Розвиток банківських операцій на основі сучасних електронних технологій. Інтернет-банкінг

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

МОСКОВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
«Погоджено»
Курсова робота
З дисципліни «Банківські операції»
на тему:
Розвиток банківських операцій на основі сучасних електронних технологій. Інтернет-банкінг
Науковий керівник
Виконала студентка
Групи 2 БД-6
Шеронова Ганна
Москва-2006 р.
Введення
Банки складають невід'ємну рису сучасного грошового господарства, їх діяльність тісно пов'язана з потребами відтворення. Перебуваючи в центрі економічного життя, обслуговуючи інтереси виробників, банки утворюють зв'язок між промисловістю і торгівлею, сільським господарством та населенням.
Банки - це атрибут не окремо взятого економічного регіону або який-небудь однієї країни, сфера їх діяльності не має ні географічних, ні національних кордонів, це планетарне явище, що володіє фінансовою міццю, значним грошовим капіталом.
Економіка нашої країни протягом багатьох десятиліть функціонувала відокремлено від світового господарства, що розвивається за законами ринку. Неефективність такого шляху призвела до необхідності принципової зміни господарського механізму, заснованого на адміністративно-командних засадах регулювання економіки.
При переході до ринкової економіки багато факторів впливають на економічну систему, серед яких особливе місце займає ефективна система управління фінансами та грошово-кредитними відносинами, а відповідно і стабільно й активно функціонуюча банківська система. З цією метою в Росії, починаючи з 1987 року, здійснюється корінна реформа банківської системи. Вона передбачає створення ефективної структури комерційних банків, формування сильного банківського центру як провідника єдиної грошово-кредитної, емісійної і валютної політики; перехід до формування грошового і кредитного ринків країни. У зв'язку з цим актуально звернення до досвіду промислово-розвинених країн в області використання інструментів грошово-кредитного регулювання, оскільки за останні десятиліття західна теорія і практика кредитно-фінансових відносин просунулася далеко вперед.
Сучасне кредитно-грошове та фінансове господарство країни переживає серйозні структурні зміни. Перебудовується кредитна система, виникають нові види кредитно-фінансових інститутів та операцій, модифікується система відносин центрального банку і фінансово-кредитних інститутів, складаються інші пропорції в динаміці державного і приватного сектора.
Істотні зміни відбуваються й у функціонуванні банків. У боротьбі за вкладника банкам вже недостатньо лише знижувати вартість обслуговування і підвищувати відсотки за кредитами. Клієнти вимагають більшого. На тлі бурхливого розвитку інформаційних технологій і великі корпорації, і прості громадяни хочуть здійснювати якомога менше дій для того, щоб здійснювати свої фінансові операції. Тому в комерційних банках зараз активно розробляються і впроваджуються нові види банківських операцій і послуг.
В останні роки намітилося прагнення російських банків до розширення переліку послуг, пропонованих корпоративної клієнтури та диверсифікації власного бізнесу за рахунок розвитку роздрібних операцій. Для цього банки активно впроваджують технології електронного обслуговування клієнта, такі як: послуги, що надаються з допомогою банківських (фінансових) карт, послуги дистанційного управління клієнтами своїми банківськими рахунками та послуги через Інтернет.
Сказане вище і визначило мету курсової роботи - дослідження розвитку банківських операцій на основі електронних технологій і визначення найбільш перспективного виду даних послуг.
У відповідності з поставленою метою курсової роботи розглядаються такі завдання:
Банківські електронні послуги досить різноманітні, проте основним критерієм їх надання є технологія електронного обслуговування клієнта. Відповідно до цього банківські електронні послуги можна розділити на наступні основні види, кожен з яких представляє собою цілий комплекс конкретних послуг:
· Послуги, що надаються з допомогою банківських (фінансових) карток;
· Послуги дистанційного управління клієнтами своїми банківськими рахунками;
· Послуги через Інтернет.
Глава I.
Історія розвитку та сутність електронних банківських послуг
1.1. Історія появи електронних банківських послуг в Росії і за кордоном
Перехід на нові форми економічних відносин спричинив за собою реструктуризацію банківської системи та впровадження нових програмних форм розрахунків.
Одними з перших банків розробили банківські картки, які значно розширили спектр послуг, що надаються банками, і дали початок багатьом іншим електронним банківським технологіям. Сама ідея кредитної картки була висунута в книзі Едуарда Белламі "Дивлячись назад" в 1880р. Першою відомою нам кредитною карткою стала випущена в 1914р. карта фірми General Petroleum Corporation of California, призначена для оплати нафтопродуктів. Попередниць сучасних карток були картки готелів, мереж магазинів і газових компаній, вони почали цей бізнес ще на початку минулого століття. Ці карти використовувалися для обліку покупок постійних клієнтів і були продовженням торгівлі в розстрочку. У 1930-х рр.. із зростанням автомобільної індустрії, розвитку авіакомпаній і торгових фірм для найбільш солідних клієнтів компанії стали пропонувати відстрочку платежу на 30 днів, то, що сьогодні називається grace-періодом і без чого важко уявити сучасну кредитну картку. У 1949р. з появою карти Diners Club почалася ера універсальних кредитних карт, але Diners Club теж була не банківська компанія. І лише 1 жовтня 1958р. була випущена перша карта American Exdivss, приблизно в цей же час перший і другий банки Сполучених Штатів Америки - Bank of America і Chase Manhattan Bank - приступили до операцій з кредитними картками. З початку випусків перших кредитних карток у 1914р. до випуску перших карт банківськими структурами в 1958р., пройшло 44 роки. Такі міжбанківські асоціації, як Visa International та MasterCard International, стали транснаціональними корпораціями, провідними бізнес у всіх точках світу. Банки-учасники цих систем емітують мільйони карт, і є вже карткові банки, для яких картковий бізнес став основним джерелом доходів.
Першим радянським емітентом міжнародних карток був Зовнішекономбанк, який випустив у 1989р. «Золоті» картки Euro Card. Випуск цих пластикових карт був дуже обмежений, і призначалися вони для вузького кола осіб. Першим російським комерційним банком, що випустив у 1991р. власну карту Visa, став «Кредобанк». Але, незважаючи на те, що «Кредобанк» вступив в асоціацію Euro Card / Master Card, емітувати ці карти поряд з картою Visa він так і не почав, пояснюючи це забороною з боку асоціації Euro Card / Master Card
З 1993р. Europay (Euro Card / Master Card) серйозно змінила свою тактику в Росії. Компанія активізувала прийом російських банків в члени асоціації; для роботи з ними був відкритий офіс у Москві. Була створена Асоціація російських членів Europay, яка допомагає в даний час ефективно вирішувати загальні для банків питання.
У 1999-2000 рр.. створюється російська асоціація Visa. Помітною подією стало створення компанії «Diners Club Росія», російським засновником, а згодом і розрахунковим банком якої став банк «Імперіал» (зараз це банк «Слов'янський»),
За кілька років з появи першої міжнародної карти, емітованої російським банком, ринок разюче змінився: Росія стала повноправним регіоном у міжнародних карткових платіжних системах. Асоціація Visa, в яку перший російський банк (Ощадбанк РФ) був прийнятий в 1988р., Співпрацює сьогодні з 45 російськими банками. Оцінюючи ситуацію на ринку внутрішньоросійських карт, можна відзначити стійке зростання числа пластикових карток і залишків грошових коштів, що зберігаються на них.
В даний час на російському «пластиковому» ринку діють одночасно дві групи платіжних систем: зарубіжні (міжнародні) та вітчизняні. Причому російські платіжні системи, такі як «СТБ Карт», «Юніон Кард», «Волга» або «Золота Корона», через дешевизну їхніх тарифів випереджають за кількістю виданих в Росії карт ряд міжнародних компаній.
