Розрахунок кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта ПЗП гідрожелонкой

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ФЕДЕРАЦІЇ
Державна освітня установа
Вищої професійної освіти
Тюменського державного УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЩОДЕННИК
ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ економіки та менеджменту
Звіт про проходження практики економіки та менеджменту
Студент:
Спеціальність: менеджмент організацій, III курс
Форма навчання: заочна
Керівник практики від інституту: професор
Місце практики: ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз"
УДНГ Мамонтовський регіон, ЦДНГ - 6, вул. Леніна 35
Керівник практики від організації:
Начальник ЦДНГ - 6 Кірсанов Ю.А.
Терміни практики: (10.07.06 р. - 21.08.06 р) - 6 тижнів.

Зміст
Календарний план проходження виробничої практики
Введення
Глава I
1. Характеристика підприємства УДНГ мамонтовский регіон
1.1 Коротка характеристика підприємства УДНГ Мамонтовський регіон
1.2 Організаційна структура ЦДНГ-6, основні функції і завдання
1.3 Вихідні дані для розрахунку кошторису витрат на очищення ПЗП гідрожелонкой
Глава II. Розрахунок кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкой за елементами витрат
2.1 Розрахунок витрат за статтею "Сировина і матеріали"
2.2 Розрахунок витрат за статтею "Амортизація"
2.3 Розрахунок витрат за статтею "Транспорт"
2.4 Розрахунок витрат за статтею "Заробітна плата"
2.5 Розрахунок витрат за статтею "Відрахування на єдиний соціальний податок"
2.6 Розрахунок витрат за статтею "Накладні витрати"
2.7 Складання кошторису витрат на очищення ПЗП гідрожелонкой
Глава III. Аналіз виробничих показників у динаміці, характеристика стану навколишнього середовища, джерела та заходи запобігання забруднення на промислах
3.1 Динаміка вартості обробки ПЗП гідрожелонкой за 2003-2005 роки
3.2 Характеристика стану навколишнього середовища, джерела та заходи запобігання забруднення на промислах
Висновок
Список літератури

Календарний план проходження виробничої практики

Дата
Короткий зміст роботи практиканта і вказівки керівника практики
Підпис
Керівника практики від приймаючої організації
10.07.2006 р.
Ознайомлення з технікою безпеки на підприємстві УДНГ Мамонтовський регіон, ЦДНГ - 6.
11.07.2006 р.
Ознайомлення з положенням УДНГ Мамонтовський регіон, організаційною структурою ЦДНГ -6.
12.07.2006 р.
Ознайомлення з посадовими обов'язками оператора ЦДНГ - 6.
13.07 -
17.07.2006 р.
Ознайомлення з діяльністю економічного відділу на підприємстві УДНГ Мамонтовський регіон.
18.07. -
20.07.2006 р.
Ознайомлення з діяльністю по нарахуванню заробітної плати.
21.07 -
24.07.2006 р.
Участь у здійсненні розрахунку кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкой за елементами витрат на ЦДНГ - 6 УДНГ Мамонтовський регіон за елементами.
25.07. -
31.07.2006 р.
Безпосередньо за завданням керівника практики здійснення розрахунку витрат на "Сировина і матеріали", "Електроенергію", "Амортизацію", "Транспорт"
1.08. -
4.08.2006 р.
Безпосереднє здійснення розрахунку витрат на заробітну плату операторів.
7.08. -
9.08.2006 р.
Виконання розрахунку витрат за статтею "Відрахування на єдиний соціальний податок" та за статтею "Накладні витрати".
10.08. -
15.08.2006 р.
За підсумками розрахунків складання кошторису витрат
16.08.2006 р.
Контроль стану навколишнього середовища: безпосередні виїзди на місця забруднень
17.08.2006 р.
Проведення аналізу виробничих показників у динаміці, на підставі виїздів до місць забруднень
18.08. -
21.08.2006 р.
Безпосередньо за завданням керівника практики участь у виявленні джерел забруднень навколишнього середовища і запобігання забруднення на промислах.
Керівник практики від організації:
Начальник ЦДНГ - 6 Кірсанов Ю.А.

