Розробка товарної політики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3
1. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків

1.1.Сістема маркетингової інформації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5

1.2. Маркетингове середовище. Мікросередовище фірми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... 11

1.3. Макросередовище фірми ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14

2. Розробка товарної політики

2.1. Три рівні товару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17

2.2. Рішення про використання марок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17

2.3. Позиціонування товару на ринку ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.4. Життєвий цикл товару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.5. Оцінка конкурентоспроможності товару ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
3. Система просування товарів
3.1. Канали товароруху і збут продукції ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
3.2. Організація товароруху ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
4. Комплекс маркетингових комунікацій.
4.1. Реклама ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
4.2. Стимулювання збуту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30

Введення
Метою даної курсової роботи є складання маркетингового забезпечення для певного виробу при виході його на вітчизняний ринок.
Насматріваемое підприємство - кондитерська фабрика, яка займається випуском різних видів кондитерських, в тому числі і вафельних, виробів. В якості розглянутого товару буде запропоновано новий товар - фасовані глазуровані вафлі «Ласунка».
Вафельна продукція є предметом повсякденного попиту, оскільки основні цілі її придбання - в якості домашнього десерту або до чаю на роботі. Є два основних критерії, виходячи з яких всю продукцію можна підрозділити на:
- Фасовану / нефасований;
- Глазуровану / неглазуровані.
Найбільш поширеними на вітчизняному ринку вафельних виробів є фасовані (68%) і нефасований (83%) неглазуровані вафлі. Більше половини підприємств виробляє шоколадно-вафельні торти, а також фасовані глазуровані шоколадом і шоколадно-вафельні цукерки. Самим непопулярними є вафельні листи, їх виробляють лише на 2% підприємств.
Слід зазначити, що незважаючи на прагнення виробників вафель випускати більш сучасну, фасовану продукцію, позначається традиційний для Росії фактор - затребуваність дешевої продукції з боку населення. Ще одна особливість, що дає перевагу регіональним виробникам, то, що уявлення про вафельному ринку у людей в основному обмежуються місцевим рівнем, а тому і підприємства в першу чергу орієнтуються на позиціонування продукції саме там.
Вихідними даними для виконання курсової роботи послужили основні параметри даного виробу і виробів основних конкурентів - кондитерської фабрики «Більшовик» і концернів «Солодко» і «Нестле».
Так як фасовані глазуровані вафлі «Ласунка» - товар новий, то виникають такі завдання:
- Як створити нове конкурентоспроможне виріб;
- Яким чином освоїти новий ринок.
Поставлені завдання планується вирішити шляхом дослідження ринку вафельних виробів, вивчення можливостей позиціонування товару на ринку, вивчення конкурентоспроможності нового товару, вивчення можливих каналів товарораспределения, а також можливості стимулювання збуту та використання реклами.

1. Комплексний аналіз і прогнозування товарних ринків
1.1. Система маркетингової інформації
Необхідною складовою процесу аналізу, планування, здійснення і контролю дієвості маркетингових заходів є інформація.
Система маркетингової інформації - постійно діюча система взаємозв'язку людей, обладнання та методичних прийомів, призначена для збору, класифікації, аналізу, оцінки і розповсюдження актуальної, своєчасної і точної інформації для використання її розпорядниками сфери маркетингу з метою вдосконалення планування, втілення в життя та контролю за виконанням маркетингових заходів.
Методику дослідження ринку можна представити у вигляді такої схеми.
Виявлення проблеми і формулювання цілей дослідження
Підпис: Виявлення проблеми і формулювання цілей дослідження

Відбір джерел інформації
Збір інформації
Аналіз зібраної інформації
Представлення отриманих
результатів


