Розробка маркетингової стратегії антикризового управління підприємством

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати


Реферат

Обсяг дипломної роботи: 76 сторінок комп'ютерного тексту, у тому числі: 9 малюнків, 2 таблиці, 6 додатків, список літератури з 47 джерел.

Структура дипломної роботи: вступ, 3 розділи, 13 параграфів, висновок, додатки.

Об'єкт дослідження: ВАТ "Укртелеком", розробка його маркетингової стратегії в антикризовому управлінні.

Мета роботи: Розкрити зміст теми дипломної роботи. Проаналізувати дану тему і зробити відповідні висновки. Розробити маркетингову стратегію для ВАТ "Укртелеком", за допомогою маркетингової програми.

Основними завданнями дипломної роботи є:

 • аналіз прибутковості галузі;

 • визначення конкурентних позицій послуги і підприємства в цілому;

 • розробка комплексу маркетингових заходів і програм;

 • розробка маркетингової стратегії в антикризовому управлінні.

Ключові слова: маркетинг, ВАТ "Укртелеком", маркетингові стратегії, ринок зв'язку, інфраструктура ринку, маркетингові заходи, маркетингові програми, моніторинг підприємства, цільові ринки, сегментація ринку, послуги зв'язку.

План

Введення

1. Ринок засобів зв'язку, як об'єкт маркетингових досліджень

1.1 Характеристика ринку

1.2 Інфраструктура ринку зв'язку

1.3 Аналіз прибутковості галузі

1.4 Аналіз ринку комунікацій

1.5 Аналіз життєвого циклу товару

2. Аналіз стадій маркетингового циклу

2.1 Аналіз та оцінка ринкових і маркетингових можливостей організації

2.2 Набір цільових ринків

2.3. Розробка комплексу маркетингових заходів

2.4. Розробка та реалізація маркетингових програм

3. Розробка маркетингової стратегії в антикризовому управлінні

3.1 Проведення моніторингу зовнішнього середовища підприємства

3.2 Пропозиції в товарній і ринкової стратегії підприємства

3.3 Пропозиції в ціновій стратегії

3.4 Пропозиції в рекламній стратегії

Висновок

Список використаної літератури

Введення

У сьогоднішньому складному світі всі повинні розбиратися в маркетингу. Продаючи машину, підшукуючи роботу, збираючи кошти на благодійні потреби чи пропагуючи ідею - це маркетинг. Слід знати, що являє собою ринок, хто на ньому діє, як він функціонує, які його запити.

Знання маркетингу дозволяє вести людям себе більш розумно як споживачів, будь те покупка зубної пасти або нового автомобіля, або ж надання їм послуг.

На сьогоднішній день, найпоширенішою послугою, якою користується кожна людина - зв'язок. Зв'язок є однією з галузей суспільного виробництва. Функції зв'язку складаються в надання споживачам послуг з передачі різного роду повідомлень: листів, телеграм, телефонних розмов, даних та інших видів інформації.

Зв'язок впливає на удосконалення системи управління на всіх рівнях і у всіх сферах суспільного виробництва, сприяє оперативної підготовки та своєчасного ухвалення оптимальних рішень.

Засоби зв'язку забезпечують визначення найбільш ефективної структури побудови технології виробництва та організаційно-виробничої діяльності, сприяючи заощадженню всіх видів ресурсів, поліпшення умов праці.

У той же час через недостатній розвиток зв'язку суспільство несе величезні матеріальні втрати, що виражаються в першу чергу в уповільненні темпів економічного розвитку.

В умовах ринку, з його динамізмом і конкуренцією, роль зв'язку, а особливо електрозв'язку, буде рости, тому що високоякісна зв'язок є найважливішою складовою інфраструктури і могутнім каталізатором ринкових відносин, запорукою комерційного успіху.

Для підвищення якості надаваних послуг у сфері зв'язку необхідно використовувати сучасні маркетингові технології і застосовувати маркетингові стратегії.

Актуальність дипломної роботи полягає в тому, що, розробляючи маркетингові стратегії, відкриваються різні можливості для маркетологів. Адже стратегія маркетингу визначає, як потрібно застосовувати структуру маркетингу, щоб залучити і задовольнити цільові ринки і досягти цілей організації. У рішеннях про структуру маркетингу головне - планування продукції, збут, просування і ціна. Стратегія повинна бути максимально ясною.

У дипломній роботі предметом є визначення оптимальної маркетингової стратегії в антикризовому управлінні підприємством, яке надає послуги зв'язку.

Об'єктом дослідження, з розробки маркетингової стратегії - є ВАТ "Укртелеком".

Метою дипломної роботи є розробка пропозицій в ринковій, товарної, цінової та рекламної стратегії підприємства.

Для досягнення поставленої мети, у роботі поставлені і вирішені наступні завдання:

 • аналіз прибутковості галузі;

 • визначення конкурентних позицій послуги і підприємства в цілому;

 • аналіз життєвого циклу послуги;

 • розробка комплексу маркетингових заходів і програм;

1. Ринок засобів зв'язку, як об'єкт маркетингових досліджень

1.1 Характеристика ринку

У нашій країні створюється єдина автоматизована система зв'язку. Для цього розвиваються, удосконалюються і знаходять нові сфери застосування різні технічні засоби зв'язку.

Ще недавно міжміський телефонний зв'язок здійснювалася виключно по повітряних лініях зв'язку, при цьому на надійність зв'язку впливали грози і можливість зледеніння проводів. В даний час все ширше застосовуються кабельні та радіорелейні лінії, підвищується рівень автоматизації зв'язку.

1992-1994 роки знаменуються народженням інформаційного ринку в Україні. Свідченням тому є:

По-перше, кінець монополії державної телефонної мережі, поява низки спільних із західними фірмами-виробниками засобів зв'язку підприємств, які ввели в експлуатацію міжнародні виділені цифрові мережі і стали пропонувати альтернативні Міністерству зв'язку послуги по передачі мови, забезпечення факсимільного зв'язку і електронного обміну даними.

За три останні роки Мінзв'язку видало 353 ліцензії на експлуатацію засобів зв'язку, з них 151 - на засоби електрозв'язку. Середній час від заявки до видачі ліцензії дорівнює приблизно двом місяцям.

Другим свідченням народження інформаційного ринку є поява безлічі (більше десятка) мережевих структур, які пропонують своїм користувачам подібний набір послуг. Між такими інформаційними підприємствами виникла реальна конкуренція.

Розвиток інформаційного ринку в Україні має деякі відмінності від того процесу розвитку, який дещо раніше відбувається на Заході. В даний час на Заході йде процес комерціалізації систем комп'ютерного зв'язку, раніше використовувалися науковими колами. Це цілком природний процес, оскільки без комерціалізації цих мереж важко уявити, як можна забезпечити користувача мереж доступ до комерційних баз даних. В Україну з'являються мережеві освіти інвестуються виключно великим бізнесом, тому вони коммерціалізовани від народження. Державні інвестиції занадто малі: з вкладення інвестицій. Зв'язок займає 36 місце серед галузей народного господарства, а як платник податків - 6 місце, тобто розглядається як галузь, поповнює бюджет, у той час як у розвинених країнах інвестиції в засіб зв'язку складають істотну частину бюджетних витрат.

Сучасні інформаційні мережі пов'язують електронні машини, виготовлені різними виробниками використовують різні операційні системи. Це стало можливим у результаті того, що в основу моделі й архітектури мереж покладені міжнародні стандарти, що досягли в певний момент того ступеня повноти, яка відкрила можливість їх використання. В результаті велика кількість виробників у всіх розвинених країнах світу почали випуск різноманітних технічних і програмних засобів локальних територіальних мереж нового виду - відкритих мереж, що задовольняють вимогам міжнародних стандартів.

Цінність будь-якої інформаційної мережі насамперед визначається її інформаційними ресурсами, тобто знаннями, програмами, даними, які мережа надає користувачам. Ці ресурси повинні якомога ширше охоплювати ті області, в яких працюють користувачі мережі. Вся сучасна обробка інформації розрахована на використання інформаційних банків, тому користувачі повинні мати в інформаційній мережі доступ до них.

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщається до основної ланки всієї економіки - підприємству. Саме на цьому рівні створюється вся необхідна суспільству продукція, виявляються різні послуги. На підприємстві зосереджені найбільш кваліфіковані кадри. Тут вирішуються питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки, технології. На підприємстві домагаються зниження до мінімуму витрат виробництва і реалізації продукції. Розробляються бізнес-плани, застосовується маркетинг, здійснюється ефективне управління-менеджмент.

Все це вимагає глибоких економічних знань. Адже в умовах ринкової економіки виживе лише, той, хто найбільш грамотно і компетентно визначить вимоги ринку, створить і організує виробництво продукції, що користується попитом, забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.

Вивчення ж попиту на ринку зараз стає першочерговою задачею при функціонуванні підприємства. Постійне відстеження попиту і здатність моментально реагувати на найменші його зміни (тобто гнучкість виробництва) - все це зумовлює виживання і успішну роботу підприємства. Зараз для будь-якої фірми важливіше навіть не зробити яку-небудь продукцію, а збути її, знайти конкретну нішу на ринку для свого товару. Тому-то на перші ролі виходять у даний час численні відділи маркетингу, що безпосередньо займаються питаннями збуту і реалізації продукції. І там добре знають, що таке попит і як він змінюється з часом. "Клієнт завжди правий" - цей принцип, прийнятий на озброєння багатьма провідними виробниками, зайвий раз доводить першорядне значення такого економічного поняття, як ринковий попит.

Щодо визначення рівня попиту на продукцію, то це одна з найпоширеніших цілей маркетингового дослідження. По його завершенню маркетолог отримує конкретну величину рівня попиту на ринку, що досліджується. У першу чергу фахівцям, які будуть проводити дослідження, необхідно визначитися з тим, який саме рівень попиту буде вивчатися. Від цього буде залежати вся процедура маркетингових досліджень.

По-перше, попит має вартові кордону, - короткостроковий, середньостроковий і довгостроковий. По-друге, попит може відображати географічний розподіл ринку - України в цілому, окремі регіони, міста тощо. По-третє, можна вивчати попит усього потенційного ринку споживачів, включаючи виробничий ринок і ринок кінцевих споживачів, а також окремих сегментів у зазначених типах ринку. По-четверте, можна визначити попит на всю продукцію.

Для дослідження попиту слід також уявити собі різницю між такими категоріями, як ринковий попит на товар і попит на продукцію компанії. Ринковий попит на товар можна визначити як загальна кількість товару, яку зможуть придбати всі групи споживачів за певний термін часу на певному географічному ринку в конкретній маркетинговому середовищі, що склалася, і за існуючих маркетингових програмах фірм-виробників.

Говорячи про попит на послуги ВАТ "Укртелеком", слід сказати, що спочатку, і на даному етапі, дані послуги є престижними. Виходячи з цього, тут має місце ефект престижного попиту, тобто спостерігається виключення із закону попиту. Це явище іноді називають по імені відомого американського економіста і соціолога "ефектом Веблена". Цей ефект, вперше описаний Т. Вебленом, означає покупку продукції особливого роду з особливих престижним цінами, що свідчить про високе становище, статус покупця. Чим вища ціна на дані товари, тим вище попит на них. Правда і в цьому випадку є межі. Можна розглянути криву попиту на послуги ВАТ "Укртелеком", ЗАТ "Утел" (рис. 1):

Малюнок 1. Ефект престижного попиту

Крива D1D1 відображає масовий, стандартний попит. Завдання виробника - спробувати виділитися, зробити свій товар унікальним, як би "розщепити" єдину криву попиту. Якщо йому це вдається, виникає особливий попит саме на його продукцію. Так, крива D2D2 - попит на послуги "Укртелеком", а крива D3D3 - попит на послуги "Утел". Навіть за вищою ціною споживачі готові споживати більше послуг. Закон попиту при цьому не порушується. Грамотний виробник, впливаючи знову ж таки на смаки і переваги споживачів, відхиляє криву попиту від її нормального вигляду. Якщо споживачі перестануть сприймати продукцію як особливу, тоді криві D2D2, D3D3 повернутися у вихідне положення D1D1. Саме на "розщепленні" єдиної кривої попиту побудована стратегія ВАТ "Укртелеком" - поки покупець не схаменувся, запропонувати йому нову послугу, що б зрушити криву попиту ще більше вправо.1.2 Інфраструктура ринку зв'язку

Важливою складовою інформаційної інфраструктури держави є її комунікаційна інфраструктура. Розвиток комунікаційної інфраструктури Україні базується на стратегії входу до Глобальним і європейським інформаційним інфраструктури та забезпечення органів управління державою, суб'єктів господарювання різних форм власності, засобів масової інформації та населення країни інформаційними послугами та послугами електрозв'язку в необхідному обсязі, відповідної якості і номенклатури.

В Україну в першій половині 90-х років почалося реформування галузі, в результаті чого Міністерство зв'язку було відокремлено від управління господарською діяльністю, і на нього були покладені функції регулятора. Було також проведено розподіл поштового та електричного зв'язку, і освіта двох значних державних об'єднань Укрпошта та Укртелеком. Це мало особливе значення для електрозв'язку: технічне переозброєння мереж, забезпечення їх прозорості і однорідності (зручно проводити за наявності домінуючого оператора). Виділяють і іншу причину, яка полягає в необхідності зміцнення національного оператора перед відкриттям комунікаційного ринку - це ж робили Німеччина, Франція та інші країни.

