Розкол в російській православній церкві XVII століття

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст:

I. Вступ:

 1. Історична обстановка Росії, попередня розколу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

II. Основна частина:

 1. Початок розколу в православній церкві. . . . . . . . . . . . . . 6

 2. Патріарх Никон. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 3. Протопоп Аввакум. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

 4. Подальше розширення розколу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

 5. Дії офіційної церкви, царя. . . . . . . . . . . . . . . . 16

 6. Нові форми розколу, посилення боротьби з ними держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

 7. Опис розколу в працях громадських діячів, істориків Росії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

III. Висновок

Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Розкол в російській православній церкві XVII століття


Історична обстановка Росії, попередня

розколу


Початок XVII століття увійшло в історію Росії як «Смутний час». Поштовхом до Смути, як відзначає російський історик В.О. Ключевський, послужило «насильницьке і таємниче припинення старої династії і потім штучним її воскресінням в особі першого самозванця». Далі В. О. Ключевський стверджує, що припинення династії (зі смертю царя Федора) є, звичайно, нещастя в історії монархічної держави; ніде воно не супроводжувалося такими руйнівними наслідками, як у нас.

Відмінною особливістю Смутного часу є те, що в нього були втягнуті всі класи російського суспільства і виступали, як зазначає Ключевський, «у тому самому порядку, в якому вони лежали в тодішньому складі російського суспільства, як були розміщені по своєму порівняльному значенням у державі на соціальній сходах чинів. На вершині цієї драбини стояло боярство, воно і початок Смуту ».

У смути брали участь дворянство, служиві люди, міське та сільське населення, козацтво, представники духовенства та чиновництва.

Результатом Смутного часу стало подальше зубожіння широких народних мас, скорочення території російських земель, падіння авторитету російської держави, широке проникнення іноземного впливу, в тому числі і релігійного, на життя і звичаї населення.

Кінцевим підсумком Смутного часу стало виникнення нової династії царів. З виборами Земським собором у лютому 1613 року царем Росії Михайла Романова встановилося монархічна держава на більш ніж триста років сім'ї Романових.

Особливо загострилися відносини селянства з панівною владою після прийняття Соборного уложення, прийнятого Земським собором у 1648 році. Воно назавжди позбавляло селян права змінювати своїх господарів і встановило безстроковий розшук втікачів. Тим самим було остаточно оформлено кріпосне право в Росії. Були розширені права дворян на землі і селян. Покладання встановив жорсткі покарання за злочини проти царя і церкви.

Наступні роки після Смути і в цілому весь XVII століття характеризується збиранням російських земель під егідою Москви. Особливо посиленим йшло просування Росії на північному сході (район Сибіру), тривала війна з Польщею, Швецією за звільнення споконвічно російських земель - Смоленська, районів Прибалтики Білорусії.

Велика допомога виявлялася українському народу за свою незалежність з Польщею. У ході цієї боротьби в 1653 році Земський собор прийняв рішення про возз'єднання України з Росією і оголошенні спільної війни проти польської шляхти.

Після розгрому інтервентів (поляків), закінчення Смутного часу стали помітно розширюватися зв'язки Росії з Англією, Голландією, Іраном. Росія стала все більше і ширше використовувати передові досягнення Заходу: зброя, передовий досвід ведення військових дій. Західні товари поступово проникають в міста Росії, почав складатися ринок. Російські купці спочатку несміливо проникали зі своїми товарами на ринок Західної Європи. Розвиваються зв'язки між окремими регіонами країни. З'являється клас буржуазії і працівників найманої праці.

У Росію стали запрошуватися західні фахівці; лікарі, будівельники, умільці залізної справи, рудознатци і т. д. Утворюється велике коло іноземців, що проживають у побудованій іноземній слободі в Москві. Їх поведінка, культура, одяг різко відрізняються від патріархального побуту населення Москви. Крім цього, починає розвиватися освіта, підвищується відсоток грамотних серед населення. Створюються перші навчальні заклади, в яких провідну роль відіграють спочатку іноземці. Спостерігається зростання ремісництва, утворення дрібних мануфактур і заводів (виробництво необхідних для населення і військових потреб зброї та товарів).

Передова частина суспільства бачить переваги іноземного побуту, майстерності, поведінки і починає переймати у них все позитивне, раціональне.

