Розробка та впровадження проекту інтернет-магазину автомобільних шин і дисків ТОВ Автопробіг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст

ВСТУП

I АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області та підприємства. Аналіз діяльності ТОВ «Автопробіг»

1.1.1 Характеристика підприємства і його діяльності

1.1.2 Організаційна структура управління підприємством

1.2 Характеристика комплексу задач, завдання та обгрунтування необхідності автоматизації

1.2.1 Вибір комплексу задач автоматизації та характеристика існуючих бізнес процесів

1.2.2 Визначення місця проектованої завдання в комплексі завдань та її опис

1.2.3 Обгрунтування необхідності використання обчислювальної техніки для розв'язання задачі

1.3 Вибір стратегії розробки інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»

1.3.1 Аналіз існуючих розробок для автоматизації завдання

1.3.2 Вибір і обгрунтування стратегії автоматизації завдання

1.3.3 Вибір і обгрунтування способу придбання ІС для автоматизації завдання

1.4 Обгрунтування проектних рішень

1.4.1 Обгрунтування проектних рішень з технічного обслуговування

1.4.2 Обгрунтування проектних рішень з інформаційного забезпечення

1.4.3 Обгрунтування проектних рішень з програмного забезпечення

II ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

2.1 Розробка проекту інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»

2.1.1 Етапи життєвого циклу проекту інтернет - магазина

2.2.2 Очікувані ризики на етапах життєвого циклу і їх опис

2.2 Інформаційне забезпечення завдання

2.2.1 Інформаційна модель і її опис

2.2.2 Використовувані класифікатори та системи кодування

2.2.3 Характеристика результатной інформації

2.2.4 Формалізація розрахунків показників

2.3. Програмне забезпечення задачі

2.3.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)

2.3.2 Характеристика бази даних

2.3.3 Структурна схема пакета (дерево виклику програмних модулів)

2.3.4 Опис програмних модулів

2.4. Технологічне забезпечення завдання

2.4.1 Організація технології збору, передачі, обробки та видачі інформації

2.4.2 Схеми технологічного процесу збору, передачі, обробки та видачі інформації

2.5 Контрольний приклад реалізації проекту та його опис

III ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

3.1 Вибір і обгрунтування методики розрахунку економічної ефективності

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Програми

ВСТУП

Актуальність теми. Інтернет - це нове ігрове простір зі своїми унікальними правилами, зі своїми новими законами, зі своєю реальністю, яка часто не відповідає тій реальності, в якій ми звикли жити.

За даними національного дослідження аудиторії кількість користувачів інтернету в Росії досягло 15 мільйонів, причому найбільш активними є жителі великих міст, молодь, люди з високим доходом. Виходячи з такого стану речей, було б украй нерозумно залишати поза увагою споживчі запити цієї аудиторії, не спробувавши задовольнити хоча б частину таких запитів прямо в Інтернеті.

Реалізувати цю ідею на практиці покликані інтернет-магазини, орієнтовний оборот яких, на думку аналітиків, тільки у вітчизняному сегменті всесвітньої мережі в цьому році досягне 1 млрд. дол.

Інтернет-магазин - високоефективний і незначними інструмент для успішного ведення бізнесу. На відміну від звичайного магазина, інтернет-магазин відкритий 24 години на добу, 7 днів на тиждень, доступний будь-якому користувачеві в будь-якій точці планети і не вимагає фінансових витрат на оренду приміщення, значно знижує витрати на персонал.

Інтернет-магазин поєднує невисоку вартість і високу ефективність: створення інтернет-магазину допомагає компанії завоювати або зміцнити свої позиції на ринку товарів і послуг, збільшити клієнтську базу і підвищити популярність бренду. Іншими словами, створення інтернет-магазину приносить власникам реальний прибуток.

В даний час в Росії серед торгових фірм інтернет-магазини починають користуватися популярністю. Статистики стверджують, що за останні кілька років електронна комерція в Росії вийшла на якісно новий рівень. Зросла кількість користувачів Інтернету, відкрилися нові інтернет-магазини, а багато традиційних магазини поспішили продублювати свій бізнес в Мережі. Проте не всі чітко уявляють собі, яким він повинен бути, як забезпечити його прибутковість і як вести облік витрат, понесених при його створенні та обслуговуванні.

Хороший інтернет-магазин - це не тільки магазин з добре структурованим і цікаво описаним асортиментом, не тільки високу якість обслуговування його клієнтів, це ще й привабливе зовнішнє оформлення, від зручної навігації та пошукової системи до інтуїтивно-зрозумілої системи замовлень, це безліч дрібниць і особливостей , які допомагають клієнтові зробити покупку, це гарантія того, що клієнт обов'язково відвідає цей інтернет-магазин знову й знову.

Об'єктом роботи є магазин ТОВ «Автопробіг», який займається продажем автомобільних шин і дисків. Предмет роботи - процес розробки інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг».

Метою дипломного проекту є розробка інтернет - магазина автомобільних шин і дисків ТОВ «Автопробіг».

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

 1. Дати техніко-економічну характеристику діяльності ТОВ «Автопробіг»;

 2. Охарактеризувати існуючі бізнес процеси та виявити необхідність їх автоматизації;

 3. Вибрати комплекс завдань автоматизації і стратегію розробки інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»;

 4. Дати обгрунтування проектних рішень;

 5. Детально описати проект розробки проекту інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»

 6. Дати обгрунтування економічної ефективності проекту.

Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять сучасні теоретичні концепції і практичні розробки вітчизняних і зарубіжних авторів з проблем розробки інтернет-магазинів та використання сучасних інформаційних технологій у системі збуту.

При вирішенні поставлених завдань у процесі роботи використовувалися методи логічного, системного, фінансово-економічного аналізу, статистичні методи, а також методи збору та обробки даних. Основою дослідження з'явилася загальнонаукова методологія, що передбачає системний, комплексний підхід до вирішення проблем.

Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що основні положення, що становлять новизну дипломного проекту, доведені до конкретних рекомендацій щодо формування стратегії торговельного підприємства в розробці інтернет-магазина.

Робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків.

I АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Техніко-економічна характеристика предметної області та підприємства. Аналіз діяльності ТОВ «Автопробіг»

1.1.1 Характеристика підприємства і його діяльності

Фірмове найменування товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопробіг».

Офіційне скорочене найменування товариства: ТОВ «Автопробіг»

Юридична адреса знаходження товариства:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Автопробіг» створено у відповідність з Цивільним кодексом Російської Федерації і Федеральним законом Російської Федерації "Про товариства з обмеженою відповідальністю". Магазин ТОВ «Автопробіг» працює з 2007 року, спеціалізуючись на продажу автомобільних шин і дисків. Цілями діяльності ТОВ « Автопробіг »є розширення ринку товарів і послуг, а також отримання прибутку.

Предметом діяльності ТОВ «Автопробіг» є закуп і реалізація дисків та шин для автомобілів. ТОВ «Автопробіг» пропонує автомобільні шини і диски провідних світових брендів (легкові шини Nokian Tyres, Michelin, Bridgestone, Goodyear, Dunlop; литі диски Kosei, LS Репліка). Продаж шин і дисків здійснюється оптом і в роздріб.

Сьогодні ТОВ «Автопробіг» займає стабільне положення на ринку автомобільних шин і має всі можливості для успішного розвитку та зростання. Основними пріоритетами діяльності ТОВ «Автопробіг» є взаємовигідне співробітництво і високий стандарт якості пропонованих товарів.

Відповідно до установчих документів, підприємство може здійснювати наступні види діяльності:

 • роздрібна торгівля;

 • оптова торгівля;

 • посередницькі послуги при купівлі-продажу запасних шин і дисків до автомобілів.

Ключові позиції реалізованої продукції представлені у таблиці 1.1:

Таблиця 1.1 Характеристика реалізованої продукції ТОВ «Автопробіг»

Найменування продукції

Річний обсяг реалізації у вартісному виразі, тис. руб.


2007р.

2008р.

Легкові шини Nokian Tyres

110

564

Легкові шини Michelin

204

689

Легкові шини Bridgestone

145

446

Легкові шини Goodyear

132

321

Легкові шини Dunlop

109

398

Литі диски Kosei

358

603

Литі диски LS Репліка

307

743

Аксесуари до автомобілів

263

441

Моторні масла

343

601

Інша продукція

152

260

Разом

2123

5066

Крім основних видів діяльності ТОВ «Автопробіг» вправі здійснювати самостійно будь-яку господарську діяльність, не заборонену Законом.

Види діяльності, перелік яких визначається Федеральними законами, суспільство може здійснювати тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

ТОВ «Автопробіг» є юридичною особою і має у власності відокремлене майно, отражаемое на його самостійному балансі, включаючи майно, передане йому акціонерами в рахунок оплати акцій.

ТОВ «Автопробіг» може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести відповідальність і виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

ТОВ «Автопробіг» несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

ТОВ «Автопробіг» в праві в установленому порядку відкривати банківські рахунки у валюті РФ і іноземній валюті на території РФ і за її межами.

ТОВ «Автопробіг» має круглу печатку, яка містить його повне фірмову назву російською (іноземною) мовою і вказівка ​​на місце його знаходження. ТОВ «Автопробіг» має штампи і бланки зі своїм найменуванням, власну емблему, а також зареєстрований у встановленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.

Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюються за цінами і тарифами, що встановлюються ТОВ «Автопробіг» самостійно, крім випадків, передбачених законодавством.

ТОВ «Автопробіг» може на добровільних засадах об'єднуватися в спілки, асоціації на умовах, що не суперечать антимонопольному законодавству, чинному на території РФ, і в порядку, передбаченому законодавчими актами РФ.

ТОВ «Автопробіг» вправі залучати для роботи російських та іноземних фахівців, самостійно визначати форми, системи. Розміри і види оплати їхньої праці.

1.1.2 Організаційна структура управління підприємством

Очолює ТОВ «Автопробіг» генеральний директор І.Р. Іванов, у якого в підпорядкуванні знаходяться секретар-референт і наступні підрозділи:

 • Департамент закупівель;

 • Склад;

 • Департамент збуту;

 • Департамент маркетингу;

 • Бухгалтерія;

 • Департамент персоналу;

 • Юридичний департамент;

 • ІТ-департамент.

Департаменти закупівель, збуту, маркетингу, персоналу, юридичний та ІТ очолюють директори департаментів, бухгалтерія знаходиться в підпорядкуванні головного бухгалтера А. М. Петрова, який також є заступником генерального директора, склад - в підпорядкуванні завідуючого складом.

Департамент закупівель складається з двох відділів: відділу по взаємодії з постачальниками та відділу оформлення та контролю договірних відносин з постачальниками, очолюваними начальниками відділів. У відділі взаємодії з постачальниками працюють начальник відділу та три менеджера зі закупівель, які займаються пошуком нових постачальників і зміцненням зв'язків зі старими, наприклад домовляються про додаткові знижки, а також оформляють замовлення на товар. У відділі оформлення та контролю договірних відносин з постачальниками працюють начальник відділу та два фахівці, які відповідають за своєчасне підписання або продовження договорів, перевіряють нових постачальників, знайдених менеджерами з продажу, вивчаючи статутні документи, збираючи відгуки про роботу і т. д., а також займаються оформленням рахунків-фактур, накладних та інших супровідних документів.

На складі працюють комендант і три комірника. Вони оформляють прибутково-видаткові ордери, здійснюють розміщення / видачу товару і проводять інвентаризацію.

Департамент збуту складається з відділів по взаємодії з клієнтами та відділу оформлення та контролю договірних відносин з клієнтами. У відділі по взаємодії з клієнтами працюють начальник відділу, чотири менеджера з продажу та один менеджер по роботі з VIP-клієнтами, які займаються пошуком нових клієнтів і зміцненням зв'язків зі старими, а також приймають замовлення на товар. У відділі оформлення та контролю договірних відносин з клієнтами працюють начальник відділу і чотири фахівця, обов'язки яких практично збігаються з відділом оформлення та контролю договірних відносин з постачальниками, але спрямовані на клієнтів компанії.

Департамент маркетингу складається з відділу реклами, відділу аналізу ринку та відділу Інтернет-комунікацій. У відділі реклами працюють начальник відділу та два фахівці. Вони відповідають за присутність ТОВ «Автопробіг» на різних виставках, розробку і розміщення рекламних матеріалів у ЗМІ, а також за зовнішню рекламу. Відділ аналізу ринку, в якому працюють начальник відділу та один аналітик, займається вивченням і прогнозуванням попиту на товари, виявляє нові перспективні ринки збуту та види товарів. Відділ Інтернет-комунікацій займається корпоративним сайтом компанії, розвиває його, оновлює інформацію і т. д. У відділі працюють начальник відділу, один редактор і один web-майстер.

Бухгалтерія підрозділяється на чотири відділи, очолюваних начальниками відділів: планово-економічний відділ, відділ обліку, відділ звітності, відділ методології. У планово-економічному відділі працюють два фахівці, які займаються складанням бюджету, його зведенням, затвердженням і контролем виконання. Три спеціаліста відділу обліку відповідають за ведення бухгалтерського обліку в компанії. Три спеціаліста відділу звітності відповідають за своєчасне надання коректної бухгалтерської та податкової звітності. Два спеціаліста відділу методології формують внутрішні правила обліку і контролюють їх дотримання.

Департамент персоналу розділений на три відділи: відділ кадрів, відділ підбору персоналу та відділ оцінки та мотивації персоналу. На чолі кожного з відділів стоїть начальник відділу. Два спеціаліста відділу кадрів займаються питаннями оформлення прийому на роботу та звільнення співробітників, відпусток, відряджень, реєстрацією лікарняних листів та ін Один фахівець відділу підбору персоналу займається аналізом ринку кадрів на предмет наявності фахівців, що відповідають вимогам керівників, пошуком кандидатів на відкриті вакансії, проведенням інтерв'ю і пр. Відділ мотивації персоналу визначає політику розрахунку зарплати і премій, займається питаннями медичного страхування, проведенням внутрішніх конкурсів на звання кращих співробітників і т. д.

У юридичному департаменті працюють три юрисконсульта, які вирішують питання складання договорів з постачальниками і клієнтами, представляють компанію на судових розглядах і пр.

ІТ-департамент складається з двох відділів: відділу технічної підтримки та відділу розвитку інформаційних технологій, очолюваними начальниками відділів. Два аналітика відділу розвитку інформаційних технологій займаються плануванням, проектуванням і реалізацією змін інформаційної інфраструктури компанії, а два спеціаліста відділу технічної підтримки займаються підтримкою роботи співробітників компанії.

Організаційна структура управління ТОВ «Автопробіг» представлена ​​в додатку 1.

1.2 Характеристика комплексу задач, завдання та обгрунтування необхідності автоматизації

1.2.1 Вибір комплексу задач автоматизації та характеристика існуючих бізнес процесів

ТОВ «Автопробіг» дорожить своєю репутацією на ринку і працює в основному з декількома оптовими компаніями, з якими укладені довгострокові угоди про співпрацю, складені плани закупівель та визначено розміри знижок. Однак компанія зростає і розвивається, а значить, шукає нові ринки збуту і нових постачальників. Проте компанія здійснює закупівлю на умовах передоплати, оскільки, по-перше, така форма оплати найбільш зручна для постачальників, а по-друге, не є високоризикованої операцією, оскільки всі постачальники ретельно перевіряються співробітниками відділу оформлення та контролю договірних відносин з постачальниками. Облік собівартості придбаного товару згідно з рекомендаціями відділу методології ведеться бухгалтерами за методом FIFO (метод оцінки запасів за собівартістю перших за часом закупівель, «first in - first out» - «першим надійшов, першим використаний»). У процесі прийняття рішення про закупівлю товару менеджер із закупівель спочатку формує чернетку заявки, що відображає потребу ТОВ «Автопробіг» в товарі. Після погодження з постачальником заявка може бути скоригована, наприклад, через відсутність товару на складі у постачальника. Після того як заявка узгоджена з постачальником і всередині компанії, менеджер із закупівель формує замовлення на поставку продукції.

Доставлений товар розміщується на складі з вказівкою зони (сектори) і осередки зберігання.

При продажу товару менеджери з продажу спочатку приймають від клієнтів заявки на товар, перевіряють наявність товару на складі в необхідній кількості і його ціну з урахуванням знижки, після чого заявка клієнта може бути скоригована. Після узгодження заявки клієнт робить замовлення на товар, і товар вважається зарезервованим для даного клієнта і вже не може бути включений в інше замовлення. Оплата замовлень здійснюється на умовах передоплати.

На поточний момент компанія не застосовує системи управління підприємством, однак активно використовує програми пакета офісного ПО MS Office: MS Word, MS Excel. При цьому в якості інформаційних каналів для відправки та отримання інформації існують:

 • електронна пошта;

 • факс;

 • доставка кур'єром;

 • звичайна пошта.

