Рівень ефекту фінансового важеля Розрахунок щомісячних платежів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ВАРІАНТ 2

Питання 1

Визначте рівень ефекту фінансового важеля за нижченаведеними вихідним даним та ставку оподаткування прибутку -20%:

Виручка від реалізації, тис. крб.

1500

Змінні витрати, тис. руб.

1050

Валова моржа, тис. руб.

450

Постійні витрати, тис руб.

300

Прибуток, тис руб

150

Власні кошти, тис. руб.

600

Довгострокові кредити, тис. руб.

150

Короткострокові кредити, тис. руб.

60

Середньозважена вартість позикових коштів,%

30

Скільки відсотків прибутку вдається зберегти підприємству, якщо виручка від реалізації скоротиться на 25%?

Який відсоток зниження виручки, при якому підприємство повністю позбавляється прибутку і опиниться в точці порогу рентабельності?

На скільки відсотків необхідно знизити постійні витрати, щоб при скороченні виторгу на 25% і при колишньому впливі сили виробничого важеля підприємство зберегло 75% очікуваного прибутку?

Рішення

Для того, щоб оцінити ступінь ефективності використання позикових коштів, розрахуємо рівень ефекту фінансового важеля за такою формулою:

ЕФР = (1 - Снп) х (ЕР - СРСП) х (ЗК / СК),

Снп - ставка податку на прибуток;

ЕР - економічна рентабельність активів;

СРСП - середня процентна ставка по кредитах;

(ЗК / СК) - відношення позикових коштів до власного капіталу (плече фінансового важеля) - характеризує активність використання позикових коштів, структуру капіталу.

Якщо значення ЕФР> 0, то організація за рахунок використання позикових коштів підвищує рентабельність власних засобів, у противному випадку використання позикових коштів, призводить до погіршення фінансового стану.

Умова ЕФР> 0 виконується в тому випадку, якщо рентабельність активів більше, ніж середня процентна ставка по кредитах. При розрахунках враховується, що відсотки за короткострокові кредити частково включаються в собівартість, в тому випадку якщо їх рівень не перевищує ставку рефінансування ЦБ, збільшену на 3 пункти.

Розрахуємо рівень ефекту фінансового важеля

Для визначення економічної рентабельності активів:

1. Підсумовуємо прибуток (150 тис. крб.) І відсоток за кредит (30% від 210 = 150 + 60 тис. руб. Становить 63 тис. руб.), Разом 213 тис. руб. Це нетто-результат експлуатації інвестицій (НРЕІ), який представляє собою економічний ефект, що знімається підприємством з витрат, або, прибуток до сплати податку на прибуток та відсотків за кредит.

2. Ділимо НРЕІ на обсяг балансу:

ЕР = 213 тис. руб. : (600 + 150 + 60) тис. руб. х 100 = 26,3%.

Отже, ефект фінансового важеля:

ЕФР = (1 - 0,24) х (26,3% - 30%) х (210 / 600) = -1,0%.

Диференціал фінансового важеля

Д = (ЕР - СРСП) = -3,7 - негативний.

У підприємства з'являється підвищений фінансовий ризик. До фінансових витрат за кредитами додаються постійні витрати підприємства, що збільшує силу впливу операційного важеля. З цього випливає, що підприємство піддається підвищеному підприємницькому ризику.

Розрахуємо ефект операційного важеля:

п / п

Показник

Значення

1.

Виручка від реалізації, тис. крб.

1500

2.

Змінні витрати, тис. руб.

1050

3.

Валовий прибуток (валова маржа), тис. руб.

п.1 - п.2

450

4.

Постійні витрати, тис. руб.

300

5.

Сумарні витрати, тис. руб.

п.2 + п.4

1350

6.

Операційний прибуток, тис. руб.

п.3 - п.4

150

7.

Операційна рентабельність,%

п.6/п.1 * 100%

10%

8.

Операційний важіль, коефіцієнт

п.4/п.6

0,222

9.

Сила впливу операційного важеля,

п.3/п.6

3

Оскільки сила дії операційного важеля дорівнює 3, то при зниженні виручки від реалізації на 25% прибуток скоротиться на

(25% * 3) = 75%,

це означає, що вдасться зберегти 25% очікуваного прибутку (чверть).

Якщо сила впливу операційного важеля дорівнює 3, то при скороченні виручки на

(100%: 3) = 33%

підприємство має нульовий прибуток. Таким чином, при зниженні виручки на 33% підприємство повністю позбавляється прибутку і опиниться в точці рентабельності.