У розглянутому випадку при виході вироби на ринок Росії, проблема може бути поставлено таким чином: які вимоги висувають споживачі до товару даного виду.
При відборі джерел інформації, перш за все, необхідно визначити вид інформації, що цікавить і шляхи її найбільш ефективного збору. Так як відомості можна отримати з первинних або з вторинних джерел, то необхідно вирішити, інформація якого виду будить використана у дослідженні ринку.
Для збору первинних даних необхідно розробити спеціальний план дослідження. Для цього застосовуються такі методи:
- Спостереження;
- Експеримент;
- Опитування.
Оскільки мета даного комплексного аналізу - виявлення критеріїв, які висуваються до розглянутого товару, то, згідно з планом збору первинних даних, в якості основного методу збору даних може бути використаний опитування, тому що опитування як не можна краще сприяє вирішенню поставленої проблеми комплексного аналізу.
Опитування передбачає з'ясування думки респондента по певному колу включених в анкету питань шляхом особистого або опосередкованого контакту інтерв'юєра з респондентом; полягає в зборі первинної інформації шляхом прямого задавания людям питань щодо рівня їх знань, відносин до продукту, переваг і купівельної поведінки.
Опитування можуть розрізнятися:
· За способом контакту з респондентом:
- Особисто,
- По телефону,
- Поштою (в т.ч. по електронній) і через Internet;
· За типом респондентів:
- Опитування фізичних осіб,
- Опитування юридичних осіб,
- Опитування експертів;
· За місцем проведення опитування:
- Будинки,
- В офісі,
- У місцях продажу;
· За типом вибірки і т.д.
Найбільш реальним у російських умовах є особисте анкетування.
Проведення опитування передбачає декілька основних етапів, головні з яких розробка та тиражування анкети; формування вибірки; інструктаж інтерв'юерів, проведення опитування та контроль якості даних, обробка та аналіз отриманої інформації і складання підсумкового звіту.
Отже, при зборі первинних даних у маркетологів є основне знаряддя дослідження - анкета. Щоб з її допомогою отримати відповідні реальності результати, необхідно скласти план вибірки (сегмент населення, покликаний уособлювати собою населення в цілому), завдяки якому відібрана сукупність відповідала б завданням, які стоять перед дослідженням.
Для цього необхідно отримати відповіді на три питання:
1. Кого опитувати?
Виробник товару - кондитерська фабрика, а товар - фасовані глазуровані вафлі, отже, необхідно опитувати людей, які є споживачами даного товару, а це майже всі верстви населення.
2. Яка кількість людей необхідно опитати?
Зрозуміло, великі вибірки надійніше маленьких, але це великі витрати грошей і часу, а, отже, висока вартість комплексного аналізу. Однак і невелика вибірка може відображати основні тенденції у випадку правильного визначення кількості респондентів з кожної соціальної групи.
3. Яким чином слід відбирати членів вибірки?
Найбільш важливим видається пропорційне співвідношення кількості опитаних представників соціальних груп до загальної кількості осіб у даній групі і займаному нею в суспільстві місцем. Опитування буде проводитися як за методом випадкового відбору, так і на основі інтуїції дослідника, який відчуває, які саме особи можуть бути гарними джерелами інформації.
Анкета буде пропонуватися в наступному вигляді:
1. Який тип вафельної продукції Ви віддаєте перевагу?
а. звичайні вафлі
б. вафельні торти
в. шоколадно-вафельні цукерки
р. вафельні трубочки
д. інше
2. Який сорт вафель Ви віддаєте перевагу?
а. нефасований глазуровані
б. нефасований неглазуровані
в. фасовані глазуровані
р. фасовані неглазуровані
д. інше
Якщо вафлі фасовані, то який упаковці Ви віддаєте перевагу?
а. картонна упаковка
б. паперова упаковка
в. прозора поліетиленова упаковка
р. непрозора поліетиленова упаковка
д. інше
3. На які чинники Ви звертаєте увагу при першій покупці тієї або іншої вафельної продукції?
а. прийнятна ціна
б. відомий виробник
в. зовнішній вигляд і упаковка
р. реклама в ЗМІ або не мете продажів
д. інше
4. Які фактори впливають на рішення про подальшу купівлі тих чи інших вафельних виробів?
а. смак продукту
б. якість продукту
в. прийнятна ціна
р. зручне місце покупки
д. інше
5. Який вид начинки у вафель Ви віддаєте перевагу?
а. праліновою
б. фруктова
в. горіхова
р. шоколадна
д. інше
6. Де Ви купуєте вафельні вироби?
а. роздрібна торговельна мережа
б. фірмові магазини
в. торгові доми
р. оптові склади
д. інше
7. Ваша стать:
а. чоловічий
б. жіночий
8. Ваш вік:
а. до 15 років
б. від 15 до 24 років
в. від 25 до 34 років
р. від 35 до 54 років
д. більше 55 років
9. Ваш рід занять:
а. школяр
б. студент
в. робітник, службовець
р. бізнесмен
