Соціально-економічний розвиток Росії в XVII столітті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державний Університет - Вища Школа Економіки

Факультет Економіки та Управління

Кафедра загальногуманітарних дисциплін

РЕФЕРАТ

по Історії Вітчизни

на тему: «Соціально-економічний розвиток Росії в XVII столітті»

Виконала:

Паніна Л.В.

212гр.

Викладач:

Колесніченко З. П.

(Доцент, к.ф.н.)

Санкт-Петербург

2003

Зміст:

Введення

Глава 1: ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

1.1 Сільське господарство

1.2 Ремесло

1.3 Мануфактури

1.4 Торгівля. Початок формування всеросійського ринку

Глава 2: Соціальний розвиток

2.1 Бояри і дворяни

2.2 Селяни і холопи

2.3 Посадські люди

2.4 Соціальні протиріччя

Висновок

Список літератури

Введення

Росія початку XVII ст. - Централізоване феодальну державу. Основою господарства залишалося землеробство, у якому було зайнято переважна більшість населення. До кінця XVII століття відбувається значне розширення посівних площ, пов'язане з колонізацією російськими людьми південних районів країни. Панівною формою землеволодіння було феодальне помісне землеволодіння. Зміцнювалася і розширювалася феодальна власність на землю, відбувалося подальше закріпачення селян.

У провідних галузях виробництва чільне місце починають займати більш-менш великі підприємства, в основному державні: Гарматний двір, Збройова палата, Городовий наказ і Наказ кам'яних справ з його цегельними заводами і т.д. Створення та розвиток великих підприємств сприяло зростанню поділу праці й удосконаленню техніки. Характерною рисою розвитку міського ремесла було поява нових, все більш вузьких спеціальностей.

Збільшувалася торгово-промислове населення Росії. До Москви стікалися іноземні фахівці й купці, що призвело до виникнення в Москві Німецької слободи, торговельних дворів - Англійського, Панського, Вірменського. Це свідчить про дедалі зростаючу роль торгівлі в економіці Росії того часу.

Зростання ремесла і торгівлі був першою ознакою зародження капіталістичних відносин в Росії, однак тоді ще не спостерігалися умови, які були б здатні кардинально змінити існуючий в країні економічний уклад, у той час як економіка західноєвропейських країн стрімко розвивалася в напрямку встановлення капіталізму. У Росії не було єдиного національного ринку, товарно-грошові відносини грунтувалися на продажі надлишкового продукту феодального натурального господарства. Ринкові зв'язку базувалися на поділі праці, пов'язаному з розходженнями природно-географічних умов.

Початок XVII століття в історії Росії було ознаменовано найбільшими політичними і соціально-економічними потрясіннями. Це час істориками було названо Смутою. Численні народні хвилювання, безвладдя і свавілля польсько-шведських інтервентів привели країну до небаченої господарському розорення. Наслідком смутного часу був потужний регрес економічного і соціально-політичного становища в порівнянні з досягнутим до кінця XVI століття. Документальні та літературні джерела того часу малюють похмурі картини розорених, безлюдних міст і селищ, запустевшіх орних земель, занепаду ремесла і торгівлі. Тим не менш російські люди досить швидко впоралися з нещастями, а до середини XVII століття життя стало входити в колишнє русло.

Ця тема мене привабила через насиченість соціально-економічних подій, що відбулися в цей «бунташний століття». Адже саме в XVII ст. Росія вступила в новий період своєї історії, що характеризується початком формування всеросійського ринку та зародженням елементів буржуазних відносин. Метою моєї роботи є виявлення і розгляд основних напрямків розвитку Росії в XVII столітті, найважливіших соціальних потрясінь населення того століття, з'ясування соціально-економічного становища країни на межі XVIII століття, «століття палацових переворотів».

 1. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Основне завдання економіки країни першої половини XVII ст. полягала в подоланні наслідків «великого московського руйнування». Вирішення цієї проблеми утруднялося наступними чинниками:

важкими людськими і територіальними втратами, понесеними країною в результаті «смути»;

низькою родючістю грунтів Нечорнозем'я, де до середини XVII ст. розміщувалася основна маса населення;

зміцненням кріпацтва, яке не створювало у селян зацікавленості в результатах своєї праці (землевласники зі збільшенням їх потреб вилучали не тільки додатковий, а й частину необхідного продукту, збільшуючи панщину і оброк);

споживчим характером селянського господарства, що склалися під впливом православно-общинної традиції, що орієнтувалася на просте задоволення потреб, а не на розширення виробництва з метою отримання доходу і збагачення;

посиленням податкового тягаря.

  1. Сільське господарство

З кінця 10-х - початку 20-х років, після Столбовського світу і Деулінського перемир'я, вигнання зграй мародерів-інтервентів, закінчення дій повстанських загонів, російські люди приступають до відновлення нормальної господарської життя. Оживає Замосковний край - центр Європейської Росії, повіти навколо російської столиці, на заході і північному-заході, північному сході і сході. Російський селянин просувається на околиці - на південь від річки Оки, у Поволжі та Приураллі, в Західний Сибір. Тут виникають нові поселення. Селяни, які втекли сюди з центру від своїх власників - поміщиків і вотчинников, монастирів і палацового відомства або переведені в ці місця, освоюють нові земельні масиви, вступають у господарські, шлюбні, побутові контакти з місцевим населенням. Налагоджується взаємний обмін досвідом господарювання: місцеві жителі переймають у росіян парову систему землеробства, сінокосіння, пасічне бджільництво, соху та інші пристосування; росіяни, у свою чергу, дізнаються від місцевих жителів про спосіб довгого зберігання необмолоченного хліба і багато іншого.

