Системні особливості сучасного радіомовлення

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Федеральне агентство з освіти
Новосибірський державний університет економіки і управління
Кафедра соціальних комунікацій та соціології управління
Курсова робота
За курсом «Вітчизняна журналістика»
на тему: Системні особливості сучасного радіомовлення
Виконавець: Лаптєв А.В
студент групи СОП-72
Керівник роботи:
Лебедєва І.С
Новосибірськ
2008

Зміст
Введення
Глава 1. Системні та типологічні характеристики російського радіомовлення
1.1 Радіомовлення як система. Системні характеристики російського радіомовлення
1.2 Типологічна характеристика сучасного радіомовлення
1.3 Технологічні та економічні основи радіомовлення
Глава 2. Типологічний аналіз системи радіомовлення
2.1 Типологічний аналіз радіомовлення в умовах сучасних ринкових відносин
2.2 Типологічний аналіз структури сучасного радіомовлення
2.3 Типологічний аналіз радіостанцій за типом мовлення в Мережі
Глава 3. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в Росії на початку XXI століття
Висновок
Список літератури
Програми

Введення
На межі XXI століття склалася струнка і ефективна структура Російського радіомовлення, яка проявилася у виникненні нового для нашої країни комерційного радіо, конкурентної боротьби за слухача і формування радіоринку.
Процеси трансформації радіомовлення були зумовлені новою спрямованістю діяльності радіостанцій - задоволення потреб аудиторії, відповідність її інтересам. На зміну «універсальним», «масовому» мовленню приходить спеціалізація на певному сегменті аудиторії, яка у свою чергу стає чинником, що сприяє виникненню типологічного різноманіття радіостанцій.
Важливу роль у формуванні нової системи радіомовлення в Росії зіграв досвід зарубіжних колег. Першими комерційними радіостанціями, що освоюють простори російського FM-діапазону, були європейські музичні станції. Вони привнесли такі поняття і терміни, як «формат», «плей-лист», «імідж», «ді-джей». Комерційні радіостанції змушені піклуватися про власну індивідуальність, про своєї впізнаваності в ефірі, неповторності свого вигляду, що неминуче призводить до різноманітності радіостанцій.
У радіоефірі також з'являються нові тематичні програми, відкриті дискусії на найактуальніші теми, виробляються підходи до висвітлення гострих проблем і подій. Цей процес призводить до тематичного різноманітності мовлення, розширенню жанрової палітри, освоєння різноманітних способів формування новинних та інформаційних передач. Подальший розвиток цього процесу призвело до спеціалізації радіостанцій на тому чи іншому вигляді інформації, на тематиці, вигляді мовлення.
Сучасні інформаційні технології значно змінили радіомовлення. Освоєння цифрового запису і комп'ютерного монтажу, можливостей Інтернету і стільникового зв'язку, нових способів передачі та отримання радіосигналу через супутники дозволило радіо з одного боку зберегти пальму першості в масовості та оперативності повідомлення інформації, з іншого - істотно розширити творчий діапазон радіожурналістики, тому що істотно зросла якість передачі звуку, мовлення стало стереофонічним. Виникли мережеві радіостанції, а значить, істотно змінились такі показники, як обсяг аудиторії і територія мовлення.
Всі ці та багато інших чинників сформували на сьогоднішній день нову систему радіомовлення, в основі якої лежить типологічне розмаїття радіостанцій.
Процес формування нових типів радіостанцій, що відбувається в нашій країні протягом більше десятка років, не раз ставав об'єктом дослідження у вітчизняній та зарубіжній науці. Робилися і спроби створення класифікаторів для сучасного радіомовлення. Але поки немає досліджень сучасного радіомовлення і його класифікації з позицій системи типологічних ознак, покликаних не тільки описати той чи інший тип радіостанції, але й визначити його місце в загальній системі радіомовлення. Таким чином, необхідність осмислення та опису сформованої системи радіомовлення з точки зору системи типологічних ознак, відсутність розробленої класифікації, визначає місце кожного типу радіостанцій в загальній системі радіомовлення, визначило актуальність теми для дослідження.
Мета дослідження - провести комплексне дослідження радіомовлення в типологічному аспекті, його структури та організації, розглянути можливі напрямки розвитку типології радіо.
Виходячи з поставленої мети сформулюємо наступні завдання:
1. Дослідити сформовану систему радіомовлення та її компоненти;
2. Визначити та обгрунтувати типологічні ознаки радіомовлення;
3. Систематизувати подання про види і типи радіостанцій класифікувавши їх по виділених типологічними ознаками;
4. Дослідити типологічну структуру радіомовлення, що склалася на сучасному етапі розвитку;
5. Дослідити структуру, а також формальні та змістовні особливості міського радіомовлення;
6. Визначити технологічні та економічні основи радіомовлення.
Об'єкт дослідження - система радіомовлення в Росії на сучасному етапі.
Предмет дослідження - типологічні особливості російських радіостанцій.

