Рішення неоднорідних диференціальних рівнянь 2-го порядку з постійними коефіцієнтами Комплексні

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Контрольна робота

з вищої математики

по темі:

Рішення неоднорідних диференціальних рівнянь 2-го порядку з постійними коефіцієнтами. Комплексні числа

Виконала:

Студентка II курсу

Економічного факультету

Очного відділення

2007р

I. У "- 4 y '+ 4 y = із s 4х

у = U + у - заг. реш. н. д. у.

у "- 4у '+ 4у = 0

k 2 - 4 k + 4 = 0

k 1; 2 = 2

1) U =?

U = C 1 e 2 x + С 2 е ∙ х

2) у =? У = Acos4x + Bsin4xy '= - 4Asin4x + 4Bcos4x

y "= - 16Acos4x - 16Bsin4x

16Acos4x - 16Bsin4x + 16Asin4x + 16Bcos4x + 4Acos4x +4 Bsin4x =

= Cos4x + 0 ∙ sin4x

12Acos4x - 12Bsin4x + 16Asin4x + 16Bcos4x = cos4x + 0 ∙ sin4x

12A + 16A = 016B - 12B = 0

4A = 04B = 0

A = 4 B = 4

y = 4cos4x + 4sin4x

y = C 1 e 2x + C 2 e 2x · x + 4cos4x + 4sin4x - спільне рішення н. д. у.

Знайдемо приватне рішення за умови:

у (0) = 1 у '(0) = 0

у '= 2С 1 e 2 x + 2 C 2 e 2 x · x - 16 sin 4 x + 16cos4 x

1 = C 1 + C 2 + 4С 1 + С 2 = 3 З 1 + 13 = 3

0 = 2 C 1 + 2 C 2 + 162С 1 + 2С 2 = 16

З 1 + С 2 = 13

З 1 = - 10С 2 = 13

у = - 10е + тринадцятим · X + 4cos4x + 4sin4x - приватне рішення при заданих умовах

II. У "- 4 y '+ 4 y = 5х 2 + 3х + 1

у = U + у - спільне рішення н. д. у.

у "- 4у '+ 4у = 0

k 2 - 4 k + 4 = 0

k 1; 2 = 2

1) U =?

U = C 1 e 2 x + С 2 е ∙ х

2) у =? У = Ах 2 + Вх + С y '= 2Ах + В

у "= 2А

2А - 8В + 4В + 4Ах + 4Вх + 4С = 5х 2 + 3х + 1

4А = 5А = 5 / 4 В = 3 С = 1 / 4

8А + 4В = 3

2А - 4В + 4С = 1

у = 5/4х 2 + 3 + 1 / 4

у = C 1 e 2 x + С 2 е ∙ х + 5/4х 2 + 3 + 1 / 4 - спільне рішення н. д. у.

Знайдемо приватне рішення за умови:

у (0) = 1 у '(0) = 0

у '= 2С 1 e 2 x + 2 C 2 e 2 x + 5/2х - 1 / 8

1 = C 1 + C 2 + 5 / 4 C 1 + C 2 = 1 / 4

0 = 2 C 1 + 2 C 2 + 5 / 22 C 1 + 2 C 2 = 5 / 2

C 1 + С 2 = 9 / 4

C 1 = - 2С 2 = 9 / 4

у = - 2 e 2 x + 9/4е ∙ х + 5/4х 2 + 3 + 1 / 4 - приватне рішення при заданих умовах.

III. У "- 4у '+ 4у = 2е

у = U + у - спільне рішення н. д. у.

у "- 4у '+ 4у = 0

k 2 - 4 k + 4 = 0

k 1; 2 = 2

1) U =?

U = C 1 e 2 x + С 2 е ∙ х

2) у =? У = Ае y '= 5А

у "= 25Ае

25Ае - 20Ае + 4А = 2е

= 2е

А = 2 / 9 у = 2/9е

у = C 1 e 2 x + С 2 е ∙ х + 2/9е 5х - спільне рішення н. д. у.

Знайдемо приватне рішення за умови:

у (0) = 1 у '(0) = 0

у '= 2 C 1 e 2 x + 2С 2 е ∙ х + 10/9е

1 = C 1 + С 2 + 2 / 9 C 1 + С 2 = 7 / 9

0 = 2 C 1 + 2С 2 + 10/92 C 1 + 2С 2 = 10 / 9

C 1 + С 2 = 1 / 3

C 1 + 1 / 3 = 7 / 9

З 1 = 4 / 9 З 2 = 1 / 3

у = 4 / 9 e 2 x + 1/3е ∙ х + 2/9е 5х - приватне рішення при заданих умовах.

