Російська імперія в XIX столітті

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Білгородський ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ
Кафедра Гуманітарних та соціально - економічних дисциплін
Дисципліна: Вітчизняна історія

РЕФЕРАТ
за темою № 6: «Російська імперія в XIX столітті»
Підготував:
Студент 453 групи
Пронькіна М.М.
Підготував:
викладач кафедри Г і СЕД
капітан міліції
Хряков Р.Н.
Білгород - 2008


План Реферат
Сторінки
Вступна частина
4
Навчальні питання:
1. Внутрішня політика в першій половині XIX ст
4
2. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX ст
8
3. Суспільно-політичний розвиток Росії в першій пол. XIX ст
17
Заключна частина (підбиття підсумків)

Введення
XIX сторіччя в історії Росії почався новим і останнім палацовим переворотом. Імператор Павло I був убитий і на престол вступив його син Олександр I (1801-1825).
У виданому 12 березня Маніфесті Олександр I оголосив, що він буде керувати «за законами й по серцю бабки нашої государині імператриці Катерини Великої». Він почав з того, що відновив скасовані Павлом жалувані грамоти дворянству та містам, відновив дворянські виборні органи, звільнив дворян від тілесних покарань, повернув звільнених з армії і опальних, повернув із заслання до 12 тис. репресованих чиновників і військових, знищив Таємну експедицію і відновив союз з Англією. Він скасував і інші Павловські укази, на зразок заборони носити круглі французькі капелюхи, виписувати іноземні книги і журнали, виїжджати за кордон.
Час правління Олександра I був наповнений подіями, ліберальними очікуваннями. Про сам Олександрі I, його поглядах залишилися самі суперечливі свідчення сучасників. Він висловлював прямо суперечливі погляди, робив такі - ж дії.
Роки царювання імператора Миколи I (1825-1855) справедливо розцінюється як «апогей самодержавства». Миколаївське царювання почалося розправою над декабристами і закінчилося в дні оборони Севастополя. Заміна спадкоємця престолу Олександром I стало несподіванкою для Миколи I, якого не готували до управління Росією. Його цікавили виключно військові справи, особливо їх зовнішня сторона - паради, маневри, муштра. Політичний курс Миколи I з'явився реакцією на зростання революційного руху, як у Західній Європі, так і в Росії. «Революція на порозі Росії, але, клянуся, вона не проникне в неї, поки в мені збережеться подих життя», - таке «кредо» сформульоване Миколою I. Однак він не міг не враховувати уроків 14 грудня, не замислюватися над причинами, що породили декабризм. Саме тому він входив в усі деталі слідства у справі декабристів. З матеріалів цієї справи перед Миколою I розкрилася широка картина колосальних неподобств в управлінні, суді, фінансах та ін Він розумів необхідність проведення якщо не реформ, то серії заходів, які не міняючи всієї системи, запобігли б можливість нового революційного потрясіння.

1. Внутрішня політика в першій половині XIX ст

Вступаючи на престол, Олександр урочисто проголосив, що відтепер в основі політики буде не особиста воля чи примха монарха, а суворе дотримання законів. Населенню були обіцяні правові гарантії від сваволі. Навколо царя склався гурток друзів, що отримав назву - Негласний комітет. У нього увійшли молоді аристократи: граф П.А. Строганов, граф В.П. Кочубей, М.М. Новосильцев, князь А.Д. Чарторийський. Агресивно налаштована аристократія охрестила комітет «якобінської зграєю». Цей комітет засідав з 1801 по 1803 роки і обговорював проекти державних реформ, скасування кріпосного права і т.д.
У перший період царювання Олександра I з 1801 по 1815 рр.. було зроблено багато, але ще більше було обіцяно. Були скасовані обмеження, введені Павлом I. Створено Казанський, Харківський, Петербурзький університети. Відкрито університети в Дерпті та Вільно. У 1804 р. було відкрито Московське комерційне училище. Відтепер у навчальні заклади могли прийматися представники всіх станів, на нижчих щаблях навчання було безкоштовним, оплачувалося з держбюджету. Для царювання Олександра I характерна безумовна віротерпимість, що було вкрай важливо для багатонаціональної Росії.
У 1802 р. застарілі колегії, які ще з петровських часів були головними органами виконавчої влади, були замінені міністерствами. Було засновано 8 перших міністерств: військово-сухопутних сил, військово-морських сил, юстиції, внутрішніх справ, фінансів. Комерції і народної освіти.
У 1810-1811 рр.. при реорганізації міністерств їх кількість збільшилася, а функції були ще більш чітко розмежовані. У 1802 р. був реформований Сенат, став вищим судовим і контролюючим органом у системі державного управління. Він отримав право робити «подання» імператору щодо застарілих законів. Духовними справами відав Святійший Синод, члени якого призначалися імператором. На чолі його стояв обер-прокурор, людина, як правило, близький до царя. З військових або цивільних чиновників. При Олександрі I посаду обер-прокурора в 1803-1824 рр.. князь О.М. Голіцин, колишній з 1816 р. так само міністром народної освіти. Найбільш активним прихильником ідеї реформи системи державного управління був статс-секретар неодмінного ради М.М. Сперанський. Проте він дуже не довгий час користувався прихильністю імператора. Здійснення проекту Сперанського могло б сприяти початку конституційного процесу в Росії. Всього в проекті "Вступ до укладенню державних законів» намічався принцип поділу законодавчої, виконавчої та судової влади шляхом скликання представників державної думи та введення виборних судових інстанцій.
Одночасно він вважав за необхідне створити Державну раду, який став би сполучною ланкою між імператором і органами центрального і місцевого самоврядування. Все знову запропоновані органи обережний Сперанський наділяв лише дорадчими правами і аж ніяк не робив замах на повноту самодержавної влади. Проти ліберального проекту Сперанського виступила консервативно налаштована частина дворянства, яка побачила в ньому небезпеку для самодержавно-кріпосницької системи і для свого привілейованого становища.
Ідеологом консерваторів став відомий письменник та історик І.М. Карамзін. У практичному плані реакційну політику проводив близький до Олександра I граф А.А. Аракчеєв, який на відміну від М.М. Сперанського Прагнув зміцнення особистої влади імператора, шляхом подальшого розвитку бюрократичної системи.
Боротьба між лібералами і консерваторами закінчилася перемогою останніх. Сперанський був усунений від справ і відправлений на заслання. Єдиним результатом було установа Державної ради, в 1810 р., який складався з міністрів та інших вищих сановників, що призначаються імператором. Йому було надано дорадчі функції при розробці найважливіших законів. Реформи 1802 -1811 рр.. не змінили самодержавної суті політичної системи Росії. Вони лише посилили централізацію і бюрократизацію державного апарату. Як і колись імператор був верховної законодавчої і виконавчої владою.
У наступні роки реформаторські настрої Олександра I відбилися у введенні конституції в Царстві Польському (1815г.), збереженні сейму і конституційного устрою Фінляндії, приєднаної до Росії в 1809 р., а так само у створенні М.М. Новосильцева за дорученням царя «Статутний грамоти Російської імперії» (1819 -1820). У проекті передбачався поділ гілок влади, запровадження урядових органів. Рівність всіх громадян перед законом і федеративний принцип державного устрою. Однак всі ці пропозиції залишилися на папері.
В останнє десятиліття правління Олександра I у внутрішній політиці все більше відчувалася консервативна тенденція. На ім'я її провідника вона отримала назву «аракчеєвщина». Ця політика стосовно подальшої централізації державного управління, в поліцейсько-репресивні заходи, спрямованих на знищення вільнодумства, в «чистці» університетів, у насадженні паличної дисципліни в армії. Найбільш яскравим проявом політики графа А.А. Аракчеєва стали військові поселення - особлива форма комплектування та утримання армії.
