Розрахунок собівартості одиниці виробу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ
Хабаровський державний промислово-економічний технікум
Курсова робота
Спеціальність: 0601 «Економіка і бухгалтерський облік»
Дисципліна: «Економіка організації»
Тема: "Розрахунок собівартості одиниці вироби»
КР.0601.41.08
Виконав: Чешуіна А.Ю.
Перевірив: Є.В. Некрасова
Хабаровськ 2008 р .

Міністерство освіти і науки Російської Федерації
Хабаровський промислово-економічний технікум
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Для курсової роботи з дисципліни «Економіка організації» студенту
заочного відділення 3 курсу спеціальності 0601 «Економіка, бухгалтерський облік і контроль»
Гр. БУХ-41 П. І. Б. Чешуіна А.Ю.
Тема завдання: «Розрахунок собівартості одиниці вироби»
(Варіант № 9)
Курсова робота на вказану тему виконується студентом у такому обсязі:
Введення
1. Зведена технологічна карта
2. Виробничі розрахунки
2.1. Розрахунок кількості обладнання
2.2. Визначення чисельності працівників підприємства
2.3. Розрахунок площ ділянки
2.4. Вибір транспортних засобів
2.5. Розрахунок річного витрати основних матеріалів
2.6. Розрахунок річного витрати води
3. Економічний розділ
3.1. Розрахунок цехової собівартості виготовлення виробу
3.2. Розрахунок загальновиробничих витрат
3.3. Складання калькуляції та розрахунок оптової ціни
4. Техніко-економічні показники ділянки
Висновок
Дата видачі завдання на курсову роботу:
Дата закінчення виконання курсової роботи:
Вихідні дані для виконання курсової роботи:
1) Назва виробу: Стіл викладацький
2) Річна програма випуску виробів: 24000 шт.
3) Собівартість одного 1 м 2 будівлі - 5000 руб.
4) Вартість 1 м 2 ДСП - 210 руб.
5) Вартість 1 м 2 шпону листового - 250 руб.
6) Вартість 1 погонного метра (пм) шпону торцевого - 12 руб.
7) Вартість 1 кг фурнітури - 22 крб.
8) Вартість 1 кг клею - 100 руб.
9) Вартість 1 кВт / год - 2,9 руб.
10) Вартість 1 м 3 води - 100 руб.
11) Оклад молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) - 2000 руб.
12) Оклад спеціаліста - 3000 руб.
13) Годинна тарифна ставка 1 розряду - 12 руб.
Розряди оплати праці
1
2
3
4
5
6
Тарифні коефіцієнти
1,0
1,125
1,225
1,377
1,576
1,865
14) Витрата води на одну людину в зміну - 60 літрів
15) Кількість транспортних засобів - 2 вантажівки
16) Вартість однієї вантажівки 160 000 руб.
17) Кількість МОП - 2 людини
18) Тривалість чергової відпустки - 31 день
19) Кількість вихідних - 104 дні
20) Кількість святкових днів - 11 днів
21) Тривалість однієї зміни - 7 годин
22) Кількість змін - 1 зміна
23) Амортизація транспортних засобів - 15%.
24) Відрахування на соціальні потреби - 26%.

Вид і тривалість технологічних операцій і експлуатоване обладнання
Найменування операції
Тривалість обробки, хв.
Розряд робочого
Марка обладнання
Габарити верстата, м
Потужність, кВт
Вартість верстата, руб.
Розкрій плити для заготівлі
3
6
ЦТМФ-1
1,8 * 0,9
9,6
104000
Розкрій шпону
2
5
НГ-30
1,6 * 1,4
6,6
296300
Поздовжнє ребросклеіваніе
2
5
РС-9
2,4 * 1,5
1,32
41800
Закріплення торців
1
3
ПТШ-1
2,5 * 1,7
2,6
160000
Нанесення клею
2
4
КВ-18
1,5 * 2,4
2,1
70400
Пресування
4
5
ПСГЕ-3
1,4 * 2,2
5,5
91800
Обрізка по периметру
2,5
6
Ц-6
1,6 * 1,4
4
142800
Шліфування
2
4
ШЛПС-10
1,3 * 1,25
8,25
133600
Свердління отворів
3,5
5
СГВП-1А
1,3 * 1,6
4,3
94800
Примітка:
ЦТМФ-1 - верстат для розкрою плитних і листових матеріалів;
НГ-30 - ножиці гільйотинні;
РС-9 - ребросклеівающій верстат;
ПТШ-1 - верстат для проклеювання шпону;
КВ-18 - клеєнаносний верстат;
ПСГЕ-3 - прес гідравлічний;
Ц-6 - круглопильний верстат;
ШЛПС-10 - шліфувальний верстат;
СГВП-1А - верстат свердлильний багатошпіндельний горизонтальний.
Вид і розмір деталі в готовому виробі
Найменування деталі
Кількість деталей у виробі
Розмір деталі, мм
Кришка
1
1700 * 700 * 18
Вертикальна стінка
3
700 * 600 * 18
Передній щит
1
1700 * 600 * 18
Полиця
2
600 * 800 * 18
Фурнітура
0,25 кг
-

ЗМІСТ
Введення 6
1 Зведена технологічна карта 7
2 Виробничі розрахунки 9
2.1 Розрахунок кількості обладнання 9
2.2 Визначення чисельності працівників підприємства 10
2.3 Розрахунок площ ділянки 13
2.4. Вибір транспортних засобів 16
2.5 Розрахунок річного витрати основних матеріалів 16
2.6 Розрахунок річного витрати води 19
3 Економічний розділ 20
3.1 Розрахунок цехової собівартості виготовлення вироби 21
3.2 Розрахунок загальновиробничих витрат 25
3.3. Складання калькуляції та розрахунок оптової ціни 30
4 Техніко-економічні показники ділянки (підприємства) 33
Висновок 37
Список використаних джерел 38