Після успішного прийняття фінансових карт на ринку банківських послуг, багато банків продовжили впровадження електронних технологій у свої операції і стали розробляти різні види Дистанційного банківського обслуговування. Вперше таке обслуговування з'явилося приблизно двадцять років тому, коли будівельне товариство Nottingham Building Society, британська телефонна компанія British Telecom і Bank of Scotland об'єднали свої зусилля для створення нової технології - програми Homelink. Це був якісний стрибок у розвитку віддалених банківських технологій. Дистанційне банківське обслуговування по телефону отримало особливо благодатний грунт для свого поширення в США. До середини 90-х рр.. американські банки не мали можливості відкривати філії в інших штатах, тому ця система надавала єдину можливість вийти на клієнтуру в національному масштабі. Одним з піонерів у цій справі був North Carolina National Bank, який у 1990 р. запропонував своїм клієнтам більше 30 послуг та операцій через телефонну систему, для чого був створений досить великий саll-центр, який пізніше був вдосконалений з скороченням чисельності операторів. У 1990 р. щоденне число звернень до системи становило близько 200 тис. Російські банки, до недавнього, часу побоювалися проводити будь-які операції по телефону. Але в 1997р. «Телефонний банк» з'явився і в Росії: відразу чотири банки (Гута-банк, Конверсбанк, Діалог-банк і «Російський кредит») оголосило про введення подібних послуг, і в даний час їх приклад наслідували багато банків. Останнім часом також активно почали розвиватися технології WAP-і SMS-обслуговування, які використовують комунікаційні можливості мобільного телефонії для оперативного обслуговування клієнтів.
Подальша еволюція Дистанційного банківського обслуговування пов'язана з системою «банк-клієнт», яка з'явилася в 80-х роках минулого століття в Західних країнах. У Росії перші системи обслуговування віддалених юридичних осіб, звані «банк-клієнт» з'явилися до кінця 80-х років. Хоча з тих пір змінилося багато програмно-апаратних платформ, в основі більшості використовуваних багатьма банками світу систем лежать технології того часу.
Аналогом системи «банк-клієнт» є сучасний Інтернет-банкінг, який з'явився у зв'язку із зростанням популярності мережі Інтернет серед клієнтів банку. Першим чистим інтернет-банком був Security first network bank, що почав свої операції в 1995 р. і в 1998 р. викуплений Royal bank financial group в США. Названий банк функціонує виключно в мережах Інтернет і не має жодного «фізичного» офісу для роботи з клієнтурою. Цей банк надає своїм клієнтам можливість відкривати різні банківські рахунки та керувати ними, оплачувати рахунки за товари і послуги та перевіряти залишки (баланси) коштів на банківських рахунках виключно через web-сайт банку. Клієнти банку знаходяться в 45 штатах США.
У Європі першим «віртуальним» банком став Advance bank -Дочірня структура Дрезденської банківської групи (Німеччина), який почав свою операційну діяльність у 1996р. Інші приклади подібних банків - BankDirect (Заснований у 1999р.), Compubank (1998р.), Netbank (1996р.).
Але найчастіше Інтернет-банкінг зустрічається в якості додатковою послугою, яку пропонують реально існуючі банки. Засновником Інтернет-банкінгу в Росії слід вважати Автобанк, який вже в травні 1998р. запропонував своїм клієнтам даний вид послуг. 2000р. став точкою відліку, коли в Росії почали з'являтися банки, що запропонували своїм клієнтам допомогу в організації інтернет-представництв з повним циклом електронної комерції. Сьогодні їх вже більше 100.
1.2. Теоретичні основи ДБО
електронного банківського обслуговування є операції з банківськими картами. Банківська пластикова картка - це один з різновидів фінансових карт, яка є персоніфікованим платіжним засобом, призначеним для оплати товарів, послуг, а в деяких випадках і з метою інших грошових операцій, таких, як отримання кредиту, отримання готівкових грошей у банках та їхніх філіях (у так званих пунктах видачі готівки) і через банківські автомати (банкомати), внесення готівки в банки через банкомати. Фактично вони представляють собою замінники грошових знаків одночасно у всіх їхніх функціях, а також інструмент отримання готівки з рахунку в банку; є одним з прогресивних засобів організації безготівкових платежів.
Особливістю продажів і видач готівки по картках є те, що при цих операціях, здійснюваних магазинами та банками, товари та готівкові гроші надаються клієнтам відразу, а кошти у з відшкодування надходять на рахунки обслуговуючих підприємств найчастіше через деякий час (як правило 2-3 дні ). Гарантом виконання платіжних зобов'язань, що виникають у процесі обслуговування пластикових карток, є випустив їх банк-емітент. Тому картки протягом усього терміну дії залишаються власністю банку, а клієнти - власники карток отримують їх лише у користування.
Самі по собі практично всі карти мають один і той же розмір - 2,125 "х 3,375" (приблизно 54 х 86 мм) і товщину приблизно 0,039 "(близько 1 мм), але класифікуються за різними критеріями на цілий ряд видів, представлених нижче.
1. За матеріалом, з якого вони виготовлені:
· Паперові (картонні);
· Пластикові;
· Металеві.
В даний час практично повсюдне поширення мають карти пластикові.
2. За способом нанесення на карти необхідної ін формації (ім'я власника картки, номер картки, термін її дії тощо):
· Карти з графічним зображенням;
· Карти ембосовані;
· Картки зі штрих-кодуванням;
· Карти з кодуванням на магнітній смузі (магнітні картки);
· Карти із чипом (чіпові карти чи мікропроцесорні карти, карти пам'яті);
· • карти з лазерним записом (лазерні або оптичні картки).
Винахід наприкінці 1960-х рр.. автоматичних апаратів видачі готівки зробило революцію і в картковому бізнесі. Щоб таким апаратом могли користуватися власники карток, на їх зворотний бік стали наклеювати смужку з магнітної плівки. На магнітній смузі банківських карт записується (зазвичай у закодованому вигляді) номер картки, термін її дії та ПІН-код власника картки. Тому магнітний запис є одним з найпоширеніших на сьогоднішній день способів нанесення інформації на карти.
3. За цільовим призначенням:
· Ідентифікаційні (службовці для ідентифікації їх власників), в тому числі клубні;
· Дисконтні;
· Для грошових операцій (для безготівкової оплати товарів і послуг власником картки з відповідного банківського карткового рахунку, а також для отримання ним готівкових грошей з вказаного рахунку в банкоматах).
4. За емітентами:
· Банківські карти, випущені банками (або консорціумами банків) і фінансовими компаніями;
· Приватні карти, випущені комерційними нефінансовими компаніями для платежів в торговельній та / або сервісній мережі даної компанії;
· Карти, що випускаються організаціями, чиєю діяльністю безпосередньо є емісія карт і створення інфраструктури для їх обслуговування.
5. За категорією клієнтури, на яку орієнтується емітент (у міжнародних платіжних системах це називається видами карт або продуктами):
· Звичайні (стандартні);
· «Срібні» (бізнес-картки) - призначені для співробітників компаній, уповноважених витрачати кошти своєї компанії в певних межах;
· «Золоті» - видаються особам з високою кредитоспроможністю і передбачають різні пільги для користувачів.
6. За часом використання:
· Обмежені будь-яким тимчасовим проміжком (іноді з правом пролонгації);
· Безстрокові.
7. По можливості поповнення відповідного рахунку:
· З довільно поповнюваним платіжним лімітом;
· З щомісяця поповнюється платіжним лімітом.
У Росії склалося основне поділ карт на корпоративні (видаються лише юридичним особам) і особисті (індивідуальні, які видаються тільки фізичним особам).
Також Банківські картки поділяються на:
1) дебетові - карти, які дозволяють їх власнику розпоряджатися коштами, що знаходяться на рахунку (оплата товарів і послуг), та / або одержувати при необхідності готівку (все в межах витратного ліміту, встановленого банком).
Дані карти дозволяють клієнту банку отримувати готівку в банкоматах та оплачувати свої покупки тільки в межах суми, наявної на його спеціальному картковому рахунку (або просто на рахунках в банку - емітенті картки). Таким чином, при оплаті покупки дебетовою карткою необхідний дзвінок у банк або процесу сінговий центр для встановлення того, чи зможе клієнт заплатити необхідну суму. При цьому сума відразу списується з рахунку або блокується до прибуття в процесинговий центр товарного чека - сліпа, після чого остаточно списується. З моменту оплати покупки чи послуги через процесинговий центр і до її остаточного списання або ж «повернення» на рахунок (у разі помилки або виявлення фальсифікації) списується сума клієнту «не видно»;
