Розробка туристичного продукту для встановленого цільового сегмента

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Анотація

Долотказіна Л.Р. Курсова робота з дисципліни "Маркетинг в туризмі"., Факультет "Економіки та Підприємництва", кафедра "Економіка та Економічна Безпека", 200, 31 стр. Бібліографія літератури - 11 найменувань.

Ця курсова робота формує практичні навички складання маркетингового завдання на розробку туристичного продукту для встановленого цільового сегмента, визначення його ємності та маркетингових особливостей, а також розробки плану початкового виведення проектованого туру на ринок в заданих граничних умовах і визначення очікуваних економічних результатів. У ході виконання курсової роботи студент повинен навчитися поєднувати при вирішенні поставленої перед ним маркетингової задачі не тільки фінансові інтереси туристської організації (одержання достатнього фінансового результату), а й стратегічні цілі по завоюванню перспективної ринкової частки на значимому з точки зору іміджу сегмента ринку.

Зміст

Введення

Глава 1 Характеристика-опис цільового сегмента

Глава 2 Розробка цільового ринку

Глава 3 Дослідження конкурентної ситуації на ринку

Глава 4 Розробка переліку достатніх і необхідних характеристик, які повинен мати проектований туристський продукт

Глава5 Характеристика туристських ресурсів

Глава 6 Оцінка перспективності пропозиції нового продукту

Глава 7 Перелік комунікаційних заходів з виведення продукту, що розробляється на цільовий сегмент

Висновок

Список літератури

Введення

Ця курсова робота має на меті закріпити теоретичні знання слухачів (студентів) і сформувати у них практичні навички складання маркетингового завдання на розробку туристичного продукту для встановленого цільового сегмента, визначення його ємності та маркетингових особливостей, а також розробки плану початкового виведення проектованого туру на ринок в заданих граничних умовах і визначення очікуваних економічних результатів. Важливим у ході виконання курсової роботи є вміння поєднати при вирішенні поставленої маркетингової задачі фінансові інтереси туристської організації (одержання достатнього фінансового результату) і стратегічні цілі по завоюванню перспективної ринкової частки на значимому з точки зору іміджу сегменті ринку.

У цій роботі особливу увагу приділено відповідей на питання:

-Яким саме чином пропонований тур буде позиціонуватися туроператором на заданому цільовому сегменті;

-Чи буде тур розроблений як разового пропозиції або ж увійде до переліку постійно пропонуються організацією туристських продуктів;

-Чи є характеристики, що дозволяють просунути новий продукт на інші споживчі сегменти й інші територіальні ринки, і як зміниться позиціонування туру фірмою в цьому випадку;

-Які можуть бути додаткові фінансові результати від пропозиції туру нецільовим з точки зору завдання сегментам ринку.

Таким чином, курсова робота зачіпає вкрай великий спектр тем і питань, що стосуються маркетингової діяльності туристської фірми. Розподіл роботи на глави дозволило відобразити всю багатогранність курсового проекту, розглянути завдання з усіх боків, не обмежуючись безпосередньо розробкою туристичного маршруту. Комплексний підхід до виконання даної курсової роботи дає можливість студенту оцінити всю важливість і значущість маркетингової складової у господарській діяльності фірми. Не тільки розробляючи та впроваджуючи тур, а й аналізуючи конкурентну ситуацію на ринку, прораховуючи фінансові ризики, враховуючи сезонність та пов'язані з цим можливі проблеми, збираючи і вивчаючи необхідну інформацію про існуючі туристських ресурсах того чи іншого регіону, дозволяють з максимальною комерційної та іміджевої віддачею ввести новий турпродукт на ринок, студент навчається відповідально і з повною віддачею підходити до вирішення маркетингових завдань, що, безсумнівно, допоможе йому в майбутній його роботі на підприємстві.

Глава 1

Курсова робота присвячена розробці туру, що створює можливість віруючим зробити паломництво. Цільовим сегментом даного туристичного продукту є менеджери середньої ланки невеликих підприємств і організацій у віці до 40 років, що відправляють основні релігійні приписи без істотної зміни ритму своєї трудової і особистого життя (так звані, помірні православні).

Тривалість туру становить 7 днів.

