Розробка проекту ділянки діагностики з розробкою технології діагностики автомобіля ГАЗ 3507

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення
Транспорт у сільському господарстві має велике значення, для своєчасності виконання транспортних робіт, для забезпечення безперервності технологічних операцій, проведення їх у стислі терміни, з найменшими втратами.
Затримка в проведенні транспортних робіт викликає простої агрегатів, загибель продукції або зниження її якості, порушення ритму виробництва.
Тому все зростаюче значення транспорту в сільському господарстві вимагає максимального використання його можливостей шляхом ретельного планування роботи, організації технічного обслуговування, оперативного управління широкого впровадження комплексної механізації вантажно-розвантажувальних операцій, покращення рухомого складу.
Особливістю проведення транспортних робіт у сільському господарстві залишається їх сезонність, велика нерівномірність вантажоперевезень по місяцях року, залежність від стану доріг і погодних умов.
У сфері виробництва сільськогосподарської продукції зайнята велика кількість машин і обладнання, експлуатація яких супроводжується процесами природного зношування і погіршенням техніко-економічних показників. Ефективне використання машинно-тракторного парку в значній мірі залежить від рівня організації технічного сервісу. Гармонійний розвиток всіх складових технічного сервісу створює вигідні умови для виробничої діяльності всіх його учасників: виробників машин, їх споживачів і посередників.
У реалізації завдань, які вирішує сільськогосподарське виробництво, важливе значення мають підвищення технічної готовності сільськогосподарської техніки, ефективність її використання, забезпечення схоронності, скорочення витрат коштів на підтримку в працездатному і справному стані. Це вимагає безперервного розвитку та вдосконалення ремонтно-обслуговуючої бази всіх рівнів, яка повинна забезпечити створення ринку послуг і протидіяти монополізму в сфері технічного сервісу.
При проведенні технічного обслуговування і ремонту машин, важлива роль у підвищенні технічної готовності сільськогосподарської техніки належить ремонтно-обслуговуючої базі господарств та районним підприємствам технічного сервісу.
Для забезпечення більш ефективного використання сучасної сільськогосподарської техніки, її працездатного і справного стану необхідно підвищувати як науковий, так технічний рівень технічних працівників. Механік аграрного сектора, використовуючи науково-технічні розробки, може успішно вирішувати поставлені завдання та сприяти підйому економіки господарств.
Метою курсового проекту є проектування ділянки технічної діагностики Д-1 в умовах СТО з розробкою операцій ремонту деталей машин на даній ділянці.
Завданнями курсового проекту є: розрахунок кількості ТО і ремонтів машин; розрахунок трудомісткості та річного обсягу ремонтно-обслуговуючих робіт; розподіл обсягу робіт між РПБ та районної РПБ; визначення технологічних операцій, що виконуються на дільниці проекту; розрахунок трудомісткості ремонту ТО, для ділянки проекту; розрахунок режиму роботи господарства і річних фондів часу; розрахунок кількості виробничих робітників на ділянці проекту, розподіл виконавців за спеціальністю та кваліфікації; підбір і розрахунок кількості технологічного обладнання і оснастки на ділянці проекту; розрахунок кількості постів ТО і ТР та діагностики; розрахунок виробничих площ ділянки проекту; планування ділянки проекту.

Зміст
Введення
1. Характеристика ділянки проекту
2. Розрахунково-технологічна частина
2.1 Розрахунок кількості ТО і ремонтів машин
2.2 Трудомісткість і річний обсяг ремонтно-обслуговуючих робіт
2.3 Розподіл обсягу робіт між РПБ та районної РОБ
2.4 Технологічні операції, що виконуються на ділянці проекту
2.5 Розрахунок трудомісткості ремонту ТО, для ділянки проекту
3. Організаційна частина
3.1 Режим роботи господарства та річні фонди часу
3.2 Розрахунок кількості виробничих робітників на ділянці проекту, розподіл виконавців за фахом і кваліфікації
3.3 Підбір і розрахунок кількості технологічного обладнання і оснастки на ділянці проекту
3.4 Розрахунок виробничих площ ділянки проекту
4. Технологічна карта
5. Техніка безпеки
Висновок
Список літератури