2) кредитні кредитові - карти, які дозволяють їх власникам оплачувати товари і послуги та / або отримувати готівку в розмірі наданої банком кредитної лінії (у межах ліміту). Клієнт банку, який користується такою карткою, має можливість одержувати в банку обмежений кредит у разі оплати карткою товарів або послуг. Виданий клієнту кредит потім погашається шляхом списання необхідної суми з його страхового депозиту або клієнт компенсує банку витрати з власних заощаджень готівкою або з іншого рахунку;
3) внутрішньобанківські спеціальні - служать для надання клієнтам банків додаткових спеціальних послуг, таких, як одержання відсотків по депозитах через банкомати банку тощо Дані карти можуть приймати і інші банки, що є партнерами банку-емітента.
Введення використання банками кредитних карт справила справжній переворот у всіх банківський операціях, але назвати банківські карти перспективним напрямом уже не зовсім вірно, так як це реально працює послуга, можна сказати класична.
До електронних банківських послуг крім карткових послуг відноситься також обслуговування клієнтів в офісах і вдома з використанням різних комплексів електронної техніки і відповідних комунікацій, грошові розрахунки в рамках електронної комерції, міжбанківські електронні перекази.
Надання власникам карт більшості «належних» їм послуг і обслуговування клієнтів в їх офісах і вдома узагальнено можна іменувати дистанційним банківським обслуговуванням (ДБО). Таким чином, ДБО - це надання банківських продуктів (надання банківських послуг) на відстані, поза офісом банку, без безпосереднього контакту клієнта з співробітниками банку.
Послуги ДБО зазвичай класифікують залежно від використовуваного технічного каналу, по якому передається інформація про трансакції.
Найбільш популярними сьогодні можна вважати системи класу «банк-клієнт», які призначені головним чином для розрахунково-касового обслуговування клієнтів та обміну інформацією між ними і банком.
Ще один поширений в нашій країні вид ДБО - телефонне обслуговування, яке дає клієнтові можливість за допомогою телефонного апарата отримувати саму різну інформацію про рух коштів на своєму рахунку і стан фінансового ринку.
Система «банк - клієнт»
Самостійна форма надання банківських послуг - надання клієнтам (фізичним і юридичним особам) можливості вести багато банківські операції з використанням сучасної електронної техніки з віддаленого робочого місця - з будинку (так званий «- home - banking»), контори фірми, автомобіля тощо .
Уклавши з банком відповідний спеціальний договір чи відбивши відповідні положення в звичайному договорі банківського рахунку, користувачі таких банківських послуг самостійно набувають необхідне обладнання, а банк консультує їх з питань устаткування відповідних терміналів і придбання необхідного програмного забезпечення. Банк також гарантує технічну та методичну підтримку при установці системи і початковому навчанні персоналу клієнта, оновлення програмного забезпечення, а в подальшому також консультації та рекомендації.
Подібні технічні системи (зазвичай їх називають системами «банк - клієнт») дозволяють клієнту, використовуючи персональний комп'ютер, підключатися по телекомунікаційних лініях зв'язку до банківського комп'ютера і проводити потрібні йому операції хоч 7 днів на тиждень цілодобово. Перед початком кожної операції власник рахунку використовує свій секретний ключ, без знання якого підключитися до системи неможливо.
Система «банк — клиент» в классическом (развернутом) вари анте позволяет клиенту:
· знакомиться с банковскими правилами;
· получать справочную информацию (перечень выполняемых банком операций, курсы валют и т.д.);
· получать сведения о состоянии своего счета в форме соответствующих выписок;
· передавать в банк платежные поручения;
· получать электронные копии платежных документов о зачислении средств в пользу клиента;
· обмениваться с банком электронными текстовыми сообщениями и финансовой информацией;
· зачислять средства на счет (если это допускается) и перечислять средства со счета (оплата товаров и услуг, выполнение налоговых и иных обязательных платежей);
· перечислять деньги с одного счета на другой счет;
· заказать чековую книжку и отчет о движении средств на счете за определенный период времени;
·   покупать и продавать ценные бумаги и др.
Для клиентов российских банков важнейшим фактором, сдерживающим их массовое вступление в число пользователей подобных систем, остается уровень платы за такие удобства. Другая причина состоит в том, что в нашей стране в настоящее время системы «банк — клиент» работают в основном через телефонные каналы связи. Враховуючи низьку надійність і перешкодозахищеність телефонних ліній зв'язку, даний банківський продукт не використовується повсюдно.
Система «телебанк»
Дистанционное обслуживание клиентов может вестись также с помощью телефона и специальных программ, при наличии которых компьютер способен самостоятельно отвечать на вопросы клиента. Такой вид банковского обслуживания клиентов называется телефонным банкингом (кратко — телебанк).
Телебанк дает клиенту следующие возможности:
· получить в речевом виде информацию об остатках на счетах за любой операционный день;
· получить факсимильную копию выписки из счета за любой операционный день, за произвольный период, в том числе за весь период обслуживания в банке;
· получить в речевом виде информацию о суммах поступлений в пользу клиента за любой операционный день;
· распоряжаться движением средств по счету. Каждому платежу, который клиент может распорядиться провести, используя телебанк, присваивается код, система хранит такие платежи в виде «макетов» платежных поручений с фиксированными реквизитами и пустыми полями, подлежащими заполнению клиентом. При проведении платежа система запрашивает у клиента код платежа и предлагает заполнить пустые поля;
· отозвать переданное в банк распоряжение о платеже до того, как оно попадет в расчетную сеть Банка России (по заявке клиента система формирует документ, отменяющий предыдущее распоряжение);
· проводить плановые (обязательные) платежи;
· заказать наличность в любой валюте с тем, чтобы получить ее в кассе или обменном пункте банка;
· передать в банк заявку на предоставление технического овердрафта в случае нехватки средств на счете для проведения ответственного платежа;
· дать распоряжение о передаче факсимильной копии платежного поручения, переданного через телебанк либо стандартным способом, своему корреспонденту. При використанні даного режиму клієнт має можливість отримати оплачувану їм товар (послуги), перебуваючи в офісі постачальника.
Понимая всю важность того, чтобы уже сегодня предоставлять своим клиентам самые перспективные электронные услуги, занимая тем самым ключевые позиции в их электронном бизнесе, многие банки тем не менее не спешат с этим. Главная причина — в необходимости очень серьезных затрат банка, обусловленных повышенными требованиями к безопасности, надежности, защищенности и быстродействию, предъявляемыми к передовым электронным системам. Их внедрение обязательно повлечет за собой существенное увеличение затрат на поддержку и администрирование программно-аппаратного комплекса банка. Тем не менее постепенный прогресс в этой области банковской деятельности как в мире в целом, так и в России очевиден.
Другой вид электронных технологий а банке - Интернет-банкинг под которым обычно понимается предоставление банками юридическим и физическим лицам соответствующих услуг (оптовых и розничных) посредством публичных сетей связи — Интернета — с помощью специального программно-аппаратного комплекса.
На сегодняшний день интернет-банкинг является одним из наиболее динамичных сегментов электронной коммерции. При этом возможности использования Интернета в области банковского дела постоянно расширяются, появляются новые службы и технологии, которые доступны теперь даже самым неопытным пользователям.
Интернет-банкинг представляет собой вариант дистанционного способа оказания банковских услуг клиентам. В широком смысле под данным термином можно понимать самые разнообразные системы, начиная от обычных сайтов банков и заканчивая сложными виртуальными расчетно-платежными системами. В более узком значении интернет-банкинг — это аналог системы «банк — клиент», работающий через Интернет.
Існують системи, в яких Інтернет використовується тільки як засіб передачі даних, і системи, у яких Інтернет використовується як самостійна інформаційна технологія. В первом случае Интернет выступает как канал связи между банком и клиентом и по сути представляет собой только дополнение к классическим системам «банк — клиент». Это повышает оперативность и мобильность связи деловых партнеров, но зато несколько снижается уровень безопасности совершаемых трансакций, поскольку Интернет — сеть открытая.