Сільське господарство відновлювалося не скоро, причинами того були маломощность дрібних селянських господарств, низька врожайність, стихійні лиха, недороди. Розвиток цієї галузі господарства сильно і довго гальмували наслідки «литовського розорення». Про це говорять Писцовойкниги - поземельні опису того часу. Так, на 1622 р. у трьох повітах на південь від Оки - Більовської, Мценському і Єлецькому - у місцевих дворян сиділо на землях 1187 селян і 2563 бурлаку, тобто безземельних або зовсім малопотужних бобирів було вдвічі більше власне селян. Землеробство, випробували крайній занепад на початку століття, приходило до свого попереднього стану дуже повільно. 1

Це відбивалося на економічному становищі дворян, їх службової придатності. У ряді південних повітів багато хто з них не мали землі і селян (однодворці), а то і садиб. Деякі ж з-за бідності ставали козаками, холопами у багатих бояр, монастирськими слугами або, за словами тодішніх документів, валялися по шинках.

До середини століття в Замосковном краї близько половини земель, місцями і більше половини, писарі відносять до категорії «живе», а не порожній ріллі.

Головний шлях розвитку сільського господарства цього часу - екстенсивний: у господарський обіг хлібороби включають все більша кількість нових територій. Швидкими темпами йде народна колонізація окраїн.

З кінця 50-х - 60-х років переселенці багато в чому числі йдуть у Поволжі, Башкирії, Сибіру. З їх приходом землеробством починають займатися в тих місцях, де його раніше не було, наприклад, в Сибіру.

У Європейській Росії пануючою системою землеробства було трипілля. Але в лісових районах Замосковного краю, Помор'я, та й у північних районах південної околиці застосовувалися вируб, переліг, двухполье, пестрополье. У Сибіру на зміну переліг у другій половині століття поступово прийшло трипілля.

Найбільше сіяли жито та овес. Далі йшли ячмінь і пшениця, яра жито (яріца) і просо, гречка та жито, горох та коноплі. Те саме - в Сибіру. На півдні пшениці сіяли більше, ніж на півночі. На городах вирощували ріпу й огірки, капусту та моркву, редьку і буряк, цибулю і часник, навіть кавуни і гарбуз. У садах - вишню, червону смородину, агрус, малину, полуницю, яблуні, груші, сливи. Врожайність була невисокою. Часто повторювалися неврожаї, недороди, голод.

Основою розвитку тваринництва було селянське господарство. З нього феодали отримували тяглих коней для роботи на своїх полях і столові запаси: м'ясо, живу і биту птицю, яйця, масло та ін. Серед селян були, з одного боку, багатокінних, многокоровние, з іншого - позбавлені всякої худобини. Скотарство особливо розвивалося в Помор'ї, на Ярославщині, в південних повітах.

Рибу ловили скрізь, але особливо в Помор'я. У північних районах, Білому і Баренцевому морях ловили тріску і палтуса, оселедця і сьомгу; промишляли тюленів, моржів, китів. На Волзі і Яїку особливу цінність представляли червона риба, ікра.

У натуральному сільському господарстві панувало дрібне виробництво. Звідси - погана забезпеченість селянина продовольством, хронічні голодування. Але вже тоді зростання суспільного поділу праці, господарська спеціалізація окремих районів країни сприяли збільшенню товарного обігу. Надлишок хліба, що надходила на ринок, давали південні і поволзькі повіти.

У ряді випадків цар, бояри, дворяни, монастирі розширювали власну оранку, займалися поряд з цим підприємницькою діяльністю та торгівлею.

  1. Ремесло

У процесі відновлення економіки країни важливе місце займало ремесло. Зростав його питома вага в економіці країни, збільшувалася кількість ремісничих спеціальностей, помітно підвищувався рівень кваліфікації працівників. Ремісники все більше стали працювати на ринок, а не замовлення, тобто виробництво ставало дрібнотоварним. Феодали воліли купувати ремісничі вироби на міських ринках, ніж використовувати не дуже якісні вироби своїх сільських робітників. Все частіше і селяни купували міські вироби, що призводило до зростання внутрішнього попиту та пропозиції.

