споживчої кооперації як некомерційної організації.

Сьогодні споживча кооперація діє на підставі Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Російської Федерації" Про споживчу кооперацію в Російській Федерації "від 13 червня 1997


Соціально-економічні наслідки реформування відносин власності

За час реформ споживча кооперація втратила значну частину своїх основних фондів.

Приватизаційні втрати основних фондів торгівлі в споживчій кооперації та зведення до мінімуму обсягів капітального будівництва, а також виникнення і розвиток підприємств нових форм власності принципово змінили роль споживчої кооперації в економіці країни.

Так, до 1996 р. склалося таке розподіл підприємств за видами власності: питома вага торговельних підприємств споживчої кооперації знизився до 5% а державних підприємств - до 51%, в той час як питома вага торговельних підприємств інших форм власності виріс до 46%.

Якщо в 1990 р. питома вага товарообігу споживчої кооперації в обороті торгуючих організацій Росії становив 22,2%, то до 1996 р. - всього 5%, в той час, як приватні підприємства (основні конкуренти торговельних підприємств споживчої кооперації) з 1992 р. збільшили свій торговий оборот у 8,5 разів.

Зіставляючи показники того періоду питомої ваги торговельних підприємств споживчої кооперації та їх питомої ваги в товарообігу країни можна зробити висновок, зниження її питомої ваги в товарообігу з 22,2% до 5% пояснюється в першу чергу зміною відносин власності в Російській Федерації в цілому.

Втрати власності споживчої кооперації викликали структурні зміни її діяльності у товарообігу, виробництві товарів народного споживання і заготівлях.

Аналіз динаміки зміни питомої товарообігу не тільки споживчої кооперації в цілому, але й окремих споживспілок Західного Сибіру підтверджує цю тезу: частка товарообігу споживчих спілок у своїх регіонах знизилася пропорційна питомій вазі підприємств торгівлі.

Аналогічний аналіз комплексного показника - обсягу продажів товарів на одну людину, що обслуговується споживчими спілками Західного Сибіру - показує його відповідність торговим можливостям споживспілок з урахуванням їх частки в розподілі торговельних підприємств за видами власності.

Втрати власності і гостра конкурентна боротьба з іншими новоствореними підприємствами призвела до зниження питомої ваги споживчої кооперації у виробництві товарів народного споживання, причому у виробництві продуктів харчування - на 45%, а у виробництві непродовольчих товарів - в 3 рази.

У структурі платних послуг основну частку (53%) у період реформування відносин власності займали послуги, що надаються населенню на колгоспних ринках.

Промисловість продуктів харчування - найбільш стійка галузь, виробництво товарів в ній знижувалася меншими темпами, ніж в інших галузях: обсяг виробництва товарів народного споживання скоротився на 56%, а випуск продуктів харчування продовжував скорочується на 15 - 33% на рік.

Порівняно низька зменшення частки споживчої кооперації у виробництві та реалізації продуктів харчування обумовлено тим, що цілями споживчої кооперації є обслуговування найменш захищеної частини населення, платоспроможність якого дозволяє купувати в основному продукти харчування. Це і викликало зміни структури товарообігу споживчої кооперації, в якій пріоритет відданий продуктів харчування. Якщо розглянути динаміку зміни структури товарообігу споживчої кооперації Російської Федерації, то можна відзначити неухильне і незалежну від економічної ситуації підвищення частки продовольчих товарів, в яких постійно підвищувався питома вага соціально-значимих товарів.

Так, з 1990 р. по 1996 р. частка продуктів харчування в товарообігу споживчої кооперації збільшилася в 1,6 рази, в той час як частка соціально-значимих продуктів харчування зросла більш ніж у 2 рази.

Економічні зміни торкнулися не тільки товарообігу споживчої кооперації, а й усієї її діяльності. Так, сукупний обсяг діяльності скоротився в 3,6 рази, роздрібний товарообіг - в 3,36 рази, заготівельний оборот - в 2,6 рази (а з 1991 р. зменшився в 5,8 рази), виробництво товарів народного споживання - майже в 2 рази.

Найбільш позначилося двояке вплив втрати власності (торговельних підприємств) споживчої кооперації у реформах 1990 - 1993 р. на товарооборот:

 • в ході реформ споживча кооперація втратила 35 - 42% дрібних торгових точок (магазинів, ларків, палаток, не вважаючи більш великих підприємств);

 • новоутворені на основі майна споживчої кооперації приватні та акціонерні торгові підприємства стали супротивниками споживчої кооперації в конкурентній боротьбі за покупця, що додатково ускладнило її положення.

Основними причинами зниження обсягів закупівель сільгосппродуктів і сировини, окрім зменшення поставок для державних потреб є:

 • відсутність грошових коштів, особливо готівки;

 • високі банківські ставки на отримувані кредити;

 • неплатоспроможність одержувачів продукції;

 • високі витрати на енергоресурси та транспортування.

Ці ж причини відноситься і до змін діяльності інших галузей споживчої кооперації, але в заготовках виявляються сильніше.

Реорганізація власності споживчої кооперації виявила принциповий недолік її структури, що виражається у незбалансованості основних і оборотних коштів.

Основи цього дисбалансу закладені ще реформою кооперації 1935 р. в результаті якої у споживкооперації держава націоналізувала власність у містах і перевела всю діяльність кооперації в сільську місцевість, додатково зобов'язавши споживкооперації, поряд з розподілом продуктів і товарів використовувати власний прибуток для створення інфраструктури села і соціальний захист сільського населення, взявши на себе забезпечення споживчої кооперації оборотними коштами за рахунок довгострокових кредитів.

Наприклад, у фонд фінансування капітальних вкладень щорічно розподілялося 55 - 57%, в той час як в пайовий фонд перераховувалося щорічно всього 3 - 4%.

За часів існування СРСР це обгрунтовувалося таким:

 • величина відрахувань до пайового фонду відповідала прийнятим у світовій кооперативній практиці рівня - річного відсотку від приватних вкладів у банки, який в СРСР становив 3 - 4%;

 • прибуток від своєї діяльності споживча кооперація направляла на розвиток інфраструктури села, тобто на потреби своїх пайовиків;

 • оборотні кошти для діяльності споживчої кооперації надавало держава.

Споживча кооперація мала до 1990 р. до 25 - 45% власних оборотних засобів, частка яких у фінансуванні діяльності споживспілок неухильно знижувалася.

Після початку реформ змінилася фінансова ситуація в цілому по країні: споживча кооперація вступила в конкурентну боротьбу з приватними підприємствами та акціонерними товариствами, які в основному працювали з залученням стали дефіцитними позиковими обіговими коштами.

Але дія показника співвідношення позикових і власних оборотних коштів у діяльності підприємств споживчої кооперації має принципову відмінність від підприємницьких господарств: підприємницькі господарства використовують позикові кошти для отримання максимального прибутку шляхом закупівлі та подальшого продажу бистрореалізуемих і порівняно дорогих товарів, в той час, як підприємства споживчої кооперації виконують завдання задоволення товарами, в першу чергу продуктами харчування, найбільш незаможних верств населення, що не дозволяє їм досягати такої ж ефективності, як підприємницькі господарства.

Хронічний брак власних оборотних коштів постійно збільшувався і, починаючи з 1993 р. по теперішній час, споживча кооперація працює в основному з позиковими обіговими коштами.


Ефективність роботи сучасної споживчої кооперації

Реакцією споживчої кооперації на погіршення економічної ситуації стало поліпшення її роботи. Особливу роль в цьому зіграв новий Закон про споживчу кооперацію, який вніс кардинальні зміни в розбудову системи споживчої кооперації і підвищив роль пайовиків в управлінні кооперативним господарством.

Тим не менш, у 1997 р. становище споживчої кооперації залишалося напруженим.


Торгівля.

До кінця 1997 р. вдалося знизити темпи падіння роздрібного товарообігу. Тим не менш, товарообіг у фактичних цінах був вище, ніж у відповідному періоді 1996 р. і знижувався не більше ніж на 5-7%. Частка роздрібного товарообігу споживкооперації в товарообігу країни опустилася до 4,4%.

Деяке поліпшення в розвитку роздрібного товарообігу викликано тим, що кооперативні організації з прийняттям Закону про споживчу кооперацію активізували свою діяльність, стали наполегливіше витісняти з ринку конкурентів, а також виплатою заборгованостей із зарплати і пенсій.

