Римсько-католицька церква Інквізиція

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Введення

Християнська релігія і церква склалися в епоху глибокої кризи римського рабовласницького суспільства. Будучи спочатку релігією пригноблених, християнство вчило, що стражденні й принижені в земному світі будуть блаженствувати в потойбічному царстві. Тим самим воно, як і інші релігії в сучасному суспільстві, сприяло духовному поневоленню експлуатованих мас. Саме тому світова рабовласницька імперія потребувала єдиної монотеїстичної релігії, визнала християнство і зробила його державною релігією.

Християнство пережило крах рабовласницького ладу, зберігши свої соціальні й ідеологічні функції у феодальному суспільстві. При цьому воно, природно пристосовувалося до потреб формується феодального ладу. Церква стала невід'ємним елементом феодальної системи, підпорядковуючи своєму пануванню духовне життя, культуру, науку, мораль, освіту. Церква придбала велике економічне і політичне значення. Зосередивши в своїх руках величезні земельні багатства, церква, і духовенство чинили вплив на державну владу і закріпили за собою важливі політичні прерогативи. Канонічне право і церковна юрисдикція успішно змагалися зі світським правом і світським феодальним правосуддям в підпорядкуванні окремих груп населення, в тому числі і вищих станів. Церковні установи - єпископства, абатства - користувалися судово-адміністративними правами і привілеями поряд зі світськими феодальними сеньйорами.

Вже в Римській імперії церква стала складовою частиною апарату політичного панування. На церковні установи, крім ідеологічних функцій, покладалися і чисто політичні завдання. Церковна ієрархія була підпорядкована деспотичної влади імператорів. Ця форма взаємовідносин світської влади з церквою, що склалася вже за часів Костянтина, продовжувала існувати в Східній Римській імперії (Візантії). На Заході після загибелі Римської імперії обстановка докорінно змінилася. На руїнах цієї імперії утворилося безліч варварських королівств. Християнізація варварів відбувалася в різний час і по різному віросповіданням - аріанської, правовірному. Тим не менш церква зберегла створену раніше організацію, яка все більше зміцнювалася. З переходом варварів (готовий, лангобардів) від аріанства до римського правовірності римська церква стала єдиним потужним ієрархічно організованим установою.

Нижчою ланкою церковної організації був церковний прихід на чолі з парафіяльним священиком. Парафії об'єднувалися в єпархії - дієцезії на чолі з єпископами, мали у своєму розпорядженні духовною владою в межах своїх дієцезій і світської князівською владою в єпископських володіннях. Дієцезії об'єднувалися в митрополію на чолі з архієпископом (на Сході - митрополитом), Вищою владою над всією церковною ієрархією на Заході мав римський єпископ, на Сході - патріархи (константинопольський, александрійський, антіохійський, єрусалимський). Найважливіші справи церковного життя вирішувалися на соборах (з'їздах) єпископів. Місцеві собори, на які з'їжджалися єпископи однієї або кількох провінцій, вирішували місцеві церковні справи. Вселенські собори в складі всіх прелатів розглядали питання догматики, культу та церковної організації.

Церква, яку було включено органічно у феодальну державну систему, діяла зазвичай у союзі зі світською владою, допомагаючи їм своїм авторитетом у справі підпорядкування і приборкання мас. Разом з тим церква створювала культ «священної влади», непокору якій оголошувалося тяжким гріхом. Але в той же час між церквою і державою, духовними і світськими феодалами, існували протиріччя, які призводили нерідко до відкритих конфліктів. Для огородження своїх інтересів і боротьби з ворогами феодального ладу церква виробила систему покарань: відлучення, що ставив людини поза церквою і позбавляло його можливості отримати «порятунок» на «тому світі»; інтердикт, забороняв відправлення культу в межах всієї країни; анафему - публічне переказ прокляттю - і різного роду покаяння і покути. Цією зброєю церква та її глава - тато - вражали не лише простих людей, а й влада імущих-королів. Папство користувалося нею з метою підпорядкування світської влади і створення теократії.

1. Виникнення християнської церкви

1.1 Звернення Костянтина

До IV ст. культура Римської імперії була переважно язичницькою, і протягом кількох наступних століть пізньоантичного суспільства треба було пережити важкий процес духовного переродження, перебуваючи в атмосфері культурного двовір'я. Незважаючи на те, що християни ще піддавалися гонінням за віру, нова релігія широко розповсюдилася на території Римської імперії. Про це свідчить, зокрема, виникнення великих християнських центрів у Римі, Антіохії, Єрусалимі, Олександрії, у ряді міст Малої Азії та інших областях. Проте в цей час сама церква не була внутрішньо єдиною: серед християнських вчителів і проповідників були розбіжності щодо словесного вираження істини християнської віри. Але християнство, ще на початку IV ст. гнане «ззовні» язичницьким суспільством і державою, роздирають «зсередини» найскладнішими богословськими суперечками, зустрічає нове V століття, будучи єдиною офіційно визнаною релігією Римської імперії. Звершення цього «чуда із чудес», як часто згодом називали «торжество християнства» в IV ст., Пов'язаний з ім'ям імператора Костянтина I (274-337).

Звернення Костянтина до християнства, враховуючи, що сам обряд хрещення він прийняв лише перед смертю, не може розглядатися тільки як результат політичного розрахунку або пошуку духовної істини.

Поворот відбувся, коли в ході запеклої політичної боротьби за владу Костянтин побачив уві сні знак Христа - хрест, з наказом виступити з цим символом проти ворога, і виконавши це, здобув рішучу перемогу в битві з Максенцієм (312). Імператор надав цьому баченню абсолютно особливий сенс - як знак обрання його Христом для перемоги над ворогом, і більше того, як прийняття їм хреста, християнства, особисто від самого Христа, а не через церкву, для здійснення зв'язку між Богом і світом за допомогою свого імператорського служіння . Саме таким чином сприймалася його роль і християнами того часу, тому й міг не хрещений імператор приймати настільки активну участь у вирішенні внутрішньоцерковних, догматичних питань, а не тільки в зміцненні офіційного положення християнства в імперії. [2; 221]

З видання Міланського едикту (313) християни стають під захист держави і отримують рівні з язичниками права. Християнська церква вже не піддається гонінням, навіть за правління імператора Юліана (361-363), прозваного Відступником, - не за нетерпимість до християнства, але за обмеження прав церкви і оголошення віротерпимості до християнських неканонічним навчань (єресям) і язичництва. Християнство стає офіційною державною релігією, а до кінця сторіччя при імператорі Феодосії I (379-395) оголошується релігією нетерпимою і до язичництва, і до єресям.

1.2 Оформлення християнської догматики. Вселенські собори

Епоха переходу від античності до середньовіччя була найважливішим етапом у становленні християнського віровчення. У IV ст. церква не була внутрішньо єдиною. Тому, коли в 323 р. Костянтин I став єдинодержавним правителем всієї імперії, він виступив ініціатором скликання церковного собору, який мав закласти основи кафоличною, вселенської-єдиної християнської церкви. Але відмінність Вселенських соборів полягає в тому, що вони були покликані дати точне загальноцерковне визначення з основних питань християнського віровчення, істинам віри (догматики) і правилам церковної організації та дисципліни (канонами). Ці постанови вважалися найважливішими і обов'язковими для всього християнського світу.

