Розробка фінансової моделі продажу CD і DVD дисків для магазину CD навігатор

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Кому: фінансовому директору
магазину «СD-навігатор»
Кудашкін Т.Ю.
Від кого: фінансового менеджера
Окоренкової С.А.
Доповідь
Тема: Розробка фінансової моделі продажу CD і DVD дисків для магазину «CD-навігатор»

Зміст:
1. Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2
2. Основна частина
2.1. Процес створення бюджету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..... 3
2.1.1. Опис сценарію діяльності ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. 3
2.1.2. Проблеми, пов'язані з даною діяльністю ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... 4
2.1.3. Допомога фінансового моделювання для вирішення означеної проблеми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
2.1.4. Поняття бюджету, види бюджету, функції бюджету ... ... ... ... ... ... ... .. 5
2.2. Складання бюджету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
2.3. Розробка та опис фінансової моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .8
2.4. Процес тестування моделі, дослідження чутливості ... ... .10
2.5. Документування моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... ... ... 11
3. Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... 12
4. Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. 14

1. Введення
У даній роботі мені необхідно розробити фінансову модель для будь-якого підприємства (на мою розсуд). За основу я беру дані, розроблені моєю подругою для відкриття нового магазину. Ця модель повинна показати, наскільки вигідно буде дана справа, і як можна поліпшити дане підприємство і підвищити його прибуток. Для цього в електронній таблиці я повинна повністю розписати всі вхідні дані, всі розрахунки, і що в результаті вийде. Для цього в моєму таблиці повинні будуть видні всі формули, за якими я проводила підрахунки. Так само необхідно так розробити модель, що б з її допомогою можна було побачити зміни прибутку і УНП при зміні яких-небудь вхідних даних.
Для того щоб ця модель була зрозуміла не тільки мені, а й самому директору (моїй подрузі), та іншим користувачам, мені необхідно повністю розписати мої дії по складанню даної моделі, а так само розписати що можна зробити за допомогою цієї таблиці. Все це я покажу в своїй доповіді.
Тобто мета моєї роботи - розробити найбільш точну фінансову модель бізнесу для моєї подруги, щоб вона змогла побачити результати свого підприємства, до того, як вона ще почне реалізацію проекту. А так само необхідно показати, як діє ця модель.
Відповідно, після складання мною даної моделі, моя подруга повинна вирішити - вигідне або невигідна справа вона задумала.

2. Основна частина
2.1. Процес створення бюджету
2.1.1. Опис сценарію діяльності.
Моя подруга - приватний підприємець. Вона вирішила відкрити свій магазин з продажу CD та DVD дисків.
Вона планує щомісяця купувати і перепродувати певну кількість дисків: CD від 300 до 1500 шт., DVD від 500 до 2000 шт. Купувати диски вона буде оптом за ціною: CD - 50 руб. \ Шт., DVD - 70 руб. \ Шт., Перепродувати диски вона планує з надбавкою 100% від закупівельної ціни.
Для здійснення своєї діяльності вона збирається орендувати приміщення в гіпермаркеті «Блискавка», орендна плата якого буде становити 2000 руб. \ Міс.
Для доставки товару від постачальників до місця продажу вона буде використовувати свій власний автомобіль, витрати якого будуть полягати тільки в купівлі бензину, ціна якого становить 21 руб. \ Л. Від постачальника до місця продажу відстань становить 20 км. При середній витраті палива 8 л. на 100 км. витрата складе 1,6 л. (35р * 2). При цьому оплата буде залежати від кількості перевезеного товару. Якщо буде перевозитися на місяць не більше 2000 шт. дисків, то вона зможе укластися в один захід, якщо більше 2000 шт. дисків, то у два заходи.
Так само для здійснення своєї діяльності їй необхідно закупити необхідне обладнання (телевізор, CD / DVD плеєр, вітрини, касу і т.д.). Вартість даного обладнання становить 6 тис. руб. Амортизація обладнання буде розраховуватися лінійним методом при планований строк служби обладнання 5 років.
