Система Клієнт-банк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Московський інститут права
Реферат
З дисципліни: "Інформаційні системи
в економіці "

на тему: "Система:" КЛІЄНТ-БАНК "Виконала:
Студентка 4 курсу заочного відділення
Економічного факультету
Спеціальність: Бухгалтерський облік, аналіз і аудит
Борисова О. В.
Група: НПБ-641-А-З
Науковий керівник:
_____________________________________

_____________________________________
Москва 2007 рік.
  Зміст:
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
2. Загальні відомості ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... 4
· Ключові особливості системи ... ... ... ... .. ... ... .4
· Можливості системи ... ... ... ... ... ... .... ... .... ... .. 5
3. Технічні вимоги та допустимі
операційні системи ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... .. ... ... .. 6
4. Запуск з робочого місця ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... .. 7
5. Пристрої управління програмою ... ... .... ... ... ... 8
6. Категорії користувачів ... ... ... ... .. ... ... ... ... .... ... .. 9
7. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
Введення
Система "Клієнт-Банк" - автоматизована комп'ютерна система електронних розрахунків через модемний зв'язок.
Ця програма дає можливість одночасно працювати з одними і тими ж банківськими документами з істотно віддалених один від одного робочих місць в будь-який час доби. Банк гарантує проведення поточним днем ​​документів, надісланих до закінчення операційного дня в банку.
Дозволяє уникнути помилок і повернення документів: вже при введенні документа у вашому офісі система визначить невірність його заповнення і підкаже правильне рішення.
Забезпечує внутріофісну автоматизацію: архіви всіх документів і виписок зберігаються в зручному для перегляду вигляді.
Відповідає найжорсткішим вимогам безпеки: дії будь-якого користувача, як у вашому офісі, так і в банку, фіксуються в журналах; весь обмін даними між клієнтами і банком надійно захищений; підпис електронних документів здійснюють особи, зазначені в банківських картках, за допомогою сучасних систем електронно -цифрового підпису.
Загальні відомості
Система "Клієнт-Банк" призначена для обміну електронними документами і зв'язку між банком та його клієнтами і забезпечує клієнту можливість оперативного управління власними рахунками в банку, мінімінізіруя час проходження платіжних документів.
Система "Клієнт-Банк" SCROOGE-II базується на спільних для подібних систем принципах побудови, в основі лежить механізм синхронізації баз даних.
Ключові особливості системи:
- База даних клієнтського місця реалізована на PARADOX 3.0,
- Розроблений механізм синхронізації таблиць рахунків, документів і довідників, наприклад, банків-учасників СЕП НБУ, забезпечує актуальність і достовірність даних.
- Зв'язок з банком здійснюється за допомогою Microsoft Remote Access Serviсe
(RAS) (online-реплікація) і забезпечена додатковими сервісними можливостями, зокрема, реалізований механізм обміну довільними файлами.
- В якості альтернативного методу зв'язку може використовуватися традиційний обмін протокольними файлами (offline-реплікація).
- Клієнтська частина системи "Клієнт-Банк" може функціонувати під управлінням різних операційних систем (MS DOS, Windows 95 PE і Windows 95, Russian, Windows NT 4.0 WS і Windows NT 4.0 Server).
- Розроблено кілька схем доступу до банківської базі даних, як непо -
средственно до робочої базі, так і через специфіку Proxy-сервера.
- Безпека системи "Клієнт-Банк" грунтується на алгоритмах RSA, MD5, DES
і повністю відповідає вимогам НБУ, що підтверджено сертифікатом НБУ SEPK N 0016.
- Секретні ключі системи "Клієнт-Банк" можуть зберігатися на дискових носіях або пристроях Touch memory. Кожна з взаємодіючих сторін має власними засобами генерації ключів.
- Система може підтримує підлеглі взаємини між клієнтами банку.
- Реалізовано можливість використання PPTP-протоколу Microsoft, що підтримує захищений інформаційний канал при роботі через відкриту систему передачі даних, зокрема, Internet.
Можливості системи:
Клієнт-Банк дозволяє клієнтам, перебуваючи у власному офісі, виконувати наступні дії:
· - Підготовку та передачу в банк по телекомунікаційних каналах платіжних доручень на здійснення внутрішньобанківських та міжбанківських платежів,
· Листів і запитів на отримання додаткової інформації;
· Прийом з банку наступної інформації:
· Результатів обробки відправлених платіжних документів,
· Зовнішніх і внутрішньобанківських платежів, тобто всіх документів, отража-
чих рух коштів по рахунках клієнтів,
· Банківських виписок руху по рахунках, у тому числі валютних і стандартного виду,
· Кредитових і дебетових реєстрів документів,
· Додаткової інформації довідкового характеру, наприклад, довідника банків НБУ - учасників СЕП, курсів і кодів валют і т.д.
