Розробка web сайту на основі HTML з використанням JavaScript

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство загальної та професійної освіти
Свердловської області.
Навчально-технічний центр «Омега-1»
Предмет: Інформатика
Розробка web сайту на основі HTML з використанням JavaScript.
Виконавець: Неуймін Микола
учень 11 «Б» класу
Керівник: Речкалова Н.В.
вчитель ІХТ
Єкатеринбург 2005.
Зміст:
Введення .. 4
Історія HTML .. 5
Версії HTML .. 5
Гіпертекст .. 6
Структура WEB-сторінки .. 8
<HTML> </ Html> .. 8
<HEAD> </ Head> .. 9
<TITLE> </ Title> .. 9
<STYLE> </ Style> .. 9
<META> .. 9
<BODY> </ Body> .. 9
<! - Коментар --!>.. 10
<H1> <h1> .. 10
<HR> .. 10
<A> </ A> .. 11
Перехід всередині одного документа. 11
Перехід до іншого документу. 12
<BASE> .. 14
Правила синтаксису .. 15
Кодування символів. 16
Використання символів. 16
Управління кольором .. 18
Конструктор документів .. 20
Додаток. Структура програми. 20
Ланцюжок .. 20
Застосування ланцюжків. 21
Ієрархія. 22
Укладемо картинку у фоновий паркет. 23
Графіка .. 27
Формат GIF. 27
Формат JPG .. 27
Як програмувати картинки .. 28
Картинка в тексті. 28
Зображення як посилання. 29
Побудова таблиць. 30
Що таке таблиця .. 30
Як задати таблицю .. 30
Атрибути команди TABLE .. 31
Атрибути команди TR .. 31
Атрибути команди TD (TH) 32
Багатоликі таблиці .. 33
Сторінкові відступи .. 33
Зауваження. 34
Багатошпальтової верстка. 34
Накладення картинок. 34
Зауваження. 35
Таблиці стилів .. 36
Рівні CSS. 36
Способи визначення таблиць стилів .. 36
Запис шаблону CSS .. 38
Угруповання й спадкування. 38
Селектори .. 39
Псевдокласи .. 40
Застосування таблиць стилів CSS. 40
CSS у форматуванні тексту. 40
Одиниці виміру в таблицях стилів. 41
Структурний форматування. 42
Введення в JavaScript .. 44
Використання JavaScript 1944
Важливість вивчення JavaScript 1944
JavaScript в дії .. 44
Введення / виведення інформації за допомогою JavaScript 1945
Об'єкти, методи і властивості. 45
Управління даними за допомогою змінних .. 46
Значення в мові JavaScript 1946
Змінні в мові JavaScript 1948
Масиви JavaScript і Escape-послідовності .. 49
Як користуватися масивами. 50
Вирази, умови, операції, рядки і числа .. 52
Що таке висловлювання й умови. 52
Знайомство з операціями. 53
Створення сценаріїв за допомогою функцій і подій .. 56
Опис браузерів .. 59
Перегляд WEB-сторінок .. 59
Microsoft Internet Explorer. 59
Netscape Communicator. 61
Термінологія .. 64
Практична частина .. 67
Список літератури ... 68

Введення

Термін HTML (Hyper Text Markup Language) означає "мова маркування гіпертекстів". Це поняття більш широке, включає в себе Інтернет і локальні мережі, редактори, браузери, різноманітні програмні продукти, компакт-диски, навчальні курси, дизайн і багато іншого. HTML - своєрідна протилежність складним мов програмування, відомим тільки фахівцям.
HTML давно перестав бути просто мовою програмування. Людина, який вивчав цю мову, знаходить можливість робити складні речі простими способами і, головне, швидко, що в комп'ютерному світі не так вже й мало. Гіпертекст підходить для включення елементів мультимедіа в традиційні документи. Практично саме завдяки розвитку гіпертексту, більшість користувачів отримало можливість створювати власні мультимедійні продукти і поширювати їх на компакт-дисках. Такі інформаційні системи, виконані у вигляді набору HTML-сторінок не вимагає розробки спеціальних програмних засобів, так як всі необхідні інструменти для роботи з даними (WEB-браузери) стали частиною стандартного програмного забезпечення більшості персональних комп'ютерів. Від користувача потрібно виконати тільки ту роботу, яка відноситься до тематики розроблюваного продукту: підготувати тексти, намалювати малюнки, створити HTML-сторінки і продумати зв'язок між ними.
HTML, як основа створення WEB-сторінок, має пряме відношення і до нового напряму образотворчого мистецтва - WEB-дизайн. Художнику в Інтернеті недостатньо просто намалювати красиві картинки, оригінальний логотип, створити новий фірмовий стиль. Він повинен ще помістити все це в Мережі, продумати зв'язок між WEB-сторінками, щоб усе рухалося, відгукувалася на дію користувача, вражало уяву, викликало бажання створити що-небудь своє, оригінальне в цій галузі.
Мета роботи: вивчити мови програмування HTML і JavaScript.
Виходячи і вище поставленої мети при створенні даного проекту я поставив наступні завдання:
1. Вивчити та проаналізувати літературу з даної теми.
2. Вивчити принцип роботи браузерів.
3. Створити оригінальний сайт.

Історія HTML

Версії HTML

Перша версія HTML була розроблена в 1989 році Тімом Бенерс-Лі для популярного в минулому браузера Mosaic. Але в той час ні для мови, ні для браузера не знайшлося гідного застосування. У 1993 році з'явився HTML +, і ця версія також залишилася практично непоміченою. Початок широкого використання гіпертексту дала версія 2.0, яка, з'явилася в червні 1994 року. Це був рік зростання популярності WWW по всьому світу. Елементи, включені у версію 2, в більшості своїй використовуються досі.
У версії 3.0 HTML, яка з'явилася через рік, була реалізована можливість промальовування математичних символів (знаків інтервалу, нескінченності, дробу, дужок і т.д.) за допомогою елементів мови. Під цю версію був розроблений браузер Arena. Але цей проект виявився тупиковим і не дістав подальшого поширення.
У 1996 році з'явився HTML 3.2. Це було новаторське рішення, в специфікацію мови були введені фрейми, які стали тепер дуже популярні у розробників WEB-сторінок. Навіть зараз на основі цієї специфікації можна реалізувати цікаві дизайнерські рішення. Практично всі сучасні браузери підтримують версію 3.2, тому автори WEB-сторінок впевнені в працездатності всіх елементів.
Поряд з офіційними специфікаціями мови, які розроблялися організацією W3C (W3 Консорціум), компанії-виробники браузерів створювали власні елементи (розширення). Згодом, деякі з цих елементів, після отримання загального визнання включилися в специфікацію наступних версій мови. Але новаторське рішення - фрейми, не були включені в специфікацію 3.2. Але браузери підтримували фрейми і багато книг, присвячені HTML, містили опис фреймів без згадки про те, що це нестандартні елементи. У наслідку, фрейми стали стандартом де-факто. У версії 4 вони вже були включені на повній підставі.
І навпаки, елементи APPLET і SCRIPT, необхідні для розширення HTML іншими програмними кодами версії 3.2, не зіграли тієї ролі, яку були покликані зіграти. Це пояснюється тим, що браузери різних версій по-різному інтерпретували програми на різних мовах JAVA, JAVASCKRIPT, Visual Basic (VBScript). У результаті не вдалося отримати достатньо надійний працюючий код, і дані мови використовувалися любителями HTML в основному для експериментів.
Офіційна специфікація HTML 4 (Dynamic HTML) з'явилася в 1997 році. У цей час вже було очевидно, що подальший розвиток гіпертексту буде здійснюватися за рахунок скрипт - програмування. Це виявилося трохи більше ефективним, ніж вводити в мову всі нові елементи. Що з'явилися в той час браузери (Netscape Navigator 4, Microsoft Internet Explorer 4 та ін) вже досить надійно інтерпретували програмний код (був встановлений певний рівень стандартизації). Проте проблеми у розробників ще залишилися. Як приклад можна відзначити, що багато скрипти починаються з визначення версії браузера, щоб потім використовувати той чи інший фрагмент коду. Очевидно, що на програміста лягає обов'язок тестування сторінок на всіх популярних в наш час браузерах.
У результаті, використання усіх можливостей Dynamic HTML стало долею програмістів досить великих організацій, де є умови для розробки складних програм і всебічного їх тестування. Творцям особистих WEB-сторінок часом доводиться шукати компроміс між надійністю та новаторством, щоб отримати достатньо грамотний HTML-код.

Гіпертекст

Вже досить багато часу витрачено на те, щоб навчитися за допомогою HTML і браузера виводити на екран тексти.
Але це просто тексти. Використовуючи потужний текстовий процесор, такий, як Microsoft Word, зверстати оголошення, лист брошуру і невелику книгу можна набагато швидше, і результат буде кращої якості.
При цьому не треба писати програми, вникати в усі тонкощі численних тегів та їх атрибутів. Працюючи в Worde, практично не треба думати ні про що, крім утримання власного твору. Різноманітний оформлювальний інструментарій має інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс і численну бібліотеку шрифтів, ліній, значків, рамочок, орнаментів, фігур, картіночек та інших корисних "штучок", які роблять текст на екрані і папері приємним для ока. За умови, звичайно, що ви не позбавлені смаку і почуття міри.
Так чому ж у всьому світі вибухнув справжній бум HTML-програмування? Збувається мрія А. П. Єршова: програмування стає другою грамотністю, народним захопленням.
Головних причин популярності HTML три. Ось вони в порядку зростання важливості.
HTML-програмування дуже просте. У ньому немає традиційних алгоритмічних структур, таких, як розвилка, цикл, процедура. Воно лінійно у своїй основі.
(Відступом від цієї тези є посилання. З їх допомогою можна організувати розгалуження і процедурний виклик. Про це йтиметься нижче. Однак, ці кошти надто примітивні для серйозного зіставлення з аналогічними структурами мов типу Сі чи Паскаль.)
Багато авторів підручників навіть соромляться називати HTML-тексти програмами. Роботу HTML-проектувальника вони називають розміткою тексту. Насправді, в цій назві укладена методична помилка. Адже вона (назва) передбачає такий порядок роботи:
береться звичайний текст
і розмічається, тобто, на нього накладається сітка з тегів так, щоб браузер зміг показати рядки тексту на екрані.
Однак, хороші гіпертекстові документи при такому підході отримати набагато складніше, ніж у випадку коли, структура HTML-документа планується ще до написання текстів. Адже гіпертекст влаштований принципово інакше (див. третю причину).
Переносимість.
Якщо, працюючи в Word'e, ви створюєте документ для власного споживання, у вас немає проблем. Немає проблем і тоді, коли ви посилаєте свою роботу у світ як друковану копію. Якщо ж ваш партнер, видавець або колега просить надіслати електронну версію - починаються проблеми.
Для того щоб документ з'явився на екрані в абонента, необхідно, щоб його комп'ютер і операційна система (платформа) дозволяли запустити ваш улюблений редактор.
Для того щоб документ завантажився в Word, вкрай бажано збіг версій цього продукту у вас і вашого колеги.
Для того, щоб текст на екрані не виглядав як давньонорвезького манускрипт, необхідно, щоб ваш партнер мав на своєму комп'ютері шрифти, які були використані при створенні вашого тексту.
Але навіть, якщо всі ці умови виконані, все одно мало шансів на те, що ваш товариш побачить текст неспотвореним (картинки вилазять з рамок, межі сторінок пливуть по тексту ,...). Це відбувається тому, що ваш Word і Word вашого партнера налаштовані по-різному.
Після того, як по телефону (або електронною поштою) редактори будуть налаштовані однаково, текст все одно може виглядати по-різному вже з причин, відомим тільки фірмі Microsoft.
Все, про що говорилося, називається непереносимістю продукту. Не в тому сенсі, що продукт когось не любить, а в тому, що різним користувачам неможливо, або вкрай важко, відображати у себе те, що зроблено в іншому місці.
HTML-документ є стерпним продуктом. Це означає, що авторський праця буде легко доступний величезній кількості користувачів, незалежно від марки комп'ютера і типу операційної системи. Саме це властивість HTML-документів, а також їх відносно малий розмір, дозволили з успіхом використовувати HTML-технологію для підготовки WWW-сторінок в Інтернеті.
Переносимість HTML-документа досягається за рахунок того, що пересилається не екран зображення, а програма. А зображення будує браузер, виконуючи команди цієї програми. Щоправда, і тут не все гладко. Різні браузери можуть працювати трохи по-різному.
HTML-документ - це гіпертекст.
Звичайний текст має лінійну структуру. І хоча користувач може читати будь-які його сторінки і рядки, гортаючи документ на екрані або в паперовій книзі, автор припускає, що текст читається по порядку. Спочатку перша сторінка, потім друга і так далі.
Перший етюд до гіпертексту
Деякий порушення лінійності звичайної книги вносять виноски, посилання на інші сторінки і посилання на іншу літературу.
Передбачається, що користувач може перервати лінійне читання в місці посилання, подивитися іншу частину тексту, що читається або навіть зовсім інший текст, а потім продовжити читання з місця переривання.
Другий етюд до гіпертексту
З маси лінійної текстової продукції виділяються словники, довідники, енциклопедії. Фізично текст влаштований лінійно: за сторінкою 10 обов'язково слід сторінка 11, а за сотий - сто перша. Однак, передбачається, що читач звертається до книги для довідки, а не читає її всю підряд від кірки до кірки.
Для спрощення навігації користувача в таких книгах передбачаються докладні змісту, алфавітні та тематичні покажчики. Розділи словника чи довідника мають систему розвинених перехресних посилань. (Пам'ятаєте як у Лема: сепульки - предмет для сепулькаціі, див. сепулькація. СЕПУЛЬКАЦІЯ - дія, що виконується за допомогою сепульки, див. сепульки.)
Третій етюд до гіпертексту
У століття бурхливих комп'ютерних технологій якось не хочеться вручну копатися у великому словнику. Чому б цю рутину не доручити "залізному" одного з "м'якої" душею? Вжене словник в "залізо" і налаштуємо "душу". Клацнув мишкою по потрібному слову - отримав результат: потрібний розділ книги на екрані.
Останній етюд до гіпертексту
Можливості комп'ютера народжують принципово нову ідею: чому б спочатку не проектувати текст в розрахунку на можливість читання не по-порядку, а за контекстом. Такий підхід дозволяє різним користувачам переглядати текст орієнтуючись, на свої смаки, рівень володіння темою і поставлені завдання.
Структура комп'ютерної книги стає суттєво нелінійною, вона навіть перестає бути ієрархічною, а швидше нагадує сплутані рибальську мережу або порцію спагеті, перекинуту на підлогу.
Для навігації по такій мережі передбачається простий спосіб: ті фрагменти документа, які мають переходи на інші його частини, якимось чином виділені. Просте інтерфейсне дію на такому посиланню (натискання на Enter або мишачий клацання) перекидають користувача в інший інформаційний вузол.
Подивився, повернувся назад, або, не повертаючись, продовжив подорож за новою посиланням.

Синтаксис HTML.

Структура WEB-сторінки

Заготівля типовою WEB-сторінки:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> Структура WEB-сторінки </ title>
<STYLE> H2 {font-family: Arbat;} CODE {font-family: Arial;} </ style>
<META http-equiv. = "Content-Type" content = "text / html; chariest = windows-1251">
<META Name = "Author" content = "Pavel Trizno">
<META Name = "Keywords" content = "HTML, document, element">
</ Head>
<BODY Bgcolor = #FFFFFF>
<! - Коментар до сторінки -!>
<A Name = "top> </ a>
Перехід до <A href = "#bottom"> кінець </ a> документа <P>
Перехід до <A href = "#S001"> <B> посиланням 1 </ b> </ a> <P>
<P>
<HR>
<H1> Заголовок 1 </ h1>
Аплет (applet) - програма, передана на комп'ютер клієнта у вигляді окремого файлу і запускається при перегляді Web-сторінки.
Скрипт або сценарій (skript) - програма, включена до складу Web-сторінки для розширення її можливостей. Браузер Internet Explorer в певних ситуаціях виводить повідомлення: «Дозволити виконання сценаріїв на сторінці?». У цьому випадку маються на увазі скрипти.
Розширення (extension) - елемент, що не входить в специфікацію мови, але використовується, забезпечуючи можливість створення нового цікавого ефекту форматування.
CGI (Common Gateway Interface) - загальна назва для програм, які, працюючи на сервері, дозволяють розширити можливості Web-сторінок. Наприклад, без таких програм неможливе створення інтерактивних сторінок.
Програмний код або код - аналог поняття «текст програми».
Код HTML - гіпертекстової документ у своєму первісному вигляді, коли видно всі елементи і атрибути.
World Wide Web, WWW або Web - Всесвітня павутина, розподілена система доступу до гіпертекстових документів, яка існує в Інтернеті, HTML є основною мовою для створення документів у WWW. Вивчаючи його, ми вивчаємо частина цієї системи, хоча область застосування мови набагато ширше

Web - сторінка - документ (файл), підготовлений у форматі гіпертексту і розміщений в World Wide Web.
Сайт (site) - набір Web-сторінок, що належать одному власнику.
Браузер (browser) - програма для перегляду Web - сторінок.
Користувацький агент (user agent) - браузер або інша програма, що працює на комп'ютері - клієнті.
Завантаження (downloading) - копіювання файлів з ​​сервера на комп'ютер - клієнт.
URL (Uniform Resource Locator) - універсальний покажчик ресурсу - адреса деякого об'єкта в Інтернеті. Типовий URL для WWW має вигляд: http:// www, назва, домен / ім'я файлу.
Тут назва - це частина адреси, який часто вживається для позначення власника сайту, а домен - позначення великого «розділу» Інтернету: країни, області діяльності і т. д. URL використовується для того, щоб вказати конкретну Web - сторінку або графічний файл в гіперпосиланнях , а також скрізь, де потрібно однозначно визначити місце розташування Web - сторінки або файлу.
Базовий URL - Частина адреси, яка є спільною для всіх посилань поточної Web-сторінки.
Базовий колір - кожен колірний відтінок на екрані монітора виходить з'єднанням трьох базових кольорів: червоного, зеленого, синього.
Колірний канал - інтенсивність червоного, зеленого, синього кольору на екрані монітора. Колір кожного пікселя визначається як комбінація цих трьох величин.
Гамма - корекція - створення нелінійної залежності між реальною інтенсивністю базового кольору і отриманої яскравістю на екрані монітора. Зображення, отримані без гамма - корекції, виявляються більш темними, так як монітор відтворює різні градації яскравості не лінійно по відношенню до їх числовому вираженню. Зміна параметра «гамма» часто використовують в графічних редакторах при роботі із зображенням.