  Для автоматизації діяльності ТОВ «Автопробіг» були виділені наступні бізнес-процеси:

  • закупівлі;

  • складський облік;

  • продажу;

  • бухгалтерський облік.

  Ці процеси є ключовими для ТОВ «Автопробіг», і планується, що саме їх автоматизація принесе основну вигоду від впровадження інформаційних технологій в управління підприємством.

  1.2.2 Визначення місця проектованої завдання в комплексі завдань та її опис

  Схема декомпозиції загального бізнес-процесу наведена в додатку 15. Входом для спільної роботи магазину є товар, що надійшов від постачальників, і супровідні документи з ним, а також замовлення клієнтів на товар. Управління здійснюється на основі існуючого законодавства та, що склалася на даний момент, ситуацією на ринку. Як механізми розглядаються співробітники і обладнання. Результатом торгово-закупівельної діяльності фірми є, в першу чергу, проданий товар, прибуток, гроші постачальнику за наданий товар і надані послуги з транспортування, а також розміщення замовлень, звітність та податки в державну казну.

  Наведемо докладний опис опис наступних процесів:

  PRSA01. Пошук клієнтів

  Опис бізнес-процесу:

  Даний бізнес-процес включає в себе пошук нових клієнтів, роботу з клієнтами, з якими вже укладені договори, відправку інформації про товар потенційним клієнтам, а також збір та аналіз запитів на товар.

  На кроці «PRSA01.01. Вибір клієнтів, з якими укладено договори »проводиться перевірка наявності клієнтів, з якими не минули строки укладених раніше договорів. Клієнти, з якими є діючі договори, заносяться в список для відправки їм інформації про новий товар. По кожному клієнту в списку повинна бути відображена наступна інформація:

  • повне найменування;

  • контактна особа (бажано з посадою);

  • юридична адреса;

  • контактна адреса;

  • ім'я співробітника, що відповідає за взаємодію з цим клієнтом;

  • обраний інформаційний канал для відправки комерційної пропозиції;

  • адреса (у вибраному інформаційному каналі).

  При виконанні кроку «PRSA01.02. Пошук нових клієнтів »проводиться пошук потенційних клієнтів за допомогою різних інформаційних каналів, а також аналіз укладених раніше договорів на поставку з метою пошуку клієнтів для відновлення співпраці. Знайдені клієнти та їх реквізити додаються в список для відправки їм інформації про новий товар, а також у загальний список клієнтів. Загальний список повинен містити наступну інформацію про клієнта:

  • повне найменування;

  • коротке найменування;

  • юридична адреса;

  • контактна адреса;

  • телефон (з кодом країни та міста);

  • список контактних осіб клієнта;

  • ім'я співробітника, що відповідає за взаємодію з цим клієнтом;

  • дані по індивідуальних знижкам для клієнта (як постійного клієнта);

  • дату останньої зміни інформації про клієнта;

  • всі існуючі адреси клієнта (в різних інформаційних каналах).

  На кроці «PRSA01.03. Введення нових клієнтів у довідник »відбувається введення інформації, отриманої при виконанні кроку процесу« PRSA01.02 Пошук нових клієнтів ».

  Потім, на кроці «PRSA01.04. Підготовка зведеного списку можливих клієнтів », готується зведений список можливих клієнтів, з якими буде вестися подальша робота.

  На кроці «PRSA01.05. Відправлення можливим клієнтам інформації про пропонований товар »інформація про пропонований товар відправляється у формі рекламного інформаційного листа. Як правило, опис пропонованого товару містить:

  • повне найменування товару;

  • артикул товару;

  • призначення товару, його технічні характеристики, характеристики габаритів; вказуються переваги даного товару перед аналогами, розповідається про застосовані інноваціях при розробці і виробництві товару;

  • опис асортименту товару (колір, форма та ін.);

  • відомості про виробника товару.

  На кроці «PRSA01.06. Отримання запитів на товари »ТОВ« Автопробіг »отримує запити на товар від клієнтів. Запит на товар представляє собою повідомлення постачальнику про зацікавленість та / або потреби в конкретному товарі (часто з точністю до артикулу або номери серії). У запиті зазначається така інформація:

  • номер запиту;

  • дата відправлення;

  • серія / артикул товару;

  • передбачувана кількість товару, яку буде замовлено;

  • прохання про додаткове роз'яснення заявлених характеристик товарів;

  • питання про наявність товарів з іншими характеристиками.

  Запити, отримані від можливих клієнтів, аналізуються з метою вивчення потреб на ринку; також відбувається перевірка на наявність запитуваної товару в доступному для продажу асортименті, а реквізити можливих клієнтів, що надіслали запити, відповідним чином заносяться в список для відправки їм комерційних пропозицій.

  Далі на кроці «PRSA01.07. Складання списку клієнтів, що надіслали запити »складається список клієнтів, які надіслали запити.

  Основні учасники бізнес-процесу:

  • Відповідальний за роботу з клієнтами;

  • Відповідальний за роботу із замовленнями.

  Вхідне подія процесу:

  • Необхідність підприємства здійснювати свою основну діяльність.

  Вхідні документи бізнес-процесу:

  • Список клієнтів.

  Вихідної події бізнес-процесу:

  • В результаті виконання процесу повинен бути створений список клієнтів для відсилання їм комерційних пропозицій.

  Вихідні документи бізнес-процесу:

  • Список клієнтів;

  • Запити на товари.

   • PRSA02. Відправлення комерційних пропозицій

    Опис бізнес-процесу:

    Даний бізнес-процес включає в себе підготовку, оформлення та надсилання комерційних пропозицій потенційним клієнтам.

    На кроці «PRSA02.01. Підготовка комерційних пропозицій »на запит клієнта створюється комерційна пропозиція. Воно містить наступну інформацію:

    • найменування товару;

    • доступна кількість товару;

    • короткий опис товару;

    • попередні терміни виконання замовлення на товар;

    • умови знижок (наприклад, залежно від придбаного кількості);

    • інформація по супутніх і замінюють товарах;

    • умови оплати товару, валюта оплати;

    • можливість отримання додаткових знижок надалі, після виконання цього замовлення;

    • термін дії комерційної пропозиції.

    Далі на кроці «PRSA02.02. Оформлення комерційних пропозицій »створене пропозицію оформляється належним чином. Для цього в його позиціях зазначаються такі атрибути:

    • ідентифікаційний номер комерційної пропозиції;

    • зміст комерційної пропозиції;

    • прохання вислати підтвердження про отримання.

    При виконанні кроку «PRSA02.03. Узгодження комерційних пропозицій »підготовлене і оформлене відповідним чином пропозиція узгоджується всередині компанії і, в разі необхідності, до нього можуть бути внесені зміни (наприклад, за умовами надання знижок).

    На кроці «PRSA02.04. Відправлення комерційних пропозицій »комерційна пропозиція відправляється за допомогою обраного інформаційного каналу. Дані про відправку заносяться в журнал реєстрації вихідних комерційних пропозицій:

    • дата відправлення;

    • ідентифікаційний номер комерційної пропозиції;

    • відповідальний співробітник;

    • найменування одержувача;

    • інформаційний канал;

    • адресу одержувача (у вибраному інформаційному каналі).

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за підготовку комерційних пропозицій.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    • Створено список клієнтів для відсилання їм комерційних пропозицій.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Список клієнтів.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    В результаті виконання процесу комерційні пропозиції повинні бути відправлені всім потенційним клієнтам зі списку клієнтів для відправки пропозицій.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Комерційні пропозиції.

    PRSA03. Обробка замовлень

    Опис бізнес-процесу:

    Даний бізнес-процес включає в себе отримання, узгодження та реєстрацію замовлень.

    На кроці «PRSA03.01. Отримання замовлення від клієнта »від клієнтів, яким були відправлені комерційні пропозиції і з якими укладені договори, приймаються замовлення.

    У позиціях замовлення зазначається:

    • ідентифікаційний номер замовлення;

    • найменування клієнта;

    • юридична адреса клієнта;

    • контактна адреса клієнта;

    • дата прийняття замовлення;

    • товар;

    • кількість;

    • ціна;

    • загальна сума замовлення;

    • умови поставки;

    • валюта.

    На кроці «PRSA03.02. Узгодження замовлення »на підставі додаткових умов (наприклад, наявність додаткових знижок для клієнта або ж наявність необхідного товару на складі) в замовлення вносяться необхідні зміни, і замовлення узгоджується з клієнтом.

    При виконанні кроку «PRSA03.03. Реєстрація замовлення »відбувається реєстрація замовлення.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за роботу із замовленнями.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    • Комерційні пропозиції відправлені.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Список клієнтів;

    • Замовлення.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Отримано замовлення від клієнтів.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Замовлення

    PRSA04. Виставлення рахунку-фактури клієнту

    Опис бізнес-процесу:

    Даний бізнес-процес включає в себе підготовку, оформлення, узгодження і відправлення рахунків-фактур.

    На кроці «PRSA04.01. Підготовка рахунки-фактури відповідно до замовлення »відповідно до замовлення клієнта та умовами договору готується рахунок-фактура.

    Рахунок-фактура формується згідно до Правил ведення журналів обліку отриманих і виставлених рахунків-фактур, книг покупок і книг продажів при розрахунках по податку на додану вартість, затвердженого постановою Уряду Російської Федерації від 2 грудня 2000 р. № 914 (у редакції Постанови № 283 від 11.05.2006 р.), і в нього включається наступна інформація:

    Заголовок:

    • рахунку-фактури;

    • дата виставлення рахунку-фактури;

    • найменування продавця;

    • адреса продавця;

    • ІПН / КПП продавця;

    • найменування покупця;

    • адреса покупця;

    • ІПН / КПП покупця;

    • номер договору.

    Терміни і підсумок:

    • найменування товару;

    • одиниця виміру;

    • кількість;

    • ціна за одиницю виміру;

    • вартість товару, всього без податку;

    • податкова ставка;

    • сума податку;

    • вартість товару, всього з урахуванням податку;

    • країна походження;

    • номер митної декларації;

    • Найбільше (загальна сума до оплати за рахунком-фактурою).

    Підписи:

    • керівник організації;

    • головний бухгалтер.

    Далі на кроці «PRSA04.02. Оформлення рахунку-фактури »відбувається оформлення рахунку-фактури.

    На кроці «PRSA04.03. Узгодження рахунки-фактури »підготовлений рахунок-фактура відповідним чином узгоджується (у разі необхідності в його дані можуть бути внесені зміни, якщо, наприклад, клієнтові знадобилося більше чи менше товару).

    Погоджений рахунок-фактура на кроці «PRSA04.04. Відправлення рахунки-фактури клієнту »вирушає клієнту по обраному каналу зв'язку.

    На кроці «PRSA04.05. Реєстрація відправки рахунку-фактури клієнту »відправлені рахунки-фактури реєструються в журналі рахунків-фактур, куди заноситься наступна інформація:

    • номер рахунку-фактури;

    • клієнт;

    • товар;

    • ціна одиниці товару;

    • кількість;

    • сума до оплати;

    • дата відправлення.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за підготовку рахунки-фактури

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    • Замовлення клієнтів повинні бути зареєстровані.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Замовлення

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Зареєстрована відправка рахунків-фактур клієнтам.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Рахунок-фактура

    PRSA05. Виконання зобов'язань за договором

    Опис бізнес-процесу:

    Даний бізнес-процес включає в себе оплату клієнтом товару і передачу розпорядження на відвантаження товару.

    На кроці «PRSA05.01. Отримання від клієнта повідомлення про виконання умов по оплаті »відповідальний за роботу з клієнтами отримує від клієнта повідомлення про виконання умов по оплаті, реєструє його в журналі оплат і здійснює контроль виконання клієнтом зобов'язань по оплаті.

    В журнал оплат заноситься наступна інформація:

    • номер рахунку-фактури;

    • клієнт;

    • дата відправлення;

    • сума;

    • дата оплати;

    • дата отримання повідомлення.

    Після отримання від клієнта повідомлення про виконання умов про оплату на кроці «PRSA05.02 Відправлення клієнту повідомлення про готовність до відвантаження» відбувається відправлення повідомлення про готовність до відвантаження.

    Далі на кроці «PRSA05.03 Контроль виконання клієнтом зобов'язань по оплаті» відбувається контроль виконання клієнтом зобов'язань про оплату і відправка розпорядження на склад про відвантаження товару.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за роботу з клієнтами;

    • Відповідальний за розрахунки з клієнтами.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Повідомлення про готовність до оплати;

    • Банківська виписка;

    • Договір.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • На склад передано розпорядження про відвантаження.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Повідомлення про готовність до відвантаження.

    PRPU01. Підготовка та оформлення заявки на товар

    Опис бізнес-процесу:

    Процес «PRPU01. Підготовка та оформлення заявки на товар »включає в себе завдання з визначення потреби в товарі, ведення довідника товарів і створення, перегляд, редагування заявок на підставі плану потреб у товарах на певний період.

    При виконанні кроку «PRPU01.01. Визначення потреби в товарах »відбувається визначення потреби в товарі виходячи з аналізу історичних даних про продажі, аналізу ринкової ситуації і прогнозу попиту. В результаті визначаються базові характеристики необхідного товару, необхідне його кількість і терміни поставки. На підставі даної інформації складається проект заявки на товар і передається у відділ закупівель.

    На кроці «PRPU01.02. Перевірка наявності товару в довіднику "необхідно перевірити наявність товарів, які потрібно замовити в загальному довіднику. Якщо товар не знайдений, необхідно перейти до кроку «PRPU01.03. Заклад нового товару в довідник », інакше - до кроку« PRPU01.04. Підготовка заявки на товар ».

    На кроці «PRPU01.03. Заклад нового товару в довідник »необхідно занести інформацію по новому товару в загальний довідник. Потрібно внести в систему наступні дані:

    • назва;

    • одиниця виміру;

    • ціна одиниці;

    • собівартість одиниці;

    • найменування постачальника.

    При виконанні кроку «PRPU01.04. Підготовка заявки на товар »на підставі проекту заявки на товар складається список товарів, які необхідно придбати. У заявці необхідно вказати:

    • код товару;

    • кількість товару;

    • дату замовлення.

    На кроці «PRPU01.05. Узгодження заявки на товар »виконавець, який підготував заявку на товар, погоджує її зміст з керівником функціонального відділу. Якщо в процесі узгодження потрібно було внести зміни, виконавець проводить повторну підготовку та узгодження заявки на товар. У цьому випадку необхідно перейти до кроку «PRPU01.04. Підготовка заявки на товар », інакше - до кроку« PRPU01.06. Оформлення заявки на товар ».

    На кроці «PRPU01.06. Оформлення заявки на товар »узгоджену заявку необхідно оформити відповідно до внутрішніх правил компанії.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за визначення потреби в товарах;

    • Відповідальний за роботу з заявками;

    • Відповідальний за узгодження заявок.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    Наступ планової дати формування заявок або поява потреби у закупівлі товарів або послуг.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • План потреб в товарах.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    В результаті виконання процесу повинна бути створена узгоджена заявка на придбання товарів чи послуг.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Заявка на товар

    • Довідник товарів

    PRPU02. Вибір постачальників та отримання комерційних пропозицій

    Опис бізнес-процесу:

    В рамках даного процесу відбувається пошук постачальників, які можуть поставити необхідну кількість необхідного товару. Пошук ведеться як серед власного довідника постачальників, так і в зовнішніх джерелах інформації з наступним занесенням нового постачальника в загальний довідник. Після визначення списку постачальників йде розсилка заявок на товари постачальникам з метою збору комерційних пропозицій та складання підсумкового списку постачальників, які можуть виконати заявку.

    На кроці «PRPU02.01. Пошук постачальників »відбувається пошук можливих постачальників на підставі отриманої заявки на товар. Пошук може відбуватися як у власному загальному довіднику, так і в зовнішніх джерелах, наприклад в Інтернеті, галузевих довідниках, каталогах і т. д. Якщо постачальник знайдений у власному довіднику, тоді необхідно перейти до кроку «PRPU02.03. Підготовка списку можливих постачальників », інакше - до кроку« PRPU02.02. Введення нового постачальника в довідник ».

    На кроці «PRPU02.02. Введення нового постачальника в довідник »необхідно внести отримані відомості про нові постачальників до загального довідник. Вводиться наступна інформація:

    • назва;

    • адреса;

    • індекс;

    • місто;

    • контактна особа;

    • закупник.

    При виконанні кроку «PRPU02.03. Підготовка списку можливих постачальників »на підставі отриманої заявки на товар відповідальний складає список можливих постачальників, що складається з постійних постачальників, з якими укладено договори на довгострокову співпрацю, і, якщо є, нових, виявлених за допомогою різних інформаційних каналів, у тому числі в результаті аналізу раніше отриманих комерційних пропозицій.

    Далі, на кроці «PRPU02.04. Відправлення запиту відповідно до заявки », відповідно до заявки на товар, відповідальним за роботу з постачальниками готується запит на товар, який являє собою прохання до постачальника на поставку товару. Запит повинен містити наступну інформацію:

    • найменування товару;

    • кількість;

    • строки доставки.