Оформлення основних догматів проходило завдяки активній діяльності батьків церкви. До їх числа належать ті християнські вчителі і письменники, яких церква визнала найбільш авторитетними тлумачами християнства. Вивченням їхньої спадщини займається патристика (вчення самих батьків церкви і вчення про отців церкви). Християнської догматики присвятили свої праці видатні богослови IV-V ст., Часто іменовані «вселенськими вчителями»: святі отці - Афанасій Олександрійський, «великі каппадокійці» (Василь Великий, Григорій Богослов, Григорій Ніський), Іоанн Златоуст, Амвросій Медіоланський; Августин Блаженний і багато інших. Твори отців церкви є складовою частиною Священного Передання, яке разом зі Святим Письмом (38 книгами Старого і 27 книгами Нового Завітів) і склало християнське віровчення.

У центрі уваги Першого та Другого Вселенських соборів було вироблення єдиного погляду на догмат про Св. ​​Трійці (тринітарне вчення). Присутні в 325 р. в Нікеї ієрархи обговорювали вчення олександрійського священика Арія (пом. у 336 р.). Він і його послідовники (аріани) визнавали Бога-Отця як досконале замкнутий єдність, що виключало можливість передачі цієї сутності будь-кому іншому. Тому Бог-Син, за поданнями аріан, був лише вищим творінням Бога, чужорідним і неподібними Бога-Отця. Вчення Арія викликало різку критику св. батьків і було засуджено як заперечує по суті божественну троичность. Одним з головних догматичних діянь I Вселенського собору було проголошення вероопределенія (Ороса), в якому вносилося уточнення в хрещальнею символ віри про єдиносущність Бога-Сина Бога-Отця, що означало постулирование рівності Отця і Сина по Божеству.

Догматичне постанову Нікейського собору було оголошено не тільки від імені св. батьків, але і від імені імператора Костянтина, що закріпило особливу роль візантійських імператорів у взаєминах із церквою. На соборі крім догматичних питань були прийняті 20 постанов канонічного характеру (про порядок обрання та утвердження єпископів провінцій; про надання вищої влади над західними єпископами римському, над східними - Антиохійському, над Єгиптом, Лівією - олександрійському, та інші). Незважаючи на одностайне засудження на соборі Арія і його прихильників, церква не була єдиною в цьому засудження. Зумівши привернути на свій бік державну владу вже в останні роки правління Костянтина Великого, аріани здобули перемогу над прихильниками нікейського Ороса (нікейцамі), які протягом кількох десятиліть піддавалися гонінням. Саме тому християнізація німецьких народів, що збіглася за часом з цим періодом, проходила у формі прийняття ними аріанства.

Другий Вселенський собор, що зібрався в 381 р. в Константинополі, продемонстрував торжество нікейського символу не тільки над єрессю Арія, але і над вченням єпископа Македонія, який виступав проти божественної природи Святого Духа, приймаючи його за створену Богом силу. Нікейському вероопределеніе на Константинопольському соборі було розширено, отримавши в історіографії назва Нікео-Царгородського. У ньому, зокрема, дана коротке формулювання основних положень тринитарного вчення. Згідно догмату про Св. ​​Трійці, визнається істинним єдність природи Бога і одноразово його троїчності в особах (іпостасях): Бог є Отець, Син і Дух Святий. Особи Св. Трійці не є супідрядними одне іншому. Вони абсолютно рівні між собою, єдиносущні, незважаючи на те розходження, що Бог-Отець, ненароджена, є початок інших іпостасей - Сина, народженого від Отця, і Святого Духа, від Отця походить. Саме це вчення про триіпостасності Бога відрізняє християнство від античного (філософського), іудейського і мусульманського монотеїзму. На Константинопольському соборі були прийняті важливі канонічні рішення: встановлені правила прийняття в лоно православної церкви каються єретиків; виділялися 5 східних округів з особливими церковними судовими інстанціями. І, нарешті, собор визначив місце константинопольської кафедри в ієрархії християнських єпископів, назвавши його другим після римського, тому що «Константинополь є Новий Рим». Цим рішенням ранг Константинопольського єпископа ставав першим серед всіх східних, в тому числі Антиохійського.

Три наступні століття історії становлення християнського віровчення пов'язані з напруженою христологічної полемікою - з питання про природу (сутності) Ісуса Христа. На Третьому. Ефеський собор 431 р. мова йшла про вчення константинопольського патріарха Несторія, відкидав божественну і визнавав за Ісусом Христом тільки людську природу. Несторій вважав, що народжений як проста людина від Діви Марії (Хрістородіци) Ісус Христос став якоїсь обителлю Бога, діючи як знаряддя людського спасіння (Богоносець). Собор засудив вчення Несторія і висунув вероопределеніе, постулює ідеальне рівновагу природ у Боголюдині (що отримало остаточне визначення в догматичному постанові IV Вселенського собору). Однак незважаючи на рішення собору і скинення Несторія, його послідовники (несторіане) заснували свою церкву і розвинули місіонерську діяльність в Персії, а потім в Китаї, Монголії, Індії. Але у церковну історію Ефеський собор увійшов, насамперед, як собор, що проголосив догмат про Пресвяту Богородицю.

Самий представницький (650 ієрархів) Четвертий Вселенський собор 451 р. відбувся в Халкідоні. Обговоренню піддалося вчення архімандрита одного з константинопольських монастирів Євтихія. На відміну від Несторія він впав в іншу крайність і відкидав людську природу в Христі, вважаючи, що все в ньому було поглинуто божественної іпостассю, і Ісус Христос мав лише уявну людську плоть. Послідовники вчення Євтихія отримали назву монофізитів (по грец. - Одна природа), які і після осуду собором поширювали свої ідеї в Сирії, Єгипті, Вірменії. Зважаючи завзятості несторіан і монофізитів на Халкідонським соборі був прийнятий особливий догмат «Про двох єствах у єдиному Особі Господа нашого Ісуса Христа», в якому викладені основи христологічного вчення отців церкви. Відповідно до християнським догматом, Бог-Син мав два втілення. Перше - як одне з облич Св. Трійці («по Божеству») було «до всіх століття», тобто позачасовим, вічним, друге - від Діви Марії - Богородиці («по людству»), коли непорочно зачавши в утробі від Духа Святого, посланого Богом-Отцем, вона народила Ісуса Христа. У одній особі Він, за словами халкідонського Ороса, «несліянно, незаперечно, нероздільно і нерозлучно» поєднує дві природи - божественну і людську (Богочоловік), при тому, що кожна з них зберігає притаманні їй властивості.

Затвердження цього вероопределенія стало кульмінаційною точкою собору. Однак не всі присутні єпископи привітали цей орос, близько 150 ієрархів не підписали його. Тому на соборі були прийняті відповідні постанови про покарання мирян і кліриків, які не беруть соборну вероопределеніе (позбавлення сану, відлучення від церкви тощо). У ряді 30 канонів Халкідонського собору - ряд рішень адміністративного та дисциплінарного характеру, як, наприклад, про межі Антіохійського та Єрусалимського патріархатів, про підпорядкування ченців місцевому єпископові і ін Але найвідомішим є 28-е правило Халкідонського собору. Воно визначало коло судової та адміністративної діяльності константинопольського патріарха, зрівнювало його права для східних діоцезів з правами римського престолу для західних.