Практична частина

Лістинг сайту:
<html>
<HEAD>
<TITLE> Школа № 100 </ title>
<META Content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv=Content-Type>
<META Content="" name=Description>
<META Content="" name=Keywords>
<META Content=Nikolay name=Author>
<SCRIPT language = JavaScript1.2
src = "search / search.js"> </ SCRIPT>
<SCRIPT language = JavaScript1.2
src = "search / searchEngine.js"> </ SCRIPT>
<STYLE>
p, span, form, input, hr, textarea {
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Sans serif;
font-size: 11px;
margin: 0px; padding: 0px;
vertical-align: middle;
}
. Vmarg {margin-top: 4px;}
. Hmarg {margin-left: 5px; margin-right: 5px;}
. UserData {BEHAVIOR: url (newhome0.htm)}
img {margin: 0px; padding: 0px;}
. Checkbox {border: none; width: 17px; height: 11px; vertical-align: middle; text-align: left; margin: 2px;}
. B {font-weight: bold;}
. Select {height: 21px; vertical-align: top; border: # A2B1C9 1px solid; background-color: # FFFFFF;}
. Button {height: 21px; vertical-align: top; font-family: Verdana, Arial, Sans serif; font-size: 10px;}
. But {height: 21px; vertical-align: bottom; font-family: Verdana, Arial, Sans serif; font-size: 10px;}
input, textarea {border: # A2B1C9 1px solid; height: 21px; vertical-align: bottom; font-family: Verdana, Arial, Sans serif; font-size: 11px;}
. Head {background-color: # 084D6C;}
. Height1 {height: 1px;}
. Headline {background: # A7C1DD; padding: 0px; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;}
. Headline_m {padding: 0px; margin: 0px;}
. Headline1 {text-align: left; color: # FFFFFF; font-weight: bold; margin: 2px; margin-left: 3px;}
. Text {text-align: justify; padding: 2px; margin: 2px; color: # 26486E;}
a {text-decoration: none;}
a: hover {text-decoration: none;}
a.nav {color: # FFFFFF;}
a.nav: hover {color: # FF0000;}
a.copyr: visited {color: # 074C6B; text-decoration: none;}
a.copyr: hover {color: # 074C6B; text-decoration: underline;}
a.copyr {color: # 074C6B;}
. W {color: # FFFFFF;}
. R {color: # FF0000;}
a.podrobnee {color: # AB7A2C; padding: 10px;}
a.podrobnee: hover {text-decoration: underline;}
. Mi1 {padding: 4px; background-color: # 5FA4DE;}
. Mi {padding: 2px; background-color: # 4D81BA; border-bottom: 1px solid White; padding-left: 4px;}
. Mi2 {padding: 2px; padding-left: 4px;}
. Mlink {padding: 0px; background-color: # 529ADA;}
a.al {
color: # FFFFFF;
background-image: none;
width: 181px;
height: 43px;
text-align: left;
font-weight: bold;
padding: 2px 5px 0px 10px;
border-bottom: 1px solid # FFFFFF;
}
a.al: hover {color: # 771C00; background-image: url (but_on00.gif); height: 43px; width: 180px;}
. Ramka {margin: 3px; border: 1px solid # A2B1C9; background-color: # 3273bb; text-align: center;}
. Copyright {margin-left: 5px; color: # FFFFFF;}
div.win {
overflow: scroll;
overflow-x: hidden;
scrollbar-face-color: # 306CAD;
scrollbar-shadow-color: # A7C1DD;
scrollbar-highlight-color: # A7C1DD;
scrollbar-3dlight-color: # 306CAD;
scrollbar-darkshadow-color: # 306CAD;
scrollbar-track-color: # ffffff;
scrollbar-arrow-color: # ffffff;
}
body {
scrollbar-face-color: # 306CAD;
scrollbar-shadow-color: # A7C1DD;
scrollbar-highlight-color: # A7C1DD;
scrollbar-3dlight-color: # 306CAD;
scrollbar-darkshadow-color: # 306CAD;
scrollbar-track-color: # ffffff;
scrollbar-arrow-color: # ffffff;
}
</ STYLE>
</ Head>
<body aLink=#006699 link=#000066 bgColor=#ffffff leftMargin=0 topMargin=0 marginheight="0" marginwidth="0" text="black" vlink="purple" style="skrolling:no">
<table align=center border=0 bordercolor=black border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan=3>
<table background="img\fon1.gif" border=0>
<tr>
<td> <img src="img\admin.jpg"> </ td>
<td width="100%" align=center> <img src="img\adnin1.gif" align=center> </ td>
<td> <img src="img\flag1.gif" align=right> </ td>
</ Table>
</ Td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 height="7"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 background="img\fon4.gif" height="24"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 height="7"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td background="img\fon1.gif" width="10" valign="top">
<a index.htm> <img src="img\home.gif" border=0> </ a> <br>
<a 01.htm> <img src="img\hystor.gif" border=0> </ a> <br>
<a 02.htm> <img src="img\peopls.gif" border=0> </ a> <br>
<a 03.htm> <img src="img\model.gif" border=0> </ a> <br>
<a 04.htm> <img src="img\obraz.gif" border=0> </ a> <br>
<a 05.htm> <img src="img\sou.gif" border=0> </ a> <br>
<a 06.htm> <img src="img\kontak.gif"border=0> </ a> <br>
</ Td>
<td width="65%" valign="top" height="890" bgcolor="#FAF8F8">
<table width="100%">
    
<tr>
    
<td> <p> </ p> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td> <P id=sR align=justify> </ td>
</ Tr>
</ Table>
</ Td>
</ Td>
<td height="100%" valign="top">
<table width="182" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr height="18" align="right">
<td valign="middle" width="100%" background="grad.gif" height="18"> <p> Опитування </ p> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan="3" bgcolor="#ffffff" height="200">
<div id="winnews" style="height:350;"> </ p> </ div> </ td>
</ Tr>
<table width="182" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr height="18">
<td valign="middle" width="100%" height="18"> <p> Знайти </ p> </ td>
<td width="18" height="1" height="18"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td height="100" colspan="2" bgcolor="#ffffff">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<div align="center"> <center>
<FORM Name=searchform onsubmit="find();return false;"> <TBODY>
<tr> <td nowrap> <p> Пошук по сайту </ p> <p> <input style="width:143px" size="11" value="" name=searchbox maxlenght="100"> </ p > <p align="right"> <input onclick=find(); type="button" value="Найті "> </ p> </ td> </ tr>
<tr>
</ Td>
</ Tr>
</ Table>
</ Table>
</ Td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 height="7"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 background="img\fon4.gif" height="24"> </ td>
</ Tr>
<tr>
<td colspan=3 height="100"> </ td>
</ Tr>
</ Table>

Лістинг скриптів:
1. Search. Js
<! -
function info (name, link, info) {
this.name = name;
this.link = link;
this.info = info;
}
var searchInfo = new Array ();
searchInfo [0] = new info ("Головна", "index.htm", "20.12 Гра Найрозумніший 6-7 класи 25.12 КВН 27.12 Конференція по боротьбі проти залежностей 20.01 Збір макулатури (зібрано 4 тонни) 11.02 Вибори президента ради школи Надалі планується 14.02 День Святого Валентина У програмі: - концерт - дискотека - робота пошти закоханих 19.02 Огляд ладу та пісні 22.02 Гра Лицарський турнір 5 7 класи 26.02 День сім'ї ");
searchInfo [1] = new info ("історія 1 969 1977", "01_1.htm", "I етап - становлення, 1969 - 1977 роки, створення єдиного колективу <br> педагогів, учнів, батьків. Сформувалися міцні традиції в естетичному напрямку освіти , склалися творчі колективи: хор учнів <br>, ансамбль педагогів, шкільний <br> театр, які мали успіх не лише в районних конкурсах, а й міських. Як відзначали вчителі шкіл № 22, 28, де продовжували навчання діти, випускники школи- восьмирічки № 100 відрізнялися життєрадісністю і взаєморозумінням. ");
searchInfo [2] = new info ("Історія 1977 1997", "01_2.htm", "II етап - функціонування, в 1978 році школа набула статусу середньої загальноосвітньої. \ Це призвело до подальшого розвитку її потенціалу, колектив вчителів поповнився новими талановитими педагогами , що мають досвід роботи в середній школі. \ Контингент учнів визначила специфічна соціальне середовище. \ В основному це були на 65% сім'ї робітників другого покоління уралмашевцев і 35% сім'ї ІТП та інтелігенції. \ У той період більшість батьків пов'язували долю своїх дітей із заводом і прагнули дати їм середню або вищу технічну освіту. \ Тому в школі традиційно величезне значення надавалося точних наук. \ У 1988 - 1989 р.р. школа вступила в смугу кризи, в якій знаходилася вся радянська система. \ Були втрачені колишні ціннісні орієнтири, які стали підмінятися цінностями матеріального збагачення будь-якою ціною. \ Поряд з цим, поступово почалися процеси пробудження і зростання суспільної самосвідомості. \ У 90-ті роки XX століття змінилися цільові орієнтири нашої держави. \ Товариство звертається до визнання позиції соціальних груп і прав конкретної людини. \ Цим обумовлений наступний етап розвитку школи. \ У 1988 - 1989 р.р. школа вступила в смугу кризи, в якій знаходилася вся радянська система. \ Були втрачені колишні ціннісні орієнтири, які стали підмінятися цінностями матеріального збагачення будь-якою ціною. \ Поряд з цим, поступово почалися процеси пробудження і зростання суспільної самосвідомості. \ У 90-ті роки XX століття змінилися цільові орієнтири нашої держави. \ Товариство звертається до визнання позиції соціальних груп і прав конкретної людини. \ Цим обумовлений наступний етап розвитку школи. \ II етап - пошуку ідей забезпечення прав особистості в освітньому процесі через диференціацію в навчанні. \ У 1992 році прийнята I програма розвитку школи. \ Діяльність педагогічного колективу була спрямована на забезпечення умов для становлення учня як особистості, з різним рівнем здібностей і потреб, для реабілітації відстаючих і надання можливості просунутого навчання тим, хто здатний вчитися з випередженням. У період до 1995 року була проведена жорстка диференціація за рівнем навченості, створені гомогенні класи: класи корекційно-розвиваючі, компенсуючі. Математичної і гуманітарної спрямованості, розвивального навчання за системою Ельконіна Д.Б. і Давидова У . В. \ Однак згодом ми відмовилися від ранньої жорсткої диференціації, зберігши лише спеціальні корекційні класи для дітей із затримкою психічного розвитку. Так як в гомогенному класі обмежуються можливості розвитку особистості. \ У 1996 році була розроблена нова концепція і програма розвитку школи, де провідною ідеєю стала ідея адаптивного диференційованого навчання. Особливу увагу в цей період педагогічний колектив приділяв конструювання уроку залежно від схильностей, можливостей і здібностей дітей у класах змішаного типу. Здійснювався пошук різних форм і методів навчання для максимального розвитку кожної дитини, апробовувалися у початковому і середній ланці технології розвивального навчання. Була розпочата робота з освоєння програми поглибленого вивчення математики та створення УМК для класів гуманітарного спрямування на завершальній стадії основної школи. \ У 1997 році надійшло замовлення батьків майбутніх десятикласників на відкриття підготовчих курсів до вузу на базі школи і був укладений договір з УГТУ -УПІ. \ Даний етап розвитку школи характеризується бурхливим зростанням педагогічної майстерності вчителів. Методична робота сприяла становленню статусу педагога як суб'єкта освітнього процесу, оскільки було направлено не тільки на підвищення теоретичних знань та методичних умінь, а й на розвиток самостійності, відповідальності, рефлексивності (здатності осмислювати свої дії, самопізнання). ");
searchInfo [3] = new info ("Історія 1998-2002", "01_3.htm", "У 1998 - 1999 р.р. школа пройшла процес ліцензування та атестації. \ Основні види послуг зафіксовані у ліцензії, і школа отримала право на освітню діяльність за програмами поглибленого вивчення математики, корекційним освітнім програмам, поряд із загальноосвітніми програмами навчання. \ Враховуючи соціальне замовлення батьків та учнів, у 2000 році був укладений договір з УДПУ на створення підготовчих курсів для класів гуманітарного спрямування (9 - 11 кл.), в перспективі планується спільна робота з УрГСХА (відкриття профільних сільськогосподарських 10 класів). \ Таким чином, у діяльності освітньої установи за ці роки відбулися серйозні цільові, змістовні, організаційно-методичні та управлінські зміни, на аналізі яких ми зупинимося нижче, і проведені нами соціологічні дослідження підтверджують наше припущення про те, що на шляху традиційного, негуманного підходу до зростаючої особистості не могутнаступіть якісні зміни в системі освіти, в тому числі в роботі нашої школи, завдяки яким досягався б головний результат - виховання вільної і відповідальної, духовно і морально розвиненої особистості . \ Рішення такого важливого завдання можливо, на наше переконання, у навчальному закладі, переведеного з умов стабільного функціонування в розвиваються, робота якого спрямована на розвиток особистості дитини в процесі духовного взаємодії з постійно вдосконалюється особистістю дорослого. ");
searchInfo [4] = new info ("Додаткова освіта", "04.htm", "У школі діє 18 дитячих об'єднань за наступними напрямками: - спортивне - художньо-естетичне - Прикладне (театр модниця вигадливий гачок, зроби сам, юний редактор і юнний оформлювач) - проедметние (еколлогія уралу літертури уралу цікавий французький логіка мова) - розвиваючі гуртки (МДО) ");
searchInfo [5] = new info ("Додаткова освіта Гуртки", "04_1.htm", "Театр Юний програміст Танці Хор");
searchInfo [6] = new info ("Додаткова освіта Секції", "04_2.htm", "Волейбол Баскетбол Карате Кіокушинкай ОФП");
searchInfo [7] = new info ("Додаткова освіта Платні послуги", "04_4.htm", "Ці заняття із задоволенням відвідують діти з 3 по 6 клас. \ На уроках вони освоюють ази комп'ютерної грамотності. \ Інформатика допомагає їм розвивати уважність зосередженість , пам'ять і мислення. \ Хлопці дізнаються, як виникають помилки, як їх запобігати й розшукувати. \ Але найголовніше: «Інформатика вчить їх вчитися !»");
/ / SearchInfo [n] = new info ("","","");
//-->
2. SearchEngine.js
var msg = "";
var yes = false;
var found = 0;
var bold = "";
var boldN = "";
var resultsN = "";
function find ()
{
var search = "";

search = document.searchform.searchbox.value;
if (search.length <3) {return;}
var searchFor = search.toUpperCase ();

for (i = 0; i <searchInfo.length; i + +)
{
for (n = 0; n <searchInfo [i]. info.length; n + +)
{
var results = searchInfo [i]. info.substring (n, n + search.length);
if (results.toUpperCase () == searchFor)
{
yes = true;
bold = searchInfo [i]. info.substring (0,40);
bold +=".....";
break;
}
}
if (yes == true)
{
found + +;
boldN = searchInfo [i]. name;
msg + = '<a "'+searchInfo[i].link+'">' + boldN + '</ a> -' + bold + '<br>';
yes = false;
}
}
var table = "<b> РЕЗУЛЬТАТИ ПОШУКУ: </ b> Знайдено <font size=+1 color=#00008B>" + found + "</ font> посилань" + '<font color=#FF0000> <b>' + search + '</ b> </ font> <br> <br>';

if (document.all) document.all.sR.innerHTML = table + '\ n' + msg;
if (document.layers)
{
/ / Тут відкрити нове вікно, куди все і записати.
var neww = window.open ("", "neww");
neww.document.write (table + '\ n' + msg);
neww.document.close ();
}
window.status = "Пошук завершено.";

yes = false;
found = 0;
document.forms [0]. searchbox.value = "";
resultsN = "";
bold = "";
msg = "";
boldN = "";
}

Висновок

У цьому проекті розглянуто мову розмітки гіпертекстових документів HTML, його основні функції властивості і параметри. Сьогодні застосування HTML практикується у всіх без винятку електронних документах, незалежно від тематики, величини та комерційної спрямованості Інтернет проекту.
У даній роботі такі технології, як CSS JavaScript, були порушені лише поверхово щоб показати ефективність сукупності використання HTML з інтерактивними скриптовими технологіями. Використання останніх є окремою темою, що підходить для окремого проекту.

Список літератури

1. Айзекс А. Dynamic HTML BHV-Санкт-Петербург 1998
2. Ганчаров А. Самовчитель HTML. Пітер 2000
3. Дарнелл Р. HTML 4 Енциклопедія користувача ДіаСофт 1999
4. Денисов Internet Explorer 5 Довідник Пітер 1999
5. Хоумер А. Dynamic HTML Довідник Пітер 1999
6. Петюшкін А.В., HTML. Експрес-курс. - СПб.: БХВ - Петербург, 2003
7. Кінгслі-Хью Е., JavaScript: навчальний курс. - СПб.: Пітер, 2002
8. http://www.robotland.ru/
<H2> Заголовок 2 </ h2>
<H3> Заголовок 3 </ h3>
<H3> Тема 4 </ h4>
<H3> Тема 5 </ h5>
<H3> Заголовок 6 </ h6>
<HR>
Тут розташована <B> посилання 1 </ b> <A name = "S001"> </ a>
<HR>
<P> Тут повинен розташовуватися оригінальний текст WEB-сторінки
<HR>
<A Name = "bottom"> </ a> <P>
Перехід в <A href = "#top"> початок </ a> документа
</ Body>
</ Html>
Якщо розглянути вихідні тексти різних WEB-сторінок, то можна легко побачити схожість їх структури. Це пояснюється тим, що документи створюються за певними правилами. В основу синтаксису мови HTML ліг стандарт ISO 8879:1986 «Information processing. Text and office systems. Standard Generalized Markup Language (SGML) ». Правда, існує велика різниця між стандартом офіційному і стандартом фактичним. HTML постійно розвивається, доповнюється новими елементами.
Розглянемо основні елементи HTML.

<HTML> </ Html>

Означає документ на мові HTML. Я вже згадував про те, що одним із принципів мови є багаторівневе вкладення елементів. Цей елемент є самим зовнішнім, так як між його початковим і ліжковим тегами повинна знаходиться вся WEB - сторінка. У принципі, цей елемент. Він має атрибути version, long і dir, якими в даному випадку рідко хто користується, і допускає вкладення елементів HEAD, BODY і інших, визначальну загальну структуру WEB-сторінки. Кінцевим тегом </ html> закінчуються всі документи у форматі HTML.

<HEAD> </ Head>

Область заголовка Web - сторінки, її перша частина. HEAD служить тільки для формування загальної структури документа. Цей елемент може мати атрибути IANG, DIR, повинен включати елемент TITLE і допускає вкладення елементів BASE, META, LINK, OBJECT, SCARIPT, STULE.

<TITLE> </ Title>

Елемент для розміщення заголовка Web - сторінки. Рядок тексту, розташованого усередині цього елемента, відображається не в документі, а в заголовку вікна браузера. Цей рядок часто використовується при організації пошуку в WWW. Цей рядок має досить точно відображати призначення документа.

<STYLE> </ Style>

Елемент для опису стилю деяких елементів Web - сторінки. У файлі Strukt. Htm призначені шрифти для елементів h2, code. Для кожного елемента існує стильове оформлення за замовчуванням, тому вживання елемента style не обов'язково, але бажано. Цей елемент введений порівняно недавно, без нього немислима робота в додатках World, Excel.