    Підготовлений і оформлений відповідним чином запит узгоджується з відповідальним за узгодження запиту, і, в разі необхідності, до нього вносяться коректування.

    Підготовлений і відповідним чином оформлений запит на товар відправляється можливим постачальникам за допомогою обраного засоби зв'язку. Відправлення запиту фіксується у відповідному журналі, в який необхідно внести наступну інформацію:

    • номер запиту;

    • дату відправлення;

    • відправника / укладача запиту.

    На кроці «PRPU02.05. Отримання комерційних пропозицій від постачальників »відбувається збір комерційних пропозицій від потенційних постачальників.

    Далі, на кроці «PRPU02.06. Реєстрація комерційних пропозицій », отримані пропозиції повинні бать зареєстровані в установленому порядку в журналі вхідних комерційних пропозицій. За кожною пропозицією повинна бути наступна інформація:

    • заголовок документа;

    • назва постачальника;

    • дата надходження;

    • номер запиту;

    • рядки документа;

    • назва товару;

    • кількість;

    • ціна;

    • термін доставки;

    • додаткові умови.

    При виконанні кроку «PRPU02.07. Вибір відповідних постачальників »на підставі отриманих комерційних пропозицій, які включають в себе умови і терміни поставки, проводиться вибір постачальників, здатних виконати заявку на товари в необхідні терміни.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за роботу з постачальниками.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    Надходження узгодженої заявки на придбання товарів чи послуг.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Заявка на товар;

    • Довідник постачальників;

    • Комерційна пропозиція.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Список постачальників підготовлений.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Довідник постачальників;

    • Комерційна пропозиція;

    • Список постачальників.

    PRPU03. Оформлення договору з постачальником і специфікації замовлення

    Опис бізнес-процесу:

    В рамках даного процесу перевіряється наявність угод на поставку з тими постачальниками, які на даний момент можуть задовольнити потреби на товари або послуги даної фірми. Якщо з постачальником така угода не укладена або прострочено, то ведеться робота по відновленню відносин з постачальником. Після цього на підставі заявки створюється замовлення на придбання товарів чи послуг і відправляється постачальнику.

    На кроці «PRPU03.01. Перевірка наявності угоди з постачальником »відповідальний за роботу з постачальниками повинен перевірити наявність діючих угод з вибраними для виконання замовлення (замовлень) постачальниками. Якщо така угода відсутня, необхідно перейти до кроку «PRPU03.03. Оформлення замовлення », в іншому випадку - до кроку« PRPU03.02. Оформлення або продовження угоди з постачальником ».

    При виконанні кроку «PRPU03.02. Оформлення або продовження угоди з постачальником »необхідно укласти або продовжити угоди з тими постачальниками, що містяться у списку постачальників, з якими не укладені угоди. Якщо необхідно укласти угоду, потрібно в довіднику постачальників знайти відповідний запис і вказати номер угоди, укладений з постачальником.

    В угоді необхідно вказати наступну інформацію:

    • номер угоди;

    • назва постачальника;

    • опис;

    • дату укладення угоди.

    Якщо угода була раніше укладена, але прострочено, то потрібно поміняти дату укладення угоди.

    На кроці «PRPU03.03. Оформлення замовлення »відповідальний повинен на підставі вибраного списку постачальників, комерційних пропозицій та узгодженої заявки оформити замовлення постачальнику. У створюваному документі необхідно заповнити наступну інформацію:

    Заголовок документа:

    • номер замовлення;

    • номер постачальника із загального довідника;

    • назва постачальника;

    • контактна особа;

    • адреса постачальника;

    • дата замовлення;

    • дата документа.

    Рядки документа:

    • номер товару;

    • опис товару;

    • кількість;

    • одиниця виміру;

    • планова дата поставки.

    Після оформлення замовлення його необхідно відправити на узгодження.

    Далі на кроці «PRPU03.04. Узгодження замовлення »оформлений замовлення потрібно узгодити з відповідальним працівником. Якщо в ході цієї роботи були знайдені якісь помилки, тоді необхідно перейти до кроку «PRPU03.03. Оформлення замовлення », інакше - до кроку« PRPU03.05. Відправлення замовлення обраному постачальнику ».

    На кроці «PRPU03.05. Відправлення замовлення обраному постачальнику »узгоджений замовлення відправляють постачальнику. Факт відправки замовлення необхідно зареєструвати в спеціальному журналі і внести наступну інформацію:

    • номер замовлення;

    • ПІБ відправника;

    • дату відправки.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за роботу з постачальниками;

    • Відповідальний за роботу із замовленнями;

    • Відповідальний за узгодження замовлень.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    Даний процес виникає при необхідності закупівлі певних товарів і послуг. Важливою умовою виникнення процесу є підготовка списку можливих постачальників, які можуть виконати це замовлення.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Список постачальників

    • Заявка на товар

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Відправлення підготовленого замовлення постачальнику.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Замовлення

    • Договір

    PRPU04. Отримання рахунку-фактури та виконання зобов'язань з оплати

    Опис бізнес-процесу:

    В рамках даного процесу відбувається отримання рахунку-фактури на відправлений замовлення. Якщо документ не містить помилку, тоді необхідно зареєструвати його надходження в журналі вхідних рахунків-фактур, у противному випадку зв'язатися з постачальником і виправити виявлені помилки. На підставі отриманого рахунку-фактури здійснюється оплата замовлення та надсилання повідомлення постачальнику. На завершення процесу потрібно отримати підтвердження постачальника про готовність до відвантаження.

    На кроці «PRPU04.01. Отримання рахунку-фактури відповідно до замовлення »відповідальний за роботу з замовленнями повинен отримати рахунок-фактуру від постачальника відповідно до відправленим раніше замовленням. При отриманні рахунки-фактури в журналі вхідних документів заповнюють наступні поля:

    • номер рахунку-фактури;

    • номер замовлення;

    • дата отримання рахунку-фактури;

    • ПІБ працівника, який здобув документ.

    Далі на кроці «PRPU04.02. Перевірка рахунку-фактури »відповідальний за роботу з замовленнями повинен звірити отриманий рахунок-фактуру з узгодженим замовленням. Необхідно звірити наступну інформацію:

    Заголовок документа:

    • номер замовлення;

    • номер постачальника із загального довідника;

    • назва постачальника;

    • контактна особа;

    • адреса постачальника;

    • дата замовлення;

    • дата документа.

    Рядки документа:

    • номер товару;

    • опис товару;

    • кількість;

    • одиниця виміру;

    • планова дата поставки.

    Якщо в отриманому документі розбіжностей не знайдено, тоді необхідно перейти до кроку «PRPU04.03. Узгодження отриманого рахунку-фактури », в іншому випадку - до кроку« PRPU04.04. Уточнення інформації у постачальника ».

    На кроці «PRPU04.03. Узгодження отриманого рахунку-фактури »отриманий і перевірений рахунок-фактуру потрібно узгодити з відповідальним. Якщо при узгодженні не виникло ніяких питань, тоді можна перейти до кроку «PRPU04.04. Уточнення інформації у постачальника », інакше - до кроку« PRPU04.05. Виконання зобов'язань з оплати замовлення ».

    При виконанні кроку «PRPU04.04. Уточнення інформації у постачальника »всі розбіжності, знайдені на попередніх кроках, повинні бути узгоджені з постачальником. У разі необхідності можуть бути змінені позиції замовлення або навіть зроблений запит на повторну відправку рахунки-фактури. Якщо при узгодженні не виникло ніяких питань, тоді можна перейти до кроку «PRPU04.05. Виконання зобов'язань з оплати замовлення », інакше - до кроку« PRPU04.01. Отримання рахунку-фактури відповідно до замовлення ».

    Далі на кроці «PRPU04.05. Виконання зобов'язань з оплати замовлення »відповідальний за розрахунки з постачальниками повинен на підставі узгодженого рахунки-фактури та договору з постачальником зробити оплату замовлення.

    Крок «PRPU04.06. Відправлення повідомлення про виконання зобов'язань по оплаті »включає в себе відправлення повідомлення про оплату замовлення постачальнику. Факт відправлення повідомлення повинен бути зафіксований в журналі, в який необхідно внести наступну інформацію:

    • номер повідомлення про оплату;

    • номер рахунку-фактури;

    • ПІБ відправника;

    • дата відправлення.

    Формат відправлення повідомлення узгоджується з постачальником і може бути як в письмовій, так і в усній формі.

    Крок «PRPU04.07. Отримання повідомлення про терміни готовності до відвантаження »включає в себе реєстрацію надходження повідомлення про готовність до відвантаження від постачальника. Відповідальний повинен внести до журналу отриманих повідомлень наступну інформацію:

    • номер повідомлення про готовність до відвантаження;

    • номер рахунку-фактури;

    • ПІБ отримав;

    • дату отримання.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за роботу з постачальниками;

    • Відповідальний за роботу із замовленнями;

    • Відповідальний за узгодження рахунків-фактур;

    • Відповідальний за розрахунки з постачальниками.

    Вхідне подія

    • Замовлення на придбання товарів погоджений і відправлений постачальнику.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Рахунок-фактура;

    • Повідомлення про готовність до відвантаження.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Отримання повідомлення від постачальника про готовність до відвантаження.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Повідомлення про оплату

    PRWH01. Приймання товару

    Опис бізнес-процесу:

    В рамках даного процесу відповідальний за приймання товарів отримує документи підстави (в даному випадку зареєстровані замовлення на покупку), які служать джерелом для формування прибуткових накладних та завдань на розміщення товарів працівникам складу.

    При виконанні кроку «PRWH01.01. Отримання документів підстав »відповідальний за прийом товарів отримує список випущених замовлень на покупку.

    Після цього, на кроці «PRWH01.02. Формування прибуткової накладної », відповідальний формує прибуткову накладну, в якій повинна міститися наступна інформація:

    Заголовок документа:

    • номер документа;

    • інформація по складу;

    • дата обліку.

    Рядки документа:

    • посилання на документ-підставу;

    • опис товару;

    • кількість для отримання;

    • прийняте кількість;

    • дата виконання.

    Далі, на кроці «PRWH01.03. Формування інструкції на розміщення », відповідальний за приймання товару формує інструкцію працівникові складу на розміщення товару, в якій вказує наступну інформацію:

    Заголовок документа:

    • номер документа;

    • інформація по складу.

    Рядки документа:

    • посилання на документ-підставу;

    • інформація по товару;

    • кількість для розміщення;

    • вказівку по переміщенню товару.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за прийом товарів.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    • Отримання розпорядження на прийом товару.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Документ-підстава

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Відправлення розпорядження на розміщення товару на складі.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Прибуткова накладна;

    • Інструкція на розміщення.

    PRWH02. Відвантаження товару

    Опис бізнес-процесу:

    В рамках даного процесу відповідальний за відвантаження товарів отримує документи-підстави (в даному випадку зареєстровані замовлення на продаж), які служать джерелом для формування видаткових накладних та завдань на підбір товарів працівникам складу.

    При виконанні кроку «PRWH02.01. Отримання документів підстав »відповідальний за відвантаження товарів отримує список випущених замовлень на продаж.

    Після цього, на кроці «PRWH02.02. Формування інструкцій на підбір », відповідальний формує інструкцію працівникові складу на підбір товару, в якій вказує наступну інформацію:

    Заголовок документа:

    • номер документа;

    • інформацію по складу.

    Рядки документа:

    • посилання на документ-підставу;

    • інформація по товару;

    • кількість для підбирання;

    • вказівку по підбору товару.

    Далі, на кроці «PRWH02.03. Формування видаткової накладної », відповідальний за приймання товару формує видаткову накладну, в якій вказує наступну інформацію:

    Заголовок документа:

    • номер документа;

    • інформація по складу;

    • дата обліку.

    Рядки документа:

    • посилання на документ-підставу;

    • опис товару;

    • кількість для відвантаження;

    • відвантажене кількість;

    • дата виконання.

    Основні учасники бізнес-процесу:

    • Відповідальний за відвантаження товарів.

    Вхідне подія бізнес-процесу:

    • Отримання розпорядження на відвантаження товару.

    Вхідні документи бізнес-процесу:

    • Документ-підстава.

    Вихідної події бізнес-процесу:

    • Відправлення розпорядження працівнику складу.

    Вихідні документи бізнес-процесу:

    • Інструкція на підбір

    • Видаткова накладна

    1.2.3 Обгрунтування необхідності використання обчислювальної техніки для розв'язання задачі

    Обсяг документообігу ТОВ «Автопробіг» і його основні параметри наведені в таблиці 1.2.

    Таблиця 1.2 Параметри документообігу ТОВ «Автопробіг»

    Параметри

    Значення

    Товарних позицій

    до 350

    Позицій в чеках

    15-60

    Позицій в Замовленні постачальнику / прибуткової накладної

    25-35

    Позицій в Заявці покупцю / видаткової накладної

    25-35

    Позицій в Заявці на переміщення / Накладної на переміщення

    35-50

    Створюваних документів (на добу)

    1900

    Співробітників, одночасно працюючих в системі

    більше 45

    Баз даних

    3

    Апарат управління здійснює управління договорами, єдиної довідкової системою, ціновою політикою, нормативами складських запасів, контролює роботу філій, розробляє загальну концепцію розвитку суспільства, аналізує, планує, затверджує та контролює фінансово-економічні показники роботи структурних підрозділів. До завдань офісу входить контроль за магазином і складом, планування і здійснення своєчасних закупівель, затвердження заявок на поставку продукції від магазину, планування і контроль взаєморозрахунків з контрагентами, контроль фінансово-економічних показників роботи. Магазин здійснює торговельну діяльність відповідно до встановлених і затверджених правил роботи підрозділів.

    Час виконання деяких операцій наведені в таблиці 1.3.

    Тип документа

    Рядків у документі

    Виконувана операція

    Час виконання операції, хв.
    Середнє

    min

    max

    Накладна на переміщення

    70-100

    Передати на відвантаження

    60

    30

    90    Підтвердити відправку

    30

    10

    50

    Прибуткова накладна

    50-100

    Оприбутковується товар

    60

    30

    90    Отримати товар

    120

    60

    180

    Розрахунки з клієнтами


    Створити документ з прибуткової накладної

    10

    5

    15    Провести документ

    30

    10

    50

    Видаткова накладна

    40-60

    Передати на відвантаження

    60

    30

    90    Підтвердити відвантаження

    30

    10

    50    Списати товар

    30

    20

    40

    Касовий чек

    15-60

    Провести касовий чек

    30

    10

    50

    РАЗОМ:

    175-320


    340

    115

    55

    Безумовно, в такому вигляді документообіг е звичний і традиційний для працівників ТОВ «Автопробіг», але при цьому він має ряд недоліків, істотно перекривають гідність його звичності.

    • Повільний пошук документів;

    • Труднощі відстеження руху документа на всіх етапах його життєвого циклу;

    • Складність організації ефективного контролю та звітності з виконання резолюцій;

    • Тривалість строків підготовки та узгодження документів;

    • складність організації документообігу, якщо з одними і тими ж документами одночасно працює кілька користувачів;

    • неможливість або трудомісткість одержання зведених звітів і журналів.

    Таким чином, організація бізнес-процесів і документообіг ТОВ «Автопробіг» виявляється неефективним. Всі ці мінуси усуваються з введенням систем автоматизації бізнес-процесів і документообігу. Тому завдання автоматизації бізнес-процесів і документообігу стає життєво важливою з метою усунення перелічених вище недоліків.

    Перерахуємо ряд аргументів на користь автоматизації бізнес-процесів і документообігу ТОВ «Автопробіг»:

    1. Оптимізація обліку. Автоматизуються бізнес-процеси і документообіг підприємства, з'являється можливість вводити статті обліку, які в ручному режимі реалізувати практично неможливо, наприклад, кількісний облік у роздрібному магазині.

    2. Зниження витрат. Збільшується інтенсивність праці, знижуються вимоги до кількості та якості ресурсів, необхідних для організації обліку на підприємстві. Наприклад, в одного клієнта до автоматизації обрахуванням даних по двох підприємствах займалося сім осіб. Після автоматизації два співробітники обслуговують 14-18 підприємств, а загальна кількість співробітників у відділі обліку знижено в три рази.

    3. Оперативність обробки даних. Збільшується швидкість внесення інформації в базу і обробка даних в базі. Новий товар після оприбуткування чи закладу у довідник відразу стає доступний для продажу через каси, чеки з касових апаратів оперативно надходять у програму і роблять необхідні зміни в базі (списують товар і прибуткують гроші, наприклад).

    4. Можливість побудови розподілених систем обліку. Вирішує актуальні завдання консолідованого обліку у разі, якщо організація складається з декількох, територіально рознесених підрозділів, які повинні обмінюватися даними і управлятися з центру.