Мета створення військових поселень - добитися саме забезпечення та сомовоспроізводства армії. Полегшити для бюджету країни тяжкість змісту величезної армії в мирних умовах. Перші спроби їх організації ставилися до 1808-1809 рр.., Але в масовому порядку воно почали створюватися в 1815-1816 рр.. У розряд військових поселень переводилися казенні селяни Петербурзької, Новгородської, Могильовської і Харківської губерній. Тут же розселяли солдатів, до яких виписувалися і їх сім'ї. Дружини ставали поселянка, сини з 7 років зараховувалися в кантоністи, а з 18 років в дійсну військову службу. Все життя сім'ї селянина була строго регламентована. За найменше порушення порядку слід було тілесне покарання. Головним начальником над військовими поселеннями був призначений А.А. Аракчеєв. До 1825 р. близько третини солдатів було переведено на поселення.
Однак затія з самоокупністю армії провалилася. На організацію поселень уряд витрачав величезні гроші. Військові селяни не стали особливим станом, расширившим соціальну опору самодержавства, навпаки, вони хвилювалися і бунтували. Уряд від цієї практики в наступні роки відмовилося. Олександр I помер у Таганрозі в 1825 р. Дітей у нього не було. Через неясності в питанні про престолонаслідування в Росії створилася надзвичайна ситуація - міжцарів'я.
Роки царювання імператора Миколи I (1825-1855) справедливо розцінюється як «апогей самодержавства». Миколаївське царювання почалося розправою над декабристами і закінчилося в дні оборони Севастополя. Заміна спадкоємця престолу Олександром I стало несподіванкою для Миколи I, якого не готували до управління Росією.
6 грудня 1826 імператором створюється перший Секретний комітет, на чолі якого став голова Державної ради В.П. Кочубей. Спочатку комітет розробляв проекти перетворення вищої та місцевого управління та закону «про стани» тобто про права станів. Передбачалося розглянути і селянське питання. Однак на ділі будь-яких практичних результатів робота комітету не дала, і в 1832 р. комітет припинив свою діяльність.
Микола I ставив завданням зосередити у своїх руках рішення як загальних, так і приватних справ, минаючи відповідні міністерства і відомства. Принцип режиму особистої влади втілився в Власної Його Імператорської величності канцелярії. Вона розділилася на кілька відділень, які втручаються у політичне, громадське і духовне життя країни.
Кодифікація російського законодавства була доручена поверненого із заслання М.М. Сперанському, який мав намір зібрати і класифікувати всі наявні закони, створити принципово нову систему законодавства. Однак, консервативні тенденції у внутрішній політиці обмежили його більш скромної завданням. Під його керівництвом були узагальнені закони, прийняті після Соборної Уложення 1649 р. Їх опублікували в «Повному зібранні законів Російської імперії» в 45-ти томах. В окремий «Звід законів» (15 томів), були поміщені діючі закони, які відповідали правовому становищу в країні. Все це було направлено так само на посилення бюрократизації управління.
У 1837-1841 рр.. під керівництвом графа П.Д. Кисельова була проведена широка система заходів - реформа управління державними селянами. У 1826 р. був створений комітет по влаштуванню навчальних закладів. У його завдання входило: перевірка статутів навчальних закладів, вироблення єдиних принципів освіти, визначення навчальних дисциплін і посібників. Комітет розробив основні принципи політики уряду в галузі освіти. Законно вони були закріплені у Статуті нижчих і середніх навчальних закладів у 1828 р. клановість, замкнутість, відірваність кожному ступені, обмеження в отриманні освіти представниками нижчих станів, створювали сутність створеної системи освіти.
Реакція обрушилася і на Вища освіта. Їх мережа, тим не менше, була розширена в зв'язку з потребами у кваліфікованих кадрах чиновників. Статут 1835 ліквідував університетську автономію, посилив контроль над піклувальниками навчальних округів, поліції та місцевого самоврядування. Міністром народної освіти був у цей час С.С. Уваров, котрий у проведеній політиці прагнув поєднати «Охранітельство» Миколи I з розвитком освіти і культури.
У 1826 р. був виданий новий цензурний статут, який був названий сучасниками «чавунним». Головне управління цензури підпорядковувалося міністерству народної освіти. Боротьба з передовою журналістикою розглядалася Миколою I, як одна з першочергових політичних завдань. Один за іншим сипалися заборони на видання журналів. 1831 став датою припинення видання «Літературної газети» А.А. Дельвіча, в 1832 р. був закритий «Європеєць» П.В. Кіріевского, в 1834 р. «Московський телеграф» Н.А. Польового, а в1836 р. «Телескоп» Н.І. Надєждіна.
У внутрішній політиці останніх років правління Миколи I (1848-1855) реакційно-репресивна лінія ще більше посилилася.
До середини 50-х рр.. Росія виявилася «колосом на глиняних ногах». Це зумовило провали у зовнішній політиці, поразка в Кримській війні (1853-1856 рр..) І викликало реформи 60-х рр..

2. Зовнішня політика Росії в першій половині XIX ст.

На межі XVIII - ХІХ ст. чітко визначилися два напрями в зовнішній політиці Росії: близькосхідне - боротьба за зміцнення своїх позицій в Закавказзі, на Чорному морі та на Балканах і європейське - участь Росії в коаліційних війнах проти наполеонівської Франції. Одним з перших актів Олександра I після вступу на престол було відновлення відносин з Англією. Але Олександр I не хотів вступати в конфлікт і з Францією. Нормалізація відносин з Англією і Францією дозволила Росії активізувати свою діяльність на Близькому Сході, переважно в районі Кавказу і Закавказзя.
По маніфесту Олександра I від 12 вересня 1801 грузинська правляча династія Багратіди позбулася престолу, управління Картлі і Кахетії переходило до російського намісника. У Східній Грузії вводилася царська адміністрація. У 1803-1804 рр.. на тих же умовах до складу Росії увійшли інші частини Грузії - Менгрелия, Гурія, Імеретія. Росія отримала важливу в стратегічному відношенні територію для зміцнення своїх позицій на Кавказі і в Закавказзі. Велике значення не тільки в стратегічному, але й в економічному відношенні мало завершення в 1814 р. будівництво Військово-грузинської дороги, яка зв'язала Закавказзя з Європейською Росією.
Приєднання Грузії столкнуло Росію з Іраном і Османською імперією. Вороже ставлення цих країн до Росії підігрівалося інтригами Англії. Розпочата у 1804 р. війна з Іраном велася Росією успішно: вже протягом 1804-1806 рр.. основна частина Азербайджану була приєднана до Росії. Війна завершилася приєднанням в 1813 р. Талишські ханства і Муганской степу. За Гюлистанскому світу, підписана 24 жовтня 1813 р., Іран визнав закріплення за Росією цих територій. Росії надавалося право тримати на Каспійському морі свій військові судна.
У 1806 р. почалася війна Росії з Туреччиною, яка спиралася на допомогу Франції, яка постачала її зброєю. Приводом до війни стало усунення в серпні 1806 з постів правителів Молдавії та Валахії за наполяганням прибулого до Туреччини наполеонівського генерала Себастіані. У жовтні 1806 р. російські війська під командуванням генерала І.І. Міхельсона зайняли Молдавію і Валахію. У 1807 р. ескадра Д.М. Сенявіна розгромила Османський флот, але потім відволікання основних сил Росії для участі в антинаполеонівської коаліції не дозволило російським військам розвинути успіх. Лише коли в 1811 р. командувачем російської армії був призначений М.І. Кутузов, військові дії прийняли зовсім інший оборот. Основні сили Кутузов зосередив у фортеці Рущук, де 22 червня 1811 завдав Османської імперії нищівної поразки. Потім послідовними ударами Кутузов розгромив по частинах основні сили османів по лівому березі Дунаю, залишки їх склали зброю і здалися в полон. 28 травня 1812 Кутузов у ​​Бухаресті підписав мирний договір, за яким до Росії відходила Молдова, яка отримала надалі статус Бессарабської області. Сербії, що піднялася на боротьбу за незалежність в 1804 р. і підтримуваної Росією була представлена ​​автономія.