д. пенсіонер
10. Дохід на 1 члена сім'ї в місяць:
а. до 1 тис. крб.
б. 1 - 1,5 тис. руб.
в. 1,5 - 5 тис. руб.
р. 5 - 10 тис. руб.
д. більше 10 тис. руб.
Спасибі за те, що Ви заповнили анкету.
За допомогою такої анкети виявляється сегмент можливих споживачів за критерієм доходу, за статевою ознакою, за віковою ознакою. Ми дізнаємося, чи є опитані люди нашим потенційними клієнтами, визначаємо які характеристики є вирішальними при виборі вафельної продукції.
Інформація, отримана з анкет, буде проаналізована, і будуть ухвалені рішення: яку стратегію розвивати надалі: засновану на підвищенні якості, розробці нових моделей або зниження цін.
До отриманих за допомогою опитування первинних даних може бути додана вторинна інформація. Це може бути:
· Інформація про конкурентів
Інформацію про асортимент продукції та ціни на неї можна дізнатись у фірмових магазтнах концернів «Нестле», «Солодко» та кондитерської фабрики «Більшовик». Також подібну інформацію можна отримати у офіційних дистриб'ютерів або на офіційних сайтах.
· Інформація про розміри потенційно можливого ринку
Її можна отримати за допомогою статистичних даних про споживання того чи іншого продукту в різних колективах та регіонах країни. Така інформація може бути розміщена в газетах і журналах, в інтернеті і т.д.
На основі зібраної інформації, як первинної, так і вторинної, можна зробити висновок про те, як виглядає ідеальний вафельний продукт. Поза сумнівом, буде існувати деякий розкид думок щодо цього питання. Є група думок, для яких головним є низька ціна. Інші орієнтуються, перш за все, на якість. Таким чином, будуть виявлені важливі критерії та конкретні параметри продукції, які цікавлять споживача: смак, якість, упаковка та інші. Можна встановити, який тип вафельної продукції воліють споживачі і які канали товароруху. Стає можливим встановити вимоги споживачів до даного виду продукції і чітко з'ясувати, який товар потрібен на ринку.
1.2. Маркетингова м ікросреда фірми
Розглянемо основні складові мікросередовища функціонування фірми.
Постачальники.
В даний час сировина купується у регіональних представників, але в подальшому, у зв'язку з розширенням виробництва, і, відповідно, обсягів продукції, що випускається, планується встановлення прямих контактів з виробниками. Розглянемо характеристики основних постачальників сировини для кондитерських виробів (а саме - вафель): EUROPEK ®, ТОВ «АБ-МАРКЕТ» і група «ТРИ-Р», їхні переваги й недоліки.
Торгова марка EUROPEK ® з 1994 р. об'єднує групу компаній, що займаються виробництвом і фасуванням продуктів харчування, поставками високоякісної сировини для хлібопекарської промисловості.
Переваги: ​​величезний досвід роботи в даній області; орієнтація на російські смакові традиції; сучасна оригінальна упаковка. Є представництва в різних регіонах Росії. Здійснюється рекламно-маркетингова підтримка партнерів. Розробляються спеціальні взаємовигідні дилерські програми.
Недоліки: недостатній асортимент; часті проблеми з доставкою; великі транспортні витрати під час перевезення.
ТОВ «АБ-МАРКЕТ» було зареєстровано в 1997 р. за підтримки торгової компанії «Kremlin sro» з Чехії.
Переваги: ​​широкі асортимент (групи крахмало-і какаопродуктов, мак, кунжут, арахіс, повидло, ванілін, желатин, лимонна кислота та ін); багаторічний досвід; доставку товарів клієнтам; оптимальні фінансові умови закупівель товару - це можуть бути товарні кредити, бонуси і знижки. Крім оптової торгівлі інгредієнтами компанія «АБ-МАРКЕТ» має власну фабрику з виробництва шоколадної та кондитерської глазурі, а також своє фасувальне виробництво.
Недоліки: дорожнеча; філії є лише в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі і Новосибірську, а тому важко встановити прямі контакти з виробником.
Група "ТРИ-Р" працює на Російському ринку з 1995 р. і є ексклюзивним представником провідних німецьких фірм «IREKS GmbH», «MARTIN BRAUN KG» та ін
Переваги: ​​широка мережа регіональних представництв в Санкт-Петербурзі, Смоленську, Новосибірську, Єкатеринбурзі, Самарі, Краснодарі, Челябінську і ін; вся продукція пройшла випробування і схвалена Інститутом харчування РАМН і органами держсанепіднагляду РФ.
Недоліки: невеликий асортимент; дорожнеча; великі транспортні витрати під час перевезення; недоробленість знижок та кредитування.
Маркетингові посередники.
Торговими посередниками нашої фірми є невеликі роздрібні фірми, що займаються продажем різних продуктів харчування, а також великі торгові центри (наприклад, «Пятерочка», «Матриця» та інші).
Наша фірма користується послугами фірм-фахівців з організації руху товару. Такими є залізничні та автотранспортні компанії, що займаються перевезенням вантажів по Росії.