Вплив Заходу торкнулося і церкви. Одні побачили в них загрозу Латинянства, тобто поглинання православної церкви Католицької, інші зрозуміли, що необхідна церковна реформа. Це було пов'язано з тим, що через відсутність тісних зв'язків місцевих церков з центром, накопичилося багато відмінностей у розумінні релігійної літератури, здійснення релігійних обрядів. З'явилися войовничі релігійні діячі з духовенства, які люто захищали патріархальний побут народу, його релігійні погляди і прагнули зберегти непорушними церковні обряди, старовинні духовні книги. Вони висунули гасло: «Як жили наші батьки і діди, так і ми повинні жити».

У кінцевому рахунку, ці передумови в розвитку релігії призвели до розколу в православній церкві. У цю орбіту були втягнуті маси віруючих, представників духовенства, пролито багато крові, гинули люди.

Наслідки розколу православної церкви виявляються і зараз, в даний час. Якщо порівняти розкол православної церкви з Заходом, то він схожий за деякими проявам з реформацією в Католицькій церкві. Реформація, як відомо, створила цілий радий протестантських церков, що відділилися від римського католицизму. Головними з них є: Лютеранство (Німеччина, Скандинавія); Кальвінізм (Швейцарія, Нідерланди); пресвитерианство (Шотландія).

Роль церкви в життя російського суспільства завжди була дуже висока. Вплив церкви проявлялося на всі сторони духовного життя суспільства, сім'ї, способу життя й побуту російського народу. У XVII столітті церква тісно зростається з монархічним устроєм Росії. Вона стає опорою самодержавства, вірною слугою і виразником його інтересів.

У самій церкві склався такий же устрій і взаємини у всій церковної ієрархії, церковно-обрядової практики. На чолі російської церкви стояв патріарх, наділений великою церковною владою. Вперше патріарх був обраний собором російських ієрархів у 1589 році.

Патріархи, як правило, були великими власниками, мали великий досвід релігійної діяльності, активно брали участь у політичному житті держави. Іноді, вони свою владу «від бога», ставили вище світської влади, влади царя. З цієї причини між царем і патріархом виникали іноді складні відносини. При виборі нового патріарха самодержець завжди прагнув у його особі мати свого прихильника і помічника.

Зростання ролі Росії у цей період на міжнародній арені, підрив впливу Православної церкви, пов'язаної з боротьбою Османської імперії з Візантією, створюють передумови на роль лідера Вселенської православної церкви. Цар і російський патріарх починають реально проводити політику на вирішенні цього завдання.

Церква в XVII столітті є не тільки виразником духовної, релігійної ідеології у всіх шарах суспільства, але так само великим власником. Монастирі, парафії великі церковні діячі володіли великими земельними угіддями, накопичили великі матеріальні цінності.

Багато рис XVII століття притаманні і теперішнього часу, особливо після здійснення революції 1917 року. Встояв побут, сформовані суспільні відносини почали силою, кров'ю переробляти на свій лад, а церква, як таку, практично звели до нуля. Все це принесло великі страждання і муки російського народу.


Початок розколу в православній церкві


Сучасна історіографія під розколом розуміє певне релігійно-громадський рух, що виник в Росії в середині XVII століття.

Історіограф Ключевський російським церковним розколом називає лише відділенням значної частини російського православного суспільства від панівної церкви. Правда Ключевський досить докладно викладає причини виникнення розколу, його перебіг і наслідки. Приводом для виникнення розколу, як відомо, послужила церковно-обрядова реформа, яку в 1653 році почав проводити патріарх Никон з метою зміцнення церковної організації в Росії, а так само ліквідувати всі розбіжності між регіональними православними церквами. Вони складали Східну православну церкву. У неї входили Александрійський патріархат - Єгипет, єрусалимський - Палестина, Константинопольський, церква східних слов'ян - Болгарії, Румунії, Україні, Білорусії та Росії.

З падінням Константинополя, його захопленням в 1453 році Османською імперією, роль бліжнеазіатскіх православних патріархів падає. Все сильніше і сильніше падає роль і Константинопольської церкви (Візантійської), як провідного органу православ'я.

До початку XVII століття російська православна церква (Московський патріархат) починає грати провідну роль і патріарх московський прагне зайняти лідируюче становище у православній Східної церкви (Вселенської). Проте цьому заважало ряд об'єктивних обставин.

