Система технічного обслуговування і ремонту ВАЗ 2109

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
Курсовий проект
На тему «Система технічного обслуговування і ремонту ВАЗ-2109»
 
 

Спеціальність Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
 
 
 
 
Виконав: Перевірив:
Ст. групи А-410 Журкін О.А.
Лукичев С.Л. Голова
Тихий В.М.
 
 
 
                    
Севастополь 2004


Загальний розділ

Сутність системи ТО і ТР

1.1.1. система технічного обслуговування і ремонту техніки, основні положення

Для попередження підвищеного і передчасного зношування та інших руйнувань деталей, а також для забезпечення нормального технічного стану і високопродуктивної економічної роботи машин протягом усього періоду експлуатації служить система технічного обслуговування і ремонту машин.
Система технічного обслуговування і ремонту машин передбачає комплекс робіт, спрямованих на забезпечення або відновлення необхідного технічного стану і працездатності машин протягом усього періоду експлуатації. Ця система включає в себе наступні елементи: технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт.
Технічне обслуговування - це комплекс обов'язкових, планомірно проведених робіт з підтримки працездатності або справності машин у період їх експлуатації, зберігання і транспортування. Воно передбачає обкатних, очисні, контрольні, діагностичні, регулювальні, мастильні заправні, кріпильні та монтажно-демонтажні роботи, а також роботи з консервації машин та їх складових частин.
Види технічного обслуговування та їх періодичність встановлює розробник-виробник машини за погодженням із замовником і споживачем відповідно до діючих стандартів.
Поточний ремонт виконують для забезпечення або відновлення працездатності машин при експлуатації. Він полягає в заміні і (або) відновленні окремих складових частин машини.
Зміст і організація проведення поточного ремонту залежать від виду машини, періоду її використання і технічного стану. Окремі складові частини машини, які досягли граничного стану, при поточному ремонті можна замінювати новими або відремонтованими за умови, що інші основні складові частини машини мають запас ресурсу до наступного ремонту.
Капітальний ремонт проводять для відновлення справності та повного (або близького до повного) ресурсу машини. Він характеризується повним розбиранням та складанням машини, заміною всіх зношених деталей (в тому числі і базових) і будь-яких складових частин новими або відремонтованими, а також обкаткою і випробуванням складових частин і машини в цілому. Капітального ремонту піддають не тільки машини, але і їх складові частини. Капітальний ремонт, як правило, виконують на спеціалізованих підприємствах.
Технічний стан і причини несправностей машини в цілому і (або) її складових частин визначають за допомогою засобів і методів діагностування, а потім за його результатами дають рекомендації про необхідність відновлення працездатності шляхом регулювання механізмів, заміни чи ремонту окремих складових частин.
Терміни, зміст і порядок виконання кожного елемента системи технічного обслуговування і ремонту встановлені правилами, дотримання яких є обов'язковим при експлуатації машин.

1.1.2. Види і періодичність технічних обслуговувань і ремонтів автомобілів.

Положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту встановлено наступні види технічного обслуговування і ремонту: щоденне технічне обслуговування (ЕТО), перше технічне обслуговування (ТО-1), друге технічне обслуговування (ТО-2), сезонне технічне обслуговування (СТО), поточний ремонт, капітальний ремонт і технічний огляд.
Щоденне технічне обслуговування виконують 1 раз на зміну після роботи автомобіля на лінії або перед виїздом його на лінію. Основне призначення ЕТО - загальний контроль, спрямований на забезпечення безпеки руху, підтримку зовнішнього вигляду автомобіля і його заправка.
Перше і друге технічні обслуговування проводять через певні пробіги автомобілів, що встановлюються в залежності від дорожніх умов експлуатації (табл. 2). Основне призначення ТО-1 і ТО-2 - зниження інтенсивності зношування деталей і підтримання автомобілів в працездатному стані.
Поточний ремонт автомобілів не регламентують певним пробігом, його виконують за потреби при ТО-1 і ТО-2, тобто без прийнятої періодичності. При поточному ремонті усувають виникають відмови і несправності. Він сприяє виконанню встановлених норм пробігу до капітального ремонту при мінімальних простоях.
Капітальний ремонт проводять через встановлені норми пробігу (в кілометрах), що залежать від категорії дорожніх умов експлуатації та природно-кліматичних зон. При капітальному ремонті відновлюють працездатність і ресурс автомобіля, що забезпечує його пробіг не менше 80% від норми пробігу для нового автомобіля та його агрегатів.
Дорожні умови експлуатації всіх автомобілів розділені на п'ять категорій. Для автомобілів, що працюють у сільському господарстві, періодичність технічного обслуговування і ремонту визначають з урахуванням чотирьох категорій дорожніх умов експлуатації, характеристика яких наступна: друга категорія дорожніх умов експлуатації - автомобільні дороги з бітумомінеральним, щебеневим, гравійним і дьогтебетонних покриттям; третя категорія дорожніх умов експлуатації - автомобільні дороги з твердим покриттям і грунтові дороги, оброблені в'яжучими матеріалами; четверта категорія дорожніх умов експлуатації - грунтові дороги, укріплені або поліпшені місцевими матеріалами; п'ята категорія дорожніх умов експлуатації - природні грунтові дороги.
У таблицях 1 і 2 наведено періодичності технічного обслуговування і ремонту автомобілів без причепів, а також коефіцієнти охоплення капітальним ремонтом для третьої категорії дорожніх умов у Центральній зоні країни.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 1 періодичність технічного обслуговування рухомого складу автомобільного транспорту
Тип рухомого складу
Періодичність технічного обслуговування, км
ТО-1
ТО-2
Вантажні автомобілі і автобуси на базі вантажних автомобілів
2500
10 000
Автобуси
2800
11200
Легкові автомобілі
3000
12000

Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 2 нормативи пробігу деяких автомобілів до капітального ремонту і річний коефіцієнт охоплення капітальним ремонтом
Марка автомобіля
Середній пробіг, тис км
Річний коефіцієнт охоплення капітальним ремонтом
нових автомобілів до капітального ремонту
між капітальними ремонтами
КамАЗ
250
200
0,10
МАЗ-500А
200
160
0,12
КрАЗ-257
160
130
0,12
ЗІЛ-130
230
180
0,11
ЗІЛ-ММЗ-555
200
160
0,13
ГАЗ-53А
160
130
0,13
ГАЗ-53Б
140
110
0,14
ГАЗ-52-04
140
110
0,13
УАЗ-469
140
110
0,13
 