П'ятий і Шостий Вселенські собори відбувалися в Константинополі в 553 і 680 рр.. На них христологічного вчення отримало подальший розвиток в ході полеміки з монофелітами (по грец. - Одна воля), які хоч і визнавали в Христі дві сутності, але лише одну діючу в ньому божественну волю. На Соборах велика увага приділялася канонічної діяльності. Рішення приймалися не тільки з питань внутрішньоцерковної життя (встановлення ієрархії кафедр східної церкви, обов'язків митрополитів скликати щорічні помісні собори і ін), але і стосувалися мирян (відлучення від церкви не відвідували богослужіння 3 святкові дні; визначення правил вступу в шлюб; накладення епітимію розкаюваним та ін.)

Сьомий Вселенський собор відбувся в Нікеї в 787 р. Він рішуче засудив єресь іконоборців, завершивши перший період иконоборческого руху. Головним визначенням собору було проголошення догмату іконопоклоніння. Згідно з ним честь, віддається образу, сходить до першообразу, і поклоняється іконі поклоняється іпостасі зображеного на ній. Серед 22 канонічних рішень собору найбільш відомими є правила, що забороняють симонії (надання та отримання церковних посад за гроші), відчуження церковного майна монастирів, призначення на церковні посади мирян та ін [10; 188]

Наряду с разработкой тринитарного и христологического вопросов большое внимание отцы церкви уделяли и проблеме взаимоотношения человека с Богом, в основе которого лежит учение о спасении человека (сотериологии). Оно тесно связано с христианским учением о вселенной и мире, согласно которому признается, что весь мир есть творение Божие, созданное им за шесть дней. Венцом этого творения и господином созданного мира предстает человек, имеющий образ и подобие божие, состоящий из души и тела, наделенный разумом и свободной волей.

Библейский рассказ о запретном плоде, когда первые люди – Адам и Ева не послушались Бога и вкусили от «древа познания добра и зла», т.е. противопоставили свою свободную волю воле Бога, повествует о грехопадении человека («первородный грех»). Следствием этого явилось нарушение мирового порядка, созданного первоначально, человек утратил свое бессмертие. С этого же времени в мир вторглось зло, которое в христианском вероучении рассматривается как противоположность долженствующему быть от Бога, а следовательно зло – явление случайное. Материальный мир (в том числе и тело человека), как созданный Богом, сам по себе не является порождением зла; оно может возникнуть в случае противоречия человека воле Божией в нравственной жизни (грех) и как физические страдания (болезни, нищета и пр.). В последнем своем проявлении зло рассматривается не как абсолютно отрицательное для человека явление, а как божественное попущение, так как именно через физические страдания часто проходит путь к нравственному очищению и спасению.

В этом христианство отличается от дуалистических учений, получивших широкое распространение в поздней античности и средние века (манихейство, павликианство, богомильство, ересь катаров, вальденсов и др.). Сторонники дуализма резко противопоставляли добро и зло, которые, по их мнению, не могут быть волеизъявлением или попущением «Одного Творца и Промыслителя Мира», а, следовательно, признается существование двух высших начал, одно из которых творит зло, другое – добро. Наличие зла в мире и человеке адепты дуалистических учений объясняли материальной природой всего сущего. При этом материя (в отличие от представлений ортодоксального христианства) нередко отождествлялась с дьяволом, якобы не менее могущественным, чем сам Бог, от которого может исходить лишь добро.

Однако грехопадение, согласно христианскому вероучению, не является полным разрывом человека с Богом, а лишь началом пути к новому единению с Создателем, любящим свое творение и заботящимся о нем. Этот путь получил название «Домостроительство спасения человека, и исторически он подразделяется на два этапа. Первый – ветхозаветный, когда претерпели неудачу попытки указать человечеству путь ко спасению через лучших людей или избранный народ. Второй этап – новозаветный, когда Бог послал к людям своего Сына. И здесь смыкаются сотериологические и христологические представления христианства: Бог-Сын вочеловечился с тем, чтобы открыть человеку путь к единению с Богом. Согласно Евангельскому рассказу, Бог-Сын, воплотившийся во Христе, крестными муками искупил «первородный грех», указав человечеству путь спасения и обретения бессмертия. По христианскому вероучению, человек усилием своей свободной воли может вернуться к Богу и обрести вечную жизнь, если он будет следовать по пути «Домостроительства». В конце истории состоится Страшный Суд, после которого жившие праведно вернутся в рай, а грешные будут обречены на вечные страдания и низвергнуты в ад.

Примечательно, что уже в IV в. на латинском Западе наблюдается развитие устойчивого интереса к разработке христианского учения о спасении. Одним из авторитетов в этой области был Блаженный Августин (354–430). Он вступил в полемику с монахом Пелагием (ум. после 418), который отрицал учение о первородном грехе человечества и полное упование христиан – в деле их спасения на волю Бога. Пелагий полагал, что человек, обладая свободной волей, может самостоятельно достигнуть спасения. Опровергая это. Блаженный Августин утверждал, что нельзя достигнуть спасения без божественной благодати. Со времени грехопадения человека его свободная воля устремлена лишь ко злу. Заслужить божественную благодать невозможно никакими усилиями. По мысли Блаженного Августина, всеведущий Бог, заранее зная, кто из смертных воспользуется дарами его благодати, изначально одарил ею одних и предопределил их к спасению, а всех прочих – к погибели. Хотя учение Пелагия (пелагианство) и было объявлено еретическим, теория Блаженного Августина о предопределении также не была принята церковью и возродилась лишь намного позднее, в эпоху Реформации.

Великая сила христианства состоит в провозглашении новой заповеди – христианской любви. В ней состоит залог спасения. «Бог есть любовь», и поэтому она явлена и, что чрезвычайно важно, дарована людям в Сыне Божием – Иисусе Христе. Новизна заповеди не в провозглашении любви как таковой, а в возможности исполнения этой заповеди путем соединения со Христом. Именно в это время человек получает в дар его любовь, которой и заповедано людям любить друг друга. Таким образом, согласно христианскому вероучению, достичь спасения возможно только «пребывая во Христе», что осуществляется приобщением ко Христу, соединением с ним через таинства. Это происходит в церкви.

Церковь, по словам Апостола Павла, есть «тело Христово», тогда как «глава церкви» – сам Христос. Как «тело Христово» церковь представляет из себя видимое сообщество верующих во Христа (клира и мирян, немощных и сильных, и т.п.). Но в этом «видимом теле» действует невидимая Божия благодать, исходящая от Святого Духа. Она сообщается верующим через таинства – определенные церковью видимые священные действия. Древнейшими из них были крещение (акт вступления в церковь и рождения в духовную жизнь) и причащение (евхаристия). Евхаристия (благодарение) означает приобщение верующих к Иисусу Христу и друг к другу через вкушение искупительной жертвы – «Тела и Крови Христовой». Первая евхаристия была совершена, согласно Евангельскому преданию, самим Иисусом Христом в четверг вечером накануне его крестных страданий. Это – «Тайная вечеря», когда Христос, находясь с двенадцатью апостолами, «взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф., 26, 26–29). В дальнейшем кроме крещения и евхаристии к таинствам христианской церкви были причислены еще пять чинопоследований: миропомазание (получение укрепляющей благодати), покаяние (исцеление от духовных болезней, грехов), священство (получение благодати на духовное воспитание людей молитвой, обучением, совершением таинств), брак (получение благодати, освещающей супружество, рождение и воспитание детей), елеосвящение, или соборование (призывание благодати на болящего для исцеления телесной и духовной немощи).

