Розрахунки засобів технічних вимірювань та контролю

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ФГТУ ВПО
Білгородський Державний СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ
Кафедра загальнотехнічних дисциплін

Курсова робота

з дисципліни: «Метрологія, стандартизація і сертифікація»

Варіант № 55

Виконав: студент 3 курсу
Перевірив: Бушманов Н.С.
БІЛГОРОД 2005 р .

Зміст
  Бланк завдань по курсовому проекту по МСС .. 3
Введення. 4
1. Завдання 1. 5
2. Завдання 2. 7
3. Завдання 3. 9
4. Завдання 4. 10
5. Завдання 5. 11
6. Завдання 6. 12
Висновки .. 15
Список використаної літератури .. 16


Бланк завдань по курсовому проекту по МСС

Студент 31-ї групи ГузьВ.В. Варіант № 55
Завдання № 1.
номінальний діаметр сполучень-42мм;
поле допуску отвору - N7
поле допуску вала - h9
Завдання № 2. :
номінальний діаметр сполучення d н = 90мм;
довжина сполучення l = 72мм;
кутова швидкість w = 105рад / с;
питомий тиск на опору P = 0,53 МПа;
динамічний коефіцієнт в'язкості m = 0,02 Па · с;
шорсткість поверхні втулки R ZD = 3,2 мкм;
шорсткість поверхні валу R Zd = 6,3 мкм.
Завдання № 3.
діаметр вала-16мм;
шпонка призматична;
призначення: для масового автотракторного виробництва.
Завдання № 4.
шарикопідшипник 201;
радіальне навантаження R = 6500Н;
вид навантаження кілець підшипника:
- Зовнішнього кільця - циркуляційний
- Внутрішнього кільця - коливальний.
Завдання № 5.

Завдання № 6.
На малюнку 6.1 додатка, наведено складальне креслення і розмірна ланцюг, для якої відомі номінальні розміри складових ланок = 3мм, б = 28мм, б = 22мм, в = 12мм, м = 35мм) та граничні розміри вихідної ланки Σ = ). Необхідно визначити відхилення розмірів всіх складових ланок.
Завдання видано: 10 лютого 2005 року. Підпис викладача

Введення
У нашій країні на основі динамічного і пропорційного розвитку суспільного виробництва і підвищення його ефективності, прискорення науково-технічного прогресу, зростання продуктивності праці, всесвітнього поліпшення якості роботи в усіх ланках народного господарства. У машинобудуванні створені і освоєні нові системи сучасних, надійних і ефективних машин для комплексної автоматизації виробництва, що дозволило випускати продукцію високої якості з найменшими витратами праці; збільшився випуск автоматичних ліній, нових видів машин, приладів, апаратів, що відповідають сучасним вимогам. Безперервно удосконалюються конструкції машин та інших виробів, технологія і засоби їх виробництва і контролю, матеріали; розширилася внутрішньогалузева і міжгалузева спеціалізація на основі уніфікації і стандартизації виробів, їх агрегатів і деталей; ширше використовуються методи комплексної та випереджаючої стандартизації; впроваджуються системи управління та атестації якістю продукції , система технологічної підготовки виробництва. Збільшилася частка виробів вищої категорії якості в загальному обсязі виробництва. Велике значення для розвитку машинобудування має організація виробництва машин та інших виробів на основі взаємозамінності, створення і застосування надійних засобів технічних вимірювань і контролю. Курсова робота складається з шести завдань, які охоплюють основні розділи теоретичного курсу. При виконанні роботи використані: Довідник. Допуски і посадки. під редакцією В.Д. Мягкова [1]; Методичні вказівки по виконанню курсової роботи [2]. Робота складається з 16 аркушів друкованого тексту формату А4, виконаних у редакторі MS Word та Програми, яке є графічною частиною до курсової роботи і виконано на 2 аркушах формату А1 з використанням креслярсько-конструкторського редактора КОМПАС-ГРАФІК і редактора тривимірних твердотільних моделей КОМПАС-3D.


