Розробка основних розділів бізнес плану інвестиційного проекту організації готельно реабілітаційного

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Кафедра туризму і готельного господарства
Курсова робота
З дисципліни: Інвестиційний менеджмент
На тему: «Розробка основних розділів бізнес-плану інвестиційного проекту організації готельно - реабілітаційного комплексу»
Студентки 5 курсу
Групи МГКТС2004 - 2
Москалець М. Ю.
Варіант 10
Перевірила:
Гордієнко Т.В
Харків - 2008

ЗМІСТ
Введення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Частина 1 Інвестиційне проектування: сутність, проблеми ... ... ... ... ... .. 4
Частина 2 Бізнес-план організації готельно-реабілітаційного
Комплексу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
Резюме ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16 1. Цілі бізнес-плану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
2. Стратегічний ринковий план розвитку готельно-реабілітаційного комплексу (ГРК) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .19
2.1. Учасники та організаційна форма реалізації проекту ... ... ... ... ... ... 19
2.2. Стратегія управління ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.3. Послуги: характеристика, сегментація ринку та просування ... ... ... ... .. 22
2.4. Конкуренти ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
3. Фінансовий план ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
3.1. Джерела та об'єкти інвестицій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 25
3.2. Розрахунок погашення кредиту та обслуговування боргу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
3.3. Прогнозування обсягів послуг, які надаються ... ... ... ... ... 27
3.4. Розрахунок витрат і прибутку на період інвестування проекту ... ... ... ... .. 29
4. Оцінка беззбитковості проекту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30
5. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту ... ... ... ... .. 31
6. Ризик в оцінці доцільності інвестицій ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40

ВСТУП
В умовах ринкової економіки процес прийняття інвестиційних рішень досить складний. Він вимагає серйозного обгрунтування доцільності інвестицій і ефективності в майбутньому.
Алгоритм такого обгрунтування або формальний доказ ефективності використання ресурсів, активів, інвестицій включається в поняття інвестиційного проектування. Реальні інвестиції оформляються у вигляді так званого інвестиційного проекту.
Метою даної роботи є закріплення теоретичних знань в області інвестиційного проектування та набуття практичних навичок з розробки, аналізу та реалізації основних розділів бізнес-плану інвестиційних проектів.
У першій частині - теоретичної - розкривається поняття інвестиційного проекту, мети його розробки, зміст і класифікація інвестиційного проектування.
У другій частині - розрахунково-графічної - обгрунтовується концепція реального інвестиційного проекту, наводяться його основні характеристики, орієнтири подальшого розвитку підприємства, доцільність інвестування, і розробляються основні розділи бізнес-плану інвестиційного проекту.