Характеристика цільового сегмента споживачів має наступний вигляд:

- Всі особи знаходяться в працездатному стані, без будь-яких істотних обмежень за станом здоров'я;

- В цільову групу входять як чоловіки, так і жінки;

- Вік цільової групи від 20 до 40 років;

- Всі особи, які досягли повноліття і здатні самостійно приймати рішення;

- Особи, які мають постійну роботу в якості основного джерела доходів;

- Основна частина цільового сегмента є менеджерами середньої ланки з середньомісячним заробітком від 10 до 18 тисяч рублів;

- Особи, які перебувають у шлюбі, або живуть одні;

- Особи мають одного, кількох або не мають дітей;

- Вся цільова група є віруючою і сповідує православ'я;

- Особи, які мають помірні релігійні погляди і переконання, які відвідують церкву або релігійні місця не менше двох разів на рік;

- Особи, що не дотримуються релігійних постів, або частково дотримуються найбільш важливі з них;

- Особи, які відзначають основні релігійні свята;

- Особи, які хочуть і мають можливість розвивати свій духовний потенціал;

- Особи, готові на час поступитися звичним способом життя: колом спілкування, задоволеннями, харчуванням для досягнення своїх духовних і моральних цілей;

- Споживачами даного туристичного продукту можуть бути люди, що опинилися у будь-якій складній життєвій ситуації, наприклад, хвороба, відчай чи розчарування в чомусь;

- Особи можуть здійснювати колективні поїздки, об'єднуватися в групи від конкретного підприємства, або здійснювати подорож на самоті.

Глава 2

Територіально цільовий ринок даного паломницького туру обмежується жителями Челябінська. За даними останнього перепису населення Росії проведеної в 2002 році в Челябінську проживає 182 000 12 чоловік.

Розробляючи цільовий ринок споживання нашого турпродукту, необхідно враховувати не тільки територіальні межі ринку і, скажімо, приблизну чисельність населення тієї вікової групи, яку ми визначили в першій частині курсового проекту, - слід мати на увазі, що даний процес багатогранний і вимагає врахування набагато більшої кількості чинників. Слід, наприклад, привести повну аналітичну характеристику групи споживачів, складовою частиною яких є цільовою сегмент. Для нашого варіанту розрахункового завдання такою групою будуть всі працюючі громадяни відповідного віку, що проживають на визначеній території. Показниками такої характеристики є: чисельність групи, динаміка її зміни в часі, що виділяються всередині групи рівні платоспроможності, ступінь зацікавленості у відповідних туристських продуктах, рівень обізнаності про туристських продуктах, частота і мотивування споживання туристських послуг. Грунтуючись на наведених вище показниках, тут же необхідно буде привести формулу розрахунку ємності продажів, після чого, в числі інших аналітичних операцій, зробити висновок про можливість поділу сегмента на підсегменті, що володіють або різної купівельною спроможністю, або різним обсягом споживання розглянутих послуг.

У територіальному відношенні наша група обмежена Челябінської областю. Тобто до даної групи відносяться менеджери середньої ланки, які проживають або мають постійне місце роботи в Челябінську та містах області, в яких у нашої фірми функціонують турагентської представництва. Це необхідна умова для достатньої інформованості потенційних клієнтів про існування даного туроператора і пропоновані їм туристських продуктах. У громадян, які проживають в інших регіонах, немає необхідності звертатися за потрібним їм туром до турфірмам, розташованим на території Челябінської області.

Кількість же працюючих громадян певної вікової групи можна визначити, звернувшись в органи статистики, а також до служб пенсійного та страхового забезпечення. З цього загального числа вибираємо тих, які працюють у невеликих компаніях (чисельністю 7-15 штатних одиниць), а вже їх диференціюємо по менеджерським посадам.

Характеризуючи цільової сегмент, я позначив середній розмір грошового доходу менеджерів - від 15-ти до 25-ти тисяч рублів на місяць. Звичайно, тут можливо виділити різні рівні платоспроможності всередині одного сегмента, але особисто я не вважаю це доцільним в контексті саме розробляється паломницького туру. Пояснюю це порівняно низькою вартістю пропонованої поїздки (що буде показано у відповідному розділі). Можливо, відмінності в доходах позначаються в інших сферах життя громадян, але саме по розглянутій тематиці вважаю цей вплив несуттєвим. Звичайно, у людей з більш високим достатком можуть виникнути якісь додаткові побажання з обслуговування поїздки, але навряд чи такі побажання торкнуться целеобразующіх мотивів. Їх можна враховувати при формуванні приватних, індивідуальних поправок, не торкаючись базових принципів. Туроператор не має можливості надати п'ятизірковий номер клієнта в тризірковому готелі. Так само немає і фізичної можливості запропонувати туристам-паломникам велика кількість додаткових платних екскурсій на обмеженій території, до того ж зробити так, щоб їх спрямованість була близька до релігійної.

Ступінь зацікавленості в паломницьких туристських поїздках, як було сказано вище, залежить, в основоположних пунктах, від особистих спонукальних мотивів, і виводити з цього фактора організуючу закономірність було б нелогічним і необгрунтованим маркетинговим кроком.

