Система баз даних MS Access Створення бази

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


 1. Зміст

Введення

1 Створення бази даних в Microsoft Access

1.1 Створення порожньої бази даних

1.2 Створення бази даних за допомогою майстра шаблонів

1.3 Висновок

2 Створення таблиць в Microsoft Access

2.1 Створення шляхом введення даних

2.2 Створення за допомогою майстра таблиць

2.3 Створення таблиці в режимі конструктора таблиць

2.4 Висновок

3 Створення запитів у Microsoft Access

3.1 Створення простого запиту за допомогою майстра запитів

3.2 Створення запиту за допомогою конструктора запитів

3.3 Висновок

Висновок

Глосарій

Список використаних джерел

Список скорочень

Введення

Сучасна людина в багатьох сферах своєї діяльності використовує дані надходять з різних джерел і відносяться до різних сфер діяльності. Щоб скоординувати всі ці дані потрібні не тільки організаційні навички, а й певні знання. Для координації і подальшого використання інформації використовуються бази даних. База даних це набір відомостей відносяться до певної теми або завдання, організованих таким чином, щоб забезпечити зручне представлення цього набору відомостей як у цілому, так і будь-якої його частини.

MS Access, дозволяє об'єднати потрібні дані в одну реляційну базу даних. Реляційна база даних являє собою безліч взаємопов'язаних таблиць, кожна з яких містить інформацію про об'єкти певного типу. Кожен рядок таблиці включає дані про один об'єкт, а стовпчики таблиці містять різні характеристики цих об'єктів - атрибути. Рядки таблиці називаються записами, всі записи складаються з полів, в яких зберігаються атрибути об'єкта. Кожне поле містить одну характеристику об'єкта і має строго певний тип даних.

Основні функції СУБД - це опис структури баз даних, обробка даних і керування даними. Будь-яка СУБД дозволяє виконувати чотири найпростіші операції з даними: додавати записи в таблицю; видаляти записи з таблиці; оновлювати значення полів в записах; знаходити записи, що задовольняють заданій умові. Для виконання цих операцій використовуються запити, які формуються на мові структурованих запитів (SQL).

І остання функція СУБД це управління даними. Під управлінням даними мається на увазі захист даних від несанкціонованого доступу, підтримка багато режиму роботи з даними і забезпечення цілісності та узгодженості даних. Захист від несанкціонованого доступу дозволяє кожному користувачеві бачити і редагувати лише ті дані, які йому дозволено бачити або змінювати.

Засоби забезпечення цілісності та узгодженості даних не дають виконувати такі зміни, після яких дані можуть виникнути невідповідність. Засоби, що забезпечують розраховану на багато користувачів роботу, не дозволяють декільком користувачам одночасно змінювати одні й ті ж дані.

Однак MS Access можна розглядати не тільки як набір інструментів для управління базами даних (далі БД), але і як середовище для розробки додатків. До складу MS Access входять конструктори форм, таблиць, запитів, звітів, але крім цього є макроси і модулі автоматизованого вирішення завдань, використовуючи які ми можемо створювати додатки не менш потужні, ніж додатки, написані на мові програмування, а програмуючи на мові VBA можна створювати програми подібні самої MS Access. Для створення додатків з використанням макросів користувач повинен знати ключові поняття, що використовуються в MS Access.

У цій роботі, для розгляду можливостей MS Access і способів роботи з нею, буде використана СУБД Microsoft Access 2003 (надалі MSA), як найбільш поширений, в даний час, продукт даної серії. Будуть розглянуті способи створення БД і деяких часто використовуваних компонентів БД. Усі малюнки ілюструють процес роботи зі створення БД і елементів, збережуться в додатку "А", у відповідних пунктах (елементи малюнків, на які слід звернути увагу, будуть вказані стрілками зі знаком оклику (!)).