Однак монополію на телефонні послуги України скасувала раніше, ніж це зробила Європейська комісія в 1998 році. З'явився ряд операторів з недержавною формою власності, які надають телефонні послуги, як на місцевих мережах, так і на міжміських і міжнародних (Голден Телеком, Київ Стар та ін.) Дуже багато операторів з недержавною формою власності діють в таких напрямках, як мобільний зв'язок, передача даних, електронна пошта.

В цілому стан лібералізації зв'язку в Україні виглядає таким чином: наприклад, за оцінкою журналу Public Network в десятибальною системою індекс лібералізації на 2006 рік дорівнює 6, і Україні випереджає такі країни, як Словаччина, Польща, Литва, Латвія, перебуваючи на одному рівні з Чехією , Грецією і Словенією [24,178].

В даний час Державний комітет зв'язку та інформатизації України є структурою, що здійснює регулювання в галузі зв'язку за допомогою ліцензування, контролю якості послуг, тарифної політики, сертифікації, розподілу частотного та номерного ресурсів та ін

З законодавчих актів, які мають відношення до зв'язку, є тільки "Закон про зв'язок", прийнятий в 1995 році. Існує ряд документів, в основному відомчого характеру, що визначають окремі елементи регулювання (ліцензування, мережеве підключення, тарифи та ін.)

Вперше політика регулювання, яка багато в чому базувалася на директивах Європейської комісії, в цілому була сформульована в 1997 році у відомчій "Концепції розвитку національних мереж електричного і поштового зв'язку загального користування та формування ринку послуг зв'язку в Україні до 2010 року".

Пізніше основні положення з цього документа перейшли в національну "Концепцію розвитку зв'язку України до 2010 року".

На сьогоднішній день, пріоритетні основні напрями розвитку електрозв'язку визначені у Комплексній програмі створення єдиної національної системи. Ефективність вирішення питання розвитку та вдосконалення комунікаційної інфраструктури Україні багато в чому залежить від раціонального поєднання різних систем зв'язку - волоконно-оптичних, радіозв'язку - наземного та супутникового.

Загальна протяжність ВОЛЗ сьогодні становить 9874 км, з яких 2430 км побудовано в 2005 р., а 2048 км - в 2006 р.

Оскільки географічне розташування України вигідне для організації транзитних маршрутів, вона бере участь в багатьох міжнародних телекомунікаційних проектах. Це TAE (Трансазіатсько-європейська волоконно-оптична кабельна система), TEL (транс'європейська лінія), ITUR (Італія-Туреччина-Україна-Росія), BSFOCS (Black Sea Fiber Optic Cable System - Чорноморська волоконно-оптична кабельна система), яка проходить через акваторій Чорного моря за маршрутом Варна (Болгарія) - Одеса (Україна) - Новоросійськ (Росія). Волоконно-оптична система BSFOCS є сегментом лінії ТАЄ, яка починається у Шанхаї (Китай), проходить крізь Україна і закінчується у Франкфурті, з'єднуючи країни Центральної та Середньої Азії, Закавказзя та Європи.

Сьогодні на первинній мережі також діють цифрові радіорелейні лінії (РРЛ) по напрямках Київ-Житомир-Рівне-Луцьк-Львів-Ужгород, Львів-Ужгород-держкордон з Румунією, Київ-Черкаси-Суми (всього 4811,5 км). Їх почали прокладати ще у 1992 р. Будівництво високошвидкісних цифрових РРЛ є економічно доцільним для швидкого розвитку зонових мереж, а також у місцях, де прокладка кабелю потребує значних витрат коштів і часу, тому в 2000 р. ввели в експлуатацію чергову цифрову РРЛ Суми - Рівне.

А з 1999 р. Дирекція первинної мережі Укртелекому починає освоювати супутниковий зв'язок в складі трьох станцій, дві з яких у Києві - INTELSAT 359 з пропускною здатністю 8 Мбіт / с та прийомна станція для високошвидкісного доступу до мережі Інтернет з максимальною пропускною здатністю 45 Мбіт / с . Третя станція для організації міжнародного телефонного трафіку знаходиться в Севастополі. Введення в експлуатацію ліній супутникового зв'язку дало можливість розширити можливості первинної мережі у наданні послуг прямого доступу до Інтернету.

Відповідно до міжнародних правил, національні мережі повинні будуватися за так званою "кільцевої конфігурації" з обов'язковим забезпеченням надійності за рахунок побудови резервних паралельних ліній. Цей критерій розвитку мережі та введення другого рівня розвитку первинної мережі - зонового - стають основними напрямками подальшої роботи Дирекції первинної мережі на найближчий час. Зонові лінії забезпечують зв'язком населені пункти областей на ділянках "обласний центр-район," обласний центр-місто обласного підпорядкування "і будуються за радіально-вузловий принципом.

Отже, в 2001 р. введено в експлуатацію ВОЛЗ "Карпати" (Львів-Ужгород) з можливістю виходу на Угорщину і Словаччину та ВОЛЗ "Таврія" (Миколаїв-Херсон-Сімферополь-Ялта-Севастополь) з можливим з'єднанням із системою BSFOCS. Сьогодні вже прийнята робочою комісією ВОЛЗ "Дністер" (Київ-Вінниця-Одеса), яка з ВОЛЗ "Південь" утворює на мережі об'ємне кільце. Слід зазначити, що ця магістраль використовується для створення "обходів" у разі пошкодження таких міжнародних проектів, як ITUR, BSFOCS.

В даний час первинна мережа Укртелекому є могутньою системою зв'язку, організованою по кабельних і радіорелейних ліній передачі, які діють майже на 75 тис. км, з них 30 тис. км становлять магістральні лінії зв'язку, майже 40 тис. км - зонові лінії зв'язку та 4,730 км - радіорелейні.

Поки що на первинній мережі залишається значним обсяг кабельних ліній, термін експлуатації яких перевищує 30 років. Тому Дирекція первинної мережі оптимізує транспортну мережу передачі даних, вилучаючи з експлуатації фізично застарілі кабельні лінії з аналоговою системою передачі.

Щодо введення супутникового зв'язку в 2006 р. побудовано 50 (а в 2007р. Заплановано будівництво ще - 58) станцій у районних центрах, а також центральної станції передачі в Києві, обладнаної засобами централізованого контролю та управління периферійними станціями.

Таким чином, з часів незалежності нашої країни зроблено немало на шляху до побудови інфраструктури зв'язку європейського рівня.

1.3 Аналіз прибутковості галузі

За 2006р., Колектив Державного підприємства спеціального зв'язку виконав планові показники (а деякі - і перевиконав) з надання послуг спеціального зв'язку, міжнародної прискореної пошти, збереження майна об'єктів галузі. Дані про роботу Держкомзв'язку за II квартал 2006 надані в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1. Доходи за послуги зв'язку (з ПДВ) за II квартал 2006 року

Найменування підприємств

Обсяг наданих послуг зв'язку, млн. грн.

Споживання послуг зв'язку в розрахунку на одного жителя, грн.


всього

в т.ч. населенню

у% до I в кв.2006 р.


Державні підприємства, всього:

1199,3

511,7

111,2

10,4

ВАТ "Укртелеком"

976,3

457,5

105,2

9,3

УДППЗ "Укрпошта"

166,7

53,1

126,5

1,1

Концерн РРТ

29,3

-

116,7

-

Центр "Укрчастотнагляд"

11,8

0,5

138,8

-

ДП "Спеціальна зв'язок"

8,7

0,6

142,6

-

ДП "Преса"

5,3

-

189,3

-

Фельдзв'язок

1,2

-

109,1

-

СП, створені за участю Укртелекому

741,8

356,1

131,4

7,3

ЗАТ "Утел"

310,4

157,2

108,0

3,1

СП "UMC"

421,9

198,3

156,9

4,0

СП "Інфоком"

9,5

0,6

117,3

0,01

Інші оператори недержавної форми власності

496,1

270,5

143,4

5,5

Разом

2473,2

1138,3

121,0

23,2

За минулий рік при плані 46 млн. грн. отримано 47 млн. грн. доходів. На оплату праці направлено 21 млн. грн., До бюджетів усіх рівнів сплачено 19 млн. грн. [26, 17].

Тарифні доходи за 1 півріччя 2006 (тис.грн.) - План був виконаний. За планом - 67233,4, факт - 67271,4 - 100,1%; + 38 тис.грн. до плану (Додаток 5).

Питома вага в загальних тарифних доходах склав: МТТС - 47,0%, МНТС - 9,2%, МТС-35,3% ПВ-0, 6% ТГ-0, 8% КС-7,1%. Зростання до відповідного періоду минулого року - 105,7%. Продовжують знижуватися обсяги послуг телеграфного зв'язку і дротяного мовлення (відповідно 77,8% і 98,9%), з інших - зростання. У міжміського галузі на тлі загального зростання зниження по двох позиціях: таксофони і доступ. Доступ - поступове переведення розрахунків з доступу до філії; таксофони - зниження продажів телефонних карток через наявність альтернативних джерел надходження телефонних карток у продаж (пошта, ощадбанк і інші великі розповсюджувачі укладають договори безпосередньо з Укртелекомом). Найбільший темп росту по комп'ютерного зв'язку - майже в півтора рази, в т.ч. по постійному IP-з'єднанню - 165,4%. Ця послуга складає 63,5% усіх послуг комп'ютерного зв'язку. Проблемою є коливання рівня доходів з місяця в місяць, тому що найбільші споживачі укладають договори безпосередньо з Укртелекомом, зміни до договорів надходять із запізненням, перерахунки тарифних доходів виробляються на великі суми, як у бік збільшення, так і зменшення, звідси складнощі з прогнозом виконання плану.

Дебіторська заборгованість за 1 півріччя 2006 року зросла на 742,1 тис.грн. і склала 16295,1 тис.грн. станом на 01.12.06. Зростання по підприємствах - 496,5 тис.грн, по населенню - 238,6 тис.грн., По пільгової категорії - 7,0 тис.грн. У відносних величинах за грудень дебіторська заборгованість на гривню доходів склала 1,45 (збільшення за період з початку року на 0,14); за квартал склав 0,49 (збільшення на 0,05) (Додаток 6).

У другому кварталі 2006р. ЦОПП надав послуг зв'язку на суму 33481 тис.грн., В т.ч. по:

бюджету-2899 тис.грн.

підприємствам-12960 тис.грн.

населенню-17622 тис.грн.

При цьому оплата склала по:

бюджету-90,6% (середній% по області - 91,2%)

підприємствам-102,1% (середній% по області - 99,8%)

населенню-98,4% (середній% по області - 98,1%)

Однак, існує реальна загроза того, що послуги надаються ряду організацій, що фінансуються з державного бюджету виявляться не сплаченими. Так наприклад, Генеральній прокуратурі в Донецькій області надано послуг в поточному півріччі на 304 тис.грн., Ліміти виділені на послуги зв'язку 21 тис.грн. Судової адміністрації вже надано послуг на 68 тис.грн., А ліміт виділений à 68,8 тис.грн.

Обласне УМВС відомості про виділені ліміти на послуги зв'язку надати відмовилося.

У зв'язку з введенням нових ЦАТС 307/308, "Дніпро-Т" в Будьонівському районі, ВМ-313 в мікрорайоні "Тихий", 311/312 HOST в Київському районі, була проведена велика маркетингова робота з метою залучення клієнтів та впорядкування черговості, так як в зоні дії зазначених АТС працюють і інші оператори. Було обстежено 422 будинки приватного сектора, обійшли 3500 квартир. Виготовлені та розповсюджені 4000 рекламних листівок та 300 оголошень на під'їзди, що дозволило встановити 1100 телефонів в Петровському районі і 2500 від станції "Дніпро-Т" в Будьонівському районі.

З метою збільшення доходів, регулярно проводиться сегментація абонентів, і формуються списки бізнес-абонентів для подальшої роботи: там, де є технічна можливість і номерна ємність, пропонується заміна на номери цифрових АТС, де немає технічної можливості перемикання, спільно з ЦТЕ МТС розглядається можливість докабілірованія об'єктів. Здійснюється робота з переключення паралельних телефонів, що знаходяться у різних абонентів на самостійні. Проведена інвентаризація "вечірніх телефонів", "одноплічних", "односторонньої дії", які так само перемикаються на самостійні при наявності технічної можливості та номерної ємності.

Всім новим абонентам цифрових станцій вручаються рекламні буклети за додатковими видами обслуговування. З операторами і монтерами, які проводять установки телефонів, проведено навчання з метою пропаганди послуг ДВО. У другому кварталі надано 236 послуг.

Доходи за АПП ростуть, послуга користується популярністю. У 2006 році АПП встановлені в 50 і 6 ОТС, розширена на ЦПП. Отримано за півріччя 926,3 тис.грн., Зростання до минулого року 117,8%. Телефонних карток за квартал продано за 2 кварталу на суму 768,7 тис. грн, на 23% менше, ніж у 2 кварталі 2005. Причина - більш жорсткі умови при укладанні договорів на реалізацію карток і альтернативні джерела, в т.ч. і по картках малої місткості.

Заборгованості по платежах до Держбюджету всіх рівнів, цільових фондів і зарплаті підприємство не має. Витрати на одну гривню доходів склали 87 коп. і протягом року були стабільними, незважаючи на зміни ринкових цін в країні.

Справи підприємства значно покращилися б, якби окремі дирекції "Укртелекому" і "Укрпошти" сплатили борги за надані послуги з охорони об'єктів зв'язку. Сума їх боргу на даний час вже перевищила 750тис. грн.

