Складання кошторису витрат

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Недержавні освітні установи
ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І ЕКОНОМІКИ
імені А.С. Грибоєдова
Контрольна робота
з дисципліни
ЕКОНОМІКА ОРГАНІЗАЦІЙ
Студент гр. Е-26: Лупіно А.М.
Керівник: Можаєв А.Б.
Петрозаводськ
2006

I. Складання кошторису витрат.
1.1. Матеріальні витрати.
1.1.1. Основні матеріали і комплектуючі.
S мк = Σ (Ц мк * Н мк) * (1 + К тз) * N пл
До тз = 0,1 (коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат.)
N пл = 20000 шт. / рік.
S мк = (50 +1 +10 +20) * (0,2 + 0,6 + 0,5 + 2) * (1 +0,1) * 20 000 =
= 81 * 3,3 * 1,1 * 20000 = 5880600 крб.
1.1.2. Допоміжні матеріали.
S вм = До МВС * S мк
Кмвс = 0,08
Sмв = 0,08 * 5880600 = 4704480 крб.
1.1.3. Паливо і енергія.
Sте = ТКЕ * Sмк
ТКЕ = 0,3
Sте = 0,3 * 5880600 = 1764180 крб.
Технологічне паливо і енергія
Sтте = Ктте * Sте
Ктте = 0,2
Sтте = 0,2 * 1764180 = 352836 руб.
1.1.4. Разом матеріалів.
S Σм = Sмк + Sмв + Sте = 5880600 + 4704480 + 1764180 = 123449260 крб.

1.2. Оплата праці.
1.2.1. Розрахунок чисельності основних робітників.
Rосн.раб. = (Σti) * Nпл) / Fеф1р. * КВК.
Всі робочі основні відрядники, вони універсальні.
ti - технологічна трудомісткість.
КВН - коефіцієнт виконання норми,
КВК = 1.
Σti = 0,2 + 0,3 + 0,3 + 0,3 = 1,1
Fеф = (Fк - F1 - F2 - F3) * Dсм
Fк = 365 днів.
F1 = 104 + 10 празд. днів = 114 днів.
F2 = 30 днів (плановані відпустки)
F3 = 15 днів (плановані невиходи)
ДСМ = 8 ч.
Fеф = (365 - 114 - 30 - 15) * 8 = 1648.
Rосн.раб. = (1,1 * 20000) / (1648 * 1) = 22000 / 1648 = 13,35, тобто 14 осіб.
1.2.2. Розрахунок чисельності решти персоналу.
Припустимо, що весь інший персонал дорівнює чисельності основних робітників.
Rосн.пер. = Rосн.раб. = 14 чоловік.
1.2.3. Розрахунок чисельності всього персоналу.
Rвс.пер. = Rосн + Rост = 14 + 14 = 28 осіб.
На підприємстві працюють 14 основних робітників, 14 осіб іншого персоналу.
Всього робітничих 28 осіб.

1.2.4. Розрахунок заробітної плати.