За рівнем обізнаності про туристських продуктах вважаю дану групу дуже інформованої і перспективною з точки зору залучення уваги до пропонованого туру. У сучасній ринковій ситуації повсюдних конкуренції і інтеграції багато фірм, навіть аж ніяк не туристичного профілю, часто прямо чи опосередковано стикаються з підприємствами туризму і супутніми їм іншими галузевими підприємствами і організаціями. У приклад можна привести такий, здавалося б, незначний, факт, як наявність майже в кожному офісі рекламно-інформаційних журналів, що випускаються в регіоні (в Челябінську це, наприклад, відомий журнал "Вибирай"). Відомо, що майже всі менеджери, за родом занять або у вільний від роботи час, переглядають дані друковані видання. Аналізуючи конкурентну ситуацію, відстежуючи намічені тенденції, або шукаючи контактну інформацію про необхідні організаціях, менеджер часто натикається на пропозиції та оголошення туристських фірм. Цю інформацію він може використовувати і в особистих цілях. Також існує безліч інших способів дотику бажаних турфірмою клієнтів з бажаними туристами пропозиціями.

У розглянутому прикладі в світлі ситуації демографічної та економічної ситуацій, а також проводяться федеральним і обласним урядами соціально-економічних заходів можна припустити, що в найближчі 5 років ємність цільового сегмента залишиться колишньою або збільшиться. Чисельне ж значення річного обсягу продажів може бути виражене такою формулою:

E = N × P × К 1 × К 2 × К 3 × До 4 × До 5,

(1)

де:

Е - попит на паломницькі путівки для цільового сегмента;

N - чисельність цільового сегмента;

Р - ціна путівки (формула її розрахунку буде приведена в пункті 7.2);

До 1 - частка громадян, дохід яких достатній для придбання путівки;

До 2 - частка громадян із числа врахованих коефіцієнтом К1, мають можливість скористатися наданим по трудовому законодавству РФ відпусткою загальною тривалістю до 2-х тижнів (з урахуванням всіх переміщень туриста від місця проживання до місця споживання турпродукту і назад);

До 3 - частка громадян із числа врахованих коефіцієнтом К 2, що бажають провести відпустку за межами регіону проживання і витратити на це в цілому від 9-ти до 12-ти днів;

До 4 - частка громадян із числа врахованих коефіцієнтом К 3, що мають достатню мотивування для переваги паломницької поїздки стандартному подорожі;

До 5 - частка громадян із числа врахованих коефіцієнтом К 4, не мають причин нематеріального характеру утриматися від даного туру.

Розглянута вище група людей є відносно відокремленою у складі цільового ринку в силу однаковості, схожості соціального стану, що визначається займаними посадами; одного віку і грошово-фінансового становища, імовірно з вищою або середньо-спеціальною освітою. Однак існує ряд труднощів, пов'язаних з затруднительностью, а в деяких випадках навіть неможливістю, визначити напевно факт усвідомлення представниками описуваного сегмента себе, як членів певної соціально-згуртованої групи. Їх не пов'язує спільність ідей, інтересів; говорити що-небудь про схожий у всіх менеджерів середньої ланки вихованні - голослівно. Абсолютно неможливо вивести якусь загальну для них закономірність, що свідчить про вплив дитячих, юнацьких проблем, різних періодів у житті (дитинство, соціалізація, статеве дорослішання, перехідний період і т.д.) на формування їхніх характерів, темпераментів, становленні їх як особистостей . У всіх з них могли бути зовсім різні сімейні, життєві ситуації. Це я викладаю для того, щоб показати неадекватність розрахунку на те, що даний тур буде однаково затребуваний серед всіх представників сегмента. Тим не менш, правильно сформований маркетинговий посил здатний, на мій погляд, досягти бажаної локальної мети - звернутися до потенційних клієнтів як до відокремленої, соціально-економічної спільності споживачів, що цілком влаштовує турфірму, як спосіб залучення уваги до свого продукту і підвищення попиту на нього .

Глава 3

На сучасному ринку туристських послуг і пропозицій, як і в будь-який інший галузі народного господарства, де фірми та організації, в умовах ринкової економіки, що-небудь виробляють і продають, панує конкуренція. Причому потрібно відзначити відразу, що часто, аналізуючи конкурентний ринок, слід мати на увазі конкуренцію не самих фірм, а їх туристських пропозицій.