Глава 1. Системні та типологічні характеристики російського радіомовлення
1.1 Радіомовлення як система. Системні характеристики російського радіомовлення
Система радіомовлення є підсистемою системи ЗМІ, але в, то, же час самостійна як власне система, вона має ті, ж ознаками і якостями, що і система ЗМІ. Велике ж вплив на становище радіо в системі ЗМІ робить взаємодію центрального та регіонального мовлення. Вони повинні не підміняти один одного, а доповнювати. Радіо, як і всі місцеві ЗМІ, бере участь у створенні єдиного інформаційного простору країни. В останні роки місцеві ЗМІ починають все більше мислити загальнонаціональними категоріями.
Радіомовлення - поліфункціональне, так як воно здійснює різні функції. Тому згрупуємо його численні функції наступним чином:
1. Інформаційні (власне інформаційна функція, рекламна);
Всі засоби масової інформації отримали свою назву тому, що першим і головним їх якістю - була здатність задовольнити інформаційні потреби особистості, суспільства і держави. Радіо поширює інформацію повніше, швидше, достовірніше і емоційніше інших ЗМІ.
а.) власне інформаційна функція.
Потрапляючи в контекст радіопрограми, будь-яка передача знаходить додаткову інформаційну забарвлення завдяки взаємозв'язку з іншими елементами програми і подіями дня. Регулярне отримання соціальної інформації стало для людини необхідною умовою повноцінної участі його в сучасному житті. Попит на певну інформацію диктується, перш за все, загальною політичною ситуацією в країні. Активізується процес споживання інформації, її використання та переробки. І тут специфічні можливості радіо виявляються незамінними: оперативність, аж до синхронного висвітлення події; доступність з точки зору і технічної, і смисловий (інформаційні випуски це передачі «для всіх»); сприятливий режим споживання - можливість поєднувати прослуховування з іншими заняттями (на чому грунтуються , наприклад, отримали розвиток передачі для автомобілістів); можливість передавати звукову картину подій.
б.) Рекламна функція радіо.
Близька до власне інформаційної, але містить у собі стільки специфічних особливостей, що її справедливо виділяють як самостійну. Реклама потрібна: вона допомагає орієнтуватися слухачеві у швидко мінливому складному світі товарів, послуг, ідей, цінностей, дає можливість корисного вибору, прийняття розумних рішень. Реклама, особливо в нинішньому її обсяг і вид, і видається явищем принципово новим. Кошти, отримані від реклами, допомагають функціонуванню мовних редакцій (станцій, програм, рубрик). Для багатьох недержавних станцій вона є головним джерелом доходу.
2. Забезпечуючі соціальне управління суспільством;
Радіо, яке володіє унікальними можливостями впливу на населення країни, цілком природно використовується досить активно як інструмент соціального управління суспільством.
а.) Інтегративна (консолідуюча, яка об'єднує) функція.
Вже сам факт регулярного і одночасного прослуховування програми різними людьми свідчить про їх певної спільності, але мовник повинен свідомо працювати на її зміцнення. Інтегративна функція радіо вирішується всіма розділами мовлення (публіцистика, мистецтво, спорт, розваги). Вона як би накладається на інші функції, частково збігаючись з інформаційної, культурно-просвітницької, організаційної, освітньої та іншими функціями.
б.) Функція вираження і формування громадської думки.
Її роль визначена зростанням значення громадської думки в житті суспільства і самою природою мовлення, органічно пов'язаної з цим феноменом. Відомо, що громадська думка формується тоді, коли суспільство добре поінформоване. Необхідно забезпечувати суспільство достатнім обсягом інформації, доступній та зрозумілій масовій свідомості, представляти набір фактів, аргументів і контраргументів.
в.) Функція спілкування.
Можливість радіомовлення здійснювати соціальне мовленнєвий опосередковане спілкування завжди високо оцінювалася слухачами. Постійна рубрика «Концерти за заявками» (музика плюс спілкування в ефірі знайомих, близьких людей), до якої стають причетними, співпереживали сотні тисяч радіослухачів, сприяє реалізації функції спілкування. Для сучасного радіомовлення в його функції спілкування характерні дві взаємопов'язані риси: посилення особистісного начала та прямий ефір. Відома і така форма спілкування, як обмін думками, інформацією, враженнями різних груп, розділених величезними відстанями.
р.) Виховна функція радіо реалізується при здійсненні ряду інших;
Виховну навантаження в тій чи іншій мірі несуть багато передач, програми, рубрики. Протягом багатьох років радіо вносило свій внесок у виховання особистості, яка відповідає потребам певного державного ладу, системи влади та ідеології. Існувала система цінностей, яка лежала в основі процесу виховання. Одним з найважливіших напрямків виховання стало правове (серед багатьох передач, які зачіпають питання виховання, можна назвати «Людина і закон»).
д.) Агітаційно-пропагандистська та організаторська функції.
Про них правомірно говорити, коли перед радіомовленням встають приватні конкретні завдання політичного, господарського та культурного характеру. Наприклад, дані функції реалізуються при зверненні по радіо до населення із закликом прийти до певного пункту, щоб виступити на захист органів влади чи конкретних об'єктів;
3. Культурно-просвітницькі.
а.) Естетична функція.
Можна виділити три аспекти її існування в сучасній масовій мовленні.
1. Перш за все, це естетика кращих зразків радіожурналістики. До неї відносяться яскрава образна мова, психологічна гострота діалогів, що виражають різні точки зору.
2. Радіо з моменту свого народження транслює в ефірі твори різних видів мистецтв: музики, театру, літератури. У практиці мовлення накопичений унікальний досвід аудіоадаптаціі художніх творів різних жанрів, видів і форм, що дозволяє з тонкими подробицями доносити до слухача ідеї та художні особливості першоджерела.
3. Свої оригінальні зразки аудіокультури радіо виробляло протягом багатьох десятиліть і досягло в цьому великих успіхів.
Таким чином, радіо в багаторічній і різноманітною практиці свого існування довело, що воно не просто ретранслятор різних видів творчості, але самостійна і рівноправна з іншими область культури.
б.) Функція освіти
Була особливо важлива для країни з величезною територією, слабкими комунікаціями і спочатку низьким освітнім рівнем населення
в.) Функція розваги (рекреативная функція). Сьогодні багато комерційних станції залучають слухачів саме розважальними програмами. Розважальним цілям найбільше відповідають музичні збірки, що не вимагають від слухача ні зосередженої уваги, ні глибокого співпереживання. Зазвичай це фонова музика, яка створює певний настрій.
Інша група розважальних передач пов'язана з ігровими формами: конкурсами, змаганнями, вікторинами. Збірки цікавих фактів, веселих історичних анекдотів становлять ще одну групу розважально-пізнавальних передач, постійно існуючу в ефірі багатьох станцій. Слово «рекреація» походить від лат. recreatio (букв, «відновлення») і означає «відпочинок, відновлення сил людини, витрачених під час роботи».
Що стосується основи структурної організації інформаційно-музичних радіостанції, то тут варто виділити ряд факторів, на які вона спирається:
1. Розміри потенційної аудиторії, тобто кількість, соціальний та демографічний склад населення, на яке орієнтована робота радіостанції;
2. Обраний тип мовлення - багатопрофільний, що припускає підготовку та випуск в ефір передач різних напрямків: інформаційних, просвітницьких, суспільно-політичних, освітніх, розважальних, - або локальних, коли чітко визначений один вид мовлення для однієї групи слухачів;
3. Обсяг реклами та її місце в загальному обсязі мовлення радіостанції;
4. Рівень технічної оснащеності радіостанції.
Принцип організації роботи на комерційному радіо можна визначити трьома способами: доцільність, окупність, мобільність. В організаційній структурі радіостанції добре розвинені горизонтальні зв'язки - відділи тісно взаємодіють один з одним: наприклад, ведучі ефіру можуть озвучувати рекламу, програмний директор сам пише тексти для джинглів та рекламних заставок.
На комерційній інформаційно-музичної радіостанції існує стандартна "ієрархічна драбина» колективу:
- Програмний директор;
- Заступник програмного директора;
- Прес-аташе (менеджер зі зв'язків з громадськістю);
- Директор музичних програм;
- Завідувач фонотекою радіостанції;
- Маркетинг-менеджер;
- Менеджер рекламного відділу;
- Менеджер відділу продажів;
- Звукорежисер;
- Директор служби інформації;
- Ведучі ефіру.
Існує два види програмування інформаційно-музичних радіостанції:
1. В основі горизонтального програмування лежить принцип всеосяжність. Радіостанція, програмуючи сітку мовлення, закриває всі жанрово-тематичні ніші, намагаючись задовольнити потреби всієї потенційної аудиторії, що живе в даній місцевості, не розбиваючи її на цільові групи. У рамках цієї стратегії сітка мовлення орієнтована на аудиторію з різними соціальними, демографічними, статево-віковими характеристиками.
2. Більшість комерційних радіостанцій поступово перейшло на вузьке, або спеціалізоване мовлення, що у свою чергу породило стратегію вертикального программірірованія. Стратегію вертикального програмування пов'язують з поняттям «формат»
Формат - це концепція радіостанції, що включає в себе зміст, ритми мовлення, естетичні норми програмування, манеру роботи провідних та інші специфічні особливості організації передач, а також структурування програмних елементів відповідно до потреб цільової аудиторії. По суті, формат - це підбір і розташування програмних елементів у послідовності, здатною залучити й утримати той сегмент аудиторії, в якому зацікавлена ​​станція. Якщо розумно поєднувати програмні елементи та музичні записи, то станція залучить саме цю вікову або соціальну групу.
Форматні різновиди:
- Музичні формати (основний упор робиться на музику);
- Розмовні формати (більшість передач відноситься до розмовною жанрами);
- Новинні формати (головне новини).
Програмування здійснюється з урахуванням багатьох факторів. Провідна фігура на радіостанції в цьому сенсі - програмний директор. «Програмний директор» [1] цілком несе відповідальність за те, що відбувається в ефірі: програмування та форматну політику, просування своєї станції на ринку аудіопродукції. Програмний директор розробляє сітку мовлення, або "колесо мовлення», підбирає відповідний час ефіру для кожного з ді-джеїв, розраховує бюджет.
Виходячи з того, який відсоток аудиторії слухає радіостанцію в той чи інший час протягом ранку, дня, вечора і ночі, визначається «прайм-тайм» [2] - саме слухаємо час. Залежно від типу станції в цей час входить найбільш значну кількість випусків новин та музика на цей відрізок часу підбирається особливо ретельно.
Для того щоб програмування радіостанції було ефективним, у практиці форматного радіо з дробовим побудовою (тобто швидкий темп мовлення) використовується «програмне колесо» [3]. Поняття «програмне колесо» можна визначити як послідовність програмних елементів протягом однієї години ефіру.
Формування сітки мовлення «форматного» станції має жорсткі обмеження. Обов'язкова умова для будь-якого матеріалу - їх тематичне, адресне і тимчасове відповідність формату. Жанрово-тематичні особливості передач «закладають» у процесі розробки конкретного формату.
На відміну від формату для вираження всього різноманіття суспільного життя, найбільш важливих, актуальних, значних фактів, подій, явищ дійсності в ефірі звучать різні типи інформаційних програм:
- Інформаційні. Представляють собою структурну єдність, різні блоки, що мають монтажне супідрядність;
- Інформаційно-аналітичні. Програми підводять, як правило, підсумки мовного відрізка;
- Інформаційно-музичні. Програми представляють собою невеликі за обсягом, але часто звучать інформаційні випуски в структурі музичного потоку.
- Інформаційно-розважальні;
- Інформаційно-рекламні. Використовують рекламу в самих актуальних передачах радіоефіру - інформаційних.
Інформаційні програми мають ряд типологічних ознак:
- Постійне місце в ефірі у мовній сітці;
- Постійний обсяг звучання;
- Фірмове оформлення (постійні рубрики);
- Присутність ведучого;
- Жанрове розмаїття;
- Анонс випуску, короткий виклад найбільш важливих тем.
Те, що стосується програмування музики, то вона на сучасному радіо підбирається за двома принципами: або на основі обраного музичного напряму, або довільно, за принципом «вільного музичного ефіру». На радіостанціях з горизонтальним програмуванням можна почути музику всіх стилів: класичну, поп, рок, джаз. Значно більш суворо і жорстко йде справа з відбором музичних творів на спеціалізованих інформаційно-музичних станціях і тому перш ніж композиція виходить в ефір, вона проходить відбір. У першу чергу визначається її належність до того чи іншого напряму. Якщо програмний директор вирішить, що музична композиція підходить формату станції, вона проходить сортування і тестування. Тестування проводиться за такими параметрами: враховується темп музики, ритм, стать виконавця, мову пісні. Ротація [4], або частота звучання пісні в ефірі, зазвичай співвідноситься з її популярністю і положенням у загальнонаціональному чи місцевому хіт-параді продажів.
В умовах ринку загострилася конкурентна боротьба за частоти і якість звучання, а, отже, проблема технічного оснащення станцій, а також боротьба за рекламу - найважливіше джерело існування радіостанцій. На першому етапі розвитку радіоринку в створенні станцій брали участь зарубіжні, головним чином французькі та американські підприємці. Однак частка їх участі в загальнонаціональному масштабі виявилася невелика і тут дала знати конкуренція.
Конкуренція змушує станції шукати свої індивідуальні риси, свій неповторний ефірний образ, який може привернути увагу нехай невеликий, але постійної частини аудиторії. І ті станції, які зуміли знайти власний стиль мовлення, користуються незмінною популярністю у слухачів. Знайти, завоювати, а потім утримати свого слухача - така програмна політика станцій. І державні, і комерційні станції пильно стежать за рухом аудиторії, за рейтингом. І якщо є негативна динаміка, негайно вживаються заходи: вводяться нові програми, запрошуються відомі виконавці і ведучі, змінюється журналістський корпус, розширюється розважальна та ігрова зона мовлення.
1.2 Типологічна характеристика сучасного радіомовлення
Важлива риса розвитку ЗМІ на рубежі XXI століття - утворення потужних мовних корпорацій:
1. Російська Медіа-група (Російське радіо, DFM ...);
2. Європейська Медіа-група (Європа плюс, Радіо 7, Максимум, Ретро FM ...);
3. Мовна корпорація проф-медіа (Авторадіо, Energy, Юмор FM ...).
Поділ на види радіомовлення зазвичай вироблялося по одному або декільком ознаками, найчастіше за форматом мовлення. Наприклад, спробу класифікувати радіостанції можна знайти в роботі В. Сухарева. За основу вона бере чотири ознаки: аудиторія, програмна політика, принцип формування сітки мовлення дня і манера ведення ефіру. У навчальному посібнику "Система засобів масової інформації" під редакцією Я.М. Засурского також міститься спроба класифікувати сучасне російське радіомовлення. Існує наступна схема розподілу радіостанцій:
1. За формою власності:
- Державне радіомовлення, що включає центральні загальноросійські канали і муніципальні радіостанції;