При роботі автомобілів у дорожніх умовах другої категорії періодичність пробігу номерних технічних обслуговувань і ремонту автомобілів збільшують на 10%, а в умовах четвертої і п'ятої категорій знижують відповідно на 12 і 25%. Крім того, при роботі автомобільного транспорту в умовах жаркого й сухого клімату норми пробігу зменшують на 10%, а в умовах холодного клімату, де середня температура в січні коливається від -20 до -35 ° С, їх знижують на 25%.
Сезонне технічне обслуговування та технічний огляд автомобілів проводять так само, як і тракторів.
Потреба в капітальному ремонті визначають за станом автомобіля з урахуванням фактичного пробігу і результатів діагностування. Зазвичай капітальний ремонт всього автомобіля проводять у тому випадку, коли кузов легкового автомобіля і автобуса або рама, кабіна вантажного автомобіля, а також більшість інших основних частин мають граничний стан.

1.2. Технічна характеристика автомобіля ВАЗ-2109

Показники
Ваз-2109
Ваз-21093
Загальні дані
Кількість місць
5
Кількість місць при складеному задньому сидінні
2
Корисна маса, кг
425
Маса вантажу, що перевозиться, кг:
при чотирьох пасажирів
50
при одному пасажирі
275
Споряджена маса автомобілі, кг
915
Габаритні розміри автомобіля зі спорядженої масою при статичному радіусі шин 260 мм, мм:
довжина
4006
ширина
1620
висота
1402
Просвіт автомобіля з повною масою при статичному радіусі шин 260 мм, не менше, мм:
до картера зчеплення
160
до піддону картера двигуна
170
Зовнішній найменший радіус повороту по осі сліду переднього колеса, м
5
Максимальна швидкість, км / год
148
155
Час розгону з місця з переключенням передач до швидкості 100 км / год, з:
з повною масою
18
17
з одним пасажиром
16
15
Витрата палива на 100 км шляху в літній час, з повною масою, для пятиступенчатой ​​коробки передач, не менш, л:
при швидкості 90 км / год на п'ятій передачі
5,7
5,9
при швидкості 120 км / год на п'ятій передачі
7,8
8,0
для міського циклу
8,4
8,6
Максимальний підйом, здолати автомобіль з повною масою на ділянці сухого, рівного і твердого грунту без розгону на першій передачі, для обкатаного автомобіля з приробитися двигуном при протяжності підйому не менше подвійної довжини автомобіля,%
34
Гальмівний шлях автомобіля з повною масою зі швидкості 80 км / год на горизонтальній ділянці сухого, рівного асфальтованого шосе, не більше, м:
при використанні робочої гальмівної системи
38
при використанні запасний гальмівної системи (одного з контурів робочої системи)
85
Повна маса причепа на буксирі, кг:
не обладнаного гальмами
300
обладнаного гальмами
750
Двигун
Модель
2108
21083
Тип
Чотиритактний, бензиновий, карбюраторний
Число і розташування циліндрів
4 в ряд
Діаметр циліндра і хід поршня, мм
76х71
82х71
Робочий об'єм, л
1,3
1,5
Ступінь стиснення
9,9
Номінальна потужність при частоті обертання колінчастого вала 5600 хв -1, кВт (к.с.)
46,6 (63,4)
51,5 (70)
Максимальний обертовий момент, Н * м (кгс * м)
94,8 (9,66)
107 (10,9)
Частота обертання колінчастого вала при максимальному обертовому моменті, хв -1
3400
3600
Порядок роботи циліндрів
1-3-4-2
Масова частка окису вуглецю (СО) у відпрацьованих газах на режимі холостого ходу, не більше,%
1,5
Трансмісія
Передавальні числа коробки передач:
перша передача
3,636
друга передача
1,95
третя передача
1,357
четверта передача
0,941
п'ята передача
0,784
задній хід
3,53
головна передача
3,9
3,7
Ходова частина
Розмір обода колеса
або (Для безкамерних шин)
Розмір шин
165/70R13 або 175/70R13
(165/70S13 - для імпортних)
Модель ВАЗ-2109 та її модифікації являють собою передньопривідні легкові автомобілі. Їх компонувальна схема характеризується насамперед переднім і поперечним розташуванням силового агрегату (двигуна в зборі з коробкою передач, головною передачею і диференціалом). Від силового агрегату крутний момент передається на передні колеса за допомогою валів нерівної довжини, на кінцях яких встановлені шарніри рівних кутових швидкостей.
Безпосередній зв'язок силового агрегату з провідними колесами без проміжних ланок трансмісії (карданної передачі, заднього моста) дозволила збільшити місткість салону та багажника без збільшення габаритних розмірів автомобілів, так як відсутня карданна передача на задній міст і в тунелі підлоги кузова розміщуються тепер тільки система випуску відпрацьованих газів , привід управління коробкою передач і привід стояночного гальма. У передній частині салону немає кожуха коробки передач. Значно компактней сталі і задня частина автомобіля. Паливний бак розміщується під заднім сидінням, а запасне колесо - в ніші підлоги багажника.
Внутрішні розміри кузова дозволяють розмістити в ньому одночасно п'ятьох дорослих людей середнього зросту з необхідним комфортом.
Клиноподібна форма кузова дозволила поліпшити його аеродинамічні характеристики, тобто зменшити опір повітря при русі автомобіля. Цьому сприяють згладжені зовнішні поверхні кузова, найбільш вигідний кут нахилу передніх і задніх стекол, а також зовнішні аеродинамічні пристрої - спойлери, які зменшують опір повітря.
Мале аеродинамічний опір, новий більш економічний двигун, а також встановлення нових шин з зменшеним опором коченню дозволили отримати економічна витрата палива. У середньому він становить близько 6 л на 100 км шляху при русі зі швидкістю 80 км / ч.
Зі зменшенням витрат палива тісно пов'язано зниження маси автомобіля. Кожен кілограм власної ваги автомобіля обходиться приблизно в 20 г пального на 100 км шляху. Зниженню маси сприяла як передньопривідна компоновка автомобіля (відсутність важкого заднього моста, карданної передачі), так і раціональна силова схема кузова, широке застосування легких пластмас і нових конструкційних матеріалів.
На автомобілях застосована принципово нова підвіска передніх коліс типу «хитна свічка», що також називається по імені винахідника підвіскою «Мак-Ферсон». Пружина в такій підвісці розташована фактично над віссю поворотного пристрою і навантажена менше, ніж в підвісці двохважелем типу. Підвіска компактна, має малу масу, великий хід коліс і більш еластична.
Підвіска передніх коліс добре узгоджується із задньою підвіскою на поздовжніх взаємопов'язаних важелях. Пружним елементом в задній підвісці так само, як і в передній, є гвинтові пружини.
З поперечним розташуванням силового агрегату і підвіскою передніх коліс типу «Мак-Ферсон» добре компонується рульове управління з рейковим рульовим механізмом.
Агрегати й вузли передньопривідного автомобіля ВАЗ-2109 і його модифікацій мають свої компонувальні особливості.

