Розробка конкурентної стратегії для ВАТ БПТТ фірми Вікторія 2

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
1. Аналіз стратегічних факторів середовища ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.1 Загальна характеристика фірми «Вікторія»
1.2 Аналіз внутрішнього середовища фірми «Вікторія»
1.2.1 Організаційна структура та виробнича політика ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.2.2 Аналіз системи управління персоналом ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.2.3 Оцінка фінансового стану фірми та її фінансових результатів
1.2.4 Комунікаційна і збутова політики фірми
1.3 Аналіз зовнішнього середовища ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.3.1 Безпосереднє оточення ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.3.2 Макрооточення фірми «Вікторія»
2. Розробка конкурентної стратегії для «Вікторії»
2.1 Визначення стратегічної позиції конкурентної політики ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
2.2 Розробка конкурентної стратегії
2.3 Показники ефективності запропонованих стратегічних альтернатив ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Висновок
Список літератури

Введення
Значення стратегічного поведінки, що дозволяє організації виживати в конкурентній боротьбі в довгостроковій перспективі, різко зросла в останні десятиліття. Прискорення змін в навколишньому середовищі, поява нових запитів і зміна позиції споживача, зростання конкуренції за ресурси, інтернаціоналізація бізнесу, поява нових, часто абсолютно несподіваних можливостей для здійснення діяльності, розвиток інформаційних мереж, що роблять можливим блискавичне поширення й одержання інформації, широка доступність сучасних технологій, зміна ролі людських ресурсів, а також ряд інших факторів призвели до різкого зростання значення стратегічного управління.
Практика бізнесу показала, що не існує стратегії, єдиної для всіх компаній, як і не існує єдиного універсального стратегічного управління. Кожна організація є унікальною в своєму роді, і процес вироблення стратегії для кожної організації унікальний, тому що він залежить від її позиції на ринку, динаміки її розвитку, її потенціалу, поведінки конкурентів, характеристик виробленого нею товару або послуг, що нею послуг, стану економіки, культурного середовища і багато чого іншого.
Таким чином, стратегічне управління стає все більш актуальним для російських підприємств, які вступають у жорстку конкуренцію, як між собою, так і з іноземними корпораціями.
Виходячи з цього визначається і актуальність обраної теми, визначення та розробка конкурентної стратегії для реального підприємства, а конкретно для ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Предметом дослідження даної роботи є розробка конкурентної стратегії ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Методом дослідження даної роботи є спостереження і аналіз ситуації розвитку ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Об'єктом дослідження даної роботи є конкретне підприємство ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за яким і проводилося дослідження.
Метою даної роботи є розробка економічного обгрунтування ефективності ринкової стратегії ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» орієнтовану на розвиток підприємства на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища. При дослідженні ставилися такі завдання:
Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища.
Вивчення основних техніко-економічних показників, що характеризують-чих стан підприємства в ринкових умовах.
Оцінка слабких і сильних сторін, а також можливостей і загроз.
Визначення місії і цілей підприємства.
Оцінка конкурентної стратегії орієнтованої на розвиток фірми, розробленої на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища.

1. Аналіз стратегічних факторів середовища підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.1 Загальна характеристика підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Свою історію відкрите акціонерне товариство «Вікторія» веде з 1967 року. Тоді державною комісією були прийняті в експлуатацію потужності з виробництва панчішно-шкарпеткових та трикотажних виробів. Підприємство називалось панчішно-трикотажної фабрикою, потім промислово-торгівельним об'єднанням.
У січні 1993 року підприємство було перетворено на акціонерне товариство відкритого типу Биробиджанский промислово-торгова трикотажна фірма «Вікторія», про що свідчить свідоцтво про державну реєстрацію № 47 від 25.01.93г (з 2001 року ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»).
Державним комітетом статистики за ЄАО Фірмі «Вікторія» присвоєно коди: ОКПО-01508025; ЗКГНГ-17151; ОКОПФ-47; ОКФС-17 та інші.
Інспекцією Міністерства з податків і зборів Росії по місту Біробіджану Єврейської Автономної Області присвоєно ІПН-7900000380.
ВАТ БПТТФ «Вікторія» має:
1. розрахунковий рахунок;
2. круглу печатку, яка містить повне фірмове найменування російською мовою і вказівка ​​на місце його знаходження;
3. штампи та бланки із своїм найменуванням, власну емблему та інші засоби візуальної ідентифікації;
4. фірмовий знак.
Адреса ВАТ БПТТФ «Вікторія»: місто Біробіджан, вулиця Піонерська, 62.
Фірма «Вікторія» має у своїй власності відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі. Фірма здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та призначенням майна, а також несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним їй майном. Фірма не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями фірми і несуть ризик збитків у межах вартості приналежних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями фірми в межах неоплаченої вартості належних їм акцій.
Якщо неспроможність ВАТ «Вікторія» викликана діями його акціонерів або інших осіб, які мають право давати обов'язкові для суспільства вказівки або іншим чином мають можливість визначати його дії, то на зазначених акціонерів або інших осіб у разі недостатності майна товариства може бути покладена субсидіарна відповідальність за його зобов'язаннями.
Фірма самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність.
Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами і тарифами, що встановлюються фірмою самостійно.
З метою реалізації технічної, соціальної, економічної та податкової політики АТ «Вікторія» несе відповідальність за збереження документів (управлінських, фінансово-господарських, з особового складу та ін), забезпечує передачу на державне зберігання документів, що мають науково-історичне значення, в центральні архіви ЄАО відповідно до переліку документів, зберігає і використовує в установленому порядку документи по особовому складу.
Статутний капітал ВАТ «Вікторія» визначає мінімальний розмір майна, який гарантує інтереси його кредиторів і становить 14989 тис. рублів.
Підприємство включає в себе два основних виробництва: по випуску панчішно-шкарпеткових, білизняних і верхніх трикотажних виробів. До складу виробництв входять наступні цехи: два мотальних-в'язальних, два фарбувально-оздоблювальних, кеттельно-страйковий, закрійною, швейний.
Основною діяльністю підприємства є виробництво панчішно-шкарпеткових, білизняних і верхніх трикотажних виробів, оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання.
Середньооблікова чисельність працюючих 560 чоловік. На підприємстві встановлено понад 900 одиниць основного кругловязальних, круглотрікотажного, панчішно-в'язального, оздоблювального й розкрійно-швейного обладнання різних марок, класів, систем та діаметрів. У звітному році було придбано та частково запущено у виробництво нове технологічне обладнання в кількості більше 30 одиниць.
Що випускається асортимент панчішно-шкарпеткових, білизняних і верхніх трикотажних виробів охоплює всі вікові групи і розмір зростання. Популярні і користуються попитом чоловічі, жіночі та дитячі шкарпетки, жіночі та дитячі панчохи, напівпанчохи, колготки, жіночі підслідники; дитяче, жіноче і чоловіче білизна (майки, труси, комплекти, повзунки); верхній трикотаж для дітей та дорослих (джемпери, брюки, комплекти, халати) та інші вироби, різноманітних переплетень і малюнків в широкій колірній гамі.
Для виготовлення цих виробів використовуються різні види пряжі і ниток. Це бавовняна і напівшерстяна пряжа, поліамідні і поліефірні нитки, а також їх різні поєднання. З 2001 року використовуються еластанового нитки, такі як лайкра і дорластан, які застосовуються у виробництві жіночих колготок.
Найбільшу питому вагу в загальному обсязі продукції, що випускається займають вироби з бавовняної і змішаної пряжі.
На підприємстві щорічно розробляються і впроваджуються не менше 100 моделей і малюнків.
Продукція підприємства відома широкому колу споживачів: у Бурятії, Читинської, Амурської, Магаданської, Сахалінської, Іркутської, Кемеровської областях, в Хабаровському і Приморському краях, в Республіці Саха. Більше 50% продукції реалізується через підприємства роздрібної торгівлі: ТОВ «Вікторія плюс» (магазин «Геліос»), кіоск «Трикотаж» та павільйон «Вікторія».
1.2 Аналіз внутрішнього середовища підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.2.1 Організаційна структура та виробнича політика підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Організаційна структура ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» представлена ​​на схемі на малюнку 1.
