Розрахунок обсягу виробництва

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розрахунково-графічна робота з дисципліни "Статистика"

Обчислити обсяг виробництва в цілому за 4 роки і в середньому за рік в натуральних одиницях.
Таблиця 1
Обсяг виробництва, тис. т.
(Варіант)
Роки
1
2
3
4
4
16000
18000
22000
25200
Обсяг виробництва в цілому за 4 роки:
Sxi = 16000 +18000 +22000 +25200 = 84200 тис. т.
Обсяг виробництва в цілому за рік:
x = Sxi / n, n = 4
x = 84200 / 4 = 21 050 тис. т.
Обчислити величину середньої собівартості продукції за період.
Таблиця 2
Собівартість одиниці продукції, грн. / Т. (Варіант)
Роки
1
2
3
4
4
1,00
3,30
2,60
2,00
Знаходимо середню арифметичну зважену.
x = Sfi / Sf = (1,00 * 16000 +3,30 * 18000 +2,60 * 22000 +2,00 * 25200) / 84200 = 2,173 руб / т.

Визначити абсолютні прирости, темпи росту і приросту обсягу виробництва - базисні і ланцюгові, середньорічний темп зростання і приросту.
Таблиця 3.
Показники
Роки
1
2
3
4
Обсяг виробництва, тис. т.
16000
18000
22000
25200
Абсолютний приріст тис. т.
Базисний
3000
6000
9200
Ланцюговий
3000
4000
32 00
Темпи зростання обсягу виробництва.
Базисний
1,13
1,38
1,58
Ланцюговий
1,13
1,22
1,15
Темпи приросту обсягу виробництва.
Базисний
0, 19
0,38
0,58
Ланцюговий
0, 19
0,33
0,42
Середньорічний абсолютний приріст обсягу виробництва:
I = SDIц / n, n = 3
I = (3000 +6000 +9200) / 3 = 6066,7 тис. тонн / рік
Середньорічний темп зростання виробництва з абсолютних рівнів:
___ N-1 3
Кр =  Ö (In/I0) = Ö (25200/16000) = 1,58
Середньорічний темп зростання виробництва з ланцюгових темпів зростання:
___ N 3
Кр =  Ö (k1 * k2 * k3) = Ö (1,13 * 1,22 * 1,15) = 1,58
Середньорічний темп приросту:
Kпр = Кр-1, 0, Kпр = 1,58-1,0 = 0,58 т / м.

Визначити ланцюгові і базисні індекси обсягу виробництва, собівартості одиниці продукції, витрат на продукцію - індивідуальні, загальні за 4 роки.
Індивідуальні базисні індекси обсягу виробництва:
iqб = qi / qб
iqб2 / 1 = q2/q1 = 18000/16000 = 1,13 або 113%
iqб3 / 1 = q3/q1 = 22000/16000 = 1,38 або 138%
iqб4 / 1 = q4/q1 = 25200/16000 = 1,58 або 158%
Індивідуальні ланцюгові індекси обсягу виробництва:
iqц = qi/qi-1
iqц2 / 1 = q2/q1 = 18000/16000 = 1,13 або 113%
iqц3 / 2 = q3/q2 = 22000/18000 = 1,22 або 122%
iqц4 / 3 = q4/q3 = 25200/22000 = 1,15 або 115%
Індивідуальні базисні індекси собівартості продукції:
izб = zi / ZБ
izб2 / 1 = z2/z1 = 3,30 / 1,00 = 3,30 або 330%
izб3 / 1 = z3/z1 = 2,60 / 1,00 = 2,60 або 260%
izб4 / 1 = z4/z1 = 2,00 / 1,00 = 2,00 або 200%
Індивідуальні ланцюгові індекси собівартості продукції:
izц = zi/zi-1
izц2 / 1 = z2/z1 = 3,30 / 1,00 = 3,30 або 330%
izц3 / 2 = z3/z2 = 2,60 / 3,30 = 0,79 або 79%
izц4 / 3 = z4/z3 = 2,00 / 2,60 = 0,77 або 77%