1.2.1. Двигун.

Для комплектування різних модифікацій автомобіля
ВАЗ-2109 розроблено сімейство двигунів, яке включає в себе три уніфікованих двигуна робочим об'ємом 1100, 1300 і 1500 см 2 однакової конструкції. Цей ряд різних за потужністю двигунів виходить шляхом поєднання трьох блоків циліндрів (що розрізняються за висотою та діаметром циліндрів) з двома головками циліндрів (з різними обсягами камер згоряння), а також застосуванням двох типорозмірів поршнів (діаметром 76 і 82 мм) і двох колінчастих валів ( відповідних ходу поршня 60,6 і 71 мм).
Поліпшення економічності двигунів досягнуто удосконаленням форми камери згоряння, підвищенням ступеня стиснення до 9,9, підбором оптимальних регулювань систем живлення і запалювання і зниженням механічних втрат в двигуні в цілому.
Двигуни для забезпечення установки поперек автомобіля виконані максимально стислими по довжині. Мало місця займає вбудований в блок циліндрів насос охолоджуючої рідини. Компактний вузол кріплення маховика, полегшені поршні, зменшені розміри ряду інших елементів двигуна. У результаті знижена його маса.
Погоджений підбір фаз газорозподілу, профілю кулачків розподільного валу, форми впускних і випускних каналів, конструкції карбюратора і приладів запалювання, а також їх регулювань дозволив оптимально вирішити комплексну проблему - забезпечити достатню максимальну потужність, високу економічність, хороші їздові якості. Двигуни працюють на бензині АІ-93 на всіх режимах без детонації.

1.2.2. Система охолодження двигуна

Система охолодження двигуна - рідинна, закритого типу, з примусовою циркуляцією рідини. Насос охолоджуючої рідини оригінальної конструкції розташований в блоці циліндрів. Радіатор - алюмінієвий, з пластмасовими бачками. Мотор-вентилятор і термодатчик уніфіковані з раніше випускаються моделями.

1.2.3. Система мастила двигуна

Система мастила двигуна-комбінована, відрізняється конструкцією масляного насоса, який має зубчасті колеса внутрішнього зачеплення і розташований на носку колінчастого вала. Масляний фільтр уніфікований з застосовуваним на автомобілі ВАЗ-2105.

1.2.4. Система харчування

Система харчування має такі особливості:
- Збільшена ємність паливного бака до 43 л; пробка заливний горловини паливного бака на деяких автомобілях забезпечена замком;
- На топливоподающей трубопроводі встановлено паливний фільтр тонкого очищення;
- Для стабілізації тиску на вході в карбюратор передбачена зворотна паливна гілку для зливу надлишків палива в бак;
- Використаний новий карбюратор, що забезпечує економічну суміш - на різних режимах роботи двигуна;
- Для зручності користування і зниження токсичності при пуску двигуна карбюратор має діафрагмове пусковий пристрій;
- Поліпшена термостабільність системи подачі повітря, паркан якого в умовах високої температури навколишнього середовища здійснюється з предрадіаторного простору, а при низьких температурах - із зони випускного колектора.

1.2.5. Система випуску відпрацьованих газів

Система випуску відпрацьованих газів включає в себе основний і додатковий глушники. Для збільшення довговічності основний глушник виготовлений з нержавіючої сталі, а додатковий - зі сталі, плакованої алюмінієм.

1.2.6. Система запалювання

Система запалювання - електронна, безконтактна. Датчик моменту іскроутворення побудований на використанні ефекту Холла, корекція випередження запалювання механічна, з відцентровим регулятором і вакуумним коректором. Комутатор на високовольтних транзисторах може бути в дискретному або інтегральному виконанні. Електронна система запалювання підвищує стабільність роботи двигуна на малих обертах та покращує його економічність.

1.2.7. Трансмісія

Трансмісія компактна, виконано в одному агрегаті, що складається з зчеплення, коробки передач, об'єднаної з головною передачею і диференціалом, і приводу передніх коліс. Трансмісія зберегла високу надійність і працездатність попередніх моделей, в той же час зменшені загальна маса і рівень шуму.

1.2.8. Зчеплення

Зчеплення - однодискове, сухе, з диафрагменной пружиною, конструктивно змін не зазнало, але збільшено зносостійкість матеріалу фрикційних накладок.
Привід зчеплення тросовий, що робить його простіше. На автомобілях, випущених до четвертого кварталу 1986 р., в приводі зчеплення перебував сервомеханізм. Потім став застосовуватися безсоромній привід, без сервомеханізми. У цьому приводі відсутні зазори, і підшипник виключення зчеплення постійно підібганий до диафрагменной пружині з зусиллям 50-70 Н.

1.2.9. Коробка передач

Коробка передач виконана за двохвальною схемою. Всі передачі передового ходу синхронізовані. Велика частина коробок передач випускається в п'ятиступінчастою виконанні, але передбачено виробництво і чотириступінчастих коробок передач.
Коробка передач об'єднана з головною передачею і диференціалом.
Застосування в коробці передач маловязкого моторного масла зменшує втрати при передачі крутного моменту і полегшує чіпання автомобіля з місця в зимовий час.

1.2.10.Главная передача

Головна передача циліндрична, косозубая, виконаються з різними передавальними числами.

1.2.11.Прівод передніх коліс

Привід передніх коліс здійснюється двома валами рівної довжини, через шарніри рівних кутових швидкостей.