Виробнича політика підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» визначається тим, що досить значна питома вага своєї продукції відводить для дитячого асортименту. Причина цього в тому, що на ринку в широкому асортименті пропонується аналогічна продукція китайського виробництва, ціни на яку нижче ніж ціни на продукцію підприємства. Крім цього в м. Біробіджані аналогічну продукцію випускає фірма «Діамант», що так само ускладнює вихід продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» на ринок. Дитячий асортимент представлений на ринку не так широко, він реалізується за більш високими цінами, вимоги до його якості вище, ніж до дорослого асортименту, крім цього ринок абсолютно не насичений товарами для дітей у віці до п'яти років. Все це дозволяє ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» міцно утримувати свої позиції на ринку за рахунок дитячого асортименту.
Діагноз проблеми полягає в тому, що підприємству необхідно для того, що б утримувати свої позиції на ринку розширювати асортимент продукції для дітей, у зв'язку з тим, що вироблені їм дитячі речі, вже наситили займані підприємством ринки. Для прийняття господарського рішення в даному випадку є дві альтернативи: або розширити асортимент продукції, що випускається на вже освоєних ринках, або з вже випускаються товарами освоювати нові ринки.
Формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішення визначається тими цілями, які підприємство хоче досягти при реалізації того чи іншого рішення. Обмеження полягають в тому, що для освоєння нових ринків необхідно витіснити з них тих виробників, які на них закріпилися, що пов'язано з певними проблемами. Так само до обмежень відноситься те, що для освоєння нових видів продукції необхідні нові види сировини, нове обладнання, підготовка фахівців і т.д., що також пов'язано з певними труднощами.
Виявлення альтернатив полягає в тому, що певні обмеження є непереборними, або не виправдовують критерії, за якими приймаються рішення в даному разі, прийняття такого рішення стає не ефективним і даремним, таким чином ця альтернатива відпадає. Вибір альтернатив у цьому випадку, пов'язаний з процесом формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішення, з раціональністю цієї альтернативи і т.д.
Оцінка альтернатив відбувається у ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», звичайним традиційним методом, тобто керівник запитує свої служби про раціональність з їхньої точки зору тих чи інших перспектив з приводу прийняття того чи іншого рішення. Після надання оцінки служб керівник оцінює необхідність прийняття такого рішення.
Остаточний вибір залежить як від раціональності тієї чи іншої альтернативи, від ефективності її так і від обмежень і критеріїв прийняття рішення.
Характер проблеми визначає використання або інтуїтивного підходу, якого логічного (раціонального) рішення проблеми. Інтуїція - здатність осягнення істини без обгрунтування за допомогою логіки.
Інтуїтивний підхід застосовується при відносно нескладних проблеми, коли рішення, перш за все, залежать від попереднього досвіду і відповідності з'явилася проблемної ситуації минулим.
Якщо ж проблемна ситуація досить складна, то застосовуються методи раціонального вирішення проблем. До них належать такі методи: збору, зберігання, обробки і аналізу інформації, фіксації найважливіших подій, порівняння, факторного аналізу, моделювання проблемної ситуації та ін
Інформація про стани зовнішнього і внутрішнього середовищ володіє такими властивостями, як своєчасність, достовірність, повнота і т.п. Характер наявної інформації визначає середовище ухвалення рішення, якої відповідають умови визначеності, ризику і невизначеності. Залежно від цього розрізняють і методи прийняття рішень.
Фактор часу надає особливий вплив на вибір останніх. З одного боку, процес прийняття рішення з моменту отримання вихідної інформації до моменту його вибору становить певний проміжок часу, від якого залежить і саме рішення, і, більше того, його наслідки. Тому методи, що забезпечують високу швидкість ухвалення рішення, - в основному формальні процедури.
З іншого боку, вплив фактора часу призводить до того, що будь-яке управлінське рішення за своєю природою є прогнозом (приймають рішення зараз, а реалізовувати його будуть в майбутньому оточенні явищ і внутрішніх факторів). Внаслідок цього прогнозування, заснований на застосуванні формальних і неформальних, кількісних і якісних методів, широко використовується при прийнятті рішень. У цілому ж від фактора часу залежить розподіл управлінських рішень на стратегічні та оперативні, у зв'язку з цим розрізняють і відповідні методи.
Необхідно відзначити той факт, що стан, у якому перебуває на сьогоднішній день ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», свідчить про те, що більшість прийнятих її керівництвом рішень були раціональні та ефективні. Для вирішення проблеми, позначеної на початку даної частини роботи, ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», закупило нове обладнання, освоїла нову технологію, почала випуск нових видів продукції і ще більше зміцнилася на зайнятому ринку.
В ефективно діючій системі управління повинні реалізовуватися такі функції: виявлення значних змін у змінних і зв'язках, що є компонентами рішення; встановлення програм і процедур, які дозволять ці зміни виявити; оцінка допустимих меж, у яких можуть бути модифіковані діюче рішення або ситуації, для яких необхідна вироблення нового курсу дій.
У ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» ці функції успішно реалізовуються, що визначає діяльність даного підприємства як ефективну.
1.2.2 Аналіз системи управління персоналом ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
На структуру персоналу впливає специфіка діяльності підприємства. ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» являє собою сучасне підприємство з виробництва та реалізації панчішно-трикотажних виробів.
Основними завданнями ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» є:
- Виготовлення панчішно-трикотажних виробів;
- Реалізація панчішно-трикотажних виробів;
- Організація роздрібної торгівлі панчішно-трикотажними виробами по м. Біробіджану і ЄАО.
Якість трудових ресурсів безпосередньо впливає на конкурентні можливості організації і є однією з найважливіших сфер створення конкурентних переваг. Стратегічне управління покликане забезпечувати як ефективну взаємодію організації із зовнішнім середовищем, так і двустороннього взаємодія людини з організацією.
Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами визначається порівнянням фактичної кількості працівників за категоріями і професіями з попередніми періодами.
Вихідні дані для аналізу за 2006 і 2007 рік наведені в таблиці 1.
Як бачимо, на підприємстві спостерігається зниження за чисельністю всіх категорій, крім фахівців і основних робітників-погодинників. У порівнянні з 2006 роком у 2007 році чисельність ППП скоротилася на 0,8%. Абсолютна економія чисельності всіх працюючих становила 2 людини.
Далі проаналізуємо стан чисельності за категоріями.
На 100 робочих проходило в 2006 році:
службовців 0,98 чол. (2 чол. * 100 чол. / 204 чол)
фахівців 21,57 чол. (44 чол. * 100 чол. / 204 чол)
Таблиця 1 - Структура персоналу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» по категоріях, чол.
Показники
2006
2007
Вироблення
Вакансії на 01.01. 2006
2004
2005
ППП,
в т.ч.:
250
248
446,6
474,4
13
- Службовці
2
2
446,6
474,4
1
- Фахівці
44
45
446,6
474,4
2
- Робочі,
з них:
204
201
547,4
590,1
10
- Основні,
з них:
117
116
954,4
1022,5
6
повременщики
4
4
954,4
1022,5
2
відрядники
113
112
988,1
1059,0
4
- Допоміжні
87
85
547,4
590,1
4
повременщики
62
61
547,4
590,1
2
відрядники
25
24
547,4
590,1
2
На 100 робочих доводилося в 2007 році:
службовців 1,0 чол. (2 чол. * 100 чол. / 201 чол)
фахівців 22,39 чол. (45 чол. * 100 чол. / 201 чол)
Як бачимо, на 100 робітників у 2005 році відбулося збільшення фахівців на 1 людину.
Структуру персоналу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» по категоріям за 2007 рік, представлена ​​на рис. 1.
На діаграмі представлені:
- Службовці 0,8%;
- Фахівці 18,1%;
-Основні робітники, повременщики 1,6%;
-Основні робітники, відрядники 45,2%;
- Допоміжні робітники, повременщики 24,6%;
- Допоміжні робітники, відрядники 9,7%.
Кадрова політика забезпечує збереження та ефективне поповнення кадрового потенціалу компанії. Керівництво ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» вважає важливим постійне навчання та перенавчання персоналу. На підприємстві прийнятий Стандарт «Комплексна система управління якістю продукції. Професійне й економічне навчання кадрів ». У ході прийняття на підприємстві даного Стандарту була розроблена єдина система вимог до персоналу, графік проведення роботи з професійного та економічного навчання кадрів.


Рисунок 1 - Структура персоналу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за категоріями за 2007 рік, чол
Даний стандарт встановлює єдиний для всіх підрозділів порядок організації і проведення роботи з професійного та економічного навчання кадрів. Динаміку заходів щодо навчання персоналу можна розглянути у таблиці 2.