Витрати на виробництво:
Роки
qтис / т
zруб / т
z * qтис. руб
1
16000
1,00
16000
2
18000
3,30
59400
3
22000
2,60
57200
4
25200
2,00
50400
Загальні базисні індекси витрат на продукцію:
izqб = (zq) i / (zq) б
izqб2 / 1 = (zq) 2 / (zq) 1 = 59400/16000 = 3,71 або 371%
izqб3 / 1 = (zq) 3 / (zq) 1 = 57200/16000 = 3,58 або 358%
izqб4 / 1 = (zq) 4 / (zq) 1 = 50400/16000 = 3,15 або 315%
Загальні ланцюгові індекси витрат на продукцію:
izqц = (zq) i / (zq) i-1
izqц2 / 1 = (zq) 2 / (zq) 1 = 59400/16000 = 3,71 або 371%
izqц3 / 2 = (zq) 3 / (zq) 2 = 57200/59400 = 0,96 або 96%
izqц4 / 3 = (zq) 4 / (zq) 3 = 50400/57200 = 0,88 або 88%
Загальні ланцюгові індекси обсягу виробництва за 4 роки:
iq2 / 1 = Sq2z1/Sq1z1 = 18000 * 1,00 / 16 000 * 1,00 = 1,13 або 113%
iq3 / 2 = Sq3z2/Sq2z2 = 22000 * 3,30 / 18000 * 3,30 = 1,22 або 122%
iq4 / 3 = Sq4z3/Sq3z3 = 25200 * 2,60 / 22000 * 2,60 = 1,15 або 115%
Загальні базисні індекси обсягу виробництва за 4 роки:
iq2 / 1 = Sq2z1/Sq1z1 = 18000 * 1,00 / 16 000 * 1,00 = 1,13 або 113%
iq3 / 2 = Sq3z1/Sq1z1 = 22000 * 1,00 / 16 000 * 1,00 = 1,38 або 138%
iq4 / 3 = Sq4z1/Sq1z1 = 25200 * 1,00 / 16 000 * 1,00 = 1,58 або 158%
Загальні ланцюгові індекси собівартості одиниці продукції за 4 роки:
iz2 / 1 = Sz2q2/Sz1q2 = 3,30 * 18000 / 1,00 * 18000 = 3,30 або 330%
iz3 / 2 = Sz3q3/Sz2q3 = 2,60 * 22000 / 3,30 * 22000 = 0,79 або 79%
iz4 / 3 = Sz4q4/Sz3q4 = 2,00 * 25200 / 2,60 * 25200 = 0,77 або 77%
Загальні базисні індекси собівартості одиниці продукції за 4 роки:
iz2 / 1 = Sz2q2/Sz1q2 = 3,30 * 18000 / 1,00 * 18000 = 3,30 або 330%
iz3 / 2 = Sz3q3/Sz1q3 = 2,60 * 22000 / 1,00 * 22000 = 2,60 або 260%
iz4 / 3 = Sz4q4/Sz1q4 = 2,00 * 25200 / 1,00 * 25 200 = 2,00 або 200%
Гістограма динаміки обсягу виробництва.
\ S

Графік динаміки обсягу виробництва.
\ S
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Контрольна робота
33.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Розрахунок беззбиткового обсягу виробництва у вартісному виразі Розрахунок податку на прибуток підприємства
Розрахунок оптимального рівня ціни обсягу виробництва та продажу
Фінансовий менеджмент 2 Розрахунок обсягу
Вибір фірмою обсягу виробництва
Розрахунок обсягу апаратури телефонного вузла г Любань
Розрахунок обсягу міжбюджетного трансферту бюджету міста N
Аналіз обсягу виробництва і реалізації продукції
Визначення оптимального обсягу виробництва продукції
Аналіз обсягу виробництва продукції надання послуг
© Усі права захищені
написати до нас