У російської православної церкви з плином часу накопичилося багато відмінностей, відступів від канонів, особливо від Грецької церкви, бо вся релігійна література писалася і друкувалася на давньогрецькою мовою. З плином часу в російських церковних книгах можна знайти багато помилок, різночитань, про які з докором говорили ієрархи східної церкви Москві, а так само деякі відмінності в проведенні церковних обрядів.


Патріарх Нікон


У сан патріарха зведений у 1652 році. Виходець з народу (мордовського селянства). Самоуком навчився читання. У 18 років став священиком. У 1635 р. став ченцем Соловецского монастиря. З 1643 року Никон - ігумен Кожеозерского монастиря. Відрізняється сміливістю поглядів, енергії і волі, на що звернув увагу царя Алексія Михайловича. У 1646 році Никон був поставлений архімандритом Новоспаського монастиря в Москві. З 1648 року - митрополит у Новгороді. У 47 років стає патріархом Російської православної церкви, що в історії російської патріаршества буває рідко. Зазвичай патріархом обирають людей більш зрілого віку, вихідцем з панівних верств і значним досвідом церковної діяльності.

Церковно-обрядова реформа, розпочата у 1653 році Никоном з встановлення однаковості церковного культу по всій країні. Оскільки церква була однією з опор феодально-кріпосницького держави, відповідно в єдиної церкви повинен був бути єдиний культ. За проведення такої церковної реформи виступав і сам цар, а так само багато членів впливового релігійного «гуртка ревнителів благочестя». Цей гурток складався з духовних і світських осіб. Очолював його духівник царя Олексія Михайловича Стефан Воніфатія. До гуртка входили: Ртищев, Новоспаське архімандрит Никон, настоятель Казанського собору Іван Неронов; протопопи Авакум, Логгін, Лазар, Данило. Члени «гуртка ревнителів благочестя» вирізнялися своєю освіченістю, високим положенням у царській та світської ієрархіях.

Їх об'єднувало прагнення підняти авторитет церкви і посилити її вплив на широкі маси віруючих, у тому числі і на помісні церкви Східної Європи.

Гурток також ставив собі за мету боротьбу з недоліками вадами серед духовенства, відродження церковних проповідей та інших засобів впливу на православний народ.

Завдяки підтримці царя, який уважно ставився до порад свого духівника, «кружок ревнителів благочестя» став фактично правителем російської церкви. Зі вступом Никона на патріарший престол (1652 р.) гурток розпався. Багато його члени згодом стали активними учасниками розколу, особливо протопопи Авакум, Данило, Іван Неронов та ін Причиною цього стало неспівпадання поглядів з питання шляхів, методів і кінцевих цілей наміченої реформи.

Протопоп Аввакум, Данило та інші вважали, що російська церква, в порівнянні з грецькою, зберегла «древлес благочестя» і пропонували проводити уніфікацію релігійних книг з стародавнім російським богослужбових книг, а не за грецьким зразкам. Інші члени гуртка, - Стефан Воніфатія, Ртищев, до них пізніше приєднався Никон, хотіли слідувати грецьким богослужбових зразкам, маючи на увазі надалі об'єднання під егідою московського патріарха православних церков (Східної, Української, Білоруської).

Ці погляди Никона і його прихильників відбивали ту обстановку, яка склалася на середину XVII століття.

Запекла боротьба українського народу, народу Білорусії за свою незалежність від Польщі, Швеції поставила питання про об'єднання їх з Росією. Населення України бачило, що збереження своєї незалежності, релігії можливе лише під крилом Росії і московського патріарха.

Церковна реформа перш за все почалася з виправлення російських богослужбових книг за грецькими і старослов'янською зразкам і церковних обрядів. Як пише Ключевський: «Він (Никон) почав з того, що своєю владою без собору в 1653 році перед Великим постом розіслав по церквах указ, скільки слід класти земних поклонів при читанні церковної молитви св. Єфрема сирина, причому наказував так само хреститися трьома перстами. Потім він ополчився проти російських іконописців свого часу, які відступали від грецьких зразків у писанні ікон і засвоїли прийоми католицьких живописців.

Далі, за сприяння південно-західних ченців він ввів на місце стародавнього московського унісонного (одноголосого) співу нове київське багатоголосе, а так само завів небувалий звичай вимовляти в церкві проповіді власного твору. У Древній Русі підозріло дивилися на такі проповіді, бачили в них ознака зарозумілості проповідника; пристойним вважали читати повчання святих отців, хоча зазвичай їх не читали, щоб не сповільнювати церковної служби. Никон сам любив і був майстер вимовляти повчання власного твору. За його навіюванню і прикладу приїжджі духовні особи з України та інших місць почали говорити в московських церквах свої проповіді, іноді навіть на сучасні теми. Легко зрозуміти, говорить Ключевський, збентеження, яке повинні були впасти від цих новизна православні російські уми, і без того тривожно налаштовані ». (В. О. Ключевський, том 2, стор 409).