Таблиця 2 - Динаміка заходів щодо навчання персоналу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Заходи
2006
2007
Зміни
Семінари
2
5
+3
Засідання університету техніко-економічних знань
6
8
+2
Лекції
3
12
+9
ВСЬОГО
11
25
+14
Необхідність навчання та проведення заходів щодо навчання персоналу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», обумовлена ​​тим, що вони підвищують кваліфікацію персоналу, що впливає на ефективність діяльності компанії. Організаційна культура визначає ставлення до компанії, у зв'язку з чим, необхідно її підвищувати, що знову ж таки пов'язано з навчанням.
Організацію роботи з професійного та економічного навчання здійснює навчальний центр, який безпосередньо підпорядкований заступнику Генерального директора з кадрів. Виробничо-економічні семінари та університети техніко-економічних знань є основними формами масової виробничо-економічної навчання керівників і фахівців. У 2007 р. було проведено 25 семінарів та засідань університету техніко-економічних знань, в порівнянні з 2006 р., в якому їх було проведено всього 11.
Короткострокове навчання керівників і спеціалістів проводиться в міру необхідності з метою вирішення впроваджувальних, науково-технічних, економічних та інших завдань, що виникають на виробництві. Тривале навчання проводиться не рідше 1 разу на 5 років для поглибленого вивчення і практичного освоєння новітніх досягнень науки, техніки, технології, сучасних методів управління виробництвом і персоналом, організації та охорони праці.
Оплата праці та преміювання колективу підприємства здійснюється згідно з діючими на підприємстві документів. ФОП формується з тарифної частини, різних виплат і надбавок, районного коефіцієнта і надбавки за стаж роботи, преміальної частини. У ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» застосовуються погодинна система оплати праці для службовців і погодинна або відрядна - для робітників. Додатково до заробітної плати за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, може виплачуватись одноразова матеріальна допомога, разові премії та інші виплати компенсаційного характеру, передбачені законодавством, нормативними актами, діючими Положеннями та колективним договором. Середньомісячна заробітна плата працівників вище, ніж в середньому по регіону.
Найважливішим завданням є аналіз плинності і змінюваності працівників. Для характеристики руху робочої сили розглянута і проаналізована динаміка показників, наведених у таблиці 3.
Для характеристики руху робочої сили розраховують і аналізують динаміку наступних показників:
- Коефіцієнт обороту по прийому промислово-виробничих працюючих
Кпр .= 14 чол. / 251 чол. = 0,056 - за 2006 рік
-Коефіцієнт обороту з вибуття промислово-виробничих працюючих
Кв .= 15 чол. / 251 чол. = 0,06 - за 2006 рік
Кв. = 14 чол. / 249 чол. = 0,056 - за 2007 рік
- Коефіцієнт плинності кадрів
Кт .= 8 чол. / 251 чол. = 0,031 - за 2006 рік
Кт. = 12 чол. / 249 чол. = 0,048 - за 2007 рік
Таблиця 3 - Аналіз плинності і змінюваності працівників
Показники
2006
2007
Відхилення
(+, -)
1. Чисельність ППП на п.р., чол.
252
250
-2
2. Прийнято робітників, всього, чол.:
14
13
-1
3. Звільнено всього, чол., В т.ч.:
15
14
-1
за власним бажанням
8
12
+4
4. Чисельність ППП на к.г., чол.
250
248
-2
5. Середньооблікова чисельність ППП, чол.
251
249
-2
6. Коефіцієнт обороту по прийому
0,056
0,052
-0,004
7. Коефіцієнт обороту з вибуття
0,06
0,056
-0,004
8. Коефіцієнт плинності
0,031
0,048
+0,017
Як бачимо, коефіцієнт обороту по прийому ППП в 2007 році зменшився в порівнянні з попереднім роком на -0,004 або - 0,4%. Коефіцієнт обороту з вибуття ППП в 2007 році зменшився в порівнянні з попереднім роком на -0,004 або - 0,4%. А коефіцієнт плинності кадрів у 2007 році збільшився в порівнянні з 2006 роком на 0,017 або 1,7%.
Причинами звільнення працівників за власним бажанням є незадоволеність характером або умовами роботи, її оплати, відсутність перспектив росту. Причинами звільнень з ініціативи адміністрації є профнепридатність (неефективність діяльності), дисциплінарні проступки (запізнення, недісціплініро-ванность), скорочення чисельності (закінчення термінів контракту, скорочення виробничої програми). Динаміку звільнення працівників можна розглянути у таблиці 3.
Тому для скорочення плинності кадрів можуть бути передбачені такі заходи: поліпшення умов праці та її оплати; максимально повне використання здібностей працівників; вдосконалення комунікацій та навчання, проведення ефективної політики соціальних (корпоративних) пільг; постійний аналіз та корегування кадрової політики та заробітної плати; підвищення ступеня привабливості від виконуваних видів діяльності.
1.2.3 Оцінка фінансового стану фірми та її фінансових результатів
В умовах ринку, коли господарська діяльність підприємства і його розвиток здійснюється як за рахунок власних коштів, так і за рахунок позикових коштів, важливу аналітичну характеристику набуває фінансова незалежність підприємства від зовнішніх позикових джерел. Запас джерел власних коштів - це запас фінансової стійкості підприємства при тій умові, що його власні кошти перевищують позикові.
Фінансова стійкість - це здатність суб'єкта господарювання функціонувати і розвиватися, зберігати рівновагу своїх активів і пасивів у зміні внутрішньому та зовнішньому середовищі, гарантує її постійну платоспроможність та інвестиційну привабливість у межах допустимого рівня ризику.
Коефіцієнт автономії K а (коефіцієнт фінансової незалежності) характеризує фінансову незалежність підприємства і визначається як відношення джерел власних коштів підприємства до загальної суми коштів, вкладених у майно підприємства. Фінансове становище підприємства можна вважати стійким, якщо не менше 50% фінансових ресурсів покривається його власними засобами (K а> 0.5). Зростання коефіцієнта свідчить про підвищення фінансової незалежності підприємства і гарантії перед кредиторами погашення своїх зобов'язань.
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів (К з с) визначається як відношення суми зобов'язань підприємства за залученими позиковими коштами до власних коштів. Він вказує, скільки позикових коштів залучило підприємство на один рубль вкладених у майно джерел власних коштів. Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів доповнює коефіцієнт автономії, і зв'язок між ними виражається залежністю: К з с = 1 / K а -1
Звідси випливає, що при коефіцієнті автономії К а = 0.5, коефіцієнт К з с = 1,0.
Коефіцієнт маневреності власних коштів К м розраховується як відношення наявності власних оборотних коштів підприємства до суми джерел власних коштів і вказує на ступінь мобільності (гнучкості) використання власного капіталу підприємства.
Рекомендована величина коефіцієнта К м = 0.5.
Зменшення коефіцієнта свідчить про вкладення власних коштів у трудноліквідние активи і формуванні оборотних коштів за рахунок позикових.
Коефіцієнт забезпеченості підприємства власними оборотними засобами До о.з визначається як відношення наявності власного оборотного капіталу до суми всіх оборотних коштів підприємства. Рекомендовані значення коефіцієнта К о.з SYMBOL 62 \ f "Symbol" \ s 10> 0,3. Значення коефіцієнта К о.з <0,1 є підставою для визнання структури балансу незадовільною.
Коефіцієнт реальних активів в майні підприємства До Р.А визначається як відношення залишкової вартості основних засобів і нематеріальних активів, сировини і матеріалів, незавершеного виробництва і залишкової вартості МШП до всієї вартості майна підприємства.
Для аналізу динаміки показників фінансової стійкості підприємства складається (табл.4).
За даними таблиці 4 видно, що в 2006 році К а склав 0,19, що характеризує підприємство як фінансово не стійке, тому що тільки 19% своїх зобов'язань покривається за рахунок власних коштів. До 2006 року цей показник зріс і склав 0,59 цей показник вище оптимального значення на 0,04. На жаль, в 2007 році коефіцієнт автономії знизився до 0,31, і став нижчим граничного коефіцієнта на 0,19. У цілому це сталося, за рахунок зниження частки джерел власних коштів у загальній вартості майна підприємства.
