Розсилка

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Уральський соціально-економічний інститут
Академії праці і соціальних відносин
Кафедра прикладної інформатики
Пояснювальна записка до курсової роботи
По курсу: "Світові інформаційні ресурси"
На тему: "Розсилка"
Виконав:
Дружків Павло Анатолійович
Спеціальність:
Прикладна інформатика (в економіці)
Група: ВД-301
Перевірив:
Мадудін Володимир Миколайович
Челябінськ 2006

Анотація

У даному документі подано звіт по курсовій роботі за курсом: "Світові інформаційні ресурси" на тему: "Розсилка". Звіт містить у собі опис поставленої задачі, етапи виконання курсової роботи, код на мовах програмування: ASP (VBScript, FSO, ADO), JScript, PWS / IIS, а також ілюстрації.

Опис можливості програми

Підписка на розсилку.

Для підписки на розсилку необхідно обов'язково ввести Ваш E-mail. Для реєстрації, необхідно натиснути на кнопку 'OK'. Кнопка 'Скидання' очищає всі поля. Після натискання ви перейдете на наступну сторінку, яка має вигляд:

На формі відображаються Ваш E-mail і теми, на які ви підписалися.
Введення розсилки.
Користувачеві надається можливість вибору теми і введення повідомлення.

Сама ж сторінка виглядає так:

після натискання кнопки "OK" Ви побачите наступну сторінку:

Зберігання даних.
Всі дані зберігаються в базі даних: "Розсилка" і мають вигляд:

Таблиця Передплатники:

Таблиця Розсилка:

