Складання схем розташування полів допусків стандартних сполучень Розрахунок з`єднання підшипника

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розрахунково-графічна робота

«Складання схем розташування полів допусків стандартних сполучень. Розрахунок з об'єднання підшипника кочення з валом і корпусом. Розрахунок розмірних ланцюгів »

Зміст

1. Схеми розташування полів допусків стандартних сполучень.

2. З'єднання підшипника кочення з валом і корпусом.

3. Розрахунок розмірних ланцюгів:

а) Рішення задачі методом максимуму - мінімуму (спосіб рівних квалітетів);

б) Рішення задачі теоретико-імовірнісним методом (спосіб рівних квалітетів).

Схеми розташування полів допусків стандартних сполучень

1 Гладке циліндричне з'єднання

а) Ø178 H 7 / g 6

Параметр

Значення

d (D) =

178 мм

es =

-14 Мкм

ei =

-39 Мкм

ES =

40 мкм

EI =

0 мкм

dmax = d + es =

177,986 мм

dmin = d + ei =

177,961 мм

Dmax = D + ES =

178,04 мм

Dmin = D + EI =

178 мм

Td = dmax - dmin = es - ei =

25 мкм

TD = Dmax - Dmin = ES - EI =

40 мкм

Smax = Dmax - dmin =

79 мкм

Smin = Dmin - d max =

14 мкм

Scp = (Smax + Smin) / 2 =

46,5 мкм

TS = Smax - Smin =

65 мкм

Характер сполучення

Зазор

Система завдання посадки

Основне отвір

б) Ø70 S7/h7Параметр

Значення

d (D) =

70 мм

es =

0

ei =

-30 Мкм

ES =

-48 Мкм

EI =

-78 Мкм

dmax = d + es =

70 мм

dmin = d + ei =

69,97 мм

Dmax = D + ES =

69,952 мм

Dmin = D + EI =

69,922 мм

Td = dmax - dmin = es - ei =

30 мкм

TD = Dmax - Dmin = ES - EI =

30 мкм

Nmin = dmin - Dmax

18 мкм

Nmax = dmax - Dmin

78 мкм

Ncp = (Nmax + Nmin) / 2 =

48 мкм

TN = Nmax - Nmin =

60 мкм

Характер сполучення

Натяг

Система завдання посадки

Основний валв) Ø 178 H7/m6

Параметр

Значення

d (D) =

178 мм

es =

40 мкм

ei =

15 мкм

ES =

40 мкм

EI =

0

dmax = d + es =

178,04 мм

dmin = d + ei =

178,015 мм

Dmax = D + ES =

178,04 мм

Dmin = D + EI =

178 мм

Td = dmax - dmin = es - ei =

25 мкм

TD = Dmax - Dmin = ES - EI =

40 мкм

Smax = Dmax - dmin =

25 мкм

Nmax = dmax - Dmin =

40 мкм

Scp = (Smax + Smin) / 2 =

-7,5 Мкм

TS = Smax - Smin =

65 мкм

Характер сполучення

Перехідна

Система завдання посадки

Основне отвір

Для комбінованої посадки визначимо ймовірність утворення посадок з натягом і посадок з зазором. Розрахунок виконаємо в такій послідовності.

- Розрахуємо середньоквадратичне відхилення зазору (натягу), мкм

-

визначимо межа інтегрування

-

табличне значення функції Ф (z) = 0,32894

- Ймовірність натягу у відносних одиницях

P N '= 0,5 + Ф (z) = 0,5 + 0,32894 = 0,82894

- Ймовірність натягу у відсотках

P N = P N 'x 100% = 0,82894 * 100% = 82,894%

- Ймовірність зазору у відносних одиницях

P З '= 1 - P N = 1 - 0,82894 = 0,17106

- Ймовірність зазору у відсотках

P З = P З 'x 100% = 0,17103 * 100% = 17,103%

2 З'єднання підшипника кочення з валом і корпусом

Умовне позначення підшипника 0 - 213

Радіальне навантаження 10300 Н

Характер навантаження - сильні удари і вібрація. Короткочасні перевантаження до 300% номінального навантаження.