Введення

Я проходив практику економіки та менеджменту у структурному підрозділі ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз" УДНГ Мамонтовський регіон ЦДНГ - 6. Західно-Сибірський регіон живе за рахунок видобутку нафти і газу, здійснює яку НК "Роснефть", структурним підрозділом якої є ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз". Нафтова компанія (ПК) "Роснефть" є однією з найбільших вертикально інтегрованих нафтових компаній світу. У структуру НК ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз" входять три нафтовидобувних підприємства "Юганскнефтегаз", "Самаранефтегаз" і "Томскнефть", п'ять нафтопереробних заводів - Куйбишевський, Новокуйбишевський, Сизранський, Ачинський і Стрежевской, а також 13 підприємств нафтопродуктозабезпечення. Нафтова компанія ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз" має 272 ліцензії на право надрокористування, в тому числі 152 ліцензії на видобуток нафти і газу. Цех видобутку нафти і газу № 6 (ЦДНГ - 6) є складовою частиною основного виробництва УДНГ (управління видобутку нафти і газу). Мамонтовський регіон, основною метою якого є видобуток нафти і попутного газу і задоволення потреб суспільства в нафті і нафтопродуктах. УДНГ Мамонтовський регіон в свою чергу є структурною одиницею ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз".
Мета практики - вивчити діяльність підприємства УДНГ Мамонтовський регіон, провести економічні розрахунки і аналіз.
Мета визначає постановку завдань:
вивчити діяльність підприємства УДНГ Мамонтовський регіон;
виконати розрахунок витрат на обробку ПЗП гідрожелонкой на ЦДНГ - 6 УДНГ Мамонтовський регіон;
провести аналіз виробничих показників у динаміці, характеристику стану навколишнього середовища;
виявити джерела та заходи запобігання забруднення на промислах.
Характеристика
студент III-го курсу, спеціальності "Менеджмент організацій", проходив виробничу практику в структурному підрозділі ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз" УДНГ Мамонтовський регіон ЦДНГ - 6, 10 липня по 21 серпня 2006 року.
За час проходження практики зарекомендував себе як відповідальний практикант, показав своє прагнення до отримання та закріплення практичних знань.
Відзначається підготовленість Михайла Ілліча до практичної роботи.
Іванов Михайло Ілліч ознайомлений з діяльністю економічного відділу на підприємстві УДНГ Мамонтовський регіон, і діяльністю на ЦДНГ - 6.
У результаті проходження практики Іванов Михайло Ілліч затвердив наступне:
Доручені практичні та аналітичні завдання їм засвоєні;
Виконана робота заслуговує високої оцінки;
Придбано повагу в трудовому колективі як наслідок старанності доручених завдань, за працьовитість і допомогу працівникам.
Практику пройшов на відмінно.
Керівник практики
Начальник ЦДНГ - 6 Кірсанов Ю.А.

Глава I

1. Характеристика підприємства УДНГ мамонтовский регіон

1.1 Коротка характеристика підприємства УДНГ Мамонтовський регіон

Загальні відомості про підприємство
УДНГ Мамонтовський регіон є дочірнім товариством з обмеженою відповідальністю ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз", яке в свою чергу, є нафтовидобувним підприємством, і входить до складу НК "Роснефть". У складі нафтової корпорації "Роснефть" одинадцять структурних підрозділів, нафтовидобувними підприємствами є ТОВ "РМ - Юганскнефтегаз" і "Башнефть", решта підприємств нафтопереробні: Омський, Самарський, Новосибірський, Рязанський і інші нафтопереробні заводи.
Основною метою діяльності УДНГ Мамонтовський регіон є видобуток нафти, яка видобувається фонтанним і механізованим способом.
В основні функції підприємства входять:
видобуток нафти і попутного газу;
задоволення потреб у нафті і газі попутному нафтопереробних заводів;
забезпечення потреб населення в нафтопродуктах;
надання послуг суміжним підприємствам.
Коротка характеристика виробництва
Виробнича структура УДНГ Мамонтовський регіон залежить від форм, методів організації виробничих процесів, і перш за все рівня їх концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування. Виробнича структура УДНГ представлена ​​основним і допоміжним виробництвом. Основне виробництво включає процеси штучного просування і газу до вибою свердловини, підйом нафти і газу на поверхню, підготовку товарної нафти і газу. Тому до складу основного виробництва входять наступні цехи: цехи по видобутку нафти і газу, цеху підтримки пластового тиску, цех підготовки і перекачування нафти, газокомпресорні цех і центральна інженерно-технічна служба. Допоміжне виробництво сприяє основним та представлено допоміжними цехами: цех підземного ремонту свердловин, цех капітального ремонту свердловин, прокатно-ремонтний цех експлуатаційного обладнання, цех автоматизації виробництва та інші.
Організація робіт з експлуатації нафтових свердловин багато в чому залежить від способів підйому нафти з пласта на поверхню і систем збору нафти і нафтового газу. Нафтові родовища експлуатуються фонтанним і механізіруемимі способами. З насосних установок переважна частина припадає на глибинні штангові насоси, хоча останнім часом все більш широко застосовують відцентрові занурені електронасоси для експлуатації високодебітних свердловин. Система збору на родовищах підприємства однотрубна, тобто продукція свердловин самопливом або насосом подається відразу на нафтозбірні пункти, де і відбувається повна сепарація газу від нафти. Нафта надходить на установки підготовки нафти, газ до компресорних станцій.
Цех з видобутку нафти складається з апарату управління і бригад з видобутку нафти і газу, очолюваних майстрами. Ці бригади забезпечують роботу нафтових і газових свердловин, інших виробничих об'єктів в суворій відповідності з встановленим технологічним режимом і правилами технічної експлуатації. Чисельний склад груп з видобутку нафти змінюється в залежності від кількості закріплених за ним свердловин, відстані між свердловинами, а також від ступеня автоматизації і телемеханізації обслуговування свердловин. Впровадження автоматизації та телемеханізації нафтопромислових об'єктів призвело до зміни функцій обслуговуючого персоналу, а також до вдосконалення нафтопромислових об'єктів.
До складу УДНГ Мамонтовський регіон входять наступні об'єкти: ЦДНГ - 8 (ДНС); ЦППН; ЦДНГ - 1 (УПСВ-1, ДНС-7); ЦДНГ - 2 (УПСВ-2); ЦДНГ-3 (ДНС-2); ЦДНГ -4 (ДНС-11, ДНС-17); ЦДНГ-5 (ДНС-8, ДНС-35); ЦДНГ-6 (ДНС-Ю / В, ДНС-18); ЦДНГ-7 (ДНС-Тепловская); ЦДНГ -9 (УПСВ-3, ДНС-2); ЦДНГ-10 (ДНС-9, ДНС-68); ЦДНГ - 15 (УПСВ - 4)
У УДНГ так само є допоміжне виробництво до складу, якого входять різні цехи і ділянки. Автор роботи проходив практику в ЦДНГ - 6.