    5. Зниження імовірності помилок персоналу. Застосування автоматизованого документообігу та торгового обладнання для формування та обробки даних різко знижують вірогідність механічних і логічних помилок персоналу, випадкових або навмисних.

    6. Автоматизація трудомістких операцій. Застосування спеціалізованого обладнання збільшує швидкість виконання і зменшує можливість помилок різних трудомістких і монотонних операцій, наприклад, інвентаризації торгового залу, складу, приймання-відпуску товарів.

    7. Можливість гнучко налаштовувати систему обліку, а не підлаштовуватися під неї. Будь-яка організація ЦКТ існує в тісному зв'язку з зовнішніми умовами, які мають властивість часом змінюватися і організації повинна пристосовуватися до мінливих умов. З іншого боку, нормальний бізнес розвивається, розширюється і диверсифікується. Відповідно, система обліку теж повинна змінюватися і бути гнучкою і відкритою.

    8. Накопичення, зберігання і обробка даних по роботі підприємства. Система автоматизації дозволяє зберігати, обробляти та аналізувати дані за будь-який проміжок часу.

    1.3 Вибір стратегії розробки інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»

    1.3.1 Аналіз існуючих розробок для автоматизації завдання

    Питання управління бізнес-процесами і супроводжуючим їх документообігом дуже актуальні для швидко зростаючих російських підприємств. Сьогодні багато з них працюють над створенням єдиного середовища виконання бізнес-процесів і потребують адекватних інструментах для вирішення цього завдання.

    Розглянемо найбільш популярні з них:

    1. «1С Управління торгівлею 8»

    Прикладне рішення «1С Підприємство 8. Управління торгівлею »в комплексі вирішує завдання оперативного обліку в управлінні, аналізу і планування торгових операцій та їх забезпечення; автоматизує торгові, фінансові і складські контури управління, забезпечує сучасний рівень управління торговим підприємством. Допомагає реалізовавать торгові схеми та облік складу. Управління підприємством, що автоматизує програмою «1С: Управління торгівлею 8», може бути представлено у вигляді такої схеми.

    1С УТ автоматизує наступні напрями господарської діяльності:

    • управління продажами (включаючи оптову, роздрібну та комісійну торгівлю);

    • управління поставками;

    • планування продажів і закупівель;

    • управління складськими запасами;

    • управління замовленнями покупців;

    • управління відносинами з клієнтами;

    • аналіз товарообігу підприємства;

    • аналіз цін і управління ціновою політикою;

    • моніторинг і аналіз ефективності торгової діяльності.

    Ціна базової версії - 5680 руб.

    Техпідтримка - 1000 руб.

    2. ERP-рішення

    У сучасних умовах розвитку ринку роздрібної торгівлі рітейлерам необхідна грамотно вибудувана єдина інформаційна система. Рішення рівня ERP охоплюють всі напрямки бізнесу, пропонуючи комплекс заходів для оптимального управління компанією.

    Комплексні інформаційні системи управління (ERP) є базовим механізмом управління ресурсами сучасного підприємства. Вони дозволяють зв'язати всі бізнес-процеси, інформацію та зовнішні відносини підприємства в єдину систему. ERP-система підтримує всі функції менеджменту - від визначення цілей до контролю виконання.

    Ціна 50000 руб.

    Ціна за доп. робоче місце - 8000 руб.

    Техпідтримка - 9000 руб.

    3. B2B системи

    B2B системи - системи електронної комерції, або апаратно-програмні комплекси, по суті, інструменти для здійснення торгово-закупівельної діяльності в мережі інтернет.

    Основне завдання систем В2В - підвищення ефективності роботи компаній на В2В-ринку за рахунок зниження витрат на підготовку торгових процедур і розширення географії бізнесу до масштабу всього світу

    До завдань B2B систем також входить:

    • організація взаємодії між підприємствами - швидко і зручно

    • побудова захищених надійних каналів обміну інформацією між фірмами

    • координація дій підприємств і спільне їх розвиток на основі інформаційного обміну

    Взаємодія може бути пов'язано з торгівлею, обміном технологіями, досвідом, інвестиційною діяльністю і т. д.

    B2B системи надає користувачам наступні можливості:

    Для замовника: можливість представити в системі інформацію про замовлення, здійснити пошук / підбір компаній-постачальників, що надають необхідні послуги та / або пропонують необхідні товари, порівняти ціни та умови поставок, укласти договір на здійснення угоди купівлі / продажу з обраним постачальником, обмінятися з контрагентом необхідними документами, зробити оплату.

    Для постачальника: можливість представити в системі інформацію про свої товари і послуги, здійснити пошук / підбір замовників, укласти договір, обмінятися з контрагентом необхідними документами, отримати оплату.

    Таким чином, основне призначення b2b-майданчика - бути інформаційним посередником між усіма покупцями і продавцями для «стикування» попиту з пропозицією в інтересах всіх учасників ринку. Природно, чим більше кількість користувачів, тим вище ефективність використання B2B систем для всіх її користувачів.

    Ціна - від 10 000 до 200 000 рублів.

    В рамках проекту було вирішено в якості автоматизації бізнес-процесів і документообігу, застосувати систему B2B. Ця система є найбільш дорогою із запропонованих систем автоматизації, але в той же час найбільш перспективною і продуктивною, тому що на думку аналітиків Forrester Research, ця система дозволить збільшити продуктивність підприємства на 50%. А також дозволить значно скоротити витрати компанії, пов'язані з організацією збуту продукції. Дозволить швидко донести інформацію про попит або пропозицію товарів і послуг до широкого кола зацікавлених користувачів, вибрати і здійснити оптимальний варіант покупки або продажу. При цьому зникає необхідність працювати через посередників, ціни знижуються через високу конкуренції та прозорості середовища.

    Скоротити трансакційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням угод. Сучасні системи електронної комерції дозволяють віддалено укладати договори купівлі / продажу, скріплюючи їх електронним підписом, здійснювати платежі, передавати необхідні документи, і все це не залишаючи свого робочого місця в B2B системі і не використовуючи традиційних засобів комунікацій - телефону, факсу, пошти, кур'єрів для передачі паперових документів. Крім того, B2B системи можуть надавати можливості для інтеграції з внутрішніми обліковими системами користувачів, що дозволяє замовникам і постачальникам організувати через B2B систему інформаційний обмін між своїми обліковими системами згідно з прийнятими стандартами взаємодії.

    1.3.2 Вибір і обгрунтування стратегії автоматизації завдання

    Існує чотири варіанти стратегії автоматизації: кусочно (хаотична) автоматизація, автоматизація по ділянках, автоматизація за напрямами і комплексна автоматизація.

    Кусочно автоматизація припускає під собою придбання підприємством без конкретного стратегічного плану окремих фрагментів інформаційної системи.

    Автоматизація по ділянках передбачає автоматизацію окремих бізнес процесів, об'єднаних по набору виконуваних функцій. Цей спосіб автоматизації вибирається за умови, якщо існують ділянки, де застосування автоматизованих систем дає значний економічний ефект, наприклад за рахунок скорочення персоналу.

    Автоматизація за напрямами увазі під собою автоматизацію окремих напрямів діяльності компанії. У цьому випадку компанія отримує повну автоматизацію роботи. Такий підхід до автоматизації цілком нормальний і надалі інтеграція вже автоматизованих напрямів в рамках всього підприємства не буде пов'язана з серйозними перешкодами.

    Кусочно стратегія автоматизації не підходить для автоматизації, тому що вона не здатна надати реальної користі підприємству в цілому. Подальший розвиток інформаційної системи підприємства пов'язано з новими, значними витратами.

    Автоматизація по ділянках так само не зможе принести користі, тому що в магазині всі процеси тісно взаємопов'язані, і автоматизація тільки одного напрямку цього процесу не поліпшить ситуації в цілому, і буде марною тратою грошей.

    Тому в нашому випадку доцільним буде застосування четвертого варіанту автоматизації - автоматизації за напрямами.

    Звичайно розробка інтернет-магазинів фахівцями здійснюватися в кілька етапів:

    • Визначення та узгодження з замовником «умовного типу», до якого належить інтернет магазин.

    • Розробка та узгодження технічного завдання, визначення додаткових функцій і можливостей.

    • Визначення можливої ​​аудиторії інтернет магазину.

    • Розробка зовнішнього оформлення (дизайну), узгодження.

    • Збірка інтернет магазину згідно тех. завданням і прийнятому зовнішнім оформленням.

    • Тестування всіх модулів, і впровадження.

    Розробка та впровадження інтернет-магазину в ТОВ «Автопробіг» буде проходити в такий спосіб:

    1. Передпроектний аудит. На цьому етапі компанія-розробник, спільно із Замовником, проводить маркетингове дослідження, визначає цілі та завдання проекту. Виходячи з результатів дослідження, визначаються функціональні можливості майбутнього інтернет-магазину, вимоги до дизайну, методи подальшого просування на ринку.

    2. Вибір рішення. На другому етапі вибирається і узгоджується із Замовником оптимальне програмне рішення, яке дозволить успішно вирішити всі поставлені перед інтернет-магазином завдання.

    3. Навчання. Паралельно з розробкою програмної платформи інтернет-магазину проводиться навчання клієнта або виділеного їм персоналу усіх аспектів роботи з майбутнім інтернет-магазином. Це дозволить Замовникові не тільки максимально повно використовувати наявні можливості створюваного каналу онлайн-продажів, але й істотно заощадити в майбутньому на підтримці сайту.

    4. Розробка технічного завдання. Один з найбільш важливих і складних процесів - розробка технічного завдання. Від того наскільки якісно буде зроблено цей етап, залежить результат всієї роботи. На цьому етапі ми формулюємо і розписуємо завдання з точністю, достатньою для розуміння як замовником, так і виконавцем.

    5. Розробка дизайну. При розробці дизайну необхідно врахувати цілий ряд важливих факторів. Це і переваги цільової аудиторії, і фірмовий стиль компанії-замовника, і можливість інтегрувати дизайн зі створюваною програмною платформою. У результаті формуються зовнішній вигляд, колірна гамма, навігація і основні функціональні блоки сайту.

    6. Верстка. На цьому етапі дизайн інтернет-магазину розбивається на блоки, які в подальшому підключаються до створеного движку інтернет магазину. Існують різні типи верстки. Саме від неї залежить, як буде виглядати Ваш інтернет-магазин на різних моніторах, наскільки коректно буде він відображатися різними браузерами, чи буде сайт доступний абсолютно всім користувачам мережі Інтернет.

    7. Тестування проекту. Після виконання всіх основних робіт з проектування та розробці сайту проводиться тестування його працездатності на раніше сформованої товарної базі. Усі виявлені в ході тестування помилки і недоліки негайно усуваються в рамках технічного завдання.

    8. Здача проекту. Здача Замовнику готового проекту, демонстрація йому всіх можливостей, раніше описаних у технічному завданні на розробку інтернет-магазину. 1

    Всі роботи ведуться в суворій відповідності з Технічним Завданням, які розробляються фахівцями нашої компанії спільно з Замовником або уповноваженими ним фахівцями. Розробка технічного завдання проводиться після проведення передпроектного аудиту та сама по собі є важливим етапом робіт зі створення інтернет-магазину.

    1.3.3 Вибір і обгрунтування способу придбання ІС для автоматизації завдання

    Існують різні підходи до вирішення проблеми набуття основного інструменту електронного бізнесу - сайту Інтернет-магазину:

    • аутсорсинг;

    • придбання готової системи;

    • використання прототипів;

    • розробка нової системи «під себе».

    Аутсорсинг передбачає передачу всіх функцій по створенню, технічного обслуговування та розвитку сайту Інтернет-магазину сторонньої IT-компанії.

    Аутсорсинг вигідний в тих випадках, коли в штаті торгової компанії немає IT-фахівців, що володіють досвідом ведення складних проектів електронної комерції, до яких відносяться Інтернет-магазини.

    Переваги аутсорсингу:

    • дозволяє організації сконцентруватися на основних видах діяльності;

    • високу якість надання послуг завдяки професійній спеціалізації аутсорсингової компанії;

    • зниження вартості розробки Інтернет-магазину та володіння ним в порівнянні з вмістом власної IT-служби;

    • відсутність необхідності утримувати власне IT-підрозділ, вирішувати проблеми навчання і плинності кадрів;

    • забезпечує більшу гнучкість компанії в разі зміни ринкової ситуації або споживчих переваг за рахунок можливості зміни аутсорсингової IT-компанії;

    • прозорість витрат на IT-сервіси.

    Недоліки аутсорсингу:

    • компанії-аутсореру, як правило, вдаються конфіденційні відомості;

    • існує ризик припинення діяльності компанії-аутсорсера;

    • може підвищитися вартість послуг компанії-аутсорсера;

    • ризик отримання неякісних послуг.

    Сьогодні розроблено багато готових систем для управління Інтернет-магазином. Покупка готового рішення дозволяє заощадити кошти на її розробку.

    Однак придбання готової системи не завжди є найкращим рішенням. При використанні готового Інтернет-магазину можуть виникнути наступні проблеми:

    • невідповідність бізнес-процесів, реалізованих в готовій системі, бізнес-процесів, що склалися в компанії;

    • складність або неможливість внесення змін у функціональність і дизайн готової системи;

    • використання шаблонних рішень не дає можливості виділитися серед конкурентів;

    • складність адаптації шаблонного рішення для продажу деяких видів товарів.

    Інтернет-магазини, як правило, розвиваються і існують в динаміці. Готові системи не слід розглядати як закінчені програмні продукти, тому торгова компанія повинна бути готова витратити значні кошти на їх доопрацювання і розвиток.

    Слід врахувати, що така доробка може бути неможлива без безпосередньої участі компанії-розробника. Тому при виборі готового програмного забезпечення для Інтернет-магазину необхідно переконатися в надійності компанії-розробника. Догляд цієї компанії з ринку може привести до неможливості подальшої експлуатації придбаної системи.

    Підхід, пов'язаний з використанням прототипів полягає в тому, що компанія набуває якесь готове рішення і допрацьовує його відповідно до своїх вимог. В якості прототипу може бути обрана комерційна або безкоштовна система з відкритими вихідними текстами. Можливість використання системи як прототип повинна бути обумовлена ​​в ліцензійній угоді.

    При використанні такого підходу слід враховувати, що доопрацювання системи, створеної іншою компанією, може бути пов'язана зі значними труднощами, пов'язаними з відсутністю або неповнотою технічної документації та складнощами у взаємодії з розробниками системи-прототипу. Ці проблеми найгостріше постають при використанні як прототипу безкоштовних рішень з відкритими вихідними текстами, так як за працездатність безкоштовної системи ніхто не несе відповідальності.

    Модифікація прототипу і подальший супровід модифікованої системи вимагає зусиль кваліфікованих IT-фахівців. Торгова компанія, яка застосовує підхід використання прототипів, повинна створити своє IT-підрозділ або звернутися до компанії-аутсорсеру.

    Підхід, при якому торгова компанія самостійно розробляє нову систему під свої вимоги - найдорожчий. Він припускає наявність в компанії відділу інформаційних технологій. Для розробки інформаційної системи Інтернет-магазину необхідно залучити на постійній основі кваліфікованих фахівців, знайомих з проблематикою електронної торгівлі та володіють Інтернет-технологіями. Ці фахівці повинні не лише розробити Інтернет-магазин, але й виконувати його подальший супровід і розвиток.

    Компанія може вибрати такий підхід з наступних причин:

    • в компанії вже є IT-відділ з фахівцями необхідної кваліфікації або вона збирається його створити по стратегічним міркувань;

    • компанія не бажає передавати конфіденційну інформацію стороннім розробникам;

    • складність бізнес-процесів компанії диктує необхідність тісної взаємодії IT-фахівців і менеджерів інших підрозділів компанії.

    Деякі компанії можуть вибрати цей підхід помилково, переоцінюючи свої можливості в управлінні IT-проектами або недооцінюючи складність проблематики. Тому якщо торгова компанія не володіє власним досвідом ведення Інтернет-розробок, то для відкриття Інтернет-магазину їй найкраще використовувати підхід аутсорсингу.

    Із запропонованих вище способів придбання В2В - системи було вирішено вибрати третій спосіб - розробка нової системи «під себе», тому що даний спосіб більш прийнятний для автоматизації складних бізнес-процесів ТОВ «Автопробіг» і велику частину роботи по створенню і впровадженню В2В - системи можуть виробляти співробітники відділу інтернет - комунікацій, що істотно скоротити витрати проекту.

    1.4 Обгрунтування проектних рішень

    1.4.1 Обгрунтування проектних рішень з технічного обслуговування

    • При виборі програмного й апаратного забезпечення в якості визначальних було обрано такі критерії:

    • надійність рішення;

    • низькі витрати на супровід і модифікацію програмного і апаратного забезпечення;

    • використання технологій з відкритим вихідним кодом 2.

    Для Інтернет-магазину компанії ТОВ «Автопробіг» обрана багаторівнева архітектура, в основі якої знаходиться сервер, розташований на майданчику провайдера.

