Складання бізнес-плану

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Державний Комітет Російської Федерації
з вищої освіти

Московська Державна Текстильна Академія
ім. О.М. Косигіна

кафедра економіки

Факультет економіки і менеджменту

Курсова робота
за курсом: "Економіка галузі"

на тему:

Група 47 / 94

СтудентПетухова І. В.

РуководітельСафронова Л. І.


МОСКВА 1997


Зміст:
ВСТУП.
1.Тіпологія бізнес-планів.
2. Розділи бізнес-плану.
2.1. Резюме
2.2. Аналіз справ у галузі.
2.3. Види товарів (послуг).
2.4. Аналіз ринку збуту.
2.5. Конкуренція на ринках збуту.
2.6. План маркетингу.
2.7. Виробничий план.
2.8. Організаційний план.
2.9. Правове забезпечення діяльності фірми.
2.10. Оцінка ризику та страхування.
2.11. Фінансовий план.
2.12. Пропозиції, що висуваються фірмою.
Висновок.
Література.ВСТУП.
"... Люди завжди хочуть почати самостійну справу. Навіть якщо їм ніколи не вдасться заробити більше, ніж кілька тисяч доларів на рік, все ж таки є щось привабливе у можливості будувати власні плани і виконувати різноманітні завдання, до щоденного вирішення яких дрібний підприємець має схильність ", - писав знаменитий американський економіст Пол Самуельсон.
Але, на жаль, одного бажання замало. Кожен підприємець, починаючи свою діяльність, повинен ясно представляти потребу на перспективу в матеріальних, фінансових, трудових та інтелектуальних ресурсах, джерела їх можливого отримання, а також вміти чітко визначити ефективність використання ресурсів у процесі роботи фірми. Всі ці завдання допомагає вирішити бізнес-план, який є основою підприємницької діяльності і є всебічне дослідження різних сторін роботи будь-якої фірми.
У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, який використовується у всіх сферах підприємництва. Бізнес-план описує процес функціонування фірми (під фірмою надалі буде матися на увазі і будь-яка організація, і будь-яке підприємство), яким чином її керівники збираються вирішити такі завдання: підвищення прибутковості роботи; визначення конкретних напрямів та області діяльності фірми, цільових ринків і місце фірми на цих ринках; вибір складу і визначення якісних показників товарів і послуг, які будуть пропонуватися споживачам; оцінка виробничих і торгових витрат по створенню та реалізації товарів; оцінка відповідності кадрів фірми і умов мотивації їх праці вимогам щодо досягнення намічених цілей; визначення складу маркетингових заходів щодо вивчення ринку, ціноутворення, стимулювання продажів, рекламі та каналів збуту, оцінка фінансового та матеріального становища фірми та відповідності матеріальних і фінансових ресурсів досягненню намічених цілей.
У нашій країні, на мій погляд, бізнес-план пережив своєрідну еволюцію. Спочатку 90-х років він розглядався лише як інструмент, який дозволяє залучити іноземні інвестиції. Так, в консалтинговій фірмі "Діалог: Америка-Росія" (ДАР) говорять, що зазвичай клієнти приходили до них зі словами: "Нам потрібні гроші, а не бізнес-план" [16, с. 16]. І це - гірка правда про ставлення вітчизняного підприємця до бізнес-плану Відношенні, вирощене на грунті, з одного боку, завзятого заперечення старого, директивного планування, а з іншого - міцною переконаності в тому, що хтось має дати кошти: не держава, так іноземний інвестор. Зрозуміло, що інвестор думає зовсім навпаки: по-перше, він нікому нічого не винен, а по-друге, він чітко розуміє, що якщо підприємець не може зробити нормальний бізнес план, то вирішити поставлені в бізнес-плані завдання він тим більше він не зможе.
Зараз же все частіше і частіше, а так і повинно бути, бізнес-план вважається продуктом внутрішньої управлінської діяльності, який необхідний для вирішення багатьох питань функціонування фірми, не пов'язаних із залученням зовнішніх інвестицій. Це питання відкриття нової справи та визначення профілю фірми та основних напрямків її комерційної діяльності; перепрофілювання існуючої фірми, а також вибору нових видів і способів здійснення комерційних операцій.
Навіть, коли бізнес нескладний і все, здається, заздалегідь відомо і пораховано, цілком може бути, що на фірму звалюється яка-небудь неприємність, треба прийняти рішення, а на підставі чого його приймати? Саме бізнес-план дозволяє без проведення конкретних реальних кроків прорахувати всі можливі варіанти кінцевого результату і вибрати оптимальний. Таким чином, бізнес-план не командує, а на базі його аналізу приймаються рішення, у той час як звичайна текучка, робота без плану насправді такого вибору позбавляє.
До того ж, досить відгороджуватися від міжнародних стандартів ведення бізнесу, тому що не можна розраховувати на скільки-небудь довге існування певної особливої ​​російської системи менеджменту, тому що фірмам доводиться мати справу з іноземними інвесторами, які мають зовсім іншу методологію організації обліку, планування і т.д. Для успішного розвитку подальших відносин необхідно мати "спільну мову", який повинен грунтуватися на міжнародних стандартах. [11, с. 60]
Про розділи бізнес-плану, прийнятих у світовій практиці, про особливості його складання в російських умовах і піде мова в роботі.1.Тіпологія бізнес-планів.
Як вже зазначалося у вступі, існує кілька цілей складання бізнес-плану. У відповідності з цими цілями прийнято виділяти такі типи бізнес-планів:
1. Повний бізнес-план комерційної ідеї або інвестиційного проекту - виклад для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового дослідження, обгрунтування стратегії освоєння ринку, передбачуваних фінансових результатів.
2. Концепт бізнес-плану комерційної ідеї або інвестиційного проекту - основа для переговорів з потенційним інвестором чи партнером для з'ясування ступеня його зацікавленості або можливої ​​залученості в проект.
3. Бізнес-план компанії (групи) - виклад перспектив розвитку компанії на майбутній плановий період перед радою директорів або зборами акціонерів із зазначенням основних бюджетних наміток та господарських показників для обгрунтування обсягів інвестицій або інших ресурсів.
4. Бізнес-план структурного підрозділу - виклад перед вищим керівництвом корпорації плану розвитку господарської (операційної) діяльності підрозділу для обгрунтування обсягів та ступеня пріоритетності централізовано виділених ресурсів або величини приросту залишається в розпорядженні підрозділу прибутку.
5. Бізнес-план (заявка на кредит) для отримання на комерційній основі позикових коштів від організації-кредитора.
6. Бізнес-план (заявка на грант) для отримання коштів з державного бюджету або благодійних фондів для вирішення гострих соціально-політичних проблем з обгрунтуванням прямих і непрямих вигод для регіону або суспільства в цілому від виділення коштів або ресурсів під даний проект.
7. Бізнес-план розвитку регіону - обгрунтування перспектив соціально-економічного розвитку регіону та обсягів фінансування відповідних програм для органів з бюджетними повноваженнями.
Зрозуміло, що при складанні бізнес-планів кожного виду має бути більше приділено уваги певних питань, пов'язаним з метою його складання. Бізнес-план має бути досить докладним, щоб, ознайомившись з ним, потенційні інвестори і кредитори змогли отримати повне уявлення про пропонований проект і його цілі. Склад бізнес-плану і ступінь його деталізації залежать від розмірів майбутнього проекту та сфери, до якої він відноситься. Наприклад, одна справа - відкрити майстерню з ремонту швейних машин, а зовсім інше - організувати виробництво ткацьких верстатів. У першому випадку бізнес-план не вимагає великої об'ємної опрацювання, і тому частину його розділів може бути відсутня. У другому випадку бізнес-план необхідно розробити в більш повному обсязі, для чого слід провести досить трудомісткі і складні маркетингові дослідження.
Тут вже йдеться про структуру бізнес-плану. Фахівці при цьому звертають увагу на два упередження. Перше - це те, що існує нібито одна "правильна" структура. Це твердження вірне лише в тому сенсі, що коли мова йде про залучення зовнішніх інвестицій, то доводиться підлаштовуватися під вимоги інвестора. Друге - це те, що структура бізнес-плану та послідовність його розробки - одне й теж. Іншими словами, передбачається, що існує якась лінійна схема, а в ній - позиція номер один, з якою завжди треба починати. До речі, це помилка підтверджується існуванням програмних продуктів, які своєю жестко1структурой задають єдину послідовність роботи. Здоровий глузд підказує, що це не так. Тому не важливо, з чого почати, все одно доведеться пройти всі розділи, і зробити це не один раз.
Тепер конкретно про самих розділах бізнес-плану, про особливості їх складання