1. Характеристика ділянки проекту
Ділянка технічної діагностики розташований в СТО і призначений для виконання діагностичних (оглядових) робіт. Господарство розташоване в помірно-теплому, вологому кліматі з високою агресивністю навколишнього середовища і автомобілі експлуатуються в третій категорії.
В СТО є трактори, автомобілі: базові, самоскиди та комбайни: зернозбиральні, спеціальні. Трактори К-701 в кількості 13 одиниць, з плановою річний напрацюванням 850 мото-год; Т-150К-22 одиниць, з плановою річний напрацюванням 1040 мото-год; МТЗ-80-42 одиниці, з плановою річний напрацюванням 1030 мото-год; МТЗ-1221-26 одиниці, з плановою річний напрацюванням 1105 мото-год .. Ці трактори виконують різні с / г роботи. Автомобілі ЗІЛ-431410 в кількості 33 одиниць, з річним пробігом 40 тис. км; УАЗ-451-12 одиниць, з річним пробігом 30 тис. км; ГАЗ-3507-30 одиниць, з річним пробігом 46 тис. км; КаМАЗ-5320 -23 одиниці, з річним пробігом 51 тис.км. дані автомобілі роблять перевезення різних вантажів. При збиранні врожаю та заготівлі кормів використовують комбайни: ДОН-1500 в кількості 15 одиниць, з плановою річний напрацюванням 140 мото-год; КЗС-10-14 одиниці, з плановою річний напрацюванням 144 мото-год,; КЗР-10-19 одиниць, з плановою річний напрацюванням 160 мото-год; КСК-100-33 одиниця, з плановою річний напрацюванням 265 мото-год.

2. Розрахунково-технологічна частина
2.1 Розрахунок кількості ТО і ремонтів машин
Планування капітального ремонту. Кількість капітальних ремонтів тракторів N Kp розраховуємо за формулою:
N Kp = N М η про η з η в, (2.1)
де N М - кількість машин цієї марки;
η о - річний коефіцієнт охоплення капітальним ремонтом машин цієї марки (приймаємо з таблиці 2.1 Методичних вказівок);
η з - зональний поправочний коефіцієнт до річного коефіцієнту охоплення капітальним ремонтом машин (для умов Республіки Білорусь по тракторах рекомендується приймати );
η в - поправочний коефіцієнт до річного коефіцієнту охоплення капітальним ремонтом машин, враховує середній вік машин у парку (у курсовому проекті приймаємо ).
Приклад К-701: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок трактора і зводимо в таблицю 2.1
Кількість капітальних ремонтів автомобілів N Kp розраховуємо за формулою:
N Kp = N М η про η 1 η 2 ​​η 3, (2.2)
де N М - кількість машин цієї марки;
η о - річний коефіцієнт охоплення капітальним ремонтом машин цієї марки (приймаємо з таблиці 2.2 Методичних вказівок);
η 1 - коефіцієнт, що враховує умови експлуатації автомобіля (приймаємо для автомобіля 3-ї категорії );
η 2 - коефіцієнт, що залежить від модифікації рухомого складу та організації його роботи (для автомобіля базового приймаємо );
η 3 - коефіцієнт, що враховує природно-кліматичні умови (приймаємо ).
Приклад ЗІЛ-431410: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок автомобілів і зводимо в таблицю 2.1
Кількість капітальних ремонтів комбайнів N Kp розраховуємо за формулою:
N Kp = N М η про η з, (2.3)
де N М - кількість машин цієї марки;
η о - річний коефіцієнт охоплення капітальним ремонтом машин цієї марки (приймаємо );
η з - зональний поправочний коефіцієнт до річного коефіцієнту охоплення капітальним ремонтом машин (для умов Республіки Білорусь по комбайнів зернозбиральних приймаємо , Для інших ).
Приклад ДОН-1500: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок комбайнів і зводимо в таблицю 2.1
Планування поточного ремонту. Кількість планових поточних ремонтів тракторів N Тp визначаємо за марками машин:
N Тp = N М В гс / У т - N Kp, (2.4)

де В гс - середня планована річна напрацювання на один трактор даної марки (приймаємо );
У т - періодичність проведення планового поточного ремонту (для всіх тракторів приймаємо ).
Приклад К-701: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок тракторів і зводимо в таблицю 2.1
Поточний ремонт рухомого складу автомобільного транспорту не регламентується певним пробігом, а виконується за потребою після появи несправностей, усунення яких проводять одночасно з виконанням технічного обслуговування.
Поточний ремонт комбайнів складається з непланового (усунення відмов у процесі використання) і планового за результатами діагностування після закінчення сезону збирання. Отже, всі комбайни щорічно після закінчення сезону збирання повинні проходити поточний ремонт, за винятком комбайнів, для яких у річному плані передбачено капітальний ремонт.
Планування технічного обслуговування. Кількість технічних обслуговувань тракторів визначаємо за формулами:
N Те-3 = N М В гс / У Те-3 - N Kp - N Тр, (2.5)
N Те-2 = N М В гс / У Те-2 - N Kp - N Тp - N Те-3, (2.6)
N Те-1 = N М В гс / У Те-1 - N Kp - N Тp - N Те-3 - N Те-2, (2.7)
де N Те-3, N Те-2 та N Т0-1 - відповідно кількість планових технічних обслуговувань тракторів ТО-3, ТО-2 і ТО-1;
У Те-3, У Те-2 і В Т0-1 - періодичність проведення технічних обслуговувань тракторів ТО-3, ТО-2 і ТО-1, мото-год.
Приклад К-701:


Аналогічно розраховуємо для всіх марок трактора і зводимо в таблицю 2.1
Періодичність проведення ТО-3, ТО-2 і ТО-1 тракторів приймаємо відповідно 1000, 500 і 125 мото-год.
Кількість сезонних технічних обслуговувань (N Те-С) тракторів визначаємо за формулою:
N Те-С = 2 N М, (2.8)
Аналогічно розраховуємо для всіх марок трактора і зводимо в таблицю 2.1
Кількість технічних обслуговувань автомобілів визначаємо за формулами:
N Те-2 = N М В га / Те-2 η 1 η 3) - N Kp, (2.9)
N Те-1 = N М В га / Те-1 η 1 η 3) - N Kp - N Те-2, (2.10)
де В га - середньорічний пробіг автомобіля даної марки (приймаємо );
У Те-2 і В Т0-1-періодичність ТО, тис. км, (приймаємо з таблиці 2.3 Методичних вказівок);
Приклад ЗІЛ-431410:

Аналогічно розраховуємо для всіх марок автомобілів і зводимо в таблицю 2.1
Кількість сезонних технічних обслуговувань (N Те-С) автомобілів визначаємо за формулою:
N Те-С = 2 N М, (2.11)
Аналогічно розраховуємо для всіх марок автомобілів і зводимо в таблицю 2.1
Кількість технічних обслуговувань комбайнів визначаємо за формулами:
N Те-2 = N М В гк / У Те-2, (2.12)
N Те-1 = N М В гк / У Те-1 - N Те-2, (2.13)
де В гк - середня річна напрацювання на комбайн даної марки (приймаємо );
У Те-2 і В Т0-1 - періодичність проведення ТО, мото-год.
Приклад ДОН-1500: .