1.2.12.Подвеска передніх коліс

Підвіска передніх коліс - незалежна, типу «що коливається свічка». Основним елементом підвіски є телескопічна гідравлічна стійка, яка поєднує в собі функції направляючого апарату і гасить елемента. Верхня частина амортизаційної стійки в зборі з циліндричною пружиною кріпиться я до кузова через еластичну верхню опору, а нижня - з'єднується з поворотним кулаком і через кульовий шарнір з складовим поперечним важелем, що складається з розтяжки і кованого одинарного важеля. З одинарним важелем пов'язаний стабілізатор поперечної стійкості.
Плече обкату передньої підвіски негативне, так як точка перетину осі повороту колеса з полотном дороги лежить за межами зовнішньої частини колії автомобіля. Це сприяє підвищенню стійкості автомобіля при гальмуванні, коли ліве і праве колеса мають різні зчеплення з полотном дороги, в також зменшує вплив тягових сил на рульове керування.

1.2.13.Подвеска задніх коліс

Підвіска задніх коліс виконана на поздовжніх взаємопов'язаних важелях з амортизаторами і пружинами. Така конструкція підвіски має характеристикою незалежної підвіски із стабілізатором і в той же час відрізняється простотою.

1.2.14.Рулевое управління

Рульове управління-травмобезпечне, з рульовим механізмом «шестерня-рейка». Рульова тяга приєднуються до центральної частини рульового механізму, що дозволило спростити конструкцію рульового приводу, так як застосовуються тільки два кульових шарніра. Цей тип рульового управління забезпечує невелике зусилля на рульовому колесі (90-120 Н).

1.2.15.ступіци передніх і задніх коліс

У ступицах передніх і задніх коліс встановлені дворядні радіально-упорні підшипники, які не потребують регулювання і мастила в процесі експлуатації автомобіля.
Передбачено застосування шин з нормальною висотою профілю (МІ-166Б), а також і низькопрофільних шин серії 70 (165/70R13).

1.2.16.Тормозная система

Гальмівна система виконана за двоконтурною схемою з діагональним поділом контурів. Один контур обслуговує гальмівні механізми лівого переднього і правого заднього коліс, інший - правого переднього і лівого заднього коліс. Такий поділ контурів є найбільш простим і ефективним у разі виходу з ладу одного з контурів. У гальмівний привід включені вакуумний підсилювач і регулятор тиску гальмівних сил оригінальної конструкції.
Гальмівні механізми передніх коліс - дискові, з «плаваючою» скобою, задніх коліс - барабанні, з автоматичним регулюванням зазору між колодками і барабаном.

1.2.17.Кузов

Кузов типу «Хетчбек» поєднує переваги вантажопасажирського кузова з розкладними сидіннями та кузови спортивного типу з динамічною, цільної формою.
Автомобіль ВАЗ-2109 випускається з п'ятидверним кузовом.
При конструюванні кузова вирішувалися три основні завдання:
- Збільшення внутрішнього простору при збереженні габаритних розмірів перед простують моделей і кардинальне поліпшення аеродинаміки кузова;
- Збільшення безпеки пасажирів при ударах кузова і переворотах без збільшення ваги кузова;
- Забезпечення довговічності та високої корозійної стійкості кузова.
Перше завдання було вирішено завдяки переходу до передньопривідною компоновочной схемою, в результаті чого збільшилася внутрішня довжина салону на 60 мм при скороченні довжини кузова на 120 мм. За рахунок форми кузова та встановлення додаткових аеродинамічних елементів коефіцієнт обтічності зменшився до 0,38.
Силова схема каркаса забезпечує високу міцність кузова та «м'яке» гасіння енергії удару у випадку аварії. Так, при лобовому ударі об нерухому перешкоду на швидкості близько 50 км / ч. лобове скло залишається в отворі, двері легко відкриваються, а переміщення рульового колеса в салон не перевищує 90 мм. Силова схема кузова гарантує збереження життєвого простору салону при ударах спереду, ззаду, збоку і при переставлення на дах.
Підвищення безпеки і поліпшення ремонтоспособность кузова забезпечують також енергоємні пластмасові бампери та пластмасова маска навколо светоблоков.
Висока корозійна стійкість кузова досягається насамперед застосуванням сталі з цинковим покриттям на таких деталях, як: поперечках статі, деталях порогів дверей і т.д. Передбачено ущільнення зварних швів спеціальною мастикою. Крім того, застосовується катофорезний грунт для спеціальної обробки закритих порожнин, а також наноситься епоксидне захисне покриття при остаточній про розробці кузова.
Повністю оновлена ​​арматура дверей. Застосовуються більш сучасні, що відрізняються надійністю і зручністю в роботі наступні вузли: тросовий стеклопод'емник, замок з штирьовий фіксатором, високоміцний обмежувач відкриття дверей. Використовуються полегшені скла товщиною 3 мм (крім лобового, що має товщину 5 мм). Поряд зі зменшенням ваги такі скла забезпечують більш плавну і стабільну роботу склопідйомників.

1.2.18.Електрооборудованіе.

На автомобілях встановлюються: малообслуговувані акумуляторна батарея, малогабаритний стартер з торцевим колектором, електронна безконтактна система запалювання, система вбудованих датчиків з приладами контролює роботу найважливіших систем автомобіля.
Введено новий прилад - економетр, що дозволяє підбирати найбільш економічний режим руху.
Крім контрольних приладів автомобіль оснащується спеціальною системою діагностики. Роз'єм для підключення діагностичного обладнання станцій технічного обслуговування розміщений під капотом. Він з'єднаний з усіма контрольними точками системи електрообладнання. Система діагностики дозволяє обстежити технічний стан генератора, регулятора напруги, системи запалювання, акумуляторної батареї і т. д.
Електричний очищувач вітрового скла має три режими роботи - два постійних (з різними швидкостями руху щіток) і один переривчастий. На деяких автомобілях встановлюються очисники фар з того, що змиває стекол фар.
У таких приладах, як регулятор напруги, комутатор системи запалювання, сигнальні реле, використовуються спеціалізовані інтегральні схеми.
Система освітлення і світлової сигналізації автомобіля забезпечує близьке і далеке освітлення дороги, позначення габаритних розмірів автомобіля сигнальними вогнями як при русі, так і на стоянці, освітлення контрольно-вимірювальних приладів і внутрішнє освітлення кузова, а також світлову сигналізацію повороту, аварійного стану автомобіля, заднього ходу і т. д.
Приладами зовнішнього освітлення автомобіля є блок-фари, бічні покажчики повороту і задні ліхтарі з лампами габаритного світла, покажчиків повороту, сигналу заднього ходу, протитуманного світла і стоп-сигналу. Два ліхтаря освітлення номерного знака забезпечують також і освітлення багажного відділення при піднятою задніх дверей.
Салон висвітлює плафон, розташований у центрі даху. Крім того, є лампи для освітлення приладів, речового ящика, прикурювача і для підсвічування важелів керування нагрівником.
Для освітлення відсіку двигуна застосовуються підкапотна лампа з кнопковим вимикачем. Лампа включається при відкриванні капота.

