Розробка багатокористувацької інформаційної системи для автоматизації роботи книжкового інтернет-магазину

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

Тема: «Розробка багатокористувацької інформаційної системи для автоматизації роботи книжкового інтернет-магазину»

Введення

Кожен рік у сфері автоматизації окремих галузей діяльності людини відбуваються значні зміни, які в свою чергу ведуть до змін у свідомості людей. Відчувши, що використання автоматизованих засобів у багато разів полегшує роботу і при цьому тільки покращує її якість, досить важко відмовитися від придбання і впровадження комп'ютера.

Системи автоматизації торговельної діяльності в останні роки він повільно, але вірно займають своє місце і в цій сфері діяльності людей. Автоматизація обліку наявних та відпущених товарів, розрахунків і створення звітів у багато разів підвищують ефективність і якість роботи, значно полегшують працю працівників.

З поширенням мережі Інтернет виникли «електронні магазини» торгують самими різними товарами. У порівнянні зі звичайними магазинами вони мають безліч переваг, які сприяють зростанню доходів у цій сфері торгівлі.

Метою даного курсового проекту є реалізація інформаційної системи «Книжковий Інтернет-магазин» в архітектурі «клієнт-сервер». Дана програма володіє всіма необхідними компонентами для виконання будь-яких завдань пов'язаних з пошуком і обробкою інформації, зручним графічним інтерфейсом, засобами для форматованого виведення інформації на друк.

  1. Постановка завдання

1.1 Аналіз предметної області

Модельована інформаційна система покликана спростити роботу ведення книжкового інтернет-магазину.

У завдання адміністратора магазину входить надання клієнтам магазину інформації про пропоновані книгах, прийом замовлень клієнтів, розрахунки з постачальниками книг.

Обгрунтування актуальності розв'язуваної задачі

Як вже зазначалося у вступі, сьогодні в торговельній діяльності широко застосовуються різні засоби автоматизації - від звичайних баз даних до радіо-ідентифікаційних міток. Хоча в нашій країні подібна практика поки що не дуже поширена, але певний прогрес все ж помітний - деякі фірми займаються розробкою програмного забезпечення створюють і продукти для автоматизації процесів у сфері торгівлі, які знаходять визнання не тільки в нашій країні, але і за її межами.

Використання Інтернету в торговельній діяльності також досить перспективний напрямок, тому що дозволяє за рахунок економії коштів (немає необхідності в торгових приміщеннях, кількість персоналу мінімально необхідне і т.д.) істотно підвищити рівень доходів. До того ж подібний вид торгівлі дуже зручний і для покупців, хоча реалізація окремих товарів утруднена, наприклад, парфумерії.

Індивідуальне завдання

Завданням розв'язуваної в даній курсовій роботі є розробка багатокористувацької інформаційної системи для автоматизації роботи книжкового інтернет-магазину.

У розробляється інформаційній системі повинні бути реалізовані функції необхідні для забезпечення роботи інтернет-магазину.

2. Проектування логічної моделі системи

2.1 Функціональна модель

Для проведення аналізу та функціонального проектування інформаційної системи використовується CASE - засіб Bpwin. Bpwin підтримує три методології: IDEF 0, DFD та IDEF 3, дозволяють аналізувати організаційну систему.

Інформаційна система функціонує наступним чином.

Всі дані зберігаються на зовнішньому носії (диску). При необхідності роботи з даними, користувач запускає програму, адаптовану програмістом для введення і обробки даних в конкретній предметній області. Ця програма надає користувачеві інтерфейс для роботи з БД і можливості маніпулювання даними.

Оператор може здійснювати введення і коригування даних у відносинах допомогою основної та підлеглих форм, таблиць. При закритті таблиці або запиту, результати зберігаються на диск. Обробка даних здійснюється:

  • у формах - для виведення наочної інформації для користувача; після закриття форми результати перетворення не зберігаються;

  • у запитах - за даними користувача відбирається і перетвориться в потрібний вид цікавить його інформація, виводиться в табличному вигляді на екран; після закриття запиту його результати звичайно не зберігаються, за винятком запитів на оновлення.

Висновок даних на екран здійснюється за допомогою виклику відповідних таблиць, запитів, форм, звітів або сторінок доступу. Таблиці відповідають фізичним даним, які зберігаються на диску. Результати запитів також можна зберігати в окремих таблицях. Результати звітів виводять на принтер.

2.1.1 Контекстна діаграма і деталізація процесів

Перша діаграма в ієрархії діаграм IDEF 0 зображує функціонування в цілому. Такі діаграми називаються контекстними. У контекст входить опис мети моделювання, області (опису того, що буде розглядатися як компонент системи, а що як зовнішній вплив) і точки зору (позиції, з якою будуватиметься модель).