ЧАСТИНА 1. Аналіз інвестиційної привабливості країни, галузі, регіону, підприємства
Формування інвестиційної стратегії підприємства здійснюється в поле перетинання взаємних інтересів як самого підприємства, так і його потенційного стратегічного інвестора, а інвестиція являє собою особливий товар, що має обіг на ринку.
Інвестиційна привабливість - це рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних та інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися або оцінюватися значеннями відповідних показників, у тому числі інтегральної оцінки
Інвестиційна привабливість може розглядатися на рівні країни, галузі, регіону, підприємства. Підприємство в цій системі є кінцевим пунктом вкладення засобів, де реалізуються конкретні проекти.
Для стратегічного інвестора не будуть достатньо переконливими аргументи інвестування засобів, наприклад, у металургійний комбінат, якщо розвиток цієї галузі в масштабах міжнародної економіки знаходиться в кризовому стані.
Також, незважаючи на всю фінансову вигідність проекту, ризик політичної й економічної нестабільності в державі зведе нанівець будь-які зусилля по залученню інвесторів. Розглянемо умови формування інвестиційної привабливості країни, що є найбільш загальними при виборі і реалізації міжнародних проектів.
1.1 Інвестиційна привабливість країни.
В економічній літературі існують різні підходи до визначення інвестиційної привабливості, або інвестиційного клімату, держави як сукупності політичних, правових, економічних та соціальних умов, які забезпечують інвестиційну діяльність вітчизняних та закордонних інвесторів. У загальному вигляді, не вдаючись до аналізу цих підходів, можна уявити систему визначальних чинників, згрупованих у такий спосіб:
а) політико-правове середовище, що характеризується політичною стабільністю суспільства, наявністю і стабільністю нормативної бази підприємницької та інвестиційної діяльності, гарантією рівності форм власності та інвестицій у перехідний період та ін; наприклад, політична нестабільність в Росії приводить до нестабільності валют в Європі.
б) економічне середовище, або стабільність національної валюти, темпи росту інфляції, режим оподаткування та валютного регулювання, стан фондового ринку і фінансово-кредитної системи, ємність і платоспроможність внутрішнього ринку;
в) ресурси і інфраструктура, соціально-культурне середовище, екологія.
До числа найбільш відомих західних систем оцінок інвестиційної привабливості і ризику належать рейтинги Institutional Investor, Euromoney, Business Environment Risk Index (BERI).
Рейтинг Institutional Investor оцінює в першу чергу кредитоспроможність країн і складається з експертів 100 провідних міжнародних банків.
Успішний розвиток економіки України залежить від вирішення проблем розвитку регіонів та базових галузей народного господарства. Аналіз розвитку економіки України свідчить про загальне погіршення соціально-економічного стану на всій території країни.
Регіони Україна зіткнулися з багатьма проблемами, які вимагають прийняття управлінських рішень у сфері реформування АПК, вугільної, машинобудівної промисловості, оборонного комплексу, невиробничого сектора економіки.
Підйом і розвиток економіки значною мірою залежить від ефективної інвестиційної діяльності. Активність інвестиційного процесу, по суті, означає життєздатність економіки - чим ефективніше протікають процеси розширеного відтворення, тим успішніше розвивається виробничий апарат і соціальна інфраструктура держави.
Обмежений обсяг фінансових ресурсів потребує детермінувати напрямок інвестицій по двох векторах: регіони та галузі. Наукові розробки в області обгрунтувань вибору об'єкта інвестування в основному відображають лише економічну сторону процесу, визначаючи показники ефективності вкладення капіталу, його оборотність, ризики і т. д.
З точки зору державного підходу, головними завданнями управління інвестиційним процесом є формування умов функціонування галузей і регіонів, становлення сприятливого інвестиційного клімату, визначення інвестиційного потенціалу галузей, підприємств, економіки регіонів.
Такі процеси не проходять одномоментно, займають багато часу і сил, приносять не завжди однозначні результати. Так, диверсифікація виробництва тоаров і послуг здійснюється невиправдано низькими темпами. Станом на початок 2001 року економіка 20 областей майже повністю залежить від стану справ в декількох галузях, іноді навіть підприємствах. Більше половини всіх кредитних ресурсів, переданих суб'єктам господарювання, зосереджені в Києві та Київській області. За іноземним інвестиціям на душу населення регіональна диференціація досягла від 7 дол у Вінницькій області до 390 дол в Києві.
Така диференціація інвестиційних потоків не завжди виправдана. Адміністративними важелями не можна вирішувати питання розподілу інвестицій. Повинні бути інші підходи - вони використовуються у всіх країнах з розвиненою ринковою економікою. Є позитивні зрушення у вирішенні цього питання і в Україну. Так, Україна поступово переходить до моніторингу (оцінки) інвестиційного клімату в країні.
Оцінку (моніторинг) інвестиційного клімату в Україні здійснюють і державні органи, в тому числі Адміністрація Президента і Кабінет Міністрів. У структурі окремих органів виконавчої влади створені підрозділи з вивчення інвестиційного клімату на відповідному рівні.
Існують певні проблеми при використанні оцінки інвестиційного клімату в країні, яка склалася до теперішнього часу в Україну:
1. коло факторів, що впливають на обсяги інвестицій, не визначений, їх вибір здійснюється ситуативно, а в переліку рекомендованих факторів не визначений вага (ранг) кожного;
2. не визначена стандартна методика оцінки інвестиційної привабливості окремих об'єктів економіки (галузей, регіонів, груп, фірм);
3. не ведеться комплексний моніторинг інвестиційного клімату якимось певним державним органом;
4. відсутність достовірної статистичної інформації на етапі підготовки вторинної інформації для прогнозів розвитку інвестиційного клімату в Україні;
5. практично немає доступу до первинної інформації для об'єктивної оцінки інвестиційної привабливості об'єктів економіки.
Існують різні методики оцінки інвестиційного клімату:
1. кожен фактор може розглядатися як ризик, який має свій значну вагу й оцінюється в балах. Ризик - можливість втрати коштів, вкладених потенційним інвестором. Ризики можуть бути політичними (можливість націоналізації, зміна політичного курсу), фінансовими (заборгованість, не конвертованість валюти, фінансові махінації), а також виділяють ризики операцій (транспорт, зв'язок);
2. лондонський фінансовий журнал Euromoney''''розраховує інтегральний показник надійності, який вимірюється за 100-бальною шкалою. Враховуються 9 показників: економічна ефективність, політичний ризик, заборгованість, погашення боргу, кредитоспроможність, доступність банківського кредиту, доступність короткострокового фінансування, доступність довгострокового капіталу, можливість форс-мажору;
3. рейтинг Istitutional Investor - оцінка кредитоспроможності країни. Цей рейтинг складається за участю ста провідних міжнародних банків. Останнім часом спостерігається значне зростання цього рейтингу в Польщі;
4. рейтинг в інформаційній системі BERI, враховує політичну стабільність, ставлення до іноземних інвестицій, націоналізацію, девальвацію, платіжний баланс, бюрократію, темпи економічного зростання та ін фактори.
В Україні використовуються різні методики для оцінки інвестиційної привабливості, що враховують декілька чинників, що мають кількісний вираз. Ці методи базуються на розрахунку показників і складанні рейтингів за отриманими даними. Рейтинг галузей економіки з інвестиційної привабливості складаються з урахуванням таких факторів, як рентабельність (характеризує ефективність інвестицій), інвестиції в основний капітал (характеризує наявність об'єктів вкладення капіталу), кількість великих та середніх підприємств (характеризує концентрацію виробництва), частка галузі в загальному обсязі промислового виробництва (табл.1.).
Таблиця 1. Зв'язатися з галузей промисловості України по інвестиційній привабливості (за даними [5])
Місце
Галузь промисловості
Оцінка в балах
Характеристика
1
Паливна
7,64
Зона високої інвестиційної привабливості
2
Харчова
7,07
3
Машинобудування
6,18
4
Електроенергетика
6,03
5
Чорна металургія
4,70
Зона середньої інвестиційної привабливості
6
Строй матеріали
1,43
7
Деревообробка
1,36
Зона низької інвестиційної привабливості
8
Хімічна
1,07
9
Легка
0,58
Таблиця 2. відображає пріоритетні галузі економіки України для інвесторів США, Німеччини та Великобританії.
Дані таблиць свідчать про те, що паливна і харчова галузі, машинобудування, електроенергетика та чорна металургія володіють найбільшою інвестиційною привабливістю.
Таблиця 2. Пріоритетні галузі економіки України для інвесторів (за даними [4]).
Країни інвестори
Галузі
США
Німеччина
  • Машинобудування і металургія
