Сергій Миколайович Булгаков

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Перевезенцев С. В.

Сергій Миколайович Булгаков (1871-1944) народився в м. Лівни Орловської губернії, в сім'ї священика. В юності він навчався в Ливенському духовному училищі та Орловської духовної семінарії, в 1890-1894 рр.. - На юридичному факультеті Московського університету. У студентські роки С.М. Булгаковим захоплюється марксизмом, особливо марксистською політекономією. У 1895 році С.М. Булгаков почав викладати політекономію в Московському технічному училищі. У 1897 році вийшов у світ його перший значний праця - "Про ринки при капіталістичному виробництві". Після дворічної закордонного відрядження в Німеччину, Францію, і Англію, С.М. Булгаков захистив магістерську дисертацію "Капіталізм і землеробство", написану також в марксистській традиції. Не випадково Г.В. Плеханов називав молодого вченого "надією російського марксизму".

У 1901-1906 рр.. С.Н. Булгаков жив у Києві, ведучи викладацьку діяльність у Київському політехнічному інституті, де він був обраний ординарним професором, і в Київському університеті на посаді приват-доцента. Саме в цей період відбувається розчарування Булгакова в марксизмі і, особливо, матеріалізм. У 1903 році він опублікував збірку статей під назвою "Від марксизму до ідеалізму", взяв участь у колективному збірнику "Проблеми ідеалізму". У 1904 році він разом з Н.А. Бердяєвим починає редагувати журнали "Новий шлях" і "Питання життя". Займаючи досить активну політичну позицію, в 1903 році С.М. Булгаков взяв участь у нелегальному з'їзді "Союзу визволення", яка поклала початок майбутньої партії кадетів.

У 1906 році С.М. Булгаков переїхав до Москви, де став професором політекономії в Московському комерційному інституті і, одночасно, зайняв посаду приват-доцента в Московському університеті. У 1906 році він взяв участь у створенні "Союзу християнської політики", а в 1907 році був обраний депутатом II Державної Думи від Орловської губернії. С.Н. Булгаков грає помітну роль у діяльності Релігійно-філософського товариства пам'яті В.С. Соловйова.

У ці роки С.М. Булгаков остаточно формується як релігійно-філософський мислитель, бере участь у знаменитому збірнику "Віхи" (1909 р.), в 1911 році публікує збірник статей у двох томах "Два града". У 1912 році виходить книга "Філософія господарства", в якій автор з позицій релігійної філософії розглядає всю проблематику політекономії та соціальної філософії. Фактичним продовженням цієї книги стала робота "Світло невечірній. Споглядання і умогляду" (1917 р.), що стала підсумком усього попереднього періоду філософського розвитку С.М. Булгакова.

У 1917 році Сергій Миколайович брав активну участь у роботі Всеросійського Помісного Собору, що відновив у Росії патріаршество. У 1918 році С.М. Булгаков прийняв священицький сан. У тому ж році Булгаков разом з родиною залишив Москву і переїхав до Криму. Тут їм було написано ряд філософських творів ("Трагедія філософії", "Філософія імені" та ін.) Більшість сучасних дослідників вважають, що цими роботами закінчився власне філософський період у творчості Булгакова і далі він зосередився на богословських питаннях.

У 1922 році С.М. Булгаков був висланий радянськими властями в Туреччину, звідки він незабаром перебрався до Праги. У 1922-1925 рр.. він був професором церковного права та богослов'я на юридичному факультеті Російського наукового інституту в Празі. Влітку 1925 року Булгаков переїхав до Парижа, де став працювати професором богослов'я й деканом Православного богословського інституту.

У роки еміграції С.М. Булгаков багато займається богословськими і церковно-правовими питаннями, публікує ряд богословських досліджень - "Православ'я", "Купина Неопалима", "Апокаліпсис Іоанна", трилогію - "Агнець Божий", "Утішитель", "Наречена Агнця" та ін Богословська і церковна діяльність С.М. Булгакова отримала неоднозначну оцінку в православних колах. Його спроби обгрунтувати ідею Софії були розцінені як єретичний ухил, що вводить в догматику четверту іпостась Святої Трійці. Негативно була сприйнята і активна екуменічна діяльність С.М. Булгакова.

Сергій Миколайович Булгаков помер 13 липня 1944 року в Парижі і похований російською кладовищі в Сент-Женев'єв-де-Буа.

Основні твір С.М. Булгакова: "Два града", "Філософія господарства", "Світло невечірній", "Тихі думи", "Трагедія філософії," Купина Неопалима "," Православ'я ".

Релігійно-філософські погляд С.М. Булгакова розвивалися в руслі софіології (тобто вчення про Софію) та філософії всеєдності, початок яким було покладено в філософській системі В.С. Соловйова.

На переконання С.М. Булгакова, Софія знаходиться між Богом і створеним Ним світом, між Творцем і твариною. При цьому сама Софія не є ні те, ні інше, а щось зовсім особливе, одночасно з'єднує і роз'єднує і те й інше. Софія - це сверхтварний особистісний аспект, персоніфікований в принципі жіночності, який Булгаков іменував "Вічної жіночністю". "Вічна жіночність" є своєрідне "материнське лоно буття", яке приймає творчу силу Бога і втілює її у світі. Тому Булгаков надавав Софії якості "іпостасі" - четвертої іпостасі, яка не є при цьому четвертим особою Святої Трійці. Софія, як іпостась, - це "ідеальна основа світу", а сам світ є лише становящаяся Софія.

