Роль розвивального навчання для розвитку творчої особистості молодшого школяра

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Роль розвивального навчання для розвитку творчої особистості молодшого школяра.
Кучман Вікторія, 41-ЕНД
Метою виховання і освіти в сучасному суспільстві є всебічно розвинена особистість. У зв'язку з цим педагогічною наукою і практикою ставиться задача: теоретично обгрунтувати і практично реалізувати таке навчання, яке забезпечило б формування особистості, яка має високими духовними потребами, розвиненими пізнавальними здібностями. Це в свою чергу диктує необхідність так будувати пізнавальну діяльність на уроці, щоб забезпечити розвиток творчої активності учнів.
Творча активність школяра відрізняється від творчої діяльності дорослого тим, що результати його діяльності найчастіше не є новими в загальнолюдському розумінні, але в процесі творення нового для себе результату учень моделює і формує в собі уміння і навички творця, необхідні у майбутній самостійної трудової діяльності. Таким чином, діяльність з розвитку творчої активності учнів на уроці - це система педагогічних впливів вчителя, спрямована на формування в усіх учнів здібності до засвоєння нових знань, нових способів діяльності за допомогою засвоєних знань, умінь, навичок.
Вивчення психолого-педагогічної літератури показує, що завданням розвитку творчої активності учнів відповідає розвивальне навчання. При розвиваючому навчанні ставиться наступне завдання: не тільки забезпечити засвоєння дитиною необхідних суспільством наукових знань, але і домогтися, щоб на кожному уроці учень оволодівав, а потім з зростаючої ступенем самостійності використовував самі способи добування знань. Ознаками такого навчання є його інтенсивність та наявність усвідомленої розвиваючої мети.
Отже, розвивальне навчання - це таке навчання, при якому форми, методи, прийоми, засоби викладання направлені не тільки на засвоєння знань, навичок, а й на інтенсивне всебічний розвиток особистості учня; заволодіння ним способами добування знань, розвиток його творчої активності.
Розвивальне навчання відкриває шлях успішності в педагогічній творчості тим, хто любить свою роботу і зацікавлений в отриманні позитивних результатів. Від його успішного впровадження залежить багато чинників: від адміністрації, від учителів, від рівня творчого потенціалу, який є в колективі, від правильної атмосфери. Таке навчання забезпечує повноцінну пізнавальну діяльність, а вона, ця діяльність, вимагає від учителя високого професійного рівня.
Розвивальне навчання зосереджено на тому, щоб діти вчилися творчо, активно добувати знання, набувати вміння слухати і чути, осмислено ставитися до своєї роботи і активно використовувати отримані знання. Таке навчання якісно змінює ставлення вчителя до дитини, піднімаючи його на більш високий рівень відносин співробітництва. У ньому, крім того, закладені не розрізнені рекомендації, а комплексне вирішення всіх шкільних проблем. У підручниках, побудованих на принципах розвиваючого навчання, новий зміст освіти, нові методи і форми роботи, які дійсно спрямовані на розкриття індивідуальних нахилів та здібностей молодших школярів. Розвивальне навчання приваблює також своїм підходом до усвідомлення важливості навчання і розвитку кожного учня. Багатство змісту освіти, різноманітність методів роботи вчителя, що базуються на особливих дидактичних принципах і типових методичних властивості розвивального навчання, дають можливість забезпечувати різноманіття видів діяльності учнів, дозволяють вчителю спостерігати кожної дитини в плані успішності його навчання і розвитку. Добрі, довірчі відносини між вчителем та учнями, насичені позитивними емоціями, атмосфера захопленості дітей вченням - все це дозволяє кожному учневі реалізувати себе в навчальній діяльності.
Стрижнем розвивального навчання є досягнення максимального результату в загальному розвитку школярів. Тому основний шлях спрямований на формування знань, умінь і навичок не великою кількістю вправ або завдань, а самостійним добуванням нових знань всім класом. Двигуном процесу пізнання стає бажання пізнати нове, невідоме. Діти вже на самому початку навчання відчувають задоволення від направленої розумової діяльності, радість від виконання складного завдання.
Методи навчання, що будуються на основі відповідних дидактичних принципах розвиваючого навчання, апелюють як до інтелекту, а й до почуттів - «брами чесноти» дітей, коли вони обговорюють новий, складний для них питання, вільно висловлюють свої судження, думки.
Виключне значення для дитини має можливість ділитися на уроці своїми особистими спостереженнями. При цьому вчитель не втрачає своєї керівної, організуючої ролі, але і в той же час стає учасником колективного процесу пізнання. У його роботі зникають нотки «командування», які зазвичай сильно звучать у початковій школі.
Таким чином, розвивальне навчання все частіше утверджується як ключовий психолого-педагогічний принцип організації навчально-виховного процесу, від якого багато в чому залежить ефективність переорієнтації системи освіти на розвиток творчої особистості.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
10.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Становлення творчої особистості молодшого школяра
Психолого педагогічні умови розвитку емоційно творчої культури молодшого школяра
Психолого-педагогічні умови розвитку емоційно-творчої культури молодшого школяра
Навчання та труд їх місце в психічному розвитку молодшого школяра новоутворення молодшого шкільного
Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра
Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра 2 2
Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра
Виховання в сімї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра 2
Виховання в сім ї як першооснова інтелектуального розвитку особистості молодшого школяра 2
© Усі права захищені
написати до нас