Розробка маркетингової стратегії фірми на прикладі кондитерської фабрики Череповця Російський Бісквіт

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


ЗМІСТ

ВСТУП

1 Особливості розробки маркетингової стратегії підприємства

1.1 Концепція управління маркетингом

1.2 Зміст системи управління маркетингом

1.2.1 Сутність і завдання управління маркетингом

1.2.2 Цілі та принципи управління маркетингом

2 Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища Закрите Акціонерне Товариство «Російський Бісквіт»

2.1 Загальна характеристика підприємства

2.2 Аналіз макросередовища підприємства

2.3 Аналіз контактної середовища підприємства

2.4 Аналіз внутрішнього середовища підприємства

3 Розробка стратегії розвитку ЗАТ «Російський Бісквіт»

3.1 Визначення місії і цілей організації

3.2 Вибір стратегії на основі SWOT - аналізу

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Важливість змін у стратегії підприємства визначається протиріччям між практичними цілями підприємства і існуючою ситуацією. останнім часом все більше підприємств вдаються до розробки стратегій розвитку компанії і соотвественно до стратегічного планування.

Для великих компаній, розпорядженні великими активами, фондомісткості виробництва, що мають велику протяжність виробничої структури наявність стратегії розвитку вважається просто необхідною умовою виживання. саме стратегічне планування дозволяє визначити фірмі свої цілі і те, до чого їй необхідно прагнути, за допомогою чого розвиватися свій бізнес або просто вижити в посиленої конкурентної боротьби.

Багато відомих компаній не тільки мають добре розроблену і прозору стратегію, а й наполегливо дотримуються встановлених параметрів розвитку, і це в кінцевому підсумку привело їх до успіху, але і при досягненні успіхів, заради подальшого існування фірма повинна вдаватися до стратегічного планування. це має бути не разовим процесом, а постійною, поточною діяльністю топ-менеджерів. Використання стратегії як інструменту управління в повсякденній діяльності фірми є необхідною умовою і засобом не лише виживання, але і забезпечення процвітання компанії.

Метою даної роботи є розробка маркетингової стратегії фірми, а саме ЗАТ «Російський Бісквіт».

Завданнями даної роботи є:

- Визначення сутності та видів маркетингової стратегії;

- Аналіз факторів, що впливають на визначення стратегії підприємства;

- Вироблення і обгрунтування маркетингової стратегії для ЗАТ «Російський Бісквіт»

1 Особливості розробки маркетингової стратегії підприємства

1.1 Концепція управління маркетингом

Концепції управління маркетингу - це вихідні положення, що характеризують активну орієнтацію ринкової діяльності підприємства на різних стадіях її розвитку. Існує кілька основних концепцій, на основі яких підприємства ведуть свою маркетингову діяльність: виробнича, товарна, інтенсифікації комерційних зусиль, ринкова (споживча), соціально-етичного маркетингу, інтегрованого та стратегічного.

1. Виробнича концепція - один із самих старих підходів. Концепція стверджує, що споживачі будуть доброзичливі до товарів, які широко поширені і доступні за ціною, а отже, керівництво має зосередити свої зусилля на вдосконаленні виробництва і підвищенні ефективності системи розподілу. Застосування виробничої концепції підходить в двох ситуаціях:

1) коли попит на товар перевищує пропозицію і в цьому випадку слід зосередитися на вишукуванні способів збільшення виробництва;

2) коли собівартість товару занадто висока, і її необхідно знизити, для чого потрібно підвищення продуктивності.

Приклад, вся концепція Генрі Форда полягала в налагодження виробництва автомобіля «Т» до такого стану, щоб можна було знизити її собівартість і зробити машину доступної більш широкому колу осіб.

2. Товарна концепція стверджує, що споживачі будуть прихильні до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні властивості і характеристики, а, отже, організація повинна зосередити свою енергію на постійному вдосконаленні товару. Слід врахувати, що дана концепція призводить до «маркетингової короткозорості». Продавець так закохується у власний товар, що випускає з уваги потреби клієнтів.

Наприклад, виробники логарифмічних лінійок вважали, що інженерам потрібні лінійки, а не можливість проводити розрахунки, і випустили з уваги загрозу з боку кишенькових калькуляторів.

3. Концепція інтенсифікації комерційних зусиль стверджує, що споживачі не купуватимуть товари підприємства в достатній кількості, якщо вона не зробить значних зусиль у сфері збуту і стимулювання.

Особливо агресивно використовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль стосовно товарів пасивного попиту, тобто товарах, про придбання яких покупець зазвичай не думає, наприклад страховками, енциклопедичним словникам, могильним ділянкам. У цих галузях діяльності розроблені і доведені до досконалості різні прийоми виявлення потенційних покупців і «жорсткої продажу» ім товару. Застосовують концепцію інтенсифікації комерційних зусиль і у сфері некомерційної діяльності, коли, наприклад, політична партія посилено нав'язує виборцям свого кандидата.

4. Ринкова (споживча) концепція стверджує, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами. Концепцію інтенсифікації комерційних зусиль і ринкову концепцію часто плутають один з одним.

Їх можна розмежувати наступним чином:

 • об'єктом в концепції інтенсифікації комерційних зусиль є існуючий товар фірми, а забезпечення прибуткового збуту вимагає напруження комерційних зусиль і заходів стимулювання;

 • об'єктом ринкової концепції є цільові клієнти фірми з їх потребами і потребами.

Ринкова концепція відображає прихильність фірми теорії суверенітету споживача: компанія виробляє те, що необхідно споживачеві, і отримує прибуток за рахунок максимального задоволення його потреб. Ринкову концепцію взяли на озброєння багато фірм: «Проктер енд Гембл», «Макдональдс» і ін

5. Концепція соціально-етичного маркетингу стверджує, що завданням організації є встановлення потреб, потреб та інтересів цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними (ніж у конкурентів) способами з одночасним збереженням або зміцненням благополуччя споживача і суспільства в цілому.

Концепція соціально-етичного маркетингу породжена сумнівами: чи завжди фірма, яка задовольняє потреби покупців, діє з урахуванням довгострокового блага споживачів і суспільства в цілому.

Концепція соціально-етичного маркетингу вимагає збалансування трьох факторів: прибутків фірми, купівельних потреб та інтересів суспільства.

Наприклад, у рекламі більшість фірм все більше роблять упор на те, що новий товар благотворно впливає на здоров'я покупців, що він обов'язково екологічно чистий і т.д.

В даний час з'явилися ще дві досить нові концепції:

6. Концепція інтегрованого маркетингу, сутність якої полягає в тому, що фірма повинна сама створити новий товар, нові технології і відповідно споживача.

7. Концепція стратегічного маркетингу, сутність якої полягає в тому, що необхідно орієнтуватися на конкурентів, їх товари, характеристики товарів, ціни і т.д. Це дозволить знайти свою позицію на ринку і бути конкурентоспроможними.

Отже, маркетинг розвивався з середини минулого століття, причому ця діяльність постійно видозмінювалася й удосконалювалася. Розглянуті вище концепції показують розвиток маркетингу, хоча вони можуть існувати й паралельно.