1.2 Організаційна структура ЦДНГ - 6, основні функції і завдання

Керівництво цехом з видобутку нафти і газу та контроль за його діяльністю здійснює начальник цеху, який призначається і звільняється з посади начальником УДНГ. У безпосередньому підпорядкуванні у начальника цеху знаходяться: заступник начальника цеху, інженер з техніки безпеки, технолог і економіст. Заступник начальника цеху координує роботу бригад по видобутку нафти і газу, на чолі яких стоять майстра, ділянок з ремонту нестандартного обладнання, бригад електрозварників і інші бригади, а також заміщає начальника цеху під час його відсутності.
У цеху працюють чотири бригади з видобутку нафти і газу. Режим роботи - позмінний. До складу бригади ДНГ входять оператори видобутку нафти і газу. У кожній бригаді працюють оператори з наступними розрядами:
оператор 2 розряду - 1 особа;
оператор 3 розряду - 7 осіб;
оператор 4 розряду - 5 осіб;
оператор 5 розряду - 1 особа;
оператор 6 розряду - 1 особа.
Технолог цеху стежить за технологічним режимом обслуговування свердловин. Інженер з техніки безпеки проводить вступний інструктаж, інструктаж на робочому місці, пожежної та електричної безпеки, здійснює контроль за дотриманням охорони праці та техніки безпеки. Економіст проводить розрахунок витрат по цеху, займається складанням періодичної бухгалтерської та статистичної звітності.
Обслуговування збереження нафтових нагнітальних і інших свердловин, споруд і комунікацій, безпосередньо пов'язаних з технологією видобутку і закачування води, внутріпромислового збору нафти і газу, виробничих, побутових, і адміністративних будівель, а також основних фондів, призначених для культурно-побутового обслуговування працівників цеху.
Забезпечення необхідними для роботи матеріалами, інструментом, інвентарем, захисними пристосуваннями, транспортними засобами, спецтехнікою, надійної радіотелефонного зв'язком з виробничими об'єктами, апаратом управління УДНГ, іншими структурними підрозділами, також системами телемеханіки і КВП технологічних процесів видобутку нафти і газу.
Всі види ремонту та профілактичне обслуговування обладнання, споруд і комунікацій здійснюють бригади допоміжних цехів на основі нормативних документів та інструкцій з охорони праці та промислової безпеки, закріплених, як правило, за цехом, підкоряючись при цьому оперативно керівництву з видобутку нафти і газу. Здійснення контролю над дотриманням технологічних процесів, участь в комісійних розслідуваннях при виникненні спірних ситуацій. Здійснення підготовки промислово-гідродинамічних, геофізичних досліджень у свердловинах, що проводяться цехом науково-дослідницьких і виробничих робіт. Обслуговування та забезпечення цеху (ремонтне, транспортне, матеріально технічне тощо) здійснюється відповідно до затверджених планів, графіків, лімітами, а також разовими заявками.
Обслуговування цеху забезпечує: виконання планових завдань з видобутку нафти і газу, закачування робочого агента в свердловини ППД при найменших матеріальних витратах і трудових ресурсах; виконання технологічного режиму ремонту свердловин; вміст у робочому стані виробничого фонду закріпленого за цехом; встановлення причини відхилень від затверджених технологічних режимів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об'єктів, складання і організовує виконання заходів щодо негайного усунення та попередження цих порушень; вжиття заходів щодо забезпечення ритмічної роботи бригад з видобутку нафти і газу; здійснення поточного аналіз стану експлуатаційного і нагнітального фонду свердловин, а також продуктивності діючих свердловин; аналіз причини простоїв свердловин і веде облік пов'язаних з цим втрат нафти і газу.
А також: складає і організує впровадження геолого-технічних і організаційних заходів, спрямованих на забезпечення виконання встановлених завдань з видобутку нафти і газу та інших техніко-економічних показників, після їх затвердження керівництвом УДНГ; визначає поточну потребу в ремонтному обслуговуванні, забезпечення матеріально технічними засобами , транспортом і другом обслуговуванні, подає до УДНГ заявки на ремонтне обслуговування обладнання; розподіляє встановлені цеху ліміти на отримання матеріально технічних засобів і транспортні витрати між бригадами, контролює їх використання: при виробничій необхідності порушує клопотання перед керівництвом УДНГ про виділення додаткових коштів. В аварійних ситуаціях організовує отримання матеріально технічних засобів на складах та їх доставку на виробничі об'єкти силами цеху; веде первинний облік роботи підземного і надземного обладнання свердловин, аналізує причини відмов у його роботі, розробляє заходи зі збільшення міжремонтного періоду свердловин; складає