Найменування
кол-во
оплата в місяць / руб.
оплата в місяць, всього / руб.
оплта за рік, всього / руб.
1
Основні робочі
14
16000
224000
2688000
2
Директор
1
30000
30000
360000
3
гол. інженер
1
20000
20000
240000
4
інженери
2
18000
36000
432000
5
електрики
2
15000
30000
360000
6
слюсар
1
15000
15000
180000
7
зварник
1
15000
15000
180000
8
тесляр
1
15000
15000
180000
9
прибиральниця
1
5000
5000
60000
Разом:
134000
390000
4680000
Заробітна плата інших робітників дорівнює 1992000 крб.
1.3. Відрахування від заробітної плати.
Відрахування від заробітної плати основних робітників:
Sотч.осн.раб. = Котч. * Sз / пл.осн.раб.
Котч = 0,262
Sотч.осн.раб. = 0,262 * 16000 = 4192 руб. (Відрахування від зар / плати одного основного робітника в місяць).
Sотч.осн.раб. = 0,262 * 224000 = 58688 руб. (Відрахування від зар / плати всіх основних робітників у місяць).
Sотч.осн.раб. = 0,262 * 2688000 = 704256 руб. (Відрахування від зар / плати всіх основних робочих за рік).
Відрахування від заробітної плати інших робітників:
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 30000 = 7860 руб. (Відрахування від заробітної плати директора на місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 20000 = 5240 руб. (Відрахування від заробітної плати головного інженера на місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 18000 = 4716 руб. (Відрахування від заробітної плати одного інженера на місяць).
Sотч.ост.раб. = (0,262 * 18000) * 2 = 9432 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх інженерів на місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати одного електрика в місяць).
Sотч.ост.раб. = (0,262 * 15000) * 2 = 7860 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх електриків в місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати слюсаря в місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати зварника на місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 15000 = 3930 руб. (Відрахування від заробітної плати тесляра в місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 5000 = 1310 руб. (Відрахування від заробітної плати прибиральниці на місяць).
Sотч.ост.раб. = 0,262 * 1992000 = 521904 руб. (Відрахування від заробітної плати всього іншого персоналу за рік).
Відрахування від заробітної плати всього персоналу:
Sотч.вс.раб. = 0,262 * 1992000 = 521904 руб. (Відрахування від заробітної плати всіх робітників за рік).
1.4. Амортизація.
1.4.1. Розрахунок кількості одиниць технологічного обладнання.
ni = (ti * Nпл) / (Fеф. обр)
Fеф. про = (Fk - F1) * (1-Kпр) * Dсм * Nсм
Kпр = 0,05
Dсм = 8ч
Nсм = 1
Fеф. про = (365-114) * (1-0,05) * 8 * 1 = 251 * 0,95 * 8 * 1 = 1909,6
n1 = (t1 * Nпл) / (Fеф. об)
n1 = (0,2 * 20000) / 1909.6 = 4000/1909, 6 = 2,09
n2 = (0,3 * 20000) / 1909.6 = 6000/1909, 6 = 3,14
n3 = (0,3 * 20000) / 1909.6 = 3,14
n4 = (0,3 * 20000) / 1909.6 = 3,14
1.4.2. Вартість обладнання.
SΣобор = Σ (ni * Sобор.i)
SΣобор = (n1 * Sобор.1) + (n2 * Sобор.2) + (n3 * Sобор.3) + (n4 * Sобор.4) =
= (2.09 * 200) + (3.14 * 300) + (3.14 * 300) + (3.14 * 0) = 418 + 942 + 942 + 0 = 2302
1.4.3. Вартість всіх основних фондів.
Вважаємо, що активи = пасивами.
Sо.ф = 2SΣоб
Sо.ф = 2 * 2302 = 4604
1.4.4. Розрахувати величину амортизаційних відрахувань.
Sа = Sо.ф * На
На = 0,2
Sа = 4604 * 0,2 = 920,8

1.5. Інше.
Sпр = Кпр * (Sмк + Sз / пл вс.пер. + Sотч. Вс.пер. + Sa)
Kпр = 0,3
Sмк = 1223200
Sз / пл.вс.пер. = 4680000
Sотч.вс.пер = 1226160
Sa = 920,8
Sпр = 0,3 * (1223200 + 4680000 + 1226160 + 920,8) = 0,3 * 7130280,8 = 2139084,24
1.6. Підсумкова кошторис витрат.
№ / №
Найменування
Вартість, руб
%
1
Матеріальні витрати
1761408
30,96
Основні матеріали
1223200
Впомагательние мат-ли
97856
Паливо і енергія
366960
Технолог. палив. і енерг.
73392
2
Оплата праці
4680000
47,72
З / пл основних робочих
2688000
З / пл інших робітників
1992000
3
Відрахування від з / плати
1226160
12,5
Отч. від з / пл. осн.раб.
704256
Отч. від з / пл. ост.раб.
521904
4
Амортизація
920,8
0,09
5
Інше
2139084,24
8,73
Разом витрат (SΣ):
9807573,04
100

II. Розрахунок собівартості одиниці продукції.
2.1. Розділимо наші витрати на змінні і постійні.
Змінні витрати.

Найменування
Вартість
1
Основні матеріали
1223200
2
Технолог. палив. і енергія
73392
3
З / пл осн. робочих
2688000
4
Отч. від з / пл. осн. роб.
704256
Разом (S Σпер.)
4688848
Постійні витрати.

