Роздрібний товарообіг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Курсова робота

На тему

Роздрібний товарообіг

Зміст

Введення

1. Товарообіг як економічна категорія

1.1. Сутність і склад роздрібного товарообігу

1.2. Класифікація роздрібного товарообігу підприємства та характеристика його основних видів

1.3. Основні фактори, що впливають на обсяг структуру роздрібного товарообороту

2. АНАЛІЗ роздрібного товарообігу підприємства

2.1. Характеристика основних техніко-економічних показників підприємства ТОВ "Сигма"

2.2. Аналіз роздрібного товарообігу магазину ТОВ "Сигма"

2.3. Аналіз впливу факторів на роздрібний товарообіг ТОВ "Сигма"

3. Заходи, спрямовані на збільшення роздрібного товарообігу підприємства ТОВ «Сигма»

3.1. Заходи щодо вдосконалення обороту роздрібної торгівлі ТОВ "Сигма"

3.2. Розрахунок ефективності, пропонованих заходів

Висновок

Список літератури

Програми

Введення

Роздрібний товарообіг виступає як один з показників, що визначають потужність торговельного підприємства, оскільки за його величині можна судити про обсяг діяльності підприємства, він характеризує ефективність використання ресурсів підприємства і загальної суми витрат на реалізацію товарів. Оскільки роздрібний товарообіг є економічним поняттям, що відбиває найважливіший кінцевий результат господарської діяльності торгового підприємства, то його зіставлення з обсягом витрачених ресурсів (трудових, матеріальних, фінансових) дає уявлення про ефективність їх використання, так як в узагальненому вигляді показник ефективності є співвідношення результату і витрат. Все це свідчить про актуальність теми курсової роботи.

Мета курсової роботи - проведення аналізу роздрібного товарообігу підприємства і пошук шляхів товарообігу його збільшення.

Досягнення поставленої мети здійснюється шляхом вирішення наступних завдань, які визначили структуру та зміст дослідження:

Вивчити різні джерела, наукові праці, монографії, науково-популярні видання, наукові періодичні видання.

Розглянути підходи до поняття товарообігу, основні складові.

Провести аналіз вивчених матеріалів, узагальнити і виявити різні підходи до проблеми аналізу роздрібного товарообігу.

Опрацювати бухгалтерські, статистичні звіти про діяльність підприємства, його товарообігу і провести аналіз і виявити можливості його поліпшення.

Визначити шляхи вдосконалення товарообігу та господарської діяльності конкретного магазину.

Об'єкт роботи - дослідження роздрібного товарообігу.

Предмет роботи - товариство з обмеженою відповідальністю "Сигма".

Методи, які використані в роботі:

теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури;

аналіз абсолютних і відносних і середніх показників,

методи порівняння і групування даних,

методи факторного аналізу.

Дослідження проводилося за період 2007-2008 р.р.

Робота виконана на матеріалах ТОВ "Сигма".

В якості інформаційної бази для написання роботи використовувалися дані оперативного, поточного бухгалтерського обліку, первинні та зведені документи, дані про реалізацію товарів надані бухгалтерією підприємства.

До складу ТОВ "Сигма" входить 4 магазини. Облік і аналіз основних економічних показників буде проведено в цілому по організації торгівлі, аналіз товарообігу по магазину, розташованого в Радянському районі міста Омська за адресою вул. Нефтезаводской, 8.

1. Товарообіг як економічна категорія

1.1 Сутність та склад роздрібного товарообігу

Головна мета торгівлі споживчими товарами - задоволення потреб населення в товарах і послугах. Досягнення цієї мети характеризується загальним обсягом реалізації товарів населенню. При реалізації товарів споживачу вироблений продукт знаходить своє вираження в суспільному визнанні. Товарообіг характеризує обсяг споживання матеріальних благ, виражений економічними відносинами, що виникають в процесі руху товарів з сфери виробництва та обігу в сферу особистого споживання. Сутність товарообігу проявляється в економічних відносинах, пов'язаних з обміном товарів і послуг на ринку в процесі купівлі-продажу.

Товарообіг характеризує процеси, що розвиваються в сфері товарного обігу, і фактори, що впливають на формування попиту і пропозиції, і відображає економічні відносини між виробниками та споживачами.

Товарообіг дозволяє визначити умови, за яких розвивається співвідношення між попитом і пропозицією на ринку. Це дозволяє встановити, як реалізуються на конкретному ринку відносини між виробниками і споживачами товарів, які умови визначають тенденції формування та розвитку попиту та пропозиції в наступний період і на перспективу [22, c. 79].

Товарообіг є макроекономічним показником. Держава веде збір і обробку даних про товарообіг на різних рівнях управління з метою виявлення загальних закономірностей і тенденцій, виявлення місця окремих субринков, аналізує міжрегіональний обмін і соціальні та регіональні відмінності душового рівня товарообігу [8, c. 124].

Товарообіг торговельного підприємства здійснюється в різних видах і формах (рис. 1). Перш за все, він відображає два рівня продажу товарів: роздрібний та оптовий товарооборот.

Роздрібний


Оптовий

З організаційних форм продажу

По складу кінцевих споживачів

По термінах розрахунку за реалізовані товари

За формами грошових розрахунків

По складу кінцевих споживачів

За формами товароруху

За формами грошових розрахунків

Продаж товарів

в роздрібній торговельній мережі


Продаж

товарів

крім

роздрібної

торгової

мережі

Продаж

товарів

безпосередньо населенню

Продаж

товарів

з роздрібної

торгової

мережі підприємствам

для особистого

споживання

Продаж

товарів

з негайною їх

оплатою


Продаж

товарів

населенню

в кредит

Продаж

товарів за

готівковий

розрахунок


Продаж

товарів

за безготівковим

розрахунком

Продаж

оптовим

підприємствам

Продаж

товарів

роздрібної мережі

Продаж

товарів

промисловим

підприємствам

СкладськийТранзитний

За готівковий

розрахунокЗа безготівковим

розрахунком

Рис. 1. Види товарообігу торговельних підприємств [25, c. 81]

Роздрібний товарообіг є кінцевою стадією руху товарів від виробництва до споживача. Роздрібна торгівля завершує процес обігу товарів: товар зі сфери обігу переходить у сферу споживання. Роздрібний товарооборот - це кількісний показник, що характеризує обсяг продажу [24, с. 44].

Роздрібний товарообіг характеризує обсяг продажу товарів населенню для особистого, сімейного, домашнього використання; він означає завершення процесу обігу товарів на споживчому ринку і перехід товарів у приватне або колективне користування. Його величина враховується в роздрібних цінах, тобто у цінах фактичної реалізації, включаючи всі податки, що входять до складу роздрібної ціни.

Економічна сутність роздрібного товарообігу проявляється в обміні грошових доходів споживачів на товари і послуги в процесі купівлі-продажу і в економічних відносинах, пов'язаних з цим обміном [22, c.   81].

1.2 Класифікація роздрібного товарообігу підприємства та характеристика його основних видів

Оборот роздрібної торгівлі при аналізі можна класифікувати наступним чином (рис. 2).


Рис. 2. Класифікація обороту роздрібної торгівлі [25, c.   283]

Оборот роздрібної торгівлі являє вартість проданих населенню споживчих товарів за готівковий розрахунок або сплачених за кредитними картками, за розрахунковими чеками банків, за перерахуванням з рахунків вкладників (що також враховується як продаж за готівку) [25, c .281].

В обіг роздрібної торгівлі поряд з вартістю товарів, проданих населенню за готівковий розрахунок, також включає вартість:

а) проданих товарів поштою з оплатою за безготівковим розрахунком (по моменту здачі посилки відділенню зв'язку);

б) товарів, проданих у кредит (по моменту відпуску товарів покупцеві), в обсязі повної вартості товару;

в) товарів, проданих у порядку комісійної торгівлі (за договором комісії), у розмірі повної вартості по моменту продажу товарів;

г) проданих за зразками товарів тривалого користування (за часом виписки рахунку-фактури і доставки покупцеві, незалежно від часу фактичної оплати товару покупцем);

д) товарів, проданих окремим категоріям населення із знижкою (лікарських засобів, палива і т. п.), у повному обсязі;

е) проданих за передплатою друкованих видань (по моменту виписки рахунку без урахування вартості доставки);

ж) упаковки, що має продажну ціну, що не входить в ціну товару;

з) проданої порожньої тари.

В обіг роздрібної торгівлі включається вартість скляного посуду, проданої населенню з товаром, за вирахуванням вартості повернутої населенням порожньої скляного посуду, а також вартість склопосуду, прийнятої від населення в обмін на товар.