Агентствами з надання маркетингових послуг наша фірма користуватися не буде.
Клієнти.
Товар буде виступати на наступних ринках:
- Споживчий ринок - це безпосередньо ті люди, хто будуть купувати товар для особистого користування;
- Ринок проміжних продавців - можливо, це будуть якісь невеликі фірми або ж приватні особи з інших міст, які будуть купувати наші костюми для подальшого перепродажу з прибутком для себе;
- Ринок державних установ - це можуть бути різні дитячі (дитячі сади, табори і т.д.) та інші установи.
Конкуренти.
- Бажаннями-конкурентами є купівля печива, торта або кексів.
- Товарно-родовими конкурентами при бажанні придбати вафельні вироби є купівля шоколадно-вафельного торта, або шоколано-вафельних цукерок, або самих вафель;
- Товарно-видовими конкурентами фасованих глазурованих вафель є фасовані неглазуровані, неглазуровані нефасований або нефасований глазуровані вафлі;
- Марками-конкурентами при купівлі вафель «Ласунка» є вафлі, що володіють тими ж характеристиками, що і розглядаються (тобто фасовані глазуровані вафлі), але фірм «Більшовик», «Солодко» або «Нестле».
Контактна аудиторія, тобто група людей, яка виявляє реальний або потенційний інтерес до підприємства, в даному випадку представлена ​​засобами масової інформації. Це, перш за все, газети і журнали, що випускаються в різних регіонах Росії, а також інші ЗМІ. У майбутньому подібну інформацію можна буде отримувати також на офіційному сайті кондитерської фабрики.
1.3. Маркетингова макросередовище фірми
Природно, що наша фірма не може впливати на фактори макросередовища (по всій Росії). Проте без їх урахування нормальна робота, планування подальшої діяльності неможливі. Розглянемо найважливіші з цих факторів.
Демографічна середовище
В останні десятиліття у зв'язку з нестабільністю економічного і політичного становища в Росії спостерігаються процеси падіння народжуваності, збільшення смертності, що веде до спаду населення і старіння населення. Незважаючи на відмінності у віці, люди не перестали вважати вафлі одним із самих смачних десертів. Однак у силу цієї відмінності вимоги до вафлям різними віковими групами людей пред'являються різні. Тому при розробці нового вафельного вироби необхідно враховувати вимоги, які пред'являються до костюма людьми різних віків.
Економічне середовище
Економічна криза в Росії викликав різке розшарування населення за рівнем доходів, а значить і купівельної спроможності. Для когось навіть проста купівля десерт до чаю стала великою проблемою, а тим більше придбання більш дорогих, ніж печиво, вафельних виробів. Для інших же це в порядку речей. При цьому когось буде цікавити тільки ціна, інших же - не стільки ціна, скільки смакові та якісні параметри. Тому при розробці різних видів вафельних виробів слід враховувати інтереси кожної з цих груп, і відповідно, для першої групи необхідно буде розробити модель, яка, можливо, буде поступатися іншим по барвистості і зручності упаковки, зовнішнього вигляду, що дозволить встановити на неї більш низьку ціну . Для більш ж забезпеченої частини споживачів, для яких ціна не є вирішальним чинником, можна розробляти вироби в дорогих, барвистих упаковках, презентабельного зовнішнього вигляду, а, отже, і з більш високою ціною.
Природне середовище
Оскільки основними компонентами вафель є продукти сільського господарства, то може виявитися, що збільшення споживання вафельної продукції може призвести до подорожчання цих основні компонентів, а, відповідно, і самих вафель. Проте ця зміна не має виявитися значним.
Технологічне середовище
Не виключено, що розвиток технологій, у тому числі і в даному виді виробництва, призведе до появи нового способу створення даної продукції, яка також буде відповідати вимогам споживачів, але займати, наприклад, менше часу в процесі приготування. У цьому випадку розглянутої кондитерській фабриці доведеться переорієнтуватися на новий спосіб виробництва і, можливо, налагоджувати зв'язки з виробниками нового обладнання чи сировини.
Соціальна (культурна) середовище
Незважаючи на складну економічну обстановку, в нашій країні зберігалися національні традиції: до цих пір люди не ходять в гості з порожніми руками і не зустрічають гостей з порожнім столом. Ну, і звичайно одним з улюблених десертів залишаються вафлі. В останні роки їх вибір став настільки широкий, що можна знайти їх «на будь-який смак і колір» на гостинець, подарунка, просто продукту харчування. Цей фактор також сприятливо позначаються на зростанні кількості людей, що віддають перевагу з усіх кондитерських виробів вафлі, і, як наслідок, на розширенні ринку збуту нашого товару.