Во втором случае прикладное программно-математическое обеспечение (ПО) представляет собой специальное интернет-приложение, функционирующее только в сеансе диалоговой связи клиента с банком. При использовании подобных систем клиенту не нужно устанавливать ПО и хранить соответствующие электронные базы данных на своем компьютере. У даному випадку клієнт може отримати доступ до свого банківського рахунку, увійшовши до серверу банку в Інтернеті за будь-якого комп'ютера, попередньо ввівши свій пароль та ПІН. Для повышения безопасности в подобных системах применяются различные способы защиты экономической информации от несанкционированного доступа.
Интернет-системы первого типа предпочтительнее для клиентов, желающих иметь более высокий уровень безопасности проводимых трансакций. Интернет-системы второго типа более дешевы и экономичны в эксплуатации для банковских клиентов, а также более мобильны. Пока эти два типа интернет-технологий платежей дополняют друг друга.
Кроме компьютера для доступа к интернет-сайту может использоваться сотовый телефон с технологией WAP ( wireless application protocoll — протокол беспроводного доступа), что получило собственное название WAP-банкинг, или mobile - banking ( m - banking ).
Полный список услуг, которые банк может оказывать через Интернет, очень обширен. Він включає в себе, зокрема:
· управление счетами и движением средств между счетами, в том числе счетами для банковских пластиковых карт;
· открытие самых различных банковских счетов;
· конвертационные операции;
· проведение платежей по счетам, в том числе за товары и услуги, включая коммунальные;
· пополнение счетов, снятие денег со счетов;
· переводы денег, в том числе в иностранных валютах;
· операции с инвестиционным портфелем, который находится в управлении банка;
· кредитные операции (овердрафтный кредит);
· получение информации о состоянии счетов;
· получение консультационных и информационных услуг.
При этом стоит обратить внимание на то, что в рамках интернет-банкинга речь идет о высоко стандартизированных наборах операций, поскольку они проводятся практически без какого-либо участия банковского персонала. Клиент, обслуживающийся с помощью интернет-банкинга, может быть полностью освобожден от каких-либо посещений банка, тем более что у банка вообще может не быть офиса. В западных интернет-банках это происходит приблизительно так.
Клієнт реєструється на сайті банку, в якості підтвердження своєї особистості вказуючи свій номер соціального страхування, та отримує тимчасовий пароль (який він потім може змінити). Указав свои почтовые реквизиты, человек получает по почте все, что ему необходимо: реквизиты, чеки, банковские карты, специальные конверты для отправки в банк вкладов, а также карточку для подписи, которую ему необходимо отослать обратно в банк. Все деньги в банк идут либо безналичными переводами, либо по почте. Для оплаты используются чеки либо наличность, полученная из банкоматов. Состояние счета контролируется с помощью Интернета или с помощью ATM, которые для аутентификации используют специальные пластиковые карты, а их функции поддерживают банкоматы. Операции управления счетами, безналичные платежи совершаются через Интернет. Кредит пользователь может оформить также через Интернет, причем банки предоставляют очень широкий спектр услуг кредитования (хотя это, конечно, зависит от конкретных банков и конкретных клиентов), включая, например, ипотечное кредитование. Якщо йому знадобиться консультація, то вона може відбуватися або по електронній пошті, або по телефону з живою людиною, що клієнти таких банків вважають великим плюсом. Остается лишь заметить, что в основе успеха всех этих процессов лежит концепция надежности документооборота, как почтового, так и электронного.
В России рынок услуг интернет-банкинга находится на первоначальном этапе развития: всего полторы сотни из тысячи трехсот отечественных кредитных учреждений оказывают или планируют предоставлять в ближайшем будущем услуги интернет-банкинга. Это связано, прежде всего, с малым количеством пользователей Интернета в стране
Глава II.
Статистический анализ осуществления ДБО в России (на примере предоставления услуг Интернет-банкинга)
2.1. Правовые основы осуществления операций Интернет-банкинга.
В соответствии с Указанием Банка России от 09.04. 1999 г. № 536-У «Об изменении порядка распространения кредитными орга низациями пластиковых карт и предоплаченных финансовых средств» банки-резиденты не должны получать в Центральном банке РФ разрешение на право распространения финансовых карт других эмитентов. Одновременно было приостановлено действие Указания ЦБ РФ от 03.07.1998 г. № 276-У «О порядке вы дачи разрешений кредитным организациям-резидентам на распространение платежных карт или предоплаченных финансовых продуктов других эмитентов» (а потом, похоже, оно было просто забыто).
Банковские услуги удаленного (дистанционного) управления счетами и услуги через Интернет должны осуществляться на основании соответствующих норм Положения Банка России от 05.12.2002 г. № 205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории РФ», а также в соответствии с требованиями Положения Банка России от 03.10. 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в РФ».
Необходимо также иметь в виду содержание следующих нормативных актов Центрального банка РФ:
- Положения от 09.10.2002 г. № 199-П «О порядке ведения кас совых операций в кредитных организациях на территории РФ» (п. 2.8 «Организация работы с денежной наличностью при использо вании банкоматов, электронных кассиров, автоматических сейфов и других программно-технических комплексов»);
- Положения от 23.06.1998 г. № 36-П «О межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Бан ка России»;
- Положения от 12.03.1998 г. № 20-П «О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России».
Кроме того, следует знать и пользоваться нормами Федерального закона от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
Помимо указанных можно отметить ряд других нормативных актов, в которых регламентируются отдельные вопросы, связанные с перемещением карт через границу РФ. В их числе: письмо ГТК РФ от 08.04.1993 г. № 01-13/3081 «О перемещении через госу дарственную границу кредитных карточек и оттисков кредитных карточек»; Положение ГТК РФ №01-20/3371 от 14.04.1993 г. И Банка России от 19.04.1993 г. № 13 «О порядке ввоза в РФ и вывоза из РФ иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками».
Наконец, важное значение имеют правила платежных систем и соответствующие внутренние регламенты банков.
2.2. Исследование рынка Интернет-банкинга в России
За последние годы резко увеличилось количество банков, предоставляющих услугу дистанционного обслуживания счета через интернет. Летом 2004 года примерно каждый третий банк поддерживал интернет-банкинг. В 2005, по данным опроса CNews Analytics, системы ДБО установили более половины всех российских банков. В этом году без подобных систем останутся лишь единицы.
Опрос компаний-поставщиков решений для интернет-банкинга, проведенный CNews Analytics, показал, что на сегодняшний день более половины всех российских банков имеют системы ДБО (дистанционное банковское обслуживание). Правда, это говорит скорее о потенциальной емкости рынка, поскольку многие банки, приобретя лицензии, реально так и не начали использовать системы в работе, либо пока обкатывают их на афилированных компаниях. Тим не менш, всі опитані CNews Analytics компанії відзначаються високий попит на вирішення цього класу. Некоторые из них ежемесячно запускают в промышленную эксплуатацию более 10 систем интернет-банкинга.
Оценка качества услуг интернет-банкинга в России была реализована CNews Analytics на основе как пользовательского подхода к исследованию функциональности систем, так и консультаций с банками и разработчиками решений. Для исследования были выбраны 50 крупнейших банков по активам физических и юридических лиц. Проведенная по каждой выборке оценка, помимо предусмотренных системой функциональных возможностей, включала, в числе прочих, такие параметры, как полнота описания системы на сайте банка и возможность ознакомления с демонстрационной версией.
Качество услуг интернет-банкинга для физических лиц.
Місце
Активы физлиц
Банк
Система
Оценка Cnews
1
4
Альфа-банк
БСС
5
2
41
Гута-банк
Степ Ап
4,9
3
3
Банк Москви
Бифит
4,8
4-5
11
Автобанк-Никойл
Собственная
разработка

