Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення на підприємствах теплоенергетики

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота
Розрахунок норм водоспоживання та водовідведення на підприємствах теплоенергетики

Зміст
Введення
1. Вихідні дані
2. Індивідуальні норми і нормативи водоспоживання та водовідведення основних технологічних систем
2.1 Система охолодження
2.2 Обмивка регенеративних повітропідігрівників (РВП)
2.3 Хімічні очищення внутрішніх поверхонь нагріву обладнання
2.4 Допоміжні та підсобні виробництва
2.5 Господарсько-питні потреби
2.6 водопідготовчої установки
3. Розрахунок індивідуальних норм і нормативів водоспоживання та водовідведення в цілому по ТЕС
3.1 Норма споживання свіжої води
3.2 Норма споживання повторно або послідовно використовуваної води на основні потреби ТЕС
3.3 Норма споживання води допоміжними і підсобними виробництвами
3.4 Норма споживання води на господарсько-питні потреби
3.5 Індивідуальні нормативи втрат
3.6 Норма водовідведення для основних технологічних систем
3.7 Норма водовідведення для допоміжного та підсобного виробництва
3.8 Норма відведення господарсько-побутових стічних вод
3.9 Баланс норм водоспоживання та водовідведення
Висновок

Введення
При розробці на підприємствах теплоенергетики норм і нормативів водоспоживання та водовідведення, а також вирішенні питань, що відносяться безпосередньо до вдосконалення нормування і планування водних ресурсів, рекомендується користуватися термінами та визначеннями, встановленими наступними ГОСТ:
1. ГОСТ 27065-86. Якість вод. Терміни та визначення.
2. ГОСТ 19179-73. Гідрологія суші. Терміни та визначення.
3. ГОСТ 19185-73. Гідротехніка. Основні поняття. Терміни та визначення.
4. ГОСТ 17.1.1.01-77. Охорона природи. Гідросфера. Використання і охорона вод. Основні терміни та визначення.
5. ГОСТ 34-70-656-84. Охорона природи. Гідросфера. Водоспоживання і водовідведення в теплоенергетиці. Основні терміни та визначення.
Нормування водоспоживання та водовідведення - встановлення планової міри споживання води і відведення стічних вод з урахуванням якості споживаної і відводиться вода. Нормування включає розробку і затвердження норм на одиницю запланованої продукції (роботи) у встановленій номенклатурі, а також контроль за їх виконанням.
Норма водоспоживання - встановлена ​​кількість води на умовну одиницю продукції певної якості в певних організаційно-технічних умовах (ГОСТ 17.1.1.01-77).
Норма водовідведення - Встановлена ​​кількість стічних вод на умовну одиницю продукції (ГОСТ 17.1.1.01-77). Норма водовідведення визначається нормою водоспоживання вихідної води, розмірами безповоротних втрат у виробництві та переданої води іншим споживачам.
Нормативи - Поелементні складові норми, що характеризують:
· Розміри безповоротних втрат води, випаровування, винесення в процесі виробництва на відпустку одиниці продукції;
· Кількість води, що передається після використання на електростанції іншим споживачам, на відпустку одиниці продукції.
Балансова норма-водоспоживання та водовідведення є нормою першого рівня прогресивності і визначає максимально допустиме планова кількість споживаної (відводиться) води на відпуск одиниці продукції встановленої якості в конкретних планованих умовах виробництва. Балансові норми призначені:
· Для визначення планової потреби у воді підприємств (об'єднань);
· Встановлення лімітів відпуску води та скидання стічних вод по підприємствам (об'єднанням);
· Розробки водогосподарських балансів;
· Контролю за використанням води та скидання стічних вод на підприємстві (об'єднанні).
Індивідуальні норми водоспоживання та водовідведення визначають кількість споживаної (відводиться) води на відпуск одиниці конкретної продукції за всіма напрямками використання води з урахуванням якості застосовуваної (відводиться) води.
Індивідуальні норми призначені:
· Для визначення планової потреби у воді по ТЕС;
· Встановлення лімітів відпуску води та скидання стічних вод на ТЕС, використання при проектуванні систем водопостачання та каналізації підприємств;
· Контролю за використанням води та скидання стічних вод на ТЕС.
Індивідуальні норми розраховуються для кожного типу турбоагрегату кожної ТЕС за всіма напрямами використання води з урахуванням кліматичного району, системи водопостачання, палива, що спалюється і якості вихідної води.
У цій роботі розраховуються:
Індивідуальні норми і нормативи водоспоживання та водовідведення основних технологічних систем;
Індивідуальні поточні норми і нормативи водоспоживання та водовідведення з урахуванням якості споживаної і відводиться води;