Ці розпорядження Никона примушували робити віруючим висновок, що вони досі не вміли ні молитися, ні писати ікон і що духовенство не вміло здійснювати богослужіння як слід.

Зніяковілість, як стверджує далі В. О. Ключевський, повинно було посилитися, коли Никон приступив виправлення богослужбових книг, хоча цю справу він провів через церковний собор в 1654 році під головуванням самого царя і в присутності Боярської думи: собор постановив при друкуванні церковних книг виправляти їх по древніх слов'янських і грецьким книгам. Богослужбові книги в Стародавній Русі погано відрізняли від Священного писання (Богослужбові книги містять порядок проведення служб і церковних священнодійств. Священне писання - це суть православного християнства. Воно становить священні старозавітні книги та молитовні псалми, Новий і Старий завіти, житіє Христа і його апостолів, Євангеліє і т.д.).

Тому підприємство Никона збуджувало питання: невже божественне писання не право? Що ж після цього є правого в Російській Церкві? Тривога посилилася ще й тим, що всі свої розпорядження патріарх вводив рвучко і з надзвичайним шумом, не готуючи до них суспільства і супроводжуючи їх жорстокими заходами проти неслухняних. Обірвати, вилаяти, проклясти, побити неугодного людини - такі були звичайні прийоми його владного пастирства.

Так він вчинив навіть з єпископом Коломенським Павлом, заперечили йому на соборі 1654 року: без соборного суду Павло був позбавлений кафедри, відданий «Лютому биттю» і засланий, зійшов з розуму і загинув безвісної смертю.

Один із сучасників розповідає, як Никон діяв проти нового іконописання. У 1654 році, коли цар був поході, патріарх наказав провести в Москві обшук по домівках і забрати ікони нового листа скрізь, де вони опиняться, навіть в будинках знатних людей. У відібраних ікон виколювали очі і в такому вигляді носили по місту, оголошуючи указ, який загрожував суворим покаранням усім, хто буде писати такі ікони. Незабаром після того в Москві настала моровиця і сталося сонячне затемнення. Москвичі прийшли в сильне хвилювання, збирали сходки і лаяли патріарха, кажучи, що мор і затемнення - кара Божа вбити іконоворца. Цьому сприяло й особисті якості Никона. Як зазначає Ключевський, - «з російських людей XVII століття я не знаю людини більший і своеобразнее Никона. Але його не зрозумієш відразу: це - досить складний характер, і, перш за все характер дуже нерівний. У спокійний час, у щоденному побуті він був дуже важкий, примхливий, запальний і властолюбний, найбільше самолюбний. Але він так само вмів робити величезне моральне враження. За жорстокість в боротьбу його вважали злим, але його обтяжувала всяка ворожнеча, і він легко прощав ворогам, якщо помічав в них бажання піти йому назустріч. З впертими ворогами Никон був жорстокий. Але він все забував все при вигляді людських сліз і страждань; благодійність, допомога слабкому або хворому ближнього була для нього також необхідною потребою. Він умів робити те, що не вміли взятися ніхто, все одно, добре чи то була справа або погане. У нього була слабкість, якої страждають нерідко сильні, але мало витримані люди: він нудьгував спокоєм, не вмів терпляче вичікувати, йому постійно потрібна була тривога. Захоплення сміливою думкою або широким підприємством, навіть просто хоча б сваркою з огидним людиною. Це наче вітрило, який тільки в бурі буває самим собою, а в затишок тріпається на щоглі марною ганчіркою »(В. О. Ключевський, том 2, стор 403).

Становленню Никона, як певної історичної особистості сприяв мотив, що Російська православна церква залишилася у світі єдиною власницею і берегинею християнської істини, чистого православ'я. З цієї ідеї Никона витікала думка, що Російська церква повинна очолити Вселенську (Східну церква). У підтримці його з боку лідерів помісних церков він хотів мати опору, яка висувала його як патріарха, значною фігурою, вище навіть земного царя. Бо влада царя була значною, часом патріарх виступав іграшкою в руках якого-небудь зарвався церковного духівника. Самолюбство Никона повставало проти такої практики. Рано чи пізно цей конфлікт мав настати. Перемога, в кінцевому підсумку, залишилася за царем. Никон мав зійти з історичної арени. Хоча за проведення церковної реформи виступав і сам цар, а також багато членів впливового релігійного «гуртка ревнителів благочестя».