1 Створення бази даних у Microsoft Access

1.1 Створення порожньої бази даних

Щоб створити нову, порожню БД запускаємо MSA, на рядку меню натискаємо кнопку "Файл" у випадаючому меню вибираємо пункт «Створити» (р. 1.1.1), що з'явилася меню «Створення файлу», у пункті «Створення» вибираємо підпункт «Нова база даних "(р. 1.1.2). Відкрилося вікно "Файл нової бази даних" (р. 1.1.3), в цьому вікні ми вказуємо папку в якій, буде збережений файл нової бази даних та ім'я цього файлу. Наприклад: місце збереження C: (р. 1.1.4), ім'я файлу «Порожня база даних» (р. 1.1.5), розширення вказувати не потрібно, тому що воно встановлюється за умовчанням (* mdb), після натискання кнопки «Створити», відкривається вікно пропонує вибір способу створення елементів бази даних: створення в режимі конструктора і створення з допомогою майстра, таблиці також можна створювати шляхом введення даних (р. 1.1.6) . Закриваємо це вікно, виходимо з MSA. Порожня база даних готова й будь-який момент часу ми можемо почати її зміна, тому що ця база створюється «з нуля» ми маємо можливість включити в неї тільки необхідні нам елементи, з потрібними нам параметрами.

1.2 Створення бази даних за допомогою майстра шаблонів

Щоб створити нову БД, за допомогою майстра шаблонів (далі МШ), запускаємо MSA, на рядку меню натискаємо кнопку "Файл" у випадаючому меню вибираємо пункт «Створити» (р. 1.2.1), у вкладці «Створення файлу», в пункті «Шаблони» вибираємо підпункт «На моєму комп'ютері» (р. 1.2.2).

Відкрилося вікно «Шаблони», що має дві вкладки (за зразком ранніх версій MS Access) «Загальні» та «Бази даних». У вкладці «Загальні», ми можемо побачити інструменти створення баз даних, аналогічні що знаходяться в пункті «Створення» меню «Створення файлу» (р. 1.2.3).

Нам буде потрібно вкладка «Бази даних», в цій вкладці знаходяться декілька найбільш часто використовуваних шаблонів БД. Вибираємо БД відповідну нашим вимогам (наприклад «Контакти») підтверджуємо вибір натисненням кнопки «OK» (р. 1.2.4).

Відкрилося вікно вибору папки в яку буде збережений файл БД (наприклад: C:), також у цьому вікні ми можемо змінити ім'я БД, запропоноване нам за замовчуванням MSA, в даному випадку «Контакти 1», на необхідну нам (наприклад «БД Контакти» ) підтверджуємо дії натисненням кнопки «Створити» (р. 1.2.5).

Відкривається діалогове вікно МШ «Створення бази даних», яке сповіщає нас про зміст створюваної БД і пропонує продовжити роботу зі створення, продовжуємо роботу натисканням кнопки «Далі» (р. 1.2.6). У наступному вікні нам пропонується додати або виключити поля, методом установки / зняття маркерів на назвах полів (наприклад: у таблиці «Відомості про контакти» ми додамо полі «Сім'я», встановивши маркер простим кліком миші), закінчивши вибір продовжуємо роботу натисканням кнопки «Далі »(р. 1.2.7).

У наступному вікні вибираємо вид екрану (за замовчуванням «Стандартний»), продовжуємо роботу натисканням кнопки «Далі» (р. 1.2.8). У вікні, вид оформлення звіту на печатці (за замовчуванням «Діловий»), підтверджуємо вибір натисненням кнопки «Далі» (р. 1.2.9). Відкрилося вікно пропонує задати ім'я БД («БД Контакти»), натискаємо кнопку «Далі» (р. 1.2.10).

У останньому вікні майстер пропонує запустити створену БД, вибір здійснюється установкою / зняттям маркера (за замовчуванням встановлений), натискаємо кнопку «Готово» (р. 1.2.11). Відкривається кнопкова форма роботи з БД і редактор БД в згорнутому вигляді. «БД Контакти» створена і готова до використання (р. 1.2.12).

Як ми вже зрозуміли, варіант створення БД за допомогою МШ є найбільш підходящим для широкого кола користувачів, що мають навіть мінімальний досвід роботи з персональним комп'ютером (далі ПК). Чітко слідуючи інструкціям користувач, буквально за кілька хвилин, одержує потрібну БД, можливо з наявністю функцій, які їм використовуватися не будуть, але (і це головне) з набором необхідних йому функцій, наявність яких і було метою створення БД.