Це призвело до того, що 13 споживспілок отримали приріст товарообігу в товарообігу своїх областей.

Протягом року структура роздрібного товарообігу в цілому по споживчій кооперації залишалася незмінною: 81-82% припадає на продовольчі товари і 18-19% - на непродовольчі, причому продаж окремих товарів першої необхідності зросла на 15-16%. Після тривалого спаду намітилося деяке зростання продажу товарів культурно-побутового призначення.

Товарні запаси в системі скоротилися на 400 млрд. руб. і склали 37 днів проти 45 днів на початок року (до 65-80 днів на початок перебудови), оборотність товарів прискорилася на 5 днів.

З великим напруженням проходить торгівля в споживспілки Крайньої Півночі: товарні запаси в цих регіонах становлять 63 дня торгівлі, а в деяких - 48 і менше днів. Це ставить під загрозу життєзабезпечення цих територій.


Громадське харчування

За 1997 р. роздрібний оборот громадського харчування в діючих цінах збільшився на 4,5%. Частка обороту громадського харчування в усьому роздрібному товарообороті споживчої кооперації зросла більш ніж на 5%.

У той же час окремий споживспілки збільшили роздрібних товарообіг громадського харчування на 20 і більше відсотків.


Платні послуги населенню

Загальний обсяг платних послуг збільшився на 25,8%.

Відбулися суттєві зміни в їх структурі. Найбільшу питому вагу - 51,7% займають послуги системи освіти. Але другому місці за обсягом - побутові послуги.

Але, якщо послуги системи освіти активно розвиваються (їх обсяг збільшився майже в 2 рази), то побутові послуги скоротилися на 15%. Це пов'язано з високою конкуренцією в сфері ремонту і технічного обслуговування радіоапаратури, виготовлення і ремонт меблів, ремонт і будівництво житла і т.п. Одночасно в 1,5-2 рази виросли послуги перукарень, ремонт і пошиття взуття, швейних, хутряних та шкіряних виробів.


Промисловість

Спад обсягів у цій галузі триває. Так, виробництво товарів народного споживання знизився на 14,6%, виробництво хлібобулочних виробів і безалкогольних напоїв скоротилося на 17-18%. Тільки по кондитерським виробам досягнуть підйом в 13%.

Однак на тлі загального спаду окремим споживспілки вдається утримувати виробничу галузь на високому рівні, а деякі споживспілки навіть збільшили приріст обсягу продукції в 1,7-2,4 рази.

Тим не менш кооперативної продукції як і раніше не дістає рівня якості та широти асортименту, щоб витримати конкуренцію з боку приватних підприємців.


Заготівельна діяльність

У цій галузі триває спад, хоча його темпи трохи сповільнилися.

Закупівлі м'яса склалися на рівні 94% у порівнянні з 1996 р., зменшення обсягів закупівель картоплі та овочів склало 8%.

Але в той же час виріс обсяг закупівель яєць, молока і хлібопродуктів.


Капітальне будівництво

З 1995 р. державні інвестиції в швидкоокупні високоефективні комерційні проекти виділяються на поворотній основі і лише на конкурсній основі. Споживча кооперація, як правило, не має можливості отримувати державні інвестиції за конкурсами, що надаються для завершення будівництва об'єктів, так як її будівництва по потужності не можуть конкурувати з об'єктами агропромислового комплексу.

Додатково ускладнює становище цієї галузі заборгованість держави за вже виконані обсяги будівельних робіт, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок федерального бюджету на загальну суму 3,7 млрд. руб.

Але, незважаючи на це побудовано та реконструйовано магазинів торговою площею 4444 кв. м., складських площ 1540 кв. м., холодильників на 620 т., а також підприємства хлібопечення, цехи безалкогольних напоїв, ковбасні та рибокоптільний цехи. Триває будівництво житла для працівників.


Фінансове становище

Усі галузі діяльності споживчої кооперації, крім промисловості, збиткові, при цьому 80% збитків дає торгівля.

Але 35 споживспілок рентабельні, що і дало можливість в цілому по Укоопспілці отримати 21 млрд. руб. прибутку.

У 1997 р. шістнадцять споживспілок отримали прибуток.

Але в той же час практично не зменшується кількість збиткових підприємств. При зниженні загального числа госпрозрахункових організацій і підприємств число збиткових складає 63% від загального числа, або 5967 підприємств.

Високий рівень витрат обігу та виробництва. У 1997 р. в оптовій торгівлі він склав 22,8%, у роздрібній торгівлі - 24,8%, в громадському харчуванні - 39%, в заготівлях - 19,4%. У складі витрат обігу найбільшу питому вагу займають транспортні витрати, витрати з оплати праці, тепло-електроенергії, амортизаційні витрати.

На зниження прибутковості організацій і підприємств крім високого рівня витрат обігу в чималому ступені вплинуло зменшення пільг, наданих споживчої кооперації місцевими органами виконавчої влади. Так, в 1997 р. споживспілками були укладені угоди про співробітництво та надання податкових пільг з адміністраціями тільки 25 регіонів проти 75 у 1996 р.

Наявність власних оборотних коштів один з показників фінансової стійкості. Проте організації споживчої кооперації відчувають дедалі більший їхній недолік. Якщо до початку 1996 р. недолік власних оборотних коштів становив 1683 млрд. рублів, то до кінця 1997 р. вже 2976 млрд. рублів.

І все-таки таке положення не скрізь: 18 споживспілок зберегли власні оборотні кошти, розмір яких досягає від 17 до 53 відсотків в загальній сумі оборотних коштів.

Залучення позикових коштів як один із шляхів покриття дефіциту оборотних засобів також проводиться слабо. У 1997 р. залучено і спрямовано в оборотні кошти лише 330 млрд. рублів.

Найважливіший фактор, що негативно впливає на фінансове становище організацій та підприємств - їх неплатоспроможність. Дебіторська заборгованість до кінця 1997 р. зросла на 19,5% в порівнянні з 1996 р., а кредиторська на 14,2%, в тому числі заборгованість по бюджету зросла на 5%. Особливу занепокоєність викликає наростання заборгованості бюджету.

Тим не менше в організаціях і підприємствах споживчої кооперації є внутрішні резерви для подолання кризової ситуації і подальшого розвитку, про що свідчать приклади ефективної діяльності, наявні в кожній кооперативній організації.


Підводячи підсумок аналізу діяльності споживчої кооперації Російської Федерації, можна зробити висновок, що життєздатність споживчої кооперації, як форми об'єднання людей для задоволення своїх потреб, підтвердило те, що на відміну від державний структур вона не розпалася, а збереглася як система, хоча і зазнала непоправних втрат : зниження об'ємних показників в торгівлі, заготівлях, кооперативної промисловості, масовому харчуванні, різке скорочення числа пайовиків, які є соціальною базою споживчої кооперації.

Глава 2.Учение про кооперативний рух і кооперації.

Навчання про кооперативний рух і кооперації виникли задовго до організації перших справді кооперативних товариств. Багато гуманісти і просвітителі, висловлюючи потаємну мрію простих людей праці про загальне щастя, рівність і справедливість, здавна висували проекти створення ідеальної держави й пристрої різного роду господарських осередків майбутнього - асоціацій, товариств, "робочих коледжів" і пр.

Одним з таких мислителів з'явився англійський письменник і державний діяч Томас Мор (1478-1535), який в своїй головній праці під назвою "Золота книга, настільки ж корисна, як кумедна про найкращий устрій держави і про новий острів Утопії" (1516) зобразив дивовижну країну, де немає приватної власності, всі громадяни працюють, управління є демократичним, а необхідні продукти люди отримують за потребами з громадських складів. Це твір дало назву напрямку суспільної думки, який став відомим як утопічний соціалізм.

Різні вчення про кооперативний рух і кооперації зароджуються як різновид утопічного соціалізму, а згодом деякі з них стали називатися теоріями "кооперативного соціалізму".

Важливу роль у виробленні теоретичних основ кооперативного руху та становленні завдяки цьому кооперативної системи відіграли великі соціалісти-утопісти англієць Роберт Оуен (1771-1858) і француз Шарль Фур'є (1772-1837), що виступили на громадській арені на рубежі двох століть.