ВСТУП
Економіка - це сукупність виробничих відносин, господарський базис суспільства. У більшості країн представляє собою складний господарський комплекс, що охоплює всі ланки і структури суспільного виробництва, розподілу і обміну продуктів праці на всій території.
При будь-якому способі виробництва економіка представляє систему виробничих відносин. Головне і визначають у ній - відносини власності на засоби виробництва, характер і соціальний спосіб з'єднання безпосереднього виробників із засобами виробництва.
Економіка включає галузі матеріального виробництва - промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, торгівлю та ін і невиробничу сферу - просвітництво, охорону здоров'я, культуру та ін
Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який випускає і (або) реалізує продукцію або надає послуги. В умовах ринкової економіки основною метою підприємства є прибуток, який воно отримує в результаті виробництва та (або) реалізації різних благ і направляє на задоволення інтересів членів трудового колективу і власника майна підприємства.
Метою даної курсової роботи є розрахунок собівартості продукції і визначення прибутку і рентабельності деревообробного підприємства.
Собівартість включає в себе: витрати на матеріали; прямі витрати на робочу силу; змінні витрати: матеріальні витрати, амортизація основних засобів, заробітна плата основного і допоміжного персоналу, накладні витрати, безпосередньо пов'язані з виробництвом і реалізацією.
Розрізняють виробничу та повну собівартості.
1 ЗВЕДЕНА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА
Для виготовлення столу необхідно знати найменування операцій, які потрібно виконувати при виготовленні нашої продукції, тип, модель і габарити обладнання для даних операцій, тривалість технологічних операцій, трудомісткість.
Найменування вироби, вживані матеріали і ціни на них, обладнання приймаємо по спеціальній літературі.
Трудомісткість виготовлення продукції за операціями визначається за формулою
t шт = t i * К / 60 (1.1)
де: t шт - трудомісткість виготовлення продукції за операціями, год.;
t i - тривалість обробки 1 деталі за операціями, хв.;
К - кількість деталей у виробі.
t шт 1 = 3 * 7 / 60 = 0,350 год.
t шт 2 = 2 * 7 / 60 = 0,233 год.
t шт 3 = 2 * 7 / 60 = 0,233 год.
t шт 4 = 1 * 7 / 60 = 0,117 год.
t шт 5 = 2 * 7 / 60 = 0,233 год.
t шт 6 = 4 * 7 / 60 = 0,467 год.
t шт 7 = 2,5 * 7 / 60 = 0,292 год.
t шт 8 = 2 * 7 / 60 = 0,233 год.
t шт 9 = 3,5 * 7 / 60 = 0,408 год.
Всього = 2,567
Річна трудомісткість визначається за формулою
  Т шт = t шт * Nг (1.2)
де: Т шт - річна трудомісткість за операціями, год.;
Nг - річна програма випуску виробів, шт.
Річна трудомісткість за операціями складе
Тшт = 2,567 * 24 000 = 61 608 год.
Результати розрахунків трудомісткості зводимо в таблицю 1.1.
Таблиця 1.1 - Зведена технологічна карта
Найменування операції
Обладнання
Розряд
Тривалість. обр., хв
Трудомісткість, год
Річна трудомісткість, час.
тип, модель
Габарити, М * М
1. Розкрій плити
ЦТМФ-1
1,8 * 0,9
6
3
0,350
8400,0
2. Розкрій шпону
НГ-30
1,6 * 1,4
5
2
0,233
5592,0
3.Продольн реброскл.
РС-9
2,4 * 1,5
5
2
0,233
5592,0
4.Закрепл. Торців
ПТШ-1
2,5 * 1,7
3
1
0,117
2808,0
5.Нанесеніе клею
КВ-18
1,5 * 2,4
4
2
0,233
5592,0
6.Прессованіе
ПСГЕ-3
1,4 * 2,2
5
4
0,467
11208,0
7.Обрезка Перим.
Ц-6
1,6 * 1,4
6
2,5
0,292
7008,0
8.Шліфованіе
ШАПС-10
1,3 * 1,25
4
2
0,233
5592,0
9.Сверленіе отв.
СГВП-1А
1,3 * 1,6
5
3,5
0,408
9792,0
РАЗОМ
*
*
*
*
2,567
61608,0
З таблиці 1 випливає, що витрати часу на виготовлення одно столу складуть 2,5667 години, а трудомісткість річної програми становить 61608 годин.

2 ВИРОБНИЧІ РОЗРАХУНКИ
У цьому розділі визначимо кількість обладнання, необхідного для виробництва продукції, чисельність працівників підприємства (дільниці), виробничі площі.
2.1 Розрахунок кількості обладнання
Потрібне кількість обладнання визначається за формулою
З p = Nг * t шт / F д (2.1)
де: С р - розрахункова кількість обладнання за операціями;
Nг - річна програма випуску виробів, шт.;
t шт - трудомісткість виготовлення продукції, годину (за операціями);
F д - річний дійсний фонд часу роботи устаткування, год.
Річний дійсний фонд часу роботи визначається за формулою
F д = (Д К - Д пр - Д в) * Т см * С (1 - а/100) (2.2)
де: Д К - календарні дні;
Д пр - святкові дні;
Д в - вихідні дні;
Т зм - тривалість робочої зміни, год.
С - кількість змін;
а - відсоток втрат часу роботи обладнання на ремонт (прийняти а = 3%).
Розрахункова кількість обладнання округляється до найближчого цілого числа - прийнятого числа обладнання (С пр).
Коефіцієнт завантаження визначається за формулою
Кз = С p / С пр (2.3)
Середній коефіцієнт завантаження ділянки визначається за формулою
Кз ср = сума Ср / сума Спр (2.4)
де: сума Ср - сума розрахункових робочих місць;
сума Спр - сума прийнятих робочих місць.
Розрахуємо річний дійсний фонд часу роботи обладнання
F д = (365 - 11 - 104) * 7 * 1 (1 - 3 / 100) = 1750 * 1 (1 - 3 / 100) = 1697,5, годину.
Розрахунок устаткування зробимо в таблиці 2.1.
СP 1 = 24000 * 0,350 / 1697,5 = 4,95 = 5 шт.
Таблиця 2.1 - Розрахунок кількості обладнання
№ пп
Найменування устаткування
Трудомісткість, год.
Кількість обладнання
Коефіцієнт завантаження
Розрахункове
Прийняте
1.
ЦТМФ-1
0,350
4,95
5
0,990
2.
НГ-30
0,233
3,29
3
1,098
3.
РС-9
0,233
3,29
3
1,098
4.
ПТШ-1
0,117
1,65
2
0,827
5.
КВ-18
0,233
3,29
3
1,098
6.
ПСГЕ-3
0,467
6,60
7
0,943
7.
Ц-6
0,292
4,13
4
1,032
8.
ШАПС-10
0,233
3,29
3
1,098
9.
СГВП-1А
0,409
5,78
6
0,964
Разом
2,567
36,29
36
1,008
Визначимо середній коефіцієнт завантаження обладнання на даній ділянці
Кз ср = 36,29 / 36 = 1,008

