Розвиток пам`яті молодших школярів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Введення
Глава I
I.1. Пам'ять як вища психічна функція людини ... ... ... .6
I.1.1. Загальне поняття про пам'ять: фізіологічна основа, види і типи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
I.1.2. Процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, забування та відтворення ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
I.1.3. Закони осмисленого запам'ятовування ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 10
I.2. Сентизивні період розвитку пам'яті ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
I.2.1. Розвиток довільної пам'яті молодших школярів ... ... 20
I.2.2. Основні принципи гарної роботи пам'яті ... ... ... ... ... .24
I.2.3. Методи навчання продуктивному запам'ятовування в початковій школі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .27
Глава II Організація і проведення дослідно-експериментальної роботи
II.1. Організація та етапи дослідно-експериментальної
роботи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .... 31
II.2. Методи та методики, використані в роботі
II.3. Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
Література ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 35
Додаток ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
Введення

На сьогоднішній день проблема розвитку пам'яті молодших школярів є актуальною і соціально значимою. Праці і дослідження багатьох вчених присвячені пам'яті людини - Сєченов М.І., Шифрін Р., Карнегі Д., Смирнов А.А., Рібот і багато інших. Але дані дослідження мало затребувані і маловідомі вчителям, що і послужило вибором теми дослідження.
Людині треба багато знати і багато пам'ятати, з кожним роком все більше і довше. Книги, записи, магнітофони, картки в бібліотеках, комп'ютери допомагають людині пам'ятати, але головне - це його власна пам'ять. Без неї неможливе нормальне функціонування особистості та її розвиток.
Невисока успішність школярів завжди неабиякий жаль і для батьків і для вчителів. Не менш прикрі труднощі у засвоєнні великого обсягу інформації. Все частіше з усіх сторін чуються скарги на погану пам'ять. Тому на сьогоднішній день, дотримання законів пам'яті людини, є ефективною основою осмисленого запам'ятовування. Пам'ять лежить в основі здібностей людини, є умовою навчання, набуття знань, формування вмінь і навичок. Без пам'яті неможливе нормальне функціонування ні особистості, ні суспільства. Завдяки своїй пам'яті, її вдосконалення, людина виділилася з тваринного світу і досяг тих висот, на яких він зараз перебуває. Та й подальший прогрес людства без постійного поліпшення цієї вищої психічної функції не мислимо.
Пам'ять можна визначити як здатність до отримання, зберігання і відтворення життєвого досвіду. Різноманітні інстинкти, вроджені і набуті механізми поведінки є щось інше, як відображений, рухаючись в спадщину або придбаний у процесі індивідуального життя досвід. Без постійного оновлення такого досвіду живі організми не змогли б адаптуватися до поточних швидко мінливих подій в житті. Не пам'ятаючи про те, що з ним було, організм просто не зміг би вдосконалюватися, так якось, що він набуває, не з чим було б порівняти, воно б безповоротно втрачалося.
Пам'ять можна визначити як психічний, фізіологічний і культурний процес, що виконує в житті функції запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Ці функції є для пам'яті основними. Вони різні не тільки за структурою, і подібним даними і результатами, але і по тому, що у різних людей розвинуті неоднаково.
Світ змінюється швидше, ніж ми здатні помітити, особливо в області виробництва і трансляції знань. Дисонанс між збільшенням обсягу знань і здатністю людини їх обробляти вимагає адекватної відповіді з боку системи освіти. На жаль, у практиці шкільного навчання не звертається достатньої уваги на формування у школярів адекватних, раціональних прийомів і способів запам'ятовування. Без цілеспрямованої спеціальної роботи прийоми запам'ятовування складаються стихійно і нерідко виявляються не продуктивними.
Проблема щодо формування та розвитку продуктивних способів запам'ятовування інформації є однією з актуальних проблем ХХI століття, як і питання, що розглядаються в даному дослідженні цікаві для будь-якої людини і необхідні для майбутніх молодих спеціалістів системи освіти.
Проблемою розвитку пам'яті займалися з давніх-давен: великий мислитель-філософ Арістотель, вітчизняний фізіолог І.П. Павлов, радянські психологи Н.Ф. Добриніна, А.А. Смирнова, С.Л. Рубінштейн, О.М. Леонтьєв і зараз проблема пам'яті продовжує хвилювати уми найвідоміших психологів світу.
Об'єкт дослідження: організація навчально-виховного процесу в роботі з розвитку пам'яті молодших школярів.
Предмет дослідження: навчання продуктивному запам'ятовуванню як засіб розвитку пам'яті молодших школярів.
Мета: показати, що навчання продуктивному запам'ятовуванню, є засобом розвитку пам'яті молодших школярів.
Гіпотеза: навчання продуктивному запам'ятовування буде основою корекційної роботи з розвитку пам'яті молодших школярів.
Завдання дослідження:
1. Аналіз теоретичних джерел з проблеми дослідження;
2. Обгрунтувати актуальність та соціальну значимість проблеми розвитку пам'яті молодших школярів;
3. Виявити типи пам'яті дітей, оцінити короткочасну зорову та образну пам'ять, і на основі отриманих результатів розробити комплекс занять з розвитку пам'яті й випробувати його на практиці.
Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи дослідження:
· Теоретичні (аналіз, узагальнення, класифікація);
· Емпіричні (тестування, анкетування);
· Методи математичної статистики.
База дослідження:
Школа № 49;
Школа № 74.
Структура роботи:
Випускна кваліфікаційна робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатку.
У вступі автор показує актуальність дослідження, визначає науковий апарат роботи, показує новизну і практичну значимість.
У першому розділі автор розкриває загальне поняття про пам'ять та її процесах, розглядає основні принципи гарної роботи пам'яті, закони осмисленого запам'ятовування, Сентизивні період розвитку пам'яті, а так само методи навчання продуктивному запам'ятовування в початковій школі.
У другому розділі автор описує організацію і проведення дослідно-експериментальної роботи, вказує використовувані методи і методики, а також аналізує її результати.
У висновку автор робить висновки по всій роботі у відповідності з метою і завданнями. У той же час підтверджує гіпотезу і вказує перспективність даної роботи.
Список роботи складається з тридцяти джерел.
Новизна випускний кваліфікаційної роботи полягає в узагальненні матеріалів з питань розвитку та вдосконалення пам'яті молодших школярів, навчанню їх продуктивному запам'ятовуванню. Практична значимість даної роботи полягає в розробці комплексу занять з розвитку пам'яті молодших школярів.

I.1. Пам'ять як вища психічна функція людини.


У грецькій міфології є богиня пам'яті Мнемозина (від грец. Слова «спогад»). За імені своєї богині пам'ять в психології часто називають мнемічної діяльністю. У науковій психології проблема пам'яті є «ровесницею психології як науки" (П. П. Блонський).
Пам'ять людини можна визначити як психофізичні і культурні процеси, що виконують в житті функції запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Пам'ять є життєво важливим основоположною здатністю людини. Без пам'яті неможливе нормальне функціонування особистості та її розвиток. У цьому легко переконатися, якщо звернути свою увагу на людей, що страждають серйозними розладами пам'яті. Пам'ять є у всіх живих організмів, на найбільш високо розвинена у людини.
У цілому, пам'ять людини можна представити як своєрідний інструмент, службовець для накопичення і використання життєвого досвіду. Збудження, що йдуть від зовнішніх і внутрішніх подразників у мозок, залишають у ньому «сліди», які можуть зберігатися довгі роки. Ці «сліди» (комбінації нервових клітин) створюють можливість виникнення збудження і тоді, коли подразник, його викликає, відсутня.
Н основі цього людина може запам'ятати і зберегти, а згодом відтворити свої відчуття, сприйняття будь-яких предметів, думок, мови, дій.
Іншими словами пам'ять - це дивна властивість людської свідомості, це відновлення в нашій свідомості минулого, образів того, що колись справило на нас враження.