1. Завдання 1

Визначення основних елементів сполучення, умовне позначення посадок і квалітетів на кресленнях і розрахунок калібрів.
Дано: - номінальний діаметр сполучень-42мм;
- Поле допуску отвору-N7
- Поле допуску вала - h8

Рішення.
1.1.Условное позначення заданого сполучення: Æ
1.2. Знаходимо відхилення вала і відхилення отвору.
Вал - основний Æ
Верхнє відхилення вала
Нижня відхилення вала
Середнє відхилення вала
Отвір у системі вала Æ
Верхнє відхилення отвору
Нижня відхилення отвору
Середнє відхилення отвору
1.3. Визначаємо найменші розміри деталей.
Найбільший граничний розмір отвору:

Найменший граничний розмір отвору:

Найбільший граничний розмір валу.

Найменший граничний розмір валу.

1.4. Визначаємо величину допуску деталі.
1.5. Визначаємо величину допуску посадки.

1.6. Знаходимо величини граничних зазорів і натягов.


1.7. Характеристика посадки: посадка гладкого циліндричного з'єднання з номінальним діаметром 42 мм , Виконана в системі вала, з перехідною посадкою, комбінованих за квалітетами: отвір - по 7 квалітету, вал - по 8 квалітету точності.
1.8. Креслення деталей наведені на рис. (1.1).
1.9. Схема полів допусків деталей наведені на рис. (1.2).
1.10.Рассчітиваем робочі калібри.
1) Визначаємо розміри калібру пробки для контролю отвори діаметром 42мм з полем допуску N7
2) За таблицями стандартів (ГОСТ 24853-81) знаходимо допуски і відхилення розмірів калібру і пробки
3) Обчислюємо граничні розміри прохідній і непрохідний сторін калібру пробки.
Граничні відхилення прохідний боку робочого калібру пробки
відлічуються від найменшого граничного розміру контрольованого
отвори.


Виконавчим розміром прохідний боку калібру пробки проставленим на кресленні, є найбільший граничний розмір,
він дорівнює
Граничні відхилення непрохідний боку робочого калібру пробки відлічуються від найбільшого граничного розмір контрольованого отвори.

Виконавчим розміром непрохідний боку калібру пробки проставленим на кресленні, є найбільший граничний розмір,
він дорівнює
4) Визначаємо розміри калібру скоби для контролю валу діаметром
42мм з полем допуску h8.
5) За таблицями стандартів (ГОСТ 24853-81) знаходимо допуски і відхилення розмірів калібру скоби
6) Обчислюємо граничні розміри прохідній і непрохідний сторін калібру скоби.
Граничні відхилення прохідний боку робочого калібру скоби
відлічуються від найбільшого граничного розміру контрольованого
валу.


Виконавчим розміром прохідний боку калібру скоби проставленим на кресленні, є найменший граничний розмір,
він дорівнює
Граничні відхилення непрохідний боку робочого калібру скоби
відлічуються від найменшого граничного розміру контрольованого
валу.

Виконавчим розміром непрохідний боку калібру скоби проставленим на кресленні, є найменший граничний розмір,
він дорівнює
1.11. Ескізи скоби і пробки наведені в (додатку рис.1.3) Для контролю отвори використовуємо циліндричну пробку, тому що номінальний діаметр менше 50мм.
1.12. Схема розташування полів допусків робочих калібрів наведена
в (додатку рис. 1.4)

2. Завдання 2

Розрахунок і вибір посадок з зазором для підшипників рідинного тертя.
Дано: - номінальний діаметр сполучення dн = 90мм;
- Довжина сполучення l = 72мм;
- Кутова швидкість w = 105рад / с;
- Питомий тиск на опору P = 0,53 МПа;
- Динамічний коефіцієнт в'язкості m = 0,02 Па · с;
- Шорсткість поверхні втулки RZD = 3,2 мкм;
- Шорсткість поверхні валу Rzd = 6,3 мкм.
Рішення.
2.1. Обчислюємо окружну швидкість валу:

2.2. Визначаємо відносний зазор в підшипнику ковзання по
емпіричною формулою:

2.3. Визначаємо діаметральний зазор:

2.4. Визначаємо коефіцієнт навантаженості підшипника:

2.5. По таблиці 1.97 [1, ч.1, с.284] знаходимо відносний ексцентриситет c:
в нашому випадку l / dH = 0,8, CR = 0,3511.
З подоби ΔАВС і ΔАВ1С1 (рис.2.1):

2.6. Визначаємо товщину масленого шару h в місці найбільшого зближення поверхонь отвору вкладиша підшипника ковзання і валу при знайденому диаметральном зазорі:

2.7. Обчислюємо допускаемую мінімальну товщину масляного шару [hmin], при якій забезпечується рідинне тертя:

де kжт> 2 - коефіцієнт запасу надійності по товщині масляного шару;
gД = 2-3мкм-добавка, що враховує відхилення фактичних значень
навантаження, швидкості, температури від розрахункових, а також механічні
відхилення в маслі.

Для забезпечення рідинного тертя необхідно дотримання умови:

умова виконується.
2.8. Визначаємо мінімальний зазор [Smin] в підшипнику, при якому товщина масленого шару дорівнює мінімальної допустимої величині [hmin].

2.9. Підбираємо посадку.
Умови підбору посадки: 1)
2)

де Sm-середній діаметральний зазор посадки.
Цим умовам найбільше близько відповідає посадка Æ з зазорами
, ,

3. Завдання 3

Розрахунок допусків і посадок шпонкових з'єднань.
Дано: - діаметр вала-16мм;
- Шпонка призматична;
- Призначення: для масового автотракторного виробництва.
Рішення.
3.1.Согласно [1, ч.2, с.236] вибираємо основні розміри шпонки, пазів валу і втулки:
а) розмір шпонки
б) розмір паза валу
в) розмір паза втулки:

3.2. Вибираємо граничні відхилення за розміром b для шпоночно з'єднання серійного і масового виробництва [1, ч.2, с.237]:
а) ширина шпонки
б) ширина паза валу
в) ширина паза втулки при
3.3. Визначаємо граничні розміри шпонки, паза валу і паза втулки за розміром b:
а) шпонка
б) паз валу
в) паз втулки
3.4. Визначаємо граничні зазори і натяг в сполученнях:
а) паз вала - шпонка:

б) паз втулки - шпонка:

3.5. Вибираємо граничні відхилення неспряжуваних розмірів з'єднання з призматичними шпонками [1, ч.2, с.113];
а) висота шпонки: [1, ч.1, с.113];
б) глибина паза валу:
в) глибина паза втулки:
г) довжина паза валу: [1, ч.1, с.44];
д) довжина шпонки: [1, ч.1, с.44];
3.6. Будуємо схему полів допусків (додаток рис.3.1), вичерчуємо ескізи деталей і проставляємо розміри на кресленнях, (додаток рис. 3.2).

 

4. Завдання 4

Розрахунок і вибір деталей під підшипник кочення.
Дано: - шарикопідшипник 201;
- Радіальне навантаження R = 6500Н;
- Вид навантаження кілець підшипника:
- Зовнішнього кільця - циркуляційний.
- Внутрішнього кільця - коливальний,
Рішення.
4.1.Согласно [3, т.2, с.145] визначаємо основні посадочні розміри підшипника 201:
- Діаметр внутрішнього кільця d = 12мм;
- Діаметр зовнішнього кільця D = 32мм;
- Ширина B = 10мм;
- Радіус заокруглення фаски r = 1мм.
4.2. Визначаємо інтенсивність навантаження поверхні вала на зовнішнє кільце:

де k П - динамічний коефіцієнт посадки, що залежить від характеру навантаження (при спокійній навантаженні kП = 1 [1, ч.2, С.283]);
F - коефіцієнт, що враховує ступінь ослаблення посадкового натягу
при підлогою валі і тонкостінному роз'ємному корпусі (при суцільному валі F = 1 [1, ч.2, с.286]);
F A - коефіцієнт нерівномірності розподілу радіального навантаження R між рядами роликів в конічних підшипниках або між здвоєними шарикопідшипниками за наявності осьового навантаження на опору (при відсутності осьової навантаження F A = 1, [1, ч.2, с.286]).

