Соціальний захист членів сімей військовослужбовців втратили годувальника

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Державна освітня установа
вищої професійної освіти
«Челябінський державний університет»
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра «Соціальна робота»

Допущена до захисту

Зав. кафедрою «Соціальна робота»
д.п.н., проф. Калугіна Т.Г.
ДИПЛОМНА РОБОТА
Соціальний захист членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника
Спеціалізація «Організація соціального захисту населення»
Виконавець Куликова Є.П.
Група ЕСЗ-601
Дата захисту
Оцінка
Науковий керівник
к.ф.н., доцент Спесивцева О.І.
Рецензент:
Прічеснова Т.Я.

Челябінськ

2007р.


Зміст
введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... .3
Глава 1. НЕОБХІДНІСТЬ РІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
1.1. Соціальний захист населення в роки війни ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1.2 Основні державні пільги, гарантії і компенсації для членів сімей загиблих військовослужбовців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
1.3 Призначення та виплата пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військовослужбовців ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Челябінська область за ПРИЗНАЧЕННЯМ ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
2.1 Порядок роботи органів соціального захисту населення області за призначенням членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та компенсаційних виплат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .57
2.2 Реалізація на території Челябінської області постанови Уряду РФ № 75 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............................ .. 75
Список джерел ВИКОРИСТАНОЇ літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... 78
Програми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ............................... 84

ВСТУП
У всі часи під особливим захистом держави перебували сім'ї військовослужбовців, загиблих у бойових діях.
Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 р . Р. стала важким випробуванням для всього радянського народу. Законодавство воєнного часу було спрямовано на поліпшення матеріального забезпечення воїнів, які стали інвалідами внаслідок поранень, контузій і захворювань, отриманих на фронті, а також на поліпшення матеріального становища сімей загиблих воїнів.
Без жодного перебільшення можна стверджувати, що продумана соціальна політика держави та її чітке та ефективне здійснення у воєнний час мали величезну, неоціненне значення для досягнення перемоги над ворогом. Звичайно, соціальна політика СРСР, заснована на принципі державного патерналізму, не була ідеальною, але вона дозволила вижити мільйонам наших співгромадян в роки війни.
Конституція 1993 року проголосила Російську Федерацію соціальною державою, прийнято цілий ряд федеральних законів соціальної спрямованості, проте ні одна соціальна проблема в країні не вирішена на належному рівні.
Члени сімей військовослужбовців позбавляються права безкоштовного медичного обслуговування у військово-медичних установах. Це в умовах переведення медицини на платну (комерційну) основу, по суті, позбавляє їх безкоштовної медичної допомоги повністю. Скасування пільг, передбачених сім'ям військовослужбовців, які втратили годувальника, помітно погіршить їхнє становище.
Їх позбавляють переважного права на отримання земельних ділянок на житлове будівництво, на прийом у садово-товариські кооперативи; надання кредитних пільг та інших виплат; 50-відсоткової грошової компенсації по оплаті житла і комунальних послуг, встановлення квартирних телефонів, за користування радіотрансляційними точками і т. д. Тепер вони повинні платити податки на майно з фізичних осіб, з транспортних засобів, що переходять у їх власність у спадок. Це очевидно - внесені до Закону «Про статус військовослужбовців» зміни знижують в цілому рівень соціальних гарантій та державної підтримки військовослужбовців і членів їх сімей.
Уряд Росії затвердив правила забезпечення ремонту індивідуальних житлових будинків, що належать членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. Мінрегіонрозвитку доручено щороку затверджувати розміри середньої вартості ремонту одного квадратного метра загальної площі таких будинків по суб'єктах РФ для розрахунку коштів, що виділяються на безоплатній основі з федерального бюджету на ці цілі. Відповідно до документа, члени сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, мають право на проведення ремонту за рахунок коштів федерального бюджету один раз на 10 років. При цьому норма загальної площі житлового будинку для розрахунку розміру коштів на проведення ремонту складає 33 кв. метра на одинокого проживає громадянина, 42 кв. метра - На сім'ю з двох осіб, по 18 кв. метрів - На кожного члена сім'ї, що складається з трьох чоловік і більше.
Необхідно зазначити, що соціальний захист членів сімей військовослужбовців відрізняється від соціального захисту населення в цілому. Вивчення цієї проблеми знаходиться на початковій стадії. Не багато на задану тему і наукових розробок.
Об'єктом дипломного дослідження є законодавче закріплення соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника.
Предметом дипломного дослідження - практична реалізація комплексу заходів соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника.
Метою дипломної роботи є дослідження системи законодавчого закріплення соціального захисту членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника для виявлення особливостей практичної реалізації всього комплексу заходів в Російській Федерації.
Дослідницькі завдання дипломної роботи:
- Проаналізувати особливості соціального захисту населення в роки війни;
- Вивчити основні державні пільги, гарантії і компенсації для членів сімей загиблих військовослужбовців;
- Розкрити особливості призначення та виплати пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військовослужбовців;
- Дослідити порядок роботи органів соціального захисту населення області за призначенням членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та компенсаційних виплат;
- Виявити аспекти реалізації на території Челябінської області постанови Уряду РФ № 475.
Методи дипломного дослідження: конкретно-історичний, порівняльно-правовий і системний.
Дипломна робота складається з: вступу, двох розділів, висновків, списку літератури, додатки.
У вступі розкривається проблема наукового дослідження, її актуальність, об'єкт, предмет, мета, дослідницькі завдання, методи, наукова новизна, практична значущість дипломного дослідження та короткий огляд дипломної роботи по главах.
У першому розділі «Необхідність вирішення соціальних проблем військовослужбовців та членів їх сімей» розкривається соціальний захист населення в роки війни, основні державні пільги, гарантії і компенсації для членів сімей загиблих військовослужбовців, призначення та виплата пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військовослужбовців
У другому розділі «Організація роботи органів соціального захисту Челябінської області за призначенням членам сімей загиблих військовослужбовців компенсаційних виплат» досліджується, порядок роботи органів соціального захисту населення області за призначенням членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та компенсаційних виплат, реалізація на території Челябінської області постанови Уряду РФ № 475
У висновку містяться основні висновки, підведені підсумки.
Дипломна робота представлена ​​на 110 стор, використано 51 джерел літератури, додатків.

Глава 1. НЕОБХІДНІСТЬ РІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ І ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
1.1 Соціальний захист населення в роки війни
Велика Вітчизняна війна 1941 - 1945 р . Р. стала важким випробуванням для всього радянського народу. Перемога над фашистською Німеччиною зажадала колосального напруження всіх сил народу і коштувала йому величезних, безпрецедентних в світовій історії жертв. Обстановка воєнного часу викликала необхідність перетворення країни в єдиний військовий табір і перебудову всієї її економіки. Незважаючи на неоднозначні оцінки існуючого в СРСР політичного режиму, більшість вчених-істориків і громадян сучасної Росії віддають належне ролі Комуністичної партії - ВКП (б) та І. В. Сталіна в справі мобілізації країни на відсіч ворогові.
Через тиждень після початку війни Президія Верховної Ради, РНК і ЦК ВКП (б) видали постанову про створення вищого надзвичайного органу - Державного Комітету Оборони, який зосередив у своїх руках всю повноту влади. Усі організації та особи були зобов'язані виконувати всі його розпорядження. Ведення війни вимагало великих витрат, що вимагало внесення змін до державного бюджету. Асигнування на військові потреби у другій половині 1941 року в порівнянні з першим півріччям зросли на 20,6 млрд. рублів, а на розвиток цивільних галузей народного господарства і соціально-культурні заходи вони зменшилися на 38,1 млрд. рублів. [45, с. 118]
Тим не менше, питання соціального забезпечення не відійшли на задній план, а, навпаки, на всьому протязі війни були в центрі уваги керівництва країни. Соціальне забезпечення продовжувало носити стабільний характер. А пенсійне забезпечення в цей період не тільки не погіршилася, а навпаки, стало більш пільговим, а норми забезпечення - вищими. У країні були проведені великі заходи щодо соціального забезпечення громадян, які передбачають: збільшення розмірів пенсій та допомог; поширення дії законодавства про деякі види соціального забезпечення на більш широкі верстви населення, запровадження нових видів забезпечення.
Для військового часу характерною була сувора централізація правотворчого процесу - майже всі нормативні акти видавалися Радою Народних Комісарів СРСР. Законодавство про соціальне, в тому числі і пенсійне забезпечення розвивалося переважно як загальносоюзне, а управління цією сферою суспільних відносин було віднесено до компетенції союзних республік. Законодавство воєнного часу було спрямовано на поліпшення матеріального забезпечення воїнів, які стали інвалідами внаслідок поранень, контузій і захворювань, отриманих на фронті, а також на поліпшення матеріального становища сімей загиблих воїнів. [45, С.230]
У роки війни з метою поліпшення обслуговування воїнів-інвалідів та сімей загиблих були здійснені деякі організаційні зміни, що стосуються порядку призначення та виплати пенсій. Зокрема пенсії військовослужбовцям призначалися спеціальними комісіями, які створювалися при районних і міських відділах соціального забезпечення. [29, с.69] У зв'язку з умовами воєнного часу були створені спеціальні органи з матеріального забезпечення та побутового влаштування сімей військовослужбовців, встановлено особливий порядок забезпечення державними посібниками сімей військовослужбовців, що знаходяться в лавах армії, розширено коло забезпечуються пенсіями і допомогами, введені нові пільги інвалідам і сім'ям військовослужбовців.
До початку 1943 року функції забезпечення сімей військовослужбовців пенсіями і допомогами виконувалися органами соціального забезпечення, які одночасно здійснювали пенсійне забезпечення за соціальним страхуванням та інші функції. З метою поліпшення всієї роботи з матеріального забезпечення фронтовиків на початку 1943 року були створені спеціальні відділи по державному забезпеченню і побутовому влаштуванню сімей військовослужбовців при Раднаркому автономних республік, крайових, обласних, окружних, міських і районних виконкомах Рад депутатів трудящих і управління при РНК союзних республік. [29, с.67] На відділи по державному забезпеченню і побутовому влаштуванню сімей військовослужбовців покладалося: забезпечення пенсіями і допомогами сімей військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу; надання сім'ям військовослужбовців пільг, встановлених законодавством; розгляд надійшли від них скарг і заяв та прийняття по ним необхідних заходів. Крім того, на відділи покладалося трудове влаштування та проведення заходів щодо задоволення матеріально-побутових потреб сімей військовослужбовців.
Незважаючи на різке зростання державних витрат на військові потреби, норми пенсій не знижувалися. Навпаки, за деякими видами пенсійного забезпечення умови набуття права на пенсію стали більш доступними, а розміри забезпечення більш високими. [46, с.120] Зокрема при призначенні пенсій та допомог служба у Червоній Армії і перебування в партизанських загонах стали зараховуватися як до загального , так і безперервний трудовий стаж. Цей залік проводився навіть у тому випадку, якщо працівник до призову на військову службу ніколи не працював в якості робочого або службовця, а також за умови вступу на роботу протягом трьох місяців після звільнення з військової служби.
До війни особам рядового і молодшого начальницького складу військова служба зараховувалася до загального стажу лише за умови попередньої роботи або здачі іспитів на звання середнього начальницького складу. У безперервний стаж військова служба взагалі не включалася. Розміри пенсій військовослужбовцям строкової служби, які стали інвалідами, і членам сімей, які втратили годувальника, були значно підвищені. Підвищувалися на 50% і розміри пенсій інвалідам громадянської війни, військової служби в РСЧА, колишнім червоногвардійцям, інвалідам імперіалістичної війни, а також членам сімей цих інвалідів. Розміри пенсій були диференційовані в залежності від причини інвалідності і від заробітку до призову в армію. Більш високі норми встановлювалися для тих, хто втратив працездатність при захисті СРСР або при виконанні інших обов'язків військової служби.
Слід зазначити, що пенсійне забезпечення здійснювалося на основі прийнятих напередодні війни актів - постановами РНК від 16липня 1940 р . «Про пенсії військовослужбовцям рядового і молодшого начальницького складу строкової служби та їх сім'ям» та від 5 червня 1941 р . «Про пенсії і допомогу особам вищого, старшого і середнього начальницького складу надстрокової служби та їх сім'ям». У роки війни на додаток до даних постанов РНК СРСР затвердив дві інструкції: від 17 червня 1943 р . № 668 «Про порядок призначення та виплати допомог і пенсій сім'ям військовослужбовців рядового і молодшого начальницького складу» та від 31 січня 1944 р . «Про порядок призначення і виплати пенсій по інвалідності військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу». Ці інструкції значно розширили коло осіб, які мають право на пенсію. [46, с.101]
Важливі зміни були внесені і до законодавства про забезпечення сімей військовослужбовців державними допомогами. Прийняті 26 червня 1941 Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок призначення і виплати допомоги сім'ям військовослужбовців рядового і молодшого начальницького складу у воєнний час» і пов'язані з ним нормативні акти розширили коло членів сім'ї, які мають право на допомогу. Були збільшені і розміри допомоги. Право на допомогу мали непрацездатні члени сімей військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу, які перебували на утриманні військовослужбовців. Усі норми, встановлені в 1939 році були підвищені на 25%. За ознакою близького споріднення коло членів сім'ї, які мають право на виплату цієї допомоги, до війни обмежувався наступними родичами військовослужбовця: діти, брати і сестри, які мають працездатних батьків, батько і мати, дружина. Під час війни в це коло були додатково включені дід і баба військовослужбовця, які мають інших родичів, зобов'язаних за законом їх утримувати. Також відносно сімей військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу було встановлено, що при забезпеченні пенсіями і допомогами вітчим і мачуха повинні забезпечуватися нарівні з батьком і матір'ю, а усиновителі й усиновлені нарівні з батьками та дітьми.
Вищезазначена інструкція від 17 червня 1943 р . встановила, що усиновлені не тільки самим військовослужбовцям, але і його дружиною забезпечуються нарівні з дітьми військовослужбовця. Нарешті, в коло забезпечуються членів сім'ї військовослужбовця були включені також діти дружини військовослужбовця від її першого шлюбу, тобто пасинки і падчерки військовослужбовця, які перебували на утриманні військовослужбовця. [45, с.208]
У 1942 - 1944 р . Р. пенсійне забезпечення, встановлене для військовослужбовців та їх сімей, було поширене на деякі категорії робітників і службовців, які працювали в районах військових дій і на їх сім'ї. Зокрема до таких ставилися працівники морського і річкового флоту, що плавали у районах військових дій, працівники прифронтових ділянок залізниць, працівники, що складалися в робочих колонах, зайнятих на аеродромному будівництві, проведеному командуванням ВПС округів, фронтів, працівники фронтових кіногруп і ряд інших категорій працівників . [29, с.96]
(Відповідно до постанови Уряду РФ від 2 серпня 2005р. № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг»)
№ п / п
Найменування міста (району)
Кількість сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (співробітників), яким призначена компенсаційна виплата
Загальна сума призначених компенсаційних виплат (грн.)
1
Аша
1
5 877,59
2
Верхній Уфалей
1
5 490,17
3
Єманжелинський
2
11 353,84
4
Златоуст
18
88 401,54
5
Картали
7
44 561,92
6
Каслі
4
7 987,14
7
Катав-Івановськ
1
1 985,43
8
Копейськ
6
43 045,60
9
Коркино
1
1 975,08
10
Коштом
1
13 141,86
11
Магнітогорськ
45
28 3416,30
12
Міас
18
127 162,57
13
Озерськ
7
40 055,76
14
Пласт
1
13 942,38
15
Сатка
8
81 107,59
16
Снежинск
4
54 060,79
17
Трьохгорний
5
28 461,45
18
Троїцьк
27
226 286,18
19
Усть-Катав
2
14 468,40
20
Чебаркуль
67
339 710,73
Челябінськ
21
Калінінський
38
189 486,26
22
Курчатовський
78
454 974,15
23
Ленінський
18
69 603,14
24
Металургійний
12
57 298,53
25
Радянський
38
185 127,34
26
Тракторозаводской
29
164 968,25
27
Центральний
17
89 433,11
28
Южноуральська
12
97 894,95
29
Агаповскій
1
8 194,75
30
Кізільський
4
12 878,09
31
Красноармійський
2
1 744,80
32
Кусинський
1
3 061,51
33
Сосновський
3
8 941,86
34
Чебаркульський
3
10 393,05
Разом:
482
2 786 492,11