I.1.1. Загальне поняття про пам'ять: фізіологічна основа, види та типи.

Фізіологічною основою пам'яті є утворення тимчасових нервових зв'язків, здатних відновлюватися, актуалізуватися надалі під впливом різних подразників (Н. П. Павлов). дослідження останніх років, що проводяться на нейрофизиологическом і біохімічному рівнях, дозволяють виділити дві фази в побудові зв'язків. У першій - лабільною фазі збереження сліду відбувається завдяки ревербаціі нервових імпульсів. У ході другої - стабільною - фази збереження сліду здійснюється за рахунок змін, що виникають на основі першої фази: згідно з різними даними, такими змінами є або зростання протоплазматичними нервових відростків або зміни в синоптичних закінченнях, у властивості клітинних мембран або в складі рибонуклеїнових кислот клітини.

Основні види пам'яті.

Форми прояви пам'яті дуже різноманітні, тому що вона пов'язана з різними сферами життя людини, з його особливостями.
Усі види пам'яті можна умовно розділити на три групи:
1. Що запам'ятовує людина (предмети і явища, думки, рухи, почуття). Відповідно до цього розрізняють рухову, словесно-логічну та образну пам'ять;
2. як людина запам'ятовує (випадково чи навмисно). Тут виділяють довільну і мимовільну пам'ять;
3. як довго зберігається запам'ятоване. Це короткочасна, довготривала і оперативна пам'ять.
У процесі розвитку людини відносна послідовність становлення видів пам'яті виглядає приблизно так:
I. II. III.
Рухова Мимовільна Короткочасна
Емоційна Довільна Оперативна
Образна Довготривала
Смислова
Усі види пам'яті необхідні і самоцінні, в процесі життя дорослої людини вони не зникають, а збагачуються, взаємодіють між собою.

Типи пам'яті


У кожної людини є свої особливості пам'яті. Пам'ять може бути гарною по відношенню до одних об'єктів і поганий по відношенню до інших. Виділяють різні типи пам'яті залежно від того, що людина запам'ятовує успішніше і як він вважає за краще запам'ятати.
Найбільш істотні відмінності виявляються між наочно - образним і словесно-логічними типами пам'яті. Хтось краще запам'ятовує наочні образи предметів і подій, хтось думки, виражений у словах.
Фізіологічною основою відмінності між двома типами пам'яті є особливості співвідношення I і II сигнальних систем. але типи пам'яті обумовлені не тільки взаємодією сигнальних систем, але і тим, який аналізатор є у людини провідним у запам'ятовуванні і відтворенні. Так, зоровий тип пам'яті має потребу в зоровому сприйнятті того, що запам'ятовується. Є переважна пам'ять на запахи, на звуки і шуми, смакова, дотикальна, емоційна. Руховий тип пам'яті формується і виявляється при заняттях фізкультурою і спортом, при листі ручкою і роботи на комп'ютері, грі на музичних інструментах.
Отже, пам'ять - це основа психічної діяльності. Без неї неможливо зрозуміти основи формування поведінки, мислення, свідомості, підсвідомості. Тому для кращого розуміння людини необхідно якомога більше знати про нашу пам'ять.
I.1.2. Процеси пам'яті: запам'ятовування, збереження, забування та відтворення.
Основні процеси пам'яті - запам'ятовування, відтворення, збереження, пізнавання, забування. Пам'ять починається з запам'ятовування. Запам'ятовування - це процес пам'яті, що забезпечує охорону в пам'яті матеріалу як найважливіша умова його подальшого відтворення. Якщо запам'ятовування має характер спеціальної організованої роботи, пов'язаної із застосуванням певних прийомів для найкращого засвоєння знань, вона називається заучування.
Відтворення - істотний компонент пам'яті. Відтворення може протікати на трьох рівнях: впізнавання, самовідтворення (довільне і мимовільне), пригадування (в умовах часткового забування, що вимагає вольового зусилля). Пізнавання - прояв почуття знакомости при повторному сприйнятті чого-небудь. Цей процес більш «сліпий», він характеризується тим, що образи, закріплені в пам'яті, виникають без опори на вторинне сприйняття тих чи інших об'єктів.
Збереження і забування - це дві сторони єдиного процесу довготривало утримуваного сприйнятої інформації. Збереження - це утримання в пам'яті, а забування - це зникнення, випадання з пам'яті завчено.
Завдяки забування, людина розчищає місце для нових вражень і, звільняючи пам'ять від купи деталей, дає їй нову можливість служити нашому мисленню.
I.1.3. Закони осмисленого запам'ятовування.
Пам'ять не можна тренувати так, як тренують, скажімо, м'язи. Безглузде зазубрювання матеріалу не призведе до того, що ми з кожним днем ​​все легше заучувати новий матеріал. Проте систематичні розумові вправи дозволяють глибше проникати в сутність фактів, легше орієнтуватися в матеріалі, сприяють прищепленню навичок раціонального запам'ятовування і пригадування. Все це підсилює нашу владу над процесами пам'яті.
Навіть у зрілі і літні роки можна домогтися поліпшення пам'яті, якщо розумно використовувати її суб'єктивні закономірності.
 
Закони пам'яті.

Враження і емоції.


· Потрібно отримати глибоке, точне, яскраве враження про те, що необхідно запам'ятати. Як фотоапарат не дасть знімків при тумані, так свідомість людини не збереже туманних вражень.
· Оскільки враження прямо пов'язане з уявою, то будь-які прийоми, що дозволяють розвинути уяву та образне мислення, а також керувати ними, можуть виявитися корисними і для запам'ятовування.
· Порівняно прості події в житті, які виробляють особливо сильне враження на людину, можуть запам'ятовуватися відразу міцно і надовго, і після закінчення багатьох років з моменту першої і єдиної зустрічі з ними можуть виступати у свідомості з виразністю і ясністю.
· Більш складні і менш цікаві події людина може переживати десятки разів, але вони в пам'яті надовго не відображаються.
· При пильній увазі до події досить буває його неодноразового переживання, щоб надалі точно і в потрібному порядку відтворити по пам'яті його основні моменти.
· Відсутність достатньої уваги при сприйнятті інформації не може бути відшкодовано збільшенням числа її повторень.
· Те, чим людина особливо цікавиться, запам'ятовується без жодних зусиль. Особливо виразно ця закономірність проявляється в зрілі роки.
· Рідкісні, дивні, незвичні враження запам'ятовуються краще, ніж звичні, часто зустрічаються.
· Зосередженість на досліджуваному матеріалі в поєднанні з вибірковістю дозволяють людині сконцентрувати свою увагу, а, отже, і налаштувати пам'ять на сприйняття тільки потенційно корисної інформації.
· Для кращого запам'ятовування матеріалу рекомендується повторювати його незадовго до нормального відходу до сну. У цьому випадку запам'ятовуються краще відкладеться в пам'яті, оскільки не буде змішуватися з іншими враженнями, які протягом дня зазвичай накладаються один на одного і тим самим заважають запам'ятовуванню, відволікаючи нашу увагу.
· Про ситуаціях, що залишилися в нашій пам'яті яскравий, емоційний слід, ми думаємо більше, ніж про емоційно нейтральних події. Позитивні емоції, як правила, сприяють пригадування, а негативні перешкоджають.
· Якщо в момент запам'ятовування людина перебуває у піднесеному або пригніченому настрої, то штучне відновлення у нього відповідного емоційного стану при пригадування покращує пам'ять.
· Насамперед, необхідний, отримати чітке зорове враження. Воно міцніше. Однак, комплексні враження, тобто враження, отримані за допомогою можливого більшого числа органів почуттів, дозволяють відобразити в свідомості потрібний матеріал ще краще. Лінкольн, наприклад, читав вголос те, що хотів запам'ятати, щоб сприйняття було одночасно і зоровим і слуховим.
· Уважність, уважність, уважність. Якщо припустити людині закрити очі і несподівано відповісти, наприклад, на питання про те, якого кольору, форми і якими іншими особливостями має предмет, який він не раз бачив, повз якого неодноразово проходив, але який не викликав до себе підвищеної уваги, то людина з працею може відповісти на поставлене питання, незважаючи на те, що бачив цей предмет безліч разів. Багато людей помиляються, коли їх просять сказати, якою цифрою, римської чи арабської, зображена на циферблаті їх механічних годинників цифра шість. Нерідко виявляється, що її на годиннику взагалі немає, а людина, десятки чи навіть сотні разів дивився на свій годинник, не запам'ятав його. Процедура введення інформації в пам'ять і являє собою акт звернення на неї уваги.
 