плани замовлення на підземний і капітальний ремонт свердловин і вплив на привибійну зону; забезпечує своєчасну технічну і технологічну підготовку і передачу свердловин, обладнання споруд і комунікацій бригадам, ланкам інших підрозділів та організації для проведення ремонтних та інших робіт, а також їх прийом після закінчення робіт з оформленням необхідної приймально-здавальної документацією; забезпечує контроль за здійсненням прокату нафтопромислового обладнання Нефтеюганском базою виробничого обслуговування бурового обладнання (НЦБПО БО); контролює проведення робіт в процесі буріння і капітального ремонту свердловин (опресовування і перфорація експлуатаційної колони, освоєння свердловин і т.д.) і вплив на привибійну зону експлуатаційних свердловин; забезпечує виконання планів впровадження нової техніки, прогресивної технології, комплексної механізації та автоматизації виробничих процесів. Бере участь у розробці та здійсненні заходів з попередження корозії нафтопромислового обладнання, технологічних установок і комунікацій; складає і організує спільно з іншими підрозділами УДНГ виконання заходів з підготовки свердловин та інших виробничих об'єктів і комунікацій до роботи в осінній, зимовий і паводковий період, бере участь у розслідуванні причин аварій нафтопромислового обладнання, технологічних установок і комунікацій, в розробці заходів щодо їх попередження; веде облік відбулися аварій; забезпечує безпечні і здорові умови праці, а також своєчасне надання працюючим, пільг за умовами праці; вживає заходів по ліквідації аварій і пожеж, по наданню першої допомоги потерпілим при нещасних випадках та інформує ЦІТС про вжиті заходи; містить закріплену за цехом територію в зразковому порядку, вживає заходів з підвищення культури та естетики виробництва, а також охороні навколишнього середовища при видобутку нафти і газу; складає і здійснює заходи щодо зниження щодо зниження питомої чисельності працівників по обслуговується свердловинах, проти нормативної, за рахунок впровадження: передових методів і прийомів праці при обслуговуванні об'єктів нафтогазовидобутку, розширення зон обслуговування та застосування інших прогресивних форм організації праці, бере участь у розробці та здійсненні організаційно-технічні заходи щодо підвищення ефективності виробництва. Розробляє і здійснює заходи щодо економії матеріально-технічних засобів та скорочення транспортних витрат; веде облік параметрів роботи експлуатаційних свердловин та інших виробничих об'єктів і своєчасно представляє в ЦІТС щодобову інформацію про виконання: планового завдання з видобутку нафти і газу, стан фонду свердловин і проведення робіт, причини простоїв виробничих об'єктів та пов'язаних з цим втрат нафти і газу, а також представляє в УДНГ геологічну звітність в роботі експлуатаційних і нагнітальних свердловин; вживає заходів щодо забезпечення і своєчасної доставки працівників цеху до місця роботи і назад; забезпечує утримання адміністративних і побутових будинків відповідно з правилами та нормами виробничої санітарії і пожежної безпеки, а також справність систем освітлення та каналізації, пожежно-охоронної сигналізації; організовує забезпечення працівників цеху канцелярськими товарами, засобами механізації інженерної праці, інвентарем, меблями; здійснює разом з Пить - Яхскім регіональним сектором з обліку кадрів підбір, розстановку та раціональне використання керівників, фахівців, службовців і робітників, складає план заходів з підвищення кваліфікації та економічної освіти працівників цеху відповідно до вимог технічного прогресу; забезпечує проведення виробничої стажування з наступною здачею правил, проводить виробничий інструктаж; складає і оформляє в установленому порядку первинну документацію, пов'язану з витрачанням матеріальних цінностей, виплатою заробітної плати працюючих, оприбуткуванням і списанням закріплених за цехом основних фондів, малоцінних і швидкозношуваних предметів та спецодягу, а також з іншими виробничими операціями цеху; забезпечує ведення виробничих процесів і робіт відповідно до проектів вимоги правил і норм безпеки; організовує транспортування, зберігання, застосування та знешкодження отруйних і взривоогнеопасних речовин відповідно до вимог правил і норм безпеки; забезпечує ведення передбаченої технічної документації; здійснює виконання у встановлені терміни наказів і вказівок керівництва підприємства, припис служб нагляду і працівників ОТіПБ, зауважень і пропозицій уповноважених та довірених осіб з охорони праці, забезпечує дотримання вимог правил і норм безпеки та інструкцій з безпечного ведення робіт; аналізує результати перевірок стану умов праці, розбирає окремі порушення правил безпеки.

