Розробка структури автоматизованого робочого місця для ландшафтного проектування

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розробка структури автоматизованого робочого місця для ландшафтного проектування.
Зміст
Введення
Розділ 1. Аналіз предметної області.
1.1.Ландшафт, ландшафтні об'єкти і способи їх опису.
1.2.Основние етапи проектування. Особливості проектування ландшафтних об'єктів.
1.3.Обоснованіе необхідності автоматизації процесу проектування ландшафтних об'єктів. Постановка завдання.
1.4.Программи для 3-х мірного моделювання ландшафту.
Розділ 2.Розробка структури САПР та АРМ.
2.1.Пінціпи побудови САПР.
2.1.1.Цель створення САПР.
2.1.2. Склад САПР.
2.1.3. Стадії створення САПР.
2.1.4. Відображення процесу проектування в програмне забезпечення САПР.
2.1.5. Специфіка інформаційного забезпечення САПР.
2.2.Аналіз АРМ.
2.3. Завдання на проектування
2.4. Пристрої введення зображення.
2.5.Устройства виведення інформації.
2.6. Вимоги до ПК
2.7.Вибор обладнання та конфігурації АРМ.
2.8. Вибір програмного забезпечення.
2.9. Встановлення та налаштування АРМ.
Розділ 3.Методіка моделювання АРМ.
3.1.Моделірованіе інформаційних систем.
3.2. Особливості комп'ютерного моделювання.
3. 3.Постановка завдання.
3.4.Основние допущення і обмеження при моделюванні.
3.5. Показники надійності та продуктивності обладнання та ПЗ.
3.6. Математична постановка задачі оптимізації АРМ.
3.7.Расчет нормувальних коефіцієнтів для автоматизованого робочого місця (К1 - К7).
3.7.1.Расчет нормувального коефіцієнта для системного блоку комп'ютера.
3.7.2.Расчет нормувального коефіцієнта для моніторів
3.7.3.Расчет нормувального коефіцієнта для принтера.
3.7.4. Розрахунок нормувального коефіцієнта для сканерів.
3.7.5. Розрахунок нормувального коефіцієнта для плотерів.
3.7.6.Расчет нормувальних коефіцієнтів якості програмного забезпечення АРМ.
3.8 Рішення задачі лінійного програмування.
Висновок
Список використаної літератури.

Введення
У сучасних умовах для реалізації функціональних завдань у будь-якій предметній області необхідно використання автоматизованих робочих місць на базі професійних персональних комп'ютерів. Наприклад, у сфері економіки на таких АРМ можна здійснювати планування, моделювання, оптимізацію процесів, прийняття рішень в різних інформаційних системах і для різних сполучень завдань. Для кожної предметної області необхідно передбачати АРМ, що відповідають їх призначенню. Хоча принципи створення будь-яких АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.
До недавнього часу основними методами виконання графічних матеріалів були креслення, малюнок, живопис, макетування та інші види робіт, що виконуються вручну.
Поява високопродуктивних персональних комп'ютерів, створення великої кількості графічних програм різного призначення, в тому числі об'ємного моделювання, і спеціалізіруемих у галузі ландшафтного проектування, запропонували ландшафтному архітекторові нові раніше невідомі йому можливості.
Не замінюючи та не підміняючи традиційні методи, комп'ютери (комп'ютерна графіка) надають ландшафтному архітекторові нові способи реалізації його творчого потенціалу.
Для розробки АРМ, що забезпечує проектування ландшафтних об'єктів з заданими показниками продуктивності, належить вирішити ряд проблем, пов'язаних з підбором вихідних даних: з вибором конфігурації обладнання та програмного забезпечення; для цього приведемо всі необхідні відомості.