Незважаючи на безсумнівний підйом туріндустрії в нашій країні, розвиток її у різних регіонах неоднаково, а охоплення напрямків вичерпний. Існують все ще не зайняті ніші. До однієї з таких малоразработанних різновидів відноситься якраз паломницький туризм. Звичайно, існує кілька популяризаторів такого виду відпочинку серед російських туроператорів, але всі вони, в основному, розташовані в Центральному, Західному та Південному регіонах країни. І не всі мають свої представництва на Південному Уралі.

Багато фірми області та регіону організують автобусні та теплоходів поїздки по Золотому Кільцю і Підмосков'ю з можливістю відвідин святих місць, але носять такі поїздки швидше екскурсійний і пізнавальний характери. Тобто великим мінусом в цьому випадку є як би серйозний недолік "святості": туристам не надається можливість на достатній термін перейнятися священність, самітністю місця, близькістю з Богом. Будь-яка релігія - справа інтимна і глибоко особисте, пов'язане завжди з якимись душевними переживаннями. Людині може бути гнітючим постійна присутність безлічі незнайомих людей, які подорожують із ним протягом всієї поїздки. Однак у такого туру є і безсумнівний ряд переваг. У першу чергу - це можливість диференціювання туристів по їх платоспроможності і набору бажаних і наданих їм послуг. Так, більш заможних клієнтів можна, наприклад, розміщувати в готелях з кращим сервісом, великою кількістю додаткових платних послуг (тренажерні зали, SPA-салони тощо) та варіативністю номерного фонду. Також, згідно зі своїми фінансовими можливостями, вони зможуть самостійно обирати спосіб транспортування до місця початку подорожі (авіа або залізничний транспорт). Ще один плюс - це можливість за обмежений термін познайомитися з максимальною кількістю цікавих місць, міст, пам'ятників. Також їм надається шанс за окрему плату включати в свій тур додаткові екскурсії та послуги. Розробка, впровадження та функціонування такого туру цілком мають право на існування. Клієнти, які віддають перевагу "світську" складову релігійної, обгрунтовано можуть скористатися даною пропозицією.

Однак подібний тур, нагадаю ще раз, позбавлений, може бути, головного, чого чекають віруючі туристи від поїздки по святих місцях - можливості проникнення в особливу, "божественну" середовище. Потрібним їм пропозицією може стати, наприклад, тижнева поїздка до Спасо-Преображенський Соловецький монастир. Існує ряд об'єктивних причин, чому бажаючі здійснити паломництво, поєднане з відпочинком, можуть купити наш тур. По-перше, це дійсно реальне, безперервне відчуття близькості до чогось вищого. Створюється атмосфера прихильності до спільної справи. У туристів достатньо вільного часу, який вони можуть приділити, на свій розсуд, відокремленому роздумів над тим, навіщо вони сюди приїхали, або ж спілкування з настоятелями і мешканцями монастиря. І, незважаючи на очевидний мінус - відсутність вільного вибору засобів розміщення, додаткових світських заходів і розваг - не можна стверджувати, що така пропозиція буде незатребуваним. Це вже хоча б тому не так, що буде передбачено цілий комплекс туристських послуг, що дозволяють максимально урізноманітнити програму, не порушуючи основної мети подорожі. Крім того, цей тур може бути популярний серед саме тих менеджерів, яким необхідний максиму усамітнення і мінімум сторонніх розваг. Тому вважаю розробляється тур вельми і вельми конкурентоспроможними.

Ще одним центром паломництва Уралу можна назвати Єкатеринбург. Переважна більшість турів в Єкатеринбург включає 2 основні елементи, це відвідування місця розстрілу царської сім'ї - Храму на Крові і відвідування Ганіною ями, місця, де виявлені останки царської сім'ї. Екскурсії, як правило, маю досить короткостроковий характер під час яких паломнику буде складно досягти духовного єднання з релігією. Дане подорож швидше направлено на задоволення інтересу до ознайомлення з культурною спадщиною країни.

Можна також виділити основні центри православного паломництва далекого зарубіжжя. До них відносяться Греція, основною визначною пам'яткою якої є Свята гора Афон. Сербія і Чорногорія, Болгарія - країни з глибокими православними традиціями. Кіпр, з багатою християнською історією. На острові існує багато святих місць православ'я, куди приїжджають паломники, в тому числі з Росії. Також до цих країн відносяться Італія, Франція, Естонія, Латвія і ряд інших. Загальний недолік цих країн для залучення туристів, що знаходяться в межах цільового ринку, позначеного у другому розділі, є географічне розташування. Також турист може відмовитися від подорожі в даних напрямки у зв'язку зі складнощами оформлення візи, перетину кордону, збільшенням вартості поїздки за рахунок тривалого переїзду.