· Будувати різні звітні форми по власній базі документів,
Клієнтське місце багато користувачів (підтримується принцип персонофікаціі), може працювати в локальному та мережевому режимі. Можливі імпортно-експортні обміни документами з власної клієнтської бухгалтерією за допомогою dbf-файлів фіксованого структури.
Технічні вимоги та допустимі операційні системи
Клієнтське робоче місце може функціонувати на комп'ютерах з процесором не нижче 486 і мають ВП не менше 4M. Комп'ютер повинен бути оснащений Hayes-сумісним модемом зі швидкістю передачі не менше 2400b.
Вплив ОС виявляється тільки на комунікаційній компоненті системи - RAS.
Ця компонента підтримується для наступних ОС:
- MS DOS,
- Windows 95 PE і Windows 95 Russian,
- Windows NT 4.0 WS і Windows NT 4.0 Server.
Використання інших середовищ Windows (3.11, OSR і т.п.) не виключається, одна-
ко, в кожному окремому випадку потрібен особливий підхід.
Також є трохи завищеним вимога наявності процесора не нижче 486. Це вимога виникла з огляду на те, що система RAS дуже чутлива до класу процесора і стабільно працює, починаючи з PC486. Про процесорах 386 цього сказати не можна, проте є випадки, коли система нормально працює і на PC386. Але тут вже слід пробувати.
Службова інформація в нижньому рядку включає в себе:
- Розмір вільної оперативної пам'яті (у кілобайтах), доступною програмі Scrooge: максимальний розмір блоку, який можна запросити для роботи і весь доступний об'єм вільної оперативної пам'яті;
- Розмір вільної оперативної пам'яті, доступної транспортному драйверу
захищеного режиму, що забезпечує обмін інформацією між програмою Scrooge і драйвером "IPX / SPX" або "Named Pipe" фірми Microsoft, власне здійснюють взаємодію з Microsoft SQL сервером (m: xxxxx);
- Число відкритих сполук (хендлов) з SQL сервером (h: xxxxx).
- Свідчення системного таймера (в секундах). При пасивності пристроїв
управління (клавіатура, миша) щомиті декрементируется. Активізація пристроїв управління зводить його в максимально допустиме значення.
Фактично його свідчення - інтервал часу до автоматичного включений -
ня режиму "Блокування".

Запуск з робочого місця
Запуск робочого місця здійснюється за допомогою BAT-файлу SCII.BAT, розташованого в підкаталозі ... \ LOCAL \.
Якщо клієнтське місце працює під MS DOS, слід розрізняти два мож -
них варіанти запуску:
1) у тих випадках, коли під час сеансу роботи з програмою НЕ передбачати-
ється виконання зв'язку з банком - запуск системи можна робити при
допомогою вказаного SCII.BAT. У цьому випадку ніяких особливих налаштувань виконувати не потрібно, хіба що включити запуск системи в меню користувача
наявного файлового процесора (NC, VC і т.п.).
2) якщо ж зв'язок з банком передбачається, то запуск системи повинен виконуватися шляхом перезавантаження комп'ютера з використанням спеціальної завантажувальної дискети (див. п.3.4.1.)
Якщо на машині встановлена ​​Windows OS-, то необхідно забезпечити вимога, щоб системі при запуску було виділено не менше 4М ​​ОП. Найпростіше це зробити, створивши для запуску системи спеціальний ярлик (ShortCut) з необхідними налаштуваннями виділення пам'яті.
Пристрої управління програмою
Управління програмою може виконуватися двома пристроями:
1) клавіатурою,
2) маніпулятором "миша".
За допомогою клавіатури можна виконувати команди (у цьому випадку клавіші або їх комбінації називаються "гарячими клавішами") або здійснювати набір інформації.
Поняття "комбінація клавіш" продемонструємо на прикладі: коли вказано,
що необхідно виконати комбінацію Alt + F10, то це означає, що необхідно, утримуючи клавішу Alt, натиснути клавішу F10. Комбінація Ctrl + QF означає, що необхідно, утримуючи клавішу Ctrl, послідовно натиснути клавіші Q і F.
Маніпулятор миша дозволяє швидко і ефективно виконувати різноманітні дії і команди. Ми будемо розрізняти 4 види дій з мишею, кожне з яких по різному може інтерпретуватися в різних випадках:
- "Навести", (або "ткнути") - підвести курсор миші в потрібне місце екрану і
короткочасно натиснути (тобто натиснути і відразу відпустити) ліву кнопку,
- "Кликнути" - те ж, що і "навести", але двоекратное натискання лівої кнопки
з малим інтервалом між натисканнями,
- "Захопити" - ліву кнопку миші натиснути і не відпускати,
- "Перетягнути" - утримуючи ліву кнопку в "захопленні", виконати рух
всій мишею до переміщення покажчика в потрібну позицію і відпустити кнопку.
Категорії користувачів
Основне призначення клієнтського робочого місця - надання клієнту
можливості управління своїми рахунками в банку шляхом набору і відсилання до банку платіжних доручень.