    Фізичний сервер Інтернет-магазину розташований на майданчику провайдера. На ньому працює Web-сервер, сервер СУБД і сервер електронної пошти.

    Співробітники торгової компанії ТОВ «Автопробіг» працюють як в офісі компанії, так і вдома. При цьому вони мають доступ до закритої частини Web-сайту Інтернет-магазину, призначеної для виконання керуючих функцій. Співробітники, що працюють на дому, займаються наповненням каталогу товарів. Інші операції виконуються в офісі торгової компанії.

    У компанії ТОВ «Автопробіг» є декілька партнерів - оптових постачальників товарів. Програмне забезпечення Інтернет-магазину автоматично завантажує з Web-сайтів компаній-партнерів інформацію про наявність товарів на складах, ціни і терміни поставки.

    Покупці дивляться каталог товарів і оформляють замовлення через Інтернет, звертаючись до відкритої частини Web-сайту Інтернет-магазину.

    До апаратного забезпечення сервера Інтернет-магазину пред'являються вимоги по швидкодії і надійності, а також сумісності з обраним програмним забезпеченням.

    В якості апаратної платформи обраний сервер HP ProLiant DL380 модель 407549-421, що відповідає вимогам надійності та продуктивності.

    Для збільшення надійності системи пам'яті диски сервера пропонується сконфігурувати у вигляді дзеркального масиву. Резервне копіювання даних забезпечується за допомогою вбудованого стримера.

    В якості робочих станцій співробітників ТОВ «Автопробіг» рекомендується використовувати будь-які персональні комп'ютери або ноутбуки, допускають установку операційної системи Microsoft Windows XP.

    Вимоги до робочих станцій відвідувачів Інтернет-магазину не обмовляються. Сайт вітрини Інтернет-магазину повинен бути створений таким чином, щоб з ним можна було працювати, використовуючи всі найбільш поширені на сьогоднішній день браузери.

    В якості операційної системи сервера Інтернет-магазину рекомендується використовувати FreeBSD, яка розповсюджується безкоштовно з вихідними текстами і відрізняється високою надійністю.

    Сервер бази даних повинен бути реалізований з використанням СУБД MySQL версії 4.1, яка також поширюється вільно. Версія 4.1 цієї СУБД підтримує транзакції, що необхідно для надійної роботи Інтернет-магазину.

    Для реалізації поштового сервера Інтернет-магазину рекомендується використовувати безкоштовну програму SENDMAIL, що входить до складу FreeBSD.

    Web-сервер Інтернет-магазину повинен бути реалізований на базі програмного забезпечення Apache, що поставляється в складі операційної системи FreeBSD.

    1.4.2 Обгрунтування проектних рішень з інформаційного забезпечення

    Інтернет-магазин використовується як спосіб доставки інформації про товар потенційному замовнику і отримання повідомлення про його наміри. Основа онлайн-магазину - це каталог продукції та система публікації на сайті цього каталогу. Насамперед потрібно створити грамотний і строго класифікований каталог товарів. 3

    Структура каталогу в тій чи іншій мірі надасть якийсь вплив на структуру інтернет-сайту. Навіть якщо розміщувати товар правильно, згідно з товарною номенклатурою, прийнятою в галузі, це не дасть гарантії для клієнтів зручності пошуку. При розробці сайту необхідно враховувати подання про систематизацію товарів цієї групи сформовані у клієнтів.

    У ході створення товарного каталогу необхідно вивчити всі найпопулярніші фірмові класифікатори. Якщо відразу використовувати їх як деякого стандарту галузі, то на цьому етапі можна буде побачити, що назви деяких розділів абсолютно ні про що не говорять клієнтові. Також потрібно уникати не зрозумілих споживачеві класифікаторів. Тому рекомендується поєднувати прийняті у виробників товарів класифікації з побутовими характеристиками. Приклади класифікації шин вітчизняного виробництва представлені в таблиці 1.4.

    Таблиця 1.4 Вітчизняні виробники автошин

    Товарний знак підприємства

    Індекс включається в заводський номер шини

    Назва та адреса підприємства

    Бр

    ВАТ "Барнаульський шинний завод" РФ, м. Барнаул, пр.Космонавтів, 12

    Бел

    Білоруський шинний комбінат "Белшина" Бел., Г.Бобруйск, Могилевської обл., Мінське шосе

    БЦ

    ВО "Білоцерківшина" Укр., М.Біла Церква, Київська обл. Пр.Леваневского, 91

    Вл

    ВАТ "Волтайр" РФ, г.Волжского, Волгоградській обл.

    В

    ВАТ "Воронежшіна" РФ, г.Воронеж, вул.Ростовська, 41

    Д

    ВАТ "Дніпрошина" Укр., М.Дніпропетровськ, ул.Кротова, 24

    До

    ВАТ "Кіровський шинний завод" РФ, м.Кіров, ул.Енергетіков, 15

    БЦ

    Білоцерківський шинний завод № 2 Укр., М.Біла церква, пр.Леваневского, 83

    Кя

    ВАТ "Красноярський шинний завод" РФ, м. Красноярськ, вул.Тамбовська, 5

    Л

    ЗАТ "Петрошіна" РФ, м.Санкт-Петербург, Старо-Петергофський пр.20

    М

    ВАТ "Московський шинний завод" РФ, м. Москва, ул.Шарікоподшіпніковая, 11

    Нк

    АТ "Нижнекамскшина" РФ, Татарстан, г.Ніжнекамск

    Про

    ВАТ "Омскшина" РФ, м.Омську, ул.5-я кордна, 2 (СП "Матадор-Омскшина")

    З

    АТВТ "Уральський шинний завод" (АТ "Уралшина") РФ, г.Екатерінбург, ул.Благодатная, 76

    Я

    ВАТ "Ярославський шинний завод" РФ, м.Ярославль, вул.Радянська, 81

    У маркуванні розміри позначаються числовим виразом вигляду XXX / YY RZZ (наприклад 165/70 R13). Тут:

    - XXX (165) - умовна ширина профілю в мм;

    - YY (70) - відношення висоти профілю шини до її ширини в%. Це позначення може не ставитися "за умовчанням", якщо відношення дорівнює 80 - 82%. Але вже починаючи з 75 і далі з кроком 5 цей показник обов'язково входить в маркування. І чим менше це число, тим шина є більш низькопрофільною і "плоскої";

    - R - радіальна шина;

    - ZZ (13) - внутрішній (посадковий) діаметр.

    Безумовно, структура сайту не повинна обмежуватися товарними категоріями, також потрібні розділи за інформацією про інтернет-магазині, допомога клієнтам в придбанні і навігації, різноманітні підказувач і радники. Це сервіс, який очікує отримати клієнт, заходячи на сайт онлайн-магазину.

    На сьогодні рідко можна зустріти в інтернет-магазинах форум покупців. Це пов'язано з тим, що, на жаль, психологія покупців така, що з сотні бездоганно обслужених покупців знайдеться тільки один, який висловить свою вдячність, а ось з десятка не обслужених з якихось причин покупців мало не кожен із них викладе якусь гидоту у відгуках. З цим нічого не поробиш, доводиться погоджуватися, тому що клієнти повинні бачити позицію онлайн-магазину.

    Зрозуміло, якість сервісу і цінова політика інтернет-магазину, - це дуже важливо. Але не можна не звертати уваги на той фактор, наскільки навігація сайту зрозуміла і дружелюбна, чи достатньо добре читається текст описів і меню, яке враження справляють графічні елементи і кольори сайту. Всі ці обставини залежать від вашого дизайнера, це повинен бути не просто людина з концептуальним баченням і художньою освітою. Це повинен бути фахівець, який уявляє собі зсередини функціонування інтернет-магазину, він повинен сприймати сайт як елемент єдиної системи. 4

    Безсумнівно, особливість товару багато в чому визначає дизайн сайту. Тим не менш, головне правило створення інтерфейсу інтернет-магазинів, що є загальним для всіх - це функціональність. Головне завдання дизайнера - це надати онлайн-магазину привабливий і характерний зовнішній вигляд, зберігши при цьому його функціональність.

    Наступний крок - відображення товарів зі створеного каталогу на сайті інтернет-магазину та організація управління сайтом. Для цієї мети потрібен певний механізм, який дасть можливість відображати на сайті товари і групу товарів, визначати місце відображення (каталог, вітрина, рекламна пропозиція) і метод подання (назва, ціна, опис, розміри, фотографії та ін.)

    Також, крім інформації про товари, потрібно публікувати новини, довідкові та пізнавальні матеріали, все, що може бути корисно і цікаво аудиторії.

    Управління сайтом повинен здійснювати фахівець, який володіє знаннями в інтернет-технологіях на достатньому рівні. Як правило - це буде товарознавець або менеджер з продажу.

    Модернізація та розробка такого механізму, часто, триває також після того, як онлайн-магазин вже відкритий, так як постійно виникають нові завдання, такі як: модерація форуму, проведення акцій і конкурсів, різні розпродажу і т. п.

    Таким чином, ми сформували ту частину онлайн-магазину, яка дає можливість піднести інформацію про товари потенційним замовникам. Наступним кроком потрібно розглянути питання прийому та обробки даних про наміри клієнтів.

    В основному, сам процес придбання товарів в онлайн-магазині здійснюється в три етапи: пошук потрібного товару, переміщення обраного товару в кошик і оформлення замовлення. Всі ці етапи проходять на сайті онлайн-магазину і в голові покупця. Головна мета - покупець повинен натиснути кнопку «оформити замовлення» і вміст кошика покупця, і інформація про нього прийде до менеджерів.

    Куди конкретно потраплять ці дані і що з ними буде робитися далі, залежить від конструкції частини онлайн-магазину, званої BackOffice. Ця частина надзвичайно потрібна і корисна, крім цього, при інтенсивній торгівлі замінити її може лише велика кількість менеджерів, які весь час втрачають замовлення і, таким чином, клієнтів. Грамотно побудований BackOffice повинен включати в себе як базу даних отриманих замовлень з відміткою про їх виконання, так і базу покупців з їхньою історією кредиту.

    Окремо варто зупинитися на системі автоматичного зберігання та обліку. Це може бути власна розробка або ж можна підключитися до програм, раніше використовувалися в організації.

    Розробка або пристосування всіх програм, які входять в Back Office, потребують значної частини роботи розробників, бухгалтерів, товарознавців і програмістів.

    Інтернет-магазин є єдиною системою, де процеси, які відбуваються на інтернет-сайті, інтегровані в бізнес - процеси організації. 5

    1.4.3 Обгрунтування проектних рішень з програмного забезпечення

    Сьогодні для створення Інтернет-магазину пропонується безліч програмних рішень. Розглянемо найбільш популярні з них:

    1. 1С-Бітрікс. Управління сайтом - система управління сайтом під пропрієтарної ліцензією, що розробляється компанією 1С-Бітрікс. Є лауреатом премії Рунета за 2006 і 2008 р. Система орієнтована на корпоративні сайти, інформаційні та довідкові портали, соціальні мережі, інтернет-магазини, сайти ЗМІ, придатна для створення інших видів веб-ресурсів. Для зберігання даних сайту використовується реляційна СУБД. Підтримуються наступні СУБД: MySQL, Oracle, MS SQL. Продукт працює на Microsoft Windows і UNIX-подібних платформах, включаючи GNU / Linux.

    Недоліки 1С-Бітрікс:

     • У порівнянні з безкоштовними аналогами (такими як Joomla або Drupal) Бітрікс досить повільна і вимоглива до ресурсів система. Може генерувати надто складні SQl запити.

     • Недостатня гнучкість в налаштуванні. Над більшістю питань у Бітрікс доводиться неабияк потрудитися. Часто це складніше ніж в інших CMS-системах.

     • Деяка складність, перевантаженість системи для користувача.

     • Нестабільність системи, зокрема можливі проблеми після оновлення версії CMS.

     • Хоча Бітрікс і рекламується як дуже надійна система, в ній були виявлені (і пізніше виправлені) ряд потенційних вразливостей.

    2. Interchange - система для створення інтернет-магазинів, розроблена Interchange Development Group. Під управлінням однієї системи можуть одночасно працювати кілька інтернет-магазинів (каталогів). Interchange є вільним програмним забезпеченням та розповсюджується безкоштовно під ліцензією GNU GPL.

    Система дозволяє програмувати власний інтернет магазин за допомогою т. зв. тегів - спеціальних команд, що виконують ті чи інші дії чи включати шматки коду мовою програмування Perl. У інсталяційний пакет входить демо-версія інтернет-магазина з Backend'ом. Приклад Interchange-коду з включеннями мовою Perl

    3. Magento - інтернет-магазин з відкритим вихідним кодом, що розповсюджується відповідно до Open Software License (OSL 3.0). Це програмне забезпечення створене з використанням Zend Framework. На конкурсі Sourceforge Community Choice Awards 2008 Magento зайняв перше місце в номінації «кращий новий проект».

    Недоліки Magento:

     • нестабільну роботу,

     • проблеми з продуктивністю,

     • проблеми з безпекою,

     • проблеми з оновленнями,

     • неякісно написаний код,

     • труднощі модифікації,

     • і пр.

    І безліч менш популярних програм: NetSuite ERP; osCommerce; eCommerce і Ubercart для Drupal; Virtuemart для Joomla; WebAsyst Shop - Script; Amiro.CMS; AdLabs.CMS, які мають свої переваги і недоліки.

    Вивчивши наявні програмні забезпечення, можна вибрати найбільш підходящу. У нашому випадку це система Interchange, т.к. ця система безкоштовна і може підтримувати кілька інтернет-магазинів, що можливо знадобиться в майбутньому.

    Прикладне програмне забезпечення Web-сервера пропонується створювати з використанням мови програмування Perl. Інтерпретатор цієї мови поставляється в складі FreeBSD. При виборі мови програмування враховувалося, що Perl являє собою добре розроблену платформу, яка розвивалася тривалий час. Для Perl існує велика бібліотека вільно розповсюджуваних програмних модулів, написано багато навчальної та довідкової літератури, в тому числі перекладеної на російську мову.

    Для того щоб не розробляти функціональні модулі Інтернет-магазину «з нуля», рекомендується використовувати в якості прототипу одне з рішень компанії ТОВ «АйТі-Матрикс», в найбільшій мірі відповідає вимогам до функціональності. Для розробки та подальшого супроводу Інтернет-магазину рекомендовано використовувати компанію-аутсорсера. Для супроводу системного програмного забезпечення, а також для обслуговування сервера Інтернет-магазину рекомендується залучити компанію-провайдера, на майданчику якої розміщується цей сервер. Такий підхід дозволить збільшити надійність роботи сервера за рахунок залучення досвідченого персоналу провайдера, і скоротити витрати на адміністрування.

    Супровід апаратного та програмного забезпечення робочих станцій, встановлених в офісі компанії ТОВ «Автопробіг» виконується фахівцями відділу інтернет-комунікацій. Комп'ютери співробітників ТОВ «Автопробіг», що працюють на дому, встановлюються і супроводжуються цими співробітниками самостійно.

    II ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

    2.1 Розробка проекту інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг»

    2.1.1 Етапи життєвого циклу проекту інтернет - магазина

    Життєвий цикл проекту створення інтернет - магазина починається в момент прийняття рішення про його створення і закінчується в момент виведення його з експлуатації.

    Існує міжнародний стандарт, що регламентує життєвий цикл інформаційних систем - ISO / IEC 12207. Standard for Information Technology, а також ГОСТ 34.601-90 «Автоматизовані системи. Стадії створення ». Стандарт ГОСТ 34.601-90 на створення та розвиток автоматизованих систем (АС) - узагальнені, але сприймаються як дуже жорсткі по структурі ЖЦ та проектної документації. Але ці стандарти багатьма вважаються бюрократичними до шкідливості та консервативними до застарілості. Тому в нашому проекті орієнтація буде спрямована на більш новий, навіть можна сказати «модний» стандарт ISO / IEC 12207:1995.

    Міжнародний стандарт ISO / IEC 12207:1995 «Information Technology - Software Life Cycle Processes» є основним нормативним документом, який регламентує склад процесів життєвого циклу ПЗ. Він визначає структуру життєвого циклу, що містить процеси, дії і завдання, які повинні бути виконані під час створення ПЗ.

    Кожен процес розділений на набір дій, кожна дія - на набір завдань. Кожен процесссов, дія або завдання ініціюється і виконується іншим процесом в міру необхідності, причому не існує заздалегідь визначених послідовностей виконання. Зв'язки за вхідними даними при цьому зберігаються.

    Розробка інтернет-магазинів складається з декількох етапів:

    Перший етап розробки інтернет-магазину - передпроектна підготовка

    1. Передпроектні дослідження

    Перш ніж приступити до створення інтернет-магазину, необхідно зібрати повну інформацію про компанію і послуги, опрацювати концепцію сайту, щоб у підсумку відвідувачі сайту потрапили на зручний, красивий і функціональний інтернет-магазину.