До державного радіо відносяться радіостанції, які утримуються на кошти всього суспільства. У їх основне завдання в умовах ринкової економіки в ідеалі входить задоволення потреб усього суспільства, які з тих чи інших причин не можуть бути задоволені приватними аудіовізуальними засобами масової інформації.
- Станції, що належать некомерційним і іншим організаціям;
До цього типу радіомовлення відносяться радіостанції, які фінансуються частково державою, частково спонсорами (власниками), частково за рахунок реклами. У їх завдання не входить комерційна діяльність як така. Вони спочатку є нерентабельними з фінансової точки зору, так як некомерційне радіо є інструментом впливу на наші погляди і на нашу думку. При цьому воно практично не звертає уваги на те, слухають його чи ні, тобто на свій рейтинг і той факт, цікаві його програми для самої широкої публіки чи ні.
- Комерційні та приватні радіостанції, які, у свою чергу, діляться на:
а.) франчайзингові (від англ. franchise - привілей) комерційні мережні FM станції - ретранслятори московських, рідше петербурзьких станцій, які платять за прийом програм головний мережевий станції з супутника і дають в ефір від 1,5 до 6 годин передач місцевого виробництва. Відносини таких регіональних філій з провідними мовниками різні. «Європа плюс», наприклад, проводить жорстку програмну політику, вимагаючи відповідності місцевих передач своїм за стилем, манерою подачі матеріалу, жанровим і іншим характеристикам. Більш ліберальної позиції дотримується «Русское радио».
б.) місцеві комерційні FM-станції, які є у всіх великих містах (від 4 до 6 станцій, іноді більше).
в.) приватні медіа-холдинги;
Приватне комерційне радіомовлення має на меті виключно заробляння грошей, тому всі програми цих аудіовізуальних засобів масової інформації спрямовані на задоволення смаків найширшої аудиторії, частіше за все зовсім невимогливих.
- Радіостанції зі змішаним типом власності, акціонерні товариства за участю державних структур.
2. Класифікація за типами радіомовлення
При класифікації за типом радіомовлення за основу береться співвідношення в ефірі інформації і музики.
а.) Інформаційне мовлення.
При інформаційному типі мовлення музики в ефірі практично не буває. Зазвичай - це «закільцьовані» випуски новин з постійним оновленням інформації по мірі надходження і рекламними вставками. Іноді на деяких радіостанціях до випусків новин додаються й короткі ток-шоу. У їх ефірі обговорюються різні проблеми загального характеру, проводяться інтерактивні опитування, звучать телефонні розмови з радіослухачами, так звані чати.
б.) Інформаційно-музичне мовлення.
Тут співвідношення інформації і музики десь 60 - 70% до 30 - 40%, тобто 60 - 70% інформації, 30 - 40% музики.
в.) Музично-інформаційне мовлення.
Тут співвідношення інформації і музики змінюється на протилежне: 30 - 40% інформації і 60 - 70% музики.
р.) Музичне мовлення.
Кількість інформації, включаючи короткі рубрики та випуски новин, не перевищує 10-20% ефірного часу. Решта - музика! Під цей тип мовлення можна підвести переважна більшість музичних комерційних радіостанцій.
3. За охопленням аудиторії:
- Загальнонаціональні та центральні [5];
Програми, яких бере і слухає населення всієї країни або більша його частина. До них відносяться:
- Державні радіостанції: «Радіо Росії», що віщає на першому каналі проводового мовлення та загальнонаціональної мережі, займає 1-е місце за охопленням аудиторії, його слухають 41% чоловіків і 49% жінок; «Маяк», чиї передачі йдуть по другому каналу проводового мовлення та загальнонаціональної радіомережі, займає 3-е місце за охопленням аудиторії - 26% чоловіків і 25% жінок.
- Комерційні канали: на першому місці «Радіо Рекорд», «Русское радио», програми якого слухають 29% чоловіків і 25% жінок, міцно займає 2-е місце, на 3-му місці Ретро FM, а на 4-му місці - передачі радіостанції «Європа плюс» - до них звертаються 25% чоловіків і 21% жінок. Таким чином, частіше за інших станцій росіяни слухають «Радіо Росії». Його основні респонденти - люди старших вікових груп, з невисоким рівнем освіти, пенсіонери. Радіостанцію «Маяк» слухають люди середнього та похилого віку, з середнім рівнем освіти, які проживають в порівняно невеликих містах.
До «Російському радіо» та «Європі плюс» звертаються найчастіше молоді, високоосвічені люди, студенти.
- Регіональні радіостанції, що віщають на регіони (республіки, краю, області) і великі міста країни;
- Локальні радіостанції, що охоплюють обмежену аудиторію невеликих міст, селищ, населених пунктів, сільських районів і т.п.
4. Класифікація за форматом мовлення
Формат [6] - це стиль радіопрограм, покликаний задовольнити смаки своєї цільової аудиторії. Головною ознакою визначення цільової аудиторії є вік і, як наслідок, соціальний статус слухачів, наприклад: 25-35 років, 15-25 років і т.д. Основними критеріями, що визначають формат, є стилістика звучала в ефірі музика та імідж ефіру, що залежить від багатьох факторів, в першу чергу таких, як так звана «музична одяг» ефіру, тобто джингли, музичні заставки і шуми, манера роботи ді-джеїв або провідних музичних програм, форма подачі музичного матеріалу, його компонування і мікшування.
Уявімо такі формати:
1. АС (Adult Contemporary) - сучасна музика для дорослих. Найпоширеніший формат. Його основна цільова аудиторія - 25-45 років. У цього формату є субформати:
1.1 Soft AC - м'який АС з переважанням спокійних, ліричних пісень і малою кількістю поточних хітів (тип старе «Ретро»), з цільовою аудиторією 30-45 років;
1.2 Hot AC - гарячий АС з переважанням більш ритмічної музики і трохи більшою кількістю поточних хітів, з цільовою аудиторією 25-35 років.
2. CHR (Contemporary Hit Radio) - сучасне хітове радіо з цільовою аудиторією 12-25 років.
2.1 CHR / Pop - з переважанням хітів в стилі поп (радіо DFM);
2.2 CHR / Rhythmic - з переважанням ритмічної танцювальної музики, танці радіо (тип "Європа Плюс");
2.3 Modern Rock oriented CHR - з переважанням композицій у стилі сучасний рок та поп-рок (тип "Максимум"),
3. Rock - Рок-радіостанції, в ефірі яких переважають композиції в стилях рок-н-рол і рок з цільовою аудиторією 18-35 років.
3.1 AR (Active Rock) - активний рок і рок-н-рол з досить великим каталогом класичних пісень у цьому стилі 70-х - 90-х років
4. Classical - класична музика (тип - найперше «Радіо Класика») з дуже вузькою цільовою аудиторією без віку;
5. Oldies - ретроформат з цільовою аудиторією від 45 років (тип «Радіо Ретро»),
5. За тематичної спрямованості, характеру пропонованої інформації, функціональним характеристикам:
а.) радіостанції універсального, або загального, характеру;
Програми, яких включають широкий спектр інформаційних, аналітичних, суспільно-політичних, науково-популярних, художніх, музичних, просвітницьких, розважальних та інших передач, призначених для всіх категорій слухачів, включаючи молодіжну і дитячу аудиторію.
У системі державного радіомовлення - це «Радіо Росії», де половину ефірного часу займають інформаційні випуски - «Вести», а решту інформаційно розважальні програми.
б.) інформаційні радіостанції;
Головним компонентом програм цих станцій є випуски новин, що йдуть в інтенсивному режимі, оперативні коментарі, інтерв'ю, репортажі, огляди.
Прикладом може служити ветеран ефіру цілодобову інформаційно-музична радіостанція «Маяк». Інформація чергується з музикою. Кожні півгодини після позивних і джинглу «Маяк-новини» звучать випуски новин, які включають найоперативнішу інформацію власних кореспондентів та інформаційних агентств.
в.) музичні, інформаційно-музичні, музично-розважальні станції, які, у свою чергу, діляться по музичному формату;
Говорячи про новинне форматі передач музичних радіостанцій комерційного діапазону, слід зазначити, що інформаційні випуски мають практично всі.
Можливо, нарешті, поділ за рейтингом радіостанції, який відображає реальне ставлення аудиторії до того чи іншого каналу, ступінь популярності станції у слухачів.
Проте абсолютно очевидно, що ознак, які поділяють радіостанції на види і типи, набагато більше, і лише в сукупності та взаємозв'язку їх розгляду можливо точний опис типу радіостанції.
Типологічний аналіз передбачає визначення типологічних ознак, властивих даному типу ЗМІ.
Тому, тіпоформірующімі ознаками для нього будуть наступні.
1. Власник радіостанції, тобто, той, хто фінансує мовлення і отримує різного роду прибуток. Згідно з цим ознакою можна виділити державні, муніципальні, корпоративні, приватні радіостанції.
2. Мета мовлення - головна ідея, що об'єднала творчий колектив і власника радіостанції. Наприклад, метою приватній радіостанції, як правило, є отримання фінансового прибутку від продажу рекламного часу, а метою муніципальної радіостанції - оперативне інформування городян про роботу міських структур та події внутрішньоміського рівня.
3. Аудиторія. Мається на увазі орієнтація на інтереси тієї або іншої категорії населення.
Визначається за місцем проживання, віком, соціальним станом, рівнем освіти, професії і т. д. Аудиторію тієї чи іншої радіостанції умовно можна розділити на:
а) цільову - ту, на яку безпосередньо звернено мовлення цілком або конкретна програма;
б) потенційну, що включає тих, хто може бути слухачем цієї радіостанції за певних обставин;
в) зацікавлену, об'єднуючу тих, хто фінансує діяльність радіостанції і бере участь у її роботі;
г) випадкову, у складі якої ті, хто випадково включив передачу радіостанції і залишився на цій частоті.
Таким чином, перша група ознак відповідає на питання: хто, для кого і з якою метою здійснює мовлення. Всі ці три ознаки нерозривно пов'язані один з одним і в сукупності створюють тип радіостанції.
Наступна група ознак - вторинні (залежні) дає характеристику даного типу радіостанції. Точний вибір цих ознак і їх складових багато в чому забезпечує успіх радіостанції. У цю групу ознак належать такі:
1. Формат мовлення. У це поняття входять: правильно вибудувана структура програмування мовлення, точно підібрана музична стратегія і манера ведення передач, наявність відповідних етичних та естетичних норм роботи творчого колективу.
Формат визначає основу музичного мовлення, обсяг і зміст програмного інформаційного та рекламного мовлення, якої політики дотримуватися - фонової або агресивною, на якого слухача орієнтуватися.
2. Діапазон мовлення. Правильно вибраний діапазон забезпечує доступність радіостанції того слухачеві, на якого вона орієнтована. В останні роки відбувається збільшення числа радіостанцій, що віщають в FM-діапазоні.
3. Склад творчого колективу. У залежності від поставлених цілей він формується з професійних радіожурналістів, ді-джеїв спеціалізуються в певній галузі.
Ді-джей (абревіатура від англійського терміна disc jockey) [7] - це посередник між радіостанцією і аудиторією (для позначення ведучого музичного ефіру існує ще один термін - модератор). Манера ведення ефіру залежить не стільки від особистих установок ді-джея, скільки від загальної концепції та стилістики конкретній радіостанції.
Як відомо, ведучий музичних програм (ді-джей) комерційної інформаційно-музичної радіостанції - її візитна картка. Обов'язковою умовою є те, що ді-джей перш за все повинен досить добре розбиратися в тій музиці, яка день у день звучить на його рідній радіостанції. Професія ді-джея - це мультіпрофессія. Він повинен володіти певними душевними якостями: бути лиха терплячим, вміти слухати інших людей. Ді-джей повинен бути гнучким людиною. Це стосується не тільки його прагнення стежити за потоком життя, помічати в ній все нове, щоб йти в ногу зі своєю аудиторією. Це допоможе йому вийти з незручної ситуації під час ефіру. Крім гнучкості необхідно бути легким на підйом людиною і має мати блискавичною реакцією і здатністю миттєво включатися в роботу.
4. Жанрова політика. Використання тих чи інших жанрів має бути обгрунтованим. Невірно прагнути охопити всі існуючі жанри мовлення, тому що деякі з них мають специфічні особливості і можуть відштовхнути цільового слухача. Перенасичення її одним жанром веде до монотонності і одноманітності мовлення.
5. Звукове оформлення мовлення. Виходячи з того, що радіо - це звучить ЗМІ, необхідно особливу увагу приділити звукового оформлення мовлення.
Третя група ознак - формальні, що характеризують тип мовлення за допомогою вимірюваних параметрів. До цієї групи ознак слід віднести дві ознаки, які дійсно можуть бути виміряні:
1. Обсяг мовлення. Визначається за кількістю годин мовлення в тому чи іншому проміжку часу (від цілодобового до декількох годин на тиждень), а також «віком» радіостанції, тобто строком виходу в ефір.
2. Територія мовлення. Тобто буває: міське, всеросійське, всесвітнє.
Таким чином, використовуючи всі перераховані вище ознаки, можна отримати найбільш цілісне уявлення про сучасний радіомовлення, при створенні класифікації найбільш вірно визначити тип кожного конкретній радіостанції або групи радіостанцій, а також вибудувати конкретну модель радіостанції того чи іншого типу.
1.3 Технологічні та економічні основи радіомовлення
Виникнення окремих засобів масової комунікації й освіту їх системи відбувалося в історичному процесі взаємовпливу двох факторів: соціального як наслідку розширення і ускладнення інформаційних потреб суспільства і науково-технічного як наслідку освоєння нових способів передачі інформації і контакту з масовою аудиторією.
Технічні засоби радіо - передавач, допоміжне студійне устаткування, фізичне середовище (ефір, проводи), приймач. Спосіб здійснення контакту зі слухачем - перетворення мікрофоном звукових сигналів в електромагнітні коливання з виходом їх в ефір або у дротову мережу з наступним зворотним розкодуванням в приймачі одержувача. Фіксованості повідомлення на радіо для слухача не існує, і це багато в чому визначає специфіку радіомовлення. Доставка аудіоматеріалу адресату закладена вже у самій технічної природі радіо: від комунікатора безпосередньо без посередника в будь-яку точку простору і в будь-який момент часу власникові радіоприймача, що забезпечує радіомовлення найвищу в системі засобів масової комунікації оперативність повідомлень і здатність охоплення масової аудиторії. Те, що стосується надійності доставки, то за прийнятим стандартам таке мовлення здійснюється, як правило, в масштабах загальнодержавних каналів радіостанціями великої потужності в середньо-і довгохвильовому діапазонах.
У ультракороткохвильовому FM-діапазоні радіосигнал приймається в межах прямої видимості антени радіопередавача, і тому УКХ-станції та станції FM діапазону забезпечують переважно місцеве мовлення. Таким чином, основний принцип мовника, - мінімізація зусиль аудиторії на доступ до інформації.
Економіка ж радіомовлення будується на дещо інших засадах, ніж економіка друку, де певна частина витрат покривається рекламою, підпискою і роздрібним продажем. Основним джерелом коштів для державних каналів радіо є бюджетні асигнування, доходи від реклами і деяких форм діяльності - таких, наприклад, як комерційне використання своїх звукових програмних фондів, підготовка замовних передач. Комерційні радіостанції існують на доходи від продажу мовного часу, реклами - одного з різновидів такого продажу, на спонсорські субсидії і за рахунок попутного маркетингу. Але безкоштовно радіо для аудиторії тільки гадана. У результаті кожен член суспільства, кожен радіослухач фінансує і державні, і комерційні канали: прямую - за рахунок надходять до бюджету держави податків; побічно - через надбавки до цін на товари і послуги, що компенсують рекламодавцям витрати на їх радіорекламу.