1.3 Вихідні дані для розрахунку кошторису витрат на очищення ПЗП гідрожелонкой

Технологію очищення пробок вибирають таким чином, щоб з одного боку, видалити пробку, а з іншого - звести до мінімуму погіршення гідродинамічних властивостей пласта. Наприклад, у результаті влучення в нього технологічних рідин, що використовуються для промивання. Утворені в процесі експлуатації свердловин піщані пробки бувають забійні, які утворюються на вибої свердловини, і патронними, що розташовуються в середній і верхній частині колони. Існує два методи очищення свердловин - видалення піщаних пробок желонки і промивання.
Для розрахунку кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкамі необхідні такі вихідні дані:
тривалість впливу гідрожелонкі становить 7 годин;
очищенням привибійної зони пласта гідрожелонкой займаються 3 людини:
оператор 4 розряду - 1 особа - тариф - 7,2 руб. / Годину;
оператор 5 розряду - 1 особа - тариф - 9,8 руб. / Годину;
майстер - оклад 3200 рублів;
відрахування по єдиному соціальному податку складають 35,6% від суми заробітної плати;
для проведення ПРС потрібно наступна спецтехніка:
КАВЗ за тарифами - 99 руб. / М-год і 3,36 руб. / Км;
КрКЗ-255 - 113 руб. / М-год і 8,90 руб. / Км;
ЛБУ - 130 руб. / М-год;
для очищення ПЗП гідрожелонкой потрібні такі матеріали:
канат - 80 руб. / М. спецодяг - 1050 руб. / Ком

Глава II. Розрахунок кошторису витрат на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкой за елементами витрат

2.1 Розрахунок витрат за статтею "Сировина і матеріали"

Розрахунок витрат на матеріали виробляємо за такою формулою:
З = Q * Z,
Де З - витрати на матеріали.
Q - кількість витратних матеріалів.
Z - ціна за одиницю матеріалу.
При очищенні ПЗП гідрожелонкой використовується п'ять найменувань матеріалів, розрахунок представлений для двох найменувань матеріалів у таблиці 1.
Таблиця 1. - Розрахунок витрат на матеріали

п / п
Найменування
Од.
Кількість
Ціна, Руб.
Сума, руб.
1.
Канат
м
40
80
3200
2.
Спецодяг
шт.
0,2
1050
210
3.
Інші
640
Разом
4050
Всі витрати на матеріали склали 4050 рублів.

2.2 Розрахунок витрат за статтею "Амортизація"

Сума амортизації розраховується виходячи із середньорічної вартості обладнання і годин роботи цього обладнання. Розрахунок витрат на амортизацію представлений в таблиці 2.
Таблиця 2. - Розрахунок амортизаційних відрахувань
Найменування
обладнання
Среднег
ст-сть
тис. руб
Норма
амморт-ції,
%
Рік. сума
аморт-ції
руб,
Сума
аморт-ції за
Години роботи
Гідрожелонка
15,2
10
1520
5,22
Разом 5,22
Всього відрахування на амортизацію склали 5,22 рублів.