У 1812 р. до складу Росії увійшла східна частина Молдавії. Західна її частина (за р. Прут) під назвою князівства Молдавії залишалася у васальній залежності від Османської імперії.
У 1803-1805 рр.. міжнародна обстановка в Європі різко загострилася. Починається смуга наполеонівських воєн, в які були залучені всі європейські країни, в т.ч. і Росія.
На початку XIX ст. під владою Наполеона перебувала майже вся центральна і південна Європа. У зовнішній політиці Наполеон висловлював інтереси французької буржуазії, яка суперничала з буржуазією англійської в боротьбі за світові ринки і за колоніальний поділ світу. Англо-французьке суперництво набуло загальноєвропейського характеру і зайняло провідне місце в міжнародних відносинах на початку XIX ст.
Проголошення в 1804 р. 18 травня Наполеона імператором ще більш розпекло обстановку. 11 квітня 1805 була укладена. Англо-русская военная конвенция, согласно которой Россия обязывалась выставить 180 тыс. солдат, а Англия выплатить субсидию России в размере 2,25 млн. фунтов стерлингов и участвовать в сухопутных и морских военных действиях против Наполеона. К этой конвенции присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Однако против Наполеона были направлены лишь русские и австрийские войска численностью 430 тыс. солдат. Узнав о движении этих войск, Наполеон снял свою армию в Булонском лагере и быстро передвинул ее в Баварию, где находилась австрийская армия под командованием генерала Макка и наголову разбил ее при Ульме.
Командовавший русской армией М.И. Кутузов, учитывая четырехкратное превосходство Наполеона в силах, путем ряда искусных маневров, избежал крупного сражения и, совершив тяжелый 400 километровый марш-маневр, соединился с другой русской армией и австрийскими резервами. Кутузов предлагал отвести русско-австрийские войска далее на восток, чтобы собрать достаточно силы для успешного ведения военных действий, однако находившиеся при армии императоры Франц и Александр I настояли на генеральном сражении.20 ноября 1805 г. оно произошло при Аустерлице (Чехия) и закончилось победой Наполеона. Австрия капитулировала и заключила унизительный мир. Коалиция фактически распалась. Русские войска были отведены в пределы России и в Париже начались русско-французские переговоры о мире. 8 июля 1806 г. в Париже был заключен мирный договор, но Александр I отказался его ратифицировать.
В середине сентября 1806 г. создалась четвертая коалиция против Франции (Россия, Великобритания, Пруссия и Швеция). В сражении при Йене и Ауэрштедте прусские войска подверглись полному разгрому. Почти вся Пруссия была оккупирована французскими войсками. Русской армии пришлось одной в течении 7 месяцев вести упорную борьбу против превосходящих сил французов. Наиболее значительными были сражения русских войск с французами в Восточной Пруссии 26-27 января при Прейсиш- Эйлау и 2 июня 1807 г. под Фридландом. В ходе этих сражений Наполеону удалось оттеснить русские войска к Неману, однако он не решился вступить в пределы России и предложил заключить мир. Встреча Наполеона и Александра I состоялась в Тильзите (на Немане) в конце июня 1807 г. Мирный договор был заключен 25 июня 1807 г.
Присоединение к континентальной блокаде наносило сильный ущерб экономике России, поскольку Англия была ее главным торговым партнером. Условия Тильзитского мира вызвали сильное недовольство как в консервативных кругах, так и в передовых кругах русского общества. Был нанесен серьезный удар по международному престижу России. Тягостное впечатление от Тильзитского мира было в некоторой степени «компенсировано» успехами в русско-шведской войне 1808-1809 гг., которая стала следствием Тильзистских соглашений.
Война началась 8 февраля 1808 г. и потребовала от России большого напряжения сил. Сначала военные действия шли успешно : в феврале-марте 1808 г. были заняты основные городские центры и крепости Южной Финляндии. Затем военные действия приостановились. К концу 1808 г. Финляндия была освобождена от шведских войск, а в марте 48-тысячный корпус М.Б. Барклая де Толли, совершив переход по льду Ботнического залива, подошел к Стокгольму. 5 сентября 1809 г. в г. Фридрихсгаме между Россией и Швецией был заключен мир, по условиям которого к России переходили Финляндия и Аландские острова. Вместе с тем постепенно углублялись противоречия между Францией и Россией.
Новая война между Россией и Францией становилась неизбежной. Главным побудительным мотивом к развязыванию войны было стремление Наполеона к мировому господству, на пути к которому, стояла Россия.
В ночь на 12 июня 1812 г. наполеоновская армия форсировала Неман и вторглась в пределы России. Левый фланг французской армии составляли 3 корпуса под командованием Макдональда, наступавшие на Ригу и Петербург. Основная, центральная группа войск в составе 220 тыс. человек во главе с Наполеоном вела наступление на Ковно и Вильно. Александр I в это время находился в Вильно. При известии о переходе Францией русской границы, он отправил к Наполеону генерала А.Д. Балашова с мирными предложениями, но получил отказ.
Обычно войны Наполеона сводились к одному - двум генеральным сражениям, которые и решали судьбу компании. И на это роз расчет Наполеона сводился к тому, чтобы, используя свое численное превосходство, разбить рассредоточенные русские армии по одиночке. 13 июня французские войска заняли Ковно, а 16 июня Вильно. Попытка Наполеона в конце июня окружить и уничтожить армию Барклая де Толли в Дрисском лагере (на Западной Двине) не удалась. Барклай де Толли удачным маневром вывел свою армию из той ловушки, какой мог оказаться Дрисский лагерь и направился через Полоцк к Витебску на соединение с армией Багратиона, который отступал южнее в направлении Бобруйска, Нового Быхова и Смоленска. Трудности русской армии усугублялись еще и отсутствием единого командования. 22 июня после тяжелых арьергардных боев армии Барклая да Толли и Багратиона соединились в Смоленске.
Упорный бой русского арьергарда с наседавшими передовыми частями французской армии 2 августа под Красным (западнее Смоленска) позволил русским войскам укрепить Смоленск. 4-6 августа произошло кровопролитное сражение за Смоленск. В ночь на 6 августа сожженный и разрушенный город был оставлен русскими войсками. В Смоленске Наполеоном было принято решение наступать на Москву. 8 августа Александр I подписал указ о назначении главнокомандующим русской армией М.И. Кутузова. Через девять дней Кутузов прибыл в действующую армию.
Для генерального сражения Кутузов выбрал позицию у деревни Бородино. 24 августа французская армия подошла к передовому укреплению перед бородинским полем - Шевардинскому редуту. Завязался тяжелый бой: 12 тыс. русских солдат весь день сдерживали натиск 40 тысячного французского отряда. Это сражение помогло укрепить левый фланг бородинской позиции. Бородинское сражение началось в 5 часов утра 26 августа атакой французской дивизии генерала Дельзона на Бородино. Лишь к 16 часам был захвачен редут Раевского французской кавалерией. К вечеру Кутузов отдал приказ отойти на новую линию обороны. Наполеон прекратил атаки, ограничившись артиллерийской канонадой. В результате Бородинского сражения обе армии понесли тяжелые потери. Русские потеряли 44 тыс., а французы 58 тыс. человек.