Таблиця 4 - Динаміка основних показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства
Показники
Умовне позначення-ня
Граничні значення коеф-тів
Роки
Зміна
2005
2006
2007
2007 до 2005
2007 до 2006
Коефіцієнт автономії
К а
К а => 0,5
0,19
0,59
0,31
+0,40
-0,28
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів
До з.с
До з.с = <1,0
4,28
0,69
2,26
-3,59
1,57
До З.С. на початку 2006 року відображає неблагополучну картину. На цей період на 1 рубль власних коштів підприємство доводиться 4,28 позикових коштів, але до кінця року ситуація змінюється і вже на 1 рубль власних коштів припадає 0,69 рубля позикових. На жаль вже в 2007 році цей показник збільшився на 2,26 і на 1 рубль власних доводиться 2,26 рублів позикових коштів. Зниження коефіцієнта відбулося за рахунок більш швидкого збільшення позикових коштів по відношенню до власних. Зниження ж обох коефіцієнтів свідчить про зменшення власних коштів підприємства.
До м протягом аналізованого періоду часу має в 2006 р. негативну величину (-2,12), а в 2006 і 2007 рр.. позитивну, тобто в 2005 р. у підприємства відсутні мобільні засоби, здатні швидко перетворитися в грошову форму. Протягом 2006 і 2007 рр.., Помітив зростання цього коефіцієнта і його значення приймає параметри оптимального.
Негативне значення До о.с. за 2005 р., характеризує брак власних коштів у підприємства, а структура балансу визнається незадовільною, оскільки значення К о.с. <1. Але за 2006 р. спостерігається підвищення цього коефіцієнта на 1,02 за рахунок зниження різниці між власним капіталом і необоротні активи. Але в 2007 р. Він знову знижується до 0,06.
І останній коефіцієнт К р.а. свідчить про зниження частки реальних активів (основних засобів, нематеріальних активів, сировини, матеріалів, МШП, незавершеного виробництва) у майні підприємства на 0,17, що говорить про підвищення виробничого потенціалу підприємства, навіть зменшення темпів зниження цього коефіцієнта (0,15) в 2007 році не вплинуло на зниження виробничого потенціалу підприємства.
Фінансові результати ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» представлені в таблиці 5.

Таблиця 5 - Фінансові результати діяльності фірми «Вікторія»
Показники
2006
2007
Зміна
Виручка від продажу, тис. руб.
16586
21280
4694
Собівартість, тис. руб.
10123
11945
1822
Прибуток балансова, тис. руб.
6463
9335
2872
Платежі до бюджету, тис. крб.
644
645
1
Прибуток чистий, тис. руб.
5819
8690
2871
Рентабельність,%
57,5
72,7
15
1.2.5 Комунікаційна і збутова політики фірми
Комунікаційна і збутова політики фірми визначаються за допомогою SWOT-аналізу.
Ситуаційний, або «SWOT (СВОТ)-аналіз» (перші букви англійських слів: strengths - сильні сторони, weaknesses - слабкі сторони, opportunities - можливості і threats - небезпеки, загрози), може здійснюватися як для організації в цілому, так і для окремих видів бізнесу. Його результати в подальшому використовуються при розробці стратегічних планів і планів маркетингу.
Розглянемо методику визначення балу, яка полягає в тому, що всі експерти дають оцінку за балами:
Оi = Σg i
де g i - оцінка кожного експерта;
Оi - загальна сума балів за даним критерієм.
де Оi - середня оцінка за даним критерієм приймається для аналізу і в таблицю;
n-число експертів приймають участь в оцінці.
Результати SWOT - аналізу представлені в Додатку A.
Підприємство прогнозує в майбутньому використовувати наявні у нього можливості за рахунок використання своїх сильних сторін. Наприклад, поліпшити фінансовий стан за рахунок створення нових видів продукції, розробки власних технологій, продажу патентів на них. Оновити ВПФ за рахунок отримання додаткових грошових коштів. Знизити собівартість продукції за рахунок використання власної сировини, власних розроблених технологій та обладнання. Підвищити рівень сервісу за рахунок надання додаткових послуг. Збільшити частку ринку нових виробів, освоїти і завоювати ринки нових видів продукції за рахунок розширення спектру продукції і товарів народного споживання шляхом активно розвиваються технологічних процесів, використання навичок і технологічних розробок у випуску нової продукції. Також у підприємства є можливість вибору постачальників і отримання вигідних умов від тісного виробничого зв'язку з ними та розширення виробничої бази.
Для працівників підприємства є можливість кар'єрного росту та отримання додаткової премії за рахунок поліпшення трудових показників, активної участі в житті ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Крім цього, підприємство планує запобігти можливі небезпеки і посилити слабкі сторони. Наприклад, знизити витрати з метою запобігання виходу на ринок іноземних конкурентів з більш низькими витратами. Поліпшити фінансовий стан і більш ефективно використовувати власний капітал з метою зниження залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Здійснювати постійний контроль за технологічними та виробничими процесами. Використовувати сучасні прилади та обладнання для того, щоб своєчасно дізнатися про можливе наближення стихійного лиха. Посилити охорону складів з метою попередження крадіжок. Підприємству необхідно збільшити зростання продуктивності праці для того, щоб уникнути збільшення собівартості продукції, і, як наслідок, зниження прибутковості.
1.3 Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
1.3.1 Безпосереднє оточення ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
З метою ідентифікувати сприятливі можливості і небезпеки, з якими може зустрітися ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», в галузі, нами наведено аналіз конкурентних позицій за методикою, запропонованої М. Портером.
М. Портер запропонував для цього модель п'яти конкурентних сил. Він аргументував цю модель тим, що чим вище тиск цих сил, тим менше у існуючих компаній можливості збільшувати ціни і прибуток. Ослаблення сил створює сприятливі можливості для компанії. Компанія, змінивши свою стратегію, може впливати на ці сили на свою користь.
Для подальшого дослідження, ми вважаємо доцільно більш детально визначити конкурентні позиції виробничої діяльності ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
На думку більшості дослідників стратегічного управління, модель п'яти сил конкуренції М. Портера є потужним інструментом при систематичній діагностиці основних конкурентних сил, що впливають на ринок, і визначенні ступеня впливу кожної з них.
Аналіз постачальників.
Аналіз постачальників проводить відділ матеріально-технічного постачання.
Постачальником електроенергії є Західні електричні мережі «Дальенерго», послуги з постачання теплової енергії надає АТ «Облтеплоенерго». Устаткування закуповується на ринку вітчизняних виробників.
Постачальниками сировини є:
1-Хабаровський ткацький комбінат;
2-Благовіщенська ткацько-льніная фабрика;
3-Комсомольський на Амурі ткацько-льніной комбінат;
4-інші (обсяги їх поставок є незначними і розглядати їх не має сенсу).
Усі постачальники ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» мають в принципі однакові характеристики: близькість місця розташування, стабільність поставок, якість сировини, що поставляється.
У зв'язку зі стабільністю роботи підприємства і своєчасною оплатою проблеми з поставками сировини, матеріалів, обладнання не виникають.
Таким чином, конкурентна вплив з боку постачальників на діяльність ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» помірне. З одного боку, продукцію, яку вони постачають для ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», пропонує велику кількість підприємств. Тому фірмі досить просто вибрати з переліку постачальників декілька виробників і розмістити в них замовлення, породжуючи тим самим конкуренцію серед них. Це зменшує конкурентну силу постачальників. З іншого боку, на продукцію постачальників припадає значна частина витрат при виробництві кінцевого виробу, ця продукція грає вирішальну роль в процесі виробництва і в значній мірі впливає на якість вироблених товарів. Це збільшує конкурентну силу постачальників.
З більшістю постачальників ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» підтримує тісні виробничі зв'язки, тому вона отримує відчутну вигоду у вигляді виробів підвищеної якості, своєчасних поставок та зниження витрат на товарні запаси.
Аналіз споживачів.
Аналіз споживачів проводить відділ збуту. Відділ збуту вивчає ринки сировини і ринки збуту продукції, положення товарів на ринках збуту, конкурентоспроможність продукції та шляхи її підвищення, розробляє цінову і структурну політику підприємства та інші питання, пов'язані із зовнішнім середовищем функціонування підприємства.
Основними видами продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» є виробництво та реалізація панчішно-трикотажних виробів.
Продукція ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» оцінюється усіма покупцями дуже високо, тому що задовольняє найвищим вимогам міжнародних стандартів. Рівень сервісу компанії також дуже високий. ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» надає гарантію на всю продукцію, що випускається і послуги, що надаються
ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» дуже добре знає свої сегменти ринку і вимоги ринку до товарів, у повній мірі обізнаний про побажання споживачів щодо своїх товарів. Крім цього, підприємство добре уявляє структуру витрат і прибутковість кожного товару і послуги.