2. Розробка товарної політики
2.1. Три рівні товару
При розробці товару необхідно продумати забезпечення трьох його рівнів. Першим і найбільш важливим є рівень товару за задумом. У нашому випадку, люди купують не просто вафлі, а набувають десерт, який приємний на смак і володіє привабливим зовнішнім виглядом, а також простий у зберіганні.
Наступний рівень - це рівень товару в реальному виконанні. Даний товар у реальному виконанні представляє собою глазуровані шоколадом вафлі, розфасовані в прозору поліетиленову упаковку з урахуванням вимог (таких, як термін придатності, наявність вітамінів, харчова цінність та ін), які будуть пред'являтися їм покупцями в процесі споживання. Відмінною особливістю цих фасованих глазурованих вафель є те, що на верхньому вафельному листі буде зроблена білим шоколадом напис «Ласунка», що відображає назва продукту, адже саме слово ласунка має і два аспекти: це і смачно, і красиво.
Третій рівень - товар з підкріпленням, тобто всім, що можна додати до якості. До якості додається поводження з клієнтом, передпродажний сервіс (чітке позначення всіх харчових даних продукту, ваги). Для оптових або постійних покупців буде передбачена гнучка система знижок.
2.2. Рішення про використання марок
Для того щоб покупець дізнавався наш товар серед інших, він буде позиціонуватися як марочний. Марочне назва даних фасованих глазурованих вафель - «Ласунка». Воно буде використано не тільки при розробці зовнішнього вигляду упаковки, але також буде виведено білим шоколадом на верхньому вафельному листі, щоб кидатися в очі споживачам при розгортанні продукту.
2.3. Позиціонування товару на ринку
Наша фірма використовує цільовий маркетинг, тому що товар орієнтований на певні групи споживачів, на певних ринках.
Сегментування ринку
Російський ринок можна сегментувати за такими параметрами:
Географічний ознака: фірма прийняла рішення діяти на ринках Башкирії, а також у регіонах, близьких до Уфі (Челябінська, Свердловська, Пермська, Самарська області), тобто в Уральському і Приволзькому федеральних округах. Такий вибір пояснюється тим, що виробництво розташовується в Уфі, і тому доставка в ці області буде найдешевшою, швидкої і рентабельною.
Демографічний ознака: вивчивши вторинні джерела, ми прийшли до висновку, що серед наших потенційних споживачів переважають люди пенсійного віку та діти. Трохи менша частка людей середнього віку. У всіх цих категоріях переважають жінки, а не чоловіки.
Психографічний ознака: до споживачів даного товару відносяться представники різних класів суспільства з різним рівнем доходів. За родом занять - це школярі, студенти, пенсіонери, люди абсолютно різних професій. Тому люди з обраного нами ринкового сегменту будуть володіти абсолютно різними рисами характеру, що також впливає на ставлення і вимоги до товару.
Поведінковий ознака: приводом для покупки зазвичай служить потреба придбати десерт до чаю, який було б зручно донести до дому чи зручно зберігати. При цьому всіх споживачів можна розділити на кілька груп залежно від того, яким чином вони хочуть використовувати товар:
- В якості смачного десерту:
- В якості продукту, зручного для зберігання та перевезення;
- Як подарунок або презенту, красиво упакованого.
Отже, відповідно з усім вищесказаним розіб'ємо ринок на сегменти і розглянемо найбільш перспективні з них.
· Жінки середнього віку, з рівнем доходу вище середнього, що купують даний продукт через смакових якостей і зручною для зберігання упаковки в якості домашнього десерту.
· Жінки середнього віку, з середнім рівнем доходу, що купують даний продукт з-за зручною для зберігання упаковки як десерт на роботі.
· Люди пенсійного віку, переважно жінки, з низьким або середнім рівнем доходу, які купують цей продукт в якості подарунка знайомим чи онукам через красиве зручної упаковки і смакових якостей.
· Діти того й іншого статі, які купують цей продукт через смакових якостей і гарної упаковки, невибагливі до якісних (харчовим) параметрами.
Позиціонування товару на ринку
Оскільки основним сегментом для нас є жінки з середнім і вище середнього рівнем доходу, дану вафельну продукцію слід позиціонувати саме на цьому ринку. На ринку фасованих глазурованих вафель продукція даного виду представлена ​​фірмами «Більшовик», «Солодко» і «Нестле».
При виборі товару тієї чи іншої фірми велике значення буде грати смакові якості продукту і ціна. Проте вирішальне значення при прийнятті рішення про покупку будуть грати все-таки смакові якості, тому що даний сегмент - це найсильніша група, для якої
Більше-вик
Овал: Більше-вик якість
Нестле
Солодко
Лаком-
ка
Овал: Лаком-ка


