Сервіс на транспорті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

СЕРВІС НА ТРАНСПОРТІЗМІСТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРВІСУ НА ТРАНСПОРТІ У Р.Ф

1.1Функціі транспорту в державі

1.2 Види транспортного обслуговування

1.3 Типи перевезень транспортного обслуговування

1.4 Організація обслуговування туристів на транспорті

2 ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ КОМПАНІЇ

2.1 Історія розвитку транспортного обслуговування туристів в м. Томськ

2.2 Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного обслуговування в турфірмі «Томсктуріст»

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

ВСТУП

З давніх часів транспорт був рушієм прогресу. Людина використовував будь-які підручні засоби для перевезення людей і вантажів. З винаходом колеса, а дещо пізніше і різних типів двигунів людина стала відповідно розвивати і засобів пересування: візки, карети, пароплави, паровози, літаки і т.д. Це дозволяло здійснювати поїздки на великі відстані і з різними цілями. Якщо під словом «транспорт» розуміється, перш за все, процес переміщення матеріальних мас і людей у просторі, то після їжі, одягу і житла для фізичного існування людини необхідний ще й транспорт. По суті, без переміщення знарядь та предметів праці і самої людини неможливо ні добування (виробництво) їжі, ні виготовлення одягу і житла, ні будь-яка інша доцільна діяльність.

Транспортний сервіс - це набір транспортних послуг, що надаються при перевезенні вантажів і пасажирів. Перевезення здійснюються різними видами транспорту - повітряним, наземним, водним. Рівень і тип транспортного засобу, протяжність переміщення обумовлюють специфіку транспортного сервісу. Однак популярність або затребуваність різних видів транспорту для туристських перевезень залежить від географічних і кліматичних умов країни, національних традицій, соціального становища і життєвого рівня людей і від інших факторів. У кожного виду транспорту є свої переваги і недоліки, але всі види, транспортних систем переслідують одну головну мету - найбільш повне задоволення потреб, через надання відповідного сервісу, при реалізації послуг з перевезення.

Мета курсової роботи: визначити сутність сервісу транспорті

Об'єкт курсової роботи: різні види транспорту

Предмет: сервіс, що надається на різних видах транспорту

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

 1. Зібрати і вивчити матеріал по темі курсової роботи.

 2. Дати характеристику видів транспорту

 3. Окреслити роль транспорту на державному рівні

 4. Розглянути сервіс, що надається на розглянутих видах транспорту.

 5. Описати сучасний стан та перспективи розвитку транспортних послуг турфірми «Томсктуріст».

1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ У РФ

1.1 Функції транспорту в державі

Значення транспорту для країни, що займає 1 / 6 частина суші земної кулі, надзвичайно великий. Він виконує важливі економічні, політичні, соціальні, культурні та оборонні функції в державі.

Економічна роль транспорту полягає, перш за все, в тому, що він є обмеженим ланкою будь-якого виробництва та матеріальною базою для глибокого поділу праці, спеціалізації і кооперування підприємств, а також для доставки всіх видів сировини, палива і продукції з пунктів виробництва до пунктів споживання. Образно кажучи, транспорт - це кровоносна система держави. Без транспорту немислимо освоєння нових районів і природних багатств. Представляючи собою частину продуктивних сил, він служить змінним умовою раціонального розміщення виробництва і високої продуктивності суспільної праці. Він виступає фактично як піонера при формуванні територіально-виробничих комплексів, особливо в Сибіру, ​​на Півночі, на Далекому Сході. Транспорт - важливий фактор в економічній інтеграції між країнами, а також у міжнародній торгівлі.

З іншого боку, транспорт сам по собі представляє найбільшу галузь народного господарства. Основні фонди транспорту, що перебувають у введенні транспортних міністерств, становлять близько 13% від загальних фондів держави, а частка основних виробничих фондів перевищує 20%. Якщо ж до цього додати основні фонди відомчого транспорту, то питома вага всього транспортного господарства у загальних фондах країни буде значно вище.

За статистикою на транспорті числиться 9% робітників і службовців. При цьому не враховується контингент, зайнятий на відомчому та міському транспорті, а також на вантажно-розвантажувальних роботах (у промисловості, торгівлі, будівництві, сільському господарстві та ін.)

Крім того, ряд галузей промисловості частково або майже повністю працює для транспорту. До першої підгрупи (частково зайнятих) галузей належать паливна промисловість, цементна і багато інших. В другу підгрупу галузей, практично цілком працюють для транспорту, входять локомотиво-і вагонобудівні промисловість, у значній мірі автомобільна, суднобудівна, літакобудівна та деякі інші. З урахуванням всього цього кількість працюючих на транспорті і для транспорту перевищить 20% загальнодержавного контингенту. Отже, транспорт - гігантська сфера докладання людської праці.

Тут доречно також підкреслити, що транспорт споживає значну частку корисних копалин і вироблюваної в країні продукції.

Тільки на транспорті загального користування в процесі переміщення постійно перебуває (одночасно) приблизно 50 млн. т різних вантажів, а загальні транспортні витрати в країні з урахуванням витрат на вантажні та складські роботи складають за різними експертними оцінками не менше 100 - 120 млрд. руб. на рік. Неважко зрозуміти, як ці витрати відображаються на собівартості та ціну товарів. Так, питома вага транспортних витрат у ціні багатьох масових вантажів складає 15 - 40%, а транспортні витрати з доставки низки товарів у віддалені райони багаторазово перевищують їх ціну в пунктах виробництва.

Політичне значення транспорту полягає в його виконанні ролі матеріальної бази для об'єднання республік, країв і областей в єдину державу - Російську Федерацію. За допомогою транспорту здійснюється обмін матеріальними і духовними цінностями між народами, народностями та етнічними групами країни, що особливо яскраво проявляється під час стихійних лих (землетрусів, повеней, неврожаїв, і т. п.). Сучасний транспорт широко використовується і для міжнародних зв'язків.