Повторення.
 
· Дейл Карнегі називає повторення другим законом пам'яті і наводить такий приклад: «Тисячі студентів-мусульман знають напам'ять Коран - книгу приблизно такого ж об'єму, як Новий завіт, і вони в значній мірі досягають цього шляхом повторення. Ми можемо запам'ятати все, що завгодно, в розумних межах, якщо будемо досить часто повторювати це ». Чим більший обсяг інформації, тим більше буде потрібно повторень для запам'ятовування. Об'ємний матеріал запам'ятовується легше, їли розбити його на частини.
· Повторення поспіль заученого матеріалу менш продуктивно для його запам'ятовування, ніж розподіл таких повторень протягом певного періоду часу. Наприклад, Р. Бертон, перекладач «тисячі і однієї ночі», говорив на двадцяти семи мовах, як на своєму рідному, а проте він зізнавався, що ніколи не вивчав мову і не практикувався в ньому довше п'ятнадцяти хвилин поспіль, «тому що після цього розум втрачає свіжість ».
· Нове повторення сприяє кращому запам'ятовуванню того, що було вивчено раніше.
· З зусиллям уваги до запам'ятовуються матеріалу число повторень, необхідних для його виучування напам'ять, може бути зменшена.
· Краще, щоб на початок і кінець заучування доводилося порівняно велика кількість повторень, ніж на середину.
· Розподіл повторень протягом доби дає економію часу більше, ніж у два рази, в порівнянні з тим випадком, коли матеріал заучується напам'ять.
 
Асоціації.
 
Найкращий спосіб запам'ятати факт - це асоціювати його з яким-небудь іншим фактом. «Все, що виникає в свідомості, - каже професор Вільям Джеймс, - повинно бути внесено в нього, а, будучи внесеним, воно вступає у взаємозв'язок з тим, що там вже було. ... Той, хто більше обмірковує отримані відомості і встановлює між ними більш тісні відомості і встановлює між ними більш тісні взаємозв'язки, будуть володіти найкращою пам'яттю ».
Для асоціативної зв'язку вражень та їх подальшого відтворення, особливо важливим є те, що є вони розрізненими або складають логічно пов'язане ціле.
Чим більше різноманітних асоціацій при першому знайомстві з ним викликає матеріал і чим більше часу приділяється уявної розробці цих асоціацій, тим краще запам'ятовується сам матеріал. Для того щоб асоціювати один факт з іншим. Уже відомим, необхідно обміркувати новий факт з усіх точок зору, поставити собі також питання: «Що це нагадує?», «На що це, схоже?», «Чому це так?», «Як вийшло, що це так?», «Коли це буває?» і так далі.
Будь-яке нове враження, отримане людиною, не залишається в його пам'яті ізольованим. Будучи запам'ятали, в одному виді, воно з часом може дещо змінитися, вступивши в асоціативний зв'язок з іншими враженнями, надавши на них вплив і, у свою чергу, змінившись під їх впливом.
Ефективність запам'ятовування іноді знижує інтерференція, тобто змішання однією інформацією з іншого, одних схем пригадування з іншими. Найчастіше інтерференція виникає тоді, коли одні й ті ж спогади асоціюються у пам'яті з різними подіями і їх прояв у свідомості породжує пригадування конкуруючих подій.
Осмислене сприйняття.
 
Установка на запам'ятовування сприяє йому, тобто запам'ятовування краще відбувається в тому випадку, якщо людина ставить перед собою відповідну задачу. При установці на запам'ятовування важливо заздалегідь спланувати термін зберігання цієї інформації. Наприклад, маса студентів, здавши іспит з якої-небудь дисципліни, через пару днів, не можуть нічого згадати із, здавалося б, добре засвоєного матеріалу. Це можна пояснити наступним чином: при підготовці студенти ставлять собі певне завдання (здати іспит), а крім того зосереджуються на відносно близькій дату здачі іспиту, не «програмуючи» себе на майбутнє. Таким чином, матеріал потрапив в оперативну пам'ять, не закріплюючись у довготривалою, і як тільки іспит зданий (операція виконана), відповідна інформація втрачається. Отже, правильна установка - засвоїти матеріал, передбачуваний термін зберігання інформації залежить від досліджуваного матеріалу (але в будь-якому випадку він значно більше, ніж час підготовки до іспиту).
Те, що в структурі діяльності займає місце мети, пам'ятається краще, ніж щось, що становить засоби здійснення даної діяльності.
Будь-яка з частин, на які при заучуванні ділиться весь матеріал, повинна сама по собі уявляти більш-менш закінчене ціле. Тоді весь матеріал краще організується і відтворюється.
Чим більше розумових зусиль докладається до того, щоб організувати інформацію. Надати їй цілісну, осмислену структуру, тим легше вона потім пригадується. Один з ефективних способів структурування запам'ятовування - це надання запоминаемому матеріалу структури типу «дерево». Такі структуру широко використовуються скрізь, де необхідно стисло і компактно представити великий обсяг інформації. Даний прийом істотно полегшує і доступ до інформації, що зберігається.
Наявність заздалегідь продуманої і чітко сформульованих питань до вивченого матеріалу, відповіді на які можуть бути знайдені в процесі його освоєння, сприяють кращому запам'ятовуванню. При запам'ятовуванні будь-якого тексту в пам'яті вкарбовуються не стільки самі слова і пропозиції, що становлять даний текст, скільки містяться в ньому думки.
Те, що ми можемо висловити словами, зазвичай запам'ятовується легше і краще те, що може бути сприйнято тільки на слух. Якщо, крім того, слова є результатом осмислення сприйнятого матеріалу, тобто слово містить у собі пов'язану з предметом уваги істотну думку, то таке запам'ятовування є найбільш продуктивним.
Деякі ефекти і закони пам'яті.
 