1(13) сентября в д. Фили был собран военный совет, на котором Кутузов принял единственно правильное решение – оставить Москву, чтобы сохранить армию. На следующий день французская армия подошла к Москве. Москва опустела: в ней осталось не более 10 тыс. жителей. В ту же ночь в разных пунктах города вспыхнули пожары, которые бушевали целую неделю. Русская армия, покинув Москву сначала двигалась к Рязани. Около Коломны Кутузов, оставив заслон из нескольких казачьих полков, повернул на Старокалужскую дорогу и вывел свою армию из-под удара наседавшей французской конницы. Русская армия вступила в Тарутино. 6 октября Кутузов внезапно нанес удар по корпусу Мюрата, стоявшего на р. Чернишне недалеко о т Тарутина. Поражение Мюрата заставило Наполеона ускорить движение основных сил своей армии к Калуге. Кутузов направил свои войска ему наперерез к Малоярославцу. 12 октября произошло сражение под Малоярославцем, вынудившее Наполеона отказаться от движения на юг и повернуть к Вязьме на разоренную войной старую Смоленскую дорогу. Началось отступление французской армии, в последствии превратившееся в бегство, и ее параллельное преследование русской армией.
С момента вторжения Наполеона в Россию, в стране разгорелась народная война против иноземных захватчиков. После оставления Москвы и особенно в период Тарутинского лагеря партизанское движение приняло широкий размах. Партизанские отряды, развернув «малую войну», нарушали коммуникации противника, выполняли роль разведки, иногда давали настоящие сражения и фактически блокировали отступающую французскую армию.
Отступая от Смоленска до р. Березины, французская армия еще сохраняла боеспособность, хотя несла большие потери от голода, болезней. После переправы через р. Березину началось уже беспорядочное бегство остатков французских войск. 5 декабря в Сморгани Наполеон передал командование маршалу Мюрату, а сам поспешил в Париж. 25 декабря 1812 г. был издан царский манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны. Россия явилась единственной страной в Европе, способной не только противостоять наполеоновской агрессии, но и нанести ей сокрушительное поражение. Но эта победа досталась народу дорогой ценой. 12 губерний, ставших ареной боевых действий были разорены. Такие древние города, как Москва, Смоленск, Витебск, Полоцк и др., оказались сожженными и разоренными.
Для обеспечения своей безопасности Россия продолжила военные действия и возглавила движение за освобождение европейских народов от французского господства.
В сентябре 1814 г. открылся Венский конгресс, на котором державы-победительницы решали вопрос о послевоенном устройстве Европы. Союзникам было трудно договориться между собой, т.к. возникли острые противоречия, главным образом по территориальным проблемам. Работа конгресса была прервана в связи с бегством Наполеона с о. Эльба и восстановлением на 100 дней его власти во Франции. Соединенными усилиями европейские государства нанесли ему окончательное поражение в битве под Ватерлоо летом 1815 г. Наполеон был пленен и сослан на о. Св. Елены у западного побережья Африки.
Постановления Венского конгресса привели к возвращению старых династий во Франции, Италии, Испании и др. странах. Из большей части польских земель было создано Царство Польское как часть Российской империи. В сентябре 1815 г. российский император Александр I, австрийский император Франц и прусский король Фридрих Вильгельм III подписали акт о создании Священного Союза. Его автором был сам Александр I. Текст Союза содержал обязательства христианских монархов оказывать друг другу всемерную помощь. Политические цели –поддержка старых монархических династий на основе принципа легитимизма (признание законности сохранения их власти), борьба с революционными движениями в Европе.
На проходивших конгрессах Союза в течение с 1818 по 1822 гг. было санкционировано подавление революций в Неаполе (1820-1821), Пьемонте (1821), в Испании (1820 –1823). Однако эти действия были направлены на поддержание мира и стабильности в Европе.
Известия о восстании в Петербурге в декабре 1825 г. были восприняты шахским правительством как удачный момент для развязывания военных действий против России. 16 июля 1826 г. 60-тысячная иранская армия без объявления войны вторглась в пределы Закавказья и начала стремительное движение на Тбилиси. Но вскоре была остановлена и начала терпеть поражение за поражением. В конце августа 1826 г. русские войска под командованием А.П. Ермолова полностью очистили Закавказье от Иранских войск и военные действия были перенесены на территорию Ирана.
Николай I, не доверяя Ермолову (он подозревал его в связях с декабристами), передал командование войсками Кавказского округа И.Ф. Паскевичу. В апреле 1827 г. началось наступление русских войск в Восточной Армении. На помощь русским войскам поднялось местное армянское население. В начале июля пала Нахичевань, а в октябре 1827 г. – Эривань - крупнейшие крепости в центре Нахичеванского и Эриванского ханств. Вскоре вся Восточная Армения была освобождена русскими войсками. В конце октября 1827 г. русские войска заняли Тавриз – вторую столицу Ирана и быстро продвигались к Тегерану. Среди Иранских войск началась паника. В этих условиях шахское правительство вынуждено было пойти на предложенные Россией условия мира. 10 февраля 1828 г. был подписан Туркманчайский мирный договор России с Ираном. По Туркманчайскому договору к России присоединились Нахичеванское и Эриванское ханства.
В 1828 г. началась русско-турецкая война, которая явилась для России чрезвычайно тяжелой. Войска, приученные к плац-парадному искусству, технически слабо оснащенные и руководимые бездарными генералами, первоначально не смогли добиться сколько-нибудь значимых успехов. Солдаты голодали, среди них свирепствовали болезни, от которых гибло больше, чем от вражеских пуль. В компании 1828 г. ценой значительных усилий и потерь удалось занять Валахию и Молдавию, перейти Дунай и взять крепость Варну.
Более успешной была компания 1829 г. русская армия перешла Балканы и в конце июня после длительной осады овладела сильной крепостью Силистрией, затем Шумлой, а в июле Бургасом и Созополем. В Закавказье русские войска осадили крепости Карс, Ардаган, Баязет и Эрзерум. 8 августа пал Адрианополь. Николай I торопил главнокомандующего русской армии Дибича с заключением мира. 2 сентября 1829 г. в Адрианополе был заключен мирный трактат. Россия получала устье Дуная, черноморское побережье Кавказа от Анапы до подступов к Батуму. После присоединения Закавказья перед русским правительством стала задача обеспечения стабильной обстановки на Северном Кавказе. При Александре I генерал начал продвижение вглубь Чечни и Дагестана, строя военные опорные пункты. Местное население сгонялось на возведение крепостей, укрепленных пунктов, строительство дорог и мостов. Результатом проводимой политики стали восстания в Кабарде и Адыгее (1821-1826 гг.) и Чечне (1825-1826 гг.), которые, однако впоследствии были подавлены корпусом Ермолова.
Большую роль в движении горцев Кавказа играл Мюридизм, получивший широкое распространение среди мусульманского населения Северного Кавказа в конце 20-х гг. XIX ст. Он подразумевал религиозный фанатизм и непримиримую борьбу против «неверных», что придавало ему националистический характер. На Северном Кавказе оно было направлено исключительно против русских и получило наибольшее распространение в Дагестане. Здесь сложилось своеобразное государство - Иммат. В 1834 г. имамом (главой государства) стал Шамиль. Под его руководством на Северном Кавказе усилилась борьба против русских. Она продолжалась в течение 30 лет. Шамилю удалось объединить широкие массы горцев, осуществить ряд успешных операций против русских войск. В 1848 г. его власть была объявлена наследственной. Это было время наибольших успехов Шамиля. Но в конце 40-х - начале 50-х городское население, недовольное феодально-теократическими порядками в имамате Шамиля, стало постепенно отходить от движения, и Шамиль начал терпеть неудачи. Горцы покидали Шамиля целыми аулами и прекращали вооруженную борьбу против русских войск.