В окремих містах 30 - 40% жителів займалися ремеслом. Зростання ремісничого виробництва і розширення ринків збуту привели до спеціалізації окремих районів та територіальному поділу праці:

Обробкою металу займалися в Москві, Ярославлі, Великому Устюзі; шкіру обробляли у Вологді і Ярославлі, в Казані і Калузі; гончарне виробництво зосереджувалося в Москві, Ярославлі, Великому Устюзі; обробка дерева була поширена в Двинськом повіті, Сольвичегодському, Велікоустюжской і Вятської землях. Ювелірна справа процвітало в місті Великий Устюг, Москві, Новгороді, Тіхвіне, Нижньому Новгороді. Значними центрами виробництва текстильних виробів стали Новгородско-Псковська земля, Москва, Ярославль; льону - Ярославль і Поділля; солі - Сольвичегорск, Солігаліч, Прикамье з Соликамском, а з другої половини XVII ст. - Соляні озера Прикаспію. Центрами ремісничого виробництва стають не лише міста, але і ряд оброчних сіл (Павлово на Оці, Іваново, Лисково, Мурашкино та ін.) 1

Серед ремісників найбільш численну групу складали тяглі - ремісники міських посадів і чорносошну волостей. Вони виконували приватні замовлення або працювали на ринок. Палацові ремісники обслуговували потреби царського двору; казенні та записні працювали на замовлення казни (будівельні роботи, заготівля матеріалів тощо); приватновласницькі - із селян, бобирів і холопів - виготовляли все необхідне для поміщиків і вотчинников. Ремесло в досить великих розмірах переростало, перш за все у тяглецов, в товарне виробництво. Але в різних галузях це протікало по-різному.

Майстер як самостійний виробник-ремісник мав учнів. За «життєвої запису», останні виряджалися на навчання і роботу у майстра років на п'ять-вісім. Учень жив у господаря, їв і пив у нього, отримував одяг, виконував будь-яку роботу. Після закінчення навчання учень якийсь термін відпрацьовував у майстра, іноді «з найму». Учні, які придбали необхідний і значний досвід або пройшли випробування у фахівців, самі ставали майстрами.

Поповнення корпусу ремісників вироблялося і за рахунок вивезення посадських людей з інших міст до Москви на постійну чи тимчасову роботу. Для потреб скарбниці, палацу з інших міст висилали до столиці зброярів та іконописців, срібників, мулярів та теслярів.

  1. Мануфактури

Помітне зростання російського ремесла у XVII ст., Перетворення значної його частини в дрібне товарне виробництво, укрупнення, використання найманої праці, спеціалізація окремих районів країни, поява ринку робочої сили створили умови для розвитку мануфактурного виробництва.

Збільшилася кількість мануфактур - великих підприємств, заснованих на поділі праці, що залишається переважно ручним, і застосуванні механізмів, що приводяться в рух водою. Це свідчить про початок переходу до раннекапиталистическим промислового виробництва, сильно ще оплутаним кріпосницькими відносинами.

Якщо в Західній Європі розвиток мануфактур відбувалося на основі найму вільних працівників, то в Росії вільних людей майже не було, тому так звані вотчинні мануфактури грунтувалися на використанні кріпацької праці. Кріпаків ремісників і селян змушували працювати на підприємствах в порядку феодальної повинності, заробітна плата їм майже не виплачувалася. До мануфактур нерідко приписувалися цілі села і тоді кріпаки ставали кріпаками робітниками. У кріпосних мануфактурах перепліталися буржуазні і феодальні відносини: підприємець одночасно був поміщиком - йому належали мануфактура, земля і робітники, а робітник не мав засобів виробництва та існував примусового продажу своєї робочої сили. Такі мануфактури існували в Росії до середини XIX століття.

Мануфактурне виробництво («заводи») розвивалося в основному в металургії (лиття гармат, гарматних ядер, дзвонів). Деякі процеси праці були механізовані за допомогою водяних двигунів, тому ці заводи зазвичай будувалися на річках, перегороджених греблями.

Перша мануфактура була побудована в 1631 році на Уралі: Ницинский мідеплавильний завод. Близько Тули виникли металургійні заводи голландців А. Вініуса, П. Марселіса,

Ф. Акема та ін 1 У Москві існувало кілька державних (казенних, посесійних) мануфактур, що належать палацовому наказу: Монетний, Друкований, Хамовний (полотняний) двори. Але в цілому мануфактури ще не займали велику питому вагу серед підприємств, їх загальна кількість до кінця XVII століття становило всього два десятки. 1

У цей же період розвивалася розсіяна мануфактура (мануфактура на дому). З'явилася нова фігура - скупник, тобто торговий посередник між ремісниками і ринком. Скупники з числа розбагатілих ремісників і купців розподіляли замовлення по домівках виробників, пред'являючи певні кількісні та якісні вимоги до продукції.

Замовники-скупники постачали виробників сировиною, знаряддями праці, нерідко в борг, під майбутні вироби. Тим самим скупники поступово відрізали виробників і від ринку збуту, і від ринку сировини. Цей вид мануфактур проіснував у Росії до кінця XIX століття, особливо навколо великих міст, де формувався постійно високий попит на вироби повсякденного побуту: шкіряний і валяного взуття, дерев'яні ложки та посуд, діжечки, глиняний посуд та ін

Помітне місце почали займати відхожі промисли, особливо в Нечорнозем'я. Селяни восени і взимку йшли на заробітки в міста, на будівництво храмів і мостів, ставали річковими бурлаками та працівниками на соляних промислах, але навесні вони поверталися в село на польові роботи. Феодали заохочували таку діяльність, оскільки селяни платили їм грошовий оброк, що було вигідно в умовах народжується ринку.

Поряд з вотчинними і казенними з'являлися купецькі мануфактури, на яких використовувалася праця вільних городян, оброчних селян, відпущених на відхожі промисли, а також залучалися та іноземних майстрів. Так, на різних промислах Строганових (соляних, поташних) було зайнято близько 10 тис. вільних людей.