І так, ми можемо зробити висновок: створення БД за допомогою МШ є просто незамінним для недосвідченого користувача, а також сприяє економії часу спеціалістів; створення же порожній БД дозволяє пізніше, використовуючи режим конструктора, створити БД оптимально адаптованої, для поставлених цілей і окресленого кола користувачів .

1.3 Висновок

MSA дозволяє створювати БД користувачеві, практично будь-якого рівня. Зручний і зрозумілий інтерфейс значно спрощує роботу. Наявні в наявності інструменти і майстри скорочують витрачається, на створення БД, час. Ми можемо створювати БД для застосування в будь-якій області діяльності, з будь-якими особливостями і вимогами. Значить, MSA, є універсальним інструментом для створення БД.

  1. 2 Створення таблиць в Microsoft Access

2.1 Створення шляхом введення даних

Для прикладу створення таблиць використовуємо вже наявну в нас БД «Порожня база даних», перейменуємо її в «Порожня база даних 1» і відкриємо.

У відкритому основному вікні MSA, ми бачимо вікно нашої бази даних «Порожня база даних 1», в меню «Об'єкти» вибираємо пункт «Таблиці», а зі списку, що з'явився у вікні, пункт «Створення таблиці шляхом введення даних» (р. 2.1 .1) з'явилася порожня таблиця, за замовчуванням містить десять полів і що має назву «Таблиця1» (р. 2.1.2).

Тепер нам потрібно ввести в таблицю потрібні дані, нехай це буде таблиця типу «Ім'я - Посада», тоді потрібні дані це імена і відповідні їм посади. При введенні даних ми обов'язково повинні враховувати правила введення, наприклад: тип даних в одному полі (стовпці) у всіх записах повинен бути однаковим.

Що б будь-якому користувачеві було зрозуміло які дані куди вводити, ми перейменуємо поля. Для перейменування поля робимо клік правою кнопкою миші на назві поля і в випадаючому меню вибираємо пункт «Перейменувати стовпець» (р. 2.1.3), виділилося назву стовпця і ми переписуємо його на необхідну нам (в даному разі буде «Ім'я» та «Посада ») (р. 2.1.4).

По закінченню введення даних закриваємо таблицю кліком по кнопці «Закрити», розташованої в правому верхньому куті вікна таблиці. Відкривається діалогове вікно пропонує нам зберегти зміни структури або макета об'єкта, підтверджуємо збереження натисканням кнопки «Так» (р. 2.1.5).

З'являється вікно в якому ми можемо ввести ім'я під яким буде збережена таблиця (введемо назву «Ім'я - Посада»), підтверджуємо натисканням кнопки «OK» (р. 2.1.6).

Відкрилося діалогове вікно пропонує створити ключові поля і роз'яснює сенс їх створення. Натискаємо кнопку «Ні», якщо одне або кілька полів в таблиці можуть однозначно ідентифікувати запису в таблиці і служити первинним ключем, або кнопку «Так», і тоді MSA створить додаткове поле, яке зробить ключовим (в нашому випадку натискаємо «Ні») ( р. 2.1.7).

Діалогове вікно закривається, і ми бачимо, що тепер наша БД не порожня, а містить таблицю «Ім'я - Посада», яка містить введені нами дані (р. 2.1.8).

Цей спосіб підходить для створення таблиць у випадку, коли вам важко відразу визначити структуру таблиці.

Можу зауважити, що Введення даних у таблицю MSA мало чим відрізняється від введення в таблицю Excel. Для переходу між полями ви можете використовувати клавішу «Таb», а дані, введені в поточний рядок, зберігаються при переході до наступного рядка.

2.2 Створення за допомогою майстра таблиць

Для прикладу створення таблиць за допомогою майстра використовуємо вже наявну в нас БД «Порожня база даних», перейменуємо її в «Порожня база даних 2» і відкриємо.

У відкритому основному вікні MSA, ми бачимо вікно нашої бази даних «Порожня база даних 2», в меню «Об'єкти» вибираємо пункт «Таблиці», а зі списку, що з'явився у вікні, пункт «Створення таблиці за допомогою майстра» (р. 2.2 .1).