ДОДАТОК 21
ІНФОРМАЦІЯ ПРО сума призначеної КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади на території Челябінської області за період з 01.01.2006 р. по 31.12.2006 р.
(Відповідно до постанови Уряду РФ від 2 серпня 2005 р . № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг»)
№ п / п
Найменування міста (району)
Кількість сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (співробітників), яким призначена компенсаційна виплата
Загальна сума призначених компенсаційних виплат (грн.)
1
Аша
1
3 994,78
2
Верхній Уфалей
1
6 203,88
3
Єманжелинський
1
1 194,71
4
Златоуст
8
62 549,20
5
Картали
5
43 041,75
6
Катав-Івановськ
2
8 736,77
7
Копейськ
5
29 433,91
8
Коштом
1
10 606,33
9
Магнітогорськ
41
424 141,24
10
Міас
15
114 584,94
11
Озерськ
13
118 466,18
12
Пласт
1
20 789,65
13
Сатка
11
114 051,36
14
Снежинск
6
52 689,50
15
Трьохгорний
11
104 656,59
16
Троїцьк
17
172 910,71
17
Усть-Катав
2
28 572,31
18
Чебаркуль
62
365 328,75
Челябінськ
19
Калінінський
8
293 608,42
20
Курчатовський
92
729 916,90
21
Ленінський
8
127 701,57
22
Металургійний
14
84 291,67
23
Радянський
24
151 054,52
24
Тракторозаводской
22
193 590,46
25
Центральний
22
110 809,56
26
Южноуральська
12
102 224,62
27
Агаповскій
1
820,80
28
Брединський
3
12 000,44
29
Кізільський
3
10 270,85
30
Красноармійський
1
748,80
31
Кусинський
1
6 307,02
33
Нагайбакське
1
1 264,11
34
Сосновський
3
9 761,05
35
Уйський
1
6 043,44
36
Чебаркульський
4
21 253,56
37
п. Локомотивний
17
75 510,33
Разом:
440
3 619 226,68