<META>

Елемент містить службову інформацію, яка не відображається при перегляді Web-сторінки. Всередині нього немає тексту у звичайному розумінні, тому немає і кінцевого тега. Кожен елемент Meta містить два основних атрибуту, перший з яких визначає тип даних, а другий - зміст. Ось кілька прикладів meta - даних:
Дата, що позначає термін придатності документа:
Name - "Expires" content = "Дата"
Адреса електронної пошти:
Name = "Reply - to" content = "Ім'я @ Адреса"
Ім'я автора Web-сторінки:
Name = "Author" content = "Ім'я автора "
Набір ключових слів для пошуку:
Name = "Keywords" content = "слово 1, слово 2, слово 3 ..."
Короткий опис змісту Web-сторінки:
Name = "Description" content = "Зміст сторінки"
Опис типу і характеристик Web - сторінки:
Name = "Content - Type" content = "Опис сторінки"
Вказівка ​​програми, в якому була створена Web - сторінка:
Name = "Generator" content = "Назва HTML - редактора"
Атрибут Name використовується додатком - клієнтом для отримання додаткової інформації про Web - сторінках та їх упорядкування. Його часто замінюють атрибутом http - equiv. Він використовується сервером для створення додаткових полів при виконанні запиту.
Елемент META може містити URL. Шаблон атрибута такий:
URL = "http:// адресу"

<BODY> </ Body>

Цей елемент містить в собі гіпертекст, який визначає власне Web - сторінку. Кінцевий тег цього елемента треба шукати в кінці HTML-файлу. Усередині елемента BODY можна використовувати всі елементи, призначені для дизайну Web-сторінки. Усередині початкового тега елемента BODY можна розташувати ряд атрибутів, що забезпечують установки для всієї сторінки повністю.
Атрибут, що визначає фон сторінки, є одним з найбільш важливих для дизайну.
background = "Шлях до файлу"
Більш просте оформлення фону зводиться до завдання його кольори:
bgcolor = "# RRGGBB"
Кольори фону задається трьома дворозрядними шестнадцатерічнимі числами, які визначають інтенсивність червоного, зеленого і синього. Обидва наведених вище ознаки не є альтернативними і часто використовуються спільно: якщо з яких-небудь причин не може бути знайдений малюнок фону, використовується колір.
Оскільки фон станиці може зміняться, необхідно мати можливість підбирати відповідний колір тексту. Для цього є наступною атрибут:
text = "# RRGGBB"
Для завдання кольору тексту гіперпосилань використовуються наступні атрибути:
link = "# RRGGBB"
Точно так само можна задати колір для переглянуто гіперпосилань:
vlink = "# RRGGBB"
Можна також вказати зміна кольору для останньої вибраний користувачем гіперпосилання:
Alink = "# RRGGBB"

<! - Коментар -!>

У будь-якій мові програмування є конструкції, що дозволяють створювати довільні ремарки. HTML в цьому сенсі - не виняток. Текст, введень всередині цього елемента, ігнорується браузером. Ці елементи можуть розташовуватися в будь-якому місці WEB-сторінки. Ознакою коментаря служить знак оклику, а текст коментаря повинен обрамляти подвійним дефісом. Наприклад:
<! - Коментар -!>

<H1> <h1>

Елемент заголовка. Існує шість рівнів заголовка, які позначаються H1 ... H6. Тема рівня 1 самий великий, а рівень 6 забезпечує найменший заголовок. Для заголовків можуть використовувати атрибути, що задають вирівнювання вліво, по центру або праворуч:
align = "left"
align = "center"
align = "right"

<HR>

Горизонтальна лінія - дуже часто використовуваний елемент. По-перше, тому що з його допомогою дуже зручно ділити сторінку на частини.
По-друге, тому що вибір подібних елементів оформлення у автора сторінки дуже невеликий. Цей елемент не має кінцевого тега, але допускає ряд атрибутів для вирівнювання вліво, по центру, вправо, по ширині:
align = "left"
align = "center"
align = "right"
align = "justify"
Можна задати товщину лінії:
Size = товщина в пікселях
Можна керувати довжиною лінії:
width = довжина в пікселях
width = довжина у відсотках
Можна вибрати колір:
color = "колір"

<A> </ A>

HTML-документ може бути дуже великим, і в цьому випадку потрібно мати можливість швидкого переміщення до потрібного розділу документа. Для цього можна використовувати механізм гіперпосилань. Необхідно також у потрібних місцях тексту розставити відповідні мітки. Шаблон для створення міток такий:
<A Name = "> Довільний текст </ a>
У даному випадку даної рядку документа присвоюється ім'я, і, отже, в іншій частині документа або навіть на іншому документі може бути створена гіперпосилання, приводить в цю точку. Для переходу всередині документа можна використовувати наступну конструкцію:
<P> Перехід до <A href = "#метка"> мітці </ a> </ p>
Кілька подібних рядків можуть утворити своєрідне зміст Web-сторінки, які можна розмістити на початку і в кінці документа.
Читаючи цю роботу, ви, звичайно, вже досить багато попрацювали з посиланнями і розумієте, що це таке на практиці.
Ви зрозуміли, що:
гіпертекстові посилання серед інших елементів тексту виділяються кольором і підкресленням;
мишачий курсор на засланні змінює свою форму і перетворюється на вказівний перст;
для переходу за посиланням необхідно клацнути по ній мишкою;
для повернення із заслання необхідно використовувати навігаційну кнопку браузера "Назад" ("Back").
Якщо посилання утворюють вкладену ланцюжок, то кнопки "Назад" ("Back") і "Вперед" ("Forward") можна використовувати для руху по пройденому посилальної шляху в обидві сторони. Вони працюють як традиційні операції "відкочування" і "накатка" в більшості прикладних програм.
У наведеному нижче прикладі використовується ланцюжок вкладених посилань. Здійсніть невелику подорож. Спочатку, клацаючи посилання, дістаньтеся до тексту, в якому посилань вже немає. Потім, користуючись навігаційними кнопками браузера, "прогуляйтеся" з пройденого шляху вперед і назад.
Посилання можуть відводити не тільки в різні документи, але завантажувати на екран різні фрагменти одного й того ж тексту. В останньому випадку навігаційні засоби браузера працюють також.

Перехід всередині одного документа

Для завдання гіпертекстового переходу всередині документа використовують дві команди <A>. Перша команда з атрибутом href є джерелом переходу, друга з атрибутом name - приймачем.
Загальний вигляд програми
...
<A # мітка> текст </ A>
...
...
<A name = мітка> </ A>
...
Завдання переходу по мітці
На екран виводиться посилання: текст
Мітка. Сюди браузер приходить по посиланню.
На екрані нічого не відображається.
Перехід браузера
Для організації переходу всередині документа потрібно:
Вибрати ім'я для позначки.
Ім'я повинно бути унікальним в HTML-програмі. Це означає, що інших позначок з таким ім'ям у програмі бути не повинно.
А що буде, якщо не послухатися цієї ради?
Коли однакових позначок кілька, браузер виконує перехід на найпершу мітку в програмі.
Ім'я може полягати в лапки.
Ім'я може складатися з будь-яких символів. У тому випадку, коли ім'я містить пробіли або ключові символи HTML, лапки обов'язкові.
Запрограмувати перехід по мітці.
У місці переходу треба написати команду <A # мітка> текст </ A>.
Тут:
# - Ключовий символ;
мітка - обране ім'я для позначки;
текст - запис, який буде виглядати на екрані браузера як посилання.
Встановити тег з позначкою на потрібному місці HTML-програми.
Перед фрагментом HTML-програми, на який повинен виконатися перехід записати команду-позначку <A name = мітка> </ A>.
При цьому:
ім'я мітки повинно бути те ж саме, що і в команді, яка задає перехід;
на екрані тег-мітка <A name = мітка> ніяких зображень не будує.

Перехід до іншого документу

Для того, щоб браузер завантажив у своє вікно новий HTML-документ, потрібно записати в програмі заслання за допомогою команди <A> з атрибутом ім'я_файлу.
Загальний вигляд програми
...
<A ім'я_файлу> текст </ A>
...
Виконати файл "ім'я_файлу".
На екран виводиться посилання: текст
При клацанні користувача на засланні
браузер будує на екрані документ
за програмою, заданої у файлі
"Ім'я_файлу".
Документ
Програма (файл doc1.htm)
Програма, на яку налаштована посилання в документі (файл doc2.htm)
Перехід браузера
Перехід до мітці іншого документа
Ми навчилися вирішувати такі завдання:
передавати управління в іншу частину документа;
передавати управління в іншу програму (HTML-файл).
Ці два методи можна об'єднати і передати управління з одного документа до мітці усередині іншого.
Загальний вигляд програми
Перший HTML-файл
...
<A ім'я_файлу # мітка> текст </ A>
...
Другий HTML-файл
...
<A name = мітка> </ A>
...
Приступити до показу фрагмента
з міткою "мітка" у файлі
"Ім'я_файлу". На екран виводиться
посилання: текст.
При клацанні користувача на
посиланням браузер будує на екрані
документ за програмою, заданою
у файлі "ім'я_файлу", починаючи з
фрагмента з міткою "мітка".
Документ
Програма (файл doc3.htm)
Програма, на яку налаштована посилання в документі (файл doc4.htm)
Перехід браузера
Імена файлів і посилання на них
Імена файлів з ​​HTML-програмами мають розширення htm або html.
Без необхідності позначення html краще не використовувати, тому що не всі операційні системи розуміють 4 символи в розширенні імені файлу.
Імена для файлів завжди намагаються придумати осмислені. Коли файлів багато, порядок в іменах має особливе значення.
Якщо, наприклад, ваш многофайловий гіпертекст має ієрархічну структуру, намагайтеся в позначеннях враховувати ієрархію. Так, основний файл зі змістом можна назвати 00.htm (або index.htm). Файл з першим розділом - 01.htm і так далі (можливо до 99.htm). Коли глави мають файли-параграфи, їх імена виходять з імені глави додаванням двозначного номера параграфа. Так само роблять і з файлами-пунктами параграфа.
Пропонована нотація дозволяє по імені файлу визначити його приналежність. Наприклад, файл 0205.htm - описує побудову п'ятий пункту другого розділу, а файл 111299.htm - 99-один з попередніх пунктів дванадцятого параграфу 11-му розділі.
Якщо в теге <A> вказано ім'я файлу, браузер шукає файл у тому ж каталозі, в якому розташований файл з посиланням. Коли необхідно послатися на файл з іншого каталогу можна:
вказувати на засланні повний шлях до файлу, починаючи від імені дисководу;
вказувати на засланні шлях по відношенню до файлу з посиланням.
Другий спосіб набагато краще, тому що при правильному використанні дозволяє переносити ваш многофайловий гіпертекст з одного каталогу в інший і з одного комп'ютера на інший без додаткових налаштувань.
Нехай, наприклад, ваш гіпертекст розташований в каталозі BOOK кореневого каталогу диска C. У самому каталозі BOOK розташований файл зі змістом 00.htm. Решта файлів поміщені в підкаталоги 01, 02, 03, 04 в відповідності з приналежністю до тієї чи іншої чолі документа.
Каталог
Як можна послатися з файлу 00.htm на файл 02.htm?
C: / BOOK/02/02.htm (абсолютна адресація)
./02/02.htm (Відносна адресація)
Перший спосіб призводить до нестерпності вашого продукту. Варто вам перезаписати, наприклад, каталог BOOK на диск D, як посилання перестають працювати.
Другий запис пропонує браузеру орієнтуватися на поточний каталог - про це говорить вказівка ​​"./". Можна переміщати каталог BOOK в будь-яке місце і навіть перейменовувати його - посилання працювати будуть.
Відносне посилання з файлу 02.htm в файл 00.htm запишеться так: ../00.htm. Символи "../" вказують на батьківський каталог.
Зауваження
При запису шляху до файлу використовуйте косу риску з нахилом вправо, а не вліво, як прийнято в DOS, навіть якщо ваш браузер знаходить посилання і з левонаклонной рисою. Нахил риси стає суттєвим при розміщенні гіпертексту на сервері для доступу до нього з Інтернету. Сервери, як правило, працюють під операційною системою UNIX, а в ній рисочки - правонаклонний.

<BASE>

Елемент для завдання базового адреси (URL) для посилань. Це дозволяє опускати початкову частину адреси в посиланнях документа. Для використання цього елементу необхідно використовувати наступну конструкцію:
<BASE Href ="http:// компьютер/путь 1">
Фрагмент адреси путь1 не є обов'язковим. При формуванні повної адреси він буде відкинутий. Якщо в тексті документа зустрінеться відносна посилання
<A Href =" шлях 2/імя документа. Htm "> Видимий текст посилання </ a>,
то вона буде відповідати URL
http:// комп'ютер / шлях 2/імя документа. Htm
У тому випадку, коли треба поставити базовий адресу для локального диска (наприклад, D), повинна бути використана така конструкція:
<BASE Href =file://D:\путь\>
Тоді при вказівці відносної посилання можна буде ставити не тільки ім'я файлу, а й імена папок, в яких він знаходиться.
У виразі абсолютної посилання можна також опустити вказівку на схему доступу (file: / /) У цьому випадку буде враховуватися тільки ліва частина абсолютного посилання до першого лівого символу "\", тобто ім'я локального диска.

Правила синтаксису

При використанні кожного елемента важливо знати, які елементи можуть розташовуватися всередині нього, і всередині яких елементів може знаходитися він сам. Так, взаємне розташування елементів HTML, HEAD, TITLE, BODY повинно бути стандартним на будь-якій сторінці, в тих випадках, коли не використовуються фрейми. Якщо сторінка представляє собою документ планування фреймів, то замість елемента BODY використовується елемент FRAMESET.
Існують групи елементів, які використовуються спільно. До них належать елементи для створення таблиць, списків, фреймів. У цьому випадку порядок вкладення елементів визначається логікою створення того чи іншого об'єкта на сторінці. Таблиці та фрейми часто використовуються для того, щоб розмістити деталі сторінки (малюнки, текст та ін) в певному порядку. Наприклад, маючи в своєму розпорядженні малюнок всередині клітинки таблиці, можна домогтися певного його положення.
Велика кількість елементів, які використовуються для форматування тексту, допускають самі різноманітні варіанти вкладення. І самі вони обов'язково повинні розташовуватися всередині певних елементів.
Наприклад, є два абзаци (перший в зеленій рамці) і таблиця:
<P Style = "border: 3px solid green"> Текст абзацу 1 </ p>
<TABLE> ... </ Table>
<P> Текст абзацу 2 </ p>
Таблиця в даному випадку - незалежний елемент. Її можна, наприклад, вирівнювати незалежно від решти тексту.
Можна використовувати інший код:
<P Style = "border: 3px solid green "> Текст абзацу 1
<TABLE> ... </ Table>
<P> Текст абзацу 2 </ p>
Зник кінцевий тег першого абзацу. Тепер таблиця є частиною першого абзацу, і зелена рамка буде охоплювати таблицю і текст.
І навпаки, елемент P може знаходитися всередині таблиці: наприклад, один елемент комірки TD може містити кілька абзаців P.
Правила синтаксису поширюються і на використання стартового і кінцевого тегів, атрибутів і вмісту елементу. Не можна плутати поняття «елемент» і «тег». Елемент - це контейнер, що містить атрибути всередині стартового тега і корисну інформацію між стартовим і кінцевим тегами. Тег - це конструкція, укладена в кутові дужки і використовується для позначення області дії елемента.
Деякі елементи не мають кінцевого тега. Елементу BR, що позначає кінець рядка, не потрібен кінцевий тег. Деякі елементи можуть використовуватися з кінцевим тегом і без нього. Елемент абзацу P може мати кінцевий тег, але якщо тег не заданий, то ознакою закінчення дії елемента служить наступний елемент, який може логічно визначити кінець поточного абзацу: інший елемент P, елемент малюнка IMG, елемент списку UL, елемент таблиці TABLE та ін
Важливим правилом, яке не має виключень, є розміщення атрибутів елемента всередині початкового тега.

Кодування символів

Основною мовою Інтернету є англійська мова. Але для гіпертекстових документів передбачено використання національних алфавітів. Стандартним режимом відображення є кодування ISO Latin 1 (ISO 8859-1). Вона підходить як для MS-DOS (набір символів ASCCII), так і для Windows. У теж час браузери підтримують набір символів Unicode 2.0 (ISO10646), що дозволяє використовувати національні алфавіти. Це означає, що символи можуть кодуватися однобайтові числом (коди в межах 0-255) або багатобайтових (0-65 535). У першому випадку для використання національного алфавіту необхідний атрибут charset, оскільки одні й ті ж коди символів можуть бути інтерпретовані по-різному для різних кодових сторінок.
Кирилиця (Windows) та / або Кирилиця (КОИ8-Р) - це дві найбільш популярні в нашій країні кодування.
Якщо в документі є вказівка ​​на певну кодову сторінку, то вибір шрифту буде зумовлений. Коди 32-127, тобто знаки пунктуації, цифри і букви латинського алфавіту, відображаються правильно, а коди 128-255 можуть відображатися по-різному.
Якщо кодова сторінка вказана неправильно, то, наприклад, при створенні гіпертекстових документів в MS FrontPage Exdivss в текст сторінки автоматично додається конструкція типу charset = xxxxx, яка не дозволяє використовувати кирилицю. У цьому випадку необхідно правильно вказати значення атрибуту: charset = windows-1251.
Якщо документ використовує кодування Unicode, то для роботи з ним підійдуть такі засоби, як Блокнот, Norton Commander або WordPad, і доведеться зупинитися на гіпертекстовому редакторі. У цьому випадку російська буква А буде виглядати в режимі «джерела» так А (в десятковій кодуванні). Таку сторінку буде складно читати і редагувати. Тому кожен новий редактор треба тестувати на можливість використання російських букв: набрати невеликий текст, зберегти документ, а потім переглянути його в режимі джерела.

Використання символів

У HTML і в браузерах реалізована можливість промальовування символів за їх кодами. Символи можуть бути загальноприйнятими, нестандартними і використовуваними в HTML як службових символів. Їх називають спецсимволи. Перший спосіб введення спецсимволи полягає у вказівці його коду. Наприклад, латинську букву А можна задати так: A. Для деяких символів передбачена мнемонічна кодування.
Часто використовувані спецсимволи (за стандартом ISO 8859 - 1):
Код символу
Числовий код
Мнемонічний код
Назва
Символ
34
"
"
Пряма лапки
"
38
&
&
Амперсанд
&
60
<
<
знак «менше»
<
62
>
>
Знак «більше»
>
153

& Trade
Троговими марка

160


Нерозривний пробіл
162
¢
¢
Цент
ў
163
£
£
Фунт
Ј
164
¤
¤
Знак валюти
¤
165
¥
¥
Йена
Г
166
|
|
Вертикальна рядок
|
167
§
§
Знак параграфа
§
169
©
©
Знак копірайту
©
171
«
«
Ліва друкарський лапки
«
172
¬
¬
Знак заперечення
¬
174
®
®
Знак "зареєстровано"
®
176
°
°
Знак градуси
°
177
±
±
Знак "плюс мінус»
±
178
²
²
Ступінь 2
І
179
³
³
Ступінь 3
І
181
μ
& Mikro
Знак «мікро»
μ
182


Знак абзацу

183
·
·
Точка-маркер
·
185
¹
¹
Ступінь 1

187
»
»
Права друкарський лапки
»
188
¼
¼
Одна четверта
ј
189
½
½
Одна друга
Ѕ
215
×
×
Знак множення / лапки /
*
247
÷
÷
Знак ділення
/
Для відділення символу від подальшого тексту треба вводити крапку з комою.
Мнемонічні символи бувають дуже корисні, особливо для тих символів, які не можна ввести з клавіатури. Наприклад, для вказівки дозволу екрану можна використовувати таку конструкцію:
640 × 480
Лапки, кутові дужки і амперсанд (<,>, &) є службовими в HTML. Якщо їх треба використовувати в звичайному тексті на Web-сторінці, то вони повинні бути вказані тільки за допомогою кодів.
Кирилиця теж може бути реалізована у вигляді набору спецсимволів. Російські літери розташовані (при кодуванні Windows-1251) в тому місці кодової таблиці, де спочатку розташовувалися латинські літери з тильдами, умляут. Тому англомовні редактори HTML при перемиканні клавіатурного регістру часто записують кирилицю у вигляді кодів.
Типи даних
Основним типом даних Web-сторінки є текстової тип. Існує багато елементів, які є контейнерами для тексту, або використовуються для форматування тексту. Числові і мнемонічні коди, що позначають символи, предваряются знаком амперсанд &. Таким чином, амперсанд і кутові дужки можуть бути введені в текст не на пряму, а тільки за допомогою кодів. Текстові дані, що є значеннями атрибутів, полягають в прямі подвійні лапки.
Числові дані потрібні тільки для вказівки значень атрибутів і записуються без лапок.
Гіперпосилання зазвичай складаються з двох частин: тексту підказки й адреси, який визначає координату переходу. Текст підказки або замінюючий його малюнок розташовується всередині елемента А, а адреса задається за допомогою атрибуту href. Гіперпосилання зазвичай виділяється на тлі тексту кольором або підкресленням. Вид покажчика миші обов'язково змінюється, коли він поміщається над гіперпосиланням.
Існують правила для визначення розмірів елементів. Розмір, заданий звичайним числом, виражається в пікселях. Наприклад, задається довжина горизонтальної лінії в 100 пікселів:
<HR Width = 100>
Горизонтальний розмір може бути заданий у відсотковому відношенні до ширини вікна браузера:
<HR Width = 50%>
Якщо розмір вікна буде змінений, то зміниться і довжина горизонтальної лінії.
Символ * може використовуватися для розділення простору сторінки в певних пропорціях. Два способи визначення фреймів (атрибут cols створює фрейми з вертикальним поділом), причому лівий фрейм у даному випадку завжди буде в три рази вужчий, ніж правий.
<FRAMESET Cols = "25%, 75% ">
<FRAMESET Cols = "1*, 3* ">