Соціальна функція транспорту полягає насамперед у забезпеченні трудових та побутових поїздок людей, обслуговування цих людей у процесі поїздок, в полегшенні їх фізичної праці, зокрема, при переміщенні значних обсягів матеріалів у процесі виробництва і в побуті. Транспорт сприяє збереженню здоров'я, надає великим масам людей оздоровчі зони і природні багатства не тільки ближніх, а й віддалених районів. Він забезпечує територіальну доступність до курортів з їх цілющими джерелами і кліматом, а також спеціальним медичним центрам у столицях республік та в найбільших містах. За допомогою транспорту здійснюється доставка лікарів і фахівців в будь-який пункт, де потрібна допомога.

Отже, транспорт - одна з найважливіших складових частин матеріальної бази економіки будь-якої країни.

1.2 Види транспортних послуг

Транспортна послуга, згідно з ГОСТ Р 51006-96 «Послуги транспортні," це результат діяльності виконавця транспортної послуги по задоволенню потреб пасажира, вантажовідправника і вантажоодержувача в перевезеннях.

Транспорт забезпечує розвиток міжнародних економічних відносин, сприяючи здійснення взаємовигідного обміну між різними країнами.

За видами транспортні послуги можна розділити на:

 • автомобільні перевезення

 • повітряні перевезення

 • залізничні перевезення

 • морські і річкові перевезення

За типом перевезень на:

 • Пасажирські перевезення: транспортні послуги по переміщенню пасажирів, пов'язані з безпекою, своєчасністю і комфортністю перевезення пасажирів, а також з збереженням багажу.

 • Вантажні перевезення: транспортні послуги з переміщення матеріальних цінностей, пов'язані з їх збереженням і своєчасністю доставки.

Розглянемо особливості типів перевезень на основних видах транспорту.

Автомобільний транспорт - вид транспорту, який здійснює перевезення вантажів і пасажирів на автомобілях (вантажних, легкових, автобусах, автотягачі і причіпних візках). Грає невиправдано скромну роль і у вантажних і пасажирських перевезеннях сучасної Росії. [1; 37]

Суворі кліматичні умови, які викликають великі, ніж в інших розвинених країнах, витрати на дорожнє будівництво, експлуатацію доріг і автотранспорту, лише часткове пояснення цьому. Адже навіть в обжитих, економічно розвинених регіонах Росії автотранспорт розвинений слабко, і до цих пір головним "каменем спотикання" на шляху розвитку вітчизняного автотранспорту є бездоріжжя.

Посідаючи перше місце в світі за площею своєї території, Росія за середньою щільністю автодоріг поступається не тільки високорозвиненим, але і більшості країн, що розвиваються. Загальна протяжність в Росії автодоріг з твердим покриттям в кінці 1996 р. становила всього 745 тис. км, причому в переважній своїй більшості навіть ці дороги не відповідали загальноприйнятим світовим стандартам.

Незважаючи на високі питомі витрати на перевезення вантажів, автотранспорт є більш мобільним, ніж інші види транспорту, і дозволяє здійснювати доставку вантажів "від дверей до дверей", що є незаперечною його перевагою. Пасажирський автотранспорт, крім високої мобільності і швидкості повідомлення, володіє і великим комфортом для пасажирів. Найбільш ефективною сферою використання автомобільного транспорту є короткопробежние перевезення. Середня дальність перевезення 1 т вантажу - 20-24 км. У цьому частка автомобільного транспорту в сумарному вантажообігу становить близько 6%.

Велика мобільність, зручність переміщення і можливість швидко реагувати на зміни попиту пасажирів дозволяють автотранспорту часто бути поза конкуренцією при пасажирських перевезеннях на місцевих лініях. Середня дальність поїздки одного пасажира складає 9 км. Автобуси перевозять більше 60% пасажирів у багатьох містах Росії, а в деяких з них і в сільській місцевості - 100%.

До недоліків автомобільного транспорту можна віднести: високу собівартість перевезень (у десятки разів вище, ніж на залізничному); високий рівень забруднення навколишнього середовища; велику трудомісткість (на автотранспорті зайнято 3 / 4 всіх працюючих на транспорті), низький рівень продуктивності праці внаслідок малої середньої вантажопідйомності автомобілів; великі металоємність і енергоємність.

Автомобільний транспорт забезпечує головним чином внутрішньорайонні перевезення вантажів і пасажирів, здійснює централізовані перевезення від залізничних станцій і портів і назад. Чинну мережа автомобільних доріг по технічним та якісним характеристикам (згідно СНіП 2.05.02-85) ділять на п'ять категорій або класів (Додаток 1. ). За народногосподарським і адміністративним значенням автодороги 1-й і частково 2-ї категорій називають федеральними, або магістральними загальнодержавного значення, 2-й і частково 1-ї категорії - республіканськими, обласними або крайовими, 3-й і 4-ї категорій - місцевими та 5-ї категорії - сільськими.

Для ефективного використання автомобільного транспорту в Росії необхідно значно збільшити кількість доріг 1-й і 2-ї категорій, так званих автобанів з відповідним обладнанням: станціями заправки автомобілів і технічного обслуговування, демпінгу, дорожніми готелями, спеціальними стоянками, перетинами в різних рівнях, освітленням, дорожніми знаками, автомобільними мийками, пунктами медичного обслуговування та іншими необхідними установами.

Повітряний транспорт - найбільш швидкісний і в той же час найдорожчий вид транспорту, що зумовило його вельми обмежене застосування для вантажоперевезень. В основному цим видом транспорту перевозяться дорогі, швидкопсувні вантажі. І прогнози, які робилися в 60-х рр.. про те, що перевезення вантажів повітряним транспортом придбають переважне значення, поки не виправдовуються. Набагато більшу роль грає авіасполучення в далеких пасажирських перевезеннях.