Аналогічно розраховуємо для всіх марок комбайнів і зводимо в таблицю 2.1
Періодичність проведення ТО-1 і ТО-2 комбайнів і складних самохідних машин Приймаються відповідно 60 і 240 мото-год.
Всі результати розрахунків кількості поточних ремонтів і ТО оформляємо у вигляді таблиці 2.1.
Таблиця 2.1.-Кількість поточних ремонтів і ТО тракторів, автомобілів, самохідних сільськогосподарських машин.
Марка машини
N Kp
N Тp
N Те-3
N Те-2
N Те-1
N Те-С
Трактори:
К-701
1
4
6
11
66
-
Т-150К
2
9
11
23
128
-
МТЗ-80
4
17
22
43
260
-
МТЗ-1221
3
11
14
29
172
-
Усього:
10
41
53
106
626
-
Автомобілі:
ЗІЛ-431410
3
-
-
134
413
-
ГАЗ-3507
3
-
-
140
432
-
УАЗ-451
1
-
35
144
-
КаМАЗ-5320
1
-
121
244
-
Усього:
8
-
-
430
1233
-
Комбайни:
«Дон-1500»
2
13
-
8
27
-
КЗС-10
1
13
-
8
25
-
КЗР-10
2
17
-
12
38
-
КСК-100
4
29
-
36
109
-
Усього:
9
72
-
64
199
-
2.2 Трудомісткість і річний обсяг ремонтно-обслуговуючих робіт
Витрати праці на капітальний ремонт машин не розраховуємо, тому що цей вид ремонту виконуємо на спеціалізованих ремонтних підприємствах.
Витрати праці на поточний ремонт тракторів кожної марки в планованому році оцінюються загальною трудомісткістю його проведення (на плановий і неплановий ремонт). Загальну трудомісткість поточного ремонту тракторів кожної марки Т ТР визначаємо за формулою:
Т ТР = N М В гс Н уд.т / 1000, (2.14)
де Н уд.т - питома нормативна трудомісткість поточного ремонту на 1000 мото-год для тракторів даної марки (приймаємо з таблиці 2.5 Методичних вказівок).
Приклад К-701: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок тракторів і зводимо в таблицю 2.2
Трудомісткість планових поточних ремонтів складає 80% від загальної трудомісткості поточного ремонту тракторів.
Річну трудомісткість планового і непланового поточного ремонту автомобілів кожної марки визначаємо за формулою:
Т ТР = N М В га Н уд.а η 1 η 2 ​​η 3 η 4 η 5 / 1000, (2.15)
де Н уд.а - питома нормативна трудомісткість поточного ремонту на 1000 км для автомобілів даної марки ( );
η 4-коефіцієнт коригування трудомісткості поточного ремонту залежно від пробігу з початку експлуатації (прийняти η 4 = 1,0);
η 5-коефіцієнт коригування нормативів трудомісткості ТО і ТР у залежності від кількості технологічно сумісних груп рухомого складу; (приймаємо з таблиці 2.6 Колесник П.О.).
Приклад ЗІЛ-431410: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок автомобілів і зводимо в таблицю 2.2
Річну трудомісткість планового і непланового поточного ремонту комбайнів кожної марки визначаємо за формулою:
Т ТР = N М Т Трi, (2.16)
де Т Трi - річна трудомісткість поточного ремонту комбайна.
Приклад ДОН-1500: .
Аналогічно розраховуємо для всіх марок комбайнів і зводимо в таблицю 2.1
Витрати праці на ТО. Річна трудомісткість виконання ТО i-го виду для кожної марки тракторів і комбайнів визначаємо за формулою:
Т ТОi = N ТОi Н ТОi, (2.17)
де Т ТОi - загальна трудомісткість ТО i-го виду, чол-год;
1 N ТОi. - Число ТО i-го виду;
Н ТОi - трудомісткість ТО i-го виду (приймаємо з таблиці 2.5 Методичних вказівок), чол-год.
Приклад К-701:
Приклад ДОН-1500:
Аналогічно розраховуємо для всіх марок тракторів і комбайнів і зводимо в таблицю 2.2
Річна трудомісткість виконання ТО i-го виду для кожної марки автомобілів визначаємо за формулою:
Т ТОi = N ТОi Н ТОi η 2 η 5, (2.18)
де Т ТОi - загальна трудомісткість ТО i-го виду, чол-год;
N ТОi. - Число ТО i-го виду;
Н ТОi - трудомісткість ТО i-го виду, чол-год.
Приклад ЗІЛ-431410:
Аналогічно розраховуємо для всіх марок автомобілів і зводимо в таблицю 2.2
Всі результати розрахунків річної трудомісткості ремонтно-обслуговуючих робіт (чол-год) оформляємо у вигляді таблиці 2.2.
Таблиця 2.2.-Річна трудомісткість ремонтно-обслуговуючих робіт (чол-год).
Марка
Кількість
машин
Загальна
Т ТР
Загальна
Т ТО-3
Загальна
Т ТО-2
Загальна
Т ТО-1
Загальна
Т ТО-С
Трактори:
К-701
13
3538
107
98
157
-
Т-150К
22
7021
266
162
314
-
МТЗ-82
42
5715
265
176
406
-
МТЗ-1221
26
4972
191
166
382
-
Усього:
103
21246
829
602
1259
-
Автомобілі:
ЗІЛ-431410
33
9234
-
1656
1186
-
ГАЗ-3507
30
15526
-
1768
1261
-
УАЗ-451
12
21332
-
1995
1425
-
КаМАЗ-5320
23
4028
-
333
205
-
Усього:
98
50120
-
5752
4077
-
Комбайни
«Дон-1500»
15
3450
-
405
591
-
КЗС-10
14
3264
-
435
643
-
КЗР-10
19
4233
-
573
847
-
КСК-100
33
6200
-
1497
1684
-
Усього:
81
17147
-
2910
3765
-
2.3 Розподіл обсягів робіт між ремонтно-обслуговуючими підприємствами (РОП).
Складність і трудомісткість технічного обслуговування та ремонту машин, що використовуються в господарствах, залежить від їх конструктивних особливостей. Усунення нескладних відмов машин не потребує високої технічної оснащеності і може проводитися в польових умовах. Для проведення періодичних ТО і ремонтів потрібні робочі відповідної кваліфікації та спеціальні засоби технічного оснащення. Частина цих робіт може виконуватися в майстерні господарства. ТО складних машин, капітальний ремонт і деякі роботи по поточному ремонту вимагають більш високої спеціалізації і концентрації.
У практиці при організації ТО і ремонту машин кооперування майстерень господарств з районними підприємствами технічного сервісу і спеціалізованими підприємствами здійснюється за багатьма напрямами. Форми виробничих взаємозв'язків значною мірою визначають розподіл робіт між підприємствами.
При плануванні роботи майстерні господарства використовуємо укрупненное розподіл трудомісткості ТО і поточного ремонту тракторів, рекомендований для умов Республіки Білорусь (таблиця 2.3.1).