1. Вихідні дані
Основне обладнання
а) Турбіни 4 шт
Тип обладнання згідно з ГОСТ 3619-69
Номінальна витрата пари на турбіну, т / год
Тиск перегрітої пари, перед турбіною, МПа
Температура перегрітої пари перед турбіною, ° С
Витрата пари в виробничий відбір, т / год
Теплофікаційний відбір пари, Гкал / год
До-300-240
890
23,5
565
-
565/565
б) Котли 4 шт
Тип обладнання згідно з ГОСТ 3619-69
Паропродуктивність котла, т / год
Тиск перегрітої пари за п / п, МПа
Температура перегрітої пари за п / п, ° С
Вид палива
Витрата мазуту Вм, т / год
ТГМП-114
950
25
565
мазут
68
4 РВП на котел Dр = 9,8 м 2
Система водопостачання - прямоточна
Джерело технічного водопостачання - р. Москва
Показники якості вихідної води представлено в табл. 1.1
Таблиця 1.1 Показники якості вихідної води р.Москва
Розмірність
Са 2 +
Мg 2 +
Na +
Cl -
SO 4 2 -
HCO 3 2 -
Що
Ок
мг / л
3
1,3
0
25,5
13,5
0
3,3
-
мг-екв / л
3
1,3
0
0,72
0,28
0
3,3
-
Питома витрата умовного палива на відпущену електроенергію d е = 200 г / (кВт × год).
Розрахунок сум еквівалентних концентрацій катіонів та аніонів для початкової води, мг-екв/дм 3

ΣKt = [Ca 2 +] + [Mg 2 +] + [Na +] = 3 +1,3 + = 4,3 мг-екв / л
ΣAn = [SO 4 2 -] + [Cl -] + [HCO 3 -] + [NO 3 -] = 0.23 +0,72 +0 +3.3 = 4,3 мг-екв / л
Розрахунок помилки аналізу початкової води,%,
Ош = 0
Кількість відпускається електричної енергії, МВт,
= 0,7 · 4.300 = 840 МВт
де Е i і - Фактична і номінальна електричне навантаження кожного турбоагрегату, МВт;
Витрата палива на відпуск електроенергії, т / год,
= Е ТЕС 10 -3 = 200.840.10 -3 = 168 т / год
Витрата палива в цілому по ТЕЦ, т / год,
= 168 т / год

2. Індивідуальні норми і нормативи водоспоживання та водовідведення основних технологічних систем
2.1 Система охолодження
Система охолодження служить для охолодження та конденсації відпрацьованої в турбоагрегаті пари. Витрата води на охолодження пари залежить від двох основних чинників: пропуску відпрацьованої пари в конденсатор (D к) та початкової температури охолоджуючої води (t 1).
Пропуск відпрацьованої пари визначається електричної, а для теплофікаційних турбін також і тепловим навантаженням (продуктивністю) турбоагрегату. При будь-якому значенні D до витрата охолоджуючої води повинен забезпечувати експлуатацію конденсаційної установки в режимі економічного вакууму.
При експлуатації турбоагрегату в режимі економічного вакууму нормативні витрати охолоджуючої води (м 3 / год) можна отримати з рівняння теплового балансу
,
де Δh - питома теплота конденсації відпрацьованої пари, кДж / кг (приймається по тиску в конденсаторі Р до [1]); З в - питома теплоємність води, кДж / (кг · єС), можна прийняти ~ 4,19; t 1 - температура охолоджуючої води на вході в конденсатор, єС; t 2 - температура води на виході з конденсатора, єС; перепад температур (t 2-t 1 = Δt) взимку дорівнює 3 єС.
W ох конд = (530.324, 5 / (4,19 · 3)) = 13682 м 3 / год
Крім охолодження пари в конденсаторах деяка частина води системи охолодження використовується для охолодження масла і газу в олійно-і газоохолоджувача ТА, встановлюваних, як правило, паралельно конденсатору по ходу води. Таким чином, загальний реквізит витрата охолоджуючої води дорівнює
,
де приймаються за даними проектно-технічної документації.
Для турбін типів Т, ПТ і Р витрата охолоджуючої води на масло-і Газоохолоджувачі слід приймати за табл. 2.1.