Робоча температура підшипника - до 120 о С

З'єднання жорстке (вал суцільний, корпус товстостінний)

Рішення

- Визначаємо розміри підшипника:

Номінальний діаметр отвору

Номінальний діаметр зовнішньої циліндричної поверхні зовнішнього кільця

Номінальна ширина підшипника

Номінальна координата монтажної фаски

65 мм

120 мм

23 мм

2,5 мм- Розраховуємо інтенсивність навантаження

Pr = Kd * Kt * Kj * Fr / b

де Kd - динамічний коефіцієнт посадки, що залежить від характеру навантаження Kd = 2;

Kt - температурний коефіцієнт Kt = 1,05

Kj - коефіцієнт ослаблення натягу в нежорстких сполученнях Kj = 2,3,

Fr = 6000 Н b = B - 2 * r = 23 - 2 * 2,5 = 22,2 мм

Звідси

Pr = 2 х 1,05 х 2,3 х 10300 / 0,022 = +2261 кН / м

- Визначаємо посадки для внутрішнього і зовнішнього кілець підшипника

Зіставляючи розрахункову інтенсивність навантаження з припустимою і уточнюючи посадку для підшипника 0 класу точності призначаємо посадки

Внутрішнє кільце

Зовнішнє кільце

Поле допуску, що визначається за допустимої інтенсивності навантаження

n 5, n 6

P7

Уточнене поле допуску (по класу точності підшипника)

n 6

P 7

Прийняті посадки

L0 / n 6

P 7 / l0

- Розраховуємо сполучення внутрішнього і зовнішнього кілець підшипника

Параметр

Внутрішнє кільце - вал

Зовнішнє кільце - корпус


Значення

Значення

d (D) =

65 мм

120 мм

es =

+39 Мкм

0 мкм

ei =

+20 Мкм

-1 5 мкм

ES =

0 мкм

-24 Мкм

EI =

-15 Мкм

-59 Мкм

dmax = d + es =

65,039 мм

120 мм

dmin = d + ei =

65,020 мм

119,985 мм

Dmax = D + ES =

65 мм

119,976 мм

Dmin = D + EI =

64,985 мм

119,941 мм

Td = dmax - dmin = es - ei =

19 мкм

15 мкм

TD = Dmax - Dmin = ES - EI =

15 мкм

35 мкм

Smax (Nmin) = Dmax - dmin =

- 20 мкм

- 9 мкм

Smin (Nmax) = Dmin - d max =

- 54 мкм

- 59 мкм

Scp = (Smax + Smin) / 2 = - Ncp = - (Nmax + Nmin) / 2 =

- 37 мкм

- 34 мкм

TS (TN) = Smax - Smin = Nmax - Nmin =

- 34 мкм

50 мкм

Характер сполучення

Натяг

Натяг

Система завдання посадки

Основне отвір

Основний вал

Перевірити умова міцності кілець підшипника на розрив, для чого розрахувати максимально допустимий натяг за формулою

де [] - допустиме напруження на розрив. [] = 400 МПа;

k N - коефіцієнт. k N = 2,8

d - 65 мм.

0,231> 0,054 - умова міцності виконується.

- Зображуємо схему розташування полів допусків (внутрішнє кільце підшипника - вал)

- Зображуємо схему розташування полів допусків (зовнішнє кільце підшипника - корпус)

визначаємо шорсткість

Посадочна поверхня вала

1, 25 мкм

Посадочна поверхню отвору корпусу

1,25 мкм

Поверхня опорних торців заплічок валу і корпусу

2,5 мкм

- Визначаємо допуски форми посадочних поверхонь


Вал

Отвір

Допуск круглості

5

6

Допуск профілю поздовжнього перерізу

5

6

Допуск мінливості діаметра в поперечному перерізі

10

12

Допуск мінливості діаметра в поздовжньому перетині

10

12

- Визначаємо допуски розташування посадочних поверхонь

Допуски торцевого биття заплічок валу

30 мкм

Допуск торцевого биття заплічок отвори корпусу

63 мкм

- Зображуємо ескіз підшипникового вузла

3. Розрахунок розмірних ланцюгів

Рішення задачі методом максимуму - мінімуму (спосіб рівних квалітетів)

Схема розмірної ланцюга

Зменшує ланка

А4, мм

14

Збільшують ланки

А1, мм


34


А2, мм


20


А3, мм


21


А5, мм


12


А6, мм


21

Замикаючу ланка

допуск A0, мм

0,21


Номінальний размерA0 = ((А3 + А2)-А4) + ((А6 + А5)-А4)-А1 (мм)