4.3. Згідно табл. 4.92 довідника [1, ч.2, с.287], такої інтенсивності для валу Æ32мм відповідає допуск M7.
4.4. Вибираємо поле допуску вала під підшипник кочення з коливально навантаженим кільцем Æ12мм js6.
4.5. Відхилення для кілець підшипника 201 і сполучених з ними валу і корпусу зводимо в таблицю 4.1.
Таблиця 4.1.
Внутрішнє кільце,
[1, ч.2, с.273].
Вал js 6.
[1, ч.1, с.91].
Зовнішнє кільце,
[1, ч.2, с.276].
Корпус К7.
[1, ч.1, с.117].

4.6. Визначаємо зусилля, необхідне для запресовування підшипника на вал:

N = 25мкм - максимальний натяг між корпусом і навантаженим кільцем;
f к - фактор опору, що залежить від коефіцієнта тертя при напресування f к = 4, а при знятті f к = 6;

тут
4.7. Будуємо схему розташування полів допусків (додаток рис 4.1), складальний і по детальні креслення (додаток рис 4.2).
4.8. Шорсткості поверхонь валу і отвори корпусу обрані згідно з [1, ч.2, с.296]. У нашому випадку приймаємо 1,25.
Допуск циліндричної посадочних місць валів і отворів корпусів не повинен перевищувати під підшипники класу точності РВ-чверті допуску на діаметр посадочної поверхні [1, ч.2, с.296].
Тоді, допуск циліндричної для посадочних поверхні валу:

Тоді, допуск циліндричної для посадочних поверхні отвору:

З урахуванням рекомендованих значень циліндричної [3, т.1, с.424], призначаємо Т od = 2,5 мкм, T OD = 6мкм.

5. Завдання 5

Допуски і посадки шліцьових з'єднань.
Дано:
Рішення.
5.1 Розшифровка умовного позначення заданого шліцьового з'єднання:
шлицевое з'єднання - прямобочние;
d-централізований діаметр;
10 - число шлицов;
82 - внутрішній діаметр;
92 - зовнішній діаметр;
12 - товщина зубів шліца;
H 7 / h 7 - посадка по центрованої діаметру d;
D 9 / f 8 - посадка по товщині зуба b.
5.2 Визначаємо поля допусків центруючих елементів, знаходимо поля допусків нецентріруюшіх діаметрів і заносимо їх у таблицю 5.1.Таблиця 5.1.
Елементи шліцьового з'єднання
Номінальний розмір, поле допусків.
Відхилення мм,
верхнє / нижнє
Граничні розміри мм,
max
min
Централізований:
Отвір
Вал
Ширина западини паза втулки
Товщина шлицов
валу.

82H7
+0.035 / 0
82,035
82,000
82h7
0/-0, 035
82.000
81.965
12D9
+0,093 / -0,050
12.093
12.050
12f8
-0.016/-0, 043
11,984
11.957
Нецентрірруемие:
Отвір
Вал
92H12
+0,35 / 0
92.350
22,000
92a11
-0,380 / -0,600
91,620
91,400

5.3 Визначаємо значення основних відхилень, граничні розміри всіх елементів з'єднання і заносимо їх у таблицю.
5.4 Будуємо схему розташування полів допусків центруючих розмірів
(Додаток рис. 5.1).
5.5 Виконуємо ескізи з'єднання і його деталей із зазначенням посадок всіх елементів (додаток рис.5.2).

6. Завдання 6

Розрахунок складальних розмірних ланцюгів.
Дано: на малюнку 6.1 додатка, наведено складальне креслення і розмірна ланцюг, для якої відомі номінальні розміри складових ланок = 3мм, б = 22мм, в = 12мм, м = 35мм) та граничні розміри вихідної ланки Σ = ). Необхідно визначити відхилення розмірів всіх складових ланок.
Рішення.
6.1 Виконаємо розмірний аналіз ланцюга з заданим вихідним ланкою. Початкове ланка А Σ = Геометрична схема зображена в додатку рис. 6.2.
Виявимо складові ланки і характер і характер впливу на вихідне ланка: -Зменшує.
- Збільшує;
- Збільшує;
-. збільшує;
6.2 Перевіримо правильність складання заданої розмірної ланцюга:

6.3 Визначаємо граничні відхилення і допуск ширини підшипника 212 (d = 60мм.), Е s = 0, ei =-150мкм.