  • Транспорт, телекомунікації, будівельна промисловість
Великобританія
  • Машинобудування і металургія
  • Харчова промисловість
  • Внутрішня і зовнішня торгівля
Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України (Табл.3.) Враховує такі фактори: інвестиції в основний капітал на душу населення; розміри основних фондів; сума кредитів, наданих суб'єктам господарювання; роздрібний товарообіг на душу населення.
Рейтинги можуть розходитися зі статистичними даними, так як не враховують абсолютно всі фактори, але ці відхилення незначні і дають загальне уявлення про інвестиційну привабливість, Наведені рейтинги свідчать про те, що найбільшу привабливість мають промислово розвинені регіони.
Таблиця 3.
Рейтинг регіонів за інвестиційною привабливістю (за даними [5]).
Місце
Регіон
Оцінка в балах
1
м. Київ
20,42
2
Дніпропетровська
10,90
3
Донецька
10,35
4
Полтавська
8,96
5
Запорізька
8,89
6
Харківська
8,04
7
Київська
6,84
8
Луганська
6,05
9
Львівська
5,67
10
Одеська
5,40
11
Сумська
4,89
12
Миколаївська
4,78
13
АРК
4,66
14
Рівненська
4,61
15
Черкаська
4,55
16
Чернігівська
4,55
17
Хмельницька
4,45
18
Херсонська
4,03
19
Івано - Франківська
3,96
20
Вінницька
3,83
21
Житомирська
3,75
22
Волинська
3,62
23
Кіровоградська
3,58
24
Тернопільська
3,56
25
Чернівецька
3,34
26
Закарпатська
3,34
Таким чином, на даному етапі розвитку економіки Україна, держава повинна втручатися в інвестиційний процес, але тільки з метою здійснення певної інвестиційної політики, мета якої - ефективне функціонування економіки при загальній активізації економічної діяльності. Інвестиційна політика повинна включати і регіональний рівень, і галузевої, і навіть рівень підприємства (хоча б у частині гарантій уряду повернення інвестицій).
Необхідними заходами з боку держави в цьому випадку є:
· Розробка стратегії розвитку регіонів;
· Розробка стратегії розвитку галузей;
· Розробка стандартних інвестиційних рішень для підприємств різних форм власності з урахуванням діючої нормативно-правової бази;
· Поширення інформації про регіональних і галузевих пріоритетах розвитку економіки і варіантах державної підтримки приватних інвестицій;
· Навчання керівників підприємств і державних службовців основам інвестиційного аналізу;
· Адаптація методик проведення аналізу інвестиційної привабливості регіонів, галузей стосовно до умов України (особливо для внутрішніх інвестицій).
У кожному регіоні обласного рівня необхідно розробити програми інвестиційно-інноваційної діяльності на певний період часу (3-5) років. При цьому фахівці пропонують формувати завдання на кожен рік із залученням інвестицій і системою місцевих пільг для інвесторів, які будуть здійснювати реальні проекти в різних галузях економіки регіону.
Характеризуючи стан іноземного інвестування в економіку України в цілому, його можна визначити як кризове в порівнянні з динамічними процесами, які відбуваються в міжнародній економіці.
Як кризову можна також охарактеризувати і внутрішню інвестиційну сферу. Найкращим показником привабливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора є активні внутрішні інвестиції. В Україні відбувається абсолютне і відносне зменшення інвестиційних ресурсів, хоча, за оцінками фахівців, для стабільного економічного зростання інвестиції повинні складати 20-25% валового внутрішнього продукту.
Розвинені країни мають середньорічний питома вага капіталовкладень (gross capital formation) 16-22% і темп приросту валового внутрішнього продукту 2-3%.
Близькі аналогічні показники були характерні в 1980-1990 р. для СРСР, коли питома вага капіталовкладень у валовому національному продукті перевищував 30%, забезпечуючи його щорічний приріст на 2,5%.
В даний час інвестиції здійснюються в здебільшого в короткострокові проекти, знижена інвестиційна активність у базових галузях народного господарства, слабко завантажені будівельні комплекси. Питома вага довгострокових інвестиційних кредитів у ряді значних комерційних банків складає лічені відсотки, а то й частки відсотка. При цьому не можна не згадати проблему збалансованості внутрішніх і зовнішніх інвестицій.
Світовий досвід показує, що іноземні інвестиції в країнах, що розвиваються, в 1990-х роках формують лише 2,0 - 4,5% загальних вкладень у національні економіки.
В Україні цей же показник складає 7-10%, тобто широкомасштабне залучення інвестицій з боку закордонних країн можливе лише за умови ефективного розвитку механізмів внутрішнього інвестування.
1.2 Інвестиційна привабливість галузі.
У виборі галузевих напрямків інвестування, зокрема, Всесвітній банк керується перерахованими групами чинників як критеріями для прийняття рішень:
• ринкові;
• конкуренції;
• бар'єри входу в галузь;
• бар'єри виходу підприємства з галузі;
• стосунки з постачальниками;
• технологічні фактори;
• соціальні фактори.
До першої групи відносяться розмір ринку, темп зростання його потенціалу, циклічність попиту, еластичність цін, прибутковість, диференціація продукту.
Друга група факторів оцінює стан конкуренції галузевого ринку, наявність рівних конкурентів, інтенсивність конкуренції, ступінь спеціалізацій конкурентів, наявність товарів-замінників, завантаження потужностей.
Третя група досліджує капіталомісткість галузі, наявність каналів розподілу і доступ до них, доступ до сировинних ресурсів, захищеність з боку держави, соціальні проблеми галузі, що можуть зробити негативний вплив на вхід.
Четверта група дозволяє проаналізувати існуючі обмеження державного і соціального порядку, що перешкоджають виходу з галузі, спеціалізацію активів і можливість їх перепрофілювання і використання за іншим призначенням.
Відносини з постачальниками характеризуються наявністю місцевих постачальників, матеріалів-замінників, інтенсивністю конкуренції серед постачальників, можливістю формування стратегічних союзів і інших взаємовідносин з постачальниками сировини і матеріалів, рівнем вертикальної інтеграції з постачальниками.
Технологічні чинники враховують рівень технічних нововведень у галузі, складність продукції і виробництва, патентно-ліцензійну ситуацію в галузі, капіталомісткість і наукомісткість продукції.
До соціальних факторів, які формують галузеву привабливість, належать дисципліна робітників, демографічні процеси, ступінь охоплення робітників профспілками і вплив громадських організацій, виробничі відносини робітників із керівництвом.
Аналізуючи галузеву привабливість України по наведених групах факторів, можна зробити висновок, що в даний час найбільш інтенсивні інвестиційні процеси повинні спостерігатись у високорентабельних сферах, які не потребують значних вкладень капіталу при забезпеченні його швидкої віддачі. Це, в першу чергу, сфера внутрішньої торгівлі, переробка сільськогосподарської продукції, легка промисловості.
1.2 Інвестиційна привабливість регіону.
Регіональна привабливість оцінюється такими чинниками, як:
• рівень економічного розвитку регіону;
• рівень розвитку інвестиційної інфраструктури регіону;
демографічна характеристика;
• рівень розвитку ринкових відносин і комерційної інфраструктури регіону;
• рівень криміногенних, економічних та інших ризиків.
Рівень економічного розвитку регіону характеризується такими показниками, як питома вага регіону у валовому внутрішньому продукті і національному доході, обсяг виробництва на душу населення, рівень самозабезпечення регіону основними продуктами харчування, середній рівень заробітної плати робітників, обсяг і динаміка капітальних вкладень у регіоні на душу населення, кількість підприємств, питома вага збиткових підприємств.
Розвиток інвестиційної інфраструктури оцінюється числом підрядних будівельних компаній, обсягом місцевого виробництва основних будівельних матеріалів, виробництвом енергетичних ресурсів на душу населення, щільністю залізничних колій, щільністю автомобільних шляхів.
Демографічну характеристику визначають питома вага населення регіону в загальній чисельності жителів України, співвідношення міського і сільського населення, питома вага населення, зайнятого в суспільному виробництві, рівень кваліфікації робітників.
Розвиток ринкових відносин характеризується питомою вагою приватизованих підприємств і підприємств з недержавною формою власності у загальній їх кількості, чисельністю підприємств з іноземними інвестиціями, банківських установ, страхових компаній, товарних бірж.
1.4 Інвестиційна привабливість підприємства.
Інвестиційна привабливість підприємства - це інтегральна характеристика окремих підприємств як об'єктів майбутнього інвестування з позицій перспективності розвитку, обсягів і перспектив збуту продукції, ефективності використання активів, їх ліквідності, стану платоспроможності і фінансової стану.
Для оцінки інвестиційної привабливості можуть бути використані різні фінансові коефіцієнти. Їх склад визначається виходячи з цілей і глибини аналізу фінансового стану. Такими синтетичними показниками є оборотність активів, прибутковість капіталу, фінансова стабільність, ліквідність активів і ін