Глава 4

Цільовий сегмент споживачів можна розбити на два підсегментах. У першу чергу це глубоковерующіе менеджери, чиєю метою є відновлення порушеного внутрішнього стану, набуття духовного спокою, вихід з важкою життєвої ситуації за допомогою спілкування з Богом. А також це віруючі менеджери, але додають основний інтерес культурному аспекту, бажанням розширити свої знання про духовну спадщину країни, а також бажаючі удосконалити свою систему цінностей.

Проектований туристський продукт повинен мати такими необхідними і достатніми характеристиками:

- Розміщення. Так як цільовою групою споживачів є менеджери з помірними православними поглядами, розміщення для них має бути найбільш комфортним. Важливим є наявність окремих одно-або двомісних номерів.

- Харчування. Для досягнення найбільшого ефекту від відвідування святих місць необхідна наявність меню пісних страв. Також необхідна можливість надання самостійного вибору туристом його раціону харчування.

- Транспорт. Транспортування менеджерів до місця перебування і назад буде здійснюватися залізничним транспортом, з розміщення в вагонах купейного типу. Хоча паломництво є подорожжю, що здійснюються переважно пішки, для менеджерів, які є споживачами даного туристичного продукту, найбільш оптимальним буде варіант пересування на порівняно великі відстані за допомогою автобусного транспорту. Це дозволить скоротити час, що витрачається туристами на здійснення переходу від одного об'єкта до іншого, а також дозволить зробити екскурсії комфортними і втомлює групи;

- Наявність супроводу. Так як тур є тривалим і віддаленим від місця проживання туристів, необхідна наявність супроводжуючого гіда;

- Екскурсійна програма. Екскурсійна програма є основною формою подачі матеріалу. Наявність екскурсійної програми є обов'язковою характеристикою даного туристичного продукту, так як відвідувана місцевість володіє великою кількістю цікавих віруючої людини об'єктів. Особливо важлива екскурсійна програма для другого підсегментах споживачів, тому що вона спрямована на задоволення пізнавальних інтересів туристів.

- Дозвільні заходи. Невід'ємною складовою даного туру є наявність дозвільної програми. Оскільки переважна більшість споживачів даного туристичного продукту є менеджери з помірними православними поглядами, включення в туристичний продукт ряд розважальних заходів може підвищити інтерес і привабливість туру.

Глава 5

Дитинець являє собою зелений сквер, де серед величезних дерев розташовано кілька стародавніх храмів. велична архітектура Спасо-Преображенського собору, на погляд, була спотворена пізніми католицькими переробками. Два конусоподібних купола на дзвіниці - пам'ять тривалої польської окупації, коли всі храми знаходилися в руках католиків і уніатів. На стіні собору знаходиться пам'ятна дошка про те, що тут був підписаний договір про возз'єднання України з Росією. Коли ми увійшли в храм, там служили молебень біля чудотворної Чернігівської ікони Божої Матері. Інша святиня собору - рака з частками мощей чернігівських святих - свят.Феодосія Чернігівського, преп.Ніколи Святоші (колишнього чернігівського князя) і подвижника нашого часу преп.Лаврентія Чернігівського. Недалеко від Спасо-Преображенського стоїть інший собор - Борисо-Глебський. Зараз у цьому храмі музей, а раніше тут відпочивали мощі преп.Феодосія Чернігівського. Старовинна срібна рака від мощей святителя так і залишилася в закритому соборі.

У Єлецькому Свято-Успенському жіночому монастирі після смачної трапези з архієрейської кашею і з компотом зі свіжих слив, в тиші монастирського саду можна зустрітися з ігуменею Амвросій - настоятелькою обителі. Незважаючи на свій похилий вік, виглядає вона дуже бадьоро, керує і виконує сама різні роботи по монастирю аж до прокладки електропроводки і скляних робіт. Також матушка прекрасно співає на криласі, пише і реставрує ікони. Нею був написаний перший образ преп.Лаврентія.

Софія Київська (1037-1055). До революції це був кафедральний собор з 17 приділами, зараз це музей. Оглянули стародавні мозаїки. На стіні головного вівтаря величезне мозаїчне зображення Божої Матері "Непорушна стіна". Зліва - гробниця Ярослава Мудрого, місцевошанованих київського святого. Впадає в око те, що втрачені від часу мозаїки не відновлюються, а домальовують фарбами. Також дивує підлога з сталевих плит з масонською символікою (плити покладені в ХIХ ст.). Навпаки Св.Софії знаходиться прекрасно відремонтований Михайлівський Золотоверхий монастир (X-XI ст.). Навпаки Михайлівського монастиря стоїть пам'ятник св.равноапостольной княгині Ользі (1911). Пам'ятник складається з 4-х фігур. У післяреволюційний час він був осквернений - фігуру князя Володимира зламали (зараз стоїть св.апостола Андрій Первозванний), а замість голів св.равноапостольних Кирила і Мефодія приробили голови Пушкіна і Шевченка (тому що вони теж просвітителі!).