З урахуванням змін у міждержавному обміні підприємство постійно оптимізує мережі маршрутів спецзв'язку. Для оперативного пошуку міжнародних поштових відправлень впроваджує інформаційно-пошукову систему. Модернізує штрих-кодове устаткування, яке застосовується при обробці прийнятих відправлень.

Найбільш великими недержавними операторами зв'язку в Україні є "Оптима-телеком" (м. Дніпропетровськ), який обслуговує, за даними компанії, 160 тис. абонентів, "Фарлеп" (м. Одеса, близько 120 тис. абонентів), "Велтон. Телекому . Україну "(м. Харків, близько 100 тис. абонентів) і" Голден Телеком "(компанія дані про кількість абонентів стаціонарного зв'язку не оголошує).

1.4 Аналіз ринку комунікацій

Комунікаційний ринок України продовжує демонструвати темпи росту, істотно перевищують показники української економіки в цілому (доходи галузі виросли на 18% у першому півріччі в 2006 році). За 2 роки розрив з європейськими країнами у розвитку мобільного зв'язку скоротився в 8 разів, Інтернету - в 5 рази.

Протягом останніх 3-х років комунікації були однією з найбільш швидко зростаючих галузей української економіки. У 2006 році доходи від продажу комунікаційних послуг виросли на 31% (до $ 2 млрд). При цьому, якщо в 2005 році частина галузі у ВВП склала 3,5%, то в 2006 цей показник зріс до 4%. У першому півріччі в 2006 році темп зростання доходів галузі склав 18% у порівнянні з аналогічним періодом у 2005 році - зниження відбулося через уповільнення розвитку економіки країни (рис.1.1) [28, 118].

Рис.1.1. Динаміка доходів сегментів галузі комунікацій в першому півріччі 2005 - 2006 рр..

Найбільш швидко розвиваються ринки передачі даних і мобільного зв'язку, в результаті чого збільшується їх частина в структурі доходу галузі.

У порівнянні з 2005 р. в 2006 році розвиток комунікаційного ринку трохи сповільнилося, але при цьому галузь продовжувала демонструвати темпи росту, що значно перевищують показники української економіки в цілому.

На сьогодні забезпечені цифрові канали зв'язку до всіх обласних центрах України. Це дало можливість підняти питома вага цифрових каналів зв'язку майже до 50%, а на міжнародних напрямах - до 98% [28, 125].

Результати порівняльного аналізу по декількох європейських країнах говорять про те, що українські комунікації мають істотний потенціал довгострокового розвитку. У той час як багато комунікаційних ринків Європи останнім часом входили в стадію насичення, ринок України показував значні темпи зростання.

Найбільш швидко "наздоганяє" Європу ринок мобільного зв'язку, в останні 5 років він розвивався в 2 рази швидше, ніж у середньому по Європі. За підсумками 2004 року, рівень проникнення мобільного зв'язку відставав у 32 рази, а на початок 2006 року - у 8 разів. З подальшим зменшенням розриву зростання ринку мобільного зв'язку буде сповільнюватися. У рівні фіксованого телефонізації України не зможе остаточно перебороти розрив з Європою навіть після приватизації Укртелекому, а в довгостроковій перспективі співвідношення між фіксованим і мобільним зв'язком буде змінюватися на користь останньої. Найбільш відстаючим від європейських показників залишається сектор Інтернету, тому в найближчі 2-3 роки цей ринок очікує стабільний розвиток.

Фіксований зв'язок продовжує бути найбільш монополізованим сектором комунікацій - 10,6 млн. абонентів обслуговуються Укртелекомом, а частина ринку приватних операторів не перевищує 20%. При цьому державні компанії (Укртелеком та Утел) контролюють найбільшу частину найпривабливішого сегмента ринку - послуги міжнародного і міжміського зв'язку. Можливо, після приватизаційна дерегулювання відкриє нові можливості для приватних операторів і зробить галузь більш привабливою для іноземних комунікаційних компаній. Якщо ситуація розвиватиметься саме так, то згодом оператори фіксованого зв'язку виявляться з "розв'язаними руками" у більш інтенсивної конкурентному середовищі, і тоді ринок зажадає від них зовсім нових рішень і стратегій. Багато учасників ринку будуть змушені розглядати такі дії як фундаментальні інвестиції в інфраструктуру і злиття / поглинання. Необхідність фінансування розвитку в результаті збільшить потреби компаній-операторів в капіталі.

Для ринку мобільного зв'язку останні два роки були "зоряним часом", під час якого клієнтська база національних операторів щорічно збільшувалася більш ніж в 2 рази (рис. 1.2). При цьому ринок залишається фактичної дуополії, оскільки 2 національних оператора контролюють більше 90% користувачів. Дуополія - це ринкова структура, при якій два продавці, захищені від появи додаткових продавців, є єдиними виробниками стандартизованої продукції, що не має близьких замінників. Економічні моделі дуополії корисні, щоб проілюструвати, як припущення окремого продавця щодо відповіді суперника впливають на рівноважний випуск.

Рис 1.2. Абоненти мобільного зв'язку 2003-2009 рр., Тис.

Для порівняння, в більшості європейських країн на ринку працюють як мінімум три оператори із загальнонаціональним покриттям. Недолік конкуренції в Україні дозволяє операторам підтримувати ціни на більш високому, у порівнянні з розвиненими країнами, рівні і таким способом зберігати рентабельність. Для того, щоб підтримувати темп зростання операторам доводиться підключати менш платоспроможних абонентів. Вся велика частина приросту клієнтської бази сьогодні відбувається за рахунок користувачів предоплатскіх пакетів, для яких характерний низький середньомісячний рівень споживання послуг. Загальна маса абонентів, таким способом постійно "розбавляється" клієнтами з низькою купівельною спроможністю, в результаті чого падає показник середнього доходу, отримуваного операторами від одного користувача.

Розвиток ринку мобільного зв'язку можна описати так званої S-кривої (рис.1.3). До 1999 р. ринок перебував у стадії зародження, після чого перейшов в стадію розвитку. Ця стадія протримається ще 3-4 роки, після чого ринок увійде в етап зрілості.

Рис. 1.3. S - лінія мобільного зв'язку

В останні 4 роки кількість користувачів Інтернету щорічно збільшувалася приблизно на 70% (рис.1.4). До середини 2002 року в Україну було близько 1.7 млн. користувачів Інтернету (≈ 3,7% населення), з яких близько 750 тисяч користувалися Мережею регулярно (1,5% населення). До 80% користувачів Інтернету знаходяться в 7-ми найбільших містах і очікується, що з розвитком регіонального ринку частину великих міст зменшиться.

Рис. 1.4. Активні користувачі Інтернету, 2000-2006, тис.

Підводячи підсумок з вищесказаного можна визначити "симптоми" проблем і саме проблеми, які стоять перед галуззю:

1. Низька доступність послуг зв'язку, зокрема, в результаті недостатньої телефонізації країни. В Україну на 100 жителів припадає лише 21,8 стаціонарних ліній, тоді як в Європі середня щільність складає близько 40 апаратів.

 1. Високі тарифи на міжміські та міжнародні телефонні розмови міжнародний вихідний трафік, наприклад, приблизно в чотири рази нижче, ніж у країнах ЄС. Тільки більше 15% українців є постійними користувачами Інтернету (середньоєвропейський показник - майже 35%).

3. Застаріле обладнання на мережах зв'язку не дозволяє підвищити якість послуг. Зазначалося, що більше половини мідного кабелю в первинній мережі відпрацювало 30 років, а в деяких місцях - і півстоліття. На сільських лініях моральне зношування кабелів досягає 80% [33, 87].

4. Головною проблемою є відсутність цілісної державної політики регулювання зв'язку, хоча за роки незалежності і було прийнято кілька стратегічних документів, зокрема, Концепція розвитку галузі зв'язку України до 2010 р. (1999 р.). Непослідовність у діях держави в цій сфері суттєво збільшує ризики приватного інвестування і затримує розвиток галузі. Ключові підприємства - Укртелеком, Укрпошта, Концерн РРТ, які в минулому році забезпечили 65% доходів галузі, розвиваються недостатньо ефективно. Вони змушені вдосконалюватися технологічно в основному за рахунок власних коштів, тому що держава не в змозі виділяти достатні капітальні вкладення.

Крім того, для ефективного та прибуткового праці підприємствам зв'язку необхідно вдосконалювати маркетингову діяльність, зокрема більший акцент надавати проблемі проведення маркетингових досліджень, і розробці маркетингових стратегій.

1.5 Аналіз життєвого циклу товару

З урахуванням швидких змін у смаках, технології і стані конкуренції фірма не може покладатися тільки на існуючі нині товари. Споживач хоче і чекає нових і удосконалених виробів. І конкуренти докладуть максимум зусиль, щоб забезпечити його цими новинками. Отже, у кожної фірми повинна бути своя програма розробки нових товарів.

Компанія може роздобути новинки двома способами. По-перше, шляхом придбання зі сторони, тобто, купивши цілком якусь фірму, патент або ліцензію на виробництво чужого товару. І, по-друге, завдяки власним зусиллям, тобто створивши в себе відділ досліджень і розробок. Зупинимося на процесі розробки нових товарів.

Слід виділити основні етапи розробки товару, які будуть розглянуті на малюнку 1.5:

Рис. 1.5. Основні етапи розробки товару - новинки

Розробка нового товару починається з пошуку ідей для новинки. Пошуки ці повинні вестися систематично, а не від випадку до випадку. В іншому випадку фірма може знайти десятки ідей, але більшість з них не підійде з точки зору специфіки її діяльності.

Мета діяльності з формування ідей полягає у виробленні якомога більшого їх числа. Ціль наступних етапів - скоротити це число. Першим кроком на цьому шляху є добір ідей. Мета відбору - якомога раніше виявити і відсіяти непридатні ідеї.

Тепер вцілілі після відбору ідеї треба перетворити в задуми товарів. Важливо провести чітку відмінність між ідеєю, задумом і образом товару. Ідея товару - це загальне уявлення про можливий товар, який фірма могла б, на її думку, запропонувати ринку. Задум товару - пророблений варіант ідеї, виражений значимими для споживача поняттями. Образ товару - конкретне уявлення, що склалося в споживачів про реально існуючому або потенційному товарі.

Життєвий цикл товару (англ. Life cycle product) - це час існування товару на ринку, проміжок часу від задуму виробу до зняття його з виробництва та продажу [12, 42].

Концепція життєвого циклу товару описує збут продукту, прибуток, конкурентів і стратегію маркетингу з моменту надходження товару на ринок і до його зняття з ринку. Вона була вперше опублікована Теодором Левітом в 1965р. Концепція виходить з того, що будь-який товар рано чи пізно витісняється з ринку іншим, досконалішим чи дешевим товаром. Вічного товару немає!

Поняття життєвого циклу товару застосовується як до класів товарів (телевізори), так і до підкласів (кольорові телевізори) і навіть до певної моделі або торгової марки (кольорові телевізори "Електроніка"). (Хоча багато економістів говорять переважно про життєвий цикл тільки товару, майже заперечуючи наявність життєвого циклу в класів і підкласів товарів.) Конкретна модель товару більш чітко слідує традиційному життєвому циклу товару.

Життєвий цикл товару може бути представлений як певна послідовність стадій існування його на ринку, що має певні рамки. Динаміка життя товару показує обсяг продажів у кожен визначений час існування попиту на нього.

Життєві цикли товарів дуже різноманітні, але майже завжди можна виділити основні фази. У класичному життєвому циклі товару можна виділити п'ять стадій або фаз [12, 45]:

1. Впровадження або вихід на ринок. Це фаза появи нового товару на ринку. Іноді у вигляді пробних продажів. Починається з моменту поширення товару і надходження його в продаж. На цій стадії товар ще є новинкою. Технологія ще недостатньо освоєна. Виробник не визначився у виборі виробничого процесу. Модифікації товару відсутні. Ціни на товар звичайно трохи підвищені. Обсяг реалізації дуже малий і збільшується повільно. Збутові мережі виявляють обережність стосовно товару. Темп росту продажів теж невеликий, торгівля часто збиткова, а конкуренція - обмежена. Конкуренцію на цій фазі можуть скласти тільки товари-замінники. Метою всіх маркетингових заходів є створення ринку нового товару. Фірма несе великі витрати, тому що на цій фазі великі витрати виробництва, а витрати на стимулювання збуту досягають звичайно найвищого рівня. Споживачами тут є новатори, готові йти на ризик в апробуванні нового товару. На цій фазі дуже високий ступінь невизначеності. Причому: чим революційні інновації, тим вище невизначеність.

2. Фаза зростання. Якщо товар потрібно на ринку, то збут почне істотно рости. На цьому етапі звичайно відбувається визнання товару покупцями і швидке збільшення попиту на нього. Охоплення ринку збільшується. Інформація про новий товар передається новим покупцям. Збільшується число модифікацій продукту. Конкуруючі фірми звертають увагу на цей товар і пропонують свої аналогічні. Прибутки досить високі, тому що ринок здобуває значне число продуктів, а конкуренція дуже обмежена. За допомогою інтенсивних заходів щодо стимулювання збуту місткість ринку значно збільшується. Ціни злегка знижуються, тому що виробник проводить великий обсяг продукції за випробуваною технологією. Маркетингові витрати розподіляються на зрослий обсяг продукції. Споживачами на цьому етапі є люди, що визнають новизну. Росте число повторних і багаторазових покупок.