2.2 Визначення чисельності працівників підприємства
Персонал підприємства - основний склад кваліфікованих працівників підприємства.
Зазвичай трудової персонал підрозділяється на виробничий персонал і зайнятий у невиробничих підрозділах.
Основні виробничі робітники підприємства безпосередньо зайняті виготовленням продукції, для випуску і реалізації якої призначено дане підприємство (готової продукції, напівфабрикатів або окремих деталей). Основні робітники складають найважливішу частину промислово-виробничого персоналу підприємств. Чисельність і питома вага основних робітників у промисловості обумовлені розвитком концентрації і спеціалізації виробництва, рівнем механізації та автоматизації виробничих процесів, досконалістю форм організації праці і виробництва.
Чисельність основних робітників, Р осн, визначається по кожній операції окремо за формулою
Р осн = Nг * t шт / F еф * До вн (2.5)
де: F еф - корисний (ефективний) річний фонд часу роботи одного робітника, год;
До вн - коефіцієнт виконання норм виробітку (До вн = 1.1).
Ефективний річний фонд часу роботи одного робітника визначається за формулою
Fеф = [(Дк - ДПР - Дв-Д отп) х Т см], годину (2.6)
де: Д отп - число днів відпустки.
Fеф = [(365 - 11 - 104 - 31) х 7] = 1533 год.
Р осн 1 = (24000 * 0,350) / (1533 * 1,1) = 4,95 = 5 чол.
Р осн 2 = (24000 * 0,233) / (1533 * 1,1) = 3,32 = 3 чол.
Р осн 3 = (24000 * 0,233) / (1533 * 1,1) = 3,32 = 3 чол.
Р осн 4 = (24000 * 0,117) / (1533 * 1,1) = 1,66 = 2 чол.
Р осн 5 = (24000 * 0,233) / (1533 * 1,1) = 3,32 = 3 чол.
Р осн 6 = (24000 * 0,467) / (1533 * 1,1) = 6,65 = 7 чол.
Р осн 7 = (24000 * 0,292) / (1533 * 1,1) = 4,16 = 4 чол.
Р осн 8 = (23000 * 0,233) / (1533 * 1,1) = 3,32 = 3 чол.
Р осн 9 = (24000 * 0,409) / (1533 * 1,1) = 5,82 = 6 чол.
Σ Р осн = 36 чол.
До допоміжних робітників відносяться робочі допоміжних цехів і служб підприємства, а також робітники основних цехів, зайняті допоміжними роботами. Допоміжні робітники - робітники підприємства, які виконують роботи з обслуговування основного виробництва і сприяють його ефективній реалізації.
Чисельність допоміжних робітників, Р доп, визначається, укрупнено від числа основних робітників за формулою
Р доп = Р осн * 15% (2.7)
Р доп 1 = 5 * 15% = 0,75 = 1 чол.
Р доп 2 = 3 * 15% = 0,45 = 1 чол.
Р доп 3 = 3 * 15% = 0,45 = 1 чол.
Р доп 4 = 2 * 15% = 0,3 = 1 чол.
Р доп 5 = 3 * 15% = 0,45 = 1 чол.
Р доп 6 = 7 * 15% = 1,05 = 1 чол.
Р доп 7 = 4 * 15% = 0,6 = 1 чол.
Р доп 8 = 3 * 15% = 0,45 = 1 чол.
Р доп 9 = 6 * 15% = 0,9 = 1 чол.
Σ Р доп = 9 чол.
При визначенні професій і розрядів допоміжних робітників слід прийняти:
Слюсар з ремонту - 5 розряд
Налагоджувальник устаткування - 6 розряд
Транспортний робітник - 4 розряд
Підсобний робітник - 3 розряд
Фахівці на підприємстві - це працівники, які мають вищу або спеціальну середню освіту, а також не мають спеціальної освіти, розумова праця якого відрізняється професійної змістовністю, складністю і інтелектуальністю.
Розрахунок фахівців необхідно вести на основі штатного розкладу. Рекомендується мати ділянки, очолювані майстром з числом робітників не менше 25 осіб. Чисельність фахівців, Р спец, визначається за формулою
Р спец. = (Σ Р осн + Σ Р доп) / 25 (2.8)
Р спец. = (36 + 9) / 25 = 1,8 = 2 фахівці
Молодший обслуговуючий персонал - працівники, які виконують в організації функції по догляду за службовими приміщеннями, обслуговування робітників, інженерно-технічних працівників і службовців.
Чисельність молодшого обслуговуючого персоналу (МОП) приймаємо в кількості 2 людини.
Отримані результати по розрахунку працюють зводимо в таблицю 2.2.

Таблиця 2.2 - Кількість працюючих, чоловік
Категорії працюючих
Всього
Основні робочі
36
Допоміжні робітники
9
Фахівці
2
МОП
2
Всього
= SUM (ABOVE) = SUM (ABOVE) 49
2.3 Розрахунок площ ділянки
Загальна площа ділянки складається з виробничої і допоміжної площі
S oбщ = S пр + S доп (2.9)
де: S заг - загальна площа, кв. м.;
S пр - виробнича площа, кв. м.;
S ВСП - допоміжна площа, кв. м.
Виробнича площа визначається за формулою
S пр = С пр * (S1 + S2), кв.м (2.10)
де: S1 - питома площа на одиницю обладнання, визначається множенням довжини на ширину обладнання, кв. м.;
S2 - питома площа на проходи і проїзди.
Приймається S2 = 6 м 2;
Спр - прийнята кількість обладнання на ділянці.
S пр 1 = 9 * (1,8 * 0,9 + 6) = 68,58 м 2
S пр 2 = 6 * (1,6 * 1,4 + 6) = 49,44 м 2
S пр 3 = 6 * (2,4 * 1,5 + 6) = 57,60 м 2
S пр 4 = 3 * (2,5 * 1,7 + 6) = 30,75 м 2
S пр 5 = 6 * (1,5 * 2,4 + 6) = 57,60 м 2
S пр 6 = 12 * (1,4 * 2,2 + 6) = 108,96 м 2
S пр 7 = 8 * (1,6 * 1,4 + 6) = 65,92 м 2
S пр 8 = 6 * (1,3 * 1,25 + 6) = 45,75 м 2
S пр 9 = 11 * (1,3 * 1,6 + 6) = 88,88 м 2
Σ S пр = 849,255 м 2
Допоміжна площа визначається за формулою
S доп = S скл + S ІРК + S контр + S побут, м 2 (2.11)
де: S скл - площа складських приміщень.
Приймаються S скл = 15% від S пр.;
S ІРК - площа під інструментально роздавальну комору. Приймаються S ІРК = 0,35 кв. м. на одиницю устаткування;
S контр - площа контрольного пункту, S контр = 6 кв. м. на 1 контролера-фахівця;
S побут - площа побутових приміщень, кв. м. S побут = 1,2 кв. м. на 1 працюючого в першій зміні.
S СКЛ = 308,795 * 0,15 = 46,319 м 2
S ІРК = 0,35 * 36 = 12,6 м 2
S контр = 6 * 2 = 12 м 2
S побут = 45 * 1,2 = 54 м 2
S доп = 46,319 + 12,6 + 12 + 54 = 124,919 м 2
Отримані розрахунки площ деревообробного ділянки зводимо в таблицю 2.3.