4,75
4-5
12
Импэксбанк
Собственная
разработка

4,75
6
25
Северная казна
Собственная
разработка

4,65
7
Росбанк
(филиалы ОВК)

Собственная
разработка

4,6
8-9
23
Промсвязьбанк
Собственная
разработка

4,5
8-9
33
Омскпромстройбанк
Собственная
разработка

4,5
10
40
Кредит Урал Банк
Бифит
4,3
11
17
АК Барс
БСС
4,1
12
37
Челиндбанк
4
13
8
Уралсиб
Асофт
3,8
14-15
34
Югбанк
Faktura.ru
3,7
14-15
22
Сибакадембанк
Faktura.ru
3,7
16
39
Уралвнешторгбанк
CSBI
3,2
17
14
Международный
московский банк

БСС
3
18
27
МДМ-Банк
Санкт-Петербург
2,75
19-20
31
Менатеп
Санкт-Петербург
БСС
2,5
19-20
44
Номос банк
БСС
2,5
В составленном рейтинге все банки разбиты на группы. У межах кожної групи об'єднані фінансові структури, які надають приблизно однаковий спектр послуг, а поділ всередині групи здійснювалося на підставі непрямих факторів, що виникають у процесі ознайомлення з системою і консультацій з операторами. Примером влияния таких факторов может служить Автобанк-Никойл, общение с которым возможно только через e-mail.
Варто відзначити, що банки першої групи надають практично ідентичні по функціональності сервіси, відмінність між якими неможливо помітити непрофесійним поглядом. Поэтому именно в этой группе дифференциация основана в первую очередь на качестве и доступности информации о системе на сайте соответствующего банка.
Лидером является Альфабанк с его услугой «Альфа-Банк-Экспресс». Банк позиционирует себя как организацию, работающую с частными клиентами и малыми предприятиями, делая акцент на широком спектре услуг для этой категории. Система ДБО поддерживает не только стандартные операции со счетом, но и такие специфичные для российского интернет-банкинга сервисы, как открытие новых пластиковых карт или оформление кредита. Крім того, сайт банку містить вичерпну інформацію про всі послуги, що надаються.
Вторая группа также объединила банки, чьи интернет-сервисы близки по своим возможностям. От лидирующей пятерки их отличает, в первую очередь, меньший объем дополнительных услуг, предоставляемых банком.
Банки третьей группы позволяют удаленно производить только самые основные операции, такие как просмотр остатка по счету, получение выписок, а также полный спектр услуг по активным операциям.
В последней группе собраны банки, сайты которых практически не содержат информации о возможностях дистанционного управления счетом. В Международном Московском Банке система интернет-банкинга была внедрена в 2005 году и на момент проведения рейтинга даже не рекламировалась. При этом Менатеп СПб использует систему уже не первый год, а сайт банка по-прежнему практически не содержал информации о данной услуге.
Рейтинг для юридических лиц составлялся по аналогичной схеме. Надо отметить, что одни и те же параметры оценки для частных и корпоративных клиентов имели различный удельный вес. Например, при выставлении оценки качества услуг ДБО для юридических лиц абонентская плата и тарифные планы существенно влияли на положение банка в рейтинге при прочих равных условиях.
Качество услуг интернет-банкинга для юридических лиц.
Місце
Активы юрлиц
Банк
Система
Оценка Cnews
1
5
Росбанк
Инист
4,9
2
4
Банк Москви
Бифит
4,85
3
7
Альфа-банк
БСС
4,8
4
33
Гута-банк
Степ Ап
4,7
5
27
Импэксбанк
Собственная
разработка

4,65
6
37
РосЕвроБанк
БСС
4,4
7
14
Бин-банк
Бифит
4,35
8-9
11
Промсвязьбанк
Собственная
разработка

4,3
8-9
49
Пробизнесбанк
R-Style
4,3
10
31
Ак Барс
БСС
4,25
11
47
Газэнергопромбанк
БСС
4,20
12-13
48
Стройкредит
Бифит
4,15
12-13
50
Русский генеральный банк
Бифит
4,15
14-15
34
Росія
Собственная
разработка

