Розробка передавача для радіомовлення в синхронній мережі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Міністерство Російської Федерації по зв'язку та інформатизації

Кафедра РПУ

Курсовий проект

за курсом Радиопередающие пристрої

"Розробка передавача для радіомовлення в синхронній мережі"

Виконав:

ст-т гр Р-32

Шабанов Д.А.

Перевірив:

Рибочкін В.Є.

Новосибірськ 2006

Зміст

1. Введення

2 Розробка структурної схеми передавача

3. Розрахунок вихідного каскаду

3.1 Розрахунок в піковій точці

3.1.1 Розрахунок анодному ланцюзі

3.1.2 Розрахунок ланцюга керуючої і екранує сіток

3.2 Розрахунок в телефонній точці

3.3 Розрахунок генератора УМК на ЕОМ

4. Розрахунок передвихідного каскаду

4.1 Розрахунок генератора на біполярних транзисторах при колекторної модуляції в схемі з ОЕ

4.1.1 Розрахунок колекторному ланцюзі в максимальному режимі

4.1.2 Розрахунок базової ланцюга в максимальному режимі

5. Розрахунок попереднього каскадів в максимальному режимі

5.1 Розрахунок колекторному ланцюзі в максимальному режимі

5.2 Розрахунок базового ланцюга

6. Розрахунок промислового ККД

Список використаної літератури

1. Введення

Для підвищення ефективності роботи передавачів та поліпшення чутності РВ передач на низьких і середніх частотах були створені і введені в експлуатацію мережі синхронного радіомовлення, в яких більшу кількість радіостанцій, що передають одну й ту ж саму програму, працює на одній загальній частоті. Використання синхронних мереж радіомовлення дозволяє:

при менших випромінюваних потужностях забезпечити задану напруженість поля в обслуговуваних зонах;

скоротити витрати на експлуатацію радіопередавачів або не збільшуючи витрат підвищити напруженість поля в обслуговуваних зонах, і поліпшити на прийомі відношення сигнал-шум;

при використанні в синхронній мережі досить малопотужних передавачів виключити в темний час доби властиві потужним радіостанціям нелінійні і частотні спотворення в зонах завмирання;

підвищити надійність мережі радіомовлення як у випадках можливих аварій окремих передавачів, так і при дії перешкод, створюваних просторовим променем потужних дальніх станцій, що працюють в суміщеному каналі;

2 Розробка структурної схеми передавача

Для вибору підсилювального елемента у вихідному каскаді, виходячи із заданої потужності P ~ т = 5кВт, знаходимо максимальну потужність P ~ max, яка визначається виразом:

де m = 1 глибина модуляції, h кс-коефіцієнт корисної дії коливальної системи. Приймемо h кс = 75%, тоді

Тип генераторної лампи вибирається виходячи з довідкової потужності лампи P ~ лін, так як лампа працює в режимі УМК. За довідковими даними вибираємо лампу ГУ-83Б, яка має P ~ лін = 28кВт.

3. Розрахунок вихідного каскаду

Вихідний каскад працює в режимі посилення модульованих коливань (УМК). Він повинен працювати в недонапруження режимі, тому що в цьому режимі будуть найменші нелінійні спотворення, з кутами відсічки Q = 90 Про Тільки при Q = 90 О і Q = 180 Про виходить лінійне посилення, але при Q = 180 Про потрібна велика потужність.

У вихідному каскаді використовується лампа ГУ-83Б

P ~ max = 26.7кВт J н = 155А S = 65мА / У P адоп = 25кВт

P max = 45кВт З АС1 = 1,2 пФ S кр = 22мА / У P с2доп = 1,8 кВт

E а = 12кВ З ск = 38пФ D = 0.004 P з1 доп = 0,4 кВт

E с2 = 1,5 кВ З с1к = 330пФ f max = 1,6 МГц m c 1 c 2 = 5,8

U н = 8В γ = α 1 / α 0 = 1,5723 α 1 = 0,5 α 0 = 0,318

3.1 Розрахунок в піковій точці

Зробимо розрахунок максимального режиму лампового підсилювача.

3.1.1 Розрахунок анодному ланцюзі

Максимальний коефіцієнт використання анодної напруги:

Амплітуда коливального анодної напруги:

Амплітуда першої гармоніки анодного струму:

Постійна складова анодного струму:

Амплітуда імпульсу анодного струму:

де a 1 - коефіцієнт Берга.

Потужність підводиться до анодного ланцюга генератора:

Потужність розсіюється на аноді лампи генератора:

Коефіцієнт корисної дії генератора по анодному ланцюзі:

Перевірка

Еквівалентний опір анодного навантаження:

Амплітуда сіткової напруги:

де b 1 = 0,5 - коефіцієнт Шулейкіна.

Напруга зсуву на сітці:

3.1.2 Розрахунок ланцюга керуючої і екранує сіток

Пікова напруга на керуючій сітці:

Так як то в ланцюзі сітки, що управляє струму немає.

Знайдемо мінімальне значення напруги на аноді:

Знаючи e c 1 max, e a min, E c 2 знайдемо імпульс струму сітки, що екранує

Кут відсічки Q 2 орієнтовно вибирається в межах (0,5 ¸ 0,7) Q

Q 2 = 0,55 * Q = 0,55 * 90 = 50 O Тоді a 0с2 = 0,183

Знайдемо постійну складову струму екранної сітки

де К = 2 / 3 - поправочний коефіцієнт

3.2 Розрахунок в телефонній точці

Для розрахунку в режимі несучої можна використовувати формули лінійної інтерполяції.