Таблиця 2.3.1.-Розподіл робіт з поточного ремонту та ТО тракторів,%.
Марка трактора
ТР
ТО-3
ТО-2
ТО-1
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ господарства
Районна
РОБ
К-701, Т-150К
10
90
-
100
70
30
85
15
МТЗ-80
40
60
50
50
90
10
100
-
МТЗ-1221
20
80
-
100
70
30
85
15
Комбайни зернозбиральні та спеціальні ремонтуємо поточним ремонтом з використанням капітально відремонтованих складових частин на спеціалізованих підприємствах. Розподіл робіт по поточному ремонту між майстерні господарства та районної ремонтною базою приймають по комбайнів зернозбиральних відповідно 40 і 60%, за спеціальними комбайнів - 70 і 30%, з технічного обслуговування Т0-1 100% і 0, ТО-2 90 і 10%.
По автомобілях виробляємо наступний розподіл робіт: на СТО районної бази виконують 35 ... 40% обсягу робіт по поточному ремонту і 10% з ТО-2. Решта робіт проводять у господарствах.
Розподіляємо роботи з ТР і ТО тракторів, комбайнів і автомобілів за формулою:
(2.19)
де C% - відсоток виконання робіт у районі або господарстві;
- Річна трудомісткість

Приклад К-701:
Аналогічно розраховуємо для всіх марок тракторів, автомобілів, комбайнів і зводимо в таблицю 2.3.2
Прийняте розподіл ремонтно-обслуговуючих робіт зводимо в таблицю 2.3.2.
Таблиця 2.3.2.-Зведена відомість розподілу робіт по ТО і ремонту машин.
Марка
ТР, чол-год
ТО-3, чол-год
ТО-2, чол-год
ТО-1, чол-год
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ господарства
Районна
РОБ
РПБ г-ва
Р-н
РОБ
Трактори:
К-701
353
3184
107
68
29
133
23
Т-150К
702
6318
266
113
48
266
47
МТЗ-80
2286
3429
132
132
158
17
406
МТЗ-1221
994
3977
191
116
49
324
57
Усього:
4335
16908
132
696
455
143
1129
127
Автомобілі:
ЗІЛ-431410
5540
3693
-
-
1490
165
1186
0
ГАЗ-3507
9315
6210
-
-
1591
176
1261
0
УАЗ-451
12799
8532
1796
199
1425
0
КаМАЗ-5320
2417
1611
-
-
299
33
205
0
Усього:
30072
20048
-
-
5178
575
4079
0
Комбайни:
«Дон-1500»
1380
2070
-
-
364
40
591
0
КЗС-10
1305
1958
-
-
391
43
643
0
КЗР-10
1693
2539
-
-
343
57
847
0
КСК-100
4340
1860
-
-
1347
149
1684
0
Усього:
8718
8427
-
-
2445
289
3765
0
З таблиці 2.3.2 визначаємо загальний обсяг основних ремонтно-обслуговуючих робіт, що виконуються на підприємстві для тракторів, автомобілів і комбайнів окремо:
Т о = Т ТР + Т ТО, (2.20)
Трактори:
для РПБ господарства:
.
для районного РОБ:
.
Автомобілі:
для РПБ господарства:
.
для районного РОБ:

.
Комбайни:
для РПБ господарства:
.
для районного РОБ:
.
де Т ТР і Т ТО - трудомісткість відповідно поточного ремонту і технічних обслуговувань всіх машин у РПБ господарства або районної РПБ, чел.-ч.
2.4 Технологічні операції, що виконуються на ділянці проекту
На ділянці технічної діагностики машин виконують такі операції як зовнішній огляд машин, виявлення технічних несправностей, а також діагностування машин.
2.5 Розрахунок трудомісткості ремонту (ТО) для ділянки проекту
Розподіл трудомісткості ремонту машин за видами робіт проводиться при технологічному розрахунку виробничих ділянок ремонтного підприємства.
Відповідно до роботами, що виконуються на об'єкті проектування вибираємо певні види робіт, і розраховуємо річну трудомісткість для об'єкта проектування для тракторів, автомобілів і комбайнів окремо Оi):
Т Оi = Т о μ/100, (2.21)
де μ - частка робіт на об'єкті проектування від загальної трудомісткості.
Приклад Трактори:
Мийні роботи:
.