Відкрилося вікно майстра створення таблиць в якому, за допомогою інструкцій, ми можемо вибрати категорію, зразок таблиці і потрібні зразки полів за допомогою стрілок (виберемо категорію «Ділові», зразок таблиці «Працівники» і поля за аналогом з таблицею створеної в попередньому розділі, т . е. «Ім'я» та «Посада»), підтверджуємо вибір натисненням кнопки «Далі» (р. 2.2.2).

У наступному вікні вводимо ім'я таблиці (вводимо «Ім'я - Посада») і спосіб визначення ключового поля (залишаємо за замовчуванням тобто автоматичне визначення) підтверджуємо натисканням кнопки «Далі» (р. 2.2.3). У наступному вікні пропонується вибрати дії після створення таблиці (залишаємо значення за замовчуванням «Ввести дані безпосередньо в таблицю) і натискаємо кнопку« Готово »(р. 2.2.4).

Відкрилася готова таблиця, практично повний аналог тієї, яку ми створили у попередньому розділі, виняток становить ключове поле «Код_Імя -

Посада », яке цього разу ми дозволили MSA створити автоматично (р. 2.2.5). Закриваємо таблицю (натисненням кнопки «Закрити» у верхньому правому куті вікна), закриваємо MSA.

Цей спосіб зручний для користувача, який має уявлення про кінцеву структуру таблиці, а також для створення стандартних таблиць.

2.3 Створення таблиці в режимі конструктора таблиць

Для прикладу створення таблиць за допомогою конструктора таблиць використовуємо вже наявну в нас БД «Порожня база даних», перейменуємо її в «Порожня база даних 3» і відкриємо.

У відкритому основному вікні MSA, ми бачимо вікно нашої бази даних «Порожня база даних 3», в меню «Об'єкти» вибираємо пункт «Таблиці», а зі списку, що з'явився у вікні, пункт «Створення таблиці в режимі конструктора» (р. 2.3 .1).

Відкрилося вікно конструктора таблиць, в якому ми повинні ввести ім'я та тип даних кожного поля, також ми можемо ввести опису полів, для зручності у подальшому використанні, але обов'язковою дією це не є (введемо імена полів за аналогом з таблицею створеної у розділі 2.1, т . е. «Ім'я» та «Посада», а також аналогічний тип даних, тобто «Текстовий») (р. 2.3.1).

У нижній частині вікна конструктора таблиць на вкладках Загальні та Підстановка ми можемо ввести властивості кожного поля або залишити значення властивостей, встановлені за замовчуванням (в даному випадку залишаємо за замовчуванням). Після опису всіх полів таблиці закриваємо таблицю (натисненням кнопки «Закрити» у верхньому правому куті вікна) (р. 2.3.3).

У діалоговому вікні, що пропонує зберегти зміни структури або макета таблиці, натискаємо кнопку «ТАК» (р. 2.3.4).

У вікні вводимо ім'я таблиці (вводимо «Ім'я - Посада») підтверджуємо натисканням кнопки «OK» (р. 2.3.5). Відкривається діалогове вікно пропонує створити ключові поля і роз'яснює сенс їх створення. Натискаємо кнопку «Ні», якщо одне або кілька полів в таблиці можуть однозначно ідентифікувати запису в таблиці і служити первинним ключем, або кнопку «Так», і тоді MSA створить додаткове поле, яке зробить ключовим (в даному випадку натискаємо «Ні») ( р. 2.3.6).

Бачимо що в БД з'явилася таблиця «Ім'я - Посада», при порівнянні, ми можемо переконатися, що вона повністю аналогічна таблиці створеної нами в пункті 2.1 (нар. 2.3.7).

Хотілося б відразу уточнити, що при створенні таблиці в режимі конструктора необхідно дотримуватися певних правил, наприклад, при введенні імен таблиць і полів. Імена полів у таблиці не повинні повторюватися, тобто повинні бути унікальними. Імена полів можуть містити не більше 64 символів, включаючи пробіли.