ДОДАТОК 22
ІНФОРМАЦІЯ ПРО сума призначеної КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників на території Челябінської області за період з січня по грудень 2006 р .
(Відповідно до постанови Уряду РФ від 2 серпня 2005 р . № 475 "Про оплату членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг їм грошової компенсації у зв'язку з цими витратами»)
Місяць
Кількість сімей-одержувачів
Сума заявлених коштів
через Ощадбанк Росії
через
Пошту Росії
через Ощадбанк Росії
через Пошту Росії
Січень
288
-
303 060,26
-
Лютий
309
1
317 125,56
187,2
Березень
346
-
317 451,52
-
Квітень
325
1
415 801,55
187,2
Травень
321
-
306 903,07
-
Червень
316
1
266 500,95
166,72
Липень
309
-
283 544,14
-
Серпень
439
-
292 211,79
-
Вересень
350
1
239 808,70
280,80
Жовтень
365
-
382 718,58
-
Листопад
359
1
317 727,88
187,20
Грудень
243
1
175 269,96
93,60
Разом: 439 1 3 618 123,96 1 102,72
У загальній складності це правило було поширено на 15 категорій робітників і службовців, що виконували свої трудові обов'язки в районах військових дій. Таке значне розширення сфери пенсійного забезпечення, встановленого спочатку тільки для військовослужбовців та їх сімей, стало цілком виправданим, тому що працівники вищезазначених категорій не тільки брали участь своєю працею у спільній справі захисту Батьківщини, а й поділяли разом з бійцями армії численні труднощі і небезпеки фронтової та прифронтової життя.
Незважаючи на великі економічні труднощі, керівництво приділяло неослабну увагу питанням охорони материнства і дитинства. Президія Верховної Ради СРСР 8 липня 1944 прийняв Указ «Про збільшення державної допомоги вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення почесного звання« Мати-героїня »і заснування ордена« Материнська слава »і медалі« Медаль материнства ». Згідно з Указом багатодітними вважалися матері, які народили трьох-чотирьох дітей, а не сім і більше, як це передбачалося раніше. Вперше було встановлено державну допомогу одиноким матерям на утримання і виховання дітей. Цим же Указом передбачалося збільшення мережі установ охорони материнства і дитинства: будинків матері і дитини, спеціальних будинків відпочинку для вагітних жінок і годуючих матерів, дитячих садів, ясел. [21, с.96]
З максимальним урахуванням інтересів громадян вирішувалися питання по соціальному і, перш за все, пенсійному забезпеченню на звільнених від фашистської окупації територіях. Знищення або втрата багатьох документів зумовили необхідність деякого спрощення документації, необхідної для призначення пенсій. Виплата пенсій у звільнених районах поновлювалася з дня звільнення, відновлення виплати пенсій за відсутності пенсійної справи і пенсійного посвідчення проводилася на підставі непрямих даних, а в багатьох випадках на підставі одних показань свідків.
Витрати на пенсії та допомоги інвалідам війни та праці здійснювалися безкредитні, що дозволяло здійснювати їх виплату незалежно від доходів бюджету.
Наприклад, бюджет 1943 року, природно, не міг передбачити асигнування на виплату пенсій інвалідам, які перебувають у тимчасово окупованих територіях. Тим не менш, коли Червона Армія звільнила ці райони, необхідні на ці цілі 90 млн. рублів були знайдені і виплати стали здійснюватися без єдиної затримки. На всьому протязі війни радянський уряд неухильно збільшувало асигнування на соціальне забезпечення. Зокрема, у порівнянні з 1944 роком видатки на соціальне страхування в 1945 році збільшилися на 34,9%, на соціальне забезпечення - на 12,8%. [24, с.44]
Багато воїнів поверталися з фронту з серйозними пораненнями, контузіями і потребували різнобічному соціальному обслуговуванні. Допомога цієї категорії інвалідів мала велике значення в справі зміцнення морально - політичної єдності фронту і тилу. Керівники підприємств і організацій зобов'язані були в найкоротші терміни надавати інвалідам Вітчизняної війни, які направляються органами соціального забезпечення, відповідну роботу і забезпечувати їм необхідні виробничі, житлові та побутові умови. В результаті великої і цілеспрямованої роботи державних органів до початку 1943 року 70% інвалідів війни було працевлаштовано. [24, с.94]
Однак війна тривала, і країна відчувала гостру нестачу в трудових ресурсах. 20 січня 1943 РНК СРСР прийняв постанову «Про заходи по трудовому влаштуванню інвалідів Вітчизняної війни». У результаті здійснення передбачених цією постановою заходів у 1943 році в народне господарство повернулося понад 450 тисяч інвалідів. На 1 березня 1944 року під всіх галузях народного господарства РРФСР було зайнято близько 94% інвалідів Вітчизняної війни 3 групи. Працюючи на підприємствах, в радгоспах і колгоспах, вони своєю самовідданою працею вносили свій внесок у перемогу над ворогом. Особлива турбота виявлялася про інвалідів війни з важкими захворюваннями і функціональними порушеннями. [24, с.136]
У відповідності до вищезазначеної постанови профтехшколи системи соцзабезпечення були реорганізовані у професійні школи-інтернати для навчання інвалідів Вітчизняної війни. У справі навчання і раціонального трудового влаштування інвалідів в роки війни значну роль грала кооперація інвалідів, що мала величезну мережу артілей і підприємств.
У період війни важливу роль відігравали організовані в 1942 році будинки-інтернати. Були створені установи двох видів: трудові інтернати загального типу та інтернати лікарняного типу для інвалідів, які потребують стороннього догляду. У центрі уваги держави знаходилася турбота про дітей, які залишилися без батьків і хворих дітей. Незважаючи на складні умови воєнного часу, дитяча бездоглядність не допускалася. [45, с.220]
Без жодного перебільшення можна стверджувати, що продумана соціальна політика держави та її чітке та ефективне здійснення у воєнний час мали величезну, неоціненне значення для досягнення перемоги над ворогом. Звичайно, соціальна політика СРСР, заснована на принципі державного патерналізму, не була ідеальною, але вона дозволила вижити мільйонам наших співгромадян в роки війни. Конституція 1993 року проголосила Російську Федерацію соціальною державою, прийнято цілий ряд федеральних законів соціальної спрямованості, проте ні одна соціальна проблема в країні не вирішена на належному рівні.
Може бути, є сенс об'єктивно оцінити досвід роботи органів соціального захисту, як у військовий, так і в післявоєнний період і використовувати його в сучасних умовах? Адже людям потрібні не красиві слова і благі наміри, а реальна допомога у важких життєвих ситуаціях.
1.2 Основні державні пільги, гарантії і компенсації для членів сімей загиблих військовослужбовців
У всі часи під особливим захистом держави перебували сім'ї військовослужбовців, загиблих у бойових діях.
До членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (далі - члени сімей) відносяться:
а) вдови (вдівці), за винятком вступили в новий шлюб;
б) неповнолітні діти;
в) діти старше 18 років, які стали інвалідами до досягнення ними 18 років;
г) діти у віці до 23 років, які навчаються в освітні установи по очній формі навчання;
д) особи, що перебували на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця.
Правові норми їх соціального захисту містяться у низці законодавчих актів.
Так, відповідно до ст. 24 Федерального закону від 28 травня 1998 р . № 76-ФЗ «Про статус військовослужбовців» для членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців встановлено наступні заходи соціального захисту:
- Право на пенсію в разі втрати годувальника, призначається і виплачується відповідно до пенсійного законодавства Російської Федерації;
- Заборона на виселення членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, із займаних ними жилих приміщень без безоплатного надання їм іншого благоустроєного жилого приміщення в разі припинення членами сімей трудових відносин з відповідними організаціями;
- Збереження після загибелі (смерті) військовослужбовця права на поліпшення житлових умов відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації;
- Переважне право на отримання земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, на прийом до садівничих товариств (кооперативів);
- Право на отримання пільгових кредитів на будівництво індивідуальних житлових будинків, будівництво, ремонт садових будиночків і благоустрій садових ділянок;
- Право на виробництво органами місцевого самоврядування капітального ремонту індивідуальних житлових будинків за рахунок коштів федерального бюджету;
- Звільнення від сплати податків на майно фізичних осіб, з транспортних засобів, що переходять у їхню власність у порядку спадкування, а також від сплати земельного податку;
- Зменшення сукупного доходу, отриманого членами сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, що проходив військову службу за контрактом, в оподатковуваний періоді на суму доходу, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, триразового встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці;
- Збереження за членами сімей військовослужбовців, загиблих (померлих) у період проходження військової служби, та членами сімей громадян, які проходили військову службу за контрактом і загиблих (померлих) після звільнення з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, стану здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, що мали загальну тривалість військової служби 20 років і більше (виняток становлять випадки, коли вдови (вдівці) цих військовослужбовців і громадян, звільнених з військової служби, вступили в новий шлюб), права на отримання житлової площі, пільг по оплаті жилої площі, комунальних послуг, встановлення квартирних телефонів, абонентської плати за користування ними, радіотрансляційними точками і колективними телевізійними антенами, яке вони мали на день смерті військовослужбовця (громадянина) незалежно від форм власності та належності займаного житлового приміщення. А при проживанні їх у будинках, що не мають центрального опалення, вони мають право і на забезпечення в першочерговому порядку з наданням знижки у розмірі 50 відсотків з оплати палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, і його доставки;
- Виключення загальної площі житлового приміщення в межах соціальної норми на одну людину з площі житлових приміщень при розрахунку платежів по оплаті загальної площі житлових приміщень і комунальних послуг сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які проживають у будинках державного житлового фонду, а також у приватизованих житлових приміщеннях;
- Збереження за членами сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, батьками, які досягли пенсійного віку, та батьками-інвалідами старших і вищих офіцерів, загиблих (померлих) у період проходження ними військової служби, а також старших та вищих офіцерів, загиблих (померлих) після звільнення з військової служби після досягнення ними граничного віку перебування на військовій службі, стану здоров'я або у зв'язку з організаційно-штатними заходами, що мали загальну тривалість військової служби 20 років і більше, права на пільги з надання медичної допомоги, санаторно-курортного лікування, проїзду до місця цього лікування і назад, якими вони користувалися за життя військовослужбовця;
- Надання батькам, подружжю і неповнолітнім дітям військовослужбовців, загиблих (померлих) при виконанні обов'язків військової служби, права на безкоштовну медичну допомогу і переважного права на соціальне обслуговування в державній системі соціальних служб. [2, с.42]
Крім Федерального закону «Про статус военнослужащіх2 норми про соціальний захист сімей загиблих учасників бойових дій містяться у Федеральному законі від 12 січня 1995 р . № 5-ФЗ (в редакції Федерального закону від 2 січня 2000 р . № 40-ФЗ) "Про ветеранів" (ст.21), в пенсійному законодавстві, у нормативних правових актах Президента РФ і Уряду РФ, а також відомчих нормативних актах.
Пільги, встановлені ст. 21 Федерального закону «Про ветеранів» для сімей загиблих військовослужбовців, поширюються на непрацездатних членів сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, які перебували на його утриманні, які одержують пенсію в разі втрати годувальника (що мають право на її отримання) відповідно до пенсійного законодавства Російської Федерації. [ 5, с.13]
Відповідно до ст. 50 Закону РФ від 20 листопада 1990 р . № 340-1 «Про державні пенсії в Російській Федерації» непрацездатними членами сім'ї вважаються:
а) діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, якщо вони не мають працездатних батьків;
б) батько, мати, чоловік (дружина, чоловік), якщо вони досягли 60 або 55 років (відповідно чоловіки і жінки) або є інвалідами;
в) один з батьків або чоловік, або дід, бабуся, брат чи сестра, незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 14 років, і не працює;
г) дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати. [7, с.5]
Відповідно до ст. 53 Закону РФ від 20 листопада 1990 р . № 340-1 «Про державні пенсії в Російській Федерації» члени сім'ї померлого вважаються перебували на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування. При цьому утриманство дітей померлих батьків передбачається і не вимагає доказів. [7, с.7]
Законодавством встановлено два різних підстави, за наявності яких члени сім'ї померлого громадянина, що проходив військову службу, вважаються перебували на утриманні померлого:
а) повний зміст померлим годувальником членів сім'ї. Під повним змістом членів сім'ї розуміються дії померлого годувальника, спрямовані на забезпечення членів сім'ї усіма необхідними життєвими благами (житло, одяг, взуття, харчування тощо). Члени сім'ї повинні отримувати зміст тільки від померлого годувальника, тобто вони не отримували матеріальної підтримки від інших осіб, а доходи, майно померлого годувальника були єдиним джерелом їх засобів існування;
б) допомогу померлого годувальника членам сім'ї, що є для них постійним і основним джерелом засобів існування. Під постійним і основним джерелом засобів існування розуміється допомогу померлого годувальника членам сім'ї, здійснювана систематично протягом певного періоду часу перед смертю годувальника (тобто ця допомога була не разовою, одноразовим, від випадку до випадку). З дій померлого годувальника повинна простежуватися його воля, яка свідчить про намір надавати постійну допомогу членам родини. Поняття «основне джерело засобів до існування» передбачає, що у членів сім'ї, крім коштів, наданих померлим годувальником, мав інші джерела доходу (пенсія, стипендія, зарплата і т.д.). [7, C.40]
Знаходження членів сім'ї померлого військовослужбовця на його утриманні підтверджується довідкою, яка видається житлово-експлуатаційною організацією або адміністрацією району або міста за місцем проживання.
У тих випадках, коли житлово-експлуатаційна організація або адміністрація району чи міста не має даних про знаходження членів сім'ї на утриманні померлого військовослужбовця, або важко винести такий висновок, факт знаходження (або не знаходження) на утриманні встановлюється шляхом ознайомлення з матеріальним становищем сім'ї померлого військовослужбовця представниками військового комісаріату району та житлово-експлуатаційною організацією або адміністрацією району чи міста.
Результати ознайомлення з матеріальним становищем оформляються висновком, в якому повинні бути зазначені наступні дані: тривалість спільного проживання членів сім'ї з померлим військовослужбовцям і ведення з ним спільного господарства; джерела та розміри доходів кожного з них (у тому числі від особистого підсобного господарства); характер і розмір матеріальної допомоги, що надається померлим військовослужбовцям цим членам сім'ї, а у відношенні батьків, крім того, мають вони інших дітей, вік, працездатність цих дітей, характер і розмір наданої ними матеріальної допомоги батькам. На підтвердження зазначених даних до висновку при необхідності долучаються відповідні документи (талони поштових переказів, розрахункові листи до грошових атестатів, копії виконавчих листів та ін.)
Висновок про сімейно-майновий стан членів сім'ї померлого військовослужбовця підписується зазначеними вище представниками, а висновки про те, чи перебували члени сім'ї на утриманні померлого військовослужбовця, підтверджуються підписом військового комісара району.
Факт перебування членів сім'ї на утриманні загиблого (померлого) військовослужбовця за відсутності підтверджуючих документів може встановлюватися в судовому порядку, якщо встановлення цього факту в іншому порядку не представляється можливим (статті 247, 248 ЦПК РРФСР).
Відповідно до п.4 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 21 червня 1985 р . № 9 встановлення факту перебування особи на утриманні померлого має значення для призначення пенсії, якщо надається допомога була для заявника постійним і основним джерелом засобів до існування. У тих випадках, коли заявник мав заробіток, одержував пенсію, стипендію тощо, необхідно з'ясовувати, чи була допомога з боку особи, яка надавала утримання, постійним і основним джерелом засобів до існування заявника. [20, с.187]
Видача відповідним органом (зокрема, житлово-експлуатаційною організацією, органом місцевого самоврядування) довідки про те, що, за наявними даними, особа не перебувала на утриманні померлого, не виключає можливості встановлення в судовому порядку факту перебування на утриманні.
Заява про встановлення факту перебування на утриманні члени сім'ї померлого годувальника повинні подавати до суду за місцем свого проживання (ст.249 ЦПК РРФСР). Відповідно до п.13 постанови Пленуму Верховного Суду СРСР від 21 червня 1985 р . № 9 справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в тому числі про перебування на утриманні, можуть бути порушені в суді за заявами як безпосередньо зацікавлених у цьому осіб, так і інших громадян та організацій, коли за законом вони мають право звернутися до суду на захист інтересів інших осіб. Справа про встановлення факту перебування на утриманні може бути порушено також за заявою прокурора.
У відповідності зі ст.250 ЦПК РРФСР у своїй заяві заявник повинен вказати, для якої мети йому необхідно встановити факт перебування на утриманні, а також навести докази, що підтверджують неможливість отримання заявником належних документів або неможливість відновлення втрачених документів. [45, с.223]
Відповідно до п.2.16 Інструкції про порядок і умови реалізації прав і пільг ветеранів Великої Вітчизняної війни, ветеранів бойових дій, інших категорій громадян, встановлених Федеральним законом «Про ветеранів», затвердженої постановою Мінпраці Росії від 11 жовтня 2000 р . № 69, права та пільги, встановлені членам сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні обов'язків військової служби, зазначених у ст.21 Федерального закону «Про ветеранів», реалізуються на підставі посвідчення про право на пільги, виданого відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 23 Лютий 1981 р . № 209. [5, с.13]
Посвідчення видається за зверненням громадян органами, які здійснюють їх пенсійне забезпечення, на підставі наступних документів:
а) довідка про проходження військової служби або участь у бойових діях загиблим (померлим);
б) свідоцтво про смерть;
в) документи, що підтверджують родинне ставлення до загиблого (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження);
г) пенсійне посвідчення (або довідка про право на пенсію в разі втрати годувальника).
Крім того, підставою для надання права на пільги може служити пенсійне посвідчення з позначкою: «Вдова (мати, батько) загиблого воїна», а також довідка встановленої форми про загибель військовослужбовця.
У посвідченні робиться відмітка про право на пільги, встановлені ст.21 Федерального закону «Про ветеранів». [5, с.13]
Пільги з оподаткування сімей загиблих військовослужбовців визначені п.3 ст.24 Федерального закону «Про статус військовослужбовців», відповідно до якого члени сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, звільняються від сплати податків на майно фізичних осіб, з транспортних засобів, що переходять у їхню власність у порядку спадкування, а також від сплати земельного податку; сукупний дохід, отриманий членами сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, що проходив військову службу за контрактом, зменшується в оподатковуваний періоді на суму доходу, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, триразового встановленого федеральним законом мінімального розміру оплати праці. [2, с .. 44]
Законодавством Російської Федерації встановлено такі пільги для сімей загиблих військовослужбовців зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету:
а) звільнення членів сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, від сплати податків на майно фізичних осіб. Пільга членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, надається на підставі пенсійного посвідчення, в якому проставлено штамп «вдова (вдівець, мати, батько) загиблого воїна" або є відповідний запис, завірена підписом керівника установи, яка видала пенсійне посвідчення, і печаткою цієї установи. У разі якщо зазначені члени сімей не є пенсіонерами, пільга надається їм на підставі довідки про загибель військовослужбовця (п.1 ст.4 Закону РФ від 9 грудня 1991 р . № 2003-1 «Про податки на майно фізичних осіб»); [10, с.4]
б) звільнення батьків і подружжя військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обов'язків, від сплати податку на будівлі, приміщення та споруди. Пільга надається зазначеним особам на підставі довідки про загибель військовослужбовця, виданої відповідними державними органами (п.1 ст.4 Закону РФ від 9 грудня 1991 р . № 2003-1 «Про податки на майно фізичних осіб»); [10, с.4]
в) звільнення членів сімей загиблих військовослужбовців від сплати державного мита в органах, що вчиняють нотаріальні дії, за видачу свідоцтва про право на спадщину житлового будинку, квартири, якщо ці особи проживали разом зі спадкодавцем на день смерті спадкодавця і продовжують проживати в цьому будинку, в цій квартирі після його смерті; за видачу свідоцтва про право на спадщину майна загиблих військовослужбовців (підпункт «б» п.5 ст.5 Закону РФ від 9 грудня 1991 р . № 2005-1 «Про державне мито»);
г) звільнення членів сімей, які втратили годувальника, від сплати державного мита у справах, що розглядаються в судах загальної юрисдикції, за позовами про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника (підпункт 4 п.2 ст.5 Закону РФ від 9 грудня 1991 р . № 2005-1 «Про державне мито»); [10, с.5]
д) звільнення від оподаткування майна осіб, загиблих при захисті СРСР і Російської Федерації у зв'язку з виконанням ними державних або громадських обов'язків або у зв'язку з виконанням обов'язку громадянина СРСР і Російської Федерації з порятунку людського життя, охорони державної власності та правопорядку (ст.4 Закону РФ від 12 грудня 1991 р . № 2020-1 «Про податок з майна, що переходить у порядку спадкування і дарування»);
е) звільнення членів сімей, які втратили годувальника, від оподаткування на транспортні засоби, переходять їм у порядку спадкування. Втратили годувальника вважаються члени сім'ї померлого (загиблого) військовослужбовця, що мають право на отримання пенсії в разі втрати годувальника (ст.4 Закону РФ від 12 грудня 1991 р . № 2020-1 «Про податок з майна, що переходить у порядку спадкування і дарування»);
ж) звільнення від оподаткування доходів сімей загиблих військовослужбовців, пов'язаних з отриманням ними компенсаційних виплат у зв'язку із загибеллю військовослужбовців при виконанні ними своїх службових обов'язків (підпункт 3 ст.217 Податкового кодексу РФ);
з) право батьків та подружжя військовослужбовців, які загинули внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних ними при захисті СРСР, Російської Федерації або при виконанні інших обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті, на податкові відрахування в розмірі 500 рублів за кожен місяць податкового періоду. Зазначений відрахування надається подружжю загиблих військовослужбовців, якщо вони не вступили у повторний шлюб (підпункт 2 п.1 ст.218 Податкового кодексу РФ).
Сім'ї загиблих військовослужбовців мають право на першочергове отримання житла. Воно закріплене ст. 36 Житлового кодексу РРФСР, пунктом 6 якої встановлено, що в першу чергу жилі приміщення надаються потребуючим поліпшення житлових умов сім'ям осіб, загиблих при виконанні державних або громадських обов'язків, виконанні обов'язку по врятуванню людського життя, з охорони державної власності і правопорядку.
Відповідно до постанови Уряду РФ від 25 серпня 1999 р . № 936 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту членів сімей військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, безпосередньо брали участь у боротьбі з тероризмом на території Республіки Дагестан і загиблих (зниклих без звістки) при виконанні службових обов'язків» Міністерство оборони РФ, Міністерство внутрішніх справ РФ, інші федеральні органи виконавчої влади, а також органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації зобов'язані надавати у позачерговому порядку сім'ям загиблих (зниклих без звістки) військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, які потребують поліпшення житлових умов, жилі приміщення за нормами, встановленими федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації.
Постановою Уряду РФ від 28 жовтня 1999 р . № 1197-68 дана правова норма поширена на всі родини військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, загиблих в ході проведення контртерористичної операції в Північно-Кавказькому регіоні Російської Федерації.
Відповідно до п.2 ст.24 Федерального закону «Про статус військовослужбовців» члени сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, не можуть бути виселені з займаних ними жилих приміщень без безоплатного надання їм іншого благоустроєного жилого приміщення в разі припинення членами сімей трудових відносин з відповідними організаціями . Надаване у зв'язку з виселенням інше благоустроєне жиле приміщення має відповідати вимогам статей 40 і 41 ЖК УРСР, перебувати в межах даного населеного пункту і бути розміром не менше займаного. Якщо займалася окрема квартира або більше однієї кімнати, то відповідно повинна бути надана окрема квартира або житлове приміщення, що складається з того ж числа кімнат.
Аналогічно відповідно до п.3 ст.108 ЖК УРСР вирішується питання відносно службових житлових приміщень. Сім'ям військовослужбовців, загиблих при виконанні обов'язків військової служби, при виселенні з гуртожитків надається жиле приміщення, що відповідає вимогам ст. 97 ЖК УРСР. Надаване у зв'язку з виселенням інше жиле приміщення має відповідати санітарним і технічним вимогам і знаходитися в межах даного населеного пункту. Приміщення, що надається виселюваному, повинно бути зазначено в рішенні суду про виселення.
Сім'ї загиблих військовослужбовців відповідно до ст.21 Федерального закону «Про ветеранів» та п. 4 ст. 24 Федерального закону «Про статус військовослужбовців» мають право на 50-відсоткову оплату житла та комунальних послуг, а також за користування телефоном, колективною антеною і радіотрансляційної точкою.
Порядок реалізації цього права визначено Положенням про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з наданням пільг, передбачених Федеральним законом «Про внесення змін і доповнень до статті 15 і 23 Закону Російської Федерації« Про статус військовослужбовців », затвердженим постановою Уряду РФ від 12 травня 1998 р . № 76 - ФЗ.
Згідно з Положенням, зазначені пільги надаються членам сімей загиблих військовослужбовців на підставі засвідчують право цих громадян на пільги довідок, щорічно видаються органами виконавчої влади, що здійснюють пенсійне забезпечення вказаних громадян і завірених печаткою та підписом начальників уповноважених органів. Довідки пред'являються в житлово-експлуатаційні організації, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, товариства власників житла (кондомініуми), підприємства зв'язку федеральних органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації та інші підприємства, установи та організації, що надають пільги, а також здійснюють збір платежів громадян за відповідні послуги.
Відповідно до ст. 21 Федерального закону «Про ветеранів», сім'ї загиблих військовослужбовців мають право на отримання разових пільгових кредитів на придбання (будівництво) квартир, житлових будинків, садових будиночків, благоустрій садових ділянок. [5, c.11]
Порядок надання зазначених кредитів визначений постановою Уряду РФ від 13 січня 1999 р . № 51 «Про порядок надання пільгових кредитів на будівництво індивідуальних житлових будинків, будівництво, ремонт садових будиночків і благоустрій садових ділянок членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника».
Даною постановою встановлено, що пільгові кредити за рахунок коштів федерального бюджету на будівництво індивідуальних житлових будинків сім'ям загиблих військовослужбовців надаються в рамках реалізації федеральної цільової програми «Свій дім», затвердженої постановою Уряду РФ від 27 червня 1996 р . № 753. При цьому максимальна величина кредиту може досягати 100% вартості загальної площі житла по соціальній нормі з урахуванням сформованої середньої вартості 1 кв. м житла у відповідному регіоні.
Згідно з роз'ясненням Ощадбанку Росії від 17 лютого 1993 р . № 01-120/03-161, сім'ї загиблих військовослужбовців та прирівняні до них особи звільняються від сплати відсотків за користування кредитом на будівництво індивідуального і кооперативного житла, а також на будівництво садових будинків і благоустрій садових ділянок та інші цілі у відповідності з раніше прийнятими законами і постановами колишнього уряду СРСР, для чого слід укласти додаткову угоду. [25]
Позика на кооперативне житлове будівництво (включаючи і суму первинного внеску в ЖБК) видається одноразово шляхом перерахування на рахунок житлово-будівельного кооперативу.
При укладанні договору на отримання кредиту в договорі вказується повна сума кредиту, що видається, в терміновому зобов'язанні або графіку платежів вказується сума, яку повинен погасити позичальник.
В якості забезпечення повернення кредиту позичальник може представити: поручительство одного або більше громадян, які мають постійне джерело доходу з зазначенням солідарної відповідальності з позичальником; договір застави; страховий поліс; гарантійний лист органів адміністрації або підприємств, установ або організацій.
Відповідно до ст. 21 Федерального закону «Про ветеранів», батьки, дружина (чоловік) загиблого військовослужбовця мають право на безкоштовне забезпечення ліками за рецептами лікарів.
Порядок пільгового забезпечення ліками зазначених категорій громадян встановлено постановою Уряду РФ від 17 липня 1995 р . № 710 «Про порядок і норми пільгового забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення інвалідів війни та інших груп населення відповідно до Федеральним законом« Про ветеранів ». Відповідно до цієї постанови пільговий відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення здійснюється аптечними організаціями незалежно від форми власності.
Члени сімей загиблих військовослужбовців прикріплюються (за їх згодою) до аптечних організаціям за місцем проживання для постійного забезпечення необхідними лікарськими засобами та виробами медичного призначення. Пільговий відпуск лікарських засобів і виробів медичного призначення може здійснюватися також лікарем на прийомі в поліклініці або при відвідуванні самотнього хворого вдома.
Відповідно до постанов Уряду РФ від 25 серпня 1999 р . № 936 та від 28 жовтня 1999 р . № 1197-68, діти загиблих військовослужбовців мають право на щорічне отримання безкоштовних путівок до дитячих оздоровчих закладів, а також на позачергове надання місць у дитячі дошкільні установи. У разі ненадання зазначених путівок виплачується грошова компенсація у розмірі їх вартості. Особам, які потребують подружжю і батькам загиблих військовослужбовців щорічно надаються безкоштовні путівки до санаторно-курортні та оздоровчі заклади федеральних органів виконавчої влади, в яких законом передбачена військова служба.
Порядок надання путівок регламентується Положенням про надання путівок до лікувально-оздоровчі установи військовослужбовцям, співробітникам органів внутрішніх справ і співробітникам кримінально-виконавчої системи, що виконує (виконував) завдання щодо забезпечення правопорядку і громадської безпеки на території Північно-Кавказького регіону, та членам їх сімей, затвердженого постановою Уряду РФ від 25 лютого 2000 р . № 160.
Відповідно до Положення, для отримання путівки до дитячих оздоровчих закладів, до органу, який виплачує пенсію, відповідного федерального органу виконавчої влади подаються наступні документи: заява на отримання путівки; копія повідомлення про загибель (смерті), зникнення безвісти військовослужбовця або довідка медико-соціальної експертизи про встановлення військовослужбовцю інвалідності у зв'язку з виконанням завдань щодо забезпечення правопорядку і громадської безпеки на території Північно-Кавказького регіону; копія свідоцтва про народження.
У разі неподання путівок до дитячих оздоровчих закладів грошова компенсація у розмірі середньої вартості путівки виплачується відповідним федеральним органом виконавчої влади за місцем отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника.
Для отримання грошової компенсації до органу, який виплачує пенсію, видаються заяву на отримання компенсації та довідка про неподання путівки до дитячих оздоровчих закладів.
Грошова компенсація виплачується одноразово в I кварталі року, наступного за календарним роком, протягом якого не надавалися путівки до дитячих оздоровчих закладів.
Середня вартість путівки для виплати грошової компенсації визначається виходячи з діючих цін на путівки до дитячих оздоровчих закладів - Державним комітетом Російської Федерації з молодіжної політики.
Постановами Уряду РФ від 25 серпня 1999 р . № 936 та від 28 жовтня 1999 р . № 1197-68 дітям загиблих військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ встановлено щомісячну виплата допомоги у розмірі 200 рублів до досягнення ними віку 18 років (інвалідам з дитинства - незалежно від віку), а навчаються в освітні установи по очній формі навчання - до закінчення навчання.
Відповідно до постанови Уряду РФ від 11 жовтня 2001 р . № 712, право на отримання цієї допомоги з 1 січня 2002 р . набувають також діти військовослужбовців, загиблих в 1994-1997 роках при виконанні завдань в умовах збройного конфлікту неміжнародного характеру в Чеченській Республіці.
Відповідно до наказу міністра оборони РФ від 26 січня 2000 р . № 44, виплата зазначеної допомоги здійснюється: дітям загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом, - у військових комісаріатах ​​за місцем їх проживання; дітям загиблих військовослужбовців, які проходили військову службу за призовом, - органами соціального захисту населення Російської Федерації за місцем їх проживання.
Щомісячне допомога виплачується з дня загибелі (смерті) військовослужбовця і припиняється з дня, наступного за днем ​​досягнення дітьми загиблого військовослужбовця 18-річного віку, або закінчення навчання за очною формою, що підтверджується відповідним документом (диплом, довідка тощо).
Відповідно до постанов Уряду РФ від 25 серпня 1999 р . № 936 та від 28 жовтня 1999 р . № 1197-68, члени сімей загиблих військовослужбовців (не більше 3 осіб) мають право на безкоштовний проїзд до місця поховання та назад. Одному з членів сім'ї загиблого і похованого на території Російської Федерації військовослужбовця надано право один раз на рік на безкоштовний проїзд до місця поховання та назад. [13, c.176]
Порядок реалізації цього права визначено постановою Уряду РФ від 20 квітня 2000 р . № 354 "Про порядок відшкодування витрат, пов'язаних з перевезенням військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, та членів їх сімей, а також їхнього особистого майна». [15, c.8]
Відповідно до зазначеної постанови право безкоштовного проїзду зазначених осіб може бути реалізовано одним із двох способів:
а) шляхом видачі даним особам Міністерством оборони РФ і іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, військових перевізних документів на проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом загального користування в усіх випадках перед здійсненням проїзду.
Проїзні документи для проїзду членів сімей (близьких родичів) військовослужбовців залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом в обмін на військові перевізні документи встановленої форми видаються транспортними організаціями незалежно від їх організаційно-правової форми;
б) шляхом видачі даним особам Міністерством оборони РФ і іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, грошових коштів (авансу) для придбання квитків на проїзд залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом загального користування в усіх випадках перед здійсненням проїзду;
в) шляхом відшкодування зазначеним особам Міністерством оборони РФ і іншим федеральним органом виконавчої влади, в якому передбачена військова служба, понесених витрат при придбанні ними проїзних і перевізних документів за свій рахунок. [13, c.178]
1.3 Призначення та виплата пенсії в разі втрати годувальника членам сімей загиблих військовослужбовців
Реформування системи пенсійного забезпечення назріло давно. Перехід нашої країни до ринкової економіки та формування ринку праці об'єктивно вимагали впровадження в систему соціального забезпечення страхових почав і послідовної переорієнтації пенсійного забезпечення на підвищення зацікавленості й особистої відповідальності найманих працівників за рівень матеріального забезпечення при виході на пенсію. Важливим кроком у цьому напрямку було прийняття ряду федеральних законів: «Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі державного пенсійного страхування», «Про основи обов'язкового соціального страхування», «Про обов'язкове пенсійне страхування в Російській Федерації»; «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації »,« Про трудові пенсії в Російській Федерації ».
Відповідно до вищезгаданих законів, нині діюча пенсійна система будується на страхових принципах, однак виходячи з загальності соціального забезпечення, право на пенсію мають і ті особи, які з незалежних від них обставин не робили відрахувань до Пенсійного фонду.
Згідно з чинним законодавством соціальне забезпечення в нашій країні надається громадянам у вигляді матеріальних благ з метою вирівнювання їх особистих доходів у випадках настання соціальних ризиків за рахунок цільових фінансових джерел в обсязі і на умовах, суворо нормованих суспільством, державою, для підтримки їх повноцінного соціального статусу.
До переліку підстав, з якими пов'язаний ризик втрати джерела засобів існування, включено і таке як смерть годувальника.
На сьогоднішній день в нашій країні більше 38 млн. одержувачів різних пенсій та понад 2,5 млн. - тих, хто отримує пенсію у зв'язку з втратою годувальника. В основному це діти, які втратили одного або обох батьків, а також діти померлої одинокої матері. [50, c.32]
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника які перебували на його утриманні. У юридичному складі, манливому виникнення правовідносин у зв'язку з призначенням даної пенсії необхідно виділити юридичні факти, що відносяться до самого годувальнику і до кожного з членів його сім'ї. Серед юридичних фактів, що відносяться до самого годувальнику відносяться - його смерть і її причина, а також наявність або відсутність страхового стажу. Юридичні факти, пов'язані з членам його родини це: належність до кола осіб, забезпечуваних даної пенсією, непрацездатність; факт перебування на утриманні та ін
Трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника - щомісячна грошова виплата з метою компенсації громадянам заробітної плати чи іншого доходу, який втратили непрацездатні члени сім'ї, які перебувають на утриманні застрахованої особи, у зв'язку зі смертю цієї особи, право на яку визначається відповідно до умов і норм, встановленими Федеральним законом «Про трудові пенсії в Російській Федерації».
Умови і норми пенсійного забезпечення у зв'язку зі смертю годувальника диференціюються залежно від причини смерті годувальника і кількості членів сім'ї, на яких встановлюється пенсія. За раніше діючим пенсійним законодавством в залежності від причини смерті годувальника розрізняли трудову пенсію в разі втрати годувальника на загальних підставах і пенсію на підставах передбачених для сімей військовослужбовців.
За діючим пенсійним законодавством правом на трудову пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні лише за умови наявності в годувальника страхового стажу і тільки в тому випадку, якщо причиною смерті годувальника не є вчинення ним умисного кримінально караного діяння або умисного нанесення шкоди своєму здоров'ю, які встановлені в судовому порядку.
Отже, до двох вищевказаних умов диференціації додається ще одне, при наявності якого сім'ї померлого годувальника може бути призначена тільки соціальна пенсія відповідно до Федерального закону «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації». [6, c.60]
Принципова відмінність трудової пенсії з нагоди втрати годувальника від соціальної пенсій полягає в тому, що трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника складається з двох частин - базової, яка встановлюється у твердій сумі не кожного непрацездатного члена сім'ї та страхової, яка залежить від суми накопичень і тривалості сплати страхових внесків до Пенсійного фонду Російської Федерації, у той час як соціальна пенсія у зв'язку з втратою годувальника встановлюється федеральним законом.
Одним з основних умов соціального захисту військовослужбовців та їх сімей є пенсійне забезпечення. Статтею 39 Конституції Російської Федерації встановлено, що кожному гарантується соціальне забезпечення за віком, у випадку хвороби, інвалідності, втрати годувальника, для виховання дітей і в інших випадках, встановлених законом. Відповідно до Конституції Російської Федерації федеральними законами «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» і «Про трудові пенсії в Російській Федерації» визначено загальні умови пенсійного забезпечення, які поширюються на всіх громадян Російської Федерації, в тому числі і на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та членів їх сімей.
Відповідно до статті 8 Федерального закону від 15 грудня 2001 р . № 166-ФЗ «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» пенсія за вислугу років, пенсія по інвалідності військовослужбовцям (за винятком громадян, які проходили військову службу за призовом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин) та пенсія у зв'язку з втратою годувальника членам їх сімей призначаються в порядку, передбаченому Законом Російської Федерації від 12 лютого 1992 р . № 4468-1 «Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей». На умовах цього Закону пенсії виплачуються також особам, які проходять службу в органах прокуратури і митних органах. [39, c.15]
В даний час в Російській Федерації продовжується пенсійна реформа. Багато аспектів безпосередньо зачіпають інтереси звільнених військовослужбовців та членів їх сімей. У зв'язку з цим до органів законодавчої та виконавчої влади надходять масові звернення та скарги звільнених військовослужбовців та членів їх сімей про надання їм рівних з іншими громадянами прав на пенсійне забезпечення, а також пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства.
Це пов'язано, перш за все, з тим, що діюча раніше пенсійна система, заснована на державній власності, дозволяла в рамках пенсійного законодавства вирішувати питання соціального захисту окремих категорій громадян, в тому числі звільнених військовослужбовців та членів їх сімей. Враховуючи, що пенсія зазначеним особам обчислювалася з середньомісячного заробітку і залежала від загального трудового стажу, в який дружинам військовослужбовців зараховувалося час їхнього спільного проживання з подружжям у місцевостях, де вони не могли влаштуватися на роботу, звільнені військовослужбовці та дружини військовослужбовців при виході на пенсію по старості мали рівні права з іншими громадянами.
З урахуванням цього звільнені військовослужбовці і члени їх сімей у будь-який момент могли реалізувати надане їм законодавством право на вибір пенсії. У результаті змін пенсійного законодавства дружини військовослужбовців, які проживали разом з чоловіками у віддалених гарнізонах, де вони не могли працювати і відповідно сплачувати страхові внески, в даний час у разі смерті чоловіка-військовослужбовця не можуть реалізувати своє право на отримання трудової пенсії нарівні з рештою громадян і змушені звертатися за пенсією в разі втрати годувальника, яка, на жаль, зважаючи на низькі окладів грошового утримання військовослужбовців у багатьох випадках не досягає середнього розміру пенсій в Російській Федерації. [29, c.92]
Особливо у важкому становищі опинилися дружини і діти військовослужбовців, які загинули в період проходження військової служби за контрактом на посадах солдатів, сержантів, старшин і прапорщиків, а в деяких випадках навіть молодших офіцерів, оскільки розміри їх пенсій з нагоди втрати годувальника нижче, ніж у членів сімей військовослужбовців, які загинули в період проходження військової служби за призовом.
Саме найменування «пенсія у зв'язку з втратою годувальника» вказує на основну умову, що визначає право на цей вид пенсії, - це факт втрати годувальника. При цьому годувальник повинен бути або військовослужбовцям, або пенсіонером з числа військовослужбовців.
Проте слід мати на увазі, що членам сімей військовослужбовців, що проходять військову службу за призовом, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається за нормами, встановленими Федеральним законом «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації», а членам сімей військовослужбовців, що проходять службу за контрактом, - Законом Російської Федерації від 12 лютого 1992 р . № 4468-1.
Статтею 28 зазначеного Закону передбачено, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника сім'ям осіб, зазначених у статті 1 цього Закону, призначається, якщо годувальник помер (загинув) під час проходження служби або не пізніше трьох місяців з дня звільнення зі служби чи пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби, а сім'ям пенсіонерів з числа цих осіб - якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше п'яти років після припинення виплати йому пенсії. [9]
При цьому сім'ї колишніх військовослужбовців, які померли під час перебування в полоні (при дотриманні умови, зазначеної у частині першій статті 18 цього Закону), і сім'ї військовослужбовців, зниклих без вести в період військових дій, прирівнюються до сімей загиблих на фронті. Тобто, члени сім'ї військовослужбовця можуть придбати право на пенсію в разі втрати годувальника, якщо військовослужбовець помер: - в період проходження військової служби; - не пізніше трьох місяців з дня звільнення з військової служби; - незалежно від терміну звільнення, якщо смерть колишнього військовослужбовця настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби.
Причинний зв'язок смерті військовослужбовця повинна визначати військово-лікарська комісія. При цьому в деяких випадках, наприклад, якщо військовослужбовець загинув в автокатастрофі, причинний зв'язок його смерті з військовою службою визначається за результатами розслідування (судового рішення, прокурорської перевірки). У всіх випадках причина смерті військовослужбовця зазначається в наказі командира про виключення загиблого військовослужбовця із списків особового складу. При цьому, для визначення розміру і права на пенсію в разі втрати годувальника одного наказу командира частини недостатньо, оскільки в ньому причинний зв'язок смерті військовослужбовця з виконанням обов'язків військової служби зазначається відповідно до статті 37 Федерального закону «Про військовий обов'язок і військову службу», застосовувати який для призначення зазначеної пенсії підстав немає. Встановлена ​​причинно-наслідковий зв'язок у відповідності до зазначеної статті застосовується при визначенні права військовослужбовців та членів їх сімей на виплату страхових сум.
Причинно-наслідковий зв'язок смерті з військовою службою для призначення пенсії в разі втрати годувальника визначається в порядку, встановленому статтею 21 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1. Членам сім'ї пенсіонера з числа військовослужбовців пенсія у зв'язку з втратою годувальника може бути призначена за умови, якщо годувальник помер у період одержання пенсії або не пізніше п'яти років після припинення виплати йому пенсії. [9, c.332]
Сім'я пенсіонера з числа військовослужбовців, який помер внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження військової служби, користується правом на пенсію в разі втрати годувальника та в тому випадку, якщо годувальник помер після закінчення п'яти років з дня припинення виплати йому пенсії. У цьому випадку годувальник розглядається як колишній військовослужбовець, смерть якого пов'язана з проходженням військової служби і для призначення пенсії сім'ї якого термін, що минув з дня звільнення його з військової служби, не має значення.
Причинний зв'язок смерті пенсіонера повинні визначати установи медико-соціальної експертизи. Разом з тим члени сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця (військового пенсіонера) можуть претендувати на пенсію в разі втрати годувальника, якщо вони самі відповідають наступним вимогам. [14, c.3173]
По-перше, право на зазначену пенсію мають непрацездатні члени сім'ї померлих (загиблих) військовослужбовців або пенсіонерів з числа військовослужбовців.
По-друге, вони повинні бути визнані перебувають на утриманні військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців перед його смертю.
Члени сімей померлого військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців вважаються перебувають на його утриманні, якщо вони були на його повному утриманні або одержували від нього допомогу, яка була для них постійним і основним джерелом засобів до існування.
Факт перебування на утриманні при відсутності підтверджуючих документів може встановлюватися в судовому порядку, якщо встановлення цього факту в іншому порядку не представляється можливим. У разі якщо члени сім'ї проживали спільно з померлим військовослужбовцям (військовим пенсіонером), або у членів сім'ї є документи (квитанції, поштові перекази, свідчення свідків і т. д.), що підтверджують факт надання померлим годувальником допомоги членам сім'ї, то в даному випадку рішення про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника слід приймати на підставі довідки про матеріально-побутове становище, складеної військовим комісаріатом. [14, c.3174]
Члени сім'ї померлого, для яких його допомога була постійним і основним джерелом засобів до існування, але які самі одержували будь-яку пенсію, мають право перейти на пенсію в разі втрати годувальника померлого.
При цьому незалежно від перебування на утриманні годувальника пенсія призначається:
- Непрацездатним дітям;
- Непрацездатним батькам і дружину, якщо вони після смерті годувальника втратили джерело засобів до існування;
- Непрацездатним батькам і подружжю осіб, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при захисті Батьківщини, у тому числі одержаних у зв'язку з перебуванням на фронті, проходженням служби за кордоном у державах, де велися бойові дії, або при виконанні інших обов'язків військової служби, а також померлих внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, під час їх перебування в полоні, якщо полонення не було добровільним і військовослужбовець, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти Батьківщини, або під час перебування в діючій армії в якості вихованців і юнг. Матерям і дружинам зазначених осіб пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на пільгових умовах після досягнення ними 50-річного віку, а батькам і чоловікам - з 55-річного віку. [7, c.5]
За чинним законодавством непрацездатними членами сім'ї, які користуються правом на пенсію в разі втрати годувальника, вважаються:
- Діти, брати, сестри й онуки, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років, а проходять навчання в освітніх установах з відривом від виробництва (крім навчальних закладів, що навчаються в яких вважаються перебувають на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ), - до закінчення навчання, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку.
Учні діти військовослужбовців, які померли внаслідок променевої хвороби, іншого викликаного впливом радіації захворювання або каліцтва (травми), які пов'язані з ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, радіаційних аварій на інших атомних об'єктах цивільного або військового призначення, за участю у випробуваннях ядерної зброї та навчаннях з його застосуванням, роботах з ядерними установками та радіоактивними речовинами, а також учні діти померлих пенсіонерів з числа військовослужбовців, які є інвалідами внаслідок зазначених причин (незалежно від причини смерті пенсіонера), - до досягнення ними 25-річного віку.
Право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з рідними дітьми мають усиновлені, а також пасинки і падчерки. Брати, сестри та онуки мають право на пенсію, якщо у них немає працездатних батьків. [7, c.7]
На жаль, цим правом на пенсію в разі втрати годувальника стали зловживати. Так, в процесі перевірок виявлені випадки, коли діти з метою отримання пенсії в разі втрати годувальника, як правило у вересні, зараховуються на навчання, а потім у травні відраховуються або за прогули, або за неуспішності. Фактично після з'ясування всіх обставин виявлялося, що це зарахування на навчання було фіктивним. Також зустрічаються випадки, коли зазначені діти представляють документи про те, що вони навчаються по черзі у всіх професійних навчальних закладах, що знаходяться поблизу.
Тобто вони спочатку, наприклад, отримують спеціальність кухаря, а потім - токаря, слюсаря, продавця і так далі, поки їм не виповниться 23 роки. Практично завжди в цьому випадку представляються фіктивні документи.
Неповнолітні діти, брати, сестри, онуки, пасинки, падчерки, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, зберігають це право і при усиновленні їх іншими громадянами;
- Батько, мати і чоловік (дружина, чоловік), якщо вони досягли похилого віку (чоловіки - 60 років, жінки - 55 років), або є інвалідами. Усиновителі мають право на пенсію в разі втрати годувальника нарівні з батьками. [7, c.5]
Вітчим і мачуха мають право на пенсію нарівні з батьком чи матір'ю за умови, якщо вони виховували або утримували померлого пасинка чи падчерку не менше п'яти років; - чоловік або один з батьків або дід, бабуся, брат чи сестра незалежно від віку і працездатності, якщо він (вона) зайнятий доглядом за дітьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, які не досягли 14-річного віку, і не працює.
Подружжя померлих військовослужбовців і пенсіонерів з числа військовослужбовців, які померли внаслідок променевої хвороби, іншого викликаного впливом радіації захворювання або каліцтва (травми), які пов'язані з ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, радіаційних аварій на інших атомних об'єктах цивільного або військового призначення, за участю у випробуваннях ядерної зброї та навчаннях з його застосуванням, роботах з ядерними установками та радіоактивними речовинами, зайняті доглядом за дітьми померлих, які не досягли 14 років, мають право на пенсію в разі втрати годувальника незалежно від віку і працездатності та незалежно від того, працює чоловік чи ні.
На таких же умовах призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника дружинам (чоловікам) військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при захисті Батьківщини, у тому числі одержаних у зв'язку з перебуванням на фронті, проходженням служби за кордоном у державах, де велися бойові дії, або при виконанні інших обов'язків військової служби, які зайняті доглядом за дітьми померлих, які не досягли 8-річного віку. При цьому пенсія у зв'язку з втратою годувальника на догляд за дитиною призначається незалежно від того, чи є ця особа військовослужбовцям чи ні; дід і бабуся - при відсутності осіб, які за законом зобов'язані їх утримувати. До осіб, зобов'язаним містити діда та бабусю, належать їх повнолітні працездатні діти, а також працездатні брати, сестри й онуки, що володіють достатніми коштами. [9, c.338]
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника дружину, батькам (усиновлювачам), вітчиму або мачусі призначається незалежно від часу, що пройшов з дня смерті годувальника до досягнення ними пенсійного віку або настання інвалідності, і часу звернення за пенсією після набуття права на її отримання.
На всіх членів сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати годувальника, призначається одна пенсія. Однак на прохання кожного повнолітнього члена сім'ї (одержувача пенсії) належна йому частка пенсії виділяється і виплачується окремо. Виділення частки пенсії провадиться з першого числа місяця, наступного за тим місяцем, в якому надійшла заява про поділ пенсії. Пенсія в разі втрати годувальника, призначена дружину померлого, зберігається і при вступі чоловіка в новий шлюб. [7, c.10]
За існуючими правилами, факт і дата смерті або пропажі на фронті без вісті військовослужбовця визначаються наказом відповідної інстанції про виключення його зі списків Збройних Сил або повідомленням військової частини про його долю.
Щодо осіб офіцерського складу, зниклих без вести в мирний час, факт і дата зникнення безвісти визначаються наказом Міністра оборони про виключення їх зі списків офіцерського складу Збройних Сил, а у відношенні інших військовослужбовців - наказом відповідної інстанції про виключення їх зі списків особового складу.
Документом, що засвідчує факт і дату смерті звільненого з військової служби військовослужбовця, не отримувала пенсію, чи пенсіонера з числа військовослужбовців, є свідоцтво про смерть, видане органами ЗАГС. Факт і дата зникнення безвісти звільненого з військової служби військовослужбовця встановлюються через суд відповідно до цивільного процесуального законодавства.
Безвісно відсутніми можуть визнаватися у судовому порядку особи, щодо яких протягом року в місці їх постійного проживання немає відомостей про місце їх перебування.
Російським цивільним процесуальним законодавством військовослужбовець, звільнений з військової служби, як і будь-який громадянин Росії, може бути в судовому порядку оголошений померлим, якщо в місці його проживання немає відомостей про місце його перебування протягом п'яти років, а якщо він пропав без вісті за обставин, загрозливих смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку протягом шести місяців. [9, c.340]
Військовослужбовець чи інший громадянин, який пропав без вісті в зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою не раніше ніж після закінчення двох років з дня закінчення воєнних дій.
Днем смерті громадянина, оголошеного померлим, вважається день набрання законної сили рішенням суду про оголошення її померлою. У разі оголошення померлим громадянина, який зник без вісті за обставин, що загрожують смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем ​​смерті цього громадянина день його гаданої загибелі. Відтак, у деяких випадках сім'я зниклого безвісти може набути право на пенсію в разі втрати годувальника вже після закінчення шести місяців після того, як він пропав без вісті. [9, c.341]
Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від причини смерті військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців і окладів грошового утримання, з яких обчислюється пенсія (оклади за посадою, військовим або спеціальним званням та відсоткова надбавка за вислугу років. Для обчислення їм пенсії в грошове забезпечення включається також місячна вартість продовольчого пайка).
Законодавством встановлені наступні загальні норми обчислення пенсій з нагоди втрати годувальника сім'ям військовослужбовців або пенсіонерів з числа військовослужбовців: сім'ям військовослужбовців і пенсіонерів з числа військовослужбовців, які померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при захисті Батьківщини, у тому числі одержаних у зв'язку з перебуванням на фронті, проходженням служби за кордоном у державах, де велися бойові дії, або при виконанні інших обов'язків військової служби (службових обов'язків), а також внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час перебування в полоні, якщо полонення не було добровільним і військовослужбовець, перебуваючи в полоні, не вчинив злочину проти Батьківщини або під час перебування в діючій армії в якості вихованців і юнг, - 40 відсотків відповідної суми грошового забезпечення та місячної вартості продовольчого пайка на кожного непрацездатного члена сім'ї. [9, c.340]
За такою ж нормі встановлюється пенсія у зв'язку з втратою годувальника, незалежно від причини смерті годувальника, сім'ям померлих пенсіонерів, які є на день смерті інвалідами внаслідок військової травми, і на дітей, які втратили обох батьків, і дітей померлої одинокої матері.
У разі якщо пенсія у зв'язку з втратою годувальника дітям по досягненні 18 років була припинена, то при новому призначенні розмір пенсії в разі втрати годувальника зазначеним дітям визначається в залежності від причинно-наслідкового зв'язку смерті годувальника.
При цьому виплата пенсії в разі втрати годувальника дітям, які перебувають на повному державному забезпеченні, які втратили обох батьків, і дітям померлої одинокої матері в період перебування їх на повному державному забезпеченні пенсія виплачується в розмірі 50 відсотків, а іншим дітям, які перебувають на повному державному забезпеченні, 25 відсотків призначеної пенсії; сім'ям військовослужбовців, які померли внаслідок нещасного випадку, якщо нещасний випадок, що викликав інвалідність, стався під час перебування у службовому відрядженні або на лікуванні; на шляху прямування на службу або зі служби, при прямуванні у службове відрядження чи на лікування і повернення до місця служби; при виконанні державних обов'язків і завдань органів державної влади і управління, якщо навіть ці завдання і не були пов'язані з військовою службою; при виконанні військового обов'язку з підтримання військової дисципліни, надання допомоги правоохоронним органам у забезпеченні законності і правопорядку, захист життя, здоров'я , честі та гідності особи, а також при вчиненні інших дій, визнаних судом досконалими в інтересах суспільства і держави; сім'ям військовослужбовців і пенсіонерів з числа військовослужбовців, необгрунтовано засуджених до смертної кари і в подальшому реабілітованих посмертно; сім'ям військовослужбовців і пенсіонерів з числа військовослужбовців, померлих внаслідок каліцтва, одержаного в результаті нещасного випадку, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, або внаслідок захворювання, не пов'язаного з виконанням обов'язків військової служби, 30 відсотків відповідної суми грошового забезпечення та місячної вартості продовольчого пайка на кожного непрацездатного члена сім'ї.
До пенсії з нагоди втрати годувальника, яка призначається сім'ям померлих військовослужбовців і пенсіонерів з числа військовослужбовців, нараховуються надбавки і підвищення. [9, c.348]
Членам сімей, які є інвалідами I групи або досягли 80-річного віку, - на догляд за пенсіонером нараховується надбавка в розмірі 100 відсотків встановленого федеральним законом мінімального розміру пенсії по старості, а іншим членам сім'ї, які за станом здоров'я відповідно до висновку лікувальної установи потребують постійного стороннього догляду, але не досягли 80 років, - двох третин мінімального розміру пенсії по старості. [9, c.343]
Дітям-інвалідам у віці до 18 років та інвалідам з дитинства I і II груп, які втратили обох батьків (круглим сиротам) або є дітьми померлої одинокої матері, - у розмірі 100 відсотків встановленого федеральним законом мінімального розміру пенсії по старості. У разі якщо пенсія у зв'язку з втратою годувальника після досягнення 18 років була припинена, то при новому призначенні пенсії в разі втрати годувальника зазначена надбавка не встановлюється.
Членам сім'ї, що є учасниками ліквідації наслідків радіаційних аварій, випробувань ядерної зброї і навчань за його застосуванням, робіт з ядерними установками та радіоактивними речовинами в залежності від рівня опромінення нараховується надбавка або в розмірі 30 відсотків, або - 25 відсотків встановленого законодавством мінімального розміру пенсії по старості . Федеральним законом від 18 липня 2006 р . № 112-ФЗ визнані такими, що втратили чинність, пункти 2 частини першої та другої статті 30 Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС».
З урахуванням цього, з 20 липня 2006 року підстав для виплати зазначеної надбавки не є. Призначена до вказаної дати надбавка зберігається за день припинення виплати пенсії.
Членам сімей, що є Героями Радянського Союзу та Героями Російської Федерації та особами, нагородженими орденом Слави трьох ступенів, пенсія підвищується на 100 відсотків розміру пенсії, але не менш ніж на 200 відсотків встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону, Героями Соціалістичної Праці - на 50 відсотків, але не менш ніж на 100 відсотків встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону. При цьому особам, неодноразово удостоєним звання Героя Радянського Союзу, Героя Російської Федерації або Героя Соціалістичної Праці, пенсія підвищується в зазначеному порядку відповідно кожним отриманим званням.
Нагородженим орденом Трудової Слави трьох ступенів або орденом «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» трьох ступенів пенсії підвищуються на 15 відсотків розміру пенсії. Крім того, пенсія у зв'язку з втратою годувальника членам сімей, які є учасниками Великої Вітчизняної війни (підпункти «а» - «ж» і «і» підпункту 1 пункту 1 статті 2 Федерального закону «Про ветеранів»), а також ветеранам бойових дій (підпункти 1-4 пункту 1 статті 3 Федерального закону «Про ветеранів»); колишнім неповнолітнім в'язням фашистських таборів, гетто та інших місць примусового утримання, створених німецькими фашистами та їх союзниками в період Другої світової війни; інвалідам з дитинства внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, пов'язаних з бойовими діями в період Великої Вітчизняної війни або з їх наслідками, підвищується на 100 відсотків встановленого федеральним законом мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону.
Членам сімей, які в період з 22 червня 1941 року по 3 вересня 1945 перебували на військовій службі не менше шести місяців (крім осіб, які перебували у складі діючої армії), а також членам сімей, які в період Великої Вітчизняної війни (з 22 червня 1941 по 9 травня 1945 року) пропрацювали не менше шести місяців, виключаючи час роботи в місцевостях, тимчасово окупованих ворогом, або нагороджені орденами і медалями СРСР за самовіддану працю і бездоганну військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни, особам, необгрунтовано репресованим по політичних мотивів і згодом реабілітованим, пенсія підвищується на 50 відсотків встановленого федеральним законом мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону. При цьому членам сімей, які народилися до 31 грудня 1931 року, пенсії підвищуються без витребування документів, що підтверджують стаж роботи (військової служби) в період Великої Вітчизняної війни. [36, c.8]
Членам сімей, що є чемпіонами Олімпійських ігор, пенсія підвищується на 50 відсотків розміру пенсії, але не менш ніж на 100 відсотків встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону.
Особам, які отримують додаткове щомісячне матеріальне забезпечення, встановлене Федеральним законом «Про додаткове щомісячному матеріальному забезпеченні громадян Російської Федерації за видатні досягнення та особливі заслуги перед Російською Федерацією», розмір пенсії не підвищується.
Одноразові грошові виплати, встановлені Героям, проводяться одночасно з підвищенням пенсій.
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника в розрахунку на кожного непрацездатного члена сім'ї не може бути нижче:
- При обчисленні пенсії відповідно до пункту "а" статті 36 цього Закону - 150 відсотків встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону;
- При обчисленні пенсії відповідно до пункту «б» статті 36 цього Закону - 100 відсотків встановленого законодавством Російської Федерації мінімального розміру пенсії по старості, зазначеної у частині першій статті 46 цього Закону. [7, c.6]
Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого вважається непрацездатним відповідно до статті 29 цього Закону, а членам сім'ї, які досягли віку: чоловіки - 60 років, жінки - 55 років, - довічно.
Якщо у складі сім'ї, якій було призначено пенсію у зв'язку з втратою годувальника, станеться зміна, в результаті якого окремі члени сім'ї або сім'я в цілому втратять право на пенсію, зменшення розміру пенсії або припинення її виплати провадиться з першого числа місяця, наступного за тим місяцем, в якому сталося це зміна. [7, c.6]
За загальним правилом, членам сім'ї військовослужбовців, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. В даний час законодавством для окремих членів сімей передбачено право на отримання крім пенсії у зв'язку з втратою годувальника інших пенсій. Так, статтею 7 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1 в редакції Федерального закону № 239-ФЗ «Про внесення змін до статті 7 Закону Російської Федерації« Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, Державної протипожежної службі, органах з контролю за обігом наркотичних і психотропних речовин, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей »та статтею 3 Федерального закону« Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації »передбачено, що дружини осіб, зазначених у статті 1 цього Закону Російської Федерації, які загинули внаслідок причин, зазначених у пункті «а» статті 21 цього Закону Російської Федерації (за винятком випадків, коли смерть зазначених осіб настала внаслідок їх протиправних дій), не вступили у повторний шлюб, мають право отримувати дві пенсії. [32, c.35]
Їм можуть встановлюватися пенсія у зв'язку з втратою годувальника відповідно до статті 30 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1 і відповідний вид трудової або соціальної пенсій, а саме: трудова пенсія по старості або трудова пенсія по інвалідності, які встановлюються відповідно до Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації», яка соціальна пенсія, що встановлюється відповідно до Федеральним законом «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» (за винятком соціальної пенсії в разі втрати годувальника).
При цьому за дружинами військовослужбовців, які загинули у війну з Фінляндією, Велику Вітчизняну війну, війну з Японією, що не набрали новий шлюб, яким відповідно до частини другої статті 7 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1 в редакції, що діяла до набрання чинності Федерального закону від 21 грудня 2006 р . № 239-ФЗ, пенсія у зв'язку з втратою годувальника, загиблого чоловіка була призначена незалежно від отримання ними іншої пенсії, зберігається право на отримання пенсії у зв'язку з втратою годувальника відповідно до статті 30 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1 незалежно від одержання інших видів пенсій, призначених до набрання чинності Федерального закону від 21 грудня 2006 р . № 239-ФЗ. Крім того, Федеральним законом від 21 грудня 2006 р . № 239-ФЗ дружинам осіб, загиблих внаслідок військової травми, які самі ставляться до осіб, зазначених у статті 1 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1, надано право на отримання двох пенсій на умовах і за нормами, встановленими цим Законом Російської Федерації: їм може встановлюватися пенсія у зв'язку з втратою годувальника (стаття 30) і пенсія за вислугу років (по інвалідності). При цьому чоловіки загиблих жінок-військовослужбовців право на дві пенсії не мають. [15, c.29]
Батьки військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом та померлих (загиблих) внаслідок виконання обов'язків військової служби (за винятком випадків, коли смерть зазначених осіб настала внаслідок їх протиправних дій), відповідно до статті 7 Закону Російської Федерації від 12 лютого 1993 р . № 4468-1 також мають право отримувати дві пенсії. Їм можуть призначатися пенсія по старості (пенсія по інвалідності, за вислугу років, соціальна) відповідно до федеральних законів «Про трудові пенсії в Російській Федерації» і «Про державне пенсійне забезпечення в Російській Федерації» і пенсія у зв'язку з втратою годувальника (стаття 30 цього Закону).
При цьому слід мати на увазі, що військові пенсіонери, які отримують пенсію за вислугу років чи по інвалідності за нормами зазначеного Закону, не мають права отримувати пенсію в разі втрати годувальника, загиблого в період проходження військової служби за контрактом дитини. Їм може виплачуватися або пенсія за вислугу років чи по інвалідності за цим Законом, або одночасно дві пенсії: трудова пенсія по старості або пенсія по інвалідності відповідно до Федерального закону «Про трудові пенсії в Російській Федерації» і пенсія у зв'язку з втратою годувальника за цим Законом .
Крім того, пунктом 3 статті 29 Закону Російської Федерації «Про соціальний захист громадян, які зазнали впливу радіації внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС» передбачено, що пенсія у зв'язку з втратою годувальника членам сімей померлих (загиблих) учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також померлих інвалідів внаслідок військової травми у зв'язку з чорнобильською катастрофою призначається незалежно від інших видів пенсій, допомог і доходів.
Для вирішення питання про призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника сім'ї померлого військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців необхідний ряд документів, які є загальними і служать підставою для призначення пенсії будь-якого з членів цієї сім'ї. Крім того, члени родини в залежності від спорідненого відносини до померлого для визначення їх права на пенсію представляють деякі додаткові документи.
До загальних документів відносяться:
1.Заява про призначення пенсії.
2.Паспорт.
3.Випіска з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу Збройних Сил у зв'язку зі смертю або зникненням безвісти або копія повідомлення військової частини про долю військовослужбовця, а якщо пенсія витребовується за звільненого з військової служби військовослужбовця, або пенсіонера з числа військовослужбовців, - копія свідоцтва про його смерть, виданого органом РАЦС, або копія рішення народного суду про визнання його безвісно відсутнім.
4.Расчетная книжка (грошовий атестат) військовослужбовця або замінюючий їх документ, в якому зазначені оклади грошового утримання, що виплачуються військовослужбовцю на день її смерті або звільнення з військової служби.
5.Справка будинкоуправління про те, що члени сім'ї перебували на утриманні військовослужбовця (пенсіонера), із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року і місяця народження та родинного стосунку до годувальнику кожного з членів родини.
6.Справка відділення Пенсійного фонду Російської Федерації за місцем проживання членів сім'ї померлого про неотримання ними пенсії, а якщо хто-небудь з членів сім'ї отримував її, в довідці повинні бути зазначені вид пенсії, її розмір, дати призначення та припинення виплати. [4, c.55]
Для претендують на другу пенсія - довідка про вид одержуваної пенсії.
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника на дітей, братів, сестер і онуків померлого військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців додатково потрібні:
1.Копія виданих органами ЗАГС свідоцтв про народження дітей, братів, сестер і онуків.
2.Випіскі з актів огляду в установах медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності з дитинства дітям, братам, сестрам та онукам, які досягли 18-річного віку.
3.Довідка навчальних закладів про навчання - тільки на учнів дітей старше 18-річного віку і не є інвалідами.
4.Копія виданих органами ЗАГС свідоцтв про усиновлення, якщо пенсія призначається на дітей, усиновлених військовослужбовцем чи пенсіонером; копія опікунської посвідчення, якщо пенсія на дітей, братів, сестер і онуків призначається опікуну. [4, c.55] Для призначення пенсії в разі втрати годувальника дружину померлого військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців необхідні такі додаткові документи:
1.Копія виданого органами ЗАГС свідоцтва про шлюб або рішення суду про встановлення фактичних шлюбних відносин, що виникли до 8 липня 1944 року.
2.Копія свідоцтва про народження чоловіка або інший документ, що підтверджує його вік.
3.Випіска з актів огляду в установах медико-соціальної експертизи із зазначенням групи та часу настання інвалідності дружина, яка не досягла пенсійного віку. [14, c. 3170]
Для призначення пенсії в разі втрати годувальника батькам померлого військовослужбовця або пенсіонера з числа військовослужбовців потрібні такі додаткові документи:
1.Копія свідоцтв про народження або інші документи, що підтверджують вік батьків.
2.Випіска з актів огляду в установах медико-соціальної експертизи із зазначенням групи та часу настання інвалідності батьків, які не досягли пенсійного віку. [4, c.56]