Комплексні числа


Ö - 1 = i - уявне число

- 1) 2 = i 2 i 2 = - 1

i 3 = i 2 ∙ i = - 1 ∙ i = - i

i 4 = i 2 ∙ i 2 = (- 1) ∙ (- 1) = 1

а + в i - комплексні числа, де: а, в - дійсні числа або Так, в є R

Геометричний сенс комплексного числа:

в

. (А, в)

ρ в ρ = Ö а 2 + в 2 = ç а + вi ú

) D а

а d = arctg в / а -

аргумент комплексного числа

(Знаходиться з урахуванням чверті)

tg

немає

d

0 0

П / 6

П / 4

П / 3

П / 2

tg

0

Ö 3 / 3

1

Ö 3

---

- +

0 0

+ -

немає

cosd = a / ρ a = ρcosd

sind = в / ρ в = ρsind

а + в i = ρcosd + i ρsind

а + в i = ρ (cosd + i sind) -

комплексне число в тригонометричній формі

Дії з комплексними числами:

Додавання:

а 1 + в 1 i + а 2 + в 2 i = а 1 + а 2 + (у 1 + в 2) i

Множення:

1 + в 1 i) (а 2 + в 2 i) = а 1 а 2 + в 1 в 2 i 2 + а 1 в 2 i

а 1 а 2 - в 1 в 2 + (в 1 а 2 + а 2 в 2) i

Формула Ейлера: Комплексне число в показовій формі:

е i у = cos у + isin у z = ρ е i φ

Приклади зі зведення комплексного числа до степеня в тригонометричної і показовою формах:

1) (7 + 3i) (3 + 7i) = 21 + 21i 2 + 9i + 49i = 58i

(7 + 3i) = Ö 58 (cosarctg 3 / 7 + isinarctg 3 / 7) = е ln Ö 58 × е arctg 3 / 7 = е ln Ö 58 + i arctg 3 / 7

ρ 1 = Ö 58

φ 1 = arctg 3 / 7

(3 + 7i) = Ö 58 (cosarctg 7 / 3 + ​​isinarctg 7 / 3) = е ln Ö 58 × е arctg 7 / 3 = е ln Ö 58 + i arctg 7 / 3

ρ 2 = Ö 58

φ 2 = arctg 7 / 3

Ö 58 (cosarctg 3 / 7 + isinarctg 3 / 7) Ö 58 (cosarctg 7 / 3 + ​​isinarctg 7 / 3) =

= 58 (cos (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) + i (sin (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3))) =

= Е ln 58 × е i (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) = е ln 58 + i (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3)

При вирішенні прикладу використовували формулу:

ρ 1 (cos φ 1 + isin φ 1) ρ 2 (cos φ 2 + isin φ 2) = ρ 1 ρ 2 (cos 1 + φ 2) + i (sin 1 + φ 2))

Перевірка:

е ln 58 + i (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) = е ln 58 × е i (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) = 58 (cos (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) + i (sin (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3)

cos (arctg 3 / 7 + arctg 7 / 3) = cos (arctg 3 / 7) cos (arctg 7 / 3) -

sin (arctg 3 / 7) sin (arctg 7 / 3)

cos (arctg 3 / 7) = 1 / 1 + tg 2 (arctg 3 / 7)) = 1 / Ö 1 + (9 / 49) = 7 / Ö 58

cos (arctg 7 / 3) = 3 / Ö 58

sin (arctg 3 / 7) = Ö 1 - cos 2 arctg 3 / 7 = Ö 1 - (7 / Ö 58) 2 = Ö 9 / 58 = 3 / Ö 58 sin (arctg 7 / 3) = Ö 1 - cos 2 arctg 7 / 3 = 7 / Ö 58

cos (arctg 3 / 7 - arctg 7 / 3) = 7 / Ö 58 × 3 / Ö 58 - 3 / Ö 58 × 7 / Ö 58 = 0

sin (arctg 3 / 7 - arctg 7 / 3) = 3 / Ö 58 × 3 / Ö 58 × 3 / Ö 58 × 3 / Ö 58 = 0

Зведення в ступінь:

(7 + 3i) (3 + 7i) = Ö 58 (cosarctg 3 / 7 + isinarctg 3 / 7) = е ln Ö 58 + i arctg 3 / 7

(7 + 3i) 2 = 49 + 42i + 9i 2 = 40 + 42i

58 (cosarctg 3 / 7 + isinarctg 3 / 7)) 2 = 58 (cos2arctg 3 / 7 + isin2arctg 3 / 7) =

= Е ln Ö 58 + i arctg 3 / 7

Перевірка:

е ln Ö 58 + i arctg 3 / 7 = 58 (cos2arctg 3 / 7 + isin2arctg 3 / 7)

cos2arctg 3 / 7 = 2cos 2 arctg 3 / 7 - 1 = 2 × (7 / Ö 58) 2 - 1 = 40/58

sin2arctg 3 / 7 = 2sin 2 arctg 3 / 7 cosarctg 3 / 7 = 2 ∙ (3 / Ö 58) ∙ (7 / Ö 58) = 42/58

58 (40/58 + 42/58 × i) = 40 + 42 i

При вирішенні прикладу застосовували такі формули:

(cosd + i sind)) п = ρ п (cos п d + i sin п d) п є N

е х + i у = е х (cos у + isin у)

2) (3 + 4i) (4 + 3i) = 12 + 12i 2 + 16i + 9i = 25i

(3 + 4i) = 5 (cosarctg 4 / 3 + ​​isinarctg 4 / 3) = е ln 5 × е arctg 4 / 3 = е ln 5 + i arctg 4 / 3

ρ 1 = Ö 25 = 5

φ 1 = arctg 4 / 3

(4 + 3i) = 5 (cosarctg 3 / 4 + isinarctg 3 / 4) = е ln 5 × е arctg 3 / 4 = е ln 5 + i arctg 3 / 4

ρ 2 = 5

φ 2 = arctg 3 / 4

5 (cosarctg 4 / 3 + ​​isinarctg 4 / 3) 5 (cosarctg 3 / 4 + isinarctg 3 / 4) =

= 25 (cos (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4) + i (sin (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4))) =

= Е ln 25 × е i (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4) = е ln 25 + i (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4)

При вирішенні прикладу використовували формулу:

ρ 1 (cos φ 1 + isin φ 1) ρ 2 (cos φ 2 + isin φ 2) = ρ 1 ρ 2 (cos 1 + φ 2) + i (sin 1 + φ 2))

Перевірка:

е ln 25 + i (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4) = е ln 25 × е i (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4) = 25 (cos (arctg 4 / 3 +

+ Arctg 3 / 4) + i (sin (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4)))

cos (arctg 4 / 3 + ​​arctg 3 / 4) = cos (arctg 4 / 3) cos (arctg 3 / 4) -

sin (arctg 4 / 3) sin (arctg 3 / 4)

cos (arctg 4 / 3) = 1 / 1 + tg 2 (arctg 4 / 3)) = 1 / Ö 1 + (16 / 9) = 3 / 5

cos (arctg 3 / 4) = 4 / 5

sin (arctg 4 / 3) = Ö 1 - cos 2 arctg 4 / 3 = Ö 1 - 9 / 5 = 4 / 5

sin (arctg 3 / 4) = Ö 1 - cos 2 arctg 3 / 4 = 3 / 5

cos (arctg 4 / 3 - arctg 3 / 4) = 3 / 5 × 4 / 5 - 3 / 5 × 4 / 5 = 0

sin (arctg 4 / 3 - arctg 3 / 4) = 4 / 5 × 3 / 5 - 4 / 5 × 3 / 5 = 0

Витяг кореня третього ступеня з комплексного числа:

Застосовуємо формулу:

п Ö ρ (cosd + i sind) = п Ö ρ (cos d + 2ПК / п + i sin d + 2ПК / п) до є (0, 1 ;...; п - 1)

3 Ö 3 +4 i = 3 Ö 25 (cosarctg 4 / 3 + ​​2 Пк / 3 + ​​isinarctg 4 / 3 + ​​2 Пк / 3)

z 1 = 6 Ö 25 (cosarctg (4 / 3) / 3 + ​​isinarctg (4 / 3) / 3) до = 0

z 2 = 6 Ö 25 (cosarctg (4 / 3 + ​​2 П) / 3 + ​​isinarctg (4 / 3 + ​​2 П) / 3) к = 1

z 3 = 6 Ö 25 (cosarctg (4 / 3 + ​​4 П) / 3 + ​​isinarctg (4 / 3 + ​​4 П) / 3) до = 2

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Математика | Контрольна робота
30.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Рішення неоднорідних диференціальних рівнянь 2 го порядку з постійними коефіцієнтами Комплексні
Рішення систем диференціальних рівнянь за допомогою неявної схеми Адамса 3-го порядку
Лінійна однорідна система з постійними коефіцієнтами Застосування теорії диференціальних рівнян
Лінійні однорідні диференціальні рівняння другого порядку з постійними коефіцієнтами
Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами Поняття про стійкість розв яз
Загальні властивості однорідних лінійних диференціальних рівнянь n-го порядку
Інтегрування і пониження порядку деяких диференціальних рівнянь з вищими похідними
Рішення диференціальних рівнянь 2
Рішення диференціальних рівнянь 2
© Усі права захищені
написати до нас