Закінчивши лише два класи, Оуен почав трудитися з десяти років, до двадцяти років енергія і талант дозволили йому стати керуючим величезної фабрикою, а наприкінці століття він вже директор і співвласник ще більшої компанії в Нью-Ленарку. Тут він почав проводити свої соціальні експерименти: скоротив робочий день, скасував штрафи з робітників, підвищив заробітну плату, відкрив для них їдальню і магазин, зразкову школу для їхніх дітей і т.п. Так з'явився новий соціальний острівець у бурхливому океані підприємництва.

Поступово Оуен стає переконаним реформатором, прихильником мирного перетворення суспільства шляхом створення зразкових загальний кооперативного типу. Щоб захопити людей особистим прикладом, в 1824 р. він з синами відправився до Північної Америки, де на свої кошти придбав селище з 10 тис. га землі і організував колонію "Нью-Гармоні". Ця трудова комуна, або виробничо-споживча громада, об'єднувала до 800 чоловік і керувалася принципами рівності, загальності праці, спільності майна. Матеріальні блага між членами громади розподілялися по праці, але незабаром перейшли до зрівняльного розподілу, що привело її до краху. На експеримент, який тривав чотири роки, пішло 4 / 5 стану Оуена.

Повернувшись на батьківщину, він розгорнув свою діяльність в робочому середовищі. Стверджують, що протягом свого життя він виголосив понад 1000 мов, написав близько 500 відозв, опублікував близько 2000 статей. Найбільшим з усіх зол Оуен вважав нетрудових приватну власність, великі надії спочатку покладав на моральне перевиховання людини, "індивідуалістичної системі" протиставляв "соціальну систему".

Оуен всією своєю діяльністю зробив значний вплив на 'кооперативний рух у період його зародження і становлення. Пропаговані ним громади він називав "селищами єднання і взаємної кооперації". Ще в 1821 р. за участю Оуена організується Кооперативний економічне товариство. Через три роки оуеністи заснували Лондонське кооперативне товариство, яке приступило до видання "Кооперативного журналу".

Тоді ж було створено Товариство фонду кооперативної громади. Всі ці суспільства займалися збором коштів для створення громад. На початку 30-х років Оуен брав участь у перших кооперативних конгресах Англії, причому на IV конгресі в жовтні 1832 р. він був обраний до групи "апостолів кооперацію". Деякі кооперативні суспільства бачили в Оуена свого пророка. Оуен і його прихильники виходили з того, що до усунення протиріч існуючого ладу чудово пристосована "система суспільної кооперації" 2 .

Воістину в Англії насіння кооперативної системи були посіяні Оуеном 3 , і він з'явився духовним батьком кооперативних фабрик і кооперативних крамниць.

Що стосується Фур'є, то він після закінчення середньої школи поповнював знання шляхом самоосвіти, мав чудову пам'ять і невгамовною фантазією, зміг написати багато оригінальних праць. Він жив на скромний заробіток дрібного торгового службовця і дуже хотів зробити щасливими всіх людей на землі.

В історії людства після "райською" первісності Фур'є виділив періоди дикості, варварства і цивілізації. Остання збігається у нього з існуючим буржуазним ладом і сповнена протиріч: кризи відбуваються від надлишку продукції, бідність теж народжується з достатку і т.д. На зміну цивілізації повинен прийти "лад гармонії".

Первинним осередком майбутнього суспільства Фур'є оголошує фалангу, тобто виробничо-споживчу асоціацію, на перший погляд схожу на оуеновскую громаду. Звичайно, фаланга теж займається розподілом необхідних людям предметів та їх виробництвом, причому в ній механізоване сільське господарство пов'язане з промисловим виробництвом. Учасники фаланги (приблизно 400 сімейств) розташовуються у величезних палацах - фаланстер. Фаланга живе без вуздечки морального обов'язку, люди тут діють згідно своїм пристрастям - і в процесі виробництва, і в побутовій сфері.

Фаланга має риси і комуни, і акціонерного товариства. По-перше, вона створюється на кошти підприємців, які вкладають свій капітал шляхом придбання акцій і стають членами фаланги. Незаможні в перший час роблять внесок своєю працею. По-друге, дохід фаланги повинен розподілятися відповідно капіталу (4 / 12), праці (5 / 12) і таланту 3 / 12) Передбачалося з часом збільшити частку праці в загальному доході.

Таким чином, в системі Фур'є зберігалися приватна власність, класи, нетрудовий дохід. Такий стан речей, на думку цього геніального мислителя, забезпечувало фалангу припливом капіталів (їх повинні вносити багаті), власною робочою силою (зникає експлуатація найманої праці), стимулювало зростання виробництва (є зацікавлені в доході). Співпраця багатих і бідних всередині фаланги перетворює перших в трудівників, а друге - в акціонерів (власників). Кінцевою метою створення мережі фаланг був перехід до ідеального "строю гармонії".

Зайве говорити про утопічність цього плану соціальної перебудови суспільства; всі спроби створення фаланг в Америці і Європі успіху не мали.

Зате багато англійські і французькі учні та послідовники Оуена і Фур'є, по-своєму витлумачуючи їх пророцтва і відхилившись від головної лінії "патріархів соціалізму", згодом внесли великий внесок у розвиток кооперативного руху. Якщо Оуен і Фур'є переслідували піднесені, але фантастичні цілі, то учні і послідовники нерідко виступали в ролі ініціаторів створення цілком пристосованих до "земним" умовам кооперативних товариств, що відповідають повсякденних потреб своїх членів. Оуеністи і фурьерісти видавали кооперативні журнали, пропагували ідеї мирної, економічної демократії, асоціації споживачів та виробників.

Таким чином, вчення про кооперативний рух "відбрунькувалися" від ширшого і високого суспільного ідеалу. З розвитком самого кооперативного руху вчення про нього отримали самостійне життя, але їх родова зв'язок з уявленнями про краще майбутнє збереглася.

У другій половині XIX століття в європейських країнах активно обговорювалося питання про необхідність і шляхи переходу від капіталізму до соціалізму. Розкид думок був великий, але два шляхи виявилися цілком чітко: один - революційний, немирний, інший - еволюційний, мирний. Більшість кооперативів зробили вибір на користь другої колії.

Так оформилася теорія поступового мирного перетворення суспільства чисто кооперативними засобами (варіантом є завоювання кооперацією провідної ролі в економіці). Для даної теорії характерні, з одного боку, перебільшення ролі і соціально перетворювальних можливостей кооперативів, а з іншого - повне заперечення ідеї класової боротьби, диктатури пролетаріату, експропріації буржуазії. Прихильники цієї теорії виступають за проведення громадських реформ, співпраця класів і громадянський мир, чого не сприймають представники найбільш радикальних лівих партій.

Разом з тим досить значна частина кооператорів не розлучається з ідеєю соціалізму. Зазначена вище теорія в 1904 р отримала назву "кооперативного соціалізму". Крім "кооперативного соціалізму" існують антікооператівние теорії, концепція "кооперативного капіталізму" і ін Сама теорія "кооперативного соціалізму" не однорідна, багатоваріантна, включає різні напрямки, школи.


Глава 3. Історія споживчої кооперації Росії.

3.1. Розвиток споживчої кооперації в дореволюційній Росії.

Дореволюційну історію споживчої кооперації Росії можна підрозділити на два періоди: перший, що охоплює 1864-1904 рр.., Коли споживча кооперація розвивалася в умовах капіталізму вільної конкуренції, другий - з 1905 по 1917 р., коли цей розвиток йшло вже в умовах монополістичного капіталізму, напередодні Жовтневої соціалістичної революції.

Перший період характеризується повільним розвитком споживчої кооперації. Робітники були ще пов'язані з сільським господарством, добра половина з них рідко вдавалася до послуг приватних торговців. У силу великого розміру паю при низькій заробітній платі багатьом робочим кооперативи були просто недоступні.

Наляканий розмахом страйкового руху царський уряд у 1886 р. заборонив видачу заробітної плати натурою через крамниці фабрикантів і заводчиків. Тому харчові крамниці стали прикривати кооперативної вивіскою. Діяльність залежних товариств споживачів, насаджуваних підприємцями, викликала у робітників законний протест і ворожість; робочі називали такі кооперативи «грабиловка».