Так само при продажу товару їй необхідно найняти продавця, якою він планує платити фіксовану щомісячну заробітну плату 3000 руб. \ Міс.
Так само вона вирішує дати рекламу свого магазину на банер, ціна якого складає 2000 руб. \ Міс.
Вона вирішила попросити мене розробити для неї фінансову модель продажу CD та DVD дисків.
Для цього мені необхідно розробити і визначити фін. модель для розрахунку операційного прибутку та УНП.
Для розробки моделі я візьму за основу бюджет звіту про прибутки та збитки.
2.1.2. Проблеми, пов'язані з даною діяльністю
ü Величезна кількість фірм-конкурентів
ü Брак робочого персоналу
2.1.3. Допомога фінансового моделювання для вирішення означеної проблеми полягає в тому, щоб уникнути зайвих витрат, можливих помилок, описати реальну діяльність, досягти кращого розуміння конкретного завдання, вирішити проблеми, розширити коло можливих варіантів майбутнього розвитку. Також за допомогою фінансової моделі, я як менеджер зможу передбачити наслідки реалізації планів до того, як ці плани почнуть прикидатися в дійсність.
2.1.4. Поняття бюджету, види бюджету, функції бюджету.
Бюджет - план, представлений в грошовому вираженні, підготовлений і прийнятий на певний період часу в майбутньому, в якому зазвичай вказується, який дохід повинен бути отриманий і / або які витрати повинні бути зроблені протягом цього періоду, а також який капітал передбачає використовувати для досягнення даної мети.
Бюджет дозволяє менеджеру управляти процесами, оскільки дає регулярну зворотний зв'язок за результатами роботи.
Бюджет являє собою ряд основних положень чи орієнтирів, які використовуються при управлінні діяльністю всередині організації. Постійно зіставляючи реальні дані з бюджетними показниками, менеджер може оцінити результати роботи; визначення відхилень від запланованого дозволяє зробити коригувальні дії.
Основні види бюджету:
1. Бюджети, побудовані за принципом "зверху вниз" і "знизу вгору".
При бюджетуванні за принципом "знизу вгору" збір і фільтрація бюджетної інформації здійснюється від виконавців до керівництва компанії. Досить часто показники, розроблені виконавцями в процесі затвердження бюджету, сильно змінюються, що при необгрунтованості рішення або непереконливості аргументації може призвести до зниження довіри і уваги до бюджету виконавцями. Це проявляється в недбало підготовлених даних або свідомо завищених цифр у початкових версіях бюджету
Бюджетування за принципом "зверху вниз" - передбачає складання бюджету керівництвом компанії, яке поінформоване про ситуацію на фірмі, знає її довгострокові цілі і надає інформацію спеціалістам, які більш виважено планують свою діяльність і діяльність своїх підрозділів. Бюджетування "зверху вниз" забезпечує узгодженість бюджетів всіх рівнів і дозволяє задавати контрольні показники для оцінки ефективності роботи підрозділів.
2. Довгострокові і короткострокові бюджети. Довгостроковими бюджетами вважаються бюджети, розроблені на строк перевищує дворічний період, а короткостроковими - на строк не більше одного року.
За кордоном часто довгострокові і короткострокові періоди об'єднані в єдиний процес, при якому короткостроковий бюджет складається в рамках розробленого довгострокового і підтримує його. При цьому довгостроковий бюджет уточнюється після кожного періоду короткострокового планування і як би продовжується ще на один період.
3. Постатейні бюджети. Постатейні бюджети мають жорстке обмеження суми по кожній статті витрат без можливості їх перенесення в іншу статтю. За кордоном такий вид бюджетів застосовується з метою забезпечення більш жорсткого контролю та лімітування повноважень керівників нижньої і середньої ланки.