Бажано уникати вживання імен полів, які збігаються з іменами вбудованих функцій або властивостей MSA. Ім'я поля не повинно починатися з пробілу або керуючого символу. Імена полів можуть містити будь-які символи, включаючи літери, цифри, пробіли, спеціальні символи (за винятком точки (.), Знака оклику (!), Апострофа (') і квадратних дужок ([), (])).

Цей спосіб дозволяє повністю контролювати всі властивості створюваної таблиці, і вкрай корисним для фахівців, для користувачів ж не володіють необхідними навичками він не представляє інтересу.

2.4 Висновок

У MSA ми можемо створювати таблиці з будь-якими іменами і типами полів. Розміри таблиць обмежені лише вашими потребами. Процес створення таблиці простий, зручний і зрозумілий. Кількість таблиць для однієї БД дуже велика, що дозволяє створювати дуже гнучкі і зручні БД. Також ми можемо надавати таблиць будь-яку структуру, а використовуючи властивості полів надавати додаткові функції. Значить MSA дозволяє формувати і координувати дані в будь-яких зручних для нас конфігураціях, що є вкрай важливим моментом при роботі з інформацією (особливо великими її обсягами).

  1. 3 Створення запитів у Microsoft Access

3.1 Створення простого запиту за допомогою майстра запитів

Для прикладу створення запиту використовуємо БД «Запит», яку ми можемо створити за допомогою вже отриманих навичок. Відкриваємо БД, БД містить дві таблиці: «Ім'я - Посада» і «Ім'я - Адреса» (р. 3.1.1). У цих таблицях вже містяться деякі дані, а також ключові поля («Ім'я») (р. 3.1.2).

У меню «Об'єкти» вибираємо пункт «Запити». Для використання в створенні запитів таблиці повинні містити ключові поля. У вікні вибираємо пункт «Створення запиту за допомогою майстра» (р. 3.1.3).

Вікно майстра дозволяє нам зробити вибір полів для запиту. Ми маємо можливість вибирати поля з усіх таблиць і запитів знаходяться в даній БД. Вибираємо поля які будуть брати участь у запиті (у нашому випадку поля «Посада», з таблиці «Ім'я - Посада» і «Ім'я», «Адреса», з таблиці «Ім'я - Адреса») (р. 3.1.4). Підтверджуємо вибір натисканням кнопки «Далі».

У наступному вікні ми можемо присвоїти запиту ім'я і вибрати таку дію відкрити запит для перегляду даних або змінити макет запиту (за замовчуванням запит для перегляду даних, в нашому випадку залишаємо за замовчуванням, привласнимо ім'я «Відомості») (р. 3.1.5). Підтверджуємо дані натисканням кнопки «Готово».

У діалоговому вікні запиту ми бачимо зведені дані з обраних нами полів різних таблиць (тобто «Ім'я», «Посада» і «Адреса») (р. 3.1.6). Запит готовий.

Цей спосіб створення запиту підходить для будь-якого користувача має основні поняття про створення запитів, а також для швидкого створення простих запитів.

3.2 Створення запиту за допомогою конструктора запитів

Для прикладу створення запиту використовуємо БД «Запит 1», яку ми можемо створити за допомогою вже отриманих навичок. БД вже містить дві таблиці: «Ім'я - Посада» і «Ім'я - Адреса» (р. 3.2.1). У цих таблицях вже містяться деякі дані, а також ключові поля («Ім'я») (р. 3.2.2). Відкриваємо БД, в меню «Об'єкти» вибираємо пункт «Запити». У вікні вибираємо пункт «Створення запиту в режимі конструктора» (р. 3.2.3).

Відкривається вікно пропонує вибір таблиць і запитів для створюваного запиту (вибираємо таблиці «Ім'я - Посада» і «Ім'я - Адреса» виділенням з наступним підтвердженням натисканням кнопки «Додати») (р. 3.2.4). Закриваємо це вікно (натисненням кнопки «Закрити»).

Ми бачимо вікно конструктора, що містить обрані нами таблиці (р. 3.2.5). У верхній частині якого ми можемо встановлювати зв'язки і тип зв'язків між таблицями (р. 3.2.6), а в нижній задавати макет запиту, тобто використовувані поля, розташування полів і властивості (р. 3.2.7).