Саме Софія лежить в основі "всеєдності" і власне складає "всеєдність", бо вона зачинає в собі все, являючи собою опановуємий розумом світ, одне і все, всеедіное, стаючи початком світу і його вищим досконалістю.

По суті, Софія - це Любов, яка об'єднує всі духовні істоти вільної внутрішнім зв'язком. Отже, все в світі має софійності, об'єднано софійності. Булгаков розрізняє несвідомий і свідомий рівні софійності. Несвідома софійність пов'язана з Душею світу - творчою силою, яка пронизує весь світ і надає йому целесоообразность. Софія ж тобто виконати, досягла самосвідомості, яка набула особа Душа.

Отже, з одного боку, Софія зв'язує Бога з створеним світом, є своєрідною посередницею між Небом і землею. Але, з іншого боку, первозданний гріх людства призводить до того, що Софія втрачає прямий зв'язок з Небом. Таким чином виникає подвійність єдиної Софії - Софія Божественна і Софія тварна. І завдання філософа знайти шлях до возз'єднання спочатку єдиної Софії, до з'єднання Софії Божественної і Софії тварної.

Тому центральною проблемою софіології, як світогляду, є проблема відносин між Богом і світом, між Богом і людиною. Адже саме людина, в якому поєднується божественне і створене початку, здатний виконати подібну місію. Людина - це ключовий момент у зв'язку небесного і земного, як писав Булгаков, "абсолютна у відносному і відносне в абсолютному". Якщо в людині візьме гору відносне, то він перетворить своє потенційне человекобожіе в егоїзм і демонізм. Значить завдання людини полягає в тому, щоб з'єднати людське відносне з божественним абсолютним. Інакше кажучи, Булгаков розвивав ідеї В.С. Соловйова про Боголюдства, як цілі і процесі людської історії.

Але в реальності історія людства є історією хаосу відчуженого від Софії світу. Отже, земна людська історія - це лише момент буття Софії тварної, момент, який має обов'язково закінчитися. Тому у філософії Булгакова дуже сильні есхатологічні настрої - він упевнений в кінець світу: "Мета історії веде за історію, до" життя майбутнього століття ", а мета світу веде за мир, до" нової землі і нового неба "". Есхатологія Булгакова має два аспекти: історичний і моральний. Історично - світ є процес Боголюдський, в ході якого людина повертається до Бога. У моральному відношенні - людина є те, що має повернутися до втраченого досконалості шляхом подолання старої природи та придбання нової природи.

У цьому процесі людина володіє певною активністю, яку Булгаков характеризує терміном "синергія", тобто співробітництво, співучасть людини з Богом. Але при цьому людина не володіє абсолютною свободою: "Свобода поширюється лише на хід історичного процесу, але не на його результат". Навпаки, на думку російського філософа, в бутті людини царює необхідність, яку представляє Промисел Божий: "Промисел Божий, шляхом необхідності ведучий людини, є тому вища закономірність історії".

Дослідники відзначають ще один важливий момент в релігійно-філософських уявленнях С.М. Булгакова - вчення про "апокатастатісе". Апокатастасис - це ідея про кінцевий відновлення і спасіння всякої тварі, включаючи і засуджених на страшні муки занепалих ангелів. Джерелом даного вчення була філософія Орігена (III ст.), Розвинена пізніше Григорія Нісського (IV ст.). Але вже у VI столітті на П'ятому Вселенському Соборі вчення про апокатастасісе було засуджено офіційної християнською церквою як єретичне.

Однак С.М. Булгаков прийняв ідею апокатастасіса, бо тільки вона повною мірою вписувалася в його софіологіческую концепцію, адже принципи софіології і всеєдності вимагають, щоб у врятованому світі не залишилося не врятованих, які страждають сутностей. На думку Булгакова, грішні душі приречені на "вічне", але не нескінченне страждання в пеклі. Поступовий процес повинен привести до повного порятунку всієї тварі і набуття остаточного, віковічного всеєдності та софійності в Бозі.

З точки зору філософії всеєдності С.М. Булгаков розглядав і питання пізнаванності світу. Він вважав, що необхідний синтез науки, філософії та богослов'я і на цій основі створення світогляду, яке б дозволило людині зрозуміти справжні духовні цінності, знайти вірний шлях до Бога, до самого себе і до інших людей.

Втім, як видно духовний і релігійно-філософський пошук С.М. Булгакова був неоднозначний. Добре з цього приводу сказав Н.А. Бердяєв: "Я ставлюся дуже критично до булгаковським типу релігійної думки і хочу релігійно йому опиратися. Але шлях Булгакова, шукання Булгакова мають велике значення і повинні бути високо оцінені ... Він дуже російський, і пережитий їм релігійний криза має значення для долі російської свідомості . В особі Булгакова хіба російська інтелігенція пориває зі своїм атеїстичним і матеріалістичним минулим і переходить до релігійної свідомості і християнству. Це - процес великого поглиблення ".

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Різне | Біографія
21кб. | скачати


Схожі роботи:
Булгаков Сергій Миколайович
Бабурін Сергій Миколайович
Глінка Сергій Миколайович
Булгаков м. а. - Булгаков і його роман «собаче серце»
Булгаков м. а. - Булгаков і його роман собаче серце
Булгаков м. а. - Булгаков про вічні цінності. ..
Булгаков м. а. - Булгаков - «політично шкідливий автор»
Булгаков м. а. - Булгаков політично шкідливий автор
Булгаков м. а. - Булгаков містик в лапках
© Усі права захищені
написати до нас