Таблиця 2.1. Витрата води на масло-і Газоохолоджувачі турбіни типу К.

Тип турбіни
Витрата води
м 3 / год
До-300-240
684,1
= 13682,2 +684,1 = 14366,3 м 3 / год
Для прямоточною системи охолодження обсяг водоспоживання дорівнює сумі обсягів водовідведення ( ), Втрат на випаровування ( ) У водному об'єкті за рахунок скидання нагрітої води та обсягу водоспоживання на охолодження в газо-маслоохладителя і розраховується для кожного турбоагрегату окремо ( + ), М 3 / год,
= 14366,3 м 3 / год
Втрати визначаються за такою формулою:
= 14222,6 м 3 / год
= 143,7 м 3 / год

Якість стічних вод прямоточних систем охолодження визначається за формулою

Норма споживання вихідної води, м 3 / (МВт × год)

14366,3 / 210 = 68,4 м 3 / (МВт × год)
Норма водовідведення, м 3 / (МВт × год)

= 14222,6 / 210 = 66,7 м 3 / (МВт × год)
Норматив втрат на випаровування і крапельний винесення в, м 3 / (МВт × год)

= 143,7 / 210 = 0,7 м 3 / (МВт × год)
2.2 Обмивка регенеративних повітропідігрівників (РВП)
Обсяг водоспоживання на промивання регенеративних повітропідігрівників і пікових водогрійних котлів залежить від ряду факторів, у тому числі від якості палива, що спалюється, типу і режиму роботи котлів, схеми очищення промивних вод і встановлюється індивідуально для кожної ТЕС.
Обсяги оборотної та стічної води в системі промивок РВП залежать від застосовуваної схеми очищення та встановленого обладнання і визначаються індивідуально по кожній ТЕС.
Витрата води для промивок РВП і ПВК приймається за даними ТЕП:
· Для промивок РВП витрата води - 5 м 3 на 1 м 2 площі перерізу ротора;
· Для пікового водогрійного котла КВГМ-100 витрата води на промивання - 20 м 3.
Вихідна вода для промивок є продувальна вода із системи охолодження конденсаторів турбін.
Для котла ТГМП-114 кількість РВП - 4 шт., Діаметр ротора - d p = 9,8 м.
Кількість промивок РВП - 12 разів на рік.
Витрата води на промивання РВП, м 3 / год,
,
де S i - загальна площа перерізу роторів РВП, м 2; τ - періодичність промивання, раз / рік; n - кількість котлоагрегатів.
= (5 4 (3,14 9,8) 2 12) / 8760 = 8,3 м 3 / год
Склад і ступінь забруднення стічних вод від промивок РВП залежать від конкретних умов експлуатації (палива, обладнанні, якості вихідної води і т.д.) і приймаються на основі фактичних даних хімічного контролю.
При відсутності даних хімічного контролю складу промивних вод (мг / дм 3) після вапняної обробки, як найпоширенішої, можна приймати за даними Теплоелектропроект: ВВ = 0; СО = 2000-2400; [SO 4 2 -] = 1400; [Ni 2 +] £ 0,1; [Сu 2 +] £ 0,1; [Fе 3 +] £ 0,1; [V 5 +] £ 0,1; рН = 9,5-10.
При розрахунку норм витрати води на промивання РВП для ТЕЦ на конденсаційному режимі відносять цілком на відпуск електроенергії.
Норма водоспоживання води на промивання РВП, м 3 / (МВт × год),