Даже неудачи России в Крымской войне не облегчили положение Шамиля, который пытался активно содействовать турецкой армии. Провалились его набеги на Тбилиси. Народы Кабарды и Осетии то же не пожелали присоединиться к Шамилю и выступить против России. В 1856-1857 гг. от Шамиля отпала Чечня. Начались восстания против Шамиля в Аварии и Северном Дагестане. Под натиском войск Шамиль отступил в Южный Дагестан. 1 апреля 1859 г. войска генерала Евдокимова взяли «столицу» Шамиля - аул Ведено и разрушили ее. Шамиль с 400 мюридами укрылся в ауле Гуниб, где 26 августа 1859 г. после долгого и упорного сопротивления сдался в плен. Имамат прекратил свое существование. В1863-1864 гг. русские войска заняли всю территорию по северному склону Кавказского хребта и подавили сопротивление черкесов. Кавказская война закончилась.
Для европейских абсолютистских государств проблема борьбы с революционной опасностью являлась главенствующей в их внешнеполитическом курсе, она была связана с основной задачей их внутренней политики- сохранение феодально-крепостнических порядков.
В 1830-1831 гг. в Европе возник революционный кризис. 28 июля 1830 г. во Франции вспыхнула революция, свергнувшая династию Бурбонов. Узнав о ней, Николай I начал готовить интервенцию европейских монархов. Однако посланные делегации Николаем I в Австрию и Германию вернулись ни с чем. Монархи не решились принять предложения, полагая, что эта интервенция может обернуться серьезными социальными потрясениями в их странах. Европейские монархи признали нового французского короля Луи Филиппа Орлеанского, так же, как в последствии и Николай I. В августе 1830 г. вспыхнула революция в Бельгии, которая объявила себя самостоятельным королевством (ранее Бельгия входила в состав Нидерландов).
Под влиянием этих революций в ноябре 1830 г. вспыхнуло восстание в Польше, вызванное стремлением к возврату независимости границ 1792 г. Князю Константину удалось скрыться. Было образовано временное правительство из 7 человек. Собравшийся 13 января 1831 г. польский Сейм провозгласил «детронизацию» (лишение польского престола) Николая I и независимость Польши. Против 50 тыс. армии повстанцев была направлена 120 тыс. армия под командованием И.И. Дибича, который 13 февраля нанес крупное поражение полякам под Гроховым. 27 августа после мощной артиллерийской канонады начался штурм предместья Варшавы - Праги. На следующий день Варшава пала, восстание было подавлено. Конституция 1815 г. была аннулирована. По опубликованному 14 февраля 1832 г. Ограниченному статуту Царство Польское объявлялось неотъемлемой частью Российской империи. Управление Польшей было возложено на Административный совет, во главе которого был поставлен наместник императора в Польше И.Ф. Паскевич.
Весной 1848 г. волна буржуазно- демократических революций охватила Германию, Австрию, Италию, Валахию и Молдавию. Вначале 1849 г. революция вспыхнула в Венгрии. Николай I воспользовался просьбой австрийских Габсбургов о помощи в подавлении венгерской революции. В начале мая 1849 г. в Венгрию была направлена 150 тыс. армия И.Ф. Паскевича. Значительный перевес сил позволил русским и австрийским войскам подавить венгерскую революцию.
Особенно остро для России стоял вопрос о режиме черноморских проливов. У 30-40-і рр.. XIX ст. русская дипломатия вела напряженную борьбу за наиболее благоприятные условия в разрешении этого вопроса. В 1833 г. между Турцией и Россией был заключен Ункяр-Искелесийский договор сроком на 8 лет. По этому договору Россия получила право свободного провода своих военных кораблей через проливы. В 40-е годы ситуация изменилась. На основе ряда соглашений с европейскими государствами проливы были закрыты для всех военных флотов. Это тяжело отразилось на русском флоте. Он оказался запертым в Черном море. Россия, опираясь на свою военную мощь, стремилась заново решить проблему проливов, усилить позиции на Ближнем Востоке и Балканах. Османская империя хотела вернуть территории, потерянные в результате русско-турецких войн в конце XVIII – первой половине XIX века.
Англия и Франция надеялись сокрушить Россию как великую державу и лишить ее влияния на Ближнем Востоке и Балканском полуострове. В свою очередь Николай I стремился использовать возникший конфликт для решительного наступления на Османскую империю, полагая, что войну ему вести придется с одной ослабленной империей, надеялся договориться с Англией о разделе, по его выражению: «наследства больного человека». Он рассчитывал на изоляцию Франции, а так же на поддержку Австрии за оказанную ей «услугу» в подавлении революции в Венгрии. Его расчеты оказались ошибочными. Англия не пошла на его предложение о разделе Османской империи. Ошибочным был расчет Николая I и на то, что Франция не имеет достаточных военных сил для проведения агрессивной политики в Европе.
В 1850 г. начался общеевропейский конфликт на Ближнем Востоке, когда между православной и католической церковью разгорелись споры о том, какой из церквей принадлежит право владеть ключами от Вифлиемского храма, обладать другими религиозными памятниками в Иерусалиме. Православную церковь поддерживала Россия, а католическую - Франция. Османская империя, в состав которой входила Палестина, встала на сторону Франции. Это вызвало резкое недовольство России и Николая I. В Константинополь был направлен специальный представитель царя князь А.С. Меньшиков. Ему было поручено добиться привилегий для русской православной церкви в Палестине и права покровительства православным, подданным Турции. Однако его ультиматум был отвергнут.
Таким образом, спор о Святых местах послужил поводом к русско-турецкой, а в последствии общеевропейской войне. Для давления на Турцию в 1853 г. русские войска оккупировали дунайские княжества Молдавию и Валахию. В ответ турецкий султан в октябре 1853 г., поддерживаемый Англией и Францией объявил войну России. Николаем I был обнародован Манифест о войне с Османской империей. Военные действия были развернуты на Дунае и в Закавказье. 18 ноября 1853 г. адмирал П.С. Нахимов во главе эскадры из шести линейных кораблей и двух фрегатов разгромил турецкий флот в Синопской бухте и разрушил береговые укрепления. Блестящая победа русского флота при Синопе явилась поводом доля прямого вмешательства Англии и Франции в военный конфликт между Россией и Турцией, которая оказалась на грани поражения. В январе 1854 г. в Варне была сосредоточена 70 тысячная англо-французская армия. В начале марта 1854 г. Англия и Франция предъявили России ультиматум об очищении дунайских княжеств, и, не получив ответа, объявили войну России. Австрия со своей стороны подписала с Османской империей о занятии дунайских княжеств и придвинула к их границам 300 тысячную армию, угрожая Россией войной. Требование Австрии поддержала Пруссия. Сначала Николай I ответил отказом, но главнокомандующий Дунайским фронтом И.Ф. Паскевич убедил его вывести войска из дунайских княжеств, которые вскоре были оккупированы австрийскими войсками.
Главной целью объединенного англо-французского командования был захват Крыма и Севастополя – военно-морской базы России. 2 сентября 1854 г. союзные войска начали высадку десанта на Крымском полуострове близ Евпатории в составе 360 судов и 62 тысячной армии. Адмирал П.С. Нахимов приказал потопить весь парусный флот в Севастопольской бухте, с целью помешать кораблям союзников. 52 тысячи русских войск, из которых 33 тысячи при 96 орудиях у князя А.С. Меньшикова, находилось на всем Крымском полуострове. Под его руководством сражение на р. Альма в сентябре 1854 г. русские войска проиграли. По приказу Меньшикова они прошли через Севастополь, и отошли к Бахчисараю. 13 сентября 1854 г. началась осада Севастополя, продолжавшаяся 11 месяцев.