  1. Торгівля. Початок формування всеросійського ринку

XVII століття - найважливіший етап у розвитку ринкових торговельних зв'язків, початок формування всеросійського національного ринку. У міру розвитку торгівлі продовжував розвиватися клас купецтва. Вищої привілейованої корпорацією купецтва в Росії були гості. Вони вели великі торговельні операції як усередині країни, так і за кордоном, призначалися на відповідальні посади в центральні та місцеві господарські та фінансові органи. Наприклад, у Москві їх було близько тридцяти осіб. Крім того, були купецькі корпорації - вітальня сотня і суконна сотня.

Розуміючи, що зовнішня торгівля - важливе джерело доходів, уряд Олексія Михайловича всіляко заохочувала її розвиток. Це благотворно позначилося на розвитку торгівлі з європейськими (Швецією, Англією) і азіатськими країнами (Іраном, Індією, Китаєм).

Росія вивозила хутро, ліс, дьоготь, поташ, шкіри, канати, полотна. Ввозила (для феодальних верхів) вина, прянощі, дзеркала, сукна, зброю, металеві вироби, папір, фарби та інші товари.

Проявляючи турботу про розвиток внутрішньої торгівлі, уряд всіляко підтримувало купецтво, що знайшло відображення в прийнятому в 1653р. Митному статуті. Різноманітні мита, що стягувалися з продавців товарів, були замінені єдиною рублевої митом у розмірі 5% з обороту. У володіннях світських і духовних феодалів стягування проїжджих мит було заборонено. 1

На внутрішніх ринках Росії в другій половині XVII ст. склалося засилля іноземного капіталу. Зазнаючи труднощів конкуренції, російські купці неодноразово зверталися до царя Олексія Михайловича з проханням про обмеження доступу іноземних торговців на російські ринки. У зв'язку з цим в 1667 р. був прийнятий Новоторговий статут, який передбачав для іноземців ряд обмежень: їм не дозволялося проводити торгові операції у внутрішніх містах Росії, вони могли торгувати лише у прикордонних містах: Архангельську, Новгороді, і Пскові і тільки під час роботи ярмарків. Для торгівлі за межами цих міст був потрібний спеціальний дозвіл (грамота). Іноземні купці повинні були платити мито в розмірі 6% з продажної ціни, а з предметів розкоші (наприклад, вин) 15%. 2

Новоторговий статут, проект якого був підготовлений видатним економістом і великим державним діячем А.Л. Ордин-Нащокіним, носив протекціоністський характер і мав на меті монополізувати внутрішній ринок у руках великих російських купців-оптовиків.

Економічний розвиток країни в XVII ст. призвело до злиття всіх земель і князівств в одне економічне ціле, зумовленої міцніючим обсягом товарів, об'єднанням невеликих місцевих ринків в один всеросійський ринок. На всю країну були відомі такі ярмарки, як Макарьевская недалеко від Нижнього Новгорода, Свенська під Брянськом, Ирбитская за Уралом.

Освіта всеросійського ринку означало подолання економічної замкнутості окремих територій і злиття їх в єдину економічну систему. Цим завершився тривалий процес утворення Російської централізованої держави.

На заході зовнішня політика Росії серйозних успіхів не мала. Про це свідчила невдала війна з Польщею за Смоленськ (1632 - 1634). Проте по-іншому було на сході. У надзвичайно короткий термін російські землепрохідці, продовжуючи походи козацького отамана Єрмака, пройшли від Обі до Тихого океану, Камчатки і Курил. У 1645 р. В. Поярков вийшов до Амуру і здійснив плавання по Охотському морю. С. Дежнєв з двадцятьма п'ятьма козаками обігнув північно-східний край Азії і відкрив протоку між Азією та Північною Америкою (1648 - 1649). У 1649 - 1653 рр.. Є. Хабаров з загоном козаків здійснив ряд походів на Амур. 1

Козаки-першопроходці закладали міста та остроги. За ними йшли підприємливі купці, промисловці, селяни і різні «вільні» люди. В кінці XVII ст. чисельність російського населення Сибіру становила близько 150 тис. чоловік. Місцеве населення повинно було платити державі ясак 2. До кінця XVII ст. сибирське землеробство стало виробляти стільки хліба, що його вистачало для прожитку всього населення Сибіру.

В кінці XVII ст. Росія займала величезну територію від Архангельська до Каспію і від Лівобережної України до Тихого океану. Населення країни становило 10,5 млн. чоловік.

Завершення економічного об'єднання країни, складання всеросійського ринку, початок мануфактурного виробництва створювали об'єктивні можливості для подолання відносної відсталості Росії.

 1. Соціальний розвиток

Громадянська війна в Росії початку XV I I ст., Складовою частиною якої стала ланцюг народних повстань (бавовни, Болотникова та ін), відкрила цілу епоху могутніх соціальних потрясінь. Викликані вони були посиленням натиску феодалів, держави на народні низи, перш за все остаточним закріпаченням селянства, основної маси населення Росії. Логіка, діалектика історії, крім іншого, полягає в тому, що зміцнення держави - результат трудових і ратних зусиль народних низів - супроводжується погіршенням становища останніх, посиленням давить на них преса будь-яких податків, панщинних та інших повинностей.