= 8,3 / 840 = 0,009 м 3 / (МВт × год),
Якщо стічна вода після відповідної обробки не використовується повторно, а відправляється на шламоотвал, то вона є втратою для ТЕС і тоді
= 0,009 м 3 / ч.
2.3 Хімічні очищення внутрішніх поверхонь нагріву обладнання
Витрати води та періодичність хімічних очищень залежать від типу і режиму роботи встановленого устаткування, від використовуваного методу хімічного очищення і визначаються за даними проектно-технічної та експлуатаційної документації.
При відсутності нормативно встановлених витрат доцільно приймати за даними ТЕП (табл. 2.1).
Обсяг стічних вод в залежності від використовуваної схеми обробки скидних вод може бути рівним об'єму водоспоживання або менше його на значення втрат з обводненим шламом при його відділенні від освітленої води.
Таблиця 2.1 Орієнтовна кількість стоків при передпускових очистках котлів
Котел паропро-
дуктивності, т / год
Схема очищення
Обсяг
промивного контуру, м 3
Обсяг вод, що скидаються, м 3
У бак-нейтралізатор
У ємність-усреднітель
Прямоточний 950
Одноконтурна в 2 етапи
550
3750
8800
Річна витрата води для хімочісток обладнання, м 3 / рік:
,
де V i - сумарний обсяг скидаються в бак-нейтралізатор вод від промивання одного казана, м 3; t пр - межпромивочний період, можна прийняти рівним 3-4 роки; n - кількість котлів.
= (4 3750) / 3 = 5000 м 3 / рік
Среднечасовой витрата води на хімочищення, що дорівнює кількості стічних вод, м 3 / год:
= 5000/8760 = 0,6 м 3 / год

Для очищення використовується обезсолена вода. При розрахунку норм водоспоживання та водовідведення витрати споживаної і відводиться води для хімочісток на ТЕЦ відносять на вироблення електроенергії, м 3 / (МВт × год):

= 0,6 / 840 = 0,0007 м 3 / (МВт × год)
2.4 Допоміжні та підсобні виробництва
Допоміжні та підсобні виробництва на ТЕС можна умовно розділити на 2 групи. До першої групи належать гаражі, мазутохозяйство, компресорні, ацетиленові та електролізних станції та інші об'єкти, не беруть участь безпосередньо у виробництві продукції. До другої групи можна віднести господарство щодо забезпечення пожежної безпеки, а також господарства, у завдання яких входить гідроуборка приміщень ТЕС, полив території і зелених насаджень у літній час.
Витрати води, використовуваної на допоміжні потреби ТЕС, визначаються за даними проектно-кошторисної документації. Приблизно ці витрати можна прийняти наступними:
W вп піт = 0,3 м 3 / год - розрахунок охол. води для компресорів;
W вп ст = W вп пп = W вп про = 353м 3 / год - середньогодинної витрати води на полив території;
Вихідною водою для допоміжних і підсобних виробництв зазвичай є вода із системи охолодження конденсаторів, тому загальний витрата води, м 3 / год, розраховується як для повторно або послідовно використовуваної:
.
Вода, яка використовується на полив території і зелених насаджень є втратою для ТЕС ( ), Решта після відповідного очищення може скидатися в річку ( ), Направлятися в інші системи ( ) Або використовуватися в оборотній системі ( ), М 3 / год,
Загальна витрата води, м 3 / год
= 353 м 3 / год
Якісний склад цих вод відповідає складу води системи охолодження, за винятком підвищеного вмісту нафтопродуктів і завислих речовин.
При розрахунку норм ВП і ВО для допоміжного та підсобного виробництв всі витрати води відносять повністю на відпуск електроенергії, м 3 / (МВт × год):
· Норма водоспоживання:
= 353/840 = 0,420 м 3 / (МВт × год)
· Норма водовідведення:
= 352,7 / 840 = 0,419 м 3 / (МВт × год)
· Норматив втрат:
= 0,3 / 840 = 0,00036 м 3 / (МВт × год)