    На ставляться досить важливі завдання, вирішення яких надалі дозволить швидко і якісно реалізувати кінцеві цілі створення інтернет-магазину. Складається функціональне завдання, в якому відіб'ються аспекти проекту:

    Цілі створення інтернет-магазину - грунтуючись на попередньому завданні, аналіз ставить перед сайтом цілі і прогноз їх досяжності.

    Конкуренти створюваного інтернет-магазину виявляються шляхом простого дослідження ресурсів потенційних конкурентів з аналізом їхніх сильних і слабких сторін, і з їх урахуванням складання рекомендацій до загальних принципів побудови ресурсу для досягнення найкращих результатів.

    Партнери створюваного інтернет-магазину - проводиться огляд основних інформаційних та аналітичних ресурсів у потрібній галузі з метою їх потенційного використання в бізнесі компанії.

    Споживачі створюваного інтернет-магазину - аналіз і опис цільової групи споживачів, в ході чого з усієї аудиторії Інтернету буде виділена і вивчена аудиторія, яка задовольняє інтересам замовника.

    Джерела для створення інтернет-магазину - видаються рекомендації по пошукових напрямами, через які майбутній сайт буде виходити на ринок, а також по пошукових словами, через які користувач буде потрапляти в інтернет-магазин через пошукові системи.

    Шляхи та засоби створення інтернет-магазину - виходячи з іміджу компанії вибирається стиль, позиціонування сайту в мережі, даються рекомендації з формування такого стилю, рекомендації з вибору «хорошого» доменного імені для майбутнього проекту.

    2. Розробка технічного завдання

    На підставі функціонального завдання розробляється технічне завдання на створення інтернет-магазину, в якому поєднуються програмні, дизайнерські й користувальницькі інтереси.

    Структура інтернет-магазину - формування безпосередньо структури сайту, так званого «дерева інтернет-магазину», побудова ієрархії розділів інтернет-магазину, підрозділів, рубрик інтернет-магазина з урахуванням зручності наповнення, адміністрування, пошуку інформації в інтернет-магазині.

    Оптимізація навігації інтернет-магазину - побудова навігації по інтернет-магазину з урахуванням комфортності серфінгу інтернет-магазину користувачем, розробка систем меню і підменю з урахуванням зручності користувачів - «юзабіліті».

    Стильове рішення і ескіз інтернет-магазину - з урахуванням перерахованих вище факторів, а також факторів, що впливають на «дружність» пошуковикам, при створенні сайту формується стиль сторінок і розробляється кілька ескізів сайту, які надаються замовнику.

    Формування контенту інтернет-магазину - текстове наповнення сайту формується виходячи з найбільш сприятливих умов для подальшого просування сайту у всесвітній мережі, статті оптимізуються під потрібні пошукові слова.

    Другий етап розробки інтернет-магазину - розробка і узгодження дизайну

    1. Дизайн-концепція інтернет-магазину (креативний дизайн)

    У даному етапі розробки сайту створюється основна графічна концепція дизайну сайту і показується на прикладі головної сторінки. Здійснюється інтеграція елементів фірмового стилю клієнта для сайту.

    Не зайвий раз буде сказати про те, що для будь-якого продукту важлива візуальна складова. Адже саме за зовнішнім виглядом складається перше враження про компанію, про її продукт. Важлива не лише хороша креативна ідея, але і адекватна професійна реалізація цієї ідеї.

    На цьому етапі розробляється і затверджується остаточне технічне завдання, в ньому чітко повинні прописуватися вимоги до дизайну і до технічної частини проекту. Після чого розробляється структура сайту (карти сайту).

    Для зручності користування необхідно «уніфікувати» сторінки сайту. У нашому випадку, ліва частина сторінок буде містити локальні навігаційні елементи (пошукова форма), верхня і нижня частина - загальне навігаційне меню сайту (розділи інтернет-магазину), а центральна зона сторінки - головна інформаційна зона, в якій відображається специфічна для даної сторінки інформація .

    Основне меню інтернет-магазину буде містити опції швидкого переходу по сторінках сайту.

    Короткий список основних сторінок сайту

    • початкова сторінка (default.asp);

    • реєстраційна форма (regForm.asp);

    • сторінка результатів пошуку товарів (search.asp);

    • сторінка з поточним замовленням (order.asp);

    • список замовлень (orderList.asp).

    Додаткові сторінки (доступні тільки менеджерам):

    • список користувачів (userList.asp);

    • картка товару (wareCard.asp).

    Буде зроблена проста і гранично зручна навігація, з тим щоб користувач оперативно отримував відповіді, на будь-які питання з тематики сайту. Не знайшовши потрібної інформації, відвідувач може просто піти, так і не отримавши чіткого уявлення про потрібний ресурс.

    Колірна гамма буде орієнтована на світлі сіро-сині тони, вдало гармоніюють з чорним кольором тексту.

    2. Технічний дизайн

    Створення графічних шаблонів типових сторінок інтернет-магазину на основі затвердженої концепції дизайну і фірмового стилю.

    Третій етап розробки інтернет-магазину - верстка

    Після розробки інтернет-магазину в графічному вигляді проводиться верстка html-сторінок інтернет-магазину на основі затвердженого дизайну типових сторінок. Функціональні модулі виконуються сервером і реалізуються у вигляді текстових файлів з ​​розширенням ASP (ASP-файли або ASP-сторінки).

    ASP-файл може містити команди підключення інших файлів, текст програми, HTML-коди.

    Текст програми може бути написаний з використанням таких скриптових мов, як: JavaScript, VBScript, Perl.

    Четвертий етап розробки інтернет-магазину - програмна частина проекту

    1. Інтеграція інтернет-магазина з системою управління

    Жоден сучасний сайт вже не обходиться без системи управління сайтом, так як важлива не тільки гарна зовнішня оболонка сайта, але і можливість зручної роботи з ним. Це особливо важливо для тих сайтів, де розгалужена структура і великий обсяг даних. У цей етап розробки сайту входить: інтеграція з системою управління сайтом, програмна частина, налаштування сервера, забезпечення безпеки проекту. Контроль працездатності програмних модулів.

    2. Програмування, запуск проекту

    На цьому етапі допрацьовується функціональні модулі інтернет-магазину, які не були включені в стандартний склад системи управління сайтом.

    П'ятий етап розробки сайту - інформаційне наповнення інтернет-магазину

    На цьому етапі розробки інтернет-магазину проходить інформаційне наповнення інтернет-магазину необхідними фотографіями, оригінальними статтями (контентом) та іншими матеріалами. Важливо відповідально підійти до цього етапу, заздалегідь підготувавши всю необхідну інформацію для інтернет-магазину.

    Шостий етап розробки інтернет-магазину - тестування інтернет-магазину в Інтернеті

    Тестування працездатності інтернет-магазину на наявність помилок, тестування html-сторінок на коректність роботи в різних браузерах (Mozilla Firefox, Opera, Netscape, Safari, Internet Explorer).

    Сьомий етап розробки інтернет-магазину - здача сайту в експлуатацію

    Організація робіт по розміщенню інтернет - проекту в мережі на домені клієнта. Фінальне тестування проекту. Навчання персоналу клієнта або окремо виділеного посадової особи роботи з системою управління інтернет-магазину.

    Восьмий етап розробки інтернет-магазину - оптимізація для пошукових систем, просування інтернет-магазину

    В даний час, вже мало розробити якісний інтернет-магазина з зручною структурою та навігацією. Важливо забезпечити цьому інтернет-магазину високу відвідуваність. На даному етапі необхідно забезпечити легкий пошук ресурсу магазина в пошукових системах, для цього необхідно щоб інтернет-магазин займав верхні позиції за результатами пошуку.

    2.2.2 Очікувані ризики на етапах життєвого циклу і їх опис

    Серед факторів ризику при впровадженні технологій електронного бізнесу можна відзначити наступні:

    • Неготовність персоналу;

    • Проблеми безпеки при передачі даних;

    • Недосконалість законодавства по електронній торгівлі;

    • Наявність комерційних даних, які не можуть бути загальнодоступними;

    • Неготовність контрагентів;

    • Невисока потреба в інноваційних каналах збуту.

    Доведеться зіткнутися з серйозними, специфічними для нашої країни, проблемами. Справа в тому, що розвиток проектів В2В на Заході спирається на багатий досвід, отриманий компаніями при розробці та експлуатації корпоративних сайтів і інформаційних систем. У Росії ж такого досвіду немає. Як немає і звички ретельно планувати й розробляти стратегію свого бізнесу. Це перешкоджає великим інвестиціям в В2В-проекти, тому багато з них живуть довгий час лише на папері.

    Традиційна непрозорість великих корпорацій, а також неготовність ділитися з конкурентами є основними причинами нерозвиненості електронної комерції B2B в Росії. Високий ступінь концентрації і вертикальної інтеграції ключових російських ринків не сприяють прагненню гравців включити електронну торгівлю в розряд першочергових завдань.

    Іншими причинами ризиків при впровадженні B2B-систем є неготовність менеджменту до складного процесу впровадження B2B, нестача в IT-фахівців, які добре розуміють бізнес-процеси, відсутність інтернет-законодавства і загальний скептицизм, пов'язаний з падінням NASDAQ.

    Для того, щоб компанія могла вести успішний бізнес в Інтернет, вона повинна мати сучасну систему управління і планування виробництва (ERP - Enterprise Resource Planning). Саме така внутрішня інформаційна система є своєрідним стартовим майданчиком для переходу на системи електронної взаємодії з клієнтами, постачальниками і партнерами.

    Ще одна проблема впровадження технологій В2В пов'язана з тим, що в Росії великий дефіцит прийнятних технологічних рішень для організації торгових майданчиків в Інтернет і для інтеграції в них корпоративних управлінських систем. Західні системи вимагають серйозної адаптації до російських умов.

    Підбиваючи підсумки сказаного, можна зазначити, що для створення дійсно «справжнього» ринку B2B в Росії, необхідно буде вирішити наступні, чисто російські проблеми.

    Для мінімізації ризиків компанія повинна оцінити і відібрати ті процеси, які мають життєво важливе значення для її ділової активності, а також зосередитися на ефективному впровадженні цих процесів з метою надання процесу оптимізації максимальної значущості.

    Керівник проекту впровадженні інтеренет-магазину повинен зробити все можливе, щоб забезпечити прийняття стандартизованої системи у всіх автоматизуються процесах магазину. Заходи, спрямовані на досягнення цього можуть бути наступними:

     • Швидке впровадження на пілотному ділянці.

     • Швидке розгортання на інших ділянках виробництва.

     • Делегування ключових працівників усіх підрозділів компанії для участі у впровадженні на пілотному ділянці, навіть якщо є ризик надмірної комплектації команди проекту.

     • Зважений, обміркований відбір і документування функціональностей для впровадження на пілотному ділянці.

     • Демократичний, прозорий процес стандартизації на основі заздалегідь заданих критеріїв підвищення ефективності, якості, оперативності, зниження витрат, орієнтації на споживача і т. д.

     • Конфігурація та налаштування максимально можливої ​​функціональності на пілотному ділянці з оглядкою на практики і процеси, прийняті на інших ділянках діяльності магазину.

    2.2 Інформаційне забезпечення завдання

    2.2.1 Інформаційна модель і її опис

    Область 1 відображує процес перегляду користувачами каталогу товарів на сайті, статей сайту, наявності товарів на складі, реєстрації клієнта, вибору цікавлять товарів, формування кошика покупця, оформлення замовлень, авторизованого доступу до персональних розділах і сервісів для покупця.

    Область 2 відображає дії адміністратора інтернет-магазину.

    Адміністратор виконує такі операції:

     • оновлює і формує довідники інтернет - магазина;

     • викладає на сайт статті;

     • синхронізує роботу баз даних.

    Адміністратор має доступ до всіх ресурсів інтернет-магазину.

    Область 3 відображає процес контролю і обробки замовлень, ведення каталогів. При оформленні замовлення, кожному покупцеві призначається персональний менеджер з продажу. Посредствам авторизованого доступу менеджери можуть переглядати закріплені за ними замовлення, для подальшої їх обробки і виконання.

    Область 4 відображає надходження грошових коштів в Платіжні системи.

    2.2.2 Використовувані класифікатори та системи кодування

    Довідник є списком можливих значень того чи іншого реквізиту. Довідники використовуються в тих випадках, коли необхідно виключити неоднозначний введення інформації. Наприклад, для того, щоб покупець, продавець, комірник, директор розуміли, про який товар йде мова, кожен повинен називати його однаково. І в цьому випадку необхідний довідник. Зазвичай у торговельному підприємстві він має вигляд прайс-листа, а якщо такий довідник зберігається в комп'ютері, то в нього заносять всю можливу номенклатуру товарів, з якими працює торгова фірма.

    При вирішенні завдання роботи із заявками використовується ряд класифікаторів і кодів, які представлені в таблиці 2.1. Короткі позначення систем кодування представлені в таблиці 2.2. Короткі позначення видів класифікаторів представлені в таблиці 2.3.

    Таблиця 2.1 Перелік позначень систем кодування

    Система кодування

    Короткий позначення

    Порядкова

    П

    Серійно-порядкова

    СП

    Розрядна (позиційна)

    Р

    Комбінована (змішана)

    До

    Таблиця 2.2 Перелік позначень видів класифікаторів

    Вид класифікатора

    Короткий позначення

    Загальнодержавний

    ОГ

    Галузевий

    Про

    Локальний

    Л

    Міжнародний

    М

    Таблиця 2.3 Короткі позначення видів класифікаторів представлені в таблиці

    п / п

    Назва об'єкту кодируемой го

    безлічі

  • Значность коду

   Система

   кодування

   Вид класифікатора

   Список кодів та їх значення


   Код

   Значення

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   7

   1

   Код заявки

   13

   Р

   Л

   19990604/10

   19990604 дата реєстрації

   заявки 10 - номер заявки за день

   2

   Код

   товару

   1

   П

   Л

   1D9

   Порядкові номери

   товарів

   3

   Код

   клієнта

   5

   П

   Л

   00001 □ 99999

   Порядкові номери клієнтів

   4

   Код терміну виконання заявки

   2

   П

   Л

   01 □ 99

   Порядкові номери термінів виконання робіт

   5

   ІПН організації

   10

   Р

   ОГ

   77 / 30 / 006009

   77 - код міста

   30 - номер податкової

   інспекції

   006009 - порядковий

   Номер організації

   6

   ЗКГНГ

   5

   Р

   ОГ

   2/3/4/5/7

   2-галузь народного господарства, 3-подортасль, 4-вид, 5-група, підгрупа

   2.2.3 Характеристика нормативно-довідкової, вхідний та оперативної інформації

   При машинної реалізації завдання автоматизації для формування вхідного оперативного файлу використовуються дані з первинного документа - «Довідник шин».

   В якому зазначені наступні дані:

   1. Типи малюнка протектора:

   2. Типорозмір автошин:

   А) Пневматичні шини для легкових автомобілів, мотоциклів та ін:

   Діагональні шини з відношенням висоти профілю до його шінірне, рівним 0,88 і більше, мають дюймове позначення:

   8,40-15,

   де 8,40 - позначення номінальної ширини профілю (в дюймах); 15 - позначення номінального посадкового діаметра обода (в дюймах).

   Діагональні шини з відношенням висоти профілю до його шінірне, рівним 0,82 мають змішане позначення (в міліметрах і дюймах):

   155-13/6 ,15-13,

   де 155 і 6,15 - позначення номінальної ширини профілю (у міліметрах і дюймах), 13 - позначення номінального посадкового діаметра обода (в дюймах).

   Радіальні шини мають змішане позначення, буквений індекс R і додатковий індекс серії, що позначає відношення висоти профілю до його шінірне:

   05/70R14,

   де 205 - позначення номінальної ширини профілю (у міліметрах), 70 - номінальне відношення висоти пріфіля шини до його ширини у відсотках; 14 - позначення номінального посадкового діаметра обода (в дюймах).

   Якщо в кінці запису типорозміру варто індекс C це означає, що покришка призначена для легких вантажних автомобілів і автобусів особливо малої місткості.

   Приклад: 215/90R15С

   Б) Пневматичні шини для тракторів і сільськогосподарських машин:

   Діагональні шини звичайного профілю:

   11,2-20,

   діагональні низькопрофільні:

   18,4 L-30 або 16,5 / 70-18,

   В) Пневматичні шини для вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів та дорожньо-будівельних машин:

   12,00-20; 12,00 R20.

   Можливо, також, позначення цих же шин в міліметрах:

   320-508; 320R508;

   або подвійне позначення:

   320-508 (12,00-20); 320-508Р (12,00 Р20).

   Низькопрофільні шини в позначенні містять значення "висота профілю / ширина профілю":

   315/80R22, 5.