Після того як контекст описаний, проводиться побудова наступних діаграм в ієрархії. Кожна наступна діаграма є більш докладним описом (декомпозицією) однієї з робіт на вищестоящої діаграмі.

Контекстна діаграма являє собою схему управління інтренет-магазином. Керуючим впливом є нормативні акти та накази; вхідні дані - дані для запитів і звітів, вони вводяться користувачем. Результатом функціонування є різні звіти.

2.1.2 Миниспецификация процесів

При додаванні нового замовлення запитом на оновлення збільшується збільшується кредиторська заборгованість магазину перед постачальником. На підставі даних про замовлення за поточний місяць і даних про кредиторську заборгованості формується звіт про грошовому обороті та заборгованості магазину магазину в розрізі постачальників.

На підставі даних про замовлення за допомогою запиту на вибірку формується звіт представляє собою рейтинг продажу книг, в якому вказується найменування книги і кількість реалізованих книг. Даний звіт дозволяє визначити книги, запас яких необхідно мати для більш швидкого виконання замовлень.

На підставі даних про замовлення також формується звіт з продажів в розрізі представлених розділів. До звіту, за допомогою запиту, вибираються даних про реалізовані книгах із зазначенням приналежності до конкретного розділу, а в звіті відображається перелік розділів із зазначенням кількості проданих книг і суми реалізації. Даний звіт дозволяє визначити найбільш затребуваний розділ, щоб у майбутньому приділити йому більше уваги.

2.2. Інформаційна модель

2.2.1 Ідентифікація сутностей і зв'язків. Вихідна ER-діаграма

Для відображення інформаційної моделі даного процесу були використані наступні сутності:

Каталог книг

Розділи

Види доставки

Постачальники

Замовлення

Для однозначного визначення записів у кожному з відносин виділено первинний ключ (простий або складений).

Зовнішні ключі для відносин БД:

щодо Замовлення - це ключ Код_кнігі;

щодо Розділи - Названіе_Раздела.

На логічному рівні проектування в моделюється базі даних присутні зв'язку типу один до багатьох.

2.2.2 Уточнення типів даних для атрибутів. Реалізація посилальної цілісності

У таблиці 1 наведені дані про всі атрибути відносин та їх типах.

Таблиця 1 - Відомості про атрибути відносин

КаталогКніг

Ім'я атрибута

Тип (розмір)

Обов'язкове поле

Код

Лічильник

та

Назва

Текстовий (80)

та

Автор

Текстовий (50)

та

Розділ

Текстовий (15)

та

ГодІзаданія

Числовий

немає

Обсяг

Числовий

немає

Обкладинка

Текстовий (10)

немає

Видавництво

Текстовий (10)

немає

Ціна

Грошовий

та

Анотація

Поле МЕМО

немає

Постачальник

Текстовий

та

Обкладинка

Гіперпосилання

немає

Постачальники

КодПоставщіка

Лічильник

та

Назва

Текстовий (50)

та

Ім'я атрибута

Тип (розмір)

Обов'язкове поле

РасчетнийСчет

Текстовий (13)

та

ЗадолженностьМагазіна

Грошовий

та

Розділи

КодРаздела

Лічильник

та

НазваніеРаздела

Текстовий (10)

та

ВідиДоставкі

КодТіпаДоставкі

Лічильник

та

ВідДоставкі

Текстовий (30)

та

СуммаДопСбора

Грошовий

та

Продажі

НомерРеалізаціі

Лічильник

та

КодКнігі

Числовий

та

ПІБ

Текстовий (60)

та

Адреса

Текстовий (60)

та

ВідДоставкі

Текстовий (30)

та

Вартість

Грошовий

та

Місяць

Числовий

та

Рік

Числовий

та

3. Реалізація системи

3.1 Опис працездатного програмного забезпечення

Моделируемое програмне забезпечення передбачає роботу з двома клієнтами - клієнтом та адміністратором, які користуються одними даними, але виконують різні види робіт з цими даними. Тому для адміністратора було створено програму, а для клієнта сторінка доступу.

Робота з базою даних починається з автоматичного відкриття головної кнопкової форми «Книжковий інтернет-магазин». На формі знаходяться такі управляючі елементи - кнопки та їх підписи, розділені на три групи «Каталог книг», «Замовлення» та «Постачальники». При натисненні на кнопку з допомогою миші розкривається форма або виконується певний запит. Для полегшення роботи кожна кнопка забезпечена спливаючій підказкою. Для виходу з бази даних передбачена кнопка "Вихід".

Головна кнопкова форма клієнтського додатка «iShop» представлена ​​на наступному малюнку 1.

