Система розроблення та поставлення продукції на виробництво

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ГОСТ 15.601-98
УДК 658.58:002:006.354 Група Т51
СТАНДАРТ
Система розроблення та поставлення продукції на виробництво
ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І РЕМОНТ ТЕХНІКИ
Основні положення
System of product development and launching into manufacture.
Industrial products maintenance. Principal positions
ОКСТУ 0028
Дата введення 1999-07-01

Передмова
1 РОЗРОБЛЕНО Всеросійським науково-дослідним інститутом стандартизації (ВНІІстандарт) Держстандарту Росії, концерном "Росенергоатом"
ВНЕСЕНО Держстандартом Росії
2 ПРИЙНЯТИЙ Міждержавною Радою зі стандартизації, метрології та сертифікації (протокол № 13-98 від 28 травня 1998 р.)
За прийняття проголосували
Найменування держави
Найменування національного органу з стандартизації
Республіка Вірменія
Армгосстандарт
Республіка Білорусь
Держстандарт Білорусі
Республіка Казахстан
Держстандарт Республіки Казахстан
Киргизька Республіка
Кіргізстандарт
Республіка Молдова
Молдовастандарт
Російська Федерація
Держстандарт Росії
Республіка Таджикистан
Таджікгосстандарт
Туркменістан
Головна державна інспекція Туркменістану
України
Держстандарт України
3 ВВЕДЕНИЙ в дію безпосередньо в якості державного стандарту Російської Федерації Постановою Державного комітету Російської Федерації по стандартизації і метрології від 15 лютого 1999 р. № 41 міждержавний стандарт ГОСТ 15.601-98 з 1 липня 1999
4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

1 Галузь застосування
Цей стандарт встановлює вимоги до технічного обслуговування (ТО) і ремонту техніки та умов їх виконання.
Стандарт поширюється на народногосподарську продукцію.
2 Нормативні посилання
У цьому стандарті використані посилання на такі стандарти:
ГОСТ 14.205-83 Технологічність конструкції виробів. Терміни та визначення
ГОСТ 15.000-82 * Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Загальні положення
___________________
* На території Російської Федерації діє ГОСТ Р 15.000-94.
ГОСТ 27.002-89 Надійність в техніці. Основні поняття. Терміни та визначення
ГОСТ 18322-78 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Терміни та визначення
ГОСТ 21623-76 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Показники для оцінки ремонтопридатності. Терміни та визначення
ГОСТ 23660-79 Система технічного обслуговування і ремонту техніки. Забезпечення ремонтопридатності при розробці виробів