ціна
смакові і якісні показники превалюють над вартістю. Завдяки цьому є можливість зайняти більшу частку ринку.
упаковка
Солодко
Більше-вик
Нестле
Лаком-
ка
Овал: Лаком-ка
Овал: Більше-вик
Овал: Солодко
Овал: Нестле


ціна
Для другого сегмента, який представлений в основному літніми з низьким і середнім рівнем доходів головним є низька ціна і барвистість упаковки, так як фасовані вафлі купуються ними швидше як подарунок, так як собі додому літні люди купують вафлі все-таки в вагу. Ми розраховуємо поєднанням саме цих якостей добитися значної частки і на цьому ринку.
2.4. Життєвий цикл товару
У кожного товару є власний життєвий цикл, протяжність і характер якого передбачити нелегко.
Життєвий цикл товару включає в себе кілька основних етапів.


Збут і
прибуток Збут
в грошовому
вираженні Прибуток

Збитки у
грошовому Етап Етап Етап Етап
вираженні     розробки Етап виведення зростання зрілості занепаду
товарів на ринок


Так як певний товар знаходиться на стадії розробки, то для дослідження будуть найбільш важливими два перші етапи.
I - Етап розробки товарів
На цьому етапі фірма проводить дослідження ринку, що полягає у проведенні опитування, виявлення сегмента наших споживачів за критерієм доходу, за статевою та віковою ознаками. Визначається частку споживачів, для яких ціни прийнятні, які характеристики є вирішальними при виборі костюма. Проводиться розробка і створення нових моделей костюмів.
Так як до моменту виведення товару на ринок споживач вже повинен бути інформований про новинку, про її функції і можливості, то на першому етапі повинна переважати інформує реклама.
Інформує реклама повідомляє споживачів про те, що на ринок виходить нова продукція даної кондитерської фабрики під назвою «Ласунка». Основні зусилля будуть сконцентровані на:
- Інформування потенційних споживачів про новий невідомому
їм товар;
- Спонукання їх до випробування товару;
- Забезпеченні товару поширення через мережу спеціалізованих магазинів.
Етап характеризується повільним зростанням збуту продукції, прибуток на цьому етапі немає, так як він пов'язаний з великими витратами з впровадження товару на ринок.
II - Етап виведення на ринок
Цей етап - найближче майбутнє, тому необхідно заздалегідь підготуватися до труднощів і можливостей, які можуть виникнути в цей період. На цьому етапі фірма повинна уважно вивчити реакцію споживача на товар, щоб у разі неприйняття відступити з мінімальними втратами.
Прибуток швидко зростає внаслідок сприйняття товару ринком.
На цьому етапі для максимального продовження періоду швидкого зростання ринку фірма має намір збільшити число каналів розподілу, і, своєчасно знизивши ціни, залучити додаткову кількість покупців.
Уповільнення темпів збуту внаслідок сприйняття більшістю потенційних покупців. Прибуток може рости за рахунок скорочення витрат виробництва.
2.5. Оцінка конкурентоспроможності товару
За базу порівняння візьмемо зразок фасованих глазурованих вафель фірми «Солодко». Розглянемо наступні економічні і споживчі параметри:
- Ціна товару;
- Доступність товару (для даного регіону);
- Смакові характеристики;
- Якість продукту (харчова цінність, термін придатності, вміст вітамінів і ін);
- Барвистість упаковки;
- Зручність упаковки.
Визначимо ваги цих параметрів, зведені індекси конкурентоспроможності по економічних і споживчим параметрами, і в кінцевому підсумку - інтегральний індекс конкурентоспроможності:
Значення
Параметри
Вага
«Солодко»
«Ласунка»
- Ціна товару
15 руб.
20 руб.
1
- Доступність
1
2
0,3
- Якість
5
5
0,25
- Смак
5
6
0,2
- Барвистість і
5
6
0,2
- Зручність упаковки
0,5
1
0,05
Тепер підрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності. Для цього:
1. Розрахуємо зведений індекс за економічними параметрами
а i - вага i-го економічного параметра
q i - одиничний показник конкурентоспроможності
Так як розглядається тільки один економічний показник, то і показник конкурентоспроможності за економічними параметрами буде тільки один.
q i = 15:20 = 3:4
Q е = aq = 3:4 · 1 = 3:4 = 0,75
2. Розрахуємо зведений індекс за споживчими параметрами
Q n = Σa i · q i , Де a i - Вага i-го споживчого параметра
q i - Одиничний показник конкурентоспроможності
q 1 = 2:1 = 2
q 2 = 5:5 = 1
q 3 = 6:5 = 1,2
q 4 = 6:5 = 1,2
q 5 = 1:0,5 = 2
Q n = 2.0, 3 +1 · 0,25 +1,2 · 0,2 +1,2 · 0,2 +2 · 0,05 = 1,43
3. Розрахуємо інтегральний показник конкурентоспроможності
К = Q е · Q n = 0,75 · 1,43 = 1,0725
Розрахунок показав, що певний товар 1,0725 рази перевершує базисний товар за конкурентоспроможністю. Отже, даний товар буде конкурентоспроможний порівняно з аналогічним товаром концерну «Солодко» при виході на ринок фасованих глазурованих вафель у вибраному регіоні.