1. Аналіз предметної області
1.1.Ландшафт, ландшафтні об'єкти і способи їх опису.
Об'ємно-просторова структура садово-паркового ландшафту повинна виражати собою синтез закономірних фізичних і просторових якостей складових його композиційних елементів: площинних, об'ємних і планувальних. До площинним елементів відносяться рівні й горизонтальні поверхні партерів, галявин, майданчиків, водойм; до об'ємним - пластичні форми рельєфу - піднесення, укоси, каміння, дерева, чагарники, трав'янисті рослини, а також архітектурні споруди, скульптура і малі архітектурні форми; до планувальних - алеї, дороги, стежки, площі і майданчики. Головне завдання формування об'ємно-просторової структури ландшафту - створення повноцінної обстановки для відпочинку. Практично різні властивості природних елементів композиції зумовлюють можливі прийоми їх використання для ландшафтної композиції, що відповідає найбільшою мірою функції кожної із зон відпочинку.
Суть процесу організації процесу садово-паркового ландшафту - моделювання, пов'язане з нескінченним різноманітністю форм дерев і поєднань, на основі, яких проектувальник може заснувати об'ємно-просторові елементи і варіювати співвідношення по тону і ступеня освітленості.
Дерева найважливіший структурний і декоративний будівельний матеріал паркового ландшафту. Багатство фарб і різноманітність форм рослинності роблять її незамінним матеріалом ландшафтної композиції. Візуально деревні рослини визначають пропорції і форму пейзажів, створюють контраст між відкритими просторами і розділяють їх. Визначають силуети структуру, обрамлення, фон і тон пейзажу, його «настрій».
Рослинам властиві особливі властивості, зумовлені декоративним і біологічною різноманітністю. Треба передбачати логічний процес безперервного зміни зовнішності дерев за величиною, формою крони і забарвленням в ході росту і за сезонами року, що визначає головний вплив і відміну деревної рослинності від певних, постійних і строгих форм штучних елементів садово-паркового ландшафту.
Окремі дерева представляють собою первинні найпростіші об'ємні одиниці, з яких через з'єднання один з одним компонуються насадження парку. Все розмаїття деревних угруповань за розміром і формою, що виражає їх об'ємні і пластичні властивості, слід розділити на наступні основні типи складових структурних елементів композиції садово-паркового ландшафту: солітер, група, гай, масив, алея, зелена стіна і живопліт.
Солітер в садово-парковому ландшафті - представляє собою декоративну об'ємну композиційну домінанту в просторі. Відокремлений положення солітера зумовлює умови динамічності його огляду з усіх боків і фокусування на ньому уваги.
Чагарники знаходять застосування в будь-яких типах рослинних угруповань і можуть використовуватися в якості самостійного елементу композиції садово-паркового ландшафту для створення груп на газоні, поблизу водойм, на узліссях груп дерев. Квіткове оформлення - активний спосіб створення колористичного ефекту в паркових пейзажах. Яскраві фарби квітів зумовлюють їх домінуюче значення. Квітники розташовують у найбільш відвідуваних місцях - біля входів, близько майданчиків відпочинку, берегах водойми розвилках доріг. Необхідно вибирати рослини найбільш характерні за забарвлення і формою і домагатися приємних, гармонійних і контрастних сполучень.
Необхідний елемент оформлення ландшафту - обробка поверхні землі. Газон - найкраще, найбільше гігієнічне з усіх покриттів, жива зелена забарвлення заспокійливо діє на людину. Газон - суто земляне покриття, що підкреслює пластику землі.
Головний декоративний елемент саду - це все-таки квіти, видове і колірну розмаїтість яких робить безмежними можливості оформлення будь-якого саду, незалежно від його розмірів і екологічних характеристик. Важливо правильно підібрати асортимент квітів, як естетичним вимогам, так і умов можливого місця вирощування. Спеціальні бібліотеки ландшафтних програм дозволяють це робити.
Вода являє собою надзвичайно елемент в ландшафті садів і парків. Освіжаючий вплив води, відображення, танцюючі відблиски світла, миттєво змінюється поверхню води, плескіт і дзюрчання її струменів сприяють тому, що вона стає самим яскравим елементом садово-паркового ландшафту.
У динамічній формі стану води застосовуються наступні ландшафтні одиниці композиції: джерело, струмок, водоспад і каскад, фонтан, а також річка і море; в статичній формі стану води: декоративний басейн, ставок і озеро.
Джерело найскромніше пристрій, в якому дається враження краси рухається струменя води. Він може служити в парку для створення струмка.
Струмок відноситься до форм малих водних пристроїв. Це неширокий водотік з протяжним звивистим руслом. Струмок зазвичай служить барвистим мотивом формування просторової осі композиції в ландшафті парку.
Каскади утворюються невеликими перепадами потоки води, які надають струмка в парку гірський характер. Водоспад виникає в руслі струмка, поточного в гористій місцевості по крутому схилу, коли на шляху потоку води знаходяться уступи зі значною різницею рівнів.
Фонтан - штучне водне пристрій, що володіє великим декоративним ефектом завдяки стрімкості здіймаються вгору струменів, блиску та пені рухається і падаючої води. Технічний пристрій фонтану є складна інженерна споруда, засноване на регулюванні напору і застосуванні різних насадок на випускних отворах труб, що підводять воду.
Архітектурно-обрамлений водоймище в парку зазвичай називається басейном. Басейн можна використовувати в якості самостійного об'єкту або як частина переднього плану для підсилення з допомогою відображення кокого-небудь важливого елемента композиції.
Форма декоративних басейнів може бути не тільки правильної геометричної, але і будь-який зігнутої конфігурації, в залежності від загального композиційного рішення пейзажу. Яскраве колірне обрамлення басейну можна створити квітами, посадженими близько до води. Активне включення води в архітектурно-планувальну структуру, позитивно впливають на психіку людини і тим самим на підвищення ефективного відпочинку.
Трактування води у формі вільних, звивистих обрисів берегів, островів, русел малих річок і струмків породжує необхідність спорудження різноманітних мостів для з'єднання розділених водою ділянок саду. Крім свого прямого призначення, мости грають велику роль в просторовому побудові пейзажів у водойми. Вони служать членению простору і замиканню перспектив. Широкі прольоти арочних мостів служать «рамою» для пейзажів. Нависають над водою і відбиті в ній, вони є вдало розташованими оглядовими майданчиками, з яких розкриваються інші перспективи.
Пластичну першооснову паркового ландшафту є рельєф - сукупність форм розчленування земної поверхні, яка утворює в парках каркас його об'ємно-просторової структури.
Скелі і камені - колоритний матеріал в ландшафтних композиціях. Щоб композиція з каменю мала естетичну цінність, вона повинна бути правильно побудована і підпорядковуватися загальним принципам проектування. Однорідність будови порід каменів - надійний засіб додання всій композиції цілісності і природності.
Валуни - елемент, що володіє вираженою формою, який може грати в пейзажі роль окремо обрамленої одиниці композиції. Вони можуть з успіхом використовуватися в побудові пейзажів долини, водного потоку і водойми. Розташування валунів одинично або групами в пейзажах на рівній поверхні також не порушить правдоподібності композиції за умови їх відповідності навколишньому простору. Камінь надає кожній композиції характер стійкості і масивності, який посилюється властивим гірських порід неяскравим кольором.
Альпінарії - окремо відтворені в саду елементи гірських ландшафтів, якщо він споруджений у вигляді насипу з укладеними каменями, то його називають альпійською гіркою, а якщо у вигляді плоскої кам'янисто-гравійної майданчика - рокарієм.
Елементи обробки рельєфу - сходи, тераси, підпірні стінки - важливі архітектурні об'єкти, що представляють собою подобу скульптурної композиції у камені та сприяють декоративної завершеності ландшафтного рішення. Сходи, що ведуть з одного рівня поверхні на інший, мають широке практичне застосування. Вони надзвичайно бажані і в естетичному відношенні, так як урізноманітнюють підпірні стіни і укоси терас, акцентуючи живописні композиції і направляючи відвідувача до них. Сходи повинні бути узгоджені з розмірами доріжок, мати відповідну основу і складати частину композиції, що гармонує з усім оточенням.
Тераса по своєму ефекту - архітектурний елемент найпростішої форми. У якості сполучні ланки окремих просторів при регулярному плануванні тераса відкриває перед ландшафтним архітектором. Висота її над поверхнею, розташованої нижче, визначається укосом, на якому вона влаштовується, і пропорціями її самої по собі.
Дуже красиві альтанки-перголи, вкриті кучерявими рослинами. Зазвичай проста конструкція перголи дає можливість створювати з них не тільки «зелену» кімнату, але і захищену від сонця алею перголу.
Скульптура - найбагатший за вмістом елемент композиції, в своїх узагальнених пластичних образах і об'ємно-просторових формах відображає дійсність. Відбиває художньо-образну тему і підсилює загальне ідейно-естетичний вплив саду. Ту ж роль відіграють скульптурно-архітектурні форми - стели, пам'ятні знаки та декоративне каміння. З усіх жанрів скульптури у формуванні садово-паркового ландшафту застосовується монументально-декоративна скульптура.
Важливу функціональну і декоративну роль в оформленні пейзажу грає мощення доріг і майданчиків, для якого використовуються різні матеріали: бетонні і кам'яні плити, гравій, цегла, щебінь, дерев'яні торці, рифлені і фактурні керамічні плити. Комбінацією різних матеріалів, розміру і форми плит, фактури і кольору їх поверхні досягається велика різноманітність у малюнку мощення. Тип покриття вибирають відповідно до призначення садово-паркових доріг, і характеру конкретної ділянки парку.
Архітектурні споруди та малі форми архітектури - невід'ємний елемент паркового ландшафту. Загальна вимога до архітектури паркових споруд - виразність і оригінальність форми, простота конструкцій, гармонійність колірного рішення, довговічність будівельного матеріалу.
Різноманіття паркових архітектурних споруд, пристроїв та малих форм архітектури включає в себе: для відпочинку дорослих - майданчики для спортивних ігор, басейн для плавання, альтанка навіс, пергола, трельяж, лавочки та садові дивани, видові майданчики, місце для мангала; для розваги дітей - ігрове обладнання майданчиків, плескательний басейн; для художнього оформлення - арка, колона, обеліск, стела скульптура, ваза, декоративна стінка, фонтан, басейн. Цілий ряд елементів пов'язаний з функцією пішохідного пересування: майданчик при вході, прогулянкові маршрути, садові меблі, покриття поверхні землі, захисне обрамлення дерев та квітників, ліхтарі та світильники. Крім того, гідротехнічні споруди, міст, причал, спуск до води, тераса і підпірна стінка, грот, пандус.
Проектування ландшафтно-планувальної композиції має охоплювати наступні форми творчого процесу: організацію об'ємно-просторової структури - тектоніку або будівля окремих елементів пейзажу; об'єктивні основи категорії краси - єдність змісту і форми організації простору; рівновага, ритм, повтори і послідовність; пропорції і масштаб, що зв'язують всю схему композиції, а також окремі її елементи; тотожність; контраст; нюанс; фокусування; акцент; колір, сонячне і штучне освітлення, малі форми, скульптуру і деталі ландшафтної архітектури.
Колір в пейзажах і сонячне освітлення нерозривно пов'язані між собою. Зміна освітлення протягом дня впливає на формотворчих властивості кольору і її зміна ефекту поєднання окремих тонів.
Співвідношення пластичної, просторової і светоцветовой структур, формує тривимірність простору садів і парків, дає певний імпульс для його сприйняття. Розуміння простору, так само як його організація, немислимо без урахування фактору часу. Безперервність, послідовність певним чином організованих зорових картин - обов'язкова умова виникнення просторово-часової структури.
1.2.Основние етапи проектування. Особливості проектування ландшафтних об'єктів
Проектування технічного об'єкта - створення, перетворення і подання до прийнятої формі зразка цього ще не існуючого об'єкта. Під об'єктом розуміється все те, що підлягає проектування. У нашому конкретному випадку - це безпосередньо територія, яка підлягає благоустрою та всі пов'язані з цим види робіт, а також все різноманіття елементів садово-паркового ландшафту, перерахованих вище.
Системний підхід при проектуванні об'єктів включає наступні принципи:
1. Проектування має бути комплексним.
2. Процес проектування повинен бути ієрархічним.
3. Проектування є ітеративний процес.
4. Проектування об'єкта передбачає його відкритість.
Перший принцип передбачає всебічний аналіз передбачуваного об'єкта проектування, повний облік всіх факторів характеризують об'єкт і дослідження взаємозв'язку цих факторів. Другий принцип визначає послідовність аналізу проектування об'єкту. На початку проектування ми розглядаємо об'єкт як єдине ціле. Потім об'єкт розбивається на елементи і аналізується кожен з них і його вплив в цілому на весь об'єкт. Використання ієрархічного підходу передбачає декомпозицію об'єкта. Декомпозиція - це розбивка єдиного цілого (об'єкта) на складові частини (елементи) з метою аналізу та дослідження кожного з них незалежно один від одного. кожна із складових частин може розбиватися також на окремі елементи до того, поки цей елемент не буде вважатися неподільним. На кожному етапі декомпозиції необхідно застосовувати комплексний підхід при аналізі елементів. Третій принцип на початкових етапах проектування застосовуються наближені методи та оцінки, при цьому при цьому нехтують другорядними фактами або характеристиками, з метою вивчення та розуміння головних характеристик об'єкта. Після вивчення та отримання таких характеристик можна перейти до обліку другорядних характеристик, а потім аналіз головних характеристик об'єкта з урахуванням другорядних. Цей процес може повторюватися. У ході цього процесу відбувається багаторазовий аналіз проектованого об'єкта, на кожному етапі ітерації з урахуванням все більшої кількості досліджених характеристик. Четвертий принцип означає, що не варто прагнути робити або розробляти проектований об'єкт абсолютно і назавжди досконалим. Це об'єкт необхідно спроектувати так, щоб він досить добре задовольняв вимогам замовника або поставлених завдань, але при цьому мав можливість удосконалюватися, модернізуватися і розвиватися.
Основним поняттям методології проектування будь-якого об'єкта є поняття життєвого циклу. Життєвий цикл об'єкта - це безперервний процес, який починається з моменту прийняття рішення про необхідність його створення і закінчується в момент непотрібності його використання або зняття з експлуатації. При цьому процесі відбувається послідовність етапів або стадій. Для будь-якого об'єкта можна виділити наступні етапи життєвого циклу:
1. Дослідження, обгрунтування і розробка пропозицій по створенню об'єкту.
2. розробка та аналіз вимог до об'єкта.
3. ескізне проектування.
4. Робоче проектування.
5. Реалізація проекту.
6. Модернізація, розвиток та супроводження об'єкта.
1-4 - доексплуатаціонний період, Т1
5,6 - період реального існування об'єкта, Т2
закінчення життєвого циклу, Т3
Моделлю життєвого циклу називається структура, що визначає послідовність виконання етапів взаємозв'язку процесів, дій і завдань протягом життєвого циклу. Поняття життєвого циклу і його моделі мають державний міжнародний стандарт.
У практиці проектування зазвичай використовують основні або базові моделі життєвого циклу:
1. каскадна або послідовна
2. поетапна з проміжним контролем
3. поєднана
4. галактика
.
Використання послідовної або каскадної моделі такої зазвичай відбувається тоді, коли на етапі аналізу і обгрунтування вимог замовник може визначити всі вимоги до даного проекту або їх більшість. Тоді життєвий цикл розбивається на послідовні етапи, причому перехід з одного етапу на інший здійснюється після завершення всіх робіт на попередньому етапі. На кожному етапі в цій моделі розробляється певний набір документів на основі прийнятих рішень. Сукупність цих документів є достатньою для продовження робіт на наступному етапі. Зазвичай, кожен з етапів завершується верифікацією або контролем розроблених документів на відповідність їх висунутим вимогам.
Переваги даної моделі:
1. розробка повного набору документів, на кожному етапі відповідають критеріям повноти та узгодженості на основі верифікації.
2. виконання робіт в чіткій послідовності дозволяє планувати терміни завершення всіх робіт, а також витрати.
Недолік: Процес проектування або створення об'єкту ніколи не вкладається в описану жорстку схему і якщо допущені помилки на попередніх етапах, і вони не виявлені, то на наступних етапах можуть виникнути нерозв'язні проблеми, які в ряді випадків можуть призвести до перепроектуванню об'єкта.
Поетапна з проміжним контролем - це итерационная модель з циклами зворотного зв'язку між етапами. Міжетапні коригування забезпечують меншу трудомісткість і більш високу якість прийнятих рішень у порівнянні з каскадної моделлю. Коригування рішень на попередніх етапах здійснюється в спеціальних точках контролю попереднього етапу. Основним недоліком цієї моделі є те, що кожен з етапів як би розтягується на весь період розробки, що істотно збільшує час розробки, при цьому відбувається деяке запізнювання з отриманням остаточного результату. Це інколи призводить до морального та фізичного невідповідності розробленого проекту. Слід зауважити, що тимчасові рамки на кожному з етапів існують і при даній моделі, але вони важко обумовлений.
Санвузли модель грунтується на інтегрованому підході життєдіяльності кожного з елементів об'єкта. В основі цього методу закладена ідея одночасного аналізу, проектування і використання об'єкта, координація робіт при використанні такої моделі здійснюється групою висококваліфікованих фахівців. При використанні цієї моделі вдається зменшити терміни проектування, тобто зменшити доексплуатаціонний період від 25-50% за часом, а, отже зменшити вартість проекту.
Якість будь-якого проекту залежить від повноти та правильності реалізації робіт на етапі аналізу і вироблення вимоги. У спіральної моделі наголос робиться на етапи аналізу, вироблення вимог і проектування. В кінці цих етапів реалізація предметних рішень перевіряється шляхом створення прототипу чи версії проекту. На кожному етапі уточнюються цілі і характеристики об'єкта, визначається якість виконуваних робіт, і плануються роботи наступного витка спіралі. Таким чином, конкретизуючи деталі проекту, вибирається обгрунтований варіант, який доводиться до реалізації та впровадження. Головне завдання при використанні даної моделі показати замовнику якийсь варіант, який відповідає головним вимогам. Недолік: визначення моменту переходу на наступний етап. Для усунення цього недоліку накладаються тимчасові обмеження на кожен з етапів, і незавершені роботи здійснюються на такому ж етапі наступного витка спіралі.
Для ландшафтного проектування найбільш прийнятна спіральна модель проектування.
Ландшафтне проектування - метод ландшафтної архітектури, що полягає в розробці прийомів по перетворенню, художньому оформленню, формуванню відкритого простору міського середовища, приміської зони і т. п.
Перелік робіт на окремих етапах життєвого циклу ландшафтних об'єктів:
1.Аналіз і вироблення вимог (Підготовчі роботи).
· Планіметрична або геодезична зйомка території. Перша застосовується при простій плануванні ділянки невеликих розмірів з відносно рівним рельєфом. Геодезична зйомка території необхідна при наявності: складного рельєфу з великим перепадом по висоті, великої площі території або складної її конфігурації, а також при плануванні системи дренажів.
· Інвентаризація існуючих насаджень з нанесенням їх на план та помітками про їх основні властивості і стан.
· Визначається напрямок поверхневого стоку, механічний склад і якість грунтів, всі комунікації (існуючі та плановані), будівлі та споруди на території та інші параметри, що впливають на подальші роботи.
· Визначення функціонального призначення території та необхідності створення тих чи інших зон (відпочинок, спорт, дитяча зона, сад і город, господарська частина і т. п.), бажаний асортимент рослин, можливостей подальшого обслуговування ділянки (садівник, власними силами або ін) .
2.Проектування і реалізація.
Типовий проект озеленення та благоустрою складається з креслень, виконаних на основі передпроектних вишукувань, генерального плану і комплекту робочої документації.
· Створення ескізів.
Зазвичай робиться 2-4 первинних ескізу. На них у загальному вигляді представляються елементи ландшафту відповідно до поставлених завдань. Прокладені доріжки певної конфігурації, визначені місця розташування, квітників, водоймища та інших об'єктів саду. З кількох ескізів замовник вибирає на його думку кращий або направляє їх на доопрацювання. На цьому етапі визначається планувальне рішення, вартість, технологічна складність і тривалість робіт, подальше обслуговування.
· Деталізація проекту
На основі ескізів створюється генеральний план.
У процесі деталізації здійснюється остаточний підбір дерев і чагарників, розробка необхідних інженерних систем (дренаж, полив, освітлення), підбір тротуарної плитки і варіантів її розкладки.
· Розробка проектної документації.
У процесі ландшафтного проектування складаються такі документи:
1. Генеральний план
Визначено стиль саду і нанесені всі майбутні об'єкти, показана прив'язка всіх будівельних елементів (покриття, підпірні стінки і т. п.) до існуючих будов і споруд (будинок, паркан і т. п.).
2. План вертикального планування
На плані вказані проектні висотні відмітки рельєфу майбутнього саду. (Коли ділянка має складний рельєф і (або) передбачається його зміна, вертикальне планування). Javascript: / /
3. Дендроплан
На дендропланом нанесені всі деревні рослини з прив'язками. Посадковий креслення і дендроплан зазвичай поєднуються на одному аркуші. Посадковий креслення - це прив'язка посадочних місць до елементів планування. До дендроплану додається асортиментна відомість, в якій перераховано весь посадковий матеріал за видами і сортами, і зазначена загальна кількість рослин. Розташування того чи іншого рослини показано на дендропланом.
5. Схема дренажної системи
На схемі вказано розташування та прив'язка магістралей дренажної системи і дано висотні відмітки необхідних ухилів.
6. Схема системи поливу
На схемі вказані місця розташування і прив'язки розбризкувачів і водопровідних магістралей та інших елементів системи. Детально показані основні конструктивні вузли монтажу системи.
7. Схема системи освітлення
На схемі вказані місця розташування і прив'язки світильників і електропроводки, їх види. Детально показані основні конструктивні вузли монтажу системи.
8. Схема доріжок і майданчиків
Це креслення креслення доріжок і майданчиків зі всіма необхідними прив'язками. На схемі детально в масштабі показана розкладка плитки та основні технологічні вузли.
9. Схема підпірних стінок
На схемі - розташування і прив'язка підпірних стінок, основні конструктивні вузли і список використовуваних матеріалів.
10. Ескізи і схема квітників
Тривимірний малюнок, на якому загальна концепція квітника. Плюс детальна схема (креслення креслення) з повним списком рослин.
11. Ескізи і схема композицій
Тривимірний малюнок, на якому загальна концепція композиції. Плюс детальна схема (креслення креслення) з повним списком рослин і використовуваних декоративних матеріалів.
12. Ескізи і схема водойми
Тривимірний малюнок, на якому загальна концепція водоймища. Плюс детальна схема (креслення креслення) з повним списком матеріалів і рослин. На схемі показані основні конструктивні вузли водойми.
Крім того до проекту додається наступна документація:
1. Відомість обсягів робіт включає в себе загальну кількість основних робіт на ділянці (газон, покриття, посадки і т. п.). На основі цієї відомості складається кошторисна документація.
2. Великий обсяг текстової інформації. Це пояснювальна записка до проекту, опис технології та послідовність виконання всіх робіт, рекомендації по подальшому догляду.
Багато робіт з другої частини можуть бути реалізовані за допомогою комп'ютерних технологій на базі широкого спектру програмних продуктів. В основі майже всіх продуктів лежать кошти CAD (computer aided designer)
1.3.Обоснованіе необхідності автоматизації процесу проектування ландшафтних об'єктів. Постановка завдання
Ландшафтне проектування пов'язано з отриманням, обробкою, аналізом і виконанням великої кількості графічної інформації. До неї відносяться фотоматеріали, схеми планування, креслення та інші види графічного матеріалу.
Природним є той факт, що обробка великої кількості графічних даних з метою ландшафтного проектування не можлива без використання сучасних апаратно-програмних комплексів, що реалізують сучасні інформаційні технології.
Так тільки використання комп'ютерної графіки дозволяє на предпроектном етапі, тобто на стадії аналізу і вибору рішень у короткий час переглянути безліч варіантів, а ході безпосереднього проектування на основі моделювання отримати проект ландшафтних об'єктів близький за своїми параметрами до фотоматеріалів.
Розвиток Internet дозволяє вести розробку ландшафтних проектів з використанням будь-яких ресурсів мережі в on-line режимі.
Звичайно, застосування інформаційних технологій передбачає використання як апаратних засобів (від настільних ІВ для нескладних проектів так і офісних або корпоративних систем), так і спеціальних програмних засобів від простих програм ландшафтного проектування до складних програмних комплексів.
В даний час для цілей ландшафтного проектування пропонується велика різноманітність комп'ютерних програм. Ці програми можна підрозділити на дві групи: площинного, точніше, псевдооб'емного і об'ємного моделювання.
На перший погляд всі ці програми нагадують швидше за іграшку. На думку багатьох ландшафтних архітекторів програми орієнтовані на «домашніх господинь», тобто дилетантів, далеких від професійної роботи в галузі ландшафтного дизайну та архітектури. Однак при грамотному підході такі програми представляють безперечну цінність для розробки ландшафтних проектів.
Основне їх призначення - підготовка, ескізного попереднього варіанту ландшафтного проекту. За рахунок простоти включення в проект різних рослинних і архітектурних форм, легкості розміщення, заміни та зручності перегляду програми дозволяють ландшафтному архітекторові за короткий час переглянути безліч варіантів і вибрати з них найбільш прийнятні. Що б пояснити замовникові, що ви збираєтеся зробити з його ділянкою одних слів не достатньо. У цих же програмах можна продемонструвати кілька попередніх варіантів, що важко зробити звичними методами. Слід також враховувати, що ці програми постійно вдосконалюються, наочним прикладом чого можуть бути програми ArchiCad чи AutoCAD.
Кінцевий варіант генерального плану також може бути виконаний на комп'ютері, наприклад в AutoCAD. Готова бібліотека позначень елементів ландшафту, можливість використання відсканованого зображення топографічної зйомки спрощує його створення.
З метою створити уявлення про існуючих програмних продуктах ландшафтного моделювання, саме з точки зору ландшафтного дизайнера можна провести оцінку і зосередити увагу на кращих / поганих сторони того чи іншого програмного продукту.
1.4.Программи для 3-х мірного моделювання ландшафту
Програм для 2-х мірного планування хоч відбавляй, від досить універсальних графічних пакетів CorelDraw, PhotoShop до специфічних, призначених тільки для певних дій. Простих, а також легких у навчанні, плюс до всього зрозумілих програм з побудови 3-х мірних сцен ландшафту і отримання якісного результату - практично немає. Тобто вони звичайно існують, але без дотримання перерахованих вище умов. До класу таких програм відносяться професійні пакети, які досить трудомісткі у вивченні, складні у використанні і вимагають великих обчислювальних ресурсів комп'ютера, плюс до всього відрізняються високою вартістю від 2000 $ і вище. Ціна пакету 3D Studio VIZ - 2300 $. Для освоєння цього пакету, як мінімум необхідно півроку (за наявності вільного часу!), Для швидкої роботи потрібен комп'ютер не менш PIII-1000 з графічним прискорювачем, а для отримання якісного і остаточного проекту необхідний багатий практичний досвід і власні напрацювання.
Професійні студії відеографіки, приватні майстри, в основному, роблять проекти будівель тобто архітектурне моделювання. Якісний і кількісний склад рослин в таких проектах залишає бажати кращого - 2, 3 види дерев, пару видів кущів та квітів, ось все що ми побачимо. А для повноцінного представлення саду необхідно як мінімум, 10 видів дерев, різні по висоті і забарвленню чагарники і квіти, додаткові будови. Архітектор не зосереджується на окремих деталях, але для ландшафтного дизайнера, саме поєднання дрібних деталей є найбільш істотним.
Огляд продуктів оцінюється за такими характеристиками:
1. Якість 2-х мірного подання.
2. Якість 3-х мірного подання.
3. Доступність і різноманітність об'єктів (дерева, чагарники, будинки).
4. Сумісність з поширеними форматами даних.
5. Вимоги до ресурсів комп'ютера.
6. Простота використання.
7. Загальні висновки.
Програмні продукти:
1. Sierra Land Designer 3D 7.0
2. Complete Landscape Designer 3
3. Expert Landscape Design 3D
4. Punch! 3.5.1
5. 3D Max 3.0 + 3D VIZ 3.1
6. "Наш сад 3D Prо"
7. Archi Cad 7.0

SIERRA LAND DESIGNER 3D 7.0
Загальний вигляд програми представлений на малюнку, рис.1.1.

рис.1.1
Професійна програма для ландшафтного проектування. Відмінний 2-х мірний вид, багато можливостей по проектуванню, відстані, площа і т.п. Величезна база по рослинах, з можливістю додавання власних варіантів і фільтром по зоні, типу рослини. Досить проста в навчанні. Підходить для стандартних композицій ландшафту.
В результаті проектування в цій програмі виходить наступне, рис.1.2:Рис.1.2
Цілком пристойний 3-х мірний вид, правда, всі об'єкти 2-х мірні, але на якості це не страждає. Плюс величезна кількість самих об'єктів: перголи, шпалери, ворота і т.п. Можна самому "будувати" будинок, для більш реалістичного уявлення; вікна, двері, сходи - є в наявності. Так само є можливість окремо проектувати освітлення. Стадії ландшафту можна подивитися за порами року, а так само подивитися зміна сонця протягом дня.
Переваги
Прийнятний 3-х мірний вид, простота у використанні, швидкість у навчанні.
Недоліки
Є можливість робити індивідуальні речі, але ця можливість швидше тягарем.
Висновки
За співвідношенням простота навчання / якість кінцевого результату, ця одна з кращих програм для 3-х мірного дизайну ландшафту.
Вартість продукту
Офіційно в Росії не поставляється.