2. Розділи бізнес-плану.

2.1. Резюме.
Багато кредитори і інвестори люблять читати короткий зміст бізнес-плану, обсяг якого не перевищує двох аркушів. Це дає їм можливість побачити важливі особливості та переваги даного проекту перед іншими. За змістом резюме інвестор часто судить про те, чи варто йому втрачати свій час і читати бізнес-план до кінця, тому необхідно чітко і дуже переконливо викласти основні положення запропонованого проекту, щоб кредитори і інвестори змогли отримати відповіді на питання: "Що вони отримають у разі успішної реалізації цього бізнес-плану? і "Який ризик втрати ними грошей?" Тобто схема того, що повинно показати резюме бізнес-плану, виглядає наступним чином [11, с. 58]:


Для відповіді на ці питання в цьому розділі бізнес-плану визначаються всі напрямки та сфери діяльності фірми. Межами сфер діяльності можуть служити вироблені товари, що існують сегменти ринку і технологічні можливості самої фірми. Після визначення сфер і напрямків діяльності по кожному з них фірма встановлює цілі, до яких прагнути фірма. Цими цілями можуть бути збільшення частки фірми на сформованих ринках до певної величини або підвищення загального обсягу продажів у кілька разів, збільшення росту чистого доходу, збільшення частки сервісних послуг або підвищення якості продукції, а також зниження терміну освоєння нових видів продукції, проникнення на ринки і витіснення старих товарів. [2, с. 8]
Кожна ціль повинна мати стратегію свого досягнення, а на основі стратегії розробляється перелік певних заходів з їх терміном виконання і конкретними виконавцями, відповідальними за проведення цих заходів.
Часто в резюме включають основні дані про фірму: дата створення та реєстрації, форма власності, контактні телефони керівництва фірми, короткий опис сфери, в якій вже діє фірма, або в яку вона збирається увійти.
Остання сторінка резюме повинна бути присвячена фінансовим результатам, які очікуються від проекту в майбутньому. Треба відзначити, що резюме складається після складання бізнес-плану.

2.2. Аналіз справ у галузі.
У цьому розділі описуються основні напрямки та цілі діяльності майбутнього проекту. Дуже важливо піднести ідею нового проекту в контексті сформованого на певний момент стану справ у галузі. Необхідно продемонструвати глибоке розуміння відповідності станів підприємства чи фірми і тій галузі, в якій воно приблизно буде функціонувати.
Крім цього в цьому розділі рекомендується дати довідку з нових продуктів і досягненням у цій галузі, описати нові ринки і покупців, нові потреби цих ринків, нові компанії і соціально-політичні тенденції і фактори, які зможуть зробити позитивний або негативний вплив на реалізацію проекту.

2.3. Види товарів (послуг).
З цього розділу починається основна частина бізнес-плану. У ньому описуються ті товари (послуги), які збирається запропонувати фірма майбутнім покупцям і заради виробництва яких замислювався весь проект. При спаді виробництва розумно поступає той, хто для свого бізнесу вибирає ті товари (послуги), виробництво яких вимагає мінімальної кооперації та поставок з боку і де досяжна широка заменяемость вихідної сировини і матеріалу. З урахуванням швидких змін у смаках, технології і стані конкуренції фірми не можуть покладатися на існуючі товари, оскільки споживач чекає нових удосконалених товарів.
Розробка нового товару починається з пошуку ідей для новинки. Найбільш логічною стартовим майданчиком у пошуку ідей є споживачі, а іншим джерелом є вчені, оскільки вони можуть винайти або відшукати нові матеріали або властивості, які можуть призвести до створення новинок. Потім відбувається відбір ідей, мета якого якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї. Уцілілі від відбору ідеї треба перетворити в задуми товару. Задум товару - опрацьоване варіант ідеї, виражений значимими для споживача поняттями. Перевірка задуму передбачає випробування його на відповідній групі цільових споживачів, яким представляють пророблені варіанти всіх відібраних ідей. [7, с. 329]
Потім від рівня "товар за задумом" фірма при розробці товару переходить до рівня "товар у реальному виконанні". Товар у реальному виконанні може володіти 5 характеристиками: рівнем якості, набором властивостей, специфічним оформленням, специфічної упаковкою та марочним назвою. Тому на цьому рівні підприємець повинен вирішити питання щодо марки товару. Представлення товару як марочного може підвищити його ціннісну значимість, і тому дане рішення є дуже важливим аспектом товарної політики, однак фірмі необхідно пам'ятати, що використання марки вказує на певний рівень якості товару (сюди входять як довговічність товару, його надійність, точність, так і простота експлуатації, ремонту та інші цінні властивості).
Після цього виробник повинен вирішити питання щодо пакування товару. Розробка ефективної упаковки для нового товару потребує великої кількості рішень: визначити, який в принципі має бути упаковка і яку роль вона повинна буде зіграти для конкретного товару, прийняти рішення про розміри, форму, колір, текстовому оформленні упаковки, піддати упаковку серії випробувань, для того щоб упевнитися, що розроблена упаковка відповідає вимогам нормальної експлуатації.
Наступний рівень розробки товару - товар із супроводом. На цьому рівні визначаються необхідний монтаж, гарантія, післяпродажне обслуговування, поставка та кредитування. Кожному підприємцю, який вирішив надавати певні додаткові послуги споживачам, слід пам'ятати, що споживача цікавлять не тільки певні послуги самі по собі, але і їх обсяг та якість. Тому фірмі необхідно стежити за тим, наскільки рівень її власних послуг відповідає очікуванням замовників.
Така всебічна розробка товару проводиться з однією метою - забезпечення його стійкої конкурентоспроможності на ринку. Сучасна теорія конкурентоспроможності виділяє 3 типи конкурентних переваг:
1) Більш низькі витрати. Під цим слід розуміти здатність фірми розробляти, виробляти і реалізувати товар при менших витратах, ніж конкуренти.
2) Диференціація. Під цим розуміють здатність фірми виділятися в натовпі конкурентів, пропонуючи товар, що помітно відрізняється або високим рівнем якості, або нестандартним набором властивостей, що реально цікавлять покупця.
3) Фокусування. Під цим розуміють орієнтацію зусиль фірми на якусь групу споживачів або на обмежену частину асортименту продукції або на специфічний географічний ринок.
У будь-який момент часу підприємець може будувати свою стратегію забезпечення конкурентоспроможності, спираючись лише на один з 3 вищенаведених конкурентних переваг, але поєднувати всі види цих переваг не можна - така спроба призведе фірму до невдачі, що доведено безліччю прикладів. Вибір стратегії конкуренції залежить від того, якими можливостями володіє підприємець. Наприклад, якщо на його фірмі варто застаріле обладнання, невисока кваліфікація працівників, і разом з цим невеликі і витрати на виробництво, то вона може виробляти недорогі товари невисокої якості, призначені для менш забезпеченої (але звичайно численної) групи покупців. Інший випадок, коли сировина і матеріали обходяться дорого, на фірмі є хороше обладнання, працівники мають високу кваліфікацію. При цьому фірма може досягти конкурентоспроможності шляхом організації випуску унікальних або високоякісних товарів, що окупить у покупців їх високу ціну.
Природно, що підприємець не зобов'язаний протягом всього періоду своєї діяльності дотримуватися тільки однієї вибраної стратегії. Вибір найбільш прийнятного і оптимального конкурентної переваги товару необхідно здійснювати залежно від умов, в яких знаходиться підприємець, тому що це дозволяє отримувати прибуток на всіх етапах перебування товару на ринку. [8, с.18]
Дуже важливий і часто забувають нашими діловими людьми момент-наочне зображення пропонованого товару. Дуже важко буває отримати гроші під ідею, яка ще не реалізована хоча б в одному примірнику нового товару. Тому для успіху бізнес-плану треба обов'язково включити в нього фотографію або дуже гарний рисунок товару, що дозволяє скласти про нього досить чітке уявлення [8, c.21]