Управління кольором

Кодування кольору використовується для розфарбовування шрифтів, горизонтальних ліній та фону, інших елементів сторінки. Кольори позначаються англійськими назвами або числовими шестнадцатерічнимі кодами. Існує кілька атрибутів, значеннями яких є параметри кольору. Найпростіший спосіб визначити колір - написати назву кольору англійською мовою. Так, наприклад, задається червоний колір шрифту в елементі FONT:
Color = "red"
Допустимі назви кольорів:
Російська назва
Англійська назва
RGB - код
Аквамарин
Aqua
# 00FFFF
Білий
White
# FFFFFF
Жовтий
Yellow
# FFFF00
Зелений
Green
# 008000
Золотий
Gold
# FF0700
Індіго
Indigo
# 4B0080
Каштановий
Maroon
# 800000
Червоний
Red
# FF0000
Оливковий
Olive
# 808000
Помаранчевий
Orange
# FF0000
Пурпуровий
Purple
# 800080
Світло-зелений
Lime
# 00FF00
Сріблястий
Silver
# C0C0C0
Сірий
Gray
# 808080
Сизий
Teal
# 008080
Синій
Blue
# 0000FF
Ультрамарин
Navy
# 000080
Фіолетовий
Violet
# EE80EE
Фуксіновий
Fuchsia
# FF00FF
Чорний
Black
# 000000
Але в загальному випадку колір визначається RGB - кодом. Будь-який колір у цьому випадку є як комбінація червоного (R), зеленого (G), синього (B) кольорів, узятих в певних пропорціях. Частка кожної колірної складової визначається інтенсивністю кольору і виражається двуразрядним шістнадцятковим числом. У десятковому численні ці числа відповідають діапазону від 0 до 255. У Windows-95 це відповідає колірному режиму монітора True Color (24-розрядне двійкове кодування кольору).
У вище наведеної таблиці видно, що для формування стандартних кольорів часто використовуються або крайні значення інтенсивності базового кольору 00 і FF, або середнє значення 80. Вибравши колір, можна побачити його чисельні характеристики, і навпаки, задавши чисельні значення, отримати новий відтінок.
Ще один напрям застосування кольору: елемент HR, створює горизонтальну лінію, допускає використання ряду атрибутів. З їх допомогою лінію можна перетворити на кольоровий прямокутник. Його можна використовувати для поділу частин сторінки або в якості маркерів списку.
HTML - код, який малює веселку на Web-сторінці:
<FONT Color = "red "> Веселка </ front>
<TABLE Border = 0 width = 100%>
<TR> <TD Bgcolor = #FF3030> K
<TR> <TD Bgcolor = FFD000> 0
<TR> <TD Bgcolor = #F3FF5F> Ж
<TR> <TD Bgcolor = #00FF00> З
<TR> <TD Bgcolor = #6FD3F7> Г
<TR> <TD Bgcolor = # 5F72FDF> З
<TR> <TD Bgcolor = # B568F4> Ф
</ Table>
Колірна опрацювання Web-сторінки є альтернативою численних малюнків і дозволяє забезпечити більш швидке завантаження документа.

Конструктор документів

Пора від технічних деталей програмування перейти до більш важливих питань:
· Як скласти сценарій гіпертекстового документа?
· Як спроектувати зовнішній вигляд документа на екрані?

Додаток. Структура програми

Коли гіпертекст складається з декількох файлів, термін "документ" до нього вже не дуже підходить. Надалі будемо називати документом однофайловий гіпертекст. А для випадку, коли файлів багато, введемо термін "додаток".
Отже, є ідея створити красиве, корисне і зручне для користувача гіпертекстове додаток. З чого почати роботу?
Можна, звичайно, відразу писати теги, а там - як вийде. Сумнівно, що вийде добре.
Краще спочатку вирішити, який спосіб організації гіпертексту найбільше підходить для поставленої задачі, тобто, подумати над загальною структурою програми.

Ланцюжок

Це найпростіша структура. Документи, що становлять додаток, проглядаються користувачем по порядку, як сторінки в книзі. Кожен документ закінчується посиланням на наступний. Користувач рухається по ланцюжку "до упору", тобто до останнього документа. В останньому документі посилання "вперед" вже немає. Тепер можна закінчити роботу або, користуючись кнопкою браузера "Назад" ("Back"), пройтися по документах "назад".
Ланцюжок можна зобразити такою схемою:
Ланцюжок
Приклад ланцюжка
Для зручності роботи з додатком, можна поміщати на сторінці документа посилання не тільки вперед, але і назад. У цьому випадку відпадає необхідність використовувати навігаційні кнопки браузера.
Посилання-зв'язку можна оформити у вигляді піктограм.
Приклад красивою ланцюжка
Коментарі до останнього прикладу.
· Працюючи з документом, дуже легко побачити програму, яка цей документ будує. У браузері для цієї мети є спеціальна позиція "У вигляді HTML" ("Page Source") головного меню "Вид" ("View"). Увійдіть ще раз на додаток "Приклад красивою ланцюжка" та подивіться програми документів.
· У додатку "Приклад красивою ланцюжка" використана незвичайна фонова ілюстрація (про фонових картинках докладніше дивіться нижче в цьому уроці). Подивіться її тут. Це дуже вузька і довга GIF-картинка розміром 1x1200 пікселів, тобто ширина картинки всього один піксел, а висота - 1200 пікселів. Паркет з таких плиточок виглядає як гама кольорових горизонтальних смужок з наростаючою вниз щільністю кольору.
Якби документи були довгими, то через деякий час, прокручуючи екран по вертикалі, ми дійшли б до другого ряду плиточок і побачили б, як темна горизонтальна смужка раптово обривається і починається світла (новий горизонтальний паркетний ряд). Це не відбувається, тому що в прикладі документи короткі, а паркетна плиточка довга. Довжина 1200 пікселів обрана у відповідності з дозволом екрану 1600x1200. Такий розмір користувацького екрану в пікселах - поки ще більша рідкість і зустрічається в основному на професійних графічних станціях. Звичайні комп'ютери працюють з роздільною здатністю екрану 640x480, 800x600 і 1024x768.
Картинки, подібні vert.gif, рідко використовують для фону сторінки, адже в довгих документах, перехід від одного горизонтального ряду такого паркету до іншого виглядає непривабливо і сприймається як похибка. Однак, вузькі картинки з колірною "розтяжкою" HTML-програмісти охоче використовують для створення фону в таблицях (про це розмова піде пізніше).
Набагато частіше на практиці використовують паркет, що складається з дуже широких (по горизонталі) і коротких (по вертикалі) плиточок. Приклад такого паркету можна подивитися тут. Розмір паркетної плиточки (картинка hor.gif): 1024x1.
У чистому вигляді ланцюжок використовується проектувальниками дуже рідко. Звичайна практика - це ланцюжок документів з додатковим набором HTML-файлів, що утворюють довідковий розділ. У цей розділ виносяться великі ілюстрації, довгі приклади, коментарі, тлумачення термінів, літературні джерела, ліричні відступи.
Таким чином, додатково до посилань руху по ланцюжку, у додатку з'являються посилання, що ведуть користувача на документи довідкового розділу. Вивчивши додатковий матеріал, користувач повертається в ланцюжок і продовжує послідовний рух.
Схема ланцюжка з довідковим розділом виглядає так:
Ланцюжок з довідником
Можливі різні варіанти організації довідкового розділу:
· Розділ складається з декількох незалежних документів.
· Деякі документи розділу мають посилання один на одного або навіть утворюють ланцюжок.
· Довідковий розділ складається з одного документа з мітками, на які налаштовані посилання в документах ланцюжка.
· Кожен документ у ланцюжку має свій власний довідковий розділ, і ці різні розділи можуть містити посилання один на одного.

Застосування ланцюжків

Ланцюжки, незважаючи на свою простоту, часто використовуються в гіпертекстової практиці. Особливе значення ця схема має на великому інформаційному обсязі. Матеріал розділяється на послідовні фрагменти, які й утворюють ланцюжок.
Гіпертекстовий підручник, який ви зараз читаєте, теж побудований у вигляді бесіди. Про це однозначно свідчать навігаційні кнопки в кінці кожного уроку. І хоча підручник має зміст, по посиланнях якого можна напряму потрапити до будь-який розділ, передбачається, що читається він по порядку, урок за уроком.

Ієрархія

Ієрархія - це залежність за підпорядкуванням, або включенню одних об'єктів до інших.
Прикладом ієрархії служить система класифікації тварин. Тварини поділяються на типи, кожен тип у свою чергу підрозділяється на підтипи. Підтипи складаються з класів, класи із загонів, загони з підрядів, підряди з сімейств. Родини включають в себе пологи, пологи - види і, нарешті, види в цій системі класифікації, складаються з окремих представників тваринного світу.
Інший приклад ієрархічної структури, більш близький нам по темі - структура книги. Книга ділиться на томи, томи на частини, частини на голови, голови на параграфи, параграфи на пункти. У конкретній книзі деякі елементи з цієї ієрархії можуть бути опущені (наприклад, поділ на томи).
Ієрархічну структуру книги добре відображає зміст (зміст). У правильно оформлених книгах зміст поміщають на перших сторінках.
Особливу роль зміст грає в довідковій літературі. Адже такі книги не читають підряд від кірки до кірки, а звертаються до обраних сторінок у міру потреби.
Зміст виявляється корисним, навіть якщо книжка призначена для послідовного читання.
Зміст:
· Дає уявлення про книгу в цілому;
· Дозволяє швидко відкрити потрібний розділ для продовження читання;
· Допомагає знайти окремі, які полюбилися фрагменти.
Ієрархічне гіпертекстове програма має такий же пристрій, як і звичайний паперовий довідник. Тільки рядки у змісті є гіперпосиланнями, і не потрібно вручну гортати сторінки.
Схему ієрархічного програми можна зобразити наступним чином:
Ієрархія
Документ 00.htm (корінь ієрархії) містить посилання на розділи 01.htm, 02.htm, 03.htm, ..., nn.htm (гілки ієрархії). Ці розділи, у свою чергу, містять посилання на підпорядковані документи і так далі, аж до таких документів як 030101.htm і 030102.htm: вони вже не мають посилань (листя ієрархії).
Приклад гіпертекстової ієрархії
Схема цього прикладу виглядає наступним чином:
Приклад гіпертекстової ієрархії
Зверніть увагу на те, як реалізована навігація в наведеному вище ілюстративному додатку. Від кореня до листя користувач просувається по посиланнях, розташованим в основній частині документа. Переміщатися тому він може, використовую навігаційні кнопки браузера, або меню, яке наводиться в кінці кожного документа і відокремлюється від основної частини горизонтальною лінією.
Меню дозволяє потрапити в будь-якій пройдений документ безпосередньо, минаючи послідовне перегортання сторінок кнопками браузера. Це, звичайно, дуже зручно. Зворотні посилання-повернення налаштовані за допомогою міток не на початок документа, а на ті точки, з яких був виконаний прямий перехід. Це надає користувачеві додатковий навігаційний комфорт.
Ще одна корисна навігаційна ідея: на першій сторінці ієрархічного документа представити посиланнями повну його схему. Тепер користувач має можливість вибирати потрібний розділ довідника на самому початку роботи.
Модифікований ієрархічний довідник
У модифікованому довіднику на основній сторінці сформований ще й гіпертекстовий алфавітний покажчик тегів. Це доповнення показує турботу розробника про користувача.

Укладемо картинку у фоновий паркет

Тепер, після "високих" сфер, одна приємна (але й небезпечна для новачків!) Технічна подробиця.
Користуючись атрибутом bgcolor команди BODY, можна пофарбувати фон документа в який-небудь один колір.
Замість одноколірної заливки можна використовувати картинку. Ця картинка буде, повторюючись, укладатися в екранне полі зразок паркетних плиточок.
Щоб "паркет" виглядав красиво, необхідна візуальна стиковка плиточок між собою. Це треба враховувати при створенні фонової ілюстрації. І ще: дуже важливо, щоб фон залишався саме фоном, а не відволікав увагу користувача від головних елементів документа, не заважав читати текст.
Фонова картинка задається в команді BODY атрибутом background:
<BODY background = ім'я файлу з картинкою>
Приклади
1.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/fon1.jpg>
Подивитися на повному екрані
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

2.
3.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/fon2.jpg>
Подивитися на повному екрані
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

4.
5.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/fon3.jpg>
Подивитися на повному екрані
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

6.
7.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/fon4.gif>
Подивитися на повному екрані
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

8.
Антиприклад
1.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/bfon1.jpg>
Подивитися на повному екрані
Погана стиковка плиточок.
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

2.
3.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/bfon2.gif>
Подивитися на повному екрані
Дуже погана стиковка плиточок.
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

4.
5.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/bfon3.jpg>
Подивитися на повному екрані
Бережіть очі!
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

6.
7.
Цей фон задається командою:
<BODY background =. / pic/bfon4.jpg>
Подивитися на повному екрані
Бережіть очі!
Зображення, яка використовується як фонова плиточка:

8.
Як бачите, з фоновими картинками потрібно поводитися дуже обережно. Якщо немає впевненості, що паркет покращує сприйняття документа, краще використовувати одноколірну заливку: на гладкому тлі текст завжди читається краще.

Графіка

Ілюстрації в тексті радують око і роблять документ більш привабливим. Пора і нам записати в свій актив висновок картинок засобами HTML.
Браузери "розуміють" два графічні формати GIF та JPG.

Формат GIF

Картинки в цьому форматі підтримують 256 кольорів. У більшості випадків цього цілком достатньо для отримання якісних ілюстрацій, але до фотографічної якості, звичайно, далеко.
GIF-формат має три приємні додаткові можливості:
· Мультиплікація. Використовуючи анімаційний GIF-редактор, легко зібрати простий мультик: намалювати окремі кадри, настроїти час затримки в послідовності показу, "зациклити кіно" або показувати кадри тільки один раз. Коли анімація готова, вона записується на диск як звичайний GIF-файл. Хоча в цьому файлі не одна, а ціла серія GIF-картинок і різна конфігураційні інформація.
У HTML немає різниці між завданням виведення на екран простого GIF або анімованого. Про те, що картинка "жива" - браузер дізнається у момент завантаження GIF-файлу (з диска або мережі) і поступає відповідно. Звичайні картинки він просто розміщує на екрані і "забуває" про них. Анімовані йому доводиться опікуватися постійно, змінюючи кадри на екрані відповідно до програми, закладеної в самому GIF.
· Прозора графіка. У GIF-форматі один колір можна оголосити прозорим. Це дозволяє позбутися від суворо прямокутних ілюстрацій і вписувати малюнок у документ більш привабливим чином. Прозорий колір задається в редакторі при записі GIF-файла на диск. Звичайний GIF легко зробити прозорим. Потрібно просто завантажити його в GIF-редактор або PhotoShop і знову записати на диск, вказавши прозорий колір.
· Черезрядкова. Застосовується для великих GIF. Ілюстрація розділяється на чотири частини, розміром з оригінальну картинку. Перша частина містить 1, 5, 9, ... рядки вихідного зображення. Друга - 2, 6, 10, ... Третя - 3, 7, 11, ... Четверта - 4, 8, 12, ...
Браузер будує на екрані спочатку першу частину картинки, потім другу, потім третю і четверту. Виходить ефект поступового прояви зображення. На повільних лініях Інтернету цей метод дозволяє користувачеві ще до завантаження всіх частин отримати уявлення про зображення - адже частини будуються браузером у міру їх надходження на комп'ютер. Якщо картинка завантажується не по мережі, то розходження виведення звичайного GIF і черезрядкового на швидких комп'ютерах практично непомітні.

Формат JPG

Цей формат був розроблений спеціально для передачі фотографій. Він підтримує мільйони квітів і дозволяє одержувати зображення дуже високої якості.
Звичайно, висока якість відбивається на розмірах файлу. Але формат JPG має одну особливість: в JPG-редакторі, при записі на диск, можна вказати ту ступінь якості, яка потрібна і, тим самим, балансуючи на планці "якість-розмір файлу", досягти потрібного компромісу. У самому справі, якщо з мільйона квітів відсканованої фотографії залишити тільки 10 000, замінивши інші кольори на близькі - на око таку підміну буде виявити практично неможливо, а розмір файлу істотно скоротиться.
JPG-формат підтримує режим, схожий на чересстрочную розгортку GIF. Але на відміну від GIF, поділ на частини відбувається не по рядках, а за алгоритмом виділення з картинки повноформатних частин. При цьому кожна наступна частина за якістю вище попередньої. JPG в такому режимі називається прогресивним.

Як програмувати картинки

Картинка в тексті

Картинку можна поміщати в документ майже так само, як текстовий символ. Для вставки цього незвичайного знака потрібно скористатися командою <IMG>. Команда не має парного закриває тега, але має багато атрибутів.
Атрибут src = ім'я файлу
Самим головним атрибутом команди є атрибут src, за допомогою якого можна задати ім'я файлу з картинкою. Наприклад, команда <IMG src = img.gif> змусить браузер відобразити на екрані графічний файл img.gif з поточного каталогу.
Зазвичай графічні файли не змішують з HTML-текстами, а поміщають в окремий каталог pic, який є підкаталогом для каталогу з програмами (html-файлами). Тоді команда виводу графіки буде мати вигляд: <IMG src =. / pic / img.gif>
Атрибут alt = "текст напису"
Якщо браузер не знаходить картинки в зазначеному місці на диску, він замість неї малює на екрані маленький прямокутник і вписує в нього напис, яка задана атрибутом alt:
<IMG src = monstr.jpg alt = "Найстрашніший звір">
Атрибут alt рекомендується використовувати завжди. Навіть якщо картинка знайдена браузером, завдання написи не буде зайвим: коштує користувачу зупинити курсор на картинці, як напис з'явиться в маленькому віконці і повідомить додаткову інформацію. Перевірте це на наступній картинці:
<IMG src =. / pic07/cat7.gif alt = "А нас і тут непогано годують!">
Атрибути width = n і height = m
Ці атрибути задають ширину і висоту (у пікселях) прямокутника, в який виводиться картинка.
Якщо атрибути не задані, картинка малюється у природних розмірах.
Коли розміри прямокутника не збігаються з розмірами картинки, браузер виробляє масштабування картинки, підганяючи її під зазначені величини.
Рекомендується завжди записувати ці атрибути і зазначати в них природні розміри картинки. Якщо розміри вказуються невірно - картинка виводиться браузером з спотворенням. Якщо вказівка ​​розмірів зовсім опущене - на екрані відбувається маленьке землетрус у момент приходу картинки з мережі. Адже, не знаючи розмірів картинки, браузер залишає під неї на екрані стандартний прямокутник, продовжуючи будувати інші елементи. Коли картинка завантажена, браузеру доводиться повністю перересовивать екран.
Атрибут border = n
Атрибут дозволяє задати рамку ілюстрації товщиною в n пікселів.
При відсутності атрибута, або при значенні n = 0 рамка не малюється.
Нижче розташовані посилання на випробувальні стенди. На них можна перевірити роботу атрибутів src, alt, width, height, border, як окремо, так і в сукупності.
Атрибут align
Цей атрибут дозволяє визначати положення ілюстрації по відношенню до сусідніх елементів документа. Можна використовувати такі значення атрибута:
align = top
вертикальне вирівнювання по верхньому краю
align = middle
вертикальне вирівнювання по центру
align = bottom
вертикальне вирівнювання по нижньому краю
align = left
горизонтальне вирівнювання по лівому краю
align = right
горизонтальне вирівнювання по правому краю
Давайте задамо невеликий текстовий абзац і розмістимо всередині нього картинку:
<P>
Подивіться на картинку.
<IMG src =. / pic/4.jpg align = middle>
Гарна пташка!
</ P>
Тепер можна заглянути у випробувальний куточок і подивитися, що відбувається з зображенням при різних значеннях атрибуту align.