Росія була аграрною країною, проте в силу збереження пережитків кріпосництва довгий час селянські кооперативи залишалися дуже нечисленними

Кооперативний рух споживачів пожвавилося тільки з початку 90-х років, коли намітився бурхливий промисловий підйом і новий, пролетарський етап визвольного руху. Прискорився розвиток споживчої кооперації на селі.

Всього за 1864-1904 рр.. було утворено 1604 товариства споживачів, з них 654 було закрито. На початок 1905 р. в країні існувало 950 таких кооперативів. Кількісно стали переважати селянські споживчі товариства. З 227 робочих товариств 224 були залежними і лише 3 - незалежними.

У Росії існувала складна процедура затвердження статуту кожного знову організованого кооперативу. За клопотанням кооператорів у 1897 р. уряд затвердив нормальний (типової) статут споживчого товариства. З цього моменту статути стали затверджуватися на місцях губернаторами, що дещо полегшило створення нових товариств споживачів.

У 1898 р. був організований перший в країні спілка споживчих товариств, засновниками якого стали 18 громад споживачів з Москви, Московської губернії, з Україною, Уралу, з Сибіру та Середньої Азії. Він був названий Московським спілкою споживчих товариств (МСПО), але фактично виконував функції всеросійського центру споживчої кооперації, створення якого було заборонено царським урядом. Першим головою бюро (правління) союзу був обраний полковник - відомий московський кооператор М. П. Гібнер (1858-1924), а головою ревізійної комісії - економіст, професор І. X. Озеров (1869 - 1942).

На відміну від західно-європейських країн, в яких створювалися два національних центру кооперації, тобто суспільство оптових закупівель і кооперативний союз, в Росії було знайдено більш вдале вирішення питання про коло діяльності кооперативного союзу: МСПО став виконувати функції двох центрів - господарського та організаційного. У 1903 р. він приступив до видання журналу «Союз споживачів». З об'єднання первинних кооперативів МСПО все більш перетворювався в союз союзів споживчих товариств.

У другому періоді, початок якого співпало з першою російською революцією 1905-1907 рр.., розвиток споживчої кооперації прискорилося. Це пояснювалося рядом причин. У ході революції були завойовані деякі демократичні свободи, скасовані грабіжницькі викупні платежі з селян за землю. Разом з тим монополії штучно спробували ціпи на товари, що користуються попитом у робітників і селян. За перші тринадцять років XX ст. ціни на основні товари зросли на 36,8%, а з 1913 по 1917 р. - більше ніж у 6 разів.

За 1905-1913 рр.. в країні було знову створено 9752 споживчих кооперативу, з них була закрита тільки 622, до початку 1914 р. функціонувало 10080. Більшість споживчих товариств виникло серед селянства. З 3 до 100 збільшилася кількість незалежних робочих кооперативів, які часто створювалися в піку залежним. У незалежних споживчих кооперативах встановлювався помірний розмір пайового внеску, вносити який дозволялося з розстрочкою. У члени кооперативу могли вступити робочі будь-якого підприємства даної місцевості, але не приймалися представники заводської адміністрації: кооперативними справами робочі управляли самостійно. Активніше проводили ці кооперативи масові, культурно-освітні заходи.

За ініціативою МСПО в 1912 р. був заснований Московський народний банк, що став кредитним центром усіх видів дореволюційної кооперації і зіграв істотну роль у розвитку кооперативного руху в країні. Вже тоді МСПО здійснював і зовнішньоторговельні функції. Пізніше він відкрив мережу своїх контор в Лондоні, Нью-Йорку, Шанхаї та інших містах.

Споживча кооперація в роки першої світової війни розвивалася в обстановці небаченого зростання цін на товари. Уряд приваблювало кооперацію до заготовок продуктів для постачання армії. Товари розподілялися серед населення за картками.

Після Лютневої революції 1917 р. в умовах кризи економіки, розгулу спекуляції і все зростаючої суспільної активності мас стався новий підйом кооперативного руху. Вже до кінця зазначеного року в країні діяло 35 тис. споживчих кооперативів. Загальне число членів-пайовиків перевищило 11,5 млн. чоловік, їх обслуговувало приблизно 50 тис. кооперативних крамниць. Малося більше 400 місцевих спілок споживчих товариств. Великим союзним об'єднанням був Закупсбит - Союз сибірських кооперативних спілок. МСПО був перейменований у Всеросійський центральний союз споживчих товариств (Центросоюз). Ця мережа крамниць, товариств та спілок представляла собою налагоджений господарський апарат.

У дореволюційній економіці споживча кооперація відігравала незначну роль. Її питома вага в товарообігу країни перед першою світовою війною становив всього 7%. Кооперативні організації сплачували великі податки за право торгівлі, потребували в банківських кредитах, мали погано обладнані лавки з примітивним ваговимірювальним господарством. Вони не користувалися підтримкою уряду в конкурентній боротьбі з приватними торговцями. Зазвичай на селі діяло однолавочное економічно слабке споживче товариство; вигідніше відрізнявся від нього міський многолавочний кооператив з великим числом членів. Царат відкрите виявляв своє політична недовіра до всіх кооперативам як громадським організаціям. Збори і з'їзди кооператорів контролювалися жандармами.

Кооперативи вели конкурентну боротьбу з приватними торговцями за свою частку в загальній масі прибутків і сприяли зменшенню витрат своїх членів на придбання товарів. Певна частина прибутку споживчих товариств після сплати податків зараховувалася у тому основний і запасний капітали, інша частина розподілялася між членами кооперативів - по паях і забору товарів. Тому потрібний облік забору (купівель) товарів кожним пайовиком протягом року, і для цього кооперативи застосовували один з трьох способів: 1) запис продавцем сум покупок в членську книжку пайовика і особливу книгу в крамниці; 2) видача пайовику спеціальної марки із зазначенням суми покупки при розплату за товар в крамниці; 3) внесення пайовиком в кооператив заздалегідь грошового авансу, видача йому чекової книжки та оплата їм покупок надалі чеками.

Кожен із способів дозволяв споживчому кооперативу підрахувати паркан товарів. Але хто більше купував? Звичайно, заможні верстви населення, які переважали серед членів кооперативів. Отже, і велика частина вигод від кооперативної діяльності діставалася ім. Основна маса бідноти залишалася поза кооперації.

Розвиток споживчої кооперації стримувалося політичним безправ'ям народу. Пояснюючи причину нечисленності кооперативів в країні, В. І. Ленін у 1903 р. писав, що їх «до тих пір буде мало, доки не буде політичної волі». 4

Хвиля кооперативного руху в 1915-1917 рр.. з центральних районів докотилася до Сахаліну і Камчатки. Однак у таких національно-колоніальних околицях імперії, як Середня Азія і Казахстан, кооперативи зустрічалися виключно рідко. Це пояснювалося колоніальною політикою царського самодержавства, пануванням докапіталістичних суспільних відносин, неписьменністю значної частини населення.

Кооперативна демократія була різновидом панівної демократії, хоча і порівняно привабливою. У дореволюційний період було проведено 32 зборів уповноважених МСПО. З'їзди і зборів кооперативів скликалися і на місцях. В органах управління та контролю споживчої кооперації брали участь і її рядові члени, що розвивало самодіяльність мас. Велика заслуга кооперації полягала в тому, що проводилася різноманітна культурно-просвітня робота. Союзи видавали книги і журнали, інструктували кооперативних працівників, організовували курси з підготовки службовців.

У споживчих товариствах робітники і селяни набували навичок спільного управління торговельними та іншими підприємствами. «Але терені для серйозного додатка цих навичок, - писав В. І. Ленін, - може створити лише перехід влади до пролетаріату». 5

3.2. Розвиток споживчої кооперації в РСР на початковому етапі створення основ соціалізму.


3.3. Споживча кооперація в роки Великої вітчизняної війни і відновлення народного господарства (1941-1950 рр.)..

22 червня 1941 почалася Велика вітчизняна війна. Через важкі матеріальних втрат різко погіршився економічний стан е країні. Тому знову, як і під час першої світової та громадянської війни, було введено нормоване постачання міського населення продуктами і товарами першої необхідності.

У липні 1941 р. з'явилися картки на хліб і цукор, пізніше, в кінці 1941 - початку 1942 року - на м'ясо, рибу і жири. Знову, як у 1928-1935 роках, встановлювалися різні норми. Робочі оборонних підприємств отримували постачання по першій категорії, (від 800 грамів до 1-1,2 кг хліба на добу), інших підприємств - по другій категорії - 500 гр. хліба, утриманці і до 12 років - по 300-400 гр. хліба на добу. Привілейована частина радянського суспільства (керівні партійні і радянські працівники, партійний апарат) мали особливу систему постачання, яка значно відрізнялася в кількісному і якісному відношенні від загальногромадянської.