12

Оскільки ланки розмірної ланцюга є розмірами, величина яких не входить в один діапазон, то завдання вирішуємо за способом рівних квалітетів: - для кожної складової ланки розраховуємо величину одиниці допуску

- Розраховуємо суму одиниць допуску всіх складових розмірів

- Визначаємо розрахункове значення числа одиниць допуску

- Визначаємо квалітет з числом одиниць допуску найближчим до розрахункового числа одиниць допуску - 8 квалітет;

- Для вибраного квалітету призначаємо, у відповідності зі стандартом СТ СЕВ 144-75, допуски на розміри А2, А3, А4, А5, А6

-Розраховуємо допуск розміру А1

- З умови підбираємо квалітет для розміру А1 - 7 квалітет;

- Для розмірів А1, А2, А3, А5, А6 які є збільшують ланками розмірної ланцюга призначаємо граничні відхилення як для основного отвору;

- Для розміру А4, який є зменшує ланкою розмірної ланцюга призначаємо граничні відхилення як для основного валу;

- Результати розрахунків зводимо в таблицю

Розмір, мм

i

Результати переможе-точних розрахунків

IT8, мкм

TАi, розрахунок, мкм

Прийнято

Верхнє вимк-е

Нижня вимк-е

Позна-чення

Номін. вів-на

Квалітет

TАi, мкм

ES (es), мкм

EI (ei), мкм

A1

34

1,492

Сума i =

39

57

7

25

+25

0

A2

20

1,241

= 7,4

33

33

8

33

+33

0

A3

21

1,263

a cp =

33

33

8

33

+33

0

А4

14

1,099

= 28,378

27

27

8

27

0

-27

А5

12

1,042


27

27

8

27

+27

0

А6

21

1,263


33

33

8

33

+33

0

Відповідно до розрахунків встановлюємо для розмірів А2, А3, А4, А5, А6 - 8 квалітет точності і основні відхилення e i 1 = e i 2 = e i 3 = e i 5 = e i 6 = 0, e s 1 = + 0, 025 мм, e s 2 = +0,033 мм, e s 3 = +0,033 мм, e s 5 = +0,027 мм, e s 6 = +0,033 мм. Для розміру А1 - 7 квалітет. Основні відхилення для розміру А4 - ES 4 = 0 мм, EI 4 = -0,027 мм

Перевірка.

- Максимальні значення складових розмірів Amax i = A i + ES i (es i):

A 1 max = 34 + 0,025 = 34,025 мм;

A 2 max = 20 + 0,033 = 2 0,033 мм;

A3max = 21 + 0,033 = 21,033 мм;

A4max = 14 + 0,0 27 = 14,027 мм;

A5max = 12 + 0 = 12 мм;

A 6 max = 21 + 0,033 = 21,033 мм;

- Мінімальні значення складових розмірів Amin i = A i + EI i (ei i)    :

A 1 min = 34 + 0 = 34 мм;

A 2 min = 20 + 0 = 20 мм;

A3min = 21 + 0 = 21 мм;

A4min = 14 + (-0,027) = 13,973 мм;

A5min = 12 + 0 = 12 мм;

A6min = 21 + 0 = 21 мм - допуски складових розмірів TA i = Amax i - Amin i: TA1 = 34,025 - 34 = 0,025 мм; TA2 = 20,033 - 20 = 0,033 мм; TA3 = 21,033 - 21 = 0,033 мм; TA4 = 14,027 - 13,973 = 0,054 мм;

TA 5 = 12 - 12 = 0 мм   ;

TA 6 = 21,033 - 21 = 0,033 мм   ; - Допуск замикаючого розміру TA про = 0,21 мм; - перевірка умови :          0,025 + 0,033 + 0,033 + 0,054 + 0 + 0,033 = 0,178 <0,21 - умова виконується.