Таинство евхаристии является кульминацией литургии (по лат. – месса) – главного христианского богослужения, когда церковь приносит благодарственную молитвенную жертву Богу за грехи всего человечества. В соответствии с христианским ортодоксальным вероучением, причастие должно осуществляться «Телом и Кровью Христовой», превращаемыми в ходе литургического богослужения из хлеба и вина. Однако в ходе исторического развития христианства в разных странах Европы возобладали свои чины литургии.

1.3 Становление доктрины папства

Параллельно с институтом Вселенских соборов складывается другое представление об общецерковном авторитете: в случае сомнений или разногласий следует обращаться к апостольским епископским кафедрам. Такие кафедры были основаны самими апостолами Христа, и поэтому предполагалось, что их преемники сохранили христианское вероучение в первозданной чистоте. Главной из кафедр считалась римская, основанная «князем апостолов» Петром. К нему, согласно Евангелию, были обращены слова Христа: «Ты – Петр (по лат. – камень), и на сем камне Я создам церковь Мою… И дам тебе ключи царства небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мат. 16, 18–19).

Обоснование общецерковного примата (верховенства) кафедры апостола Петра стало основным направлением деятельности папства в IV – V вв. Наиболее полно эту доктрину выразил папа Лев I Великий (440–461). Он рассматривал римского епископа как полноправного наследника Петра, как его викария (наместника) на Земле, принявшего от Петра высшую власть над церковью всего христианского мира и ключи от царства небесного. Однако на востоке империи первенство римского епископа признавали лишь формально. Сначала к нему были приравнены по положению епископы крупнейших богословских школ христианского мира – Александрии и Антиохии, а затем и Константинополя – новой столицы империи. Почетное место занимала древнейшая Иерусалимская церковь. На Халкидонском соборе 451 г. окончательно складывается пентархия, т.е. система пяти вселенских патриархатов, каждый из которых управлял церковью определенной части христианского мира. Римскому патриарху отводилась роль главы только западной церкви. Притязания же папы Льва Великого встать над самими Вселенскими соборами, которые продолжали считаться высшим церковным авторитетом, были отвергнуты.

Вместе с тем, среди восточных патриархатов уже в V в. лидирующее положение занял Константинополь. Халкидонский собор утвердил почетное первенство среди остальных патриаршеств не только за Римом, но и за Константинополем, который фактически являлся проводником императорской церковной политики. Вселенские же соборы, созывавшиеся по инициативе императоров и проходившие под их председательством, стали важным инструментом осуществления императорской власти над церковью. Еще Константин Великий в своей церковной политике основывался на религиозных прерогативах языческих императоров – великих понтификов, блюстителей божественных культов. Эту традицию переняли и византийские василевсы.

Если на востоке империи церковь оказалась под жестким контролем императора, активно вмешивавшегося в решение догматических вопросов, то на западе папство стремилось отстоять автономию духовенства, а соответственно, и своей власти. Этому немало содействовал перенос столицы империи из Рима, а затем и ликвидация Западной Римской империи. Папа Геласий I в конце V в. сформулировал так называемую теорию двух властей. Он строго разграничил компетенцию светской и духовной власти, считая безусловным злом любое вмешательство империи в дела церкви. Правда, полностью реализовать эту теорию папство смогло лишь в XI в. [7; 143]

2. Возвышение папства и подчинение им церковной иерархии

2.1 Стремление папства подчинить восточную церковь. Разделение церквей

Уже в начале V в. римские епископы присвоили себе титул главы церкви – папы. В этом сыграла свою роль традиция «вечного города» Рима. Считая себя «преемниками св. Петра», который якобы был первым римским епископом, и пользуясь отсутствием на Западе сильной светской власти, папы стали независимыми церковными и светскими правителями в Риме и его округе. Они собирали в своих руках земельные владения и создали «патримонию св. Петра». Получив из рук франкского короля Пипина Короткого отнятые им у лангобардов земли по Тибру и в области Равенны, папы в 756 г. образовали Папскую область.

В то же время папство укрепляло свою власть над епископатом и всей церковной иерархией. Уже Григорий I (590–604) именовал себя вселенским главой церкви, отрицая подобный титул за константинопольским патриархом. Папские домогательства встречали сопротивление как внутри церковной иерархии, так и со стороны главы восточной церкви и византийского императора. Вместе с тем в оппозиции к папству находилась и королевская власть в западных странах, стремившаяся подчинить своему господству епископат. Франкский, а затем германский короли не только добились этой цели, но и установили на время протекторат над папством (Римская империя Карла Великого; Оттоновская империя).

Папы пытались подчинить своему влиянию церковь во вновь обращенных славянских странах, в частности в Болгарии. На этой почве между папой Николаем I (858–867) и константинопольским патриархом Фотием возник острый конфликт, приведший к фактическому размежеванию западной и восточной церквей в области догматики и культа. Для обоснования своих домогательств на вселенскую и теократическую власть папской канцелярией сочинялись фальшивые грамоты и ложные постановления. Во времена папы Николая I появились «Лжеисидоровы декреталии» – сборник вымышленных папских посланий, который якобы был составлен Исидором Севильским. В нем обосновывались притязания папства на супрематию и непогрешимость. «Декреталии» вошли в свод канонического права и пользовались непререкаемым авторитетом. Только в XVI в. была окончательно доказана их подложность.

Не менее важную роль сыграл «Константинов дар» – приписываемая императору Константину грамота на имя папы Сильвестра I, которая давала папе светскую власть над Римской областью, Италией и всей западной частью Римской империи. Ее подложность была доказана только в XV в.

Поводом к окончательному разрыву между западной и восточной церквами послужил спор из-за подчинения церкви в Южной Италии. Эта область долгое время принадлежала Византии, но папа считал ее своим леном. Не добившись признания своих прав в ходе длительных переговоров, папа Лев IX направил в 1054 г. в Константинополь легатов, которые должны были провозгласить проклятие по адресу константинопольского патриарха Михаила Керуллария. Патриарх в свою очередь провозгласил от имени церковного собора проклятие в адрес папских легатов. После этого уже не было больше примирения между Римом и Константинополем.

Образовались две христианские церкви – римско-католическая и православная (греко-католическая). Первая являлась суверенной, и ее глава римский папа притязал на теократию. Вторая находилась в подчинении императорской власти.

Уже во второй половине IX в. определились догматические и культовые различия. Теперь они более резко подчеркивались обеими сторонами, называвшими друг друга «схизматиками». Суть их в следующем: римско-католическая догма утверждает, что третий член «троицы» – «святой дух» исходит в равной степени от «бога-отца» и «бога-сына», а православная говорит, что «святой дух» исходит только от «бога-отца» и лишь проходит через «бога-сына». Католики совершают крестное знамение пятью пальцами, а православные – тремя. Католическая церковь, исходя из учения о «благодати» как заслугах святых перед богом, дает своим авторитетом отпущение любых грехов и дарует душам «вечное спасение» за «богоугодные дела», в том числе и за покупку индульгенций, в то время как православная совершенно отвергает подобный путь «спасения». Главное обрядовое различие заключается в способе причащения духовенства и мирян. У православных те и другие причащаются под обоими видами – хлебом и вином, а у католиков миряне причащаются только хлебом. Католическое богослужение совершается только на латинском языке, а православное – на любых местных языках. Восточная церковь не признает папского верховенства и института кардиналов.