На відміну від періоду 1928-35гг. по розподілу продовольства і товарів першої необхідності під час Вітчизняної виявилися для споживчої кооперації набагато складніше. По-перше, треба було постачати величезну армію і сім'ї військовослужбовців. По-друге, робочих оборонної промисловості, інших підприємств, радгоспів, сільську інтелігенцію, школи, лікарні, дитячі сади і т.д. Сюди ще додавалося велика маса евакуйованих. Загальна кількість громадян, які отримували під час війни продукти харчування за картками, доходило до 77 млн. чоловік.

Одночасно споживчої кооперації доручалося проводити зустрічну продаж колгоспам промислових товарів під здаються сільгосппродукти. Поряд з продажем товарів через свої магазини, споживча кооперація стала широко практикувати развозную торгівлю, відкривала невеликі магазини на польових станах, у бригадах, особливо в Сибіру, ​​де посівна площа в роки війни збільшилася на мільйони гектарів.

В умовах нормованого постачання зросло значення громадського харчування. Кооператори допомагали організувати харчування робітників і службовців, населення, евакуйованого з окупованих територій, поранених, хворих, дітей, школярів.

Кооператори вносили свої особисті кошти в фонд оборони, на будівництво танків і літаків Люди віддавали гроші, коштовності теплі речі. Так, наприклад, більше 4 млн. руб. внесли навесні 1942 р. на створення танкової колони «Споживча кооперація» працівники споживспілок Омської та сусідніх областей. Більш ніж 2,3 млн. руб. зібрав на ескадрилью літаків колектив Якутського споживспілки, 170 тис. руб. віддали на будівництво танків кооператори Бурятії.

Хоча товарообіг споживчої кооперації під час війни збільшився (з 18,4 млрд. рублів в 1942 р. до 34,2 млрд. рублів в 1945 р.) у порівнянних цінах він становив тільки 30% від довоєнного обороту. Інакше кажучи, загальна товарна маса продовольчих і промислових товарів скоротилася майже на 2 / 3. Одяг, взуття стали предметами розкоші. Час від часу на підприємствах видавалися ордери на їх купівлю, які скоро стали предметом спекуляції на чорному ринку.

Багато сип доклала кооперація, щоб організувати постачання і харчування евакуйованого населення із західних районів і жителів міст і сіл, звільнених від противника, військових госпіталів (у тому числі і в прифронтових районах), лікарень, дитячих садів, шкіл, інтернатів. Величезну роботу несли на своїх плечах в основному жінки. На фронт пішли найбільш кваліфіковані та досвідчені кадри споживчої кооперації. Чоловіків, батьків, синів та братів замінили їх дружини, дочки, матері і сестри. До 1944 р. майже дві третини кооперативних працівників становили жінки, тоді як напередодні війни їх налічувалося трохи більше 20%. Трудитися доводилося від зорі до зорі, причому, закінчивши основну роботу, йти в підсобні господарства, збирати дикорослі плоди і ягоди, лікарські рослини. Крім того, кооператори брали участь у будівництві оборонних споруд, доріг, чергували в загонах протиповітряної оборони. Мільйони кожушків, валянок, вовняних шкарпеток, ватяних штанів і курток, заготовлених і виготовлених споживчою кооперацією, зібране лікарську сировину, врятували життя сотням тисяч солдатів і офіцерів і повернули їх до ладу.

Військові дії на величезній території країни завдали колосальної шкоди народному господарству, в тому числі і споживчої кооперації. На тимчасово окупованій території знаходилося більше половини підприємств споживчої кооперації. Їх оборот становив близько 48% загального роздрібного кооперативного товарообігу.

У ході бойових дій в окупованих районах було повністю зруйновано 44,4 відсотка торговельної мережі - 345тис. кооперативних магазинів, складів, оптових баз, частково зруйновані - 24,6 тис. торгових підприємств, розграбовані і знищені кращі районні універмаги, оптові бази, побудовані перед війною і оснащені передовим у ту пору обладнанням. Загальна сума збитку споживчої кооперації перевищила 6 млрд.руб Кооператори приступили у-відновленню зруйнованого відразу після звільнення Кроеной Армією оккупірованнних районів. Першим ділом вони налагоджували роботу пекарень, їдалень і магазинів. Особливо великі труднощі виникали через гостру нестачу складського господарства і транспорту. Уцілілих складів катастрофічно не вистачало для зберігання товарів, які надходили зі спеціальних фондів Центросоюзу. Авто машин і гужового транспорту не вистачало не тільки для доставки вантажів, але і особливо для вивозу заготовленої сировини з глибинних | районів. Лише 13% вантажних машин від довоєнного рівня залишилося у кооператорів.

Відновлення частково зруйнованих і будівництво нових магазинів йшло повільно. Не вистачало коштів, будматеріалів, робочих рук. Тому до 1 червня 1945 торгова мережа споживчої кооперації складала трохи більше половини (53%) від довоєнного рівня.

Оскільки фонди промислових товарів споживчої кооперації склали в 1945 році лише 15,6% від довоєнного обсягу, нестача торгових площ відчувалася не так гостро. Але потреби зростали. І кооператори докладали всіх зусиль, щоб швидше відновити зруйноване. Їм допомагали всім, чим могли, кооперативні організації Сибіру, ​​Казахської, Грузинської, Азербайджанської, Узбецької та інших союзних республік "направляли в відновлюються райони досвідчених керівників і фахівців, матеріали, продовольство і товари, гроші. Центросоюз виділяв споживспілки визволених районів безоплатні позики на відновлення торговельної мережі та іншого кооперативного господарства. Особливо великі грошові кошти, а так і матеріали Центросоюз безоплатно направив білоруським кооператорам, які в роки заплави понесли важкі людські та матеріальні втрати.

Хоча позаду вже був славний день Перемоги, про хорошого життя доводилося лише мріяти. Практично, але поліпшувалося становище з продовольством, а восени 1946 р. воно з-за великої засухи в Поволжі навіть погіршився. Саме тоді, 9 листопада 1946р. Рада міністрів СРСР видав постанову «Про розгортання кооперативної торгівлі в містах і селищах продовольчими та промисловими товарами та про збільшення виробництва продовольства і товарів широкого споживання кооперативними підприємствами».

Отже, після депортації споживчої кооперації з міст у сільську місцевість у 1935 році радянське керівництво знову відкрило двері для споживчої кооперації в місто, дозволивши їй, проте, в містах тільки торгувати. Створювати міські споживчі товариства не дозволялося. Центросоюз, республіканські, обласні та районні споживспілки оперативно розгорнули в містах мережі своїх магазинів, їдалень, ресторанів, які скоро стали досить популярними у городян.

Тільки через 2 роки і 8 місяців після закінчення війни, коли майже повністю була відновлена ​​промисловість та отримано деяке зростання сільськогосподарського виробництва, Рада Міністрів СРСР і ЦК ВКП (б) спільним Постановою «Про проведення грошової реформи і скасування карток на продовольчі і промислові товари» ліквідували карткову систему. Однак для переходу до відкритої торгівлі потрібно було створити необхідні резерви товарів, зблизити високі комерційні ціни з низькими пайковим і відновити торгову мережу. До вирішення цих завдань споживча кооперація приступила ще наприкінці війни, розгортаючи мережу комерційних магазинів. У 1946 р. організації споживчої кооперації стали активно відкривати комерційні чайні. Важливо зазначити, що кооперативні чайні готували обіди з продуктів, які закуповуються у колгоспників і колгоспів за цінами, які складаються на ринку. Вже в IV кварталі 1946 частка обороту комерційних чайних в загальному обороті мережі кооперативного громадського харчування склала 80%. Була також розгорнуто мережу комерційних магазинів з торгівлі будівельними матеріалами, господарськими товарами, гасом та бензином.