Вартість товарів, відпущених населенню через роздрібну торгову мережу або через торговельні підрозділи неторгових організацій в рахунок заборгованості по заробітній платі, пенсіях з наступною оплатою організаціям торгівлі організаціями (юридичними особами), органами соціального забезпечення та іншими, включається в роздрібний товарооборот.

Не включається в оборот роздрібної торгівлі вартість:

проданих товарів, що не витримали гарантійних строків служби;

проданих квитків, талонів на всі види транспорту, лотерейних квитків.

Вартість товарів, відпущених через роздрібну торгову мережу юридичним і фізичним (без утворення юридичної особи) особам (у тому числі і організаціям соціальної сфери, спецспоживачів і т.п.), з оплатою за безготівковим розрахунком, в оборот роздрібної торгівлі не включається.

Оборот роздрібної торгівлі наводиться в роздрібних цінах - фактичних продажних цінах, що включають торговельну надбавку, податок на додану вартість і податок з продажів.

Обов'язковою ознакою операції, відносять до роздрібної торгівлі, є наявність касового чека (документів суворої звітності, прирівнюваних до чеками).

Основними завданнями обороту роздрібної торгівлі є:

перевірка ступеня виконання прогнозних продажів за обсягом і структурою, задоволення попиту покупців на окремі товари;

виявлення тенденції і закономірностей його розвитку в динаміці і змін, що відбуваються в них;

визначення чинників, що впливають на його зміну (кількісний вимір і узагальнення впливу факторів на виконання прогнозних показників і динаміку роздрібного товарообігу);

оцінка впровадження прогресивних методів торгівлі та їх ефективності;

виявлення резервів, шляхів і можливостей зростання обсягу продажів і поліпшення обслуговування покупців;

розробка заходів щодо усунення недоліків та підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.

У процесі роздрібної реалізації товари повністю переходять зі сфери обігу в сферу споживання. Як продавців виступають, як правило, організації роздрібної торгівлі: магазини, аптеки, намети, павільйони, кіоски, бензозаправні станції, розвізну і разносная торговельна мережа. Однак місце, де відбувається купівля-продаж товарів, не є важливим моментом у економічній характеристиці роздрібного товарообігу. Продаж споживчих товарів для особистого споживання може проводитися також на продовольчих і непродовольчих ринках, зі складів підприємств-виробників та оптових підприємств, на аукціонах, у майстернях, аптеках, кіосках, на борту літака, у пасажирських поїздах і т.п. Крім перерахованих це можуть бути організації інших галузей, якщо вони здійснюють продаж придбаних на стороні споживчих товарів або споживчих товарів власного виробництва населенню через свою торговельну мережу або з оплатою через свою касу.

Ознака, що характеризує статус продавця, - не головний або єдиний при віднесенні реалізації до роздрібного товарообігу. Головними є мети придбання товарів - для особистого чи виробничого споживання. Тому останнім часом до складу роздрібного товарообороту включається також продаж товарів організаціям, через які здійснюється спільне споживання товарів. До цих організацій належать: санаторії і будинки відпочинку, лікарні, дитячі садки і ясла, будинки для престарілих [8, c. 129].

За своєю сутністю роздрібний товарообіг - показник синтетичний, оскільки він складається з окремих актів купівлі-продажу, продажів окремих товарів, товарообігу всіх фірм або всіх регіонів. Товарообіг є валовим показником реалізації вартості товарів, він залежить від загальної кількості проданих товарів і ціни одиниці товарів. Загальний обсяг роздрібного товарообігу дорівнює добутку реалізованого кількості товарів кожного найменування на ціну за одиницю товару.

Як економічний показник роздрібний товарообіг має ряд недоліків, його зростання не завжди означає дійсне задоволення попиту. Це пов'язано з тим, що величина обсягу товарообігу може значно змінюватися під впливом цінових та структурних змін. Наприклад, при зростанні обсягу реалізації у вартісних показниках може спостерігатися його зниження в натуральному вираженні [22, c. 83].

Роздрібний товарообіг належить до найважливіших показників економічного розвитку країни. У ньому проявляються основні народногосподарські пропорції, структура валового внутрішнього продукту, розподіл національного доходу і т.д. Обсяг роздрібного продажу товарів має великий вплив на грошовий обіг у країні, так як виручка торговельних організацій становить важливу частину готівково-грошового обігу. В результаті продажу товарів населенню відшкодовуються зроблені витрати і реалізується новостворена вартість, що дає можливість для подальшого зростання виробництва [17, c. 203].

Структура та обсяг роздрібного товарообігу характеризують рівень споживання товарів населенням, зростання або зниження добробуту народу. За допомогою роздрібного продажу виявляється постійний вплив на розвиток обсягу і структури виробництва товарів народного споживання: збільшення виробництва відсутніх товарів або скорочення виробництва тих товарів, які не користуються попитом у покупців.

Зростання продажу товарів роздрібною торгівлею може бути зумовлений, з одного боку, безперервним зростанням виробництва товарів народного споживання і, з іншого - підвищенням купівельної спроможності населення. Її розвитку притаманні закономірності, в яких відображаються відбуваються в країні економічні та соціальні процеси, які взаємопов'язані. Так зниження інвестицій в реальний сектор економіки приводить до руйнування науково-виробничого потенціалу країни, втрати основних виробничих фондів та джерел їх відтворення, скорочення оборотного капіталу і до зменшення обсягу виробництва, що відбивається на розмірах роздрібного товарообігу. Зростання грошової маси в країні, девальвація рубля, інфляція, скорочення купівельної спроможності населення призводить до негативних змін в обсязі і структурі роздрібного товарообігу.

Таким чином, роздрібний товарообіг - найважливіший показник діяльності не тільки окремого торгового підприємства, а й усієї країни, що показує важливість його вивчення.

1.3 Основні фактори, що впливають на обсяг структуру роздрібного товарообороту

Основний із завдань аналізу товарообігу є вивчення, кількісний вимір і узагальнення впливу факторів на динаміку і зміна обсягу товарообігу. При використанні факторного методу спочатку вивчається вплив різних чинників на обсяг і структуру товарообігу, потім - зв'язки між факторами і відбираються найбільш значимі з них, які надають найбільший вплив на зміну обсягу реалізації. Ця інформація використовується при плануванні товарообороту.

На обсяг і структуру товарообігу впливають різні чинники, але, перш за все економічні, які впливають на величину попиту.

Ціни на товари зростають з різною швидкістю, тому дуже важливо проаналізувати вплив різних показників інфляції на різноманітні типи товарів, які продає підприємство. Наприклад, високий рівень інфляції на товари, ціна на які є визначальним фактором, що може привести до різкого скорочення обсягу продажів. Процентна ставка по позиках грає важливу роль для торгових підприємств. По-перше, її зміна значно впливає на вартість позик для торгівлі. По-друге, значне збільшення процентної ставки може надати гальмівний вплив на попит, особливо для торгових фірм, що спеціалізуються на товарах тривалого користування.

Тенденції розвитку економіки, в першу чергу регіональної, - стабілізація, зростання або спад - матимуть визначальний вплив на ринок, на якому працює підприємство.

Розвиток конкуренції, особливо в роздрібній торгівлі, призводить до того, що покупці стають все більш вибагливі при виборі магазину. Незважаючи на те що їх цікавлять передусім ціна і якість товарів, все більшу увагу покупці звертають на рівень і методи торговельного обслуговування, надані послуги, а також на стиль і дизайн торгових підприємств.

Політичні фактори тісно переплетені як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Особливо важливі для торгових підприємств податки, обмеження в ціноутворенні, перспективи житлового будівництва, комерційні, дорожньо-транспортні та інші проекти місцевих властей.

Успіх діяльності торговельного підприємства визначається тим, наскільки повно воно буде задовольняти потреби своїх покупців. Щоб швидко адаптуватися до ринку, необхідно вивчати вікову структуру населення та тенденції її зміни, економічну діяльність, географічний розподіл населення і ряд інших демографічних показників, які можуть істотно вплинути на товарообіг. В цілому люди стали більше споживати матеріальних благ, що сприяє розвитку товарообігу. Тому дуже важливо своєчасно визначати потреби та запити покупців.

Особливу увагу слід приділяти вивченню характеру зміни грошових доходів домашніх господарств, зони діяльності фірми і регіону. Зазвичай при збільшенні грошових доходів у середньому на одне домашнє господарство відбувається підвищення споживання непродовольчих товарів, а при їх зниженні ростуть витрати населення на купівлю продовольства.

Науково-технічний прогрес веде до виникнення нових ринків (приклад тому - ринок персональних комп'ютерів). Крім того, впровадження нових технологій може повністю змінити способи роботи торгових підприємств, як це сталося після винаходу штрихових кодів, що наносяться на товари та оброблюваних електронними касовими апаратами. Технічні новинки дозволяють збільшити пропускну спроможність магазину, удосконалювати методи продажу товарів, підвищити продуктивність праці торгових працівників, що, в свою чергу, призводить до зростання товарообігу.