ЧАСТИНА 2. БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Резюме
Ініціаторами та учасниками проекту є юридичні особи:
- Готель «Турист»;
- Клінічна лікарня.
Реалізація проекту передбачається у формі акціонерного товариства.
Нова назва компанії - Готельно - реабілітаційний комплекс «ГРК" Реабілітаційний центр народної медицини "» (м. Харків). Галузь функціонування: готельно - туристичне обслуговування населення з метою оздоровлення і реабілітації.
«ГРК" Реабілітаційний центр народної медицини "» є юридичною особою, має відокремлене майно на правах оперативного управління, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи.
Основними видами діяльності є наступні:
· Надання одномісних готельних номерів класу люкс і напівлюкс на певний строк;
· Здача в оренду підвальних приміщень під складські господарства;
· Здача в оренду приміщень під офіси;
· Інші види типових послуг, що надаються готелями «4 зірки» (ресторан, кафе, сауна, тренажерний зал);
· Надання медичних послуг в області діагностики, стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям з широкого спектру спеціальностей;
· Нетрадиційна медична діяльність (акупунктура, мануальна терапія, масаж);
· Медико-педагогічна діяльність (логопедія);
· Фармацевтична діяльність (закупівля медикаментів);
· Організаційно-методичний менеджмент, маркетингові послуги (формування та управління ринком медичних послуг);
· Обов'язкова медична діяльність (державні заходи з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та службі екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях);
· Медична статистика, санітарна освіта.
Розмір інвестицій складає 8000 тис. грн.
Джерелами інвестицій є кредитні кошти (5000 тис. грн) і кошти акціонерів (3000 тис. грн). Інвестовані кошти спрямовуються на наступні заходи: будівельно-монтажні роботи, реконструкція будівель, обладнання (за рахунок банківського кредиту); оздоблювальні роботи, євроремонт і якісна обробка будов (кошти акціонерів); оборотні засоби (кошти акціонерів), розробка проектної документації та інші витрати ( кошти акціонерів).
Термін кредитування - 5 років під 12% річних, видача кредиту одноразово, у перший рік реалізації проекту. Погашення кредиту: починаючи з першого року реалізації проекту в сумах, заявлених інвестором, погашення кредиту здійснюється з прибутку. Акції продаються рівними частками; дивіденди становлять 10% від їх вартості, виплачуються, починаючи з другого року проекту, з прибутку.
Основні показники ефективності проекту:
· Чистий дисконтований дохід з урахуванням ризиків (NPV) становить 3448,6 тис. грн;
• Індекс прибутковості 1,4;
· Термін окупності 3,4 року;
· Дисконтна ставка 11%.
Розрахувавши чистий приведений дохід з урахуванням можливих ризиків, можна побачити, що даний показник є позитивним і в грошовому вираженні становить 3448,6 тис. грн., Отже, проект необхідно розглядати.
Даний інвестиційний проект принесе підприємству чималий дохід і, з урахуванням ризиків, окупиться через 3,4 року, без їх обліку - 2 роки. Індекс прибутковості дорівнює 1,4, що також вказує на ефективність даного проекту.
На підставі проведених досліджень можна зробити висновок, що інвестиційна привабливість туристського підприємства формується в сукупності з формуванням інвестиційної привабливості держави, регіону.
Таким чином, за оцінками експертів України, як держава в цілому є не досить привабливою для інвесторів, тому що не так давно в країні відбулися глобальні зміни, які спричинили за собою негативні наслідки.
Але, що стосується галузі туризму України, то тут все набагато краще. Галузь туризму знаходиться на стадії бурхливого розвитку і є найбільш привабливою по пріоритетності напрямів інвестицій.
Тому, грунтуючись на тому, що послуги підприємства користується попитом і є конкурентоспроможними, а також можуть принести місту багато вигод, можна говорити про досить високу його інвестиційної привабливості
1. Цілі бізнес-плану
Об'єктом проектування є будівлі - каркасні, 2-х і 4-х поверхові (включаючи технічні поверхи), з підвалами, що складаються з окремих блоків, змонтовані в 1982 - 85 роках, в яких планується створити реабілітаційний центр, в якому будуть надаватися нові комплексні готельні послуги.
Метою цього проекту є виявлення особливостей і формування деяких підходів до розробки маркетингу комплексної готельної послуги, що забезпечує максимальні прибутки від її продажу.
Розроблений бізнес-план дозволяє:
Менеджерам фірми: одержати програми коротко-та довгострокової діяльності з постановкою мети (у цифрах), розробити стратегії їх досягнення і механізм реалізації, розрахувати необхідні ресурси та обгрунтувати напрямки фінансової політики;
Міській владі (обласному і міськвиконкому м. Харкова): в інфраструктурі півторамільйонного мегаполісу м. Харкова забезпечити належні санітарні умови життя, охороняючи навколишнє середовище, в першу чергу - водні джерела;
Інвесторам: об'єктивно оцінити потенційні можливості кампанії і в максимально наближених до проекту обсягах, умовах і в прийнятні терміни вирішити проблеми виділення та повернення інвестицій;
Діловим партнерам: отримати відповіді на питання про діяльність фірми як ймовірного ділового партнера і оцінити надійність і привабливі сторони ділового співробітництва;
Місту: зменшити негативний вплив на навколишнє середовище (атмосферу, повітря, грунт і р. Сіверський Донець - джерела питного водопостачання Харківської області) осаду міських стічних вод, що приведе до поліпшення екологічної обстановки в регіоні.
2. Стратегічний ринковий план розвитку готельно - реабілітаційного комплексу
2.1 Учасники та організаційно-правова форма реалізація проекту
Ініціаторами та учасниками проекту є юридичні особи:
- Готель «Турист»;
- Клінічна лікарня.
Реалізація проекту передбачається у формі акціонерного товариства.
Нова назва компанії - «Готельно - реабілітаційний комплекс« ГРК "Реабілітаційний центр народної медицини" »(м. Харків).
Засновниками ГРК є: юридичні особи - готель «Турист» та клінічна лікарня, фізичні особи.
Готельно - реабілітаційний комплекс є юридичною особою, має відокремлене майно на правах оперативного управління, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки та інші реквізити юридичної особи.
Початковий розмір Статутного фонду Компанії складе вісімнадцять мільйонів доларів США. У процесі реалізації проекту статутний фонд може бути розширений за рахунок одержуваного прибутку.