COMPLETE LANDSCAPE DESIGNER 3


Мал.1.3
Досить приємна програма в роботі, навіть російською мовою, рис.1.3. Є база даних по рослинах, різним будівлям і т.п. Хоча опис англійською, але хто розбирається зрозуміє без проблем. Непоганий пошук по рослинах і об'єктам, з можливістю завдання різних параметрів. Наприклад: пошук чагарників, світлолюбних, середньої вологості грунту, нейтральній кислотності, і з вічнозеленим типом листя виконується простим виділенням потрібних полів.
Створення плану починається із завантаження фону (фото) тобто те, на чому будується дизайн. Спочатку фотографується потрібний об'єкт, потім накладаєте на нього об'єкти (дерева, квіти і т.п.) і виходить остаточний варіант. Досить оригінальний і простий вид представлення майбутнього проекту.


Рис.1.4
Але, використання такого підходу виправдане лише тоді, коли необхідно показати не загальний вид плану, а деяку її частину, наприклад вхід в будинок з майбутнім оформленням. Загальної картини ділянки програма не дає, рис.4.
Переваги
Прийнятний 2-х мірний вид (фото).
Недоліки
Даний продукт спеціалізований на створення фото, і в цьому його достоїнства і недоліки, а саме неможливо подивитися проект з різних точок.
Висновки
Має сенс використовувати для конкретного показу певного об'єкта.
Вартість продукту
Офіційно не поставляється до Росії, тільки піратські версії.

EXPERT LANDSCAPE DESIGNER 3

Вражаюча програма, яка займає на диску всього 4.5Мб. Доповнена бібліотекою рослин та різних будівель. Цілком вдалий і зрозумілий 2-х мірний вид. А головне, зручна й проста в роботі. Хороша альтернатива "Наш сад pro". Дозволяє копіювати всі об'єкти, це може бути корисно, якщо працювати в інших графічних редакторів, наприклад в PhotoShop.
Цей план зроблено протягом 10-ми хвилин, без підготовки, рис.1.5.


рис.1.5

Звичайно ж, при такому малому об'ємі годі й розраховувати на хороший 3D вигляд, рис.1.6:

Рис.1.6
Дуже схоже на ArchiCad - мальована графіка.
А в цілому, програма залишає приємне враження. Розробники добре все продумали. І, якщо немає бажання вивчати що або серйозне, то ця програма задовольнить будь-які запити.
Переваги
Хороший, кольоровий 2-х мірний вид, здатність швидко навчатися.
Висновки
Оптимальна для людей, які займаються благоустроєм свого заміського будинку, хоча може використовуватися як альтернативний варіант ландшафтними дизайнерами.
Вартість продукту
Не поставляється до Росії, тільки піратські версії.

PUNCH! 3.5.1


ріс.1.7
Унікальна програма, великі можливості, цілком реалістичний 3-х мірний вид рис.1.8. Але, що найцікавіше, навчання практично не потрібно, все досить зручно і зрозуміло. Простий інтерфейс, доступність, величезна кількість (більше 50 видів) дерев, чагарників, квітів, багато додаткових об'єктів: басейни, ставки, стільці, столи, ворота, доріжки і т.п. Відмінний результат остаточної сцени, при чому не потрібно певних навичок. Процес створення сцени полягає в побудові 2-х мірного плану, з використанням різних об'єктів. Сам же 3-х мірний план не потребує доопрацювання в інших редакторах. Шкода, що збереження всього в двох форматах: bmp і jpg, але це не так вже й страшно.


Рис.1.8
Але 2-х мірний план залишає бажати кращого ріс.1.7, просте схематичне уявлення, немає відмінностей за розмірами і формою дерев. Однак стандартом подання вважається саме схематичне уявлення. Визначити квіти це чи дерево досить складно, необхідно все пояснювати. Всі об'єкти, як і належить, мають розмір, виміряти і показати на карті будь-які відстані просто. Без проблем можна зрозуміти, що довжина паркану саме 11.22 метра, площа будинку 77 кв.м. і т.п.
І, маленьке уточнення, об'єкти у проекті не 3-х мірні, а 2-х мірні картинки, але на якості остаточної сцени від цього не страждає.
Переваги
Відмінний 3-х мірний вид, простота у використанні, швидкість у навчанні.
Недоліки
Неможливість імпортувати / експортувати об'єкти і проекти. Немає підтримки поширених 3D стандартів. Немає можливості робити унікальні речі, підходить тільки для шаблонного заповнення місцевості.
Висновки
За співвідношенням простота навчання / якість кінцевого результату, ця одна з кращих програм для 3-х мірного дизайну ландшафту.
Вартість продукту
Офіційно в Росії не поставляється.

3D MAX або 3D STUDIO VIZ.


рис.1.9.
Дуже поширені програмні продукти, починаючи від школярів, закінчуючи професійними студіями та дизайнерами. Використовують їх там, де необхідно
домогтися реалістичного 3-х мірного подання. Види використання 3D MAX також різні, від створення зовнішнього вигляду того чи іншого будинку, до моделювання відео ефектів у кінофільмах, рис.1.9. І, попри всі його достоїнства, програма не призначена саме для ландшафтного моделювання. Можливості 3D Studio VIZ в цьому плані багатшими. Вже є готові об'єкти: сходів, каркаси будинків, вікна, дерева і т.п.
Програми представляють собою високопрофесійні продукти для створення реалістичних 3-х мірних сцен, об'єктів, спец. ефектів і т.п. Можливості програм нічим не обмежені, це універсальні продукти 3-х мірного моделювання, і в цьому їх слабкість.
Для тих, хто вже працювали в 3D MAX, створення ландшафту відбувається досить просто. Накопичені об'єкти: дерева, будинки, створені раніше сцени, об'єднуються в одному модулі, допрацьовуються і проект готовий.
Але, за відсутності досвіду і напрацювань, все доводиться створювати з нуля. І, перш ніж отримати остаточну сцену, потрібно дуже і дуже багато сил і часу. Час на пошуки об'єктів (дерева, чагарники, будинки), час на їх доведення до розуму, час на розробку власних об'єктів і, нарешті, час на складання композиції. Це велика праця і не під силу кожному.ріс.1.10
І до речі, серйозний мінус програми - високі вимоги до комп'ютера.
Для отримання реалістичного 3-х мірного виду саду і вдома, застосовуються безліч текстур (заливка об'єктів), велика кількість дерев і чагарників, різні модифікатори і т.п., а це вимагає величезних обчислювальних потужностей комп'ютера. До речі, є відмінні plugins для роботи з деревами та чагарниками - TreeStorm, в процесі створення дерев і чагарників можна представити їх як кулі - це помітно прискорює процес роботи.
У двох словах, можна сказати наступне: що це кращий на даний момент продукт для 3-х мірного моделювання, що відрізняється реалістичним виглядом остаточних сцен і багатими дизайнерськими можливостями. Дозволяє реалізувати будь-які дизайнерські ідеї на повну міць можливості людини і комп'ютера, рис.11.
Переваги
Відмінний 3-х мірний вигляд, можливість створювати будь-які сцени, сумісність з поширеними 3D форматами файлів.
Недоліки
Треба пам'ятати, що MAX - це універсальний засіб моделювання, а не спеціально заточений під ландшафтні роботи інструмент - це і є основний мінус. Ні вбудованих об'єктів, доводиться все створювати з нуля або знаходити і допрацьовувати. Програма важка в навчанні і пред'являє надзвичайно високі вимоги до комп'ютера.
Висновки
Перспективне і потужний засіб 3-х мірного моделювання, але дуже ресурсоємне. Не кожному під силу, але якщо оволодіти ним то планування ландшафту перетворюється на задоволення.
Вартість продукту
3D Studio VIZ - 2300 $, 3D MAX - 4300 $. (Хоча, можна придбати його в будь-наметі рублів за 80)

НАШ САД 3D Pro


Ріс.1.11
Дуже вдалий програмний продукт російських розробників. Краще 2-х мірне планування ріс.1.11, відмінна графіка, швидке створення проектів з прив'язкою по рослинах, легка в навчання. Багато різних об'єктів, від альтанок, до тенісних кортів.
Але є деяка кривизна продукту. Наприклад, що б створити неправильної форми ставок, доводиться накладати один на одного кілька овалів і квадратів. Хоча якщо звикнути, ніяких труднощів не викликає. Є можливість перегляду ділянки вночі, при різному освітленні. Величезну базу рослин, понад 5000 видів, з можливістю вибірки та фільтрації за критеріями, а так само додавання і редагування.
І, при всіх його добрих якостях, є мінуси. 3-х мірний вид проекту залишає бажати кращого, а краще його і взагалі не друкувати, обмежиться тільки плоским планом.
Переваги
Відмінний 2-х мірний вид, величезна база даних рослин, з можливість додавання і редагування.
Недоліки
Погана 3-х вимірна графіка, немає імпорту / експорту об'єктів.
Висновки
Призначений для якісного планування і відображення в 2-х мірному вигляді. Для розуміння самим дизайнером, де що в нього росте. Немає необхідності перегортати тонни книг, згадуючи, що ж потрібно садити у вологий грунт в тіні і т.п. Досить зробити вибірку з бази даних, з певними критеріями і все.
Вартість продукту
100 $. Поставляється з електронним ключем. Піратських версій немає.

CAD-програми


Ріс.1.12
Потужний і професійний продукт для архітектурного моделювання. Досить детально дозволяє представити модель майбутнього проекту (будівлі, будівлі, ділянки), враховуючи всілякі розміри, навантаження на конструкції і т.п. Дуже широко поширений серед архітекторів. Вивчається у всіх ВУЗах як основний засіб проектування.
Як програма для візуалізації та 2-х мірного подання майбутнього ландшафту пристосований мало. Немає ні бази рослин, не дуже наочний 2-х мірний план, а вже про 3-х мірному взагалі нічого казати - більше схоже на малюнки. Для вивчення - складний. Безліч непотрібних і заважають роботі налаштувань, вікон (розглядається як ландшафтне засіб), ріс1.12. Хоча і є безліч різних об'єктів: будівлі, дерева, предмети і т.п., якість візуалізації огидне, говорити про реалістичність проекту не доводиться ріс.1.13.


ріс.1.13
Переваги
Професійне планування в у схематика.
Недоліки
Програма не призначена для специфічного ландшафтного проектування і не враховує його специфіки, поганий 3D вигляд.
Висновки
Сімейство CAD використовується архітекторами в якості професійного інструмента проектування, але з огляду на всі чесноти продукту, його спец. функції планування 3-х мірний вид майбутнього проекту залишає бажати кращого.
Вартість продукту
Близько 2000 $, поставляється з електронним ключем, є русифікована версія.
ВИСНОВКИ
Оптимальне співвідношення простота використання / кінцевий результат дають програми:
"Sierra Land 3D", "Наш Сад pro" і "Punch! 3D".
"Наш Сад pro" з його хорошим (красивим) 2-х мірним планом, величезною базою даних по рослинах, можливістю вибірки і "Punch! 3D" & "Sierra Land 3D" з прийнятною 3-х мірною графікою, простотою навчання і швидкістю створення сцен є на сьогоднішній день найкращим рішенням.
Непогана альтернатива "Expert Landscape Design 3D".
Як варіант, можна використовувати в якості схематичного проектування CAD-програми, а графіком робити в інших.
Важливо зрозуміти, продукти, створені спеціально для ландшафтного проектування пропонують шаблонні і скупі рішення, зробити щось своє практично неможливо. У той же час, програми для загального моделювання пропонують набагато більше можливостей, але вимагають більше ресурсів, як людських так і програмних.
PS Малювання, як метод 3-х мірного подання ландшафту не розглядалося, хоча і використовується дизайнерами як основний метод представлення проекту.