Глава 2. Типологічний аналіз системи радіомовлення
2.1 Типологічний аналіз радіомовлення в умовах сучасних ринкових відносин
Сьогодні по країні, за даними Федеральної служби Росії з телебачення і радіомовлення, що входить до Міністерства у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій, в країні діють 1419 організацій мовлення, з них 292 державні.
Радіо своєму розпорядженні комплексом справді унікальних властивостей, що роблять його всюдисущим і загальнодоступним. Люди слухають радіо, займаючись іншими справами, і при цьому отримують вичерпну інформацію про всі події, це - і новини, і розважальні програми, і театр, і ринок. На відміну від газети і журналу радіо приходить до нас у дім живим людським голосом, здатним передати інформацію одночасно з місць подій, що відбуваються.
В умовах розвитку телекомунікації радіо не тільки не втратило аудиторію, але і збільшило її завдяки оперативному використанню інформації та популярності багатьох програм. Радіо-ефір формується за тимчасовим принципом, диференціюється за програмами. Дохідливість, простота і в той же час емоційність живого слова до сьогоднішнього дня дозволяють радіо користуватися незмінною вдячністю слухачів.
Комерційне радіомовлення, як один з нових для Росії видів діяльності ЗМІ представляє собою нове суспільне явище, має низку істотних якостей, які відрізняються від державних громадських радіомовлення.
До них можна віднести наступні:
а.) Структура і програма комерційних радіомовлення більш насичені й різноманітні, починаючи від інформаційних передач до розіграшів в ефірі;
б.) Інформаційна програма комерційного радіомовлення - це чіткий поділ факту і коментаря, абсолютна оперативність, іноді випереджає інформація, достовірність, максимальне використання різних джерел;
в.) Більшість радіостанцій ведуть мовлення на FM-діапазоні, комерційні радіостанції представляють для слухачів більш якісні музичні програми з різноманітним пристрастю і смаком, але це залежить від формату радіостанції;
р.) За своїм тематичним характеристикам, жанровим формам програми комерційних радіомовлення в більшій чи меншій мірі відрізняються від інших насиченістю та різноманіттям передач в ефірі;
д.) Вузький формат, як комерційної радіостанції, так і комерційній установі, вигідно, якщо аудиторія буде більш однорідною. Це полегшує його вихід в ефірі на конкретну цільову групу слухачів, яка є одночасно споживачем продукції, яка рекламує цю радіостанцію. Основна особливість, яка формує склад аудиторії комерційних радіостанцій, - сильна сприйнятливість до нових форм і змісту передач. е.) Наявність більш жорсткою і оперативного зворотного зв'язку з аудиторією.
На основі макросередовища формується соціальна потреба задоволення потреб суспільства у вигляді оперативної та цікавої інформації, задоволення потреб різних соціальних груп у розважальній сфері, забезпечення інтересів комерційних фірм, установ, організацій або приватних осіб, зацікавлених у розміщенні реклами. Таким чином, інститут комерційного радіомовлення з'явився не випадково, його становлення супроводжується формуванням у нього соціальних функцій, які відображають його роль у суспільстві.
Розрізняють два типи інформаційно-музичних станції:
1. «Багатопрофільні інформаційно-музичні станції»
Основою ефіру «багатопрофільних» станцій є інформаційні та аналітичні передачі. Основна функція журналістів - не формування настрої у слухача, а інформування, безпосереднє спілкування, як зі слухачем, так і з гостями студії, просвітництво, аналіз поточних подій. При цьому провідному даної станції потрібно пам'ятати, що йому слід не «рекламувати» себе і свої знання, а допомагати аудиторії отримувати інформацію, коментарі аналітиків, компетентних гостей програми. Його завдання - бути посередником між слухачем і джерелом інформації.
Ведучий «багатопрофільної» станції, як правило, тільки веде ефір, тобто говорить у мікрофон, відповідаючи за інформаційне наповнення мовного дня, у той час як «розфарбовуванням» ефіру за допомогою музики, фірмових джинглів займається звукооператор, який сидить навпроти за пультом мікшера.
На подібних станціях набагато менше музичної техніки, а у фонотеці крім популярної музики наявна класична, авангардна, джазова, етнічна, оскільки станція не обмежена тим чи іншим форматом, а музика не основа, а фон для ефіру. Прикладами даної станції можуть служити Маяк і Радіо Росії.
2. «Локальні (комерційні) інформаційно-музичні станції»
Локальні інформаційно-музичні радіостанції основний акцент роблять на музику - як саму «гарячу», тобто що має в даний момент найбільший комерційний успіх, так і на популярні російські та зарубіжні хіти минулих років. Цим вони принципово відрізняються від «багатопрофільних» станцій, де головним наповнювачем ефіру є різні новини, суспільно-політичні та просвітницькі передачі і в останню чергу - авторські музичні передачі. Якщо говорити про відсоткове співвідношення музики і слова, то в ефірі «локальних» комерційних інформаційно-музичних радіостанцій присутній в середньому 70% музики і 30% - інформації, у разі «багатопрофільних» станцій - 70% інформації і 30% музики. Цей аспект впливає і на підбір ефірних ведучих. Так як «локальні» інформаційно-музичні радіоканали в основному орієнтуються на досить молодого, енергійного слухача, то, отже, і основний контингент провідних ді-джеїв та ведучих новин - молоді люди віком від 20 до 30 років. «Багатопрофільні» ж радіостанції воліють «бачити» у своїй ефірній студії не надто молодих, інтелігентних, ерудованих ведучих, з багатим життєвим досвідом, які вміють бути цікавими співрозмовниками, як для молодого, так і для більш дорослого слухача, що цікавиться, перш за все подіями в країні і за кордоном, прагне постійно бути в курсі всіх новин.
На «локальної» комерційної інформаційно-музичної радіостанції робота ведучого суміщена з роботою звукоінженера, що рідко буває на «багатопрофільних» станціях. Для «багатопрофільних» станцій характерно роздільне розташування апаратної і мовної студії, то є ведучий, а також гості знаходяться в звукоізольованому приміщенні, де розміщуються мікрофони. Одна з основних заповідей ді-джея - не допустити ніяких, навіть секундних, пауз в ефірі. Це один з компонентів так званого «слухацького комфорту». Оптимальне радійні звучання - виразне, дружелюбне, ненапряженное і впевнене - не змусять слухача сумніватися в станції і продукції, яку вона рекламує. У ді-джея завжди перед очима є «плей-лист» [8], де вказані всі параметри: порядок пісень, їх категорія, тривалість звучання, плавна або різка кінцівка. Таким чином, ведучі ефіру відображають стиль своєї радіостанції.
2.2 Типологічний аналіз радіомовлення міста Новосибірська
Сформований сектор недержавного мовлення представляють незалежні, комерційні, приватні, релігійні та інші радіостанції з обсягом мовлення від декількох годин до цілодобового. Розглянемо особливості деяких з них:
1. «РАДІО ЮНІТОН »(« Радіо нашого міста ») - це сучасна музична радіостанція. За основу музичного матеріалу взято хіти останніх 3-ох років, які користуються популярністю у більшості слухачів. Зарубіжна музика превалює над російськомовними композиціями (70% на 30%). Екстремальні жанри типу репу, панку, хеві і хард року, а також твори «блатний» музики, іменованої «російським шансоном», і прилеглі до нього жанри виключені.
Інформаційна складова радіостанції орієнтована на щоденні потреби жителів міста. Основний акцент у новинах робиться на міські події і сервісну інформацію, від яких безпосередньо залежить життя городян. У висвітленні подій дотримується нейтральна політична позиція.
Радіо ЮНІТОН живе і працює під девізом «Радіо нашого міста». І можна з упевненістю сказати, що діяльність станції знайшла відгук у серцях новосибірців. Про це свідчать соціологічні дослідження радіоринку Новосибірська, де радіостанція Юнітон з року в рік займає топові позиції. Суспільне визнання - це серйозний стимул до постійного самовдосконалення: розвитку вже існуючих проектів та пошуку нових ідей.
У концепції радіостанції велика кількість розважальних програм, ігор і конкурсів для радіослухачів. Серед них: бадьорий, спонукальне шоу «Ранок дозор», проект про бравою молодості і добрих 80-х - «Команда Стерео»; армійський колорит, влучний гумор, новини солдатського життя - у програмі «Бойова подруга»; рейтинг пісень, що звучать в ефірі Радіо Юнітон - у хіт-параді «Sms-топ Мобільний двадцятка» і багато інших.
Радіо ЮНІТОН бере участь у загальноміських заходах. Так, святкування Дня міста стало традицією. Вперше радіостанція представила свою програму на майданчику Первомайського скверу в 1997 році, а в червні 1998 року радіо ЮНІТОН організувало свято для городян вже на головному майданчику міста - площі Леніна.
На базі радіостанції створена і функціонує професійна звукозаписна студія. Технічні можливості студії дозволяють не тільки записувати якісні аудіоролики, але й здійснювати професійну аранжування і запис практично будь-яких музичних творів.
Рекламний відділ радіостанції активно співпрацює з багатьма великими рекламодавцями нашого міста. Реклама на радіо стала популярним елементом у рекламних кампаніях багатьох торговельних фірм, фірм-виробників, підприємств громадського та дозвільної діяльності, сфери послуг.
Розважальні та інформаційно-розважальні програми:
а.) «Ранкова Дозор». Для азартних - ігри з цінними призами, для товариських - привід продемонструвати життєвий досвід і почуття гумору, для активних - гарячі новини ранкової життя міста, країни та світу, ну, і неодмінно - витончений конферанс і бадьорить музичний коктейль.
б.) «Музичний експрес поздоровлень». Щоденна програма поздоровлень за листами (пошта, Інтернет) і дзвінками радіослухачів.
Двічі на день з 12.00 до 13.00 і з 21.00 до 22.00.
в.) «Команда Стерео». Стерео-мода і стерео-музика, стерео-країна і стерео-світ. Все, що було з нами ще кілька років тому, під кращі стерео-хіти з котушкових «мафон».
Інформаційні програми:
а.) «Новини». На початку кожної години головні події дня у місті, Росії та світі, сервісна інформація, курси валют, спортивні новини, а також анонси майбутніх концертів, виставок та інших культурно-масових заходів.
б.) «Кожен день» - пікантні (і не дуже) подробиці з життя зірок вітчизняного і зарубіжного шоу-бізнесу,.
в.) «Автобум». Кожен день по буднях «круті інформаційні віражі» у програмі «Автобум». Важлива інформація, корисні поради та цікаві історії з життя автомобілів та їх власників.
р.) «Автокомпас». «Автокомпас - дорожній знак удачі!» - Так звучить девіз цієї акції. Завдання - допомогти водіям у виборі «правильного шляху» силами самих же автомобілістів. У рамках акції організована система оповіщення про ситуацію на дорогах міста: пробки, угони, екстрений ремонт та інші дорожні сюрпризи.
2. «РОСІЙСЬКЕ РАДІО»
«Більше, ніж радіо!» - Це більше ніж, правда. «Російське Радіо Новосибірськ» належить до найбільшої в світі радіомережі «Русское Радио», що здійснює мовлення більш ніж на 1000 міст Росії, СНД і країн далекого зарубіжжя. Феномен Російського радіо полягає в те, що це перша національна станція, яка втілила новий принцип: звучать музичні твори тільки російською мовою. Професійний склад станції, відмінну якість звучання, гарне виробництво радіореклами, а головне «музика для душі» - все це забезпечило їй майже миттєвий успіх.
Міжнародна мережа «Русское Радио» - це не тільки цілодобове мовлення, а й організація масштабних видовищних заходів найвищого рівня, таких як, наприклад, як національна премія «Золотий Грамофон» або конкурс «Міс Російське Радіо». Це російський стиль: 100% популярної музики в ефірі тільки російською мовою. Все це робить «Русское Радио» неповторним і неповторним.
У Новосибірську «Русское Радио» не тільки ретранслює програму мережі мовлення, а й доповнює її власними програмами, рубриками, інформаційними та рекламними випусками. «Російське Радіо Новосибірськ» самостійно організовує масові розваги поза ефіром - такі як фестиваль «Грамофон Сибіру», День Міста.
Розважальні програми:
а.) «Рання пташка» У світі шоу-бізнесу завжди щось відбувається. І ви дізнаєтеся про це першими, якщо прокинетеся до 8:05;
б.) «Жалобна книга» - Дурять нашого брата! У магазинах, в офісах стільникових компаній, з рекламних щитів .... Пора поставити крапку.
в.) «Місця знати треба» - І хорошисти їх знають! Куди сходити з гостями міста?
р.) Програма для автомобілістів і автолюбителів;
д.) Програма «Стіл Замовлень
Програма користується великою популярністю у радіослухачів, тому що «Стіл Замовлень» - це улюблені російські пісні, які звучать по заявці самих радіослухачів, це можливість привітати і передати привіт своїм друзям і близьким у прямому ефірі Російського радіо.
е.) «Бадьорий вечір» не залишить вас ніяких шансів провести вечір на дивані. Тому що, почувши її, ви дізнаєтеся про безліч цікавих розважальних подій, які відбуваються в нашому місті сьогодні, і які ніяк не можна пропустити.
ж.) Випуски програми «Нерухомий капітал» - це аналітичний огляд ситуації, що складається на ринку нерухомості.
3. LOVE RADIO ЦЕ:
1. Добре сформований, впізнаваний і диференційований від конкурентів образ;
2. Продукт естетичного характеру, пропаганда цінностей любові, добра і краси;
3. Висока якість ефірного продукту;
4. Ефірне мовлення 24 години на добу;
5. Найпопулярніша російська і зарубіжна музика різних напрямів, відповідність до формату CHR;
6. Спеціалізовані музичні та розважальні програми;
7. Інтерактивні програми, розіграші та конкурси, що мають великий відгук серед слухачів;
8. Професійний підхід до створення ефективних рекламних кампаній;
9. Висока якість аудиторії, що забезпечується унікальністю формату.
4. «РАДІО РЕКОРД» - перша танцювальне радіо в Новосибірську на хвилі 107.7. Слухачі - в основному сучасна молодь, яка любить популярну музику і постійно в курсі останніх подій і новин. Ще ця група для тих, хто любить жартівливу програму за заявками радіослухачів "Х і Б".
Радіо Рекорд - лідер рейтингів у віковій категорії 16-35 років. Слухачі - сучасна активна молодь, прихильники динамічного способу життя.
«РЕКОРД» - перша FM-станція, яка стала виступати як промоутерська компанія.
5. «РАДІО 7»
«Радіо 7. На семи пагорбах », - досить популярна радіостанція, яка є російсько-американським проектом.
В ефірі «Радіо 7» звучать хіти 70-х, 80-х і 90-х років, ті самі, перевірені часом, слова яких все на напевно відомі напам'ять. На 105,7 FM не існує кордонів і національних пріоритетів - тут чудово поєднуються італ-диско, хіти американської, французької та англійської естради.
«Радіо 7» - це ще й музика нового часу. Гідне місце серед старих добрих пісень займають хіти останніх років.
Краща добірка пісень, останні новини, розважальні програми та конкурси - щогодини, цілодобово, 7 днів на тиждень на «Радіо 7».
6. «НОВИЙ РАДІО НОВОСИБІРСЬК»
Офіційно заявило про собі 10 травня 2005р. Працює в стереорежимі на двох частотах: FM 101,4 і УКХ 73,58. Зона покриття - місто Новосибірськ.
Відмінною рисою є те, що «НОВИЙ РАДІО НОВОСИБІРСЬК» - єдина радіостанція в Новосибірську, що працює в інформаційно-музичному форматі (60/40). Тільки на цьому радіо новини (міські, федеральні, світові) звучать кожні півгодини, виходить більше 20-ти інформаційно-пізнавальних програм різної тематики.
7. «РАДІО ENERGY»
NRJ - один з найбільш авторитетних і відомих брендів світової радіоіндустрії. NRJ Group - найбільший гравець на європейському радіоринку.
Радіостанції NRJ - Energy віщають у Франції, Австрії, Бельгії, Німеччини, Данії, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії, Болгарії, Швеції, Лівані і на Україну.
NRJ - радіостанції, об'єднані цим брендом, мають стійкий імідж модних, прогресивних, популярних радіостанцій - законодавців музичної моди.
NRJ HIT MUSIC ONLY! - Це слоган радіостанції Energy, так як плей-лист радіостанції складається з найпопулярніших творів.
8. «ГУМОР FM»
«ГУМОР FM» - це перша і єдина на сьогоднішній день радіостанція, основу формату якої складає якісний гумор.
Програмна концепція мовлення:
Співвідношення мовлення продукції даного ЗМІ до загального обсягу мовлення годин на тиждень.
№ п / п
Напрями мовлення відповідно до свідоцтва про реєстрацію ЗМІ
Процентне співвідношення до обсягу мовлення
Коротка характеристика
1
Суспільно-політична
2,5%
Інформація, коментарі, прямі трансляції з місця подій, авторські передачі, струм-шоу, «круглі столи» про суспільно-політичні проблеми суспільства.
2
Соціально-економічне
2.5%
Інформація, коментарі, прямі трансляції з місця подій, авторські передачі, струм-шоу, «круглі столи» про соціально-економічні проблеми суспільства
3
Музично-розважальне
92,5%
Ігри, вікторини, ток-шоу, гумористичні та сатиричні передачі. Вітчизняна і зарубіжна музика всіх жанрів і напрямів. Концерти (у тому числі за заявками радіослухачів).
4
Інформація про події у світі бізнесу, культури, спорту
2,5%
Інформація, коментарі, прямі трансляції концертів, спектаклів, різних спортивних заходів, світська хроніка.
5
Рекламні повідомлення та матеріали поширюються в порядку, передбаченому законодавством Російської Федерації про рекламу.
9. «РАДІО MAXIMUM»
«РАДІО MAXIMUM» - перша російсько-американська радіостанція, заснована компаніями Westwood One, Harris Corporation, StoryFirst Communications і редакцією газети «Московські Новини».
У Новосибірську мовлення Радіо MAXIMUM почалося 25 грудня 1991 року на частоті 99,7 FM.
У 1992 році в ефірі радіостанції з'явилася унікальна служба новин, «Студія 15». Новинні програми Радіо MAXIMUM стали еталоном «нової російської журналістики». Зимою 1993 року MAXIMUM набуває статусу «радіо двох столиць» - починається віщання в Санкт-Петербурзі на частоті 102,8 FM. У 1994 році Радіо MAXIMUM переходить на цілодобове мовлення. У кінці року відкривається перше в Росії уранішнє шоу «Злітна смуга»
Радіо MAXIMUM - перша радіостанція, в ефірі якої у 1995 році стартував відлік двадцяти найпопулярніших, на думку слухачів, пісень.
Стиль MAXIMUM в той час - сучасна модна західна і вітчизняна рок-і танцювальна музика.
У 1995 році Радіо MAXIMUM стало першою радіостанцією, що вирішила провести власний фестиваль «MAXIDROM», зібрав на одній сцені кращі рок-колективи того часу.
MAXIDROM'95 мав величезний успіх. За підсумками року він був названий кращою музичною подією і удостоєний національної премії «Овація», що ще раз підтвердило правильність вибору музичного формату радіостанції. Ця концепція відбивається не тільки в ефірі радіостанції, але і використовується в організації фестивалю «MAXIDROM 2003», куди запрошуються тільки актуальні колективи, що грають, природно, «живу» музику.
З 2005 року Радіо MAXIMUM входить до найбільшого медіа-холдинг Росії «Російська Медіа Група». На даний момент Радіо MAXIMUM є провідною Pop-Rock радіостанцією і добре знайоме тим, хто цікавиться сучасними напрямами світової музики. MAXIMUM пропонує своїм слухачам хіти і нові композиції зарубіжних і вітчизняних зірок.
10. «РАДІО СИБІРУ»
«РАДІО СИБІРУ» - музично-інформаційне радіо для сибіряків 25-45 років. Але це не означає, що інші покоління не беруться в розрахунок. Одна з важливих керівних ідей станції - «Радіо для всієї сім'ї».
Музика на «РАДІО СИБІРУ» - це «Улюблена музика сибіряків», «Народна музика», «Музика всіх поколінь», інакше кажучи - улюблена касета. Але, незважаючи на легкий присмак ностальгії, «РАДІО СИБІРУ» - не ретро-радіостанція. Кращі естрадні пісні останніх 30-ти років - від Валерія Ободзінского до Миколи Баскова, рок-гімни кінця 80-х - початку 90-х, кращі автори-виконавці, найгарячіші сучасні хіти - все це зливається в неповторному музичному візерунку. На відміну від московських мережевих станцій, всі пісні тестуються на земляків-Сибіряк, а не абстрактне «росіянина».
Є й інші важливі відмінності від мережевих станцій.
В інформаційних програмах, неодноразово визнавалися кращими в Новосибірську, одними з кращих в Сибіру і Росії, пріоритетними є місцеві події. «РАДІО СИБІРУ» відповідає ритму життя рідного міста: вчасно розбудить, вдень підтримає діловий настрій, а ввечері улюблена музика сибіряків заколише і створить романтичний настрій в той час, коли московські мережеві станції тільки починають вітати слухачів із закінченням робочого дня.
І, звичайно ж, не можна не згадати провідних музичних програм. Ніякої вульгарності і панібратства! Щирість, уважність, душевність - ось за що їх люблять сибіряки!
11. «РЕТРО FM»
29 травня 2003 р в Новосибірську виникло не просто нове радіо, з'явився новий спосіб життя, під музику минулого, і принципово інший спосіб її прослуховування. Подряпаний вініл, зажують касети, бобіни і котушки перестали бути носіями звуку. Їх замінило сучасне динамічне радіо з музикою «з того життя. У прагненні слухати «РЕТРО FM» покоління зблизилися і примирилися. День за днем ​​до нового радіо підключалися сотні тисяч людей, іноді поодинці, а іноді цілими колективами та профспілками. Це нагадувало бум, епідемію, манію. Всього за 6 місяців «РЕТРО FM» опинилося в «п'ятірці» найпопулярніших станцій Новосибірська. За такий короткий термін злетіти на вершину рейтингу - в новітній історії радіо не вдавалося ще нікому. Це був початок прориву, початок «РЕТРО FM».
Феномен «РЕТРО FM» - не міфічна вигадка соціологів - це факт, підтвердження якому - машини, офіси, будинки, дачі, кафе, торгові центри - там завжди звучить це радіо.
На сьогоднішній день, незважаючи на різні формати комерційні інформаційно-музичні радіостанції планують свій ефірний дня наступним чином:
1. З 6.00 до 10.00 ранку - найбільш гаряче ранковий час, коли до приймачів «припадає» Максимальна кількість слухачів, тому цей сегмент віддається Hard DJs - найяскравішим, дотепним і цікавим радіоперсонажам. Зазвичай вранці працюють пари ді-джеїв - чоловік і жінка, що заряджає енергією і випромінює впевненість і оптимізм. Цей відрізок ефіру заповнюється великою кількістю реклами, новин, анонсів, прогнозами погоди і гороскопами.
2. З 10.00 ранку до 15.00 (16.00) вечора - час, коли люди перебувають на роботі, тому музика і манера вести ефір ді-джеїв повинні бути спокійними, не дратівливими аудиторію.
3. З 15.00 (16.00) до 20.00 - вечірній прайм-тайм. В ефірі в ці години може звучати різна за темпом музика. У цей час в ефірі з'являються нові ведучі категорії Hard DJs, які не тільки налаштовують слухачів на можорний лад, але з допомогою коментарів і емоційного спілкування нагадують, що трудовий день завершено.
4. З 20.00 до 00.00 - час танцювальної музики, реміксів, появи в студії нових ді-джеїв (Medium DJs). У цей час в ефір виходять програми на замовлення, а також авторські програми популярних ведучих, які мають високий слухацький рейтинг.
5. З 00.00 до 6.00 ранку - нічний час, в ефірі звучить спокійна музика. Нічний ефір, як правило, «очолюють» зовсім молоді ведучі або новий ефірний персонал (Light DJs), для яких цей час максимально підходить для того, щоб навчитися працювати в прямому ефірі.
Таким чином, виник сектор недержавного мовлення, радикально змінив звичне структуру радіомовлення в країні.
2.3 Типологічний аналіз радіостанцій за типом мовлення в Мережі
Аналіз великої кількості представлених у Мережі радіостанцій дозволяє визначити типологічну класифікацію радіостанцій за типом їх мовлення в Інтернеті.
До першої типологічної групи належать станції, на сайтах яких представлені лише аудіофайли програм, що йдуть в ефір в он-лайні. Такий спосіб розповсюдження програм створює додаткову можливість для отримання користувачем радійний інформації, але аж ніяк не замінює радіостанцію як таку. Інакше кажучи, такий сайт є не самостійним ЗМІ, а лише мережевим доповненням до ефірної радіостанції. Даних мережевих «додатків» досить багато. Це зумовлено дешевизною і відносною простотою подібного позиціонування в Мережі. Потрібно тільки створення веб-простору для розміщення безпосередньо оболонки сайту і аудіозаписів окремих програм, які транслюються в онлайнових радіоефірах.
У другу типологічну групу входять радіостанції, які поряд з ефірним мовленням ведуть трансляції в Мережі. Даний тип станцій найбільш поширений. Це мовлення також не вимагає створення особливих редакцій, великої кількості співробітників, що обслуговують канал. Достатнім може бути наявність у штаті одного фахівця, здатного налаштувати програмне забезпечення для оцифровки і передачі в Інтернет ефірних радіопрограм. Як приклад таких станцій можна, в першу чергу, привести велика кількість музичних радіостанцій: «Європа плюс», «Русское Радио», «Радіо 7» і т.д.
І, нарешті, третій тип станцій - Net-радіо - це радіостанції, які не мають аналогів в он-лайні і існують тільки в Інтернеті. Як вже зазначалося, подібний тип мовлення з'явився, з урахуванням стрімкості темпів розвитку комунікаційних технологій, досить давно - в середині 1990-х рр.. Однак для Росії та країн СНД він може вважатися відносно новим і тільки «набирає обертів». Прикладами Net-радіо є: радіо «Радіо 101», «Чисте радіо», «SunRadio». Дослідники роблять щодо Net-радіомовлення хороші прогнози, вважаючи його вигідним і привабливим по ряду ознак, в першу чергу, економічних. Радіостанція, яка використовує цей варіант мовлення, є низьковитратних підприємством (в порівнянні з аналогічними он-лайновими організаціями мовлення). Цим даний варіант приваблює до себе не тільки медійні організації, які реалізують в Мережі великі комерційні проекти, а й ініціативні групи громадян (наприклад, молодіжні угруповання), не ставлять за мету отримання прибутку. Сьогодні простота і відносна дешевизна «Net-мовлення» [9], відкритість мережного середовища надають можливість всім бажаючим створювати приватні (навіть індивідуальні), незалежні некомерційні радіомовні Інтернет-канали, що сприяє спостерігається нині процесу демократизації медіадискурсі.
Вимоги, в першу чергу економічні, для реалізації проектів радіомовлення в Мережі відносно невисокі. На відміну від звичного радіо, де фактичного початку мовлення передує довгий шлях (реєстрація юридичної особи, реєстрація засоби масової інформації, отримання необхідної частоти для ведення мовлення, отримання двох ліцензій на право мовлення і трансляцію звукових програм, а також дозвіл на використання радіочастот), для початку Net-мовлення не потрібне отримання додаткових ліцензій. Виняток становлять ті випадки, коли мережеве радіо використовується з метою отримання прибутку.
Важливо також відзначити, що у сучасної мовлення існує ще один широко практикується, особливо регіональними станціями, вид позиціонування в мережі Інтернет: створення так званого «сайту-візитки». Даний феномен ми не маємо права відносити до щойно збудованої нами типології з тієї причини, що «сайти-візитки» виконують лише інформаторскую функцію і до мовлення як такого відношення не мають. Вони являють собою інтернет-сторінки, що виконують роль рекламного агента і довідника, що знайомлять користувача з роботою онлайнової станції, режимом її роботи, програмою передач, ведучими. Їх основна мета - залучення слухачів до радіостанції.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновки про те, що радіомовлення в Інтернеті має цілий ряд переваг в порівнянні з традиційним радіо.
По-перше, варто відзначити не просто значне розширення охоплення аудиторії, а розмивання будь-яких її кордонів у зв'язку з цим, що дозволяє транслювати передачі і відкривати доступ до аудіоархіву для користувачів у всьому світі.
По-друге, мережеві технології дозволяють також візуалізувати аудіоінформацію, шляхом розміщення її на сторінках сайтів компаній. Мовлення в області рекламної діяльності виходить на новий якісний рівень, використовуючи графічні представлення товарів, які раніше з ряду причин неможливо було прорекламувати вербально.
По-третє, розміщення сайтів радіостанцій в Мережі і використання новітніх технологій у сфері комунікації дозволяє оптимально реалізовувати принцип інтерактивності і створювати зв'язку нового типу, недоступні радіомовлення раніше - «слухач-слухач».
По-четверте, радіо в Інтернеті є низьковитратних, щодо його традиційного попередника, підприємством. Це відбувається з причини відсутності необхідності додаткового ліцензування, оренди великих площ і придбання дорогого устаткування для ведення трансляцій в Інтернеті.
По-п'яте, саме завдяки новітнім технологіям в області комунікації з'являється таке нове явище, як подкастинг, що дозволяє слухачам ставати не просто пасивними споживачами інформації, але активними учасниками комунікації.