3. Організаційна частина
3.1 Вибір форми та організації праці
Бригадно-постова форма характеризується наявністю бригад по основних об'єктах ремонту. На постах проводиться ремонт окремих вузлів або агрегатів. Кількість і спеціалізацію постів визначають виходячи з розмірів виробничої програми та конструктивної складності об'єктів ремонту. При цій формі поліпшується використання обладнання, підвищується продуктивність праці, спеціалізується ряд робочих місць. Однак хоча бригадно-постова форма і є по відношенню до бригадної більш прогресивною, вона не може забезпечувати високу продуктивність праці.
3.2 Режим роботи господарства та річні фонди часу
Режим роботи ділянки включає: число робочих днів у році і робочих змін на добу, тривалість зміни в годинах.
Таблиця 3.1.-Режим роботи ділянки.
Найменування показників
Виробництва нормальними умовами праці
Тривалість робочого тижня, год
40
Тривалість зміни, год
8
Кількість святкових днів у році, не збігаються з вихідними
9
Кількість вихідних днів
52
Кількість робочих днів у році
304
Річні фонди робочого часу встановлюємо для устаткування і робітників.
Номінальний річний фонд часу обладнання НО) розраховуємо за формулою:
Ф АЛЕ = К Р t см n, (3.1)
де К Р - число робочих днів у році;
t зм - тривалість зміни, год.;
n - число змін.

Дійсний річний фонд часу розраховуємо за формулою:
ф Д.О = Ф АЛЕ η о, (3.2)
де η о - коефіцієнт використання обладнання з урахуванням числа змін (приймаємо табл. 3.2 Методичні вказівки), що враховує втрати робочого часу на проведення його ремонту і технічного обслуговування.
Діагностичні роботи:

Номінальний річний фонд часу робітника НР) розраховуємо за формулою:
Ф НР = К Р t см n, (3.3)
де К Р - число робочих днів у році;
t зм - тривалість зміни, год.;
n - число змін (при визначенні річного фонду часу робочих n приймаємо рівним 1).


Дійсний річний фонд часу роботи розраховуємо за формулою:
ф д.р = Р t см nd o t см n) η р, (3.4)
де η р - коефіцієнт, що враховує втрати робочого часу з поважних причин р = 0,96 ... 0,97);
d o - число днів відпустки. (приймаємо 30 днів)

3.3 Розрахунок кількості виробничих робітників на об'єкті проекту
Число виробничих робітників (явочное n РЯ та списочное n рс) розраховуємо за формулою:
n рс = Т Заг. / ф д.р, (3.5)
n РЯ = Т Заг. / Ф НР, (3.6)
.
Приймаються = 1 чол.
.

Приймаються = 1 чол.
3.4 Підбір і розрахунок кількості технологічного обладнання і оснастки на ділянку проекту
Число одиниць устаткування визначаємо за формулою:
n ПРО = Т Заг. / ф Д.О, (3.8)
.
Приймаються = 19 од.
Прийняте технологічне обладнання та організаційну оснастку зводять в таблицю 3.4.
Таблиця 3.4.-Технологічне обладнання та організаційна оснастка.
Найменування
обладнання та оснащення
Шифр або марка
Кількість
Розміри в плані,
Займана площа,
1.Компрессор пересувної
ОМ-830
1
-
-
2. Установка для промивки мастильної системи
ОМ-16361
1
600х320
-
3. Установка для змащування і заправки
ОЗ-18026
2
4305х745
-
4. Ящик для піску
0304.5.800-1
1
500х500
-
5. Скриня для обтирального матеріалу
0314.5.800-1
1
1000х500
-
6. Стіл монтажний
ОРГ-16395
2
1200х800
-
7. Установка для миття деталей
ОРГ-4990Б
1
900х650
-
8. Стійка
-
1
900х500
-
9. Верстат
-
2
1700х800
-
10. Візок інструментальна
70-7878-1004
3
600х320
-
11. Стенд для перевірки установки коліс
До 111
2
-
-
12. Стенд тяговий
До 485
2
-
-
Усього:
19
50
3.5 Розрахунок виробничих площ ділянки проекту
Площа ділянки діагностики розраховуємо за формулою:
S = S σ, (3.9)
.
Приймаються
де S - площі, займані обладнанням, ;
σ - коефіцієнт, що враховує робочі зони і проходи (приймаємо табл. 3.4 Методичні вказівки);
Приймаються довжину ділянки рівної 24м, ширину ділянки 12м.