Ряд чинників не робить однозначного впливу на товарообіг, але тим не менш, вони можуть відбитися на його розвитку. До них можна віднести природні, кліматичні, культурні, релігійні і т.п. Перш за все слід вивчати ті фактори, які найбільш помітно впливають на споживчий попит, беручи до уваги те, що для різних торгових підприємств зміни, що відбуваються у зовнішньому середовищі, можуть бути неоднозначними. Наприклад, те, що одне підприємство сприймає як економічну загрозу, інше сприймає як сприятливу можливість.

На товарообіг впливають і багато інших умови: місце розташування підприємства, інтенсивність купівельних потоків, організація товаропостачання, якість товарів, широта і глибина асортименту, реклама, кваліфікація персоналу, культура обслуговування, впровадження нових технологій.

Загальні умови діяльності торгових підприємств, стратегія поведінки на ринку, товарна і цінова політика, організаційна структура, фінансовий стан, наявність ресурсів і ефективність їх використання визначають внутрішні фактори, що впливають на товарообіг.

Співвідношення різних чинників постійно змінюється. Торгове підприємство повинно знати загальний стан ринку, величину існуючого попиту, темпи його зміни, рівень ринкових цін, вплив конкуренції і т.п., на які види і сегменти йому слід орієнтуватися при плануванні обсягу і структури товарообігу [22, c. 91].

Аналіз роздрібного товарообігу виробляють як за загальним обсягом так і за окремими факторами, називаючи такий аналіз факторним. На виконання плану і динаміку роздрібного товарообігу впливають велика кількість факторів, які прийнято об'єднувати в три групи:

фактори, пов'язані з товарними ресурсами;

фактори, пов'язані з чисельністю працівників і ефективністю праці;

фактори, пов'язані з ефективністю використання матеріально-технічної бази торговельного підприємства та режимом його роботи [17, c. 229].

Основний фактор успішного розвитку товарообігу - забезпеченість торгового підприємства товарними ресурсами та їх раціональне використання. Обсяг роздрібного товарообігу залежить від періодичності надходження та вибуття товарів, стану товарних запасів. Ця залежність може бути виражена формулою:

Т = Зн + П - В - 3к (1)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу;

3Н - запаси товарів на початок періоду;

П - надходження товарів;

В - вибуття товарів;

3к - запаси товарів на кінець періоду.

Використовуючи спосіб різниць, або спосіб ланцюгової підстановки, можна визначити вплив кожного та зазначених показників на обсяг роздрібного товарообігу торговельного підприємства. Значний вплив на обсяг роздрібного товарообігу надає забезпеченість торгового підприємства трудовими ресурсами та ефективність їх використання. Ця залежність виражається формулою:

Т = П · Ч, (2)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу, руб.;

Ч - середньооблікова чисельність працівників, чол.;

П - продуктивність праці одного працівника, руб.

Використовуючи інтегральний спосіб аналізу, можна визначити вплив даних показників на зміну обсягу товарообігу:

Δ Тч = Пп · Δ Ч + Ч · Δ П): 2, (3)

де Δ Тч - зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни середньооблікової чисельності працівників, руб.;

Δ Ч - зміна середньооблікової чисельності працівників у звітному році в порівнянні з попереднім роком, чол.;

Пп - продуктивність праці одного працівника з попереднім роком, руб.;

Δ П - зміна продуктивності праці одного працівника у звітному році в порівнянні з попереднім роком, руб.

Зміна обсягу товарообігу за рахунок зміни продуктивності праці одного працівника:

Δ Тп = Чп · Δ П + Ч · Δ П): 2, (4)

Ч - середньооблікова чисельність працівників у попередньому році, чол.

Великий вплив на динаміку роздрібного товарообігу надають стан, розвиток та ефективність використання основних фондів торговельного підприємства, а також режим його роботи. Обсяг роздрібного товарообігу торговельного підприємства може бути визначений за такою формулою:

Т = S · Ксм · Д · Bs (5)

де Т - обсяг роздрібного товарообігу, руб.;

S - площа торгового залу підприємства, м 2;

Кcм - коефіцієнт змінності роботи підприємства;

Д - кількість днів роботи підприємства;

У s - товарообіг на 1 м 2 площі торгового залу в зміну, руб.

Послідовно замінюючи у наведеній формулі показники попереднього року на дані звітного року і віднімаючи з отриманого результату попередній, можна визначити вплив на обсяг товарообігу зміни факторів, пов'язаних з ефективністю використання матеріально-технічної бази торговельного підприємства та режимом його роботи. Цей спосіб розрахунку називається методом ланцюгової підстановки.

Аналітична робота завершується складанням плану заходів щодо використання виявлених резервів збільшення обсягу роздрібного товарообігу торговельного підприємства. Аналіз роздрібного товарообігу допомагає керівникам підприємства вчасно виявити недоліки в структурі товарообігу за групами, залежність товарообігу від руху і наявності запасів, чисельності працівників та їх продуктивності, зміни цін, врахувати все це в своїй роботі і прогнозувати діяльність підприємства в найближчому майбутньому.

При розробці методики аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ "Сигма" в якості базової використовувалася методика, запропонована професором Гомельського кооперативного інституту Л.І. Кравченко [18, c .99].

Дана методика є комплексною, і тому в цій роботі вона конкретизована з урахуванням специфіки об'єкта дослідження та наявної інформаційної бази. Дана методика дозволить встановити причинно-наслідкові зв'язки, виявити і оцінити фактори, які впливають на діяльність торгового підприємства, а також розробити заходи щодо усунення впливу негативних факторів і стимулювання позитивних.

2. АНАЛІЗ роздрібного товарообігу підприємства ТОВ "Сигма"

2.1 Характеристика основних техніко-економічних показників підприємства ТОВ "Сигма"

Підприємство ТОВ "Сигма" було створено в червні 1995 року. Напрям його діяльності - роздрібна та дрібнооптова торгівля продукції для обслуговування гідросистем (водонагрівачі, насоси, котли тощо) і супутніх товарів. Організаційна форма - Товариство з обмеженою відповідальністю, що має статут, в якому закріплені основні положення. Організаційна структура підприємства представлена ​​на схемі (рис. 3).
Рис. 3. Схема організаційної структури ТОВ "Сигма"

У статуті організації визначаються мета діяльності - пропаганда та розповсюдження гідро-продукції націленої на різні групи населення.

Керує всім підприємством директор, у якого є заступники: менеджер, головний бухгалтер, адміністратор.

Адміністратор займається підбором постачальників і замовників, організацією торгової діяльності, оформленням договорів з постачальниками товарів, узгоджуючи їх з директором і запрошеним юристом, стежить дотриманням умов договору, якості прийнятих товарів і термінами поставок товарів.

Економіст визначає фінансові пріоритети, шукає інвесторів, визначає фінансові можливості підприємства.

Головний бухгалтер, що знаходиться в підпорядкуванні директора, веде весь облік на підприємстві і узгодить свою діяльність з іншими заступниками директора.

Сервісний інженер керує роботою комп'ютерної мережі, в яку включені всі магазини

У штаті підприємства найбільша кількість працівників - менеджери з продажу (11 осіб) і обслуговують торговельний процес працівники: вантажники, водії, прибиральниці.

До складу ТОВ "Сигма" входить 4 магазини, які розташовані в різних районах міста. Облік і аналіз основних економічних показників буде проведено в цілому по організації торгівлі, аналіз товарообігу по одному з магазинів, що здійснює торговельну діяльність з грудня 2006 року. Даний магазин, розташований в Радянському районі міста Омська за адресою вул. Нефтезаводской, 8.

Розглянемо загальні показники діяльності торгового підприємства за 2007-2008 роки.

Розглянемо динаміку основних техніко-економічних показників, що характеризують діяльність магазину за даними таблиці 1.

Таблиця 1

Динаміка основних техніко-економічних показників діяльності магазину ТОВ "Сигма за 2007-2008 роки

Показник

Факт за 2007р.

2008р.

Відхилення

У% до 2007р.план

факт

% Виконан-ня

від плану

від 2007 р.


1.Товарооборот, тис. руб.

- В діючих цінах

415,9

600,0

572,4

95,4

27,6

156,5

137,6

- У порівнянних цінах

457,4

545,5

520,4

86,7

25,1

142,3

125,1

2. Чисельність, чол

3

3

3

100,0

0

0

100,0

3. Продуктивність праці, тис. руб.

138,6

200,0

190,8

95,4

9,2

52,2

137,6

4. Фонд оплати праці, тис. руб. (Оклад)

50,4

-

72,0

-

-

21,6

142,9

5.Валовой дохід, тис. руб.