Задаємо поля за аналогом з запитом, створеним в попередньому розділі, поля: «Ім'я», «Адреса», «Посада», а ім'я таблиці: «Ім'я - Адреса», «Ім'я - Адреса», «Ім'я - Посада», відповідно (р . 3.2.8). Дані можна вводити як за допомогою меню, що випадає (р. 3.2.9), так і в ручну.

Закінчивши введення даних, закриваємо вікно (натисненням кнопки «Закрити» у правій верхній частині вікна), у діалоговому вікні, що пропонує зберегти зміни, натискаємо кнопку «Так» (р. 3.2.10). У наступному вікні вводимо ім'я запиту (в даному випадку «Відомості»), підтверджуємо натисканням кнопки «OK» (р. 3.2.11). Конструктор завершує роботу. В БД з'явився запит відомості, робота зі створення запиту завершена.Запрос ідентичний запиту створеному в пункті 3.1 (нар. 3.2.12).

Даний спосіб займає більше часу, ніж попередній, але дає повний контроль над створенням запиту, що дуже важливо при створенні більш складних запитів, цікавий тільки для фахівців.

3.3 Висновок

Запит на вибірку містить умови відбору даних і повертає вибірку, відповідну зазначеним умовам, без зміни даних, що повертаються.

Запит використовується для перегляду підмножини записів таблиці без попереднього відкриття цієї таблиці або форми. Для того щоб об'єднати у вигляді однієї таблиці на екрані дані з декількох таблиць. А також для перегляду окремих полів таблиці. Це основні і найбільш часто використовувані функції запиту, які й роблю роботу з БД набагато більш зручною та ефективною.

Висновок

У даній роботі ми розібрали лише малу частину можливостей MSA, яка є набагато більш багатофункціональною системою ніж можна собі уявити прочитавши дану роботу. Застосування MSA набагато ширше ніж просто створення БД, таблиць і запитів. Назвемо деякі з них.

Майстер підстановок, що робить більш простим введення значень у полі. Створення і використання індексів, забезпечує швидкий доступ до даних в таблиці на основі значень одного чи декількох стовпців.

Способи забезпечення цілісності даних, захищають зв'язку між записами у зв'язаних таблицях, а також від випадкового видалення та зміни пов'язаних даних. Контроль і перевірка введення даних, здійснює перевірку даних, що вводяться в полі або запис таблиці, по заданій умові.

Введення даних за допомогою копіювання й переміщення, значно скорочує час витрачається на введення даних.

Створення обчислюваних полів у запитах, дозволяє створювати стовпці у запиті, що є результатом обчислень над значеннями інших стовпців.

Зміна типів зв'язків у запиті, дозволяє створювати більш гнучкі та чіткі запити.

Можливість друку результатів запитів, таблиць, звітів, дозволяє уникнути застосування сторонніх додатків і скоротити час вибірки і перенесення даних для надання в паперовому варіанті.

Використання макросів, дозволяє автоматизувати багато функцій і перетворити БД практично в самостійний додаток.

Створення веб - сторінок, дозволяє вилучене використання БД через мережу.

Підтримка протоколу FTP, дозволяє повноцінну роботу з БД через B.

Наявність елементів Active X, забезпечує взаємодію мережевих компонентів.

Це не повний список можливостей MSA, але навіть він дає уявлення про широту можливостей, що надається даної СУБД, для роботи з даними. На жаль, ми не можемо описати ці можливості більш докладно, тому що для цього треба було б дуже тривалий час і вкрай великий обсяг друкованого тексту.

Програмування на мові VBA, дозволяє створювати додатки, в основі яких лежить БД Access.

І так ми можемо зробити висновок, що MSA, є дуже практичним і зручним додатком для роботи з даними. Надані даною системою можливості роблять її незамінною для обліку, коригування, формування та обробки даних.

При вмілому використанні ми можемо створити БД відповідає будь-яким вимогам, в будь-якій сфері діяльності, що й пояснює настільки широке поширення MSA.