2.5 Господарсько-питні потреби
До господарсько-питним потреб відносяться витрати води на їдальні, душові, пральні, пункти охорони здоров'я і т.п. Вода, яка використовується на ці потреби, як правило, за якістю є питною і може надходити з міського водопроводу або з власних артезіанських свердловин ТЕС.
Загальна витрата води на господарсько-питні потреби можна визначити за табл. 3.6.
Таблиця 2.3. Розрахунок споживання питної води на ТЕС
Споживачі
Норма витрати води, дм 3 / доб
Кількість споживачів, чол
Середньодобова витрата води, м 3 / доб
(Заповнюється індивідуально)
1. Адміністративно-управлінський апарат
2. Робітники в гарячих цехах
3. Робітники в інших цехах
4. Душові
5.Пітьевие фонтанчики
6. Столові
7. Здоровпункти
8. Пральня
15
45
25
500
1728
12
15
75 дм 3 / кг білизни.
200м 3
(0,7 ч0, 9) Е ТЕС ном
588
(0,9 ч1, 1) Е ТЕС ном
(1,9 ч2, 1) Е ТЕС ном
(0,9 ч1, 1) Е ТЕС ном
20
4500 страв
30
55 кг
8,82
34,02
39,9
378
84,67
54
0,45
4,125
РАЗОМ:
W х-п = 603,9 м 3 / доб
Загальна витрата води, а також кількість стічної води, м 3 / год:
= 603,9 / 24 = 25,2 м 3 / год

Норми ВП і ВО на господарсько-питні потреби відносяться на два види продукції пропорційно до витрат палива:
= 25,2 168/168 = 25,2 м 3 / год,
, М 3 / (МВт × год) = 25,2 / 840 = 0,03 м 3 / год,
Господарсько-питні стічні води скидаються в міський каналізаційний колектор або відправляються на станцію біологічного очищення.
2.6 водопідготовчої установки
Зазвичай на ТЕС є дві установки підготовки води:
· Для заповнення втрат теплоносія в основному циклі;
· Для підготовки води для тепломережі.
Продуктивність ВПУ основного циклу визначається внутрішньостанційних втратами пари і конденсату і втратами за рахунок неповернення конденсату зовнішніми споживачами.
Внутрішньостанційних втрати становлять:
76 м 3 / год
Втрати за рахунок неповернення конденсату зовнішніми споживачами складають
174 м 3 / ч.
Загальна необхідна кількість підготовленої (очищеної) води, м 3 / год:
= 76 +174 = 250 м 3 / ч.
Загальна кількість води, що подається на ВПУ, складається з необхідної кількості води на очищення та кількості води для власних потреб ВПУ, рівного кількості стічних вод ВПУ ( ):

Кількість стічних вод від знесолюючої установки, що працює за схемою «ланцюжок», м 3 / год, визначається за наступною формулою
,
де К перед - коефіцієнт, що враховує частку скидних вод після попередньої обробки; визначається за формулою:
До 1 - коефіцієнт, що враховує частку скидних вод іонітних фільтрів ВПУ, що працює за схемою "ланцюжок"; визначається за табл. 2.4.
Таблиця 2.4. Основні характеристики установок хімічного знесолення, що працюють за схемою "ланцюжок"
[Cl -] + [SO 4 2 -],
мг-екв/дм 3
K 1
K 2
Питома витрата NaOH, г-екв/г-екв
Питома витрата H 24, г-екв/г-екв
Схема "ланцюжка"

до 2

0,1
0,02
2,4
1,5
1-Д-А 1-А 2
3-4
0,2
0,05
1,75
1,2
1-А 1-Д-Н 2-А 2
від 4 до 5
0,25
0,08
1,75
1,2