Оборону возглавил начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В.А. Корнилов, а после его гибели, в самом начале осады - П.С. Нахимов, который был смертельно ранен 28 июня 1855 г. Основная часть русской армии предпринимала отвлекающие операции: сражение под Инкерманом (ноябрь 1854 г.), наступление на Евпаторию (февраль 1855 г.), сражение на Черной речке (август 1855 г.). Эти военные действия не помогли севастопольцам. В августе 1855 г. начался последний штурм Севастополя. После падения Малахова кургана продолжать оборону было безнадежно. На кавказском театре военные действия развивались более успешно для России. После поражения Турции в Закавказье, русские войска стали действовать на ее территории. В ноябре 1855 г. пала турецкая крепость Карс. Ведение военных действий было прекращено. Начались переговоры.
18 марта 1856 г. был подписан парижский мирный трактат, по которому Черное море объявлялось нейтральным. У Росси была отторгнута лишь южная часть Бесарабии, однако, она потеряла право покровительства дунайских княжеств в Сербии. С «нейтрализацией» Франции, России запретили иметь на Черном море военно-морские силы, арсеналы и крепости. Это наносило удар по безопасности южных границ. Поражение в Крымской войне оказало значительное влияние на расстановку международных сил и на внутреннее положение России. Поражение подвело печальный итог николаевскому правлению, всколыхнуло общественные массы и заставило правительство в плотную заняться реформированием государства.

3. Общественно-политическое развитие России в первой пол. XIX ст.

Первые тайные общества появились в России на рубеже XVIII-XIX вв. Они имели масонский характер и их участники разделяли либерально- просветительскую идеологию.
Тайное общество декабристов - Союз спасения возникло в феврале 1816 г. Инициатором создания его был 23 -летний полковник генерального штаба А.Н. Муравйов. В общество первоначально вошли молодые гвардейские офицеры: Н.М. Муравьев, братья М.И. і С.І. Муравьевы-Апостолы, С.П. Трубецкой и И.Д. Якушкин. Свое организационное устройство общество получило через год, когда в него вошел П.И. Пестель. В феврале 1817 г. был принят Статут (устав) общества и оно получило новое название – «Общество истинных и верных сынов отечества». На протяжении своего существования численность его членов достигла около 50 человек. Основная цель общества - введение конституции и уничтожение крепостного права.
В январе 1818 г. был создан на основе «Союза Спасения» «Союз благоденствия» - довольно крупная организация, насчитывавшая около 200 человек. Ее состав по-прежнему оставался преимущественно дворянским. В ней было много молодежи, преобладали военные. Организаторами и руководителями стали С.И. і М.І. Муравьевы-Апостолы, А.Н. і Н.М. Муравьевы, П.И. Пестель, І.Д. Якушкін, М.С. Лунин и др. Организация получила довольно четкую структуру. Были избраны - Коренная управа- общий руководящий орган и Совет (дума), обладающий исполнительной властью. Местные организации «Союза благоденствия» появились в Петербурге, Москва, Тульчине, Кишиневе, Тамбове, Нижнем Новгороде. Программа и устав союза получили название «Зеленая книга». На первый план выдвигалась задача формирования передового «общественного мнения», благоприятного для осуществления преобразовательных планов декабристов. В связи с этим предусматривалось создание различных легальных и полулегальных, благотворительных, просветительских и литературных обществ. Деятельность «Союза благоденствия» проходила в обстановке общественного подъема внутри страны и революционного брожения в Западной Европе. На формирование мировоззрения декабристов наложила отпечаток волна революционных выступлений в 1820-1821 гг. в Португалии, Испании, Пьемонте, Неаполе.
Александр I получает донесение о деятельности в армии тайных политических организаций. Однако ареста их участников не последовало. Александром I издается указ о запрещении в империи масонских лож и тайных обществ, в армии создается тайная полиция.
В начале 1821 г. из-за идейных и тактических разногласий было принято решение о самороспуске «Союза благоденствия». В марте 1822 . на Украине было образовано Южное общество. Его создателем и руководителем стал П.И. Пестель, убежденный республиканец, отличавшийся некоторыми диктаторскими замашками. В 1822 г. в Петербурге было образовано Северное общество. Его лидерами стали Н.М. Муравьев, К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой. Оба общества «не иначе мыслили, как действовать вместе». Это были крупные для того времени политические организации, обладавшие хорошо теоретически разработанными программными документами. Основными обсуждавшимися проектами стали «Конституция» Н.М. Муравьева и «Русская правда» П.И. Пестеля. Оба программных документа преследовали общую цель - ликвидация самодержавного государственного строя и сословной структуры общества, всеобщее равенство граждан перед законом, защиту неприкосновенности личности и имущества, широкую свободу слова, печати, собраний, вероисповеданий и передвижения, свободный выбор занятий, решительную перестройку судебного и административного аппарата. Но способы достижения данной цели были различны.
В проекте «Конституции» предусматривалось, что Россия может быть федеративным государством, при этом утверждалось, что она может быть монархией. Исполнительная власть по «Конституции» принадлежала императору, а законодательная власть- парламенту «Народному вече». Избирательное право граждан ограничивалось довольно высоким имущественным цензом. Таким образом и политической жизни страны исключалась значительная власть малоимущего населения.
П.І. Пестель высказывался за республиканский государственный строй. В представленном им проекте законодательная власть была в руках однопалатного парламента, а исполнительная у «Державной думы» в составе пяти человек. Ежегодно один из членов «Державной думы» становился президентом республики. Пестелем был провозглашен принцип всеобщего избирательного права. Согласно замыслам П.И. Пестеля в стране должна была быть учреждена парламентская республика с президентской формой правления. Этот проект был одним из наиболее прогрессивных проектов государственного устройства того времени.
Касаясь аграрно-крестьянского вопроса, П.И. Пестель и Н.М. Муравьев единодушно признали необходимость полной отмены крепостного права и личного освобождения крестьян. Однако вопрос о наделении крестьян землей решался ими по-разному. Муравьев считал помещичью собственность неприкосновенной, предлагал передать крестьянам приусадебный участок и по 2 десятины пахотной земли на двор. Однако этого было явно не достаточно для ведения рентабельного хозяйства. По мнению Пестеля, часть помещичьей земли конфисковывалась и передавалась и передавалась в общественный фонд для наделения тружеников наделом, который был бы достаточным для их «пропитания».
Таким образом, в России впервые был выдвинут принцип распределения земель по трудовой норме. Очевидно, что и в решении земельного вопроса замыслы ПИ Пестеля носили более радикальный характер. Летом 1825 г. южане договорились о совместных действиях с руководителями Польского патриотического общества. В августе-сентябре 1825 г. во время летних лагерных сборов в местечке Лещине (близ Житомира) в состав Южного общества влилось Общество соединенных славян. Объединившись с Южным обществом, «соединенные славяне» составили в нем особую славянскую управу, в которой к концу 1825 г. насчитывалось свыше 50 членов. В конце 1825 г. все оно развернули активную агитационную работу среди солдат с целью подготовки их к предстоящему военному выступлению, запланированному на лето 1826 г. Однако важные политические события в стране заставили их ускорить свое выступление.
Неожиданная смерть Александра I, сложившаяся после этого необычная ситуация – междуцарствие, создали по мнению руководителей Северного общества благоприятный момент для выступления.