511,5

-

744,1

-

-

232,6

145,5

6. Торгові витрати, тис. руб.

112,6

-

193,5

-

-

80,9

171,9

7. Прибуток від продажу, тис. руб.

399,0

-

550,6

-

-

151,7

138,0

За два роки роздрібний товарообіг зріс магазину, приріст відбувся за рахунок збільшення кількості реалізованих товарів (фізичного обсягу роздрібного товарообігу) на 28,8% і за рахунок змін роздрібних цін на товари, що склало 156,5 тис. рублів.

Аналіз основних показників спрямований на всебічне ознайомлення з економічною інформацією про функціонування магазину з метою прийняття оптимальних управлінських рішень по забезпеченню товарообігу та оцінки рівня його виконання, виявлення слабких сторін і внутрішньогосподарських резервів.

З наведених даних видно, що план товарообігу магазин виконав у діючих цінах на 95,4%,. У порівнянні 2007 роком обсяг товарообігу збільшився на 156,5 тис. руб., Або 37,6%, що в порівнянних цінах склало 25,1%.

Комерційні витрати по магазину в 2007 році склали 112,6 тис. руб. і в 2008 році вони збільшилися на 71,9% і склали 80,9 тис. руб. Збільшення комерційних витрат пов'язане з підвищенням оплати оренди, заробітної плати персоналу, збільшенням витрат на рекламу та ін

Як у 2007 році, так і в 2008 році торгова діяльність магазину прибуткова: величина прибутку від продажів склала відповідно 399,0 тис. грн. і 550,6 тис. грн.

Дані (додаток 1) показують, що за два роки темпи зростання роздрібного товарообігу збільшуються: у 2007 році товарообіг склав 415,8 тис. руб., А в 2008 році - 572,4 тис. руб. Зросла також отримана націнка (додаток 2): в 2007 році вона становила в середньому по групах товарів 18,6%., А в 2008 році 27,2%. Кількість реалізованих товарів збільшилася в 2008 році до 1846 шт. з 1433 шт. в 2007 році, тобто на 413 шт. або 28,8%.

Аналіз товарообігу в розрізі товарних груп і окремих видів товарів, показав, що найбільшу питому вагу в кількісному відношенні в 2007 і 2008 рр.. займають такі групи товарів: водонагрівачі, кондиціонери та котли відповідно 29%, 25% і 21%, менша питома вага у наступних груп товарів насоси - 14%, запасні деталі - 11%.

2.2 Аналіз роздрібного товарообігу магазину ТОВ "Сигма"

Роздрібний товарообіг є одним з основних показників, за яким оцінюється господарська діяльність торгової фірми.

Для аналізу товарообігу магазину ТОВ "Сигма" вивчимо його динаміку, яка дозволить виявити тенденцію і закономірності його розвитку, виявлення можливостей поліпшення динаміки продажів.

Перш за все, визначимо середній темп зростання товарообігу. Вихідні дані, для визначення темпу приросту візьмемо з таблиці 2. За даними видно, що виконання плану склало - 95,39%, а в порівнянних цінах 86,72% (572,4: 1,1: 600,0).

Таким чином, цей показник характеризує вельми низький розвиток товарообороту порівняно із запланованими показниками.

Для поглибленого аналізу виконання плану товарообігу розглянемо його в поквартальному розрізі, використовуючи інформацію таблиці 2.

Таблиця 2

Інформація про частку кварталу в річному товарообороті магазину ТОВ "Сигма" за 2008 рік

Квартал

Факт за минулий рік, тис. руб.

Звітний рік

Відхиленняплан, тис. руб.

факт, тис. руб.

абсолютне, тис. руб.

відносне,%

від плану

від 2007р.

від плану

від 2007р.

1 квартал

102,3

150,0

150,5

0,5

48,2

100,36

147,15

2 квартал

74,4

120,0

89,3

-30,7

14,9

74,41

119,95

3 квартал

89,0

138,0

117,3

-20,7

28,4

85,03

131,85

4 квартал

150,1

192,0

215,2

23,2

65,1

112,09

143,36

Усього за рік

415,9

600,0

572,4

-27,6

156,5

95,40

137,64

Магазин не виконав план товарообігу за 2-й і 3-й квартали. У зв'язку з чим, втрати товарообігу склали 27,6 тис. руб., Або 4,6% планового річного обороту. Найбільше відставання від плану спостерігається у другому кварталі на 25,6%, а якщо розглянути по місяцях цього кварталу, то це січень (30%) і лютий (20%). У березні відбувається перевищення плану на 46%, що реально в 2008 році порівняно з 2007 роком одно 71%. Найбільше відхилення від плану в бік невиконання спостерігається в червні (41%) і в квітні (33%), а в бік перевиконання березень (46%) і вересень (28%).

Основними причинами недовиконання плану є недоліки у вивченні купівельного попиту на ринку товару. На другий квартал заплановано зниження товарообігу від першого на 30 тис. руб., Так як у другому кварталі спостерігається найбільше зниження купівельної активності протягом року. У третьому задано підвищення товарообігу за планом на 18 тис. руб. Найбільший сплеск купівельної активності припадає на четвертий квартал, у зв'язку з цим на нього припадає 192 тис. руб. або 32,0% від річного плану.

Для оцінки ритмічності розвитку товарообігу, складемо графік виконання плану по місяцях (рис. 4).

Як наочно видно з графіків товарообіг у 2008 році найбільш не рітмічен, протягом року спостерігаються два сплески, один припадає на березень, інший на грудень. Подібна тенденція спостерігається, але в менш вираженому для березня вигляді в 2007 році. Планові показники незначно враховують цю тенденцію, а значить, керівництво підприємством не готує для цього періоду значних торгових запасів.

Найбільший розрив між показниками товарообігу за 2007 та 2008 роки наочно видно на графіку і відбувається в березні 71%, вересні - 106%, в грудні - 55%.

Рис. 4. Графіки товарообігу по місяцях

Обчислимо і проаналізуємо коефіцієнти ритмічності і рівномірності продажів. Використовуючи інформацію представлену в додатку 1 видно, що план був виконаний в березні, вересні, жовтні, листопаді та грудні звітного року. Звідси коефіцієнт ритмічності (співвідношення числа місяців, в яких виконано план до загального числа місяців) дорівнює 0,4167 (5 / 12) або 41,66%. Даний показник характеризує низьку ритмічність, менше 50%.

Для визначення рівномірності і ритмічності виробництва скористаємося наступними формулами.

Середнього квадратичного відхилення (s)

Коефіцієнта варіації (v):

Коефіцієнт рівномірності (К равн)

До равн = 100 - v

де Т - відсоток виконання плану роздрібного товарообігу по місяцях досліджуваного періоду,

Т s - відсоток виконання плану роздрібного товарообігу за досліджуваний період,

n - число місяців у періоді,

s - середньоквадратичне відхилення.

До равн - коефіцієнт рівномірності.

Знайдемо відсоток виконання плану роздрібного товарообігу за досліджуваний 2008 рік: Т s = 572,4: 600,0 = 0,957 або 95,7%.

Проведені розрахунки показники, що середньоквадратичне відхилення склало 0,6%:

s = Ö [(0,7-0,95) 2 + (0,8-0,95) 2 + (1,46-0,95) 2 + (,67-0, 95) 2 + (0, 71-0,95) 2 +

(0,85-0,95) 2 + (0,59-0,95) 2 + (0,69-0,95) 2 + (1,28-0,95) 2 + (1,15-0 , 95) 2 +

(1,08-0,95) 2 + (1,13-0,95) 2 = Ö 0,89: 12 = 0,272% »0,27%

Коефіцієнт варіації дорівнює:

= 0,27: 0,95 · 100% = 28,5%

Такий коефіцієнт варіації, що дорівнює 29% показує, що досліджувана сукупність даних однорідна (менше 30%)

Коефіцієнт рівномірності:

До равн = 100 - v = 100 - 29 = 71%

Таким чином, виконання плану товарообігу за звітний рік було досить рівномірним. Результати проведеного аналізу ритмічності і рівномірності плану товарообігу показали що, за аналізований період робота в цілому оцінюється позитивно, хоча неритмічність в роздрібний товарооборот негативно позначається, як на роботі з постачальниками, так і з визначенням оптимальних запасів, необхідних на кожен місяць року. Незадовільна робота менеджерів, різних категорій, призвела до невиконання плану в 7 з 12 місяців року, в цілому план також не виконано на 27,6 тис. руб. або на 4,6% (100 - 95,4%). По місяцях товарообіг магазину розподілявся рівномірно з невеликим відхиленням від середньорічного відсотка виконання плану товарообігу меншого 1% (0,27%).