2.Розробка структури САПР та АРМ
2.1.Прінціпи побудови САПР
2.1.1.Цель створення САПР
Вирішення проблем автоматизації проектування за допомогою ЕОМ грунтується на системному підході, тобто на створення та впровадження САПР - систем автоматизованого проектування технічних об'єктів, які вирішують весь комплекс завдань від аналізу завдання до розробки повного обсягу конструкторської та технологічної документації. Це досягається за рахунок об'єднання сучасних технічних засобів і математичного забезпечення, параметри і характеристики яких вибираються з максимальним урахуванням особливостей завдань проектно-конструкторського процесу. САПР представляє собою великі організаційно-технічні системи, що складаються з комплексу засобів автоматизації проектування, взаємопов'язаного з підрозділами конкретної проектної організації.
Під автоматизацією проектування розуміють систематичне застосування ЕОМ у процесі проектування при науково обгрунтованому розподілі функцій між проектувальником і ЕОМ і науково обгрунтованому виборі методів машинного рішення завдань.
Мета автоматизації - підвищити якість проектування, знизити матеріальні витрати на нього, скоротити терміни проектування і ліквідувати зростання числа інженерно-технічних працівників, зайнятих проектуванням і конструюванням.
Науково обгрунтований розподіл функцій між людиною і ЕОМ увазі, що людина повинна вирішувати завдання, що носять творчий характер, а ЕОМ - завдання, вирішення яких піддається алгоритмізації.
Істотною відмінністю автоматизованого проектування від неавтоматизованого є можливість заміни дорогого і займає багато часу фізичного моделювання - математичним моделюванням. При цьому слід мати на увазі одну важливу обставину: при проектуванні число варіантів неозора. Тому не можна ставити завдання створення універсальної САПР, а необхідно вирішувати питання проектування для конкретного сімейства машин.
Для створення САПР необхідно:
· Удосконалювати проектування на основі застосування математичних методів і засобів обчислювальної техніки;
· Автоматизувати процеси пошуку, обробки та видачі інформації;
· Використовувати методи оптимального і варіантного проектування; застосовувати ефективні, що відображають істотні особливості, математичні моделі проектованих об'єктів, комплектуючих виробів і матеріалів;
· Створювати банки даних, що містять систематизовані відомості довідкового характеру, необхідні для автоматизованого проектування об'єктів;
· Підвищувати якість оформлення проектної документації;
· Підвищувати творчу частку праці проектувальників за рахунок автоматизації нетворчих робіт;
· Уніфікувати і стандартизувати методи проектування;
· Готувати та перепідготовляють фахівців;
· Реалізовувати взаємодію з автоматизованими системами різного рівня та призначення.
Комплекс засобів автоматизації проектування включає методичне, лінгвістичне, математичне, програмне, технічне, інформаційне та організаційне забезпечення.
2.1.2. Склад САПР
САПР - система, що об'єднує технічні засоби, математичне та програмне забезпечення, параметри і характеристики яких вибирають з максимальним урахуванням особливостей завдань інженерного проектування і конструювання. В САПР забезпечується зручність використання програм за рахунок застосування засобів оперативного зв'язку інженера з ЕОМ, спеціальних проблемно-орієнтованих мов і наявності інформаційно-довідкової бази.
Структурними складовими складовими САПР є підсистеми, що володіють всіма властивостями систем і створювані як самостійні системи. Це виділені за деякими ознаками частини САПР, що забезпечують виконання деяких закінчених проектних завдань з отриманням відповідних проектних рішень і проектних документів.
За призначенням підсистеми САПР поділяють на два види: проектують і обслуговуючі.
Процес проектування реалізується у підсистемах у вигляді певної послідовності проектних процедур і операцій. Проектна процедура відповідає частині проектної підсистеми, в результаті виконання якої приймається якийсь проектне рішення. Вона складається з елементарних проектних операції, має твердо встановлений порядок їх виконання та спрямована на досягнення локальної мети в процесі проектування. Під проектної операцією розуміють умовно виділену частина проектної процедури або елементарна дія, що здійснюється конструктором в процесі проектування. Прикладами проектних процедур можуть служити процедури розробки кінематичної або компоновочной схеми верстата, технології обробки виробів і т. п., а прикладами проектних операцій - розрахунок припусків, рішення будь-якого рівняння і т. п.
Структурна єдність підсистем САПР забезпечується суворої регламентацією зв'язків між різними видами забезпечення, об'єднаних загальною для даної підсистеми цільовою функцією. Розрізняють такі види забезпечення:
· Методичне забезпечення - документи, в яких відображені склад, правила відбору і експлуатації засобів автоматизації проектування;
· Лінгвістичне забезпечення - мови проектування, термінологія;
· Математичне забезпечення - методи, математичні моделі, алгоритми;
· Програмне забезпечення - документи з текстами програм, програми на машинних носіях і експлуатаційні документи;
· Технічне забезпечення - пристрої обчислювальної та організаційної техніки, засоби передачі даних, вимірювальні та інші пристрої і їх поєднання;
інформаційне забезпечення - документи, що містять опис стандартних проектних процедур, типових проектних рішень, типових елементів, комплектуючих виробів, матеріалів і інші дані;
· Організаційне забезпечення - положення та інструкції, накази, штатний розклад та інші документи, що регламентують організаційну структуру підрозділів та їх взаємодія з комплексом засобів автоматизації проектування.
2.1.3. Стадії створення САПР
Створення та розвиток САПР здійснюється самою проектною організацією із залученням (при необхідності) інших організації-співвиконавців, в тому числі науково-дослідних інститутів та вищих навчальних закладів. Слід підкреслити, що створення САПР - складна і трудомістка робота, виконання якої під силу лише великому висококваліфікованому колективу розробників.
Процес створення САПР включає в себе вісім стадій: передпроектні дослідження, технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робочий проект, виготовлення, налагодження та випробування, введення в дію.
Керівництво розробкою, впровадженням, експлуатацією і модернізацією систем і компонентів САПР в проектній організації має займатися спеціалізований підрозділ, що включає групи фахівців відповідних напрямків.
Передпроектні дослідження проводяться для виявлення готовності конкретної проектної організації до впровадження автоматизованих методів. Основу цієї роботи становить системне обстеження об'єкта проектування і використовуваних в інженерній практиці традиційних методів і прийомів проектування, а також обсягу технічної документації, що розробляється в процесі проектування. Процес обстеження здійснюється головним чином опитуванням досвідчених проектувальників і конструкторів.
В результаті обстеження визначається необхідність і економічна ефективність створення автоматизованої системи. При цьому враховується обсяг проектно-конструкторських робіт, їх періодичність, загальні витрати інженерної праці, можливість створення адекватного математичного опису та оптимізаційних процедур, необхідність підвищення якісних показників проектованого вироби, скорочення термінів проектування.
Істотним фактором при вирішенні питання про доцільність створення САПР є підготовленість відповідного проектного підрозділу до створення та запровадження САПР. Підготовленість може бути оцінена за наступними критеріями:
· Можливість формалізації проектно-конструкторських завдань і реалізації математичних методів їх вирішення;
· Наявність необхідних технічних засобів і необхідність придбання та встановлення додаткових агрегатів;
· Підготовленість інформаційних фондів і технічних засобів зберігання і обробки інформації.
Крім того, важливо виявити фактори оцінки підготовленості кадрів для експлуатації САПР, до яких можна віднести наступні:
· Відповідність впроваджуваної системи прийнятої організації проектних робіт;
· Наявність у проектно-конструкторської організації кадрів для експлуатації і підтримки працездатності САПР;
· Ставлення керівництва організації до створення си-теми та рівень організації цих робіт;
· Психологічна підготовленість колективу до впровадження САПР.
Технічне завдання (ТЗ) є вихідним документом для створення САПР і повинно містити найбільш повні вихідні дані та вимоги. Цей документ розробляє головний розробник системи. ТЗ на створення САПР повинно містити такі основні розділи:
«Найменування та область застосування», де вказують повне найменування системи і коротку характеристику області її застосування;
«Підстава для створення», де вказують найменування директивних документів, на підставі яких створюється САПР;
«Характеристика об'єктів проектування», де наводять відомості про призначення, склад, умови застосування об'єктів проектування;
«Мета і призначення», де перераховують мета створення САПР, її призначення і критерій ефективності її функціонування;
«Характеристика процесу проектування», де наводять загальний опис процесу проектування, вимоги до вхідних і вихідних даних, а також вимоги щодо поділу проектних процедур (операції), які виконуються за допомогою неавтоматизованого та автоматизованого проектування;
«Вимоги до САПР», де перераховують вимоги до САПР в цілому і до складу її підсистем, до застосування у складі САПР раніше створених підсистем і компонентів і т. п.;
«Техніко-економічні показники», де оцінюють витрати на створення САПР, вказують джерела отримання економії і очікувану ефективність від застосування САПР.
На стадіях технічної пропозиції, ескізного і робочого проектування вибираються та обгрунтовуються варіанти САПР, розробляються остаточні рішення. При цьому виконуються наступні основні види робіт:
· Виявлення процесу проектування (її алгоритм), тобто прийняття основних технічних рішень;
· Розробка структури САПР та її взаємозв'язку з іншими системами (визначення складу проектних процедур і операції по підсистемах; уточнення складу підсистем і взаємозв'язки між ними; розробка схеми функціонування САПР в цілому);
· Визначення складу методів, математичних моделей для проектних операцій і процедур; складу мов проектування; складу інформації (обсяг, способи її організації та види машинних носіїв інформації); складу загального, спеціалізованого загального та спеціального програмного забезпечення;
· Формування складу технічних засобів (ЕОМ периферійні пристрої та інші елементи);
· Прийняття рішень з математичного, інформаційного, програмного і технічного видами забезпечення по САПР в цілому та окремо по підсистемах;
· Розрахунок техніко-економічних показників САПР.
Оформлення всієї документації, необхідної для створення та функціонування САПР, виконують на стадії робочого проектування.
На стадії виготовлення, налагодження та випробування проводять монтаж, наладку та випробування комплексу технічних засобів автоматизації проектування, на тестових прикладах доводять програмне забезпечення і готують проектну організацію до введення в дію САПР.
Введення в дію системи здійснюють після досвідченого функціонування та приймальних випробувань у замовника.
2.1.4. Відображення процесу проектування в програмне забезпечення САПР
Найважливішим питанням при створенні САПР після формалізації процесу проектування є питання відображення проектно-конструкторської діяльності інженера в програмне забезпечення.
У загальному вигляді процес проектування в САПР можна спрощено представити схемою, показаної на рис. 2.1. Ця схема відображає елементарну комірку проектно-конструкторського процесу, з ланцюжка, яких складається реальний автоматизований процес. Всі системи проектування, що створюються за допомогою сучасних засобів обчислювальної техніки, є автоматизованими. Найважливішу роль в цих системах відіграє людина-інженер, який розробляє проект нових технічних засобів. Людина в САПР вирішує всі неформалізовані проектні завдання і завдання планування робіт. Сучасна САПР є інструментом висококваліфікованого інженера-проектувальника, тому тісна взаємодія людини і ЕОМ в процесі проектування - один з найважливіших принципів побудови та експлуатації САПР.
Основним блоком у схемі процесу автоматизованого проектування (рис.2.1) є блок проектних рішень. У залежності від повноти формалізації наших знань у конкретній предметній області проектне рішення може бути виконане автоматичні або в інтерактивному режимі. На основі вхідних даних і обмежень (незалежні параметри проектування) блок змінює варійовані параметри (чинники рішення) до отримання прийнятних проектних рішень (залежних змінних).


ОбмеженняОтримання проектних рішень

Вхідні Змінні Проектні Проектні
дані параметри процедури вирішенняОцінка результатів проектуванняВихідна документація
Рис. 2.1 Схема процесу автоматизованого проектування
Результати проектування повинні бути представлені у вигляді, зручному для сприйняття людиною, і містити інформацію, на основі якої інженер міг би винести судження про результати проектування.
Якщо проектне рішення затверджується, то оформляється необхідна вихідна документація; якщо необхідна коригування проекту, інженер, уточнюючи варійовані параметри, в інтерактивному режимі домагається потрібних результатів, коли ж проектно-конструкторський процес не призводить до наміченої мети, необхідно уточнити вхідні дані і обмеження.
Розгляд навіть такий спрощеної схеми процесу проектування дозволяє уточнити поділ функції між інженером і ЕОМ в САПР. Отримання варіантів проектних рішень та їх представлення у вигляді, зручному для сприйняття людиною, може бути покладено на ЕОМ в тій мірі, наскільки це дозволяє зробити математичне забезпечення проектних процедур. Але навіть при автоматичному одержанні варіантів проектних рішень за інженером залишаються найважливіші функції - введення вихідних даних для проектування, остаточна оцінка та затвердження проектних рішенні. В інтерактивному ж режимі проектування інженер безпосередньо бере участь у ході вирішення завдань, впливаючи на вибір факторів рішення і уточнюючи незалежні змінні. Отримання вихідний документації відповідно до існуючих вимог є операцією рутинної і має виконуватися автоматично.
На підставі викладеного модель програмного забезпечення автоматизованої проектної процедури можна представити схемою, показаної на рис. 2.2.

Формування Завдання
вхідних даних варійованих
параметрів
Коригування Список Список
вхідних даних вхідних варійованих Роздруківка
даних параметрів варійованих
Роздруківка параметрів
вхідних даних Розрахунковий
модуль Підготовка
Формування Список Проектні даних для
обмежень обмежень рішення оцінки рішень

Коригування Візуалізація
обмежень проектних
рішень
Документування проектних рішень
Роздруківка
обмежень


Рис. 2.2. Модель програмного забезпечення проектної процедури в САПР.
Узагальнена модель програмного забезпечення проектної процедури в САПР має ряд складових і списки даних. У загальному вигляді кожна складова має реалізуватися своїм програмним модулем.
Призначення модуля формування вхідних даних полягає у створенні списку цих даних для проектування і його контролю при введенні в систему. Структура та формат списку вхідних даних залежать від змісту проектної процедури (розрахункового модуля). Необхідно передбачити існування кількох версій списку вхідних даних, які з заданими іменами зберігаються на ділянках магнітного диска. Структура списку даних визначається розробником САПР, а формується він або в діалоговому режимі користувачем, або генерується автоматично попередніми проектними процедурами.
Програмний модуль коригування вхідних даних передбачає редагування (видалення, вставку і т. п.) списку, потреба в якому виникає через помилки користувача при введенні даних, що виявляються при контролі, а також при необхідності їх уточнення в результаті аналізу та оцінки проектних рішень.
Для забезпечення ретельного контролю в САПР повинні бути передбачені програмні засоби для візуалізації списків даних. У загальному випадку необхідно мати можливість одержання декількох видів роздруківки списку даних: двійковий, десятковий, символьний, табличний і по записах. Для реалізації різних вимог користувача роздруківка може виводитися на екран дисплея або на АЦПУ. Всі ці операції виконує модуль роздруківки вхідних даних.
Програмні модулі формування, коригування та роздруківки обмеження на процес проектування функціонують аналогічно описаним. Структура та формат обмежень залежать від проектного модуля, але вони істотно менше схильні до змін, ніж структура і формат вихідних даних. Однак необхідно передбачати існування кількох версій цих списків (наприклад, загальних вимог до технічних засобів з боку різних замовників).
Створення та контроль списку варійованих параметрів здійснюються програмними модулями їхні завдання й роздруківки.
Розрахунковий модуль програмного забезпечення процесу проектування призначений для автоматичного виконання ЕОМ всіх тих операцій проектної процедури, які вдалося повністю формалізувати.
Отримувані варіанти проектних рішень обробляються програмним модулем підготовки даних для оцінки рішень і передаються модулю візуалізації. Аналізуючи результати проектно-конструкторського процесу, інженер повинен мати можливість перегляду вихідних даних на АЦПУ, дисплеї і графобудівнику, наприклад, у вигляді таблиць, схем і креслень.
Припустимо існування декількох версій проектних рішень, які зберігаються на магнітному диску і можуть бути представлені в необхідному вигляді за допомогою програмного модуля документування проектних рішень.
Зв'язок між різними програмними модулями проектної процедури і взаємодія даної проектної процедури з іншими відбувається через спільну пам'ять.
Це дозволяє здійснювати інтерактивний автоматизований процес проектування з збереженням безлічі різних версій, як вхідних даних, так і проектних рішень. Для виконання вимоги принципу раціональної зв'язку САПР з навколишнім середовищем при проектуванні програмного забезпечення слід прагнути до того, щоб список вхідних даних був результатом попередніх проектних процедур або модулів. Це досягається при розробці інформаційного забезпечення САПР.
2.1.5. Специфіка інформаційного забезпечення САПР
У комплекс засобів автоматизованого проектування входить інформаційне забезпечення, яке являє собою сукупність документів, що описують стандартні проектні процедури, типові проектні рішення, типові елементи і комплектуючі вироби, матеріали та інші дані, а також файли і блоки даних на машинних носіях із записом зазначених документів. Головною метою створення інформаційного забезпечення САПР є розробка інформаційної системи, що дозволяє правильно і швидко вирішувати проектні завдання. Це може бути досягнуто своєчасної видачею джерела запиту повної і достовірної інформації для виконання певної частини проектно-конструкторського процесу.
Основні вимоги до інформаційного забезпечення САПР наступні:
1. Наявність необхідної інформації для забезпечення як автоматизованих, так і ручних процесів проектування.
2. Можливість зберігання та пошуку інформації, що становить результат ручних та автоматизованих процесів проектування.
3. Достатній обсяг сховищ інформації. Структура системи повинна допускати можливість нарощування ємності пам'яті разом зі зростанням обсягу інформації, що підлягає зберіганню. Одночасно необхідно забезпечити компактність зберігається, та мінімальне зношування носіїв інформації.
4. Достатня швидкодію системи інформаційного забезпечення.
5. Можливість швидкого внесення змін і коректування інформації, доведення цих змін до споживача, а також отримання твердої копії документа.
При створенні інформаційного забезпечення САПР основна проблема полягає в перетворенні інформації, необхідної для виконання проектно-конструкторських робіт над певним класом об'єктів, у форму, прийнятну і найбільш раціональну для машинної обробки, і виведення інформації на ЕОМ у вигляді, зручному для сприйняття людиною.
Безліч даних, які потенційно можуть використовуватися при функціонуванні САПР або служити запам'ятовується результатом її роботи, утворюють інформаційну базу даних (БД) системи. Типовими групами даних інформаційного забезпечення автоматизованого проектування є класифікатори і таблиці відповідності для них, науково-технічна та розрахунково-проектна (оперативна) інформація.
Інформаційна база
Інформаційна система
Інтерфейс
Проектні модулі
(Програми)
Користувачі САПР
(Конструктори)
Рис. 2.3 Схема інформаційного забезпечення САПР
Інформаційне забезпечення САПР можна представити у вигляді схеми (рис.2.3), з якої видно, яке місце займає база даних, і яке взаємодія інформаційної системи з проектними модулями. Ця взаємодія здійснюється через спеціально організований інтерфейс, який захищає проектні програмні модулі від впливу специфіки програмної реалізації інформаційної системи, підтримуючи тим самим незалежність проектних операцій від виду представлення інформації в базі даних. У функції цього інтерфейсу входить також узгодження і сполучення інформаційної системи і проектних модулів за форматами записів (інформаційний аспект), по колам і позначенням даних (змістовний аспект), і по програмних засобів, мов програмування тощо (програмний аспект).
2.2.Аналіз АРМ
В останні роки виникла концепція розподілених систем управління народним господарством, в яких передбачається локальна, досить повна і значною мірою закінчена обробка інформації на різних рівнях ієрархії. У цих системах організується передача знизу вгору тільки тієї частини інформації, в якій є потреба на верхніх рівнях. При цьому значна частина результатів обробки інформації та вихідні дані повинні зберігатися в локальних банках даних.
Для реалізації ідеї розподіленого управління знадобилося створення для кожного рівня управління і кожної предметної області автоматизованих робочих місць на базі професійних персональних комп'ютерів. Для кожного об'єкта управління необхідно передбачати АРМ, що відповідають їх значенням. Однак принципи створення будь-яких АРМ повинні бути загальними: системність, гнучкість, стійкість, ефективність.
Згідно з принципом системності, АРМ слід розглядати як системи, структура яких визначається функціональним призначенням.
Принцип гнучкості означає пристосованість системи до можливих перебудов, завдяки модульності побудови всіх підсистем і стандартизації їх елементів.
Принцип стійкості полягає в тому, що система АРМ повинна виконувати основні функції незалежно від впливу на неї внутрішніх і зовнішніх збурюючих факторів. Це означає, що негаразди в окремих її частинах повинні бути легко устраняеми, а працездатність системи швидко відновлюваність.
Ефективність АРМ слід розглядати як інтегральний показник рівня реалізації наведених вище принципів, віднесеного до витрат на створення і експлуатацію системи.
Функціонування АРМ може дати бажаний ефект за умови правильного розподілу функцій і навантаження між людиною і машинними засобами обробки інформації, ядром якої є комп'ютер.
Створення такого "гібридного" інтелекту в даний час є проблемою. Однак реалізація цього підходу при розробці та функціонуванні АРМ може принести відчутні результати - АРМ стане засобом підвищення не тільки продуктивності праці та ефективності управління, а й соціальної комфортності фахівців. При цьому людина в системі АРМ повинен залишатися провідною ланкою.
АРМ можуть бути індивідуальними, груповими, колективними. Стосовно до групових та колективним АРМ з метою ефективного функціонування системи ЕОМ - фахівцям (колективу) необхідно посилити вимоги до організації роботи АРМ і чітко визначити функції адміністрування в такій системі. Система АРМ, що є людиною - машиною, повинна бути відкритою, гнучкою, пристосованою до постійного розвитку і вдосконалення. У такій системі повинні бути забезпечені:
- Максимальна наближеність фахівців до машинних засобів обробки інформації;
- Робота в діалоговому режимі;
- Оснащення АРМ відповідно до вимог ергономіки;
- Висока продуктивність комп'ютера;
- Максимальна автоматизація рутинних процесів;
- Моральна задоволеність фахівців умовами праці,
стимулююча їх творчу активність, зокрема, в подальшому
розвитку системи;
- Можливість самонавчання фахівців.
Структура АРМ - це сукупність його підсистем і елементів. До забезпечує систем в першу чергу слід віднести: технічне, інформаційне, програмне та організаційне забезпечення. Крім того, існує цілий ряд підсистем.
Технічне забезпечення являє собою комплекс технічних засобів, основою якого служить професійний персональний комп'ютер, що передбачає роботу фахівця без посередників (програмістів, операторів та ін.) У групових АРМ таким комп'ютером можуть користуватися 4 - 6 чоловік. У комплект професійного персонального комп'ютера входять процесор, дисплей, клавіатура, магнітні накопичувачі інформації, друкуючі пристрої і графобудівники.
До комплексу технічних засобів слід віднести і засоби комунікацій для зв'язку різних АРМ в мережах, а також засоби телефонного зв'язку.
Інформаційне забезпечення - це масиви інформації, що зберігаються в локальних базах даних. Інформація організується і зберігається, в основному, на магнітних дисках. Управління нею здійснюється за допомогою програмної системи управління базами даних, яка проводить запис інформації, пошук, зчитування, корегування і рішення інформаційних завдань. В АРМ може бути кілька баз даних.
Організаційне забезпечення включає засоби і методи організації функціонування, вдосконалення та розвитку АРМ, а також підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
Для групових та колективних АРМ в підсистему організаційного забезпечення включаються функції адміністрування АРМ: проектування, планування, облік, контроль, аналіз, регулювання, організаційні зв'язки з інфрасистеми та ін
Організаційне забезпечення передбачає визначення та документальне оформлення прав і обов'язків користувачів АРМ.
Програмне забезпечення складається з системного програмного забезпечення і прикладного. Основою системного забезпечення є операційна система і системи програмування, наприклад, алгоритмічна мова БЕЙСІК. Системні програми забезпечують раціональну технологію обробки інформації. Так звані сервісні програми, якими АРМ комплектується в залежності від потреби в них, розширюють можливості операційної системи. Для забезпечення інформаційного зв'язку в мережах АРМ і зв'язку АРМ по різних каналах також застосовуються програмні засоби, які можна віднести до системного програмування.
Прикладне програмне забезпечення складають програми користувачів і пакети прикладних програм (ППП) різного призначення. Стандартні програми користувачів представляють собою програмні вирішення певних завдань на алгоритмічній мові, найчастіше Бейсік.
ППП виконані за модульним принципом і орієнтовані на вирішення певного класу задач. ППП є основним видом проблемного програмного забезпечення. Вони дозволяють формувати алгоритми, змінювати умови розв'язання задач даного класу, контролювати хід рішень, вносити корективи в алгоритми та ін При роботі на АРМ ППП реалізуються в діалоговому режимі.
Прикладами ППП є: ППП для формування різних документів з виконанням розрахункових операцій, ППП для задач оптимізацій планів, ППП балансових завдань. Особливе місце приділяється ППП для створення автоматизованих інформаційних систем, які можуть мати різне призначення: довідкові, для обробки таблиць, ведення масивів інформації, створення та ведення баз даних, документальні. Пакети для роботи з графічною інформацією дозволяють представити в наочному та компактному вигляді стан і процеси, властиві об'єктам, проілюструвати результати прогнозного аналізу.
Слід зазначити, що розробка програмного забезпечення процес складний, дорогий і доступний фахівцям високої кваліфікації. У режимі взаємодії з САПР АРМ дозволяє ефективно вирішувати завдання проектування складних об'єктів з можливістю використання бази даних автоматизованої системи.
2.3. Завдання на проектування