Будь-яке дія породжує протидію, в тому числі і в суспільстві, у взаєминах класів і станів. У всякому суспільстві не можуть не виникати соціальні протиріччя, які, у свою чергу, в періоди крайнього їх загострення породжують зіткнення інтересів, прагнень. Вони приймають різні форми - від щоденної боротьби (невиконання або поганого виконання повинностей, боротьби в судах за землю) до відкритих повстань, аж до найвищої їх форми - громадянських воєн великих масштабів.

XVI I сторіччя в історії Росії сучасники недарма назвали «бунташним віком». Ще одна громадянська війна (Разинские повстання), сильні міські повстання, особливо в Москві - свята святих самодержавства російського, виступи розкольників, безліч місцевих, локальних рухів. Соціальні потрясіння охопили країну від її західних рубежів до Тихого океану, від північної тайги до південних степів. Сучасники-іноземці не тільки з подивом спостерігали за розливом народних заколотів в Росії, сусідньої України (Б. Хмельницький), але і зіставляли їх з аналогічними подіями в Західній Європі (народні повстання в Англії, Франції, Нідерландах, Німеччині XV I-XV II ст .).

В основі всього цього - «посилення соціальної нерівності», яке «ще посилилося моральним відчуженням правлячого класу від керованої маси». (В. О. Ключевський) 1. З одного боку, збагачення правлячої еліти, бояр та інших думців, верхівки провінційного дворянства, столичної і місцевої бюрократії (наказовий і воєводський апарати), з іншого - соціальна приниженість кріпаків і холопів. Ці два соціальні полюси - крайні точки, між якими лежали інші, проміжні шари, положення яких варіювався залежно ­ сті від статусу в ієрархічній системі держави.

  1. Бояри і дворяни

Серед усіх класів і станів панівне місце безумовно належало феодалам. У їхніх інтересах державна влада проводила заходи щодо зміцнення власності бояр і дворян на землю і селян, по згуртуванню прошарків класу феодалів, його «одворяненію». Служиві люди по батьківщині оформилися в XV II ст. в складну і чітку ієрархію чинів, зобов'язаних державі службою по військовому, цивільному, придворному відомствам в обмін на право володіти землею і селянами. Вони ділилися на чини думні (бояри; окольничі, думні дворяни і думні дяки), московські (стольники, стряпчі, дворяни московські та мешканці) і городові (дворяни виборні, дворяни і діти боярські дворові, дворяни і діти боярські городові). По заслугах, по службі і знатності походження феодали переходили з одного чину в іншій. Дворянство перетворювалося на замкнутий клас - стан.

Влада строго і послідовно прагнули зберегти в руках дворян їх маєтки і вотчини. Вимоги дворян і заходи влади привели до того, що до кінця століття звели різницю між маєтком і вотчиною до мінімуму. Протягом усього століття уряду з одного боку, роздавали феодалам величезні масиви земель, з іншого - частина володінь, більш-менш значну, перевели з маєтку у вотчину. Переписні книги 1678 нарахували по країні 888 тис. тяглих дворів, з них близько 90% перебувало в кріпацтва. Палацу належало 83 тис. дворів (9.3%), церкви - 118 тис. (13.3%), боярам - 88 тис. (10%), найбільше ж дворянам - 507 тис. дворів (57%) 1.

У XV I I ст. чимале число худородних дворян проникли в столичні сфери - по спорідненості з царем, Фаворит, заслугах на бюрократичному терені. Бурхливе і неспокійний XVII століття багато в чому потіснив стару аристократію.

Покладання 1649 р. містила низку положень, прийнятих в інтересах дворянства. Дворяни отримали право в низці випадків передавати маєтку у спадок.

  1. Селяни і холопи

На відміну від феодалів, особливо дворянства, становище селян і холопів в XVI I ст. істотно погіршився. З приватновласницьких краще жилося селянам палацовим, гірше за всіх - селянам світських феодалів, особливо дрібних. Селяни працювали на користь феодалів на панщині («виріб»), вносили натуральний і грошовий оброки. Звичайний розмір «вироби» - від двох до чотирьох днів на тиждень, в залежності від розмірів панського господарства, заможності кріпаків (багаті і «семьяністие» селяни працювали більше днів на тиждень, «мізерні» і «самотні» - менше), кількості в них землі. «Столові запаси» - хліб і м'ясо, овочі і фрукти, сіно і дрова, гриби і ягоди - возили на двори до власників ті ж селяни. Плотніков і каменярів, цеглярів і живописців, інших майстрів дворяни і бояри брали зі своїх сіл і сіл. Селяни працювали на перших фабриках і заводах, що належали феодалам або скарбниці, виготовляли на дому сукна і полотна тощо. Тощо Кріпаки, крім робіт і платежів на користь феодалів, несли повинності на користь скарбниці. В цілому їх оподаткування, повинності були важче, ніж у палацових та чорносошну. Положення залежних від феодалів селян ускладнювалося й тим, що суд і розправа бояр та їх прикажчиків супроводжувалися неприкритими насильствами, знущаннями, приниженням людської гідності.