Головним завданням державної та кооперативних комерційної торгівлі та громадського харчування було вилучити у населення якомога більше грошей (ціни в комерційних магазинах і чайних в 2-3 рази перевищували так звані пайкові ціни) і зрівноважити товарну і грошову масу в країні. Це завдання було виконано лише частково. Попит на продовольчі і промислові товари зростав. Набирала темпи інфляція. І тоді радянське керівництво провело конфіскаційних грошову реформу, відібравши у народу величезну масу грошей, що дозволило скоротити товарний дефіцит і встановити тверді, близькі до пайковим ціни на продовольчі і промислові товари.

Разом з усім народним господарством діяльність споживацьки знову пішла на підйом: ріс товарообіг, повніше задовольнявся попит населення на товари, розширювалася торгова мережа. Обсяг сільського роздрібного товарообігу споживчої кооперації у 1946 році в порівнянні з 1945 р. зріс на 23,9%, в 1947р. - На84, 7, у 1948 - на99, 4%.

В обороті продовольчих товарів зменшилася питома вага продажу горілки та горілчаних виробів, і зросла частка хлібопродуктів, цукру, кондитерських виробів, ряду інших продовольчих

Зміни в структурі товарообігу по продовольчих товарах в післявоєнний період характеризуються даними такої таблиці.

Джерелами зростання роздрібного товарообігу споживчої кооперації служили, по-перше, зростаюче надходження товарів з централізованого фонду, по-друге, розгортання заготівельної діяльності і, по-третє, розширення виробництва товарів на власних підприємствах.

Продовольчі товари

1945р.

1946р.

1947р.

1948

Хлібопродукти 11,4 17,7 22,3 30,8
Цукор 0,9 1,6 1,9 5,5
Чай 0,8 0,8 0,8 1,7
Кондитерські вироби 1,3 1,9 2,9 5,8
Сіль 1,6 2,1 3,6 4,2
Горілка та інші алкогольні напої 76,8 67,6 40,1 24,7
Решта продтовари 7,2 8,3 28,4 27,3

100,0 100,0 100,0 100,0

Питома вага децентралізованих закупівель в обороті споживчої кооперації за період з 1945 по 1948 рр.. зріс з 12,4 до 27,8%.


3.4. Споживча кооперація в умовах планової економіки (1917-1991 рр.)..


3.5. Споживча кооперація РФ на сучасному етапі ринкових перетворень.


Глава 4. Кооперативний рух Росії в XXI столітті.

У XXI столітті умови розвитку кооперації змінюються в порівнянні з кінцем XIX - початком XX століття. Ринкова економічна система досягла такого рівня розвитку, при якій значно зріс рівень життя населення високо розвинених країн. Розширення кількості послуг, що надаються для задоволення потреб людей все більше стає звичним для звичайних ринкових зв'язків. Підвищення рівня життя населення супроводжується індивідуалізацією потреб і споживання.

Розширення асортименту пропонованих товарів, послуг, використання інформаційних мереж для їх реалізації, застосування агресивної маркетингової стратегії великими фірмами значно звужує поле діяльності споживчої кооперації торгової, яка заснована на масовому попиті або попиті на товари повсякденного, масового споживання. Задоволення саме цього попиту дозволяє їм реалізувати свої економічні переваги перед капіталістичними торговими підприємствами. Індивідуалізація потреб і попиту пред'являє нові вимоги до споживчої кооперації.

Підтвердженням цьому є проблема членства у споживчих торгових кооперативах, з якою стикаються не тільки кооперативи економічно розвинених країн, а й Росії. Провідну роль у боротьбі з недобросовісними продавцями у все більшій мірі відіграють громадські організації захисту прав споживачів, у меншій мірі пов'язані з асортиментом товарів і послуг. У цих умовах кооперативні організації трансформуються в якісь конгломеративної форми, торговельні або торговельно-виробничі корпорації, які застосовують часто капіталістичні методи роботи на ринку. Така кооперація зараз просто не потрібна.

У той же час індивідуалізація споживання стає не стільки благом, скільки злом для людей, оскільки вони потрапляє під вплив продавців, які формують вигідні їм стандарти споживання для різних за рівнем доходу груп населення.

Незважаючи на роз'єднання споживачів, формування у різного рівня споживання товарів і послуг, роль кооперативного руху в XXI столітті зростає. Воно набуває значення як фактор світового економічного розвитку і формування національних та світової економічної системи, альтернативній системі, яка затверджується транснаціональними корпораціями, що переслідують мету встановлення нового світового порядку, заснованого на несправедливому розподілі життєвих ресурсів. У цих умовах головним напрямом кооперативного руху стає кооперація у сфері обігу, займає проміжне положення між виробництвом і споживанням товарів і послуг, що дозволяє їй активно впливати і на виробництво і на споживання шляхом реалізації певної маркетингової стратегії.

Однією з глобальних проблем світового розвитку в XXI столітті є проблема формування і розподілу життєвих ресурсів між населенням різних за рівнем свого економічного розвитку країн. Вона викликана протиріччям між зростанням чисельності людства і актуальними завданнями забезпечення населення енергією, продовольством та іншими життєвими ресурсами. Ця проблема чинить все більш помітний вплив на життя населення планети, на всю систему міжнародних відносин. Досягнутий рівень розвитку ринкової економічної системи дозволяє вирішувати цю проблему на користь економічно розвинених країн за рахунок населення інших країн. У той же час перспективи економічного розвитку характеризуються невизначеністю і можливістю багатоваріантності. Тому країни з постіндустріальної ринковою економікою прагнуть закріпити своє панівне становище у світі і що склалося нерівність у розподілі ресурсів. З цією метою активізується процес глобалізації економіки і формування неоекономіческой системи, в якій переважній більшості країн світу, до яких сьогодні відноситься і Росія, відведена роль сировинних придатків, ресурсної бази розвинених постіндустріальних країн. Процес глобалізації викликає неприйняття більшості населення планети і змушує шукати альтернативні форми суспільного устрою. Сучасне світове розвиток базується на науково-технічної революції, що вимагає постійного оновлення техніки та технології, що, у свою чергу, вимагає творчої самовіддачі працівників. Таке ставлення до роботи неможливо традиційними методами управління найманим персоналом, зовнішнім контролем над працівниками. Відчуження працівників від власності та управління не

відповідає характеру сучасних продуктивних сил і потреб їх подальшого розвитку.

Одним з варіантів протидії економічній глобалізації, успішного розвитку науково-технічної революції є кооперативна форма самоорганізації людей. Саме кооперація може зіграти важливу роль у вирішенні цієї глобальної проблеми за допомогою формування національних і світового сектора економіки, спрямованого на задоволення життєвих потреб населення планети.

Кооперативний рух здатний зіграти основну роль і у формуванні соціально-орієнтованої економіки в Росії. Для цього необхідна розробка стратегії розвитку кооперативного руху країни. В основі розробки такої стратегії має лежати основоположна істина: збереження кооперації не самоціль, кооперативна форма організації - лише засіб досягнення мети, використовуване людьми для поліпшення свого соціально-економічного становища. Кооперативні форми самоорганізації людей виникають там і тоді, де і коли з'являється життєва необхідність у ній, коли люди не можуть вирішити проблеми своєї життєдіяльності самостійно або за допомогою держави. Виявлення цієї необхідності є основоположним при розробці стратегії розвитку національного і світового кооперативного руху. Кооперативні форми організації іманентно притаманні ринковій економічній системі і можуть ефективно діяти саме в ринковій економічній середовищі. При цьому слід пам'ятати про те, що господарська діяльність кооперативів досягає найбільшої ефективності в разі об'єднання людей з метою вирішення життєво важливих проблем, які інакше вирішити вкрай важко. Тому принциповим питанням успішного розвитку кооперативного руху є пошук і виявлення саме цих проблем.

Аналіз практики кооперативного руху дозволяє зробити висновок про те, що в основі стратегії його розвитку повинна лежати трансформація кооперації в сфері споживання в кооперацію у сфері виробництва та обігу з метою забезпечення справедливого розподілу життєвих ресурсів і на основі практичної реалізації переваг кооперативної форми організації життєдіяльності сприяти підвищенню рівня життя населення. Одним з напрямків стратегічного розвитку кооперації може бути застосування кооперативних форм для подолання кризи агропромислового комплексу і на цій основі вирішення проблеми забезпечення продовольчої безпеки держави і продовольчої проблеми в цілому. Вирішення продовольчої проблеми може сприяти діяльність кооперативів, які виробляють
сільськогосподарську продукцію, розвиваючих закупівлі сільськогосподарських продуктів і сировини, розширюють виробництво продуктів харчування, а також розгортають торгівлю ними. Саме в агропромисловому секторі зосереджені головні протиріччя національного економічного розвитку.