Таблиця 2.3 - Розрахунок площ ділянки
№ п / п
Найменування операції
Виробнича площа, м 2
S пр
S доп
Всього
1.
Розкрій плити для заготівлі
38,1
14,798
52,898
2.
Розкрій шпону
24,72
12,091
36,811
3.
Поздовжнє ребросклеіваніе
28,80
12,703
41,503
4.
Закріплення торців
20,5
11,108
31,608
5.
Нанесення клею
28,80
12,703
41,503
6.
Пресування
63,56
19,317
82,877
7.
Обрізка по периметру
32,96
13,677
46,637
8.
Шліфування
22,875
11,815
34,690
9.
Свердління отворів
48,48
16,705
65,185
Разом
308,795
124,919
433,714
S oбщ = 308,795 + 124,919 = 433,714 м 2
Вартість будівлі ділянки визначається за формулою
Cзд = Sобщ * Цзд (2.12)
де: Сзд - вартість 1 кв. м. будівлі;
Цзд - ціна за 1 кв. м. будівлі приймаємо в розмірі 5000 руб.
Сзд = 433,714 * 5 000 = 2 168 570 руб.
2.4 Вибір транспортних засобів
Для забезпечення ритму роботи ділянки необхідно мати транспортні засоби, на вибір яких великий вплив має характер технологічного процесу виготовлення продукції, габарити і її вагу.
Розрахуємо вартість двох вантажівок марки «ЗІЛ»
Стр.ср. = Цтр.ср. * Nтр.ср. (2.13)
де: Стор. СР - Вартість транспортних засобів, руб.;
Цтр.ср. - Ціна за один транспортний засіб, руб.
Nр.ср - кількість транспортних засобів.
Стр.ср. = 160 000 * 2 = 320 000 крб.
2.5 Розрахунок річного витрати основних матеріалів
Розрахунок річного витрати основних матеріалів зробимо в таблиці 2.4. Річні витрати основних матеріалів визначається за формулою
Мо = М чистий + Мотх (2.14)
де: Мо - річна витрата основних матеріалів;
М чистий - чистий витрата матеріалів;
М відхо - маса реалізованих відходів.
Маса реалізованих відходів визначається за формулою
М відхо = М чистий * N відхо (2.15)
де: N відхо - норма реалізованих відходів. Приймаються в розмірі 3%.
Чистий витрата матеріалів визначається за формулою
М чистий = Nр * К * Nг (2.16)
де: Np - норма витрати матеріалу на одну складальну одиницю;
К - кількість деталей у виробі.
Норма витрат матеріалу на одну складальну одиницю визначається для різних видів матеріалів по-різному. Норма витрати ДСП визначається за формулою
Np.дсп = Д * Ш (2.17)
де: Д - довжина деталі, м.
Ш - ширина деталі, м.
Норма витрати шпону листового визначається за формулою
Nр.ш.л. = 2 * Д * Ш (2.18)
де: Nр.ш.л. - Норма витрати шпону листового, кв. м.
Норма витрати шпону торцевого, Nр.ш.т., визначається за формулою
Np.ш.т. = 2 (Д + Ш) (2.19)
Норма витрати клею, Nр.кл., визначається за формулою
Np.кл. = (Nр.ш.л. + Nр.ш.т. * 0.018) * 0.200, кг (2.20)
де: 0.018 - ширина шпону торцевого, м
0.200 - норма витрати клею на 1 кв.м. склеюваної поверхні.
Np.дсп кришка = 1,7 * 0,7 = 1,19 м 2
Np.дсп вертик. стінка = 0,7 * 0,6 = 0,42 м 2
Np.дсп передній щит = 1,7 * 0,6 = 1,02 м 2
Np.дсп полку = 0,6 * 0,8 = 0,48 м 2
Nр.ш.л. кришка = 2 * 1,7 * 0,7 = 2,38 м 2
Nр.ш.л. вертик. стінка = 2 * 0,7 * 0,6 = 0,48 м 2
Nр.ш.л. передній щит = 2 * 1,7 * 0,6 = 2,04 м 2
Nр.ш.л. полку = 2 * 0,6 * 0,8 = 0,96 м 2

Nр.ш.т. кришка = 2 * (1,7 + 0,7) = 4,8 пм
Nр.ш.т. вертик. стінка = 2 * (0,7 + 0,6) = 2,6 пм
Nр.ш.т. передній щит = 2 * (1,7 + 0,6) = 4,6 пм
Nр.ш.т. полку = 2 * (0,6 * 0,8) = 2,8 пм

Таблиця 2.4 - Розрахунок витрат основних матеріалів
Вид матеріалу
Найменування деталі
Од. ізм.
Норма витрати матеріалу
Кількість деталей
Чистий витрата ма-лов
Обсяг реал. відхід., 3%
Річна витрата ма-лов
ДСП
Кришка
м 2
1,19
1
28560,0
856,80
29416,80
Вертикальна стінка
м 2
0,42
3
30240,0
907,20
31147,20
Передній щит
м 2
1,02
1
24480,0
734,40
25214,40
Полиця
м2
0,48
2
23040,0
691,20
23731,20
всього
*
м 2
3,11
7
106320,0
3189,60
109509,60
Шпон
Кришка
м 2
2,38
1
57120,0
1713,60
58833,60
листовий
Вертикальна стінка
м 2
0,84
3
60480,0
1814,40
62294,40
Передній щит
м2
2,04
1
48960,0
1468,80
50428,80
Полиця
м2
0,96
2
46080,0
1382,40
47462,40
всього
*
м2
6,22
7
212640,0
6379,20
219019,20
Шпон
Кришка
пм
4,8
1
115200,0
3456,00
118656,00
торцевої
Вертикальна стінка
пм
2,6
3
187200,0
5616,00
192816,00
Передній щит
пм
4,6
1
110400,0
3312,00
113712,00
Полиця
пм
2,8
2
134400,0
4032,00
138432,00
всього
*
пм
14,8
7
547200,0
16416,00
563616,00
Клей
Кришка
кг
0,493
1
11838,72
355,16
12193,88
Вертикальна стінка
кг
0,177
3
12769,92
383,10
13153,02
Передній щит
кг
0,425
1
10189,44
305,68
10495,12
Полиця
кг
0,202
2
9699,84
291,00
9990,84
всього
*
кг
1,297
7
44497,92
1334,94
45832,86
Фурнітура
*
0,25
*
6000
0,0
6000,0
Nр.кл. кришка = (2,38 + 4,8 * 0,018) * 0,200 = 0,493 кг
Nр.кл. вертик. стінка = (0,84 + 2,6 * 0,018) * 0,200 = 0,177 кг
Nр.кл. передній щит = (2,04 + 4,6 * 0,018) * 0,200 = 0,425 кг
Nр.кл. полку = (0,96 + 2,8 * 0,018) * 0,200 = 0,202 кг

М чистий. Фурне. = 0,25 * 24000 = 6000 кг
2.6 Розрахунок річного витрати води
Розрахунок річного витрати води, Р в., Визначається за формулою
Р в. = Nрв * Робщ * Fс / 1000, куб. м. (2.21)
де: Nр.в. - Норма витрати води на одного працівника за 1 зміну, л.;
Робщ - загальна чисельність працівників, чол.;
Fс - кількість змін роботи 1 працівника за рік.
Fс = (Дк - Дн - Дв - Дотп) * З (2.22)
Fс = (365 - 11 - 104 - 31) * 1 = 219 змін
Р в. = 60 * 49 * 219 / 1000 = 643,86 м 3