Зображення як посилання

Дуже легко змусити працювати картинку як гіперпосилання. Досить вкласти команду IMG всередину команди A:
<A перехід> <IMG src = файл> </ A>
Зображення веде себе так само, як текст. Курсор при попаданні на картинку-посилання змінює свою форму. Мишачий клацання по картинці змушує браузер виконувати перехід. Відмінність тільки в тому, що картинка-посилання не підкреслюється, як текст, і не виділяється кольором, а обрамляється в рамочку. Нижче наведено приклад графічної посилання. Клацніть по ній мишкою і побачите команду, яка цю посилання задає.
Для картинки з годинником не заданий атрибут border. Тим не менш, ми бачимо рамку. Ця рамка з'являється тому, що картинка є гіперпосиланням.
Часто рамка навколо зображення небажана, навіть коли вона означає посилання. Адже про заслання однозначно свідчить зміна форми курсору, а якщо картинка - прозорий GIF - рамка виглядає непривабливо. Позбутися від рамки, навіть коли картинка - посилання, можна явним завданням border = 0.
Ці посилання задані так:
<A 05ex0401.htm> <IMG src =. / pic / auto.gif border = 0
width = 200 height = 68
alt = "Спробуй, дожени !"></ A>
<A 05ex0401.htm> <IMG src =. / pic / auto.gif
width = 200 height = 68
alt = "Ех, не наздогнати ... Посадили в клітку !"></ A>

Побудова таблиць.

У практичному HTML-програмуванні таблиці абсолютно незамінні для ...
створення лівих і правих полів сторінки, вирівнювання елементів на екрані, багатошпальтової верстки, накладення картинок один на одного. І, нарешті, для відображення на екрані табличного матеріалу, але це - в останню чергу. У 90% випадках таблиці використовуються, як не парадоксально це звучить, не для відображення таблиць.
Але про все по порядку.

Що таке таблиця

Всім добре відома таблиця множення. Вона являє собою прямокутник, розкреслений на клітини. Вертикальні ряди клітин утворюють стовпчики, горизонтальні - рядки. Кожен рядок і стовпець у таблиці може мати свій заголовок. Заголовки записуються в першому рядку і першому стовпці.
Заголовками рядків і стовпців у таблиці множення служать цифри від одного до дев'яти. Користуватися таблицею дуже просто. Якщо потрібно дізнатися, наприклад, результат множення числа 6 на число 8, то потрібно прочитати відповідь у клітці на перетині стовпця із заголовком "6" та рядки із заголовком "8". Або в клітині на перетині рядка з заголовком "6" та стовпця з заголовком "8". Це все одно, тому що 6.8 = 8.6. В обох цих клітинах написано число 48.
У загальному випадку таблиці використовують для зберігання інформації з двома характерними ознаками. Значення однієї ознаки розписано в заголовках рядків, іншого - у заголовках стовпців. А в кожну клітину таблиці заносять значення, одночасно володіє ознакою рядка і стовпця, на перетині яких вона розташована.
Для таблиці множення ознаками служать значення співмножників. Перша ознака - це значення першого співмножники, другий - значення другого.

Як задати таблицю

Таблиця задається командою <TABLE> ... </ TABLE>.
Усередині цих тегів задаються рядка командами <TR> ... </ TR>.
Нарешті, усередині рядків задаються клітини (комірки) командами <TD> ... </ TD>.
Таким чином, по рядках, описується вся структура таблиці.
Структура таблиці
Розглянемо наступний приклад.
Програма
Таблиця на екрані
<TABLE border = 1>
<TR> <! - Перший рядок ->
<TD> (1,1) </ TD> <! - Перша осередок ->
<TD> (1,2) </ TD> <! - Друга осередок ->
</ TR>
<TR> <! - Другий рядок ->
<TD> (2,1) </ TD> <! - Перша осередок ->
<TD> (2,2) </ TD> <! - Друга осередок ->
</ TR>
<TR> <! - Третій рядок ->
<TD> (3,1) </ TD> <! - Перша осередок ->
<TD> (3,2) </ TD> <! - Друга осередок ->
</ TR>
</ TABLE>
(1,1)
(1,2)
(2,1)
(2,2)
(3,1)
(3,2)

Атрибути команди TABLE

Атрибут
Значення
Опис
align
left, right
Вирівнювання по горизонталі
width
кількість або процент
Ширина таблиці
cellpadding
число
Відстань між вмістом осередку і рамкою
cellspacing
число
Відстань між елементами таблиці
bgcolor
колір
Колір фону таблиці
background
файл
Фонова картинка
border
число
Ширина ліній рамки
bordercolor
колір
Колір ліній рамки
bordercolordark
колір
Колір рамки (знизу і праворуч)
bordercolorlight
колір
Світлий колір рамки (зверху і зліва)
У наведених нижче випробувачів наводиться більш докладний опис дій атрибутів, а головне, на стендах можна поклацати перемикачами, посмикати за "мотузочки" і відразу побачити, що з цього вийшло.

Атрибути команди TR

HTML-таблиця складається з рядків, кожна з яких задається командою

<TR> опис осередків табличній рядка </ TR>
Варіюючи атрибутами команди TR, можна встановити ті чи інші властивості одночасно для всіх комірок рядка.
Атрибут
Значення
Опис
align
left, center, right
Вирівнювання по горизонталі
valign
top, center, bottom, baseline
Вирівнювання по вертикалі
bgcolor
колір
Колір фону
bordercolor
колір
Колір ліній рамки
bordercolordark
колір
Колір рамки (знизу і праворуч)
bordercolorlight
колір
Світлий колір рамки (зверху і зліва)

Атрибути команди TD (TH)

Кожна таблична рядок складається з комірок, які послідовно описуються командами TD (звичайна осередок) і (або) TH (комірка-заголовок):
<TH> опис вмісту комірки </ TH>

<TD> опис вмісту комірки </ TD>
Вміст звичайної клітинки за замовчуванням горизонтально вирівнюється по лівому краю, а осередки-заголовка - по центру. Крім того, текст в комірці-заголовку виділяється напівжирним шрифтом.
Команди TD і ​​TH мають наступні атрибути:
Атрибут
Значення
Опис
align
left, center, right
Вирівнювання по горизонталі
valign
top, center, bottom, baseline
Вирівнювання по вертикалі
width
кількість або процент
Ширина комірки
bgcolor
колір
Колір фону
background
файл
Фонова картинка
bordercolor
колір
Колір ліній рамки
bordercolordark
колір
Колір рамки (знизу і праворуч)
bordercolorlight
колір
Світлий колір рамки (зверху і зліва)
nowrap
Вимкнення автоматичного розриву рядків
colspan
число
Ширина великий осередки (у стовпцях)
rowspan
число
Висота великої осередку (в рядках)

Багатоликі таблиці

Як уже зазначалося, використання таблиць в практиці HTML-програмування дуже несподіване. Ймовірно, автори мови і не припускали, що таблиці будуть використовуватися проектувальниками гіпертекстових сторінок, як елемент дизайну.

Сторінкові відступи

У звичайних книгах текст не починається з самого краю - сторінкові поля виділяють інформаційні блоки і, отже, допомагають очам більш комфортно сприймати матеріал.
У гіпертекстовому документі можна створити поля, якщо розміщувати інформацію всередині таблиці, що складається всього з однієї клітини з невидимими кордонами. При зміні значення атрибуту cellpadding, змінюється ширина полів.
Звичайне розміщення
Розміщення в таблиці
Крихітку сина - баю-бай! -
Притисни міцніше до серця
І ніколи не забувай
Поставити дитині перцю!
"Аліса в країні Чудес"
Крихітку сина - баю-бай! -
Притисни міцніше до серця
І ніколи не забувай
Поставити дитині перцю!
"Аліса в країні Чудес"
Можна встановити поля і за допомогою порожніх стовпців:
Розміщення в таблиці
Тут border = 1
Колисав сина свого
Доброю дубиною -
Побачиш, буде у нього
Характер голубиний!
"Аліса в країні Чудес"
Колисав сина свого
Доброю дубиною -
Побачиш, буде у нього
Характер голубиний!
"Аліса в країні Чудес"
Звичайною практикою є комбінування цих двох способів:
Розміщення в таблиці
Тут border = 1
Колисав сина свого
Доброю дубиною -
Побачиш, буде у нього
Характер голубиний!
"Аліса в країні Чудес"
Колисав сина свого
Доброю дубиною -
Побачиш, буде у нього
Характер голубиний!
"Аліса в країні Чудес"
Один із прикладів табличних відступів ви бачите зараз на екрані. Як сторінкового фону використана картинка з вертикальною написом "Robotland" по лівому краю. Для того щоб елементи сторінки не налазив на цей "корінець", всі вони виводяться на екран всередині таблиці так, як це показано в наступному прикладі.
Крокодили, мої
Квіточки річкові!
Що дивіться на мене
Прямо як рідні?
Це ким хрумтить ви
У день веселий травня,
Серед нескушанной трави
Головою хитаючи?
"Аліса в країні Чудес"

Зауваження

Не рекомендується моделювати сторінковий відступ за допомогою таблиць для великих документів. По-перше, промальовування документа, "зануреного" в таблицю починається тільки після його повного завантаження. Пауза перед чистим екраном діє на користувача самим негативним чином. По-друге, браузери Netscape на таких табличних сторінках "втрачають орієнтацію" при поверненні з гіперпосилання. Користувач клацає на посиланні, браузер показує новий документ, а точність повернення до старого місця вже проблематична.

Багатошпальтової верстка

Використовуючи таблиці, можна виводити на екран інформацію в декілька колонок:
При світлі паршивенького гасового ліхтаря Остап прочитав з путівника:

"На правому високому березі - місто Васюки. Звідси відправляються лісові матеріали, смола, лико, рогожі, а сюди привозять речі широкого вжитку для краю, віддаленого на 50 кілометрів від залізниці.
У місті 8000 жителів, державна картонна фабрика з 320 робітниками, маленький чавуноливарний, пивоварний і шкіряний заводи. З навчальних закладів, крім загальноосвітніх, лісовий технікум. "

Накладення картинок

Ще одна незвичайна практика використання таблиць: побудова колажів.
Постановка завдання. Є дві картинки:
Як їх накласти один на одного? Як помістити тварину на екран телевізора?
Загальна ідея: першу картинку зробити фоном для таблиці, а другу розмістити всередині.
Побудуємо таблицю, що складається з однієї клітини. Зазначимо для цієї клітини ширину, рівну ширині малюнка, який будемо використовувати як фон:
Да ... Вийшло не дуже добре. Для завдання висоти комірки (і таблиці) творці HTML не придумали атрибута. Ми бачимо тільки верхній шматочок фонової картинки.
Ідея: використовувати ще одну допоміжну картинку. По висоті вона повинна дорівнювати фонової, а по ширині повинна бути такою, щоб закривати частину телевізора. Тоді лось, розташований слідом за допоміжної картинкою потрапить в центр екрану.
Намалювати допоміжну картинку дуже просто - це повинен бути одноколірний GIF, в якому єдиний колір оголошений прозорим. Тоді користувач на екрані цю картинку і не побачить:

Зауваження

Насправді малювати невидимий GIF можна будь-якої величини. Оптимальною є картинка в один піксель. Адже ми завжди можемо вказати екранні розміри в команді IMG, і наша допоміжна картинка буде розтягуватися до потрібного розміру. Спотворень можна не побоюватися - їх не буде, а крім того, цю картинку можна побачити на екрані ні в яку лупу!
Для того, щоб використання невидимою картинки empty.gif (з каталогу pic) було більш зрозумілим, нижче вона замінена на таку ж однопікселную картинку empty1.gif, але без режиму "прозорості", а картинка з лосем показана з рамкою:

Таблиці стилів

Рівні CSS

Вперше каскадні таблиці стилів CSS були реалізовані в браузері Internet Explorer 3.0. Однак у той час розвиток CSS перебувало в зародковому стані, тому правила складання стильових шаблонів були дуже розрізненими.
З моменту свого виникнення структура CSS була кілька разів переглянута, в неї були додані нові елементи і прибрані (видозмінені) старі. Існують три рівні CSS, визначених наявністю завершеною редакції структури. Це: CSS 1 (перший рівень структури стильових шаблонів, остаточно затверджений 11 січня 1999), CSS 2 (другий рівень стильових конструкцій, початок обговорення якого датується травнем 1998 року) і CSS 3 (третій рівень стильового оформлення електронних документів, прийнятий до обговорення 23 травня 2001 року, на момент написання книги перебував у стадії опрацювання).
На завершення розмови про рівні CSS слід додати, що перехід від одного рівня до іншого, в основному, супроводжувався деякими видозмінами у структурі й у правилах стильового оформлення, технологічними доповненнями, а також спробами систематизувати застосування CSS.
Саме третій рівень (CSS 3) позиціонується розробниками як якоїсь єдиної системи подання стилів в електронному документі, заснованої на використанні спеціальних модулів.

Способи визначення таблиць стилів

Як вже було сказано, будь-яка таблиця стилів CSS повинна бути інтерпретована браузером для того, щоб правила CSS, позначені для конкретних елементів електронного документа, вступили в силу.
Визначення таблиці стилів (стильового шаблону) можливо чотирма способами:
посилання на зовнішній файл. Якщо всі стильові шаблони для конкретного HTML-документа розмістити в одному текстовому файлі (з розширенням ess), то за допомогою спеціального тега <link> з поточного документа можна зробити посилання на зовнішній CSS-файл стильових шаблонів, наприклад:
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="style.css">
Браузер, аналізуючи HTML-код, звернеться за вказаним шляхом і, виявивши вказаний файл стильового оформлення, відобразить елементи сторінки у відповідності з певними правилами CSS.
Слід пам'ятати, що конструкція вказівки шляху до зовнішнього CSS-файлу повинна знаходитися в межах розділу head HTML-документа;
впровадження в документ. Під впровадженням в документ мається на увазі завдання стильової конструкції всередині самої HTML-сторінки, наприклад:
<STYLE TYPE="text/CS3">
<! -
BODY {font-family: Arial, Helvetica;}
INPUT {background-color: ICECECE;}
->
</ STYLE>
Дана конструкція також має бути присутня у розділі head. Для браузерів, які не підтримують CSS взагалі або підтримують лише окремі правила стильового оформлення, опис шаблонів укладається між символами коментарів (за відсутності підтримки CSS браузер пропустить зміст стильових шаблонів, якщо це підтримується, то браузер інтерпретує правила CSS);
включення до тегів конструкції. Будь-який окремий HTML-елемент може бути підданий форматування засобами CSS. Для цього необхідно задати певне правило реалізації того чи іншого тега, наприклад:
<Р ALIGN = "justify" STYLE = "color: 1000000; font-family: Verdana;"> Текст параграфа ...
У цьому випадку задано окреме правило для певного параграфу. Також можна присвоювати окремому HTML-елементу певний клас стильового шаблону:
<TABLE>
<TR>
<TD CLASS="header"X/TD>
<TD CLASS="text"X/TD>
</ TR>
</ TABLE>
Опис класів повинно будуватися таким способом (на прикладі впровадження стильового шаблону в документ):
<STYLE TYPE="text/css">
<! -
. Header {font-weight: bold; color: gray;}
. Text {color: black; font-size: llpx;}
->
</ STYLE>
У даному випадку текст табличній осередку класу. Header буде відображатися жирним шрифтом і сірим кольором, а осередки класу. text-звичайним накресленням, чорним кольором і розміром шрифту 11 пікселів;
імпортування. Імпортування стильового шаблону CSS, по суті, аналогічно вказівкою посилання на зовнішній файл:
<STYLE TYPE-"text/css">
<! -
@ Import: url (style.ess);
->
</ STYLE>
Всі чотири способи визначення стильового шаблону CSS можна використовувати одночасно в межах одного HTML-документа (лістинг 9.1). Така можливість дозволяє задавати основне правило CSS, наприклад, у вигляді зовнішнього файлу шаблонів, а для виняткових або рідкісних HTML-елементів - окремі конструкції або в теге <style>, або в кодових конструкціях самих тегів.
Лістинг. Поєднання різних способів визначення стильового шаблону CSS
<HTML> <HEAD>
<Т1ТЬЕ> Поєднання різних способів визначення CSS </ TITLE>
<LINK REL="stylesheet" TYPE="text/css" HREF="style. Css"> <STYLE TYPE="text/css"> <! -
P {text-align: justify; color: green;}
. Title {color: blue; font-weight: bold; font-size: 16px;} ->
</ STYLE> </ HEAD>
<BODY BGCOLOR="#FFFFFF" TEXT="black" LINK="|OOFFOO" ALINK="IOOFFOO" VLINK="blue">
<FONT CLASS="title"> Cnoco6bi визначення шаблонів CSS </ FONT>
Нижче перераховані існуючі способи визначення стильових шаблонів CSS, дано характеристики кожного способу, наведені приклади їх використання.
<UL>
<И> Ссьшка на зовнішній файл
<И> Впровадження в документ
<И> Включення до тегів конструкції
<И> Імпортування
</ UL>
</ BODY>
</ HTML>
Також слід сказати, що використання кожного способу визначення стильових шаблонів CSS може бути пов'язано з деякими мінусами.
У випадку помилки інтерпретації HTML-коду браузером, поганий зв'язок із сервером і пр. зовнішній файл CSS може не завантажитися, внаслідок чого стиль для потрібних елементів HTML не буде перевизначений.
Якщо зовнішній файл CSS включає занадто велика кількість стильових шаблонів (що впливає на кінцевому розмірі файлу), то існує ймовірність того, що браузер не зможе повністю інтерпретувати файл CSS або взагалі вичерпає ліміт часу по завантаженню даних. У першому випадку стилі для частини елементів не будуть перевизначені (браузер встигне "виявити" тільки ті правила, які розміщені у верхній частині CSS-файлу). У другому випадку всі елементи сторінки залишаться без зміни, завантажившись за замовчуванням.
При використанні способу включення стилю в сам документ наявність занадто великої кількості шаблонів CSS помітно збільшить кінцевий розмір HTML-сторінки, що позначиться на часі завантаження документа в браузері.
CSS і Dynamic HTML - просто і привабливо! 187
При поєднанні різних способів визначення стильових шаблонів слід враховувати особливості браузерів. Наприклад, Netscape "погано ставиться" до використання символу нижнього підкреслення (_) у вказівці класів для елементів HTML (. News_titie,. _about І т. д.). Також ряд браузерів (і Netscape в тому числі) не підключає стильової шаблон класу, присвоєного комірці таблиці <то> / <тн>: конструкція <то CLASS = "text"> TeKCT </ TD> виведе текст за умовчанням, a <tdxfont CLASS = "text"> TeKCT </ FONT> </ TD> відобразить текст заданим стилем.