3. Фаза зрілості. Характеризується тим, що більшість покупців уже придбало товар. Темпи зростання продажів падають. Товар переходить у розряд традиційних. З'являється велика кількість модифікацій і нових марок. Збільшується якість товару і налагодженість виробництва. Удосконалюється сервіс. Досягається максимум обсягу продажів. Знижується прибуток підприємства. Прибуток росте повільно. З'являються запаси товару на складі, загострюється конкуренція. Цінова конкуренція. Продажі за зниженими цінами. Слабкі конкуренти ідуть з ринку. Заходи щодо стимулювання збуту досягають максимуму ефективності. Споживачі тут - повільно визнають люди і консерватори. Цей етап є найдовшим за часом.

4. Фаза насичення. Зростання продажів припиняється. Ціна сильно знижується. Але, незважаючи на зниження ціни і використання інших заходів впливу на покупців, ріст продажів припиняється. Охоплення ринку дуже високий. Компанії прагнуть збільшити свій сектор на ринку. Збутова мережа теж уже не збільшується. Технологія єдина. На цьому етапі висока ймовірність повторного технологічного удосконалювання товару і технології. Часто цей етап з'єднують з етапом зрілості з тієї причини, що чіткого розходження між ними немає.

5. Спад. Спад є періодом різкого зниження продажів і прибутку. Збут може впасти до нуля або залишатися на дуже низькому рівні. Основна причина: поява нового, більш досконалого товару або зміна переваг споживачів. Багато фірм ідуть з ринку. Асигнування на стимулювання збуту зменшуються або зовсім припиняються. Споживачі втрачають інтерес до товару, а їх число скорочується. Основна маса споживачів - консерватори з низькою платоспроможністю. На цьому етапі товар доцільно зняти з виробництва щоб уникнути великих фінансових втрат.

Життєвий цикл товару і його стадії можна зобразити графічно (рис. 1.6):

Для цього на осі X відкладемо час, а на осі Y - обсяг продажу товару в даний момент часу.

На малюнку показана традиційна крива життєвого циклу товару. Вона описує виразні періоди впровадження, росту, зрілості, насичення і спаду.

Перехід від стадії до стадії відбувається без різких стрибків. Тривалість циклу й окремих його фаз залежить від самого товару і конкретного ринку. На життєвий цикл також впливають зовнішні фактори, такі, як економіка в цілому, рівень інфляції, стиль життя споживачів і т.д.

2. Аналіз стадій маркетингового циклу

2.1 Аналіз та оцінка ринкових і маркетингових можливостей організації

Група маркетингу та продажу послуг є структурним виробничим підрозділом Центру обслуговування споживачів і продажу послуг Донецької дирекції ВАТ "Укртелеком" ("Сервісний центр"), який здійснює продаж послуг електрозв'язку юридичним і фізичним особам.

Група маркетингу створюється і ліквідується за поданням начальника ЦОСПП за погодженням директора Донецької дирекції ВАТ "Укртелеком".

Основною метою діяльності групи є організація комплексних маркетингових досліджень та надання рекомендацій по результатом цих досліджень.

У своїй діяльності група маркетингу і продажів послуг користується чинним законодавством України, правилами, розпорядженнями та інструкціями Державного Комітету зв'язку України, ВАТ "Укртелеком", положенням про ЦОСПП Донецької дирекції ВАТ "Укртелеком" і діючим положенням, діючими нормативними актами з охорони праці, наказами начальника ЦОСПП.

Основними завданнями, які стоять перед групою маркетингу ВАТ "Укртелеком" є:

 • Організація комплексних маркетингових досліджень та надання рекомендацій щодо їх виконання.

 • Проведення аналізу наданих послуг електрозв'язку та рекомендації щодо підвищення їх ефективності.

 • Організація реалізації послуг та їх рекламно-інформаційна підтримка.

 • Підготовка інформаційно-довідкових, рекламних документів.

 • Організація пошуку клієнтів на існуючі послуги.

 • Проведення роботи по залученню коштів для реалізації інвестиційних програм згідно з чинним законодавством.

 • Сприяти створенню умов праці на робочих місцях безпосередньо підпорядкованих працівників відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці, а також забезпечення дотримання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

 • Здійснення постійного контролю за станом охорони праці на робочих місцях.

 • Забезпечення належного утримання виробничих приміщень, відповідно до вимог санітарних норм, розробка інструкції з охорони праці, своєчасне їх Перегляд, забезпечення інструкціями робочих місць.

 • Своєчасне доведення до працівників групи маркетингу наказів, розпоряджень керівника підприємства.

 • Своєчасне внесення до посадових інструкцій підлеглих працівників функцій і обов'язків з охорони праці.

Структура і штат групи визначається відповідно штатного розкладу та нормативної чисельності виробничого штату.

До структури групи включаються: провідні інженери з організації виробничих процесів зв'язку, інженери I, ІІ категорії з організації виробничих процесів зв'язку.

Обов'язки між робітниками розподіляються на основі діючих положень і посадових інструкцій. Структура відділу представлена ​​на рис. 2.1.

Рис 2.1. Група маркетингу ВАТ "Укртелеком"

Сьогодні ВАТ "Укртелеком" взаємодіє на поважних відносинах з іншими операторами зв'язку, відомчими та іншими формами власності. Проте час показує, що більшість приватних операторів будує свої станції і мережі не у вилучених районах, де люди очікують десятки років і де потрібні значні витрати на лінійні споруди, а в більш вигідних за видатками районах висотних домобудівництва. Причому, посилаючись на заборону виконавчої влади, не прокладають телефонну каналізацію, а використовують існуючу, яка в більшості заповнена і потребує реконструкції.

Конкуренція між операторами мобільного зв'язку є обов'язковою умовою для розвитку ринку та підвищення якості послуг.

Таким чином, основними конкурентами ВАТ "Укртелеком" на ринку зв'язку є:

 • "Golden Telecom"

 • "Велтон Телеком"

 • "Фарлеп"

 • "Цифрові системи зв'язку"

 • "Київстар GSM", тощо.

Для того, щоб оцінити ринкові можливості ВАТ "Укртелеком", слід розглянути позиції на ринку її конкурентів. Компанія GOLDEN TELECOM створена у 1996 році як НП. Зараз є частиною міжнародного холдингу Golden Telecom Inc., Якому в компанії належать 61% акцій. 31% акцій належить українським засновникам "Агат-Телеком" (20,5%) і "Бриг-Телеком" (10,5%).

Компанія GOLDEN TELECOM є оператором мобільного та фіксованого зв'язку. Дохід компанії торік становив 37,5 млн. дол., Чистий прибуток - 10,5 млн. грн.

"Велтон Телеком" пропонує своїм клієнтам широкий спектр телекомунікаційних послуг, обумовлених потребами різних категорій замовників:

 • надання міських телефонних номерів

 • надання міських телефонних номерів для юридичних осіб та населення по "бізнес - пакета":

 • "Бізнес - економ";

 • "Бізнес - стандарт";

 • "Бізнес - супер";

 • надання ліній безпосереднього зв'язку НС;

 • надання серійних (багатоканальних) телефонних номерів;

 • надання станційних телефонних номерів.

Крім основних послуг зв'язку "Велтон Телеком" робить ряд додаткових сервісних послуг.

Сьогодні "Велтон Телеком" пропонує телекомунікаційні послуги більш ніж 90 000 абонентам.

Сьогодні на вітчизняному ринку зв'язку лише кілька надають споживачам послуги некомутованих виділених каналів. Укртелеком є безперечним лідером на ринку зв'язку, в тому числі і на ринку вищевказаної послуги.

Основними постачальниками ВАТ "Укртелеком" є:

ВАТ "ЕЛМІЗ" - підприємство електронного машинобудування і зв'язку є правонаступником "Київський радіозавод". ВАТ "ЕЛМІЗ" працює в галузі складної радіоелектронної апаратури. Підпорядковане Національному Космічному Агентству України.

Заводом налагоджено випуск і ведеться виготовлення таких видів апаратури:

 • системи управління і стикування космічних об'єктів "Курс";

 • цифрові системи передачі даних ІКМ 15/30;

 • блок цифрового транзиту БЦТК;

 • комплекс зв'язку "РАДАН МСК";

 • апаратури індивідуальної високочастотного зв'язку;

 • апаратура управління та зв'язку в гірничодобувної та нафтогазової промисловості;

 • кошти транспортного устаткування.

Основними споживачами послуг ВАТ "Укртелеком" є:

Фізичні особи

Абонентний дільниця № 1, № 2, № 3, № 4 обслуговує клієнтів з питань, при цьому укладаються відповідні договори (Додаток 2):

 • установки, перейменування, перенесення телефонів;

 • заміни спареного номера на самостійний;

 • видачі технічних умов;

 • надання додаткових видів послуг з цифровим станціям;

 • видачі довідок;

 • прийому претензій.

Працівниками Донецької дирекції ВАТ "Укртелеком" постійно встановлюються нові таксофони на вулицях міст Донецької області. У першу чергу це робиться в тих районах, де спостерігається постійний рух великих мас населення і відчувається дефіцит в надійній телефонного зв'язку.

Так само ВАТ "Укртелеком" приділяє важливе значення маркетинговим дослідженням. Маркетингове дослідження послуги або її ринкового оточення є систематичні заходи щодо отримання оперативної інформації щодо даних, які описують поточне або перспективне (прогнозний) стан самої послуги або її маркетингового оточення, а також аналіз і відображення даних у формі, необхідної для вирішення стратегічних і тактичних задач, що стоять перед фірмою. Проведені в плановому порядку маркетингові дослідження дають можливість отримувати конкурентні переваги, знижувати фінансові і комерційні ризики підприємницької діяльності, визначати відношення покупців до послуги, давати оцінку стратегічної і тактичної діяльності фірми, підвищувати ефективність комунікаційних ринкових заходів, визначати оптимальні сегменти позиціонування послуг, визначати характер життєвого циклу послуг. Для проведення маркетингового дослідження попиту і потреб населення щодо надання послуг Укртелекомом пропонується використовувати метод анкетування при самостійному заповненні анкет респондентами (Додаток 3).

Разом з тим, ВАТ "Укртелеком" використовує такий вид оспроса населення, як телефонний. Телефонне опитування є одним з найбільш оперативних і недорогих опитують методів, що дозволяє дізнатися думки різних груп населення практично з будь-яких питань.

Телефонні інтерв'ю разлічествуют за типами респондентів:

 • інтерв'ю з фізичними особами;

 • інтерв'ю з юридичними особами.

Проведення телефонних інтерв'ю за репрезентативною вибіркою можливе тільки в тих населених пунктах, де рівень телефонізації більше 75%. В іншому випадку отримана інформація буде недостовірна.

Як правило, в ході телефонного опитування вивчається рівень знання торгової марки, рівень споживання марки, лояльність марці.

У ході телефонного опитування є можливість отримувати оперативну інформацію про реакцію ринку і споживачів дії підприємства і його конкурентів.

У разі проведення телефонного опитування юридичних осіб є можливість отримувати оперативну інформацію з питань, на які можуть відповісти в організаціях працівники невисокого рангу (секретар, помічник, оператор і т.п.).

Основні недоліки телефонного опитування:

 • невелика тривалість: середня тривалість інтерв'ю не повинна становити більше 15 хвилин. Тому за допомогою телефону неможливо зібрати глибинну інформацію або думки респондентів за широким колом питань;

 • неможливість пред'явлення респондентам візуальної інформації;

 • при телефонному опитуванні юридичних осіб практично неможливо отримати достовірну інформацію з деяких питань, особливо якщо вони стосуються доходів фірми, її постачальників і клієнтів;

 • телефонні опитування, як правило, не підходять для опитування керівників високого рангу (генеральний директор, комерційний директор).

Що стосується й переваги телефонного опитування:

 • відносна дешевизна (порівняно з іншими методами);

 • оперативність отримання даних;

 • можливість контролювати роботу інтерв'юерів.

Так ВАТ "Укртелеком" проводив телефонне опитування серед абонентів ЦТП, які користуються Інтернетом іншого оператора. Всього було прозвоне 639 абонентів. З них: на дзвінки не відповіло - 377; зацікавилися в підключенні до АDSL від "Укртелеком" - 172; відмовилося - 82; вже підключені до даної послуги - 8 абонентів (Додаток 4). Виходячи з того, можна сказати, що послуги ВАТ "Укртелеком", зокрема Інтернет, користується попитом у населення.

2.2 Набір цільових ринків

Цільовий ринок - один сегмент, кілька сегментів або весь ринок в цілому, вибраний фірмою для маркетингового вивчення, розробки і подальшої маркетингової діяльності, який найбільше відповідає можливостям фірми.

Виходячи на ринок, будь-яка фірма повинна вирішити з яким саме типом споживачів вона буде працювати. Групи споживачів можуть формуватися за ознаками:

 • географічному (міста, регіони);

 • демографічному (стать, вік, рівень доходу);

 • социографических (приналежність до певного суспільства);

 • поведінковому (приводи для покупок, шукані вигоди);

Будь-яке підприємство розуміє, що його товари, послуги не можуть подобатися всім покупцям. Покупців сильно багато, вони широко розкидані і відрізняються один від одного своїми потребами, потребами і звичками. Деяким фірмам найкраще зосередитися на обслуговуванні певних частин або сегментів ринку. Кожна компанія повинна виявити вигідні сегменти, яка вона може ефективно обслужити.