Але мати ще одного «царя», церковного, від бога, існуючий цар і його режим дозволити собі не міг. У цьому головна трагедія Никона. Незабаром, після початку реформ в церкві, Никон був позбавлений влади і засланий у монастир.

Хоча реформа торкалася лише зовнішню обрядову сторону релігії, але в умовах великого значення релігії у громадському житті населення, побуті і т.д. Ці нововведення Никона болісно приймалися верхівками, особливо сільськими, патріархальним селянам, і особливо низовим ланкою духовенства. Обряд «троеперстія», вимова «алілуя» тричі, замість двох, поклони під час богослужіння, Ісус замість Ісус так і не були сприйняті всіма верхівками. Однозначно, хоча нововведення були прийняті не тільки з ініціативи Никона, але й схвалені церковними соборами 1654 -55 років.

Невдоволення нововведеннями церкви, а так само насильницькі заходи їх впровадження з'явився приводом до розколу. Першим за «стару віру» проти реформ і дій патріарха виступив протопоп Авакум і Данило. Вони подали записку цареві на захист двуперстія і про поклонах під час богослужіння та молитви. Потім вони почали доводити, що внесення виправлень книг за грецькими зразками, опоганює істинну віру, так як грецька церква відступила від «стародавнього благочестя», а її книги друкуються в друкарнях католиків. Іван Неронов, не торкаючись обрядової сторони реформи, виступив проти посилення влади патріарха і за більш просту, демократичну схему управління церквою.

Зіткнення між Никоном і захисниками «старої віри» прийняло різкі форми. Авакум, Іван Неронов і інші представники розколу піддалися жорстоким переслідуванням.


Протопоп Аввакум


Протопоп Аввакум є одним із засновників старообрядництва, письменник, син сільського священика. У 1646-47 року входив до «кружок ревнителів благочестя», і став відомий цареві Олексію Михайловичу. У 1652 році був призначений протопопом в місті Юр'євці Повольський, потім священиком Казанського собору в Москві. За різкий виступ проти церковної реформи Никона в 1653 році з родиною був засланий до Тобольська, а потім у Даурию. У 1666 році цар викликав його до Москви з метою примирити з офіційною церквою. Але Аввакум не відмовився від догм старої віри, своїх поглядів і продовжував затяту боротьбу з церковними нововведеннями. В зверненні до царя, він звинуватив Нікона в єресі.

Натхненні виступи проти Нікона привернули до Авакум численних прихильників, в тому числі і представників знаті. Наприклад, посилання боярині Морозової так барвисто і талановито показана в картині художника Сурикова.

У 1664 році був засланий в Мезень. У 1666 році викликали до Москви і на церковному соборі розстригли і піддали анафемі. Він уклав своє життя з твердими переконаннями у своїй вірі і правоті в Пустозерск острозі. 15 років просидів у своєму дерев'яному зрубі, а потім був в ньому і спалений.

Це був талановитий і освічена людина свого часу. Несамовитий Авакум - називали його в народі. Важко сказати, якби не було «шаленого» протопопа Авакума, взагалі чи відбувся б розкол церкви, в тому плані, який він придбав і розмах форми пізніше. Це моя особиста думка. Його мужність, стійкість за свої погляди, віру, викликає величезну повагу у наступних поколінь Росії. Авакум залишив після себе багато творів, написаних ним на засланні. Головні з них: «Книга бесід», «Книга тлумачень», «Житіє». Обстоюючи у своїх творах стару церкву, він викривав гріхи представників офіційної релігії (черевоугодництво, розпуста, користолюбство і т.д.), жорстокість, з якою проводилися церковні реформи.

У боротьбі з прихильниками Нікона Аввакум викривав і царську владу, самого царя, його слуг, воєвод та ін Популярність Аввакума в народі була дуже велика, проповіді його знаходили широкий відгук, особливо в селянському середовищі, ставали твердими його прихильниками. У поширенні його творів брала участь навіть тюремна варта. У боротьбі за стару віру він закликав до жорстоких, негуманним формами: самоспалення, релігійного фанатизму, проповідями кінця світу.