Выступление назначили на 14 декабря - день, когда предстояло присягать новому царю-Николаю I. Декабристы решили вывести войска на Сенатскую площадь и принудить Сенат объявить введение конституционного правления. От имени Сената декабристы рассчитывали обнародовать составленный Трубецким «Манифест к русскому народу», в котором провозглашались «уничтожение прежнего правления» (т.е. самодержавия), ликвидация крепостной зависимости крестьян, рекрутчины, военных поселений, телесных наказаний, отмена подушной подати и податных недоимок, сокращение солдатской службы с 25 до 15 лет, уравнение в правах всех сословий, введение выборности центральных и местных органов власти, суда присяжных с гласным судопроизводством, свобода слова, занятий, вероисповеданий. В «Манифесте» заявлялось об установлении временного революционного правления и созыве Великого Собора из представителей всех сословий России для определения будущего политического устройства страны.
14 декабря к 11 часам утра на Сенатскую площадь первым прибыл лейб-гвардии Московский полк, возглавляемый Александром и Михаилом Бестужевыми и А.Д. Щепкиным- Ростовским. К часу дня к московскому полку присоединились матросы Гвардейского морского экипажа под командованием Н. Бестужева, а вслед за ними лейб-гвардии Гренадерский полк. Всего на площади собралось 3 тыс. солдат при 30 офицерах. К восставшим был направлен генерал-губернатор Петербурга М.Л. Милорадович, пытавшийся уговорить солдат отказаться от выступления, но был смертельно ранен П.Г. Каховським. Ждали подхода других воинских частей, а главное- диктатора восстания – С.П. Трубецького. Однако «диктатор» не явился на площадь и восстание фактически осталось без руководства. Выяснилось, что Сенат уже присягнул императору Николаю I и сенаторы разошлись по домам. Предъявить «Манифест» было не кому. Таким образом восставшие обрекли себя на бессмысленную тактику выжидания.
Николай стянул к Сенатской площади 9 тыс. солдат пехоты и 3 тыс. конных. Дважды конная армия атаковала каре восставших, но обе атаки были отбиты оружейным огнем. Николай I, боясь, что с наступлением темноты «бунт может сообщиться черни», отдал приказ применить артиллерию. Залпы картечи в упор с близкого расстояния произвели сильное опустошение в рядах восставших и обратили их в бегство. К шести часам вечера восстание было разгромлено, начались аресты членов общества и сочувствующих им. Получив известие о поражении в Петербурге, члены «Южного общества» С.И. Муравьев-Апостол и М.И. Бестужев-Рюмин 29 декабря 1825 г. подняли восстание Черниговского полка, расположенного в районе г. Василькова (в 30 км. к юго-западу от Киева). Изначально оно было обречено на поражение. 3 января 1286 г. полк был окружен правительственными войсками и расстрелян картечью. После подавления восстаний в Петербурге и на Украине, Николай I создает Секретную комиссию во главе с военным министром А.И. Татищевым. Было взято под арест 316 человек, всего по «делу» декабристов проходило 579 человек. Виновными были признаны 289 человек, из них 121 человек предан Верховному уголовному суду, который разделил их по степени вины на 11 разрядов. «Вне разрядов» суд поставил Рылеева, Пестеля, С. Муравьева- Апостола, Бестужева- Рюмина, Каховского, которые были приговорены к «четвертованию», замененному повешением. 88 человек были отправлены на каторгу, 19 человек отправлены на поселение в Сибирь, 9 офицеров были разжалованы в солдаты, 188 солдат были наказаны шпицрутенами, 2 740 гвардейцев отправлены на Кавказ. Вступивший на престол 26 августа 1856 г. Александр II разрешил декабристам вернуться из Сибири. Однако до этого момента дожили лишь 40 человек.
Поражение декабристов и усиление полицейско-репрессивной политики правительства отнюдь не привели к снижению общественного движения. Оно еще более оживилось. Центрами развития общественной мысли стали различные петербургские и московское салоны (домашние собрания единомышленников), кружки офицеров и чиновников, высшие учебные заведения (в первую очередь Московский университет), литературные журналы: «Москвитянин», «Вестник Европы», «Отечественные записки», «Современник» и др. Во второй четверти XIX в. началось размежевание трех идейных направлений: охранительное (консервативное), либеральное и революционно–социалистическое.
Идейным выражением данного направления была т.н. «Теория официальной народности». Принципы ее были кратко сформулированы в 1832 г. С.С. Уваровым (с 1833 г. министр просвещения). Как «православие», «самодержавие», «народность». В этой теории преломились просветительские идеи о единении, добровольном союзе государя и народа, об отсутствии противоположных классов в русском обществе. Проводниками и «толкователями» теории официальной народности были реакционные профессора Московского университета С.П. Шевырев и М.П. Погодін. Социальная задача официальной народности заключалась в том, чтобы доказать «исконности» и «законность» крепостничества. Патриархальная, «спокойная», без классовых бурь и революционных потрясений Россия противопоставлялась «мятежному» Западу: «там (на западе) - мятежи и революции, «здесь» (в России) - «порядок и покой». Крепостное право объявлялось «нормальным» и «естественным» социальным состоянием, одним из важнейших устоев России.
Сторонниками правительственной идеологии были так же известные журналисты Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин, под редакцией которых издавалась газета «Северная пчела».
Либеральное направление в русской общественной мысли во второй четверти 19 в. было представлено двумя общественными течениями - славянофилами и западниками. В 1836 г. в журнале «Телескоп» были опубликованы известные «Философические письма» П.Я. Чаадаева, который выступил с резкой критикой самодержавия, крепостничества и всей официальной идеологии. С этого времени и берет свое начало либеральное направление.
П.Я.Чаадаев отрицал возможность общественного прогресса в России, не видел ни в прошлом, ни в настоящем русского народа ничего светлого. По его мнению, Россия, оторванная от Западной Европы, закостенелая в своих нравственно-религиозных, православных догмах, находилась в мертвом застое. Спасение России он видел в использовании европейского опыта, в объединении стран христианской цивилизации в новую общность, которая обеспечила бы духовную свободу всех народов. Это выступление П.Я. Чаадаева положило начало формирования течения «западников». Его представителями были историки, юристы, писатели и публицисты: Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, С.М. Соловьев, В.П. Боткин, П.В. Анненков, И.И.Панаев, В.Ф. Корш и др. Первоначально к ним зачислялись В.Г. Белинский, А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Западники исходили из того, что Россия должна развиваться в русле европейской цивилизации. Они выступали за широкое просвещение народа, полагая, что это единственно верный путь для успеха модернизации социально-политического строя России.
«Славянофилы» (буквально «любящие славян»), представителями которых являлись А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Кириевские, братья К.С. и И.С. Аксакова, Ю.Ф. Самарин, придерживались иных взглядов на исторический путь России.
Основным тезисом славянофилов являлся- доказательство самобытного пути развития России. Идеализируя историю допетровской Руси, они настаивали на возвращении к тем порядкам, когда Земские соборы доносили до власти мнения народа, когда между помещиками и крестьянами якобы существовали патриархальные отношения. Одной из основополагающих идей славянофилов являлась идея о том, что единственно верной религией является православие. Вместе с тем, они были решительными противниками деспотизма и так же как и западники выступали за освобождение крестьянства от крепостного гнета. При расхождении взглядов на путь исторического развития России, «Славянофилы» и «Западники» были едины в желании видеть Россию процветающей и могучей в кругу всех европейских держав. Оба течения считали неприемлемым революционный метод разрешения социальных противоречий.
Период 30-х-40-х гг. XIX в., богатый на социальные потрясения, стал периодом распространения в Европе социалистических идей. Вдохновителями этих идей явились французские мыслители А. Сен-Симон и Ш. Фурье. В России эти искания западноевропейской мысли пропагандировались представителями нового поколения русских революционеров 30-40 гг. В 1844 г. возник кружек петрашевцев. Основателем кружка был молодой чиновник министерства иностранных дел М.В. Буташевич-Петрашевский. Формирование взглядов Петрашевского и его кружка происходило под влиянием идей Фурье и Сен-Симона. Петрашевцы решительно осуждали самодержавие и крепостное право. В республике они видели идеал политического устройства, намечали программу широких демократических преобразований. В апреле 1849 г. «петрашевцы» (в их числе и Ф.М. Достоевский), были арестованы и приговорены к расстрелу, но затем помилованы Николаем I и сосланы на каторгу в Сибирь.