4. Бюджети з тимчасовим періодом. У бюджетах з тимчасовим періодом невитрачені бюджетні кошти на кінець періоду не переносяться на початок наступного періоду.
5. Гнучкі і статичні бюджети. При складанні статичних бюджетів цифри не залежать від параметрів базової активності, а при складанні гнучких бюджетів - ставляться в залежність від якогось параметра базової активності.
Гнучка бюджетна система дозволяє враховувати зміни, особливо у випадку, коли необхідно визначити результати роботи та встановити, що саме слід робити (якщо взагалі це треба). Гнучкий бюджет складається таким чином, щоб враховувати зміни рівня діяльності, наприклад виробництва.
6. Спадкоємні бюджети і бюджети з нульовим рівнем. Бюджети з нульовим рівнем складається щоразу заново, а при складанні спадкоємних бюджетів існує строго розроблений механізм, у який при черговому бюджетуванні вносяться певні корективи, що враховують поточні зміни.
7. Недосяжні бюджети. Бюджет називається недосяжним - якщо недосяжні поставлені цілі.
8. Неприйнятні бюджети. Бюджет називається неприйнятним - якщо умови досягнення поставлених цілей не вигідні для підприємства.
Характерні функції бюджету:
1. Планування
2. Прогноз
3. Розподіл ресурсів
4. Вимірювання результатів роботи
5. Звітність
6. Управління
2.2. Складання бюджету
Я вирішила скласти гнучкий бюджет. Гнучкий бюджет складається таким чином, щоб враховувати зміни рівня діяльності, в даному випадку, обсягу продажів.
При гнучкому бюджеті зміну витрат на виробництво кожного найменування продукції визначаються шляхом перегляду бюджетних показників у світі реально досягнутого рівня продажів. З метою управління витратами представляється можливість аналітичного зіставлення фактичних витрат та обсягу коштів, виділених бюджетом, так як планові і фактичні витрати розраховані для одного і того ж рівня виробництва.
Фінансовий директор даного магазину за допомогою мого звіту (в даному випадку звіту про прибутки і збитки) зможе здійснювати контроль над витратами своєї діяльності, визначати ціни своєї продукції, приймати будь-які рішення для збільшення прибутку своєї справи.
Структура бюджету про прибутки та збитки:
Виручка від реалізації дисків:
CD
DVD
-
Собівартість реалізованих дисків
CD
DVD
=
Валовий прибуток
-
Операційні витрати
Амортизація
=
Операційний прибуток
-
Податки
=
Чистий оголошена прибуток
У бюджеті буде відображений основне джерело доходу - дохід від реалізації CD і DVD дисків.
Розрахувавши витрати, і виключивши їх із складу доходів, буде вирахувана прибуток.
2.3.Разработка та опис фінансової моделі
Вхідні дані:
1. CD диски (шт)
2. DVD диски (шт)
3. Закупівельна ціна CD дисків (руб. \ шт.)
4. Закупівельна ціна DVD дисків (руб. \ шт.)
5. Відсоткова надбавка (%)
6. Оренда (руб. \ міс.)
7. Транспортні витрати (руб. \ міс.)
8. Вартість обладнання (грн.)
9. Термін експлуатації (років)
10. Заробітна плата продавця (руб.мес.)
11. Реклама (руб. \ міс.)
В якості вихідних даних я використовую і розраховую операційний прибуток, і рівень нульової прибутку (кількість дисків, які потрібно продати для покриття постійних витрат - УНП).
Алгоритм обробки вхідних даних у вихідні:
Розрахункова частина:
1. Ціна продажу CD дисків = Закупівельна ціна CD дисків + закупівельна ціна CD дисків * процентну надбавку / 100.
2. Ціна продажу DVD дисків = Закупівельна ціна DVD дисків + закупівельна ціна DVD дисків * процентну надбавку / 100.