Продавці не завжди дотримуються практики сегментації ринку за ознаками. Існує розподіл на: масовий, концентрований і диференційований маркетинг.

Масовий маркетинг - при ньому продавець займається масовим виробництвом, розподілом і стимулюванням збуту одного і того ж товару для всіх покупців відразу. Ринку пропонується один тип товару, який намагаються зробити привабливим для всіх споживачів.

Це стратегія великих продажів. Головна мета - максимізувати збут. Проникнення на велику кількість сегментів пов'язане з широким захопленням всього ринку і вимагає великих витрат ресурсів. Таким чином, така стратегія застосовується великими підприємствами.

Для вдалого масового маркетингу потрібно, що б більшість покупців відчували потребу в однакових властивості товару. Використовуючи методи масового розподілу й масової реклами, один загальновизнаний діапазон цін; єдина програма маркетингу, орієнтована на різні групи споживачів. У міру насичення ринку, зростання конкуренції - такий підхід менш продуктивний.

Основний аргумент на користь масового маркетингу - при цьому підході повинні максимально знизитися витрати виробництва і ціни; сформуватися потенційний і максимально великий ринок.

Концентрований маркетинг - можна сконцентрувати зусилля виробника на одному сегменті ринку - специфічної групи споживачів.

Ця стратегія привабливіша при обмежених ресурсах, для невеликих підприємств. Підприємство концентрує зусилля там, де має більше можливостей, використовуючи свої переваги, забезпечуючи економію і спеціалізацію виробництва і міцну позицію за рахунок індивідуальності і високої якості в задоволенні потреб.

Стратегія концентрує маркетингу дозволяє підприємству максимізувати прибуток на одиницю продукції. Вона спирається на винятковий характер продукції. Але тут небезпечно вплив конкурентів і ризик великих втрат. Надійніше працювати на кількох ринкових сегментах, які утворюють цільовий ринок даного підприємства.

Диференційований маркетинг - це спосіб вибору цільового сегмента ринку полягає в охопленні декількох сегментів і випуску для кожного з них свого товару або його різновидів.

Це стратегія диференційованого ринку з різним планом маркетингу для кожного сегмента. Охоплення декількох сегментів ринку вимагає деяких ресурсів і значних витрат підприємства для виробництва різних марок або товарів. Випуск декількох марок, зорієнтований на кілька сегментів, дозволяють максимізувати збут. У ряді випадків, підприємства, початківці з масового або концентрує маркетингу, здатні виходити на неопрацьовані сегменти або, навпаки, міцно утвердившись на одному сегменті, підприємство розширює свою дію, збут.

Слід визначити позицію на цільовому ринку ВАТ "Укртелеком":

Таблиця 2.1 Визначення позиції на цільовому ринку:

1

Яка позиція ВАТ "Укртелеком", що надається послугу зв'язку на даний момент часу

на даний момент часу про підприємство та надаються ним знають дуже багато; користування даними послугами - доступно.

2

Яку позицію планується зайняти в майбутньому

Заволодіння новими ринками збуту своєї послуги і залучення нових абонентів.

3

Яких конкурентів потрібно обійти

Слід вести жорстку конкурентну боротьбу з існуючими на сьогоднішній день фірмами, які надають аналогічні послуги ("Фарлеп", GOLDEN TELECOM, "Київстар GSM" та ін)

4

Необхідні кошти

Необхідні кошти для проведення масованої рекламної компанії і для придбання нових матеріалів для прокладання нових комунікаційних ліній

5

Відповідність рекламних та інформаційних матеріалів вибраної позиції

Рекламуються послуги, які необхідні кожній людині. Робиться аспект на полегшення роботи (відправка факсу), спілкування з близькими за допомогою зв'язку "Укртелеком" та ін

У підсумку, можна сказати, що підприємство ВАТ "Укртелеком" перебуває в нормальному функціонуючому стані і готова до подальшого вдосконалення своєї діяльності. ВАТ "Укртелеком" на сьогоднішній день є провідним національним оператором, що надає в Україні послуги зв'язку, у тому числі в м. Донецьку.

2.3 Розробка комплексу маркетингових заходів

Комплекс маркетингових заходів - набір, що піддаються контролю змінних чинників маркетингу, сукупність яких, фірма використовує в прагненні викликати бажану відповідну реакцію з боку цільового ранка. У комплекс маркетингових заходів входить все, що фірма може зробити для здійснення впливу на попит свого товару, послуги. Численні можливості можна визначити в 4 основні групи:

- Товар;

- Ціна;

- Місце поширення;

- Методи стимулювання.

Товар - це основний елемент діяльності суспільства. Для того, щоб отримати прибуток і існувати, будь-яке підприємство повинно зробити свій товар, визначити його ціну і вийти з ним на зовнішній чи внутрішній ринок. Іншими словами, товар - це продукція, яка задовольняє який-небудь попит і призначена для продажу на ринку.

Існує три основних рівня товару: товар за задумом, товар у реальному виконанні, товар з підкріпленням.

При створенні товару розробнику потрібно сприймати ідею на трьох рівнях. Основоположним є рівень товару за задумом, на якому дають відповідь на питання: що насправді буде набувати покупець? Адже, по суті, будь-який товар - це укладена в упаковку послуга для вирішення якоїсь проблеми. Задача діяча ринку - виявити приховані за будь-яким товаром потреби і продавати не властивості цього товару, а вигоди від нього.

Розробнику належить перетворити товар за задумом в товар у реальному виконанні. І, нарешті, розробник може передбачити надання додаткових послуг і вигод, що становлять у сукупності товар з підкріпленням. Якщо говорити про "Укртелеком", то її товар з підкріпленням включає в себе і прояв особистої уваги до покупця, і доставку (установка) на будинок, і гарантії якісних послуг. Так само "Укртелеком", надає сервісне обслуговування. Одним із пріоритетних напрямків діяльності ВАТ "Укртелеком", спрямованих на забезпечення попиту населення на послуги електрозв'язку та створення зручних умов для користування і оплати послуг, є розвиток сервісної мережі. Комплексне обслуговування населення послугами електрозв'язку, надання окремих видів послуг, розрахунки за надані та спожиті послуги здійснюють сервісні центри, близько 2000 відділень "Телекомсервіс", переговорних пунктів, пунктів колективного користування Інтернет та пунктів прийому платежів за послуги електрозв'язку.

За рахунок інвестованих в розвиток сервісної мережі кошти у 2006 році, було відкрито 23 нових відділення "Телекомсервіс" та 7 пунктів прийому платежів.

Разом з тим нерентабельні і низько рентабельні пункти скорочено. Для забезпечення можливості користуватися послугами доступу до Інтернет було створено додатково 5 пунктів колективного користування. У 2006 році в ряді міст відкрито пункти відеотелефонного зв'язку, зокрема, в Києві, Кіровограді, Рівному, Тернополі, Харкові, Хмельницьку, в Євпаторії і Судаку АР Крим.

Ідея підкріплення товару змушує діяча ринку придивитися до існуючої у клієнта системі споживання в цілому, до того, як покупець товару комплексно підходить до проблеми, яку він намагається вирішити завдяки використанню товару. При такому підході діяч ринку виявить чимало можливостей підкріпити своє товарне поведінка найбільш ефективним з точки зору конкуренції способом.

При виборі стратегій маркетингу для окремих товарів діячеві ринку доводиться розробляти ряд товарних класифікацій на основі властивих цим товарам характеристик. За ступенем властивої їм довговічності чи матеріальної відчутності товари можна розділити на наступні три групи:

товари тривалого користування (матеріальні вироби, що витримують багаторазове використання, наприклад, холодильники, верстати, одяг.);

товари короткочасного користування (матеріальні вироби, повністю споживаються за один або кілька циклів використання, наприклад, мило, пиво, сіль.);

послуги - об'єкти продажу у вигляді дій, вигод або задоволень. Прикладами подібних товарів можуть служити стрижка в перукарні або ремонтні роботи. В даному випадку, ця характеристика підходить до діяльності ВАТ "Укртелеком".

За купівельним звичкам споживачів можна виділити продукцію повсякденного попиту, товари попереднього вибору, товари особливого попиту і товари пасивного попиту:

1) Товари повсякденного попиту - товари, які споживач звичайно купує часто, без роздумів і з мінімальними зусиллями на їхнє порівняння між собою (тютюнові вироби, мило, газети)

2) Товари попереднього вибору - товари, які споживач в процесі вибору та купівлі, як правило, порівнює між собою за показниками придатності, якості, ціни, і зовнішнього оформлення (меблі, одяг, старі автомобілі та основні електропобутові прилади).

3) Товари особливого попиту - товари з унікальними характеристиками і / або окремі марочні товари, заради придбання яких значна частина покупців готова витратити додаткові зусилля (конкретні марки й типи модних товарів, автомобілі, фотообладнання, чоловічі костюми).

4) Товари пасивного попиту - товари, яких споживач не знає або знає, але звичайно не замислюється про їхню покупку. Новинки типу індикаторів диму і кухонних машин для переробки харчових продуктів перебувають у розряді товарів пасивного попиту до тих пір, поки реклама не забезпечує поінформованість споживача про їхнє існування. Класичним прикладами всім відомих і тим не менш не викликають попиту товарів служать страхування життя, могильні ділянки, надгробки й енциклопедії.

Якщо застосувати цю класифікацію до послуг, що надаються "Укртелеком", то їх можна віднести до першої групи, тобто продукції повсякденного попиту.

2.4 Розробка та реалізація маркетингових програм

Результатом сегментації ринку - є "marketing programms". "Мarketing programms" - надзвичайно важливий елемент всієї маркетингової діяльності фірми, від успішного здійснення яких залежить майбутній успіх підприємства [45, 151].

Маркетингова програма складається у двох варіантах: до і після завершення маркетингового дослідження (у цьому плані - завершується цикл маркетингового рішення проблем). У зміст маркетингової програми входять наступні розділи (відповідно: попередній і остаточний): аналіз маркетингового середовища; кон'юнктури ринку; комплексного вивчення ринку вимог споживачів до даного товару; ємності, частки, потенціалу ринку, ринкового попиту та ринкової ніші; системи ціноутворення; рівня і динаміки цін; вивчення фірм-конкурентів, контрагентів і нейтралів; форм і методів збуту; особливостей поведінки покупців і мотивів ухвалення ними рішень про покупку; оцінки виробничо-ресурсних та маркетингово-збутових можливостей вашої фірми, визначення рівня конкурентоспроможності на різних ринках і сегментах ринку.

На підставі цього визначаються цільові ринки або сегменти ринку, де планується проведення відповідних маркетингових заходів (впровадження нового товару, збільшення обсягу продажів і ринкової частки і т.д.).

Критеріями вибору цільового ринку є: наявність на ньому потенційних можливостей для досягнення цілей вашої фірми і цілей маркетингу, відповідність вимог даного сегмента ринку характером і якісними показниками виробленого вами товару (послуг), відповідність збутових возможностейпредпріятія особливостям організації торгівлі на цьому ринку, доступність інформації з даного сегменту ринку, відповідний досвід маркетингової і комерційної роботи, можливість ринку до глибокого сегментації, забезпечення вашого підприємства необхідними ресурсами для роботи на даному ринку, наявність конкурентних переваг на даному ринку і ін

Перед розробкою маркетингової програми, слід визначити деякі позиції ВАТ "Укртелеком" на ринку, ставлення споживачів до наданої послуги, стратегія підприємства, її політика і т.д.

Якщо говорити про кон'юнктуру ринку, на якому діє ВАТ "Укртелеком", то найбільш швидко розвиваються ринки передачі даних і мобільного зв'язку, в результаті чого збільшується їх частина в структурі доходу галузі.

У порівнянні з 2005 р. в 2006 році розвиток комунікаційного ринку трохи сповільнилося, але при цьому галузь продовжувала демонструвати темпи росту, що значно перевищують показники української економіки в цілому. На сьогодні забезпечені цифрові канали зв'язку до всіх обласних центрах України.

Стратегічною метою розвитку "Укртелеком" - це збереження позиції лідера у наданні традиційних сучасних послуг зв'язку, забезпечення сталого розвитку в інших сегментах ринку телекомунікацій, перетворення суспільства в компанію з оптимальною інфраструктурою і сучасним менеджментом.

Враховуючи світові тенденції розвитку телекомунікацій, подальший розвиток Укртелекому базуватиметься на диверсифікації послуг зв'язку шляхом проведення докорінних змін в існуючій інфраструктурі, розвитку тих напрямків, які забезпечать найбільшу ефективність діяльності в конкурентному середовищі.

Говорячи про попит на послуги ВАТ "Укртелеком", слід зазначити, що ними користується велика кількість населення. Про це говорять такі дані [19, 42]:

 • Молодь проявляє достатній рівень інформованості про спектр надаваних Укртелекомом послуг;

 • Якість наданих послуг; їх також задовольняє на 99,8%;

 • 48% вважає за доцільне введення формовий одягу працівників відділень зв'язку;

 • 72% користується Інтернетом інших провайдерів;

 • 10%, користуються Інтернетом Укртелекому, задоволені якістю передачі даних.

Не слід забувати і про конкуренцію - двигуни прогресу. Конкуренція між операторами мобільного зв'язку є обов'язковою умовою для розвитку ринку та підвищення якості послуг.

Таким чином, основними конкурентами ВАТ "Укртелеком" на ринку зв'язку є: "Golden Telecom", "Велтон Телеком", "Фарлеп", "Цифрові системи зв'язку", "Телекомінвест-Київ", "Київстар GSM", і т. п.