С 1845 по 1848 гг. на Украине действовала политическая организация Кирилло-Мефодиевское общество, получившее свое название в честь создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия. В апреле 1846 г. в него вступил Т.Г. Шевченко. Программа общества, изложенная в «Уставе общества Св. Кирилла и Мефодия», предусматривала ликвидацию крепостного права, установления равенства всех сословий, но главная цель его состояла в борьбе за социальное, национальное и политическое освобождение славянских народов. В 1848 г. оно было разгромлено властями.
Дальнейшее развитие социалистических идей в России связано с именем А.И. Герцена. В 1847 г. он уехал за границу. В 1853 г. в Лондоне он основал «Вольную русскую типографию» и развернул агитационную агитацию. Разочарование во Французской революции 1848 г. убедило его в том, что исторический опыт Запада не подходит русскому народу. На початку 50-х рр.. им была выдвинута теория «общинного русского социализма». На думку А.І. Герцена, русский крестьянин лишен частнособственнических излишков, привык частной собственности на землю и ее периодическим переделам. В крестьянской общине А.И. Герцен видел готовую ячейку социалистического строя. Теория общинного социализма, разработанная Герценом, во многом, во многом служила идейным основанием деятельности радикалов 60-х годов и революционных народников 70-х годов XIX в. Большую пропагандистскую роль сыграли основанные Герценом и Огаревым альманах «Полярная звезда» и газета «Колокол».

Висновок

Реалізація селянської реформи зіткнулася з серйозними труднощами. Вона проводилися в обстановці страху, нагнітається противниками реформи. У ряді районів сталися селянські заворушення, викликані невдоволенням колишніх кріпаків «дарованими свободами». Для їх придушення уряд змушений був вдатися до військової силі.
Земельна реформа, зробивши селян формально вільними, зберегла їх економічну залежність від поміщиків і держави. Непослідовність реформи визначила на декілька десятиліть вперед гостроту селянського питання, що став однією з причин соціальних потрясінь початку ХХ століття в Росії, наклавши помітний відбиток на хід російської та світової історії. Селянська реформа, знищивши основи системи економічного виробництва, створювала при цьому умови для вільних договірних відносин та розвитку капіталістичного устрою, громадянського розкріпачення російського суспільства.
Зі скасуванням вотчинної влади дворянства виникла необхідність реформування місцевого управління. В 1864 г. была проведена земская реформа, которая вводила начала всесословного представительства в масштабах уезда и губернии. Дворянство продовжувало грати в земствах провідну роль, а в губернських земствах було абсолютною більшістю, але, тим не менше, селянство вперше отримало місце у виборних установах. Компетенція земства була обмежена місцевими господарськими турботами: медицина, статистика, початкову освіту. Не мали земства і реальної виконавчої влади.
Вбивство Олександра II визначило долю перетворень в Росії. Вступив на престол тридцятишестирічним Олександр III був наділений досить прямолінійним і примітивним розумом. Його ідеалом було патріархальне правління, поділ суспільства на стійкі стани, національно-самобутній розвиток. Найближчим радником Олександра III став його колишній наставник К.П. Побєдоносцев, який обіймав посаду обер-прокурора Святійшого Синоду. Великим впливом на царя користувався відомий реакційний журналіст М.М. Катков. До 80-х років і Катков, і Побєдоносцев стали лютими супротивниками «великих реформ». Они стремились полностью искоренить принципы, внесенные реформами в русскую жизнь, призывали к административно-политическим преобразованиям. Побєдоносцев покладав великі надії на посилення впливу церкви.
У другій половині XIX ст. продовжувалося освоєння Далекого Сходу. В кінці 50-х років російський уряд отримало нові карти району річок Амура і Уссурі, постало питання про уточнення кордону між Росією і Китаєм.
В середине 70-х годов обострились противоречия на Балканах между Россией и Турцией, усилилось соперничество европейских держав, 12 апреля 1877 г. Россия объявила Турции войну, к ней присоединилась Румыния. В июне 1877 г. русские войска форсировали Дунай, вошли в Северную Болгарию. В феврале 1878 г. в Сан-Стефано был подписан предварительный мирный договор между Россией и Турцией. Туреччина визнала незалежність Чорногорії, Сербії, Румунії, після 500-річного турецького ярма створювалося нова держава - автономне князівство Болгарія. Росії повернули частину Бессарабії, до неї відходили фортеці в Закавказзі - Ардаган, Каре, Батум, Баязет. Туреччина сплачувала 310 млн рублів контрибуції, обіцяла поліпшити становище християн в імперії.
Договір посилював російський вплив на Балканах. летом 1878 г. состоялся Берлинский конгресс с участием шести держав под председательством канцлера Бисмарка с целью пересмотра условий Сан-Стефанского договора. Горчаков був змушений піти на поступки. Територія Болгарії була скорочена і розділена на 2 частини, її південна частина, а також Македонія відходили під владу Туреччини. Значно урізані території Сербії і Чорногорії. Австро-Угорщина окупувала на невизначений термін Боснію і Герцеговину, а Англія окупувала Кіпр.
Безумовно, рішення Берлінського конгресу завдали тяжкого удару російської дипломатії. А заздрість і дрібні розрахунки західних держав продовжили турецьке ярмо в балканських країнах. Але в цілому Російсько-турецька війна призвела до позитивних результатів: деякі країни отримали незалежність, було підірвано панування Туреччини на Балканах. Перемога у війні продемонструвала ефективність проведеної в країні військової реформи, сприяла зростанню авторитету Росії у слов'янському світі.

Список використаної літератури
1. Бісів А.Г. Соціокультурні норми російської державності XIX століття / / Питання історії. - 2005. - № 6.
2. Володіна Т.А. Уварівська тріада і підручники з російської історії / / Питання історії. - 2004. - № 2.
3. ДЕГО В.В. Олександр I і проблема європейського згоди після Віденського конгресу / / Питання історії. - 2002. - № 2.
4. Захарова Л.Г. Великі реформи 1860-1870-х рр..: Поворотний пункт російської історії / / Вітчизняна історія. - 2005. - № 4.
5. Історія Росії. Росія у світовій цивілізації. - М., 1998.
6. Історія Росії: підручник / А.С. Орлов, В.А. Георгієв, Н.Г. Георгієва, Т.А. Сівохіна. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Проспект, 2004.
7. Корнілов А.А. Курс історії Росії 19 століття / А. А. Корнілов; Вступ. стаття А.А. Левандовського. - М.: Вища школа, 1993.
8. Михайлова Н.В. Вітчизняна історія: Навчальний посібник / Н. В. Михайлова. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ІМЦ ГУК МВС Росії, 2002.
9. Семенникова Л.І. Росія у світовому співтоваристві цивілізацій. Навчальний посібник для вузів. - Брянськ, 1999.
10. Федоров О.А. Історія Росії. ХХ століття: підручник для вузів МВС Росії / О. О. Федоров. - Орел: ОЮІ МВС Росії, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Реферат
127.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Російська імперія у XVIII столітті
Російська імперія у XVIII столітті
Російська Імперія у XVIII столітті
Російська імперія в XIX ст
Російська імперія на рубежі XIX-XX ст
Російська імперія на рубежі XIX XX ст
Російська імперія на межі XVIII-XIX ст
Російська імперія на рубежі XVIII XIX ст
Російська Імперія у другій половині XIX століття
© Усі права захищені
написати до нас