У сучасному світі, в той час, коли подорожі людей по планеті набули масштабного характеру, істотно зросла роль повітряного транспорту як найбільш швидкого засоби переміщення на великі відстані. [6; 159] Особливо велике значення повітряних перевезень у реалізації масового туризму. Його бурхливий розвиток в середині минулого століття зажадало створення літаків, які відповідають різним цілям подорожей і які мають високий рівень комфорту. На борту повітряних суден і в аеропортах пасажирам пропонується різноманітний і досконалий сервіс, що робить подорожі приємними і доступними широким верствам населення.

Залізничний транспорт - вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по рейкових шляхах допомогою механічної тяги (тепловозів, електровозів, паровозів) і є в сучасній Росії основним. [4; 217]

Слід нагадати, що туризм почав розвиватися саме на залізниці, коли 5 липня 1841 англійський підприємець Томас Кук організував подорож для 570 осіб по залізниці в поїзді. Проведення структурної реформи на залізничному транспорті передбачає введення нових додаткових видів діяльності, пов'язаних з обслуговуванням пасажирів.

Основні показники роботи залізничного транспорту можна розділити на загальні для всіх видів транспорту і специфічні. До загальних показників відносяться: обсяг перевезень (відправлення) вантажів і пасажирів, вантажообіг і пасажирообіг, середня дальність перевезення 1 т вантажу і I пасажира, наведені тонно-кілометрів.

До специфічних кількісними та якісними показниками роботи залізниць відносяться, зокрема, показники обсягу перевезень вантажів залізницею за видами сполучення: ввезення, вивезення, транзит і місцеве повідомлення. Ввезення - це обсяг прибуття вантажів з інших доріг для вивантаження на даній дорозі. Вивезення - це обсяг відправлення вантажів, завантажених на даній дорозі призначенням на інші дороги. Транзитом називаються перевезення вантажів, станції відправлення і призначення яких розташовані за межами розглянутої дороги і які слідують через станції цієї дороги. Місцеве повідомлення включає в себе обсяг перевезень вантажів, занурених і відправлених призначенням на станції однієї і тієї самої дороги.

Крім цих об'ємних показників, на залізницях визначають і узагальнені показники прийому, здачі, відправлення і прибуття вантажів. Прийом вантажів з інших доріг дорівнює сумі ввезення та транзиту, а здача вантажів на інші дороги дорівнює сумі вивезення і транзиту. Відправлення вантажів по дорозі дорівнює сумі вивозу і місцевого сполучення, а прибуття (вивантаження) - сумі ввезення та місцевого сполучення.

Перевезення багажу здійснюється у багажних вагонах. Одиницею спостереження є багажна відправка; первинним документом - корінець багажної квитанції, в якій реєструються дата прийому, станція і дорога відправлення та призначення, маса відправки, провізна плата.

Перевезення пасажирів проводиться з пасажирських квитках, і з тим рівнем комфорту і наданого, який підходить до конкретного споживача.

Водний транспорт, річковий і морський самі по собі вже викликають образ туристського - круїзного обслуговування і використовуються в туризмі достатньо активно. Водні подорожі мають ряд як переваг, так і недоліків в порівнянні з іншими видами транспорту. Найбільш значущими перевагами є високий рівень комфорту, великий обсяг одноразової завантаження, можливості реалізації різних видів і цілей туризму (пізнавальний, бізнес-туризм, навчальний, шоп-туризм та ін), повноцінного відпочинку, повний комплекс життєзабезпечення. Основними недоліками можна назвати невисоку швидкість пересування транспортних засобів, високі тарифи, обмеження мобільності, а часто і схильність частини людей «морської хвороби» на морських круїзах, залежність від географічних особливостей і метеоумов (течії, вітри, тривалість навігаційного періоду); значні капіталовкладення в портове господарство і транспортний флот. У разі втрати Росією багатьох великих морських портів та економічної кризи остання обставина утрудняє розширення берегового господарства галузі, а також заміну списаного флоту.

Морський транспорт - один з найстаріших видів транспорту, що використовує для масової перевезення вантажів і пасажирів переваги дешевого природного водного шляху (океани, моря і морські канали). [4; 339] Цей вид транспорту виконує наступні три функції. По-перше, він забезпечує морські міжнародні зв'язки країни. Вантажна робота у закордонному плаванні складається з перевезень вантажів російського експорту та імпорту, доставка яких за умовами зовнішньоторговельних угод є обов'язком російської сторони.

При всій важливості морського транспорту для економіки країни частка його в обсязі перевезень вантажів склала в 2001 році всього 0,6%, а вантажообігу - 7,9%.

Найбільша частка в обсязі перевезень (дві третини) і вантажообігу морського транспорту (більше 90%) припадає на міжнародні повідомлення.

Річковий транспорт - вид транспорту, що здійснює перевезення вантажів і пасажирів по внутрішнім природним (річки, озера) і штучним (канали, водосховища і шлюзовані ділянки річок) водними шляхами. [4; 340] Річковий транспорт історично займає одне з провідних місць в обслуговуванні великих промислових центрів прирічкових районів. Особливо велике значення має річковий транспорт для північних і східних районів країни, де мережа залізниць недостатня, а густота мережі внутрішніх водних шляхів в 2 рази перевищує аналогічний показник у середньому по Російській Федерації. Тому частка річкового транспорту в загальному вантажообігу цих районів становить від 65 до 90%, тоді як у цілому по Росії цей показник у 2001 р. склав всього 3,3%.