Ефект Зейгарник. Він полягає в наступному. Якщо людям запропонувати серію завдань і одні з них дозволити до кінця, а інші перервати незавершеними, то виявиться, що в наслідку випробовувані майже в два рази частіше згадують незавершені завдання, ніж завершені до моменту переривання. Це пояснюється тим, що при отриманні завдання у випробуваного з'являється потреба виконати його, яка посилюється в процесі виконання завдання. Ця потреба повністю реалізує себе, коли завдання виконано, і залишається незадоволеною, якщо воно не доведена до кінця. У силу зв'язку між мотивацією і пам'ять, перша впливає на вибірковість пам'яті, зберігаючи в ній сліди незавершених завдань. Можна зробити висновок: людина мимоволі утримує в своїй пам'яті і в першу чергу (теж мимоволі) відтворює те, що відповідає його найбільш актуальним, але не цілком ще задоволеним потребам.
У своїх дослідженнях А. А. Смирнов (прихильник теорії діяльності) встановив, що дії запам'ятовуються краще, ніж думки, а серед дій, у свою чергу, міцніше запам'ятовуються ті, які пов'язані з подоланням перешкод, в тому числі і самі ці перешкоди.
Ефект краю. При запам'ятовуванні низки однорідної інформації краще всього по пам'яті відтворюється його початок і кінець.
Ефект ремінісценції. Це - Поліпшення з часом твори заученого матеріалу без додаткових його повторень. Найчастіше це явище спостерігається при розподілі повторень в процесі його заучування, а не при запам'ятовуванні відразу напам'ять. Відстрочене на кілька днів (2 ј - 3 дні) відтворення нерідко дає краще результати, ніж відтворення матеріалу відразу після його заучування. Ремінісценція, ймовірно, пояснюється тим, що з часом логічні, смислові зв'язки, що утворюються всередині заученого матеріалу, усталюються, стають яснішими, очевидними.
Відомий дослідник пам'яті Т. Рібо, аналізуючи важливі для розуміння психології пам'яті випадків амнезії - часових втрат пам'яті, відзначають дві закономірності:
· Пам'ять людини пов'язана з особистістю, причому таким чином, що патологічні зміни в особистості майже завжди супроводжуються порушеннями пам'яті;
· Пам'ять людини втрачається і відновлюється з одного й того ж закону: при втраті пам'яті в першу чергу страждають найбільш складні і нещодавно отримані враження; при відновленні пам'яті справа йде навпаки, тобто спочатку відновлюється найбільш прості і старі спогади, а потім найбільш складні і недавні.
Динаміка забування носить прямолінійний характер. Запам'ятавши щось, людина за перші вісім годин забуває стільки ж, скільки за наступні тридцять днів.
Закон мотивованого забування за Фрейдом свідчить, що людина має схильність до забування психологічно неприємного. Особливо часто таке мотиваційний забування неприємних намірів і обіцянок проявляється в тих випадках, коли вони пов'язані зі спогадами, породжують негативні емоційні переживання.
Між точністю відтворення подій і впевненістю в цій точності не завжди існує однозначна зв'язок. Людина може об'єктивно правильно відтворювати події, але не усвідомлювати цього і, навпаки помилятися, але бути впевненим, що відтворює їх правильно.
Погана пам'ять людини може бути пов'язана з труднощами пригадування, ніж запам'ятовування як такого. Найбільш показові приклади вдалого пригадування дають гіпноз. Під його впливом людина несподівано може пригадати давно забуті події далекого дитинства, враження про які, здавалося б, назавжди втрачені. Процеси та відтворення інформації несумісні і протилежно направлені. Можна стверджувати, що великий потік нової інформації перешкоджає пригадування, в той час як відтворення навіть більшого обсягу відомостей значно менше впливає на процес сприйняття. Так, у стані інформаційного вакууму людина відчуває деяке прояснення пам'яті, та й розуму в цілому.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.2. Сентизивні період розвитку пам'яті
В обговоренні проблеми пам'яті ми маємо ряд дискусій, зіткнення різних думок, і не тільки в плані загальних філософських поглядів, але й у плані суто фактичного і теоретичного дослідження.
Пам'ять була улюбленою главою, яка в асоціативної психології клалася в основу всієї психології: адже з точки зору асоціації розглядалися і сприйняття, і пам'ять, і воля. Інакше кажучи, закони пам'яті ця психологія намагалася поширити на всі інші явища і вчення про пам'ять зробити центральним пунктом у всій психології.
Центральним фактором, в якому зосереджений цілий ряд знань як теоретичного, так і фактичного характеру про пам'ять, є проблема розвитку пам'яті.
Молодший шкільний вік (з 6-7 років до 9-10 років) визначається важливим зовнішнім обставиною в житті дитини - вступом до школи. Навчальна діяльність вимагає розвитку вищих психічних функцій - довільності уваги, пам'яті, уяви. Увага, пам'ять, уява молодшого школяра вже набувають самостійність - дитина навчається володіти спеціальними діями, які дають можливість зосередитися на навчальній діяльності, зберегти в пам'яті побачене або почуте, уявити собі щось, що виходить за рамки сприйнятого раніше.
Прийнято вважати, що дошкільний вік - вік інтенсивного розвитку пам'яті. У цей період пам'ять є провідним пізнавальним процесом, психічною функцією. Пам'ять схоплює значущі для дитини події і відомості і зберігає їх. Дошкільне дитинство залишає багато спогадів на все життя людини. Коли запам'ятовування стає умовою успішної гри або має значення для реалізації домагань дитини, вона легко запам'ятовує слова в заданому порядку, вірші, послідовність дій і т.д. дитина може користуватися прийомами запам'ятовування вже свідомо. Він повторює те, що треба запам'ятати, прагне осмислити, усвідомити запам'ятовуються в заданій послідовності. Однак мимовільне запам'ятовування залишається більш продуктивним. Тут все визначає інтерес дитини до справи, якою він зайнятий у школі дитина встає перед необхідністю запам'ятовувати довільно. Навчальна діяльність неухильно вимагає від дитини запам'ятовування. Вчитель дає дитині вказівки, яким чином можна запам'ятати і відтворити те, що слід вивчити. Разом з дітьми він обговорює зміст і обсяг матеріалу, розподіляє його на частини (за змістом, за труднощі запам'ятовування та ін), вчить контролювати процес запам'ятовуючи. Розуміння є необхідною умовою запам'ятовування - вчитель фіксує увагу дитини на необхідності розуміння, вчить дитину розуміти те, що він повинен запам'ятати, задає мотивацію стратегії запам'ятовування: збереження знань, навичок не тільки для вирішення шкільних завдань, але і для всього подальшого життя. Довільна пам'ять стає функцією, на яку спирається учбова діяльність і дитина приходить до розуміння необхідності примусити працювати на себе свою пам'ять. Саме заучування і відтворення дозволяє дитині рефлектувати свої особисті психічні зміни в результаті занурення в учбову діяльність і на власні очі побачити що «вчити себе» - значить змінити самого себе в знаннях і в набутті здатності до довільних дій.