3. Виручка = кількість CD дисків * ціну продажу CD дисків + кількість DVD дисків * ціну продажу DVD дисків.
4. Собівартість проданих дисків = Кількість CD дисків * закупівельну ціну CD дисків + кількість DVD дисків * закупівельну ціну DVD дисків.
5. Валовий прибуток = виручка - собівартість проданих дисків.
6. Амортизація обладнання = Вартість обладнання / термін служби устаткування / 12 місяців.
7. Операційні витрати = Оренда приміщення + транспортні витрати + заробітна плата продавця + реклама + амортизація обладнання.
8. Питома маржинальний прибуток = (ціна продажу CD дисків - закупівельна ціна CD дисків) + (ціна продажу DVD дисків - закупівельна ціна DVD дисків).
Вихідні дані:
1. Операційний прибуток = валовий прибуток - операційні витрати.
2. Рівень нульової прибутку = операційні витрати / питому маржинальної прибуток.
Розраховую жорсткий (початковий) бюджет при запланованих вхідних даних фінансового директора магазину.
Далі я придумую фактичні результати, тобто результати, які як би вийшли при реальній роботі. Ці результати можна змінювати в ході діяльності даного магазину. Відповідно дані звіту будуть так само змінюватися, залежно від фактів.
Внаслідок цих підрахунків я отримую гнучкий бюджет. Цей бюджет покаже нам, як будуть змінюватися дані звіту при зміні обсягу продажів при запланованих витратах фінансовим директором.
Далі я відображаю відхилення, які підраховуються вирахуванням гнучкого бюджету з фактичних результатів (фактичні результати - гнучкий бюджет). Цей стовпець дає мені наочну інформацію про відмінності між фактичним і гнучким бюджетами.
Слідуючи з даних стовпця відхилень, я визначаю сприятливість даної діяльності. Якщо у стовпці відхилення дані зі знаком мінуса, тобто фактичні результати менше гнучкого бюджету, то вхідні дані заплановані правильно і раціонально, тобто їх можна назвати сприятливими для даної діяльності. Якщо ж у стовпці відхилень дані без знака мінус, тобто фактичні результати більше гнучкого бюджету, то вхідні дані вважаються несприятливими, неправильно запланованими. Такі дані, імовірно, потрібно переглянути і змінити.
Повну картину звіту про прибутки та збитки дивитися в ДОДАТКУ 1.

2.4.Процесс тестування моделі, дослідження чутливості моделі.
А) Тестування моделі:
Я проводжу перевірку правильності мого розрахунку за допомогою калькулятора.
За наведеним вище алгоритмом обробки вхідних даних у вихідні я підраховую всі дані за допомогою калькулятора і бачу, що складена мною модель вірна. (Див. Додаток 2)
Б) Зміна вихідних параметрів при зміні параметрів на вході (оцінка чутливості):
Проведемо оцінку за кількома параметрами. Збільшимо ці показники на 10%.
Дані отримані в результаті збільшення кількості продукції на 10% дивитися в ДОДАТКУ 3. Тут ми бачимо, що прибуток змінилася з 137830 крб. \ Міс. до 152330 крб. \ міс. А при зміні кількості продукції ще на 10%, прибуток становитиме вже 168380 руб. \ Міс.
Дані отримані в результаті зменшення відсоткової надбавки на 10% дивитися в ДОДАТКУ 4. Тут ми бачимо, що змінюються майже всі показники. Прибуток змінюється з 137830 крб. \ Міс. до 123330 крб. \ міс. Це не дуже вигідно даному підприємству, тому що відхилень в несприятливу бік стає більше. При збільшенні процентної надбавки на 10% прибуток змінюється з 137830 крб. \ Міс. до 152330 крб. \ міс. При цьому майже всі дані моделі стають сприятливими. Однак прибуток залишається приблизно такою ж, як і при збільшенні кількості продукції. Відповідно для отримання більшого прибутку з мінімальними витратами фінансовому директору магазину можна просто збільшити процентну надбавку на ціну дисків. Моя модель більш чутлива до зміни процентної надбавки.