Свято-Троїцький Іонинський монастир засновано в 1886р. Преподобним Іоною. За радянських часів монастир був закритий і розорений. Але Божа Матір зберігає це місце. На місці обителі був розбитий Київський ботанічний сад, і після десятків років запустіння єдиний збережений Троїцький храм (1871-1897) виявився оточений екзотичними деревами і рослинами. На місці явлення Божої Матері встановлено гранітний хрест. Зараз Троїцький храм зовні повністю відреставрований, всередині повним ходом відновлюються розписи і влаштовується іконостас. У храмі дві головні святині - мощі преп.Іони і образ Пресвятої Богородиці Троєручиці, який особливо шанується в обителі на честь чудесного порятунку від смерті послушника Белобережской пустелі Івана, майбутнього старця Іони.

На вхідних дверях кинулася в очі напис "Фото-і відео-зйомка дозволяється". У храмі відмінний хор. Нам розповіли, що у вихідні тут співають на грецькій мові. Є велика ікона лавка. Монастир видає газету "Іонинський листок" з високою якістю поліграфії. Праворуч від входу в храм вниз по сходах спускаємось в підземний склеп, де знаходяться мощі преп.Іони (ум.1902). Зліва стоїть труна старця і частина схімніческого облачення, знайдені при відкритті мощей. Коли в 60-і роки в храмі проводили ремонт, були відкриті поховання старця Іони і архієпископа Віталія. Поки вирішувалося питання про перепоховання, мощі подвижників лежали відкриті. Місцеві вандали спалили труну з тілом архієпископа Віталія, а у нетлінних мощей старця Іони відрізали руку і голову з метою продати художникам. Пізніше руку повернули, глава ж не знайдена досі. Так збулося одне з пророцтв старця, що після смерті він стане мучеником.

До Свято-Троїцькому Іонинському монастирю тепер приписані також Звіринецькі печери, що знаходяться неподалік.

Паломницька поїздка КИЇВ - ПОЧАЇВ - ЧЕРНІГІВ


Відправлення з Москви з Київського вокзалу вечірнім поїздом Москва - Київ.

1 день

Прибуття вранці в Київ. Зустріч на вокзалі. Розміщення в готелі паломницької Києво-Печерської Лаври.

Відвідування Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Рання літургія.

Сніданок.

Відвідання Дальніх Печер.

Відвідування Ближніх Печер і підземних храмів.

Обід.

Вечірнє богослужіння.

Вечеря.

2 день

Рання літургія. Трапеза.

Відвідування монастирів і пустелею:

- Святої Трійці

- Китаївська Пустинь з відвідуванням печери Досифеї.

- Свято-Покровський чоловічий монастир (Голосіївська пустинь).

- Монастир в ім'я св. вмч. Пантелеймона (храм св. Вмч. Пантелеймона цілителя);

Святині: Володимирська ікона Божої Матері, цілющі джерела.

- Св. Трійці Іонинський чоловічий монастир;

- Звіринецькі печери (скит Іонінського монастиря).

Повернення в Києво-Печерську Лавру.

Вільний час

Вечірнє богослужіння.

Вечеря

3 день

Поїздка в Свято-Успенську Почаївську Лавру.

08:00 - Сніданок

09:00 - Відправлення з Києва

13:00 - Прибуття в Корець. Троїцький жіночий монастир (по можливості акафіст біля чудотворної ікони Божої Матері "Споручниця грішних"

Трапеза

14:30 - Відправлення з Корця

17:30 - Приїзд у Кременець

18:00 - Відправлення з Кременця

19:00 - Прибуття в Почаїв. Розміщення в готелі Почаївської лаври

21:00 - Вечеря

4 день

05:00 - Полуношниця в Успенському Соборі

5:45 - Опускають чудотворну "Почаївську ікону" і одночасно відкривається доступ до мощів (можливо і в печеру) прп. Іова в нижньому храмі

06:00 - Літургія

08:00 - Акафіст біля мощей прп. Іова

09:00 - Відкривається Успенський собор (можна прикластися до "Стопі")

Трапеза

10:30 - Відправлення в Свято-Духів скит з відвідуванням чернечого кладовища

13:00 - Трапеза

14:00 - Відвідування печери Іова Почаївського

16:30 - Вечірнє Богослужіння

21:00 - Вечеря

5 день

06:00 - Рання Літургія. Трапеза

10:00 - Відправлення до Києва

12:00 - Відвідування жіночого монастиря Святителя Миколая (Городок). Трапеза в монастирі

14:00 - Відправлення до Києва

19:30 - Вечеря в Києво-Печерській Лаврі

6 день

08:00 - Трапеза

08:30 - Відправлення до Чернігова

- Кафедральний собор в ім'я Св. Трійці

- Болдина гора. Церква в ім'я св. Пророка Іллі (XI ст.)