Так само "Укртелеком" веде широку рекламну діяльність. В основному вона проводиться на переговорочних пунктах "Укртелеком", серед своїх абонентів, за допомогою листівок, які поширюються на дільницях "Укртелекому".

Щодо товарної політики, то ВАТ "Укртелеком", збирається расшірать асортимент, наданих послуг (створення мультисервісної транспортної мережі). Побудова оптичної мультисервісної транспортної мережі дозволить ВАТ "Укртелеком" бути рівноправним партнером і успішно взаємодіяти з найбільшими світовими операторами зв'язку. У майбутньому транспортні мережі мають перетворитися на мультисервісні магістралі - наймогутніші інфотеллекоммунікаціонние труби, які передають всі існуючі види інформації.

Ціни, ж надаються Укртелекомом, є доступними для різних верств населення. Що стосується цінової політики, то керівництво "Укртелекому" буде намагатися знижувати тарифи на надані послуги.

На підставі цього попередньо дослідження розробляється програма маркетингу, що розраховується орієнтовно на 5 і навіть більше років, але з річною розбивкою, яка включає в себе наступні розділи [45, 165]:

1. Преамбула (короткий зміст маркетингової програми і основні висновки).

2. Стратегія розвитку цільового ринку (огляд та прогноз ринку).

3. Сильні і слабкі сторони роботи вашої фірми, виявлення проблем і труднощів.

4. Цілі і завдання (фірми в цілому та маркетингові).

5. Маркетингова стратегія.

6. Товарна стратегія (політика щодо розробки і продажів нового товару, широти асортименту товарів).

7. Стратегія формування та розвитку каналів товароруху (організація філій, оптових і роздрібних магазинів, мережі посередників, складської мережі та ін.)

8. Цінова стратегія (визначення рівня і системи руху цін по кожній модифікації товару на цільовому ринку, у тому числі в залежності від фаз ЖЦТ).

9. Стратегія ФОССТИС (план проведення рекламних заходів, участі у виставках і ярмарках, розсилання зразків тощо).

10. Бюджет реалізації маркетингової програми, оцінка її ефективності та контроль (обсяг і структура витрат на розробку програми та виконання поставлених у ній завдань, попередня оцінка ефективності її реалізації, порядок і система організації контролю за ходом виконання маркетингової програми та ін.)

11. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації управлінського та робочого персоналу підприємства.

Говорячи про структуру маркетингової програми, слід розглянути її відносно цього підприємства. Реалізація маркетингової програми ВАТ "Укртелеком" буде виглядати таким чином:

1. Преамбула. Являє собою короткий виклад суті запропонованої до розгляду вищому керівництву фірми маркетингової програми. Тут підсумовуються основні цілі та рекомендації, що містяться в маркетинговій програмі, наводяться основні висновки та резюме (короткий виклад основних ідей) маркетологів. ВАТ "Укртелеком", вважає своєю метою:

 • задоволення потреб громадян у комунікаційних послугах високої якості;

 • забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;

 • забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-комунікаційної інфраструктури держави;

 • забезпечувати доступність соціально значимих комунікаційних послуг для соціально незахищених верств суспільства.

2. Стратегія розвитку цільового ринку. Дається огляд і прогноз ринку з включенням наступних показників: обсяг і динаміка платоспроможного попиту та пропозиції, показники експорту та імпорту, рівень і динаміка цін, обсяг виробництва даного товару на даному цільовому ринку, ступінь і інтенсивність конкуренції, цілі та мотиви покупок даного товару, вимоги до якості і технічного рівня товару; обсяг і характер послуг, необхідних споживачами до проданого товару; орієнтовний розмір ціни, що складаються на ринку, обсяг споживання; обсяг очікуваних продажів; розрахункова ринкова частка Вашого підприємства; прийнята на цільовому ринку система реалізації; очікуване число покупців, клієнтів; прийняті на ринку форми і методи продажів і ін

Іноді в цій частині програми наводиться лише поточна ситуація на ринку та загальний огляд ринку.

У нашому випадку, 15 грудня 1993 року було зареєстровано Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (з 1994 - "Укртелеком"), яке на початку 1998 року було реорганізовано в Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком" (відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми реструктуризації

об'єднання). Після проведення корпоратизації державного підприємства "Укртелеком" його було перетворено у відкрите акціонерне товариство.

Сьогодні ВАТ "Укртелеком" - це підприємство, у складі якого функціонує 31 філія, у тому числі 27 регіональних, філія "Дирекція первинної мережі", філія "Центральна міжнародна та міжміська телефонно-телеграфна станція", філія "Головний навчальний центр".

Статутний фонд: 4,68 млрд. грн.

Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" є безперечним лідером в області телекомунікацій Україні і разом з підприємствами, створеними за його участі, охоплює близько 60% вітчизняного ринку електрозв'язку.

Укртелеком володіє первинною (транспортною) мережею Україна, магістральними та зоновими лініями зв'язку, надає практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг:

міжнародна, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;

телеграфний і телексний зв'язок;

відеоконференц зв'язок;

супутниковий зв'язок;

надання в оренду цифрових каналів;

ISDN;

передача даних, у тому числі на основі технології ATM / Frame Relay;

доступ до мережі Інтернет;

технічне обслуговування мереж радіомовлення та телебачення;

радіотелефонний зв'язок;

3. Сильні і слабкі сторони роботи фірми. Формулюються перевагу і недоліки роботи фірми на цільовому ринку; виявляються основні проблеми, які потребують своєчасного вирішення: оцінка престижності та авторитету підприємства, конкурентні переваги вашого товару (за якісними характеристиками, рівнем цін, розвитку каналів збуту, обслуговування, особливостям комерційної роботи), ступінь забезпеченості ресурсами (науково-технічними, виробничими, комерційними, маркетинговими, фінансовими, кваліфікаційними кадрами тощо); передбачуваний обсяг і зростання операцій; передбачуваний обсяг і динаміка капіталовкладень; джерела фінансування; середня прибутковість продажів, середня рентабельність продажів; середня норма прибутку; можливості і здатності керівництва фірми керувати її діяльністю в умовах роботи на даному цільовому ринку; перспективи до отримання не короткочасного, а довготривалого успіху при роботі на даному цільовому ринку; прихильність споживачів до даного товару; чутливість кон'юнктури цільового ринку до коливань кон'юнктури.

ВАТ "Укртелеком" постійно вдосконалює і розвиває телекомунікаційну мережу Україні за рахунок впровадження найсучасніших технологій. У 2006 році на подальшу цифровізацію мереж зв'язку, збільшення обсягів та переліку нових видів послуг, технічне переозброєння та реконструкцію існуючих як морально застарілих, так і фізично зношених основних фондів направлено капітальних інвестицій на суму понад 1 609 млн. грн. При цьому освоєно капіталовкладень 1 535 млн. грн., Що складає 141,4% до такого показника відповідного періоду 2005 року. Основних фондів введено на суму майже 1 395 млн. грн., Що на 19,6% більше, ніж у 2005 році.

Товариство має в експлуатації потужну транспортну телекомунікаційну мережу по всій території України - це близько 75 тис. км кабельних ліній зв'язку, з яких майже 12 тис. км - волоконно-оптичного кабелю.

4. Цілі і завдання. Визначаються глобальні цілі і завдання, що стоять перед фірмою в цілому, а також і спеціальні маркетингові. Визначаються допоміжні підцілі, досягнення яких забезпечує реалізацію основних завдань.

Цілі, що стоять перед ВАТ "Укртелеком":

орієнтація на прибуткові сектори ринку послуг електрозв'язку;

проведення ефективної економічної (інвестиційної, тарифної, маркетингової, фінансової) політики;

створення нової організаційної та виробничої структури;

активна участь у створенні та удосконаленні правової бази в інтересах суспільства;

сприяння розвитку наукових досліджень і впровадження їх результатів у

сфері телекомунікацій.

5. Маркетингова стратегія. Даний розділ присвячений ринкової стратегії фірми, в ньому вказуються: глобальні напрямки маркетингової стратегії (сегментація, диверсифікація, інтернаціоналізація підприємницької діяльності; ритм і темп розширення ділової активності, робота новим і / або старим товаром, на новому і / або старому ринку); стратегія щодо ринкової частки фірми (наступ, оборона, відступ по кожному виду і модифікації товару і по кожному сегменту цільового ринку).

Стратегічною метою подальшого розвитку ВАТ "Укртелеком" є збереження позиції лідера у наданні традиційних сучасних послуг електрозв'язку, забезпечення сталого розвитку в інших перспективних сегментах ринку телекомунікацій, перетворення суспільства на компанію з оптимальною інфраструктурою і сучасним менеджментом.

6. Товарна стратегія. Включає в себе визначення основної товарної стратегії (диференціація, диверсифікація, вертикальна інтеграція, вузька спеціалізація), а також маркетингові характеристики товарів фірми, для чого наводяться такі дані: асортиментна гама випускається; ступінь новизни товару; фаза життєвого циклу товару на даному ринку, наявність аналогів або замінників вашого товару на даному сегменті ринку, ступінь його відповідності вимогам конкретних покупців і споживачів даного сегмента ринку; якість товару; вимоги регіону і збутової мережі до упаковки; технологічна складність; рівень вимог з післяпродажного обслуговування, за безпосередніми довгостроковим контактам з кінцевим споживачем і з адаптації продукту до вимог конкретного сегмента ринку.

Щодо товарної стратегії, то ВАТ "Укртелеком", збирається расшірать асортимент, наданих послуг (створення мультисервісної транспортної мережі). Побудова оптичної мультисервісної транспортної мережі дозволить ВАТ "Укртелеком" бути рівноправним партнером і успішно взаємодіяти з найбільшими світовими операторами зв'язку. У майбутньому транспортні мережі мають перетворитися на мультисервісні магістралі - наймогутніші інфотеллекоммунікаціонние труби, які передають всі існуючі види інформації.

7. Стратегія формування та розвитку каналів товароруху. Тут враховуються: вимоги до збутової мережі на даному сегменті ринку; організаційна структура системи збуту фірми; рівень кваліфікації комерційного персоналу; оцінка доцільності використання послуг посередників; прийняті на ринку види і кількість використовуваних посередників; можливість збільшення обсягу продажів за допомогою посередників.

Головним стратегічним напрямом розвитку телекомунікаційних мереж ВАТ "Укртелеком" залишається розвиток первинної (транспортної) мережі з о будівництвом найбільш сучасних волоконно-оптичних ліній зв'язку (ВОЛЗ). Торік побудований близько 4044 км магістральних та зонових ВОЛЗ, що майже в 2 рази більше, ніж у 2005 році і в 5 разів перевищує показники 2004 року.

8. Цінова стратегія. Розробляються наступні напрямки: рівень ціни на одиницю товару; динаміка цін в залежності від фаз життєвого циклу товару; співвідношення цін товарів фірми, різних за ступенем новизни і асортименту; ціни конкурентів; співвідношення рівня ваших цін з рівнем цін конкурентних фірм на даному сегменті ринку, ступінь цінової і нецінової конкуренції, ступінь функціональної і фірмовою конкуренції; залежність попиту від ціни товару (еластичність попиту).

Щодо цінової стратегії ВАТ "Укртелеком" можна судити з тих цін, які встановлені на ті чи інші послуги (Додаток 1).

9. Стратегія формування попиту і стимулювання збуту - ФОССТИС. включає в себе наступні складові: особливості рекламної політики; план рекламних заходів і рекламної політики; підбір спонукальних мотивів для організації рекламної кампанії на даному сегменті ринку (якість, ціна, зручність, економічність і т.д.); відповідність реклами характеру товару, способу і фірмовому стилю вашої фірми, звичаям цільового ринку, визначення основних видів долі у виставках і ярмарках; оцінка можливої ​​ефективності цієї участі.

ВАТ "Укртелеком" веде безперервну рекламну діяльність - на телебаченні, переговорних пунктах, пошті і т.д. Основними гаслами їх реклам є: Найлегше - подзвонити "," Кур'єр не знадобитися, якщо є факс "," Дізнайся як справи у родичів ".

10. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації управлінського та робочого персоналу підприємства.

Кадрова політика ВАТ "Укртелеком" спрямована на формування колективу професіоналів, здатного забезпечити максимальний рівень якості обслуговування, впровадження інноваційних технологій та послуг, поліпшення фінансових результатів компанії.

В результаті удосконалення організації роботи, централізації функцій, автоматизації управлінської та виробничої діяльності, підвищення продуктивності роботи середньо облікова чисельність штатних працівників товариства за 2005 році зменшилася більше ніж на 1 200 осіб і становить 121 328 осіб. Разом з тим введення в дію об'єктів та потужностей, технічне і технологічне розвиток, активну впровадження нових послуг дозволили створити в 2006 році в філіях Укртелекому 2 897 нових робочих місць, які на 472 більше, ніж у 2004 році.

Велика увага в компанії приділяється питанням навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Протягом 2006 року підвищили кваліфікацію 20 592 керівники та фахівці суспільства, з них 8256 працівників - в регіональних навчальних центрах ВАТ "Укртелеком". З метою професійного вдосконалення в Бюро з підготовки робітничих кадрів та безпосередньо на виробництві пройшли навчання понад

25 тис. робітників і технічних службовців.

У 2006 році у вищих навчальних закладах навчалися 6949 працівників, з них за рахунок коштів Укртелекому - 886 працівників.