Глава 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОРГАНІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Челябінська область за ПРИЗНАЧЕННЯМ ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
2.1 Порядок роботи органів соціального захисту населення області за призначенням членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та компенсаційних виплат
Міністерство економічного розвитку Челябінської області відповідно до Закону Російської Федерації від 09.12.1991 року № 2003-1 звільняє від сплати податків на майно фізичних осіб, звільняються члени сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. Пільга членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника, надається на підставі пенсійного посвідчення, в якому проставлено штамп «вдова (вдівець, мати, батько) загиблого воїна" або є відповідний запис, завірена підписом керівника установи, яка видала пенсійне посвідчення, і печаткою цієї установи. У разі якщо зазначені члени сімей не є пенсіонерами, пільга надається їм на підставі довідки про загибель військовослужбовця. [10, c.234]
Податок на будівлі, приміщення і споруди не сплачується батьками та подружжям військовослужбовців і державних службовців, які загинули при виконанні службових обов'язків. Пільга надається їм на підставі довідки про загибель військовослужбовця або державного службовця, виданої відповідними державними органами. Подружжю державних службовців, які загинули при виконанні службових обов'язків, пільга надається тільки в тому випадку, якщо вони не вступили у повторний шлюб.
Члени сім'ї загиблих військовослужбовців мають право на компенсаційні виплати у зв'язку з витратами по оплаті житлово-комунальних послуг відповідно до статті 24 Федерального закону «Про статус військовослужбовців». Правила надання даних виплат визначено постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 року № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та працівників деяких органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг».
Розмір компенсаційних виплат з оплати житлово-комунальних послуг становить 60% від фактичних витрат. [14, c.3173]
Члени сім'ї загиблих військовослужбовців здійснюють оплату житлової площі комунальних та інших видів послуг у повному обсязі з наступним отриманням компенсаційної виплати у зв'язку з наступними витратами:
1) оплати загальної площі займаних ними жилих приміщень (в комунальних приміщеннях - житлової площі), що включає в себе:
-Для наймачів житлових приміщень - плату за наймання, утримання і ремонт житлового приміщення (плата за послуги та роботи з управління багатоквартирним будинком, утримання та поточного ремонту загального майна в багатоквартирному будинку);
-Для власників житлових приміщень і членів житлово-будівельних (житлових) кооперативів - оплату за утримання і ремонт житлового приміщення (плата за послуги та роботи з управління багатоквартирним будинком, утримання, капітального та поточного ремонту загального майна в багатоквартирному будинку);
2) оплати комунальних послуг незалежно від виду житлового фонду, що включає в себе:
-Холодне і гаряче водопостачання;
-Водовідведення;
- Електропостачання,
- Газопостачання (у тому числі постачання побутового газу в балонах);
- Опалення;
3) абонентської плати за користування телефоном, радіотрансляційними точками, колективними телевізійними антенами;
4) оплати палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню, і його доставці (для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення);
5) оплати встановлення квартирних телефонів
Реалізація права членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців на отримання компенсаційної виплат здійснюється на підставі довідок про право на отримання компенсаційної виплати у зв'язку з витратами з оплати житлового приміщення, комунальних та інших видів послуг (далі - довідка) відповідно до пункту 4 статті 24 Федерального закону «Про статус військовослужбовців», або статті 2 Федерального закону від 30 червня 2002 року № 78-ФЗ «Про грошовому забезпеченні працівників деяких федеральних органів виконавчої влади, інших виплатах цим співробітникам і умови переказу окремих категорій співробітників федеральних органів податкової поліції та митних органів Російської Федерації на інші умови служби (роботи) », які видаються уповноваженими органами федеральних органів виконавчої влади, в якому загиблий (померлий) військовослужбовець проходив військову службу на кожного члена сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, що має право на компенсаційну виплату. Якщо загиблий громадянин проходив військову службу в різних силових відомствах, довідка видається уповноваженим органом того з них, в якому відбулася його загибель. [2, c.70]
Довідка видається кожному члену сім'ї загиблого військовослужбовця згідно з даними особової справи загиблого військовослужбовця чи інших документів, що визначають склад його сім'ї, з метою підтвердження права цього члена сім'ї на оплату житлового приміщення, комунальних та інших видів послуг на отримання компенсаційної виплати відповідно до цього Порядку . При цьому в довідці вказується дата видачі і термін, з якого зазначене право почало діяти, але не раніше 1 січня 2005 р . [14, c.3172]
Порядок оформлення довідок та їх видачі встановлюються нормативно-правовими актами федеральних органів виконавчої влади.
Довідка оформлюється один раз і дійсна протягом усього періоду користування правом на отримання компенсаційної виплати. У разі необхідності заміни втраченої або що прийшла в непридатність довідки на підставі заяви її власника приймається відповідне рішення про видачу дубліката довідки в порядку, визначеному цим федеральним органом виконавчої власті.Справка може бути вручена члену сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця особисто, найближчим родичам або за дорученням , а також відправлена ​​рекомендованим листом з повідомленням про її отримання.
Довідка, видана відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2002 р . № 922 «Про оплату членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг та виплати їм грошової компенсації у зв'язку з цими витратами» і зареєстрована у встановленому порядку до 8 серпня 2005 р ., Зберігає свою дію після 1 січня 2005 р . і заміні на довідку, форма якої передбачена постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475, не підлягає.
Особи, які претендують на отримання компенсаційних виплат, звертаються до органів соціального захисту населення за місцем проживання та подають такі документи:
1) заяву встановленої форми (додаток 1).
При наявності в сім'ї кількох осіб, які мають право на компенсаційну виплату, заяву заповнює тільки її одержувач. Якщо в родині кілька одержувачів суми компенсаційних виплат перераховуються на різні особові рахунки, то кожним одержувачем особисто заповнюється окрема заява, (довідки, видані членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців уповноваженими органами федерального органу виконавчої влади);
2) документи, що засвідчують особу, вік, місце проживання, приналежність до громадянства (паспорт, дозвіл на проживання для особи без громадянства чи іноземного громадянина, свідоцтво про народження);
3) для дітей у віці старше 18 років - документи, що підтверджують факт встановлення інвалідності до досягнення ними 18-річного віку (довідка серії МСЕ (ВТЕ) про встановлення інвалідності з причиною інвалідності: «інвалідність з дитинства»);
4) для дітей у віці до 23 років - документи, що підтверджують факт їх навчання в освітніх установах за очною формою навчання (довідка освітньої установи);
5) документ, що підтверджує кількість громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (довідка житлових органів або органів місцевого самоврядування про склад сім'ї);
6) оригінали розрахункових книжок або інших документів, що містять результати розрахунку платежів по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг.
7) довідки про розмір платежів за житлове приміщення, комунальні послуги, тверде паливо і його доставку, абонентську плату за користування квартирним телефоном, радіотрансляційної точкою, колективної телевізійною антеною, з оплати установки квартирного телефону, видані членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців організаціями, що здійснюють нарахування відповідних платежів (додатки 2,3,4,5,6,7);
8) при необхідності заявником подаються:
- Документи, що підтверджують статус загиблого (померлого) військовослужбовця та його загибель (смерть);
- Документи, що підтверджують родинне ставлення з загиблим (померлим) військовослужбовцям.
Фахівці органу соціального захисту населення попереджають заявника про обов'язок своєчасно протягом двох тижнів інформувати уповноважений орган федерального органу виконавчої влади, який видав довідку, та орган соціального захисту населення про зміни, що відбулися, які впливають на призначення компенсаційної виплати (зміна місця проживання, перехід на отримання пільг відповідно до чинного пільговим законодавством, заміжжя, досягнення дітьми віку 18 років, надходження на навчання за очною формою навчання тощо).
Відшкодування витрат по оплаті житла, комунальних та інших видів послуг при розрахунку компенсаційної виплати проводиться з урахуванням нарахованої та сплаченої суми податку на додану вартість і без урахування суми податку з продажів.
Контроль за правильністю та обгрунтованістю видачі довідок здійснюють федеральні органи виконавчої влади, в яких законом передбачена військова і прирівняна до неї служба.
Розрахунок компенсаційних виплат проводиться органами соціального захисту населення в наступному порядку:
- Протягом перших 3 місяців після реєстрації в органах соціального захисту населення - у розмірі, визначеному виходячи з розміру нарахованих платежів по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг;
- Протягом кожних наступних 3-місячних періодів - у розмірі, визначеному після проведення перерахунку на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують оплату житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг за 3 минулі місяці.
Для одержувачів компенсаційних виплат, не пред'явили оригінали платіжних документів, що підтверджують оплату за 3 минулі місяці, включення в заявку на фінансування компенсаційних виплат призупиняється до пред'явлення оригіналів платіжних документів за минулий період. При цьому по кожному одержувачу (сім'ї) окремо формується розпорядження про припинення включення в заявку на фінансування суми призначеної компенсаційної виплати у зв'язку з витратами по оплаті за житлове приміщення, комунальні та інші види послуг (далі - розпорядження про призупинення) (додаток 9).
Компенсаційна виплата у зв'язку з витратами по оплаті послуг, що мають разовий характер, виплачується на підставі оригіналів платіжних документів, що підтверджують фактичні витрати з оплати зазначених послуг.
Компенсаційні виплати проводяться за будь-який минулий період, починаючи з 1 січня 2005 року, але не більше ніж за 3 роки.
Органи соціального захисту населення здійснюють зареєстрованим членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців перерахунок розмірів призначених компенсаційних виплат з 1 січня 2005 року.
Розрахунок грошової компенсації за період з 1 липня 2002 р . по 31 грудня 2004 р ., Не отриманої до 1 січня 2005 р ., Проводиться в розмірах, встановлених постановою Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2002 р . № 922, протягом 3 років з дати здійснення витрат, які підлягають грошовій компенсації, і виплачується в порядку, встановленому Правилами надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних приміщень, комунальних та інших видів послуг, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475. [14, c.3174]
Грошові кошти в, як компенсаційних виплат перераховуються на відповідний особовий рахунок, відкритий у філії або структурному підрозділі Ощадного банку Російської Федерації, або видаються за місцем проживання одержувача організаціями (філіями, структурними підрозділами) федерального державного унітарного підприємства «Пошта Росії».
Заява, облікова картка на сім'ю загиблого (померлого) військовослужбовця (додаток 10), виписка з паспорта, що посвідчує особу (додаток 11), оригінали, або копії розрахункових книжок або інших документів, що містять розрахунок платежів по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг , оригінали і копії документів, розрахунковий лист сум компенсаційних виплат (додаток 12), розпорядження оформляються в особову справу члена сім'ї загиблого померлого) військовослужбовця або сім'ї загиблого (померлого) військовослужбовця, на першому аркуші якого складається опис містяться в ньому документів.
При цьому копії документів повинні завірятися підписом керівника органу соціального захисту населення та печаткою або, за наявності відповідного наказу органу соціального захисту населення, підписом особи, яка документи спеціаліста та печаткою.
При зміні умов, що впливають на отримання компенсаційної виплати, до особової справи вносяться відповідні документальні зміни.
Після проведення відповідних розрахунків, сум компенсаційних виплат та підготовки розпоряджень органи соціального захисту населення щомісячно формують списки одержувачів компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг по кожному федеральному органу виконавчої влади окремо (додаток 13), а також заповнюють електронну базу даних одержувачів компенсаційних виплат за формою, встановленою Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації. [14, c.3174]
Оригінали списків зберігаються у відділі, безпосередньо виробляє призначення компенсаційних виплат, в окремих підшивках. Щомісячно, на підставі списків органи соціального захисту населення складають заявку про кошти федерального бюджету, необхідних для фінансування членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг (додаток 14).
Заявку та списки на паперовому носії, а також базу даних в електронному вигляді органи соціального захисту населення направляють щомісячно, до 5-го числа місяця, наступного за звітним, в Міністерство соціальних відносин Челябінської області.
На підставі інформації, одержуваної від органів соціального захисту населення, щомісяця формує і представляє у Федеральне агентство з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації в друкованому та електронному вигляді реєстри одержувачів компенсаційних виплат за постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475 по Челябінській області по кожному з платників - Ощадному банку Російської Федерації - окремо (додатки 15,16), із зазначенням потреби в коштах федерального бюджету щодо кожного одержувача для перерахування коштів з особового рахунку Федерального агентства на рахунки платників.
Щокварталу разом з уповноваженими органами федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють пенсійне забезпечення громадян, звільнених з військової та прирівняної до неї служби, проводить звірку списків членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців за минулий квартал.
За результатами звірки складається акт звірки списків членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475 (додаток 17), що підтверджує кількість членів сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, яким призначено компенсаційна виплата. [14, c.3174]
Акти підписуються Міністром соціальних відносин Челябінської області, головним бухгалтером Міністерства та керівником уповноваженого федерального органу виконавчої влади, що видав довідки.
Члени сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які отримують компенсаційні виплати, зобов'язані своєчасно інформувати уповноважений орган федерального органу виконавчої влади, що видає довідки, та орган соціального захисту населення, в якому вони зареєстровані, про зміну умов, обов'язкових для отримання компенсаційних виплат (про зміну місця проживання , вступ в новий шлюб, досягнення дітьми віку 18 років та ін.)
Федеральне агентство з охорони здоров'я і соціального розвитку несе відповідальність за надання компенсаційних виплат, а також здійснює контроль за повнотою і правильністю доставки одержувачам компенсаційних виплат у встановлені терміни.
2.2 Реалізація на території Челябінської області постанови Уряду РФ № 475
Робота з надання грошових компенсацій витрат по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг почала здійснюватися на території Челябінської області у 2003 році відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2002 року № 922 «Про оплату членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади витрат по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг і виплату їм грошової компенсації у зв'язку з цими витратами ». [14, c.3170]
Функції з призначення і виплати компенсацій зазначеним вище постановою Уряду Російської Федерації були покладені на органи соціального захисту населення міст та районів області. Відшкодування витрат здійснювалося за рахунок коштів, які виділяються з федерального бюджету за статтею «Пенсії, допомоги, компенсації військовослужбовцям та членам їх сімей, а також особам, прирівняним до них щодо пенсійного забезпечення», через Управління федерального казначейства Міністерства фінансів Російської Федерації по Челябінській області.
З прийняттям 2 серпня 2005 р . нової постанови Уряду Російської Федерації № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг» (замість постанови Уряду РФ від 24 грудня 2002 р . № 922) порядок розрахунку і фінансування компенсаційних виплат змінився.
Відповідно до чинного механізмом здійснення компенсаційних виплат, затвердженого зазначеним вище постановою, функції з призначення і фінансуванню сьогодні розподілені між усіма рівнями органів влади: управліннями соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області, Міністерством соціальних відносин Челябінської області і Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації. Так, робота з обліку одержувачів, розрахунку, перерахунку, формування документів на відшкодування витрат з виплати грошових компенсацій залишилася за органами соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації, а, безпосередньо, з фінансування покладено на Федеральне агентство з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації (минаючи органи соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації). [14, c.3175]
Серед передбачених постановою змін в частині визначення права та розміру компенсації можна відзначити наступні:
1) скорочення терміну прогнозного призначення грошової виплати з 6 до 3 місяців, що дозволило спростити процес здійснення перерахунку розмірів прогнозне призначених сум компенсаційних виплат і знизити ймовірність появи випадків переплат, що виникли з вини одержувача компенсації;
2) 10-відсоткове збільшення розміру виплачуваних грошових компенсацій (з 50 до 60 відсотків);
3) відшкодування фактично сплачених витрат за житлове приміщення і комунальні послуги особами, що проживають у житловому приміщенні, що відноситься до державного житлового фонду, на загальну площу займаного ними житлового приміщення без винятку соціальної норми на людину (відповідно до прийняття Федерального закону від 22 серпня 2004 р . N 122-ФЗ «Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів Російської Федерації у зв'язку з прийняттям федеральних законів« Про внесення змін і доповнень до Федерального закону «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації »і« Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації »). [4, c.3204]
Зазначені вище зміни у порядок призначення та виплати компенсацій були відображені у наказах МСО від 26 січня 2006 р . № 11 «Про організацію роботи органів соціального захисту населення області за призначенням членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг» і 4 липня 2006 р . № 118 «Про внесення змін до Порядку, затвердженого наказом Міністра соціальних відносин Челябінської області від 26 січня 2006 р . № 11 ».
З введенням постанови Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475 був змінений не тільки порядок призначення та відшкодування витрат на виплату компенсацій, а й терміни надання звітних і заявних документів на фінансування зазначених витрат.
Відповідно до Правил надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг, затверджених постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475, органи соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації на підставі відомостей муніципальних органів соціального захисту населення не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним, повинні представляти у Федеральне агентство з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації заявних документи, в яких вказується потреба в засобах федерального бюджету, необхідних на виплату грошових компенсацій.
На підставі поданих документів Федеральне агентство через Управління Федерального казначейства по м. Москві перераховує кошти на особові рахунки громадян-одержувачів компенсаційних виплат, відкритих у філіях Ощадбанку Російської Федерації та підприємстві «Пошта Росії».
З листопада 2005 р . за згаданою вище схемою Федеральне агентство приступило до щомісячного перерахування грошових коштів з федерального бюджету на особові рахунки громадян - отримувачів виплат.
У Челябінській області, в даний час, громадяни цієї категорії отримують компенсацію в 32 міських округах і муніципальних районах.
Ускладнює процес призначення компенсаційних виплат:
1.Не встановлений законодавчо порядок обліку заходів соціальної підтримки з оплати за житлове приміщення і комунальні послуги, що надаються спільно проживають членам сім'ї громадян, які мають право на компенсаційну виплату, а також збереження періодичних проблем при зборі громадянами-одержувачами грошових виплат довідок у житлових організаціях, які вперше починають роботу з їх видачі, так як особливістю реалізації зазначеної постанови є його міжвідомчий характер: видача довідок про право на компенсацію відбувається відповідними федеральними органами, в яких загиблий (померлий) проходив військову службу (службу), довідки про розмір платежів за житло, комунальні та інші послуги видаються організаціями, що надають відповідні послуги, розрахунок компенсацій здійснюється органами соціального захисту населення міст та районів області.
2.Оценівая діючий механізм здійснення компенсаційних виплат основним питанням, що ускладнює організацію їх надання для Челябінської області, є ведення нового порядку фінансування компенсацій, відповідно до якої функції з призначення та фінансуванню сьогодні розподілені між усіма рівнями органів влади: управліннями соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області, Міністерством соціальних відносин Челябінської області і Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації.
Разом з тим, здійснення фінансування покладено безпосередньо на Федеральне агентство (минаючи органи соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації).
Введення в дію зазначеного механізму виплати істотно знизило навантаження на органи соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області з організації роботи щодо надання компенсаційних виплат, однак, зробило неможливим здійснення процесу контролю за своєчасним і повним надходженням коштів на рахунки громадян-отримувачів компенсацій і, при помилковому вказівці реквізитів (з вини громадянина або органу соціального захисту населення), суттєво уповільнило процес надходження грошових коштів на особові рахунки отримувачів.
Зазначена ситуація склалася через відсутність чіткої, законодавчо відрегульованої, системи взаємозв'язку між Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації і органами соціального захисту населення суб'єктів за рішенням перерахованих вище питань. Зокрема, не відпрацьований механізм зворотного зв'язку: відсутня система щомісячного надання з боку Федерального агентства інформації про терміни відправлення та надходження коштів на рахунки громадян-одержувачів, а також реквізити спрямованих на фінансування платіжних документів, законодавчо не врегульовано питання взаємовідносин між органами соціального захисту населення і платниками при обробці повернень.
3.Отсутствіе на федеральному рівні чіткого визначення повноважень органів соціального захисту населення щодо надання компенсаційних виплат. Соціальна підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади знаходиться у віданні федеральних органів державної влади. У Федеральних законах «Про статус військовослужбовців» та «Про грошовому забезпеченні працівників деяких федеральних органів виконавчої влади, інших виплатах цим співробітникам і умови переказу окремих категорій співробітників федеральних органів податкової поліції та митних органів Російської Федерації на інші умови служби (роботи)», що передбачають надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців компенсаційних виплат у зв'язку з витратами з оплати житлового приміщення, комунальних та інших видів послуг, передача повноважень по призначенню зазначених виплат у відання органів державної влади суб'єкта Російської Федерації не передбачена. Функції суб'єктів визначені тільки вище зазначеною постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005р. № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг».
У зв'язку з переходом з 1 лютого 2007 р . на нову систему оплати громадянами послуг місцевого телефонного зв'язку з Федерального агентства з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації з питання про порядок розрахунку компенсаційної виплати у зв'язку з витратами з оплати зазначених послуг, до теперішнього часу, не надійшли відповідні письмові роз'яснення.
Враховуючи даний факт, до внесення передбачених змін, управлінням соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області було дано доручення (листом МСО від 01.11.2007 р. № 2285-У) проводити розрахунок компенсаційної виплати у зв'язку з витратами по оплаті послуг за користування квартирним телефоном членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади за період з 1 лютого по 31 грудня 2007 р . відповідно до вибраної системи оплати та тарифним планом виходячи з розрахунку 60 відсотків фактичних витрат, але не більше 60 відсотків витрат при абонентської системі оплати за відсутності технічної можливості почасового обліку (220 руб. в місяць), що припадають на частку витрат члена сім'ї загиблого (померлого ) військовослужбовця у складі витрат, що припадають на всіх громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні.
Міністерством соціальних відносин області за період з січня по жовтень 2007 р . були направлені в порядку і терміни, встановлених постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475 (до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим) документи на фінансування витрат з надання компенсаційних виплат по 365 сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади - одержувачам компенсацій на загальну суму 3707 621,64 руб.
У Челябінській області, в даний час, громадяни цієї категорії отримують компенсацію у 35 міських округах і муніципальних районах області.