2.4. Аналіз ринку збуту.
Ринок і маркетинг є вирішальними факторами для всіх фірм. Найбільш геніальні технології виявляються марними, якщо на них немає своїх покупців. Тому цей розділ бізнес-плану є найбільш важким для написання. Необхідно переконати інвесторів і кредиторів в існуванні ринку для товару і показати, що підприємець може продати свою продукцію на ньому.
Аналіз ринків збуту здійснюється на основі маркетингових дослідженнях і відбувається в кілька етапів:
1) Сегментування. Під цим мається на увазі розбивка ринку на чіткі групи покупців за певними принципами (географічному, психографическому, поведінковому, демографічному).
2) Рішення про охоплення сегментів ринку. Після відбору декількох сегментів ринку перед фірмою стоїть питання: "Скільки сегментів слід охопити і як визначити найвигідніші сегменти?". Фірма може знехтувати відмінностями в сегментах і звернеться до всього ринку в цілому з одним і тим же пропозицією (недиференційований маркетинг), вступити в кілька сегментів і для кожного з них розробити окрему пропозицію (диференційований маркетинг) або сконцентрувати зусилля на великій частці одного або декількох субринках (концентрований маркетинг). Яку б стратегію маркетингу фірма не вибрала їй необхідно враховувати свої ресурси (при обмеженості ресурсів раціональної є стратегія концентрованого маркетингу), ступінь однорідності продукції (для однакових товарів підходить недиференційований маркетинг, а для відрізняються один від одного товарів більше підходить стратегія диференційованого або концентрованого маркетингу), ступінь однорідності ринку. [7, с. 275]
3) Вибір найбільш привабливих сегментів. Тут фірмі необхідно зібрати інформацію про всі сегменти: про обсяги продажів у грошовому вираженні, прогнозованих розмірах прибутку, очікуваних темпах зростання збуту. Найбільш вигідний сегмент повинен мати високий рівень поточного збуту, високими темпами зростання, високою нормою прибутку. Однак рідко на практиці один сегмент відповідає все цим вимогам, тому фірмі доводиться йти на компроміс і вибирати найбільш значущі для неї сегменти з точки зору встановлених цілей.
4) Оцінка ємності сегмента. Цей показник характеризує можливі обсяги збуту товарів (послуг) і визначається кількістю реалізованих або потенційно реалізованих товарів (послуг) протягом певного періоду.
5) Оцінка потенційної суми продажів, тобто тієї частки ринку, яку фірма сподівається захопити, і значить, тієї максимальної суми продажів, на яку вона може розраховувати при своїх можливостях.
6) Оцінка реального обсягу продажів, тобто необхідно оцінити, скільки реально зможе продати фірма в конкретних умовах діяльності, при витратах на рекламу, а головне - як цей показник може змінюватися місяць за місяцем, квартал за кварталом і т.д.
Для російського підприємця складання цього розділу не може тим, що дуже складно знайти достовірну інформацію про сегмент ринку, хоча вже з'являються перші спеціалізовані фірми, які займаються збиранням такої інформації для своїх клієнтів.

2.5. Конкуренція на ринках збуту.
Будь-який бізнес, навіть володіє хорошими ідеями по вдосконаленню продукції, рано чи пізно зіткнеться з проблемою конкуренції. Тому в даному розділі необхідно зібрати наступну інформацію про своїх конкурентів: чи є область діяльності фірми нової і швидко змінюється або давно існуючої, яка конкурентоспроможність товару (послуги) на ринку, чи багато уваги конкуренти приділяють рекламі своїх товарів, який рівень цін на товари (послуги ) конкурентів, який імідж фірм - конкурентів, якої ринкової стратегії дотримуються конкуренти в даний момент часу, яких дій можна чекати від них надалі.
Якщо на вибраному фірмою сегменті ринку існує конкуренція, то необхідно визначити, на яке місце вона може претендувати. У неї є 2 можливих шляхи: позиціонувати себе поруч з існуючими конкурентами і почати боротьбу за частку ринку (це можливо, якщо фірма має більші, ніж у конкурента, ресурсами і ринок досить великий, щоб вмістити двох конкурентів) і розробити такий товар, якого ще немає на ринку. Однак при прийнятті другого рішення фірма повинна бути впевнена в тому, що у неї є достатні технічні, економічні можливості для створення принципово нового товару і знайдеться достатня кількість покупців даного товару.
Проводячи такий аналіз конкурентів, підприємець повинен всіма силами утриматися від страшної помилки при складанні бізнес-плану - лакування дійсності. Тобто тут потрібно провести реалістичну оцінку сильних і слабких сторін конкурентів, оскільки навіть якщо йому і вдасться ввести в оману інвесторів і це надалі виявиться, то за підприємцем закріпиться репутація низькокваліфікованої бізнесмена або злісного обманщика. І тоді про отримання наступних кредитів не може бути й мови.
Два вишерасмотренних розділу бізнес-плану, мабуть, є найважливішою його частиною, і на їх підготовку не можна жаліти ні часу, ні коштів. У бізнес-плані обсяг цих двох розділів не повинен перевищувати 5-6 сторінок тексту, в які необхідно вмістити величезну кількість інформації. Тому рекомендується заздалегідь зібрати і опрацювати великий обсяг "чорнової" інформації.
Аналіз сегментів ринку, на яких збирається працювати фірма, і рішення про її конкурентоспроможності в свою чергу дозволяє фірмі приступити до детального планування комплексу (плану) маркетингу.