1.2 Зміст системи управління маркетингом

1.2.1 Сутність і завдання управління маркетингом

З плином часу відбувається вдосконалення процесу обміну з боку тих, хто в ньому бере участь. Іншими словами відбувається придбання фірмою професійних навичок в управлінні своїм маркетингом. Філіп Котлер визначає управління маркетингом як «аналіз, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів, розрахованих на встановлення, зміцнення і підтримку вигідних обмінів з цільовими покупцями заради досягнення певних завдань організації, таких, як отримання прибутку, зростання обсягу збуту, збільшення частки ринку і т. п. ».

Таким чином, сутність управління маркетингом в тому, щоб знайти оптимальну кількість клієнтів, необхідний для реалізації всього виробленого фірмою в даний момент обсягу продукції. Це означає не тільки створення і розширення попиту, але і проблеми його зміни, а іноді і скорочення.

Отже, завдання управління маркетингом полягає «у впливі на рівень, час і характер попиту таким чином, щоб це допомагало організації в досягненні поставлених перед нею цілей». Тобто «Управління маркетингом це управління попитом».

Виходячи з цього управління маркетингом стосується питань вивчення бажаного рівня попиту на товари конкретної фірми; аналізу ситуації перевищення реального попиту над бажаним, їх відповідності та ситуації, коли реальний попит нижче бажаного.

Процес управління маркетингом охоплює такі сторони діяльності фірми, як організація збуту і його стимулювання, рекламні кампанії і дослідження маркетингу, управління товарами і ціноутворення.

1.2.2 Цілі та принципи управління маркетингом

Цілі управління маркетингом реалізуються за допомогою функцій управління, до яких відносять:

 • планування маркетингу;

 • організацію здійснення маркетингових стратегій і завдань;

 • облік і контроль маркетингової діяльності;

 • експертне відстеження і регулювання позиції фірми на ринку.

В даний час, коли умовою економічного розвитку підприємств є їхня активна діяльність на ринку, життєво важливим стає знання кінцевого споживача, уміння фірми гнучко реагувати на всі його вимоги.

Інакше не може бути забезпечена продаж товару і підвищена прибутковість підприємства. Тому необхідно вивчати можливості й ефективність різних форм і методів продажу товарів, проводити роботу з формування запитів населення, підвищенню престижу торговельної фірми. Такий тип економічної поведінки підприємств зазвичай асоціюється з маркетингом. Таким чином, вихідним пунктом для маркетингу як науки є потреби і потреби людини.

Нужда - це стан відчуття лишенности задоволення в чому небудь.

Потреби - це бажання будь то певної речі, що задовольняє базові потреби; це «потреба, яка прийняла специфічну форму відповідно до культурного рівня й особистості індивіда».

Люди відчувають потребу в небагато, їх потреби численні. Всі потреби людей формуються безупинно, і це відбувається під впливом різних факторів. Потреби людей практично безмежні, тоді як ресурси для їхнього задоволення обмежені.

Вимога (запит) - це потреба в якихось певних продуктах, забезпечена здатністю їх купити. Потреби стають вимогами, коли людина володіє купівельною спроможністю, і хоче витратити певну суму на покупку. Людині потрібна їжа, одяг, машини, йому також необхідне страхування, поїздки і розваги.

Але він не купує товар (у поняття товару входять також надаються споживачеві послуги) просто, щоб купити; людина купує товар, щоб використовувати його для задоволення своїх потреб. З огляду на те, що метою компанії є задоволення потреб і потреб ринку, який складається з усіх потенційних покупців, об'єднаних загальною метою і які хотіли б і були здатні вступити в обмінні відносини з тим, щоб задовольнити свою потребу або потребу, концепція ринку приводить нас до концепції маркетингу.

Головне в маркетингу двоєдиний і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація виробництва на ці вимоги, з іншого боку активний вплив на ринок, який існує попит, на формування потреб і купівельних переваг. Цим і визначаються основні принципи управління маркетингом.

2 Стратегічний аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища

Закрите Акціонерне Товариство «Російський Бісквіт»

2.1 Загальна характеристика підприємства

Історія бісквітної промисловості в м. Череповце почалася на рубежі 80-90 років минулого століття. За ініціативою і під керівництвом мера міста того періоду В.Є. Позгалева на Череповецької кондитерській фабриці був побудований і введений в експлуатацію цех з виробництва бісквітних виробів. Це були плоскі бісквітні тістечка.

У той важкий час цей продукт доставляв радість багатьом городянам. Однак почалися економічні реформи, величезний потік кондитерських виробів з-за кордону і безліч інших причин, не дозволили ефективно розвивати виробництво. Відродження традицій почалося в 1997 р., коли було створено підприємство «Російський Бісквіт».

Підприємство «Російський Бісквіт» було створено в січні 1997 року з метою організувати територіально відокремлене виробництво, вийти на російський ринок з новим ім'ям і впровадити новий вид кондитерської продукції, що завозився в основному з-за кордону.

Бісквітні рулети виробництво Данії, Бельгії, Італії вже давно популярні у російського покупця. Ми пропонуємо Вашій увазі аналогічний продукт, підготовлений до виробництва Череповецким кондитерами.

Рулети, кекси, коржі для торта і тістечка, виготовлені акціонерним товариством «Російський Бісквіт», є прекрасним результатом роботи фахівців в області кондитерської промисловості, заснованої на екологічно чистому вітчизняній сировині.

При виробництві бісквітів враховуються сучасні вимоги дієтології. Завдяки вхідним в бісквітні вироби компонентів (борошно, цукор, рослинні жири, сухе молоко і фруктові джеми), наша продукція при калорійності 339 кілокалорій є збалансованою за кількістю білків і вуглеводів і дуже легко засвоюється навіть дитячим організмом.

Використовувані у виробництві бісквітів сировину, інгредієнти та пакувальний матеріал проходять тест-контроль на екологічну чистоту і безпеку вживання людиною. Модернізована поточно-механізована лінія, що закінчується герметичною упаковкою кожного виробу в індивідуальну поліпропіленову плівку, забезпечує чистоту і гігієнічність продукції, яка випускається тільки з кращого натуральної сировини.

Технологічний і бактеріологічний контроль на всіх етапах виробництва (від надходження сировини до передачі виробу на склад) гарантує високу якість бісквітних виробів.

Щодня фахівці підприємства (дизайнери і маркетологи) працюють над поліпшенням якості та зовнішнього вигляду упаковки. Вони розробили і захистили оригінальну ексклюзивну упаковку - пластикові контейнери з вкладеними ножами.

Продукція ЗАТ «Російський Бісквіт» захищена і сертифікована в Інституті харчування Академії наук Російської Федерації.

Сьогодні компанія «Російський Бісквіт» один з найбільших виробників бісквітних виробів у Росії. Асортимент компанії складають більше 100 видів чудових кондитерських виробів, у тому числі близько 30 видів - шоколад.

Етапи розвитку:

Рулети:

Виробництво рулетів масою 300 гр. з кремовими начинками було розпочато навесні 1997 року на лінії № 1, у важких економічних умовах. Проте вже до середини 1998 року вдалося вийти на беззбитковий рівень виробництва, побудувати канали розподілу продукції і створити умови для успішної діяльності. Після серпня 1998 р., коли відкрилися сприятливі ринкові можливості, підприємство почало динамічно розвиватися.

У жовтні 2001 року введено в експлуатацію другу автоматизована лінія з виробництва рулетів масою 300 гр., Що дозволило збільшити виробничі потужності і охопити ринок більш широко. Стратегія компанії «Жодного ремонту без реконструкції, жодної реконструкції без модернізації» найповніше реалізована на лініях з виробництва рулетів.