Не малим плюсом є можливість інтеграції з іншими офісними додатками від Microsoft, тому що найбільш поширеними офісними додатками є продукти саме цього виробника ПО, скажімо два продукти які, відомі переважній більшості користувачів ПК, це Word і Excel.

Також позитивним моментом є наявність майстрів, які дозволяють, нехай і не в повній мірі, використовувати MSA навіть не досвідченому користувачеві. Варто згадати і інтерфейс робить роботу більш швидкої і приємною, можливість налаштування панелі інструментів дозволяє налаштувати її під конкретного користувача, прибравши все зайве і додавши потрібне.

Завданням даної роботи було показати ази роботи з деякими основними елементами MSA і спробувати дати хоча б мінімальне уявлення про її можливості, вважаю, що це завдання виконано. Всі створені в процесі написання даної роботи БД, а також, БД, використані для створення елементів, включаючи створені елементи, знаходяться в додатку «Б», в папках з відповідними назвами.

 1. Глосарій

  п / п

  Поняття

  Визначення

  1

  Active X

  Сукупність технологій, створених компанією Microsoft, що дозволяють розробляти компоненти програмних систем, які можуть взаємодіяти один з одним у мережі, незалежно від того, якою мовою вони були розроблені

  2

  FTP

  Протокол передачі файлів. Призначений для передачі файлів між віддаленими комп'ютерами в Інтернеті, а також надає користувачеві набір команд для роботи з файлами і каталогами на віддаленому комп'ютері

  3

  SQL

  Мова структурованих запитів для вибірки, зміни та видалення даних з таблиць бази даних.

  4

  VBA

  Об'єктно - орієнтована мова програмування, розроблений компанією Microsoft для програмування в додатках Microsoft Office. VBA є різновидом мови Visual Basic

  5

  База даних

  Безліч даних певної структури, з якими можуть працювати одна або кілька прикладних програм

  6

  Дані

  Довільна інформація, представлена ​​в символьній (цифровій) формі

  7

  Запит

  Звернення до СУБД, що містить завдання на вибірку, додавання, зміна або видалення записів

  8

  Інтернет

  Назва єдиної глобальної мережі світового масштабу, побудованої за однойменною технології.

  9

  Ключове поле

  Поле, яке однозначно ідентифікує кожний об'єкт в таблиці, тобто дозволяє чітко відрізнити один об'єкт від іншого

  10

  Звіт

  Об'єкт бази даних, який використовується для виведення на друк даних у відформатованому вигляді

 2. Список використаних джерел

1. Нейбауер А.; Access 97 для зайнятих - СПб: Питер, 1997. - 368 с.: Іл.

Навчання в Інтернеті [Електронний ресурс] - Режим доступу: www.lessons-tva.info

2. Кронау Дж .., Андерсен В., Андерсон Б. Б.; Microsoft Office Access 2003. Швидкі кроки - М.: НТ Пресс, 2005. - 226 с.: Іл.

3. Шевченко Н. А.; Access 2003. Мистецтво створення бази даних - М.: НТ Пресс, 2005 - 160 с.: Іл.

4. Дженнінгс Р.; Використання Microsoft Office Access 2003 - М: Видавничий дім «Вільямс», 2006. - 1312 с.: Іл.

 1. Список скорочень

Скорочення - Розшифровка

MSA - Microsoft Access

БД - База (бази) даних

ПЗ - Програмне забезпечення

ПК - Персональний комп'ютер

р. xxx - Малюнок з числовим позначенням

СУБД - Система управління базами даних

тобто - Тобто

тому що - Так як


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Реферат
72.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Створення бази даних критичних властивостей речовин в редакторі баз даних MS Access
Створення таблиці бази даних в Microsoft Access
Бази даних Створення форм і звітів на прикладі ACCESS
Проектування баз даних MS Access
Просопографіческіе бази даних Росії на прикладі баз даних Comandarm і Duma1
Створення бази даних для паспортно-візової служби Інформаційна система
Бази даних в Excel Access з викликом на VBA
Досвід використання ADO для доступу до баз даних форматів MS Access xBase і Paradox
Створення баз даних в InterBase SQL Server
© Усі права захищені
написати до нас