3 ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ
У цьому розділі визначається собівартість виготовлення столів, оптова ціна.
Найбільшу питому вагу у всіх витратах підприємства займають витрати на виробництво продукції.
Собівартість - це складова частина суспільно необхідних витрат. Тому вона повинна відображати не індивідуальні, а суспільно визнані нормальні умови виробництва і формуються на цій основі витрати праці на виробництво продукції з заданими споживчими властивостями та у необхідному для суспільства кількості. Індивідуальна собівартість виступає у вигляді вимірювача витрат на виробництво і реалізацію продукції на окремому підприємстві. Зіставлення індивідуальних витрат з ціною показує результати діяльності підприємств.
У залежності від складу включаються в собівартість продукції витрат розрізняють індивідуальну, технологічну, цехову, виробничу і повну собівартість.
- Індивідуальна собівартість - це сума витрат на виготовлення конкретного виробу.
- Технологічна собівартість - сума витрат на здійснення технологічного процесу виготовлення продукції, за винятком витрат на покупні деталі і вузли. Цей показник є основою для визначення завдань по собівартості госпрозрахунковому колективу (дільниці, бригаді).
- Цехова собівартість являє собою суму витрат цеху на виробництво продукції. Вона включає технологічну собівартість, витрати на напівфабрикати і послуги інших підрозділів підприємства, витрати на покупні комплектуючі вироби і напівфабрикати, витрати з управління та обслуговування виробництва в межах цеху (цехові витрати).
- Виробнича собівартість являє собою суму витрат підприємства на виробництво продукції. Вона включає цехову собівартість і загальногосподарські витрати.
- Повна собівартість - це сума витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції. Вона включає виробничу собівартість і витрати на реалізацію продукції (позавиробничі витрати). Повна собівартість обчислюється тільки по товарній продукції.
У залежності від способів розрахунку та сфери застосування розрізняють такі види собівартості: планову (прогнозовану), нормативну і фактичну. Планову собівартість розраховують на основі виробничо-технічних норм витрат. Нормативну собівартість розраховують на базі поточних норм витрат ресурсів. Фактична собівартість визначається на основі даних бухгалтерського обліку про фактичні витрати за відповідний період.
3.1 Розрахунок цехової собівартості виготовлення виробу
Розрахунок виконується по кожній з калькуляційних статей витрат, прямих і непрямих.
У залежності від способів включення в собівартість окремих видів продукції витрати поділяються на прямі і непрямі.
До прямих відносяться витрати, безпосередньо пов'язані з процесом виготовлення конкретного виду продукції. У них входять витрати на основні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати, основна заробітна плата виробничих робітників та ін
Непрямі включають витрати, які неможливо чи недоцільно прямо відносити на собівартість конкретних видів продукції: це загальновиробничі і комерційні витрати.
Витрати на основні та допоміжні матеріали визначаються за формулою
См = Мо * Цм (3.1)
де: См - вартість витрат на основні матеріали, руб.;
Цм - ціна на матеріали за одиницю, крб.
Розрахунок проведемо в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 - Розрахунок витрат на матеріали
Вид матеріалу
Од. вимірювання
Річна витрата матеріалу
Ціна за од., Руб.
Витрати на матеріали, руб.
ДСП
м 2
109509,6
210
22997016
Шпон листовий
м 2
219019,2
250
54754800
Шпон торцевої
м. пог.
563616,0
12
6763392
Клей
кг
45832,9
100
4583286
Фурнітура
кг
6000,0
22
132000
Разом
*
*
*
89230494
Фонд оплати праці основних виробничих робітників складається з основної заробітної плати (ЗПосн), додаткової (ЗПдоп) і відрахувань на соціальні потреби (СС).
Враховуючи, що більшість основних виробничих робітників є відрядниками для основної зарплати слід розраховувати відрядні розцінки по всіх операціях техпроцесу
Рсд = Ст * t шт (3.2)
де: Ст - годинна тарифна ставка, крб.
t шт - норма часу на операцію, год.
Для визначення годинної тарифної ставки беремо тарифні коефіцієнти, розрахунок зробимо в таблиці 3.2.
Ст2 розряд = 1,125 * 12 = 13,5 руб.
Ст3 розряд = 1,225 * 12 = 14,7 руб.
Ст4 розряд = 1,377 * 12 = 16,524 руб.
Ст5 розряд = 1,576 * 12 = 18,912 руб.
Ст6 розряд = 1,865 * 12 = 22,38 руб.
Таблиця 3.2 - Розрахунок годинної тарифної ставки
Розряд оплати праці
1
2
3
4
5
6
Тарифні коефіцієнти
1
1,125
1,225
1,377
1,576
1,865
Годинна тарифна ставка, крб.
12,000
13,500
14,700
16,524
18,912
22,380
Р сд. 1 = 22,38 * 0,35 = 7,833 руб.
Р сд. 2 = 18,912 * 0,2333 = 4,4128 руб.
Р сд. 3 = 18,912 * 0,2333 = 4,4128 руб.
Р сд. 4 = 14,70 * 0,1167 = 1,715 руб.
Р сд. 5 = 16,521 * 0,2333 = 3,8556 руб.
Р сд. 6 = 18,912 * 0,4667 = 8,8256 руб.
Р сд. 7 = 22,38 * 0,2917 = 6,5275 руб.
Р сд. 8 = 16,524 * 0,2333 = 3,8556 руб.
Р сд. 9 = 18,912 * 0,4083 = 7,7224 руб.
Розцінки по всьому техпроцесу зводимо в таблицю 3.3.
Таблиця 3.3 - Розрахунок відрядних розцінок
Найменування операції
Розряд робіт
Година тарифна ставка, крб.
Норма часу на операцію, годину
Розцінка, грн.
1. Розкрій плити
6
22,380
0,3500
7,8330
2. Розкрій шпону
5
18,912
0,2333
4,4128
3.Продольн. ребросклеіваніе
5
18,912
0,2333
4,4128
4.Закрепл. торців
3
14,700
0,1167
1,7150
5.Нанесеніе клею
4
16,524
0,2333
3,8556
6.Прессованіе
5
18,912
0,4667
8,8256
7.Обрезка Перим.
6
22,380
0,2917
6,5275
8.Шліфованіе
4
16,524
0,2333
3,8556
9.Сверленіе отв.
5
18,912
0,4083
7,7224
РАЗОМ
-
-
2,5667
49,1603
Річний фонд оплати праці визначається за формулою
Зсд = сума Рсд * Nг (3.3)
де: Зсд - відрядний заробіток, руб.;
Сума Рсд - сума відрядних розцінок, руб.
Зсд = 49,1603 * 24000 = 1 179 847,2 руб.
Основна заробітна плата включає в себе преміальні доплати за виконання певних показників (за виконання норм виробітку, за якість продукції та ін) Преміальні доплати приймаються 20% від відрядного заробітку і визначається
П = П% * ЗПосн (3.4)
де: П - преміальні доплати;
П% - відсоток премії.
П = 20% * 1 179 847,2 = 235 969,44 руб.
ЗПосн = 1 179 847,2 + 235 969,44 = 1 415 816,64 руб.
Додаткова заробітна плата враховується в розмірі 10% від основної заробітної плати і визначається за формулою
ЗПдоп = ЗПосн *% д.зп (3.5)
де:% д.зп - відсоток додаткової заробітної плати.
ЗПдоп = 1415 816,64 * 10% = 141 581,66 руб.
Відрахування на соціальні потреби становить 26% від суми основної та додаткової заробітної плати.
С.С. = 26% від (ЗПосн + ЗПдоп) (3.6)
С.С. = 26% * 1 557 398,30 = 404 923,56 руб.
Середньомісячна заробітна плата на одного основного виробничого робітника визначається за формулою
ЗП ср.мес = (ЗПосн + ЗПдоп) / (Ропр * 12) (3.7)
де: ЗПср.мес. - Середньомісячна заробітна плата, руб.;
Ропр - основні виробничі робітники, чол.
ЗП ср.мес = 1 557 398,3 / (36 * 12) = 3 605,09 руб.
3.2 Розрахунок загальновиробничих витрат
Цехові загальновиробничі витрати діляться на дві групи:
1. Витрати по експлуатації та утримання обладнання;
2. Загальноцехові витрати.
Кожна з цих груп включає в себе ряд статей витрат. Методика розрахунку кожної з них зводиться до визначення витрат на річну програму випуску виробів.
Вартість силової електроенергії витрачається для приводу електродвигунів, на річну програму визначається за формулою
Сел = Wел * Цел (3.8)
де: Wел - річний витрати на виробництво, кВт год.
Цел - ціна за 1 кВт год силової електроенергії, руб.
Річні витрати електроенергії на виробництво, Wел, визначається за формулою, кВт год.
Wел = N вуст * F Д * До З * К О / П з * М (3.9)
де: N вуст - сумарна настановна потужність електродвигунів, кВт визначається в таблиці 3.4;
F Д - річний дійсний фонд часу роботи одиниці обладнання, год.;
З - коефіцієнт завантаження обладнання;
К О - коефіцієнт одночасної роботи електродвигунів, К о = 0,6;
П з - ККД живильної мережі, приймається Пс = 0,97;
М - ККД електродвигунів, приймається М = 0,85