Розробити автоматизоване робоче місце (АРМ) для ландшафтного проектування на основі персонального комп'ютера (ПК). Дане АРМ повинно забезпечувати введення зображень (фотографій), їх обробку, редагування, виведення на зовнішній пристрій (принтер), а також збереження отриманих результатів на зовнішній носій інформації (CD-R/CD-RW диск).

2.4. Пристрої введення зображення
Комп'ютерна техніка надає широкі можливості вирішення як локальних, так і глобальних завдань. Оскільки в поставленої задачі потрібно розробити робоче місце для ландшафтного проектування, необхідно розглянути деякі специфічні питання, пов'язані з даними АРМ.
Перш за все, визначимо необхідне устаткування для вирішення завдань, пов'язаних з введенням зображень (фотографій, топозйомок) в ПК.
Для безпосереднього зчитування графічної інформації з паперового або іншого носія в ПК застосовується оптичні сканери.
Сканируемое зображення зчитується і перетворюється в цифрову форму елементами спеціального пристрою: CCD - чіпами.
Існує безліч видів і моделей сканерів. Який з них вибрати, залежить від завдань, для яких сканер призначається.
Найпростіші сканери розпізнають тільки два кольори: чорний і білий. Такі сканери використовують для читання штрихового коду.
Ручні сканери - найпростіші і дешеві. Основний недолік в тому, що людина сама переміщує сканер по об'єкту, і якість отриманого зображення залежить від уміння і твердості руки. Інший важливий недолік - невелика ширина смуга сканування, що ускладнює читання широких оригіналів.
Барабанні сканери застосовуються у професійній друкарською діяльності. Принцип полягає в тому, що оригінал на барабані висвітлюється джерелом світла, а фотосенсор переводять відбите випромінювання в цифрове значення.
Листові сканери. Їх основна відмінність від двох попередніх у тому, що при скануванні нерухомо закріплена лінійка з CCD - елементами, а лист з відсканованих зображень рухається щодо неї за допомогою спеціальних валиків.
Планшетні сканери. Це найпоширеніший зараз вид для професійних робіт. Сканований об'єкт поміщається на скляний лист, зображення порядково з рівномірною швидкістю зчитується головкою читання з CCD - сенсорами, розташованої знизу. Планшетний сканер може бути обладнаний спеціальним пристроєм слайд-приставкою для сканування діапозитивів і негативів.
Слайд-сканери використовуються для сканування мікрозображень.
Проекційні сканери. Відносно новий напрямок. Кольоровий проекційний сканер є потужним багатофункціональним засобом для введення в комп'ютер будь-яких кольорових зображень, включаючи тривимірні. Він цілком може замінити фотоапарат.
У наш час у сканерів з'явилося ще одне застосування - зчитування рукописних текстів, які потім спеціальними програмами розпізнавання символів перетворюються в коди ASC II і надалі можуть оброблятися текстовими редакторами.
Цифрова камера служить для відеовведення зображень, що є основою для проектування нового ландшафту, в комп'ютер.
Принцип дії аналогічний описаному для сканерів. Хоча камера має фотооптику подібну оптиці фотоапарата, але немає необхідності в фотоплівці, як і для проекційного сканера. Сканируемое камерою зображення відразу приймається і перетворюється в цифрову форму. У даний області очікується швидкий процес і зниження цін на відповідне обладнання.
2.6.Устройства виведення інформації.
Дисплей (монітор).
Дозволяє вивести на екран алфавітно-цифрову або графічну інформацію в зручному для читання і контролю користувачем вигляді.
Сьогодні найпоширеніший тип моніторів - це CRT (Cathode Ray Tube)-монітори. Як видно з назви, в основі всіх подібних моніторів лежить катодно-променева трубка, але це дослівний переклад, технічно правильно говорити "електронно-променева трубка" (ЕПТ). Використовувана в цьому типі моніторів технологія була створена багато років тому і спочатку створювалася як спеціальний інструментарію для вимірювання змінного струму, простіше кажучи, для осцилографа. Розвиток цієї технології, стосовно до створення моніторів, за останні роки призвело до виробництва все більших за розміром екранів з високою якістю та при низькій вартості. Сьогодні знайти в магазині 14 "монітор дуже складно, але ж років три-чотири тому це був стандарт. Сьогодні стандартними є 15" монітори, і спостерігається явна тенденція в бік 17 "екранів. Скоро 17" монітори стануть стандартним пристроєм, особливо у світлі суттєвого зниження цін на них, а на обрії вже 19 "монітори і більше.
LCD (Liquid Crystal Display, рідкокристалічні монітори) зроблені з речовини, яка знаходиться в рідкому стані, але при цьому володіє деякими властивостями, властивими кристалічним тілам. Фактично, це рідини, що володіють анізотропією властивостей (зокрема, оптичних), пов'язаних з впорядкованістю в орієнтації молекул. Рідкі кристали були відкриті давним-давно, але спочатку вони використовувалися для інших цілей. Молекули рідких кристалів під впливом електрики можуть змінювати свою орієнтацію і внаслідок цього змінювати властивості світлового променя проходить крізь них. Грунтуючись на цьому відкритті і в результаті подальших досліджень, стало можливим виявити зв'язок між підвищенням електричної напруги й зміною орієнтації молекул кристалів для забезпечення створення зображення. Перше своє застосування рідкі кристали знайшли в дисплеях для калькуляторів і в кварцових годинниках, а потім їх почали використовувати в моніторах для портативних комп'ютерів. Сьогодні, в результаті прогресу в цій області, починають отримувати все більше поширення LCD-монітори для настільних комп'ютерів. Далі мова піде тільки про традиційні LCD-моніторах, так званих Nematic LCD.
До переваг LCD-моніторів можна віднести те, що вони дійсно плоскі в буквальному сенсі цього слова, а створюване на їх екранах зображення відрізняється чіткістю і насиченістю кольорів. Відсутність спотворень на екрані і маси інших проблем, властивих традиційним CRT-моніторів. Додамо, що споживана і розсіює потужність у LCD-моніторів істотно нижче, ніж у CRT-моніторів. Нижче наведена зведена таблиця порівняння LCD-моніторів з активною матрицею і CRT-моніторів Табліца2.1:
Параметри
Active Matrix LCD monitor
CRT monitor
Дозвіл
Один дозвіл з фіксованим розміром пікселів. Оптимально можна використовувати тільки в цьому дозволі; в залежності від підтримуваних функцій розширення або компресії можна використовувати більш високий або нижчу роздільну здатність, але вони не оптимальні.
Підтримуються різні дозволи. При всіх підтримуваних дозволах монітор можна використовувати оптимальним чином. Обмеження накладається тільки приемлемостью частоти регенерації.
Частота регенерації
Оптимальна частота 60-75 Гц, чого достатньо для відсутності мерехтіння.
Тільки при частотах понад 75 Гц відсутній явно помітне мерехтіння.
Точність відображення кольору
Підтримується True Color і імітується необхідна колірна температура.
Підтримується True Color і при цьому на ринку є маса пристроїв калібрування кольору, що є безсумнівним плюсом.
Формування зображення
Зображення формується пікселями, число яких залежать тільки від конкретного дозволу LCD-панелі. Крок пікселів залежить тільки від розміру самих пікселів, але не від відстані між ними. Кожен піксель формується індивідуально, що забезпечує чудову фокусування, ясність і чіткість. Зображення виходить більш цілісним і гладким.
Пікселі формуються групою точок (тріади) або смужок. Крок точки або лінії залежить від відстані між точками або лініями одного кольору. У результаті, чіткість і ясність зображення сильно залежить від розміру кроку точки або кроку лінії і від якості CRT.
Кут огляду
В даний час стандартним є кут огляду 120 o і вище; з подальшим розвитком технологій слід очікувати збільшення кута огляду.
Відмінний огляд під будь-яким кутом.
Енергоспоживання і випромінювання
Практично ніяких небезпечних електромагнітних випромінювань немає. Рівень споживання енергії приблизно на 70% нижче, ніж у стандартних CRT-моніторів.
Завжди присутній електромагнітне випромінювання, однак його рівень залежить від того, чи відповідає CRT якого-небудь стандарту безпеки. Споживання енергії в робочому стані на рівні 80 Вт.
Інтерфейс монітора
Цифровий інтерфейс, проте більшість LCD-моніторів мають вбудований аналоговий інтерфейс для підключення до найбільш поширеним аналоговим виходів відеоадаптерів.
Аналоговий інтерфейс.
Сфера застосування
Стандартний дисплей для мобільних систем. Останнім часом починає завойовувати місце і в якості монітора для настільних комп'ютерів. Ідеально підходить в якості дисплея для комп'ютерів, тобто для роботи в Інтернет, з текстовими процесорами і т.д.
Стандартний монітор для настільних комп'ютерів. Вкрай рідко використовуються в мобільному вигляді. Ідеально підходить для відображення відео й анімації.
Табліца2.1
Критеріїв, що визначають правильний вибір монітора, дуже багато. Більше того, для різних цілей вибираються різні монітори. Вартість моніторів може дуже істотно відрізнятися, їх можливості і технічні параметри теж різні.
До основних характеристики моніторів відносяться розмір, дозвіл і частота оновлення. У випадку з моніторами, розмір - один з ключових параметрів. Монітор потребує простору для своєї установки, а користувач хоче комфортно працювати з необхідним дозволом. Крім цього, необхідно, щоб монітор підтримував прийнятну частоту регенерації або оновлення екрану (refresh rate). При цьому всі три параметри - розмір (size), дозвіл (resolution) і частота регенерації (refresh rate) - повинні завжди розглядатися разом, якщо ви хочете переконатися в якості монітора, який вирішили купити, тому що всі ці параметри жорстко пов'язані між собою, та їх значення повинні відповідати один одному.
Дозвіл монітора (чи роздільна здатність) пов'язана з розміром відображеного зображення і виражається в кількості точок по ширині (по горизонталі) і висоті (по вертикалі) відображуваного зображення. Наприклад, якщо кажуть, що монітор має дозвіл 640x480, це означає, що зображення складається з 640x480 = 307200 точок у прямокутнику, чиї боку відповідають 640 точках по ширині і 480 точках по висоті. Зрозуміло, що дозвіл має відповідати розміру монітора, інакше зображення буде занадто маленьким, щоб його розгледіти. Можливість використання конкретного дозволу залежить від різних чинників, серед яких можливості самого монітора, можливості відеокарти і обсяг доступної відеопам'яті, яка обмежує кількість відображуваних кольорів.
Вибір розміру монітора жорстко пов'язаний з тим, як використовується комп'ютер: вибір залежить від того, які програми зазвичай використовуються, наприклад, ігри, використання текстового процесора, заняття анімацією, використання CAD і т.д. У залежності від цього, потрібно відображення з більшою чи меншою деталізацією. На ринку традиційних CRT-моніторів під розміром зазвичай розуміють розмір діагоналі монітора, при цьому розмір видимої користувачем області екрану зазвичай трохи менше, в середньому, на 1 ", ніж розмір трубки. Виробники можуть вказувати у супровідній документації два розміри діагоналі, при цьому видимий розмір зазвичай позначається в дужках або з приміткою "Viewable size", але іноді вказується тільки один розмір, розмір діагоналі трубки.
Зазвичай монітори з великою діагоналлю трубки представляються як кращого рішення, навіть при наявності деяких проблем, таких, як вартість і потрібний простір на робочому столі.
Тим, хто користується електронними таблицями, які займають велику площу і потрібно одночасне використання декількох документів, варто зупинити свій вибір на 17 "моніторі з роздільною здатністю 1024x768, а краще з роздільною здатністю 1280x1024. А тим, хто професійно займається версткою (DTP, Desk Top Publishing) або дизайном і моделюванням у CAD-системах, потрібно монітор з діагоналлю від 17 "до 24" для роботи в дозволах від 1280x1024 до 1600x1200 точок. Великий екран з високою роздільною здатністю дозволить комфортніше працювати, так як не буде потрібно збільшувати картинку, або переміщати окремі її частини.
Частота регенерації або оновлення (кадрової розгорнення для CRT моніторів) екрана - це параметр, що визначає, як часто зображення на екрані заново перемальовується. Частота регенерації виміряється в Hz (Герцах, Гц), де один Гц відповідає одному циклу в секунду. Мінімально безпечної частотою кадрів вважається 75 Hz, при цьому існують стандарти, що визначають значення мінімально допустимої частоти регенерації. Вважається, що чим вище значення частоти регенерації, тим краще, однак дослідження показали, що при частоті вертикальної розгортки вище 110 Hz очей людини вже не може помітити ніякого мерехтіння.
Принтер.
Це широко поширений пристрій виведення інформації на папір, його назва утворена від англійського дієслова to print - друкувати.
Існують різні типи принтерів:
Типовий принтер працює аналогічно електричної друкуючої машинці. Переваги: ​​чітке зображення символів, можливість зміни шрифтів при заміні типового диска. Недоліки: шум при друку, низька швидкість друку (30-40 зн. / сек.), Неможлива друк графічного зображення.
Матричні (голчаті) принтери - це найдешевші апарати, що забезпечують задовільну якість друку для широкого кола рутинних операцій (головним чином для підготовки текстових документів). Застосовуються в ощадкасах, у промислових умовах, де необхідна рулонна друк, друк на книжках і щільних картках та інших носіях з щільного матеріалу. Переваги: ​​прийнятну якість друку за умови гарної фарбувальної стрічки, можливості друку "під копірку". Недоліки: досить низька швидкість друку, особливо графічних зображень, значний рівень шуму. Серед матічних принтерів є й досить швидкі устрою (так звані, Shattle-принтери).
Більш висока якість друку забезпечують струменеві принтери, які особливо зручні для виведення кольорових зображень. Застосування чорнила різного кольору дає порівняно недороге зображення прийнятної якості. Цвітну модель називають СМYB (з Аун-М адентії-Y ellow-B lack) за назвами основних кольорів, що утворюють палітру: ціан, пурпурний, жовтий, чорний.
Струменеві принтери значно менше шумлять. Швидкість друку залежить від якості. Цей тип принтера займає проміжне накопичення між матричними і лазерними принтерами.
Лазерні принтери. Має ще більш високу якість друку, наближене до фотографічного. Вони коштують набагато дорожче, проте швидкість друку в 4-5 разів вище, ніж у матричних і струминних. Недоліком лазерних принтерів є досить жорсткі вимоги до якості паперу - вона повинна бути достатньо щільною і не повинна бути пухкою, неприпустима друк на папері з пластиковим покриттям і т.д.
Особливо ефективні лазерні принтери при виготовленні оригінал-макетів книг і брошур, рекламних проспектів, ділових листів і матеріалів, що вимагають високої якості. Вони дозволяють з великою швидкістю друкувати графіки, малюнки.
За останні роки, з одного боку, вартість лазерних принтерів знизилася, і тепер їх все частіше можна зустріти у "рядових" користувачів. З іншого боку, струменеві принтери з якості та інших можливостей неухильно зближуються з лазерними.
Світлодіодні принтери. Альтернатива лазерним. Розробник - фірма OKI.
Термічні принтери. Використовуються для одержання кольорового зображення фотографічної якості. Вимагають особливої ​​паперу. Такі принтери придатні для ділової графіки.