У 2006 році державними нагородами за вагомий внесок у забезпечення

високого рівня обслуговування населення послугами зв'язку, розвиток радіомовлення і телекомунікацій та високий професіоналізм було відзначено 10 працівників. Відомчі нагороди отримали 65 працівників, нагороди ВАТ "Укртелеком" - 194.

3. Розробка маркетингової стратегії в антикризовому управлінні

3.1 Проведення моніторингу зовнішнього середовища підприємства

Моніторинг - спостереження за станом діяльності підприємства з метою її контролю, прогнозу й охорони. Розрізняють глобальний, регіональний і локальний рівні моніторингу. Моніторинг дозволяє оперативно виявляти вогнища і характер змін у діяльності підприємства.

Основні функціональні завдання моніторингу:

· Систематичне виявлення змін у стані фонду об'єктів

нерухомості та оновлення банку даних підприємства;

· Вивчення та оцінка поточних процесів;

· Використання та аналіз даних контролю за використанням та охороною об'єктів підприємства;

Для отримання необхідної інформації при здійсненні моніторингу основними методами подаються:

· Дистанційне зондування, при якому вивчається зовнішнє оточення підприємства;

· Безпосередні спеціальні спостереження;

· Сучасний і ретроспективний аналіз даних, одержуваних у результаті перевірок, обстежень, контрольно-ревізійної роботи.

Одним з елементів функціонування фірми є маркетингова середовище.

Маркетингове середовище являє собою сукупність "не піддаються контролю" сил, з урахуванням яких фірми і повинні розробляти свої комплекси маркетингу.

Маркетингове середовище складається з мікросередовища і макросередовища. Макросередовище представлене силами більш широкого соціального плану, які впливають на мікросередовище, такими, як фактори демографічного, економічного, природного, технічного, політичного і культурного характеру. Тобто слід розглянути вплив різних чинників на підприємство [13, 45].

Вплив різних факторів на підприємства відбувається далеко не однаково з огляду на те, що зараз в Україні спостерігається глибока економічна і політична криза. Це в свою чергу призводить до того, що на перше місце за впливом на підприємства виходять такі фактори як економічний і політичний.

За ступенем впливу чинники можна розташувати в наступному порядку:

1. Політичний фактор - через те, що наш президент і Верховна Рада не можуть прийти до політичного згоди, вони не в змозі кваліфіковано управляти країною і приймати необхідні закони. Результатом їх конфронтації може стати спроба Президента розпустити, а Верховна Рада, в свою чергу, спробує усунути президента з посади. Всі ці дії негативно позначаться на економіці в цілому та на кожному підприємстві зокрема.

2. Економічний чинник - зважаючи на кризу неплатежів між підприємствами, і відтоку капіталів за кордон українські підприємства опинилися в борговій ямі перед працівниками (заробітна плата) і перед державою (податки).

3. Науково-технічний фактор - основні фонди підприємств в основній своїй частині вже давно відслужили свій термін служби, а замінити їх підприємствам не по кишені. Тому вони виробляють продукцію з високою

часткою витрат на застарілому обладнанні.

4. Природний чинник - сировинні запаси Україна поступово виснажуються. Підприємства змушені закуповувати дану сировину в інших країнах, що веде до збільшення собівартості продукції. Необхідно скорочувати ресурсомісткість продукції.

5. Культурний фактор - починає поступово збільшувати свій вплив на фірми. Це відбувається за рахунок створення нових фірм з проведення дозвілля та культурно-оздоровчих центрів, а також за рахунок фірм виробляють обладнання для цих центрів. На даний момент існує багато не реалізованих або слабореалізуемих складових цього фактора - наприклад турпоходи, підводне плавання, велотуризм і т.д. ВАТ "Укртелеком", приймає безпосередні дії щодо культурних програм. Протягом останніх трьох років воно проводить таку програму, як "Наше село".

6. Демографічний - його вплив в основному позначається на "витік

мізків "в інші країни. Так само зважаючи старіння населення та зменшення частки зайнятого населення, зайнятого населення доводиться" звалювати "на свої плечі додатковий тягар відрахувань у пенсійні фони, і фонди соціального страхування.

За останні роки ВАТ "Укртелеком" став добре відомий за кордоном, як суб'єкт міжнародної діяльності. Розширюються двосторонні контакти та міжнародне співробітництво на договірних засадах: ВАТ "Укртелеком" плідно співпрацює з 42 операторами зв'язку з 36 країн світу, а також з провідними компаніями - постачальниками обладнання та послуг.

Чільне місце ВАТ "Укртелеком" займає в діяльності Регіональної Співдружності Зв'язку (РСЗ) і вже другий термін поспіль головує в Раді Операторів електрозв'язку РСЗ. У 2003 році Укртелеком, як член сектору розвитку МСЕ взяв активну участь в ряді

заходів цієї впливової організації: Міжнародному конгресі "Інформаційне суспільство - стратегія розвитку в ХХІ столітті "(Київ), Світовий радіоконференції МСЕ (Женева), а також організував Регіональний семінар МСЕ для країн СНД в 2006 році "Стратегічне управління" (Київ). Значна робота ведеться щодо розвитку співробітництва з організацією космічного зв'язку "Інтерсупутник" та участі у заходах ЄС, НАТО.

ВАТ "Укртелеком" активно бере участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, які забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки. На сьогоднішній день товариство є співвласником 14 міжнародних підводних систем передачі, таких як ITUR, BSFOCS.

У практиці діяльності ВАТ "Укртелеком" увійшли постійні зустрічі з представниками іноземних компаній щодо надання послуг зв'язку та постачання телекомунікаційного обладнання, а також участь у міжнародних конференціях, семінарах, виставках.

Важливими подіями, які відбулися в 2003 році з активним

участю товариства, є підключення Україна, першою з країн СНД, до загальноєвропейської академічної мережі GEANT.

З метою вивчення закордонного досвіду підтримуються ділові стосунки із навчальними закладами у сфері телекомунікацій США, Великобританії, Росії, Канади, Італії.

Діяльність ВАТ "Укртелеком" регулюється установчими документами Товариства, законодавчими та іншими нормативно-правовими актами України.

1. Укази Президента України:

- Указ Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 "Про корпоратизацію підприємств".

2. Закони України:

 • Закон України "Про зв'язок" від 16.05.1995 р. N 160/95-ВР. Закон встановлює правові, економічні та організаційні основи діяльності в галузі зв'язку в Україні і регулює відносини в галузі зв'язку, в яких беруть участь органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зв'язку та споживачі послуг зв'язку.

 • Закон України "Про особливості приватизації ВАТ" Укртелеком "від 13.07.2000 р. № 1869-III. Закон визначає особливості процедури приватизації ВАТ" Укртелеком ", зокрема, мета і особливі принципи приватизації Укртелекому, склад комісії з приватизації Укртелекому, порядок пільгового продажу акцій Укртелекому та продажу пакета акцій Укртелекому на відкритих торгах, а також напрями використання коштів, отриманих від приватизації.

 • Закон України "про підприємство" від 7 лютого 1991 року № 698-XII;

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про способи поліпшення інвестиційної діяльності в галузі зв'язку" від 28.05.2001 р. № 227-р. Розпорядження регулює порядок продажу належної ВАТ "Укртелеком" частини в статутному фонді СП "Український мобільний зв'язок" відповідно до законодавства та розподіл коштів, отриманих від такого продажу.

4. Акти Кабінету Міністрів України

 • Постанова КМУ від 22 липня 1998 р. № 1114 "Про затвердження методики оцінки вартості майна під час приватизації".

 1. Інші нормативно-правові акти

Стратегічні пріоритети технічної політики ВАТ "Укртелеком":

подальший розвиток базової магістральної високошвидкісний транспортної мережі (на технологіях пакетної передачі інформації IP / MPLS і, за потребою, з використанням технологій спектрального ущільнення волоконно-оптичних ліній WDM / DWDM) в напрями розвитку мультисервісної інтегрованої телекомунікаційної мережі товариства;

подальший розвиток сучасних універсальних телекомунікаційних мереж для надання послуг нового покоління;

подальший розвиток шляхів (первинної, передачі даних, Інтернет, телефонної мережі загального користування тощо) для задоволення платоспроможного попиту з урахуванням тенденції до конвергенції цих мереж з мультисервісної мережею.

3.2 Пропозиції в товарній і ринкової стратегії підприємства

Говорячи про товарну та ринкової стратегії підприємства, то слід виділити - матрицю можливостей по товарах / ринкам передбачає використання чотирьох альтернативних стратегій маркетингу для збереження та / або збільшення збуту: проникнення на ринок, розвиток ринку, розробка товару та диверсифікація.

Вибір стратегії залежить від ступеня насиченості ринку і можливості компанії постійно оновлювати виробництво. Дві чи більше стратегії можуть поєднуватися.

Стратегія проникнення на ринок ефективна, коли ринок зростає або ще не насичений. Фірма розширює збут наявних товарів на існуючих ринках за допомогою інтенсифікації товароруху, наступального просування і самих конкурентоспроможних цін. Це збільшує збут: приваблює тих, хто раніше не користувався продукцією даної фірми, а також клієнтів конкурентів і збільшує попит вже залучених споживачів.

Стратегія розвитку ринку ефективна, якщо: місцева фірма прагне розширити свій ринок, у результаті зміни стилю життя і демографічних факторів виникають нові сегменти на ринку; для добре відомої продукції виявляються нові області застосування. Фірма прагне збільшити збут існуючих товарів на ринках або спонукати споживачів по-новому використовувати існуючу продукцію. Вона може проникати на нові географічні ринки; виходити на нові сегменти ринку, попит на яких ще не задоволений; по-новому пропонувати існуючі товари; використовувати нові методи розподілу та збуту; зробити більш насиченими зусилля по просуванню.

Стратегія розробки товару ефективна, коли фірма має ряд успішних торгових марок і користується прихильністю споживачів. Фірма розробляє нові чи модифіковані товари для існуючих ринків. Вона робить ставку на нові моделі, покращення якості та інші дрібні інновації, тісно пов'язані з уже впровадженими товарами, і реалізує їх споживачам, лояльно налаштованим стосовно даної компанії та її торговим маркам. Використовуються традиційні методи збуту; просування наголошує на те, що нові товари випускаються добре відомою фірмою [47, 226].

Виходячи з даних ринкових стратегій, ВАТ "Укртелеком" може застосовувати 2 з них - проникнення в глибину ринку і просування товару на нові ринки. Всі умови для цього у підприємства є. Наприклад, це може бути вихід на світову арену. В умовах переходу до ринкової економіки одним з факторів ефективного функціонування господарюючих суб'єктів є вихід на міжнародні ринки. Міжнародна економічна діяльність організації створює умови для їх ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці і формує об'єктивну основу інтеграції України в мирохозяйственную систему.

Стратегія диверсифікації використовується для того, щоб фірма не стала надто залежною від однієї асортиментної групи. Фірма починає випуск нових товарів, орієнтованих на нові ринки. Цілі розподілу, збуту і просування відрізняються від традиційних для фірми.

Стратегія диференціації профілюючого товару - говорить про розширення асортименту, вже наявного товару або послуги.

В даному випадку, для діяльності "Укртелеком" може бути прийнятна стратегія диференціації профілюючої послуги.

3.3 Пропозиції в ціновій стратегії

Проводячи певну політику області ціноутворення, організація активно впливає як на обсяг продажів, так і на величину одержуваної прибутку. Як правило, організація не керується отриманням сьогочасної вигоди, реалізуючи продукт за максимально високою ціною, а проводить гнучку цінову політику.

На величину ціни впливають внутрішні чинники (цілі організації, стратегія комплексу маркетингу, витрати, організація ціноутворення) і зовнішні фактори (тип ринку, конкуренція, економічна ситуація, державне регулювання цін).

Можливими загальними цілями організації, що впливають на процес ціноутворення, є: виживання, максимізація поточного прибутку, максимізація ринкової частки, лідерство в області якості продукції.

Ціна є одним з елементів комплексу маркетингу, тому вибір ціни визначається з урахуванням вибору стратегій щодо інших елементів комплексу маркетингу.

В основу визначення базових, вихідних цін можуть бути покладені витрати, думка покупців, ціни конкурентів. Найпростіший метод визначення ціни на основі витрат - їх встановлення шляхом простого додавання до собівартості продукту певних націнок, що характеризують витрати, податки і норми прибутку на шляху руху продукту від виробника до споживача.

На політику в області ціноутворення сильний вплив роблять конкуренти та його можлива реакція на зміну цін на ринку. Тому вивчення цін конкурентів - важливий елемент діяльності в області ціноутворення. Якщо в основу ціни кладеться ціна конкурентів, витрати або попит перестають грати вирішальну роль, особливо коли складно виміряти еластичність останнього, тобто визначити вплив зміни ціни на попит [47, 231].

Говорячи про діяльність ВАТ "Укртелеком", щодо цінової стратегії, можна виділити стратегію адаптації цін. Базові ціни зазвичай змінюють з урахуванням відмінностей між клієнтами та умов продажу. У зв'язку з цим використовують наступні стратегії адаптації цін: цінові знижки і заохочення, дискримінаційне ціноутворення, ціноутворення за психологічним принципом, що стимулює ціноутворення, ціноутворення за географічним принципом.

Цінова знижка надається виробником оптовим покупцям і роздрібним торговцям, іншим клієнтам протягом певного періоду часу (на "Укртелекомі" - це у вечірній час та вихідні дні).