При збільшенні орендної плати чи плати за рекламу на 10%, як показано в ДОДАТКУ 5, практично ні чого не змінюється. Причому зміна цих показників призводить до однакової прибутку. Значить наша модель майже не відчутно до зміни орендної плати та плати за рекламу.
Висновок: даному магазину за даних планах для збільшення прибутку та зменшення витрат вигідніше підвищувати процентні надбавки на ціну товару, ніж більше продавати дисків.
2.5. Документування моделі
Документування - це бюджетний контроль. Принцип її дії полягає в тому, що вона вираховує операційний прибуток і УНП, що допоможе визначати кількість продукції, яку потрібно продавати, щоб не залишитися в збитку і максимізувати прибуток. Тобто за допомогою цієї моделі можна заздалегідь передбачити наслідки реалізації планів даного керівника, до того як він почне втілювати їх у дійсності.
Дана модель визначає операційний прибуток і УНП при зміні кількості продукції, що продається, ціни, транспортних витрат.
Опис роботи з моделлю і таблицею:
При роботі з фінансовою моделлю необхідно працювати з електронними таблицями. Потрібно вводити дані у «Вхідні дані». У результаті чого автоматично буде обчислюватися (тому що в модель внесені формули) розрахункова частина і вихідні дані.
При підборі різних даних можна аналізувати модель і вибирати найкращі результати.
Таблиця складається з 6 стовпчиків і 24 рядків. Перший стовпець представляє собою найменування елементів, а 2,3,4,5 стовпці містять числові значення. 6 стовпець показує сприятливість даного. Тобто хороші чи погані дані показники в моделі. У рядках з 1 по 12 вказані вхідні дані. З 13 по 21 - розрахункова частина. І 22 - 24 - вихідні дані.
Вхідні дані - це ті дані, які потрібні для започаткування та підтримки даної діяльності. У розрахунковій частині показуються різні обчислення, для того, щоб виявить прибуток даного підприємства. У вихідних даних показується сама постійний прибуток даного підприємства та УНП. При зміні будь-яких вхідних даних, відповідно будуть мінятися деякі дані розрахункової частини і вихідні дані. Тобто за допомогою цієї моделі можна виявити недоліки даного підприємства, ті показники, з-за яких прибуток змінюється, і по можливості вчасно простежити і виправити ці недоліки.
Всі формули даної таблиці дивитися в ДОДАТКУ 6.

3. Висновок
Розглянемо сильні і слабкі сторони фінансової моделі:
Слабкі сторони:
1. можливість моделі виявитися занадто грубою для того, щоб в майбутньому відповідати вимогам, що змінюються.
2. менеджери забувають, що моделі при плануванні дозволяють отримати тільки прогноз, а не факти.
3. небезпека надмірного спрощення, тобто відкидання суттєвих факторів на етапі проектування моделі.
4. не всі важливі залежності можуть бути виражені математично.
Сильні сторони:
1. економія часу і грошей.
2. досягнення кращого розуміння конкретного завдання в результаті проектування і створення моделі для вирішення цього завдання.
3. створення основи для вирішення завдань.
4. розширення кола розглянутих можливих варіантів майбутнього розвитку шляхом програвання ситуації типу "Що, якщо?".
З точки зору реалізації сильної сторони фінансової моделі є те, що розміри магазину не великі, це дозволяє забезпечити ретельний організаційний контроль і більш ефективний контроль за витратами.
Слабкою стороною з точки зору реалізації є те, що не можна точно спрогнозувати обсяг продажів продукції, значить, нам доведеться постійно пристосовуватися до змінюється попиту.
Рекомендації з розвитку моделі:
1. Збільшення асортименту продукції.
2. Розширення персоналу і виплата зарплати в залежності від виручки (5% від виручки).