2. Технічний розділ

2.1. Характеристика підприємства

Транспортний ділянка є структурним підрозділом Севастопольської Дирекції Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта».

2.1.1. Техніко-економічна характеристика гаража

- Водії - 43 людини
- Ділянка поточного ремонту - 4 людини
- Механіків - 2 людини
- Диспетчерів 2 людини
- Лікар (Є.О. перед виїздом) - 1 особа
- Сторожі - 8 осіб
- Контролер з випуску - 2 людини
- Слюсаря - 6 осіб
У парку знаходиться 56 автомобілів, з них:
- 36 легкових автомобілів;
- 20 вантажних автомобілів.
Середньодобовий пробіг - 150 км.

2.2. можливі несправності

Безпека руху автомобіля в значній мірі залежить від технічного стану і працездатності гальмівної системи. Тому дуже важливо швидко визначати і усувати виниклі несправності, особливо в дорозі. Вони за певних навичках можуть усуватися самим власником автомобіля, але для більш якісного та ефективного ремонту слід звертатися на станції технічного обслуговування.
Несправності гальмівних систем наведені в таблиці 3.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 3 Несправності гальмівних систем автомобіля
Несправність
Причина несправності
Спосіб усунення
При гальмуванні педаль переміщається більш ніж на 2 / 3 її повного ходу або упирається в підлогу
Наявність повітря в системі гідравлічного приводу
Прокачати систему
Пошкодження манжети головного циліндра
Замінити манжету
Текти рідини з колісних циліндрів
Розібрати колісні циліндри, оглянути робочу поверхню та гумові манжети, видалити бруд, замінити пошкоджені манжети або усунути пошкодження циліндрів
Зменшений хід педалі гальма
Виміряти повний хід педалі і, якщо необхідно, відрегулювати його, він повинен бути 145 мм
Завзяте кільце пристрою для автоматичної підтримки зазору між колодкою і барабаном не фіксує колодку в отторможенном стані
Замінити гальмівний циліндр у зборі
Гальма не розгальмовуються
Засмічення компенсаційного отвору головного циліндра
Прочистити компенсаційне отвір і змінити гальмівну рідину, якщо вона забруднена
Набухання гумових манжет головного циліндра (не розгальмовуються всі циліндр) або манжет колісних циліндрів в результаті попадання мінерального масла або іншої рідини мінерального походження
Злити гальмівну рідину, розібрати головний і колісні циліндри, промити і замінити пошкоджені манжети
Неповне повернення педалі гальма після гальмування через ослаблення оттяжной пружини педалі
Замінити пружину
Заїдання рухомого сідла слідкуючого механізму гідровакуумного підсилювача при поверненні в нижнє положення після припинення натискання на педаль
Замінити манжету або пружину, прочистити циліндр
Чи не растормаживается одне колесо
Ослабла або поламалася стяжні пружина колодок гальма, набилася бруд
Замінити пружину, видалити бруд з диска колодок
Заїдання поршня в колісному циліндрі внаслідок корозії або засмічення
Розібрати циліндр, очистити деталі від бруду та корозії і промити
Набухання ущільнювальних манжет колісного циліндра в результаті попадання мінерального масла або будь-якої іншої рідини мінерального походження
Манжети замінити, а гальмівну систему промити
Колодка гальма туго обертається на опорному пальці
Усунути причину заїдання
Відсутність зазору між накладкою колодки і барабаном через неправильну зупинки упорного кільця автоматичного регулювання
Розібрати колісний циліндр і усунути перекіс кільця
При гальмуванні автомобіль веде вбік
Замасливание накладок колодок в одному з гальм
Замінити накладки або видалити масляні плями на накладці промиванням в бензині з наступним шліфуванням дрібною шкіркою і ретельним видаленням абразивного пилу з накладки
Неправильне регулювання гальмівних колодок
Відрегулювати
Неодночасно заміна накладок на обох колесах однієї осі
При зміні накладок одного колеса слід замінити накладки і в іншого колеса тієї ж осі
Неоднакове тиск повітря в шинах передніх коліс
Привести тиск повітря до норми
Задираки або глибокі ризики на дзеркалі одного з гальмових барабанів передніх коліс
Відремонтувати барабани
Велике зусилля на педалі при гальмуванні
Зношені накладки
Замінити накладки або колодки в зборі
Замасливание гальмівних накладок
Замінити накладки
Неповне прилягання гальмівних накладок
Зачистити виступаючі місця на накладках, відрегулювати зазор між накладкою і барабаном у опорного пальця колодки або замінити колодки
Нещільності у з'єднаннях гідровакуумного підсилювача
Знайти нещільності і усунути їх
Засмічення повітряного фільтра гідровакуумного підсилювача
Промити фільтр в бензині, змочити олією для двигуна і поставити на місце
Порвана діафрагма гндровакуумною підсилювача
Замінити діафрагму
Порвана діафрагма рухомого сідла гідровакуумного підсилювача
Замінити діафрагму
Кульковий клапан поршня гідровакуумного підсилювача пропускає гальмівну рідину, педаль віддає тому
Притерти сідло клапана поршня або замінити поршень
Деренчання або «писк» у гальмівних механізмах
Ослабіло кріплення гальмового щита
Закріпити гальмівний щит
Поганий контакт накладок з барабанами
Відрегулювати зазори
Опустилися гайки опорних пальців колодок
Підтягти гайки
Велике зусилля на рукоятці ручного гальма
Замасливание гальмівних накладок гальмівною рідиною, яка витікає з заднього колісного циліндра
Замінити колодки або видалити масляні плями на накладці, промиваючи бензином з подальшою зачисткою щіткою. Усунути підтікання колісного циліндра
Гріються гальмівні барабани при відпущеної педалі ножного гальма і рукоятці стоянкової гальмівної системи
Неправильна регулювання приводу стоянкової гальмівної системи
Відрегулювати привід
Відсутність повернення колодок і розтискного важеля ручного приводу у вихідне положення через заїдання тросів в направляючих трубках
Зняти барабани і гальмівні колодки. Прочистити направляючі трубки і змастити троси, якщо вони пошкоджені
Великий хід рукоятки стоянкової гальмівної системи
Великий вільний хід в механізмі приводу ручного гальма
Відрегулювати вільний хід