4. Технологічна карта

п.п
Найменування операції
Місце вип.
Кількість точок
Обладнання та інструмент
Норма часу, хв
Технічні требован. і вказівки
1
2
3
4
5
6
7
1.
Перевірити стан шин і тиск у шинах, МПа
-
-
Манометр
3
-
2.
Перевірити люфт в шарнірних з'єднаннях рульових тяг
-
-
Візуально
-
-
3.
Перевірити вільний і повний хід педалей
-
-
Фізично
-
-
4.
Перевірити люфт і зусилля рульового колеса
-
-
Люфтомір
-
-
5.
Перевірити герметичність гідропідсилювача
-
-
Візуально
2
-
6.
Перевірити герметичність приводу гальм
-
-
Візуально
-
-
7.
Перевірити гальмівні сили і час спрацьовування гальм
-
-
-
-
-
8.
Перевірити справність і дію стоянкового гальма
-
-
Фізично
-
-
9.
Перевірити установку фар
-
-
Прилад К310
-
-
10.
Перевірити дію освітлювальних і сигнальних приладів
-
-
Візуально
-
-
11.
Перевірити сходження передніх коліс
-
-
Телескопічна лінійка
-
-
12.
Перевірити паралельність передньої і задньої осей авто.
-
-
-
-
-
13.
Перевірити герметичність агрегатів трансмісії
-
-
Візуально
-
-
14.
Перевірити дію додаткового обладнання кузова і кабіни авто.
-
-
Візуально
-
-
Усього:

-

5. Техніка безпеки
Безпека праці працюючих багато в чому залежить від конструкції і технічного стану обладнання, яке застосовується (стендів, пристосувань, інструменту і т.д.). Робота на несправному обладнанні заборонено.
Користуватися стендами, пристосуваннями, приладами та інструментом необхідно тільки за призначенням відповідно до технологічного процесу технічного обслуговування і ремонту автомобілів, тракторів і комбайнів.
У ремонтній зоні забороняється:
зберігати чисті обтиральні матеріали разом з використаними;
захаращувати проходи між стелажами і виходи з приміщень матеріалами, обладнанням, тарою тощо;
захаращувати проходи, проїзди до місць розташування пожежного інвентарю і обладнання извещателям електричної пожежної сигналізації;
захаращувати запасні ворота як зсередини приміщення, так і зовні; доступ до них повинен бути завжди вільний.
У всіх приміщеннях з ТО і ремонту автомобілів, трактів і комбайнів повинно бути по одному вогнегаснику на кожні 50 площі, але не менше двох на кожне окреме приміщення. Крім того, в приміщеннях встановлюються ящики з сухим просіяним піском з розрахунку один ящик ємністю 0,5 піску на 100 площі, але не менше одного на кожне окреме приміщення. Ящики з піском фарбують у червоний колір і постачають лопатою або совком.

Висновок
Завданням курсового проекту була розробка проекту ділянки діагностики, з розробкою технології Д-1 автомобіля ГАЗ-3507.
У розрахунково - технологічної частини визначили обсяг робіт по ділянці проектування, зробили розрахунок кількості ТО і ремонтів машин, розрахунок трудомісткості робіт по об'єкту проектування, і річного обсягу ремонтно - обслуговуючих робіт, справили розподіл обсягів робіт між ремонтно - обслуговуючими підприємствами (РОП), визначили технологічні операції, що виконуються на ділянці, зробили розрахунок трудомісткості ремонту СТО для ділянки.
В організаційній частині ділянки, була обрана організація робіт ділянки. Розроблено режим роботи господарства та річні фонди часу. Зроблено розрахунок кількості виробничих робітників на дільниці; підбір і розрахунок кількості технологічного обладнання і оснастки на ділянці; розрахунок виробничих площ ділянки; проведена планування ділянки.
Розроблено технологічну карту ділянки діагностики.
Розроблено заходи з техніки безпеки на ділянці.
Всі перераховані розрахунки та розробки дозволили практично засвоїти матеріал з проектування ділянки діагностики.