2.2 Клюнийское движение и церковная реформа

В IX-Х вв. папство переживало глубокий упадок, который был обусловлен изменившейся политической обстановкой в Западной Европе, и в Италии и Риме в частности. После распада Франкской империи и наступившей на Западе политической раздробленности папство утратило прежнее влияние на местную церковь. В Риме и Папской области господствовали соперничавшие магнатские семейства, подчинившие себе папский престол и расхищавшие владения курии. С 962 г. папы оказались в полной зависимости от германских королей, присвоивших титул «римских императоров». [12; 115]

В то же время с развитием феодализма церковь на местах все более попадала под господство крупных феодалов, а сами прелаты становились обычными феодальными владетелями под верховной властью королей. Духовенство «омирщалось» и вместо «служения богу» занималось чисто светскими делами (прелаты участвовали в войнах, захватывали добычу, сколачивали владения, заводили семьи). Вырождалось монашество, не соблюдались монастырские уставы. Падал престиж монахов, на которых смотрели как на невежд и тунеядцев.

Все это вызвало среди монашества движение за реформу монастырей, повышение роли и престижа духовенства, освобождение церкви от светской зависимости и возвышение ее над светским обществом и. государством. Это движение зародилось в монастыре Клюни (Бургундия) и получило название клюнийского. Оно охватило множество монастырей во Франции, Германии, Италии, Англии и Испании. В реформированных монастырях вводился строгий устав монашеской жизни. Эти монастыри выходили из подчинения местным епископам и другим феодалам и находились под непосредственным покровительством папы. Клюнийцы добивались строгого соблюдения принципа безбрачия духовенства и упразднения симонии (продажа церковных должностей и назначения на церковные должности светскими властями). Одним из руководителей клюнийского движения был монах Гильдебранд, ставший в 1073 г. папой под именем Григория VII. Еще в 1059 г. при его участии собором в Латеране было принято решение о новом порядке выборов пап: папа избирался на заседании кардиналов без всякого вмешательства императора или каких-либо других светских владык. Всю свою деятельность Григорий VII направил на то, чтобы освободить церковь от подчинения светской власти и утвердить папскую теократию – господство папы над королями и императорами. При этом он пустил в ход разные средства – духовные, военные, дипломатические – предавал анафеме своих политических противников, заключал против них военные союзы и поддерживал враждебные им сепаратистские движения, поощрял народное возмущение против испорченного симонистского духовенства. Однако осуществить свою программу этому папе не удалось. Королевская власть повсюду оказывала сопротивление попыткам папства вырвать из-под ее влияния епископат и подчинить своему господству. Этому сопротивлялись и сами епископы. В долголетней борьбе с германским королем Генрихом IV за инвеституру епископов Григорий VII оказался фактически побежденным и вынужден был покинуть Рим и бежать под покровительство своих союзников-норманнов в Салерно, где и умер в 1085 г. Но Григорий VII добился одного – укрепления авторитета папства. [9; 197]

2.3 Возвышение папства в XII–XIII вв.

К началу XII в. папство прочно занимало позиции руководящего центра католической церкви. Вормский конкордат 1122 г. позволил папе укрепить свою власть над епископами в Италии и в других частях «Священной Римской империи». Такое же положение римская курия заняла и в других западных странах.

Папство умело использовало оппозицию феодальной знати против усиления королевской власти, добиваясь нередко признания королями папского верховенства за поддержку против мятежных магнатов. Значительно повысился международный престиж римской курии в результате крестовых походов, вдохновителем и организатором которых она выступала. Вместе с тем папская курия распространила свое влияние на новые, в прошлом языческие страны, насильственно обращенные в христианство крестоносцами-рыцарями (народы Прибалтики).

Намного возросли материальные средства папской курии. Кроме доходов из Папской области, курия получала взносы от епископств со всех католических стран (аннаты, паллиум), долю церковной десятины, специальный крестоносный побор («саладинова десятина» и др.). Казна курии превосходила финансовые ресурсы самого богатого из европейских королей.

Наивысшего могущества папство достигло во времена понтификата (правления) Иннокентия III (1198–1216). Этот энергичный и властолюбивый папа добивался установления мирового господства и был уже недалек от цели. Он восстановил все папские владения в Римской области, являлся фактическим владетелем Сицилийского королевства, превратил в вассала курии английского короля Иоанна Безземельного, располагал верховной властью над Португалией и Арагоном, выступал арбитром в спорах антикоролей в Германии и фактически решал судьбы «Священной Римской империи». Папская курия превратилась в высшую судебную инстанцию во всем западном мире. [4; 320]

На Лионском соборе в 1274 г. был принят новый регламент избрания пап. Заседания кардиналов должны были проходить в полной изоляции – con clave – «с ключом» (отсюда «конклав»). По истечении трех дней, если кардиналы не завершат избирательной процедуры, им должны были подавать на обед и ужин только одно блюдо, а через пять дней – только хлеб и воду, что должно было ускорить избрание папы и предотвратить длительные вакансии престола.

Теократическую политику Иннокентия III пытался продолжить папа Бонифаций VIII (1294–1303). Чтобы увеличить доходы курии, он объявил 1300 год «юбилейным». Всем, кто прибудет на юбилейные торжества в Рим, было обещано отпущение грехов. Папская канцелярия начала выпускать индульгенции – грамоты на отпущение грехов, которые продавались за деньги. В 1302 г. папа издал буллу, утверждавшую, что непременным условием «спасения» верующих является подчинение папе. Папская власть объявлялась высшей властью на земле, неповиновение ей наказывалось отлучением от церкви и лишением титула и сана.

Однако политическая обстановка в Западной Европе радикально изменилась. Начали формироваться централизованные национальные государства. Королевская власть значительно окрепла. Попытка Бонифация VIII провести в жизнь свои теократические замыслы натолкнулась на ожесточенное сопротивление французского короля Филиппа IV и окончилась поражением папы. [5; 180]

3. Средневековые ереси, их социальная сущность и идейные основы

В христианской религии, как к в других монотеистических религиях, существовало много еретических (несогласных с официальной догматикой) учений. Они начали появляться с того времени, как христианство стало официально признанной государственной религией, и сопровождали его на всем протяжении истории. Возникновение ересей объяснялось тем, что в средневековом христианстве выражалось религиозное сознание разных социальных групп, как феодальных верхов, так и широких народных масс. Поэтому всякое недовольство феодальным строем неизбежно облекалось в форму богословской ереси. «Для того чтобы возможно было нападать на существующие общественные отношения, нужно было сорвать с них ореол святости».

Развитие массовых еретических движений в Западной Европе было связано с появлением и расцветом городов. Острые социальные контрасты между горожанами и феодалами, между разными имущественными прослойками городского населения, активная политическая жизнь и организованность горожан создавали благоприятные условия для появления еретических учений. Эти разные по своему характеру учения выражали протест городских и крестьянских масс против господствующего феодального строя. «Революционная оппозиция феодализму… выступает, соответственно условиям времени, то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то в виде вооруженного восстания». [3; 137]

По своему характеру средневековые ереси делились на бюргерские и крестьянско-плебейские. Бюргерские ереси выражали протест мелких городских собственников против феодальных порядков, и прежде всего против церковных установлений, мешавших развитию городов и их экономики. Они требовали ликвидации привилегий духовенства и лишения его мирских благ, секуляризации церковной собственности, упрощения и удешевления церковных обрядов. Их идеалом была раннехристианская «апостольская церковь». Это были умеренные ереси, не отрицавшие в принципе существующего феодального строя. Поэтому идеи бюргерской ереси находили нередко поддержку у отдельных групп феодалов, заинтересованных в секуляризации церковной собственности и ограничении влияния духовенства и папской курии.