Рішення задачі теоретико-імовірнісним методом (спосіб рівних квалітетів)

Схема розмірної ланцюга

Зменшує ланка

А4, мм

14

Збільшують ланки

А1, мм


34


А2, мм


20


А3, мм


21


А5, мм


12


А6, мм


21

Замикаючу ланка

допуск A0, мм

0,21


Номінальний размерA0 = ((А3 + А2)-А4) + ((А6 + А5)-А4)-А1 (мм)

12

Оскільки ланки розмірної ланцюга є розмірами, величина яких не входить в один діапазон, то завдання вирішуємо за способом рівних квалітетів: - для кожної складової ланки розраховуємо величину одиниці допуску

- Розраховуємо суму квадратів одиниць допуску всіх складових розмірів

- Визначаємо розрахункове значення числа одиниць допуску

де k o, k i - коефіцієнти розсіювання (для нормального закону розподілу k o = 1, k i = 1); - визначаємо квалітет з числом одиниць допуску найближчим до розрахункового числа одиниць допуску - 10 квалітет; - для вибраного квалітету призначаємо, відповідно зі стандартом СТ СЕВ 144-75, допуски на розміри А2, А3, А4, А5, А6; - розраховуємо допуск розміру А4

- З умови підбираємо квалітет для розміру А1 - 10 квалітет; - для розмірів А1, А2, А3, А5, А6 які є збільшують ланками розмірної ланцюга призначаємо граничні відхилення як для основного отв.; - для розміру А4, який є зменшує ланкою розмірної ланцюга призначаємо граничні відхилення як для основного валу - результати розрахунків зводимо в таблицю

Розмір, мм

i

i 2

До

Результати переможе-точних розрахунків

IT10, мкм

TАi, розрахунок, мкм

Прийнято

Верхнє вимк-е

Нижня вимк-е

Позна-чення

Номін. вів-наКвалітет

TАi, мкм

ES (es), мкм

EI (ei), мкм

A1

34

1,492

2,226

k i =

Сума i 2 =

100

115

10

100

+100

0

A2

20

1,241

1,540

1

9,25

84

84

10

84

+84

0

A3

21

1,263

1,595

k o =

a cp =

84

84

10

84

+84

0

А4

14

1,099

1,208

1

69,056

70

70

10

70

0

-70

А5

12

1,042

1,08670

70

10

70

+70

0

А6

21

1,263

1,59584

84

10

84

+84

0

Відповідно до розрахунків встановлюємо для розмірів А2, А3, А5, А6 - 10 квалітет точності і основні відхилення e i 1 = e i 2 = e i 3 = e i 5 = e i 6 = 0, e s 1 = 0,100 мм, e s 2 = +0,084 мм, ei 3 = +0,084 мм, e s 5 = +0,070 мм, e s 6 = +0,084 мм. Дл я розміру А1 - 10 квалітет. Основні відхилення А4 - ES 4 = 0 мм, EI 4 = -70.

Перевірка .- максимальні значення складових розмірів Amax i = A i + ES i (es i)

A1max = 34 + 0, 100 = 34,100 мм;

A2max = 20 + 0, 084 = 20, 084 мм

A3max = 21 + 0, 084 = 21,084 мм;

A4max = 14 + 0 = 14 мм;

A 5 max = 12 + 0,070 = 12,070 мм;

A 6 max = 21 + 0,070 = 21,070 мм

мінімальні значення складових розмірів Amin i = A i + EI i (ei i): A 1 min = 34 + 0 = 34мм;

A 2 min = 20 + 0 = 20 мм;

A 3 min = 21 + 0   = 21 мм;

A 4 min = 14 + (-0,070) = 13,93 мм;

A 5 min = 12 + 0 = 12 мм;

A 6 min = 21 + 0 = 21 мм; - допуски складових розмірів TA i = Amax i - Amin i

TA 1 = 34,100 - 34 = 0, 100 мм;

TA 2 = 20,084 - 20 = 0,084 мм; TA 3 = ​​21,084 - 21 = 0,043 мм;

TA 4 = 14 - 13,93 = 0,070 мм; TA 5 = 12,070 - 12 = 0,070 мм; TA 6 = 21,070 - 21 = 0,070 мм;

- Допуск замикаючого розміру TA про = 0,21 мм;

- Перевірка умови :

- Умова виконується.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
64.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок підшипника
Аналіз і розрахунок характеру сполучень заданих поверхонь
Розрахунок випрямляча розрахунок транзисторного підсилювального каскаду синтез логічних схем
Розрахунок стандартних посадок для підшипників ковзання черв`ячного колеса і вала
Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв
Розрахунок показників надійності інтегральних схем
Вибір і розрахунок схем електропостачання заводу
Біотропного параметри магнітних полів Вплив природних електромагнітних полів на живі організми
Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц
© Усі права захищені
написати до нас