4. Внести податки
5. Отримання оголошеної прибутку
6. Додати% за позикою
7. Якщо можливо, то збільшити процентну надбавку
У результаті збільшаться вхідні параметри, і ускладниться розрахункова частина.

ДОДАТОК 1:
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Блогопр \ неблагопр
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
800
1000
1000
0
сприятливо
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1500
2000
2000
0
блогопріятно
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
-5
сприятливо
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
0
сприятливо
Відсоткова надбавка,%
100
100
100
0
сприятливо
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
200
несприятливо
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
100
70
30
несприятливо
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
0
сприятливо
Термін служби, років
5
5
5
0
сприятливо
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
500
несприятливо
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
0
сприятливо
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
100
90
100
-10
сприятливо
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
140
140
140
0
сприятливо
Виручка, руб. \ Міс.
290000
370000
380000
-10000
сприятливо
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
145000
185000
190000
-5000
сприятливо
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
145000
185000
190000
-5000
сприятливо
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
100
0
сприятливо
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7170
7900
7170
730
несприятливо
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
120
115
120
-5
сприятливо
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
137830
177100
182830
-5730
сприятливо
УНП, шт. \ Міс.
59,75
68,69565217
59,75
8,945652174
несприятливо

ДОДАТОК 2
Тестування моделі на правильність з допомогою калькулятора.
Оскільки процентна надбавка у мене складає 100%, відповідно для отримання ціни продажу дисків я можу закупівельну ціну просто збільшити в 2 рази:
Дані моделі
Дані отримані калькулятором
Ціна продажу CD
100
50 * 2 = 100
Ціна продажу DVD
140
79 * 2 = 140
Виручка
290000
800 * 100 = 80000
1500 * 140 = 210000
80000 +210000 = 290000
Собівартість
145000
800 * 50 = 40000
1500 * 70 = 105000
40000 +105000 = 145000
Валовий прибуток
145000
290000-145000 = 145000
Амортизація
100
6000/5/12 = 100
Операційні витрати
7170
2000 +70 +3000 +2000 +100 = 7170
Уд. Марж. Прибуток
120
100 +140-50-70 = 120
Операційний прибуток
137830
145000-7170 = 137830
УНП
59,75
7170/120 = 59,75
Всі дані підрахунку на калькуляторі збігаються з даними моделі.

ДОДАТОК 3.
Оцінка чутливості:
збільшення кількості продукції на 10%, потім ще на 10%.
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
880
1000
1000
0
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1650
2000
2000
0
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
-5
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
0
Відсоткова надбавка,%
100
100
100
0
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
200
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
100
70
30
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
0
Термін служби, років
5
5
5
0
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
500
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
0
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
100
90
100
-10
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
140
140
140
0
Виручка, руб. \ Міс.
319000
370000
380000
-10000
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
159500
185000
190000
-5000
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
159500
185000
190000
-5000
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
100
0
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7170
7900
7170
730
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
120
115
120
-5
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
152330
177100
182830
-5730
УНП, шт. \ Міс.
59,75
68,69565217
59,75
8,945652174
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
960
1000
1000
0
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1800
2000
2000
0
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
-5
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
0
Відсоткова надбавка,%
100
100
100
0
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
200
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
100
70
30
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
0
Термін служби, років
5
5
5
0
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
500
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
0
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
100
90
100
-10
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
140
140
140
0
Виручка, руб. \ Міс.
348000
370000
380000
-10000
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
174000
185000
190000
-5000
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
174000
185000
190000
-5000
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
100
0
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7170
7900
7170
730
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
120
115
120
-5
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
166830
177100
182830
-5730
УНП, шт. \ Міс.