Відповідно до вимог, встановлених НБУ для систем "Клієнт-Банк", кожне платіжне доручення має бути підписана двома електронними підписами, так званої підписом бухгалтера та підписом директора. Підпис бухгалтера обов'язково повинна накладатися на момент введення документа в базу даних. Накладення підпису директора на документ є роздільною візою для відправлення документа в банк, без директорської візи документів банк не відправляється.
Електронні підпису документів слугують для виконання процедур аутентифікації (тобто документ створений і завірений саме тими особами, які вказані) і перевірки цілісності документа (документ надійшов у банк у тому вигляді, в якому був відправлений від клієнта).
Підписи на документ встановлюються за RSA-технології, тобто для можли -
ності її встановлення у користувача повинен бути RSA-ключ c відповідним типом.
Відповідно до рекомендацій НБУ клієнтське робоче місце підтримує категорії користувачів "Бухгалтер" та "Директор" (внутрішні користувачі клієнтського місця), а також спеціальну категорію "Адміністратор" (зовнішні користувачі, оскільки тільки ця категорія користувачів може здійснювати зв'язок з банком) з наступними повноваженнями :
- Бухгалтер - має право перегляду інформації в базі даних, а при
наявності власного ключа бухгалтера - створення платіжного
документа,
- Директор - має право перегляду інформації в базі даних, а при
наявності власного ключа директора - візування документа на
відправлення до банку,
- Адміністратора - включає права бухгалтера та директора, а так само має
повноваження на:
- Створення нових внутрішніх користувачів,
- Зв'язок з банком,
- Адміністрування бази даних клієнтського місця і т.д.
Доступ користувача-адміністратора до банківської базі - досить делікатна справа, тому їх реєстрація виконується тільки в банку. При їх реєстрації в банку формується спеціальний *. pwd-файл (див. п. 3.3.), Імпортом якого на клієнтське місце виконується реєстрація там права користувача-адміністратора.
Користувач-адміністратор на клієнтському місці володіє всіма можливими там повноваженнями, зокрема - закладом внутрішніх користувачів. Їх кількість і типи - внутрішня справа клієнта, і вони заводяться адміністратором без оглядки на банк.
Важливо підкреслити, що клієнт може мати кількох користувачів-адміністраторів, що дозволяє відстежувати персональну відповідальність користувачів за процес зв'язку з банком.
В даний час, відповідно до листа ЦБРФ № 115-Т від 30 серпня 2006 року російським кредитним організаціям, які використовують технології дистанційного банківського обслуговування, при обслуговуванні своїх клієнтів, слід ідентифікувати не тільки особа, яка укладає договір банківського рахунку (вкладу), але також і осіб, яким надаються, або будуть надані повноваження щодо розпорядження банківським рахунком (вкладом) з використанням технологій дистанційного банківського обслуговування, банк запитує лист, де потрібно позначити коло осіб, уповноважених розпоряджатися банківським рахунком за допомогою «Клієнт-Банк».
Висновок
У наш час нових інформаційних технологій логічним розвитком дистанційних платіжних систем є їх інтеграція з універсальними банківськими системами. Технічні аспекти такої інтеграції опрацьовані на сьогоднішній день добре. Банки проявляють до цієї справи інтерес, такі локальні системи безготівковим дистанційним управлінням банківського рахунку (вкладу) платежів зможуть стати основою для створення розвинутої інфраструктури, ці розрахунки отримають більш широке поширення, як у великих містах, так і в регіонах.
Досвід створення та експлуатації описаної локальної дистанційної системи управління банківським рахунком (вкладом) показав наступне: система виявилася досить ефективною. Хоча цей проект особливо не рекламувався, за короткий час керівники та бухгалтери багатьох як великих, так і малих підприємств встановлювали систему «Банк-Клієнт», яка зручна, проста, і на багато полегшує роботу.
Комунікаційні відділи в банках забезпечують суб'єктам дистанційної платіжної системи доступ до мереж передачі даних.
Використання спеціальних високопродуктивних ліній комунікації обумовлено необхідністю передачі великих обсягів даних між географічно розподіленими учасниками дистанційно-платіжною системою.
Список використаної літератури:
1. Інструкція з експлуатації Системи "Клієнт-Банк" SCROOGE-II "
2. Інновації в платіжних системах. В.І. Спиридонов, Москва, 2006 рік.
3. Новий погляд на платіжно-розрахункові операції. В. Г. Сидоренко. Москва. 2005 рік.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Реферат
29.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Система Клієнт банк
Структура апаратне забезпечення системи клієнт банк
Структура апаратне забезпечення системи клієнт-банк
Структура апаратне забезпечення системи клієнт банк 2
Переваги системи банк-клієнт перед традиційними способами обслуговування
Банк і банківська система
Комерційний банк і система грошових розрахунків
Грошово кредитна система та інструменти політики Центрального банк
Аналіз діючої системи безготівкових розрахунків у ВАТ Дочірній Банк Альфа-Банк у Казахстані
© Усі права захищені
написати до нас