2.2 Структура управління

На малюнку 1 наведена попередня схема побудови організаційної структури, заснована на реалізації необхідних функцій.
SHAPE \ * MERGEFORMAT
Клінічна лікарня
Рада директорів
Керуюча
компанія
Дирекція з виробництва
Фінансова
служба
Служба
забезпечення
Відділ по роботі з персоналом
Служба
маркетингу

Рис. 1. Структура готельно-реабілітаційного комплексу
Рада директорів формується на зборах засновників акціонерного товариства і здійснює загальний контроль за діяльністю керуючої компанії.
Керуюча компанія здійснює оперативне керівництво за реабілітаційним центром (на роль керуючої компанії може претендувати фірма, яка вже має досвід роботи в даному виді бізнесу).
Клінічна лікарня за договором з реабілітаційним центром надає його клієнтам додаткові платні медичні послуги.
При розвитку проекту конкретна схема побудови бізнесу буде уточнюватися спільно з інвестором.
2.3 Послуги: характеристика, сегментація ринку і просування
Готельно-реабілітаційний комплекс призначений для надання широкого спектру послуг за наступними напрямками:
· Надання одномісних готельних номерів класу люкс та напів-люкс на певний строк;
· Здача в оренду підвальних приміщень під складські господарства;
· Здача в оренду приміщень під офіси;
· Інші види типових послуг, що надаються готелями «4 зірки» (ресторан, кафе, сауна, тренажерний зал);
· Надання медичних послуг в області діагностики, стаціонарної медичної допомоги дорослим та дітям з широкого спектру спеціальностей;
· Нетрадиційна медична діяльність (акупунктура, мануальна терапія, масаж);
· Медико-педагогічна діяльність (логопедія);
· Фармацевтична діяльність (закупівля медикаментів);
· Організаційно-методичний менеджмент, маркетингові послуги (формування та управління ринком медичних послуг);
· Обов'язкова медична діяльність (державні заходи з мобілізаційної підготовки, цивільної оборони та службі екстреної медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях);
· Медична статистика, санітарна освіта.
Потенційними споживачами послуг реабілітаційного центру традиційної медицини можуть стати:
· Прибули на лікування (10%);
· Родичі пацієнтів 10%);
· Закордонні туристи (60%);
· Вітчизняні бізнесмени (20%).
При цьому за віковими категоріями можна зробити сегментацію наступним чином:
- До 20 років (2%); з 20 до 30 років (30%);
- З 30 до 40 років (22%); з 40 до 50 років (21%);
- З 50 до 60 років (0%); - понад 60 років (25%).
Для просування послуг безпосередньо до споживача будуть використовуватися такі канали розподілу:
1. туристичні фірми;
2. страхові компанії;
3. аеропорт;
4. безпосередня робота з фізичними особами.
Заходи, які необхідно провести в області маркетингу та зі стимулювання збуту продукції:
1. Політика обслуговування, навчання персоналу;
2. Політика ціноутворення
3. Створення фірмових проспектів (реабілітаційного центру, і на першому етапі - клінічної лікарні);
4. Public relations:
· Визначення меж суспільної прийнятності ціни та якості послуг;
· Об'єктивність реклами;
· Стиль роботи і поведінки працівників компанії;
· Організація виступи керівників у пресі, на телебаченні і т. п.;
· Спонсорування суспільно-значимих заходів (конкурси, симпозіуми, спортивні матчі тощо), а також бюджетних організацій, орієнтованих на захист населення (органи міліції, охорони здоров'я, комітети з екології тощо); доведення фактів спонсорування до широких мас населення;
· Благодійність.
5. Створення фірмового стилю.
Очевидно, що хоча з точки зору практики маркетингу це мінімально необхідний обсяг дій, все ж його реалізація потребуватиме значних витрат і часу, тому необхідно виділити з перерахованого ті заходи, які найбільш необхідні, і почати з їх реалізації (обмеживши витрати на проведення маркетингових заходів) .
2.4 Конкуренти
В даний час відсутні конкуренти з повного спектру послуг, що готельно-реабілітаційним центром послуг. Тому в роботі розглядається конкуренція за окремими видами діяльності, заданим справжнім бізнес-планом.

3. Фінансовий план
Розрахунки фінансового плану виконані за методикою, рекомендованою ЮНІДО та Світовим банком для підготовки техніко-економічних обгрунтувань.
Вихідні дані і результати розрахунків наводяться в таблиці 3.1:

Напрями інвестицій
Тис. $ US
Джерело коштів
1. Будівельно-монтажні роботи, реконструкція будівель, обладнання
1000
Кредит
2. Оздоблювальні роботи, євроремонт і якісна обробка будівель
140
Кошти акціонерів
3. Оборотні кошти
110
Кошти акціонерів
4. Розробка проектної документації та інші витрати
350
Кошти акціонерів
Всього інвестицій
1600
в тому числі кошти акціонерів
600
кредит
1000
3. 1. Джерела коштів та спрямування інвестицій проекту представлені в таблиці 3.2:
Таблиця 3.2 - Джерела коштів та спрямування інвестицій проекту
Напрями інвестицій
Сума
Джерело коштів
$ US
тис. грн.
1. Будівельно-монтажні роботи, реконструкція будівель, обладнання
1000
5000
кредит
2. Оздоблювальні роботи, євроремонт і якісна обробка будівель
140
700
кошти акціонерів
3. Оборотні кошти
110
550
кошти акціонерів
4. Розробка проектної документації та інші витрати
350
1750
кошти акціонерів
Всього інвестицій
1600
8000
в тому числі кошти акціонерів
600
3000
кредит
1000
5000
За курсом НБУ приймається ставка одного долара, яка дорівнює 5 грн. на момент розробки бізнес-плану.
Загальна вартість проекту 8000 тис. дол.
Вартість інвестиційного проекту складається з залучених (кредитних) коштів, а також коштів акціонерів.
Умови акціонерів:
· Строк кредиту - 5 років;
· Кредитна ставка - 12% річних;
· Видача кредиту: одноразово, у перший рік реалізації проекту;
· Погашення кредиту: починаючи з першого року реалізації проекту в сумах, зазначених інвестором;
· Погашення кредиту здійснюється із прибутку;
· Направлення витрат кредиту - на закупівлю обладнання та будівельно-монтажні роботи;
· Акції продаються рівними частками; дивіденди становлять 10% від їх вартості; виплачуються, починаючи з другого року реалізації проекту, з прибутку.
Розмір наданого кредиту, строки його погашення в таблиці 3.3:
Таблиця 3.3 - Розмір наданого кредиту, порядок виплат кредитних коштів
Варіанти
Кредит, тис. грн
Року реалізації проекту, раз заходів і термін погашення кредиту
Всього
1
2
3
4
5
0
5000
1000
1100
1300
1300
1300
5000
3.2. Розрахунок повернення кредиту та обслуговування боргу.
Інвестиції є довгостроковими вкладеннями, вони проводяться відповідно до загальної стратегії розвитку компанії. У таблиці 3.4 наведено прогнозний розрахунок повернення кредиту:
Таблиця 3.4 - Розрахунок повернення кредиту та обслуговування боргу, тис. грн
Показники
Року реалізації проекту
Всього
1
2
3
4
5
Динаміка внесення кредиту
-
-
-
-
-
5000
Борг на початок року за кредит
5000
4000
3000
2000
1000
-
Виплата відсотків (12%)
600
480
360
240
120
1800
Погашення кредиту
1000
1000
1000
1000
1000
5000
Борг на кінець року за кредит
4000
3000
2000
1000
0
-
Придбання акцій
600
600
600
600
600
3000
Виплата дивідендів по акціях (10%)
-
60
60
60
60
240
Обслуговування боргу (з прибутку підприємства)
1600
1540
1420
1300
1180
7040
3.3 Прогнозування обсягів послуг, які представляються.
Поступлення, що формують доходи та витрати від усіх видів діяльності, розраховуються на базі вихідних даннях, представлених у таблиці 3.5:
Таблиця 3.5 - Вихідні дані для розрахунку надходжень і витрат проекту
Показники
Варіант 10
1. Чисельність персоналу, чол
300
2. Середня з / п (на місяць), грн.
1200
3. Площа, що здається в оренду під офіси, кв.м
420
4. Вартість оренди, грн. / 1 ​​кв.м
65
5. Площа, що здається в оренду під склади, кв.м
270
6. Вартість оренди під склади, грн. / 1 ​​кв.м
40
7. Кількість номерів
130
8. Середня ціна номера в добу, грн.
210
9. Середня заповнюваність номери, чол
2
10. Нарахування на з / п,%
37
11. Інші експлуатаційні витрати на перший рік проектування, тис. грн
10300