Уявімо на (рис. 5 і 6) структуру роздрібного товарообігу по місяцях досліджуваних періодів

Рис. 5. Структура роздрібного товарообороту магазину ТОВ "Сигма" по місяцях 2007 року, (%)

Найбільшу питому вагу в річному товарообороті займає оборот грудня, 15,2% в 2007 році, 17,1% в 2008 році, а найменша питома вага в річному обороті припадає на квітень, в квітні 2007 року - 5,2%, а в 2008 року 4,7%.

Рис. 6. Структура роздрібного товарообороту магазину ТОВ "Сигма" по місяцях 2008 року, (%)

Ритмічність розвитку роздрібного товарообігу магазину по місяцях розглянемо на основі даних. Дані свідчать про різку зміну ритмів розвитку товарообігу магазину по місяцях: найбільш напруженим є перше півріччя (з січня по квітень включно), крім березня, де відбувається різкий стрибок, особливо в 2008 році, потім товарообіг поступово наростає з невеликими хвилеподібними спадами (без різких коливань ) аж до грудня.

Кращими є останні 3-4 місяці року з вересня по грудень. Такий розвиток роздрібного товарообігу по місяцях, тягне за собою складності в довгостроковому плануванні, і як наслідок ускладнює процес планування закупівель таким чином, щоб вони забезпечували оптимальні залишки кожного виду товарів на складах, для задоволення купівельного попиту. Ця напруженість у роботі веде до нерівномірного задоволенню попиту покупців на товари. Причинами цього можуть бути недоліки в постачанні товарами, в організації торгівлі, реклами та ін

2.3 Аналіз впливу факторів на роздрібний товарообіг ТОВ "Сигма"

Для аналізу впливу товарних запасів на товарообіг використовуємо дані статистичної звітності форми № 12-торг "Звіт про продаж і запаси товарів". Виходячи з якої, середньорічні товарні запаси в 2007 році порівняно з 2008 роком збільшилися на 10,0 тис. руб., Що становить 17,96%. Щоб оцінити дану зміну на стан товарообігу проаналізуємо дані товарного балансу, представленого в таблиці 3.

Таблиця 3

Дані товарного балансу звітного і минулого року по магазину ТОВ "Сигма", тис. руб.

Показники

2007 р факт

2008

Відхилення від

Темп росту,%план

факт

плану

2007р.

план

2007р.

1. Залишок товарів на початок року

37,4

60,0

74,4

14,4

37,0

124,06

198,89

2. Надійшло товарів,

452,9

570,0

555,5

-14,6

102,6

97,45

122,65

4. Залишок товарів на кінець року

74,4

30,0

57,6

27,5

-16,9

191,72

77,27

5. Реалізовано товарів

415,9

600,0

572,4

-27,6

156,5

95,40

137,64

6. Середньорічні залишки товарних запасів

55,9

45,0

66,0

21,0

10,0

146,61

117,96

У динаміці простежується наступна картина. Фактичний обсяг товарообігу зріс на 37,64% або на 156,5 тис. руб. і чинниками, що спонукали зростання товарообігу, є збільшення обсягу надходження товарів у поточному році (+102,6 тис. руб.), а також збільшення товарних запасів на початок року (+37,0 тис. руб.). Також, можливості збільшення товарообігу були трохи підвищені за рахунок зниження залишків товарів на кінець року (-16,9 тис. руб.).

Таким чином, показники товарного балансу вплинули на реалізацію товару в різних напрямках: одні - в бік збільшення обсягу продажу (товарні запаси на початок року та надходження товарів), інші - в бік зменшення роздрібної реалізації (товарні запаси на кінець року).

У зв'язку з тим, що надходження товарів надає найбільший вплив на розвиток товарообігу, проведемо його аналіз. Для забезпечення ритмічної роботи, широкого вибору товарів і найбільш повного задоволення попиту покупців торгова фірма повинна володіти певними товарними запасами. Тому подальший аналіз проведемо з оцінкою, як товарні запаси забезпечують розвиток товарообігу і безперебійне забезпечення населення необхідними товарами. Для чого аналіз товарних запасів проведемо в розрізі товарних груп та товарів за даними таблиці 4.

Таблиця 4

Інформація про товарні запаси асортименту в діючих цінах

Товарна група

На початок року

На кінець року

Зміна за рік


сума, тис. руб.

в днях

сума, тис. руб.

в днях

сума, тис. руб.

в днях

Водонагрівачі

21,2

30,2

23,7

32,1

2,4

1,9

Насоси

10,3

25,1

9,9

24,5

-0,4

-0,6

Котли

15,7

26,4

4,7

25,8

-11,0

-0,6

Кондиціонери

18,8

43

19,8

45,2

1,0

2,2

Деталі

8,5

45

8,0

50,5

-0,5

5,5

РАЗОМ

74,4

33,2

66,0

31,8

-8,5

-1,4

Зміна фактичних товарних запасів у грошовому виразі за товарними групами за звітний рік, нерівномірно, зниження відбулося по насосах, котлів та деталей, значне зростання по групі водонагрівачів і кондиціонерів. Також зменшилися товарні запаси в днях на кінець періоду на 1,4 дня, що може позначитися негативно в наступному періоді, за умови попиту. У зв'язку з тим, що темп зростання товарних запасів на кінець року скоротився на 1,4 дня, а також середньорічні темпи не встигають за зростанням товарообігу, зробимо розрахунки впливу факторів на зміну товарних запасів. На їх розмір впливають два фактори:

1) зміна обсягу товарообігу;

2) прискорення або уповільнення товарооборачиваемости.

Середні товарні запаси базисного року по відношенню до звітного змінилися не значно (10,0 тис. руб.). Вплив товарооборачиваемости на зміну товарних запасів проаналізуємо, використовуючи базові формули (2.5) і (2.6) зазначені в розділі методика проведення аналізу і результати розрахунків оформимо у табл. 5.

Таблиця 5

Інформація про середні товарні запаси і товарооборачиваемости по магазину ТОВ "Сигма"

Показник

Факт 2007р.

Звітний 2008 р

Відхилення

у% до 2007р.план

факт

% Виконан-ня плану

від плану

від 2007р.


1. Товарообіг у діючих цінах, тис. руб.

415,9

600,0

572,4

95,40

-27,6

156,5

137,64

2. Середньорічні запаси в діючих цінах, тис. руб.

55,9

45,0

66,0

146,61

21,0

10,0

117,96

4. Час обігу товарів в днях (стр2: стр1 * 360)

48,42

27,00

41,50

153,69

14,50

-6,92

85,70

5. Швидкість обігу товарів, в оборотах (стр1: стр2)

7,43

13,33

8,68

65,07

-4,66

1,24

116,69

Виходячи з інформації міститься в таблиці 5, бачимо, що в 2007 р. в середньому товарні запаси оберталися 7,43 раз на рік. Однак у 2008 році оборотність їх підвищилася і склала 8,68 разів. В результаті збільшення товарооборачиваемости спричинило зменшення середнього періоду обороту товарів, тобто середню тривалість перебування їх у вигляді товарних запасів, з 48,4 днів у 2007 році до 41,5 днів у 2008 році.

Звідси, збільшення швидкості обороту товарних запасів у динаміці в 1,2 рази, зменшило перебування товарів у запасі на 6,9 дня, що призвело до надлишку оборотних коштів в сумі 11,0 тис. руб. (572,4: 7,43 - 66,0). За планом відбулося уповільнення оборотності товарних запасів (14,5 днів), і як наслідок збільшення потреби в оборотних коштах на 23,1 тис. руб. (572,4: 13,33 - 66,0).

Для більш повної оцінки використання товарних ресурсів проведемо аналіз середніх товарних запасів і товарооборачиваемости в розрізі товарних груп і товарів. У порівнянні з минулим роком товарні запаси зросли за групами: водонагрівачі, кондиціонери, деталі і відповідно зменшилися по групах: насоси та котли. Тому швидкість обороту товарних запасів має суттєві відмінності. Так, прискорення часу обігу товарів по ряду товарних груп (водонагрівачі на 1,9 дня кондиціонери на 2,2 дня, деталі на 5,5 дня) забезпечило вивільнення коштів, вкладених у товарні запаси, у розмірі 391,2 тис. руб. Зміна товарооборачиваемости в днях відбувається під впливом двох факторів:

1) зміна структури роздрібного товарообігу,

2) зміни часу звернення окремих груп товарних груп та товарів.

Для вивчення впливу цих чинників на динаміку часу обігу товарів складемо таблицю 6.