У вересні 2002 року на лінії № 1 освоєний випуск рулетів масою 200 гр., Що дозволило охопити додаткові сегменти ринку. У жовтні 2003 року на лінії № 2 освоєно випуск міні-рулет з кремовими і джемовимі начинками за схемою «пробний маркетинг», що дало можливість вивчити споживчі переваги найбільш точно.

У вересні 2004 року на лінії № 2 освоєно випуск міні-рулетів в розширеному асортименті, з урахуванням побажань споживачів. Тепер міні-рулети, повністю покриті темною глазур'ю і продекоріровани білим шоколадом, мають чудовий смак і барвисту упаковку. Ласощі для дітей та дорослих.

У листопаді 2004 року на лінії № 1 освоєний випуск рулетів масою 175 гр., Що дозволило охопити додаткові сегменти ринку. У березні 2005 року введено в експлуатацію обладнання для виробництва шоколадної глазурі, що дозволило значно поліпшити якість покритих глазур'ю продуктів. Сьогодні підприємство випускає 24 види рулетів різної маси, з традиційними і новими смаками, з джемовимі і кремовими начинками для різних споживчих категорій. Інжиніринг по цих продуктах здійснено силами власних фахівців.

Бісквітні рулети найбільш популярний продукт компанії, як у росіян, так і у жителів ближнього зарубіжжя. Рулети «Російський Бісквіт» багаторазові лауреати виставок «WORLD FOOD» і «Продекспо», «100 кращих товарів Росії».

У 2008-2009 р.р. проведена масштабна реконструкція цеху № 1, розширені виробничі площі, змонтована, і в грудні 2008 р. запущена нова, третя за рахунком, лінія з виробництва рулетів. Цього літа, у серпні, на лінії № 3 освоєно і випуск міні-рулетів. Тепер у компанії «Російський Бісквіт» досить виробничих потужностей з випуску рулетів та міні-рулетів для забезпечення потреб ринку.
Кекси:

У серпні 2000 року, вперше в Росії, введена в експлуатацію автоматизована лінія з виробництва кексів. Сьогодні компанія «Російський Бісквіт» випускає 8 видів кексів з джемовимі начинками, з добавками горіхів і родзинок, з різним кольором тесту. Це дуже популярний продукт, що викликає у споживача відчуття домашньої випічки, лауреат програми «100 кращих товарів Росії» та виставки «Продекспо».
Міні-кекси:

У вересні 2001 року введено в експлуатацію автоматизована лінія з виробництва 6 видів міні-кексів з фруктовими начинками і оригінальною назвою «бісквітки», які були добре сприйняті російським ринком і стали лауреатом програми «100 кращих товарів Росії», конкурсу «Гурман» та виставки « Продекспо ». У лютому 2007 року розпочато випуск міні-кексів в більш широкому асортименті і в оновленому, барвистому дизайні упаковки. В середині 2008 р. освоєно випуск міні-кексів в штучної, барвистою упаковці для індивідуального споживання і для підприємств громадського харчування.

Вафельні торти:

У серпні 2001 року реконструйована лінія з виробництва вафельних тортів, що дозволило збільшити продуктивність у декілька разів і представити ринку серію вафельних тортів з 6 видів з традиційними смаками. Вафельні торти - лауреати виставки «WORLD FOOD», «100 кращих товарів Росії». У 2005 році розширено асортимент вафельних тортів, освоєно випуск поліпшених видів, в тому числі покритих шоколадною глазур'ю. У 2006 році проведена реконструкція лінії по збільшенню виробничої потужності.

Коржі:

У вересні 2003 року введено в експлуатацію лінію з виробництва бісквітних коржів. Цей популярний продукт для приготування домашніх тортів - прекрасна можливість привітної господині порадувати близьких своїм умінням. У 2005 році проведена реконструкція лінії по збільшенню виробничої потужності.

Шоколад:

У 2006 році розпочато освоєння шоколадного виробництва. Шоколад з традиційними і елітними смаками під торговими марками «Золота друк» і «Вологодський» вже встигли оцінити багато споживачів.
Урочистий запуск цеху відбувся 26 січня 2007 р. У 2008 р. освоєно випуск пористого шоколаду під ТМ «АЕРОШОК», який відразу ж став популярним не тільки у дітей, підлітків та молоді в цілому, але й у споживачів більш старшого покоління. Зараз готується до запуску серія популярних видів шоколаду під ТМ «ШОКОЧУДО».

У червні 2004 р. компанія «Російський Бісквіт» отримала сертифікат відповідності системи менеджменту якості за ДСТУ ISO 9001-2001 (ISO 9001:2000) та сертифікат відповідності IQNet ISO 9001:2000, що дозволяє розширити географічні межі ринку до загальноєвропейських. Крім того, це і підтвердження готовності компанії «Російський Бісквіт» при приєднання Росії до СОТ.

Широкий асортимент високоякісної продукції отримав визнання споживача. Торгова марка «Російський Бісквіт» охоплює значну частку ринку бісквітних виробів і стає брендом національного масштабу.

Для зміцнення торгової марки «Російський Бісквіт» і розвитку бренду, менеджментом компанії розроблений і успішно реалізується план перспективного стратегічного розвитку.

Відпрацьовується взаємодія з відомими італійськими та німецькими компаніями кондитерськими, яке в майбутньому дозволить реалізувати спільні проекти з нових продуктів. У портфелі проектів компанії знаходиться ряд перспективних розробок з різним рівнем інвестицій. Деякі проекти стали лауреатами російських і міжнародних виставок.

Одна з головних завдань ближньої перспективи - програма щодо подальшого вдосконалення системи управління якістю. Компанія «Російський Бісквіт» має високу соціальну значимість для міста та області.

Динамічні темпи розвитку, все більш повне охоплення ринку, розробка і впровадження нових продуктів, нарощування потужностей виробництва дають підстави компанії «Російський Бісквіт» стати лідером галузі європейського рівня.

2.2 Аналіз макросередовища підприємства

Макрооточення створює загальні умови середовища перебування організації. Будь-які фірми, постачальники, покупці, конкуренти і громадськість в цілому - усі працюють у макросередовищі, під впливом сил і тенденцій якої і формуються можливості і загрози. Діючі в маркетинговому середовищі сили представляють собою неконтрольовані фактори, які необхідно виявляти і відповідним чином реагувати на них.

Економічні, правові, політичні та соціальні компоненти макрооточення - це основні фактори, що безпосередній вплив на діяльність організації. Проведемо аналіз макросередовища ЗАТ «Російський Бісквіт».

Економічна складова макрооточення дозволяє зрозуміти те, як формуються і розподіляються ресурси. При аналізі цього питання необхідно розглянути ряд характеристик, таких як темпи зростання промислового виробництва, темпи зростання економіки в цілому.

Період з 2000 по 2003 рік став сприятливим для розвитку економіки Росії. В цілому по країні економічне зростання склало 28,5% (за даними 2003 року економіка зросла на 6,7%); рівень промислового виробництва підвищився на 30,5% (у 2003 році на 7,2%); інвестиції в економіку збільшилися в 1,5 рази, а саме на 49,1% (у 2003 році на 12,5%); реальний дохід населення зріс на 56,6% (у 2003 році на 12,5%). Золотовалютні резерви збільшилися з 12,5 до 70,6 млрд. доларів. Рівень інфляції знизився з 36,5% у 1999 році до 12% в 2003.