Після 1649 р. широкі розміри прийняв розшук втікачів. Тисячами їх хапали і повертали власникам.

Щоб прожити, селяни йшли у відхід, в «наймити», на заробітки. Збіднілі селяни переходили в категорію бобирів.

У феодалів, особливо великих, було багато холопів, іноді по кілька сот чоловік. Це - прикажчики і слуги для посилок, конюхи і кравці, сторожа і шевці, сокольники і «співучі хлопці». До кінця століття відбулося злиття холопства з селянством.

Знизився середній рівень добробуту російського кріпосного селянства. Скоротилася, наприклад, селянська запашку: у Замосковном краї на 20-25%. Одні селяни мали півдесятини, близько десятини землі, в інших і того не було. А у заможних траплялося по кілька десятків десятин землі. Вони брали на відкуп панські гуральні, млини та ін Виходили торговці і промисловці, часом досить великі. З кріпаків Б.І. Морозова вийшли, наприклад, що стали підрядниками-судновласниками, а потім великими солеторговцамі і рибопромисловцями Антропова. А Глотова, селяни кн. Ю.Я. Сулешева з села Карачарова Муромського повіту, стали найбагатшими купцями першої половини століття.

Краще жилося державним, або чорносошну, селянам. Над ними не висів дамоклів меч безпосереднього підпорядкування приватному власникові. Але вони залежали від феодальної держави: на його користь вносили податки, несли різні повинності.

  1. Посадські люди

Процес відновлення, відродження торкнувся після Смути і ремесло, промисловість, торгівлю в містах. Тут теж почалися зрушення, не дуже великі і рішучі за масштабами, але досить помітні.

До середини століття в країні нараховувалося понад 250 міст, а дворів у них, пo неповними даними, - більше 40 тис. З них у Москві 27 тис. дворів. Належали вони ремісникам і торгівцям (8,5 тис.), стрільцям (10 тис.), боярам і дворянам, церковникам і багатим купцям. 1

Великі міста розташовувалися на важливих торговельних шляхах Волгою (Ярославль, Кострома, Нижній Новгород, Казань, Астрахань), Двіні і Сухоне (Архангельськ, Холмогори, Сіль Вичегодской, Устюг Великий, Вологда, Тотьма), на південь від Москви (Тула, Калуга) , на північно-заході (Новгород Великий, Псков), північному сході (Сіль Камська). У них налічувалося більше 500 дворів у кожному. Багато середніх і дрібні міста були, по суті, фортецями (у південних, поволзьких повітах), але і в них поступово з'явилися посади - передмістя, населені торгово-ремісничим людом.

Населення міст в першій половині століття виросло більш ніж у півтора рази. Незважаючи на скромну частку торговців і ремісників у загальній кількості жителів Росії, вони відігравали дуже істотну роль в її господарського життя. Серед посадських людей ми бачимо росіян і українців, білорусів і татар, мордву чувашів і т.д.

Провідний центр ремісничого, промислового виробництва, торговельних операцій - Москва. Тут в 40-і роки працювали майстри металообробки (в 128 кузнях), хутряного справи (приблизно l00 майстрів), виготовлення різноманітної їжі (близько 600 осіб), шкір і шкіряних виробів, одягу і головних уборів, багато іншого - все, що потрібно великим багатолюдному місту. 1

У меншій, але досить помітною мірою ремесло розвивалося і в інших містах Росії. Значна частина ремісників працювала на державу, скарбницю. Частина ремісників обслуговувала потреби палацу (палацеві) і жили в Москві та інших містах феодалів (вотчинні ремісники). Решта входили до посадські громади міст, несли (тягнули, як тоді казали) різні повинності і сплачували податки, сукупність яких називалася тяглом. Ремісники з посадських тяглецов від роботи за замовленням споживача найчастіше переходили на роботу ринку, і ремесло, таким чином, переростало в товарне виробництво. З'явилася і проста капіталістична кооперація, застосовувався найману працю. У найманці до розбагатілим ковалям, Котельник, хлібники і іншим йшли бідні посадські люди, селяни. Те саме відбувалося на транспорті, річковому і гужовому.

Розвиток ремісничого виробництва, його професійної, територіальної спеціалізації вносить велике пожвавлення в господарське життя міст, торговельні зв'язки між ними і їх округами. Саме до XVI I в. відноситься початок концентрації місцевих ринків, складання на їх основі всеросійського ринку. Гості та інші багаті купці з'являлися зі своїми товарами у всіх кінцях країни і за її рубежами. У роки Смути і після неї вони не раз позичали владі грошима.

Багатії із купців, ремісників, промисловців заправляли всім у посадських громадах. Перекладали головний тягар зборів та повинностей на посадскую бідноту - дрібних ремісників і торговців. Майнова нерівність призводило до соціального; ворожнечу між «кращими» і «мен шими» посадскими людьми не раз давала про себе знати в повсякденному житті міст, особливо під час міських повстань і цивільних воєн «бунташного століття».

У містах здавна проживали на дворах і в слободах, що належали боярам, ​​патріарху і іншим ієрархам, монастирям, їх селяни, холопи, ремісники і пр. Займалися вони, крім обслуговування власників, і торгівлею, ремеслами. Причому, в відміну від посадських тяглецов, податі не платили і повинності на користь держави не несли. Це звільняло належали боярам і монастирям людей, в даному випадку - ремісників і торговців, від тягла, «відбілювати» їх, за тодішньою термінологією.