Те ж

6-7
0,5
0,1
1,75
1,8
1-А 1-Д-Н 2-А 2

Коефіцієнт «передочищення» До перед визначається як співвідношення кількості стічних вод після попередньої очистки ( ) Та загальної кількості води, що йде на передочистку ( ):
,
де можна прийняти рівним , А розраховується за формулою, м 3 / год:
,
де q - кількість продувних вод на 1 м 3 обробленої води, м 3 / м 3,
,
де - Концентрація осаду в шламосборніке,%, при коагуляції сірчанокислим алюмінієм = 0,5%, при вапнуванні і коагуляції сірчанокислим залізом = 3%; G - загальна кількість осаждающихся речовин на 1 м 3 обробленої води, г / м 3, при обробці сульфатом заліза та вапнування
, Де
де d к - доза коагулянту, мг-екв/дм 3 (при коагуляції з вапнуванням - 0,6); - Зміст кремнекислоти у вихідній воді, мг / дм 3; - Окислюваність вихідної води, мг / дм 3; ВВ вих - вміст завислих речовин у вихідній воді, мг / дм 3; , , - Загальна і карбонатна жорсткість води до і після попередньої обробки, мг-екв/дм 3, ( »0,5 мг-екв/дм 3); - Вміст заліза у вихідній воді, мг-екв/дм 3; і - Вміст магнію до і після обробки, мг-екв/дм 3, можна прийняти рівним 0,2-0,4; СО 2 - вміст вуглекислоти у вихідній воді, мг-екв/дм 3.
= 50 [2 (3,3-0,5) +32,3 / 22] = 430 г / м 3
= 53,5 0,6 +0 = 31,03 г / м 3
= 29 (1,3-0,26) = 30,16 г / м 3
= 0,65 10 = 6,5 г / м 3
= 0,75 8,3 = 6,225 г / м 3
= 0 г / м 3
= 2,33 213,4 = 497,1 г / м 3
= 28 (4,3 +1,3-0,26 +0 +0,58 +1,5 +0,2) = 213,4
= = 430 +30,16 +31,03 +6,5 +6,225 +0 +497,1 = 1001 г / м 3
= (1001 100) / (3 10 6) = 0,033
= 0,033 250 = 8,25 м 3 / год
= 8,25 / 250 = 0,033
По таблиці 2.4 приймемо До 1 = 0,2; К 2 = 0,05.
= 250 (0,2 +0,05 0,033 +0,033) = 58,66 м 3 / год
Для ТЕЦ обсяги водоспоживання та водовідведення установок підживлення пароводяного циклу розподіляються на електроенергію і тепло пропорційно внутристанционной і зовнішнім втрат (передача іншим споживачам пари і конденсату). Втрати води за рахунок неповернення конденсату (W невозвр) на ТЕЦ не є втратами для електростанції, ця вода передається стороннім споживачам і її враховують як передану воду і відносять на відпустку тепла
= 174 м 3 / год
Внутрішньостанційних втрати (W осн) на ТЕЦ враховують як втрати води і відносять на відпуск електроенергії
= 76 м 3 / год
Витрата стічної води від ВПУ на відпуск електроенергії, м 3 / год, визначається за виразом:
= (58,66 76) / 250 = 17,8 м 3 / год
Витрата свіжої води, віднесеної на відпуск електроенергії, м 3 / год, визначається як сума витрат очищеної води та стоків, віднесених на електроенергію:
= 76 +17,8 = 93,8 м 3 / год
Норми водоспоживання ВПУ основного циклу розподіляються на два види продукції:
· На електроенергію, м 3 / (МВт × год),
= 93,8 / 840 = 0,11 м 3 / (МВт × год)
Норми водовідведення:
· На електроенергію, м 3 / (МВт × год),
= 17,8 / 840 = 0,02
Норматив втрат від ВПУ, м 3 / (МВт × год):
= 76/840 = 0,09

3. Розрахунок індивідуальних норм і нормативів водоспоживання та водовідведення в цілому по ТЕС
3.1 Норма споживання свіжої води
Норма споживання свіжої води розкладається на два види продукції: на електричну ( , М 3 / (МВт × год)) та теплову енергію ( , М 3 / Гкал). Норма споживання свіжої води на електроенергію складається з норм споживання свіжої води в системі охолодження конденсаторів, системі ГЗУ та ВПУ. Так як в системі охолодження норми визначаються для кожного турбоагрегату окремо, а в інших системах - в цілому по ТЕС, то буде визначатися для кожної турбіни окремо, а норма споживання свіжої води у розрахунку на теплову енергію ( ) Буде однакова для всіх турбін і дорівнює сумі норм споживання свіжої води тільки системою ГЗУ, ВПУ і тепломережею:

= 68,4 +0,11 = 68,51 м 3 / (МВт × год)
3.2 Норма споживання повторно або послідовно використовуваної води на основні потреби ТЕС
При відсутності системи ГЗУ - визначається як сума норм споживання повторно або послідовно використовуваної води на ВПУ, на промивання РВП, на хімочищення обладнання, на промивання водогрійних котлів
= 0,11 +0,009 +0,0007 = 0,1197 м 3 / (МВт × год)

3.3 Норма споживання води допоміжними і підсобними виробництвами
На допоміжні та підсобні виробництва споживається тільки повторно або послідовно використовувати воду, тому норма буде дорівнювати
= 0,42 м 3 / (МВт × год)
3.4 Норма споживання води на господарсько-питні потреби
На господарсько-питні потреби використовується вода питної якості і норма в розрахунку на електричну та теплову енергію відповідно дорівнює
= 0,03 м 3 / (МВт × год).
3.5 Індивідуальні нормативи втрат
Індивідуальні нормативи втрат представляють собою суму нормативів втрат води на технологічні, допоміжні та господарсько-питні потреби і розкладаються на електроенергію, м 3 / (МВт × год), і тепло, м 3 / Гкал:
· Норматив втрат в технологічних системах

= 0,65 +0,09 +0,009 = 0,75 м 3 / (МВт × год)
· Норматив втрат води в допоміжних і підсобних виробництвах розраховується тільки на електроенергію і дорівнює
= 0,00036 м 3 / (МВт × год)
3.6 Норма водовідведення для основних технологічних систем
В основних технологічних системах норма водовідведення визначається в залежності від наявності системи ГЗУ і розкладається на два види продукції:
при відсутності системи ГЗУ ця норма дорівнює сумі норм водовідведення від ВПУ і систем охолодження конденсаторів, при розрахунку на електроенергію, м 3 / (МВт × год), або сумі норм водовідведення ВПУ і тепломережі, при розрахунку норм на теплову енергію, м 3 / Гкал

= 65,5 +0,02 = 65,52 м 3 / (МВт × год)
3.7 Норма водовідведення для допоміжного та підсобного виробництв
Ця норма приймається рівною
= 0,419 м 3 / (МВт × год).
3.8 Норма відведення господарсько-побутових стічних вод
Ці норми приймаються рівними
= 0,03 м 3 / (МВт × год)

3.9 Баланс норм водоспоживання та водовідведення
Для оцінки достовірності розрахунків перевіряється баланс норм в цілому по ТЕС

(68,51 +0,03) * 840 = 57691,2 м 3
(66,70 +0,03 +0,419 +0,8 +0,00036) * 840 = 57939,9 м 3
57939,9-57691,2 -= 248,7 м 3
Т.к вихідною водою для допоміжних і підсобних виробництв зазвичай є вода із системи охолодження конденсаторів, то

Перевіряючи баланс:
(68,51 +0,03) * 840 = 57691,2 м 3
(67,44 +0,03 +0,419 +0,8 +0,00036) * 840 = 57682,3 м 3
576999,1-57691,2 -= 7,9 м 3

Висновок
У цій роботі були розраховані норми ВО та ВП свіжої води, оборотної, води на допоміжні потреби. Норми для системи охолодження, промивання поверхонь нагріву котлів, системи ВПУ, тепломережі. Складено баланс ВП і ВО в цілому по ТЕС, нев'язка балансу склала 7,9 м 3 , Це можна пояснити тим, що ми округляли в процесі розрахунку.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Фізика та енергетика | Курсова
110.9кб. | скачати


Схожі роботи:
Методика встановлення норм часу і визначення норм виробітку. Нормативи чисельності
Водопостачання і водовідведення
Водопостачання та водовідведення
Водопостачання та водовідведення міста
Проектування систем водопостачання та водовідведення
Комунальна енергетика водопостачання та водовідведення
Сучасний стан водовідведення міста Іркутська
Аналіз суми витрат підприємства Водоканал на послуги водопостачання та водовідведення
Моделювання контуру стабілізації тиску у вихідному колекторі АСУ водовідведення
© Усі права захищені
написати до нас