Подальше розширення розколу

Виступи Авакума і інших захисників «старої віри» отримали підтримку в різних шарах російського суспільства, набули широкого розмаху і привів до жорстокого протистояння двох сторін - захисників реформ в церкві і захисників старої віри.

Розкол почав набував загальнонаціональне значення. У його орбіту були залучені широкі маси віруючих, офіційна церква і церковна влада.

Велика частина нижчого духовенства, менш освічена, яка бачила в реформі церкви утиск своїх інтересів і прав, встала повністю на захист «старої віри». Своїми діями вони впливали на широкі маси прихожан, які так само стали запеклими захисниками старої віри. У цей рух включилися численні маси городян, (посадські люди). Заклики "прихильників старої віри» отримали підтримку і деякої частини світської знаті, в тому числі були вони і в оточенні царя. Об'єднанню в русі розколу різних верств російського суспільства сприяла і ідеологія розколу.

Незабаром, після початку церковних реформ стало чітко проглядатися утворення двох сторін розколу. Першу сторону становили прихильники реформ, яку очолювали офіційна церква на чолі з патріархом і царем. Другу сторону склали в основному широкі народні маси, нижча ланка церковних служителів, які стали бачити в церковній реформі подальше посилення феодально-кріпосницького ладу в країні і погіршення свого становища.

Виник рух розколу стало підкріплюватися і певними ідеологічними переконаннями, оскільки з одного так і з іншого боку. Затяті захисники «старої віри» у своїй практиці керувалися тими ідеями і поглядами, викладеними у творах і протопопа Авакума і інших організаторів розколу.

Суть їхніх ідеологічних поглядів:

Ідеалізація і захист старовини, старої віри, неприйняття, навіть ненависть до всього нового, що проникало в їх середовище з боку, в тому числі і нових церковних обрядів;

Проповідь національної обмеженості, замкнутості, обмеження зв'язків, особливо з іноземними державами;

Спасіння душі, заради чого є можливість прийняти мученицького вінця, аж до самоспалення;

У широких народних масах з вуст расколоучітелей знаходила ідея про наступ «останнім часом», про воцаріння у світі антихриста і про те, що цар, патріарх і вся влада поклоняється йому і виконує його волю;

Різке викриття в релігійній формі феодально-кріпосницької дійсності, офіційної церкви і т. д.

Ці ідеологічні погляди представників розколу знаходили відгук, як в середовищі широких народних мас, так і в інших прошарках російського суспільства. Виниклий розкол у православній церкві в середині XVII століття привів у рух такі сили, такі широкі верстви населення, що його наслідки позначаються і в даний час. Суттю розколу є офіційний поділ нової, пореформенному, державної церкви від представників старої церкви, яких стали називати розкольниками, а вони себе у свою чергу називали себе старообрядцями.


Дія офіційної церкви, царя


З перших днів прояви розколу, непокора нижчих служителів церкви реформу Нікона викликало з боку патріарха, а потім і офіційної влади застосування до них насильницьких заходів. Жорстоко були покарані лідери розколу протопопи Авакум і Іван Неронов. Багато служителів церковного культу відправлялися у лінки, позбавлялися сану, ув'язнює в монастирі. Затяті представники розколу з інших прошарків народних мас також піддавалися жорстоким покаранням, посилалися в Сибір, засуджувалися до смертної кари.

На захист церковних реформ встав і цар, його оточення і вищі чини церкви.

У 1666-67 роках пройшов церковний собор. Він зрадив «анафемі» представників старої віри (старовірів) і прийняв рішення про їх покарання. Пізніше, старовірів, (загальне найменування послідовників православ'я до церковної реформи патріарха Никона) стали також називати старообрядцями, розкольниками. Церковний собор 1666-67 роках своїм рішенням офіційно закріпив пореформенному церква - офіційної державної. Старообрядництво відокремлювалося від офіційної державної церкви, ставало її ворогом, і було прийнято рішення ліквідувати його силою.

Прийняття такого рішення собором і особливо переказ старообрядництва «анафемі», церковному прокляттю, викликав новий виток протистояння офіційної церкви з старообрядництва.

Цей етап розколу збігається з широким антифеодальним рухом у Росії. У Селянській війні під керівництвом Болотникова, Степана Разіна, Василя Уса на Дону. Багато гасла «боротьби за стару віру» широко використовувалися керівниками повстань.