Значительно дальше шло крестьянско-плебейское еретическое движение, выражавшее чаяния народных низов и требовавшее установления равенства между людьми. Наиболее радикальные уравнительские ереси представляли идеологию народных масс, боровшихся с оружием в руках против феодального гнета («апостольские братья», лолларды, табориты). В ранних еретических движениях сочетались нередко элементы обоих направлений (альбигойцы).

Между отдельными еретическими учениями существовали значительные догматические различия. Тем не менее, всех их объединяло резко отрицательное отношение к католическому духовенству во главе с папой и противопоставление ему библейских пастырей. Особенно резкие нападки вызывали продажа индульгенций и неравенство в причащении. Церковь еретики называли «вавилонской блудницей», а папу – «наместником сатаны». В противоположность иерархической церкви они создавали свою простую религиозную организацию и вводили упрощенные обряды. Единственным источником веры еретики признавали Евангелие и совершенно отвергали «священное предание» (писания отцов церкви, постановления соборов, папские буллы). Весьма популярной была идея «апостольской бедности», переходящая у некоторых еретиков в строгий аскетизм. Большое распространение имели мистические идеи, основанные на особой трактовке библейских пророчеств, в частности видений Апокалипсиса. Ересиархи Иоахим Флорский, Дольчино предрекали неизбежный переворот, который должен совершиться в ближайшем будущем. Идеи этого переворота и установления «тысячелетнего царства божия» на земле (хилиазм, милленаризм) были очень популярны среди крестьянско-плебейских масс. Другое умеренно-бюргерское направление в мистике утверждало, что «божественная истина» заключена в самом человеке, и отрицало тем самым необходимость церкви. В нем содержались элементы пантеизма. Но этот мистический индивидуализм уводил в сторону от активной борьбы, во внутренний мир человека, пробуждая «видения» и религиозный экстаз.

Еретические учения подрывали авторитет церкви, наносили удар по католической догматике и способствовали распространению свободомыслия. Тем не менее сами еретики оставались фанатиками своих убеждений и так же, как и католики, враждебно относились к инаковерию и инакомыслию. К тому же все умеренные секты ограничивали свою проповедь только требованиями церковных преобразований, замены «плохой церкви», и «ложной веры» «хорошей церковью» и «истинной верой», отвлекая массы от активной борьбы против феодального гнета.

Раньше всего еретические движения распространились в городах Италии, где особенно резко проявлялись социальные антагонизмы. Во второй половине XI в. в Милане и других ломбардских городах появилась патария (по названию квартала в Милане, где обитали нищие и старьевщики). Патараны бичевали испорченность нравов духовенства, призывая к строгому безбрачию и отказу «служителей бога» от мирских благ. Вместе с тем они выступали против феодальной знати и богатого купечества. Но патараны не создали еще последовательно разработанного учения. Другая секта, основанная Арнольдом Брешианским (арнольдисты), выдвинула радикальную программу политических преобразований – лишение духовенства политической власти и создание (в частности, в Риме) чисто светского республиканского правительства. Это была ранняя бюргерская ересь.

Наивысшего расцвета еретическое движение достигло во второй половине XII–XIII в. Центром его стала Южная Франция, характеризовавшаяся в те времена высоким уровнем развития экономики и культуры. Здесь распространилось два еретических учения – катарство и вальденство. Катарство («катарос» – греч. «чистый») принадлежало к дуалистическим ересям и было связано с распространившимся в Болгарии богомильством. Оно утверждало, что в мире происходит вечная борьба добра со злом и добро должно восторжествовать над злом. Под добром катары понимали духовное начало, под злом – физический мир, созданный сатаной. К злу они причисляли и существующую церковь во главе с папой. Катары признавали только Евангелие, совершенно отвергая Ветхий завет. Они создали свою церковь, простую, без иерархии духовных чинов. Единоверцы делились на две категории – «совершенных» и «верующих». Первые вели аскетический образ жизни и выполняли функции пастырей, вторые были обычными мирянами, ревностно следовавшими предписаниям своей веры. Катарство распространилось в странах Южной Европы, нередко в сочетании с другими ересями, например вальденством.

Вальденская ересь появилась в конце XII в. на юге Франции. Ее основателем был Петр Вальд – сын богатого лионского купца. Отказавшись от своих богатств, он стал проповедовать нищенскую жизнь и аскетизм. Вальденсы отвергали большинство христианских таинств, молитвы, иконы, культ святых, учение о святилище и не признавали церковной иерархии. Они проповедовали «бедную апостольскую церковь». Еретики отказывались платить налоги и десятину, нести воинскую службу, не признавали феодального суда, выступали против смертной казни. Вальденсы разделяли некоторые общие взгляды с катарами. В Южной Франции и те и другие именовались альбигойцами (от названия города Альби). В XIII в. часть умеренных вальденсов сблизилась с католической церковью и пользовалась правом проповедовать свои взгляды («католические бедняки»). Другая часть вальденсов переселилась в Германию, Швейцарию, Австрию, Чехию, Польшу и Венгрию, где эта ересь существовала до позднего средневековья. Крайние вальденсы слились с катарами.

В XIV–XV вв. радикальные крестьянско-плебейские ереси стали идеологией революционных восстаний. Секта апостоликов организовала восстание под предводительством Дольчино. Движение ранних лоллардов (в лице Джона Болла) сыграло большую роль в восстании У. Тайлера. Табориты составили крайне революционный фронт гуситского движения и гуситских войн. Бюргерские ересиархи в лице Дж. Виклефа и Я. Гуса создали теоретическую основу ранних реформационных движений. [6; 340]

4. Борьба церкви с ересями. Инквизиция, нищенствующие ордена

Еретические идеи встречали ожесточенный отпор со стороны католической церкви. Церковные соборы предавали анафеме ересиархов и их последователей. Для подавления массовых еретических движений церковь организовывала крестовые походы (Альбигойские войны, походы против апостоликов, пять крестовых походов против гуситов). В конце XII в. появилась инквизиция (лат. inquisitio – расследование) для суда и расправы над еретиками. Сперва инквизиция была в подчинении епископов. В XIII в. она превратилась в самостоятельное учреждение под верховной властью папы. Была создана система судебного расследования с применением изощренных пыток, запутанных софистических ухищрений и запугиваний, с помощью которых у жертв вырывали признания вины. Широко применялись шпионаж и доносы, поощряемые передачей доносчикам части имущества осужденных. Для наказания осужденные передавались в руки светских властей, так как церковь лицемерно отказывалась от «пролития крови». Обычно осужденных еретиков сжигали на кострах. При этом нередко устраивались торжественные церемонии провозглашения приговора инквизиции над группой еретиков – аутодафе (исп. «акт веры»). Раскаявшиеся грешники подвергались пожизненному заточению. Под надзор инквизиции попадали ученые, заподозренные в свободомыслии и несогласии с установленными католической церковью канонами.

Деятельность инквизиции представляла одну из самых мрачных – страниц средневековья.

Одна инквизиция не могла справиться с массовыми еретическими движениями. Церковь пыталась подорвать эти движения изнутри, доказать «заблуждения» сбившихся с пути «истинной веры» еретиков. С этой целью церковь признавала некоторые умеренные секты и превращала их в нищенствующие ордена. Так было с францисканцами.