Амплітуда першої гармоніки анодного струму:

де m - глибина модуляції. Постійна складова анодного струму:

Амплітуда напруги на аноді:

Амплітуда напруги на сітці:

Коливальна потужність:

Потужність споживана лампою:

Потужність розсіюється на аноді лампи:

Потужність розсіюється на екранної сітці:

3.3 Розрахунок генератора УМК на ЕОМ

Потужність розсіюється на аноді досягає максимального значення в режимі несучої. Споживана генератором і коливальна потужності мають максимальне значення в піковій точці, причому коливальна потужність змінюється за квадратичним законом, а споживана за лінійним.

ККД має максимальне значення тільки в піковій точці, що не дуже добре, так як передавач 70% часу перебуває в режимі молчнія, коли лампа працює в телефонній точці, де ККД низький.

4. Розрахунок передвихідного каскаду

Передвихідній каскад призначений для попереднього посилення ВЧ сигналу до потужності необхідної для розкачки вихідного каскаду. Також у передвихідні каскаді здійснюється амплітудна модуляція до колекторному ланцюзі. Каскад будується на мосту складання шести підсилювальних модулів для забезпечення безперебійної роботи передавача при виході з ладу одного з модулів.

Кожен з модулів будується за двотактної схемою на 8 транзисторах 2Т970А включених по схемі з ОЕ.

Транзистор має такі характеристики:

r нас = 0.3 Ом e кедоп = 60В r б = 0.2 Ом e бедоп = 4В

r Е = 0 Ом J кодоп = 13А b 0 = 20-80 f 1 ¸ f 2 = 0,9-1,6 МГц

f T = 700МГц f = 100 МГц З К = 120пФ Р ~ = 100Вт

З Е = 600пФ К р = 30 L Е = 0,2 нГн

L б = 0,5 нГн Е к = 28В L К = 5нГн Q = 76 Про

4.1 Розрахунок генератора на біполярних транзисторах при колекторної модуляції в схемі з ОЕ

Потужність припадає на 1 транзистор щаблі у відповідності зі структурною схемою.

P | ~ VT = 83,5 Вт

4.1.1 Розрахунок колекторному ланцюзі в максимальному режимі

Критичний коефіцієнт використання колекторного напруги:

Напруга на колекторі:

Максимальна напруга на колекторі:

Амплітуда першої гармоніки струму колектора:

Постійна складова струму колектора:

Пікове значення струму в ланцюзі колектора:

Вихідний опір по змінному струму:

Потужність споживана транзистором:

Тоді

Коефіцієнт корисної дії:

4.1.2 Розрахунок базової ланцюга в максимальному режимі

Баластний резистор в ланцюзі бази:

Опір бази: де Е Б0 = 0,7 В

Постійна складова струму бази:

Постійна складова струму емітера:

Напруга зсуву на базі:

Розрахуємо активну складову вхідного опору транзистора:

Вихідна потужність:

5. Розрахунок попереднього каскадів в максимальному режимі

5.1 Розрахунок колекторному ланцюзі в максимальному режимі

У каскаді зібраному на транзисторах 2Т934Б потужність припадає на 1 транзистор ступеня складає P | ~ = 11Вт

Транзистор має такі характеристики:

r нас = 1ом e кедоп = 70В L б = 3.1нГн Е к = 28В

r б = 0.2Ом e бедоп = 4В L К = 2.5нГн Q = 90 Про

r Е = 0 Ом J кодоп = 1 (1.5) А, b 0 = 5-150 f 1 ¸ f 2 = 100-400МГц

f T = 600МГц f = 100МГц, С К = 10пФ Р ~ = 12Вт

З Е = 110пФ К р = 30, L Е = 1,2 нГн ККД = 50%

Критичний коефіцієнт використання колекторного напруги:

Напруга на колекторі:

Максимальна напруга на колекторі:

Амплітуда першої гармоніки струму колектора:

Постійна складова струму колектора:

Пікове значення струму в ланцюзі колектора:

Вихідний опір по змінному струму:

Потужність споживана транзистором:

Потужність розсіюється на колекторі:

Коефіцієнт корисної дії:

5.2 Розрахунок базового ланцюга

Баластний резистор в ланцюзі бази:

Постійна складова струму бази:

Постійна складова струму емітера:

Напруга зсуву на базі:

Розрахуємо активну складову вхідного опору транзистора:

Вихідна потужність:

6. Розрахунок промислового ККД

Загальне вираз промислового ККД являє собою:

Споживана потужність анодними ланцюгами всіх каскадів передавача:

Споживана потужність накального ланцюгами всіх каскадів передавача:

Споживана потужність ланцюгами зсуву всіх каскадів передавача:

Додатково споживана потужність системою охолодження, УБС, Тув і збудником передавача:

Список використаної літератури

  1. Конспект лекцій

  2. Методичні вказівки по курсовому і дипломному проектуванню радіопередавальних пристроїв на тему: "Розрахунок техніко-економічних показників проектованого передавача". Укладач Кривогуз А.С. Новосибірськ.: НЕІС, 1985. - 20 с.

  3. Синхронне радіомовлення / під редакцією А.А. Пирогова. - М.: Радіо і зв'язок, 1989.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Комунікації, зв'язок, цифрові прилади і радіоелектроніка | Курсова
37.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка проекту локальної комп`ютерної мережі для автоматизації документообігу підприємства
Розробка комунікаційної політики для мережі продуктових супермаркетів Еко-маркет у місті Сумu
Проектування локальної мережі для робочих місць на базі мережі Ethernet
Налаштування локальної мережі і підключення до мережі інтернет для Windows XP і Windows 7
Розробка локальної обчислювальної мережі фотолабораторії
Розробка рекламної продукції в мережі інтернет
Розробка збутової мережі виробничого торговельного підприємства
Розробка широкосмугової мережі доступу з технологією АТМ
Проектування локальної обчислювальної мережі Розробка схеми
© Усі права захищені
написати до нас