Висновок
Конституція 1993 року проголосила Російську Федерацію соціальною державою, прийнято цілий ряд федеральних законів соціальної спрямованості, проте ні одна соціальна проблема в країні не вирішена на належному рівні.
Робота з надання грошових компенсацій витрат по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг почала здійснюватися на території Челябінської області у 2003 році відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 24 грудня 2002 року № 922 «Про оплату членами сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади витрат по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг і виплату їм грошової компенсації у зв'язку з цими витратами ».
У Челябінській області, в даний час, громадяни цієї категорії отримують компенсацію в 32 міських округах і муніципальних районах.
Ускладнює процес призначення компенсаційних виплат:
1. Не встановлений законодавчо порядок обліку заходів соціальної підтримки з оплати за житлове приміщення і комунальні послуги, що надаються спільно проживають членам сім'ї громадян, які мають право на компенсаційну виплату, а також збереження періодичних проблем при зборі громадянами-одержувачами грошових виплат довідок у житлових організаціях, які вперше починають роботу по їх видачі, так як особливістю реалізації зазначеної постанови є його міжвідомчий характер: видача довідок про право на компенсацію відбувається відповідними федеральними органами, в яких загиблий (померлий) проходив військову службу (службу), довідки про розмір платежів за житло, комунальні та інші послуги видаються організаціями, що надають відповідні послуги, розрахунок компенсацій здійснюється органами соціального захисту населення міст та районів області.
2.Оценівая діючий механізм здійснення компенсаційних виплат основним питанням, що ускладнює організацію їх надання для Челябінської області, є ведення нового порядку фінансування компенсацій, відповідно до якої функції з призначення та фінансуванню сьогодні розподілені між усіма рівнями органів влади: управліннями соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області, Міністерством соціальних відносин Челябінської області і Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації.
Разом з тим, здійснення фінансування покладено безпосередньо на Федеральне агентство (минаючи органи соціального захисту населення суб'єктів Російської Федерації).
Введення в дію зазначеного механізму виплати істотно знизило навантаження на органи соціального захисту населення міських округів і муніципальних районів області з організації роботи щодо надання компенсаційних виплат, однак, зробило неможливим здійснення процесу контролю за своєчасним і повним надходженням коштів на рахунки громадян-отримувачів компенсацій і, при помилковому вказівці реквізитів (з вини громадянина або органу соціального захисту населення), суттєво уповільнило процес надходження грошових коштів на особові рахунки отримувачів.
Зазначена ситуація склалася через відсутність чіткої, законодавчо відрегульованої, системи взаємозв'язку між Федеральним агентством з охорони здоров'я і соціального розвитку Російської Федерації і органами соціального захисту населення суб'єктів за рішенням перерахованих вище питань. Зокрема, не відпрацьований механізм зворотного зв'язку: відсутня система щомісячного надання з боку Федерального агентства інформації про терміни відправлення та надходження коштів на рахунки громадян-одержувачів, а також реквізити спрямованих на фінансування платіжних документів, законодавчо не врегульовано питання взаємовідносин між органами соціального захисту населення і платниками при обробці повернень.
3.Отсутствіе на федеральному рівні чіткого визначення повноважень органів соціального захисту населення щодо надання компенсаційних виплат. Соціальна підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади знаходиться у віданні федеральних органів державної влади. У Федеральних законах «Про статус військовослужбовців» та «Про грошовому забезпеченні працівників деяких федеральних органів виконавчої влади, інших виплатах цим співробітникам і умови переказу окремих категорій співробітників федеральних органів податкової поліції та митних органів Російської Федерації на інші умови служби (роботи)», що передбачають надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців компенсаційних виплат у зв'язку з витратами з оплати житлового приміщення, комунальних та інших видів послуг, передача повноважень по призначенню зазначених виплат у відання органів державної влади суб'єкта Російської Федерації не передбачена. Функції суб'єктів визначені тільки вище зазначеною постановою Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005р. № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг».