3. Стан і перспективи розвитку радіомовлення в Росії на початку XXI століття
Прискорена інформатизація суспільства на рубежі століть висуває нові вимоги до систем звукового радіомовлення. Поряд з використанням традиційних технічних засобів у довгохвильовому (ДВ), середньохвильовому (СВ) і короткохвильовому (КВ) діапазонах впроваджуються супутникові системи аналогового і цифрового радіомовлення.
Перехід до цифрової обробки сигналів у сучасних інформаційних системах дозволяє досягти нового рівня, як за якістю програм, так і за їх універсальності і енергетичними характеристиками.
Залежно від потужності передавачів і діапазону робочих частот, передавачі з амплітудною модуляцією (АМ) забезпечують мовлення для населення не тільки Росії, але і багатьох країн світу.
Стан передавальної мережі АМ-мовлення в даний час залишає бажати кращого через невідповідність передавальних пристроїв сучасним вимогам:
- Відсутності режиму односмуговою передачі;
- Неможливості регулювання рівня несучої, що дозволяє поліпшити умови електромагнітної сумісності і зменшити енергоспоживання,
- Відсутність пристроїв автоматичного обслуговування;
- Низького коефіцієнта корисної дії, що не перевищує 50%, в порівнянні з сучасними передавачами, що мають ККД 85-90%;
- Відсутності режиму передачі спеціальних цифрових сигналів, що піддаються спектральному стисненню за методом MPEG.
Слід врахувати і фізичну зношеність близько 60% передавачів, що знаходяться в експлуатації. Перераховані вище причини і фізична зношеність, а також і «старіння» передавальних пристроїв, низька ефективність через малу ККД передавачів вимагають повної модернізації радіомовних мереж ДВ-, СВ-і КВ-діапазонів. Випробування сучасного передавального обладнання при передачі цифрових сигналів із сучасними методами модуляції, проведені у Франції, в США і в Росії в період 2005-2007 рр.., Показали, що при прийомі сигналів на спеціальні цифрові приймачі є можливість зменшити потужність випромінювання передавачів на порядок. Це означає, що і економія на електроенергії зросте на порядок. Враховуючи величезний парк побутових приймачів, розрахованих на аналоговий сигнал з амплітудною модуляцією (АМ), в даний час ведуться роботи зі створення спеціальної приставки до них, що дозволяє приймати сигнали цифрового мовлення. Ця приставка буде доступна за ціною для широких верств населення.
Таким чином, можна сформулювати два основних напрями модернізації мережі звукового радіомовлення в ДВ-, СВ-і КВ-діапазонах.
Перше - це поступова планова заміна виробили свій термін потужних передавачів сучасними з підвищеним ККД.
І друге - з появою на ринку сучасних цифрових передавачів доцільно замінювати ними парк передавачів з амплітудною модуляцією, в першу чергу в мережі радіомовлення, яка обслуговує далеке зарубіжжя.
Цифрове радіомовлення в ДВ-, СВ-і КВ-діапазонах:
Успішне впровадження в експлуатацію системи цифрового радіомовлення (ЦРВ) за проектом "Еврика-147" та її модифікацій в УКХ діапазонах (88 ... 108, 217 ... 230, 1450 ... 1470 і 2310 ... 2300 МГц) призвели фахівців до висновку про необхідність впровадження цифрових методів передачі в добре відомих фахівцям і слухачам довгохвильовому, середньохвильовому і короткохвильовому діапазонах.
З урахуванням того, що у населення планети в 2004 році знаходилося більше двох мільярдів приймачів, які забезпечують прийом віддалених радіомовних станцій цих діапазонів, роботи з впровадження цифрової технології в зазначених діапазонах дуже актуальні.
При розробці систем ЦРВ з метою використання радіоканалів, відведених аналоговому мовленню, були прийняті наступні умови:
- Сумісність з односмуговими аналоговими радіомовними сигналами, що дозволить приймати цифрові і аналогові сигнали на наявні у населення порівняно дешеві приймачі, модернізовані за допомогою спеціально встановлених плат;
- Відсутність перешкод для аналогових радіомовних сигналів при одночасній передачі обох видів сигналів через один передавач;
- Можливість використання існуючого парку передавачів та антенно-фідерних пристроїв.
Передбачається можливість передачі в загальному цифровому потоці спільно з радіомовними сигналами різної додаткової інформації (про погоду, курс валют, електронної пошти тощо). У системі повинні бути передбачені додаткові групи несучих сигналів, по яких передаються службова і комерційна інформація (номер та зміст програми, метеозведення, курси валют тощо). Остаточний висновок на користь одночастотних або багаточастотних систем поки не зроблений, проте порівнянням систем встановлено, що приймач в одночастотній системі значно складніше. У такому приймачі вирішальна схема повинна працювати на швидкості до 600 х 106 операцій в секунду, у той час як у многочастотной системі достатня швидкість обробки сигналів 50 х 106 операцій в секунду. Враховуючи величезний парк приймачів в світі, ця обставина може стати вирішальним.
Результатами випробувань в Росії систем цифрового мовлення в ДВ-, СВ-, КВ-діапазонах стало наступне:
1. Випробування цифрових систем радіомовлення в СВ-діапазоні проводяться з 2006 року. У них брали участь: Головний центр управління мережами радіомовлення і магістральної радіозв'язку (ГЦУРС); ООТ "Октод" (колишній Жовтневий радіоцентр); Московська радіомовна мережа (МРВС) за участю фахівців НИИР.
Протягом 2005 - 2007 років проводилися вимірювання і регулювання деяких параметрів апаратури (приймачів, що задає генератора), з метою узгодження окремих блоків між собою.
Працездатність системи при передачі цифрових сигналів підтверджена проведеними тестовими випробуваннями. Ці випробування виявили необхідність ретельного узгодження характеристик передавача та антенно-фідерного тракту.
При відповідному погодженні антени з передавачем та добре налаштованих приймачах цифрове радіомовлення в середньохвильовому діапазоні дуже перспективно.
2. З радіоцентру Підмосков'я ЦРР-1 14-15 листопада 2007 року спеціалістами ГЦУРС і фірми Thomcast (Франція) була організована ретрансляція програми "Голос Росії" на Європу у смугах частот 9, 12 і 17 МГц. Радіосигнали приймалися в Німеччині, Англії і Франції. Якість модульованого аналогового сигналу на виході цифрового приймача було цілком задовільним
3. У період 13-15 грудня 2007 р. в Японії в процесі проведення виставки виробників радіоапаратури були проведені випробування російського передавача "Пурга" в різних режимах налаштування з використанням більш ефективних антен.
Метою випробувань було перевірити можливості використання існуючого парку радіопередавальних пристроїв, методик проведення вимірювань та підтримки експлуатаційних характеристик у допустимих нормах.
Результати випробувань цілком задовільні.
Для впровадження систем цифрового мовлення необхідно:
- Розробити частотні плани, що передбачають використання багаточастотних і одночастотних мереж, а також спільну роботу аналогових і цифрових мереж;
- Розробити пакет регламентуючих документів, що регулюють умови доступу до ресурсу спектра;
- Розробити перспективний план перерозподілу смуг частот, які вивільняються в результаті переходу від аналогового до цифрового радіомовлення;
- Підготувати проекти рекомендацій в МСЕ-Р;
- Виготовити дослідні зразки, провести експерименти в різних умовах поширення радіохвиль;
- Розробити стандарти та організувати виробництво радіосигнали і приймального обладнання;
- Ввести в дію нову систему з урахуванням перехідного періоду від однієї системи до іншої.
Ці завдання пропонується вирішувати шляхом організації випробувань у досвідчених зонах. До теперішнього часу російські фірми ООТ "Октод" (Москва), АТВТ "МАРТ" (Санкт-Петербург), і ряд інших фірм накопичили певний досвід з модернізації існуючого парку передавальних і антенно-фідерних пристроїв для забезпечення якісної передачі цифрових сигналів у ДВ-, СВ-і КВ-діапазонах. Доцільно також активізувати роботу зі створення приймачів для прийому цифрових сигналів, або спеціальних недорогих приставок до наявних у населення приймачів. Перехід на цифрове мовлення в ДВ-, СВ-і КВ-діапазонах дозволить зробити якісний стрибок в радіомовленні, а економічні витрати швидко окупляться тільки за рахунок економії електроенергії, споживаної радіопередавачами.
Перша зустріч - перша любов - перший поцілунок ... Радіо з такою ідеологією приречене бути першим! Крок за кроком станція робила все, щоб стати ще ріднішим, ближче, найулюбленіше. Так на РЕТРО FM