Всі ці показники говорять про те, що в економіці країни чітко позначилися тенденції до стабілізації і впевненого зростання. Однак, слід врахувати, що Вологодський регіон, в якому ЗАТ «Російський Бісквіт» здійснює свою діяльність, значно відстає в розвитку і займає далеко не провідні позиції в рейтингу регіонів Росії. Таким чином, можна сказати, що не дивлячись на загальну благнопріятную ситуацію в економіці країни, розглянуте підприємство фунуціонірует в більш жорстких умовах сформованої економіки регіону.

Далі розглянемо політико - правові чинники макрооточення організації. Жодна фірма не може здійснювати свою підприємницьку діяльність без обліку склалася в державі політико-правового середовища. Це середовище визначається: законами та нормативними актами з регулювання підприємницької діяльності, а також встановленою системою контролю з боку державних установ за дотриманням наявних законів.

Знання законів дозволяє організації правильно побудувати свою діяльність, знайти шляхи підвищення її ефективності в рамках існуючого законодавства. Контроль за виконанням законів розвиває необхідність їх дотримуватися.

Основними законами, правилами, безсумнівно впливають на реалізацію продукції, є:

 • Закон РФ «Про сертифікації продукції та послуг»;

 • «Правила продажу окремих видів товарів» - затверджені постановою уряду РФ від 19.01.1998г. № 55;

 • Закон РФ «Про захист прав споживачів». Відповідно до статті 1 Закону «Про захист прав споживачів» відносини у сфері захисту прав споживачів регулюються Цивільним кодексом Російської Федерації, Законом «Про захист прав споживачів», а також прийнятими відповідно до нього іншими федеральними законами і правовими актами Російської Федерації;

 • Закон РФ «Про стандартизацію». Необхідно мати на увазі, що не всі вимоги державних стандартів є обов'язковими. Відповідно до пункту 2 статті 7 Закону Російської Федерації від 10 червня 1993 р. N 5154-1 «Про стандартизацію» до обов'язкових вимог державних стандартів ставляться вимоги, що встановлюються для забезпечення безпеки продукції, робіт і послуг для навколишнього середовища, життя, здоров'я та майна , для забезпечення технічної та інформаційної сумісності, взаємозамінності продукції, єдності методів їх контролю та єдності маркування.

Особливий вплив на діяльність організацій надає податкове законодавство. Податкові виплати поглинають значну частину фінансових ресурсів підприємства. Скасування податку з продажів дозволила ЗАТ «Російський Бісквіт» знизити ціни на продукцію, а це в свою чергу забезпечило збільшення обсягів продажів, а значить і збільшення прибутку.

Роль політико - правових факторів в діяльності організації не можна недооцінювати. Дотримання всіх законодавчих і нормативних актів є запорукою успішної діяльності підприємства, оскільки забезпечує репутацію надійного виробника і партнера.

Аналіз соціально - демографічних факторів макрооточення дозволяє виявити вплив на бізнес таких соціальних явищ і процесів, як: існуючі в суспільстві звичаї, демографічні структури суспільства, зростання населення, рівень освіти і т.п.

Наведемо деякі дані по Вологодської області:

Населення: 286,1 тис. осіб. З них 82,3% міського населення (показник по РФ - 72,9%), у тому числі малих міст - 31,6% (показник по РФ - 19,4%), середніх міст - 5,4% (показник по РФ - 8,2%), великих міст - 45,2% (показник по РФ - 45,2%).

Таблиця 01. Демографічна ситуація (осіб)

 

Січень-червень

Темп зростання (зниження),%


2009

2010


Народилося

7542

7376

97,8

Померло

10047

10157

101,1

в тому числі:
дітей до 1 року

60

54

90,0

Природний спад

-2505

-2781

111,0

Демографічна обстановка у Вологодській області з кожним роком ускладнюється і оцінюється сьогодні, як неблагополучна. Починаючи з 1992 року, смертність в перевищує народжуваність. Знижується і тривалість життя населення. Ситуація на ринку праці Вологодської області:

Таблиця 02. Ринок праці


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Середньооблікова чисельність працівників організацій

(Повне коло), людина

511095

515661

503994

497171

488891

478123

468988

469157

468220

Чисельність шукають роботу громадян, які перебувають на обліку в органах державної служби зайнятості, людина

11766

12282

15534

12916

15496

12176

12098

11881

14870

Чисельність безробітних, які мають офіційний статус в державній службі зайнятості, людина

11370

11679

15031

12262

14780

11706

11562

10652

12564

Чисельність безробітних, які отримують допомогу по безробіттю, людина

9845

10268

13558

10305

12879

10288

10337

8721

11278

Рівень безробіття

(У відсотках до економічно активного населення), відсотків

1,7

1,7

2,2

1,9

2,3

1,8

1,7

1,6

1,9

Коефіцієнт напруженості на ринку праці (навантаження незайнятого населення

на одну заявлену вакансію), людина

2,8

2,2

2,9

2,1

2,5

1,6

1,4

1,5

3,8

Соціально - демографічний аспект має важливе значення при аналізі макросередовища організації. Продукція ЗАТ «Російський Бісквіт» досить специфічна, тому необхідно враховувати перераховані вище показники.

Так, низький рівень народжуваності, чисельності молодого населення, негативно позначаються на обсягах продажів (тому що за підсумками маркетингових досліджень, проведених на підприємстві, стало відомо, що головними споживачами продукції фабрики є діти, молодь до 30 років і жінки); високий відсоток міського населення дозволяє організації сконцентруватися на реалізації продукції переважно в містах. Низький середньодушовий дохід населення, високий рівень безробіття обумовлюють зниження платоспроможності населення.

Провівши аналіз макросередовища ЗАТ «Російський Бісквіт», можна виділити позитивні і негативні тенденції, що впливають на розвиток організації. Дані тенденції можуть бути розглянуті як потенційні можливості і загрози.

Серед факторів макросередовища, надають позитивний вплив на діяльність підприємства, необхідно виділити наступні:

 • стабілізація економічної ситуації в країні,

 • розвиток промисловості,

 • прискорення темпу зростання ринку.

До негативних факторів макросередовища відносяться:

 • низький платоспроможний попит,

 • високий рівень зборів і мит.

2.3 Аналіз контактної середовища підприємства

Вивчення контактної середовища організації спрямоване на аналіз тих складових зовнішнього середовища, з якими організація знаходиться в безпосередній взаємодії. При цьому важливо підкреслити, що організація може робити істотний вплив на характер та зміст цієї взаємодії, тим самим вона може активно брати участь у формуванні додаткових можливостей і в запобіганні появи загроз її подальшому існуванню.

Для того, щоб оцінити контактну середу ЗАТ «Російський Бісквіт» необхідно дати характеристику постачальників, споживачів, конкурентів.

Постачальники.