Wел 1 = 48 * 1697,5 * 0,99 * 0,6 / (0,97 * 0,85) = 58 701,18 кВт
Таблиця 3.4 - Річна витрата електроенергії на виробництво
Найменування устаткування
Кількість обладнання
Потужність, кВт
Річна витрата е / енергії, кВт
На 1 од. обладнання
Всього
ЦТМФ-1
5
9,6
48
58701,18
НГ-30
3
6,6
19,8
26855,79
РС-9
3
1,32
3,96
5371,16
ПТШ-1
2
2,6
5,2
5312,26
КВ-18
3
2,1
6,3
8545,02
ПСГЕ-3
7
5,5
38,5
44847,97
Ц-6
4
4
16
20397,18
ШЛПС-10
3
8,25
24,75
33569,74
СГВП-1А
6
4,3
25,8
30723,25
Разом
36
44,27
188,31
234323,53
Сел. пр. = 234 323,53 * 2,90 = 679 538,25 руб.
Амортизація - це перенесення вартості основних фондів по частинах в тееніі їх терміну служби на вироблену продукцію і подальше використання цієї вартості для відшкодування потрібних основних фондів.
Розмір амортизаційних відрахувань визначається відповідно до норм амортизації у відсотках від балансової вартості обладнання.
Витрати на утримання і ремонт обладнання приймається у відсотках від балансової вартості обладнання 8%.
Дані розрахунки проведемо в таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 - Витрати на утримання і ремонт устаткування ділянки
№ п / п
Найменування устаткування
Ціна за одиницю обладнання
Кількість обладнання
Балансова вартість усього обладнання
Норма амортизації,%
Сума амортизації, грн.
Утримання та ремонт обладн.
1
ЦТМФ-1
104000
5
520000
8,3
43160,0
41600,0
2
НГ-30
296300
3
888900
12,5
111112,5
71112,0
3
РС-9
41800
3
125400
10
12540,0
10032,0
4
ПТШ-1
160000
2
320000
10
32000,0
25600,0
5
КВ-18
70400
3
211200
10
21120,0
16896,0
6
ПСГЕ-3
91800
7
642600
10
64260,0
51408,0
7
Ц-6
142800
4
571200
8,3
47409,6
45696,0
8
ШЛПС-10
133600
3
400800
10
40080,0
32064,0
9
СГВП-1А
94800
6
568800
8,3
47210,4
45504,0
Разом
36
4248900
418892,5
212445,0
Далі розрахуємо суму загальноцехових витрат, які включають в себе: зарплату допоміжних робітників, МОП і фахівців; витрати на освітлювальну електроенергію; амортизацію будівлі цеху; витрати на поточний ремонт і утримання будівлі; інші цехові витрати.
Річний основний фонд заробітної плати допоміжних робітників, ЗПосн вр, визначається за формулою
ЗПосн вр = РВСП * Ст * Fеф * Кпр, руб. (3.11)
де: РВСП - кількість допоміжних робітників з кожної професії однакового розряду, чол.;
Ст - годинна тарифна ставка, крб. за шкалою повременщика.;
Fеф - річний ефективний (корисний) фонд часу роботи одного допоміжного робітника, год.;
Кпр - коефіцієнт, що враховує преміальні доплати. Кпр = 1.15
Річний фонд додаткової заробітної плати і відрахування на соціальні потреби визначається аналогічно методиці розрахунку для основних виробничих робітників.
Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.6.
Таблиця 3.6 - Фонд заробітної плати допоміжних робітників
Професії робітників
Кількість робочих
Розряд
Година. тарифна ставка
Ефект. фонд часу
Річні фонди зарплати, годину
ЗПосн
додатковий
отч. на соц. потреби
всього
Підсобний робітник
1
3
14,700
1533
25915,37
2591,54
7411,79
35918,70
Транспортний робочий
2
4
16,524
1533
58261,97
5826,20
16662,92
80751,09
Налагоджувальник
4
5
18,912
1533
133363,64
13336,36
38142,00
184842,01
Слюсар з ремонту
2
6
22,380
1533
78909,64
7890,96
22568,16
109368,76
Разом:
9
*
*
*
296450,62
29645,06
84784,88
410880,56
Середньомісячна заробітна плата на одного допоміжного робочого визначається за формулою 3.7.
ЗП ср.мес = (296 450,62 + 29 645,06) / (9 * 12) = 3 019,4 руб.
Розрахунок основної та додаткової заробітної плати спеціалістів і МОП проводяться аналогічно попередній статті. Річні фонди основної заробітної плати визначаються за формулою
ЗПосн = Рр * Зокл х 12 (3.12)
де: Рр - число фахівців, МОП по кожній посаді;
Зокл - посадовий оклад, крб.
Результати розрахунку зводимо в таблицю 3.7.