Висновок
У даній роботі було розглянуто та виявлено таке, а саме:
- Обгрунтовані типологічні ознаки радіомовлення;
- Проаналізовано радіостанції з точки зору їх функціонально-цільових, програмних, структурних, жанрових та інших типологічних особливостей;
- Здійснено класифікацію радіостанцій по типологічними ознаками;
- Виявлено типологічні особливості організації та функціонування міських радіостанцій;
- Систематизовано уявлення про види і типи радіостанцій.
Радіомовлення - здійснює різні функції: задовольняє інформаційні потреби особистості, суспільства і держави; поширює інформацію повніше, швидше, достовірніше і емоційніше інших ЗМІ; забезпечує суспільство достатнім обсягом інформації, доступній та зрозумілій масовій свідомості, представляє набір фактів, аргументів і контраргументів; виховує особистість і розважає. Таким чином, розглянувши вищезазначені питання, можна прийти до висновку, що радіо грає дуже важливу, а часом і ключову роль в системі засобів масової інформації країни. Адже історично радіо було і залишається головним джерелом інформації, особливо в регіонах Росії.
У роботі представлені значущі теоретичні положення щодо методології типологічного дослідження радіомовлення; аналізуються ті зміни системи радіомовлення, які вона зазнає в умовах демонополізації ефіру та формування радіоринку. Практична значимість роботи визначається наявністю в ній системи типологічних ознак для радіомовлення, що дозволяє здійснювати класифікацію та теоретико-типологічний аналіз радіостанцій.
Специфічною особливістю сучасного радіо слід назвати і його масштабність. По-перше, радіо всюди може бути прийнято, по-друге, на відміну від Інтернету та супутникового телебачення воно доступне найширшим верствам населення. «Територію» радіомовлення значно розширили транзисторні приймачі та Інтернет, вони відвоювали для нього величезні масиви простору і часу: на планеті практично немає таких місць, де не могли б прийматися радіомовні станції. Радіо давно вже стало органічною частиною життя людей: по ньому ми звіряємо годинник (кожна поважаюча себе радіостанція дає сигнали точного часу), воно допомагає скоротати час під час їзди, задовольняє наші музичні пристрасті, повідомляє про погоду і т.п. Все це підвищило вимоги до нього як до мобільного засобу масової інформації.
Матеріалом для дослідження склали вибрані різні праці вчених в галузі типології засобів масової інформації та системного підходу у вивченні мас-медіа за різні періоди часу. Аналіз практики сучасних радіоструктур показав, що станції, особливо недержавні, мають приблизно однаковою технічною базою, однаковим творчим потенціалом, мають рівні можливості для створення якісного ефірного продукту. Але чомусь в одних високий рейтинг, у інших - ні. На мою думку, вся справа в стилі. В одних радіостанцій є свій стиль, інші виступають як безликі освіти. Під стилем, на мою думку, слід розуміти критерії, якими керується творчий склад станції, працюючи з оформленням ефіру, програмами, організовуючи акції і т.д., те, що дозволяє йому виявляти свою індивідуальність.
Одним словом, сучасне радіо повинно бути мобільним, динамічним, інформаційно насиченим, багатозвучні, привабливим для слухачів.
Аналіз структури сучасного радіомовлення дозволяє виділити ряд важливих тенденцій в його розвитку.
1. Сформувався стабільний інтерес аудиторії до радіопрограм і радіомовлення в умовах широкого вибору каналів;
2. Визначилася і консолідувалася аудиторія різних станцій;
3. Спеціалізація каналів, пошук своєї мовної ніші,
свого формату програм, своєї аудиторії - важливі напрямки розвитку мовлення.
4. Новий імпульс отримало розвиток інформаційного радіомовлення, зросла його оперативність, достовірність, динамічність завдяки використанню постійно розширюється спектру джерел інформації, новітніх технологій.
5. Продовжують розвиватися розмовні програми типу шоу.
6. Особливо помітний дрейф радіомовлення в бік розважальних, ігрових програм, що значною мірою пояснюється не тільки прагненням залучити аудиторію, але і конкурентною боротьбою з телебаченням.
7. Головна дійова особа сучасного радіомовлення - ведучий (ді-джей, журналіст, шоумен), тому так важливі його професійні якості, індивідуальність.
8. Прямий ефір і як його наслідок - інтерактивність радіомовних програм стали повсякденною мовною практикою. Радіослухач не тільки активний у виборі каналу, він безпосередньо включається в процес створення передачі як його учасник.
9. Змінилося і програмування, його форми різноманітні: від чіткого планування сітки мовлення до вільного програмного потоку.
10. Жорстке форматне програмування полягає у верстці плей-листів і дозволяє домагатися більш суворої спеціалізації комерційної станції, гарантує захист від розмивання формату, допомагає утримувати аудиторію.
Вообщем в нове століття сучасне радіо входить як сформована система загальнонаціональних (федеральних), регіональних та місцевих каналів, що розрізняються за охопленням аудиторії, типам власності, спрямованості і форматам мовлення, популярності у слухачів.