Таблиця 6

Розрахунок впливу факторів на динаміку оборотності товарів по магазину ТОВ "Сигма"

Товарна група

Час обігу товарів, дні


факт за 2007

при запасах 2008 р. і товарооборачиваемости 2007р

факт за 2008

зміна в динаміці

всього

за рахунок зміни

прискорення (-)

уповільнення (+)

середніх товарних запасів (стр2-стр1)

обсягу продажів товару (Стр3-стр2)

Водонагрівачі

30,2

35,4

26,1

-4,1

0

5,2

-9,3

Насоси

25,1

25,1

30,1

0

5

0

5

Котли

26,4

28,1

25,8

-0,6

0

1,7

-2,3

Кондиціонери

43

42,2

37,7

-5,3

0

-0,8

-4,5

Деталі

45

46,5

50,5

0

5,5

1,5

4

РАЗОМ

33,2

33,4

31,8

-1,4

0

0,2

-1,6

Зміна оборотності товарів пов'язане зі зміною обсягу їх продажу та розміру середніх товарних запасів. Отримані дані показують, що структурні зміни в товарообігу магазину ТОВ "Сигма" привели до прискорення часу обігу товарів в цілому майже на 7 днів (41,5 - 48,42 = 6,9).

Зростання роздрібного товарообігу забезпечив прискорення оборотності за товарними групами: водонагрівачі, котли і кондиціонери. При цьому сповільнилося товарообіг: насосів та запасних деталей до різних апаратів.

Прискорення часу обігу водонагрівачів більшою мірою (в 1,8 рази) пов'язане зі зменшенням обсягів продажів (-9,3), ніж із збільшенням середніх товарних запасів (+5,2). А ось прискорення часу продажу котлів залежить меншою мірою в 1,35 рази від зменшення обсягу продажів у порівнянні з середніми товарними запасами.

Для збільшення товарооборачиваемости необхідно довести наявні на даний момент товарні запаси до оптимального рівня за рахунок рівномірного і частого завозу товарів. Оптимальною в даному випадку є величина запасів, які дійсно користуються попитом, і найближчим часом будуть реалізовані. Крім того, можливе збільшення товарообігу, за рахунок оптової реалізації зайво завезених товарів іншим торговим підприємствам, розпродажі товарів, що не користуються попитом, залежаних і неходових, вдосконалення організації торгівлі та обслуговування покупців, проведення тренінгів з продавцями, виставок-продажів товарів, а так само організації реклами товарів, новоприбулих і демонстрації показу нових товарів і введення нових перспективних груп товарів.

Аналіз використання трудових ресурсів. Одним з основних факторів успішного розвитку роздрібного товарообігу є забезпеченість трудовими ресурсами, правильність встановлення режиму праці, ефективність використання робочого часу і зростання продуктивності праці. Згідно зі штатним розкладом чисельність торгових працівників повинна бути 3 людини. У досліджуваний період штат торгових працівників був укомплектований на 100%. Для оцінки трудових ресурсів і ефективності їх використання в магазині ТОВ "Сигма" скористаємося даними табл. 7.

Таблиця 7

Оцінка використання трудових ресурсів по магазину ТОВ "Сигма"

Показник

2007

2008

Відхилення

Темп зростання до 2007 р.%план

факт

% Виконан-ня

від плану

від 2007р.


1. Товарообіг, тис. руб.
у діючих цінах

415,9

600,0

572,4

95,4

-27,6

156,5

137,6

в порівняних цінах

457,4


520,362,9

113,8

2. Середньооблікова числ. торгових працівників, чол

3

3

3

100

0

0

100

3. Середньорічне виробництво 1-го торг. раб., тис.руб.
у діючих цінах

138,6

200,0

190,8

95,4

-9,2

52,2

137,6

в порівняних цінах

152,5


173,521,0

113,8

Виходячи з наведених даних в таблиці 7, магазин успішно виконав план по комплектуванню чисельності торгових працівників, але недовиконав по продуктивності праці, що негативно позначилося на розвитку товарообігу.

План товарообігу недовиконано на 4,6%, або на 27,6 тис. руб. З них 12,22% (- 4,6: 37,64 · 100) через зниження продуктивності праці. У динаміці також наголошується якісне зниження товарообігу, 100% (37,6: 37,6 · 100) через зниження продуктивності праці торгово-оперативних працівників. Це показує недостатність торгових працівників. Так чисельність залишалася незмінною, зниження відбулося через зниження продуктивності праці. На вироблення працівників торгівлі у вартісному вираженні вплинула зміна роздрібних цін. Не дивлячись на це, відбулося зниження вироблення на одного працівника на 17,3 тис. руб. (190,8 - 173,54) або 12,5%. до фактичної продуктивності праці торгово-оперативного працівника за минулий рік (17,3: 138,6 · 100).

За рахунок цього фактора приріст роздрібного товарообігу торговельного підприємства в динаміці склав 52,0 тис. руб. (17,3 · 3).

Далі розглянемо оцінку впливу зазначених факторів на зміну абсолютного значення вироблення торгових працівників. Так план по виробленню торгових працівників, розрахованої виходячи з товарообороту в діючих цінах, недовиконаний на 9,2 тис. руб., У тому числі за рахунок зниження рівня продуктивності праці торгово-оперативних працівників - на 27,6 тис. руб. (600,0 · (- 4,6): 100). Проте, розглядаючи такий важливий показник продажів як кількість, можна зазначити, що він збільшився на 413 шт. (1846 - 1433), тобто на 137,7 (413: 3) одиниць на кожного працівника. Таким чином, можна зазначити, що для збільшення товарообігу необхідно збільшити чисельність торгових працівників. Аналіз використання торгових площ магазину ТОВ "Сигма". На виконання плану і динаміку товарообігу великий вплив мають стан, розвиток та ефективність використання матеріально-технічної бази. Одним з критеріїв оцінки ефективності використання торгового потенціалу магазину ТОВ "Сигма" є режим роботи і його торгова площа. Так, корисна торгова площа магазина в 2007 - 2008 роках, становила 40,9 м 2. Режим роботи встановлений як у минулому, так у звітному році з 10 до 18 годин, без обіду, без вихідних, у неділю з 10 до 16 годин, тобто тривалість робочого дня в середньому 8 годин. Аналіз рівня технічного стану торгового процесу проведемо за даними табл. 8.

Таблиця 8

Інформація про режим роботи магазину ТОВ "Сигма" за 2007-2008 рр..

Показник

2007

2008

Темп зростання у%

Відхилення в сумі, руб.

1. Торгова площа, м 2

40,9

40,9

100,00

0,0

2. Кількість робочих днів за рік

363

364

100,28

1

3. Середня тривалість робочого дня, час

8

8

100,00

0

4. Виробіток на 1 м 2 торгової площі за годину роботи, руб.

3,5

4,8

137,26

1,3

5. Товарообіг у діючих цінах, тис. руб.

415,8

572,4

137,6

156,5

6. Виробіток на 1 м 2 торгової площі за рік.

118,8

119,1

100,28

0,3

Збільшення товарообігу на 156,5 тис. руб. досягнуто за рахунок збільшення кількості робочих днів у році (1 день), вироблення з одного кв. м торгової площі (1,3 руб.). Ступінь впливу кожного з цих факторів на зміну товарообороту визначимо за допомогою прийому ланцюгових підстановок. Для цього зробимо розрахунки і оформимо результати в таблицю 9.

Таблиця 9

Розроблювальна таблиця для вивчення впливу режиму роботи магазину ТОВ "Сигма" в динаміці на роздрібний товарооборот

Показник

Розрахунок


1-й

2-й

Третя

4-й

5-й

1. Торгова площа, м 2

2007р

2008р

2007р

2008р

2008р


40,9

40,9

40,9

40,9

40,9

2. Кількість робочих днів за рік

2007р

2007р

2008р

2008р

2008р


363

363

364

364

364

3. Середня тривалість робочого дня, час

2007р

2007р

2007р

2008р

2008р


8

8

8

8

8

4. Виробіток на 1 м 2 торгової площі за годину роботи, руб.

2007р

2007р

2007р

2007р

2008р


3,50

3,50

3,50

3,50

4,81

5. Товарообіг у діючих цінах

(Стр4 · Стр3 · стр2 · стр1), тис. руб.

2007р

пересчіта-нний 2008р.

пересчіта-нний 2008р.

пересчіта-нний 2008р.

2008р


415,8

415,8

417,0

417,0

572,4

На збільшення товарообігу в 2008 році на 156,5 тис. руб. в порівнянні з минулим 2007 роком вплинули наступні фактори:

1) площа торгового залу не змінилася, тому товарообіг не змінився: 415,8 - 415,8 = 0 тис. руб.

2) збільшення кількості робочих днів на рік на 1 день викликало збільшення товарообігу: 417,0 - 415,8 = 1,2 тис. руб.

3) тривалість робочого дня не змінилася, тому зміна товарообігу дорівнює нулю: 417,0 - 417,0 = 0 тис. руб.