Крім транспортного обслуговування районів Сибіру і Далекого Сходу, включаючи Арктику, річковий транспорт також виконує складні дорогі перевезення малим річкам у важкодоступних районах, а також високорентабельні перевезення зовнішньоторговельних вантажів суднами змішаного (річка-море) плавання. Річковий флот Російської Федерації обслуговує 68 республік, країв, областей і національних округів. Довжина внутрішніх водних судноплавних шляхів склала в 2001р. 85,4 тис. км, при цьому на 50% їх довжини гарантується певна глибина протягом навігації. Довжина внутрішніх водних судноплавних шляхів Тюменської області склала в 2002 р. 9,8 тис. км Так, в Європейській частині Росії в результаті будівництва з'єднувальних каналів (Біломорсько-Балтійського, Волго-Балтійського, Волго-Донського) була ліквідована територіальна роз'єднаність внутрішніх водних шляхів та створена єдина глибоководна транспортна система, яка пов'язала Біле, Балтійське, Каспійське, Азовське і Чорне моря. Протяжність єдиної глибоководної системи (ЕГС) становить 6,5 тис. км, гарантована глибина практично на всій її протяжності становить 4 м. На частку ЕГС припадає більше половини вантажообігу внутрішнього водного транспорту.

1.3 Типи перевезень в транспортному обслуговуванні

Повітряне перевезення являє собою транспортування пасажирів і багажу, виконувану авіаційними підприємствами на повітряних суднах за встановлену плату, а також наземними транспортними засобами перевізника. [5; 72]

Внутрішня повітряне перевезення повітряне перевезення, при якому пункт відправлення, пункт призначення і всі пункти посадок розташовані на території однієї держави. [5; 73]

Міжнародна повітряне перевезення повітряне перевезення, при якому пункт відправлення і пункт призначення розташовані: відповідно на території двох держав; на території однієї держави, якщо передбачений пункт (пункти) посадки на території іншої держави. [5; 79]

Залізничні перевезення реалізуються у внутрішньому і міжнародному сполученнях. На території Росії вони здійснюються в прямому, прямому змішаному, непрямому змішаному повідомленнях. [4; 215]

Перевезення в прямому залізничному сполученні це перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу між залізничними станціями Російської Федерації за участю однієї і більше структур за єдиним перевізним документом, оформленим на весь маршрут слідування. До прямого повідомленням відносяться, наприклад, залізничні маршрути: «Москва - Санкт-Петербург», «Санкт-Петербург-Мурманск», Західно-Сибірська залізні дороги і т.п. Пряме сполучення організується між великими економічними, промисловими, культурними та курортними центрами, які знаходяться на великій відстані один від одного.
У прямому повідомленні виділяється приміське сполучення, яке здійснює перевезення в межах приміських зон, що представляють собою території, прилеглі до великих міст, промисловим і курортним центрам. Як правило, приміські зони простягаються на відстань до 150 км від центру, проте в деяких випадках приміські поїзди можуть ходити і на більш далекі відстані. Наприклад, приміське сполучення існує між Москвою і Калугою (близько 200 км); Москвою та Рязанню (більше 200 км); Москвою і Володимиром (більше 170 км) та ін
Відмінною особливістю приміського сполучення є нерівномірність розподілу перевезень протягом доби, що пов'язано з режимом роботи і відпочинку пасажирів, які користуються приміськими поїздами. Основна мета приміського повідомлення полягає в забезпеченні регулярної і своєчасної доставки пасажирів до місця роботи і назад у будні дні, а також у перевезенні туристів до місць відпочинку у вихідні дні і в літню пору року.

Перевезення в прямому змішаному сполученні це перевезення, здійснювані в межах території Російської Федерації кількома видами транспорту (залізничним та автомобільним, залізничним і морським, залізничним і річковим, залізничним і повітряним) за єдиним транспортним документом, оформленим на весь маршрут слідування. Пряме змішане сполучення частіше використовується під час перевезення вантажів (з транспортної накладної), хоча воно може бути організовано і для туристів. До прямого змішаного повідомленням відноситься, наприклад, перевезення авіапасажирів з Павелецького вокзалу Москви до аеропорту Домодєдово електропоїздом «Московський», що здійснюється за поданням пасажиром авіаквитка.

Перевезення в непрямому змішаному сполученні це перевезення в межах Російської Федерації кількома видами транспорту за окремими перевізними документами, оформленими на транспортний засіб кожного виду.

Міжнародні перевезення за участю залізничного транспорту реалізуються в прямому і непрямому повідомленнях. При цьому під перевезеннями у прямому міжнародному сполученні розуміються перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, які здійснюються між різними залізничними станціями в різних державах або кількома видами транспорту в різних державах за єдиним перевізним документом, оформленим на весь маршрут.

Перевезення в непрямому міжнародному сполученні це перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу, що здійснюються через прикордонні залізничні станції і порти за перевізними документами, оформленими в державах, які беруть участь у перевезеннях, а також перевезення кількома видами транспорту за окремими перевізними документами на транспорті кожного виду.
Як вже зазначалося, міжнародні перевезення реалізуються на підставі багатосторонніх і двосторонніх угод, укладених між залізницями різних держав. [4; 239]

Морські і річкові круїзи можна віднести до найбільш улюбленим способам відпочинку в країнах з розвиненими внутрішніми водними системами. Будівництво в середині минулого століття комфортабельних річкових суден, спеціально призначених для роботи на туристських маршрутах, спричинило за собою інтенсивний розвиток річкових круїзів. [4; 339]

Круїзи, які здійснюються за внутрішніми водними артеріями, дозволяють милуватися постійно мінливих пейзажем; вивчати архітектуру міст, якщо маршрут поїздки проходить через великі населені пункти; причалити до будь-якого вподобаного мальовничому містечку, якщо подорож відбувається на невеликій маневреному судні. Крім того, гідротехнічні споруди, побудовані на річках і озерах (шлюзи, канали, водосховища), самі по собі представляють об'єкти, гідні уваги туристів. Багато мандрівники воліють річкові круїзи через невисоку населеності річкових транспортних засобів у порівнянні з морськими. Річковий круїз для туриста може здійснюватися в одному напрямку або мати кільцевий маршрут. [4; 359]