Список літератури
1.Баранов Л.Ф. Технічне обслуговування та ремонт машин. Мн.: Ураджай, 2000.
2.Стандарт підприємства. Проекти (роботи) курсові й дипломні. Загальні вимоги. СТП БСХА 2.01-99; Сост. Л.Ф. Баранов, А.К. Трубілов. Гірки, 1999.
3.Надежность і ремонт машин. Методичні вказівки по курсовому проектуванню БСХА; Сост. Л.Ф. Баранов. Гірки, 1995.
4.Певзнер Я. Д. Організація ремонту машин у сільському господарстві. Ленінград, 1970.
5.Ремонт машин. Методичні вказівки. БГСХА. Сост. Л.Ф. Баранов, А.К. Трубілов. Гірки, 2003.
6.Банніков А.Г. Охорона природи. М.: росагропромиздат, 1985.
7.Організацію виробництва на підприємствах АПК. Методичні вказівки до лабораторних і практичних занять. БСХА Сост. Е.А. Дайнеко, Н.І. Мурашкіна. Гірки, 2000.
8.Справочная книга за технологією ремонту машин у сільському господарстві. Під редакцією А.І. Селіванова. - М.: Колос, 1975.
9.Шевченко А.І., Сафронов П.І. Довідник слюсаря з ремонту тракторів. - Л.: Машинобудування Ленінградське відділення, 1989.
10.Чернавскій С.А. та ін Курсове проектування деталей машин. М.: Машинобудування, 1987.
11.Іванов М.М. Деталі машин. М.: Вища школа, 1991.
12.Філатов Л.С. Безпека праці в сільськогосподарському виробництві. М.: росагропромиздат, 1988.
13. Бабусенко С.М. Проектування ремонтно-обслуговуючих підприємств. М.: Агропромиздат, 1990.
14. Міклуш В.П., шароварів Т.А., Уманський Г.М. Організація ремонтно-обслуговуючого виробництва та проектування підприємств технічного сервісу. - Мн.: Ураджай, 2001.
15. Охорона праці: Навчальний посібник / Солуянов П.В., Гряник Г.М., Большов М.М, и др. - М.: Колос, 1977.
16. Охорона праці / Канари Ф.М., Бугаєвський В.В., Пережогін М.А., и др. - М.: Агропромиздат, 1988.
17. Дорофеюк А, Квасов В.Т. Охорона праці в сільському господарстві: Навчальний посібник. -Мн.: Ураджай, 2000.
18. Чистяков В.Д. І ін Ремонт тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин. М.: Колос, 1966.
19. Тельнов Н. Ф. Ремонт машин. М.: Агропромиздат, 1992.
20. Виконання розділу «Охорони праці» в дипломних проектах. Методичні вказівки для студентів спеціальності МСХ. БСХА Сост. С.Н. Разенкевіч, А.С. Алексєєнко. Гірки, 2000.
22. Міклуш В.П. та ін Організація ремонтно-обслуговуючого виробництва та проектування підприємств технічного сервісу АПК. Мн.: Ураджай, 2001.
23. Прейсман В.П. Основи надійності сільськогосподарської техніки. Київ: Вища школа, 1988.
24. Довідковий посібник інженера-механіка сільськогосподарського виробництва Л.Ф. Баранов, В.А. Хітрюк, В.П. Величко, Г.П. Солодухин. Мн.: Ураджай, 1996.
25. Суслов В.П.,. Суслов П.В. Машинні двори і ремонтні майстерні для сільськогосподарської техніки. Мн.: Ураджай, 1978.
26. Левитський І.С. Технологія ремонту машин і устаткування. М.: Колос, 1975.
27. Експлуатація машинно-тракторного парку А.П. Ляхов, А.В. Новиков, Ю.В. Будько, П.А. Кунлевіч та ін, Мн.: Ураджай, 1991.
28. Карпенко О.М., Халанський В. М. Сільськогосподарські машини. М.: Агропромиздат, 1989.
29. Глазов Г.А. та ін Технологія металів та інших конструкційних матеріалів. Л.: Машинобудування, 1972.
30. Дубініна Н.П. Технологія металів та інших конструкційних матеріалів. М.: Вища школа, 1969.
31. Шейнблінт А.Є. Курсове проектування деталей машин. М.: Вища школа, 1991.
32. Типові інструкції з охорони праці для працюючих в ремонтних майстернях. Мн.: Ураджай, 1992.
33. Методичні вказівки Технічна експлуатація тракторів, самохідних с / х. машин. М.: Червоний Берег, 2006.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Курсова
263.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка проекту ділянки діагностики з розробкою технології діагностики автомобіля ГАЗ-3507
Розробка бізнес-плану проекту з виробництва і збуту приладу для діагностики та медикаментозного
Проект ділянки діагностики і технологічного обслуговування гідроприводів машин
Розробка опитувальника діагностики фобій і страхів
Розробка методика діагностики технічного блоку живлення відеомонітора EGA
Розробка інтегрального методу діагностики прогнозування наслідків критичних станів післяреанімаційного
Розробка технологічних рішень проекту реконструкції колісно-роликового ділянки вагонного
Розробка технологічних рішень проекту реконструкції колісно роликового ділянки вагонного депо
Розробка проекту авторемонтного цеху зі створенням ділянки з ремонту КПП в НГВУ Чернушканефть
© Усі права захищені
написати до нас