2.3 Розрахунок витрат за статтею "Транспорт"

Транспорт на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкой підприємство наймає у автотранспортного підприємства, тому розрахунок представлений по тарифах за кілометр пробігу та Машино-години роботи. Всього при очищенні привибійної зони пласта гідрожелонкой використовується три одиниці автотранспортних засобів, розрахунок витрат на автотранспорт представлений в таблиці 3.
Таблиця 3. - Розрахунок витрат на транспорт.
Найменування
Кількість од.
Режим роботи, ч.
Пробіг, км
Тариф
Сума за, руб.
Разом, руб.
м / год
км
м / год
км
КАВЗ
1
7
100
99
3,36
693
336
1029
КРАЗ-255
1
2
80
113
8,90
226
712
938
ЛБУ
1
6,5
-
130
-
845
-
845
Разом
3
2812
Всього витрати на транспорт склали 2812 рублів.

2.4 Розрахунок витрат за статтею "Заробітна плата"

Розрахунок заробітної плати основного складу бригади ПРС здійснюється за тарифними ставками за фактично відпрацьований час з урахуванням відсотка на доплати і премію, розміру районного коефіцієнта і північній надбавки.
Очищення ПЗП гідрожелонкой займається бригада ПРС на чолі з майстром. Бригада ПРС складається з оператора 4 розряду - 1 особа, оператора 5 розряду - 1 особа. При нарахуванні заробітної плати встановлений відсоток доплат за роботу у шкідливих умовах - 5% від суми за тарифом, премія за виконану роботу - 100%, районний коефіцієнт за роботу в місцевості, прирівняної до Крайньому Півночі, складає 0,7, північна надбавка - 50% .
Розрахунок витрат на заробітну плату представлений в таблиці 4.
Таблиця 4. - Розрахунок витрат на заробітну плату
Спеціальність
Розряд
Кількість чол.
Тарифна
ставка,
руб. / Год
Кількість годин
Сума за тарифом
Сума доплат
Сума премії
РК + СН
Всього витрати на зарплату, руб.
Оператор
4
1
7,2
7
50,4
2,52
52,92
127,01
232,85
Оператор
5
1
9,8
7
68,6
3,43
72,03
172,87
316,93
Майстер
1
3200
7
127,3
6,36
133,64
320,73
588,00
Разом
3
1137,78
Розрахунок витрат на заробітну плату склав 1137,78 рублів.

2.5 Розрахунок витрат за статтею "Відрахування на єдиний соціальний податок"

Єдиний соціальний податок становить 35,6%, розподіляється наступним чином:
пенсійний фонд - 28%
соціальний фонд - 4%
медичний фонд - 3,6%
ЕСН = ФОП * 35,6
100
де ФОП - фонд оплати праці.
35,6 - відсоток від фонду заробітної плати.
ФОП = 1137,78 * 35,6 = 405,05 рублів.
100

2.6 Розрахунок витрат за статтею "Накладні витрати"

До накладних витрат відносяться цехові, загальновиробничі витрати і витрати на послуги суміжних підприємств.
У цехові витрати входять витрати на заробітну плату ІТП цеху, витрати на утримання та капітальний ремонт будівлі, витрати на електроенергію і тепловодопостачання адміністративної будівлі, транспортні витрати. Накладні витрати складають 0,8% від суми прямих витрат.
Сума цехових витрат склала 8410 * 0,8% = 67,28 рублів.
У загальновиробничі витрати входять витрати на заробітну плату ІТП підприємства, відрахування від неї в позабюджетні фонди, витрати на утримання та експлуатацію їх адміністративної будівлі, поштові, канцелярські та інші витрати.
Розрахунок загальновиробничих витрат виробляємо за наступними формулами:
Частка загальновиробничих = ФЗП основ. персоналу цеху * 100%
витрат ФЗП ІТП
= 1137,78 / 75000 * 100% = 1,5%
Сума загальновиробничих = Сума прямих * Частка общепроіз.
витрат витрат витрат
= 8410 * 1,5% = 126,15 рублів

2.7 Складання кошторису витрат на очищення ПЗП гідрожелонкой

Таблиця 5. - Розрахунок кошторису витрат на очищення ПЗП гідрожелонкой.
№ п / п
Найменування елемента
Сума, руб.
1.
Сировина і матеріали
4050,00
2.
Заробітна плата
1137,78
3.
Відрахування на єдиний соціальний податок
405,05
4.
Транспорт
2812,00
5.
Амортизація
5,22
Разом прямих витрат
8410,00
6.
Цехові витрати
67,28
7.
Загальновиробничі витрати 1,5%
126,15
Разом
8603,43
Всього витрати на очищення привибійної зони пласта гідрожелонкой склали 8603,43 рублів.