Найменування
Вартість
1
Допом. Матеріали
97856
2
Паливо і енергія зуп.
366960
3
З / пл. зуп. роб.
1992000
4
Отч. від з / пл. зуп. роб.
521904
5
Амортизація
920,8
6
Інше
2139084,24
Разом (S Σпост)
5118725,04
2.2. Розраховуємо собівартість одиниці продукції при різних обсягах.
S = S пер + S пост
N
N 1 15000
N 2 10000
N пл 20000
N 3 25000
N 4 30000
S c пер
234,44
234,44
234,44
234,44
234,44
S c пост
341,24
511,87
255,94
204,75
170,62
S c
575,68
746,31
490,38
439,19
405,06
S пост = S Σ пост / N
1. Sпост = 5118725,04 / 15000 = 341,24
2. Sпост = 5118725,04 / 10000 = 511,87
3. Sпост = 5118725,04 / 25000 = 204,75
4. Sпост = 5118725,04 / 30000 = 170,62
5. Sпост = 5118725,04 / 20000 = 255,94 - при планованому обсязі.
S пер = S Σ пер / N = 4688848 / 20000 = 234.44
2.3. Стоїмо графік собівартості одиниці продукції.
(Див. Додаток 1.)

III. Побудова графіка рентабельності та визначення точки беззбитковості.
3.1. Розрахунок прибутку, ціни, і виручки.
П Σ = p * S Σ
П - прибуток
p - рентабельність = 0,2
П Σ = 0,2 * 9807573,04 = 1961514,6
Ц = S + Σ / N пл)
Ц - ціна
Ц = 468,88 + (1961514,6 / 20000) = 566,96
Q = Ц * N пл
Q - виручка
Q = 566.96 * 20000 = 11339200
3.2. Будуємо графік. (Див. Додаток 2.)
3.3. Розраховуємо критичний обсяг і операційний Левірдж.
N кр = S пост / (Ц - S пер.пл.)
N кр = 5118725,04 / (566,96 - 234,44) = 15393,74
ОЛ = МП Σ / П Σ = (S Σпост + П Σ) / П Σ
ОЛ = (5118725,04 + 1961514,6) / 1961514,6 = 3,6.

Висновок.
Метою даної контрольної роботи було засвоїти систему економічних показників, що характеризують діяльність підприємства.
Розглянуте виробниче підприємство виробляє продукцію машинобудівного комплексу. На цьому підприємстві працюють 28 осіб, 14 з них основні робочі і 14 - інші.
Мною була складена кошторис витрат, в якій я розрахувала всі витрати:
1. Матеріальні витрати, вони склали 30,96% від усіх витрат.
2. Витрати на оплату праці - 47,72%
3. Відрахування від заробітної плати - 12,5%
4. Амортизаційні витрати - 0,09%
5. Інші витрати - 8,73%
Розділивши всі витрати на змінні і постійні, розрахувала собівартість одиниці продукції при різних обсягах, і виходячи з цього побудувала графік собівартості.
Користуючись формулами, підрахувала прибуток, ціну та обсяг виручки.
Ціна склала 566,96 рублів за одиницю продукції, я думаю це прийнятна ціна для даного виду виробу.
Прибуток виробництва при планованому обсязі випуску продукції повинна скласти 1961514,6 рублів.
Також розрахувала виручку, вона склала 11339200 рублів. Мені здається це непоганий результат, враховуючи те, що підприємство невелике і ще розвивається.
З отриманих даних, побудувала графік і визначила крапку беззбитковості, критичний обсяг і операційний Левердж.
Виконавши цю роботу можна зробити висновок, що підприємство за моїми розрахунками має розвиватися стабільно, можливе збільшення обсягу виробництва, при якому відповідно знизяться витрати на виробництво, собівартість продукції і як наслідок знизиться ціна, що можливо вплине на попит даної продукції. І це дозволить підприємству рости і розвиватися.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
79.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Складання кошторису витрат на виробництво і ціноутворення
Базове складання будівельної кошторису
Складання кошторису районної лікарні
Складання кошторису районної лікарні
Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання
Розрахунок кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта ПЗП гідрожелонкой
Розрахунок кошторису запроектованого обєкта
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
© Усі права захищені
написати до нас