І так, серед мнемічних процесів (запам'ятовування, збереження, забування і відтворення) найбільш суттєво відрізняються у молодшому шкільному віці під впливом основних психічних новоутворень піддається запам'ятовування. У процесі формування аналізу діти здобувають можливість осмислено запам'ятовувати пропонований матеріал, виділяючи в ньому змістовні відносини і смислові елементи. Під впливом цілісного планування молодші школярі починають використовувати різні схематичні малюнки в якості засобів запам'ятовування. Формування змістовної рефлексії сприяє тому, що діти оволодівають прийомами самостійного контролю за своїми діями, як при запам'ятовуванні, так і при відтворенні матеріалу. Таким чином, теоретичне мислення, що формується у молодших школярів в процесі здійснення ними розгорнутої навчальної діяльність, сприяє розвитку у них досить високого рівня мнемічних дій.
Формуючись у навчальній діяльності молодших школярів, психічні новоутворення є основою розвитку пізнавальних процесів, основою якісних змін їх змісту і форми.
Молодший шкільний вік сензитивен для формування вищих форм довільного запам'ятовування, тому цілеспрямована робота по овладеванию мнемічної діяльністю є в цей період найбільш ефективною.
I.2.1. Розвиток довільної пам'яті молодших школярів.
При засвоєнні навчального матеріалу необхідно навмисне, чи довільне запам'ятовування і відтворення. На відміну від мимовільного, таке запам'ятовування є цілеспрямованим, підлеглим завдання запам'ятати або відтворити.
Продуктивність довільного запам'ятовування залежить від ступеня інтелектуальної активності школярів у цій діяльності. Умовою ж, сприяючим інтелектуальної активності, є оволодіння засобами запам'ятовування. До цих засобів належать насамперед диференціювання школярами мнемічних завдань, тобто цілей, які ставляться перед запам'ятовуванням в кожному конкретному випадку, використання раціональних прийомів у процесі запам'ятовування пов'язано з загальною організованістю школяра в навчальній роботі.
довільної запам'ятовування завжди підпорядковане якійсь конкретній задачі. В одному випадку учень повинен запам'ятати точніше або навіть зовсім точно, як у підручнику, в іншому випадку - запам'ятати так, щоб розповісти своїми словами. В інших випадках необхідно запам'ятати послідовність матеріалу і так далі.
Спостереження і спеціальні дослідження показують, що молодші школярі ще не можуть диференціювати мнемічні завдання. Якщо ж спонукати їх у цьому, тобто даючи завдання запам'ятати конкретну задачу (запам'ятати дослівно або запам'ятати зміст, щоб розповісти потім своїми словами, запам'ятати надовго і т.д.), вони можуть запам'ятовувати відповідно до цих завдань. Організоване таким чином запам'ятовування у молодших школярів опиняємося більш продуктивним.
Важливе значення має виразне розуміння школярами завдань запам'ятати зміст або запам'ятати дослівно, щоб потім розповісти своїми словами.
Іноді вважають, що дослівно запам'ятовування є віковий особливістю пам'яті дітей молодшого шкільного віку.
Дословности запам'ятовування, часто спостерігається у дітей початкової школи, за твердженням А. А. Смирнова, пояснюється не віковими особливостями, а рядом фактів життєвого досвіду учнів даного віку. Ще не вміючи диференціювати завдання запам'ятовування і відповідаючи вимогам вчителя відтворювати правильно і повно, маленький школяр мимоволі виробляє установку у себе на дослівне запам'ятовування і звичку буквального запам'ятовування.
Буквальність запам'ятовування у молодших школярів іноді пояснюється тим, що в молодших класах учні часто мають справу з дуже компактним і насиченим матеріалом. При запам'ятовуванні такого матеріалу у школяра обмежена можливість передачі його своїми словами. У силу цього учень мимоволі стає на шлях дослівного запам'ятовування.
Дослівне відтворення у молодших школярів знаходить своє пояснення і в тому, що цього віку не володіють ще в достатній мірі мовою, щоб вільно передавати зміст матеріалу, що запам'ятовується своїми словами. Боячись спотворення при відтворенні, молодші школярі прагнуть запам'ятати все дослівно.
При правильній організації процесу запам'ятовування школяр не буде запам'ятовувати дослівно, якщо ця дослівно не визначається характером навчальної задачі.
Позитивною вплив завдань, які ставляться перед школярем при запам'ятовуванні, пояснюється тим, що вони відповідним чином спрямовують його увагу, спонукають його активно запам'ятовувати, краще вникати у зміст запам'ятовується, інакше повторювати (в залежності від характеру завдання), посилювати самоконтроль.
У орієнтуванні учнів на виконання конкретних завдань при запам'ятовуванні або навчального матеріалу полягає один з важливих шляхів розвитку цілеспрямованого довільного запам'ятовування і відтворення у молодших школярів. Цілеспрямованість запам'ятовування і відтворення значною мірою виражається у виборі і використанні шляхів досягнення мнемічної задачі. Вступаючи до школи, дитина вміє користуватися простим прийомом запам'ятовування - повторенням. Навчаючись, молодший школяр оволодіває більш складними прийомами, використанням яких забезпечується осмислене запам'ятовування. Такими прийомами є угруповання матеріалу за змістом або складання плану, який служить опорою смислової запам'ятовування, а також співвіднесення (зіставлення, зв'язування) запам'ятовується за змістом з тим, що може служити опорою із тим, що може служити опорою для його запам'ятовування. Однак у самостійній роботі учні молодшого віку часто використовують прийом повторення.
Особливим видом довільного запам'ятовування є заучування напам'ять.
Заучуючи напам'ять, молодші школярі не використовують раціональні прийоми запам'ятовування. Коли потрібно повторювати матеріал комбіновано - в цілому вигляді і по частинах, - вони заучують лише в цілому, не членують на частини за змістом, тому гірше розуміють.
Як зазначалося, у процесі запам'ятовування молодші школярі використовують відтворення. Найчастіше вони вдаються до цього способу при заучуванні напам'ять. Деякі школярі читають кілька разів текст і один раз відтворюють його на слух або про себе. Інші при заучуванні частіше відтворюють і менше звертаються до повторного читання тексту. Одні учні відтворюють з опорою на текст, інші - намагаються самостійно пригадати. Окремі школярі закінчують заучування відтворенням, інші навпаки, прочитати текст в цілому.
К. Д. Ушинський називав відтворення при запам'ятовуванні активним повторенні матеріалу, що сприяє розвитку і зміцненню пам'яті учня.
Найбільш активною формою довільного відтворення є пригадування. У процесі пригадування активніше пожвавлюються тимчасові зв'язки. Пригадування пов'язано для школяра з напругою. За влучним спостереженням К. Д. Ушинського, молодші школярі не люблять пригадувати того, що забули, вони неохоче передають «те, що свіжо збереглося в їхній пам'яті». Вказуючи на цю особливість учнів молодшого віку, К. Д. Ушинський писав: «Вперте пригадування є праця і праця завжди нелегкий, до якого треба привчати дитя потроху».
Відповідно до загальним розвитком особистості учня самоконтроль при запам'ятовуванні у школярів I і II класів якісно відрізняється від характеру самоконтролю учнів III і IV класів.
При заучуванні молодші школярі перевіряють себе переважно із зовнішнього, якісної сторони.
Вони зосереджують свою увагу на тому, чи всі відтворено, повторений чи матеріал стільки разів, «як вчителька говорила». Внаслідок цього маленький школяр часто не віддає собі звіту в тому, вивчив він заданий і наскільки добре може він розповісти це на уроці.
Інша якість самоконтролю ми маємо в тих випадках, коли школяр перевіряє себе з боку правильності відтворення: чи вірно він відтворює матеріал. У такому вигляді самоконтроль частіше спостерігається в учнів III і IV класів.