Тестування програми


Код програми
Файл ras. asp
<html>
<head>
<title> Курсова робота </ title>
</ Head>
<script LANGUAGE="JavaScript">
function checkValid () {
var p = document. form;
if (p. Usermail. value == "") {
alert ("Поле [E-mail] - обов'язково, заповніть його");
p. Usermail. focus ();
return (false);
}
return (true);
}
</ Script>
<body bgcolor="#eeffee">
<h1 align="center"> Розсилка </ h1>
<h2 align="center"> <b> Підпишіться на Ваші розсилки: </ b> </ h2>
<hr width=60% align=center>
<Form action = 'ras_A. asp 'method = "post" name = "form" onsubmit = "return checkValid ()">
<table align=center>
<tr>
<td> Введіть Ваш E-mail: </ td> <td> <input type="Text" name="Usermail">
</ Tr>
</ Table>
<br>
<table align=center>
<tr>
<td> <img src="picture\car. gif"> </ td> <td> <input type="checkbox" name="chk1" value="Автомобілі"> Автомобілі </ td>
<td> <img src="picture\pc. jpg"> </ td> <td> <input type="checkbox" name="chk2" value="Компьтери"> Комп'ютери </ td>
</ Tr>
<tr>
<td> <img src="picture\sport. gif"> </ td> <td> <input type="checkbox" name="chk3" value="Спорт"> Спорт </ td>
<td> <img src="picture\musik. gif"> </ td> <td> <input type="checkbox" name="chk4" value="Музика"> Музика </ td>
</ Tr>
<br>
<tr>
<td> <input name="Ok" type="Submit" value=" Ok "> </ td>
<td> <input name="Reset" type="Reset" value= "Сброс"> </ td>
</ Tr>
</ Table>
</ Form>
</ Body>
</ Html>
Файл ras_A. asp
<html>
<head>
<title> Курсова робота </ title>
</ Head>
<body bgcolor="#eeffee">
<h1> <center> підтвердження підписки </ h1>
<% Dim Tema1, Tema2, Tema3, Tema4
Response. Write "Ви підписалися на наступні розсилки:" & "<br>" & vbCrLf
Response. Write "<b>"
Tema1 = Request. Form ("chk1")
Tema2 = Request. Form ("chk2")
Tema3 = Request. Form ("chk3")
Tema4 = Request. Form ("chk4")
if Tema1 <> "" Then
Response. Write Tema1 & "<br>" & vbCrLf
end if
if Tema2 <> "" Then
Response. Write Tema2 & "<br>" & vbCrLf
end if
if Tema3 <> "" Then
Response. Write Tema3 & "<br>" & vbCrLf
end if
if Tema4 <> "" Then
Response. Write Tema4 & "<br>" & vbCrLf
end if
%>
<br>
<% Dim Result
Response. Write "</ b> На поштову скриньку:" & vbCrLf
Response. Write "<b>"
Result = Request. Form ("Usermail")
Response. Write Result & "<br>" & vbCrLf
Dim DBConn, RS, ConnStr, SQL
Set DBConn = Server. CreateObject ("ADODB. Connection")
Set RS = Server. CreateObject ("ADODB. RecordSet")
ConnStr = "Provider = Microsoft. Jet. OLEDB.4.0; Data Source =" & Server. MapPath ("data / Розсилка. Mdb")
DBConn. Open ConnStr
RS. ActiveConnection = DBConn
Usermail = Trim (Request. Form ("Usermail"))
chk = Trim (Request. Form ("Tema"))
Usermail = REPLACE (Usermail, "<", "")
Usermail = REPLACE (Usermail, "'", "")
Usermail = REPLACE (Usermail, ">", "")
rs. locktype = 2
rs. open "select * from передплатники"
rs. addnew
rs ("Usermail") = Usermail
rs ("Tema1") = Tema1
rs ("Tema2") = Tema2
rs ("Tema3") = Tema3
rs ("Tema4") = Tema4
rs. update
rs. close
%>
<p> Дякуємо за реєстрацію. <br>
Ваші дані успішно внесені до списку користувачів </ p>
<a "ras. asp"> На першу сторінку </ a>
</ Form>
</ Body>
</ Html>
Файл ras_B
<html>
<head>
<title> Курсова робота </ title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251">
</ Head>
<script LANGUAGE="JavaScript">
function checkValid () {
var p = document. form;
if (p. Message. value == "") {
alert ("Введіть будь-ласка [Новина]");
p. Message. focus ();
return (false);
}
return (true);
}
</ Script>
<body bgcolor="#eeffee">
<h1 align="center"> Розсилка </ h1>
<h2 align="center"> <b> введення новин: </ b> </ h2>
<hr width=60% align=center>
<Form action = 'ras_C. asp 'method = "post" name = "form" onsubmit = "return checkValid ()">
<table align=center>
<tr>
<td align=center> виберіть тему:
<select name="Tema" size="1">
<option selected="true"> Автомобілі
<option> Комп'ютер
<option> Спорт
<option> Музика
</ Select>
</ Td>
<tr>
<td align=center> <b> новина: </ b> </ td> <tr>
<td> <textarea name="Message" cols="70" rows="12"> </ textarea>
<tr>
<td align="center"> <input name="Ok" type="Submit" value=" Ok ">
<input name="Reset" type="Reset" value="Сброс"> </ td>
</ Tr>
</ Table>
</ Form>
</ Body>
</ Html>
Файл ras_C
<html>
<head>
<title> Курсова робота </ title>
</ Head>
<body bgcolor="#eeffee">
<h1> <center> підтвердження </ h1>
<%
Dim DBConn, RS, ConnStr, SQL
Set DBConn = Server. CreateObject ("ADODB. Connection")
Set RS = Server. CreateObject ("ADODB. RecordSet")
ConnStr = "Provider = Microsoft. Jet. OLEDB.4.0; Data Source =" & Server. MapPath ("data / Розсилка. Mdb")
DBConn. Open ConnStr
RS. ActiveConnection = DBConn
Tema = Trim (Request. Form ("Tema"))
Message = Trim (Request. Form ("Message"))
Message = REPLACE (Message, "<", "")
Message = REPLACE (Message, "'", "")
Message = REPLACE (Message, ">", "")
rs. locktype = 2
rs. open "select * from Розсилка"
rs. addnew
rs ("Tema") = Tema
rs ("Message") = Message
rs. update
rs. close
%>
<p>
Ваша новина була записана в список розсилок </ p>
<a "ras_b. asp"> На першу сторінку </ a>
</ Form>
</ Body>
</ Html>

Висновок

При розробці даного додатку були використані можливості програмування мовою ASP, який дозволяє обробляти дані на стороні сервера.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
14.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Поштова розсилка
© Усі права захищені
написати до нас