Розрахунок складальної розмірної ланцюга

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ

ОРЛОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «ПМіС»

Розрахунково-графічна робота

«Розрахунок складальної розмірної ланцюга»

з дисципліни «Математичні основи нормування точності»

Орел 2008

Завдання

Розрахувати складальну розмірну ланцюг (малюнок 1) методом:

а) повної взаємозамінності;

б) імовірнісним методом.

Таблиця 1 - Вихідні дані для розрахунку розмірної ланцюга

А 1, мм

А 2, мм

А 3, мм

А 4, мм

А 5, мм

А Δ max, мм

А Δ min, мм

ТА 5, мкм

3

61

9

40

8

0,8

0,2

100

Рисунок 1 - Креслення для розрахунку розмірної ланцюга

Зміст

1. Розрахунок розмірного ланцюга методом повної взаємозамінності

2. Розрахунок розмірного ланцюга імовірнісним методом

Висновок з методів розрахунку

Список використаних джерел

1. Розрахунок розмірного ланцюга методом повної взаємозамінності

Визначаємо значення А Δ:

;

;

;

;

.

Визначаємо середнє значення коефіцієнта точності:

, Де ;

, Що відповідає , Для якого .

Приймаються для складових ланок IT 11 і за таблицею допусків розмірів знаходимо значення допусків складових ланок.

Проводимо перевірку здійсненності умови

Призначаємо граничні відхилення (поля допусків на складові ланки ланцюга):

Проводимо перевірку правильності призначених полів допусків:

Визначимо координати середини полів допусків :

Визначимо координату середини поля допуску ув'язувальні ланки:

Знайдемо граничні відхилення ув'язувальні ланки:

Підбираємо найближчим стандартне поле допуску ланки А 2.

Найближчим стандартним полем допуску є .

Проводимо перевірку правильності призначених полів допусків за формулами:

1)

2)

- Умова не дотримується.

На ланка А 1 призначимо відхилення в системі вала:

Проводимо перевірку правильності призначених полів допусків за формулами:

1)

2)

Таблиця 2. Розрахункові дані розмірної ланцюга методом максимуму-мінімуму

Позначення ланки

Номінальний розмір, мм

Квалітет точності

Значення допуску, мкм

Поле допуску

Граничне відхилення

Координата середини поля допуску, мкм






Es, мкм

Ei, мкм


А Δ

1

-

600

-200

-800

-500

A 1

3

11

60

0

-60

-30

A 2

61

11

190

-405

-595

-500

A 3

9

11

90

+45

-45

0

A 4

40

11

160

+160

0

+80

A 5

8

-

100

0

-100

-50

2. Розрахунок розмірного ланцюга імовірнісним методом

Визначаємо значення А Δ:

;

;

;

;

.

Визначаємо середнє значення коефіцієнта точності за формулою

, ;

Враховуємо, що розсіювання підкоряється нормальному закону розподілу і здійснюється різновірогідні вихід відхилень за обидві межі поля допуску, тоді

Призначаємо на ланки А 1, А 3 і А 4 IT 13, а на ланку А 2 IT 12. Знаходимо значення допусків складових ланок.

Проводимо перевірку здійсненності умови

;

Призначаємо граничні відхилення (поля допусків на складові ланки ланцюга):

Визначимо координати середин полів допусків

Проводимо перевірку правильності призначених полів допусків за формулами:

1)

2)

Таблиця 3 - Розрахункові дані розмірної ланцюга імовірнісним методом

Позначення

ланки

Номінальний

розмір, мм

Квалітет

точності

Значення

допуску, мкм

Поле допуску

Граничне відхилення

Координата середини поля допуску, мкм






Es, мкм

Ei, мкм


А Δ

1

-

600

-200

-800

-500

A 1

3

3 січня

140

+70

-70

0

A 2

61

2 Січень

300

0

-300

-150

A 3

9

3 січня

220

+110

-110

0

A 4

40

3 січня

390

+390

0

+195

A 5

8

-

100

0

-100

-50

Висновки

Порівнюючи результати вирішення даної розмірної ланцюга методом максимуму-мінімуму та імовірнісним методом, неважко помітити перевагу останнього. Допуски складових розмірів при вероятностном методі виявилися більше відповідних за методом максимуму-мінімуму при практичній відсутності ризику появи бракованих виробів (Р = 0,27%).

Список використаних джерел

1. Лісовська, З.П. Ланцюги розмірні: Основні поняття. Методи розрахунку лінійних кіл: Навчальний посібник / З.П. Лісовська, О.Н. Анохін. - Орел: ОрелГТУ, 2005. - 148 с.

2. Лісовська, З.П. Нормування точносних параметрів типових з'єднань деталей приладів та машин (у курсовому і дипломному проектуванні): Навчальний посібник / З.П. Лісовська, В.М. Єсіпов. - Орел: ОрелГТУ, 2002. - 122 с.

3. Допуски і посадки: Довідник. У 2-х ч. / В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагінський. - 6-е вид., Перераб. і доп. - Л.: Машинобудування. Ленінгр. отд-ня, 1982. - Ч. 1 543 с, іл.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Завдання
45.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Вибір і розрахунок посадок для гладких з`єднань c розрахунком розмірної ланцюга
Визначення величини допуску на складові ланки розмірної ланцюга
Розрахунок розгалуженої ланцюга синусоїдального струму
Розрахунок електричного ланцюга різними методами
Розрахунок вихідний реакції лінійної ланцюга за допомогою операційного методу і методу прямої згортки
Аналіз ланцюга в тимчасовій області різними методами Аналіз ланцюга
Трифазні ланцюга
Якості лінійного ланцюга
Формування логістичної ланцюга
© Усі права захищені
написати до нас