Малюнок 1 - Головна форма клієнтського додатка «iShop»

У розділі «Каталог книг» для введення інформації служать кнопки «Редагування» та «Розділи», які відкривають форми «Каталог книг» і «Тематичні розділи», відповідно. Для введення даних про нові замовлення служить кнопка «Нове замовлення», розміщена в розділі «Замовлення», ця форма представлена ​​на малюнку 2.

Малюнок 2 - Форма «Продажі»

Для введення даних про книжки використовується форма «КаталогКніг», яка представлена ​​на рисунку 3.

Рисунок 3 - Форма «Каталог книг»

Для клієнтів була створена сторінка доступу до даних. За допомогою цієї сторінки клієнти можуть переглядати каталог доступних книг, відсортований по розділах. Для оформлення замовлення клієнтові необхідно натиснути на кнопку «Оформити замовлення» і в формі, що з'явилася ввести необхідні дані, які потім будуть відправлені на адресу електронної пошти магазину і оброблені оператором.

3.2 SQL-визначення запитів

На базі описаних вище таблиць для обробки даних і для знаходження деякою інформацією були збудовані такі запити.

Для розрахунку суми замовлення був побудований запит на оновлення, який на мові SQL має наступний вигляд:

UPDATE КаталогКніг

INNER JOIN (ВідиДоставкі INNER JOIN Продажі ON ВідиДоставкі.ВідДоставкі = Продажі.ВідДоставкі) ON КаталогКніг.Код = Продажі.КодКнігі SET Продажі.Стоімость = [Ціна] * 1.2 + [СуммаДопСбора]

WHERE ((([Продажі]! [Вартість]) = 0));

Для розрахунку зрослої заборгованості перед постачальником замовленої книги був побудований запит на оновлення, який на мові SQL має наступний вигляд:

UPDATE Постачальники

INNER JOIN (КаталогКніг INNER JOIN Продажі ON КаталогКніг.Код = Продажі.КодКнігі) ON Поставщікі.Названіе = КаталогКніг.Поставщік SET Поставщики.ЗадолженностьМагазина = Постачальники! ЗадолженностьМагазіна + [Ціна]

WHERE (((Продажі.Стоімость) = 0));

Для визначення найбільш купуються в поточному місяці книг був побудований запит, який на мові SQL має наступний вигляд:

SELECT DISTINCTROW Продажі.КодКнігі, КаталогКніг.Названіе, Count (*) AS [Кількість реалізацій]

FROM КаталогКніг INNER JOIN Продажі ON КаталогКніг.Код = Продажі.КодКнігі

WHERE (([Продажі]! [Рік] = Year (Now ())))

GROUP BY Продажі.КодКнігі, КаталогКніг.Названіе, КаталогКніг.Код, Продажі.Месяц

HAVING (([Продажі]! [Місяць] = Month (Now ())));

Для визначення обороту з постачальниками та суми заборгованості перед ними був побудований запит наступного виду:

SELECT DISTINCTROW [Оборот з постачальниками]. Назва, Sum ([Оборот з постачальниками]. [Sum-Ціна]) AS [Sum-Sum-Ціна], Поставщики.ЗадолженностьМагазина

FROM [Оборот з постачальниками] INNER JOIN Постачальники ON [Оборот з постачальниками]. Назва = Поставщікі.Названіе

GROUP BY [Оборот з постачальниками]. Назва, Поставщики.ЗадолженностьМагазина;

Для визначення суми виручки, витрат і прибутку за вибраний місяць був побудований запит з параметрами, який на мові SQL має наступний вигляд:

PARAMETERS [Дата] DateTime;

SELECT DISTINCTROW Продажі.КодКнігі, Sum (Продажі.Стоімость) AS [Sum-Вартість], Sum (КаталогКніг.Цена) AS [Sum-Ціна], [Продажі]! [Вартість] - [КаталогКніг]! [Ціна] AS Прибуток

FROM КаталогКніг INNER JOIN Продажі ON КаталогКніг.Код = Продажі.КодКнігі

WHERE ((([Продажі]! [Місяць]) = Month ([Дата])) AND (([Продажі]! [Рік]) = Year ([Дата])))

GROUP BY Продажі.КодКнігі, [Продажі]! [Вартість] - [КаталогКніг]! [Ціна];

4. Дослідження операційних характеристик ІДС

4.1 Опис бази даних контрольного прикладу

Для проведення випробувань створеної ІДС розроблений контрольний приклад, що дозволяє перевірити працездатність і відмовостійкість останньої.

База даних контрольного прикладу містить у собі наступні дані, що дозволяють протестувати роботу всіх запитів.

4.2 Аналіз результатів тестування ІДС

Набір дій оператора і результати роботи ІДС наведені в таблиці.