Запис шаблону CSS

Групування та успадкування

Будь-яке правило таблиці стилів CSS складається з селектора і визначення шаблону.
Селектор виступає в ролі покажчика стильового правила для певного HTML-елемента або внутрішнього класу (ідентифікатора). Визначення шаблону - це опис стильових правил для визначених елементів HTML. Правила чергуються через крапку з комою і полягають у фігурні дужки.
НЗ {color: blue; font-family: Tahoma, Verdana, Arial;}
У даному прикладі селектором є елемент заголовка нз, для шаблону якого випливає таке визначення: колір - синій, шрифт - Tahoma, або Verdana, або Arial.
Як видно з прикладу, для одного селектора наведений опис, що містить два правила - за кольором заголовка і найменуванню гарнітури. Це говорить про те, що CSS дозволяє групувати кілька стильових правил для одного селектора в рамках єдиного опису шаблону.
Порівнявши запис виду:
НЗ {color: blue;}
НЗ {font-family: Tahoma, Verdana, Arial;}
І
НЗ {color: blue; font-family: Tahoma, Verdana, Arial;}
можна зробити висновок про те, що угруповання правил по селектору дозволяє, по-перше, економити розмір CSS-файлу, по-друге - систематизувати структуру опису шаблону.
Іншою особливістю таблиць стилів CSS є властивість наслідування стильових правил для декількох селекторів одночасно, наприклад:
TD, ТН, Р, DIV {text-align: justify; color: gray: font-size: Юрх;}
Такий запис призначає єдиний стиль відображення текстової інформації для елементів осередки таблиці (<то>, <тн>), а також параграфів (<р>) і блоків (<div>), а саме: тівиравніванія - по ширині, колір - сірий, розмір шрифту - 10 пікселів.

Селектори

В якості селектора CSS можуть виступати:
Про елементи HTML. Перевизначення стилю для конкретного елемента сторінки:
BODY {color: orange;}
У цьому випадку весь текст у межах розділу body буде помаранчевим. При додаванні, наприклад, таблиці призначення стильового шаблону пропаде для тексту всередині осередків;
класи. Використання класів дозволяє перевизначати стиль як для конкретного елемента, так і для будь-якого елемента, якому присвоєно даний клас. Найменування класу починається з точки і зазвичай пишеться малими літерами (допускається використання латинських літер та цифр, але наявність спеціальних символів, нижніх підкреслень та інших нестандартних елементів не рекомендується).
. Red {color: red;}
У цьому випадку будь-який елемент HTML, що дозволяє змінювати колір, буде відображено червоним, якщо йому привласнити клас. red:
<FONT CLASS="red"> TeKCT червоним кольором </ ГОИТ>
АБО
<HR CLASS="red">
Якщо ми доповнимо селектор класу найменуванням конкретного HTML-елемента, то дія стильового правила буде поширюватися тільки на даний елемент:
HR.red {color: red;}
При вказівці класів стильового шаблону слід уважно стежити за тим, чи підтримує HTML-елемент присвоюються тіпереопределенія стилю. Наприклад, запис вигляду:
HR {text-align: justify;}
матиме жодного сенсу, тому що горизонтальний роздільник відноситься до області структурного форматування і не може містити текст, який, згідно стильовому правилом, слід розтягнути по ширині;
ідентифікатори. Запис ідентифікатора починається з символу # (дієз) і закінчується найменуванням:
fblack {background-color: black;}
Наприклад, присвоївши даний ідентифікатор тегу то, ми отримаємо клітинку таблиці, залиту чорним кольором:
<TD 1П = "Иас1 <"> Осередок чорного кольору </ ТО>
Порівнявши функції селектора класу та ідентифікатора, можна задатися цілком закономірним питанням - чим же відрізняються ці селектори? Дійсно, формат визначення селектора обох типів аналогічний по структурі та привласнення HTML-елементів. Однак селектор ідентифікатора часто застосовується для завдання унікального імені елементу, який задіяний в програмному сценарії (скрипті). На відміну від нього, селектор класу обмежується, в основному, застосуванням у стильових шаблонах.
На закінчення необхідно звернути особливу увагу на неможливість поєднання селекторів різних типів. Не можна одночасно перевизначити стиль для стандартного елемента HTML і для нього ж, але з конкретного класу / ідентифікатором.

Псевдокласи

Псевдокласи називають певні умови форматування HTML-елемента, відповідно до яких браузер підставляє необхідні стильові правила відображення даних. При цьому у вихідній структурі електронного документа такі класи не присутні, вони створюються в процесі інтерпретації HTML-коду браузером.
В основному, псевдокласи призначені для завдання різних типів форматування з кількох різновидів елементів. Розглянемо функціональність псевдоклас на прикладі гіперпосилань.
Згідно зі специфікацією HTML і стандарту CSS, гіперпосилання може приймати чотири стани: невідвідування посилання (link), відвідана посилання (visited), активне посилання (active) і посилання при наведенні курсору миші
(Hover). Перші три СТАНУ (link, visited, active) зазвичай пропис-
вають в теге <body> HTML-документа (рівень CSS 1). Четвертий стан (hover) відноситься до рівня CSS 2 і має на увазі зміна кольору посилання при наведенні на неї курсора миші користувача (подія працює в браузерах Internet Explorer 4 і вище, Opera 5 і вище, Netscape 6 і вище, Mozilla 1.0; браузери більш ранніх версій , а також деякі не особливо поширені браузери не підтримують стан hover).
Ці стани й будуть псевдокласса при записі правил відображення гіперпосилань у стильовому шаблоні:
A: link {color: blue;}
A: active {text-decoration: underline;}
A: visited {color: gray;}
A: hover {color: orange;}
У даному випадку всі присутні в електронному документі гіперпосилання будуть відображатися у відповідності із заданим стильовим правилом. Проте часто виникає необхідність візуально виділити одні посилання щодо інших. Для цього поряд з псевдокласса використовуються звичайні селектори класів:
A: active.red {color: red;} A: hover.red {color: blue;} A: active.white {color: white;} A: hover.white {color: black;}

Застосування таблиць стилів CSS

Перш за все слід зазначити, що при визначенні стильових таблиць далеко не завжди властивості стандартного HTML-елемента відповідають опису шаблону стилю. Наприклад, в HTML для жирного накреслення використовується тег-контейнер <в> (<strong>), а в CSS - конструкція font-weight: bold; (для елемента або селектора). Для виділення тексту підкресленням в HTML передбачений тег <і>, а в CSS використовується запис виду
text-decoration: underline; І Т. Д.
У рамках даної книги, присвяченої застосуванню мови розмітки HTML, складно розповісти про всі властивості перевизначення стилю за допомогою CSS. Тому ми зупинимося лише на деяких аспектах використання каскадних таблиць стилів, а саме: на форматування тексту, структурному форматування та організації користувацьких форм.

CSS у форматуванні тексту

CSS надає розробнику електронних документів набагато більш широкий набір можливостей роботи з текстовою інформацією, ніж стандартний HTML. Крім способів виділення тексту (підкреслення, курсив, жирне накреслення, вибір гарнітури і розмір шрифту), за допомогою засобів CSS можливо змінювати такі параметри, як міжбуквений і міжрядковий інтервал, тірегістра (малі та великі літери) та багато іншого.

Одиниці виміру в таблицях стилів

Всі одиниці вимірювання властивостей елементів в CSS можна розділити на абсолютні та відносні (табл. 9.1).
Абсолютні одиниці вимірювання використовуються у випадку, коли відомі характеристики того пристрою, що відображає інформацію.
Відносні одиниці виміру визначають масштаб форматіруемого елемента щодо інших елементів, що дозволяє зберегти першо-зданность документа при виведенні на передавальний пристрій, характеристики якого заздалегідь не відомі.
  Одиниці виміру CSSАбсолютні

Відносніin (дюйм ~ 2,5 см)
mm (міліметр)
cm (сантиметр)
pt (пункт ~ 1 / 7 дюйма)
рс (піка = 12 пунктів)

em (висота шрифту елемента)
ех (висота літери х)
рх (пікселів)
% (Процентне співвідношення)У табл. 9.2 наведені найбільш поширені властивості форматування тексту в CSS.
Властивості форматування тексту в CSSВластивість
font-family
font-size
font-style
font-weight
font-variant
text-decoration text-align text-transform letter-spacing
line-height Color Background-color

Формат запису
font-family: Tahoma, Arial;
font-size: llpx; font-style: italic; font-weight: bold;
font-variant: small-caps;
text-decoration: underline;
text-align: right;
text-transform: uppercase;
letter-spacing: lem;
line-height: 5mm; color: tFFFFFF;
background-color: white;

Функція
Вибір гарнітури для відображення (допускається перерахування кількох назв через кому)
Розмір шрифту
Вибір нахилу тексту (курсив)
Наявність / відсутність жирного накреслення
Перетворення малих літер у прописні зі зміною пропорцій
Підкреслення тексту
Визначення типу вирівнювання тексту
Вибір регістру літер міжбуквений інтервал
Міжрядковий інтервал Колір тексту Колір фону тексту

<FONT CLASS="text">
CSS надає розробнику електронних документів набагато більш широкий набір можливостей роботи з текстовою інформацією, ніж стандартний HTML. Крім способів виділення тексту (<FONT STYLE="text-decoration: underline;"> підкреслення </ ГОМТ>, <FONT ID="kursiv"> KypCMB </ FONT>, '<FONT STYLE = "font-weight: bold; "> жирне накреслення </ ГОИТ>, <FONT STYLE= "font-family: Times New Roman;"> вибір гарнітури </ ГОИТ> і <SPAN CLASS="font"> pa3Mep шрифту </ ЗРШ>), за допомогою засобів CSS можливо <FONT С1АЗЗ="со1ог"> змінювати такі параметри </ ГОИТ>, як <FONT STYLE= "letter-spacing: Зрх;"> міжбуквений </ РОМТ> і міжрядковий інтервал, <FONT STYLE = "text-transform: uppercase; "> тірегістра </ ЕОМТ> (малі та великі літери) та багато іншого.
</ FONT> </ BODY> </ HTML>

Структурний форматування

Також каскадні таблиці стилів CSS привнесли багато нового і помітно розширили функціональність форматування структурних елементів електронного документа: р, div і пр.
У табл. 9.3 наведені найбільш поширені властивості структурного форматування в CSS.
Таблиця 9.3. Властивості структурного форматування в CSSlist-style-image list-style-image: url («bullet.gif");

Властивість
margin

border-width border-style border-color list-style-type

Формат запису
border-width: 20px;
border-style: solid;
border-color: gray;
list-style-type: square;
margin: Ipx 2px 3px 4px;

Функція
Ширина кордону структурного елементу
Ті декоративного відображення межі елементу
Колір кордону структурного елементу
Тінумерованного або маркірованого списку
Вказівка ​​шляху до графічного маркеру
Визначення розміру поля щодо верхнього, правого, ниж-

JavaScript

JavaScript - мова підготовки сценаріїв, що дозволяє зробити Web-сторінки більш інтерактивними і функціональними. Після його вивчення ви зможете займатися розробкою Web-додатків на якісно новому рівні. Для написання сценаріїв JavaScript обов'язково потрібне знання мови HTML. У цьому розділі ви отримаєте перше уявлення про JavaScript ще до того, як почнете створювати свій перший сценарій.
Тут наводиться така інформація:
Q важливість вивчення JavaScript; а історія JavaScript;
а деякі відмінності між мовами підготовки сценаріїв і мовами програмування, а інструменти, необхідні для написання сценаріїв JavaScript.

Використання JavaScript

Придивіться до сайтів, які ви відвідуєте. На кожній сторінці міститься текст і деяку кількість картинок. Бути може, є годинник, що показує час, або "що біжить текст у рядку стану браузера. Можливо, на сайті є форма, яку потрібно заповнити. Якщо пропустити яку-небудь графу анкети, то з'явиться повідомлення про помилку. На деяких сторінках зустрічаються рухаються по екрану зображення або текст, що змінюється при клацанні миші.
Таким чином, ви можете спостерігати JavaScript в дії, а створити подібні ефекти може будь-яка людина, що знає цю мову. Причому без особливих зусиль.
Рекомендація Слід поспостерігати за тим, що створюють за допомогою Java Script інші розробники. Це відмінний спосіб знайти свіже рішення.
Прочитавши цю книгу, ви не тільки освоїте JavaScript (замість того, щоб просто копіювати і вставляти в Web-сторінку готові сценарії), але й довідаєтеся безліч цікавих ідей, реалізувати які ви зможете самі - за допомогою JavaScript.

Важливість вивчення JavaScript

Корисно вивчити JavaScript хоча б через його широкого розповсюдження в мережі. Величезна кількість Web-сторінок зроблено з використанням сценаріїв (по самих різних причинах), і сайти без них здаються бляклими й нудними. Яким би цікавим не був зміст сайту, деякі відвідувачі відразу захочуть піти. Звичайно, немає сенсу заперечувати важливість текстового змісту для будь-який Web-сторінки, однак використання JavaScript не тільки поліпшить подачу матеріалу, але й зробить вашу сторінку більш запам'ятовується.
Рекомендація Запам'ятайте: єдине, що відрізняє користуються успіхом сайти від невдалих, - їх зовнішній вигляд. Чим цікавіше оформлений сайт, тим він популярніший.
Попередження Остерігайтеся використання знайдених в мережі сценаріїв, призначених для копіювання та вставки. Як правило, вони не відрізняються гарною якістю і, що найгірше, дублюються на тисячах сайтів. Вивчення JavaScript позбавить вас від такої практики і дозволить створювати оригінальні запам'ятовуються Web-сторінки.
Можна знайти ще безліч причин для вивчення та використання JavaScript. Сценарій всього в декілька рядків допомагає відвідувачам сайту відшукати сторінку, що відповідає їх браузеру і настановам, або автоматично підрахувати суму колонок у формі замовлення. Подібні «дрібниці» не розраховані на зовнішній ефект, але вони свідчать про високий рівень професіоналізму розробника і знанні їм етики ділових відносин.

JavaScript у дії

Ознайомившись із цією главою, ви зможете нарешті створити свій перший сценарій. Ви почнете освоювати ази JavaScript на конкретних прикладах. На ваш розгляд пропонується наступне:
а основні поняття JavaScript, такі як синтаксис, розмітка, коментарі та ін; а деякі терміни мови JavaScript і причини, з яких він стосується
до об'єктно-орієнтованим мовам програмування; Q створення і читання сценарію JavaScript; а використання JavaScript для виведення і введення інформації.

Введення / виведення інформації за допомогою JavaScript

У цьому розділі наводяться зразки сценаріїв JavaScript. Ретельно опрацювати кожен з них, вводячи код з клавіатури. Слід потренуватися на елементарних прикладах, перш ніж переходити до більш складним.
Дослідження можливостей введення і виведення інформації - це не тільки чудовий привід навчитися створювати сценарії JavaScript, що забезпечують двосторонній зв'язок з користувачем, але і прекрасний початок вашого професійного шляху.
У обчислювальній техніці все засновано на введення і виведення даних. Без цього нічого не відбувається. Текстовий процесор не виконує жодних дій, поки користувач не введе будь-яку інформацію (символи, що набираються на клавіатурі), і лише потім ця інформація відображається на екрані, роздруковується або зберігається на жорсткому диску.
Тепер ви навчитеся як вводити інформацію за допомогою JavaScript, так і виводити її у вигляді різноманітних вікон повідомлень. (Якщо вам доводилося блукати по мережі довше декількох хвилин, то вам вони вже зустрічалися.)
На рис. 3.1, 3.3 та 3.5 показані вікна повідомлень трьох типів у браузері Internet Explorer, а на рис. 3.2, 3.4 та 3.6 - в браузері Netscape Navigator.
Всі ці вікна створені на мові JavaScript:
a Alert (Попередження) - служить для виведення інформації;
a Confirm (Підтвердження) - призначено для виведення інформації і дозволяє користувачеві зробити вибір у формі відповіді Так / Ні на запитання;
a Prompt (Запит) - служить для виведення інформації і дозволяє користувачеві ввести відповідь з клавіатури.

Об'єкти, методи і властивості

Ви, ймовірно, чули про те, що JavaScript - об'єктно-орієнтована мова. Але що це означає? Щоб це зрозуміти, вам слід ознайомитися з трьома термінами:
Q об'єкти;
а методи;
а властивості.
Спочатку розглянемо їх у загальних рисах. Чим далі ви просунетеся у вивченні JavaScript, тим частіше вам доведеться ними користуватися, так що більш близьке знайомство залишимо на майбутнє.
Об'єкти
Говорячи простою мовою, об'єкт (object) - це який-небудь предмет. Подібно до того, як в реальному світі все одухотворені і неживі предмети є об'єктами (машини, собаки та ін), об'єктами вважаються і складові комп'ютерного світу.
Що стосується JavaScript, його об'єкти знаходяться всередині браузера. Це, зокрема, вікно браузера, форми та їх частини, наприклад кнопки та текстові вікна. У JavaScript також є власна група вбудованих об'єктів, до яких відносяться масиви, дані і т.д. Зараз вам не обов'язково фіксувати на цьому увагу, оскільки всі ці об'єкти будуть розглянуті пізніше. Поки ви повинні засвоїти лише необхідні визначення.
Саме завдяки наявності об'єктів мова JavaScript вважається об'єктно-орієнтованим. Мова організований навколо об'єктів, а не дій, або, інакше кажучи, орієнтований на дані, а не на логіку. При об'єктно-орієнтованому програмуванні першочергова увага приділяється об'єктам, з якими здійснюються деякі маніпуляції, а не логічним правилам, необхідним для таких маніпуляцій. Перевагою такого підходу є не лише полегшення програмування (або написання сценарію), але і в те, що кожна дія можна виконати різними способами.
Методи
Метод (method) - це дії, які може виконувати об'єкт. У реальному світі у об'єктів теж є які-небудь методи. Машини їздять, собаки гавкають, долар купується і т.д. У нашому випадку alert () є методом об'єкта Window, тобто об'єкт Window може видавати користувачу будь-яке попередження у вікні повідомлень. Прикладами інших методів є відкриття і закриття вікон, натискання кнопок. Тут мова йде про три методи: open (), close () і click (). Зверніть увагу на круглі дужки. Вони означають, що методи, на відміну від властивостей, використовуються.
Властивості
У всіх об'єктів наявні властивості (properties). Якщо ви і далі будете дотримуватися аналогії з об'єктами реального світу, то виявите, що всі предмети мають якимись властивостями: у машин є колеса, а у собаки - шерсть. Що стосується JavaScript, то у такого об'єкта, як браузер, є назва і номер версії.

Управління даними за допомогою змінних

У попередньому розділі ви навчилися використовувати JavaScript для відображення на екрані вікон повідомлень трьох типів, що служать для введення-виведення інформації. Однак приклади сценаріїв, які ви бачили, не відрізнялися гнучкістю. Ви всього лише доповнювали сценарій повідомленнями, які хотіли вивести на екран. Будь-який текст, поміщений у вікні запитів, зникав після клацання по кнопці вибору. У цьому розділі ви дізнаєтеся, як змінити цю ситуацію. Тут розглянуто використання значень і змінних в JavaScript.