Основатель этого ордена Франциск Ассизский (1182–1226) был выходцем из богатой и знатной итальянской семьи. Следуя примеру Петра Вальда, он ушел нищенствовать, проповедуя аскетизм и покаяние. Франциск не отрицал церкви и монашества в принципе, а только призывал духовенство следовать «апостольскому примеру» – странствовать и проповедовать в народе, добывая средства к существованию трудом и за счет милостыни. Именно такой образ жизни и вели его последователи – «меньшие братья» (минориты). Папа легализовал проповедническую деятельность Франциска и его последователей и утвердил в 1210 г. орден францисканцев. Церковь даже объявила Франциска святым. Францисканцы вскоре отказались от своих требований «равенства» и «бедности» и превратились в очень богатый и влиятельный монашеский орден. Главной их целью была борьба с распространением еретических учений. Монахи проникали в массу еретиков и своими проповедями и примером старались отвлечь их от «заблуждений» ереси и вернуть в лоно католической церкви. Орден имел строгую централизованную организацию во главе с «генералом», подчиненным непосредственно папе. [14; 110]

По примеру францисканского ордена в 1216 г. был учрежден орден доминиканцев, создателем которого являлся испанский монах фанатик Доминик. Члены этого нищенствующего ордена вели иной, чем францисканцы, образ жизни. Они одевались не в рубища, а в мантии ученых. Это были образованные «братья-проповедники», захватившие в свои руки систему образования, и прежде всего богословские кафедры в университетах. Из их среды вышли такие известные столпы схоластики и богословия, как Альберт Великий и Фома Аквинский. Главной целью доминиканцев была борьба с ересями. Именуя себя «псами господними» ( domini canes -созвучно «доминиканцы»), они громили еретиков не только с кафедр университетов, но и оружием инквизиции. Из них обычно комплектовались трибуналы инквизиции. [11; 216]

Нищенствующие ордена занимались также миссионерской деятельностью, основывали свои монастыри в некатолических странах. Доминиканцы проникали как проповедники и дипломаты в восточные страны – Китай и Японию.

5. Упадок папства в XIV в. Соборное движение

В начале XIV в. политическая ситуация в Западной Европе коренным образом изменилась. Далеко продвинулся процесс государственной централизации. Начали формироваться национальные государства. Королевская власть подчиняла своему господству феодальную знать – светскую и церковную. Духовенство лишалось привилегий – освобождения от налогов и права особой церковной юрисдикции. Вставал вопрос о создании национальной церкви, независимой от римской курии. Приходил конец папской теократии.

Но папство, вопреки этим новым веяниям, пыталось отстоять и даже усилить свои теократические притязания, отрицая в принципе идею светского государственного суверенитета. Именно на этой почве развернулась ожесточенная борьба между французским королем Филиппом IV и папой Бонифацием VIII, окончившаяся победой короля. Папская резиденция была перенесена во французский город Авиньон, и папство в течение 70 лет (1309–1378) находилось в «пленении», идя на поводу у французских королей.

С возвращением папского престола в Рим наступила «великая схизма» (раскол), когда на престоле одновременно находилось по два и даже по три папы. В ходе этой борьбы, сопровождавшейся взаимными проклятиями и преданием анафеме, папство потеряло свой прежний престиж, католическая иерархия была ввергнута в затяжной кризис. В это время внутри католической церкви развернулось соборное движение, преследовавшее цель ограничить папское единовластие и подчинить папу вселенским собором. Соборное движение нашло активную поддержку западноевропейских монархий, стремившихся освободиться от папского вмешательства и утвердить светское государственное верховенство. Французский король Карл VII на основе соборных постановлений издал в 1438 г. «Прагматическую санкцию», провозглашавшую принципы «галликанской церкви» и верховенства соборов в делах веры. За королем признавалось право назначения на церковные должности и устанавливалась подсудность духовенства государственным судам. Аналогичные меры принимались и в других странах, например в Англии и в отдельных германских княжествах.

Одной из основных задач соборного движения и поводом к нему было стремление католической иерархии преодолеть схизму и укрепить авторитет церкви. Пизанский собор 1409 г. отстранил обоих пап – авиньонского и римского – и избрал нового папу – Александра V. Однако это не устранило схизмы. Вместо двух теперь уже стало три папы.

На следующем, Констанцском соборе (1414–1418), кроме ликвидации раскола, обсуждались вопросы о всеобщей реформе церкви и о борьбе с «гуситской ересью». Но ни одной из этих задач собор по существу не решил. Ян Гус был осужден собором и сожжен на костре. Однако в Чехии поднялось всенародное движение против католической церкви и немецкого засилья, которое одержало в конечном счете победу. Было принято постановление о верховенстве собора над папой. Иоанн XXIII был низложен. Как оказалось, в прошлом этот первосвященник (Бальтасаро Косса) был пиратом и фальшивомонетчиком. Собор избрал папой Мартина V. Но раскол продолжался, так как один из прежних пап – Бенедикт XIII – не отказался от своего сана. В 1431 г. был созван собор в Базеле, длившийся с перерывами до 1449 г. Его успехом явилось заключение компромиссного соглашения с умеренными гуситами.

Папа Евгений IV не подчинился Базельскому собору и созвал свой особый собор в Ферраре. В 1439 г. этот собор был перенесен во Флоренцию, где была заключена уния между католической и православной церквами. Византийский император и константинопольский патриарх надеялись получить с Запада военную помощь против турок и пошли на большие уступки католицизму и папе. Но население и значительная часть духовенства отвергли унию. Ее удалось провести позже только в западных областях Украины и Белоруссии, находившихся под владычеством Литвы и Польши.

Раскол продолжался, и только на заседании собора в Лозанне (1449 г.) было достигнуто соглашение о восстановлении единства: последний антипапа Феликс V отказался от своих притязаний на престол и Николай V остался единым главой церкви. [6; 243]

Ликвидация «великой схизмы» не привела к восстановлению прежнего могущества римской курии. Папа все более терял роль вселенского главы католической церкви и превращался в одного из заурядных князей Средней Италии. Но папство по-прежнему оставалось организующей силой католической реакции. Римская курия возглавляла инквизицию, жестоко подавлявшую прогрессивные антикатолические движения. Не менее реакционную роль играло папство в исторической судьбе Италии. Владея центром страны, оно стояло на пути ее национального и политического объединения.

6. Церковная юрисдикция. Инквизиция

Одна из наиболее важных привилегий церкви заключалась в праве на собственную юрисдикцию, на свой собственный суд. Лица, принадлежащие к церкви, будь то монахи или крестьяне, работавшие на монастырской земле, должны были судиться в церковных судах (за некоторыми исключениями) не только по гражданским спорам, но и за уголовные преступления.

Начало особой церковной юрисдикции было положено еще в римскую эпоху. Стоя вне закона, христианские общины должны были сами разрешать споры, возникавшие в их среде, не прибегая ни к закону ненавистных язычников, ни к их презираемым судьям. Эта практика была подтверждена затем в «Послании», приписываемом апостолу Павлу: оно запрещает передавать судебные споры на разрешение «неверных».

На основе весьма неопределенного положения о том, Что все преступления, связанные с грехом, подлежат суду церкви, последняя присвоила себе подсудность по таким преступлениям, как ересь, вероотступничество, – колдовство, святотатство (кража церковного имущества, а также насилие над священником), нарушение супружеской верности, кровосмешение, двоеженство, лжесвидетельство, клевета, подделка документов, ложная присяга, ростовщичество.