1.4 организац ия обслуговування туристів на транспорті

Міжнародні автобусні тури відрізняються тривалістю, змістом екскурсійних програм та умовами обслуговування під час поїздки. З точки зору цих факторів їх можна розділити на економічні, стандартні, фірмові та ексклюзивні. [1, 53] У економічних турах подорож включає насичену екскурсійну програму, розміщення в 2 і 3-зіркових готелях, розташованих на околицях міст, нічні переїзди. У стандартних турах передбачається один нічний переїзд (в середині або в кінці подорожі), розміщення в 2 і 3-зіркових готелях поблизу станцій метро, ​​різноманітні екскурсії та наявність вільного часу у великих містах. При реалізації фірмового туру відсутні нічні переїзди, проживання організовується в 3 і 5-зіркових готелях, розташованих у центрі міста, надається багата екскурсійна програма та вільний час у відвідуваних великих населених пунктах. Ексклюзивні тури формуються на основі фірмових, проте в цьому випадку беруться до уваги індивідуальні побажання клієнтів.
Оскільки автобусні тури представляють собою специфічний вид туристської діяльності, де процес безпосередньо перевезення туристів тісно стикається з питаннями їх харчування, розміщення і екскурсійного обслуговування, можна виділити ряд основних проблем, з якими доводиться стикатися турфірмам при їх організації.
Перш за все, це оренда автотранспортних засобів, так як навіть при наявності власних автобусів в сезон турфірмам доводиться вдаватися до послуг автотранспортних підприємств. При цьому в орендному договорі крім загальноприйнятих пропозицій необхідно закріпити обов'язок транспортної компанії, що надає автобус, повністю забезпечити водія усіма документами, про які говорилося вище.
Серйозну проблему, пов'язану з обслуговуванням туристів при автоперевезеннях, представляють виснажливі нічні переїзди, які практично завжди присутні на маршруті в тому чи іншому кількості (чим їх більше, тим дешевше тур). Для людей, які не звикли до подорожі в автобусі, нічний переїзд досить складний фізично, тому що доводиться довго сидіти без руху практично в одному положенні, що призводить до оніміння кінцівок, «затіканню» шиї і спини. Незважаючи на роботу кондиціонерів у жарку пору року вночі в салоні може бути задушливо, а взимку холодно. Все це заважає гарному відпочинку під час сну. Тому працівники турфірм зобов'язані попереджати своїх клієнтів про такі труднощі подорожі, радити їм брати з собою пледи і подушки під голову.

Особливий аспект автобусних турів безпеку туристів. Оскільки автобус часто проїжджає по дорогах, що проходять поза населеними пунктами, зростає ймовірність зустрічі в дорозі з терористами і грабіжниками. Саме тому водіям забороняється робити зупинки на маршруті в незапланованих місцях. Крім того, в деяких країнах при переїзді через такі території організується спеціальна охорона. Наприклад, в Єгипті для перетину пустелі встановлюється певний час відправлення автоколони, супроводжуваної озброєною охороною. Будь-який бажаючий перетнути пустельний простір на автотранспортному засобі може приєднатися до цієї колоні. Слід пам'ятати також, що автотранспорт за статистикою належить до найбільш небезпечного виду транспорту. У результаті дорожньо-транспортних пригод отримують травми і гинуть велика кількість людей. У зв'язку з цим турфірми повинні звертати увагу своїх клієнтів на правила їх поведінки в процесі перевезення, а також приділяти увагу питання страхування туристів.

Основними документами, регулюючими міжнародні повітряні перевезення, є міжнародні глобальні і двосторонні конвенції. [3; 71] До авіаційного персоналу належать особи, які мають спеціальну підготовку та здійснюють діяльність із забезпечення безпеки польотів, з організації, виконання, забезпечення і обслуговування повітряних перевезень, авіаційних робіт, організації та обслуговування повітряного руху. Всі ці особи повинні мати сертифікати і посадові інструкції. З метою захисту прав та інтересів громадян, а також з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави не допускається проведення страйків або інше припинення роботи авіаційним персоналом, який обслуговує повітряний рух. Екіпаж повітряного судна складається з льотного екіпажу (командира та інших осіб льотного складу) та кабінного екіпажу (борт - операторів і бортпровідників). Політ цивільного повітряного судна не дозволяється у випадку, якщо склад льотного екіпажу менше мінімально встановленого складу.

Командиром повітряного судна є особа, яка має чинний сертифікат (свідоцтво) пілота (льотчика), а також підготовку і досвід, необхідні для самостійного управління повітряним судном певного типу. Командир повітряного судна керує роботою екіпажу повітряного судна, відповідає за дисципліну і порядок на повітряному судні, а також вживає необхідних заходів щодо забезпечення безпеки знаходяться на борту повітряного судна людей, збереження повітряного судна і що знаходиться на ній.

Обслуговування авіапасажирів при перевезенні повітряним транспортом включає цілий ряд процедур, спрямованих на забезпечення гарантії перевезення, дотримання умов безпеки польотів, а також виконання вимог різних державних органів, що пред'являються до громадян, які користуються послугами авіаперевізників. Для проходження цих процедур пасажир зобов'язаний прибути в аеропорт завчасно. Як правило, на міжнародних рейсах час прибуття пасажира в аеропорт становить 2,5 год до вильоту повітряного судна, а на внутрішніх 2 ч. Цей час необхідний для проходження пасажиром передполітних адміністративних формальностей і процедури реєстрації. Час початку реєстрації квитка і оформлення багажу перед вильотом встановлюється перевізником і повинно бути вказано у квитку або іншому документі, надає пасажиру при продажу квитка. Якщо така інформація не була надана, то у разі запізнення на рейс пасажир (відповідно до ст. 10 «Закону про захист прав споживачів») має право вимагати відшкодування збитків, що виникли в результаті ненадання інформації.

