Система управління та контроль якості продукції на ВАТ Гродненський м`ясокомбінат

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Організаційна структура управління якістю продукції на підприємстві ВАТ "Гродненський м'ясокомбінат" представляє собою єдність ступенів і ланок управління в їх залежності і співпідпорядкованості і включає всі підрозділи підприємства, що беруть участь в управлінні і виробництві продукції.

Структура системи визначається складом служб і підрозділів, змістом і розподілом між ними завдань та функцій управління і необхідних для виконання коштів. При цьому вона передбачає багаторівневу організацію управління: об'єднанням, підприємством, цехом і т.д.

Політика підприємства в області якості
Можна виділити такі рівні організації управління якістю продукції на підприємстві (рис. 2.).

Рис. 2. Рівні організації управління якістю

Організаційна структура комплексної системи управління якістю продукції на підприємстві ВАТ "Гродненський м'ясокомбінат", дозволяє сформулювати наступні принципи її побудови:

відповідність структури із забезпеченням максимальних можливостей для досягнення поставлених цілей щодо якості;

відділення робіт з планування і прогнозування управління якістю продукції від поточних робіт з регулювання і контролю якості продукції;

централізація у вирішенні питань загальної політики при децентралізації у вирішенні оперативних питань, пов'язаних із забезпеченням якості продукції;

створення організаційних механізмів, що дозволяють здійснювати ефективну координацію робіт із забезпечення якості продукції та розробці заходів профілактичного характеру;

забезпечення комплексного управління якістю продукції при розробці конкретних проектів, окремих виробів;

створення організаційних умов, що забезпечують внутрішньо розвиток організаційної структури, її гнучкість і динамічність.

Загальне керівництво комплексною системою управління якістю продукції здійснюється генеральним директором, а координація робіт, пов'язаних з функціонуванням і розвитком системи, звичайно покладається на спеціальний підрозділ. У структурі управління якістю визначається і конкретизується роль кожної ланки управління, показується ступінь інтеграції та спеціалізації функцій управління.

У відповідності з основними принципами міжнародних стандартів щодо якості при управлінні якістю на підприємстві, в тому числі і на згадуваному, виконуються наступні функції:

прогнозування потреб, технічного рівня і якості продукції;

планування якості на етапі підготовки виробництва;

планування, контроль і оцінка вихідних матеріалів;

контроль і оцінка якості продукції і процесів у ході виробництва;

організація потоків інформації;

розробка засобів її збору і передачі;

підготовка і навчання персоналу;

забезпечення якості технічного обслуговування;

керівництво діяльністю з управління якістю;

атестація продукції;

правове забезпечення якості продукції.

На ВАТ "Гродненський м'ясокомбінат" координацію робіт із забезпечення якості продукції здійснює Відділ головного технолога.

Сертифікація, стандартизація і контроль якості продукції є найважливішими органічно взаємопов'язаними між собою елементами загального механізму управління якістю. На підприємстві ВАТ "Гродненський м'ясокомбінат" стандартизація і сертифікація якості продукції, що випускається виражена таким документом, як Сертифікат відповідності, який видається на кожний вид продукції, видається Державним комітетом з стандартизації, метрології та сертифікації Республіки Білорусь один раз на 3 роки.

Крім того, при виготовленні продукції ВАТ «Гродненський м'ясокомбінат» використовує прянощі, що купуються за кордоном, зокрема, в Німеччині. Якість експортованих прянощів підтверджується сертифікатом якості, виданим Німецьким Атестаційний Товариством Системи Управління Якістю. Даний сертифікат відповідає вимогам норми DIN ISO 9001.

Контроль за якістю продукції на ВАТ «Гродненський м'ясокомбінат» здійснюється з урахуванням специфіки виробництва м'ясної продукції. Всю продукцію дане підприємство виробляє у відповідності з технічними умовами та спеціальними рецептурами, розробляються головним технологом, бюро з розробки нових видів продукції і погодженим з Головним державним санітарним лікарем РБ.

У технічних умовах конкретно вказуються: яка сировина, прянощі і матеріали можна використовувати при виробництві певного найменування товару; яким ГОСТам і технічним умовам повинні відповідати дані складові; співвідношення сировини, прянощів і матеріалів на 100 кг своєї продукції і т.д.

Наприклад, для виготовлення ковбас варено-копчених салямі застосовують такі сировину і матеріали: яловичину за ГОСТ 779; свинину по СТБ 988 і т.д. Вміст токсичних елементів, антибіотиків, нітрозамінів, пестицидів і радіонуклідів у сировині не повинно перевищувати діючих Республіканських допустимих рівнів, встановлених СанПиН 11-63 РБ.