Дискримінаційне ціноутворення - продаж товару по двох або більше різними цінами незалежно від витрат. Встановлення дискримінаційних цін здійснюється в різних формах:

 • в залежності від сегменту покупців - різні покупці платять за один і той же товар різні ціни (наявність паралельного телефонного апарата);

 • з урахуванням місцезнаходження товару - товар продається за різною ціною в різних місцях, хоча витрати для цих місць однакові (в містах, селах);

 • з урахуванням часу - ціни змінюються в залежності від часу доби (ввечері дешевше).

Стимулюючий ціноутворення - тимчасове зниження ціни нижче прейскурантної, іноді нижче собівартості, з метою активізації продажу на короткому інтервалі часу.

Ціноутворення за географічним принципом - припускає встановлення різних цін для споживачів в різних частинах країни. Доцільно для покриття більш високих транспортних витрат.

3.4 Пропозиції в рекламній стратегії

Інформативна реклама переважає в основному на етапі виведення товару на ринок, коли стоїть завдання створення первинного попиту. Так, виробникам, наприклад, харчової продукції потрібно спочатку проінформувати споживачів про поживних достоїнствах і численних засобах використання продукту.

Завдання:

 • повідомлення ринку про новинку або нове застосуваннях існуючого товару

 • інформування ринку про зміну ціни

 • пояснення принципів дії товару

 • опис надання послуг

 • виправлення неправильних уявлень чи розсіювання побоювань споживача

 • формування образу фірми.

Увещевательная реклама набуває особливу значущість на етапі зростання, коли перед фірмою постає завдання формування виборчого попиту. Частина увещевательних оголошень зміщується в категорію порівняльної реклами, яка прагне затвердити перевагу однієї марки за рахунок конкретного порівняння її з однією або декількома марками в рамках даного товарного класу. Порівняльною рекламою користуються в таких товарних категоріях, як дезодоранти, зубна паста, шини й автомобілі. Про правильність створення порівняльної реклами судження досить неоднозначні.

Те саме емоційної рекламі, так звана підкріплюються реклама, що прагне запевнити нинішніх покупців у правильності зробленого ними вибору. У подібних рекламах часто фігурують задоволені покупці, що створюють дружню атмосферу.

Завдання:

 • пробудження в споживачів симпатії до продукту;

 • створення іміджу;

 • підвищення довіри як до товару чи послуги, так і до самої фірми виробника;

 • залучення уваги споживачів до певного, елітарного поведінці.

Нагадує реклама надзвичайно важлива на етапі зрілості, для того щоб змусити споживача згадати про товар. Мета дорогих оголошень добре відомої продукції фірм, що мають загальне і давно усталене визнання - нагадати людям про своє існування, а зовсім не в тому, щоб проінформувати або переконати їх.

Завдання:

 • нагадування споживачам про те, що товар може знадобитися найближчим часом;

 • нагадування споживачам про те, де можна купити товар;

 • утримання товару в пам'яті споживачів у періоди міжсезоння;

 • підтримка поінформованості про товар.

На практиці часто границі між вищенаведеними видами розмиті, тому що одна реклама може носити (або поєднувати) як і інформаційний характер, так і, наприклад, увідомлюючий. Все залежить від конкретної рекламної ситуації, в якій знаходиться фірма.

Говорячи про "Укртелеком", то дана організація може використовувати будь-яку з рекламних стратегій. Але, надавати перевагу слід - нагадування, адже кожен знає про цей підприємство, що надає даний вид послуг.

Висновок

В умовах ринку, з його динамізмом і конкуренцією, роль зв'язку, а особливо, електрозв'язку, буде рости, тому що високоякісна зв'язок є найважливішою складовою інфраструктури і могутнім каталізатором ринкових відносин, запорукою комерційного успіху.

Згідно, обраної теми, в першому розділі дипломної роботи була надана загальна характеристика ринку зв'язку, включаючи аналіз інфраструктури, прибутковості галузі і ринку комунікацій як ринку, що розвивається найшвидше і є найбільш прибутковим. При аналізі були виявлені деякі проблеми функціонування галузі. Насамперед, це мала доступність послуг зв'язку, зокрема, в результаті недостатньої телефонізації країни. Крім того, застаріле обладнання на мережах зв'язку не дозволяє підвищити якість послуг. Але головна проблема - це відсутність цілісної державної політики регулювання зв'язку, хоча за роки незалежності і було прийнято кілька стратегічних документів.

Проаналізувавши господарську діяльність і стан проблем і перспектив розвитку ВАТ "Укртелеком" були зроблені наступні висновки.

ВАТ "Укртелеком" на сьогоднішній день є провідним національним оператором, що надає в Україні послуги зв'язку, у тому числі в м. Донецьку.

Говорячи про попит на послуги ВАТ "Укртелеком", слід сказати, що спочатку, і на даному етапі, дані послуги є престижними. Виходячи з цього, тут має місце ефект престижного попиту, тобто спостерігається виключення із закону попиту.

Аналіз прибутковості показує, що доходи підприємства мають тенденцію до збільшення і в 2006 році порівняно з 2005 роком, збільшилися більш ніж в 2 рази.

Говорячи про маркетингову стратегію, то стратегічною метою подальшого розвитку ВАТ "Укртелеком" є збереження позиції лідера у наданні традиційних сучасних послуг електрозв'язку, забезпечення сталого розвитку в інших перспективних сегментах ринку телекомунікацій, перетворення суспільства на компанію з оптимальною інфраструктурою і сучасним менеджментом.

Враховуючи світові тенденції розвитку телекомунікацій, подальший розвиток Укртелекому базуватиметься на диверсифікації послуг зв'язку шляхом проведення докорінних змін в існуючій інфраструктурі, розвитку тих напрямків, які забезпечать найбільшу ефективність діяльності в конкурентному середовищі.

Комплекс маркетингових заходів для ВАТ "Укртелеком" був так само розглянуто в даній роботі. У комплекс маркетингових заходів входить все, що фірма може зробити для здійснення впливу на попит свого товару, послуги. Численні можливості можна визначити в 4 основні групи: товар (послуга), ціна, місце розповсюдження, методи стимулювання.

За останні роки ВАТ "Укртелеком" став добре відомий за кордоном, як суб'єкт міжнародної діяльності. Розширюються двосторонні контакти та міжнародне співробітництво на договірних засадах: ВАТ "Укртелеком" плідно співпрацює з 42 операторами зв'язку з 36 країн світу, а також з провідними компаніями - постачальниками обладнання та послуг. ВАТ "Укртелеком" активно бере участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, які забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки та Північної Америки. На сьогоднішній день товариство є співвласником 14 міжнародних підводних систем передачі, таких як ITUR, BSFOCS.

Була розроблена маркетингова програма ВАТ "Укртелеком" - надзвичайно важливий елемент всієї маркетингової діяльності фірми, від успішного здійснення яких залежить майбутній успіх підприємства.

Список використаної літератури

 1. Проблеми планування і управління. Досвід системних досліджень. Під редакцією Голубкова Є.П., Жандарова А.М. М., Економіка, 2005.

 2. Голубков Є.П. Маркетингові дослідження: теорія, методологія і практика. Видання 2-і, М., Фінпрес, 2003. - 496 с.

 3. С.А. Белановській "Метод фокус-груп". М, "Магістр", 1996 р.

 4. Х. Швальбе "Практика маркетингу для малих і середніх підприємств". М., "Прогрес", 2004 р.

 5. Е. Ноель-Нойман. "Громадська думка. Відкриття облокачиваться мовчання". Пітер, "Прогрес", 2005 р.

 6. Нареш Малхотра. Маркетингові дослідження і ефективний аналіз статистичних даних. - К.: ТОВ "ТИД" ДС ", 2004. - 768 с.

 7. Черчілль Г. А. Маркетингове дослідження. - Спб: Видавництво "Пітер", 2006. - 752 с.

 8. Багиев Г.Л. Методи отримання та обробки маркетингової інформації. -СПб: Изд-во СПбУЕФ, 2003.

 9. Аренков І. А. Маркетингові дослідження: основи теорії та методики: Учеб. посібник. -СПб: Изд-во СПбУЕФ, 2005. -40с.

 10. Аренков І. А., Ченцов В. І. Маркетингове дослідження / Под ред. Г. Л. Багиев. -К. : ЛОП ВНТОЕ, 1999. -29с.

 11. Багиев Г. Л., Аренков І. А. Основи маркетингових досліджень: Учеб. посібник. -СПб: Изд-во СПбУЕФ, 2003. -93с.

 12. Баканов Г., Ващекін Н. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності / / Маркетинг. -2006. -N3. -С. 40-50.

 13. Баранчеев В., Стрижов С. Аналіз і оцінка маркетингового потенціалу підприємства / / Маркетинг. 2005. -N5. -С. 42-50.

 14. Герчикова І. Аналіз основних економічних показників господарської діяльності фірм / / Маркетинг. -2003. -N6. -С. 82-93.

 15. Герчикова І. Методика проведення маркетингових досліджень / / Маркетинг. -2005. -N3. -С. 31-42.

 16. Голубка Е. Маркетингові дослідження / / Маркетинг. -2006. -N2. -С. 104-117.

 17. Гребенников А. Н. Лідери думок, як матеріал для семплінг-панелі / / Маркетинг і маркетингові дослідження. -2002. -N1. -С. 51-53.

 18. Єгоров А. Ю. Комплексний аналіз у системі маркетингової діяльності. -М. : Вся Москва, 2004. -255с.

 19. Єрошкіна Е. Г. Оцінки похибок в даних, на яких - базується медіапланування в Україну / / Маркетинг і маркетингові дослідження в Україні .- 2007. -N2. -С. 47-50.

 20. Клейне Дж. Статистичні методи у імітаційному моделюванні. Вип. 2. М.: Статистика, 2004 р.

 21. Конюс А.А. Методи розрахунку складу споживчих бюджетів / Економіко-математичні методи у закордонній статистиці-М.: Статистика, 2004.

 22. Копилова С. С. Фокус-групи: відповідь на запитання "Чому" / / Маркетинг і маркетингові дослідження, К., 2002. -N2. -С. 18-20.

 23. Кулаічев А. Проблеми аналітичних досліджень у сферах маркетингу та бізнесу / / Маркетинг. 2005. -N5. -С. 112-115.

 24. Мотишіна Г. С. Методи і моделі маркетингових досліджень: Учеб. посібник. -СПб: Изд-во СПбУЕФ, 2002. -195с.

 25. Мусатов Л. Постановка завдання маркетингового дослідження / / Економіка і життя. -2001. -N8. -С. 18.

 26. Публікація Держкомзв'язку за II квартал 2006, К.: 2006, 23 с.

 27. Фінансовий менеджмент / за ред. Е.С. Стояновой. - М.: "Перспектива", 2000р. - 405 с.

 28. Шеремет А.Д., Сайффулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: 2002р. - 320с.

 29. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємств. - Мн.: Виш. шк., 2002 р. - 498 с.

 30. Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова, Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства, М.: "Юніті", 2000 р. - 470с.

 31. Зубовській В.М. Економіка підприємства - К.: Епроп ун-т 2006 р. - 324с.

 32. Жіделева В.В. Економіка підприємства, уч. посібник - 2-е вид. - М.: Инфра, 2000 р. - 238 с.

 33. Алексєєв М.М. Планування діяльності фірми: уч-метод. Посібник - К.: статітіка, 2004 р. - 153 с.

 34. Байчіх І. М. Економіка підприємства: навч посібник - Львів: Солом 2000 р. - 168 с.

 35. Грузинів В.П. Економіка підприємства уч посібник - М: Софіт 2003 р. - 168 с.

 36. Інформаційні системи в економіці. Під ред. проф. В.В. Діка Харків, Фінанси і статистика, 2000р. - 186 с.

 37. Економіка підприємства. За ред. С. Ф. Покропивного, підручник у двох томах, Т.2 К.: "Хвиля-Прес", 2005 - 124с.

 38. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - 2006р. - 251с.

 39. Маркетинг. За редакцією академіка А. Н. Романова, М., 2002р., 287с.

 40. Практикум з маркетингу. Г. Д. Крилова, М. І. Соколова, М.: "Фенікс", 2004р., 147с.

 41. Маркетинг: ситуації і приклади. Р. Морріс, М.: 2005 р., 98 с.

 42. Котлер Ф. - Основи маркетингу, М., "Бізнес-книга" "Іма-Крос Плюс"

2005р., 182с.

 1. Еванс Дж., Р. Берман Б. - Маркетинг, М., "Економіка" 2006р., 241с.

 2. Ноздревой Р. Б., Цигічко Л. І. Маркетинг: Як перемагати на ринку. - М.: ФиС, 2001. - 304 с.

 3. Сучасний маркетинг / Під ред. В. Є. Хруцького. - М.: ФиС. 2003р., 214с.

 4. Харві Маккей. Як вціліти серед акул., М.: 2006р., 96 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Маркетинг, реклама и торгівля | Диплом
281.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Особливості антикризового управління підприємством
Макроекономічні основи антикризового управління підприємством
Формування політики антикризового фінансового управління підприємством
Рекламна компанія як інструмент антикризового управління підприємством
Факторний фінансовий аналіз з метою антикризового управління підприємством
Розробка маркетингової стратегії підприємства
Розробка маркетингової стратегії підприємства Полипринт
Розробка маркетингової стратегії салону краси
Розробка маркетингової стратегії ТОВ Отрада
© Усі права захищені
написати до нас