3. Система просування товарів
3.1. Канали товароруху і збут продукції
Для забезпечення розповсюдження нашої продукції та доведення її до безпосередніх споживачів будуть використані послуги фірм - торговельних посередників. Такими для нашої фірми є невеликі роздрібні фірми, що займаються продажем продуктів харчування різних товарів для спортивного орієнтування.
Головне, чим пояснюється використання посередників - це їх неперевершеною ефективністю в забезпеченні широкої доступності товару і доведення його до цільових сегментів. Посередники, в силу свого досвіду, спеціалізації, розмаху діяльності, пропонують фірмі більше того, що вона звичайно може зробити поодинці.
У даному випадку виробнику слід встановити з дистриб'юторами відносини довготривалого партнерства. У рамках служби маркетингу фірма засновує відділ по плануванню роботи з дистриб'ютором, який буде займатися виявленням їх потреб і розробкою програм стимулювання сфери торгівлі, які повинні допомогти дистриб'юторам найбільш повно використовувати свої можливості. Так разом з фірмами-торговими посередниками відділ намічає комерційні цілі на короткострокові і тривалі періоди, визначає рівень збережених на складі товарних запасів, визначає перелік вимог до обслуговуючого персоналу, складає плани реклами і стимулювання збуту.
Мета цієї роботи - наочно продемонструвати дистриб'юторам, що вони заробляють гроші завдяки тому, що є частиною ретельно продуманої вертикальної маркетингової системи.

3.2. Організація товароруху
Мета руху товару - забезпечення доставки потрібних товарів в потрібні місця і в потрібний час з мінімально можливими витратами. Саме по собі рух товару - діяльність з планування, втіленню в життя та контролю за фізичним переміщенням товару від місця виробництва до місця споживання з метою задоволення потреб споживача і з вигодою для себе.
На забезпечення виконання цілей товароруху спрямовані всі його етапи. Основних елементів в русі товару 7:
- Транспортування в межах регіону (29%);
- Складування (25%);
- Підтримка товарно-матеріальних запасів (23%);
- Отримання та відвантаження товарів (10%);
- Обробка замовлення (7%);
- Адміністративні витрати (4%);
- Упаковка (2%).
Дуже важливим є спосіб транспортування, так як від нього залежить рівень цін товарів, своєчасність їх доставки і стан товарів у момент прибуття до місць призначення. Для доставки продукції по Росії ми маємо намір використовувати залізничний та автотранспорт. Вигодами залізничного транспорту є: порівняльна дешевизна і можливість переадресування відправленого вантажу. Перевага автотранспорту - в його гнучкості у маршрутів і графіків руху, а так само можливості перевозити товар від «дверей до дверей».

4. Комплекс маркетингових комунікацій.
4.1. Реклама
Отже, перш за все, розробляючи рекламну діяльність на Російському ринку вафельних виробів в цілому (і на ринках Уральського і Приволзького федеральних округів зокрема), потрібно чітко визначити основні завдання, що стоять перед маркетинговим дослідженням:
- Проінформувати покупців про виведення нової продукції даної компанії на ринок;
- Залучити цільовий сегмент, до придбання фасованих глазурованих вафель «Ласунка» даної кондитерської фабрики;
- Сформувати у громадськості правильне уявлення про дану кондитерській фабриці;
- Постаратися сформувати у споживача смакові переваги в
виборі вафельних виробів.
Основні засоби просування рекламного звернення
Реклама в журналах і газетах, орієнтованих на виділений цільової сегмент, у різних виданнях кулінарного напрямку. Планується випуск невеликих наочних буклетів про продукцію даної кондитерської фабрики. Можливо залучення авторитетних осіб і приведення думок фахівців.
Після проведеної рекламної кампанії пропонується оцінити вплив реклами на інформованість, на збут, у чому виявилася комунікативна та комерційна ефективність розглянутого рекламного звернення.