Поскольку договоры весьма часто скреплялись религиозными клятвами, церковь объявила своей компетенцией область обязательственных отношений, настаивая на том, что всякое обязательство, даже если оно противоречит праву, должно исполняться для спасения души обязавшегося.

В области брачно-семейных отношений христианская церковь присвоила себе право контролировать распределение имущества между законными наследниками и исполнение завещаний. Из всего этого церковь научилась извлекать немалые выгоды. Она приняла на себя полицейские функции и внимательно следила за тем, как живет ее паства. Всякому, кто решался на критику церкви или ее служителей, даже самую малую, грозило отлучение от церкви.

Если отлученный не раскаивался, за ним посылала «святая инквизиция», особый суд, созданный для расправы с «еретиками» – вероотступниками и инакомыслящими. В 1232 г. римский папа распорядился, чтобы всеми делами о ереси занимался орден монахов-доминиканцев. В 1252 г. инквизиции было разрешено применение пытки. Независимая от всех местных властей, не признающая иного закона, кроме своего собственного, инквизиция становится грозной силой.

С появлением в том или ином городе инквизитора жителям предписывалось явиться и сообщить о лицах, которых они подозревают в вероотступничестве. Каждый, кто уклонялся от доноса, объявлялся отлученным от церкви. Инквизиция могла возбуждать преследование и по слухам.

В инквизиционном процессе одно и то же лицо вело предварительное расследование и выносило приговор. Таким образом, вместо проверки доказательств и их оценки суд только подтверждал уже сложившееся мнение.

Отвечая только за мягкость, но не за жестокость, следователь не жалел сил для того, чтобы добиться признания обвиняемого. Чем каверзнее вопрос, чем скорее он мог запутать допрашиваемого, тем считалось лучше.

Судоговорение было, как правило, тайным, сопровождалось мрачным, наводящим ужас ритуалом.

Если не удавалось добиться быстрого признания, следствие кончалось и прибегали к пытке. Инквизитор не был связан ни способом ее, ни временем. Он начинал пытку на любой стадии процесса и оканчивал ее, когда находил нужным, или когда добивался признания, или когда его жертва умирала, не вынеся мучений. При этом в протоколе пытки непременно указывалось, что в случае, если у пытаемого «сломается какой-либо орган» или он умрет, то будет виноват сам.

Понимали ли инквизиторы, что пыткой можно добиться ложного вынужденного признания? Без сомнения. Но им было нужно создать обстановку всеобщего ужаса, позволяющего властвовать неограниченно. Один из самых жестоких гонителей духа Конрад Марбурский (XIII в.) считал, что лучше убить 60 невиновных, чем дать ускользнуть одному виновному. Этот инквизитор послал на смерть сотни людей по простому подозрению. Пытка развращала и самих судей: жестокость становилась привычкой.

За признанием следовало так называемое примирение с церковью, заключавшееся в отпущении грехов. Обвиняемый должен был подтвердить протокол допроса, указав непременно на то, что сделанное им признание является добровольным, а не вынужденным (после пытки).

При отказе это сделать, равно как и при изменении показаний, данных на следствии, обвиняемый признавался вновь (и на этот раз окончательно) «отпавшим» от церкви, за что уже безусловно подлежал сожжению живым.

Признание помогало избежать сожжения на костре, но обрекало на пожизненное заключение. Отрицание вины вело на костер. При этом считалось, что церковь «не проливает крови». Оправдание было редкостью, но и в этом случае человек заносился в разряд подозрительных, и жизнь его до самой смерти обставлялась тяготами. Новое подозрение – и уже ничто не могло спасти его от тюрьмы или мучительной смерти. [13; 154]

Среди политических процессов, принявших религиозную оболочку, особенно выделяется суд над Жанной д'Арк, девушкой из народа, героиней Столетней войны между. Францией и Англией (XV в.), сожженной на костре по решению продажного французского духовенства.

Висновки

Роль католической церкви в феодальном обществе определялась в значительной мере тем, что она была крупнейшим земельным собственником. Помимо того церковь получала десятину, узаконенную еще Карлом Великим, т.е. налог в виде десятой части дохода крестьянского двора. Во многих государствах, особенно в Германии и Италии, католическая церковь располагала территориями, на которых она осуществляла государственную власть. Церковь была главным представителем той идеологии, которая освящала феодальный порядок.

В XII и XIII вв., будучи на вершине могущества, римский престол вмешивался во внутренние дела государств в качестве высшего судьи и арбитра, могущего «связывать и разрешать». Папы не раз прибегали к отлучению от церкви королей, когда те выходили из подчинения.

Совсем не случайно, что все массовые выступления против феодализма, включая великие крестьянские войны, были неразрывно связаны с критикой господствующей религии, с посягательствами на церковь. Нельзя было, очевидно, ликвидировать феодальный строй, не дискредитировав прежде всего ту силу, которая его оправдывала.

С развитием буржуазных отношений религиозные преследования принимали все более неприкрытый политический характер. Ими пытались бороться не столько с критикой религии, сколько с критикой феодализма, желанием перемен, тягой к образованию, к свободе мысли и слова.

На кострах инквизиции сгорели выдающиеся представители науки и культуры, национальные деятели, выступавшие в защиту народных интересов, такие, как Ян Гус и Джордано Бруно.

Преследуя других за отступление от догм христианства, сама церковь погрязла в разврате, особенно ее прелаты, включая самих пап. Паразитизм и невежество духовенства сделались предметом общего осмеяния. Так называемое безбрачие служило только прикрытием безответственности духовенства за последствия связей с женщинами. Самые «священные» догматы стало возможным обойти за деньги. Деньги же приносили «отпущение грехов».

Список літератури

 1. Загальна історія держави і права зарубіжних країн / За ред. К.І. Батира. - М.: Наука, 1996. - 358 с.

 2. Загальна історія держави і права. – В 2 т.. – Т.2 / Под ред. Карпова С.П.. – М.: Инфра – М, 1998. - 640 с.

 3. Загальна історія держави і права. – В 2 ч.. – Ч. 2. – М.: Юриздат, 1947. - 378 с.

 4. История государства и права зарубежных стран. – В2 Ч.. – ч. 1 / Под ред . Крашенников Н.А.. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 624 с.

 5. История государства и права зарубежных стран / Под ред. С.А. Жидкова, І.А. Крашенинниковой. Ч.п. - М., 1998.

 6. История средних веков / Под ред. Колесницкого Н.Ф. – М.: Пр ос вящение, 1986. – 574 с.

 7. Історія держави І права зарубіжніх країн / Під ред. Джужи О.М.. – К.: НАВСУ, 2000. - 352 с.

 8. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Атіка, 2001. - 592 с.

 9. Семенов В.Ф. История средних веков. – М.: Прсвящение, 1970. - 427 с.

 10. Страхов М.М. Історія держави і права зарубіжних країн. – Харків: Право, 2001. - 416 с.

 11. Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. – К.: Вищ шк, 1994. - 464 с.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Історія та історичні особистості | Контрольна робота
139кб. | скачати


Схожі роботи:
Інквізиція в римсько-католицької церкви
Католицька церква
Католицька церква в Росії
Греко-католицька церква
Католицька церква в сучасному світі
Католицька церква XIX початок XX століть
Католицька церква XIX-початок XX століть
Католицька церква і расизм в країнах Латинської Америки
Католицька церква в XIX столітті за папи Пія IX 1846-1878 рр.
© Усі права захищені
написати до нас