59,75
68,69565217
59,75
8,945652174
Зміна кількості продукції
Операційний прибуток
800; 1500
137830
880; 1650
152330
960; 1800
166830

ДОДАТОК 4
Оцінка чутливості:
Зменшення відсоткової надбавки на 10%
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
800
1000
1000
0
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1500
2000
2000
0
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
-5
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
0
Відсоткова надбавка,%
90
100
90
10
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
200
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
100
70
30
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
0
Термін служби, років
5
5
5
0
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
500
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
0
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
95
90
95
-5
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
133
140
133
7
Виручка, руб. \ Міс.
275500
370000
361000
9000
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
145000
185000
190000
-5000
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
130500
185000
171000
14000
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
100
0
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7170
7900
7170
730
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
108
115
108
7
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
123330
177100
163830
13270
УНП, шт. \ Міс.
66,38888889
68,69565217
66,38888889
2,306763285
Збільшення процентної надбавки на 10%
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
800
1000
1000
0
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1500
2000
2000
0
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
-5
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
0
Відсоткова надбавка,%
110
100
110
-10
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
200
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
100
70
30
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
0
Термін служби, років
5
5
5
0
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
500
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
0
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
105
90
105
-15
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
147
140
147
-7
Виручка, руб. \ Міс.
304500
370000
399000
-29000
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
145000
185000
190000
-5000
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
159500
185000
209000
-24000
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
100
0
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7170
7900
7170
730
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
132
115
132
-17
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
152330
177100
201830
-24730
УНП, шт. \ Міс.
54,31818182
68,69565217
54,31818182
14,37747036
Зміна%-ої надбавки
Операційний прибуток
100
137830
110
152330
90
123330
120
166830

Дана модель найбільш чутлива до зміни цього показника.

ДОДАТОК 5
Оцінка чутливості:
Збільшення орендної плати на 10%, та плати за рекламу на 10%
Вхідні дані
Зміна оренди
Зміна реклами
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
800
800
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1500
1500
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
50
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
Відсоткова надбавка,%
100
100
Оренда, руб. \ Міс.
2200
2000
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
70
70
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
Термін служби, років
5
5
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3000
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2200
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
100
100
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
140
140
Виручка, руб. \ Міс.
290000
290000
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
145000
145000
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
145000
145000
Амортизація, руб. \ Міс.
100
100
Операційні витрати, руб. \ Міс.
7370
7370
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
120
120
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
137630
137630
УНП, шт. \ Міс.
61,41666667
61,41666667
Оренда
Операційний прибуток
2000
137830
2200
137630
2400
137430


ДОДАТОК 6
Вхідні дані
Початковий бюджет
Фактичні результати
Гнучкий бюджет
Відхилення
Блогопр \ неблагопр
Кількість CD дисків, шт. \ Міс.
800
1000
1000
= C2-D2
= ЕСЛИ (C2> D2; "несприятливо"; "сприятливо")
Кількість DVD дисків, шт. \ Міс.
1500
2000
2000
= C3-D3
= ЕСЛИ (C3> D3; "неблогопріятно"; "блогопріятно")
Закупівельна ціна CD дисків, руб. \ Шт.
50
45
50
= C4-D4
= ЕСЛИ (C4> D4; "неблогопріятно"; "сприятливо")
Закупівельна ціна DVD дисків, руб. \ Шт.
70
70
70
= C5-D5
= ЕСЛИ (C5> D5; "несприятливо"; "сприятливо")
Відсоткова надбавка,%
100
100
100
= C6-D6
= ЕСЛИ (C6> D6; "несприятливо"; "сприятливо")
Оренда, руб. \ Міс.
2000
2200
2000
= C7-D7
= ЕСЛИ (C7> D7; "несприятливо"; "сприятливо")
Транспортні витрати, руб. \ Міс.
= ЕСЛИ ((B2 + B3) <= 2000; 35; 70)
100
= ЕСЛИ ((D2 + D3) <= 2000; 35; 70)
= C8-D8
= ЕСЛИ (C8> D8; "несприятливо"; "сприятливо")
Вартість устаткування, руб.