Пасажир міжнародного перевезення проходить наступні адміністративні формальності:

- Митний огляд;

- Санітарно-епідеміологічний контроль (при необхідності); паспортно-візовий (прикордонний) контроль;

- Спеціальний контроль безпеки польотів;

В основі структури залізничного транспорту лежить виробничо-територіальний принцип, згідно з яким вся залізнична мережа країни розділена на великі окремі ділянки залізниці. Кожна залізниця має у своєму складі різні служби, які займаються конкретною діяльністю в різних областях залізничної галузі: пасажирськими перевезеннями, вантажними перевезеннями, безпекою руху та екологією, інформацією і зв'язком, зовнішніми зв'язками і т. д. У свою чергу залізні дороги поділяються на відділення, є основними виробничими ланками залізниць. Відділення здійснюють керівництво виробничо-господарською і фінансовою діяльністю всіх виробничих та лінійних підрозділів, що знаходяться в межах цієї залізниці: станцій, дистанційних шляхів, дистанцій електропостачання, пунктів водопостачання і т.д.

Як відомо, «хазяїном» вагони пасажирського поїзда дальнього сполучення є провідник. В цілях безпеки та створення комфортних умов проїзду в кожному вагоні передбачено два таких працівника. Обов'язки провідника як представника залізничного перевізника, безпосередньо контактує зі своїми клієнтами під час подорожі, викладені в «Інструкції провіднику пасажирського вагону», затвердженої МШС 05.11.1998 р. У цьому документі наведені основні обов'язки і права провідників при обслуговуванні пасажирів, які користуються залізничним транспортом. На роботу провідником пасажирського поїзда приймаються особи, які досягли 18-річного віку, які пройшли підготовку в спеціалізованих навчальних закладах або на підприємствах з обслуговування пасажирів в поїздах за встановленою програмою. [6; 68]

Перед відправкою в рейс провідник зобов'язаний перевірити готовність вагона до рейсу, зокрема: забезпечити пасажирський вагон водою, перевірити справність технічного обладнання, наявність аптечки для надання медичної допомоги, а також санітарних носилок у штабному вагоні; перевірити наявність комплектів постільних речей, мила, миючих і дезінфікуючих речовин, туалетного паперу, наявність прибирального інвентаря. Якщо є недоліки, він повинен їх усунути або вжити заходів для їх усунення повідомити начальника поїзда. Після приймання пасажирського вагона провідник повинен отримати предмети чайної торгівлі.

Оформлення проїзду групи туристів за заявкою проводиться на одному бланку проїзного документа в кожен вагон. При цьому в квитку вказуються прізвище керівника групи і реквізити документа, що засвідчує його особу. На двох примірниках списку пасажирів ставиться відмітка пункту оформлення документа. Один примірник списку залишається в пункті оформлення квитка, а другий пред'являється керівником групи провідника вагону при посадці в поїзд.

Якщо заявка подається на маршрут «туди і назад», місця на зворотний виїзд виділяються після оплати вартості проїзду «туди».

Якщо з якої-небудь причини організація розриває договір на перевезення, то сума грошей за повернені квитки залежить від терміну здачі проїзних документів. При поверненні невикористаних проїзних документів за термін, що перевищує 7 діб до відправлення поїзда, вартість проїзду повертається повністю. Якщо квитки здаються менш ніж за 7 діб до відправлення поїзда, але не пізніше, ніж за 3 доби, утримується 50% вартості плацкарти. При поверненні проїзних документів менш ніж за 3 доби до початку рейсу вартість плацкарти утримується повністю.

При формуванні туристично-екскурсійних поїздів у їх складі має бути, як правило, від 13 до 17 вагонів (включаючи вагони-ресторани і дизель-електростанції) при проїзді в межах двох і більше залізниць. Якщо маршрут туристсько-екскурсійного поїзда пролягає в межах однієї залізниці, то до складу його повинно входити не менше 10 вагонів. При організації такого поїзда в приміському повідомленні він повинен складатися не менше ніж з 6 вагонів.

Орендарю поїзди видаються два примірники договору на оренду туристсько-екскурсійного потягу і два групових проїзних документа: один на проїзд «туди», другий на проїзд «назад». Копія на оренду туристсько-екскурсійного поїзда з відміткою перевізника про отримання ним усіх належних платежів та груповий проїзний документ повинні зберігатися у керівника (директора), супроводжуючого туристів, і пред'являтися при контролі на шляху прямування. [2; 124]

У разі якщо пасажир, який проїжджав в туристсько-екскурсійному потязі, відстав від нього з вини перевізника, начальник станції (вокзалу) складає акт, на підставі якого пасажиру оформляється безкоштовний квиток для проїзду до місця знаходження туристсько-екскурсійного поїзда.

У залежності від сфери обслуговування сучасний водний транспорт поділяється на морський і річковий. Водні суду, пов'язані з морського транспорту, здійснюють міжнародні, далекі і каботажні перевезення. Під міжнародним морським повідомленням розуміються перевезення пасажирів та вантажів за межі України та з-за меж країни; до далеких перевезень належать рейси між портами однієї країни при перебуванні морських суден у відкритому морі (відкрите море не підпорядковане чиєї-небудь суверенітету, воно визнається надбанням людства і може використовуватися всіма державами та особами); каботажні рейси здійснюються вздовж узбережжя між морськими портами без виходу у відкрите море. [4; 368]

Суду річкового флоту здійснюють перевезення пасажирів і вантажів по водних шляхах, які знаходяться цілком усередині території держави. До внутрішніх водних шляхів відносяться: річки, озера, водосховища, канали, шлюзи. У зв'язку з цим правова сфера водних транспортних перевезень включає нормативні акти, що регулюють діяльність морського транспорту та внутрішнього водного транспорту.

Екскурсійно-прогулянкові маршрути представляють собою перевезення пасажирів тривалістю менше 24 ч.