Реалізація пропонованої стратегії розвитку кооперації повинна здійснюватися поетапно.

Проведений у даному дослідженні аналіз дозволяє зробити висновок про те, що в даний час кооперативний рух у країні розвинене дуже слабо і стоїть на межі втрати самостійного значення як сектора економіки.

Склалася парадоксальна ситуація, при якій, з одного боку, в Росії сформувалися економічні та соціальні передумови широкого розвитку кооперативного руху, а, з іншого боку, кооперативний рух переживає період занепаду. Така ситуація пояснюється впливом ряду зовнішніх і внутрішніх факторів.

Формирующаяся зовнішнє середовище агресивна по відношенню до кооперативних форм самоорганізації населення. Компанії інвесторного типу різного ступеня концентрації капіталу прагнуть закріпити сформовану форму організації господарства, активно пропагуючи переваги капіталістичної системи організації суспільного господарства. Величезні зусилля спрямовані на формування менталітету населення, вигідного великим капіталістичним об'єднанням, які прагнуть затвердити сучасну систему формування та розподілу ресурсів. Уряд країни не розглядає кооперацію як самостійну економічну силу, здатну надати скільки-небудь істотний вплив на хід економічних перетворень. Держава законодавчо ігнорує різнобічність кооперативного руху, обмежує кількість видів кооперації. Цивільний кодекс РФ визнає лише виробничі та споживчі кооперативи, виводячи за рамки правового поля кредитні, страхові, житлові, житлово-будівельні, гаражні та багато інших видів кооперативних організацій. Воно вносить розкол в кооперативний рух, надаючи податкові та інші пільги одним видів кооперативів і піддаючи інші значним правовим обмеженням. Наприклад, організаціям споживчої кооперації системи Центросоюзу РФ надаються податкові та інші пільги, а сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи стикаються з серйозними перешкодами при спробі зареєструватися як споживчі кооперативи. У всіх сферах економіки кооперативні організації зазнають жорстку конкуренцію з боку компаній і фірм інвесторного типу. Більш того, навіть самі кооперативи конкурують між собою, завдаючи шкоди не тільки своїм пайовикам, але руху в цілому. Участь у цій конкурентній боротьбі на сучасному рівні розвитку кооперації, в умовах її роз'єднаності призводить або до банкрутства кооперативів, або змушує кооперативи ігнорувати особливості кооперативної форми організації і використовувати методи і принципи роботи компаній інвесторного типу.

Нові види кооперативів знаходяться на стадії становлення. Ці напрямки кооперативного руху настільки слабкі, що можна говорити лише про формування тенденції їх розвитку. Про яку-небудь серйозну їх ролі в економіці країни говорити вкрай передчасно. Вони потребують значної зовнішньої підтримки. Зароджуються кооперативні форми самоорганізації населення зустрічають на своєму шляху численні труднощі, найважливішою з яких є слабкий розвиток або навіть повна відсутність системності в їхній діяльності. Незважаючи на створення національних спілок окремих з них, на сьогодні передчасно заявляти про існування систем кооперативів різних видів. Створена Асоціація кооперативних організацій Росії виявилася нездатною реалізувати поставлені перед нею цілі і завдання, оскільки не має стратегії розвитку кооперативного руху.

Відповідно до методології системного підходу системи виділяються із зовнішнього середовища своїми місіями, цілями. Крім того, важливою особливістю системи є наявність внутрішньої організації, взаємодія входять до неї первинних та інших ланок на різних рівнях управління. Кооперативи за своєю сутністю виражають своєю практичною діяльністю соціальну спрямованість різних видів кооперативного руху і утворюють їх соціальну базу. Їх діяльність у сучасних умовах ринкової економічної системи не може бути успішною без об'єднання один з одним, утворення вертикальних і горизонтальних спілок різних рівнів. Об'єднання кооперативів у спілки відкриває перед ними можливості, якими вони не мають у своєму розпорядженні кожен окремо. Союзна робота серед зароджуються видів кооперативного руху також перебуває лише на стадії становлення і здійснюється вкрай повільними темпами. Ряд національних кооперативних спілок взагалі не має вертикальної структури, регіональних або міжрегіональних спілок, які об'єднують первинні кооперативи. Наприклад, Некомерційне партнерство виробничих кооперативів, що об'єднує близько 15 тисяч кооперативів, такий вертикальної структури не має, що робить практично неможливим реалізацію поставлених перед ним цілей і завдань. У той же час важливою особливістю більшості новостворюваних кооперативів є наявність у них зацікавлених, ефективних власників. Слабкою їх стороною є роз'єднаність, відсутність розвиненої інфраструктури, відсутність економічної, інформаційної, методичної допомоги із зовні і т.д.

Єдиною кооперативної системою, яка має внутрішньої
ієрархічною структурою, що склалася в період функціонування
централізовано-керованої економіки є система

споживчої кооперації РФ. У той же час, незважаючи на збереження цього напрямку кооперативного руху як системи, організації споживчої кооперації стійко втрачають свої позиції на ринку товарів і послуг. Збереження сформованих тенденцій зміни об'ємних і якісних показників об'єктивно призводить до її руйнування та ліквідації більшості діючих кооперативів. Окремі позитивні приклади роботи первинних кооперативних організацій не міняють картини в цілому. Успішно працюють кооперативи можуть зберегтися протягом досить тривалого періоду часу, але не можуть зберегти систему в цілому. Економічні втрати системи споживчої кооперації в останнє десятиліття порівнянні з втратами, яких вона зазнала в початковий період формування централізовано-керованої економіки. Незважаючи на це система споживчої кооперації Росії все ще має значним економічним потенціалом, що дозволяє їй очолити процес відродження кооперації в країні, сприяти розвитку всіх напрямків кооперативного руху і на цій основі сформувати кооперативний сектор національної економіки, здатний зіграти важливу роль у становленні соціально-орієнтованої ринкової економічної системи.

Проведений аналіз стану і розвитку споживчої кооперації дозволяє зробити принциповий висновок про те, що в основі негативних процесів, характерних для споживчої кооперації, лежить відсутність зацікавлених, ефективних власників. Споживачі, не дивлячись на надання їм будь-яких пільг матеріального чи нематеріального характеру, у сучасній економічній системі не можуть розглядатися в якості реальних власників споживчих товариств. Цей висновок підтверджується практикою останнього десятиліття. Виникла якісно нова ситуація. Пайовики, формально є власниками споживчих кооперативів, в основній своїй масі байдужі до долі своїх кооперативів, вони не беруть участь у господарській діяльності та управлінні справами кооперативів. Працівники організацій і підприємств споживчої кооперації, дійсно зацікавлені в успішній діяльності споживчих товариств, які не мають можливості визначати тактику і стратегію розвитку кооперативів, формувати органи управління. У цих умовах діяльність кооперативів підпорядкована інтересам лише керівників товариств, що створює передумови для зловживань, помилок в управлінні господарською діяльністю та виборі пріоритетів її розвитку.

На нашу думку, на першому етапі формування кооперативного сектору економіки країни доцільно передати власність споживчої кооперації системи Центросоюзу РФ працівникам. У результаті цього з'являться дійсно ефективні власники, життєво зацікавлені у збереженні та примноження майна кооперативів, успішному розвитку господарської діяльності при збереженні її соціальної спрямованості, здатні брати участь в управлінні справами. Як показано вище, працівники або працівники-пайовики стали тією силою, яка втримала систему споживчої кооперації від повного розвалу на найважчому етапі її сучасній історії. Пайовики, які не працюють в споживчому товаристві, можуть зберегти свій статус за умови здійснення основної частини покупок товарів у підприємствах кооперативу та участі в роботі органів управління та контролю. Таким чином, кооперація в сфері споживання повинна бути трансформована в кооперацію у сфері виробничих відносин. Це дозволить привернути кооперативну піраміду, поставивши в її основу інтереси пайовиків.

На другому етапі як пріоритетної, поряд з торговим та іншим обслуговуванням населення, повинна бути визначена інтегруюча роль організацій системи споживчої кооперації як складової частини агропромислового комплексу країни. Організації споживчої кооперації можуть стати інтегратором, здатним ефективно організувати збут товарної продукції, вироблений іншими учасниками АПК, включаючи особисті підсобні господарства.