Щоб зберегти 75% прибутку при скороченні виторгу на 25%, потрібно в розрахунках виходити з формули сили впливу операційного важеля, вирішеною щодо постійних витрат:

Зграя = Валова маржа / Прибуток

Зграя = (Прибуток + Постійні витрати) / Прибуток

Звідси:

Постійні витрати = Зграя * Прибуток - Прибуток

або

Постійні витрати = Прибуток * (Зграя - 1)

Отже, щоб зберегти 75% очікуваної суми прибутку

150,0 тис. руб .* 75% = 112,5 тис. грн.,

треба, щоб постійні витрати не перевищили величину

(3 - 1) х 112,5 тис. грн. = 225 тис. руб.,

що на 25% менше вихідної суми постійних витрат (300 тис. крб.). Значить, постійні витрати необхідно знизити на 25%.

Питання 2

На початку року на банківський рахунок була поміщена сума в 2500 крб., Потім протягом 3 років у кінці кожного місяця на рахунок збожеволіли однакові внески в розмірі 300 руб. Банк поміщає вклади під 14% річних (при щомісячному нарахуванні відсотків). Яка сума накопичиться на рахунку в кінці терміну?

Рішення

Застосуємо формулу складних відсотків і розрахуємо нарощену суму початкового внеску через 3 роки під 14% річних:

S 1 =

де

Р - сума першого внеску;

i - річна процентна ставка;

n - період нарахування відсотків;

m - кількість нарахувань відсотків на рік.

Тоді:

S 1 = = 3795,66 руб.

Тепер розрахуємо нарощену суму внесків

Послідовний регулярний ряд виплат називають фінансовою рентою або ануїтетом. При цьому якщо виплати здійснюються в кінці періоду, то має місце фінансова рента постнумерандо, якщо на початку періоду - фінансова рента пренумерандо. Якщо виплати здійснюються один раз на рік - це річна рента, якщо р-раз на рік - р-термінова рента.

Майбутня вартість фінансової р-строкової ренти постнумерандо визначається за наступною формулою:

(1 + i / m) nm - 1

S (n) = X ------

(1 + i / m) m / p -1

де i - річна номінальна ставка складних відсотків;

Х - член ренти;

n - період ренти (років);

m - кількість разів нарахування відсотків на рік;

p - число здійснення виплат на рік.

За умовами задачі: i = 0,14 (14%); n = 3 роки; m = 12; p = 12; Х = 300 руб.

Тоді сума, яка буде накопичена до виходу на пенсію складе:

(1 + 0,14 / 12) 3 * 12 - 1

S 2 = 300 * -------- = 13326,84 (рублів)

(1 + 0,14 / 12) 12 / 12 - 1

Остаточно розраховуємо суму, що накопичилася на рахунку в кінці строку:

S = S 1 + S 2 = 3795,66 + 13326,84 = 17122,5 (рублів)

Питання 3

Ринкова вартість об'єкта нерухомості складає 2500000 доларів. Згідно з договором купівлі-продажу спочатку виплачується 50% вартості, а решта суми погашається протягом 2 років щомісячними платежами. Розрахувати величину платежів, якщо ставка дисконтування (нарахування відсотків здійснюється 12 разів на рік) обрано 10%.

Рішення

Розрахуємо поточну вартість одиничного платежу за такою формулою:

,

де PV - поточна вартість платежу;

FV - майбутня вартість платежу (номінальна сума грошової виплати);

i - ставка дисконтування;

n - кількість періодів, через яке очікується надходження (виплата) грошових коштів.

Якщо проводиться серія платежів, то в загальному випадку для кожного з них доведеться застосовувати дану формулу. Однак розрахунок можна спростити, якщо мова йде про серію рівновеликих платежів через однакові проміжки часу. Такі послідовності називаються аннуітетами. Тоді формула розрахунку поточної вартості прийме наступний вигляд:

де PVA - поточна вартість платежу;

FV - майбутня вартість одиничного платежу для даного ануїтету;

i - ставка дисконтування;

n - кількість періодів, за які проводяться виплати або очікуються надходження грошових коштів.

Якщо винести спільний множник FV за дужки і згорнути суму факторів дисконтування за формулою суми членів геометричної прогресії, одержимо такий вираз:

Дана формула дійсна, якщо платежі провадяться раз на рік.

Для випадку платежів m раз на рік маємо:

За умовами задачі:

PVA = 2500000 * 50% / 100% = 1250000 (доларів)

n = 2 (року)

m = 12

Тоді, величина щомісячних платежів:

(Доларів) - шукана величина щомісячних платежів.

9


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фінанси, гроші і податки | Контрольна робота
33.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок ефекту фінансового та операційного важеля
Ефект фінансового важеля
Ефект фінансового важеля Управління дебіторською заборгованістю
Фінансовий леверидж механізм дії та ефект фінансового важеля
Розрахунок економічного ефекту від впровадження роботів
Розрахунок економічного ефекту від виробництва і використання нової машини
Розрахунок платежів за податками
Розрахунок економічного ефекту інвестиції у виробництво матеріалів для малоповерхових житлових будинків
Розрахунок фінансового левериджа
© Усі права захищені
написати до нас