4,1
14-15
24
Всероссийский банк развития регионов
БСС
4,1
16-18
6
Международный московский банк
БСС
3,9
16-18
23
Московский банк реконструкции и развитития
БСС
3,9
16-18
8
Промышленно-строительный банк
Степ АП
3,9
Источник: CNews Analytics, 2005
Рейтинг для юридических лиц составлялся по аналогичной схеме. Надо отметить, что одни и те же параметры оценки для частных и корпоративных клиентов имели различный удельный вес. Например, при выставлении оценки качества услуг ДБО для юридических лиц, абонентская плата и тарифные планы существенно влияли на положение банка в рейтинге при прочих равных условиях.
Результаты исследования показали, что 30 банков из 63 крупнейших по капиталу юридических и физических лиц оказывают услугу интернет-банкинга. Тем не менее, надо отметить, что только 11 банков, по мнению CNews Analytics, оказывают достойный уровень сервиса на всех стадиях обслуживания, начиная с описания системы на сайте банка и консультаций операторов, и заканчивая предоставляемыми банком функциональными возможностями системы ДБО.
В даний час більше 90% всіх російських банків використовують системи типу банк-клієнт. Учитывая, что системы интернет-банк-клиент предоставляют несравненно большие функциональные возможности, а также не требуют установки программного обеспечения на стороне клиента, можно говорить об огромном потенциале рынка подобных систем.
Особый оптимизм внушает рост популярности систем ДБО среди населения. Например, ежемесячный прирост клиентской базы Импэксбанка составил в 2004 г. 10-14%. У банка «Первое ОВК» (группа "Росбанк") количество пользователей, совершающих активные операции через систему интернет-банк, выросло за 2004 г. на 54%. В прошедшем году клиенты «Первого ОВК» отправили через интернет 161 тыс. платежных поручений на сумму в 32,5 млрд. рублей, тогда как в 2003 г. было отправлено всего 100 тыс. таких поручений.
Современные интернет-технологии позволяют банкам существенно ускорить и упростить документооборот, сократив объем бумажной работы. Управление счетом через интернет позволяет не только экономить время, но и приносит заметную выгоду. Так, некоторые банки снижают тарифы на операции через интернет, другие вводят фиксированную ставку за операцию, а третьи — единую плату за любое число платежных поручений, что особенно выгодно для корпоративных клиентов.
По данным ОТР, в сентябре-ноябре 2004 г. 55% из 200 крупнейших банков России использовали системы типа интернет-клиент. Для сравнения, в 2003 г., по данным CNews Analytics, подобные программные продукты использовало только у 17,5% банков.
Динамика развития российских интернет-банков *
Динамика развития российских интернет-банков
* - Кількість банків, що встановили систему інтернет-банкінгу
По информации CNews Analytics, многие банки, уже использующие отдельные решения интернет-банкинга, собираются в скором времени перейти к полноценному виртуальному обслуживанию, которое будет включать в себя также смс-банкинг, телефон-банкинг, wap-банкинг. На сегодняшний день лишь немногие российские банки имеют системы подобного уровня, однако, в ближайшие несколько лет этот список, видимо, значительно расширится. Подобный настрой банков вкупе с ростом популярности самих сервисов позволяет прогнозировать на ближайшие годы стабильный спрос на решения ДБО.
Глава 3.
Перспективы дистанционного банковского обслуживанию физических лиц
3.1 Перспективы развития ДБО
Дистанційне банківське обслуговування дозволяє кредитним організаціям, використовуючи різні канали взаємодії з клієнтами, надавати їм не тільки традиційні банківські послуги, реалізовані в будь-якому відділенні банку, але і нові продукти, які дають можливість на абсолютно іншому рівні якості задовольняти фінансові потреби клієнтів. Здесь можно выделить и удаленное управление счетами через Интернет-банк, системы mobile bank, телефонный центр и возможность через телефонный центр (далее ТЦ)
банка подачи заявки на изготовление дополнительных банковских карт или подключению новых услуг и сервисов,
Важно отметить, что дистанционным обслуживанием банка правомерно называть предоставление банковских продуктов/услуг по запросу клиента без непосредственного взаимодействия клиента с сотрудником банка.
Для характеристики дистанционного банковского обслуживания (ДБО) можно выделить рад основополагающих факторов, но, на наш взгляд, наиболее важным является оперативность реагирования банка на запросы клиента.
Идентификация преимуществ дистанционного обслуживания
При всех различиях ДБО, основанное на системах Клиент-банк и Интернет-банк, имеет идентичные преимущества перед традиционными банковскими методами обслуживания клиентов, а именно:
1. Доступ до своїх рахунків і можливість проведення транзакцій здійсненні з будь-якого місця, де є наявність комп'ютера та доступ до глобальної мережі Інтернет.
2. Сервис доступен 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
3. Транзакции исполняются и подтверждаются мгновенно — время обработки данных сопоставимо со временем обработки данных в банкомате.
4. Диапазон осуществляемых операций достаточно широк: от контроля движения средств по счетам до подачи заявки на предоставление ипотечного кредита.
Почему же обслуживание через системы Интернет-банк и Клиент-банк более перспективны по сравнению с другими способами предоставления ДБО в режиме on-line? Причин несколько, и их имеет смысл проанализировать более детально:
Причина №1 .
Рост количества пользователей глобальной сети Интернет.
К 2005 году количество пользователей Интернет в мире достигло почти 1 миллиарда человек против 497,7 млн в конце 2001 года. Об этом говорится в сообщении компании IDC. Количество пользователей Интернет в Европе к концу 2001 года превысило их число в США. По данным ЮС, миро-вой оборот в области электронной коммерции в 2002 году превысил 1 трлн долларов США.
В то же время количество пользователей Интернет в Россни к 2007 году составит 32 миллиона человек, сообщается в прогнозе Министерства экономического развития и торговлн России. Таким чином, у порівнянні з 2002 роком число користувачів зросте майже втричі. Количество компьютеров на тысячу россиян при этом возрастет по сравнению с 2002 годом а 2,7 раза - до243-249шгук.
Причина №2.
Рост количества потребителей банковских продуктов и услуг, реализуемых через глобальную сеть Интернет.
Таке бурхливе зростання активних користувачів Інтернет дозволяє банкам швидкими темпами збільшувати кількість споживачів банківських продуктів і послуг, які розповсюджуються за допомогою глобальної мережі.
Наиболее интересная ситуация с развитием банковского дела в глобальной сети Интернет сложилась в США. Хоча на частку цієї країни і припадає переважна частина доходів від електронної комерції, кількість американців, які користувалися послугами інтернет-банкінгу, в 2004 році виросло всього лише на 17% в порівнянні з 2002 р.
При этом в течение первого квартала 2004 г. в 10 крупнейших банках США этими услугами воспользовались 4,6 млн американцев. Как показало исследование, проведенное компанией ipsos-insight, на популярности Интернет-банкинга негативно сказывается недостаточная уверенность пользователей относительно безопасности интернет-транзакций. Практически все американские банки позволяют своим клиентам просматривать текущий баланс, а также осуществлять транзакции по текущему счету через Интернет, но данный сектор растет не такими быстрыми темпами, как прогнозировали аналитики несколько лет назад. 1
Очень важен показатель соотношения пользователей Интернет и пользователей систем Интернет-банк. Согласно подсчетам компании jupter research, к концу 2002 года 39% пользователей Интернет (54,1 млн человек) в Европе одновременно являются клиентами систем Интернет-банк. Найбільш висока частка користувачів онлайнових банківських систем у країнах Північної Європи. Так, у Швеції цей показник близький до 54%, тоді як у Греції тільки близько 13%. У 2005 році в середньому по Європі цей показник склав майже 48%.
Причина №3.
Значительное снижение издержек при банковском обслуживании клиентов через сеть Интернет. Для реалізації ДБО через Інтернет, банк як мінімум повинен забезпечити свою присутність в глобальній мережі Інтернет, тобто открыть свой "виртуальный офис", через который клиент сможет скачать дистрибутив клиентской части системы Клиент-банк либо зайти в Интернет-банк, если система реализована без необходимости установки у клиента какого-либо дополнительного программного обеспечения. Кроме того, банку потребуется установить сервер, который будет обслуживать клиентов, создать шлюзы для передачи информации от клиентской части в автоматизированная банковская система и информационная банковская система и т.д. а это связано с дополнительными расходами. Но все совокупные затраты банка на реализацию ДБО через глобальную сеть Интернет значительно меньше, чем открытие нескольких отделений банка, при этом количество обслуживающихся через Интернет клиентов может в разы превосходить количество клиентов реальных отделений банка. Также банк может сократить затраты на капитальное строительство и сократить штат обслуживающего персонала, освободить часть филиальной сети от переизбытка низкодоходных операций с физическими лицами,
Причина №4. Необходимость банковского обслуживания физических лиц через Интернет в связи с развитием электронной коммерции.
Развитие электронной коммерции инициировало разработку механизмов оплаты при осуществлении покупок через Интернет. Сначала для оплаты товаров и услуг через Интернет использовались кредитные и дебетовые карточки (реквизиты карточки пересылаются вместе с заказом продавцу). З середини 90-х рр.. для осуществления платежей в Интернет стали использоваться системы Интернет-банк. Но изменения коснулись не только форм предоставления банковских услуг, развитие электронной коммерции в сети Интернет повлияло даже на эволюцию денежных средств — появились электронные денежные суррогаты, аналоги чеков и банкнот, так называемые «электронные деньги» (web-money).