Значення в мові JavaScript

Найцінніше в нашому світі - це інформація. Кожен фрагмент інформації в JavaScript розглядається як значення (value). Так як інформація може бути дуже різноманітною, є різні категорії значень. Найпростіші типи даних в JavaScript прийнято називати основними типами (primitive types).
Три основних типи даних:
а рядок (string); а число (number), а логічне вираз (boolean).
Рядки
Можливо, найпоширенішим типом даних є рядок. Рядок - пов'язаний набір символів, що включає в себе літери, знаки пунктуації та цифри. В JavaScript рядки найчастіше представляють собою будь-який текст:
Привіт і ласкаво просимо!
Хто ви?
Мій зріст - шість футів.
Рядки, що вставляються в сценарій JavaScript, полягають в подвійні або одинарні лапки, наприклад:
"Привіт і ласкаво просимо!"
Причина використання двох типів лапок полягає в тому, що подвійні лапки (") можуть міститися всередині рядка, укладеної в одинарні лапки ('), і навпаки. Наприклад:
"J'm 6 feet tall"
'"Хто ви?" - Запитав він. '
Рядок може і зовсім не містити символів. У цьому випадку вона називається порожнім рядком і позначається порожніми лапками:
Числа
JavaScript сприймає два типу чисел. Це цілі числа (integer) і числа з пла вающей точкою (floating-point number).
Цілі числа
Включають в себе позитивні цілі числа, наприклад 1,2,3, негативні цілі числа, наприклад -1, -2, -3 і нуль - 0.
Хоча більшість чисел, використовуваних в JavaScript, записуються в десятеричній системі числення, можуть застосовуватися також вісімкова і шестнадца-терічная системи.
Примітка У книзі використовується тільки десятеричная система числення.
Числа з плаваючою точкою
Числа з плаваючою точкою є числа з дробовою десятковою частиною:
3.1415926535897932384626433832795
Або це числа, виражені в експоненційному вигляді:
3.76е2
Примітка При експоненційної запису числа символ <se »у верхньому або нижньому регістрі означає« 10 у степені »-.
Число, що починається з нуля і що містить десяткову точку, вважається числом з плаваючою крапкою.
Попередження Число, що починається з декількох нулів і містить десяткову крапку (наприклад, 005.5) сприймається як помилка.
У табл. 4.1 наводяться приклади чисел, що використовуються в JavaScript, щоб вам простіше було освоїтися з ними.
Великі й маленькі числа
Таблиця 4.1. Приклади чисел, що використовуються в JavaScript
Число
Опис
Десятковий еквівалент
91
Ціле число
91
4.56е2
Число з плаваючою точкою
456
0.001
Число з плаваючою точкою
0.001
00.001
Помилка
0.001
Чотири рівних числа
0.001
.001
з плаваючою точкою
1е-3
1.0е-3
Числа, що використовуються в JavaScript, можуть бути як дуже великими, так і дуже маленькими. Під дуже великими маються на увазі величини до 10 308 (одиниця з трьомастами вісьмома нулями), а під дуже маленькими - Ю ~ 308 (нуль цілих з трьомастами сімома нулями і одиницею після коми).
Булеві вирази
Булеві вирази відрізняються від рядків і чисел тим, що можуть приймати лише два значення: true (істина) і false (брехня).
Булевими ці вирази названі на честь англійського математика Джорджа Буля (1815-1864).
Нижче поміщені приклади булевих виразів:
Собака гавкає = true
У собаки п'ять ніг = false
До булевим виразами повернемося в главі 6, де будуть розглядатися вираження та умови. Поки вам потрібно просто знати, що такий тип даних існує і може використовуватися в JavaScript.
Особливі типи даних: числа, невизначені і невизначені вирази
Крім розглянутих типів даних, зустрічаються ще кілька основних, менш очевидних типів. Далі подаємо чотири числових значення:
а позитивна нескінченність;
Про негативна нескінченність;
а позитивний і негативний нуль;
а неіснуюче число (not a number - NaN).
Є ще два спеціальні типи даних:
а невизначений (null);
а невизначуваним (undefined).
Що стосується перших чотирьох типів, то вам не доведеться працювати з ними (не будете ж ви вводити в програму нескінченне число). Під неіснуючим числом розуміється результат безглуздої математичної операції (наприклад, ділення на нуль). Нескінченністю вважається значення, перевищує 10 308 (наприклад, результат піднесення 10 300 в квадрат), і воно також не має для вас особливого значення (якщо тільки не свідчить про помилку).
Невизначений тип може мати тільки одне значення - null. У даному випадку це свідчить про повну відсутність корисної інформації або яких-небудь даних.
Зрозуміти, що таке невизначуваним тип даних, дещо складніше. Тут теж можливо тільки одне значення (undefined), що є найчастіше тим же, що і null. У найбільш екстремальних випадках undefined стає поганою ознакою (особливо якщо видається у вигляді результату відвідувачеві сторінки) і свідчить про недоліки вашого сценарію.

Змінні в мові JavaScript

Тепер, коли вам відомо про використовувані в мові JavaScript значеннях, ви готові до того, щоб увійти у світ змінних (variable) JavaScript.
Змінні мають величезне значення не тільки в JavaScript, але і у всіх мовах програмування. Без їх використання важко обійтися, а з їх допомогою ви зможете керувати всіма типами даних.
Змінна - це ім'я, що привласнюється комірці пам'яті комп'ютера, що зберігає певні дані під час виконання сценарію JavaScript. Можливо, це визначення здається дещо складним, але насправді користуватися змінними дуже просто.
Створення змінних
У мові JavaScript змінні створюються досить легко. Давайте повернемося до стандартного шаблону HTML, щоб відразу ввести вас в курс справи:
<html>
<head>
<11Ь1е> Проста сторінка </ (: І: 1е>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>
Перш за все потрібно створити змінну. Це можна зробити двома шляхами: оголосивши її заздалегідь або створивши «на льоту». Спочатку будуть розглядатися змінні, які оголошуються заздалегідь. Пізніше в цьому розділі розповідається, яким чином вони створюються «на льоту».
Приклад. Щоб оголосити (створити) змінну, в мові JavaScript використовується оператор var, слідом за яким вказується ім'я, яке ви хочете присвоїти змінної. У даному прикладі оголошується змінна під назвою msg:
<html>
<head>
<Ь1 (: 1е> Проста сторінка </ {: 1 (; 1е>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var msg;
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>
Оператор рівноцінний закінченому пропозицією в англійській мові. Більш докладно мова про це піде в сьомому розділі.
Ось що слід знати про імена змінних:
а в іменах змінних можна використовувати символи нижнього і верхнього регістру або поєднання того й іншого;
а до оголошення змінної її значенням вважається undefined;
Q ім'я змінної не може починатися з цифри;
а в іменах змінних неприпустимі прогалини; якщо необхідний роздільник, використовується символ підкреслення (_);
а в іменах змінних слід уникати символу долара ($) оскільки він не сприймається, браузерами Internet Explorer 3.02 (підтримує JScript 1.0) і Netscape Navigator 2.02;
а слід уникати використання імен змінних, що відрізняються лише символами верхнього й нижнього регістра (наприклад, msg і MsG), оскільки JScript 1.0 не зуміє їх розрізнити.
Розглянемо наступні приклади коректних імен змінних:
msg
Hello_all Msgl Msg_l
Наведені нижче імена змінних або є неприпустимими, або їх слід уникати:
a Imsg - починається з цифри;
Qhelloall-містить пробіл;
a var-зарезервоване слово JavaScript;
Q dollar $ - в імені міститься символ $;
а msg і Msg - не використовуйте такі імена в одному сценарії, оскільки розрізняються вони тільки регістром.
Приклад. Якщо ви хочете присвоїти значення тільки що оголошеної змінної, це можна зробити в тому самому рядку:
<html>
<head>
<title> npocTaH cTparoma </ title>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var msg = "Ласкаво просимо у світ змінних JavaScript!";
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>

Масиви JavaScript і Escape-послідовності

У попередньому розділі ви навчилися користуватися змінними. У цьому розділі ви дізнаєтеся про новий різновид змінних, які здатні зберігати в собі кілька значень, - про масивах. Тут розповідається:
а як користуватися масивами;
а як створюються масиви;
а як створюються елементи масиву;
а як користуватися знаками перемикання коду.

Як користуватися масивами

Масив (array) - потужний засіб програмування для будь-якої мови, в тому числі в JavaScript. Масив дозволяє зберігати кілька незалежних значень в одній змінної. Зазвичай ці значення якось пов'язані (наприклад, назви днів тижня). Перевага масивів полягає в тому, що правильне їх використання значно спрощує код і допомагає уникнути створення безлічі змінних з схожими іменами.
Отже, подивимося, як слід створювати масиви і користуватися ними.
Приклад. В першу чергу вам потрібно створити масив:
<html>
<head>
<title> npocTan сторінка </ Ь1 (; 1е>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var days_of_week = new Array (7);
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>
Ця проста рядок сценарію призводить до декількох різних наслідків:
а створюється мінлива days_pf_week;
а за допомогою new Array () вказує, що нова змінна є масивом; а визначається розмір масиву (в даному випадку - 7).
Таким чином, створено сім порожніх клітинок, або елементів, яким потрібно присвоїти деякі значення.
Ввести значення досить просто, тільки не забувайте відстежувати, яке значення присвоюється кожному елементу.
days_of_week [x] = значення;
У даному випадку х означає номер елемента.
Перш за все зверніть увагу, як JavaScript нумерує елементи. Він розглядає перший елемент масиву не як перший (з номером 1), а як нульовий (з номером 0). Тобто в даному прикладі днях тижня будуть відповідати порядкові номери від 0 до 6, а не від 1 до 7.
Приклад. Отже, щоб привласнити відповідне значення першого елемента масиву (в даному випадку це понеділок), виконуються наступні дії:
<html>
<head>
<title> ripocTaH сторінка </ (; 1 <: 1е>
<script language=" JavaScript">
<! - - Маскуємо!
var days_of_week = new Array (7), •
days_of_week [0] = "Понеділок";
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>
Приклад. Слідуючи цим зразком, ви можете заповнити масив відповідними значеннями:
<html>
<head>
<title> npocTafl CTpaHHt [a </ title>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var days_of_week = new Array (7);
"Понеділок", "Вівторок"; "Середовище"; "Четвер"; "П'ятниця"; "Субота"; "Неділя";
days_of_week [0]
days_of_week [1]
days_of_week [2]
days_of_week [3]
days_of_week [4]
days_of_week [5]
days_of_week [6]
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body> </ html>
Тепер ви можете витягувати з масиву значення елементів. Як раніше елементам присвоювалися значення за допомогою імені змінної (в даному випадку days_of _week) та зазначеного в квадратних дужках номера елемента (наприклад, days_of_week [2]), так тепер цей формат використовується для видобування значень з масиву.
Приклад. Таким чином, щоб вивести на екран значення третього елемента у вікні попереджувальних повідомлень, виконуються наступні дії:
<html>
<head>
<± 1 (; 1е> Проста cTpamma </ title>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var days_of_week = new Array (7), •
days_of_week [0] = "Понеділок";
days_of_week [1] = "Вівторок";
days_of_week [2] = "Середовище";
days_of_week [3] = "Четвер";
days_of_week [4] = "П'ятниця";
days_of_week [5] = "Субота";
days_of_week [6] = "Неділя";
alert (days_of_week [2]);
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body>
</ Html>
Примітка Не забувайте, що рахунок елементів масиву починається з нуля.
Приклад. Тут представлений ще один спосіб, яким досягається той же результат:
<html>
<head>
<title> npocT3H cTparama </ title>
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var days_of_week = new Array (7);
days_of_week [0] = "Понеділок";
days_of_week [1] = "Вівторок";
days_of_week [2] = "Середовище";
days_of ^ week [3] = "Четвер";
days_of_week [4] = "П'ятниця";
days_of_week [5] = "Субота";
days_of_week [6] = "Неділя";
var x = 2;
alert (days_of_week [x]);
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
</ Head>
<body>
</ Body>
</ Html>
У даному випадку створюється змінна х і їй присвоюється значення 2. Потім ім'я змінної х вказується у квадратних дужках, в результаті чого з масиву витягується елемент з номером 2.

Вирази, умови, операції, рядки і числа

З попередньої глави ви дізналися, як в JavaScript користуватися змінними і масивами для збереження інформації. У цьому розділі ви закріпите засвоєний матеріал і навчитеся працювати з цією інформацією. Тут розглядаються такі поняття:
а вираження;
а умови;
а різні операції та способи їх використання;
G перетворення рядка в число і навпаки.

Що таке вираження і умови

При вивченні будь-якої мови програмування (і JavaScript в тому числі) час від часу доводиться відволікатися на попутні зауваження. Давайте на хвилину відірвемося від вправ і розглянемо нові терміни.
Вирази та умови
За допомогою змінних і масивів ви зберігаєте в пам'яті комп'ютера будь-яку потрібну вам інформацію в різних видах. Однак згодом ви можете зробити з цією інформацією щось більше, ніж просто вивести її на екран або помістити у вікно попереджувальних повідомлень. Ви можете змінити її, керувати нею або піддати її перевірці. Для цих цілей і призначені вираження та умови.
Вирази (exdivssions) використовуються для комбінації двох або більше значень, у результаті чого виходить третій, нового значення. Прикладом може служити сума в наступному виразі:
1 + 2 = 3
Ви скомбінували два значення (1 і 2), щоб одержати третє (3). Ось ще один приклад:
3 + 3-1 = 5
Тут комбінація трьох значень (3,3 і 1) призводить до появи нового значення (5).
Умови (conditions) дозволяють порівнювати величини і визначати логічне значення - true або false. Нижче наводиться приклад умови:
Лимони жовті? Так.
Або інший приклад:
3 + 3 = 6? Так.
Зауважте, що на обидва ці питання можна дати тільки дві відповіді - так чи ні (хоча на питання про лимони можна відповісти «напевно»). У мові JavaScript (і в інших комп'ютерних мовами) використання умов має на увазі тільки два результати - так чи ні.
Вивчення JavaScript корисно ще й тим, що в процесі навчання ви отримуєте уявлення про інші мови програмування. До того ж після освоєння однієї мови легше опановувати іншими.

Знайомство з операціями

У виразах і умов дані комбінуються з допомогою операцій (operator). Якщо маніпуляції здійснюються з якою-небудь однієї величиною, то така операція іменується операцією з одним операндом (unary operator). Якщо таких величин дві, то операція називається операцією з двома операндами (binary operator), а якщо три - операцією з трьома операндами (ternary operator).
Давайте розглянемо найбільш часто використовувані операції.
Арифметичні операції
Арифметичні операції - це всім відомі математичні дії:
а додавання (+);
1 + 3 = 4 а віднімання (-);
2-1 = 4 Q ділення (/);
4 / 2 = 2 а множення (*);
2 * 2 = 4 а залишок від ділення (%).
9% 5 = 4
Це були операції з двома операндами.
Єдина арифметична операція, яка потребує поясненні, - залишок від ділення. Тобто 9 ділиться на 5 з залишком 4. Іноді цю операцію також називають взяттям по модулю. При використанні цілих чисел результат також буде представляти собою ціле число. Але якщо мова йде про дійсних числах (з плаваючою точкою, не цілих), в результаті вийде дійсне число. Наприклад:
5.5% 2.2 = 1.1
Будьте уважні при використанні цих операцій, оскільки при некоректному їх виконання вони можуть привести до результатів NaN (неіснуюче число) або Infinity (нескінченність). Прикладом такої проблемної операції є розподіл на нуль.
Приклади сценаріїв JavaScript
Далі описується кілька прикладів використання арифметичних операцій. Тут наводиться тільки вміст блоку SCRIPT. Всі приклади створені на основі шаблону.
Приклад. Операція додавання (+) -.
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var а = 6, b = 4;
alert (a + b);
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
Приклад. Операція віднімання (-) -.
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
var а = 6, b = 4;
alert (a - b);
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>

Рис. 6.2. Використання операції віднімання
Приклад. Операція ділення (/) -.
<script language="JavaScript"> <! - Маскуємо! var a = 6, b = 3; alert (a / b);
Операції порівняння
Операції порівняння використовуються для зіставлення виразів. До них належать такі операції:
а менше (<);
5 <6
а менше або дорівнює (<=);
6 <= 6 або 6 <= 7
а більше (>);
7> 4
а більше або дорівнює (>=);
5> = 5 або 5> = 4
а одно (==);
5 == 5
а не дорівнює (!=).
5! = 3
Це були операції з двома операндами.
У цих прикладах порівнюються числові дані, але ті ж самі операції можуть виконуватися і з рядками (про це мова піде пізніше). Єдина умова полягає в тому, що потрібно зіставити величини, що відносяться до одного і того ж типу. В іншому випадку JavaScript спробує перевести дані з одного типу в інший, що не завжди вдається. Щоб уникнути помилок, порівнюйте дані тільки одного типу.
Логічні операції
Принцип дії логічних операцій не так очевидний. Їх функції стануть зрозумілішими, коли ви почнете використовувати їх з операторами, наприклад з оператором if.
Далі перераховані три логічні операції:
а логічне І (and);
& & А логічне АБО (ог);
II а логічне НЕ (not).
i
Логічне І і логічне АБО - операції з двома операндами, а логічне НЕ - операція з одним операндом. Вони дозволяють звести воєдино результати порівнянь декількох змінних.
Логічне І (& &) означає, що обидві частини вираження повинні бути істинними. Як приклад з життя можна взяти думки водія перед натисканням на педаль гальма: машина їде дуже швидко & & треба загальмувати.
Логічне АБО (II) означає, що, принаймні, одна частина висловлювання повинна бути істинною. Знову уявімо собі думки водія перед тим, як він включає фари: темніє II погана видимість.
Логічне НЕ змінює значення істина / неправда на зворотне. Наприклад, фари включають, коли! світлішає (тобто коли темніє).
Можливо, щось здасться вам незрозумілим. Не хвилюйтеся - у вас буде безліч можливостей відпрацювати ці операції, і до того моменту, коли ви перейдете до складання справжніх сценаріїв JavaScript, вам все стане ясно.
Операції з одним операндом
Як видно з назви, ці операції здійснюються з одного величиною. До них відносяться:
а Префіксне і постфіксні зростання (increment);
+ +
а Префіксне і постфіксні зменшення (decrement);
а унарний плюс;
+ А унарний мінус.
Унарний мінус змінює знак вираження на протилежний. З усіх чотирьох операцій це найпростіша. Крім того, унарний плюс використовується не для зміни знака, а для перетворення операнда в число (наприклад, якщо це був рядок).
Префіксне / постфіксні зростання / зменшення дозволяє збільшити або зменшити значення змінної на одиницю. Однак результати виконання цих операцій залежать від того, префіксная це операція або постфіксній.
Результат використання префіксной операції простіше передбачити: якщо а = 5, то + + а + 2 = 8, тому що значення змінної а було збільшено на одиницю, перш ніж до нього додали число 2. У той же час
- А + 2 = 6,
тому що значення змінної а було зменшено на одиницю, перш ніж до нього додали число 2.
Постфіксні операції діють інакше, оскільки зростання або убування проводиться тільки після використання старого значення у вираженні. Таким чином, якщо а = 5, то а + + + 2 = 7, тому що збільшення на одиницю буде виконано після обчислення значення виразу. Це справедливо і для наступного виразу:
а - + 2 = 6,
тому що зменшення змінної а на одиницю буде виконано після використання у виразі колишнього значення.