Канали товароруху ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» утворюють корпоративну вертикальну систему і знаходяться під контролем керівництва, який і планує програму маркетингу та розподіляє відповідальність між іншими учасниками.
Таким чином, можливість покупців (тобто сторонніх організацій та населення) чинити тиск на ціну продукції, що випускається ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» не представляє загрозу, що може говорити про стабільне становище ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» на займаних ринках у сфері її цінової політики. Це впливає на стабільність положення компанії в цілому.
Конкурентний аналіз по підприємствах на території ЄАО.
Конкурентний аналіз проведено по підприємствах на території ЄАО.
Більш докладний аналіз конкурентної сили ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» у порівнянні з конкурентами інших галузей щодо ключових факторів успіху (КФУ) представлений у Додатку B.
Завдяки розвитку та модернізації технологічних процесів та обладнання, високому рівню якості продукції та сервісу, жорсткому контролю якості, наявності сертифікатів якості та відповідності, наявності необхідних кваліфікованих кадрів і суперталант, швидкості доставки продукції, точному виконанню заявок споживачів, надаємо гарантію на всі види продукції та послуг , проведення НДДКР, розробки проектів, технологій і «ноу-хау», ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» міцно утримує свої позиції в ряді аналогічних підприємств.
Таким чином, ключовим фактором успіху діяльності ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» є висока якість продукції, що випускається та послуг.
1.3.2 Макрооточення фірми ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку передбачає з'ясування його сильних і слабких сторін, а також тих чинників, які тією чи іншою мірою впливають на ставлення покупців до підприємства і, як результат, на зміну його частки в продажах на конкретному товарному ринку.
Для вивчення впливу зовнішнього середовища на роботу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» було проведено PEST-аналіз. Згідно з цим аналізу основні фактори зовнішнього середовища, що впливають на поведінку організації, можуть бути розділені на чотири великі групи: політичні та правові, економічні, соціальні і культурні та технологічні. Вони представляють частини комплексного аналізу середовища.
Аналіз зовнішнього середовища ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за PEST-факторам наведений у Додатку C.
Найбільш сприятливими і перспективними для досліджуваної організації є чинники політичного і технологічного характеру. На сьогоднішній день вони розвиваються у сприятливому для організації напрямку, а саме, становлять велику можливість підвищити конкурентоспроможність організації за рахунок використання новітнього обладнання, впроваджуючи передові технології і використовую у своїй діяльність довгі кредитні гроші, які надаються урядом Єврейської автономної області.
Такі основні тенденції зовнішнього середовища. Знаючи це, можна зробити роботу підприємства більш передбачуваною і знизити невизначеність зовнішнього середовища.

2. Формування стратегічних орієнтирів розробки конкурентної політики підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
2.1 Визначення стратегічної позиції конкурентної політики підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Для визначення стратегічної позиції конкурентної політики підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» необхідно привести сегментацію його ринку.
Сегментація ринку поняття ємне і складне, вона може проводитися різними методами, в залежності від факторів за яким воно проводиться, наприклад, по віково-статевою ознакою, за рівнем доходів і т.д. Специфіка діяльності ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», не дозволяє проводити сегментацію ринку за переліченими параметрами, тому що ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» споживають і чоловіки і жінки, в будь-якому віці, з широким діапазоном доходу. Загалом, сегментація ринку заслуговує окремого дослідження, що неможливо через обмеженість обсягу даної роботи, тому проведемо сегментацію ринку для продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за двома основними параметрами: територіальному, за видом діяльності, з виділенням цільової групи споживачів.
Суть сегментації ринку за територіальною ознакою ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», і представлена ​​на рис. 2.
Сегментація ринку за територіальною ознакою проведемо на основі аналізу споживання продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» по територіях та регiонах споживання по Далекому Сходу.


Малюнок 2 - Сегментація ринку за територіальною ознакою продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
На основі наведеної сегментації можна зробити наступний висновок:
основною цільовою групою споживачів продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» є населення г.Биробиджана, споживають 64,2% від усього обсягу реалізації, причому в основному споживання продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» відбувається за чоловічим нижньої білизни, шкарпеткові та дитячим виробам, причому по дитячих виробів обсяг продажів у 2006 р. становив 51,7% від загального обсягу продажів ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», а в 2007 р. зріс до 52,3% від загального обсягу продажів ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Для вивчення ринку необхідно знати, хто є конкурентом компанії і за якими параметрами. З'ясувати це можна у споживачів, які є покупцями продукції самої компанії і аналогічної продукції конкурентів. В якості пропозиції з вивчення ринку і конкурентів, нижче наведемо запитальник: дослідження пріоритетних конкурентів.
Для визначення стратегічної позиції конкурентної політики підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» необхідно провести дослідження пріоритетних конкурентів
Дослідження пріоритетних конкурентів
· Скільки є пріоритетних конкурентів у ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» і хто вони?
· Який переважний тип конкурентної поведінки (незалежний, «наступний за лідером», «той, що кидає виклик», лідер), у ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
· Який часткою ринку володіють пріоритетні конкуренти, в порівнянні з ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
· Яка природа конкурентної переваги у пріоритетних конкурентів?
· Які елементи диференціації в маркетинговій політиці конкурентів?
· Наскільки сильний імідж конкурентів і марок його товарів?
· На чому грунтується, якщо воно є, перевага по витратах пріоритетних конкурентів?
· Які ціни на товари конкурентів?
· Які головні риси цінової політики конкурентів?
· У чому полягають особливості стратегії і тактики виробничо-господарської та ринкової діяльності пріоритетних конкурентів?
· Наскільки стабільно їх фінансове становище і великі їхні фінансові ресурси?
· Які великі їх здібності для відсічі у разі фронтальної атаки?
· У чому полягають уразливі точки пріоритетних конкурентів?
· Які агресивні дії можуть зробити пріоритетні конкуренти ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
· Які відповідні або захисні заходи слід прийняти ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» у разі фронтальної атаки?
· Які події можуть істотно змінити співвідношення сил між ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» і конкурентами?
· Які заходи можуть бути прийняті в такому випадку?
· Якою мірою конкуренти здатні ліквідувати конкурентна перевага, якою володіє ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
· Які бар'єри для приходу на ринок нових конкурентів?
· Наскільки серйозні бар'єри входу для конкурента, який володіє сильною міжнародною (територіальної) позицією?
· Які товари є замінниками і яку загрозу вони представляють?
· Яка ступінь концентрації постачальників і який тиск вони здатні справляти на ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
· Яка ступінь концентрації клієнтів та / або посередників і який тиск вони здатні у зв'язку з цим надавати на ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»?
Наведений вище запитальник рекомендується для заповнення:
- Працівниками та керівництвом ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»;
- Торговим відділом мери р. Біробіджана;
- Торговими відділами адміністрації ЄАО і керівництва населених пунктів області;
- Фахівцями інституту комплексного аналізу регіональних проблем (ІКАРП) ЄАО, торгової палати ЄАО;
- Спеціалістами управління статистики за ЄАО.
Так само для оцінки ефективності впровадження конкурентної стратегії ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» можна використовувати анкету для оцінки ефективності маркетингової діяльності, складеної за матеріалами Philipм Kotler. Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall, 1991.
Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити наступний висновок:
ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» є лідером у виробництві і реалізації панчішно-трикотажних виробів по м. Біробіджану і ЄАО, що займає на ринках цих регіонів домінуюче, стабільне і стійке положення. Конкуренти ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» не можуть зробити значний вплив на її положення на ринку.
2.2 Розробка конкурентної стратегії підприємства ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Для зміцнення конкурентної стратегії підприємства необхідно:
- Розробити рекламну компанію.
Розширення рекламних заходів, як показав наведений аналіз, має величезне значення для ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», тому що вона інтенсивно оновлює асортимент пропонованих покупцям товарів. Ми вважаємо, за доцільне включити до складу заходів:
- Створення торгового знаку підприємства, його торгової марки;
- Створення і розвиток рекламного бренду продукції підприємства;
- Створення зовнішніх стаціонарних рекламних засобів продукції підприємства;
- Застосування реклами продукції підприємства в пресі і на телебаченні;
- Застосування системи знижок, подарунків і лотерей при реалізації продукції підприємства;
- Застосування рекламних повідомлень на упаковці продукції підприємства.