2.3. Розробка технологічного процесу ремонту

Вихідні дані, необхідні для проектування маршруту технологічного процесу ремонту вузла: креслення деталі з усіма необхідними видами, розрізами і перерізами, креслення заготівлі, програма випуску деталей на рік, дані про випуск деталі в наступні роки.
Для ремонту деталей гальмівних систем їх слід зняти з автомобіля, промити, перевірити стан і визначити придатність для подальшого використання
Маршрутний технологічний процес ремонту гальмівних систем представлений в таблиці 4.
Таблиця SEQ Таблиця \ * ARABIC 4

Операція
Обладнання
Інструмент
000
Демонтажні

Домкрат, комплект слюсарного інструменту, комплект спеціалізованого слюсарного інструменту, комплект ріжкових ключів, комплект накидних ключів
005
Мийна
Мийна машина

010
Розбірно
Слюсарний верстак
Комплект слюсарного інструменту, комплект спеціалізованого слюсарного інструменту, комплект ріжкових ключів, комплект накидних ключів
015
Дефектовочная
Слюсарний верстак
Лупа
020
Складальна
Слюсарний верстак
Комплект слюсарного інструменту, комплект спеціалізованого слюсарного інструменту, комплект ріжкових ключів, комплект накидних ключів, комплект торцевих ключів
025
Контрольна


030
Монтажна

Домкрат, комплект слюсарного інструменту, комплект спеціалізованого слюсарного інструменту, комплект ріжкових ключів, комплект накидних ключів

2.4. Розробка операційного технологічного процесу ремонту (відновлення) деталей на операціях обробки (складання) та контролю


Для проектування операцій необхідно знати маршрутну технологію, схеми базування і закріплення виробу, намічене раніше зміст операцій, для потокової лінії такт випуску виробів. Проектування операції рекомендується виконувати в такій послідовності:
- Уточнюється схема базування і зміст операції, встановлюється послідовність, і можливість суміщення переходів у часі;
- Остаточно вибираються обладнання, пристосування і інструменти (або даються завдання на їх проектування);
- Розраховуються припуски і операційні розміри, і розміри заготовки;
- Розраховуються або вибираються режими роботи обладнання;
- Розраховуються або призначаються норми часу;
- При необхідності проводиться техніко-економічний аналіз варіантів виконання операції;
- Заповнюються операційні карти і карти ескізів і схем.
Проектуючи будь-який варіант операції, технолог прагне до зниження норми часу, що досягається в основному за рахунок зменшення основного і допоміжного часу.

2.4.1. Розбирання гальмівних механізмів

Розбирання гальмівних механізмів необхідно проводити в наступному порядку:
· Підвести домкрат, підняти колесо і зняти його.
· Вивернути викруткою три гвинти кріплення барабана і зняти барабан. Якщо барабан сидить туго, то ввернути в три різьбових отвори болти М8 і, по черзі обертаючи ці болти, зняти барабан,
· При значному зносі барабана, коли всередині нього утворилася канавку від дії гальмівної накладки, для полегшення зняття барабана слід повернути опорні пальці колодок у зворотний бік;
· При знятті барабанів передніх коліс слід мати на увазі, що вони оброблені в зборі з маточиною і тому їх не можна міняти місцями. Для того щоб барабан міг встановлюватися на маточину тільки в одному положенні, отвори його кріплення розташовані нерівномірно по колу;
· При знятті з автомобіля хоча б одного барабана не слід натискати на гальмівну педаль, інакше поршні колісного циліндра випаде і гальмівна рідина виллється;
· Зняти стяжні і притискні пружини колодок;
· Відвернути гайки опорних пальців, вийняти пальці і латунні ексцентрикові шайби, зняти колодки;
· Зняти колісні циліндри і розібрати їх, від'єднуючи гнучкі шланги і трубопроводи від колісних циліндрів, не допускати їх перекручування.

2.4.2. Розбирання головного циліндра

Розбирання головного циліндра необхідно проводити в наступному порядку:
· Відвернути гайку осі штовхача, вийняти вісь, від'єднавши штовхач від педалі,
· Від'єднати від головного циліндра трубопроводи і зняти його з автомобіля,
· Розібрати головний циліндр. Поршень з штовхачем у зборі представляє нерозбірну конструкцію.

2.4.3. Розбирання колісних циліндрів

Розбирання колісних циліндрів необхідно проводити в наступному порядку:
· Зняти гумові брудозахисні ковпаки,
· Повернути поршні викруткою на 90 ° і вийняти їх з циліндрів,
· Пружинне завзяте кільце при промиванні гальмівної системи видаляти не слід Якщо з яких-небудь причин пружинне кільце слід видалити, то для цього необхідно застосовувати спеціальні круглогубці. Ввівши круглі губки інструменту в два спеціальні отвори, наявні на кільці, біля прорізи, стиснути круглогубці і видалити кільце з циліндра.