4) збільшення виробітку на 1 м 2 торгової площі за годину роботи дало наступний приріст товарообігу: 572,3 - 417,0 = 155,3 тис. руб.

Загальний вплив усіх факторів: 0 + 1,2 + 0 +155,3 = 156,5 тис. руб.,

що підтверджує правильність розрахунків.

Проведений аналіз показав, що в майбутньому році можна продовжити час роботи торгового підприємства з 10 год ранку до 19 год вечора, з понеділка по суботу (у неділю робочий день збільшити не вийде, через умови оренди), тобто на 6 годин на тиждень , в середньому за рік в день на 50 хвилин (50: 60 = 0,83) або на 10,38% [(8,83 - 8): 8 · 100]. При цьому, зміна режиму часу роботи торгового підприємства на 10% дає за оцінками фахівців приріст товарообігу приблизно на 7% [14, с. 99]. Отже, подовження часу роботи магазину кожен день на 50 хвилин дозволить збільшити товарообіг у наступному році на 41,6 тис.грн. [(572,3 · 10,38 · 7): (100 · 10)].

Підводячи підсумки аналізу товарообігу та основних показників, що впливають на товарообіг, проведеного у другому розділі роботи можна відзначити, що поряд з позитивними сторонами в діяльності підприємства спостерігаються і негативні, що вказують на необхідність пошуку шляхів для їх усунення. У заключній главі дослідження представимо рекомендації щодо вдосконалення економічної роботи та підвищення ефективності комерційної діяльності, розвитку роздрібного товарообігу в магазині ТОВ "Сигма", що розташований у м. Нафтовиків.

3. Заходи, спрямовані на збільшення роздрібного товарообігу підприємства ТОВ «Сигма»

3.1 Заходи щодо вдосконалення обороту роздрібної торгівлі ТОВ "Сигма"

В результаті проведеного аналізу визначені основні економічні показники, що характеризують діяльність підприємства ТОВ "Сигма". Підприємство ліквідне, працює з прибутком, розвивається, розширює свою діяльність, відкриваючи нові магазини в м. Києві.

Ліквідність підприємства дозволяє знаходити інвесторів для виходу на нові ринки. Поряд з позитивними тенденціями в діяльності підприємства проглядаються і недоробки: планові показники товарообігу не виконуються, продуктивність праці за 2008 рік знизилася, при тому, що заробітна плата в середньому зросла.

Все це показує, що необхідно переглянути економічну роботу в ТОВ "Сигма" і, використовуючи фінансові можливості, проведений аналіз, визначити пріоритети в подальшій діяльності.

Отже, виділимо недоліки у діяльності ТОВ "Сигма", усунення яких, буде сприяти більш раціональному використанню ресурсів торговельного підприємства, поліпшення його фінансового стану і результатів діяльності.

Незважаючи на зростання товарообігу в 2008 році порівняно з 2007 роком на 156,5 тис. руб., План товарообігу був не виконаний, спостерігається неритмічність в продажах, що пояснюється відсутністю вивчення попиту покупців на товари, приводячи до незбалансованості товарообігу і в майбутньому може негативно позначитися на ефективності торговельної діяльності. Крім того, рентабельність підприємства практично залишається незмінною (+0,3%), що в умовах монополістичної конкуренції, а підприємство ТОВ "Сигма" працює саме в таких умовах, може в найближчі 3-5 років привести до зниження конкурентоспроможності та зниження ефективності торговельної діяльності .

У зв'язку з цим підприємству необхідно:

проводити вивчення попиту покупців на конкретні види товарів;

визначати товари, що користуються найбільшим попитом за видами товарів і в асортиментному розрізі в межах одного виду і моделі;

аналізувати ринок постачальників, оцінюючи їх за категоріями "ціна-якість", торгова марка, "додаткові послуги", способи оплати та ін характеристики, що впливають на витрати і попит продукції;

проводити оперативний аналіз виконання товарообігу і визначати причини змін, з метою їх своєчасного усунення.

Підвищення товарооборачиваемости в 2008 році порівняно з 2007 роком пов'язане з тим, що товари стали менше перебувати у вигляді товарних запасів, в результаті чого збільшилася швидкість перетворення їх в грошову форму. Підвищення товарооборачиваемости позитивно позначилося на величині товарообігу магазину. Тим не менше, для його підвищення в наступних періодах та виконання планових показників слід:

планувати більш раціональну структуру товарообігу;

виключити з асортименту, неходові товари, а так само товари, які не користуються попитом;

здійснювати організацію рекламних заходів - повідомлення про новинки, інформування про зміну ціни;

стимулювати купівельну активність, використовуючи для цього знижки, проведення лотерей.

Важливе значення в даній ситуації має організація торгівлі та культура обслуговування покупців: забезпечення зручності перебування в магазині, рекламно-художнє оформлення інтер'єру, одяг працівників торгового залу та їх доброзичливе ставлення.

Для оцінки успіху або невдач багатьох форм стимулювання збуту досить прості, оскільки вони тісно пов'язані з показниками діяльності або збуту.

Аналізуючи дані до і після, легко визначити корисність стимулювання.

Наприклад, ефективність торгової виставки можна виміряти за допомогою підрахунку:

кількість контактів, які були здійснені в ході проведення виставки;

обсягу продажів, який був досягнутий за допомогою цих контактів;

витрат на один контакт; за допомогою зворотного зв'язку зі споживачами через торговий персонал або визначення, кількості рекламних проспектів розданих на виставці.

Вивчаючи динаміку товарообігу підприємства в 2008 році можна відзначити великий стрибок в березні в порівнянні з попередніми місяцями і в порівнянні з березнем 2007 року. Це пояснюється тим, що наприкінці лютого початку березня 2008 року підприємство брало участь у торговельній виставці, на участь в якій було виділено, з урахуванням всіх витрат 5 тис.руб. Проаналізувавши дані за весь рік, було встановлено, що саме за цей місяць товарообіг збільшився, у порівнянні із середнім значенням за рік більше ніж на 33%, отже, участь у виставці дало позитивний результат, і необхідно частіше брати участь у таких заходах. Тому ще одним фактором, що впливає на збільшення роздрібного та оптового товарообігу буде розробка і проведення рекламної компанії, в процесі якої жителі міста та області, керівники підприємств, які потребують продукції ТОВ "Сигма" зможуть дізнатися про підприємство та його продукцію.

В результаті порівняльного аналізу, запропонованих заходів для підвищення роздрібного товарообігу пропонуємо наступні заходи:

Розробка та проведення рекламної компанії.

Підвищення товарооборачиваемости.

3.2 Розрахунок ефективності, пропонованих заходів

Для проведення рекламної компанії слід розмістити рекламу в таких газетах, як "З рук в руки", "Проспект", "Може бути", "Все для Вас", так як ці видання є більш поширюваними серед населення, як показав статистичний опитування продавців кіосків "Росдруку" їх тиражі становлять від 55 000 до 68 000 примірників, і вони є самими розпродавати. Також організувати рекламу на телебаченні і радіо, вибравши для цих цілей вечірні програми, які переглядає велика кількість телеглядачів. Для категорії бізнесменів краще вибрати поширення прямої поштової реклами чи радіо-рекламу, так як в дорозі на роботу, на об'єкти директори підприємств часто прослуховують радіо, де і можуть дізнатися про підприємство та його продукцію. Зростання числа покупців викличе збільшення обсягу продажів і товарообігу, але також зростуть і витрати. Витрати на рекламу зростуть у три рази і складуть 3% від загального обсягу прибутку 2008 року, враховуючи збільшення обсягу рекламних оголошень, на 11 тис.руб. на рік.

Для розрахунку економічного ефекту застосування рекламної компанії використовується формула:

де Е - економічний ефект рекламування, грн.

Т с - середньоденний товарообіг до рекламного періоду, руб. (1 229,4 руб.)

П - приріст середньоденного товарообігу за рекламний і послерекламний періоди,% (108,2%)

Д - кількість днів обліку товарообігу в рекламному та послерекламном періодах. (150 днів)

Н Т - торгова надбавка на товар,% до ціни реалізації; (15%)

І р - витрати на рекламу, руб. (5 тис.грн.)

Підставивши дані, які отримаємо наступний результат економічного ефекту від проведення виставки:

= руб.

Розрахунок економічної ефективності запропонованого методу представлений в табл. 10.

Таблиця 10

Ефективність збільшення обсягу рекламних оголошень

Найменування показника, тис. руб.

Період

Абсолютна зміна, тис. руб.