Глава III. Аналіз виробничих показників у динаміці, характеристика стану навколишнього середовища, джерела та заходи запобігання забруднення на промислах

3.1 Динаміка вартості обробки ПЗП гідрожелонкой за 2003-2005 роки

Вартість обробки ПЗП гідрожелонкой по роках представлена ​​у таблиці 6
Таблиця 6. - Вартість обробки ПЗП гідрожелонкой за 2003-2005 роки
№ п / п
Роки
Сума, руб.
1.
2003
66
2.
2004
68
3.
2005
70
Рис. 1 Викреслювання графічно динаміки вартості обробки ПЗП гідрожелонкой

70
68
66
63
60
2003 2004 2005 Рік

3.2 Характеристика стану навколишнього середовища, джерела та заходи запобігання забруднення на промислах

Нафтогазовидобувне управління УДНГ відноситься до числа найбільш небезпечних в екологічному відношенні, тому що є забруднювачем грунтів, гідросфери. Серед технологічних процесів найбільш негативний вплив на навколишнє середовище роблять процеси видобутку нафти і газу, підготовка та перекачування нафти. Видобутку, транспорту і підготовці нафти супроводжують технологічні втрати у вигляді випаровування з резервуарів з-за відсутності високоефективної дихальної і газо-вирівнюючої апаратури і винесення краплинної рідини через недосконалість і перевантаження систем сепарації, недостатню потужність газопереробного заводу. Всі ці причини призводять до необхідності спалювання частини попутного газу на факелах, що веде до забруднення атмосферного повітря. Ненормованими джерелами забруднення поверхні грунтів є розливи нафти в результаті аварійних руйнувань трубопроводів. Наслідки виробничої діяльності посилюється природно-кліматичними умовами. Велика заболоченість і важкопрохідної територій сприяє швидкому поширенню забруднюючої плями. У зв'язку з великою обводненість нафти (79,8 і вище) трубопроводи піддаються великій корозії, унаслідок якої, в основному відбуваються аварійні викиди нафти і відповідно забруднення рельєфу місцевості. Основні джерела забруднення території і водойм на промислах нафтою і стічними водами наступні. Устя свердловин і пріскважінной майданчика. Розлив нафти в цих пунктах можливий через нещільність в гирлових сальниках при насосної експлуатації через нещільність в гирловій арматурі, при фонтан-компресорної експлуатації, при ремонтних роботах на свердловинах і освоєнні свердловин тартанов і відкачуванням поршнем. Мірники і траппи групових та індивідуальних збірних установок. Розлив нафти тут можливий при переповненні нею мірників, при очищенні мірників і траппов від бруду та парафіну. У разі переповнення трапів нафтою можливе попадання її в газову і факельну лінію з наступним забрудненням територій і попаданням великих кількостей нафти в стічну воду. Збірні дільничні і промислові резервуарні парки. Тут розлив нафти відбувається при спуску стічної води з резервуарів, при повному очищенні резервуарів від бруду і парафіну, переливі нафти через верх резервуара. Зазвичай в резервуарних парках все це надходить в каналізацію, і отже, забруднення стічної води збільшується. Територія промислів також може забруднюватися нафтою через неповне в промислових трубопроводах (витоку через сальники засувок, фланцеві з'єднання, свищі в тілі труби). Один із критеріїв, які можна використовувати при вирішенні проблеми запобігання забруднення навколишнього середовища, - фактор ризику забруднення на всьому шляху нафти від свердловини до споживача. Дуже очевидно, що ризик можна значною мірою зменшити при використанні правильної технології експлуатації, промислового збору, обробки та транспорту нафти. Причини пошкодження нафтозбиральних і нагнітальних трубопроводів можуть бути різними.
Таблиця 7. - Джерела забруднення навколишнього середовища при видобутку нафти і газу
Джерело забруднення
Ризик забруднення
Рівень шуму
землі
води
атмосфери
Свердловини і гирлове обладнання;
Збірні трубопроводи та трубопроводи для закачування води в свердловину Установки сепарації і промислової обробки нафти;
Нафтосховища;
Низький
Високий
Середній
Середній
Низький
Високий
Середній
Високий
Низький
Низький
Високий
Високий
Низький
Низький
Низький
Низький
Таблиця 8. - Методи запобігання
Причина пошкодження
Методи запобігання
при проектуванні
при експлуатації
за допомогою приладів
Корозія
Катодний захист, ізоляційне покриття, застосування неіржавіючих матеріалів
Використання інгібіторів корозії, огляди стану поверхні трубопроводів
Застосування вимірю-телей швидкості корозії, використання електродів порівняння
Ерозія
Вибір правильних розмірів, конфігурацій і матеріалу використання протиерозійних покриттів
Проведення оглядів
Використання ерозійних датчиків
Механічні пошкодження
Вибір відповідного умовам трубопровідного обладнання, правильна технологія спорудження переходів, підготовка нафтозбирачі, установка трубопроводу на опори
Заміна пошкоджених труб і арматури, технічне обслуговування
Використання пристроїв для вимірювання тиску
Для захисту промислових трубопроводів від корозії особливо ефективно використовуються на підприємстві захисні покриття і катодна захист. Швидкості потоків в промислових трубопроводах повинні бути вище 0,6 - 0,9 м / с, що в значній мірі забезпечить самоочистку внутрішньої поверхні трубопроводів і зменшить можливість виникнення локалізованої корозії. При швидкості потоку більше 3 м / с збільшується небезпека ерозійного пошкодження внутрішньої поверхні. Найбільш відповідальні елементи засувок повинні бути виготовлені з ерозійно-стійких матеріалів. Повороти трубопроводів здійснюватися за максимально можливого радіусу, а радіус вигину однієї труби повинен бути не менше п'яти її діаметрів. Небезпека механічних ушкоджень промислових трубопроводів значно зменшують, враховуючи при проектуванні термічне розширення і стиснення, можливість гідравлічного удару, зовнішніх навантажень (наприклад від автомобілів), а також пульсацію потоку в трубопроводах. Температурні зміни розмірів трубопроводу сприймають компенсаторами, небезпека гідравлічного удару зменшується при застосуванні повільно відкриваються і закриваються запірних елементах