   Особлива відмінність в позначенні мають лише широкопрофільні шини:

   1300х530-533,

   де 1300 - умовний зовнішній діаметр (у мм); 530 - умовна ширина профілю (у мм); 533 - умовний діаметр обода (в мм).

   3. Радіальна / Діагональна автошина

   Позначення "RADIAL" або буквами "Р" російського або "R" латинського алфавітів в позначенні типорозміру шини.

   4. Камерна / Безкамерна автошина

   Позначення безкамерної шини - "TUBELESS", а камерної - "TUBE TYRE".

   Вхідний документ «Довідник дисків» містить наступні дані:

   Приклад маркування колісного диска: 5Jx13 ET = 29 PCD = 4x98 DIA = 58,6.

   ET = 29 - виліт. Може бути менше стандартного на 10 мм і залежить від ширини обода. Чим менше величина вильоту, тим ширше колісна база.

   13 - розмір (діаметр) обода колеса в дюймах. Може бути різним для одного і того ж автомобіля і залежить від розміру монтує шини.

   DIA = 58,6 - діаметр ступичного отвори в мм.

   PCD = 4х98 - кількість і діаметр розташування (в мм) кріпильних отворів. Повинні повністю відповідати стандартним.

   5J - ширина колеса в дюймах. Може бути різним для одного і того ж автомобіля і залежить від розміру монтує шини. J - вказує на наявність одного буртика.

   У процесі опису структури запису файлів для опису типу полів запису використовуються скорочені позначення, наведені в таблиці 2.4.

   Таблиця 2.4 Перелік позначень типів полів запису бази даних

   Найменування типу поля записи

   Повна назва

   Короткий позначення

   Символьний тип

   Character

   З

   Числовий тип

   Numerical

   N

   Календарна дата

   Date

   D

   Структура файлів БД нормативно-довідкової інформації представлена ​​в таблицях 2.5. - 2.7.

   Таблиця 2.5 Структура БД «Довідник клієнтів»

   Найменування поля

   Ідентифікатор

   Тип

   Значность

   1

   Логін

   LOG

   C

   15

   2

   Пароль

   PAR

   C

   15

   3

   Код клієнта

   KЦD KL

   N

   12

   4

   П.І.Б. клієнта

   FIO KL

   З

   30

   5

   Адреса клієнта

   ADR KL

   З

   30

   6

   Телефон клієнта

   TEL KL

   N

   15

   7

   Електронна адреса

   EMAIL KL

   З

   30

   8

   Назва організації

   NAS ORG

   З

   100

   9

   Юридична адреса організації

   UADR ORG

   З

   30

   10

   Фактична адреса організації

   FADR ORG

   З

   30

   11

   ІПН організації

   INN ORG

   N

   10

   12

   Номер рахунку

   S ORG

   N

   12

   13

   ЗКГНГ

   OKOHX ORG

   N

   5

   Таблиця 2.6 Структура БД «Довідник шин»

   Найменування поля

   Ідентифікатор

   Тип

   Значность

   1

   Найменування продукції

   NAIM PROD

   C

   30

   2

   Виробник

   PAR

   C

   20

   3

   Сезон

   CES

   C

   4

   4

   Ошиповка

   OSH

   C

   8

   5

   Радіус

   PAD

   N

   3

   6

   Вартість

   COST

   C

   10

   Таблиця 2.7 Структура БД «Довідник дисків»

   Найменування поля

   Ідентифікатор

   Тип

   Значность

   1

   Найменування продукції

   NAIM PROD

   C

   30

   2

   Марка

   MAR

   C

   20

   3

   Ширина обода

   SHIR OB

   C

   4

   4

   Діаметр диска

   DIAM DIS

   N

   8

   5

   Кількість отворів (PCD)

   PCD

   N

   3

   6

   Виліт (ET)

   ET

   N

   3

   7

   Вартість

   COST

   C

   10

   2.2.4 Характеристика результатной інформації

   В Даному розділі описані підсумкові дані отримані після виконання запитів поставленого завдання.

   Результативною інформацією при купівлі через інтернет-магазин є вихідний документ «Рахунок на оплату».

   Вихідний документ «Рахунок на оплату» містить наступні дані:

   Макет вихідного документа «Рахунок на оплату» представлена ​​на рис.2.2. Код сторінки представлений у додатку 16.

   2.2.5 Формалізація розрахунків показників

   У даному пункті здійснюється формалізація рішення подзадач, яка зводиться до розгляду послідовності проведення розрахунків, а також виділенню алгоритмів розрахунку показників на кожному етапі, перерахованих розділі «Сутність завдання».

   Розглянемо основні показники, де перераховані всі вхідні елементи.

   Таблиця 2.8 Формалізований опис вхідних показників

   п / п

   Найменування вхідного показника

   Ідентифікатор вхідного показника

   1.

   Кількість нових заявок від i-ого клієнта на місяць - d

   Qdi

   2.

   Кількість даних i-ого клієнта на j-ий замовлення на місяць - d

   Xdij

   3.

   Кількість документів, що надійшли на місяць d

   Zd

   Таблиця 2.9 Таблиця формалізованого опису результатних показників

   п / п

   Найменування результатного показника

   Ідентифікатор результатного показника

          1. Алгоритм розрахунку

   1

   Кількість нових заявок від i-ого клієнта з початку місяця - d

   Qri

   , Де D 1 - 1е число r-того місяця, а D 2 поточне число

   2

   Кількість даних i-ого клієнта на j-ий замовлення на місяць - d

   Xdij

   , Де D 1 - 1е число r-того місяця, а D 2 поточне число

   3

   Кількість документів, що надійшли на місяць d

   Zd

   , Де D 1 - 1е число r-того місяця, а D 2 поточне число

   Система після розрахунку даних буде формувати їх у вигляді звіту. Приклад звіту про кількість нових заявок від i-ого клієнта з початку місяця наведено на малюнку 2.3.

   2.3 Програмне забезпечення завдання

   2.3.1 Загальні положення (дерево функцій і сценарій діалогу)

   У зв'язку з тим, що при виконанні завдання використовується технологія обробки інформації в режимі діалогу, взаємодія користувача з програмою можна представити у вигляді схеми діалогу (див. додаток 14).

   Діалог, реалізований у програмі належить до типу менюоріентірованних діалогів. Схема діалогу являє собою загальну конструкцію діалогу, тобто необхідну послідовність обміну даними між користувачем і системою. У верхньому рівні схеми розташовується головне меню, ініційоване завдання, потім відбувається розгалуження різного ступеня в залежності від числа варіантів відповіді користувача на запит ЕОМ чи можливих реакцій ЕОМ на конкретні повідомлення.

   Заходячи на сайт інтернет - магазину відкривається головна сторінка, спочатку необхідно зареєструватись (отримати логін і пароль), повідомивши певні дані про себе. Для того, щоб оформити замовлення, необхідно вибрати товар і натиснути кнопку «Купити», після чого він буде поміщений в список вибраних товарів, умовно званий «користувацької кошиком». На вміст кошика можна оформити замовлення, виконавши команду на оформлення замовлення. При оформленні замовлення покупцеві пропонується уточнити варіант доставки та оплати.

   Після підтвердження параметрів замовлення покупцеві повідомляється ідентифікаційний номер замовлення і місце на сайті продавця, де можна відстежувати хід його виконання.

   При постійному використанні певного магазину зазвичай клієнтові надаються додаткові послуги. Наприклад, «Швидке замовлення» - у цьому випадку замовлення автоматично будуть присвоєні обрані раніше стандартні параметри: адреса доставки, вид оплати і т.п.

   Всі варіанти оплати послуг Інтернет-магазину можна розділити на онлайнові і офлайнові.

   Після вибору товару зареєстрованому користувачеві запропонують вибрати спосіб оплати та спосіб доставки товару. Перевіривши всі дані, необхідно буде підтвердити замовлення.

   Покупець вибирає товар в Інтернет-магазині, заповнює форму (розміщує замовлення), інформація про зроблене замовленні проглядається менеджером магазину і передається на виконання.

   2.3.2 Характеристика бази даних

   База даних - це організована структура, яка служить для зберігання інформації. У наш час, в базах даних зберігаються не тільки дані, але й інформація.

   У результаті взаємодії даних, що містяться в базі, з методами, доступними конкретним співробітникам, утвориться інформація, яку вони споживають і на підставі якої в межах власної компетенції роблять введення і редагування даних. З поняттям бази даних тісно пов'язане поняття системи управління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування вмісту і візуалізації інформації.

   Під візуалізацією інформації бази розуміється відбір відображуваних даних відповідно до заданого критерію, їхнє упорядкування, оформлення і наступна видача на пристрої виводу або передачі по каналах зв'язку.

   У світі існує безліч систем керування базами даних. Незважаючи на те, що вони можуть по-різному працювати з різними об'єктами і надають користувачу різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний устояний комплекс основних понять.

   Дає нам можливість розглянути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми та методи на весь клас СУБД. В якості такого навчального об'єкта ми виберемо СУБД Microsoft Access, що входить в пакет Microsoft Office. 6

   База даних складається з шести основних таблиць:

   1. Каталог шин. У даній таблиці будуть збиратися дані, що характеризують технічні показники представлених у магазині автошин. Такі як: найменування товару, виробник, сезон шин, ошиповка, радіус, і вартість товару.

   2. Каталог дисків. Таблиця з даними про наявні в магазині дисках: найменування товару, марка, ширина обода, діаметр диска, кількість отворів, виліт.

   3. Співробітники. Містить дані про співробітників магазину. Їх прізвища, посаду і робочий телефон.

   4. Клієнти. Таблиця з даними, зазначеними покупцями при реєстрації: логін, пароль, прізвище, адресу доставки, адреса електронної пошти та телефон.

   5. Поточна знижка. У цю таблицю адміністратор вносить дані про наявних в даний момент знижки на певні товари.

   6. Таблиця замовлення формується на основі даних зазначених клієнтом і вже наявних в інших БД.

   2.3.4 Структурна схема пакета (дерево виклику програмних модулів)

   За допомогою браузера покупець заходить на web-сайт інтернет-магазину. Сайт містить електронну вітрину, на якій представлений каталог товарів та необхідні елементи інтерфейсу для введення реєстраційної інформації, формування замовлення, проведення через Інтернет платежів, оформлення доставки, отримання інформації про компанію-продавця та інтерактивної допомоги.

   Реєстрація покупця виробляється або при оформленні замовлення, або при вході в магазин. Після вибору товару йому потрібно заповнити форму, в якій зазначається, яким чином буде здійснено оплату і доставка. Для захисту персональної інформації взаємодія повинна здійснюватися по захищеному каналу, наприклад, за протоколом SSL. Після закінчення формування замовлення і реєстрації вся зібрана інформація про покупця з електронної вітрини надходить у торгову систему інтернет-магазину. Там здійснюється перевірка наявності затребуваного товару на складі, ініціюється запит до платіжної системи. При відсутності товару на складі направляється запит постачальнику, а покупцеві повідомляється про час затримки.

   У тому випадку, якщо оплата здійснюється при передачі товару покупцеві, необхідне підтвердження факту замовлення. Найчастіше це відбувається за допомогою електронної пошти або по телефону.

   Якщо магазин має можливість оплати покупки по мережі, тоді на етапі оплати підключається платіжна система. Після повідомлення про проведення віртуального платежу торговельною системою формується замовлення для служби доставки.

   В цілому, систему електронної торгівлі можна розділити на три основні елементи: інтернет-магазин з електронною вітриною і торговою системою, система оплати покупки, система доставки товару.

   Розглянемо кожну з цих складових докладніше.

   Основні функції програмного забезпечення інтернет-магазинів

   Web-вітрина представляє собою сукупність каталогу, системи навігації та оформлення замовлення з подальшою передачею менеджеру для подальшої обробки. На цьому етапі робота із замовленням переходить до менеджера з продажу.

   Розглянемо основні функції, що їх програмним забезпеченням інтернет-магазину.

   У загальному випадку до їх переліку входить інформаційне обслуговування покупця, обробка замовлень, проведення платежів, а також збір та аналіз різної статистичної інформації.

   Обслуговування покупців

   Елементами, на основі яких будується взаємодія покупця з електронним магазином, є каталог товарів, додаткова довідкова інформація, робота з віртуальною корзиною, а також процедура реєстрації.

   У процесі вибору товару формується список відібраного товару - віртуальна торгова кошик. Як і у випадку з реальної кошиком, будь-який товар за бажанням покупця може бути в будь-який момент вилучено з подальшим перерахуванням загальної вартості покупки. І, зрозуміло, необхідно, щоб поточний вміст кошика постійно відображався перед користувачем. Після закінчення вибору товару настає момент оформлення замовлення з визначенням методу оплати і доставки, а також реєстрація покупця. У тих випадках, коли вибір умов доставки проведений покупцем заздалегідь, її вартість може відразу враховуватися при розрахунку загальної вартості покупки.

   Реєстрація може відбуватися до або після вибору товарів. У першому випадку створюється реєстраційний вхід, яким можуть скористатися постійні клієнти магазину. Для них реалізується спеціальна система обслуговування і схема оплати. Можливість реєстрації після вибору товару дозволяє клієнтові зберегти анонімність і економить час, якщо він не прийняв рішення про покупку. Під час реєстрації система забезпечує безпеку особистої інформації покупця, користуючись при передачі даних захищеними методами, наприклад, протоколом SSL.

   Обробка замовлень

   Процес обробки замовлення починається з перевірки наявності товару і резервування його на складі. При відсутності частини замовлення система інформує покупця про можливу затримку. Потім ініціюється запит до вибраної платіжній системі і при підтвердженні оплати відбувається оформлення замовлення на доставку товару. Покупець зі свого боку може отримувати інформацію про його проходження.

   Оплата товару

   В цілому можна виділити два варіанти оплати купленого товару: оплату в момент його отримання (при доставці кур'єром, поштою післяплатою або візиті покупця в реальний магазин) і на попередню оплату (при передачі інформації через Інтернет, доставці звичайною або експрес-поштою, магістральним транспортом). До варіанту попередньої оплати також можна віднести різні схеми, пов'язані з резервуванням суми покупки на рахунку покупця з дійсним переказом коштів тільки після здійснення доставки (так звані захищені угоди).

   Існуючі способи здійснення платежів:

   • готівкою кур'єру при доставці товару або при візиті покупця в реальний магазин;

   • банківським переказом, тобто шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок (для іноземних громадян - валютний рахунок) електронного магазину;

   • післяплатою в поштовому відділенні при отриманні товару згідно з діючими поштовим правилам;

   • поштовим (телеграфним) переказом;

   • за допомогою платіжних систем Інтернету.

   Доставка товару

   Існують наступні способи доставки товарів покупцю:

   • міжнародною кур'єрською службою;

   • власною кур'єрською службою магазину або за допомогою професійної кур'єрської служби;

   • поштою (за передоплатою або післяплатою);

   • з використанням магістрального транспорту;

   • міжнародної поштової службою;

   • самовивозом - клієнт приїжджає за замовленим товаром сам;

   • по телекомунікаційних мереж - для інформаційного змісту, програмних засобів або інших продуктів, що мають «електронну» природу.

   Приймати оплату віртуальної покупки фірма може своїми силами, використовуючи банківський переказ або готівковий розрахунок. Рахунок для оплати банківським переказом може бути складений на web-сервері з наступною роздруківкою покупцем на локальному принтері. Також можна скористатися послугами різних платіжних систем, основні технічні та організаційні параметри яких наведені в розділі «Інфраструктура інтернет-маркетингу».

   2.3.5 Опис програмних модулів

   Розглянемо більш детально процес роботи програмних модулів програми при обробці заявок співробітниками магазину. Вона відображає структуру програмного комплексу, організацію діалогу завдання і показує зв'язок модулів програми між собою. Назви всіх модулів і їх опис представлені в таблиці 2.10.