Основні постачальники сировини, яка безпосередньо використовується для виробництва продукції ЗАТ ЗАТ «Російський Бісквіт», представлені наступними організаціями:

 • Східні солодощі. Компанія «Шуара»., М. Москва

 • ТОВ «Місто солодощів», м. Москва

 • ГУП Московський харчовий комбінат «Крекер», м. Москва

 • ТФ «Кондитерський Дім», м. Москва

 • ЗАТ «Фебус», м. Санкт-Петербург

 • ТОВ «Гран Асорті постачання», м. Москва

 • «Кондитерські вироби», м. Москва

 • ТОВ «Концерн" Покровск2, м. Енгельс, Саратовська область

 • ТОВ «Ацтек», м. Санкт-Петербург

Відділ по роботі з постачальниками прагне знайти постачальників сировини з найменшими цінами та найкращою якістю, що досить важко. В майбутньому планується налагодити зв'язки з постачальниками і південних районів країни, враховуючи найбільш низькі ціни на сировину.

Існують налагоджені зв'язки з постачальниками, з деякими працюють більше 2-х років. Договору укладаються на взаємовигідних умовах. Добре налагоджено партнерство у відносинах з постачальниками. Проте організація все ж відчуває сильну залежність від постачальників сировини, т.к. більшість постачальників розташоване в інших регіонах і в разі перебоїв з поставками виникнуть проблеми, на вирішення яких піде чимало часу.

Споживачі.

За підсумками маркетингових досліджень, проведених на підприємстві, стало ясно, що головними споживачами продукції фабрики є діти, молодь до 30 років і жінки. Це обумовлено специфікою виробленої продукції.

В даний час сегментації ринку не проводиться, але в перспективі планується сегментувати ринок і виробляти продукцію, пропоновану конкретно для дітей, жінок і елітну.

Географія поставок продукції досить обширна від Калінінграда до Іркутська, хоча і обмежена складністю поставок. Фабрика поставляє свою продукцію в міста: Москва, Володимир, Кострома, Ярославль, Новосибірськ, Єкатеринбург, Іркутськ, Челябінськ, Барнаул, Воронеж, Рязань, Казань, Санкт-Петербург, Кіров, Брянськ, Нижній Новгород, Брянськ та інші.

По області основні споживачі зосереджені в Череповці, а що стосується Росії, то тут фабрика націлена на Північно-Західний Федеральний округ.

ЗАТ «Російський Бісквіт» віддає 40-65% продукції залишати в місті, а в область поставляти 15-20%. Це пов'язано зі слабкістю міст області та низькою платоспроможністю населення, яка в свою чергу обумовлена ​​низьким рівнем життя в області в цілому.

Конкуренти.

Короткий огляд кондитерського ринку Росії за червень 2009 р. на основі даних електронної версії журналу «Інформкондітер».

Кондитерська фабрика «Росія» планує збільшити обсяг виробництва в 2010 р. на 20 тис. тонн більше, ніж у минулому (80 тис. тонн в 2009 р.).

Кондитерська фабрика «Волжанка» збільшила в першому кварталі 2010 р. випуск продукції: випустила 2596 т карамелі, збільшила обсяг виробництва печива до 2062 т (12%), шоколадних цукерок до 2047 т (на 21%), вафель до 623 т (на 64 %).

Фабрика «Конді» розпочала випуск в єдиному стилі помадних цукерок у блискучій металізованої плівці, а також збільшила виробництво вафель і вафельних трубочок.

Фабрика «Слов'янка» розширює виробництво. Діє програма розширення площ і збільшення потужностей виробничих корпусів на основній території. Відкривається лінія з виробництва печива.

Фабрика «Рот Фронт» після модернізації планує збільшити виробництво кондитерських виробів на 50% до 60 тис. тонн на рік. Зараз виробляє приблизно 40 тис. тонн продукції на рік, займаючи 7-8% ринку кондитерських виробів РФ. Планується збільшити до 10%.

Концерн «Солодко». Плани на 2010 р. передбачають виробництво і продаж 99,5 тис. тонн кондитерських виробів на суму понад 136 млн. дол, створення та просування на ринок абсолютно нових для Росії продуктів і брендів. Трирічний план розвитку передбачає перетворення кампанії в другого за значенням (після Nestle) виробника кондитерської продукції в Росії з часткою ринку 8-10%.

К.К. Бабаєвський в даний час контролює близько 12% російського кондитерського ринку, а до 2011 р. планує розширити його до 20% за рахунок поглинання ряду російських кондитерських підприємств. У 2010 р. має намір збільшити імпорт какао до 16 тис. тонн.

ВИСНОВОК: Згідно з наведеними даними серед виробників кондитерських виробів спостерігається високий рівень конкуренції. Намітилася тенденція до збільшення обсягів виробництва і продажів кондитерських виробів фабриками - конкурентами, жорстка боротьба за існуючий ринок.

Фабрика поставляє свою продукцію в багато регіонів і області Росії, тому перші конкуренти, з якими доводиться стикатися це місцеві виробники, які по праву виступають на регіональних ринках.

Наступний "тип" конкурента - концерни з більш вигідними умовами продажу. Також керівництво фабрики окремо виділяє такого конкурента як московські фабрики.

Виробники з більш вигідними умовами:

 • Рибінська кондитерська фабрика (цукерки за ціною, якістю, асортиментом краще)

 • Нижегородська «Карамель» (за якістю (вафлі), але за асортиментом ЗАТ «Російський Бісквіт» - лідер)

 • Московські фабрики:

 • «Червоний жовтень»

 • К.К. «Бабаєвський»

 • «Солодко»

При порівнянні з конкурентами з'ясувалося, що їхня продукція виглядає краще за якістю й асортиментом, але не на багато. Є можливість скласти конкуренцію тільки за ціною (за рахунок її зниження).

Також в цей час з'явився ще один серйозний конкурент - фабрики Україні та Білорусії. З гарною якістю своєї продукції і низькими цінами (за рахунок низьких цін на сировину) вони представляють собою серйозного конкурента. Але держава намагається захистити вітчизняного виробника. Так, у травні були введені мита на ввезення кондитерських виробів з-за кордону.

В результаті розгляду контактної середовища ЗАТ «Російський Бісквіт» можна зробити такі висновки, які в подальшому можуть бути використані для визначення потенційних можливостей і загроз безпосереднього оточення організації. Контактна середу аналізованої організації містить у собі більше загроз, аніж можливостей, серед яких можна виділити наступні:

Що ж до можливостей, то основними серед них є:

 • широка популярність в регіоні,

 • вихід на нові ринки,

 • розвиток кондитерської промисловості.

2.4 Аналіз внутрішнього середовища

Внутрішнє середовище організації - це та частина загального середовища, яка знаходиться в рамках організації. Вона чинить постійний і самий безпосередній вплив на функціонування організації. Внутрішнє середовище має декілька зрізів, кожен з яких включає набір ключових процесів і елементів організації, стан яких в сукупності визначає той потенціал і ті можливості, якими володіє організація.

Кадровий зріз внутрішнього середовища охоплює такі процеси, як: взаємодія менеджерів і робітників; найм, навчання і просування кадрів, оцінка результатів праці і стимулювання; створення і підтримка відносин між працівниками і т.п. На ЗАТ «Російський Бісквіт» працює всього 945 осіб, з них 175 осіб - керуючий персонал, все решта - робочі.

На фабриці спостерігається висока плинність кадрів (робочих) через складні умови праці, низьку оплату праці. Більшість робітників мають середню або середню професійну освіту.

Вищу освіту мають 150 осіб, решта - середню технічну. Крім того, на фабриці ведеться робота з кадрами, тобто навчання, розвиток. Багато менеджерів займаються саморозвитком і самоорганізацією. Кілька людей в дані момент є студентами і отримують другу вищу освіту.