Таблиця 3.7 - Заробітна плата фахівців і МОП
Найменування посади
Кількість осіб.
Місячний оклад, крб.
Річні фонди зарплати, руб.
основна
додаткова
отчисл. на соц. потреби
всього
Фахівці
2
3000
72000
7200
20592
99792
МОП
2
2000
48000
4800
13728
66528
Разом:
4
*
120000
12000
34320
166320
Річна витрата електроенергії на освітлення, Wосв, (кВт год), визначається за формулою
Wосв = Sобщ * n * Тосв * Кдеж / 1000 (3.10)
де: Sобщ - загальна площа ділянки, кв. м.;
n - норма освітленості, приймається n = 25 Вт / кв.м. площі;
Тосв - час горіння електросвітильників на протязі року, Тосв = 1150 годин;
Кдеж - коефіцієнт, що враховує чергове освітлення, приймається Кдеж = 1,05
Wосв = 433,714 * 25 * 1150 * 1,05 / 1000 = 13 092,74 кВт
Витрати на освітлювальну електроенергію визначається за формулою
Еосв = Wосв * Цосв, руб. (3.13)
де: Цосв - вартість 1 кВт год освітлювальної електроенергії, руб.
Wосв - річна витрата електроенергії на освітлення (кВт год).
Еосв = 13 092,74 кВт * 2,9 руб. = 37 968,95 руб.
Витрати на воду визначаються за формулою
Ев = Р в. * Цв, (3.14)
де: Р в. - Річна витрата води, м 3.
Цв - ціна води, руб. / М 3, Ц = 100 руб. / М 3.
Ев = 643,86 * 100 = 64 386 руб.
Амортизація будівлі визначається відповідно до прийнятих норм амортизаційних числень у відсотках від вартості будівлі (1%). Вартість будівлі розрахована за формулою 2.12.
Амортизація будівлі = 2168 570 * 1% = 21 685,7 руб.
Амортизація транспортних засобів = 160000 * 2 * 15% = 48 000 руб.
Величина витрат на поточний ремонт і утримання будівлі, РСЕЗ, приймається в розмірі 1,5% від вартості будівлі.
РСЕЗ = 2168 570 * 1,5% = 32 528,55 руб.
Інші грошові витрати приймаються 5% від суми витрат ОЦР.
Отримані дані зводимо в таблицю 3.8.
Таблиця 3.8 - Розрахунок цехової собівартості
Найменування статті витрат
Сума, руб.
1. Витрати по зарплаті допоміжних робітників
326095,68
2. Витрати по зарплаті фахівців
79200,00
3. Витрати по зарплаті МОП
52800,00
4. Відрахування на соціальні потреби, 26%
119104,88
5. Витрати на освітлювальну електроенергію
37968,95
6. Витрати на воду
64386,00
7. Амортизація будівлі
21685,71
8. Амортизація транспортних засобів
48000,00
9. Витрати на поточний ремонт і утримання будівлі
32528,56
Разом загальновиробничі витрати
781769,78
10. Інші цехові витрати (5%)
39088,49
Разом цехові витрати
820 858,26

3.3 Складання калькуляції та розрахунок оптової ціни
Повна собівартість продукції включає в себе виробничу собівартість і витрати на реалізацію продукції (позавиробничі витрати). Цехова собівартість являє собою суму витрат цеху на виробництво продукції. Виробнича собівартість включає цехову собівартість і загальногосподарські витрати.
Складання калькуляції повної собівартості одного виробу зробимо в таблиці 3.9.
Таблиця 3.9 - Складання калькуляції повної собівартості продукції
Стаття витрат
Сума, руб.
На 1 виріб, руб.
1. Основні матеріали
89230493,76
3717,94
2. Допоміжні матеріали (0.5% від основних)
446152,47
18,59
3. Паливо (0.5% від допоміжних матеріалів)
2230,76
0,09
4. Електроенергія технологічна
679538,25
28,31
5. Основна зарплата ОПР
1415816,64
58,99
6. Додаткова зарплата ОПР
141581,66
5,90
7. Відрахування на соц. потреби
404923,56
16,87
8. Амортизація обладнання
418892,50
17,45
9. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання
339912,00
14,16
Разом загальновиробничі витрати
93079541,60
3878,31
10. Інші загальновиробничі витрати (5% від суми загальнозаводських витрат)
4653977,08
193,92
Разом основні виробничі витрати
97733518,68
4072,23
11. Цехові витрати
820858,26
34,20
Цехова собівартість
98554376,95
4106,43
12. Загальновиробничі витрати (1% від цехової собівартості)
985543,77
41,06
Виробнича собівартість
99539920,72
4147,50
13. Позавиробничі витрати (5% від виробничої собівартості)
4976996,04
207,37
Повна собівартість
104516916,75
4354,87
Ціноутворення включає різні стадії формування цін при просуванні продукції від виробника до кінцевого споживача. На початковому етапі формується оптова ціна виробника.
Оптова ціна на один виріб розраховується за формулою
Цо = ПС + Пн (3.15)
де: Пн - нормативний прибуток, крб.
ПС - повна собівартість, руб.;
Цо - оптова ціна, крб.
Нормативна прибуток розраховується за нормативом рентабельності від повної собівартості
Пн = Рн х ПС/100 (3.16)
де: Рн - норматив рентабельності вироби,%, приймаємо 30%.
Пн = 4 354,87 * 30 / 100 = 1 306,46 руб.
Цо = 4 354,87 + 1 306,46 = 5 661,33 руб.

4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ДІЛЯНКИ (ПІДПРИЄМСТВА)
Основними техніко-економічними показниками ділянки (підприємства) є: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність, продуктивність праці, прибуток і рентабельність.
Фондовіддача - показник випуску продукції, що припадає на 1 крб. вартості основних фондів.
Визначається за формулою
Фо = Цо * Nг / Сосн.ф. (4.1)
де: Фо - фондовіддача, грн. / руб.
Сосн.ф. - Вартість основних виробничих фондів, складається з вартості будівлі, обладнання та транспортних засобів, руб.
Фо = 5 661,33 * 24 000 / (2 168 570 + 4 248 900 + 320 000) =
= 135 871 920 / 6 737 470 = 20,2 руб. / руб.
Показник фондовіддачі більше одиниці, що означає високу віддачу від використання кожної гривні, витраченої на основні виробничі фонди.
Фондомісткість - це зворотний показник фондовіддачі. Визначається за формулою
Фе = Сосн.ф. / Цо * Nг (4.2)
Фе = 6 737 470 / 135 871 920 = 0,05 грн. / руб.
Фондоозброєність. Фондоозброєність показує вартість основних виробничих фондів, що припадають на одного працівника, розраховується за формулою
Фв = Сосн.ф. / Робщ. (4.3)
Фв = 6 737 470 / 49 = 137 499,39 руб. / Чол.
Прибуток - це кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства. Визначається як різниця між виручкою і витратами за формулою
П = (Цо - ПС) * Nг (4.5)
П = 1 306,46 * 24 000 = 31 355 040 руб.
Рентабельність характеризує ефективність роботи підприємства в цілому, окупність витрат. Вона найбільш повно, ніж прибуток відображає кінцеві результати господарювання, тому що її величина показує співвідношення ефекту з наявними або використаними ресурсами. Рентабельність визначається за формулою
R = П / ПС * 100,% (4.6)
R = 31 355 040 / 104 516 916,75 * 100 = 30%
Даний показник свідчить, що кожен вкладений у виробництво рубль приносить 30% прибутку.
Продуктивність праці - показник ефективності використання ресурсів праці (трудового фактора). Продуктивність праці вимірюється: кількістю продукції в натуральному або грошовому вираженні, виробленим одним працівником за певний, фіксований час (година, день, місяць, рік); кількістю часу, що витрачається на виробництво одиниці товарної продукції.
У натуральному вираженні
Пн = Nг: Робщ, шт. / 1 ​​чол. (4.7)
де: Пн - продуктивність праці в натуральному виразі, шт.;
Nг - річна програма випуску виробів, шт.;
Робщ. - Загальна чисельність всіх працюючих на дільниці (підприємстві), чол.
Пн = 24 000 / 49 = 489,8 шт. / Чол.
У грошовому вираженні
Пд = Цо * Nг / Робщ, руб. / 1 чол. (4.8)
де: Пд - продуктивність праці в грошовому вираженні, руб.