Конкретні рекламні цілі, які переслідувалися протягом першого року впровадження нової серії продукції, можуть бути сформульовані наступним чином:
1. Протягом першого року розповсюдити інформацію про існування і можливість придбання панчішно-трикотажних виробів у магазинах ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» серед 20% від населення м. Біробіджана і ЄАО, тобто покупців у віці від народження до 70 років, які купують продукцію ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за відповідною ціною.
2. Інформувати 50% цієї «обізнаною» групи про те, що вироби ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», має високу якість, продається по вигідних цінах, виготовляється в широкому асортименті і пропонується обраними роздрібними магазинами.
3. Переконати 50% від цієї «інформованої» групи в тому, що вироби ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» мають дуже високу якість, що вони зручні і функціональні і що ціна продукції відповідає її якості.
4. Стимулювати 50% від цієї «переконаної» групи бажання спробувати товари ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
5. Мотивувати 50% цієї групи «бажаючих» до фактичного здійснення покупки вироби ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» в місцевому магазині роздрібної торгівлі.
Застосування рекламних повідомлень на упаковці продукції підприємства, дозволить зміцнити сприятливе ставлення до продукції підприємстві в тих покупців, які використовують, споживають продукцію підприємства, зробити їх прихильниками цієї продукції, що сформує ситуацію переваги продукції підприємства у покупців.
Створення зовнішніх стаціонарних рекламних засобів продукції підприємства, передбачає установку стаціонарних рекламних щитів в м. Біробіджані і на території населених пунктів Єврейської Автономної області.
Застосування реклами продукції підприємства в пресі і на телебаченні дозволить більш широко представити покупцям продукцію підприємства, розширити ступінь ефективності психологічного впливу іміджу продукції та організації, охоплення споживачів, що дозволить більш широко представити продукцію підприємства споживачам, сформує ситуацію переваги продукції підприємства у покупців, а отже , і його імідж, підвищить ефективність маркетингової діяльності.
Вищенаведений список пропозицій є найбільш повним в цьому напрямку, однак у застосуванні всіх вищеперерахованих пропозицій можуть виникнути певні непереборні перешкоди, такі наприклад, як значні фінансові витрати для створення зовнішніх стаціонарних рекламних засобів продукції підприємства (велика вартість рекламних місць для щитів), для застосування реклами продукції підприємства в пресі і на телебаченні (велика вартість рекламних).
Пропозиція з розробки рекламної компанії і витрати на її здійснення приведемо в табл. 6.
Таблиця 6 - Етапи рекламної компанії ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» і витрати на її проведення
Поряд-ковий
номер
Етап, його зміст
Заходи в ході проведення етапу, їх зміст
Рекламні засоби, або хто здійснює виконання етапу
Витрати
I
Вибір цілей рекламної компанії
1. Аналіз цілей
2. Вибір цільової аудиторії
3. Аналіз можливостей
Відділ маркетингу, або спеціальна група
II
Вивчення ринку та споживачів
1. Визначення параметрів впливу
2. Аналіз охоплення аудиторії
3. Планування ефективності впливу
Відділ маркетингу, або спеціальна група
III
Вибір методів і засобів реклами
1
застосування реклами продукції підприємства в пресі і на телебаченні
1. Розміщення рекламних повідомлень у місцевих газетах
2. Розміщення рекламних повідомлень і роликів на місцевому телебаченні
Місцева преса:
1. Газета «Див ох»
2. Газета «Біробіджа-нская зірка»
Телевізійні програми:
1. Best Vidio
2. Місцевий час
рядок, що біжить,
відеоролики
300 руб. х 2 повідомл. в нед. х 52 тижнів. = 31200 на рік
300 руб. х 2 повідомл. в нед. х 52 тижнів. = 31200 руб.в рік
150 руб. х 365 дн. х 2 рази = 109500 х 2 каналу = 219000 руб. на рік
150 руб. х 365 дн. х 2 рази = 219000 х 2 каналу = 483000 руб. на рік
2
застосування рекламних повідомлень
1. Застосування спеціальної упаковки
1. Упаковка продукції.
30000 руб.
на упаковці продукції підприємства.
2. Розміщення рекламних повідомлень на упаковці продукції
3. Надання покупцям поліетиленових пакетів з символікою та рекламними компаніями ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
2. поліетилено-ші пакетів з символікою та рекламними компаніями «Вікторія»
60000 руб.
(Згідно кошторисів)
3
створення зовнішніх стаціонарних рекламних засобів продукції підприємства
1. Організація застосування стаціонарних рекламних засобів продукції в магазинах
2. Організація застосування стаціонарних рекламних засобів продукції в населених пунктах і на вулицях г.Биробиджана
1. Плакати, стенди в магазинах, вивіски
2. Рекламні стенди і щити на вулицях
180000 руб.
480000 руб.
(Згідно кошторисів)
IV
Оцінка та коректування рекламної компанії
1. Визначення приросту прибутку
2. Аналіз ефективності
3. Зміна заходів
рекламної компанії
Відділ маркетингу, або спеціальна група

Таким чином, загальні витрати на проведення рекламної компанії складуть:
31200 + 31200 + 219000 + 483000 +30000 + 60000 + 180000 + 480000 +
+30000 + 60000 + 30000 + 30000 + 15000 = 1679,4 тисяч рублів, що складає 1,4% від товарообігу 2005 року.
Для зміцнення конкурентної стратегії підприємства необхідно:
- Проводити стимулювання продажів
З метою подальшого нарощування обсягів продажів по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», ми вважаємо за необхідне здійснювати стимулювання продажів за допомогою системи знижок, подарунків і лотерей при реалізації продукції підприємства, дозволить залучити додаткових покупців, що дозволить більш широко представити продукцію підприємства споживачам, сформує ситуацію переваги продукції підприємства у покупців.
Стимулювання продажів повинні включати в себе:
- Надання знижок на продукцію;
- Надання безкоштовної упаковки;
- Надання покупцеві подарунків;
- Надання покупцям можливості оцінити продукцію.
Всі перераховані методи стимулюють покупців зробити покупки, тому розглянемо вплив їх на поведінку покупців у табл. 7.
Таблиця 7 - Вплив на поведінку покупців методів стимулювання в магазинах ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Метод стимулювання
Величина і умова стимулювання
Розмір впливу
надання знижок на продукцію
До 15% від ціни продукції в період свят і відкриття нових магазинів компанії
До 7500-8000 чол. в період надання знижок
надання безкоштовної упаковки
Постійно
300-350 чол. на тиждень
надання покупцю подарунків
Кожному 10000-му покупцеві сувенір, вартістю до 100 рублів або ж до 50% від вартості покупки
До 7500-8000 чол.
надання покупцям можливості спробувати продукцію
Постійно, особливо в період відкриття нових магазинів компанії
400-500 чол. на тиждень
Таким чином, можна сказати про те, що застосування запропонованих і, вже наявні стимули та пропозиції щодо їх розширення в магазинах ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» дозволить залучити додаткових покупців і підвищити ефективність маркетингової діяльності компанії.
Збільшення обсягів продажів від заходів щодо стимулювання продажів повинне складати приблизно 8900 тисяч рублів, приблизно 7,5% від товарообігу 2007 року.
Для зміцнення конкурентної стратегії підприємства необхідно розвивати імідж підприємства.
Розглянемо пропозиції, які дозволили б продовжити надалі, процес формування та розвитку іміджу ВАТ БПТТ фірма «Вікторія». Ці пропозиції повинні розташовуватися в трьох основних напрямках:
- По-перше, пропозиції в сфері поліпшення продукції підприємства для поліпшення сформованого про неї у покупців, партнерів і т.д. сталого сприятливого ставлення і поліпшення за рахунок цього іміджу самого підприємства;
- По-друге, розширення заходів з просування товару, для формування сталого сприятливого ставлення до продукції підприємства і до нього самого, що дозволить поліпшити імідж самого підприємства;
- По-третє, застосування й розширення на підприємстві системи «Паблік релейншнз», застосування підприємством зі свого боку суспільно корисних дій.
Поліпшення продукції підприємства, до цих пропозицій відносяться:
- Розширення товарного асортименту, розробка нових товарів;
- Зміна розфасовки виробленої продукції;
- Зміна упаковки виробленої продукції;
- Зміна каналів розповсюдження продукції, що виробляється.
Сьогодні багато виробників наситили вітчизняні ринки, у тому числі і м. Біробіджана, різноманітним асортиментом продукції, у тому числі й дитячою. Для формування своєї сприятливого іміджу підприємству необхідно подати на ринок товарний асортимент не менш ніж у конкурентів, а в ідеалі і значно ширше, ніж у них, надання споживачам продукції, якої немає у конкурентів.