Таблиця 3.6 - Вартість основних фондів і середня норма амортизації
Показники
Варіант 10
Вартість основних фондів, тис. грн.
12000
Середня норма амортизації,%
11
Амортизаційні відрахування
264

Напрямки формування доходів. Доходи, одержувані в результаті надання комплексних готельних послуг, розраховуються і подаються в таблиці 3.7.
Оренда приміщень під офіси визначається за формулою:
Аоф. = Sоф .* Ц * 12 місяців, де
Sоф. - Площа, що здається під офіси, кв.м;
Ц - вартість оренди за 1 кв. м , Грн
1 рік: Аоф. = 420 * 65 * 12 = 327 600 грн = 327,6 тис. грн
Оренда приміщень під склади:
Аскл = Sскл * Ц * 12 місяців, де
Sскл - площа, що здається під склади, кв.м;
Ц - вартість оренди за 1 кв. м , Грн
1 рік: Аскл = 270 * 40 * 12 = 129 600 грн = 129,6 тис.грн
Вартість номерів:
Сном = Н * Ц * Ч * 365 днів, де
Н - кількість номерів;
Ц - ціна за номер на добу, грн;
Ч - середня наповнюваність номера на добу, чол.
1 рік: Сном = 130 * 210 * 2 * 365 = 19929000 грн = 19929 тис. грн
Додаткові доходи утворюються за рахунок ініційованих реабілітаційним готельним комплексом інших видів бізнес-послуг (різного роду лікувальні процедури, ресторани, кафе, басейн та інше). У перший рік приймається величина цих послуг у розмірі 2-3% від усіх надходжень. У наступні роки з урахуванням становлення ринку пропонованих послуг їх приймаємо в розмірі 20-30% від суми всіх надходжень комплексу.
У вихідних даних представлені дані на перший рік розробки проекту, в наступні роки планується щорічне зміна надходжень. У зв'язку з цим вартість оренди і середня ціна за користування номером у добу щорічно підвищується на 10%
Таблиця 3.7 - Структура надходжень, тис. грн

Джерела
1-й рік
2-й рік
3-й рік
4-й рік
5-й рік
1
Плата за номери
19929
21921,9
24114,09
26525,49
29178,04
2
Оренда офісів
327,6
360,36
396,39
436,03
479,64
3
Оренда складів
129,6
142,56
156,82
172,49
189,75
Всього готельних послуг
20386,2
22424,82
24667,302
27134,032
29847,435
4
Додаткові доходи (2%)
407,724
4484,964
4933,46
5426,806
5969,487
Всього надходжень
20793,924
26909,784
29600,762
32560,839
35816

3. 4. Розрахунок витрат і прибутку в період інвестування проекту.
Витрати і прибуток на період інвестування проекту пов'язані з наданням комплексних готельно-реабілітаційних послуг.
Таблиця 3.8 - Витрати на надання комплексних готельних послуг
Статті витрат
Роки реалізації проекту
1
2
3
4
5
1. Амортизаційні відрахування за проектом
264
264
264
264
264
2. Заробітна плата персоналу *
4320
4320
4752
5227,2
5749,92
3. Нарахування на заробітну плату
1598,4
1598,4
1758,24
1934,064
2127,285
4. Інші експлуатаційні витрати
10300
13454,892
14800
16280,419
17908,461
5. Всього витрат
16482,4
19637,292
21574,621
23705,683
26049,852
6. Прибуток від усіх видів діяльності
4311,524
7272,492
8026,141
8855,155
9767,071
7.Доходи від реалізації **
20793,924
26909,784
29600,762
32560,839
35816,924
*) Заробітна плата персоналу на перший і другий рік експлуатації проекту не змінюється. Надалі планується збільшення заробітної плати на 10% щорічно;
** Доходи від реалізації розраховані в табл.3.7.

4. Оцінка беззбитковості проекту
Оцінка беззбитковості проекту проводиться за допомогою показників операційного аналізу: порогу рентабельності, валовий маржі, сили дії операційного важеля, запасу фінансової міцності.
Розрахунки за даними показниками представлені в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 - Розрахунок порогу рентабельності і запасу фінансової потужності
Показники
Року реалізації проекту
1
2
3
4
5
1. Змінні (прямі) витрати
5895,52
7157,477
7873,224
8660,547
9526,602
2. Постійні витрати з урахуванням амортизації
10586,88
12479,815
13701,397
15045,163
16523,25
3. Обсяг реалізованих послуг
20793,924
26909,784
29600,762
32560,839
35816,923
4. Балансова прибуток
4311,524
7272,492
8026,141
8855,155
9767,071
5. Валова маржа
14898,404
19752,307
21727,538
23900,292
26290,321
6. Коефіцієнт валової маржі
0,73401952
0,73401954
0,73401953
0,73401956
0,734019537
7. Поріг рентабельності
14776,266
17002,02
18666,256
20496,915
22510,641
8. Запас фінансової потужності
6017,658
9907,764
10934,506
12063,923
13306,282
До постійних витрат відносяться 70% витрат на заробітну плату з відповідними відрахуваннями, а також 60% витрат від інших експлуатаційних витрат.
1 рік: (0,7 * (4320 + 1598,4) + 0,6 * 10 300) + 264 = 10586,88 тис. грн
2 рік: (0,7 * (4320 +1598,4) + 0,6 * 13454,892) + 264 = 12479,815 тис. грн
3 рік: (0,7 * (4752 +1758,24) + 0,6 * 14800) + 264 = 13701,397 тис. грн
4 рік: (0,7 * (5227,2 +1934,064) + 0,6 * 16280,419) + 264 = 15045,163 тис. грн
5 рік: (0,7 * (5749,92 +2127,285) + 0,6 * 17908,461) + 264 = 16523,25 тис. грн
А) Зарплата персоналу = Чисельність персоналу * середня з / п в місяць * 12 міс = 300 * 1200 * 12 = 4320000 грн = 4320 тис. грн
Б) ВМ = В - Змінні Витрати, де
ВМ - валова маржа;
В - виручка від реалізації (Обсяг реалізованих послуг).
В) КВМ = (В - Змінні Витрати) / У
Г) Поріг рентабельності = Витрати Постійні / КВМ, де
КВМ - коефіцієнт валової маржі
Д) ЗФП = В - Поріг рентабельності, де
ЗФП - запас фінансової міцності
Згідно виконаним розрахунками можна простежити, що обсяг реалізованих послуг зростає з кожним наступним роком, отже збільшує прибуток проекту. Запас фінансової міцності достатньо високий.

5. Розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту
У процесі реального інвестування оцінка ефективності інвестиційних проектів є найвідповідальнішим етапом. Від того, наскільки об'єктивно і всебічно проведена ця оцінка, залежать строки повернення вкладеного капіталу, варіанти альтернативного його використання, також потік прибутку підприємства, яка генерується, в майбутньому періоді. Ця об'єктивність і узагальненість оцінки ефективності інвестиційних проектів істотно визначається використанням сучасних методів їх проведення.
Базовими принципами та методологічними підходами, які використовуються в сучасній практиці оцінки ефективності інвестиційних проектів, є наступні:
1. Оцінка ефективності інвестиційних проектів повинна здійснюватися на основі складання обсягу інвестиційних витрат, з одного боку, і сум та термінів повернення інвестованого капіталу, з іншого боку. Це загальний принцип формування системи оціночних показників ефективності, згідно з якими результати будь-якої діяльності повинні будуть зіставлені з витратами (застосованими ресурсами) на її здійснення. Торкаючись інвестиційної діяльності, він реалізується шляхом складання прямого і зворотного потоків капіталу, який інвестується.
2. Оцінка обсягу інвестиційних витрат повинна охоплювати всю сукупність ресурсів, пов'язаних з реалізацією проекту, які використовуються. У процесі оцінки повинні бути враховані всі прямі і непрямі витрати грошових коштів (власні і позикові), матеріальних і нематеріальних активів, трудових та інших видів ресурсів.
3. Оцінка повернення капіталу, який інвестується, повинна здійснюватися на основі показника «чистого грошового потоку». Цей показник формується за рахунок сум чистого прибутку та амортизаційних відрахувань в процесі експлуатації інвестиційного проекту.
4. У процесі оцінки суми інвестиційних витрат і чистого грошового потоку повинні бути обов'язково приведені до теперішньої вартості. Це пов'язано з тим, що процес інвестування в більшості випадків здійснюється не один раз, а проходить кілька етапів. Тому, за винятком першого етапу, всі подальші суми інвестиційних витрат повинні приводитися до справжньої вартості (з диференціацією кожного наступного етапу інвестування). Також повинна приводитися до справжньої вартості і сума грошового потоку (по окремих етапах його формування).
5. Вибір дисконтної ставки в процесі приведення окремих показників до теперішньої вартості має бути диференційований для різних інвестиційних проектів. У процесі такої диференціації повинні бути враховані рівень ризику, ліквідності та інші індивідуальні характеристики реального інвестиційного проекту.
При змішаному капіталі (у даному випадку позикові кошти в різних поєднаннях) необхідно знаходити норму дисконту як середньозважену вартість капіталу WACC.
WACC = We * Ke + Wd * Kd, де
We - частина кредиту в структурі капіталу;
Ke - вартість кредиту у відсотках;
Wd - частина акціонерного капіталу в структурі капіталу;
Kd - вартість акціонерного капіталу в процентах.
У таблиці 5.1. представлена ​​структура капіталу.
Таблиця 5.1 - Розрахунок середньозваженої вартості інвестиційного капіталу
Показники
Тис. грн
% (Вагома частина)
% Ставка
1. Кредит
5000
62,5
12
2. Акціонерний капітал
3000
37,5
10
Всього
8000
100
WACC = 62,5 * 12 + 37,5 * 10 = 750 + 375 = 1125/100 = 11%
За даним значенням підприємство може приймати рішення, очікувана рентабельність якого повинна бути не нижче розрахованого значення.
З урахуванням перерахованих вище принципів, розглянемо методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів на основі різних показників:
1. Чистий приведений дохід, або чистий дисконтований дохід, або чиста приведена вартість (net divsent value - NPV) - дозволяє отримати найбільш очікувану характеристику результату інвестування, тобто його кінцевий ефект в абсолютній сумі. NPV інвестиційного проекту - це різниця між сумою цієї (даного часу) вартості грошових потоків від інвестицій в кожен період часу і теперішньої вартості самих інвестицій.
- I, де
I - поточна вартість первинних інвестицій у проект;
ДП - грошовий потік в період n;
r - необхідна ставка прибутковості інвестицій;
n - тривалість інвестиційного періоду.
Якщо NPV> 0 - це означає, що норма прибутковості проекту перевищує необхідну ставку прибутковості інвестицій (ставку дисконту).
Якщо NPV = 0, то норма прибутковості проекту дорівнює необхідної ставкою, а якщо NPV <0, тоді прибутковість проекту очікується менше необхідної ставки.
Таким чином, за критерієм NPV можуть бути визначені доцільними інвестиційні проекти, які мають показник NPV ≥ 0.
2. Індекс прибутковості інвестиційного проекту PI (profitability index) - відношення поточної вартості грошових надходжень від проекту після оподаткування до поточної вартості інвестицій.
, Де
PI - індекс прибутковості, міра прибутковості проекту на одну грошову одиницю;
r - необхідна ставка прибутковості інвестицій;
n - тривалість інвестиційного періоду;
I - поточна вартість первинних інвестицій у проект.
Якщо в результаті розрахунків PI> 1, проект розглядається далі, так як має позитивну чисту теперішню вартість.
3. Період окупності інвестицій визначається як відношення поточних інвестицій до середньорічної вартості дисконтованих грошових потоків.
., Де
ПО - період окупності інвестицій;
r - необхідна ставка прибутковості інвестицій;
n - тривалість інвестиційного періоду;
I - поточна вартість первинних інвестицій у проект.
Основним показником в оцінці ефективності інвестиційного проекту є величина грошового потоку (ДП).
Грошовий потік в інвестиційному проектуванні означає раз ніцу між основними грошовими надходженнями і витратами, характеризує ефективність інвестицій у вигляді грошових коштів, які повертаються інвестору.
Річний грошовий потік:
ДП = ПП + А, де
ЧП - чистий прибуток;
А - річні амортизаційні відрахування.
Амортизаційні відрахування клінічного центру не несуть в собі відтворювальні функції так, як в інших галузях промисловості.
У зв'язку з цим амортизаційні відрахування не включені в чистий грошовий потік.
Грошовий потік сформований з чистого прибутку (табл.5.2).
Таблиця 5.2. Розрахунок чистого прибутку, яка утворюється у проектному періоді, тис.грн.
Показники
Роки реалізації проекту
1
2
3
4
5
1. Прибуток від усіх видів діяльності
4311,524
7272,492
8026,141
8855,155
9767,07
2. Податок на прибуток (25%)
1077,881
1818,123
2006,535
2213,789
2441,768
3. Відсоток за кредит
600
480
360
240
120
4. Величина погашаемого кредиту
1000
1000
1000
1000
1000
5. Дивіденди по акціях
0
60
60
60
60
6. Чистий прибуток, що формує грошовий потік
1633,643
3914,369
4599,606
5341,367
6145,303
7. Грошовий потік
1897,643
4178,369
4863,606
5605,366
6409,303
Для визначення ефективності запропонованого в бізнес-плані створення реабілітаційного центру з наданням готельних послуг визначаємо поточну вартість грошових потоків.
Таблиця 5.3 - Розрахунок поточної вартості грошових потоків, тис. грн
Року реалізації проекту
Прогнозовані грошові потоки ДП, тис. грн
Процентний фактор поточної вартості, 11%
Поточна вартість ДП, PV, тис. грн
1
2
3
4
1
1897,643
0,901
1709,776
2
4178,369
0,812
3392,836
3
4863,306
0,731
3555,077
4
5605,366
0,659
3693,936
5
6409,303
0,593
3800,717
Всього
22953,987
-
16152,34
Далі визначається чиста приведена вартість (net divsent value) бізнес-плану інвестиційного проекту - це різниця між сумою поточних вартостей грошових потоків від інвестицій в кожен період часу і поточною вартістю самих інвестицій.
Так як за умовами інвестора інвестиції вкладаються в проект все відразу (одноразово), то вартість таких вкладень не дисконтується.
За нашим проектом NPV становитиме:
NPV = 16152,34 - 8000 = 8152,34 тис. грн
PI = 16152,34 / 8000 = 2> 1
2> 1, отже даний інвестиційний проект доцільно розглядати далі, бо як має позитивну справжню (поточну) вартість.
Середньорічна вартість дисконтованого грошового потоку:
16152,34 / 5 років = 3230,468 тис. грн.
ПО = 8000/3230, 468 = 2,5 року.
Розрахувавши показники можна зробити висновок, що даний проект є ефективним. Так інвестор при вкладенні 8000 тис. грн. через 2,5 року отримає на 8152,34 тис. грн. прибутку більше.