Створення сценаріїв за допомогою функцій і подій

До цих пір ваші сценарії JavaScript складалися з операторів, що виконуються за
отже - від першого до завершального. Це оптимальне рішення для про
стих сценаріїв, але в більшості випадків при завантаженні сторінки виконувати сце
нарій цілком не потрібно. Наприклад, ви хочете, щоб кілька операторів були
задіяні спочатку, а інші - в будь-який інший момент. Саме тоді
вам будуть потрібні функції. %
У даній главі розглядаються наступні питання:
а визначення функції;
а застосування функцій;
а використання подій для виконання функцій;
а обмін інформацією;
а оператор return.
Що таке функція
Функція (function) - це група операторів, призначених для певної мети і об'єднаних під загальним ім'ям. Функція має наступний вигляд:
function імяфункціі ()
{
оператори;}
На початку функції поміщається слово function, за яким вказується її ім'я (наприклад, yourMessage). Після імені ставляться круглі дужки (your-Message ()). Їх відсутність призводить до помилки.
Примітка Поки круглі дужки залишаються порожніми. Трохи пізніше ви дізнаєтеся, для чого вони використовуються.
Після круглих дужок йдуть відкриває і закриває фігурні дужки, між якими поміщаються оператори.
У кожної функції має бути ім'я, причому імена функцій, використовуваних на одній сторінці, не повинні повторюватися. Функція запускається (активізується або викликається) з Web-сторінки.
Ваша перша функція
Приклад. Теорія може здаватися вам занадто складною, поки ви не перейдете до практики. Давайте відразу створимо першу функцію. Виконайте наступні дії:
1. Відкрийте HTML-шаблон у текстовому редакторі.
2. Надрукуйте в блоці SCRIPT слово function і дайте функції ім'я, наприклад
yourMessage (не забудьте про круглі дужках у кінці рядка):
<script language=" JavaScript ">
<! - - Маскуємо!
function yourMessage ()
/ / Знімаємо маскування. -> </ Script>
3. Потім додайте пару фігурних дужок:
<script language=" JavaScript ">
<! - - Маскуємо!
function yourMessage ()
/ / Знімаємо маскування. -> </ Script>
Попередження Пам'ятайте, що на початку ставиться відкриває фігурна дужка ({), а в кінці - закриває (}). Поширена помилка новачків полягає в тому, що вони живлять дужки місцями, в результаті чого сценарій не працює.
4. Далі додайте простий оператор:
<script language="JavaScript">
<! - Маскуємо!
function yourMessage ()
{
alert ("Ваша перша функція!");
}
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
5. Збережіть результат, відкрийте його в браузері і подивіться, що вийшло.
Звичайно, спочатку ви нічого не побачите. Однак з цього зовсім не випливає, що з вашим сценарієм щось не так. Причина в тому, що ви ще не викликали функцію. Це обов'язково потрібно зробити, тому що на відміну від простих операторів у блоці SCRIPT (запускаються відразу) функції автоматично запускатися на виконання не можуть. Вам доведеться дещо додати в сценарій.
Функції в мові JavaScript можуть викликатися декількома способами. Самий простий, хоча і найменш ефективний - вказівка ​​імені функції безпосередньо в блоці SCRIPT:
<script language="JavaScript"> <! - Маскуємо!
yourMessage ();
function yourMessage ()
{
alert ("Ваша перша функція!");
}
/ / Знімаємо маскування. ->
</ Script>
Збережіть сторінку ще раз і відкрийте її в браузері, щоб побачити результат. Поява вікна підтвердження доводить, що ваша функція була викликана й виконана.
Спосіб, за допомогою якого ви викликали функцію в цьому прикладі, - не найвдаліший. По суті, він нічим не відрізняється від простого перерахування операторів у блоці SCRIPT, освоєного раніше.
Переважно викликати одну функцію з іншої. Але, перш ніж ви навчитеся це робити, вам належить дізнатися, яким чином виконуються функції і що таке події (events), оскільки саме вони дають можливість керувати виконанням функцій.
Події
Необхідно зробити так, щоб при виклику функцій всю роботу замість вас виконували події. JavaScript - мова, керований подіями (event-driven). To є все, що відбувається в ньому є результатом події або викликає яке-небудь подія. Відкриття нової сторінки в браузері, переміщення курсору, клацання миші - все це відноситься до подій. У цій книзі вам зустрінуться чотири їх види:
Q onLoad;
а onclick;
Q onMouseover;
Q onMouseout.
Давайте коротко розглянемо кожен з них.
Подія onLoad
Ця подія відбувається після завантаження чого-небудь, наприклад після відкриття сторінки у вікні браузера. Воно вважається таким, що відбувся тільки після завершення завантаження всієї сторінки, включаючи зображення.
Примітка Подія, що відбувається при вивантаженні сторінки (переході на іншу сторінку або закриття вікна браузера), називається onUnload.
Подія onLoad дуже зручно використовувати в сценарії, коли необхідно, щоб функція виконувалася відразу після відкриття сторінки.
Подія onClick
Ця подія відбувається після клацання мишею в певному місці сторінки. Пізніше ви довідаєтеся, що безліч елементів сторінки (гіперпосилання, зображення, кнопки тощо) можуть реагувати на подію onClick. Його рекомендується застосовувати, коли ви хочете створити сценарій, який взаємодіє з користувачем.
Подія onMouseover
Ця подія схоже на подію onCl ick, але відбувається не після клацання мишею, а після наведення курсору на певний елемент сторінки. Подія onMouseover можна пов'язати практично з будь-яким об'єктом Web-сторінки (текстом, зображенням, кнопками, гіперпосиланнями і т.д.). Його також можна використовувати, щоб підвищити рівень інтерактивності сценарію.
Подія onMouseout
Ця подія подібно події onMouseover, але відбувається в тих випадках, коли курсор миші відводиться від об'єкта.

Опис браузерів

Перегляд WEB-сторінок

Програми, необхідні для перегляду гіпертексту - браузери, які використовуються не тільки як засіб перегляду, але і як поштові програми, а також як засіб завантаження файлів за допомогою FTP. Дві основні функції браузерів: перегляд WEB-сторінок і редагування їх вмісту (елементи HTML).
У світі створено чимало програм для перегляду HTML-документів: Mosaic, Cello, Global Network Navigator, Opera і ін Найбільш популярними браузерами, які забезпечують коректний перегляд гіпертексту, є Microsoft Internet Explorer і Netscape Communicator.

Microsoft Internet Explorer

Цей браузер фірми Microsoft зручний першу чергу тим, що є повністю русифікованим. У даний момент найбільш поширені 4 і 5 версії цього браузера. Microsoft Internet Explorer (MSIE) настільки тісно інтегрована з Windows, що його важко назвати автономної програмою. Швидше, це один з компонентів операційної системи.
Робота з браузером може починатися з підключення до інтернату чи вестися автономно, якщо всі необхідні файли знаходяться на локальному диску (тобто, диску свого комп'ютера). У полі Адреса на панелі інструментів вказується URL. Адреса передує кодом, який визначає, з якою підсистемою Інтернату ми хочемо працювати. Наприклад, якщо ми шукаємо сайт компанії Microsoft, то адреса має бути таким: http / / microsoft.com.
Код http вказує на те, що програма повинна працювати з системою гіпертекстових документів і використовувати відповідний протокол (HyperText Transfer Protocol). Але можуть бути й інші варіанти адреси. Наприклад, адресу з кодом ftp вказує на архів файлів, доступних по FTP, код mailto позначає адресу електронної пошти, а код file - файл на власному комп'ютері.
Після вказівки URL браузер завантажує дані з Інтернету і демонструє гіпертекстової документ, що знаходиться за заданою адресою.
Знайшовши яку-небудь організацію, спочатку побачимо її «домашню» сторінку (home page). На ній є підкреслені написи - посилання на інші сторінки. Весь комплекс сторінок (сайт) великий і його не можна побачити цілком. Гіперпосилання дозволяють пересуватися по сторінках або частин однієї сторінки. Гіперпосиланням може бути не тільки напис, але і значок, малюнок або частина малюнка. Браузер має кнопки «Вперед» і «Назад», які дозволяють повернутися до пройдених сторінок. Кожній сторінці відповідає один або декілька файлів, які браузер поміщає в папку тимчасового зберігання (кеш).
Кнопка «Зупинити» дозволяє перервати завантаження сторінки. Застосовувати її можна в декількох випадках: 1) Коли сторінка ще завантажується, 2) Коли на сторінці багато графіки і немає часу чекати, поки вона вся завантажиться, 3) Коли браузер намагається відкрити неіснуючі документи.

Кнопка «Оновити» використовується рідко. При зміні файлу, щоб побачити як він буде виглядати, можна тільки оновити документ.

Кнопка «Назад» дозволяє перейти на сторінку, яка була відкрита раніше. Ця можливість є не у кожному документі.

Кнопка «Вперед» забезпечує рух по ланцюжку переглянутих документів вперед, якщо були виконані переходи тому.

«Домашня сторінка» (home page) - поняття умовне. Кожна фірма, що працює в Мережі, має свою домашню сторінку. Адреса домашньої сторінки вказується як параметр програми і може бути змінений.
Пошук в Інтернеті здійснюється шляхом переходу до сторінки пошукового сервера.

Кнопка «Вибране» вказує каталог необхідних Web-сторінок. Використовуючи цю кнопку, можна додати поточну сторінку до списку обраних сторінок або дати команду браузеру завантажити кожну зі сторінок, перелічених у списку.

Кнопка «Друк» виводить на друк поточний документ.


Кнопка «Розмір» змінює розмір шрифту на поточній сторінці.


Перегляд компонентів WEB-сторінок, в деяких випадках, викликає відкриття ще одного вікна браузера. За допомогою значків на панелі завдань необхідно закривати непотрібні вікна, щоб не перевантажувати комп'ютер.
WEB-сторінка часто обладнана засобами електронної пошти. Іншими засобами «зворотного зв'язку» є форми. Заповнивши відповідні поля і натиснувши кнопку «відправити» (яка може мати у формі назву Go, OK, Send, Submit або інше), можна переслати на сервер необхідну інформацію. Так, наприклад, відбувається замовлення товарів в Інтернет-магазинах або заповнення анкет під час віртуальних опитувань.
З WEB-сторінками та їх компонентами (наприклад, малюнками) можна вчинити, як із звичайними документами: зберігати на диску під певним ім'ям, або роздруковувати.
За допомогою WEB-сторінок з ярликами можна істотно полегшити користування Інтернетом або локальними ресурсами. Зібрані на сторінці посилання з певної тематики, перетворюють її на аналог папки Вибране. Іншими словами, можна легко зробити набір довідників з посиланнями на цікаві WEB-сторінки.
Можна мати і кілька папок для обраних сторінок. Папка Вибране зберігає не самі документи, а посилання на них. Якщо сторінка знаходиться не на локальному диску, то для її перегляду буде потрібно підключення до мережі. У деяких випадках виникає необхідність мати копії реальних документів на своєму комп'ютері. На кеш в цьому випадку покладатися не можна, так як він регулярно оновлюється. Для збереження переглянутих документів існує кілька команд. При цьому копіюється не тільки HTML-документ, але й малюнки.
Засоби перегляду HTML-коду дають можливість зберегти документ і навіть його модернізувати за допомогою гіпертекстового редактора Microsoft Front Page. Також можна переглянути HTML-код, відкривши сторінку в Блокноті (Notepad). Редагувати сторінку в режимі джерела дуже зручно, тому що можна відразу побачити результати внесених змін: після модифікації сторінки її треба зберегти в текстовому редакторові, а потім у браузері клацнути на кнопку Оновити.
Часто, при перегляді сторінок виникає проблема зі шрифтами. Якщо шрифт на сторінці дуже дрібний або навпаки дуже великий, вид документа легко змінити. Використовуючи команду «Розмір шрифту», щоб змінити розмір шрифту на час перегляду.
Основні інструменти настроювання браузера зібрані у вікні Властивості браузера, який активізується однойменною командою меню Сервіс. На перегляд HTML-сторінки впливають кілька параметрів. На вкладці Загальне є кнопки Кольори, Шрифти, Мова та Оформлення, за допомогою яких можна встановити режими відтворення станиці. У браузері призначаються для використання за замовчуванням два шрифти. Два різних шрифту необхідні для промальовування даних з відповідних елементів HTML. Які саме шрифти треба застосовувати, вибере користувач. Важливим є також вибір кодування: для російськомовних документів застосовуються Windows-1251 або KOI-8. Можна вибрати і колір, яким буде розфарбовуватися текст, пройдені і невикористані гіперпосилання.
На вкладці Додаткові можна встановити режим, при якому на сторінці відтворюються малюнки або мультимедійні компоненти.
На вкладці Програми можна вибрати програми, які будуть використовуватися за замовчуванням спільно з браузером (HTML-редактор, програма електронної пошти тощо).

Netscape Communicator

Це комплекс програм (в даний час русифікована версія 4.06) привертає до себе увагу багатьма позитивними властивостями. Його популярність в усьому світі дуже висока, і не тільки тому, що користувачі звикли працювати з його більш ранніми версіями. Цікавими, наприклад, представляються коментарі в рядку стану, які дають уявлення про процес завантаження сторінки. Вдало організований доступ до параметрів. Браузер називається Netscape Navigator, а вбудований редактор гіпертексту - Netscape Composer. У браузері реалізована можливість створення закладок, що істотно полегшує пошук сторінок. Безсумнівним зручністю є легкість перемикання режимів браузера і редактора.
Розглянемо основні інструменти програми. Вони, в основному, такі ж, як і MSIE.
Кнопка «Назад». Повернення до сторінки, яка була відкрита раніше поточної.

Кнопка «Вперед» Перехід до сторінки, яка, була відкрита пізніше поточної.

Кнопка «Відновити». Повторення завантаження сторінки.

Кнопка «Додому». За умовчанням ця кнопка забезпечує перехід на домашню сторінку Netscape, але користувач може налаштувати програму на будь-яку сторінку, використовуючи вікно параметрів.

Кнопка «Мій Netscape». Кнопка для переходу на сторінку любителів Netscape. "Мій Netscape" - віртуальний клуб, в якому можна зробити свою WEB-сторінку та отримати скриньку електронної пошти.
Кнопка «Друк» використовується для друку поточної сторінки. У меню Файл є команди «Налаштування статті», «Попередній Перегляд» і «Друк», які дозволяють налаштувати параметри і виконати перегляд документа перед друком.

Кнопка «Стоп» здійснює зупинку завантаження поточної сторінки. Завантаження може бути продовжена після клацання на кнопці «Відновити».

Кнопка з логотипом фірми-виробника використовується для ініціювання завантаження станиці, але тепер така команда не потрібна. У даному браузері натискання на логотип приводить на домашню сторінку. Логотип забезпечується анімацією, яка діє протягом завантаження поточної сторінки.

У цьому браузері, як і в попередньому, є полі Адреса. Але на відміну від MSIE, у списку цього поля можна вибрати всі недавно використовуються адреси, а не тільки ті, які введені в рядку вручну. Ще один сервісний інструмент-файл закладок. Він є аналогом папки Обране в Windows. Для доступу до закладок на панелі інструментів є спеціальна кнопка.
На формат відображається сторінки впливають команди меню «Вид». З його допомогою встановлюється розмір шрифту, кодування сторінки й інші параметри. Є команда «Зупинити анімацію», тобто зміну зображень у складних малюнках формату GIF, для відновлення анімації необхідно перезавантажити сторінку, використовуючи кнопку «Відновити».
Netscape Communication дозволяє створювати варіанти налаштувань програми (їх ще називають профілі або конфігурації). Перед початком роботи необхідно вибрати одну з конфігурацій. Для кожного «користувача» створюється власний файл закладок, журнал, кеш. Журнал пов'язаний з файлами кеш, так як за допомогою журналу відкриваються сторінки, які колись були завантажені з Інтернету. Як журнал, так і кеш при необхідності можна очистити кнопкою у вікні налаштувань.
У Netscape Navigator можна вибрати ті ж параметри перегляду, що і в MSIE: шрифти, використовувані за замовчуванням, кольору переглянуто і не переглянуто посилань. Можна вибрати певний фон для всіх сторінок, що переглядаються або взагалі відмовитися від фону. Це зручно при розробці власних сторінок.
Браузери дозволяють завантажувати сторінки без малюнків. Це прискорює роботу. Для відмови від зображення малюнків в NN треба скинути прапорець «Автоматичне завантаження зображень» в категорії параметрів «Додаткові настройки».
Діалог для відкриття файлів, розташованих локально, в MSIE і NN має особливість: використовується два вікна, а не одне, як у більшості програм. Тільки в другому вікні користувач отримує доступ до традиційного переліку дисків, папок і файлів. Для завдання адреси необхідної сторінки, розташованої на жорсткому диску, достатньо ввести шлях до HTML-файлу в полі «Адреса».
У меню «Файл» є команда «Зберегти як», яка використовується для копіювання поточної сторінки в папку, вибрану користувачем. При цьому можна вибрати формат файлу: HTML або текстовий. На відміну від MSIE, який дозволяє зберегти Web-сторінку разом з малюнком, NN копіює лише основний файл сторінки. Збереження файлу сторінки потрібен тільки в певних випадках, так як вся сторінка автоматично записується в кеш. Текстовий формат зручний у тих випадках, коли треба роздрукувати тільки текст сторінки, не обтяжуючи його елементами оформлення та малюнками. Зате, якщо відкриєте сторінку в редакторі Netscape Composer, то можна зберегти її в новій папці з малюнками.

Практична частина


Термінологія

Англомовне програмне забезпечення потрапляло в нашу країну різними шляхами, і в обчислювальній техніці складалася унікальна лінгвістична ситуація. Існує величезна кількість термінів, які відповідають за вимовою англійських слів. Програмісти і електронщики розмовляють на своєму, добре зрозумілою мовою. Запозичені слова мали тільки одне значення, і це було зручно. Така система прижилася. Будь-які спроби вводити вітчизняну термінологію не мали успіху. Яскравий приклад-назва клавіш. Клавіатура так і залишилася нерусифікованому. Подібні феномени пояснюються тим, що до недавнього часу ніхто серйозно не займався локалізацією фірмового програмного забезпечення. Тепер становище змінилося. З'явилося багато програмних продуктів, які використовують російську мову. Виникли чисто російські терміни: «папка», «кишеню», «ярлик», «піктограма» ... У цих випадках втрачається однозначність термінів, виникли подвійні терміни: Internet та Інтернет.
У сфері гіпертекстових технологій у цьому сенсі йде інакше. Ніхто не називає браузер «просматрівателем», а для «World Wide Web» є гарне російське назву «Всесвітня павутина». Мабуть, в кожному випадку необхідно своє рішення: використовувати російське слово або запозичувати англійське. Гіпертекст породив багато спеціальних термінів.
Режим (element) - конструкція мови HTML.Ето контейнер, що містить дані і дозволяє відформатувати їх певним чином. Будь-яка Web-сторінка є набором елементів. Одна з основних ідей гіпертексту - можливість вкладення елементів.
Тег (tag) - початковий або кінцевий маркери елемента. Теги визначають межі дії елементів і відокремлюють елементи один від одного. У тексті Web-сторінки теги полягають в кутові дужки, а кінцевий тег завжди забезпечується косою рисою.
Атрибут (attribute) - параметр або властивість елемента. Це змінна, яка має стандартне ім'я і якій може присвоюватися певний набір значень: стандартних або довільних. Передбачається, що символьні значення атрибутів полягають в лапки, але деякі браузери дозволяють не використовувати лапки. Це пояснюється тим, що тип атрибута завжди відомий заздалегідь. Атрибути розташовуються всередині початкового тега і відокремлюються одне від одного пробілами.
Гіперпосилання - фрагмент тексту, який є покажчиком на інший файл або об'єкт. Гіперпосилання необхідні для того, щоб забезпечити можливість переходу від одного документа до іншого.

Фрейм (frame)-цей термін має два значення. Перше-область документа зі своїми смугами прокручування. Друге - одиночне зображення в складному (анімаційному) графічному файлі (за аналогією з кадром кінофільму).
  Примітка - замість терміна «фрейм" у спеціальній літературі і локалізованих програмних продуктах іноді можна зустріти термін «кадр» або «рамка».
HTML - файл або HTML - сторінка - документ, створений у вигляді гіпертексту на основі мови HTML. Такі файли мають розширення htm або html. У гіпертекстових редакторів і браузерах ці файли мають загальну назву «документ».
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Диплом
402.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка Web сайту на основі HTML з використанням JavaScript 2
Розробка Web-сайту на основі HTML з використанням JavaScript
Створення Web сайту на мові html
Загальні відомості про HTML принципи створення Web-сайту
Розробка сайту з використанням CSS
Методика і технологія розробки web-сайту освітнього закладу на прикладі сайту соціально-гуманітарного
Модернізація сайту припой з використанням системи керування вмістом сайту CMS
Створення Web-сайту
Створення Web документів Використання мови HTML
© Усі права захищені
написати до нас