За характеристикою А. А. Смирнова, найбільш частим видом самоконтролю у школярів початкової школи є самоконтроль на основі впізнавання, тобто процесу більш легкого у порівнянні з відтворенням. Прочитавши заданий кілька разів, школяр орієнтується в матеріалі. Прочитане стає йому знайомим, що і служить для нього підставою припиняти роботу, вважати урок підготовленим. Контролюючи собі таким чином, учні бувають впевнені у тому, що вони вже добре знають задане.
У дійсному ж результаті такого запам'ятовування вони переконуються лише при опитуванні їх вчителем на уроці, коли їм вперше доводиться відтворювати матеріал.
З переходом молодших школярів до використання активного відтворення при запам'ятовуванні самоконтроль набуває характеру змістовного і цілеспрямованої дії, підлеглого мнемічної задачі.
Узагальнюючи матеріал розвитку довільної пам'яті у дітей у період навчання в молодших класах школи, можна відзначити, що діти оволодівають умінням організувати запам'ятовування відповідно до конкретної мнемічної завданням і можуть користуватися низкою раціональних прийомів запам'ятовування.
Одним з важливих умов розвитку довільної пам'яті школяра є спонукання його з боку вчителя до використання раціональних прийомів запам'ятовування і відтворення, а також спонукання до використання раціональних форм самоконтролю при запам'ятовуванні.
I.2.2. Основні принципи гарної роботи пам'яті.
Основні принципи гарної роботи пам'яті - користуйтеся ними в повсякденному житті, пропонував Д. Лапп, для того, щоб поліпшити пам'ять, розвинути увагу і підвищити здатність до концентрації та організації дій.
· ПАУЗА. Використання в повсякденному житті принципу паузи дасть вам час оцінити обстановку і подумати. Пам'ять визначається в основному стратегіями мислення. Пауза знижує ймовірність поспішних дій, таким чином, змушуючи вас зосереджувати увагу на потрібному предметі. Крім того, вона допомагає протистояти відволікаючим моментам і стороннім перешкод і є необхідною умовою для спостереження. Перш ніж вийти з машини або з дому, зробіть паузу і озирніться по сторонах: тоді ви нічого не забудете взяти з собою.
· РОЗСЛАБЛЕННЯ дозволяє придушити занепокоєння, яке перешкоджає концентрації уваги і блокує механізми пам'яті. Д. Лапп стверджував, що це корисне оздоровче вправа для мозку дозволяє вам зняти напругу і розслабитися. Тоді ви записуєте інформацію більш точно і витягаєте її з пам'яті без зусиль. Якщо ви нервуєте або турбуєтеся з-за того, що не можете згадати якісь важливі справи, заспокойтеся, зробивши кілька глибоких вдихів і видихів, і дайте собі час подумати про можливі здатних спровокувати згадування: спробуйте вдатися до спостереження - просто оглянути по сторонах; до категорій - визначите для себе речі, які необхідно зробити, місця, в які потрібно зайти і пр.; до питань - гра в питання і відповіді.
· УСВІДОМЛЕННЯ - це ключ до виборчого увазі і спостереження. Без них не можна гарантувати подальше вилучення інформації. Перше і найголовніше: свідомо залучати якомога більше почуттів у процесі запису інформації. У більшості своїй люди неспостережливість, проте в нестачі уваги вони схильні звинувачувати свою пам'ять. Затримуючи уявний погляд на найбільш значних елементах інформації та різних підказках, сприяє не тільки кращому запам'ятовуванню людей, місць, маршрутів і важливих справ, але і краще оцінювання свого оточення. Золоте правило обробки інформації: вибирайте, концентруйте і аналізуйте.
· АСОЦІАЦІЯ образів (візуальна опрацювання) - це суттєвий принцип, використаний усіма, хто пам'ятає місцезнаходження різних предметів: очок на столі, ключів поруч із телефоном, машини на стоянці навпроти хімчистки і т.д. вдаючись до образної асоціації в багатьох різних контекстах, значно збільшується кількість інформації, що підлягає вилученню з пам'яті. Просто слід представити свій розум у вигляді фотокамери, здатної знімати картини навколишньої дійсності, з яких ви можете вибирати різні образи у відповідності зі своїми інтересами і потребами.
· ОСОБИСТІ КОММЕТНАРІІ (вербальна опрацювання) сприяють емоційному й інтелектуальному залученню в процес запису інформації і допомагають залишити яскравий слід в пам'яті.
· ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ за допомогою категорії (асоціативна опрацювання) має відношення до способу зберігання інформації. І під час запису, і під час добування інформації слід використовувати категорії або основні тематичні розділи пам'яті, які полегшують потік специфічних спогадів. Наприклад, будь-який предмет мистецтва можна класифікувати за кількома основними ознаками (матеріал, розмір, колір, місцезнаходження, цінність) і ряду другорядних (декоративність, утилітарність, продажна вартість). Якщо ви запам'ятаєте що підлягає зберіганню інформацію у певну категорію, потім вам буде легше отримати потрібний матеріал з пам'яті, звертаючись до зазначеної категорії. Д. Лапп вважав, замість того, щоб покладатися на механізми мимовільної пам'яті, випадково викликають до життя фрагментарні не спровоковані спогади, розумніше розраховувати на навмисну ​​пам'ять, посилити яку можна використанням декількох категорій в якості підказок.
· Перегляд і використання матеріалу забезпечують швидке спогад. Переглядаючи інформацію, ви берете активну участь у трьох основних процесах пам'яті: записи, зберіганні та вилученні. У повсякденному житті людина повинна тримати в голові імена людей, з якими частина має справу; назви продуктів і товарів, яким користується щодня; назви вулиць, по яких постійно ходить (за умови, що він взяв собі за правило запам'ятовувати їх!). Чим частіше користуєшся інформацією, тим легше витягувати її з пам'яті.
Засвоївши, як слід перераховані вище принципи гарної роботи пам'яті, можна знайти їм застосування в самих різних сферах життєдіяльності - і ніколи не доведеться нарікати на забудькуватість!
I.2.3. Методи навчання продуктивному запам'ятовування в початковій школі.
У сучасній педагогічній практиці широке застосування отримали опорні сигнали і сигнали (інновації В. Ф. Шаталова, С. М. Енгейштейна та ін), які ведуть свій початок від опорних пунктів (перше використання опорних пунктів у навчанні ми знаходимо у професора М. Барановського в 1946 році).
Опорний пункт - виділення будь-якого короткого елемента матеріалу, службовця опорою для більш докладного викладу цього матеріалу (тези, заголовки, приклади, питання, цифрові дані, порівняння тощо).
Опорний пункт - виразник нікого загального сенсу. По суті опорні пункти представляють собою перекодування матеріалу, де кодами можуть бути всі види опосередкування. Функція, яку виконують опорні пункти при запам'ятовуванні та ж, що і функція стимулу - кошти у моделі опосередкованого запам'ятовування П. Н. Леонтьва. проте опорні пункти не зовнішня допомога або підтримка, а стислий зміст самого тексту.
Сигнал - знак, фізичний процес (чи явище), що несе повідомлення (інформацію про будь-яку подію, стан об'єкта спостереження, або передавальний команди управління, вказування, оповіщення і т.д.). Таким чином, опорний сигнал - це кодуванні матеріал, службовець опорою для вираження певної інформації, а також є вказівкою для пригадування цієї інформації.
Опорний пункт
Опорний сигнал
Стиснення, перекодування інформації