У виробничий зріз входять виготовлення продукту, постачання і ведення складського господарства; обслуговування технологічного парку; здійснення досліджень і розробок. На жаль, виробнича база підприємства дуже стара. Останній раз комплексна модернізація обладнання проводилася в 1984 році. Це одна з найважливіших проблем організації. Керівництво в даний час розробляє заходи щодо проведення модернізації, планується поступово замінювати давно застаріле обладнання новим.

Організаційний зріз включає в себе: комунікаційні процеси; організаційні структури, норми, правила, розподіл прав і відповідальності; ієрархію підпорядкування.

Для більш наочного подання комунікаційних процесів необхідно розглянути організаційну структуру ЗАТ «Російський Бісквіт», представлену на схемі:

Схема 01. Структура підприємства ЗАТ «Російський Бісквіт»

Структура даної організації є лінійно-функціональною, що найбільш характерно для промислових підприємств. Цей тип структури найбільш прийнятний для даної організації, оскільки вона є середньою, дистанція влади при цьому мінімальна, що в свою чергу свідчить про чіткій взаємодії між керівниками і підлеглими.

Внутрішнє середовище як би повністю пронизується організаційною культурою, яка так само, як перераховані вище зрізи, повинна підлягати самому серйозному вивченню в процесі аналізу внутрішнього середовища організації. Культура ЗАТ «Російський Бісквіт» знаходиться на високому рівні. У колективі існують демократичні відносини. Також є й свої негласні закони (наприклад, не обманювати клієнтів).

Аналіз внутрішнього середовища фабрики «Червона Зоря» дозволяє зробити висновки про те, що на підприємстві спостерігається висока плинність кадрів, але в той же час організація має оптимальну структуру управління і сприятливий соціально - психологічний клімат у колективі.

Але найбільш важливою можливістю, що міститься у внутрішньому середовищі організації, буде прагнення до накопичення науково - інженерного потенціалу, а загрозою - тенденція до фізичного і морального старіння основних засобів.

3 Розробка стратегії розвитку ЗАТ «Російський Бісквіт»

3.1 Визначення ми з оці і цілей організації

Місія організації являє собою спільну мету організації, яка об'єднує всі аспекти її діяльності. Вона висловлює філософію і сенс існування організації і виступає як основний орієнтир всієї діяльності.

Існує два підходи до формулювання місії організації: короткий і складається з трьох частин.

1) Місія - «Російський Бісквіт» - національний російський бренд.

2) Середньострокова місія:

 • «Російський Бісквіт» стає компанією № 1 в Росії за охопленням ринку бісквітних кондитерських виробів.

 • «Російський Бісквіт» діє як лідер ринку.

 • «Російський Бісквіт» має свої особливості, що відрізняють його від інших учасників ринку.

 • «Російський Бісквіт» піклується про доступність своїх продуктів для споживача.

 • «Російський Бісквіт» підтримує постійну якість своєї продукції на рівні російських стандартів.

На основі місії формулюються ключові цілі організації.

Таблиця 03. Ключові цілі за функціональним підсистемам

Функціональна підсистема

Ключова мета

Маркетинг

Вийти в лідери з продажу кондитерських виробів на ринку Росії.

Виробництво

Збільшити виробництво цукерок і вафель до обсягів, що задовольняють попит.

Інновації (НДР)

Максимально наблизитися до лідерів або стати лідером по введенню нових видів продукції у виробництво.

Фінанси

Зберігати і підтримувати на необхідному рівні всі види фінансових ресурсів.

Персонал

Забезпечити умови для безпечної праці працівників, а також для підвищення зацікавленості в роботі.

Менеджмент

Визначити проблеми, які існують в галузі управління і способи їх вирішення для отримання запланованих результатів.

Стратегія вибирається після того, як визначені місія і цілі організації. Стратегія висловлює загальну концепцію того, якими шляхами досягаються поставлені цілі.

Цілі ближньої перспективи:

В даний час можна говорити про використання на ЗАТ «Російський Бісквіт» кількох стратегій, на підприємстві проводиться комбінована стратегія.

Стратегія розвитку ринку, коли підприємство шукає нові ринки збуту, не змінюючи при цьому той продукт, який пропонується споживачеві. Підприємство знаходиться в постійному пошуку нових ринків збуту своєї продукції.

Стратеги розвитку продукту. Підприємство концентрує свої зусилля на зміну продукту і з новим продуктом виходить на вже освоєний в минулому ринок. Так, на даний момент освоюється виробництво цукерок з додаванням вафельної крихти. В майбутньому планується при виробництві цукерок і вафель використання продукції ЗАТ «Шуйская горілка».

3.2 Вибір стратегії на основі SWOT - аналізу

Перш ніж приступати до процесу вибору стратегії на підставі SWOT - аналізу, необхідно привести короткий список еталонних стратегій. З цього списку надалі будуть обрані ті стратегії, реалізація яких дозволить досягти цілей організації.

Еталонні стратегії розвитку бізнесу:

1. Стратегії концентрованого зростання (продукт і (або) ринок змінюється: галузь, положення всередині галузі і технологія не змінюються):

- Стратегія посилення позицій на ринку (проникнення на ринок): фірма з даним продуктом на даному ринку намагається завоювати кращі позиції;

- Стратегія розвитку ринку: пошук нових ринків для вже виробленого продукту,

- Стратегія розвитку продукту: виробництво нового продукту, який буде реалізовуватися на вже освоєному ринку,

2. Стратегії інтегрованого зростання: фірма розширюється за рахунок додавання нових структур:

- Стратегія зворотної вертикальної інтеграції: зростання фірми за рахунок придбання або посилення контролю над постачальниками, а також за рахунок створення дочірніх структур, що здійснюють постачання;

- Стратегія вперед йде вертикальної інтеграції: зростання фірми за рахунок придбання або посилення контролю над системами розподілу та продажу;

- Стратегія горизонтальної інтеграції: злиття або поглинання однорідних підприємств.

3. Стратегії диверсифікованого росту реалізуються в тому випадку, якщо фірма не може далі розвиватися на даному ринку в рамках даної галузі з даним продуктом:

- Стратегія центрованої диверсифікації: пошук і використання додаткових можливостей для виробництва нових продуктів, укладених в існуючому бізнесі:

- Стратегія горизонтальної диверсифікації, зростання на існуючому ринку за рахунок нової продукції, що вимагає нової технології (новий продукт повинен бути супутнім вже виробленому продукту);

- Стратегія конгломеративной диверсифікації: зростання за рахунок виробництва нових продуктів, технологічно не пов'язаних з виробленими, які реалізуються на нових ринках.

4. Стратегії цілеспрямованого скорочення реалізуються коли фірма має потребу в перегрупуванні сил після тривалого періоду зростання або у зв'язку з необхідністю підвищення ефективності, коли спостерігаються спади і кардинальні зміни в економіці:

- Стратегія ліквідації: фірма не може далі вести свій бізнес;

- Стратегія "збору врожаю»: відмова від довгострокового погляду на бізнес на користь максимального отримання доходів в короткостроковій перспективі;

- Стратегія скорочення: фірма закриває або продає один зі своїх підрозділів чи бізнесів для того щоб здійснити довгострокову зміну кордонів ведення бізнесу;

- Стратегія скорочення витрат: пошук можливостей зменшення витрат.