Принтер на технології Micro Dry. Дають повні фотонатуральние кольору, мають найвищий дозвіл. Це нове конкурентоспроможне напрямок. Набагато дешевше лазерних і струминних принтерів. Розробник - фірма Citizen. Друкує на будь-якому папері та картоні. Принтер працює з низьким рівнем шуму.
Плоттер (графобудівник).
Це пристрій застосовується тільки в певних областях: креслення, схеми, графіки, діаграми і т.п. Широке застосування знайшли плоттери спільно з програмами систем автоматичного проектування (САПР), де частиною результатів роботи програми стає конструкторська або технологічна документація. Незамінні плоттери і при розробках архітектурних проектів.
Поле креслення плоттера відповідає форматам А0-А4, хоча є пристрої, що працюють з рулоном не обмежують довжину виведеного креслення (він може мати довжину кілька метрів). Тобто розрізняють планшетні і барабанні плоттери.
Планшетні плоттери, в основному для форматів А2-А3, фіксують лист і завдають креслення за допомогою пише вузла, що переміщається у двох координатах. Вони забезпечують більш високу в порівнянні з барабанним точність друку малюнків і графіків. Але ці плоттери практично програли ринок принтерів.
Фактично єдиним розвиваються виглядом плоттера залишається рулонний (або барабанний), з роликовою подачею листа і пишуть вузлом, переміщається по одній координаті (за іншою координаті переміщається папір).
Поширені ріжучі плотери для виведення креслення на плівку, замість пише вузла вони мають різак.
В даний час розвивається група струменевих плоттерів для створення художньої, графічної та рекламної продукції.
2.6. Вимоги до ПК
Оскільки одержувані зображення і необхідне програмне забезпечення (графічні пакети) мають великий об'єм (кілька Гб), вимоги до ПК в даному АРМ до оперативної пам'яті і обсягом жорсткого диска повинні бути великі, а оскільки обробка зображень досить трудомісткий процес, то і швидкість центрального процесора повинна бути теж чималою.
Не менш важливим є використання сучасних блоків і вузлів ПК із впровадженими в них передовими технологіями, такими як шина IDE ATA 133, ОЗУ типу DDRAM 266MHz або RIMM і т.д. Це забезпечить максимально можливу швидкість і продуктивність АРМ.
При виборі кінцевої конфігурації ПК і його подальшої експлуатації слід пам'ятати, що на стійкість роботи системи впливають такі параметри, як гарне охолодження пристроїв і блоків ПК, своєчасне і регулярне їх технічне обслуговування (видалення пилу, змащування вентиляторів охолодження і т.д.) і багато інше. У разі якщо АРМ буде працювати тривалий час без перерви необхідно передбачити систему автономного живлення ПК - блок безперебійного живлення UPS (universal power supply). Він запобіжить втрату даних при раптових скачках напруги мережі живлення, забезпечить можливість зберегти проміжні результати на диск і коректно вимкнути комп'ютер в разі раптового відключення мережі змінного струму. Тим самим ми захистимо чутливі блоки АРМ від перевантажень по харчуванню та забезпечимо більш тривалий термін його експлуатації.
Варто відзначити також, що робота з зображеннями вимагає хорошого і якісного виведення інформації на екран монітора, а також підтримки великою роздільної здатності, як самого монітора, так і відео карти системного блоку.
Для того, щоб можна було працювати досить довго на АРМ і не відчувати втоми очей необхідно вибирати монітор з частотою регенерації екрану не нижче 75 Гц (вертикальна розгортка).
Відео карта повинна містити не менше 16Mb внутрішньої пам'яті і мати гарну якість (чіткість) зображення на великих дозволах. На жаль більшість відео карт представлених на російському комп'ютерному ринку не володіють цією властивістю. У результаті ці карти хоча і працюють на санкціях до 1900х1600 пікселів, але зображення не має чіткості. Особливо це помітно на тонких лініях при контрастному зображенні (чорна лінія на білому тлі). Також є відтінений слід праворуч від ліній і букв, який відстає від основного зображення на 1-2 мм. Цією властивістю володіють відео карти маловідомих виробників китайського виробництва в силу того, що собівартість виробництва, а отже, і кінцева роздрібна ціна їх не висока. Вибір бажано проводити серед відомих фірм таких як ASUStek, Gigabyte і т.д.
2.7.Вибор обладнання та конфігурації АРМ
Варто почати з пристроїв введення / виводу зображення та їх підключення до ПК. Для підключення цифрової камери нам буде потрібно додатковий універсальний порт IEEE1394.
Мінімальні системні вимоги:
- Процесор Pentium II ™ сумісний 350MHz або швидше;
- Вільний PCI слот стандарту V2.1 або вище;
- 64Mb ОЗУ (128Mb рекомендується);
- Відео карта з підтримкою дозволу 800х600х16 біт (3D-акселератор рекомендується);
- 300Mb для установки програмного забезпечення;
- Миша;
- CD-ROM привід;
Windows ® 98, Windows ® Millennium Edition
Конфігурація системного блоку:
Процесор AMD K7-1600 + Athlon XP
Материнська плата Soltek SL-75DRV5
ОЗУ DDRAM 512Mb 266Mhz
НЖМД
Системний Maxtor 20Gb IDE
Додатковий Seagate 80Gb Barracuda 4 IDE
НГМД 3,5 "/ 1.44Mb
Відео карта NVidia GeForce 4 MX440 Ti DDR 64Mb
Відео бластер MiroVideo Studio DC 10 plus
CD-ROM Drive NEC CDD-RW 7800 IDE
Перш за все базова платформа системного блоку обрана на процесорі К7 фірми Advanced Micro Devices сімейства Athlon з тактовою частотою 1400 MHz. Чому саме AMD? З цілої низки причин. На сьогоднішній день в комп'ютерній індустрії існують процесори двох фірм-розробників заслуговують особливої ​​уваги це Intel Corp. і Advanced Micro Devices Inc. (AMD). За швидкісними характеристиками процесори цих фірм практично не поступаються один одному - близько 5% на користь AMD. Проте в плані ціни різниця між платформами Intel ® Pentium 4 ® і AMD K7 Athlon з однаковою тактовою частотою досить «чутлива» для приватного користувача і становить близько 15-20% і не на користь Intel.
Материнська плата Soltek SL-75DRV5 має досить хорошими швидкісними характеристиками при не високій вартості. Ця плата використовує тип пам'яті DDRAM, внутрішня частота шини пам'яті до 300 MHz, вбудований контроллер IDE шини має два роз'єми для підключення 4-х пристроїв IDE (в цілому) і підтримує стандарт ATA 133, підтримує всі сучасні процесори сімейства AMD K7 аж до моделі 2100 +. Таким чином подальшу модернізацію АРМ можна провести шляхом заміни лише центрального процесора на більш швидкий і сучасний.
Вибір оперативної пам'яті типу DDRAM теж має під собою досить вагомі підстави - збільшення загальної продуктивності ПК на 13-15% в порівнянні з ПК з пам'яттю типу SD-RAM. Що стосується ОЗУ типу RIMM, то вона використовується тільки на платформі Intel ® Pentium 4 ® і, як показує практика, не виправдовує надій щодо збільшення загальної продуктивності ПК. У свою чергу це найдорожча на сьогоднішній день пам'ять, а в силу того, що вона не отримала широкого розповсюдження, ціни на неї знизяться ще не скоро.
Оскільки швидкість обміну інформацією з жорстким диском (НЖМД) нам дуже важлива, а ціна швидких моделей НЖМД завжди була дещо вищою від інших, виберемо один НЖМД зі швидкістю обертання шпінделя 5400 об. / хв. (Maxtor 20 Gb IDE) як системний (його швидкість не грає особливої ​​ролі), а другий НЖМД зі швидкістю обертання шпінделя 7200 об. / хв. (Seagate 80Gb Barracuda 4 IDE) - для обробки відео зображення.
Вибираючи відео карту необхідно враховувати ту обставину, що робота з відеоматеріалами буде відбуватися на великих графічних роздільній здатності і високої глибині кольору. Щоб мати такі можливості необхідно мати великий обсяг відеопам'яті і швидкісний графічний процесор (особливо в режимі 2D). Оптимальними характеристиками за ціною, швидкості і об'єму відеопам'яті є відео карти на основі графічного процесора фірми NVidia GeForce 4 MX440 Ti з типом пам'яті DDRAM і обсягом 64Mb. Виробник відео карти не особливо важливий - єдине, на що слід звернути увагу при виборі конкретної моделі це якісна промальовування ліній і загальна чіткість зображення по всьому растру екрану монітора на великих дозволах з великою частотою.
Особливо слід відзначити вибір пристрою запису CD-дисків. Ціни на дані пристрої мають досить великий діапазон (від $ 70 до $ 300). При відносно малою ціною ($ 80) CD-привід NEC CDD-RW 7800 IDE має гарні характеристики (запис CD-R 16 швидкостей, запис CD-RW 10 швидкостей, читання 40 швидкостей) і надійність.
Монітор для даної АРМ необхідно вибирати не нижче 17 "оскільки робота буде вестися на великих дозволах. Також необхідно врахувати і величину точки растра екрану. Чим вона менша, тим чіткіше і якісніше буде зображення на моніторі. Виходячи з цих міркувань, виберемо монітор фірми NEC з діагоналлю 19 "і величиною точки растра екрану 0,25 моделі FE950 Plus Flat. Особливістю цієї моделі є хороші частотні характеристики регенерації екрану (кадрової розгортки). Так на дозволі 1280х1024 пікселів максимальна частота кадрової розгортки може становити 85Гц.
Не будемо загострювати особливої ​​уваги на пристроях управління АРМ - клавіатурі і маніпуляторі «миша», оскільки зручність даних пристроїв підбирається індивідуально. Однак необхідно відзначити, що оптичні і бездротові маніпулятори найбільш практичні з точки зору довговічності і обслуговування.
2.9. Вибір програмного забезпечення
Для роботи у сфері ландшафтного проектування потрібно наступне програмне забезпечення:
- Microsoft ® Windows ® Millennium Edition;
- Microsoft Office;
- Photoshop;
- 3D Studio Max;
- Наш Сад 6.0 Омега; або інші ландшафтні програми;
- Драйвери устаткування.
В якості операційної системи (ОС) рекомендується використовувати Microsoft ® Windows ® Millennium Edition, тому що ця ОС має зручний інтерфейс, проста в управлінні і т.д.
Мінімальні системні вимоги, які пред'являються цієї ОС до ПК:
- Pentium процесор сумісний 150Mhz або вище;
- 32Mb ОЗУ або вище;
- 320Mb вільного дискового простору або більше;
- CD-ROM або DVD-ROM привід;
- Дисковод 3,5 "/ 1.44Mb;
- Миша Microsoft або сумісна;
- Відео карта і монітор VGA з підтримкою високої роздільної здатності;
- Звукова карта;
- Колонки або навушники.
Більш детальну інформацію можна знайти в Інтернет на сайті http://www.microsoft.com.
Системні вимоги, що пред'являються 3D Studio MAX R2 до ПК:
- Windows ® 2000 (рекомендується), NT або Windows ® 98;
- Процесор Intel ® - сумісний з частотою 300 MHz (рекомендується система з двома процесорами Pentium © III);
- Оперативна пам'ять 128Мб і 300Мб вільного дискового простору для файлу підкачки;
- Відео карта, що підтримує дозвіл 1024х768 і палітру кольорів 16-bit (підтримуються відеокарти з апаратним прискоренням OpenGL і Direct3D);
- CD-ROM привід.
Більш детальну інформацію можна знайти в Інтернет на сайті http://www.softline.ru.
НашСад6.0Омега
Зручний і функціональний інструмент ландшафтного дизайнера, з великими бібліотеками об'єктів і можливістю додавання користувацьких текстур, що дозволяє створювати складні ландшафтні проекти.
Стандартні вимоги до обладнання:
Для установки і роботи програми Наш Сад 6.0 Омега комп'ютер повинен мати:
- Операційна система Microsoft Windows 98, Windows ME, Windows 2000 Professional, Windows XP
- Привелегии Адміністратора (для Windows 2000 Professional або Windows XP), щоб оновлювати системні файли
- Microsoft Internet Explorer 5.01 або новіший
- Процесор Pentium III (600 MHz і вище)
- Оперативна пам'ять RAM 256 MB (128 MB для Windows 98)
- Вільне місце на жорсткому диску: 250 MB
- CD або DVD привід
- Відеокарта з 16MB текстурної пам'яті, драйвер з підтримкою OpenGL
- Монітор з встановленим режимом 800x600 16 млн. кольорів (24 або 32 біта на колір), стандартний розмір шрифту
Принтер
Програма друкує на більшості принтерів (кольорових або монохромних), підтримуваних Windows.
* Конфігурація
Іноді може знадобитися налаштування конфігурації Вашої операційної системи, BIOS і / або оновлення драйверів
Решта програмні продукти менш вимогливі до конфігурації ПК. Чому ж ми вибрали ПК з конфігурацією, багаторазово перевищує мінімальні вимоги самих потужних програм, використовуваних нами в АРМ?
Підстав для такого рішення насправді досить багато:
1. Незадовільна продуктивність ПК з більш слабкими технічними характеристиками;
2. Відсутність на комп'ютерному ринку ПК більш ранніх платформ. Розвиток науково-технічного прогресу, а як наслідок, швидка зміна поколінь ПК і витіснення більш ранніх платформ сучасними з комп'ютерного ринку.
2.9. Встановлення та налаштування АРМ
Підключення пристроїв не складає особливих труднощів, оскільки кожен рознім відрізняється кількістю контактів, габаритами або відповідною частиною. Відповідно під'єднання роз'ємів проводиться до відповідних відповідним частинам цих роз'ємів.
Особливу увагу слід приділити вимогам техніки безпеки і правил експлуатації електричних приладів. Зокрема установку АРМ слід проводити не менш ніж в 1,5 метрах від опалювальних приладів і мереж водопостачання, опалення та каналізації. Роз'єм розетки повинен містити контакт заземлення. Експлуатація АРМ дозволяється при відносній вологості повітря не більше 80%.
Слід також розташовувати монітор комп'ютера таким чином, щоб на його кінескоп не потрапляли прямі сонячні промені, оскільки вони згубно впливають на маску кінескопа, на якій нанесений люмінофор. Однак, розташування монітора перед вікном теж не бажано, оскільки яскраве світло, що падає з вікна, неминуче буде призводити до швидкого стомлення очей користувача АРМ, і як наслідок, до погіршення зору.
Конфігурування ПК зводиться до налаштування BIOS, установці ОС і драйверів обладнання, а також використовуваних програм.
Налаштування BIOS зводиться до підбору параметрів роботи оперативної пам'яті таким чином, щоб ПК працював максимально швидко і, в той же час, стійко. Необхідно також включити кешування BIOS відеокарти й системної (материнської) плати в оперативну пам'ять ПК. Більшість BIOS мають вбудовану систему Plug and Play, але її робота часто призводить до конфліктів з ОС де існує своя аналогічна система. Виходячи з міркувань максимальної стійкості роботи ПК, систему Plug and Play BIOS слід відключити. Особливо слід відзначити одну особливість роботи менеджерів харчування BIOS (ACPI) і ОС на деяких чіпсетах (наприклад, VIA 693A). При одночасній роботі цих двох менеджерів можуть виникати проблеми при вимиканні харчування у ПК (система просто «зависає»). Нормальної роботи, в цьому випадку, можна добитися шляхом підбору режимів менеджера харчування BIOS (як правило його відключають повністю). Слід також перевірити коректну роботу сплячого режиму ОС.
При виборі ОС Microsoft ® Windows Millennium Edition, настройка і конфігурація завантажувальних файлів (типу autoexec.bat і config.sys) не потрібно через їх відсутність. Однак для найбільшої швидкодії системи слід звернути увагу на налаштування пристроїв IDE. Підключення жорстких дисків і пристроїв CD-ROM/CD-RW/DVD слід проводити на різні шини IDE. Цим ми забезпечимо найбільшу продуктивність дискової системи і уникнемо конфлікту на апаратному рівні між цими пристроями. У властивостях пристроїв IDE необхідно встановити прапорець в опції "DMA" (тобто прямий доступ до пам'яті або Direct Memory Access).
Таким чином, можна отримати АРМ з хорошою продуктивністю, яка дозволить використовувати його за призначенням.