Так, наприклад, Соловецкое повстання 1666-1676 років було в чистому вигляді розкольницьким повстанням на захист «старої віри». Ченці Соловецького монастиря тривалий час не визнавали нові богослужбові книги, вони не погодилися визнати приїхали з Москви архімандритів. У цій боротьбі ченців монастиря підтримували численні втікачі люди з стрільців, селян, козаків і т.д.


Нові форми розколу, посилення боротьби з ними

держави

Відділення послідовників розколу від офіційної церкви породило з їх боку нові форми боротьби. Боротьба ця, як і раніше триває під прапором збереження старих обрядів, старої віри, «древле благочестя».

Що є новим:

 • Старообрядці починають вести себе так, як представники релігії в Росії. Вони не визнають нових і кон, неправильних нових богослужбових книг, нових обрядів;

 • З метою збереження «старої віри» численні представники старообрядництва стали покидати місця свого проживання та організовувати у глухих місцях чи на околицях Росії свої громади, скити, таємні секти, монастирі і т. д. Масовий відхід у глухі місця, Сибір, Поволжя, райони Півночі , на південні окраїни держави і навіть в інші держави було причиною не тільки не виконання обрядів офіційної церкви, але і невиконання феодальних повинностей;

 • У найбільш фанатичних громадах старообрядців широке поширення набула практика «вогненних хрещень» (самоспалень) під виглядом порятунку душі. Наприклад, за свідченням письменника Мельникова (Андрій Печерський) у Пошехонской повіті Ярославської губернії, тільки в 1870 році спалили 1920 чоловік;

 • Але розкольництво з самого початку і особливо пізніше не було єдиним. Воно все більш і більш ставало неоднорідним, розпадається на окремі громади, секти, «кораблі» і т. д. Цьому сприяла велика їх ізольованість один від одного і все більш зростаюча роль лідерів громад, скитів, монастирів, які виробляють свою місцеву релігійну практику.


До кінця XVII століття, а потім і пізніше, розкольництво поступово і за своїми поглядами стає неоднорідним. Воно розпадається на дві течії. Найбільш загальноприйняті - поповщина і безпоповщина.

Попівці визнали необхідність духовенства (своїх священиків) та проведення всіх церковних таїнств за старою вірі. Основні райони поширення попівщини - Керженський лісу, Стародуб, Дон, Кубань.

Безпоповці заперечували необхідність мати своїх священиків (попів) і проведення деяких церковних таїнств.

Уряд і офіційна церква почали вести нещадну війну з розколом і розкольниками самими рішучими заходами поряд з іншими методами переконання і примусу. У боротьбі з розколом використовувалися війська, прихильники розколу, особливо лідери, віддавалися «анафемі», тобто прокляття, посилалися в Сибір на каторгу, руйнувалися скити, монастирі, використовувалися й інші заходи.

В епоху Петра I ця боротьба посилилася. Старообрядців, розкольників всіх мастей він визнавав головними ворогами проведення своїх реформ в Росії. Навіть у боротьбі з боярськими бородами Петром I - проглядається зв'язок боротьби з розкольниками. У більш пізній період всі старообрядці були внесені в спеціальні списки, вони обмежувалися в правах, носили офіційно встановлену для них одяг.


Опис розколу в працях громадських діячів,

істориків Росії

Розкол православної церкви в Росії - це помітна подія в історії держави. Як говорив відомий письменник і великий чиновник царської Росії Мельников (Андрій Печерський) що, «розкол і розкольники представляють одне з найцікавіших явищ в історії і життя російського народу».

Мельников (Андрій Печерський), будучи чиновником з особливих доручень Нижегородського губернатора, спеціально займався вивченням розколу та його проявах в заволзьких лісах (Нижегородська, Костромська, Вологодська губернії).

Розкол він називав хворобою народу. На це грунті виникало релігійний фанатизм, збільшений на патріархальної грунті російської, особливо сільського населення. За своїм різнодумства він поділяє розкол на два широких течії (гілки): власне «розколу» і шкідливих «єресей». У більш пізній період він поділяє розкол на:

 • Старообрядці, хто приймає священство;

 • Розкольники різних згод, не приймає священства і не поклоняються іконам;

 • Суботники або жиди, хто приймає влада святого хрещення - обрізання;

 • Скопці.

(Зібрання творів, Мельнокова (Андрія Печерського), т. 8, стор 29).