3 Визначення
У цьому стандарті застосовують терміни з відповідними визначеннями в області ТО і ремонту - за ГОСТ 18322, а також наведені нижче:
Ремонтопридатність - за ГОСТ 27.002.
Технологічність конструкції виробу - за ГОСТ 14.205.
Народногосподарська продукція - продукція, що розробляється і виготовляється для задоволення потреб народного господарства, населення та експорту.
Спеціальні засоби ТО і ремонту - засоби технологічного оснащення ТО і ремонту, призначені для обробки (розбирання, механічної обробки, зварювання, складання і т. п.), контролю і переміщення однакових складових частин виробів одного типу (марки).
Спеціалізовані засоби ТО і ремонту - засоби технологічного оснащення ТО і ремонту, призначені для виконання певних операцій обробки (розбирання, механічної обробки, зварювання, складання і т. п.), контролю та переміщення на складові частини виробів різних типів.
4 Загальні положення
4.1 ТО і ремонт є видами робіт (видами впливу на виріб) в типовому життєвому циклі виробу. Види робіт - за ГОСТ 15.000.
4.2 Необхідною умовою для виконання ТО і ремонту є наявність Системи ТО і ремонту техніки (СТОІРТ), що включає:
вироби - об'єкти ТО і ремонту;
кошти ТО і ремонту;
виконавців ТО і ремонту (організації, фахівці);
документацію (конструкторська, в тому числі експлуатаційна і ремонтна, нормативна, організаційна, технологічна та ін), що встановлює вимоги до складових СТОІРТ та зв'язків між ними.
4.3 При розробці вироби питання про його Системі ТО і ремонту (СТОІР) вирішується таким чином:
для виробу створюється СТОІР;
для виробу модернізується існуюча СТОІР;
виріб розробляється під існуючу СТОІР.
4.4 Вимоги, що пред'являються до СТОІР вироби, в загальному випадку включають в наступні документи:
вихідні вимоги замовника;
технічне завдання на розробку виробу або його замінює;
пояснювальні записки до технічній пропозиції, ескізного і технічного проектів;
експлуатаційна і ремонтна документація.
4.5 Вимоги до СТОІР вироби, встановлені в експлуатаційній та ремонтній конструкторської документації, повинні бути достатніми для її організації та функціонування.
5 Вироби як об'єкти ТО і ремонту
5.1 Вироби як об'єкти ТО і ремонту найбільш повно характеризуються властивістю "ремонтопридатність".
5.2 Ремонтопридатність виробу визначають наступні чинники:
потреба вироби в ТЕ і ремонті;
технологічність конструкції виробу при ТО і ремонті;
вимоги до виконавців ТО і ремонту.
Визначення технологічності конструкції виробу - за ГОСТ 14.205.
Порядок відпрацювання виробів на ремонтопридатність по перерахованих факторів - за ГОСТ 23660.
5.3 Потреба вироби в ТЕ і ремонті залежить від довговічності, безвідмовності і зберігання його складових частин і з'єднань.
5.4 Технологічність конструкції виробу і його окремих складових частин залежить від:
контролепригодности, доступності та легкознімною виробу і його складових частин;
взаємозамінності та відновлюваності складових частин виробу;
уніфікації складових частин виробу і інструменту, що застосовується при ТЕ і ремонті вироби.
5.5 Вимоги до виконавців ТО і ремонту залежать від:
визначно і ясності позначень місць виконання операцій ТО і ремонту;
забезпечення одноваріантного збірки;
наявності необхідного маркування;
чіткості та лаконічності вказівок в експлуатаційній та ремонтній документації;
обмеження вимог до професійної підготовки і кваліфікації виконавців ТО і ремонту.
5.6 Ремонтопридатність виробу забезпечується в процесі його відпрацювання як об'єкта ТО і ремонту.
5.7 Відпрацювання вироби як об'єкта ТО і ремонту включає:
розробку критеріїв відмов та граничних станів виробу і його складових частин згідно з вимогами до їх надійності;
забезпечення заданої ремонтопридатності вироби.
5.8 Програма забезпечення ремонтопридатності повинна входити складовою частиною до програми забезпечення надійності вироби.
5.9 Показники ремонтопридатності - за ГОСТ 27.002 і ГОСТ 21623.
Загальні правила і порядок забезпечення ремонтопридатності при розробці виробів - за ГОСТ 23660.
6 Інформаційне забезпечення СТОІР виробів
6.1 Інформаційне забезпечення СТОІР виробів представляє собою комплект документів, що встановлюють вимоги до складових СТОІР і зв'язків між ними на стадіях розробки та експлуатації виробу.
6.2 Інформаційне забезпечення СТОІР вироби призначено для:
формування організаційної структури служб ТО і ремонту;
забезпечення своєчасного виконання ТО і ремонту виробів із заданою якістю;
перспективного і поточного планування ТО і ремонту.
6.3 Інформаційне забезпечення СТОІР вироби включає документи наступних видів:
конструкторські, в тому числі експлуатаційні та ремонтні;
технічні умови на ремонт;
організаційно-технічні документи;
технологічні документи;
дані контролю ефективності функціонування СТОІР вироби.
6.4 Документи, що входять у комплект, розробляють на підставі відповідних вимог таких міждержавних стандартів:
що входять в "Єдину систему конструкторської документації";
входять до комплексу "Система технічного обслуговування і ремонту техніки";
встановлюють вимоги до СТОІР окремих видів техніки;
входять в комплекс "Технічна діагностика";
що входять в "Єдину систему технологічної документації";
встановлюють вимоги до безпеки, екологічності і сумісності виробів.
6.5 Для кожного типу виробів повинен бути розроблений відповідний комплект документів, що містить в обов'язковому порядку:
структуру ремонтного циклу (види і періодичність ТО і ремонтів) і число ремонтних циклів за строк служби виробу;
обсяг планових ТО і ремонтів;
критерії постановки вироби на ТО і ремонт;
типові відмови вироби та методи відновлення його працездатності;
допустимі зміни технічних характеристик виробу після ремонту;