Список літератури
1. Радіожурналістика. Підручник під ред. А.А. Шерел. - 2-е вид. - М.: Изд-во «Вища школа», 2002. - 304 с;
2. Ворошилов В.В. Журналістика. Базовий курс. Підручник. 5-е видання. - СПб.: Вид-во Михайлова В.А., 2006. - 640 с;
3. Барабаш Н.С., Дебабова О.А. і ін Вітчизняне радіомовлення на сучасному етапі: Сб.ст.М., 1998;
4. Бєляєв С., Коробицино В. Радіостанції Росії. Державне та незалежне мовлення. М., 2002 р;
5.Система засобів масової інформації Росії. Під ред. Я.М. Засурского. М., 2001 р;
6. Почкаев Є.П. Технологія ЗМІ. Виразні засоби телебачення і радіо: Учеб. посіб. СПб., 1999 р;
7. Сапунов Б.М. Філософські проблеми масової інформації та телерадіокомунікації. - М., 1999 р;
8. Шкондін М.В. Засоби масової інформації: системні характеристики. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 186с;
9. Бакулев Г.П. Конвергенція медіа та журналістика / Г.П. Бакулев - М.: Інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення і радіомовлення, 2006. - 109 с;
10. Колодкін В.А. Радіо в Інтернеті, 2007. - Сер. Філологія. Журналістика. - № 1 - С. 103-110;
11. Сухов П.В. Інтернет-ЗМІ: системні характеристики радіомовлення. канд. філол. наук: 10.01.10. - М., 2007. - 1999 с;
12. Журнал.Broadcasting. Телебачення і радіомовлення "
13.Журнал «625» - це періодичне видання, присвячене всім технічним і технологічним аспектам телевізійного виробництва та мовлення.
14. Система засобів масової інформації Росії: Навчальний посібник для вузів / Я.М. Засурский, М. А. Алексєєва, Л.Д. Болотова та ін; під ред. Я.М. Засурского.-М.: Аспект Пресс, 2003. -259 С;
15. Смирнов В.В. Жанри радіожурналістики: Навчальний посібник для вузів / В.В. Смирнов. - М.: Аспект Пресс, 2002. - 288с;
16. Радіомовлення в Інтернеті: принципи функціонування, типологія і структура сайтів. Канд. філолог, наук. / В.А. Колодкін. - Воронеж. 2005. - 183 с;
17. Російський FM: музика в ефірі: навчально-методичний посібник / Т.Ю. Пиніна. - М.: МГУ, 2003. - 72 с;
18. Радіо: музичне, новинне, громадське ... / [Під ред. В. А. Сухарева, А. А. Аллахвердова]. - М.: Фонд незалежного радіомовлення, 2001. - 224 с;
19. Уподобання радіослухачами різних типів передач і очікування аудиторії з розміщення радіопрограм (результати соціологічного опитування) / О.В. Кульок. - М.: ВГТРК, 1997. - 67 с;
20. Індустрія рейтингів: Введення в медіаметрію: Навчальний посібник для студентів вузів / І.Д. Фомічова. - М.: Аспект Пресс, 2004. - 155 с;