3.Методіка моделювання АРМ
3.1.Моделірованіе інформаційних систем
Зараз, коли для реалізації ідеї розподіленого управління знадобилося створення для кожного рівня управління і кожної предметної області автоматизованих робочих місць на базі професійних персональних комп'ютерів, необхідна підтримка прийняття рішень для створення АРМ.
Продуктивність АРМ визначається вибором технічних і програмних засобів. Підтримка прийняття рішень на базі використання інформаційних комп'ютерних систем управління (ІС) призначена для забезпечення працівників фірми різного роду даними, інформацією і знаннями, які полегшують прийняття ним ефективних рішень. У структурі підтримки при цьому виділяються три складові: інформаційна - для забезпечення користувача необхідними даними, модельна - для забезпечення користувача аналітичними даними про взаємозв'язки у досліджуваній економічній системі та можливе її поведінки в майбутньому і, нарешті, експертна, покликана забезпечити користувача правилами і знаннями формування дедуктивного виведення та експертного аналізу для вибору ефективного методу розв'язання задачі.
Розглядаючи функціональне призначення складових компонентів підтримки, слід зазначити, що складова інформаційної підтримки передбачає безперервне оперативне інформаційне забезпечення процесів управління та прийняття рішень. Основною функцією цієї компоненти є формування у користувача деякого інформаційного образу проблемної ситуації. При цьому інформація відбирається як з власної інформаційної бази, так і з інших інформаційних джерел. Ступінь адекватності формованого образу в чималому ступені залежить як від якості використовуваних даних, так і від процедур формування інформаційного фонду. Функції інформаційної підтримки зводяться до забезпечення користувача первинними даними.
Іноді виявляється, що даних, представлених користувачеві по лінії інформаційної підтримки, недостатньо для побудови та оцінки альтернатив приймає рішення. Тут настає чергу звернутися до допомоги модельної підтримки (моделювання). На основі модельної підтримки користувач може отримати відсутню йому для прийняття рішення інформацію шляхом встановлення діалогу з моделлю в процесі її дослідження.
У ряді випадків може виникнути ситуація, коли наявних в інформаційному фонді системи даних не вистачає для побудови моделі рішення, або дана інформація є нечіткою, в такому випадку запускається система експертної підтримки для генерації та оцінки можливих альтернатив.
3.2. Особливості комп'ютерного моделювання
У комп'ютерних інформаційних системах (ІС) виділяють три види підтримки прийняття рішень:
· Інформаційну;
· Модельну;
· Експертну.
Сутність кожного з них розглянута в попередньому пункті. Даний розділ присвячений розгляду питань, пов'язаних тільки з модельною підтримкою, тобто з моделюванням.
Розглянуті в роботі кількісні моделі, використовуючи математичну інтерпретацію проблеми, за допомогою певних алгоритмів сприяють знаходженню інформації, корисної для прийняття правильних рішень.
Модель являє собою деяке спрощення проблеми, за якою має бути прийнято рішення. Таке спрощення досягається введенням у розгляд тільки найбільш істотних міркувань та виключенням з нього другорядних моментів.
Таким чином, перший крок у побудові моделі полягає в тому, щоб виявити фактори або перемінні, які найбільш важливі.
Модель являє собою і визначає структуру відносин між змінними. Визначення цієї структури являє собою другий крок побудови моделі. Деякі види відносин між змінними представляють собою прості обчислювальні дії, інші - залежать від фізичних параметрів.
Зазвичай, коли працюють над проблемою, використовувані моделі ускладнюються (робляться більш деталізованими) у міру того, як все глибше вникають в досліджувану область. Спроба відразу почати з високодеталізованих моделі в більшості випадків виявляється невдалою, тому прийом поліпшення первинної моделі є більш перспективним.
Побудова моделі - ітеративний процес. Зазвичай починають з порівняно простий моделі і потім, у міру того, як розуміння досліджуваного процесу прояснюється, прагнуть поліпшити модель, зробити її більш точною і деталізованою. Можна виділити основні кроки побудови моделі:
1.Формуліровка розв'язуваної проблеми.
2.Характеристика зовнішніх факторів.
3.Введеніе ряду змінних.
4.Построеніе моделі (залежностей, що пов'язують введені змінні).
5.Решеніе побудованої моделі.
6.Ісследованія отриманого рішення.
У багатьох відносинах формулювання проблеми може з'явитися найбільш важким кроком даної роботи. Сформулювавши вирішувану проблему, можна перейти до поділу параметрів на ті, які складають її внутрішню сутність і повинні бути математично промодельовані, і ті, які відносяться до зовнішніх факторів.
Роблячи вплив на внутрішні параметри розв'язуваної проблеми, ми вважаємо, що зовнішні чинники є неконтрольованими. Мета прийнятих рішень - контролювати лише внутрішні параметри.
Вихідна модель може виявитися, а може і не виявитися задовільною. Єдиний спосіб перевірити це полягає в тому, щоб спробувати використовувати модель для передбачення ситуації, яка може виникнути при певних умовах, що задаються вхідними змінними. Тут настає найбільш відповідальний момент - необхідно вирішити, чи відображає модель «реальний світ» і чи відповідає вона встановленим цілям моделювання, якщо немає, то в модель вносяться зміни, і процес повторюється.
Після огляду апаратних і програмних засобів і вибору методу моделювання можна приступити до побудови АРМ з показниками продуктивності не гірше заданих і з мінімальними фінансовими витратами на придбання технічних і програмних засобів.
3.3.Основние допущення і обмеження при моделюванні.
Вибираючи конфігурацію АРМ для ландшафтного проектування можна вибирати її виходячи з технічних вимог, що пред'являються до даного АРМ, але чи буде ця конфігурація оптимальною з точки зору вартості можна визначити за допомогою наступної методики.
Введемо показник П, що характеризує продуктивність АРМ, причому максимальне значення Пmax приймається для компонентів, що мають кращі відповідні характеристики за оцінками експертів. Нехай По, є гранично допустиме значення показника П, для АРМ ландшафтного проектування, (тобто необхідно запроектувати таке АРМ в якому П ≥ По, а витрати на придбання технічних і програмних засобів, на монтаж обладнання, на встановлення та налаштування програмного забезпечення будуть мінімальні).
Будемо вважати що, загальні витрати на створення АРМ складаються з витрат на апаратне забезпечення куди входять витрати на покупку комплектуючих базової конфігурації системного блоку, а також на купівлю периферійного обладнання: монітора, принтера, сканера, плоттера (подібний вибір обумовлений тим, що присутність цих пристроїв в даному АРМ обов'язково, саме ці підсистеми мають першорядне значення у виборі апаратної конфігурації); і витрат на покупку програмного забезпечення. Витрати на програмне забезпечення АРМ складаються з витрат на купівлю операційної системи і витрат на купівлю спеціального програмного забезпечення.
З = ЗСБ + Зм + Зпр + ЗСК + ЗПЛ + о с + Зспо, (1)
де
ЗСБ-витрати на покупку системного блоку;
Зм-витрати на покупку монітора;
Зпр-витрати на купівлю принтера;
ЗСК-витрати на покупку сканера;
ЗПЛ - витрати на покупку плоттера;
Зос - витрати на покупку операційної системи;
Зспо - витрати на купівлю спеціального програмного забезпечення.
Формула витрат являє собою суму, яку переслідуючи різні цілі (в залежності від вимог що пред'являються до обладнання) можна зменшувати і збільшувати.
Таким чином була отримана цільова функція, яку необхідно мінімізувати, оскільки необхідно щоб витрати на створення АРМ були мінімальні.
3.4. Показники надійності та продуктивності обладнання та ПЗ
Показник продуктивності є лінійною функцією витрат (тобто чим вища ціна тим вища продуктивність обладнання, що купується) тоді:
Прс = К1 * ЗСБ
Пм = К2 * Зм
Ппр = К3 * Зпр
ПСК = К4 * ЗСК
ППЛ = К5 * ЗПЛ
Пос = К6 * ЗПО
Пспо = К7 * Зспо, (2)
де
ПСБ - показник продуктивності системного блоку;
Пм - показник продуктивності монітора;
Ппр - показник продуктивності принтера;
ПСК - показник продуктивності сканера;
ППЛ - показник продуктивності плоттера;
Пос - показник продуктивності операційної системи АРМ.
Пспо - показник продуктивності спеціального програмного забезпечення АРМ.
Коефіцієнти К1-К7 є нормувальні коефіцієнтами і визначають споживчу ефективність обладнання АРМ, ПЗ (тобто показують взаємозв'язок між вартістю обладнання та показниками продуктивності: ПСБ, ПМ, Ппр, ПСК, ППЛ, ППО). Для розрахунку коефіцієнтів необхідно отримати значення показників продуктивності устаткування, а також цін на це обладнання на базі опублікованих даних та експертних оцінок різних типів обладнання, ПЗ та занести ці значення в таблицю (див. таблиця 3.1.).
Таблиця 3.1.
ПСБ
Y1
Y2
Y3
Y4
ціна
X1
X2
X3
X4
Залежність між ціною і показником продуктивності лінійна, значить Y (ПСБ) = к * X (ціна) + b, але таких прямих можна побудувати не одну, отже необхідно вибрати оптимальну. Оптимальною буде та, у якої сума квадратів відхилень (Sd 2) буде мінімальна, а значить необхідно провести апроксимуючу пряму. Спираючись на рівняння (2), отримаємо, що значення коефіцієнтів якості одно котангенс кута нахилу апроксимуючої прямої до прямої показників продуктивності або надійності устаткування.
Рівняння 2-це обмеження для цільової функції, отриманої раніше, необхідна математична постановка задачі.
3.5. Математична постановка задачі оптимізації АРМ
Як сказано на початку цього розділу, необхідно мінімізувати цільову функцію витрат
Y = (ЗСБ + Зм + Зпр + ЗСК + ЗПЛ + о с + Зспо) min (3)
при наступних обмеженнях:
За ≤ К1 * ЗСБ ≤ 100
За ≤ К2 * Зм ≤ 100
За ≤ К3 * Зпр ≤ 100
За ≤ К4 * ЗСК ≤ 100
За ≤ К5 * ЗПЛ ≤ 100
За ≤ К6 * ЗПО ≤ 100
За ≤ К7 * ЗПО ≤ 100 (4)
ЗСБ> 0, Зм> 0, Зпр> 0, ЗСК> 0, ЗПЛ> 0, о с> 0, Зспо> 0. (5)
Вирази (2) - (4) представляють собою класичну задачу лінійного програмування.
В якості вхідних даних задаються По.
3.7.Расчет нормувальних коефіцієнтів для автоматизованого робочого місця (К1 - К7).
Розрахунок нормувального коефіцієнта для системного блоку комп'ютера.
Конфігурація комплектуючих системного блоку АРМ оцінюється за такими параметрами:
1 Тактова частота процесора Ггц;
2 Тактова частота шини МГц;
3 Обсяг оперативної пам'яті Мгбайт;
4 Обсяг вінчестера Гбайт;
5 Швидкодія вінчестера.
Для визначення показників продуктивності необхідно розглянути різні конфігурації на основі процесорів різних марок їх параметри в таблиці 3.2.
Табліца3.2.

Тактова частота процесора, ГГц
Тактова частота шини, МГц
Обсяг ВП, Мб
Обсяг вінчестера, Гб
Швидкодія вінчестера
Ціна, $
1
Duron 700
133
1 x 128 DIMM
20
7200
175
2
Duron 1200
133
1 x 256 DDR
40
7200
222
3
Duron 1600
133
1 x 256 DDR
40
7200
258
4
Duron 1800
233
1 x 256 DDR
80
7200
306
5
Athlon XP1 1700 +
233
1 x 128 DIMM
20
7200
229
6
Athlon XP1 1800 +
333
1 x 128 DIMM
40
7200
296
7
Athlon XP1 2400 +
333
512 DDR
80
7200
320
8
Celeron 433
133
1 x 64 DIMM
10
5400
89
9
Celeron 633
133
1 x 128 DIMM
10
7200
145
10
Celeron 1000
233
1 x 128 DIMM
10
7200
159
11
Celeron 1700
333
1 x 256 DDR
40
7200
254
12
Celeron 1700
333
1 x 256 DDR
80
7200
283
13
Celeron 2000
333
1 x 256 DDR
120
7200
296
14
Celeron 2400
333
1 x 256 DDR
80
7200
336
15
Celeron 2400
333
1 x 512 DDR
120
7200
490
16
P4-1800
533
1 x 256 DDR
40
7200
367
17
P4-1800
533
1 x 256 DDR
120
7200
395
18
P4-2000
533
1 x 128 DDR
40
7200
318
19
P4-2400
800
1 x 512 DDR
80
7200
510
Аналіз вмісту таблиці показав, що однією з кращих (серед оцінюваних) був визнаний комп'ютер № 19 (P4-2400), його показники продуктивності Пmax приймемо за 100%; інші комп'ютери у порівнянні з цим отримали наступні показники продуктивності (табл.3.3.):
\ S Таблиця 3.3.