- Печерний монастир в ім'я прп. Антонія Печерського, св. колодязь

- Успіння Божої Матері Єлецький жіночий монастир

- Трапеза

- "Курган князя Чорного"

- Спасо-Преображенський собор

- Собор в ім'я св. мчч. Бориса і Гліба, Церква

Параскеви, храм в ім'я св. вмч. Катерини

- Жіночий монастир в ім'я св. вмч. Георгія Побідоносця

Повернення в Києво-Печерську Лавру.

Вечеря

7 день

Сніданок

Місто Володимира

Місто Ярослава

Храми Подолу:

- Вознесіння Господнього і МВВ. мчч. Флора і Лавра жіночий монастир

- Введення Божої Матері в храм жіночий монастир

Повернення в Києво-Печерську Лавру

Трапеза

Вільний час

Виліт вечірнім поїздом до Москви


Прибуття до Москви

Вартість подорожі: 5840 рублів + ж / д У вартість поїздки входить: супровід, транспортні послуги, колійна інформація, розповідь про святині, проживання та харчування за статутом. Залізничні квитки оплачуються окремо.

Глава 6

Введення даного туристичного продукту спочатку планується як разовий захід. Якщо даний продукт викличе інтерес серед цільової аудиторії, надалі планується введення даного туру в портфель надаваних організацією послуг на постійній основі. Даний тур може бути скоригований за рахунок включення в програму нових цікавих екскурсій або за рахунок надання додаткових послуг, орієнтованих на побажання споживачів.

Ємність цільового сегмента, як вже було сказано в розділі 2, має тенденцію до збільшення, а інтерес до паломницьким поїздок на сьогоднішній момент також зростає. Тур розрахований на менеджерів з помірними релігійними поглядами, тому здатний поєднувати в собі не тільки духовний, але й просвітницький аспект. Це дозволяє припустити, що тур буде затребуваний в першу чергу, як у якості паломницької поїздки для людей, глибоко віруючих, бажаючих долучитися до духовного світу релігії, так і в якості пізнавальної поїздки для людей, які бажають знайти віру внаслідок сформованих життєвих обставин. Надалі можливе розширення меж цільового ринку, за рахунок просування даного туристичного продукту в найближчі міста Челябінської області.

Розміщення туристів здійснюється в готельному комплексі, а за поганих погодних умовах всі піші пересування екскурсантів від одного об'єкта показу до іншого можуть бути замінені автобусними поїздками, тому даний туристський продукт практично не має сезонного характеру і буде актуальним у будь-який час року.

Спочатку, тур розрахований на менеджерів середньої ланки у віці до 40 років. Надалі, доцільно буде розширити межі сегменту. Наприклад, споживачами даного туристичного продукту можуть стати менеджери середньої ланки старше 40 років, для яких в силу їхнього віку і стану здоров'я, можливо буде зменшити кількість екскурсій і замінити деякі найбільш віддалені з них на екскурсії на більш короткі відстані.

Глава 7

Перед запуском нового туристського продукту на ринок доцільно провести первинне дослідження для виявлення споживчого інтересу до туру.

Просування турпродукту на туристському ринку - система заходів, спрямована на створення попиту та стимулювання збуту туру, тобто спрямована на збільшення продажів. Для просування нового туристського продукту необхідно проінформувати потенційних споживачів про його появу. У релігійному туризмі дуже важлива концепція реклами. Відвідування тих чи інших релігійних центрів, святих місць пов'язане з глибокими душевними почуттями і переживаннями людей, в першу чергу паломників. Тому важливі етичні стандарти в рекламі даного туру. Інформація повинна бути представлена ​​в коректній формі та благопристойних виразах, жодним чином не ображають почуттів віруючих. Вона повинна міститися в авторитетних виданнях з гарною моральною репутацією.

Найбільшу увагу слід приділити рекламі на радіо та розміщення рекламної інформації в інтернеті, оскільки великій кількості потенційних споживачів за родом своєї діяльності доводиться часто знаходиться на різних інформаційних сайтах. Також не менш важливо приділити увагу виготовлення брошур та буклетів.