ДОДАТОК 1
4,1
2,6
2,6
6,2
3,6
10,8
16,5
8,8
19,1
13,4
18,1
24,8
24,8
34,1
34,1
«DFM»
Радіо Міська
хвиля
Радіо Energy
Радіо 7
Радіо Шансон
Радіо Сибіру
LOVE Радіо
Авторадіо
Європа плюс
Юмор FM
Російське Радіо
Ретро FM
Радіо Юнітон
Радіо Рекорд
Радіо Maximum
Радіо Вести FM
1. Комерційні радіостанції за охопленням аудиторії в цільовій групі 14 - 39 років
1.1 Середньодобова аудиторія в тис. чол

ДОДАТОК 2
2. Популярність комерційних радіостанцій серед чоловіків і жінок

3. Популярність комерційних радіостанцій серед підгруп по сфері зайнятості
3.1 Сфера бізнесу


ДОДАТОК 4
3.2 Робочі


3.3 Службовці


ДОДАТОК 5
3.4 Сфера послуг[1] радіожурналістика. Шерел А.А - 2-е вид. - М.: Изд-во МГУ, 2006. - 367 с.
[2] радіожурналістика. Шерел А.А - 2-е ізд.стр 374
[3] Радіо: музичне, новинне, громадське ... / [Під ред. В. А. Сухарева, А. А. Аллахвердова]. - М.: Фонд незалежного радіомовлення, 2001. - 224 с;
[4] Шкондін М.В. Засоби масової інформації: системні характеристики. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 186с
[5] Бєляєв С., Коробицино В. Радіостанції Росії. Державне та незалежне мовлення. М., 2002 р.
[6] Шкондін М.В. Засоби масової інформації: системні характеристики. - М.: Изд-во МГУ, 2005. - 186с;
[7] Бєляєв С., Коробицино В. Радіостанції Росії. Державне та незалежне мовлення. М., 2002 р, стор 309.
[8] радіожурналістика. Шерел А.А, вид «Вища школа», стор 318.
[9] Колодкін В.А. Радіо в Інтернеті, 2007. - Сер. Філологія. Журналістика. - № 1 - С. 103-110.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Журналістика, видавнича справа та ЗМІ | Курсова
184.5кб. | скачати


Схожі роботи:
Радіомовлення
Радянське телебачення і радіомовлення
Особливості сучасного релігієзнавства
Розробка передавача для радіомовлення в синхронній мережі
Особливості сучасного ділового наради
Особливості сучасного валютного ринку
Особливості сучасного страхового ринку
Особливості сучасного рекламного ринку
Особливості проведення сучасного уроку історії
© Усі права захищені
написати до нас