Пд = 5 661,33 * 24000 / 49 = 2 772 896,32 руб. / Чол.
В умовно-трудовому вираженні:
ПТу.т. = Сума t шт. * N г * 100% / Р опр * F еф (4.9)
де: сума t шт - сумарна трудомісткість на один виріб, год.;
Р опр - чисельність основних виробничих робітників, чол.;
F еф - ефективний фонд часу роботи одного робітника.
ПТу.т. - Продуктивність праці в умовно-трудовому вираженні.
Пу.т. = 2,5667 * 24 000 * 100 / (36 * 1533) = 111,6%
Цей показник повинен бути не менше 10%. У даному випадку показник вище нормативного на 101,6%, що свідчить про високу ефективність використання трудових ресурсів ділянки.
Отримані показники зведемо в наступну таблицю 4.1.

Таблиця 4.1 - Техніко-економічні показники ділянки (підприємства)
Найменування показника
Освіта
Од. ізм.
Величина
1. Річна програма випуску виробу

Шт
24 000
2. Площа ділянки
Nобщ
кв.м.
433,714
3. Середній коефіцієнт завантаження обладнання
Кз.ср
1,008
4. Кількість працюючих:
а) основні виробничі робітники
б) допоміжні робітники
в) фахівці
г) МОП
Робщ
Ропр
РВР
Рспец
РМОП
чол.
49
36
9
2
2
5. Вартість основних фондів
Сосн.ф
руб.
6737 470
6. Трудомісткість 1 вироби
Річна трудомісткість
t шт
Тшт
год.
2,567
61 608
7. Продуктивність праці
в натуральному виразі
у грошовому вираженні
в умовно-трудовому вираженні
Пн
Пд
Пу.т.
шт. / чол.
руб. / чол.
%
489,8
2 772 896,32
111,6
8. Середньомісячна ЗП одного робітника: а) ОПР
б) допоміжного робітника
ЗП ср.м.
ЗП ср.м.
руб.
руб.
3 605,09
3 019,4
9. Собівартість одного виробу
ПС
руб.
4 354,87
10. Оптова ціна одного виробу
Цо
руб.
5 661,33
11. Прибуток з одного виробу
П
руб.
1 306,46
12. Фондовіддача
Фо
руб. / руб.
20,2
13. Фондомісткість
Фе
руб. / руб.
0,05
14. Фондоозброєність
Фв
руб. / чол.
137 499,39
15. Рентабельність
R
%
30

ВИСНОВОК
У цій роботі зроблено розрахунок повної собівартості випуску деревообробним підприємством столів викладацьких.
В результаті виконання даної роботи була складена зведена технологічна карта; зроблено розрахунок кількості необхідного обладнання; площ ділянки; обрані транспортні засоби, визначена чисельність працівників дільниці за умови роботи виробництва в одну зміну; визначено річна витрата основних і допоміжних матеріалів; розрахований річний витрати на виробництво та освітлення, а так само води. Виконано економічні та техніко-економічні розрахунки.
Всі розраховані показники відповідають нормативам, підприємство є прибутковим, це говорить, що організація використання праці та коштів на даному підприємстві є правильним і економічно ефективним, проте для збільшення прибутку підприємство постійно має стремить знизити витрати виробництва і реалізації продукції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балабанов І.Т. Основи фінансового менеджменту: навч. посібник для вузів / І. Т. Балабанов. - М.: Фінанси і статистика, 2000. - 256 с.
2. Бланк І.А. Управління прибутком / І. А. Бланк. - 2-е вид., Розшити. і доп. - Київ: Ельга: Ніка - Центр, 2003. - 752 с.
3. Волков О.І., Скляренко В.К. Економіка підприємства: курс лекцій / за ред. О. І. Волкова. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 280 с.
4. Ворст І. «Економіка фірм»: Підручник - М.: Вища школа, 2004 р . - 380 с.
5. Грибов В.Д., Грузинів В.П. Економіка підприємства: навчальний посібник. практикум / В. Д. Грибов. - 3-е изд., Перераб. і доп. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 336 с.
6. Єфімова О.В. Фінансовий аналіз / О. В. Єфімова. - М.: Бухгалтерський облік, 2005. - 208 с.
7. Захаров І.В. Аналіз та планування прибутку торговельних підприємств і споживчих товариств / І. В. Захаров. - М.: Юрайт, 2003. - 147 с.
8. Книшова Є.М., Панфілова Є.Є. Економіка організації: підручник / Є. М. Книшова. - М.: фору: ИНФРА-М, 2004. - 336 с.
9. Ковальов А.І., Привалов В.А. Аналіз фінансового стану підприємства / І. А. Ковальов. - М.: Центр економіки і маркетингу, 2000. - 424 с.
10.Современная економіка: лекційний курс. багаторівневе навч. посібник. / Під ред. О. Ю. Мамедова. - Ростов н / Д: вид-во ФЕНІКС, 2002. - 536 с.
11. Стоянов Е.А., Стоянова Е.С. Експертна діагностика і аудит фінансово-господарського становища підприємства / під ред. Є. О. Стоянова. - М.: Перспектива, 2003. - 369 с.
12. Сафронов Н.А. Економіка організації (підприємства): підручник для ссузів / Н. А. Сафронов. - М.: Економіст, 2005. - 251 с.
13. Суша Г.З. Економіка підприємства: навч. посібник / Г. З. Суша. - М.: Нове знання, 2003. - 384 с.
14. Фінанси підприємств: підручник / за ред. М. В. Романовського, О. В. Врублевської, Б. М. Сабантуй. - СПб: Видавничий дім Бізнес-преса, 2000. - 528 с.
15. Економіка підприємства / під ред. В. Я. Горфінкеля. - М.: ЮНИТИ, 2002. - 439 с.
16.Економіка підприємства (фірми) / під ред. А. С. Пеліхіна. - М.: ІКЦ «МарТ», Ростов н / Д, 2004. - 512 с.
17. Юров В.Ф. Прибуток у ринковій економіці: питання теорії і практики / В. Ф. Юров. - М.: Фінанси і статистика, 2003. - 142 с.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Курсова
393.2кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок повної собівартості та ціни виробу 2
Розрахунок повної собівартості і ціни виробу
Ціни і ціноутворення на підприємстві Розрахунок собівартості одиниці продукції і визначення відпускної
Визначення собівартості і ціни виробу
Розрахунок малого виробнцтва виробу
Визначення показників продуктивності праці і собівартості одиниці продукції
Розрахунок собівартості продукції
Розрахунок собівартості каталогу
Розрахунок собівартості продукції 2
© Усі права захищені
написати до нас