Электронные деньги обычно определяются как денежная стоимость, хранящаяся с помощью технического устройства, которое может широко применяться для осуществления платежей в пользу не только эмитента, но и других контрагентов и не требует обязательного использования банковских счетов для проведения операций (трансакций), а действует как предоплаченный инструмент на предъявителя. Наиболее развернутое определение электронных денег принадлежит Европейскому центральному банку, который определяет электронные деньги как «денежную стоимость, представляют собой требование к эмитенту, которая:
• хранится на электронном устройстве;
• эмитируется после получения средств в размере не менее чем эмитируемая денежная стоимость;
• принимается в качестве средства платежа не только эмитентом, но и другими фирмами».
Эволюция денежных средств была обусловлена спецификой Интернет-торговли. Например, при осуществлении розничной торговли через Интернет (интернет-коммерция началась именно с розничной торговли) количество покупателей в целом не ограничено, их число непредсказуемо. Поэтому платежная система в Интернет должна быть способна обработать большое число трансакций, причем большая часть этих трансакций — "микроплатежи" {в размере до 25 usd). Существующие на тот момент электронные платежные системы (с использованием пластиковых карт и банковских переводов) совершенно не годились для микро-платежей - сумма комиссии за трансакцию в них может превосходить размер платежа.
Всі перераховані вище факти дозволяють стверджувати, що канал дистрибуції банківських продуктів і послуг через Інтернет є найбільш перспективним у порівнянні з іншими каналами дистрибуції, що діють в режимі on-line.
Що ж стосується перспективності використання в рамках ДБО мережі Інтернет в якості on-line каналу дистрибуції банківських продуктів і послуг в Російській Федерації, то велика територія, не повністю охоплена банківським сектором, і досить високий освітній рівень населення відкривають гарні перспективи для розвитку даного напрямку. Хотя пользователи Интернет на территории РФ сейчас и не превышают 5% населения, их численность стремительно возрастает день ото дня.
Будущее Интернет-банкинга в России тесно связано с развитием розничного банковского обслуживания. Великим клієнтам важливіше ексклюзивний, нестандартний сервіс та персональну увагу. В отношении мелких и средних предприятий, предпринимателей и частных лиц обслуживание в системе Интернет-банк более продуктивно, поскольку позволяет предоставить массовый высококачественный и, что очень важно, недорогой сервис.
Перечень доступных банковских услуг и продуктов, предлагаемых в рамках ДБО в режиме on-line через системы Интернет-банк и Клиент-банк, довольно разнообразен. фактически во всех банках клиенту предоставляется возможность проверять состояние текущего счета, осуществлять денежные переводы, оплачивать электронные счета. Більш складні системи дозволяють клієнтам скласти заявку на отримання кредиту (позики), завантажити інформацію за своїми рахунками на власний комп'ютер, ініціювати випуск додаткової банківської карти або відкрити строковий депозит.
3.2 Проблемные стороны дистанционного банка и Интернет-банкинга
Останнім часом спостерігається відтік клієнтів з даних банків. Виявилося, що головна їхня перевага - віртуальність - є одночасно і головним недоліком.
Основной причиной, заставляющей их расставаться с таким банком, клиенты называют невозможность человеческого общения. По общему признанию западных экспертов, "ахиллесовой пятой" виртуальных банков является то, что они в силу своей "виртуальности" не могут полностью удовлетворить потребности клиента в общении с банковскими работниками и естественное "право" клиента на индивидуальный подход. Як правило, автоматичні відповіді віртуального банку на повідомлення по електронній пошті мало кого влаштовують, а відповідей від клієнтської служби доводиться чекати досить довго. То есть, несмотря на те удобства, которые может предоставить клиентам онлайн - банкинг, общество пока не готово отказаться от живого общения при решении своих финансовых вопросов.
Специалисты считают, что виртуальные банки ни в коем случае не заменят полностью традиционные банковские филиалы в ближайшие десять лет, хотя технический прогресс и заставит предпринять определенные шаги по совершенствованию системы филиалов... Палитра банковских услуг состоит из стандартных продуктов, а также решений, для пользования которыми необходимы дополнительные разъяснения. В таких случаях персональный компьютер пока не рассматривается как средство предложения услуг. Однако все может измениться, когда компьютер начнут использовать в сочетании с видео-телефоном, возможностью классифицировать документ и идентифицировать магнитную карточку.
У Росії існують серйозні проблеми для розвитку ДБО. Можно выделить две основные причины, сдерживающие развитие и использование электронных денег:
1) невысокая степень доверия к электронным деньгам со стороны потребителей и торговых предприятий;
2) несовершенство самих систем электронных денег.
Недоверие к электронным деньгам со стороны потребителей обуславливается действием следующих факторов:
По-перше, на відміну від традиційних готівкових електронні гроші не є законним платіжним засобом. Отсутствие статуса законного платежного средства значительно сужает сферу применения электронных денег, их использование возможно, как правило, лишь в рамках некой локальной системы с ограниченным кругом финансовых институтов и торговых предприятий.
По-друге, відсутність чітко опрацьованого законодавства щодо випуску, обігу та погашення електронних грошей. Пока лишь Европарламент принял две директивы, призванные урегулировать основные вопросы в сфере функционирования электронных денег. Однако к настоящему времени большинство стран-членов ЕС так и не привели свое внутреннее законодательство в соответствие с принятыми директивами. Зачастую электронные деньги приравниваются к денежным суррогатам, эмиссия которых прямо запрещается законодательством большинства стран. Іншими словами, дуже високий законодавчий ризик використання електронних грошей.
В-третьих, отсутствие гарантий погашения электронных денег. Хоча традиційні готівку давно втратили прямий зв'язок з дорогоцінними металами (золотом і сріблом), будучи по суті фідуціарні, тим не менш, вони є зобов'язаннями держави, за якими відповідає, як правило, національний центральний банк. Электронные деньги в настоящий момент являются обязательствами частных финансовых институтов, риск банкротства которых гораздо выше, чем государства. В качестве возможного способа решения данной проблемы можно привести пример с компанией E-Gold. В своей практической деятельности эта фирма руководствуется либеральной экономической доктриной, согласно которой валюта должна быть полностью обеспечена товарами в физической форме. Тому E-Gold створює певний різновид золотого стандарту для Інтернету. В рамках данного проекта потребители открывают свои онлайновые счета путем покупки золота или других драгоценных металлов по их рыночному курсу. Затем они могут переводить единицы таких металлов, измеренные в весе, на Web-сайт компании E-Gold путем ввода номера счета получателя и пароля. Существенным недостатком такой системы является высокий уровень рыночного риска, которому подвергается данная система. Курс купівлі / продажу дорогоцінних металів постійно змінюється, що може призвести до фінансових втрат користувачів системи.
В-четвертых, невысокий уровень культуры населения в работе с новейшими технологиями и техникой. Сегодня большая часть населения еще пока не готова воспринять электронные деньги как надежный и удобный платежный инструмент, а также признать необходимость использования электронных денег при осуществлении отдельных платежных операций.
В-пятых, высокий уровень конкуренции. В данном случае речь идет о товарно-родовой конкуренции (электронные деньги конкурируют, прежде всего, с традиционными наличными и пластиковыми картами, кроме того, в последнее время активно развиваются электронные квазиденьги[1][11]) и о видовой конкуренции (в рамках одной национальной платежной системы могут функционировать сразу несколько локальных и международных систем электронных денег, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки). Наличие жесткой конкуренции повышает риск банкротства как отдельно взятой системы электронных денег, так и их совокупности (системный риск), что находит свое отражение в степени доверия потребителей к электронным деньгам.
По-шосте, низька прозорість діяльності емітентів електронних грошей. Информация о финансовом положении эмитента, объеме принятых им на себя обязательств, в том числе по выпущенным электронным деньгам, качестве менеджмента зачастую не доступна широкому кругу потребителей. Еще труднее получить информацию о конечных владельцах и бенефициарах эмиссионного института. Нередки случаи когда эмиссионный институт зарегистрирован в оффшорной зоне, как, например, у российской Интернет -системы сетевых денег WebMoney. Все это повышает уровень риска, в том числе кредитный, законодательный, мошенничества, и снижает доверие потребителей к различным системам электронных денег
Наряду с этим существуют недостатки в области безопасности транзакций, хотя Интернет более безопасен по сравнению с другими способами связи и транспорта информации. С точки зрения безопасности транзакций, во всех случаях могут использоваться одинаковые механизмы криптозащиты. Але ситуацію ускладнює той факт, що спочатку Інтернет не проектувався як захищена мережа. Поэтому данные, передаваемые через интернет-банк, могут быть легко перехвачены с помощью достаточно быстрых и доступных средств. Кроме того, при проведении транзакций через Интернет возникает дополнительный операционный риск компании, предоставляющей клиенту доступ в Сеть (провайдера). Цей ризик може проявитися, наприклад, коли в провайдера відключать електроенергію або виникнуть несправності з комп'ютерним обладнанням. Главным фактором риска остается безопасность сетевых операций с банковским счетом.