2.5. Збірка вузлів гальм

Збірка вузлів гальм проводиться в порядку, зворотному розбиранні. При цьому необхідно звернути увагу на такі відомості:
· Перед складанням головного і колісних гальмівних циліндрів, роздільник приводу гальм і сигналізатора необхідно деталі промити в спирті або гальмівної рідини і обдути стисненим повітрям. Деталі не слід обтирати тканиною, щоб уникнути попадання волокон на робочі поверхні. Чисті деталі перед складанням покласти в касторове масло або гальмівну рідину з температурою не менше 15 ° С на 3-5 хв;
· Перевірити розташування щілини пружинного упорного кільця, яка повинна бути у вертикальній площині, і глибину установки поршня з пружинним затятим кільцем в колісному циліндрі, яка для передніх гальм повинна бути 6,5 +0,5 мм, а для задніх 7,5 +0 , 5 мм;
· Стежити, щоб мінеральні масла, гас або мастило не потрапляли на манжети поршня.
При складанні переднього і заднього гальм необхідно:
· Змастити ексцентрикові шайбу, надіти на опорний палець колодки, і опорні майданчики гальмівної колодки мастилом ЯНЗ-2. При цьому стежити, щоб мастило не потрапляла на накладки гальмівних колодок та гумові деталі;
· Гальмівні колодки повинні легко обертатися на опорних пальцях і не заклинювати на опорі колодок;
· При збірці головного циліндра необхідно перевірити дротом діаметром 0,6 мм з затупленим кінцем, не перекрито чи компенсаційне отвір кромкою манжети;
· Перед складанням гідровакуумного підсилювача гальм всі гумові деталі, що працюють в гальмівній рідині, слід занурити в чисте касторове масло на 2-5 хв. Температура касторової олії повинна бути не нижче 15 ° С.
Після складання і установки підсилювача на місце необхідно перевірити його дію і визначити:
· Герметичність циліндра підсилювача, ущільнювальних манжет і різьбових з'єднань циліндра підсилювача. Для цією необхідно натиснути на педаль гальма з максимальним зусиллям при відсутності розрідження в системі і, утримуючи педаль протягом 2 - 3 хв, переконатися у відсутності течі рідини з системи;
· Перевірити, чи не зменшується чи рівень рідини в резервуарі головного циліндра гальм;
· Герметичність манжети і кулькового клапана поршня циліндра підсилювача. Для цього натиснути на педаль гальма зусиллям 300-400 Н (30-40 кгс) при відсутності розрідження в системі. Потім пустити двигун і встановити частоту обертання колінчастого валу в режимі холостого ходу, при цьому педаль кілька наблизиться до підлоги кабіни. Утримувати педаль з тим же зусиллям протягом 1-1,5 хв і, не зупиняючи двигун, переконатися у відсутності її переміщення. Якщо під час пуску двигуна педаль переміститься тому (на водія), значить кульковий клапан або манжета не забезпечують герметичності;
· Растормажіваемость всієї системи. Для цього необхідно підняти одне з передніх коліс автомобіля і при працюючому двигуні натиснути на педаль, а потім відпустити її. Колесо має вільно обертатися;
· Герметичність вакуумної камери клапана управління підсилювача і всієї системи вакуумного трубопроводу. Для цього необхідно пустити двигун і, давши йому трохи попрацювати в режимі холостого ходу, зупинити.
Після закінчення 2-3 хв натиснути на педаль гальма. При герметичності вакуумного трубопроводу, зворотного клапана, камери підсилювача і стежить механізму повинно чутися шипіння повітря, що надходить в підсилювач через повітряний фільтр.
При установці шлангів слід уникати перекручування, що призводить до їх перетирання. Встановлювати шланги в наступному порядку:
· Приєднати шланг до колісному циліндру гальма переднього колеса (або трійника гальма задніх коліс) і остаточно затягнути;
· Закріпити другий кінець шланга в кронштейні, потім загорнути сполучну гайку трубки;
· Перевірити, чи не зачіпають чи шланги за колеса і деталі підвіски при крайніх поворотах коліс.
При складанні сигналізатора поршні встановлювати в положення, при якому кулька перебуває в канавці на поршні, і контакти вимикача розімкнуті. При складанні приводу стоянкової гальмівної системи внутрішню частину напрямних трубок тросів і рейку приводу гальма необхідно змастити тонким шаром графитной мастила.

3. Конструкторський розділ

3.1. вживане устаткування при ремонті гальм

1. Домкрат,
2. Комплект слюсарного інструменту,
3. Комплект спеціалізованого слюсарного інструменту,
4. Комплект ріжкових ключів,
5. Комплект накидних ключів.