Посадські люди на Земських соборах, у чолобитних вимагали повернути всіх людей, що займаються ремеслом і торгівлею, в посадські громади, до посадскому тяглу.

  1. Соціальні протиріччя

У країні як і раніше не вистачало коштів на утримання армії. Уряд бачило вихід у підвищенні податків. З прямих податків перетворення торкнулися поземельне оподаткування. Оскільки посошное оподаткування не враховувало співвідношення оброблюваних і порожніх земель, яких ставало все більше, була введена подворная подати. Це розширило кількість платників податків. Була змінена і система інших прямих податків.

У цей період в Росії широко впроваджується система відкупів, коли збір податків передавався купцям, які за це право отримували «наддачу», що була джерелом первісного накопичення капіталу. Податки зросли настільки, що селяни, які не мали можливості їх виплачувати, цілими селами ховалися в лісах, а посадські люди селилися в містах на «білі землі», тягло з яких не стягувалося. Втекли селян, якщо їх виявляли, повертали своїм феодалам, а городян - у тяглові слободи.

Зростання податків, подальше закріпачення селянства загострювали класові суперечності в країні і послужили причиною ряду повстань. Найбільш великим було повстання в Москві в 1648 р., отримав назву «Соляний бунт».

Хвиля повстань прокотилася по містах Росії: Великий Устюг, Новгород, Воронеж, Курськ, Володимир та ін Повстання було охоплено близько 30 міст.

Царський уряд, наляканий розмахом повстань, в 1649 р. прийняло Соборне Укладення, що мало близько 1000 статей, згрупованих у 25 розділів. 1 Цей звід законів надавав феодалам права безстрокового розшуку втекли селян. Покладання остаточно скасовувало Юра і повністю закріпачувала селян. Феодали отримали право повністю розпоряджатися особистістю і власністю селянина. Кріпосне право поширювалося на чорносошну і палацевих селян. Їм заборонялося залишати свої громади. Укладенням обмежувалися і церковні землеволодіння, в чому знайшла відображення тенденція підпорядкування церкви державі. Воно відіграло велику роль у посиленні самодержавства і підготувало умови для переходу до абсолютизму.

Прийняття Соборний Покладання 1649р. не внесло заспокоєння в суспільне життя. У 1662 р. відбулося нове велике повстання - «Мідний бунт». Потім в 1670 р. спалахнуло Разинские повстання. Селянська війна була потоплена в крові. Але вона з'явилася сигналом до змін у соціально-економічного життя і підштовхнула державні влади до перетворень.

Висновок

Протягом XVII століття в історії Росії відбулися великі зміни. Вони стосувалися всіх сторін її життя. До цього часу територія Російської держави помітно розширилася, відбувалося зростання населення.

XVII століття ознаменувалося в історії Росії подальшим розвитком феодально-кріпосницької системи, значним зміцненням феодальної земельної власності. Нова феодальна знати сосредотачивала у своїх руках величезні вотчинні багатства.

Панівним класом у XVII ст. були феодальні землевласники, світські і духовні поміщики і вотчинника. Цей клас у цей період почав набувати станову замкнутість. До іншого класу феодального суспільства ставилося селянство, яке до цього часу поступово починало зживати колишній поділ на численні категорії. Соборний Покладання 1649 р., яка оформила систему кріпосної залежності і завершило розвиток кріпосницького законодавства, закріпило приватновласницьких селян за поміщиками, боярами, монастирями, посилило на місцях залежність селян від феодалів і від держави. За цим же Соборному укладенню встановлювалися спадковість кріпосного стану і право землевласника розпоряджатися майном кріпосного селянина. Надавши широкі кріпосницькі права землевласникам, царський уряд в той же час поклав на них відповідальність за виконання належали їм селянами державних повинностей.

У цих умовах особливого значення набуває розвиток торгівлі. У Росії утворилося кілька великих торгових центрів, серед яких виділялася Москва з її величезним торгом, з більш ніж 120 спеціалізованими рядами. Керівниками і господарями цього процесу були купці.

Зростання товарного виробництва в XVII столітті привів до різкого зростання міст. Досить зазначити, що в цей період в Росії налічувалося понад 225 міст. Різко зросла чисельність міського населення.

Тим часом у ці ж роки в країні раз у раз спалахували повстання, зокрема досить потужне Московське повстання 1662 р. Найбільш великим виступом було повстання Степана Разіна, який в 1667 р. повів селян на Волгу.

Після селянської війни в Росії був здійснений ряд важливих державних заходів, в числі яких перехід до системи подвірного оподаткування, перетворення в армії та ін

До початку XVIII ст. В економічному відношенні Росія продовжувала відставати від головних західноєвропейських країн. Вона виробляла менше промислової продукції, ніж Англія, Нідерланди, Франція. Мануфактури в Росії тільки зароджувалися, серед них капіталістичні підприємства становили незначну меншість. На економічному становищі Росії негативно позначалося те, що країна фактично не мала вільного виходу до моря. На Балтиці повністю панувала Швеція. Шлях до Західної Європи через Біле море був далеким і міг використовуватися тільки в літні місяці.