Список джерел та літератури
1. Конституція Російської Федерації. Москва. Известия - 1995р. -62С.
2. Федеральний закон «Про статус військовослужбовців» від 27 травня 1998 р . № 76-ФЗ .. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 80 с.
3. Федеральний закон «Про військовий обов'язок і військову службу» від 28 березня 1998 р . № 53-ФЗ. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 80 с.
4. Федеральний Закон «Про соціальне обслуговування громадян похилого віку та інвалідів» від 02 серпня 1995 р . № 122 - ФЗ.-Збори законодавства РФ .- 07.08.1995 .- № 32 .- 3198с.
5. Федеральний закон «Про ветеранів» від 12 січня 1995 р . № 5-ФЗ. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 80 с.
6. Федеральний закон «Про внесення змін і доповнень до Закону РФ« Про державні пенсії в РФ »і до Закону РФ« Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей » від 1 червня 1999 р . № 110-ФЗ. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 80 с.
7. Закон РФ «Про державні пенсії" від 20 листопада 1990 р . № 340-1. -М.: ІНФАР-М, 2007. - 80 с.
8. Закон РФ «Про пенсійне забезпечення осіб, які проходили військову службу, службу в органах внутрішніх справ, установах і органах кримінально-виконавчої системи, та їх сімей» від 12 лютого 1993 р . № 4468-1. . / / Відомості Верховної і ВС РФ .- 20.02.1992 .- № 8 .- 362с.
9. Закон РФ «Про податки на майно фізичних осіб». від 9 грудня 1991 р . № 2003 - 1 / / Відомості Верховної і ВС РФ .- 04.03.1993 .- № 9 .- 328с.
10. Постанова Уряду РФ «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій та допомог особам, котрі проходили військову службу в якості офіцерів, прапорщиків, мічманів і військовослужбовців надстрокової служби або за контрактом в якості солдатів, матросів, сержантів і старшин або службу в органах внутрішніх справ , та їх сім'ям у РФ ». від 22 вересня 1993 р . № 941 / / Відомості Верховної Ради та Уряду РФ. - 04.10.1993 .- № 40 .- 3753с.
11. Постанова Уряду РФ «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій та допомог особам, схожа службу у федеральних органах податкової поліції, і їх сім'ям» від 20 лютого 1995 р . № 155 / / Збори законодавства РФ. - 27.02.1995. - № 9.-752с.
12. Постанова Уряду РФ «Про додаткові заходи щодо соціального захисту членів сімей військовослужбовців і співробітників в органів внутрішніх справ за, безпосередньо брали участь у боротьбі з тероризмом на території республіки Дагестан і загиблих (зниклих без звістки) при виконанні службових обов'язків» від 25 серпня 1999 року № 936 / / Російська газета .- 31.08.1999. - № 169.
13. Постанова Уряду РФ «Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших та інших видів послуг» від 02.08.2005 року № 475 / / зібрання законодавства РФ .- 08.08.2005. - № 32 .- 33169с.
14. Бюлетень неурядових організацій «Законотворчий процес у Державній Думі: правозахисний аналіз» сімдесят дев'ятого випуск (спеціальний) 22 листопада 2004 року. М.: -2004. - 95 с.
15. Азарова, Є.Г. Нове в законодавстві про пенсійне забезпечення. [Текст] / Є. Г. Азарова / / - М.: НАУКА, 1994 .- 81С.
16. Александрова, А.А. Монетизація пільг: регіональні дії. [Текст] / А. А. Александрова / / - М.: Фінанси .- 2005. - № 7. -19-21с.
17. Бачурін, А.В. Економічна та соціальна політика держави щодо поліпшення умов життя. [Текст] / А. В. Бачурін / / Економіст. - 2003. - № 8. 23-27с.
18. Тощенко, Ж. Т. Майбутнє за такими центрами. [Текст] / Ж. Т. Тощенко / / Соціальне обслуговування. - 1998. - № 7 .- 6с.
19. Буянова, М.О., Кобзєва, С.І., Кондратьєва, З.А. Право соціального забезпечення: Навчальний посібник [Текст] / М. О. Буянова, С.І. Кобзєва, З. А. Кондратьєва / /-М.: КНОРУСС, 2005. - 528 с.
20. Буянова, М.О., Кондратьєва, З.А., Кобзєва, С.І. Право соціального забезпечення. [Текст] / М.О. Буянова, З.А. Кондратьєва, С. І. Кобзєва / / - М.: КНОРУСС, 1997 .- 367с.
21. Вислогузов, В.Г. Пільговий рефлекс. [Текст] / В. Г. Вислогузов / / - Комерсант - гроші. - 2005. - № 3. -10-14с.
22. Грачова, О.В. Московський досвід соціальної підтримки населення: (соціальна політика) [Текст] / О. В. Грачова / / - М.: Економіст. - 2005. - № 5. - 72-76с.
23. Савін, В.А. Групи підвищеного ризику [Текст] / В.А. Савін / / - Соціальне обслуговування. - 1998. - № 5-32с.
24. Вдовін, В.І. Соціальний захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби. [Текст] / В. І. Вдовін / / - М.: Пенсія - 1998 - № 7.
25. Дмитрієв, А.Г., Усманов, Б.Ф., Шелейнов, Н.І. Соціальні інновації: сутність, практика здійснення. [Текст] / О.Г. Дмитрієв, Б. Ф. Усманов, Н. І. Шелейнов / / - М: НАУКА -1992. - 205с.
26. Дмитрієв, М. Н. Монетизація пригальмувала реформи. [Текст] / М. Н. Дмітрієв / / - М.: Економіка і життя. - 2005. - № 8. -1с.
27. Жукова, С.В. Про пільги при стягненні майнових податків з фізичних осіб [Текст] / С. В. Жукова / / - М.: Податковий вісник. - 2005 .- № 4.
28. Захаров, М.Л., Тучкова, Е.Г. Практичний і науковий коментар до Закону РФ «Про державні пенсії в РФ» [Текст] / М. Л. Захаров, Е. Г. Тучкова / / - М.: НАУКА-1997. - 175с.
29. Калмиков, В.В. Результати соціальної політики 1990-х рр.. і її реформування на початку 2000-х рр.. [Текст] / В. В. калмаков / / - Історія держави і права. - 2004. - № 6. - 6-9с.
30. Коновалов, М.Я. Про військових пенсіонерів РФ, що проживають в країнах Балтії [Текст] / М. Я. Коновалов / / - Пенсія. - 1998. - № 7.
31. Котляр, А.І., Боченков, С.Г. Довідник по пенсіях для військовослужбовців. [Текст] / А. І. Котляр, С. Г. Боченков / / - М.: КНОРУСС-1976.-87с.
32. Куликов, В.С., Роїк, В.А. Соціальна політика як пріоритет і пріоритети соціальної політики. [Текст] / В.С. Куликов, В. А. Роїк / / РЕЖ. - 2005. - № 1. - 3-17с.
33. Марков, А.В. Районний коефіцієнт: як зберегти розмір пенсії, обчислений з його застосуванням. [Текст] / А.В. Марков / / - М.: Пенсія. - 1998. - № 11 .- 21с.
34. Осадча, Г.І. Про порядок виплати пенсій військовим пенсіонерам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон. [Текст] / Г. І. Осадча / / - М.: Пенсія-1999 - № 12.
35. Сілласте, Г.Г. Право на дві пенсії. [Текст] / Г. Г. Сілласте / / - М.: Пенсія. - 1999 .- № 10. - 45с.
36. Попова, Є.І. Суб'єкти відчувають себе краще!: / Які реальні поліпшення змогли відчути люди після прийняття 122 - го Закону (монетизація пільг). Деякі підсумки застосування. [Текст] / Є. І. Попова / / - М.: Економіка і життя. - / 2005. - № 19. -6с.
37. Гуляєва, В. Я. Довічне утримання. [Текст] / В. Я. Гуляєва / / - Соціальне обслуговування. -1996. - № 1 .- 14с.
38. Психологія соціальної роботи: Навчальний посібник [Текст] / О.В. Александрова, О.Н. Боголюбова, Н.Л. Васильєва та ін; За заг. ред. М.А. Гулиної. / / - СПБ.: Пітер-2004. - 351с.
39. Коптілов, В. М. Практика призначення і виплати пенсій. [Текст] / В. Н. Коптілов / / - М.: Пенсія .- 1998 .- № 9. 15с.
40. Захарова, М.Л. Радянське пенсійне право. [Текст] / М. Л. Захарова / / - М.: НАУКА-1974. - 245с.
41. Гаук, А. С. Соціальний захист військовослужбовців. [Текст] / А. С. Гаук / / - М.: ИНФРА-1995. -14-15с.
42. Бєлов, Є.С. Соціальний захист членів сімей військовослужбовців, що безпосередньо брали участь у боротьбі з тероризмом на території республіки Дагестан [Текст] / Є. С. Бєлов / / - М.: Пенсія .- 1999 .- № 10 .- 47с.
43. Спасібенко, О.Г. Проблема соціалізації літніх і старих людей [Текст] / О. Г. Спасібенко / / - М.: Соціально - гуманітарні знання. - 2003. - № 2. -129-149с.
44. Суботін, А.П. Монетизації - ні! Заміна пільг грошовими компенсаціями. Що думають росіяни [Текст] / А. П. Суботін / / - М.: Економіка і життя. -2005. - № 5-6с.
45. Теорія і методологія соціальної роботи. Навчальний посібник. [Текст] - М: Изд. - Союз .- 1994. - 315с.
46. Зайнишева, І.Г. Технологія соціальної роботи: Учеб. Посібник для студ. вищ. навч. Закладів. [Текст] / І.Г. Зайнишева / /-М.: ВЛАДОС .- 2002 .- 240 с.
47. Холостовой, Є.І. Технології соціальної роботи: Підручник [Текст] / Є.І. Холостовой / / - М.: ИНФРА - 2004. - 400 с.
48. Фірсов, М.В., Студьонова, Є.Г. Теорія соціальної роботи: Учеб. посібник для студ. Вищ. Учеб. Закладів. [Текст] / М. В. Фірсов, Є. Г. Студьонова / / - М.: Гуманит. Вид. Центр ВЛАДОС. -2001. - 432с.
49. Холостова, Є.І. Професійний і духовно-моральний портрет соціального працівника. [Текст] / Є. І. Холостова / / - М: 1993. - 120с.
50. Терешкович, С.В. Компенсації та пільги членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. (Початок) [Текст] / С. В. Терешкович / / - М.: Право в збройних силах - 1998. - № 5. - 30-34с.
51. Терешкович, С.В. Компенсації та пільги членам сімей військовослужбовців, які втратили годувальника. (Закінчення) [Текст] / С. В. Терешкович / / Право в збройних силах. - М.: Право в збройних силах - 1998. - № 6. - 8-11с.