Для успішного здійснення SWOT - аналізу необхідно побудувати матрицю загроз і матрицю можливостей. Вони дозволять виділити найбільш значимі можливості і загрози.

Таблиця 04. Матриця можливостей

Матриця можливостей

Ймовірність використовувати можливість

Ступінь впливу


Сильний вплив

Помірний вплив

Малий вплив

Висока ймовірність

Ж - прискорення темпу зростання ринку кондитерської продукції, З - вихід на нові ринки

В - широка популярність в регіоні

 

Середня ймовірність

І - розвиток кондитерської промисловості

Б - близькість до найбільших внутрішніх ринків, Д - накопичений науково - інженерний потенціал

 

Низька ймовірність

 

А - розвиток промисловості, Г - стабілізація економічної ситуації в країні

 

За результатами побудови матриці виділимо можливості, що мають найбільше значення для організації і які обов'язково потрібно використовувати при розробці стратегії:

- Можливість виходу на нові ринки,

- Широка популярність в регіоні,

- Прискорення темпів зростання ринку кондитерської продукції.

Побудуємо матрицю загроз:

Таблиця 05. Матриця загроз

Матриця загроз

Ймовірність виникнення

Рівень загрози


Руйнування

Критичний стан

Важкий стан

Легкі втрати

Висока ймовірність

 

П - посилення тиску з боку конкурентів, С - висока концентрація виробництва і рівень конкуренції, О - вплив постачальників і споживачів

К - тенденція до фізичного і морального старіння основних засобів

 

Середня ймовірність

 

 

Л - низький платоспроможний попит

Р - брак трудових ресурсів

Низька ймовірність

 

 

 

Н - високий рівень зборів і мит

Загрози, що представляють найбільшу небезпеку для організяціі і вимагають негайного і обов'язкового усунення:

 • посилення тиску з боку конкурентів,

 • висока концентрація виробництва і рівень конкуренції,

 • вплив постачальників і споживачів.

Наступні загрози також повинні перебувати в полі зору керівництва і якнайшвидше усунуто:

 • тенденція до фізичного і морального старіння основних засобів,

 • низький платоспроможний попит.

Далі для завершення SWOT - аналізу побудуємо матрицю SWOT для фабрики «Червона Зоря». Тут необхідно враховувати можливості і загрози, що містяться в макро і мікрооточенні організації в сукупності з сильними і слабкими сторонами даного підприємства.

На кожному з полів були розглянуті всі можливі парні комбінації і виділені ті, які повинні бути враховані при розробці стратегії організації.

Таблиця 06. Матриця «SWOT»

Матриця «SWOT» для ЗАТ «Російський Бісквіт»

Внутрішні чинники

Зовнішні фактори


Можливості

Загрози


А - розвиток промисловості, Б - близькість до найбільших внутрішніх ринків, В - широка популярність в регіоні, Г - стабілізація економічної ситуації в країні, Д - накопичений науково - інженерний потенціал, Ж - прискорення темпу зростання ринку кондитерської продукції, З - вихід на нові ринки, І - розвиток кондитерської промисловості.

К - тенденція до фізичного і морального старіння основних засобів, Л - низький платоспроможний попит, Н - високий рівень зборів і мит, О - вплив постачальників і споживачів, П - посилення тиску з боку конкурентів, Р - брак трудових ресурсів, С - висока концентрація виробництва і рівень конкуренції.

Сильні сторони

Сів: А, Б, В, Г, Д, Ж, З, І - 1, 2, 3, 4, 5, 6

Сіу: П, С, О, К - 1, 2, 4, 5, 6

1. Збільшення відносної частки ринку, 2. Високі темпи зростання виробництва, 3. Досить висока продуктивність обладнання, 4. Високий рівень якості продукції, 5. Строгий конкурентний відбір фахівців, 6. Співпраця і кість з компаніями, що володіють великими збутовими можливостями
Слабкі сторони

СЛВ: Б, Ж, З - 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

СЛУ: О, П, С - 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

7. Незадовільна структура балансу, 8. Висока ймовірність банкрутства, 9. Збиткова діяльність, 10. Зростання заборгованості (дебіторська і кредиторська), 11. Недолік власних оборотних коштів, 12. Висока плинність кадрів, 13. Застаріле обладнання, 14. Продукція, що випускається нерентабельна.
Поле СІМ:

Підприємству слід розробляти стратегію з використання наступних сильних сторін:

 • Зростання відносної частки ринку,

 • Високі темпи зростання виробництва,

 • Досить висока продуктивність обладнання,

 • Високий рівень якості продукції,

 • Строгий конкурентний відбір фахівців.

 • Співпраця з компаніями, що володіють великими збутовими можливостями.

 • Можливості, які з'являються у зовнішньому середовищі:

 • Розвиток промисловості, близькість до найбільших внутрішніх ринків, широка популярність в регіоні, стабілізація економічної ситуації в країні, накопичений науково - інженерний потенціал, прискорення темпу зростання ринку кондитерської продукції, вихід на нові ринки, розвиток кондитерської промисловості.

Поле СЛВ:

 • Організація повинна подолати слабкості за рахунок наступних з'явилися можливостей:

 • Близькість до найбільших внутрішніх ринків, прискорення темпу зростання ринку кондитерської продукції, вихід на нові ринки.

 • Подоланні слабості:

 • Незадовільна структура балансу, висока ймовірність банкрутства, збиткова діяльність, зростання заборгованостей (дебіторська і кредиторська), нестача власних оборотних коштів, застаріле обладнання, що випускається продукція нерентабельна.

Поле Сіу:

 • Нижченаведені сильні сторони організації можуть бути використані для усунення загроз:

 • Зростання відносної частки ринку, високі темпи зростання виробництва, високий рівень якості продукції, строгий конкурентний відбір фахівців, сотруднечество з компаніями, що володіють великими збутовими можливостями.

 • Загрози, які необхідно усунути:

 • Посилення тиску з боку конкурентів, висока концентрація виробництва і рівень конкуренції, вплив постачальників і споживачів, тенденція до фізичного і морального старіння основних засобів.

Поле СЛУ:

 • Організація повинна розробити стратегію, яка одночасно дозволить позбутися слабостей і запобігти загрозі.

Таким чином, на підставі даних SWOT - аналізу з перерахованих вище еталонних стратегій виберемо ті, які забезпечать досягнення цілей організації.

Для ЗАТ «Російський Бісквіт» найбільш прийнятними будуть стратегії концентрованого та інтегрованого зростання. Відповідно до найбільш явними погрозами (посилення тиску з боку конкурентів, висока концентрація виробництва і рівень конкуренції, вплив постачальників і споживачів) і можливостями (можливість виходу на нові ринки, широка популярність в регіоні, прискорення темпів зростання ринку кондитерської продукції) зробимо вибір.

Підприємству необхідно використовувати комбінацію стратегій: стратегію посилення позицій на ринку (використовувана можливість - широка популярність в регіоні, усувається загроза - посилення тиску з боку конкурентів), стратегію розвитку ринку (використовувана можливість - вихід на нові ринки, усувається загроза - висока концентрація виробництва і рівень конкуренції). Також можливе використання стратегії зворотної вертикальної інтеграції, за допомогою якої встановлюється контроль над постачальниками. Але першочерговим стратегією, на реалізацію якої необхідно насамперед спрямувати зусилля буде стратегія посилення позицій на ринку, тому що її усапешная реалізація дозволить сформувати необхідну стійку базу для подальшого розвитку підприємства.