6.4 Встановимо одиниці допуску складових ланок з невідомими допусками: , , .
6.5 Визначаємо допуск вихідної ланки з заданими граничними відхиленнями:

6.6 Визначаємо середній коефіцієнт точності,, а ср,, заданої розмірної ланцюга:

6.7 Встановимо квалітет, за яким слід призначати допуски на складові ланки, тому що 78 одиниця допуску ближче до 10 квалітету (коефіцієнт точності для 10 квалітету а = 64, для 11квалітета а = 100), то призначаємо 10 квалітет.
6.8 Вибираємо коригуючий ланка: тому Коефіцієнт точності прийнятого 10 квалітету менше а ср = 78, то коригуючих ланкою вибираємо технологічно більш складне ланка А 1.
6.9 За встановленим 10 квалітету визначаємо допуски на всі ланки (крім вихідного, коригуючого і стандартного) відповідно до [1, ч.1, с.44] і призначаємо на них граничні відхилення:
; (Що охоплює),
; (Симетрична).
6.10 Розраховуємо допуск коригуючого ланки А 1;

Допуск коригуючого ланки доцільно прийняти стандартним
ТА 1 = 100, 10квалітет [1, ч.1, с.44].
6.11 Обчислюємо середнє, а потім граничні відхилення коригуючого ланки А 1:
тому що то

Верхнє відхилення А 1:

Нижня відхилення А 1:

6.12 Визначаємо граничні розміри замикаючих ланки по відомим відхилень складових ланок.
Отримуємо значення останнього у ланки

Висновки

Курсова робота складається з 6 завдань, які охоплюють основні розділи теоретичного курсу. Отримано такі результати.
1) У першому завданні визначені основні елементи гладкого циліндричного з'єднання Æ , Виконані креслення з'єднання та деталей окремо, розраховані калібри і виконані їхні ескізи з вказівкою виконавчих розмірів прохідній і непрохідний частин.
2) У другому завданні для зазначених параметрів підшипників рідинного тертя розрахована і підібрана посадка Æ з зазорами , ,
3) У третьому завданні розраховані допуски і посадки призматичного шпоночно з'єднання з діаметром валу 16 мм , Для масового автотракторного виробництва, виконані креслення з'єднання і деталі окремо з позначенням посадок і відхилень.
4) У четвертій завдання, для зазначених умов роботи підшипника кочення 201 розраховані і підібрані посадки підшипника на вал і отворів корпусу, визначено значення шорсткостей і допусків циліндричної посадочних поверхонь, зусилля запресовування і виконані креслення з'єднання і деталей окремо.
5) У п'ятій завданню розшифровано умовне позначення прямобочние шліцьового з'єднання , Розраховані його елементи і виконані креслення з'єднання із зазначенням посадок.
6) У шостій завданні ми склали розмірну ланцюг, і визначили за наявності вихідної ланки відхилення всіх складових ланок

Список використаної літератури

1. Допуски і посадки. Довідник. У 2-х ч. В.Д. Мягков і ін-6-е вид., Перераб. і доп.-Л.: Машинобудування, 1983.
2. Бушманов Н.С. Метрологія, стандартизація і сертифікація. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи. - Білгород: Видавництво БелГСХА, 2003.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Курсова
74.7кб. | скачати


Схожі роботи:
Застосування технічних засобів спостереження для контролю території
Проблеми і перспективи розвитку технічних засобів митного контролю як частини митної інфраструктури
Налштування технічних засобів ПК Принципи налаштування технічних засобів Пк в середовищі Window
Засоби вимірювань Повірка засобів вимірювань
Безпека технічних засобів і технічних процесів
Методи вимірювань і контролю за вмістом шкідливих речовин
Характеристики засобів вимірювань
Калібрування засобів вимірювань
Поняття та класифікація засобів вимірювань
© Усі права захищені
написати до нас