Програми
ДОДАТОК 1
Керівнику управління соціального захисту населення
Адміністрації Калінінського району м. Челябінська
(Найменування міського округу (муніципального району))
ОТ________________________________________________________
(П.І.Б.)
проживає (їй )__________________________________________
тел.
паспорт_____ № ______ виданий «_ »____________________________ р.
(Ким виданий)
Заява
Прошу розглянути питання про призначення мені (членам моєї родини) і включення в заявку на фінансування компенсаційної виплати у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 2 серпня 2005 р . № 475 "Про надання членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців і співробітників деяких федеральних органів виконавчої влади компенсаційних виплат у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг» на підставі наступних документів:
(Найменування, дата видачі, номер документа)
Члени сім'ї, які проживають разом, в т.ч. мають право на компенсаційну виплату______________________
(Кол. чоловік) (кол. осіб)
Маю (не маю) документ про право на надання заходів соціальної підтримки _______________________________________________________________
(Номер, ким виданий, коли, категорія)
Мають (не мають) документ про право на надання заходів соціальної підтримки інші члени сім'ї, які отримали довідки про право на компенсаційну виплату
(П.І.Б. одержувача заходів соціальної підтримки, ступінь спорідненості, номер посвідчення, ким виданий, коли, категорія)
Одержувач компенсаційної виплати_______________
(П.І.Б.)
Призначену компенсаційну виплату включити до заявки на фінансування:
банківським переказом на л / рахунок № ________________________, в банку №
поштовим переказом через поштове відділення № (найменування)
(Потрібне відзначити)
Додаю документи у кількості шт.
Зобов'язання:
Підтверджую достовірність і повноту зазначених мною відомостей і поданих документів. Зобов'язуюсь повідомити в управління соціального захисту в 2 - тижневий термін:
1) про зміну числа осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
2) про дані, що впливають на зміну кількості одержувачів компенсаційної виплати в сім'ї (заміжжя, досягнення дітьми віку 18 років, надходження на навчання за очною формою навчання або припинення навчання тощо),
3) про перехід одержувача компенсаційної виплати або іншого члена сім'ї, що має право на компенсаційну виплату, на отримання заходів соціальної підтримки відповідно до діючих на
території Російської Федерації і Челябінської області нормативно-правовими актами
«_______________ »Года___________
(Підпис заявника)
Реєстраційний номер____ «___ »__________ року