Темп росту,%


базовий

припускаємоВаловий дохід

744,1

1116,1

372,0

150,0

Витрати загальні

193,5

301,1

107,6

155,6

у тому числі витрати на рекламу

5,5

16,5

11,0

в 3 рази

Прибуток від реалізації

550,6

815,0

264,4

148,0

Передбачуваний обсяг продажів збільшився на 50% (аналогічно запланованому збільшенню на 2008 рік у порівнянні з 2007 роком), прибуток збільшиться на 48%, при цьому основні витрати збільшилися на 55,6%. У результаті прибуток від реалізації підвищиться на 264,4 тис.грн.

Наступним запланованим заходом щодо вдосконалення економічної діяльності є підвищення товарооборачиваемости. Якщо магазин зуміє підвищити товарооборотність, то це позитивно позначиться на величині товарообігу (табл. 11).

Таблиця 11

Розрахунок впливу підвищення товарооборачиваемости на величину товарообігу, при інших рівних умовах

Показники

2008

План

Відхилення

1. Середньорічні товарні запаси, тис. руб.

65,98

65,98

-

2. Оборотність товарів, раз.

8,68

13,34

4,66

3. Товарообіг, тис. руб.

572,37

879,82

307,45

За рахунок підвищення товарооборачиваемости 4,66 рази (до планового показника 2008 року) магазин зможе збільшити товарообіг на 307,45 тис. руб. Реалізація зазначених заходів, на нашу думку, дозволить підвищити ефективність торгової діяльності не тільки даного магазина, а й усієї мережі, що зміцнить фінансовий стан підприємства.

Висновок

Вивчивши особливості діяльності ТОВ "Сигма", розглянувши організацію роботи на підприємстві, оцінивши результати його торговельної діяльності, можна зробити наступні висновки.

Товарообіг магазину у діючих цінах в 2008 році порівняно з 2007 роком збільшився на 156,5 тис. руб., Що складає 37,64% від рівня минулого року. Однак за плановими показниками товарообіг не був виконаний на 4,6%.

Слід зазначити, що по місяцях і кварталах товарообіг розвивається нерівномірно і неритмічно, що характеризується коефіцієнтом рівномірності (71%) і коефіцієнтом ритмічності (41,7%), за рахунок чого обсяг товарообігу недоодержано на 27,6 тис. руб. Неритмічне розвиток товарообігу пояснюється сезонними змінами потреб і попиту населення на певні види товарів, таких як водонагрівачі, кондиціонери, котли.

Аналіз товарообігу в розрізі товарних груп і окремих видів товарів, показав, що найбільшу питому вагу в 2007 і 2008 рр.. займають такі групи товарів: водонагрівачі, кондиціонери та котли відповідно 29%, 25% і 21%, менша питома вага у наступних груп товарів насоси - 14% і запасні деталі - 11%.

Середньорічні товарні запаси магазину в 2008 році за планом збільшилися на 10044,2 руб. або на (18,0%), при цьому оборотність товарних запасів збільшилася в 1,2 рази. Підвищення товарооборачиваемости спричинило зниження середнього періоду обороту товарів з 48 днів у 2007 році до 42 днів - в 2008 році, а швидкість товарообігу не досягла планової на 4,6 днів.

З метою підвищення товарооборачиваемости, необхідно виключити з асортименту товари, які не користуються попитом, здійснювати планування нормативної величини товарних запасів по кварталах, не допускати утворення великих залишків і залежаних товарів.

Для цього необхідно удосконалювати організацію торгівлі та обслуговування покупців, регулярно проводити виставки-продажі нових товарів, використовувати можливості реклами, товарів як новоприбулих, так і наявних у запасі. Істотний вплив на діяльність магазину в аналізованому періоді зробило використання трудових ресурсів. Незважаючи на незмінність загальної чисельності торгово-оперативних працівників, продуктивності праці знизилася. Не виконання плану товарообігу на 4,6%, або на 27,6 тис.руб. відбулося через зниження продуктивності праці на 12,22%.

Так середньорічна виробіток на одного торгового і торгово-оперативного працівника зменшилася в 2008 році порівняно з 2007 роком на 17,3 тис.грн. або на 12,5%. Зниження продуктивності праці торгово-оперативних працівників негативно позначилося на величині товарообігу.

В результаті порівняльного аналізу, можливих заходів для реалізації проекту вдосконалення економіко-господарської діяльності були виділені наступні заходи:

Розробка та проведення рекламної компанії.

Підвищення товарооборачиваемости.

Передбачуваний обсяг продажів в результаті проведення рекламної компанії збільшився на у 1,5 рази (аналогічно запланованому збільшенню), прибуток збільшиться на 48%, при цьому основні витрати збільшилися на 55,6%, а витрати на рекламу зростуть у 3 рази. Економічний ефект складе 264,4 тис.грн.

За рахунок підвищення товарооборачиваемости 4,66 рази (до планового показника 2008 року) магазин зможе збільшити товарообіг на 307,4 тис. руб.

Список літератури

 1. Конституція РФ. - СПб.: Видавництво "Літера", 2006. - 48 с.

 2. Цивільний кодекс РФ. Частини перша і друга. Офіційний текст за станом на 1 серпня 2000 року. - М.: Видавництво НОРМА, 2006. - 376 с.

 3. Федеральний закон від 05.08.2000 № 118-ФЗ. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга).

 4. Федеральний закон від 31.07.98 № 147-ФЗ. Податковий кодекс Російської Федерації (частина перша).

 5. Абрютина М. С. Економічний аналіз торговельної діяльності. - М.: Видавництво "Дело и Сервіс", 2005. - 512 с.

 6. Агафонова М. Н. Бухгалтерський облік в оптовій і роздрібній торгівлі. - М.: Бератор-Пресс, 2007. - 504 с.

 7. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності підприємства / Під ред. П. П. Табурчака и др. - Ростов на Дону: Фенікс, 2006. - 352 с.

 8. Баканов І.І. Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. - М.: "Фінанси і статистика", 2007. - 340 с.

 9. Баканов М. І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: - М: Економіка, 2007 - 352 с.

 10. Баканов М. І., Капепюш С. М. Калькуляція витрат обігу в торгівлі: Навчальний посібник для вузів. - М.: Економіка, 2008. - 232 с.

 11. Бандурин А. В., лагоджена А. В. Проблеми управління фінансами корпорацій за матеріалами Волгоградської області. - М.: "ТДДС Столиця-8", 2008. - 176 с.

 12. Баскакова О.В. Економіка організацій (підприємств) - М., 2006 .- 256с.

 13. Бахтіна В. Нові норми в дії. Податок на прибуток на прикладах. / / Подвійна запис. - 2008. № 1

 14. Брен І. П., Митрофанов Г. В. Аналіз господарської діяльності підприємств торгівлі та громадського харчування: - 2-е вид., Перераб. і доп. - К. Вища. шк., 2005. - 231 с.

 15. Джоунз Гарі. Торговий бізнес: як організувати і управляти / Пер. з англ. - М.: Инфра-М, 2007. - 304 с.

 16. Карпова Є.В. Ресурси торгового підприємства. - М.: КноРус, 2007. - 256 с.

 17. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі:. - 6-е изд., Перераб. - М.: Нове видання, 2007. - 526 с.

 18. Лебедєва С.М. Економіка торговельного підприємства: / С.Н. Лебедєва, Н.А. Казіначікова, А.В. Гавриков; Під ред. С.Н. Лебедєвої. Мінськ: Нове знання; 2005. - 239 с.

 19. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства. - Мінськ, 2007. - 228с.

 20. Чернов В.А. Економічний аналіз: торгівля, громадське харчування, туристський бізнес / Под. ред. М.І. Баканова. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 686 с.

 21. Економіка підприємств торгівлі / Н.В. Максименко. - Мн.: Вишейшая школа, 2006. - 544 с.

 22. Економіка підприємств торгівлі та громадського харчування / Т.І. Ніколаєвої і Н.Р. Єгорової, М.: КноРус, 2008. - 400 с.

 23. Економіка торговельного підприємства. / Под ред. Л.А. Брагиной. М: Инфра-М, 2008. - 314с.

 24. Економіка торговельного підприємства. / Под ред. С.Н. Лебедєвої. Мн.: Нове знання, 2008. - 240 с.

 25. Економічний аналіз у торгівлі / М.І. Баканова. - М.: Фінанси і статистика, 2008. - 400 с.

  Додати в блог або на сайт

  Цей текст може містити помилки.

  Маркетинг, реклама и торгівля | Курсова
  199кб. | скачати


  Схожі роботи:
  Роздрібний і оптовий товарообіг
  Роздрібний товарообіг торговельного підприємства
  Сутність витрат обігу в торгівлі їх класифікація Роздрібний товарообіг
  Товарообіг
  Товарообіг підприємства
  Правове регулювання торгівельного обслуговування населення Оптовий товарообіг
© Усі права захищені
написати до нас