2.6. План маркетингу.
Даний розділ покликаний пояснити своїм потенційним інвесторам і партнерам основні елементи свого маркетингу, тобто для кожного товару (послуги) необхідно розробити свої власні плани маркетингу. У цей розділ бізнес-плану будь-який підприємець обов'язково включає такі пункти, як цілі і стратегії маркетингу, ціноутворення, схема розповсюдження товарів, методи стимулювання збуту, організація післяпродажного обслуговування клієнтів, формування громадської думки про фірму і її товари.
ЦІЛІ І СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГУ.
При розгляді даного пункту бізнес-плану необхідно на основі розділу "Резюме" деталізувати цілі маркетингу з продажу конкретних товарів (послуг) окремо або в асортименті, по проникненню на конкретні ринки, по випуску нових товарів (послуг), за конкурентній боротьбі на ринках збуту і т.д. Доцільно також визначити, чи буде товар (послуги) спочатку впроваджуватися на міжнародному, загальнодержавному чи місцевому рівнях. Після цього необхідно визначити конкретні стратегії маркетингу для досягнення кожної з поставлених цілей. Існує 5 можливих концепцій щодо визначення стратегії маркетингу:

- Концепція вдосконалення виробництва, яка стверджує, що товари (послуги) знайдуть збут на ринку, якщо вони будуть широко поширені і доступні за ціною;
- Концепція вдосконалення товару, яка стверджує, що знайдуть збут ті товари (послуги), які відрізняються найкращою якістю, кращими характеристиками;
- Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що товари (послуги) знайдуть збут на ринку, якщо фірма витратить значні зусилля і кошти на сферу збуту та стимулювання продажів;
- Концепція маркетингу, яка стверджує, що товари (послуги) знайдуть збут, якщо фірма вірно визначить потреби і потреби обраного нею сегмента ринку і задовольнить їх більш ефективно, ніж конкуренти;
- Концепція соціально-етичного маркетингу полягає в застосуванні концепції маркетингу з урахуванням одночасного виконання потреб не тільки споживачів товару, але й суспільства в цілому.

Відповідно до цього фірма на основі цілей маркетингу вибирає певні стратегії маркетингу, визначає терміни їх реалізації та відповідальних за проведення цих стратегій.
По суті справи маркетингом фірма починає займатися вже з моменту вибору товару (послуги), з яким вона буде виходити на ринок. Хоча питання сегментування ринку, позиціонування товару повинні опрацьовуватися в попередніх розділах, але для повної картини цього плану рекомендується включати ці питання в загальний список завдань, що знаходиться в цьому розділі.
ЦІНОУТВОРЕННЯ.
Процес формування фірмою ринкових цін на свої товари включає як мінімум сім етапів: постановку задач ціноутворення, визначення попиту, оцінку витрат, проведення аналізу цін і товарів конкурентів, вибір методу встановлення цін, визначення остаточної ціни та правил її майбутніх змін, облік заходів державного регулювання цін .
Перш ніж приступити до розгляду методик ціноутворення необхідно усвідомити, що цінова політика продавця залежить від типу ринку. Економісти виділяють 4 типи ринків, кожен з яких визначає свої способи в області ціноутворення: на ринку чистої (досконалої) конкуренції продавці не витрачають багато часу на розробку стратегії маркетингу, оскільки роль маркетингових досліджень, політики цін, реклами і стимулювання збуту мінімальна; на ринку монополістичної конкуренції продавці, щоб виділитися чимось, крім ціни, широко користуються практикою присвоєння товарам марочних назв, рекламою і методами особистого продажу; на олігополістичному ринку продавці дуже чутливі до політики ціноутворення і маркетингу один одного, і тому олігополіст ніколи не відчуває впевненості, що може домогтися якогось довгострокового результату за рахунок зниження ціни, а на ринку чистої монополії монополіст може встановити ціну з розрахунком на покриття витрат і отримання гарних прибутків, або будь-яку іншу.
Питання про тип ринку, на який збирається виходити підприємець вже вирішується в розділі 4 "Аналіз ринку збуту" і відповідно накладає відбиток на всі наступні рішення.
(1) Постановка завдань ціноутворення.
Постановка завдань ціноутворення є по суті справи спробою підприємця відповісти на питання: чого бажано домогтися за допомогою політики цін на свої товари? Найпоширенішими відповідями на це питання є: забезпечення виживання (ця мета ставиться, коли на ринку панує дуже гостра конкуренція і щоб забезпечити роботу фірми і збут товару, вона має встановлювати низькі ціни в надії на доброзичливу відповідну реакцію споживачів); максимізація поточного прибутку (така потреба викликається необхідністю швидко повернути запозичені кошти, тому фірма встановлює ціни з високою часткою прибутку в них, якщо можна сподіватися на збут товарів навіть при такій ціні); завоювання лідерства за показниками частки ринку (при цьому фірми йдуть на максимально можливе зниження цін); завоювання лідерства за показниками якості товару (зазвичай фірма встановлює високу ціну, щоб покрити витрати на досягнення високої якості і проведення НДДКР).]
(2) Визначення попиту.
У принципі тут мова йде про визначення еластичності попиту на товар за ціною, за який фірма має намір його продавати. Попит буде менш еластичним, коли товару немає заміни або відсутні конкуренти, покупці не відразу помічають підвищення цін, повільно змінюють свої звички і не поспішають шукати дешевші товари чи покупці вважають, що підвищена ціна виправдана підвищенням якості товару. Якщо попит можна вважати еластичним, то продавцям варто задуматися про зниження витрат, оскільки знижена ціна принесе більший обсяг загального доходу.
Точна оцінка фірми кривої попиту - справа досить складна і дорога, яка потребує залучення фахівців. Але без неї обійтися не можна. Тому якщо у фірми немає коштів на проведення таких досліджень або залучення маркетологів, то таку оцінку проводять на основі експертних оцінок фахівців з торгівлі товарами, які аналогічні тим, які збирається виробляти фірма.
На основі такої інформації підприємець може побудувати криву валового доходу реалізації (рис.1, крива 1), яка показує, як при даному стані ринку виручка буде змінюватися в міру зростання обсягів виробництва.
(3) Оцінка витрат.
Визначившись з попитом, можна перейти до третього етапу ринкового ціноутворення - оцінці витрат. Оцінка витрат, а потім пошук шляхів їх зниження - етап, обов'язковий для будь-якого підприємця. Однією з причин, що виправдовують необхідність такого аналізу є те, що від виду витрат залежить вигляд кривої пропозиції фірми. Використовуючи графік ринкової рівноваги підприємець може змоделювати різні варіанти своєї комерційної стратегії: чим нижче ціна, за якою передбачається продавати товар, тим більш пологою буде крива пропозиції, і в цьому випадку фірма втрачає в прибутку з одиниці товару, але виграє в загальній її масі. І навпаки, коли крива пропозиції буде більш крутою, абсолютна кількість проданих товарів зменшиться, хоча прибуток з кожної одиниці буде достатня велика. Яку з цих стратегій вибрати - справа підприємця. Але не можна забувати, що в бізнес-плані необхідно обгрунтувати причини цього вибору і показати, чим він вигідний для інвесторів і кредиторів.
Ще однією передумовою аналізу витрат є те, що витрати в короткостроковому періоді часу діляться на постійні (не залежать від кількості продукції, що випускається) і змінні (залежать від кількості вироблених товарів). Сума змінних і постійних витрат дає валові витрати, крива яких зображена на рис. 1. (Крива 2).
Як видно з графіка, крива спочатку різко йде вгору, потім вирівнюється або навіть знижується, а потім знову піднімається. Причина цих вигинів в тому, що на початку випуску продукції виробнича діяльність ще не налагоджена, низька продуктивність праці та високий рівень шлюбу. Тому на початковому етапі фірму чекає тимчасове зниження прибутковості виробництва, що вимагає фінансової підстраховки. І про це необхідно згадати в бізнес-плані, оскільки це прямо впливає на загальний розмір фінансових потреб фірми в тому періоді, на який складається бізнес-план.
На основі кривих валового доходу і кривої валових витрат фірма може визначити для себе графік прибутковості [8, с. 41].