Гомогенне структурування інформації

Структурування інформації з урахуванням стимульной складової

Компановка

Участь усіх органів чуття

Участь тільки око (облік психофізіологічних можливостей зору)
Структурування інформації

Обов'язковий облік основ композиції при структуруванні інформації

Опорний конспект - короткий виклад інформації за допомогою опорних сигналів.
При розробці опорного сигналу рекомендується використовувати наступне: по-перше, «стиснення» інформації за допомогою різних ходів (букви, лінії, прийняті умовні позначення, скорочення, визначені ГОСТом, прості геометричні фігури, цифри тощо), по-друге, компановку з урахуванням психофізіологічних особливостей очі. Тут слід звернутися за допомогою до однієї з найдавніших наук-композиції, до її законів, метолам і прийомам (супідрядність, пропорції, колір, ритмічний і метроритмическом порядок).
При розробці опорного конспекту необхідно враховувати час запам'ятовування за допомогою функціональних і операційних механізмів пам'яті. Якщо закодована в конспекті інформація перевищує норматив часу запам'ятовування, то такий конспект не є опорним.
У сучасній педагогіці під назвою «опорні сигнали» можна зустріти самі різні форми скорочення і систематизації навчального матеріалу (традиційний навчальні плакати, різні структурно-логічні схеми).
У світлі кібернетичної та психологічної педагогіки опорними конспектами потрібно вважати закодоване, скорочений виклад інформації, яка організована з урахуванням зручності сприйняття її оком і містить інформацію корекції з психофізіологічними можливостями зору.
Отже, інформація надходить в пам'ять в «згорнутому» вигляді. «Згорнути» інформацію - це означає «стиснути» її в просторі, зберігши в обсязі. «Згортання» інформації проводиться з метою оптимізації процесу формування пам'яті. «Згорнута» інформація забезпечує оптимальність, економічність, зручність користування, селекційних, доступність, новизну, оригінальність, гнучкість, невтомність сприйняття. «Згорнута» інформація письмово фіксується шляхом складання плану, тезірованія, конспектування, реферування, анотування, рецензування, цитування і т.п.
У сучасній педагогіці новатори широко використовує ігрові ситуації, ігрові елементи та гри на уроці.
Ігрова діяльність. Предмет - умови гри або певні атрибути, які знаходяться поза особистості; процедура - розумові операції, які протікають всередині особистості; продукт - прийняття рішення, яке виражається зовні певним ігровим ходом.
Таким чином, ігри, що використовуються в навчанні, дозволяють визначити прогалини в конкретних знаннях, уміннях і навичках, а також здійснити проектування ефективного педагогічного втручання. Багаторічне використання навчальних ігор сприяло виробленню ряду методичних рекомендацій щодо їх застосування.
1. У процесі гри на перших порах слід утриматися від особистих коментарів, особливо від «винагороди» недбайливих.
2. Колективна гра, що не передбачає спілкування, підвищує запоминаемости матеріалу в три рази, що передбачає спілкування в сім разів.
3. Не оголошуйте перед грою навчальну мету, постарайтеся на перший план висунути організаторські функції, а на другий - гностичні.
4. Якщо ви включаєтеся в гру, то пам'ятайте, що для вас всі її правила залишаються в силі, як для будь-якого гравця.
5. При організації гри дотримуйтесь принципи самоорганізації і самоврядування, не порушуйте хід гри і не втручайтеся в неї без необхідності.
6. Довіряйте суддівство самим граючим, помітивши порушення, не поспішайте їх розкрити і покарати порушника. Продумайте в такому випадку непомітне педагогічний вплив.
7. Розробляйте гри разом з учнями.
Отже, тренінгові ігри дозволяють активізувати мимовільне запам'ятовування і в той же час не виключають довільне запам'ятовування.
При змішаному запам'ятовуванні матеріал видається менш двох разів. Перший раз він виконується як ориентирующее завдання, а другий - довільне запам'ятовування. Вчені стверджують, що відтворення мимоволі запомненного матеріалу середньому в півтора рази краще, ніж відтворення довільного запомненного матеріалу.
Ігри сприяють розвитку соціальної перцепції, уміння розуміти і оцінювати свою особистість, а також особистість і діяльність інших людей, виховують велику терпимість до людей, більш доброзичливе ставлення до них, знижує агресивність, призводять до усвідомлення неминучості відмінностей між людьми.
II.1. Організація та етапи дослідно-експериментальної роботи.
Тема: Вивчення типу пам'яті.
Мета: отримати практичні навички використання методики вивчення типу пам'яті в роботі з другим класом.
I етап підготовчий. Вивчення методики вивчення типу пам'яті, вимог до її застосування на практиці. Підготовка роздаткового матеріалу.
II етап. Мною балу проведена дослідно-експериментальна робота у другому класі. Діти активно взяли участь у цьому. Хід виконання завдання:
Випробуваному пропонується по черзі чотири групи слів для запам'ятовування. Перший ряд слів читає експериментатор з інтервалом в 4-5 секунд між словами (слухове запам'ятовування). Після десятісекундного перерви учень записує ті слова, які він запам'ятав. Через деякий час (не менше 10 хв.) Випробуваному пропонується другий ряд слів, який він читає мовчки і потім записує (зорове запам'ятовування). Після десятихвилинної перерви випробуваному пропонується третій ряд слів. Експериментатор читає слова, а випробуваний пошепки повторює їх і «записує» пальцем у повітрі (моторно-слухове запам'ятовування), потім записує ті з них, які встиг запам'ятати. Після перерви пропонуються для запам'ятовування слова четвертого ряду. На цей раз експериментатор читає слова, а випробуваний одночасно стежить за карткою та пошепки повторює кожне слово (зорово-слухо-моторне запам'ятовування). Далі запам'яталися слова записуються і підписуються листочки.
III етап. Аналіз результатів.
Про переважній типі пам'яті піддослідних я зробила висновок, підрахувавши коефіцієнт типу пам'яті (С):
З = а / 10
Де а - кількість правильно відтворених слів. Тип пам'яті характеризується тим, в якому з рядів було більше відтворення слів. Чим ближче коефіцієнт пам'яті, тим краще розвинений у випробуваного даний тип пам'яті.
  1. в даному класі переважаючий тип пам'яті зорово-моторно-слуховий (коефіцієнт типу пам'яті 6,7). Запам'ятовування і відтворення складних різноманітних рухів, звуків, наприклад, музичних, мовних, те, що людина візуально може собі уявити, він легше запам'ятовує.
  2. Наявність учнів з переважною слуховий пам'яттю (коефіцієнт типу пам'яті 6,3). Це гарне запам'ятовування і точне відтворення різноманітних звуків.
  3. Моторно-слухова пам'ять (коефіцієнт типу пам'яті 6,2). Запам'ятовування і відтворення різноманітних і складних рухів і звуків.
  4. Зорова пам'ять (коефіцієнт типу пам'яті 4,7). Вона на пряму пов'язана з розвиненим уява (див. додаток).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИСНОВОК

Отже, так само, як відчуття і сприйняття пам'ять є процесом відображення, причому відбивається не тільки те, що діє безпосередньо на органи почуттів, але і те, що мало місце в минулому.
Пам'ять - це запам'ятовування, збереження і наступне відтворення того, що ми раніше сприймали, переживали або робили. Іншими словами пам'ять - це відображення досвіду людини шляхом його запам'ятовування, збереження і відтворення. Те, що нами відчувається і сприймається, не зникає безслідно, все запам'ятовується в тій чи іншій мірі.
Не всі люди швидко запам'ятовують матеріал, довго пам'ятають і точно відтворюють або згадують саме в той самий момент, коли це потрібно. Та й проявляється це різна, по відношенню до різного матеріалу, в залежності від інтересів людини, її професії, особистісних особливостей. Хтось добре запам'ятовує особи, але погано пам'ятає математичний матеріал, в інших хороша музична пам'ять, але погана на літературні тексти. У школярів запам'ятовування матеріалу часто залежить не від поганої пам'яті, а від поганого уваги, від відсутності інтересу до цього предмета.
Жодна інша психічна функція не може бути здійснена без участі пам'яті, і сама пам'ять не мислима поза інших психічних процесів. І. М. Сєченов зазначав, що «без пам'яті, наші відчуття і сприйняття зникаючи безслідно у міру виникнення, залишали б людини вічно в положенні новонародженого».
Пам'ять - дуже складний психічний процес, тому, незважаючи на численні її дослідження, все ще не створено єдиної теорії механізмів пам'яті. Нові наукові дані показують, що процеси пам'яті пов'язані зі складними електричними й хімічними змінами мозку.
Отже, з проблеми розвитку пам'яті молодших школярів, автором були вирішені поставлені завдання і досягнута мета Випускний кваліфікаційної роботи. Проведене дослідження є підтвердженням гіпотези. У силу цього, навчання продуктивному запам'ятовування буде основою корекційної роботи з розвитку пам'яті молодших школярів. Питання, що розглядаються в даному дослідженні цікаві для будь-якої людини і необхідні для майбутніх молодих спеціалістів системи освіти.