4. безпеку праці при технічному обслуговуванні та ремонті автомобіля

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів виконуються, як правило, в приміщеннях, у призначених для цього місцях (на постах), обладнаних необхідними для виконання робіт пристроями (оглядовими канавами, естакадами, підйомниками тощо), а також підйомно-транспортними механізмами, приладами, пристроями та інвентарем.
Розташування робочих місць у приміщеннях технічного обслуговування автомобілів має виключати можливість наїздів автомобілів на працюючих. Канави і естакади повинні мати направляючі запобіжні реборди для запобігання можливості падіння автомобіля в канаву або з естакади під час його пересування. Майданчики естакад, на яких працюють робітники, повинні надійно огороджуватися перилами.
У приміщеннях для обслуговування автомобілів забороняється залишати порожню тару з-під палива і мастильних матеріалів. Після закінчення кожної зміни і після виходу автомобілів на лінію необхідно прибирати з приміщень та оглядових канав сміття, відходи і т. п. Розлите масло або паливо необхідно негайно видаляти за допомогою піску або тирси, які після вживання слід зсипати в металеві ящики з кришками, встановлені поза приміщенням. Використані обтиральні матеріали (промаслені кінці, ганчірки тощо) повинні бути прибрані в металеві ящики з щільними кришками, а після закінчення робочого дня видалені в безпечне в пожежному відношенні місце. Відпрацьоване масло дозволяється зберігати поза приміщень в залізних бочках, або в спеціальному вогнестійкому приміщенні, або у підземних цистернах.
Приміщення для ремонту автомобілів повинні забезпечувати нормальні санітарні умови праці.
У ремонтній зоні забороняється:
- Користуватися відкритим вогнем, переносними горнами, паяльними лампами тощо в тих приміщеннях, де застосовуються легкозаймисті та горючі рідини (бензин, гас, фарби, лаки різного роду тощо), а також в приміщеннях з легкозаймистими матеріалами (деревообробних, шпалерних та інших цехах);
- Мити деталі бензином і гасом (для цього має бути спеціально пристосоване приміщення);
- Зберігати легкозаймисті та горючі рідини в кількостях, що перевищують змінну потребу;
- Ставити автомобілі за наявності підтікання палива з бака (паливо необхідно зливати), а також заправляти автомобілі паливом;
- Зберігати чисті обтиральні матеріали разом з використаними;
- Користуватися ломами при перекочування бочок з горючими рідинами;
- Захаращувати проходи між стелажами і виходи з приміщень матеріалами, обладнанням, тарою і т. п.
Зберігати в загальних складах і коморах фарбу, лаки, кислоти, карбід кальцію (фарби та лаки повинні утримуватися окремо від кислот і карбіду кальцію) забороняється.
До направлення на пости технічного обслуговування або ремонту автомобілі миють і очищають від бруду і снігу. При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту на рульове колесо вивішують табличку з написом: «Двигун не пускати - працюють люди!». При обслуговуванні автомобіля на підйомнику будь-якої конструкції на механізмі керування підйомником вивішують табличку з написом: «Не чіпати - під автомобілем працюють люди!». У робочому положенні плунжер підйомника надійно фіксують упором, що гарантує самовільне опускання підйомника. У приміщеннях технічного обслуговування з потоковим рухом автомобілів влаштовують світлову або звукову сигналізацію, своєчасно попереджає працюють на лінії обслуговування про момент початку руху автомобіля з поста на пост.
При постановці автомобіля на пост технічного обслуговування або ремонту без примусового переміщення, коли не потрібно регулювання гальм, автомобіль загальмовують ручним гальмом і включають нижчу передачу, вимикають запалювання (подачу палива) та під колеса підкладають упори. При роботах, пов'язаних з провертиваніем колінчастого і карданного валів, додатково перевіряють вимкнення запалювання або подачі палива (для дизельних автомобілів), важіль перемикання передач ставлять у нейтральне положення, а важіль ручного гальма - у неробочий стан. Після виконання необхідних робіт знову включають нижчу передачу і рукоятку ручного гальма ставлять в робоче положення.
При ремонті автомобілів поза оглядової канави, естакади або підйомника осіб, що роблять ремонт, забезпечують подкатних візками (лежаками). У разі виконання ремонтних операцій, пов'язаних із зняттям коліс, слід поставити під вивішений автомобіль козелки, а під незняті колеса-упори (черевики). Проводити будь-які роботи на автомобілі зі знятими колесами, вивішеному тільки на одних підйомних механізмах (домкратах, талях і т.д.), забороняється. Категорично забороняється підкладати під вивішений автомобіль диски коліс, цеглу та інші предмети.
При зміні ресор на автомобілях всіх конструкцій і типів ресори попередньо розвантажують від маси кузова. Для цього кузова піднімають підйомним механізмом і ставлять на козелки, конструкція яких повинна гарантувати автомобіль від падіння.
Технічне обслуговування та ремонт автомобіля з працюючим двигуном не дозволяється за винятком регулювання двигуна і випробування гальм за умови відводу відпрацьованих газів з приміщення. Ремонтувати автомобіль-самоскид при піднятому кузові можна тільки після зміцнення кузова міцними металевими упорами (штангами), що виключають можливість його самовільного опускання. Не дозволяється використання замість упору різних випадкових підставок або підкладок (ключів, ломів, дерев'яних брусів і т. д.). При заміні підйомного механізму обов'язкове встановлення другого металевого упору. Працювати під піднятим і нерозвантаженим кузовом без встановлення упору забороняється.
При ремонті та обслуговуванні автобусів і вантажних автомобілів з високими кузовами робітників забезпечують сходами-драбинами зі сходами шириною не менше 15 см. Застосовувати приставні сходи не дозволяється.
У разі ремонту автомобіля-цистерни для перевезення легкозаймистих і вибухонебезпечних вантажів цистерну надійно заземлюють. При спуску людей в цистерни та інші ємності з-під етилованого бензину, легкозаймистих або отруйних рідин для очищення та ремонту приймають такі заходи безпеки:
- Повністю видаляють пари,
- Видають працюючим спецодяг
- Застосовують шлангові протигази,
- Рятувальні пояси з мотузками,
- Безперервно спостерігають за працюючими і ін
Роботу виконують не менше двох чоловік один з яких знаходиться зверху, спостерігає за роботою, тримає мотузку, прикріплену до рятувального пояса, страхуючи працював в цистерні.
Ремонт паливозаправних колонок, насосів та іншої заправної апаратури без демонтажу проводиться на відкритому повітрі з підвітряного боку або в добре вентильованому приміщенні, щоб максимально захистити працюючих від вдихання парів бензину. Під час роботи руки слід періодично мити гасом, а після роботи - теплою водою з милом.
У разі необхідності ремонту днища кузова легкового автомобіля на поворотному стенді, автомобіль надійно зміцнюють, паливо з паливних баків і воду із системи охолодження зливають, щільно закривають маслозаливную горловину двигуна, акумуляторну батарею знімають. Якщо зняття агрегатів і деталей пов'язане з великим фізичним напругою, а також створює незручності в роботі (наприклад, гальмівні та клапанні пружини, барабани, ресорні пальці тощо), слід застосовувати пристосування (знімачі), що забезпечують безпеку при виконанні цієї роботи. Застосовувати знімач слід тільки для тієї операції, для якої він призначений. При роботі зі знімачем необхідно стежити за правильною установкою знімача на деталі. Захвати повинні надійно і правильно тримати деталь. При застосуванні знімача не слід вживати ніяких додаткових важелів з метою подовження воротка знімача.
При розбиранні автомобіля на агрегати знімати, транспортувати і встановлювати двигун, коробку передач, задній міст, передній міст, кузов і раму необхідно за допомогою підйомно-транспортних механізмів, обладнаних пристроями (захватами), що забезпечують повну безпеку робіт. Забороняється піднімати (навіть короткочасно) вантажі масою, більшою, ніж це визначено для даного підйомного механізму. Забороняється знімати, встановлювати і транспортувати агрегати при зачалювання їх тросом і канатами без спеціальних захоплень. Візки для транспортування повинні мати стійки й упори, що охороняють агрегати від падіння і самовільного переміщення по платформі. До зняття двигуна, коробки передач, заднього моста, радіа
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
181кб. | скачати


Схожі роботи:
Система технічного обслуговування і ремонту ВАЗ-2109
Розробка технологічного процесу поточного ремонту рідинного насоса автомобіля ВАЗ-2109
Організація ремонту і технічного обслуговування машин
Організація технічного обслуговування і ремонту автомобілів та двигунів
Організація технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів
Технологія ремонту та технічного обслуговування вагонів і локомотивів
Організація і технологія технічного обслуговування і ремонту СДМ
Сертифікація послуг з технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів
Основні принципи системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів
© Усі права захищені
написати до нас