Розподіл і перерозподіл національного доходу

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Розподіл і перерозподіл національного доходу.

На стадії виробництва розподіл національного доходу проявляється в тому, що створюється необхідний і додатковий продукт. На стадії розподілу необхідний і додатковий продукт розпадається на первинні доходи – це доходи які підкреслюють, що суб’єкти, які їх одержують беруть безпосередню участь у створенні національного доходу. На стадії обліку відбувається утворення вторинних доходів – це пенсії, стипендії, допомоги різного виду. На стадії споживання розподіл національного доходу відбувається між споживачами благ та послуг.

Перерозподіл національного доходу відбувається офіційними і не офіційними командами.

Національний дохід утворює два фонди:

- фонд споживання;

- фонд нагромадження.

Фонд споживання – це частина національного доходу, яку в вигляді особистих доходів громадян використовують для задоволення їх споживчих потреб.

Фонд нагромадження – це частина національног

о доходу, яка у вигляді капіталовкладень використовується для розширення виробництва.

Нагромадження поділяють на виробничу і невиробничу.

Виробнича – використовується для будівництва підприємств та купівлю засобів праці.

Невиробнича – використовується для будівництва житлових будинків, закладів освіти, охорони здоров’я, культури.


Закон обігу грошей

1. Загальний закон грошового обігу враховуючи функцію грошей як міру вартості і засобу обігу, к-сть грошей необхідну для обігу визначають:

;

Кгр – к-сть грошей необхідна для обігу.

су – сума цін товарів, що реалізується в даному році.

о - швидкість обігу грошової одиниці.

2. Розгорнутий закон – враховуючи функцію грошей, як засобу платежу к-сть грошей визначається:

;

К – сума цін товарів поданих у кредит;

П – сума платежів за борговими зобов’язаннями.

ВВ – сума взаємопогашаючих безготівкових платежів.

3. Рівняння Фітера – це рівняння обігу згідно якого к-сть грошей необхідна для обігу прямо пропорційна кількості товарів і послуг та її ціні і обернено пропорційна швидкості обігу грошей.

;

М – к-сть грошей необхідних для обігу.

V – швидкість обігу грошей.

Р – ціна товарів і послуг.

Q – кількість товарів і послуг.

Основні елементи закону:

1. Товарна маса, що перебуває в обігу

2. Швидкість оберту грошової одиниці.

3. Рівень цін на товари і послуги.

Грошовий обіг проходить 2 сфери:

1. Готівковий;

2. Безготівковий.


Готівковий – це гроші, які вільно функціонують в ринковій сфері і передбачають розрахунки грошовою одиницею.

Безготівковий – це гроші, які знаходяться на рахунках банків і підпорядковані дії законів і постанов Верховної Ради, Уряду і Національного банку.

Обіг готівкових і безготівкових грошей впорядкований закону обгрунтований пропорційн

Національний ринок

Національний ринок – це сукупність соц.-економічних відносин у сфері обміну за посередництвом та послуг здійснюється реалізація товару, обмін капіталу.

НР – це сукупність окремих сегментів ринків в їх взаємодії і залежності.

Основними складовими НР є:

- Ринок товарів і платних послуг

- Ринок грошей і цінних паперів

- Ринок робочої сили.

Суб’єкти:

- Держава

- Підприємство

- Домашні господарства.

- Закордон

Кожен із сегментів ринків тісно пов’язаний і взаємодіє з іншими, а також з НР в цілому. Важливим елементом НР є: сукупний попит, сукупна пропозиція, рівноважна ціна.

Сукупний попит – це величина обсягу продукції, яку готові купити покупці за кожного рівня цін. Сукупний попит можна визначати за формулою:

ВНП за в-ми.


.

Крива сукуп. попиту має від’ємний нахил через те, що зростання цін та товари приводить до зменшення сукупних витрат.

Сукупна пропозиція – це обсяг товарів і послуг, який готові встановити усі виробники за кожного рівня цін.

Крива сукупної пропозиції має додатній нахил і показує обсяг національного виробництва за кожного рівня цін.

Для НР бажано, що сукуп. попит і сукуп. пропозиція частково збігається, але стану рівноваги на НР наколи не має. Тому, що попит і пропозиція взаємодіє за допомогою цін.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Астрономія | Реферат
14.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Критерії національного доходу
Аналіз та розподіл доходу на підприємстві
Поняття національного доходу та його використання
Критерії визначають обсяг національного доходу
Заробітна плата як частина національного доходу
Залежність національного доходу від капітальних витрат Модель Леонтьєва
Перерозподіл повноважень у системі менеджменту
Вплив інфляції на перерозподіл доходів
Про перерозподіл акцентів у викладанні риторики
© Усі права захищені
написати до нас