   Таблиця 2.10 Модулі та бази даних програмного комплексу

   п / п

   Ідентифікатор програмного модуля

   Виконувані функції

   1

   2

   3

   1

   Arm_ur

   Головний модуль виконує всі необхідні настройки середовища для роботи програми і викликає головне меню

   2

   Urist

   Керуючий модуль, що забезпечує взаємодію всіх інших модулів, він виводить початкову інформацію на екран у вигляді головного меню

   3

   Zayavka

   Екранна форма містить реквізити заявки для додавання їх в БД заявок

   4

   Editez

   Екранна форма за допомогою якої здійснюється вибір заявки зі списку заявок для подальшої її коригування

   5

   Vоewz

   Модуль здійснює висновок заявки на екран і друк

   6

   Zayav

   Шаблон заявки

   7

   View_p

   Модуль здійснює формування і виведення на екран і друк пачок заявок

   8

   Zayavki 1

   Шаблон пачок заявок сформованих по клієнтах

   9

   Zayavki2

   Шаблон пачок заявок сформованих за термінами виконання заявок

   10

   Zayavki3

   Шаблон пачок заявок сформованих за фахівцям, які виконують ці заявки

   11

   Otv

   Екранна форма за допомогою якої здійснюється вибір заявки зі списку заявок, вибір типу відповіді і запит на вид відповіді: текстовий або з файлу; при виборі текстового відповіді здійснюється виклик текстового редактора, а при виборі файлу запитується його ім'я, і файл копіюється в теку з відповідями

   12

   Edit_otv

   Екранна форма за допомогою якої здійснюється вибір заявки зі списку заявок, вибір типу відповіді і відкриття файлу з обраним відповіддю у вікні текстового редактора

   13

   Form_ch

   Екранна форма з реквізитами використовуваними для формування та виводу на екран і друк рахунки за товар

   14

   Chet

   Шаблон рахунки

   15

   Klients

   Екранна форма за допомогою якої здійснюється вибір клієнта зі списку клієнтів, редагування реквізитів цього клієнта або видалення його з довідника клієнтів

   16

   Addklnt

   Екранна форма містить реквізити клієнта для додавання їх в довідник клієнтів

   17

   Otrasl

   Екранна форма за допомогою якої здійснюється вибір товару зі списку товарів, редагування редагування даних або видалення його з довідника

   18

   Addotr

   Екранна форма містить дані про товар для додавання їх в довідник товарів

   2.4 Технологічне забезпечення завдання

   2.4.1 Організація технології збору, передачі, обробки та видачі інформації

   Технологічний процес машинної обробки економічної інформації являє собою сукупність операцій, здійснюваних у суворо визначеній послідовності з початкового моменту до остаточного отримання заданих результатів. Його можна підрозділити на чотири укрупнених етапи: первинний, підготовчий, основний і заключний. На первинному етапі здійснюється збір вихідних даних, їх реєстрація та передача для введення. Підготовчий етап охоплює операції з приймання, контролю та реєстрації вхідної інформації і переносу її в базу даних. Основний етап забезпечує безпосередню обробку інформації. На заключному етапі здійснюється передача результатної інформації споживачеві.

   В умовах діалогової обробки внемашінного і внутрімашінного технології тісно пов'язані один з одним і не мають чіткої межі, також як і немає чіткого розмежування підготовчого, основного і заключного етапу технологічного процесу. Це відбувається через те, що робота в діалоговому режимі не має заздалегідь визначеної послідовності дій. Тому схема технологічного процесу у діалоговому режимі являє собою сукупність технологічних операцій, які відповідають схемі діалогу завдання і представлена ​​у вигляді схеми роботи системи.

   2.4.2 Схеми технологічного процесу збору, передачі, обробки та видачі інформації

   Окремі частини (блоки) схеми реалізують виконання пунктів меню, що відповідають схемі діалогу. Розглянемо детальніше режим роботи співробітників з заявками.

   2.5 Контрольний приклад реалізації проекту та його опис

   У пошукову систему вводимо назву інтернет-магазину. Зі списку подученних сторінок вибираємо потрібний сайт.

   У центральній частині головної сторінки інтернет-магазину, пропонується вибрати шини та диски для легкових і вантажних автомобілів. Вибираємо потрібну нам позицію. Потрапляємо в каталог дисків, де за певними параметрами можна вибрати потрібний нам товар. Після введення параметрів дисків, система здійснює відбір товарів і видає результати пошуку, в якому вказується: параметри дисків, ціна, наявність, код товару. Кількома кнопку «В кошик», після чого система пропонує перейти до кошика або здійснити підбір шин. Таким же чином здійснюємо підбір шин. Далі натискаємо «Перейти в корзину» і на екран виводиться бланк оформлення замовлення. У бланку замовлення виводиться інформація про обрані товари, вибирається спосіб доставки (доставка або самовивіз). Способи оплати (готівкою, безготівковим розрахунком або через банк).

   Після того як обраний спосіб оплати і доставки, пропонується зробити реєстрацію в системі. Після реєстрації замовлення присвоюється номер, і він відправляється на обробку.

   Далі система формує рахунок на оплату товарів і послуг, який покупець може роздрукувати і про нього оплатити товари в ощадбанку.

   III ОБГРУНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТУ

   3.1 Вибір і обгрунтування методики розрахунку економічної ефективності

   Під ефективністю в загальному випадку розуміється ступінь відповідності системи поставленим перед нею цілей. Економічна ефективність - це міра співвідношення витрат на розробку, впровадження, експлуатацію та модернізацію системи і прибутку від її застосування.

   При оцінці ефективності ЕІС використовують узагальнюючі і приватні показники.

   До основних узагальнюючих показників економічної ефективності відносяться:

   - Річний економічний ефект;

   - Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень;

   - Термін окупності системи.

   Річний економічний ефект від розробки і впровадження ЕІС служить для порівняння різних напрямків капітальних вкладень і розраховується за формулою:

   Е = П - К * Е н

   де Е - річний економічний ефект;

   П - річна економія (річний приріст прибутку), грн.;

   К - одноразові капітальні витрати, крб.

   Е н - нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

   Значення Е н приймається рівним 0.15. Е н являє собою мінімальну норму ефективності капітальних вкладень, нижче якої вони недоцільні.

   Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень визначається за формулою:

   Е р = П / К

   Отримане значення порівнюється зі значенням Е н. Якщо Е р ≥ Е н, то капітальні витрати можна вважати доцільними, в іншому випадку вони економічно необгрунтовані.

   Термін окупності Т являє собою період часу (у роках), протягом якого капітальні витрати на розробку ЕІС повністю окупляться, і розраховується за формулою:

   Т = К / П

   Даний спосіб розрахунку обраний тому, що при впровадженні інтеренет-магазину відома тільки витратна частина (витрати на ліцензії, послуги консультантів, технічну підтримку), а вхідні грошові потоки (вигоди, отримані в результаті впровадження) не можуть бути визначені з достатньо точно.

   3.2 Розрахунок показників економічної ефективності проекту

   Одноразові витрати на створення і впровадження інтернет магазину наведені в таблиці 2.11.

   Таблиця 2.11 Одноразові витрати на створення і впровадження інтернет магазину

   п / п

   Витрати проекту

   Вартість

   1

   Сервер HP ProLiant DL380 модель 407549-421

   32700

   2

   СУБД MySQL версії 4.1

   8000

   3

   Програма SENDMAIL

   0

   4

   Ноутбук 3 шт.

   60000

   5

   Розробка сайту

   20000

   6

   Послуги Web-дизайнера

   6000


   Разом:

   126700

   Очікуваний економічний результат від впровадження інтернет - магазину ТОВ «Автопробіг» складе хв. 1500 тис.руб.

   Річний економічний ефект від розробки і впровадження інтернет-магазина складе:

   Е = П - К * Е н = 500 000 - 126 700 * 0,15 = 480 995 руб.

   Розрахунковий коефіцієнт ефективності капітальних вкладень:

   Е р = П / К = 500 000/126 700 = 3,94

   Е р> Е н, це означає, що капітальні витрати можна вважати доцільними.

   Термін окупності проекту:

   Т = К / П = 126 700/500 000 = 0,25 року або 4 місяці.

   На думку аналітиків Goldman Sachs, шляхом інтернетизації торгово-закупівельної діяльності підприємства різних галузей індустрії можуть забезпечити і вже забезпечують економію своїх виробничих витрат у межах від 2% до 40%. Практика електронного бізнесу встигла з усією очевидністю довести, що переваги Інтернету в справі мінімізації витрат і, відповідно, «коефіцієнта тертя» торгових процесів проявляються не тільки в сфері роздрібних операцій.

   Відповідно до оцінок ТОВ «Автопробіг», перенесення організації придбання товарів в інтернет-магазині дозволить знизити витрати на одну середньостатистичну торговельну угоду з 4000 до 300 рублів.

   А дані ТОВ «Автопробіг» свідчать, що внутрішні витрати компанії, пов'язані з виконанням замовлень, зменшаться в результаті інтернетизації з 4400 до 1400 рублів.

   При паралельному скороченні часу виконання замовлення з 4 днів до 1,25 дня.

   До 2013 року компанія припускає, що понад 90% замовлень будуть оброблятися за допомогою інтернет-магазину.

   У висновку можна сказати, що точні показники ефективності від впровадження інтернет-магазину будуть отримані тільки після розробки і повного його впровадження.

   ВИСНОВОК

   В даний час Інтернет став одним з основних інструментів ведення бізнесу. Це пояснюється як популярністю Інтернету, так і його перевагами для ведення комерційної діяльності. Присутність торгової компанії в Інтернеті необхідно для успішної конкурентної боротьби в сучасних умовах.

   Основний інструмент електронної торгівлі - це Інтернет-магазин. Однак відкриття Інтернет-магазина повинна передувати розробка стратегії відкриття бізнесу в Інтернеті. Серед найважливіших питань, які належить вирішити компанії, можна відзначити розробку асортиментної політики, організацію системи доставки, розробку бізнес-процесів і організаційної структури, вибір способу розробки і супроводу інформаційної системи Інтернет-магазину, організацію маркетингової діяльності.

   При створенні Інтернет-магазину в існуючій компанії потрібно провести реінжиніринг бізнес-процесів для їх адаптації до електронного бізнесу. Найбільшої ефективності можна досягти, якщо провести повний реінжиніринг бізнес-процесів, починаючи від опису процесів «як є» до розробки процесів «як повинно бути».

   При відкритті Інтернет-магазину в існуючій компанії необхідно внести зміни в організаційну структуру. Зокрема, слід залучити фахівців в галузі електронної торгівлі, а також керівника Інтернет-проекту, відповідального за успіх торгової діяльності через Інтернет. У традиційній торгової компанії доцільно створити підрозділ або філіал організації для ведення електронного бізнесу.

   Інформаційна система Інтернет-магазину може бути розроблена як силами самої торгової компанії, так і силами компанії-аутсорсера. Останній варіант більш кращий, якщо у торгової компанії немає досвіду ведення складних IT-проектів.

   Ця дипломна робота показала актуальність розвитку електронного бізнесу в сучасних умовах, намітила шляхи відкриття такого бізнесу або переходу до нього. У роботі наведені конкретні рекомендації, які дозволили домогтися успіху на цьому шляху компанії ТОВ «Автопробіг».

   Дотримуючись розробленої стратегії, компанія ТОВ «Автопробіг» створила підрозділ Інтернет-торгівлі і відкрила Інтернет-магазин.

   Попередні роботи, пов'язані з розробкою інформаційної системи Інтернет-магазину, підготовкою матеріалів для розміщення на електронній вітрині, а також зі створенням нового підрозділи зайняли три місяці.

   Перші два місяці Інтернет-магазин активно рекламувався в електронних ресурсах. Більшість покупців приходило на сайт з платних Інтернет-каталогів, таких як Яндекс-Маркет, Рамблер-Купівлі та інші. Надалі кількість відвідувань з платних і безкоштовних пошукових ресурсів вирівнялося.

   Представлення каталогу товарів в Інтернеті призвело до збільшення продажів через традиційний роздрібний салон компанії. Це пов'язано з тим, що значна частина відвідувачів вибирає товари в Інтернет-магазинах, але робить покупки в традиційних магазинах. При цьому найчастіше покупець вибирає той магазин, де знайшов потрібний товар.

   Реалізація бізнес-процесів відбувалася поступово. Інформаційна система Інтернет-магазину була створена з підтримкою розроблених бізнес-процесів, що допомагало в навчанні нових співробітників, і перенавчанні співробітників, які перейшли з інших підрозділів. Однак на виконання бізнес-функцій перший час витрачалося більше часу, ніж планувалося.

   Програмне та апаратне забезпечення було вибрано відповідно до рекомендацій. Інформаційна система була розроблена і супроводжується аутсорсингової компанією.

   При збільшенні кількості замовлень, що приймаються через Інтернет-магазин, потрібна розширити функціональність модуля аналітики. Система була доповнена наступними звітами:

   • про продажі з деталізацією по товарах (моделям, типами, брендам), способів оплати і доставки, а також по регіонах;

   • про роботу з транспортними компаніями;

   • про роботу кур'єрів і менеджерів каталогу;

   • про закупівлі товарів і стан складу;

   • про відвідуваність і ефективності відвідин Інтернет-магазина з платних ресурсів.

   Планована автоматичне завантаження прайс-листів з сайтів постачальників була реалізована тільки для декількох постачальників. Решта постачальники не підтримують актуальний стан прайс-листів на своїх сайтах. Прайс-листи від них приходять по електронній пошті і імпортуються в систему вручну менеджером із закупівлі.

   Поставлені цілі відкриття Інтернет-підрозділу в компанії ТОВ «Автопробіг» були досягнуті. В даний час цілями Інтернет-підрозділу є підтримка конкурентоспроможності Інтернет-магазину і збільшення кількості продажів через Інтернет.

   СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

   Спеціальна наукова література:

   1. Алексунін В.А., Родигин В.В. Електронна комерція та маркетинг в Інтернет .- Навчальний посібник. - М.: «Дашков і К0», 2005.

   2. Биков В.О. Електронний бізнес та безпека / .- М.: Радіо і зв'язок, 2000.-200 с.: Іл.

   3. Завалеев В. Курс ЦІТ «Internet-технології в проектах з пластиковими картками», Центр Інформаційних Технологій, 2007.

   4. Інформатика: Підручник для вузів (Гриф МО РФ) / Острейковский В.А., М: Вища школа, 2001 .- 511 с.

   5. Інформатика: Підручник для вузів / Козирєв А.А. - СПб: видавництво Михайлова В.А., 2002 .- 511 с.

   6. Кавторева Я. Інтернет магазин. Організація, оподаткування, облік. - Фактор, 2009 - 119 с.

   7. Кисельов Ю.М. Електронна комерція: практичне керівництво .- СПб: ТОВ «ДіаСофтЮП», 2006.

   8. Маршавін Р.А., Ляпунов С.І. Глобальний бізнес і інформаційні технології, Навчальний посібник. М.: 2005 р.

   9. Орлов Л. Як створити електронний магазин в Інтернет, 2_е вид., М.: Бук. прес, 2006. - 384 с.

   10. Ефективна робота із СУБД А. Рубен, О. Горєв, С. Макшаріпа СПб.: Питер, 2009. - 822 с.

   Методичні, довідкові та нормативні матеріали, статті періодичної преси:

   1. Алексєєв А. Майбутнє електронної комерції / / Інфобізнес, 2009. № 48

   2. Ашманов І. С. Національні особливості пошукових систем / / Журнал «Комп'ютер у школі», № 01, 2009 рік / / Видавництво «Відкриті системи»

   3. Ездаков А. Російські електронні вітрини / / Мережі. 2008. № 9

   4. Малевський П., Чернишов А., Дубина А. Системи електронної комерції для операторів зв'язку / / Парадіс. 2009. № 1

   5. Створення та підтримка Інтернет-магазину на базі WWWB Сервера Журнал «Головбух», 2009. № 4

   Назви та адреси Інтернет-ресурсів:

   1. Івашов А. Електронні магазини: від сільпо до супермаркету -

   2. Малишева Н. Віртуальні покупки Електронна версія тижневика «Аргументи і факти» - http://www.aif.ru

   3. Методика створення інтернет-магазину - http://www.delna.ru/ page / shop. html

   4. Сайт F odex - Етапи розробки інтернет-магазину - http://www.fodex.ru

   1 Сайт F odex - Етапи розробки інтернет-магазину - http://www.fodex.ru

   2 Орлов Л. Як створити електронний магазин в Інтернет, 2-е вид., М.: Бук. прес, 2006. - С.28-29

   3 Методика створення інтернет-магазину - http://www.delna.ru/page/shop.html

   4 Методика створення інтернет-магазину - http://www.delna.ru/page/shop.html

   5 Методика створення інтернет-магазину - http://www.delna.ru/page/shop.html

   6 Інформатика: Підручник для вузів (Гриф МО РФ) / Острейковский В.А., М: Вища школа, 2001 .- 511 с.

   Посилання (links):
  • http://www.delna.ru/% 20page /% 20shop.% 20html
  • http://www.fodex.ru/
  • http://www.delna.ru/page/shop.html
   Додати в блог або на сайт

   Цей текст може містити помилки.

   Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
   575.8кб. | скачати


   Схожі роботи:
   Розробка та впровадження інтернет-магазина автомобільних шин і дисків ТОВ Автопробіг
   Розробка фінансової моделі продажу CD і DVD дисків для магазину CD навігатор
   Облік автомобільних шин
   Розробка інтернет магазину з продажу програмного забезпечення
   Розробка інтернет магазину продажів телекомунікаційного обладнання на прикладі ІП Стрєлкова М
   Документальне оформлення руху приймання та роботи автомобільних шин
   Pинок продажів автомобільних дисків по Санкт-Петербургу
   Розробка багатокористувацької інформаційної системи для автоматизації роботи книжкового інтернет-магазину
   Розробка проекту заходів щодо впровадження автоматизованих систем управління бізнесом в ресторані
  • © Усі права захищені
   написати до нас