Конкурентна боротьба за клієнта, як між окремими транспортними структурами, так і між перевізниками всередині кожного виду транспорту. На підтвердження укладення договору пасажиру видається квиток на право проїзду та багажна квитанція у разі провезення багажу. При подорожі по туристських та екскурсійно-прогулянкових маршрутах замість квитка пасажирам можуть бути видані путівки або квиток на перевезення групи пасажирів.

Відповідно до законодавства Російської Федерації на час перевезень пасажирів на внутрішньому водному транспорті їхнє життя і здоров'я підлягають обов'язковому страхуванню, за винятком пасажирів, що перевозяться по приміським, внутрішньоміським, екскурсійно-прогулянкових маршрутів і на переправах. Сума страхового внеску включається до вартості проїзного документа, загальна страхова сума 120, встановлених законом на дату придбання проїзного документа.

Кодексом внутрішнього водного транспорту передбачена оренда суден, яка здійснюється на підставі договору, укладеного між особою, що здають в оренду судно, і особою, яка приймає його в оренду. При цьому в договорі повинні бути визначені термін оренди, порядок розрахунку, права та обов'язки орендодавця і орендаря, випадки розірвання договору. В оренду можуть здаватися судна з екіпажем та без екіпажу.

У Кодексі внутрішнього водного транспорту розглянуті права та обов'язки перевізника, а також права та обов'язки пасажирів. Більш докладно ці питання відображені в «Правилах надання послуг з перевезення пасажирів, багажу, вантажів для особистих (побутових) потреб на внутрішньому водному транспорті», затверджених постановою Уряду РФ № 72 від 06.02.2003 р. Відповідно із зазначеним документом перевізник зобов'язаний надати пасажиру вказане у квитку або путівкою місце на судні. При цьому, якщо квиток або путівка видані на ім'я певної особи, вони не можуть бути передані іншій особі. У місцях обслуговування пасажирів, у тому числі в місцях продажу квитків, повинна бути представлена ​​у наочній і доступній формі своєчасна і достовірна інформація про організацію перевезень пасажирів у відповідності до законодавства Російської Федерації про захист прав споживачів і правилами надання послуг.

2 ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС ЯК НАПРЯМОК ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКОЇ КОМПАНІЇ

2.1 Історія розвитку транспортного обслуговування туристів в м. Томськ

З перших днів створення Томського обласної ради по туризму та екскурсіях (сьогодні ТОВ «ТЕП« Томсктуріст ») і по теперішній час, своїми власними були тільки автобуси.

Першим був старенький 18-місцевий ГАЗик, який використовувався під час проведення туристських зльотів і змагань зі спортивного орієнтування.

Потім з'явилися два ЛіАЗ, які стали використовувати для міських екскурсій і перших, спочатку пробних, а потім щотижневих поїздок до Новосибірська для відвідування Оперного театру. Автобус йшов з Томська в п'ятницю о 17-30 і повертався до Томська у неділю в 18-00.

З роками самодіяльний туризм перейшов під управління міських та обласних спортивних організацій, а Рада з туризму повністю перейшов до екскурсійно-туристської роботи з населенням міста і області.

У Раді з туризму та екскурсіях з'явився свій власний автопарк, в якому постійно знаходилося в експлуатації від 2-3 до 5-7 автобусів різних марок від КАВЗ, ПАЗів, ЛАЗів і Ікарусів до 42-х місцевих «корейців», комфортабельних 23-х місцевих пазів і 14-місцевих мікроавтобусів різних марок в даний час.

Бурхлива екскурсійно-туристська діяльність Томського Ради з туризму та екскурсій почалася із середини 70-хроків, коли до нас в Томськ влітку і восени, майже кожного тижня, стали прибувати туристські поїзда з різних міст СРСР, в тому числі з Прибалтики, Москви та Ленінграда.

У нас в Томську перший залізничним маршрутом на поїзді «Юний Томич» 27 грудня 1967 року по 12 січня 1968 відправилися школярі-старшокласники з Томська і області (майже 500человек). [6; 58]

Екскурсійно-туристські поїзда «Томич» та «Юний Томич» ходили по різноманітних маршрутами, більшість з яких стали популярними і затребуваними, а деякі після перших пробних рейсів скасовувалися як безперспективні. Наприклад, дитячий потяг у весняні канікули за маршрутом: Томськ - Кемерово - Новокузнецьк - Новосибірськ швидко скасували через непідготовленість комунальних систем на вокзалах у місцях відстою турпоездов.

Дорослим жителям міста Томська і Томської області надавалася можливість побувати на залізничному поїзді «Томич» в різних куточках нашої неосяжної Батьківщини ще й у будь-який час року на вибір.

Взимку, в січні місяці, пропонувалася поїздка в купейних вагонах з харчуванням у вагонах-ресторанах (в поїзді їх було не менше 3-х, а в дитячих іноді і 4) за маршрутом: Томськ - Брест - Мінськ - Вільнюс - Рига - Таллін- Калінінград - Ленінград.

Навесні, в кінці травня місяця пропонувався маршрут до Чорного моря: Томськ - Волгоград - Мінеральні Води - Махачкала - Дербент - Баку - Тбілісі - Єреван - Батумі - Сухумі - Адлер.

Восени з 17 жовтня по 5 листопада можна було зробити екскурсійно-туристичну поїздку на «Томич» в Середню Азію за маршрутом: Томськ-Фрунзе (Бішкек) - Алма-Ата - Ташкент - Бухара - Самарканд - Ашхабад - Душанбе.

Водний транспорт Томським обласною Радою по туризму та екскурсіях почав використовуватися з 1969 року. [6; 127]

Двопалубний красень, угорського виробництва, що перевозив пасажирів у 2-х і 4-місних комфортабельних каютах від Томська до Олександрівського, періодично орендувався Радою для екскурсійно-туристських поїздок за маршрутом: Томськ - Колпашево - Нижньовартовськ - Тюмень - Салехард - Томськ.

У липні місяці між двома рейсами відбувався тижневий круїз за маршрутом: Томськ - Колпашево - Нарим - Томськ.