Дії оператора

Відповідь ІДС

1

Введення даних про книгу з допомогою форми «КаталогКніг»:

Назва: Використання Microsoft FrontPage 2002. Спеціальне видання

Автор: Д. Джоунз

Розділ: MSO

Видавництво: Вільямс

Рік видання: 2002

Обсяг: 848

Обкладинка: м'який

Розміщення обкладинки: mso \ mso 33_ big. Jpg

Постачальник: «Петро»

Ціна: 22 700 р..

Анотація: Ця книга присвячена вивченню засобів і можливостей програми FrontPage 2002 для розробки Web-сторінок і Web-вузлів в Internet. FrontPage 2002 - це надзвичайно потужний багатофункціональний додаток з дуже простим і зрозумілим інтерфейсом. Книга написана цілим колективом співавторів. Ідея полягала в тому, щоб з кожного питання інформація виходила дійсно від професіонала. За допомогою даної книги ви навчитеся використання коштів FrontPage 2002 для створення і розробки власних Web-сайтів, витрачаючи на це мінімум зусиль, але з максимальною ефективністю; управління, налаштування та підтримки вузлів на Web-серверах для забезпечення їх регулярного оновлення та зручності роботи користувачів; використанню для редагування Web-сторінок інших додатків Microsoft Office XP; створення динамічних ефектів з використанням засобів DHTML і сценаріїв. Книга розрахована на користувачів з різним рівнем підготовки.

Записано.

2

Запит на знаходження всіх реалізованих книг за 04.2004 із зазначенням кількості.

Виведена на екран таблиця, що містить відомості про 4-х найменуваннях реалізованих книг

3

Запит на визначення виручки, витрат і прибутку за 03.2004, з зазначенням загальної кількості реалізованих книг.

Отримано результати: Виручка - 134 288,00 р.;

Витрати - 85 240,00 р.;

Прибуток - 49 048,00 р.;

Кількість реалізованих книг - 5 шт.

4

Додавання нового розділу

Назва: Python

Запис добавлена

5

Видалення розділу С \ С + +

З таблиці Розділи була видалена запис, з таблиці КаталогКніг видалені всі книги відносилося до розділу З \ С + +

6

Запит на визначення обороту з постачальниками за поточний місяць і заборгованості магазину за поставку книг

На екран виведені дані про обсяги поставок книг по кожному з постачальників і заборгованість магазину перед кожним з них

7

Додавання нового замовлення

КодКнігі: 12

ПІБ: Jonh Smith

Адреса: 64412, USA, Colorado, Hapwill, Pushkin St, 12 / 3

Тип доставки: Країни дальнього зарубіжжя


У таблицю «Продажі» додана нова запис, заборгованість перед постачальником «Торвлад» збільшилася на 14 830 р. і досягла 100 240,00 р.

У результаті проведеного тестування розроблена ІДС показала себе як цілком надійна програма, що виконує всі заявлені в описі завдання.

Висновок

Розроблене програмне забезпечення дозволяє спростити роботу по супроводу інтернет-магазину. Дана програма володіє всіма необхідними компонентами для виконання будь-яких завдань пов'язаних з пошуком і обробкою інформації, зручним графічним інтерфейсом, засобами для форматованого виведення інформації на друк

Це програмне забезпечення розроблене в архітектурі «клієнт-сервер" на мові SQL.

Можливо подальше вдосконалення створеного програмного забезпечення.

Список використаних джерел

  1. С. Баркер. «Професійне програмування в середовищі Access 2002» - М.: Видавничий дім «Вільямс», 2002. - 956 с.

  2. Бекаревич Ю.Б., Пушкіна Н.В. Самовчитель Microsoft Access 2002. - СПб.: БХВ-Петербугр, 2002.

  3. Вейскас Дж. «Ефективна робота з Access 2002» - СПб.: Пітер, 2002. - 563 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Програмування, комп'ютери, інформатика і кібернетика | Курсова
55.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Розробка багатокористувацької інформаційної системи з ведення обліку передплатний діяльності
Розробка інформаційної системи для роботи менеджера фірми
Проектування інформаційної системи збору даних землевпорядкування для автоматизації процесу оцінки
Розробка алгоритму роботи і реалізація інтелектуальної інформаційної системи
Аналіз та розробка системи автоматизації документообігу для підприємства ТОВ Елсі-Медіа
Розробка економічної інформаційної системи для компанії з надання високошвидкісного
Розробка інтернет-ресурсу для системи дистанційної освіти за курсом Медична інформатика
Розробка інтернет магазину з продажу програмного забезпечення
Розробка інтернет магазину продажів телекомунікаційного обладнання на прикладі ІП Стрєлкова М
© Усі права захищені
написати до нас