Інтеграційний процес - це складна система взаємозалежних виробничих, фінансових, трудових і майнових відносин між господарськими одиницями, які об'єднані спільними економічними інтересами. Основною метою, що стоїть перед господарюючими суб'єктами в процесі інтеграції, є посилення їх конкурентних переваг та підвищення ефективності їх діяльності, як результат прояву ряду економічних явищ: синергетичного ефекту, ефекту масштабу і ефекту широкого профілю. Інтеграційні процеси в АПК мають базуватися на кооперативній основі, врівноважує баланс індивідуальних і колективних інтересів.

Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємств агропромислового комплексу, як і оцінка організаційно-економічних зв'язків між ними, вказує на необхідність кооперації сільськогосподарських товаровиробників на районному рівні. Узагальнюючи історичний та сучасний досвід становлення кооперації в АПК різних регіонів РФ, можна стверджувати, що на районному рівні можливий розвиток кооперативного руху в наступних сферах: виробництво сільськогосподарської продукції, її заготівлі та зберігання, переробки, агрохімічного, агротехнічного обслуговування, торгівлі, кредитної діяльності, координації діяльності та захисту майнових інтересів, підприємницької діяльності.

Інтегруюча роль організацій системи споживчої кооперації полягає в наступному:

- Пропаганда кооперативної ідеї та переваг кооперативної форми організації господарської діяльності;

- Сприяння створенню та організації діяльності обслуговуючих кооперативів сільськогосподарських товаровиробників;

- Сприяння реорганізації підприємств АПК з інших в кооперативну організаційно-правову форму;

- Навчання і перепідготовка членів та персоналу кооперативів в освітніх установах системи споживчої кооперації;

- Створення та організація діяльності фінансово-розрахункової системи АПК.

Створювані кооперативи можуть бути життєздатні лише за умови їх виходу за власні межі і об'єднання в єдину систему, що базується на регульованих товарних відносинах інфраструктурі.

Результатом інтеграційної роботи на районному рівні має стати створення агропромислового союзу кооперативів різних видів (або спілок кооперативів) на районному рівні, здатного протиставити конкуренції між кооперативами спільну діяльність з метою забезпечення сталого розвитку сільськогосподарського виробництва та підвищення конкурентоспроможності внутрішнього продовольчого ринку. Створення такого союзу з'являється можливість найбільш повно розкрити і використовувати переваги кооперації, активізувати господарсько-виробничу і економічну діяльність, створити необхідні передумови і умови для формування широкої мережі всіляких кооперативів за рішенням продовольчої проблеми, при раціональному використанні матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів.

Сталий розвиток сільськогосподарського виробництва, обслуговуючих галузей АПК створює передумови для збільшення обсягів діяльності організацій системи споживчої кооперації, в тому числі за рахунок зростання ємності ринку внаслідок підвищення життєвого рівня населення. Крім того, можлива зміна ставлення населення як споживачів до кооперативної форми організації, формування у нього позитивного образу кооперації. Це дозволить на якісно нової соціальної базі створювати споживчі кооперативи населення, зацікавленого в задоволенні попиту на товари і послуги.

Третій етап. Створення та зміцнення первинних кооперативів різних видів, об'єднання їх у спілки створює базу для розвитку кооперативного руху на більш високому регіональному рівні. Перевага такого підходу до освіти систем кооперативів полягає в тому, що системне побудова починається не згори, а знизу на основі зацікавленості кооперативів у розвитку своєї діяльності та обліку специфічних особливостей діяльності кооперативів різних видів. Об'єднання кооперативів у спілки може відбуватися не тільки на рівні суб'єктів Федерації, але і в рамках економічних районів. Об'єднання первинних кооперативів у спілки, спілок в союзи більш високого рівня створює умови для формування інфраструктури різних напрямків кооперативного руху, що забезпечує сталий розвиток кооперативів, збільшення масштабів їх діяльності. Саме спілки можуть створювати ефективно діючі юридичні служби, консультаційні організації, системи економічної та технологічної інформації, великі виробничі підприємства, систему підготовки кадрів, формувати і проводити єдину маркетингову стратегію.

Важливим напрямом роботи на цьому етапі буде формування кредитної кооперативної системи, що включає в себе банківські і страхові установи, що дозволяє забезпечити кооперації фінансову незалежність від глобальної фінансової системи.

Четвертий етап. Завершення формування національних кооперативних систем, об'єднання їх в російську асоціацію національних кооперативних спілок, основною метою якої має стати захист інтересів кооперативного руху на державному рівні. В умовах правової держави важливим завданням є створення кооперативної політичної партії, здатної впливати на формування органів державної влади різних рівнів і через своїх представників у виборних органах влади лобіювати інтереси національних кооперативних систем і руху в цілому за допомогою ініціювання та прийняття необхідних законодавчих актів. Створення національних кооперативних систем та їх асоціацію відкриває реальні можливості участі і здійснення впливу на розвиток світового кооперативного руху як головної рушійної сили протистояння процесам економічної глобалізації.


Висновок

Ідеї ​​співпраці кооперативів різних країн зародилися ще в першій половині XIX ст, а першою спробою їх здійснення на практиці і створення міжнародного кооперативного центру можна вважати засновану в 1835 р. в Лондоні Асоціацію всіх класів і націй, одним із завдань якої ставилося пропаганда кооперативних ідей у ​​міжнародному масштабі.

19 серпня 1995 Міжнародному кооперативному альянсі виповнилося 100 років. За цей порівняно невеликий історичний термін з асоціації, що об'єднувала декілька сотень тисяч кооператорів, Альянс перетворився в одну з найбільших міжнародних неурядових організацій, що об'єднала сотні мільйонів чоловік. В даний час в значній мірі змінився зміст діяльності Альянсу. Окрім вирішення професійних питань, він проводить активні акції на захист миру, проти монополій, за поліпшення соціально-економічного становища пересічних кооператорів-трудящих.

Цілі, форми і методи діяльності Міжнародного Кооперативного Альянсу сприяють розвитку кооперації, зміцнення миру і безпеки в усьому світі, розвитку дружніх і економічних відносин між кооперативними організаціями всіх видів як у національному, так і в міжнародному масштабі, а також дозволяють підтримувати хороші відносини між які входять у його складу організаціями і поширювати в усьому світі кооперативні принципи і методи.

Радянська кооперація з самого моменту своєї появи на міжнародній арені кооперативної активно боролася за те, щоб досягнуті сприятливі зміни в міжнародній обстановці набули незворотного характеру, щоб ще більш прискореними темпами розвивався процес розрядки напруженості в світі, за те, щоб продовжувалося зміцнення міжнародної обстановки на користь стабільного миру і всебічного плідного співробітництва держав і народів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Бланк Г. Я. «Основи теорії та історії споживчої кооперації СРСР», 1963.

 2. Крашенинников А. І., Морозов А. М., «Міжнародне кооперативний рух», Москва, Економіка, 1977.

 3. Крашенинников А. І., «Міжнародний Кооперативний Альянс», Москва, Економіка, 1980.

 4. Маркус, «Кооперація східної Європи - проблеми і перспективи»

 5. Макаренко А. П., Крашенинников А. І., Кізілевіч А. В., Паламарчук В. Є., Хвостов Б. М., «Теорія кооперації», Москва, Економіка, 1982.


Список літератури


1 Крашенинников А. І. Міжнародний Кооперативний Альянс. Москва, Економіка, 1980, стор 5.

2 Оуен Р. Вибрані твори. Т.1. -М.-Л., 1950. -С. 293.

3 Маркс К., Енгельс Ф. Соч. Т. 16. - М, 1960. - С. 10.

4 Ленін В. І. Ленін. зібр. соч. Т. 7. З. 160

5 В. І. Ленін. зібр. соч. Т. II. С. 370.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
178.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Споживча кооперація Росії у сучасному світі
Споживча кооперація в російській економіці
Споживча кооперація в роки Великої Вітчизняної війни
Споживча вартість харчових продуктів
Прожитковий мінімум і споживча корзина
Товарознавча характеристика і споживча оцінка меду
Сільськогосподарська кооперація 3
Сільськогосподарська кооперація 4
Сільськогосподарська кооперація
© Усі права захищені
написати до нас