Рис. 1. Графік прибутковості.

Як видно, ці криві перетинаються в точці А, яку називають точкою беззбитковості виробництва. Вона відображає поріг між збитковістю і прибутковістю комерційного підприємства, і, природно, треба прагнути до її швидкого досягнення. Хоча побудова графіка прибутковості необхідно робити при підготовці розділу бізнес-плану, присвяченого маркетингу, приводити цей графік краще в розділі, який присвячений фінансовим аспектам проекту.
(4) Аналіз цін і товарів конкурентів.
Хоча максимальна ціна визначається попитом, а мінімальна - витратами, на встановлення фірмою середнього діапазону цін впливають ціни конкурентів. Фірмі необхідно знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Вивчення товарів і цін конкурентів переслідує цілком конкретну мету - визначити так звану ціну байдужості, по якій покупцю буде байдуже, чий товар купити. Якщо фірма збирається випускати товар, аналогічний товару конкурента, то вона буде змушена призначити ціну, близьку до ціни конкурента. Якщо товар нижче по якості, ніж у конкурента, фірма не зможе запросити за нього таку ж ціну.
(5) Вибір методу встановлення цін.
Знаючи криву попиту, суму витрат і ціни конкурентів, фірма готова приступити до вибору ціни власного товару. Найбільш відомими і популярними методами є: нарахування певної націнки на собівартість товару (але застосовувати його можна, якщо на ринку немає конкурентів і фірма не побоюється появи); "дурне проходження за конкурентом" (фірма призначає ціну на товар таку ж як і ціна його конкурентів, не звертаючи увагу на показники власних витрат чи попиту; він зручний і прийнятний для фірм, яким не по кишені проводити власні маркетингові дослідження); метод встановлення цін на основі відчутною цінності товару (основним фактором при цьому вважають не витрати, а купівельне сприйняття товару , і ціна в цьому випадку покликана відповідати відчутною ціннісної значимості товару); метод встановлення ціни на основі закритих торгів (фірма відштовхується від очікуваних цінових пропозицій конкурентів, а не від взаємозв'язку між ціною і витратами або попитом).
(6) Визначення остаточної ціни.
Мета всіх попередніх методик - звузити діапазон цін, в рамках якого буде обрана остаточна ціна товару. Етап встановлення остаточних розмірів цін реалізується вже в ході конкретних переговорів з покупцями, але готується до нього треба заздалегідь. На цьому етапі треба буде вирішити два головні завдання:
1) створити власну систему знижок для покупців і навчитися нею користуватися. Всі знижки переслідують одну мету - привернути покупця, запропонувавши йому найбільш привабливі умови купівлі товару. Найпростіша знижка - знижка за платіж готівкою, хоча також широко поширені знижки за перевищення стандартного розміру закуповується партії, іноді використовуються знижки за закупівлю товарів до початку чергового сезону.
2) визначити механізм коригування цін у майбутньому з урахуванням стадій життя товару. Необхідно пам'ятати, що товар має свій життєвий цикл, і в залежності від поточної стадії життєвого циклу необхідно проводити зниження або збільшення цін (на стадії випуску товару і на етапі зменшення попиту необхідно знижувати ціни, а на стадії зрілості і збільшення попиту на нього - піднімати ціну ).
Визначившись з остаточною ціною на товар, підприємець може тепер подумати про їх збуті.
СХЕМА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТОВАРІВ (ПОСЛУГ).
Під цим мається на увазі організація каналів збуту, тобто шляхів по якому товари рухаються від виробника до споживача. Учасники каналів збуту виконують певні функції, основними з яких є:
-Збір необхідної для організації та планування збуту інформації;
-Створення та розповсюдження інформації про товар, яка сприяла б його придбання споживачем, а також стимулювання оптових покупок;
-Налагодження і підтримування зв'язку з потенційними покупцями;
-Передпродажне пристосування товару до вимог споживачів;
-Погодження цін і умов для подальшого акту передачі власності або володіння товаром;
-Транспортування і складування товару; пошук додаткових коштів для покриття витрат щодо функціонування каналів збуту;
-Прийняття на себе відповідальності за функціонування каналу збуту.

Ці функції можуть бути виконані різними учасниками каналу збуту, що дозволяє заощадити ресурси. Канал збуту може бути охарактеризований за кількістю складових його рівнів (рівень каналу збуту - будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу по наближенню товару до кінцевого споживача). Наприклад, при однорівневій каналі збуту посередниками на ринку зазвичай бувають роздрібний торговець, агент по збуту або брокер. Для будь-якого підприємця ефективне вирішення даного питання полягає не в тому, щоб віддати перевагу якомусь одному каналу збуту, а у виборі найкращої комбінації декількох каналів.
МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ.
Рішення задач стимулювання збуту досягається за допомогою безлічі різноманітних засобів. При цьому розробник плану маркетингу враховує і тип ринку, і конкретні задачі в сфері стимулювання збуту. Основними засобами стимулювання збуту є зразки (пропозиція товару споживачам на пробу або безкоштовно), купони (дають право на обговорену економію при купівлі конкретного товару), премії (товар, пропонований за досить низькою ціною або безкоштовно як заохочення за купівлю іншого товару), експозиції і демонстрації товару в місцях продажу, стимулювання сфери торгівлі (надання знижки з певної кількості проданих товарів у певний відрізок часу, декількох безкоштовних додаткових товарів посереднику, який придбав у фірми певну кількість товару і т.д.), професійні зустрічі і спеціалізовані виставки (виробник виявляє на виставках нових потенційних покупців, підтримує контакти з клієнтурою, знайомиться з новими замовниками), конкурси, лотереї та ігри (вони надають можливість удачливим і старанним споживачам виграти якісь призи). Який вид стимулювання вибрати - завдання підприємця. Але в бізнес-плані він повинен показати, як здійснювався вибір і оцінка різних методів стимулювання збуту і наскільки кожен з обраних методів сприяє підвищенню збуту товарів (послуг). [5, с. 19]
Треба відзначити, що зараз дуже багато фірм приділяє велику увагу стимулюванню збуту. Але слід пам'ятати, що воно ефективно на стадії зрілості товару і лише не набагато збільшує дохід підприємства в тому випадку, коли обсяг покупок товару став знижуватися.
Що стосується реклами, то до питань, які необхідно вирішити в цьому розділі, відносяться розробка стратегії реклами, визначення конкретних рекламоносіїв, обсяг реклами і т.д. Звичайно ж, при розробці даних питань краще за все звернеться до спеціальних рекламним агентствам, які професійно займаються всіма цими питаннями. Але якщо керівник підприємства упевнений у своїх силах і знаннях, то можна й самій фірмі розробити рекламну компанію. Єдине, що хотілося б підкреслити, що реклама повинна бути спрямована на тих людей, на яких розрахований товар.
Організація післяпродажного обслуговування клієнтів.
Тут необхідно висвітлити питання, пов'язані з умовами гарантійного та післягарантійного обслуговування клієнтів, з наданням кола послуг у кожному з цих видів обслуговування, структурою та місцем розташування сервісних підрозділів. У результаті фірма вирішує: чи відповідає асортимент і якість послуг після запитам споживачів? Оптимально чи по відношенню до споживача розташовані сервісні пункти і склади запасних частин? Як організований гарантійний ремонт? Яка частота використання окремих деталей і вузлів? Яке середнє час усунення несправностей в порівнянні з конкурентами? Яка середня вартість ремонту і запчастин в порівнянні з цінами конкурентів? Чи володіють необхідною кваліфікацією та комунікабельністю працівники сервісу фірми?