4.2. Стимулювання збуту
Стимулювання збуту - використання різних засобів стимулюючого впливу, необхідних прискорити реакцію ринку. Стимулювання збуту здійснюється за такими напрямами:
1. стимулювання споживачів;
2. стимулювання сфери торгівлі.
Стимулювання збуту буде виражатися в проведенні розпродажів нашої продукції, приурочених до будь-яких урочистим або довільним дат. У відношенні дилерів стимулювання полягає в проведенні їм пільгових знижок з ціни, спільної реклами та багато іншого.
Для стимулювання споживачів поширюються купони із запрошенням відвідати фірмові магазини і певні роздрібні торгові мережі, для оптовиків - купони з гарантійною знижкою, а також надання пільг при повторній покупці товару фірми, збільшення гарантійного ремонтного терміну, надання додаткових сервісних послуг. Також з метою залучення нових покупців, які не знайомі з продукцією фірми, планується участь в якості спонсора в ряді великих регіональних заходів.

Висновок
У курсовій роботі розроблено маркетингове забезпечення для фасованих глазурованих вафель. Були розглянуті найважливіші складові маркетингу, такі як реклама, канали товарораспределения, стимулювання збуту, дослідження ринку та ін
Були встановлені вимоги споживача до товару, На підставі дослідження російського ринку вафельних виробів, проведеного агентством «Маркет Едвайс», були виявлені основні вимоги, які пред'являються покупцями до вафлям. Аналіз всіх якісних характеристик, якими наділені вафлі, показав, що вони повинні обов'язково хрустіти, середньо кришитися, бути середньо-солодкими і середньо-жирними, злегка ароматизований за допомогою натуральних інгредієнтів. При цьому число вафельних листів повинна бути від 3 до 5, а пропорція начинки і вафельного листа повинна складати 70% на 30% відповідно. Якщо продукт покриває шоколадна глазур, то вона не повинна прилипати до рук. Упаковані вафлі повинні бути в картонну коробку, або в прозорий поліетиленовий пакет. Таким виглядає ідеальний вафельний продукт на думку учасників даного опитування.
На основі відповідності нового продукту вимогам споживачів було прийнято рішення про впровадження товару на ринок.
Для кожного етапу життєвого циклу нового товару розроблені конкретні маркетингові заходи.
Підводячи підсумок, можна сказати, що розглянутий товар конкурентоздатний, тобто може задовольнити відповідну потребу не тільки на рівні товару-конкурента, але й на більш високому рівні. При грамотному проведенні маркетингових заходів він може завоювати необхідну частку ринку. У перспективі, можливо, можуть бути зроблені кроки до завоювання не тільки Уральського і Поволзького регіонів, але і всього Російського ринку.

Список використаної літератури
1. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. - М.: «Финпресс», 2005. - 464 с.
2. Гольдштейн Г.Я., Катаєв А.В. Маркетинг: Навчальний посібник для магістрантів. - Таганрог: Видавництво ТРТУ, 1999. - 107 с.
3. Кеворков В.В. Практичний маркетинг. Робоча зошит керівника. - СПб.: Видавництво «Дельта», 2001. - 316 с.
4. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: «Бізнес-книга», 2001. - 251 с.
5. Макдональд М., Морріс П. Маркетинг. Ілюстрований путівник по джунглях бізнесу. - М.: «Махаон», 1997. - 104с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
96.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка товарної політики АТ Будматеріали
Розробка товарної політики фірми
Удосконалення товарної політики підприємства
Маркетинг в системі товарної політики
Аналіз товарної інноваційної політики заводу АКВАІЗОЛ
Упаковка та маркування винної продукції як елемент товарної політики
Аналіз товарної політики ВАТ НВАТ ВНДІ Компресормаш
Аналіз та удосконалення товарної політики підприємства на прикладі ТОВ ОМНІ
Формування маркетингової товарної політики підприємства на прикладі ВАТ Рівне-Льон
© Усі права захищені
написати до нас