6000
6000
6000
= C9-D9
= ЕСЛИ (C9> D9; "несприятливо"; "сприятливо")
Термін служби, років
5
5
5
= C10-D10
= ЕСЛИ (C10> D10; "несприятливо"; "сприятливо")
Заробітна плата продавця, руб. \ Міс.
3000
3500
3000
= C11-D11
= ЕСЛИ (C11> D11; "несприятливо"; "сприятливо")
Реклама, руб. \ Міс.
2000
2000
2000
= C12-D12
= ЕСЛИ (C12> D12; "несприятливо"; "сприятливо")
Розрахункова частина
Ціна продажу CD дисків, руб. \ Міс.
= B4 + B4 * B6/100
= C4 + C4 * C6/100
= D4 + D4 * D6/100
= C14-D14
= ЕСЛИ (C14> D14; "несприятливо"; "сприятливо")
Ціна продажу DVD дисків, руб. \ Міс.
= B5 + B5 * B6/100
= C5 + C5 * C6/100
= D5 + D5 * D6/100
= C15-D15
= ЕСЛИ (C15> D15; "несприятливо"; "сприятливо")
Виручка, руб. \ Міс.
= B2 * B14 + B3 * B15
= C2 * C14 + C3 * C15
= D2 * D14 + D3 * D15
= C16-D16
= ЕСЛИ (C16> D16; "несприятливо"; "сприятливо")
Себистоимость прод. дисків, руб. \ міс.
= B2 * B4 + B3 * B5
= C2 * C4 + C3 * C5
= D2 * D4 + D3 * D5
= C17-D17
= ЕСЛИ (C17> D17; "несприятливо"; "сприятливо")
Валовий прибуток, руб. \ Міс.
= B16-B17
= C16-C17
= D16-D17
= C18-D18
= ЕСЛИ (C18> D18; "несприятливо"; "сприятливо")
Амортизація, руб. \ Міс.
= B9/B10/12
= C9/C10/12
= D9/D10/12
= C19-D19
= ЕСЛИ (C19> D19; "несприятливо"; "сприятливо")
Операційні витрати, руб. \ Міс.
= B7 + B8 + B11 + B12 + B19
= C7 + C8 + C11 + C12 + C19
= D7 + D8 + D11 + D12 + D19
= C20-D20
= ЕСЛИ (C20> D20; "несприятливо"; "сприятливо")
Питома. маржн. Прибуток, руб. \ Шт.
= (B14-B4) + (B15-B5)
= (C14-C4) + (C15-C5)
= (D14-D4) + (D15-D5)
= C21-D21
= ЕСЛИ (C21> D21; "несприятливо"; "сприятливо")
Вихідні дані
Операційний прибуток, руб. \ Міс.
= B18-B20
= C18-C20
= D18-D20
= C23-D23
= ЕСЛИ (C23> D23; "несприятливо"; "сприятливо")
УНП, шт. \ Міс.
= B20/B21
= C20/C21
= D20/D21
= C24-D24
= ЕСЛИ (C24> D24; "несприятливо"; "сприятливо")
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Доповідь
329.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка та впровадження проекту інтернет-магазину автомобільних шин і дисків ТОВ Автопробіг
Розробка інтернет магазину з продажу програмного забезпечення
Розробка багатокористувацької інформаційної системи для автоматизації роботи книжкового інтернет-магазину
Розробка математичної моделі, ПЗ для завдань складання розкладу
Розробка моделі для прогнозування надходжень податків на прибуток
Розробка моделі аналізу і об`єктно-орієнтованого компонента для гри Terrarium 20
Вибір моделі і розробка конструкції одягу для певної групи споживачів
Розробка моделі аналізу і об`єктно орієнтованого компонента для гри Terrarium 2 0
Проект відкриття магазину з продажу програмного забеспечення
© Усі права захищені
написати до нас