Для залучення турагентів до процесу реалізації даного туру, можливо подання його докладної презентації на різних туристичних виставках і ярмарках.

До рекламування туру слід приступити після його безпосереднього формування. А так як тур не підданий сезонності, то календарний план виведення продукту на ринок буде формуватися з урахуванням побажань замовників.

Реалізаційна ціна продажу нового туристичного продукту буде сформована на основі врахування суми витрат і податків. Сума витрат включає прямі витрати (витрати на перевезення, розміщення, харчування, екскурсійне обслуговування) і непрямі витрати (витрати на вирішення організаційних питань, зарплата співробітникам і так далі).

Висновок

Маркетинг - це спосіб ведення бізнесу, сфокусований на клієнта, ця орієнтація на клієнта повинна просочувати всю організацію.

Головною метою маркетингу є задоволення потреб клієнтів, що веде до збільшення прибутків підприємства. Мудро надходить той, хто займається прогнозуванням запитів клієнта і приймає відповідні заходи для забезпечення їх своєчасного задоволення.

Якщо ви менеджер, вам не обійтися без знання маркетингу. У наші дні клієнт - це король. Але менеджери повинні розуміти, що задовольнити всіх клієнтів неможливо. Потрібно вибирати для себе таких, задоволення потреб яких збігається з цілями підприємства. Щоб успішно боротися за свого клієнта, підприємство має розробляти такий маркетинг-мікс, який робить ринок, на який воно хоче вийти, привабливішим для нього, ніж маркетингові заходи його конкурентів.

Турпродукт - є сукупність певної кількості і якості товарів і послуг рекреаційного характеру, підготовленого в даний конкретний момент для реалізації споживачеві.

Наявність інформаційного матеріалу, його знання персоналом туристського підприємства і вільне уявлення по запиту туриста є безумовним вимогою створення туристського продукту і його успішної реалізацією на ринку.

Ідея підкріплення туристського продукту змушує пильно глянути на систему поведінки клієнта, до того, як він комплексно підходить до проблеми, яку намагається вирішити завдяки придбання туристського продукту. З точки зору конкуренції, такий підхід дозволяє туристичному підприємству виявити можливості підкріпити своє товарне пропозицію найбільш ефективним способом.

Для успіху того чи іншого комерційного заходи щодо збуту туристських послуг потрібна наявність певного мінімуму стимулюючих заходів, які здійснюються в комплексі з рекламною роботою та іншою комерційною діяльністю. Великі туристські фірми зазвичай мають штатні служби стимулювання збуту, які займаються вивченням ефективності раніше вжитих заходів і дають рекомендації щодо найбільш дієвих прийомів.

Список використаної літератури

 1. . Конспект лекцій з дисципліни "Основи маркетингу". -, 1998;

 2. Ф. Котлер. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 1991;

 3. Є. Діхтіль, Х. Хершген. Практичний маркетинг. - М.: Вища школа, 1995;

 4. Маркетинг. / Під ред. А.Н. Романова. - М.: Банки і біржі, 1996;

 5. А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова. Маркетинг в туризмі. - СПб.: Санкт-Петербурзький університет, 1996;

 6. В.Д. Маркова. Маркетинг послуг. - М.: Фінанси і статистика, 1996;

 7. Маркетинг в туризмі. / Сост. Ю.Н. Борисова, Н.І. Гагарін, Ю.В. Забав, А.І. Сеселкін. - М.: РМАТ, 1996;

 8. С.Н. Аникеев. Методика розробки плану маркетингу: Сер. "Практика маркетингу". - М.: Фомізм, 1996;

 9. А.П. Дурович, А.С. Копанев. Маркетинг в туризмі. - Мінськ: Економпресс, 1998;

 10. Є.П. Голубков. Основи маркетингу. - М.: Финпресс, 1999;

 11. Є.П. Голубков. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. - 2-е вид., Перер. і доп. - М.: Финпресс, 2000.


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
91.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка туристичного продукту
Розробка туристичного продукту і формування турів туроператором
Розробка конкурентоспроможного туристичного продукту Чарівна Скандинавія
Розробка туристичного продукту Освітній туризм в Санкт-Петербурзі
Маркетингова концепція в діяльності фірми Пошук цільового сегмента або ніші Комплекс маркетингу
Розробка цільового ринку тіней для повік
Реклама і стимулювання збуту туристичного продукту
Інтернет реклама як інструмент просування туристичного продукту
Інтернет-реклама як інструмент просування туристичного продукту
© Усі права захищені
написати до нас