Список літератури
 
1.Вступ до псіхологію. / Упорядник Петровський А.В. - М., Прогрес, 1989.
2. Вікова та педагогічна психологія. Хрестоматія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / Укладачі. Дубровіна І.В., Прихожан А.М., Зацепін В.В. - М., Академія, 2001.
3.Діагностіка психічного розвитку дітей: Посібник з практичної психологии. / Упорядник Марцинковская Т.Д. - М., Лінка - Прес, 1998.
4 .. Смирнов А.А Вибрані психологічні праці: У 2-х т. Т.-1 .- М., Педагогіка, 1987.
5. Смирнов А.А. Вибрані психологічні праці: У 2-х т. Т-2 .- Ь., Педагогіка, 1987.
6. Мистецтво пам'ятати і забувати: Пер. з англ. - Укладач Лапп Д. - Пітер, 1995.
7. Як виробляти впевненість у собі і впливати на людей, виступаючи публічно. / Упорядник Карнегі Д. - М., Прогрес, 1989.
8. Світ сприйняття і пам'яті / / Асмолова А.Г. Культурно-історична психологія та конструювання світів, - М., - Воронеж, 1996.
9. Нервова система і органи чуття: Метод. Розробка / Укл.: Н.М. Петрова. - І., Вид-во УДМ. Ун-ту, 1992.
10. Загальна психологія: Навчальний посібник для студентів пед. Інститутів / Богословський В.В., Степанов О.А., Виноградова А.Д. та ін; Під ред. В.В. Богословського та ін - 3-е изд., Перераб. І доп. - М.: Просвещение, 1981.
11. Столяренко Л.Д. Основи психології. Видання 3-тє, перероб. і доп. - Ростов на Дону, Фенікс, 2000.
12. Загальна психологія. / Упорядник Петровський А.В. - М., 1986.
13. Пам'ять та її розвиток у дитячому віці / / Виготський Л.С. Лекції з психології. - М., Психологія, 1999.
14. Пам'ять людини та її виховання / / Нечаєв А.П. - М., - Воронеж, 1997.
15. Пам'ять. / Упорядник У. Джеймс. - М., Психологія, 1997.
16.Память і уявлення: закріплення і відтворення реакцій Л.С. Виготський. - М., Психологія, 2000.
17. Психічний розвиток молодших школярів: експериментальне психологічне дослідження. / Под ред. В.В. Давидова. - М., Педагогіка, 1990.
18. Немов Р.С. Психологія: Навчальний посібник для учнів пед. училищ, студентів пед. інститутів та працівників системи підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки пед. кадрів. - М., Просвітництво, 1990.
19. Данилова І.В., Прихожан А.М. Психологія: Підручник для студентів середніх педагогічних навчальних закладів., - М., Академія, 1999.
20. Рудик Г.А. Розвиваюча педагогіка: техніка навчання і навчання. - І., - РНО Нум Центр ПО, 1997.
21. Розвиток вищих форм запам'ятовування / / О.М. Леонтьєв. Вибрані психологічні твори. - М., 1983.
22. 126 ефективних вправ по розвитку вашої пам'яті: Пер. з фр. - М., ендосом, 1994
23. Тренуйте пам'ять: Техніка швидкого читання: Книга для учнів. / Под ред. Андрєєва О.А., Хромова Л.М. - М., Просвітництво, 1994.
24. Техніка тренування пам'яті: Друга ступінь навчання техніки швидкого читання. / Укладачі Андрєєв О.А., Хромов Л.М. - Єкатеринбург, Нессі - прес 2001.
25. Фізіологія. / Под ред. С.А. Георгієвої, - 2-е вид. - Ф48М.: Медицина, 1986.

Додаток 1

Матеріал до методики «Вивчення типу пам'яті»

I.
Дирижабль
Лампа
Яблуко
Олівець
Гроза
Качка
Обруч
Млин
Папуга
ЛистокII.
Літак
Ячайнік
Бобочка
Ноги
Колода
Свічка
Танки
Журнал
Машина
Стовп
III.
Пароплав
Парта
Чоботи
Сковорода
Калач
Гай
Гриб
Жарт
Сені

IV.
Вовк
Бочка
Ковзани
Самовар
Пила
Весло
Загадка
Прогулянка
Книга
Трактор

 
 
 
Додаток 2
 
Аналіз результатів дослідження «Типи пам'яті»
Прізвища школярівЗорова


Слухова

Моторно-слухова

Візуально-моторно-слухова
1.Мазкін С.
2.Кашовкін А
3.Русскій Л.
4.Баженова До
5.Ченкіна Г.
6.Ісаков К.
7.Рустасова Е
8. Борисов Н
9.Степанов Р.

3 / 10 = 0,3
4 / 10 = 0,4
6 / 10 = 0,6
6 / 10 = 0,6
6 / 10 = 0,6
5 / 10 = 0,5
7 / 10 = 0,7
6 / 10 = 0,6
6 / 10 = 0,6

1 / 10 = 0,1
10/10 = 1
6 / 10 = 0,6
7 / 10 = 0,7
6 / 10 = 0,6
4 / 10 = 0,4
10/10 = 1
10/10 = 1
9 / 10 = 0,9

6 / 10 = 0,6
9 / 10 = 0,9
6 / 10 = 0,6
9 / 10 = 0,9
6 / 10 = 0,6
4 / 10 = 0,4
8 / 10 = 0,8
8 / 10 = 0,8
6 / 10 = 0,6

10/10 = 1
8 / 10 = 0,8
7 / 10 = 0,7
8 / 10 = 0,8
5 / 10 = 0,5
2 / 10 = 0,2
10/10 = 1
9 / 10 = 0,9
8 / 10 = 0,89 людей4,76,3
6,2
6,7

 
Рекомендації вчителю початкових класів.
 
· Для розвитку пам'яті дитини корисні не тільки спеціальні вправи на запам'ятовування, а пробудження інтересу до знань, до окремих навчальних предметів. Розвиток позитивного ставлення до них.
·
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Педагогіка | Курсова
128.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток пам`яті молодших школярів у процесі навчальної діяльності
Розвиток пам`яті молодших школярів у процесі вивчення мовної теорії
Особливості пам`яті молодших школярів
Екскурсія помічник розвитку пам`яті молодших школярів
Екскурсія-помічник розвитку пам`яті молодших школярів
Взаємозв`язок темпераменту та рівня розвитку пам`яті молодших школярів
Мнемічні прийоми як засіб розвитку образної пам`яті молодших школярів на уроках літературного
Організація пам`яті СП Доступ до пам`яті Блоки пам`яті
Характеристики процесора та внутрішньої пам`яті комп`ютера швидкодію розрядність обсяг пам`яті
© Усі права захищені
написати до нас