Висновок

Цех видобутку нафти і газу № 6 є складовою частиною основного виробництва УДНГ Мамонтовський регіон, основною метою якого є видобуток нафти і попутного газу і задоволення потреб суспільства в нафті і нафтопродуктах. УДНГ Мамонтовський регіон, у свою чергу є структурною одиницею ТОВ "РМ Юганскнефтегаз".
Організаційна структура ЦДНГ-6 є функціональною, тобто працівники цеху розділені за посадами відповідно виконуваними функціями. Керівництво цехом і контроль за його діяльністю здійснює начальник цеху, якому безпосередньо підпорядковуються заступник начальника, технолог, інженер по ТБ, економіст. Заступник начальника здійснює керівництво бригадами з видобутку нафти і газу, які працюють позмінно, очолюються майстрами, а також ділянкою з ремонту нестандартного обладнання.
Кошторис витрат на обробку привибійної зони пласта гідрожелонкой склала 8603,43 рублів.

Список літератури

1. Волков О.І. Скляренко В.К. Економіка підприємства: Курс лекцій. - М.: ИНФРА - М, 2001. - 280 с.
2. Економіка підприємства: Підручник / за ред. Проф.О.І. Волкова. - М.: ИНФРА - М, 1999. - 416 с.
3. Грузинів А.В., Економіка підприємств. - М.: Недра, 1998 - 221 с.
4. Дунаєв Ф.Ф. Економіка нафтової і газової промисловості. - М.: Економіка, 1983 - 321 с.
5. Новицький Н.І. Організація виробництва на підприємствах: Учеб. метод. посібник. - М.: Фінанси і статистика, 2002. - 392 с.
6. Раицкий К.А. Економіка підприємства: Підручник для вузів. - М.: Інформаційно - впроваджувальний центр "Маркетинг", 1999. - 693 с.
7. Дані бухгалтерської та статистичної звітності УДНГ Мамонтовський регіон.
8. Технологічний регламент ЦДНГ-2 УДНГ Мамонтовський регіон.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Міжнародні відносини та світова економіка | Звіт з практики
148.4кб. | скачати


Схожі роботи:
Новий підхід до методів хімічного очищення привибійної зони стовбура свердловини при заканчіванія відкритим
Складання кошторису витрат
Складання кошторису витрат на виробництво і ціноутворення
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
Розрахунок кошторису запроектованого об єкта
Розрахунок кошторису запроектованого обєкта
Розрахунок зони плавлення
Розрахунок зони завантаження
Розрахунок і проектування циклону для очищення від зернового пилу
© Усі права захищені
написати до нас