Для обеспечения высокого уровня информационной безопасности вычислительных систем специалисты рекомендуют проводить следующие процедуры при организации работы собственного персонала :
1) фіксувати у трудових та цивільно-правових договорах обов'язки персоналу по дотриманню-конфіденційності, в тому числі осіб, які працюють за сумісництвом;
2) распределять основные функции между сотрудниками так, чтобы ни одна операция не могла быть выполнена одним человеком от начала до конца;
3) забезпечувати суворий режим пропуску та порядку в службових приміщеннях, встановлювати жорсткий порядок користування засобами зв'язку і передачі інформації;
4) регулярно проводить оценку всей имеющейся информации и выделять из нее конфиденциальную в целях ее защиты;
5) мати нормативні правові документи з питань захисту інформації;
6) постоянно повышать квалификацию сотрудников, знакомить их с новейшими методами обеспечения информационной безопасности;
7) создать базу данных для фиксирования попыток несанкционированного доступа к конфиденциальной информации;
8) проводить служебные расследования в каждом случае нарушения политики безопасности.

В этой связи перед интернет - банкингом стоит целый ряд проблем и задач, требующих решения:
1) Сосредоточиться на нуждах потребителей. Одно из главных преимуществ операций в Интернете - возможность легко и быстро собирать огромное количество информации о клиентах. Однако для достижения настоящего успеха в Интернете банкам необходимо научиться обрабатывать эти данные, а также быстро реагировать на результаты исследований.
2) Використовувати переваги традиційних видів діяльності. Создание полностью автономной компании в Интернете - зачастую самый простой, но не лучший выход. Преимущества традиционных видов деятельности, такие как узнаваемые торговые марки, широкая клиентская база и развитая филиальная сеть, могут значительно облегчить задачу продвижения в Интернете.
У Росії ринок банківських послуг для приватних осіб поки досить вузький і зростання його стримується як високою для масового споживача вартістю комп'ютера, так і загальним недовернем до банківської системи. Щоб завоювати зараз клієнта електронних послуг, банку потрібно винахідливість.
Исследования, базирующиеся на анализе более 30 российских проектов, осуществленных в области электронных технологий, показали, что затраты на приобретение новых клиентов значительно превышают выгоды от снижения себестоимости банковских операций, то есть затраты на маркетинг и приобретение нового клиента могут в несколько раз превышать уровень доходов от бизнеса, приносимого в банк этим клиентом.
Становится очевидно, что частные клиенты банков, на которых изначально был ориентирован интернет-банкинг, еще не проявляют к этой услуге интереса, ожидаемого финансовым сообществом. Тем не менее online-банкинг оказался весьма удобным коммуникационным средством для такого сектора экономики, как малый и средний бизнес.
Оценить развитие Интернет-банкинга однозначно не представляется возможным.. В любом случае, несмотря на то, что Интернет-банкинг не оправдал те надежды, которые на него были возложены финансовыми кругами на заре Интернета, подобный вид сервиса признан перспективным. Дискуссии ведутся только о том, насколько активно банкам надо развивать сервис online-банкинга, но в необходимости его развития сомнений нет.
Висновок

Подводя итоговую черту в данной курсовой работе отметим, что использование самых современных информационных технологий приносит банкам крупные прибыли и помогает им победить в конкурентной борьбе. Будь-яка автоматизована банківська система являє собою складний апаратно-програмний комплекс, що складається з безлічі взаємозалежних модулів.
У банківській системі сьогодні застосовується найсучасніше мережне і телекомунікаційне устаткування. Від правильної побудови мережевої структури банківської системи залежить ефективність і надійність її функціонування.
В 2003 году, согласно прогнозу Голландской компании COMPUTER WORLD, общий оборот Интернета составит 270 миллиардов долларов, из которых $45 млрд. – затраты на инфраструктуру, $45 млрд. – доступ, $43 млрд. – content, $36 млрд. - финансовый сервис, $87 млрд. – операции между компаниями; и розничная продажа – $14 млрд. Очень похожий прогноз даёт и FORRESTER RESEARCHINC., компания из Массачусетса, по её данным розничный оборот в Интернете в 2003–2004 годах вырастет до $12,5 млрд.
Таким образом, и практическая готовность Интернета для ведения бизнеса и реальные обороты западного бизнеса в Интернете приводят к выводу о том, что если мы собираемся двигаться вместе с прогрессом, то и нашему бизнесу придется «переходить» в Интернете использовать цифровые деньги в ближайшем будущем.
Однако на этом пути возникает множество проблем. Основные из них – юридические (например, связанные с уплатой налогов) и проблемы мошенничества при электронных платежах. Решать эти проблемы придется непременно, так как будущее – за описанными технологиями – передовыми достижениями мировой науки.
Организация телекоммуникационных взаимодействий – серьезная проблема и судя по всему, в ближайшее время темпы развития банковских электронных систем будут стремительно расти. Практично всі з'являються мережеві технології будуть швидко братися банками на озброєння. Неминучі процеси інтеграції банків у рамках національних і світових банківських співтовариств. Це забезпечить постійний ріст якості банківських послуг, від якого виграють у кінцевому рахунку усе - і банки і їхні клієнти.
В останні роки банківська система нашої країни переживає бурхливий розвиток. Несмотря на существующие недостатки российского законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии.
Трудно представить себе более благодатную почву для внедрения новых компьютерных технологий, чем банковская деятельность. В принципе почти все задачи, которые возникают в ходе работы банка достаточно легко поддаются автоматизации. Швидка та безперебійна обробка значних потоків інформації є однією з головних завдань будь-якої великої фінансової організації. Відповідно до цього очевидна необхідність володіння обчислювальної мережі, яка дозволяє обробляти всі зростаючі інформаційні потоки. Крім того, саме банки володіють достатніми фінансовими можливостями для використання найсучаснішої техніки. Однако не следует считать, что средний банк готов тратить огромные суммы на компьютеризацию. Банк є передусім фінансовою організацією, яка призначена для отримання прибутку, тому витрати на модернізацію повинні бути співставні з передбачуваною користю від її проведення. Відповідно до загальносвітової практики в середньому банку витрати на комп'ютеризацію складають не більше 20% від загального кошторису річних витрат.
Інтерес до розвитку комп'ютеризованих банківських систем визначається не бажанням витягти миттєву вигоду, а, головним чином, стратегічними інтересами. Як показує практика, інвестиції в такі проекти починають приносити прибуток лише через певний період часу, необхідний для навчання персоналу та адаптації системи до конкретних умов. Вкладаючи кошти в програмне забезпечення, комп'ютерне та телекомунікаційне обладнання та створення бази для переходу до нових обчислювальних платформ, банки, в першу чергу, прагнуть до здешевлення і прискорення своєї рутинної роботи та перемоги в конкурентній боротьбі.
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Курсова
160.3кб. | скачати


Схожі роботи:
Розвиток банківських операція на основі сучасних електронних технологій. Інтернет-банкінг
Розвиток банківських операцій на основі сучасних електронних тих
Розвиток банківських операція на основі сучасних електронних тих
Роль і місце сучасних Інтернет-технологій у розвитку банківських послуг
Використання сучасних інформаційних технологій при розробці електронних посібників
Класифікація сучасних банківських операцій порядок їх нада
Маркетингова діяльність на основі технологій Інтернет
Класифікація сучасних банківських операцій порядок їх надання та відображення в обліку
Інтернет-банкінг 2
© Усі права захищені
написати до нас