У період відбувалися в світі колоніальних захоплень економічне відставання Росії від Заходу, яке обумовлювало її військову слабкість, загрожувало їй втратою національної незалежності. Для ліквідації цієї загрози та подолання господарської, військової та культурної відсталості потрібно було терміново здійснити ряд економічних реформ: ще більше зміцнити державну владу, провести європеїзацію державного управління, створити регулярну армію і військово-морський флот, побудувати торговий флот, домогтися виходу до моря, швидкими темпами рушити вперед мануфактурне виробництво, втягнути країну в систему світового ринку, підпорядкувати цим завданням всю податкову і кредитно-грошову систему.

Економічні передумови реформ початку XVIII століття були створені всім ходом розвитку Росії в XVII ст. - Зростання виробництва та розширення асортименту сільськогосподарської продукції, успіхи ремесла і виникнення мануфактур, розвиток торгівлі та зростання економічної ролі купецтва.

Список літератури

1. Арсланов Р.А., Блохін В.В., Джангирян В.Г., Єршова О.П., Мосейкина М.М. Історія вітчизни з найдавніших часів до кінця XX століття. М.: Поматур, 2000 .- 368с.

2. Історія світової економіки. Під ред. Г.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М.: Юніті, 1999. - 727с.

3. Новосельцев А.П., Сахаров О.Н., Буганов В.І., Назаров В.Д. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. - М.: ТОВ «Видавництво АСТ-ЛТД», 1997. - 576с.

4. Османов А.І. Історія Росії. IX - XX ст.: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во РГПУ ім. Герцена; Видавництво «СОЮЗ», 2001 - 491с.

5. Тимошина Т.М. Економічна історія Росії. Навчальний посібник / За ред. проф. М.М. Чепуріна. Видання 3-тє, стереотипне. - М.: Інформаційно-видавничий Дім «Філін», Юридичний Дім «Юстіцінформ», 1999. - 432с.

1 Новосельцев А.П., Сахаров О.Н., Буганов В.І., Назаров В.Д. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. - М.: ТОВ «Видавництво АСТ-ЛТД», 1997. - С.518

1 Османов А.І. Історія Росії. IX - XX ст.: Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во РГПУ ім. Герцена; Видавництво «СОЮЗ», 2001 - с.78

1 З метою прискорення технічного прогресу уряд запрошувало іноземних фахівців і підприємців з Німеччини, Голландії, Англії та інших країн Західної Європи для облаштування збройових, залізоробних, текстильних підприємств в Москві, Тулі, Костромі та інших містах. Разом з ними до Росії хлинув потік іноземців: купців, ремісників, а також вчених, докторів, аптекарів і т.д. У Москві їм дозволяли селитися далеко від центру, за річкою Яузой, у так званої Німецької слободі. Згодом мешканці цієї слободи справили великий вплив на різноманітні сторони російського життя: економіку, науку, техніку, книгодрукування, військова справа, мистецтво і т.д.

1 Тимошина Т.М. Економічна історія Росії. Навчальний посібник / За ред. проф. М.М. Чепуріна. Видання 3-тє, стереотипне. - М.: Інформаційно-видавничий Дім «Філін», Юридичний Дім «Юстіцінформ», 1999. - С.54

1 Тимошина Т.М. Економічна історія Росії. Навчальний посібник / За ред. проф. М.М. Чепуріна. Видання 3-тє, стереотипне. - М.: Інформаційно-видавничий Дім «Філін», Юридичний Дім «Юстіцінформ», 1999. - С.59

2 Історія світової економіки. Під ред. Г.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М.: Юніті, 1999. - С.278

1 Історія світової економіки. Під ред. Г.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М.: Юніті, 1999. - С.279

2 данину хутровим звіром, особливо соболиних шкурками

1 Новосельцев А.П., Сахаров О.Н., Буганов В.І., Назаров В.Д. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. - М.: ТОВ «Видавництво АСТ-ЛТД», 1997. - C. 528

1 Історія світової економіки. Під ред. Г.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М.: Юніті, 1999. - С.275

1 Новосельцев А.П., Сахаров О.Н., Буганов В.І., Назаров В.Д. Історія Росії з найдавніших часів до кінця XVII століття. - М.: ТОВ «Видавництво АСТ-ЛТД», 1997. - С.531

1 Арсланов Р.А., Блохін В.В., Джангирян В.Г., Єршова О.П., Мосейкина М.М. Історія вітчизни з найдавніших часів до кінця XX століття. М.: Поматур, 2000 .- с.122

1 Історія світової економіки. Під ред. Г.Б. Поляка, О.М. Маркової. - М.: Юніті, 1999. - С.276

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
96.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціально економічний розвиток Росії в XVII столітті
Соціально-економічний і політичний розвиток Росії в XVII столітті
Соціально-економічний розвиток Росії в XVII ст
Соціально-економічний розвиток Росії в II половині XVII століття
Соціально економічний розвиток України у XVII ст
Соціально-економічний розвиток України у XVII ст
Соціально економічний розвиток України у XVII ст
Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті
Розвиток Росії в XVII столітті
© Усі права захищені
написати до нас