ВИСНОВОК

Маркетингова стратегія - це раціональне положення, за допомогою якого ЗАТ «Російський Бісквіт» вирішує поставлені завдання. Для проведення маркетингу підприємство повинно провести наступні заходи:

 • сегментування ринку;

 • вибір цільових сегментів ринку;

 • позиціонування товару на ринку.

Сегментування ринку виробляється з метою більш повного задоволення потреб клієнта і на основі забезпечення стійкості та прибутковості підприємства. При сегментації ринку, наведеного в завданні, з перерахованих вище факторів можуть використовуватися наступні:

 • Економічний параметр (рівень доходів, рівень платоспроможності).

 • Статус клієнта (постійні клієнти, клієнти-новачки, потенційні клієнти, колишні клієнти).

 • Вагомість замовника (дрібні, середні, великі замовники).

 • Вигода клієнтів (економія коштів, економія часу, можливість вантажно-розвантажувальних робіт, забезпечення збереження вантажу).

ЗАТ «Російський Бісквіт» займає непровідних позицію на ринку, його частка становить приблизно 20%, по відношенню до загального обсягу, акціонерне товариство прагне підвищити свою частку ринку.

При розгляді параметра за статусом клієнта перспективними параметрами є постійні клієнти, за рахунок яких буде відбуватися перерозподіл частки ринку.

Для ЗАТ «Російський Бісквіт» більш прийнятна стратегія більш глибокого проникнення на ринок, так як акціонерне товариство діє на колишньому ринку з тими ж виробами, але перед ним стоїть завдання завоювати додаткову частку ринку до 60%.

Для досягнення цієї мети можна піти двома шляхами:

 • підвищення якості продукції;

 • зниження ціни на виріб.

Правильна політика ціноутворення, послідовність її реалізації становлять умова успішної діяльності підприємства.

Для реалізації стратегії необхідно:

 • Скорочення стабільного становища на ринку при помірній рентабельності й досить задовільних інших показниках.

 • Збільшення частки ринку.

 • Максимізація прибутку.

 • Підтримка і забезпечення платоспроможності.

 • Завоювання лідерства на ринку.

При розрахунку вартості продукції необхідно провести аналіз вартості продукції конкурентів. Якщо при розрахунку виходить, що вартість продукції даного підприємства вище, ніж у конкурентів, то керівництву ЗАТ «Російський Бісквіт» необхідно розробити заходи, спрямовані на зниження собівартості продукції.

Для успішного функціонування підприємства необхідно правильно вибрати канали розповсюдження продукції.

У заходах маркетингу особливе місце відведене рекламі. Реклама - це готівкова форма комунікації, що здійснюється через посередництво засобів поширення інформації з чіткою вказівкою джерелом фінансування. Дане ЗАТ буде використовувати рекламу для вирішення наступних завдань:

 • підвищення впізнаваності ЗАТ «Російський Бісквіт» і вдосконалення іміджу;

 • забезпечення сприйняття акціонерного товариства посередниками;

 • протиборство з конкурентами.

Для отримання максимального ефекту від реклами потрібно ретельно спланувати рекламну компанію, яка включає з себе наступні питання:

 • Виділити цільову групу впливу.

 • Визначити завдання компанії.

Визначити рекламний бюджет, який передбачає вирішення наступних питань:

 • Яка кількість кошти буде відкинуто на компанію;

 • Яким чином ці кошти будуть розподілені.

 • Порівняти отриманий бюджет з виділеними коштами.

 • Вибрати оптимальні канали розповсюдження реклами.

 • Скласти розгорнутий план-графік.

 • Прийняти рішення про рекламному зверненні.

 • Оцінити рекламну компанію.

Так як ЗАТ «Російський Бісквіт» прагне захопити додаткову частку ринку, то витрати на рекламу повинні перевищувати витрати на рекламу у конкурентів.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Ассель Генро. Маркетинг: принципи і стратегії: Підручник для вузів. - М.: ИНФРА-М, 1999.

 2. Вайсман А., Стратегія маркетингу: 10 кроків до успіху. Стратегія менеджменту: 5 факторів успіху. М.: Економіка, 1995.

 3. Виханский О.С., Наумов А.І. Менеджмент: людина, стратегія, організація, процес. - М.: Изд-во Московського університету, 1995.

 4. Гілберт А. Черчілль Маркетингові дослідження - СПб: Видавництво «Пітер», 2000 .- 752 с.

 5. Голубков Є.П. Основи маркетингу: Підручник. - М.: Видавництво «Финпресс», 1999.-656с.

 6. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, практика і методологія. М.: Финпресс, 1998.

 7. Кеворков В.В., Леонтьєв С.В. «Політика і практика маркетингу на підприємстві» (Internet)

 8. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д., Вонг В. Основи маркетингу: Пер. з англ.-2-е європ. вид. - К.; М.; СПб.: Видавництво. будинок. «Вільямс», 1998.

 9. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. СПб: Пітер Ком, 1999.

 10. Плас А., Практичний маркетинг: книга 2. Точка зору споживача. Жуковський: МЦДО ЛІНК, 1995.

 11. Пунін Є.М. Маркетинг, менеджмент, ціноутворення на підприємстві. М., Міжнародні відносини, 1993, 165 с.

 12. Ноздревой. Р.Б. Крилова Г.Д., Соколов М.І. Маркетинг: підручник, практикум та навчально-методичний комплекс з маркетингу .- М.: Юрист, 2000.

 13. Муромкина І.І. Розробка стратегій маркетингу на ринку споживчих товарів. - Н. Новгород: МКІ, 2000.

 14. Голубков Є.П. Сегментація і позиціонування / / Маркетинг в Росії і за кордоном, № 4, 2001, с. 124.

 15. Серпилін А. Основні підходи до розробки та впровадження стратегії розвитку підприємства / / Управління компанією, № 3, 2001, с.18.

 16. Рикова І.В. Товарний знак як спосіб захисту прав, торгова марка як засіб просування. Історія та перспективи розвитку / / Маркетинг в Росії і за кордоном, № 3,2002, с.95.

 17. Кондинский О. Стратегічний маркетинг та фінансове планування / / Маркетинг, № 2, 2001, с.34.

 18. Гебей Дж. Маркетинг: нові возможності.-Пер. з англ. К.Ткаченко.-М.: Фаир-Пресс, 2002.

Інтернет-сайти:

http://www.biskvit.ru

http://www.shokoladka.ru

http://www.tem.ru/market1.html


Посилання (links):
 • http://www.biskvit.ru/
 • http://www.shokoladka.ru/
  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  182кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Аналіз управління підприємством на прикладі кондитерської фабрики
  Дослідження регіонального ринку товарів та розробка маркетингової стратегії на прикладі ТОВ
  Аналіз діяльності кондитерської фабрики на ринку товарів і послуг
  Аналіз властивостей товарів і його значення для вибору маркетингової стратегії фірми
  Розробка маркетингової стратегії підприємства
  Проект кондитерської фабрики виробляє 11 травня тис т рік цукерок і мар
  Розробка маркетингової стратегії підприємства Полипринт
  Розробка маркетингової стратегії ТОВ КомсервісАгро
  Розробка маркетингової стратегії ТОВ Отрада
 • © Усі права захищені
  написати до нас