2.7. Виробничий план.
Даний розділ готується тільки тими підприємцями, які збираються займатися виробництвом товарів. Головне завдання тут - довести потенційним партнерам, що фірма буде реально в змозі виробляти потрібну кількість товарів у потрібні терміни та з необхідною якістю.
Але перед написанням цього розділу підприємець повинен зібрати попередню виробничу інформацію. Тут йому треба встановити перелік усіх базових операцій з обробки та збирання; скласти список всіх видів сировини і матеріалів; встановити назви фірм-постачальників, їх орієнтовні ціни; скласти специфікацію всього необхідного обладнання та з кожної одиниці устаткування з'ясувати, чи можна його орендувати або потрібно купувати ; визначити потребу у виробничих площах, можливості оренди приміщень, їх купівлі; визначити орієнтовно витрати на придбання інструментів, спецодягу, канцелярських товарів, на оплату рахунків за електроенергію та інші муніципальні послуги і т.д. [12, с. 164]
На основі цієї інформації підприємець вже конкретно для своєї фірми при складанні бізнес-плану вирішує питання, пов'язані з приміщеннями, їх розташуванням, обладнанням, персоналом. Крім цього необхідно описати, як організована система випуску продукції і як здійснюється контроль над виробничими процесами, яким чином будуть контролюватися основні елементи, що входять у вартість продукції (наприклад, витрати і матеріалів), як буде розміщено обладнання. За всіма операціями необхідно дати схему виробничих потоків: показати, звідки і як будуть надходити всі види сировини і комплектуючих виробів із зазначенням постачальників, в яких цехах і як вони будуть перероблятися, щоб отримати продукцію, яким чином і куди ця продукція буде поставлятися з підприємства, яке обладнання може знадобиться в майбутньому. Вибір оптимального обсягу виробництва, максимізує прибуток, відповідно до теорії вибирається на основі оцінки витрат, кривої попиту і тим типом ринку, на якому діє фірма (див. розділ "План маркетингу").
Для вітчизняних підприємців це сьогодні найважчий розділ, оскільки нестабільність господарських зв'язків, ненадійність постачальників і неможливість отримати якісні комплектуючі, матеріали для власного виробництва здатні відбити охоту займатися бізнесом навіть у самих стійких. Треба пам'ятати, що зовнішні інвестори зазвичай розглядають бізнес-план з точки зору того, наскільки раціональна технологічна схема, чи забезпечує вона всебічне скорочення витрат праці, часу і матеріалів, а також легкість зміни асортименту продукції з урахуванням вимог ринку.


2.8. Організаційний план.
Після відповіді на питання, як будуть виготовлятися товари, важливо вирішити проблему набору співробітників і планування їх роботи, якщо фірма тільки створюється або змінює напрямок роботи, для чого необхідно набрати новий штат. Тому наступний розділ бізнес-плану - "Організаційний план". Команда управління є ключем до впровадження хороших ідей в успішний бізнес. Інвестори віддають перевагу сформувалася команді керівників, що поєднує технічні, управлінські, комерційні і ділові навички.
У першу чергу, в цьому розділі розглядаються питання керівництва та управління фірмою. Пояснюється, як організована керівна група, і описується роль кожного її члена. Наводяться короткі біографічні дані про всіх членах директорів (вік, освіта), аналізуються знання та кваліфікація всієї команди в цілому. В ідеальному випадку таланти та вміння кожного її члена доповнюватимуть один одного і охоплювати всі функціональні області бізнесу (маркетинг, фінанси, виробничий процес). Також в цьому ж розділі повинні бути представлені дані про керівників основних підрозділів, їх можливості та досвід, а також про їх обов'язки; висвітлюється механізм підтримки і мотивації провідних керівників, тобто яким чином вони будуть зацікавлені в досягненні намічених в бізнес-плані цілей, як буде оплачуватися праця кожного керівника.
Не менш важливим є розробка системи підбору кадрів. Фірмою обумовлюються принципи відбору співробітників, принципи найму, створення системи планування професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, вибір методу і періодичність оцінки якості роботи співробітників, система просування працівників по службі.
По суті справи цими питаннями займається менеджмент, і бажано, щоб цей розділ становив людина, що добре розбирається в цій дисципліні.
Таким чином, ознайомившись з організаційним планом, потенційний інвестор повинен мати уявлення про те, хто саме буде здійснювати керівництво фірмою і як будуть складатися відносини між членами керівництва на практиці, як і система розстановки кадрів і яка кадрова політика фірми.

2.9. Правове забезпечення діяльності фірми.
Цей розділ іноді називають "Юридичним планом". Він особливо важливий для тих фірм, яким необхідно визначити форму ведення свого майбутнього справи. Практично мова йде про форму власності та правовий статус організації: приватне володіння, кооператив, державне володіння, відкрита або закрита акціонерна компанія, спільне підприємство і т.д. Конкретне наповнення цього розділу залежить від обраної форми організації. Одна справа, якщо у підприємця державне підприємство і необхідно роз'яснити систему підпорядкованості та межі втручання регулюючих органів у господарську діяльність, а інше - акціонерне товариство і необхідно встановити майбутній розподіл акціонерного капіталу. Але головне необхідно обгрунтувати причини вибору тієї чи іншої форми власності, намітити можливі перспективи зміни цих форм і пояснити, чому дана стратегія є найкращою.
У цьому розділі вказують не тільки дату створення та реєстрації фірми, де і ким вона зареєстрована, форму власності і найбільш значних пайовиків, а й визначають які аспекти діяльності фірми підлягатимуть державному регулюванню, чи є ліцензії на види діяльності, які є предметом розгляду в бізнес-плані , які зміни в законодавстві можуть вплинути на діяльність фірми та інші документи (патенти, контракти, торгові марки та знаки).