Представлена ​​на ринок продукція повинна бути упакована в упаковку, зручних для покупця, що не завжди відрізняє продукцію ВАТ БПТТ фірма «Вікторія». Для виправлення даної ситуації необхідно провести опитування і статистичні спостереження з приводу споживання продукції підприємства за обсягом продажів, в магазинах і серед населення.
Зміна асортименту виробленої продукції обумовлено тими ж факторами, що і попередня ситуація і для вирішення цього завдання підприємству необхідно застосовувати ті ж методи.
Споживачеві необхідно зручність для придбання товару підприємства, тому йому необхідно поліпшити канали розповсюдження виробленої продукції. Для виправлення даної ситуації необхідно провести опитування і статистичні спостереження з приводу структури споживання продукції підприємства по регіонах ринків та торгових точках.
Вищенаведений список пропозицій є найбільш повним в цьому напрямку, однак у застосуванні всіх вищеперерахованих пропозицій можуть виникнути певні непереборні перешкоди, такі наприклад, як неможливість зміни каналів товароруху, тому що це залежить не від підприємства, а від торговельних організацій, асортимент і упаковка продукції підприємства так само повністю відповідає висунутим на ринку вимогам. Однак розширення асортименту пов'язане з реальним поліпшенням ситуації, може допомогти підприємству зайняти ще не зайняту нішу товарну, отримати по відношенню до конкурентів значні переваги і сформувати і значно поліпшити свій імідж.
Розширення заходів з просування товару, для формування сталого сприятливого ставлення до продукції підприємства.
Торговельний знак підприємства, рекламний бренд його продукції, дозволяє зробити цю продукцію більш популярною на ринку, виділити її з числа однотипних інших виробів. Товарний або торговий знак являє собою зображення або назву характерні для продукції саме цього підприємства, виходячи з чого, є відмінною рисою цього підприємства. Товарний знак являє собою оригінальну усіма впізнавану «візитну картку» підприємства та його продукції. При цьому створення товарного знака не пов'язано зі значними фінансовими витратами. За його створення можна провести конкурс, про який повідомити в пресі і призначити переможцю приз у розмірі 5000 рублів, що й обмежить витрати по створенню торгового знаку підприємства.
Створення торгового знаку підприємства, його торгової марки дозволить виділити продукцію підприємства із загального числа реалізованих на ринку аналогічних товарів, що сформує ситуацію переваги продукції підприємства у покупців, а отже, і його імідж, підвищить ефективність маркетингової діяльності.
Створення та розвиток рекламного бренду продукції підприємства, дозволить більш широко представити покупцям продукцію підприємства, розширити ступінь ефективності психологічного впливу іміджу продукції та організації, охоплення споживачів, що сформує ситуацію переваги продукції підприємства у покупців.
Застосування і розширення на підприємстві системи «Паблік релейншнз», застосування підприємством зі свого боку суспільно корисних дій. Заходи, пов'язані з системою «Паблік релейншнз», можна розглянути у таблиці 8.
Пропозиції щодо підвищення ефективності маркетингової діяльності ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», в даній сфері можна розділити на два напрями. Перше, застосування підприємством зі свого боку суспільно корисних дій, які формують до підприємства стійке сприятливе ставлення з боку суспільства в цілому і у покупців як його представників, що сприяє формуванню іміджу підприємства. Друге, знайомство широкої громадськості з діяльністю підприємства, через пресу і в ході безпосереднього знайомства з продукцією підприємства і його виробничим процесом. Обидва напрямки впливають на те, що у суспільства в цілому і у споживачів продукції підприємства як його представників формується до підприємства стійке сприятливе ставлення, що формує імідж підприємства і сприяє його розвитку в наступні періоди.
На жаль, дана пропозиція носить загальний, не конкретний характер, тому що ще не відомо, які суспільні заходи будуть проводитися в м. Біробіджані.
Таблиця 8 - Заходи, пов'язані з системою «Паблік релейншнз»
Заходи
Строк здійснення
Витрати
фінансування масових спортивних і видовищних заходів
У періоди проведення масових спортивних і видовищних заходів
500 тис. руб.
фінансування заходів з благоустрою м. Біробіджана та інших населених пунктів ЄАО
Весняно-літній період
300 тис. руб.
фінансування благодійних та соціальних акцій
У періоди проведення благодійних та соціальних акцій
600 тис. руб.
самостійне проведення підприємством, за свій рахунок благодійних та соціальних акцій
Відповідно до плану прийнятим на підприємстві
600 тис. руб.
постійне фінансування соціальних програм
Постійно
710 тис. руб.
публікації в пресі матеріалів та інформації про підприємство, не комерційного, не рекламного, а ознайомчого характеру
Постійно
75 тис. руб.
проведення на підприємстві днів відкритих дверей для знайомства споживачів з діяльністю підприємства
Постійно
25 тис. руб.
проведення підприємством товарних ярмарків і розпродажів виробленої продукції, з метою знайомства споживачів зі своєю продукцією
У періоди проведення обласних та міських ярмарків і розпродажів, у момент відкриття нових магазинів компанії
155 тис. руб.
РАЗОМ
2965 тис. руб.
м. Біробіджані й ЄАО, проте їх можна використовувати як рекомендаційні параметри для маркетингової діяльності.
На жаль дана пропозиція носить загальний, не конкретний характер, тому що ще не відомо, які суспільні заходи будуть проводитися в м. Біробіджані й ЄАО, проте їх можна використовувати як рекомендаційні параметри для маркетингової діяльності.
Основним пропозицією щодо поліпшення іміджу підприємства є покращення на ньому маркетингової діяльності у зв'язку, з чим необхідно вивчити громадську думку щодо цієї діяльності на підприємстві, для чого провести анкетування серед споживачів продукції, як реальних, так і потенційних.
З таблиці 13, ми бачимо, що витрати на проведення заходів «Паблік релейншнз» складуть 2965 тис. руб., Або 2,5% від товарообігу 2005 року.
2.3 Показники ефективності запропонованих стратегічних альтернатив ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»
Визначаємо додатковий товарообіг ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за рахунок впровадження конкурентної стратегії, для чого визначаємо середньоденний товарообіг підприємства за минулий період як відношення виручки від реалізації до кількості днів в періоді.
Тс = 12345800: 365 = 33824,11 рублів
Визначаємо приріст середньоденного товарообігу як:
14938418 - 12345800
П = 12345800 х 100% = 21%
Кількість днів товарообігу визначаємо як величину зворотний відношенню суми виручки від реалізації до середньорічної величини товарних запасів продукції на складі з урахуванням тривалості періоду.
Середньорічна величина товарних запасів продукції на складі:
78172 + 110953
Зт = 2 = 94562,5 рублів.
де 78172 - величина товарних запасів продукції на складі на початок періоду;
110953 - величина товарних запасів продукції на складі на кінець періоду.
Визначаємо коефіцієнт оборотності:
14938418
Тоб = 94562,5 = 157,97 оборотів на рік.
Визначаємо кількість днів товарообігу
365 дн.
Д = 157,97 = 2,31 дня
Тоді додатковий товарообіг ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за рахунок впровадження конкурентної стратегії в аналізований період становитиме
33824,11 х 21% х 2,31 дня
Тд = 100 = 1640,0 тисяч рублів
Про економічну ефективність можна так само судити з того економічного результату, який був досягнутий за допомогою конкурентної стратегії організації. Економічний результат визначається співвідношенням між прибутком від додаткового товарообігу, отриманого за рахунок впровадження маркетингових заходів та витратами, пов'язаними цих проведенням.
Визначаємо економічний ефект від впровадження конкурентної стратегії, для чого визначаємо рівень рентабельності, у% до виручки від реалізації, як відношення величини прибутку до величини виручки від реалізації, або в даному випадку до величини витрат на виробництво:
R = 122804 / 658955 = 18,63%
Витрати на формування іміджу організації Uр, по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період склали 1428 рублів, а додаткові витрати по збільшенню товарообігу Uд по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період склали 1264 рублів. Тоді економічний ефект від конкурентної стратегії організації по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період складе:
16408,08 х 18,63%
Е = 100 - (1428 +1264) = 365, 0 тисяч рублів
Проте отриманих даних ще недостатньо для зіставлення економічної ефективності витрат на впровадження маркетингових заходів. Більш точно ефективність витрат на впровадження маркетингових заходів характеризує їх рентабельність.