Потім, теплохід списали і зняли з нього парову машину, його передали Раді з туризму. Після невеликої реконструкції теплохід дуже успішно використовувався як туристський готель на воді. Він стояв на Обі між Перемогою і Оськін.

У червні - липні тут відпочивали школярі. Для них була розроблена спеціальна туристично-спортивна програма. У серпні починався сезон для любителів рибної ловлі, збору грибів та ягід.

Кілька років, до самої «Перебудови», в Томську починали свої маршрути до самого Салехарда по Томі, Обі і Іртишу два двоповерхових, швидкісних, комфортабельних теплоходи.

Авіаційний транспорт використовувався в основному, для одно-двох денних екскурсій в міста Кемерово, Новосибірськ, Омськ, Красноярськ. [4, 256]

2.2 Сучасний стан та перспективи розвитку транспортного обслуговування в турфірмі «Томсктуріст»

ТОВ «ТЕП« Томсктуріст »протягом 40 років працює на туристичному ринку і являє собою найбільше туристично-екскурсійне підприємство м. Томська.

Організація має свій власний автопарк, до складу якого входять: комфортабельні автобуси, обладнані мікрофонами, теле-та відеоапаратурою, кондиціонерами, холодильниками. Управління даною структурою підприємства здійснює завідуючий гаражем - Шевель Сергій Олександрович. У його обов'язки входить своєчасне подання транспортних засобів, інформування менеджерів екскурсійного відділу про існуючі проблеми.

Автопарк турфірми «Томсктуріст» почав поповнюватися з 1999-2000 року, до цього часу в ньому знаходилися автобуси ЛАЗ (3 автобуси по 30 місць), і їх списали у зв'язку з не придатністю за технічним станом.

На даний момент в автопарку ТОВ «ТЕП« Томсктуріст »знаходяться автобуси:

 1. «Кореєць» - 5 автобусів з 42 місця.

 2. ПАЗ - 2 по 23 місця.

 3. Мікроавтобус «Істана» - 14 місць.

 4. Легковий автомобіль для іноземних туристів - Ford Focus.

 5. Службовий автомобіль - Волга ГАЗ 3102

 6. ЛАЗ - 30 місць.

Транспорт турфірми «Томсктуріст» використовується для проведення автобусних екскурсій, а також з надання транспортних послуг для фізичних і юридичних осіб.

Більш затребуваний і комфортабельний транспорт турфірми «Томсктуріст» - корейські автобуси.

У перспективі ТОВ «ТЕП« Томсктуріст »планує придбати 30-місний комфортабельний, сучасний автобус, який дозволить школярам їздити на екскурсії цілим класом.

У «Томсктурісте» дано прайс-лист у якому вказано ціни на транспортне обслуговування, їх можна побачити у додатку № 3.

ВИСНОВОК

Конкурентна боротьба за клієнта, як між окремими транспортними структурами, так і між перевізниками всередині кожного виду транспорту дала потужний імпульс процесу удосконалення сервісу для пасажирів. Важливим напрямом в області транспортного обслуговування є тісне співробітництво різних транспортних систем. Це сприяє створенню, удосконаленню вокзалів, узгодженню розкладу, гармонізації транспортних послуг та їх комплексного надання пасажирам.

У кожного виду транспорту є свої переваги і недоліки, але всі види, транспортних систем переслідують одну головну мету - найбільш повне задоволення потреб мандрівників при реалізації послуг з перевезення.

Послуги перевезень туристів займають одне з провідних місць у складі туристичного продукту. Це пов'язано з тим, що всі туристські маршрути (крім пішохідних) припускають наявність транспорту для доставки подорожуючих до місця відпочинку чи екскурсії, повернення додому.

Транспортне забезпечення є найважливішим елементом туристкою
інфраструктури і входить в основний комплекс послуг, що включаються до складу туристичного продукту.

В даний час ТОВ «ТЕП« Томсктуріст »за підтримки Адміністрації Томської області веде активну роботу по зміні позицій області в сфері туризму, активно займається просуванням регіональних турпродуктів на внутрішній і зовнішній ринки.

Додаток

Технічні характеристики автомобільних доріг

Кате-рія до-роги


Розрахункова інтенсив-ність, авт. / добу.


Розрахункова швидкість, км / год


Число смуг рухуТип дорожніх покриттів


1


7000


60-150


4-8


Капітальні цементобетон, асфальтобетон

2

3000-7000


60-120


2-4


Те ж


3


1000-3000


50-100


2


Кап. цементобетон, щебінь з в'яжучими мат.


4

100-1000


40-80


2


Щебінь, місцеві матеріали з в'яжучими

5


До 100


30-60


1


Грунтові, поліпшені добавками


Список використаної літератури

1.Біржаков М.Б. Нікіфоров В.І. Індустрія туризму: перевезення / М. Б. Биржаков В.І. Нікіфоров.-М.: Видавничий дім Герда, 2007.

2. Лівшиць В.М. Транспорт за 100 років / / Україна в навколишньому світі / В.М. Лівшиць. - М.: 2006.

3. Миколаїв А.С. Єдина транспортна система / А.С. Миколаїв. - М.: Ліцей, 2004.

4.Осіпова О. Я. Транспортне обслуговування туристів / О.Я. Осипова .- М.: Академія, 2008.

5. Тархов С.А. Транспорт і зв'язок / С.А. Тархов. - М.: Просвещение, 2005.

6. Шишкіна Л.Н. Транспортна система Росії / Шишкіна Л.Н. - М.: 2006.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
140.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Сервіс надається пасажирам при обслуговуванні на повітряному транспорті
Логістичний сервіс
Готельний сервіс
Туризм та сервіс
Сервіс електронних послуг
Сервіс у готельному бізнесі
Соціально-культурний сервіс і туризм
Концепції логістики Логістичний сервіс
Соціально культурний сервіс в менеджменті
© Усі права захищені
написати до нас