Багато присвятив вивченню та висвітленню в своїх лекціях історії та здійснення розколу в православній церкві відомий історіограф В. О. Ключевський. Знаходимо опис життя старообрядців і вживані заходи боротьби з ними урядом Росії в книзі Олексія Толстого «Петро I».

Розколом займалися й інші вчені і політичні діячі. Наприклад, великі твори, причому перші про розкол написали громадські діячі: Щапов, Максимов, Єсимов, Леманскій. У більш пізній час Смирнов Л. Є. («Внутрішні питання про розкол в XVII ст.», «Історія російської розколу старообрядства»), Каптерев Н. Ф. (Патріарх Никон і цар Олексій Михайлович). За радянських часів вивченням розколу приділялася недостатня увага. Наприклад, у навчальних посібниках з історії Росії для шкіл, ВУЗів це питання практично не знайшов відображення.

Події, що відбулися в період розколу в російській церкві, створили певний уклад життя старообрядства. Це барвисто і яскраво показано у творах Мельникова (Андрія Печерського). Частина поселення жила особливим життям. Обмежили контакти з іновірцями. Вели аскетичне життя, суворо дотримувалися догм старої віри. Навіть в їжі встановили свої канони. З метою зберегти свою віру, йшли в тайгові нетрі, несучи позбавлення і страждання, створювали свої поселення.

Багато поселень старообрядців, особливо в XVIII столітті порушалісь царською владою, безжально знищувалися. Але в деяких місцях вони збереглися і продовжують жити своїм відособленим громадою.

Наприклад, цікава історія сім'ї Ликових, виявлена ​​геологами у глухій тайзі на річці Абакан (Хакасія). Вона повністю зберегла старий уклад життя, стару віру, звички, звичаї, їжу.

В одній з «товстушок» газети «Труд» в кінці минулого року був надрукований нарис про життя старовірів, які проживають на річці Бірюса, в Красноярському краї. Вони також багато зберегли від старої віри, укладу життя. Менш схильні до пияцтва, відрізняються великою порядністю, працьовитістю, чого не можна сказати про поселення та його жителів не староверской. Село це знаходиться на іншому березі річки.
Висновок


Як казав письменник Мельников (Андрій Печерський) «розкол - це складне явище». Він торкнувся широкі народні маси, проник у політику держави того періоду. Рух розколу і боротьба з ним панівних класів Росії порівнянна з релігійними війнами Заходу.

Розкол залишив на тілі Росії глибокі, незагойні рубці. У результаті боротьби з розколом загинули тисячі людей, в тому числі і діти. Перенесені важкі муки, понівечені долі тисячі людей.

У цілому, рух розколу - реакційний рух. Воно перешкоджало прогресу, об'єднання земель Росії в єдину державу. У теж час розкол показав стійкість, мужність, великих груп населення у відстоюванні своїх поглядів, віри, (збереження старовинного укладу життя, порядків, встановлених предками).

Розкол - це частина нашої історії. І нам сучасникам потрібно знати свою історію і брати з старовини все хороше, порядне. А в наш час, особливо в останні роки, наша духовність перебуває під загрозою.


Список використовуваної літератури:


 1. В. О. Ключевський «Російська Історія», Повний курс лекцій, «Фенікс» 1998.

 2. А. О. Ішимова «Історія Росії» для дітей, 1866.

 3. С. А. Токарєв «Релігія в історії народів світу», Москва 1965.

 4. «Історія СРСР», том I з найдавніших часів до 1861 р., Москва, 1956.

 5. «Християнство», енциклопедичний словник, том I, Москва, 1993.

 6. «Велика радянська енциклопедія», тому 18,20, Москва, 1970.

 7. П. І Мельников (Андрій Печерський), Зібрання творів у восьми томах, Москва, 1976.


22


Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Релігія і міфологія | Реферат
71кб. | скачати


Схожі роботи:
Обновленського рух у Російській православній церкві лютий-жовтень 1917р
Розкол в Російській Церкві Житіє протопопа Авакума
XVII ст в російській історії Старообрядницький розкол
Символічні тексти в Православній Церкві
Про зображенні Бога Отця в православній церкві
Церковний розкол XVII століття 2
Розкол російської церкви в середині XVII століття
Боротьба ідей в російській політології XVII століття
Роль ізографа Микити Павловца в російській історії XVII століття
© Усі права захищені
написати до нас