2.10. Оцінка ризику та страхування.
Кожен новий проект неминуче зіштовхується на своєму шляху з певними труднощами, які загрожують її існуванню. Для будь-якого підприємця дуже важливо вміти передбачити подібні труднощі й заздалегідь розробити стратегії їх подолання. Необхідно оцінити ступінь ризику і виявити ті проблеми, з якими може зіткнутися фірма.
Відкриття виникли негативних факторів перед потенційними інвесторами може підірвати кредит довіри до проекту і позбавити його фінансування. З іншого боку, визначення та обговорення ризику в проекті демонструють кваліфікацію розробників і піднімають довіру інвесторів. Тому визначення та обговорення головних проблем і ризикованих моментів служать розвитку проекту. Воно включає опис небезпечних ситуацій у галузі, на ринку збуту, в термінах і фінансуванні початкового етапу проекту.
Загроза може виходити від конкурентів, від власних прорахунків у сфері маркетингу і виробничої політики, помилки в підборі керівних кадрів, крім цього до ризиків відносяться пожежі і землетруси, страйки і міжнаціональні конфлікти. Чим глибше підприємець пропрацює цю проблему, тим простіше і спокійніше йому буде виконувати бізнес-план.
При написанні даного розділу підприємець повинен навести перелік можливих ризиків із зазначенням ймовірності їх виникнення та очікуваного збитку від них; вказати організаційні заходи з профілактики та нейтралізації зазначених ризиків. Навіть якщо жоден з цих чинників реальної загрози для фірми не представляє, в бізнес-плані необхідно на них зупиниться і обгрунтувати, чому не варто турбуватися з цього приводу.

2.11. Фінансовий план.
Фінансовий план складається на 3-5 років і включає в себе:
- План доходів і витрат;
- План грошових надходжень і виплат;
- Аналіз стану потоку реальних грошей (готівки);
- Балансовий план;
ПРОГНОЗ ДОХОДІВ І ВИТРАТ.
Цей прогноз складається, принаймні, на перші три роки, причому дані за перший рік мають бути представлені у місячній розбивці. Він включає такі показники, як очікуваний обсяг продажу, собівартість реалізованих товарів і різні статті витрат.
Оскільки основним джерелом доходів більшості фірм є продаж, складання фінансового плану починається з прогнозування продажу. Для складання планів доходів і витрат на перший рік необхідно розрахувати обсяги продажів по місяцях. Для складання прогнозу використовуються такі методи, як опитування споживачів, опитування торговельних працівників, консультації з експертами і т.д. Обсяги продажів у нових підприємців зазвичай наростають поступово, а собівартість реалізованої продукції може "скакати" і в деякі місяці бути незрівнянно вищою або нижчою. Все буде залежати від ситуації, що складається в той чи інший момент на ринку.
План витрат і доходів повинен містити також оцінки всіх статей непрямих (накладних, Загальнофірмові) витрат по місяцях першого року. Витрати на заробітну плату будуть залежати від чисельності співробітників та їх спеціальностей (ці дані беруться з організаційного плану). У плані доходів і витрат слід передбачити і видатки на підвищення заробітної плати працюючим співробітникам. Необхідно також пам'ятати, що в перші місяці освоєння ринку значно вищі витрати на відрядження, виплати комісійних, представницькі роботи. Зі зростанням фірми зростають витрати на страхування, на рекламу (якщо вона передбачена планом маркетингу), на оренду додаткових складських приміщень. Все це повинно знайти відображення в плані доходів і витрат.
Крім цих планів в розбивці по місяцях першого року, плани повинні містити прогнозні дані на кінець другого і третього року. При прогнозуванні експлуатаційних витрат на другий і третій рік рекомендується почати з тих статей, видатки за якими, ймовірно, не будуть змінюватися. Витрати за такими статтями, як амортизаційні відрахування, комунальні послуги, оренда і т.д. неважко підрахувати виходячи з обсягу продажів на другий і третій рік.
ПЛАН ГРОШОВИХ НАДХОДЖЕНЬ І ВИПЛАТ.
Цей план, як і план доходів і витрат, будується на певних припущеннях, які представляються реалістичними на момент складання прогнозу, але з часом можуть і не підтвердиться. У цьому випадку в плани необхідно внести відповідні корективи. Всі пропозиції та допущення повинні бути чітко сформульовані в тексті бізнес-плану, щоб потенційний інвестор зміг зрозуміти, як була отримана та чи інша цифра. Якщо для якогось місяця виявиться, що виплати перевищують надходження, підприємець повинен заздалегідь подбати і взяти на цей період гроші в борг. Якщо в іншому місяці надходження перевищать виплати, то зайві гроші можна віддати в короткострокову позику або покласти на банківський рахунок до того часу, коли виплати знову будуть перевищувати надходження.
ПРОГНОЗ ПОТОКУ РЕАЛЬНИХ ГРОШЕЙ (ГОТІВКИ).
Такий прогноз будується на підставі плану грошових надходжень і виплат. Він складається на три роки, з місячною розбивкою даних по першому році. Різні рахунки оплачуються в різні терміни, тому визначення потреб у готівки є важливим моментом, особливо для першого року. Доходи можуть відрізнятися з місяця в місяць, та й гроші, виручені від продажу, надходять на банківський рахунок фірми не миттєво, тому навіть якщо продукція розходиться добре, може виникнути необхідність в короткострокових позиках для покриття постійних витрат, наприклад, для виплати заробітної плати або за комунальні послуги. Саме прогноз потоку готівки і виявляє ці умови.
Балансовий план.
У цьому розділі відображаються активи і пасиви фірми, кошти, вкладені у розвиток виробництва самим підприємцем та його партнерами, і нерозподілений прибуток. До складання балансового плану на кінець першого року приступають, коли складено план доходів і витрат і план грошових надходжень їх виплат. Балансовий план являє собою рахунок активів (грошові кошти, обладнання, будівлі, споруди, земля тощо) і пасивів (зобов'язання перед кредиторами), різниця яких представляє собою власний капітал підприємства, до якого відносяться кошти, вкладені партнерами, і прибуток, що залишається після вирахування налогов.Теперь, після аналізу фінансового стану фірми, можна приступити до складання останнього розділу бізнес-плану.