6. Ризик в оцінці доцільності інвестицій
Інвестиційні рішення затверджуються з урахуванням багатьох факторів: політичних, соціальних, технологічних (нестабільність технології, відхилення фактичних параметрів роботи обладнання та споруд від запланованих і т.д.), економічних (незабезпеченість виробництва матеріалами, енергетичними та трудовими ресурсами, зниження обсягу і якісних показників продукції проти очікуваних, зростання витрат і т.д.), ринкових (зміна тарифів на послуги). При затвердженні рішення про доцільність того чи іншого інвестиційного проекту необхідно враховувати безліч чинників у формі ризиків, які передбачаються. Наведемо деякі причини ризиків, які зустрічаються найчастіше і можуть впливати на кінцеві результати інвестиційного проекту.
А. Ризики, які відносяться до загальної ситуації в Україні:
· Політична нестабільність;
· Існуюча і майбутня правова база для інвестицій;
· Перспективи економіки в цілому;
· Фінансова нестабільність (можливі зміни в оподаткуванні, інфляція);
Труднощі з легалізацією прибутку.
Б. Ризики періоду проектування будівництва:
· Підвищення ставок по позиціях;
· Збільшення терміну будівництва;
· Невиконання термінів введення в дію виробничих потужностей;
· Невідповідність проекту специфікації;
· Невідповідність один одному проектної калькуляції і фактичної вартості будівництва.
В. Ризики експлуатаційного періоду:
· Підвищення поточних витрат;
· Зрив графіків поставок сировини, матеріалів, технологічного обладнання, паливно-енергетичних ресурсів;
· Нові вимоги до екології;
· Нестача трудових ресурсів;
· Зміна умов транспортування;
В інвестиційному проекті ризик - невизначеність, нестабільність - вимірюється за допомогою методу еквівалента надійності.
При цьому грошовий потік розподіляється на надійну й ризиковану частини. Грошові потоки переводяться в надійні (безпечні), потім дисконтуються за безпечною ставкою.
Фахівці Британського національного банку рекомендують для України обиратимуть ставку дисконту в діапазоні 0,15 - 0,2 (тобто 15 - 20%).
Розрахунок еквівалента надійності наведено в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 - Оцінка ризику проекту із застосуванням методу еквівалента надійності
Роки реалізації
Прогнозного-ються грошові потоки, тис. грн.
Фактор еквівалента надійності
Надійні (безпечні) грошові потоки, тис. грн.
Процентний фактор поточної вартості, 11%
Поточна вартість найнадійніших грошових потоків, тис. грн.
1
1897,643
0,95
1802,761
0,870
1568,402
2
4178,369
0,85
3552,464
0,756
2685,663
3
4863,306
0,8
3890,645
0,658
2560,044
4
5605,366
0,75
4204,025
0,572
2404,702
5
6409,303
0,7
4486,512
0,497
2229,796
Всього
22953,987
---
17936,407
---
11448,6

Показники ефективності інвестиційного проекту з урахуванням ризиків мають вигляд:
NPVріск = 11448,6 - 8000 = 3448,6 тис. грн
PIріск = 11448,6 / 8000 = 1,4> 1
ПО = 8000/2289, 72 = 3,4 року
Розрахувавши чистий приведений дохід з урахуванням можливих ризиків, можна побачити, що даний показник є позитивним і в грошовому вираженні становить 3448,6 тис. грн.
Отже, проект необхідно розглядати. Даний інвестиційний проект принесе підприємству чималий дохід і, з урахуванням ризиків, окупиться через 3,4 року, без їх обліку - 2 роки. Індекс прибутковості дорівнює 1,4, що також вказує на ефективність даного проекту.

ЛІТЕРАТУРА
1. Про підприємства в Україні. Закон України от 17 березня 1991 року;
2. Про інвестіційну Діяльність. Закон України от 18 вересня 1991 року;
3. Про Цінні папери та фондову біржу. Закон України от 18 червня 1991 року;
4. Марєнко А. В., Принц Г. В., Патика Н. І.., Пріб К. А. Проблеми Залучення іноземніх інвестіцій в економіку України. / / Фінанси України. - 1999. - № 7. - С. 34-44.
5. Захарін С. В. Моніторинг інвестіційного клімату. / / Фінанси України. - 2001. - № 1. - С. 111-117.
6. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент. - К.: МП «Ітем ЛТД», 1995.
7. Бізнес - план інвестиційного проекту: Вітчизняний і зарубіжний досвід. Сучасна практика та документація. -М.: Фінанси і статистика, 1999.
8. Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту. - Київ, "Молодь", 1997.
9. Глазунов В.М. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестицій. - М.: «Финстатинформ», 1997.
10. Інвестиційне проектування: практичне керівництво з економічного обгрунтування інвестиційних проектів. / Під ред. Шумиліна С.І. - М.: «Финстатинформ», 1995.
11. Інвестиції в Україну. / Під ред. С. Вакаріна. - Київ, «Конкорд», 1996.
12. Ковальов В.В. Методи оцінки інвестиційних проектів. -М.: Фінанси і статистика, 1999.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
293.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Склад основних розділів бізнес-плану фізкультурно-спортивної організації
Розробка основних розділів бізнес-плану Барановицького хлібозаводу філії РУПП Брестхлебпром
Розробка бізнес плану інвестиційного проекту з виробництва електротехніки
Розробка бізнес-плану інвестиційного проекту ВАТ Мінський ПКТІ
Розробка основних розділів плану госпрозрахункового цеху
Особливості бізнес-плану інвестиційного проекту
Методика складання бізнес плану інвестиційного проекту
Основні етапи розробки бізнес-плану інвестиційного проекту
Розробка та аналіз фінансового плану інвестиційного проекту
© Усі права захищені
написати до нас