Рентабельність впровадження конкурентної стратегії організації по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період складе:
122804
R = 1428000 х 100% = 8,6%
Для більш точного розрахунку рентабельності конкурентної стратегії організації необхідно брати не всю величину прибутку, а її приріст у порівнянні з минулим періодом, коли імідж організації ще не був сформований, тоді рівень рентабельності впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період складе :
122804 - 7691
R = 1428000 х 100% = 8,5%.
Ефективність психологічного впливу впровадження конкурентної стратегії характеризується числом охоплення споживачів. Ефективність психологічного впливу впровадження конкурентної стратегії, можна визначити шляхом спостереження, експерименту та опитувань. На ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» для визначення ефективності психологічного впливу впровадження конкурентної стратегії, використовуються методи статистичного спостереження та опитувань.
Населення м. Біробіджана становить, на період проведення даного аналізу, приблизно 84 000 чоловік, з них у минулому періоді споживачами продукції ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», у минулому періоді до того, як була впроваджена конкурентна стратегія цієї організації стали 12% з них, а в аналізованому періоді, коли були впроваджена конкурентна стратегія стали 14% від чисельності всього населення м. Біробіджана. Тоді для розрахунку ефективності психологічного впливу впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період, необхідно розрахувати кількість споживачів у період, до і після того, коли був сформований імідж організації Пр і П.
Пр = 84 000 х 12% / 100% = 10080 чол.
П = 84 000 х 14% / 100% = 14760 чол.
Тоді ефективність психологічного впливу впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період складе:
14760 - 10080
Пе = 84 000 х 100% = 5,57%
Таким чином, ефективність психологічного впливу на потенційних споживачів по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період значно підвищилася на 5,57% від населення м. Біробіджана і ЄАО.

Висновок
При написанні даної роботи були приведені:
-Загальна характеристика, та техніко-економічні показники діяльності ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», в тому числі її завдання і характеристики, вплив продуктивності праці на ефективності діяльності компанії;
-Організаційно-управлінська структура ВАТ БПТТ фірма «Вікторія»;
-Конкурентні переваги ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», що забезпечуються персоналом, структура персоналу компанії, проведений аналіз текучості і змінності персоналу, впливу ступеня професійної підготовки персоналу на ефективність діяльності компанії;
-Проведено аналіз конкурентних позицій ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за методикою М. Портера, в ході якого були проведені: аналіз постачальників, аналіз споживачів, конкурентний аналіз по підприємствах на території ЄАО;
-Проведено експертний аналіз позицій ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за методикою «SWOT - аналізу», де були розглянуті слабкі і сильні сторони ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», його небезпеки і можливості;
-Проведена оцінка фінансових показників ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
У роботі були представлені заходи з розвитку конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», являють собою розробку стратегії розвитку на основі аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. У ході вирішення цих завдань були розглянуті:
-Можливості вивчення потреб ринку, його сегментації, оцінка ефективності методів їх проведення;
-Можливості застосування реклами, розгляд етапів розробки рекламної компанії;
- Можливості стимулювання продажів;
- Можливості створення іміджу підприємства;
- Дано оцінки ефективності конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія».
Впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» дозволить збільшити число охоплення споживачів продукції даного підприємства на 5,57% від загального числа потенційних споживачів товару підприємства, тобто населення м. Біробіджана, в порівнянні з попереднім періодом, коли маркетингових заходів щодо торговельної компанії «Вікторія» ще не впроваджувалися.
Впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» має позитивний вплив, тому що товарообіг конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» за період, коли була запроваджена конкурентна стратегія, збільшиться на 1640 тисяч рублів, в порівнянні з попереднім періодом. За цей же період економічний ефект від впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія» складе 365,0 тисяч рублів, що є досить значущим результатом для провінційного підприємства маленького масштабу, яким є ВАТ БПТТ фірма «Вікторія». Рентабельність впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», в період їх впровадження, складе 8,6% від рівня витрат на їх впровадження. При цьому рівень рентабельності впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», за аналізований період, в порівнянні з попереднім періодом, збільшиться на 8,5% від рівня витрат на їх впровадження. Таким чином, впровадження конкурентної стратегії по ВАТ БПТТ фірма «Вікторія», дозволить досить відчутно збільшити ефективність діяльності підприємства в аналізований період, що говорить про те, що підприємству необхідно і надалі продовжувати діяльність щодо впровадження маркетингових заходів.

Список літератури
1. Анбердін Р.З., Кибанов А.Я. Удосконалення структури, функцій і економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при різних формах власності. Уч.пос .- М: ГАУ, 2003.-513с.
2. Акофф Р. Планування майбутнього корпорації - М.: Прогрес, 2001.-216с.
3. Алексєєв А.В., Пигалов В.І. Ділове адміністрування на практиці. - М.: Технологічна школа бізнесу, 2002.-197с.
4. Алексєєв О.М. Себе подолати. - М: Наука, 2001.-175с.
5. Андрєєв Г.М. Соціальна психологія. - Навчальний посібник - М. Вид-во МДУ, 2001.-382с.
6. Анненянскій О.М. Людина і бізнес. - М: Барс, 2000.-367с.
7. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. М.: Фінанси і статистика, 2000.
8. Бушмарин І.В. Сучасні вимоги до праці та використання трудових ресурсів. - М.: ЮНИТИ, 2000.-351с.
9. Вейл П. Мистецтво менеджменту. - М.: Новини, 2003.-208с.
10. Веснін В.Р. Менеджмент для всіх. - М.: Юрист, 2002.-235с.
11. Волгін А.П., Матирко В.М. Управління персоналом в умовах ринкової економіки. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 416с.
12. Ворожейкін Н.Є. Історія праці та підприємництво. - М.: ГАУ, 2000. - 521с.
13. Гаузнер М. Іванов С. Інновації в управлінні. -М.: Справа, 2002. - 323с.
14. Горєлов М. А. Менеджмент. - М.: Вища школа. - М.: Вища школа, 2000. - 362с.
15. Грачов М.В. Основи менеджменту. - М.: ЮНИТИ, 2003. - 247с.
16. Грачов М.В. Управлінські рішення. - М. Наука, 2002. - 285с.
17. Герчикова В.П. Менеджмент - М.: Наука, 2001. - 352с.
18. Громова О.Н. Організація та прийняття управлінських рішень. - М.: ГАУ, 2004. - 198с.
19. Демченко О.О. Управління організацією - М.: МЕГУ, 2003. - 357с.
20. Дикарєва А.А. Менеджмент в торгівлі: М.: Вища школа, 2002. - 401с.
21. Драккер П.Ф. Менеджмент торгового підприємства. М.: Справа, 2000. - 382с.
22. Жізнін С. Як стати бізнесменом. - Мінськ: Підприємець, 2002.
23. Задоркін В.І. Організація процесу управління. - М.: МЕГУ, 2001. - 294с.
24. Зайцев Г.Г. Управління на підприємствах торгівлі .- СПб, 2004. - 228с.
25. Іванівська Л.В. Менеджмент. - М.: ГАУ, 2000. - 299с.
26. Іванівська Л.В. Аналіз і проектування процесу управління. - М: ГАУ, 2002. - 321с.
27. Іванцев М.М. Менеджмент. - М. Дека, 2001. - 287с.
28. Іващенко М.М. Менеджмент - М.: Инфра-М, 2002. - 158с.
29. Ірхін Ю.Я. Процес прийняття рішень в торговельній фірмі. - М: Думка, 2000. - 254с.
30. Янковецкая І.Я. Менеджмент тоговлі. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 244с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Менеджмент і трудові відносини | Курсова
227.8кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка конкурентної стратегії для ВАТ БПТТ фірми Вікторія
Концепція формування конкурентної стратегії на прикладі фірми Nokia
Дебют формування конкурентної стратегії фірми можливості контрактного підходу
Формування конкурентної стратегії підприємства на прикладі ВАТ Автрамат
Ланцюжок цінності фірми і її елементи як джерела конкурентної переваги. Детермінанти конкурентної
Розробка місії цілі стратегії фірми Дельта 2
Розробка місії цілі стратегії фірми Дельта
Розробка стратегії мерчендайзингових діяльності для супермаркета для всієї родини г Біробіджана
Розробка маркетингової стратегії фірми на прикладі кондитерської фабрики Череповця Російський Бісквіт
© Усі права захищені
написати до нас