2.12. Пропозиції, що висуваються фірмою.
У цьому розділі бізнес-плану необхідно визначити необхідний обсяг коштів на розробку проектів (вказати, якщо можливо, які суми будуть направлятися на конструювання, маркетинг і загальні виробничі потреби), види і розміри гарантій, що надаються інвесторам, перспективи збільшення капіталу, термін окупності проекту, а також викласти план отримання коштів. Дається формулювання цих цілей, підкріплюючи їх фінансовими пропозиціями, що може стати першим кроком на переговорах з потенційними інвесторами. Практично мова тут має йти про те, яку частку необхідних коштів можна і потрібно отримати у формі кредиту, а яку краще залучити у вигляді пайового капіталу. Співвідношення цих двох джерел фінансування - завдання, що не має однозначного вирішення.
Фінансування через кредити переважно для проектів, пов'язаних з розширенням виробництва на вже діючих підприємствах, а для проектів, які пов'язані зі створенням нового підприємства або реалізацією технічного нововведення, кращим джерелом фінансування може служити пайовий або акціонерний капітал.Висновок.
Таким чином, як видно з попереднього розділу, що складання бізнес-плану - дуже трудомістка і відповідальна справа. Необхідність дотримання взаємозв'язку між розділами, які очевидні навіть при короткому ознайомленні з розділами ставлять перед підприємством проблему вибору тих, хто повинен складати цей документ. (Прикладом такого взаємозв'язку можуть бути рішення щодо маркування товару, яке повинно прийматися з урахуванням того, що, з одного боку, це вимагає додаткових витрат, а з іншого - дає можливість встановлення більш високої ціни, звичайно, якщо це дозволяє зробити той тип ринку, яка була обрана в розділі "План маркетингу", і аналіз конкуренції на ньому. Сюди ж можна віднести і облік взаємозв'язку між все тим же типом ринку і стратегією маркетингу. Прикладом взаємозв'язку може також бути й облік визначеної в розділі "Аналіз ринку збуту" еластичності попиту в розділі "План маркетингу" при встановленні ціни на товар. Це далеко не повний перелік усіх факторів, які треба враховувати при складанні бізнес-плану).
Багато закордонні банки та інвестиційні фірми взагалі відмовляються розглядати заявки на виділення коштів, якщо стає відомо, що бізнес-план був з початку і до кінця складено консультантом з боку, а керівником лише підписано. Це пояснюється тим, що інвестор чітко розуміє, що якщо керівник фірми і її фахівці не можуть самі зробити бізнес-план, то вже справа вони тим більше не зможуть поставити. При цьому включаючись у роботу особисто, керівник як би моделює свою майбутню діяльність, перевіряючи на міцність і сам задум, і себе - чи вистачить у нього сил довести справу до успіху і рухатися далі. Звичайно ж, це не означає, що треба відмовлятися від послуг консультантів, навпаки, залучення експертів дуже вітається інвесторами.
До того ж у цей час з'явилися спеціальні комп'ютерні програми для розробки бізнес-плану. Серед таких програмних засобів можна виділити дві найбільш вдалі розробки. Першою з них є програма Success, розроблена компанією Pynamic Pathways в 1989 - 1994 рр.. в результаті багаторічної роботи в сфері ділового планування і спеціальних досліджень. Дана програма - це пакет інтерактивного програмного забезпечення, яке дозволяє шляхом діалогу типу "запитання - відповідь" скласти привабливий і продуманий бізнес-план.
Другий розробкою є програма Project Expert for Windows (Biz Planner, версія 4.2.). Даний пакет розроблений в 1992 - 1995 рр.. російською компанією, що відрадно, PRO-INVEST-CONSULTING. При цьому, на мій погляд, дана програма найбільш підходить для російських умов (дозволяє враховувати інфляцію, зміна ставок оподаткування та введення нових податків).
Хоча бізнес-план - документ, загальноприйнятий у більшості країн з розвиненою ринковою економікою, у нас поняття бізнес-плану вперше з'явилося в серпні 1991 р., коли в тижневику "Економіка і життя" були опубліковані три статті "Ваша дороговказ - бізнес-план ". З того часу пройшло більше 4 років і зараз вже багато фірм займаються складанням бізнес-плану. У принципі не можна назвати галузі, в якій не можна було б використовувати бізнес-план. У текстильній промисловості, зокрема, застосування бізнес-плану тільки допоможе фабрикам і комбінатам отримувати більший прибуток, оскільки в цьому випадку їх продукція знайде збут (інакше для чого проводити дослідження і удосконалення товару з урахуванням смаків споживачів).
В даний час чи не кожна російська компанія хоча б раз займалася складанням бізнес-плану. У переважній більшості випадків до цього змушує бажання залучити зовнішні (як правило, іноземні) інвестиції. Характерно, що в переважній же більшості випадків такі спроби бувають марними.
І пора перестати посилатися на несприятливий інвестиційний клімат. По-перше, і в такому кліматі декому вдається використовувати для розвитку чужі гроші. По-друге, до числа складових інвестиційного клімату входить і бізнес-планування, при чому на відміну від більш глобальних проблем (загальна економічна ситуація, правовий простір) це питання цілком уміщається в компетенції керівництва кожної окремої компанією. [11, с. 56]Література.
1. Бізнес-план: методич. матеріали / За ред. проф. Манилівське Р.Г. - М.: Фінанси і статистика, 1995 .- 80 с.
2. Буров В.П., Мірошкін О.К., Новіков О.К. Бізнес-план. Методика складання. Реальний приклад .- м.: Вид-во ЦІПКК АП - Галузева бібліотека "Технічний прогрес і підвищення кваліфікації кадрів в авіаційній промисловості", 1995 .- 88 с.
3. Васильєва Н.Е., Козлова Л.І. Формування ціни в ринкових умовах .- М.: АТ "Бізнес-Школа" Інтел - Синтез ", 1995 .- 64 с.
4. Дейян А., Анни і Лоїк Троадек. Стимулювання збуту і реклама на місці продажу. Пер. з франц. Заг. ред. Загашвілі В.С. - М.: А / Про Видавнича група "Прогрес", "Універс", 1994 .- 190 с.
5. Дейян А. Реклама. Пер. з франц. / Заг. ред. Загашвілі В.С. - М.: А / Про Видавнича група "Прогрес", 1993 .- 176 с.
6. Котлер Ф. Основа маркетингу: Пер. з англ. / Заг. ред. і вступ. ст. Прядив'яної Є.М. - М.: Прогрес, 1990 .- 736 с.
7. Ліпсіц І.В. Бізнес-план - основа успіху. Вид. 2-е, перероб. і доповнене .- М.: "Справа ЛТД", 1995 .- 112 с.
8. Ліпсіц І.В. Бізнес-план - основа успіху .- М.: Машинобудування, 1993 .- 80 с.
9. Піндайк Р., Рубінфельд Д. Мікроекономіка: Зменш. пер. з англ. / Наук. ред.: Борисович В.Т., Полтерович В.М., Данилов В.І. и др. - М.: "Економіка", "Дело", 1992 .- 510 с.
10. Ціноутворення та ринок. Під. ред. Пуніна Є.І., Ричкова С.Б. - М.: Прогрес, 1992 .- 80 с.
11. Фішер С., Дорнбуш Р., Шмалензі Р. Економіка: Пер. з англ. з 2-го вид .- М.: "Справа ЛТД", 1993 .- 864 с.
12. Шапіро В.Д. та ін Управління проектами .- СПб.; "Два Три", 1996 .- 610 с.Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
118.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Складання бізнес плану
Складання і використання бізнес плану
Складання і використання бізнес-плану
Методика складання бізнес плану підприємства
Складання бізнес плану ЗАТ RosPlastMetal 2
Складання бізнес плану ЗАТ RosPlastMetal
Складання бізнес-плану ТОВ Юлана
Складання бізнес плану ТОВ Юлана
Методика складання бізнес плану інвестиційного проекту
© Усі права захищені
написати до нас