ДОДАТОК 18
Зведений звіт
про витрачання коштів федерального бюджету на виплату членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (співробітників) компенсації витрат з оплати займаних житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг за період з 1липня 2002 року до 31 грудня 2003 року.
Головне управління соціального захисту населення Челябінської області
Міністерства, відомства
ВСЬОГО (грн.)
Міноборони Росії
МВС
Росії

ФСБ
Росії
ГУВП Мін'юсту Росії
ФСНП Росії
ГТК Росії
Протипожежна
Кількість членів сімей, що мають право на пільги
358
31
18
3
410
Надійшло грошових коштів
11418000,00
Виплачено:
Види платі
лень
оплату
житла
195 520,62
9283,31
14291,51
493,17
219588,61
оплату комунальних послуг
374711,39
33 141,51
14629,1
1 743,79
424 225,88
абонентську плату за телефон
73 851,70
5 387,71
4 398,87
-
83 638,28
абонентську плату за радіо
5 978,94
364,25
327,50
-
6 670,69
абонентську плату за антену
1 372,62
148,80
72,00
68,63
1 662,69
встановлення телефону
31290,00
3 000,00
-
-
34 290,00
оплату палива та доставки
2019,55
348,29
-
-
2 367,84
РАЗОМ:
684 744,82
51 673,87
33719,07
2 305,59
772 443,35
виплачено компенсацій у
сумі
684 744,82
51 673,87
33 719,07
2 305,59
772 443,35
залишок
10
Потреба на наступний рік
638 280,00
48 096,00
31464,00
2 160,00
720 000,00


ДОДАТОК 19
Зведений звіт - заявка
про витрачання коштів федерального бюджету, необхідних на виплату членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців (співробітників) компенсації витрат з оплати займаних житлових приміщень, комунальних та інших видів послуг за 2004 р .
Міністерство соціальних відносин Челябінської області
Міністерства, відомства
ВСЬОГО
(Руб.)
Міноборони
Росії
МВС
Росії
ФСБ
Росії
ГУВП
Мін'юсту
Росії
ФСНП Росії
ГТК Росії
Проти-
пожежна
Кількість членів сімей, що мають право на пільги
421
37
26
3
487
Надійшло коштів кварталі
690 000,00
Залишок коштів на, 01.10.2004р.
215510,95
Виплачено:
Види платі
лень
за оплату
житла
123526,15
6789,51
5 526,57
300,00
136 142,23
за оплату комунальних
послуг
221 110,50
22 859,01
13887,10
1 200,00
259 056,61
за абонентську плату за телефон
32791,25
2 573,73
2 434,74
-
37 799,72
за абонентську плату за радіо
3 132,25
36,08
-
-
3 168,33
за абонентську плату за антену
1 328,67
88,08
61,69
30,00
1 508,44
за встановлення телефону
19 850,00
-
-
-
19 850,00
за оплату палива та доставки
-
-
-
-
-
РАЗОМ:
401 738,82
32 46,41
21910,10
1530,00
457 525,33
залишок
447 985,62
Потреба на наступний квартал
570 000,00

ДОДАТОК 20
ІНФОРМАЦІЯ ПРО сума призначеної КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ
у зв'язку з витратами по оплаті жилих приміщень, комунальних та інших видів послуг членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців та співробітників федеральних органів виконавчої влади на території Челябінської області за період з 01.01.2005р. по 31.12.2005р.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Соціологія і суспільствознавство | Диплом
510.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Соціальний захист пільги державне забеспечення військовослужбовців членів їх сімей
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПІЛЬГИ ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВІ ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ
Професійна адаптація військовослужбовців звільнених у запас та членів їх сімей
Соціальний захист військовослужбовців і співробітників ОВС
Соціальний захист інвалідів
Соціальний захист суддів у РФ
Соціальний захист сім`ї
Соціальний захист населення в РФ
Соціальний захист населення
© Усі права захищені
написати до нас