номенклатуру і кількість запасних частин для ТО і ремонту;
систему збору та обробки інформації про відмови, пошкодженнях, тривалості, трудомісткості і вартості планових і непланових ТО і ремонтів.
7 Матеріально-технічне забезпечення ТО і ремонту
7.1 Матеріально-технічне забезпечення ТО і ремонту (МТВ) включає в себе забезпечення ТО і ремонту запасними частинами, матеріалами та засобами ТО і ремонту.
7.2 На стадії розробки і виготовлення виробів стосовно до програми його випуску слід вирішити такі завдання МТО:
попереднє визначення номенклатури та кількості запасних частин і матеріалів, необхідних для виконання всіх видів ТО і ремонту виробів з урахуванням режиму та умов їх експлуатації;
розробка програми випуску запасних частин;
визначення номенклатури засобів ТО і ремонту виробів, в тому числі спеціальних і спеціалізованих;
розробка спеціальних та спеціалізованих засобів ТО і ремонту;
попереднє визначення необхідної кількості спеціальних засобів ТО і ремонту з урахуванням програми випуску виробів;
організація виготовлення спеціальних засобів ТО і ремонту стосовно до парку виробів.
7.3 На стадії експлуатації виробів потрібно вирішити такі завдання:
організацію пунктів ТО і ремонту, включаючи їх оснащення засобами ТО і ремонту;
виготовлення запасних частин і спеціальних засобів ТО і ремонту виробів;
забезпечення пунктів ТО і ремонту запасними частинами і матеріалами;
організацію в разі необхідності виробництва по відновленню складових частин виробу;
оперативне планування МТО.
7.4 В основі оперативного планування МТО лежить постійний облік змінюються матеріальних запасів. При плануванні МТО враховують:
склад і чисельність парку виробів;
умови експлуатації виробів;
показники надійності складових частин виробів;
дислокацію пунктів з матеріальними запасами;
організацію забезпечення запасними частинами і матеріалами;
режим поповнення запасів.
7.5 Якість МТО визначається:
якістю запасних частин, матеріалів та засобів ТО і ремонту;
обгрунтованістю норм запасів;
відповідністю фактичних запасів нормам;
оперативністю і гнучкістю системи МТО, в тому числі організацією зберігання запасів;
урахуванням руху запасів.
8 Функціонування СТОІР виробів
8.1 Готовність СТОІР вироби до функціонування визначають наявністю засобів, виконавців, документації ТО і ремонту та умов, необхідних для їх ефективної взаємодії.
8.2 Функціонування СТОІР виробу припускає виконання:
планових ТО і ремонтів в задані терміни з заданою якістю при оптимальних затратах праці і коштів;
непланових ремонтів з відповідними якістю і витратами праці, коштів і часу.
8.3 У процесі функціонування СТОІР вироби повинні бути вирішені наступні завдання:
забезпечення умов для своєчасного та відповідної якості виконання ТО і ремонту;
планування ТО і ремонту;
виконання ТО і ремонту;
контроль своєчасності та якості виконання ТО і ремонту, в тому числі систематизація та аналіз експлуатаційних даних про надійність і ефективності використання виробів.
8.4 Організаційну структуру СТОІР вироби визначають:
умови виконання ТО і ремонту - місце експлуатації виробу, місце експлуатації виробу з виконанням частини робіт на спеціалізованих підприємствах, спеціалізоване підприємство;
виконавці - експлуатаційний персонал, спеціалізований персонал експлуатуючої організації, фірмове ТО (фірмовий ремонт), комбінований склад виконавців;
метод ремонту - необезліченний; знеособлений, в тому числі агрегатний;
стратегія ТО і ремонту - ТО регламентоване, ТО з періодичним контролем параметрів, ТО з безперервним контролем параметрів, ремонт регламентований, ремонт за технічним станом.
8.5 СТОІР вироби слід коригувати у відповідності з експлуатаційними даними про надійність виробів і мінливими умовами їх експлуатації.
8.6 Якість ТО і ремонту виробів визначають:
властивість виробу як об'єкта ТО і ремонту - технологічність виробу при ТО й ремонті й вимоги до виконавців ТО і ремонту;
умови виконання ТО і ремонту - наявність необхідних виробничих площ і засобів технологічного оснащення, достатність запасів матеріалів і запасних частин, застосування прогресивних методів контролю (діагностування) технічного стану виробів, кваліфікація виконавців ТО і ремонту, дотримання виробничої і технологічної дисципліни.
8.7 Якість виробу після ТО і ремонту визначають:
технічний стан вироби, що надійшов на ТО або в ремонт;
якість запасних частин (нових і відновлених) і матеріалів, використовуваних при ТО і ремонті;
якість ТО і ремонту.
8.8 Ефективність СТОІР виробу визначає її здатність підтримувати і відновлювати задані властивості цих виробів і забезпечувати заданий рівень їх технічної готовності при оптимальних витратах часу, праці і коштів. Показники ефективності - за ГОСТ 18322.
8.9 Ефективність СТОІР вироби може бути підвищена шляхом:
вдосконалення конструкції виробу як об'єкта ТО і ремонту;
вдосконалення стратегії ТО і ремонту виробу відповідно до експлуатаційними даними про його надійність;
відпрацювання експлуатаційної та ремонтної документації;
вдосконалення організації ТО і ремонту, в тому числі МТО;
вдосконалення технологічних процесів ТО і ремонту;
оптимізації складу виконавців ТО і ремонту.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Виклад
34кб. | скачати


Схожі роботи:
Витрати на виробництво та реалізацію продукції
Виробництво свіжомороженої рибної продукції
Виробництво і переробка продукції тваринництва
Облік і аудит витрат на виробництво продукції
Управління витратами на виробництво і реалізацію продукції
Облік витрат на виробництво і реалізацію продукції
Облік і аудит витрат на виробництво продукції 2
Витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції
Аналіз витрат на виробництво молочної продукції
© Усі права захищені
написати до нас