Контроль здійснюється такими методами:

Правила відбору та підготовки проб - по СТБ 1036, СТБ 1053, СТБ 1059, ГОСТ 9792, ГОСТ 26929.

Методи випробувань проводять за ГОСТ 9959, ГОСТ 8558.1, ГОСТ 9793 та інші;

Для контролю якості упаковки і маркування, якісних показників і маси нетто роблять вибірку одиниці транспортної тари з різних місць партії в кількості 10% від партії, але не менше 2. Якість упаковки і маркування визначають візуально і т.д.

Тобто, можна сказати, що контроль за якістю виробів і дотриманням технологічних режимів здійснюється на всіх стадіях виробництва.

Непрямим показником якості продукції є брак. На ВАТ «Гродненський м'ясокомбінат» щомісяця проводяться інвентаризації, в ході яких виявляються причини зниження якості продукції, якщо був, брак продукції, підраховуються збитки, які відносяться на винних осіб або на господарські результати, в разі неможливості встановлення винної особи.

Так, в результаті інвентаризацій, проведених у 2002р. ВАТ «Гродненський м'ясокомбінат» зазнав збитків у розмірі 3729284 рубля. Причиною збитків став брак у виробництві м'ясної продукції внаслідок недотримання працівниками технологічних процесів і рецептур.

Наприклад, у квітні 2002р. в результаті фізико-хімічних досліджень було виявлено, що сосиски «Молочні» не відповідають стандарту за вмістом вологи - 64,8% замість норми в 68%, з утримання солі - 1,85% замість 2,1% норми. У результаті органолептичної перевірки на розрізі даних сосисок виявлено фарш сірого кольору. Комісія вважає, що причиною зниження якості стало порушення технології приготування фаршу.

У цілому, вивчення організації процесів управління якістю на ВАТ "Гродненський м'ясокомбінат" дозволили зробити висновок про недостатню їх ефективності. Завдання, які вирішуються в процесі управління якістю продукції, розосереджені по різних функціональних підсистем, що не забезпечує комплексність та оперативність розрахунків. Переважають завдання з обліку дефектів, які не сприяють виявленню причин виявленого шлюбу та прийняття оптимальних рішень з управління якістю. Виходячи з цього виникає необхідність виділення комплексу завдань з управління якістю продукції в самостійну автоматизовану систему підтримки прийняття рішень.

Список літератури

Альперін Л.М. МС ІСО серії 9000: принципи, підходи і перший досвід використання. / / Стандарти і якість. -1999р. - № 9. -С.18-21.

Брун М., Георгі Д. Управління якістю: витрати і вигоди / / Проблеми теорії і практики управління. -2000. - № 1. -С.95.

Гиссин В.І. Управління якістю продукції. -Ростов-на-Дону: Фенікс, 2000. -254с.

Ісікава К. Японські методи управління якістю. -М.: Економіка, 1998. -289с.

Круглова Н. Ю. Нові підходи до управління якістю продукції / / Російський економічний журнал. -1992. - № 6. -С.63.

Ніксон Ф. Роль керівництва в забезпеченні якості та надійності. -М.: Видавництво стандартів, 1990р. -306с.

Окрепилов В.В. Управління якістю. -М.: Економіка, 1998. -318с.

Парфеновскій А.Б., Лукашин А.Я. Управління якістю продукції. -М.: Економіка, 1990. -415с.

Сегецці Г.Д. Політика європейських країн у сфері управління якістю. / / Стандарти і якість. -1988р. - № 5. -С.8-15.

Томілін В.Н. Управління якістю в умовах переходу до ринкової економіки. / / Стандарти і якість. -1992р. - № 10. -С.21-25.

Економіка підприємства і галузі промисловості. / Под ред. А.С. Пелиха. -Ростов-на-Дону: Фенікс, 1999. -418с.

Економіка підприємства. / Под ред. В.Я. Горфінкеля, Є. М. Купрякова. -М.: Юніті, 1996. -356с.

Економічні проблеми підвищення якості продукції: аспекти стану та рішення. / Под ред. Ю.І. Ефімичева. -Н.Новгород.: Перспектива, 1996. -357с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Реферат
20.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Контроль якості продукції 2
Контроль якості продукції
Державний контроль якості продукції
Якість та контроль якості продукції
Контроль якості продукції на підприємстві машинобудування
Контроль якості готової лікеро-горілчаної продукції
Еволюція підходів до управління якістю продукції Показники системи якості продукції
Економічний аналіз конкурентоспроможності та якості продукції на прикладі ВАТ Горизонт
Аналіз обсягу асортименту та якості і матеріаломісткості продукції ВАТ Шадринский молочноконсервний
© Усі права захищені
написати до нас