Тактова частота процесора, ГГц
Прс
%
1
Duron 700
30
2
Duron 1200
45
3
Duron 1600
55
4
Duron 1800
65
5
Athlon XP1 1700 +
75
6
Athlon XP1 1800 +
60
7
Athlon XP1 2400 +
95
8
Celeron 433
20
9
Celeron 633
30
10
Celeron 1000
40
11
Celeron 1700
50
12
Celeron 1700
55
13
Celeron 2000
60
14
Celeron 2400
60
15
Celeron 2400
70
16
P4-1800
90
17
P4-1800
92
18
P4-2000
95
Маючи значення показників продуктивності комп'ютера, можна побудувати графік залежності цих показників від вартості комп'ютерів рис. 3.1.
\ S
\ S
Рис. 3.1.
Після побудови точок залежності показника продуктивності комп'ютера від їх вартості можемо визначити котангенс кута нахилу апроксимуючої прямої.
сtg (α) = К1 = 0,26
Аналогічно розраховуються нормувальні коефіцієнти для принтерів, сканерів, плотерів та програмного забезпечення.
Розрахунок нормувального коефіцієнта для моніторів.
Показник продуктивності (ПМ) монітора оцінюється за такими параметрами:
1. Діагональ монітора
2. Частота регенерації
3. Дозвіл
Необхідно скласти таблицю за пропозицією моніторів наявних на ринку таблиця 3.4
таблиця 3.4
Т
N
Діагональ
Модель
Характеристики
Ціна
1
17
LG T710BH
Flatron, 50-160Hz, 1280Ч1024/66Hz
$ 14
12
17
LG F720P
0.24, 1280Ч1024/85Hz, щілинна маска
$ 17
3 січня
17
Samsung SyncMaster
793MB
0.2, 1024Ч768/85Hz, тіньова маска
$ 14
1 квітня
17
Samsung SyncMaster
793DF
0.2, 1024Ч768/85Hz, тіньова маска
$ 13
1 травня
17
Samsung SyncMaster
793DF
0.2, 50-160Hz, 1280Ч1024
$ 13
1 червня
17
Samsung SyncMaster
795DF
0.2, 1280Ч1024/75Hz, тіньова маска
$ 14
7
17
Samsung SyncMaster
795DF
0.2, 1600Ч1200, 50-160Hz
$ 15
8
8
17
Samsung SyncMaster
797DF
0.2, 1280Ч1024/85Hz, тіньова маска
$ 17
89
17
IIYAMA HF703UT
0.25, Flat, 1600Ч1200/72Hz, 430кд/м2
$ 19
110
17
IIYAMA HF703UT E
0.25, 1280Ч1024/85Hz, тіньова маска
$ 18
11
19
LG F920B
0.24, 1280Ч1024/85Hz
$ 29
112
19
MitsubishiDiamond
Plus 93SB
0.25-0.27, Diamondtron,
1792Ч1344/68 Hz
$ 33
113
19
Samsung SyncMaster
959NF
0.25, 1920Ч1440/73Hz,
MitsubishiDiamondtron
$ 30
114
19
Samsung SyncMaster
997DF
0.2, 1280Ч1024/85Hz, тіньова маска
$ 237
115
19
IIYAMA HM903DT
0.24, 1280Ч1024/100Hz, апертурная решітка
$ 472
116
19
MitsubishiDiamond
Pro 930
0.24,1920 Ч1440/73Hz NI,
SuperBrightDiamondtron
$ 505
Серед даних представлених в таблиці монітор під № 16 кращий, його показники продуктивності приймемо за 100%, решта монітори в порівнянні з цим отримали наступні показники продуктивності:

Модель
Пм,%
1
LG T710BH
42
2
LG F720P
45
3
Samsung SyncMaster
793MB
40
4
Samsung SyncMaster
793DF
40
5
Samsung SyncMaster
793DF
45
6
Samsung SyncMaster
795DF
50
7
Samsung SyncMaster
795DF
52
8
Samsung SyncMaster
797DF
50
9
IIYAMA HF703UT
55
10
IIYAMA HF703UT E
50
11
LG F920B
70
12
MitsubishiDiamond
Plus 93SB
85
3 січня
Samsung SyncMaster
959NF
85
1 квітня
Samsung SyncMaster
997DF
70
1 травня
IIYAMA HM903DT
85
1 червня
MitsubishiDiamond
Pro 930
100
Маючи значення показників продуктивності монітора, можемо побудувати графік залежності цих показників від вартості моніторів.
\ S  

                                                         Рис.3.2
Після побудови точок залежності показника продуктивності монітора від його вартості можна визначити котангенс кута нахилу апроксимуючої прямої.
з tg (α) = К2 = 0,174
Розрахунок нормувального коефіцієнта для принтера.
Для цього необхідно скласти таблицю за пропозицією принтерів наявних ринку таблиця 3.4, аналіз проведемо на основі ринку лазерних принтерів.
                                                                Табліца3.4

Модель
Характеристики
Ціна, $
Ппр,%
1
Brother HL-5150D
600Ч1200, 16 (144) Mb, LPT/USB2.0, 20ppm
329
40
2
Epson AcuLaser C4100
1200dpi, 24ppm
1171
40
3
Canon LBP-1120
600Ч600, 10ppm
161
30
4
HP LaserJet 1012
600Ч600dpi, 14ppm
183
30
5
HP LaserJet 1015
600Ч600dpi, 15ppm, 16Mb
232
35
6
HP LaserJet 1320
1200dpi, 21ppm, 16Mb
317
40
7
HP LaserJet 2410
1200dpi, 28ppm, 32Mb
545
45
8
HP LaserJet 2550N
600dpi, 19ppm, 64Mb
715
50
9
HP LaserJet 4250
1200dpi, 43ppm, 48Mb
1030
65
10
HP LaserJet 4250TN
1200dpi, 43ppm, 64Mb
1528
68
11
HP LaserJet 4250DTN
1200dpi, 43ppm, 80Mb
1799
75
12
HP LaserJet 4350
1200dpi, 52ppm, 64Mb
1 410
70
13
HP LaserJet 4350DTNSL
1200dpi, 52ppm, 96Mb
2900
100
14
HP LaserJet4650N
600dpi, 22ppm, 128Mb
2040
90
15
Samsung ML-1210
600Ч600dpi, 12ppm, 8Mb
161
30
16
Samsung ML-1520
660dpi, 15ppm, 8Mb
137
20
17
Samsung ML-1750
600Ч1200dpi, 16ppm, 64Mb
197
35
18
Xerox Phaser 3116
1200dpi, 15ppm, 8Mb
164
30
19
Xerox Phaser 3130
1200dpi, 16ppm, 32Mb
192
35
\ S
Рис.3.3
Після побудови точок залежності показника продуктивності принтера від його вартості можемо визначити котангенс кута нахилу апроксимуючої прямої
сtg (α) = К3 = 0, 029
Розрахунок нормувального коефіцієнта для сканерів.
Для цього необхідно скласти таблицю за пропозицією сканерів, наявних ринку табліца3.5.
Табліца3.5.

Модель
Характеристика
Ціна, $
ПСК,%
1
BENQ 5000U


A4, USB1.1, 1200х2400 dpi
48
15
2
Canon CanoScan 4200F


A4, USB2.0, 3200х6400 dpi, слайд-модуль
139
30
3
Canon CanoScan LiDE 20


A4, USB2.0, 600х1200 dpi
62
20
4
Canon CanoScan LiDE 35


A4, USB2.0, 1200х2400 dpi
79
20
5
Canon CanoScan LiDE 80


A4, USB2.0, 2400х4800 dpi
153
30
6
Epson Perfection 1270


A4, USB2.0, 1200х2400 dpi
77
20
7
Epson Perfection 2480 Photo


A4, USB2.0, 2400x4800 dpi, слайд-модуль
118
25
8
Epson Perfection 2580 Photo


A4, USB2.0, 2400x4800 dpi, слайд-модуль
142
30
9
Epson Perfection 3170 Photo


A4, USB2.0, 3200x6400 dpi, слайд-модуль
223
45
10
Epson Perfection 4180 Photo


A4, USB2.0, 4800x9600 dpi, слайд-модуль
284
50
11
Epson Perfection 4870 Photo


A4, USB2.0 + IEEE1394, 4800х9600 dpi, слайд-модуль
420
65
12
Epson Perfection 4990 Photo


A4, USB2.0 + IEEE1394, 4800х9600 dpi, слайд-модуль
498
70
13
HP ScanJet 2400


Q3841A, A4, USB2.0, 1200х1200 dpi
76
20
14
HP ScanJet 3770


L1915A, A4, USB2.0, 1200х2400 dpi, слайд-модуль
102
25
15
HP ScanJet 4070


L1920A, A4, USB2.0, 2400х2400 dpi, слайд-модуль
148
30
16
HP ScanJet 5590P


L1912A, A4, USB2.0, 2400х2400 dpi, слайд-модуль
225
45
17
HP ScanJet 8250


C9932C, A4, USB2.0, 4800х4800 dpi, слайд-модуль, ADF
1022
100
18
Mustek ScanExdivss 1248 UB Plus


A4, USB1.1, 600х1200 dpi
38
15
19
Mustek Bear Paw 2400 CU


A4, USB1.1, 1200х2400 dpi
48
15
20
Mustek Bear Paw 2448 CU Pro


A4, USB2.0, 1200x2400 dpi
57
20
Серед даних представлених в таблиці сканер під № 17 кращий, його показник продуктивності приймемо за 100%; інші моделі сканерів в порівнянні з цим отримали відповідні показники продуктивності. За тим можемо побудувати графік залежності цих показників від вартості сканерів та визначити котангенс кута нахилу апроксимуючої прямої.
\ S
Рис.3.4
сtg (α) = К4 = 0,09981
Розрахунок нормувального коефіцієнта для плотерів.
Для цього необхідно скласти таблицю за пропозицією плотерів, наявних на ринку, табліца3.6.

Табліца3.6.

Модель
Характеристика
Ціна, $
ПСК,%
1
HP DesignJet 130


А1, 2400Ч1200dpi, 64Mb
1545
70
2
HP DesignJet 130NR
А1, 2400Ч1200dpi, 64Mb, USB
2180
80
3
HP DesignJet 430
А1, 600dpi, 36Mb
1425
90
4
HP DesignJet 500
А0, 1200Ч600dpi, 160Mb
3580
50
5
HP DesignJet 500
А1, 1200Ч600dpi, 160Mb
2295
100
\ S
Рис.3.5
сtg (α) = К5 = 0,021
Розрахунок нормувальних коефіцієнтів якості програмного забезпечення АРМ.
Витрати на програмне забезпечення АРМ складаються з витрат на купівлю операційної системи і витрат на купівлю спеціального програмного забезпечення.
Показник продуктивності програмного забезпечення (ППО) показує поширеність даного продукту на ринку програмних засобів і стійкість до можливих збоїв обладнання робочих станцій.
Порівнявши 4-х операційних системи (табл.3.7), можна з'ясувати, що найпоширенішою і стійкою серед представлених є система MS Windows XP Professional, її показники і приймемо за 100%; інші показники розраховані щодо кращої і представлені в таблиці (табл. 3.6.) .
Вартість операційних систем та їх показники.
Таблиця 3.7.
№ п.п.
Операційна система
Ціна. $
Ппофс,
%
1
MS Windows XP Professional
150
100
2.
ALT-Linux Master 2.2
50
40
3.
Windows 98
70
70
4.
HP-UX11i
60
40

Після отримання показників продуктивності всіх аналізованих операційних систем, можна побудувати графік залежності цих показників від ціни на ці системи рис.3.5.
\ S
Рис.3.5.
Після побудови точок, можна провести апроксимуючу пряму і знайти сtg (α) = К6 = 0,67
Порівнявши спеціальне програмне забезпечення для ландшафтного проектування, наявного на ринку, можна зробити висновок, що оптимальне співвідношення простота використання / кінцевий результат дають програми: "Sierra Land 3D", "Наш Сад pro" і "Punch! 3D".
Цей показник будемо називати продуктивністю, прийнявши продуктивність "Sierra Land 3D" за 100%. Значення показників продуктивності інших програмних продуктів наведені в таблиці.

Табліца3.8

Програмні продукти:
Ціна
Пспо,%
1
3D STUDIO VIZ
2300
70
2
3D Max 3.0 + 3D VIZ 3.1
4300
70
3
"Наш сад 3D Prо"
100
90
4
Archi Cad 7.0
2000
50
5
Sierra Land 3D
3000
100
6
Punch! 3D
2800
90
За даними таблиці, можемо побудувати графік залежності продуктивності від ціни і знайти сtg (α) = К7 = 0,27
\ S
Рис.3.6
Були визначені коефіцієнти К1 = 0,26; К2 = 0,174; К3 = 0,029; К4 = 0,01; К5 = 0,02; К6 = 0,67; К7 = 0,27.
3.8. Рішення задачі лінійного програмування
Нехай вхідний значення
За = 60%
Отримавши всі необхідні коефіцієнти, можна підставити їх в цільову функцію і рівняння обмежень:
К1 = 0,26; К2 = 0,174; К3 = 0,029; К4 = 0,01; К5 = 0,02; К6 = 0,67; К7 = 0,27.
Цільова функція:
Y = (ЗСБ + Зм + Зпр + ЗСК + ЗПЛ + о с + Зспо) → min

при наступних обмеженнях:
60 ≤ К1 * ЗСБ ≤ 100
60 ≤ К2 * Зм ≤ 100
60 ≤ К3 * Зпр ≤ 100
60 ≤ К4 * ЗСК ≤ 100
60 ≤ К5 * ЗПЛ ≤ 100
60 ≤ К6 * ЗПО ≤ 100
60 ≤ К7 * ЗПО ≤ 100
ЗСБ> 0, Зм> 0, Зпр> 0, ЗСК> 0, ЗПЛ> 0, о с> 0, Зспо> 0.
Подальше рішення задачі відбувається в електронній таблиці Excel, і здійснюється програмою ПОШУК РІШЕННЯ (меню СЕРВІС), яка дозволяє вирішувати складні лінійні задачі лінійного програмування з багатьма змінними й обмеженнями.
Після того, як визначено завдання та обрано команда виконати, програма змінить значення змінних і виконає необхідні обчислення, а потім, грунтуючись на отриманих результатах, буде повторювати цю процедуру до тих пір, поки не отримає рішення, що задовольняє умові завдання.
Таким чином, можна отримати значення витрат на покупку компонентів і програмного забезпечення АРМ.

Висновок
У дипломній роботі обгрунтовано необхідність автоматизації робочого місця для ландшафтного проектування.
Розроблена та запропонована модель спеціалізованого АРМ задовольняє вимогам для вирішення завдань в ході проектування ландшафту.
Показано, що основна проблема при проектуванні - це зменшення витрат на закупівлю обладнання та програмного забезпечення, при максимальних значеннях продуктивності цього обладнання і ПЗ. Це завдання зводиться до оптимізаційної.
У роботі визначені обмеження і цільова функція, а рішення задачі відбувається в електронній таблиці Excel.

література
1. І. П. Норенков, Основи автоматизованого проектування, Москва, Видавництво МГТУ, 2000,
2. А. С. Летінен, О.С. Летінен, Комп'ютерна графіка в ландшафтному проектуванні, Москва, 2003,
3. В. А. Артамонов, Архітектурна композиція садів і парків, Москва, 1980,
4. Б. Я. Цількер, Організація ЕОМ і систем, СПб, 2004,
5. А. М. Заєць, Інформаційні системи, методичні рекомендації з дипломного проектування, Сиктивкар, 2002,
6. Т. П. Барановська, В. І. Лойко, Архітектура комп'ютерних систем і мереж, Москва, 2003,
7. С. В. Гуров, Моделювання систем, Сиктивкар, 2003,
8. В. Л. Черних, Інформаційні технології в лісовому господарстві, Йошкар-Ола, 1995,
9. В. Л. Черних, Автоматизовані системи в лісовому господарстві, Йошкар-Ола, 2000,
10. Панфілов, А. М. Заєць, Архітектура ЕОМ, 2002
11. А. Жуков, Ландшафтна архітектура, стаття, СофтКомпас, 2004.
http://www.landshaft.ru/article
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Диплом
451.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка автоматизованого робочого місця бухгалтера
Проектування автоматизованого робочого місця оператора нефтеслівной залізничної естакади
Розробка рекомендацій для безпечного розміщення робочого місця
Створення автоматизованого робочого місця технолога станції
Аналіз розробки етапів створення автоматизованого робочого місця
Проектування робочого місця
Розробка стандарту робочого місця
Розробка системи автоматизованого електронного документообігу для підприємства
Розробка робочого зошита з інформатики для учнів 5-х класів
© Усі права захищені
написати до нас