Реінжиніринг бізнес-процесів управління кредитною заборгованістю в ВАТ Приорбанк

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Зміст
Перелік умовних позначень
1 Теоретичні аспекти управління кредитною заборгованістю в діяльності банку
1.1 Стан та проблеми ринку роздрібних банківських послуг в Республіці Білорусь в даний час
1.2 Методи управління кредитною заборгованістю в діяльності банку
1.3 Реінжиніринг бізнес-процесів як метод підвищення ефективності банківської діяльності
2 ВАТ «Пріорбанк», його характеристика та аналіз діяльності
2.1 Характеристика організації
2.1.1 Історія створення та розвитку ВАТ «Пріорбанк»
2.1.2 Загальні відомості
2.1.3 Організаційна структура банку
2.1.4 Дочірні компанії ВАТ «Пріорбанк»
2.1.5 Основні акціонери банку
2.1.6 Перелік продуктів банку
2.2 Економічний аналіз діяльності ВАТ «Пріорбанк»
2.2.1 Аналіз балансу банку
2.2.2 Оцінка результативності діяльності банку
2.3 Аналіз існуючої системи управління кредитною заборгованістю в ВАТ «Пріорбанк»
2.3.1 Аналіз процесу кредитування в ВАТ «Пріорбанк»
2.3.2 Аналіз бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості у ВАТ «Пріорбанк»
3 Вдосконалення системи управління кредитною заборгованістю в ВАТ «Пріорбанк» на основі методології реінжинірингу бізнес-процесів
3.1 Розробка проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості
3.1.1 Реінжиніринг процесу пошуку боржників
3.1.2 Реінжиніринг процесу документообігу
3.1.3 Реінжиніринг обліку кредитних операцій
3.2 Техніко-економічне обгрунтування проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягування кредитної заборгованості
3.3 Системна плата комп'ютера. Інновації, що застосовуються при виготовленні нових моделей
4 Вплив умов праці на економіку ВАТ «Пріорбанк»
4.1 Особливості умов праці працівників, зайнятих у кредитному відділі ВАТ «Пріорбанк»
4.2 Очікувані зміни умов праці у зв'язку з реалізацією розроблюваного проекту
Висновок
Список літератури

Перелік умовних позначень
ВАТ - відкрите акціонерне товариство;
РБП - реінжиніринг бізнес-процесів;
ПЗ - програмне забезпечення;
ЦО - центральний офіс;
ЦБУ - центр банківських послуг;
КА - кредитна адміністрація;
СКС - служба клієнтського сервісу;
СЕ - служба експедиції;
РЦ - розрахунковий центр;
ОВП - відділ валютних платежів;
ОУКіДО - відділ обліку кредитних та депозитних операцій;
ОД - операційний департамент;
СККіСКП / ДККіСКП - служба / департамент кредитного контролю та супроводу кредитних проектів;
ПП - платіжне доручення;
ПТ - платіжна вимога;
ДАіІТ - департамент автоматизації й інформаційного контролю;
ДПіП - департамент процесів і проектів;
ЦПУ - центральний процесор;
ОЗП - оперативний запам'ятовуючий пристрій;
ПЗУ - постійне запам'ятовуючий пристрій.

Введення

В останні роки спостерігається активний розвиток банківської системи Республіки Білорусь. Розширюється спектр послуг, банківських послуг та перелік пропонованих ринку банківських продуктів. Постійно ріс обсяг і однією з найбільш затребуваних населенням і бізнесом банківських послуг - кредитування. У 2006-2008 рр.. поліпшувався асортимент кредитних операцій та умови їх надання, а вартісні обсяги виданих кредитів зростали небувало високими темпами. Практично всі банки, що працюють на території республіки, розробляли і запроваджували нові види кредитування, намагаючись максимально задовольнити потреби своїх клієнтів. Однак на тлі світової фінансово-економічної кризи, що викликала ланцюгову реакцію колапсів найбільших фінансових інститутів по всьому світу, за останні кілька місяців умови кредитування посилилися за всіма параметрами: обсягами, рівнем процентних ставок, строків, вибору та оцінці забезпечення. При цьому проблеми з отриманням кредитів відчувають самі різні суб'єкти господарювання. У ряді випадків банки практикують урізання сум клієнтських заявок, скорочуються терміни кредитування. Також в даний час спостерігається постійне зростання кредитної заборгованості та неплатежів, що може завдати відчутного удару по банках - у зв'язку зі зростанням проблемної заборгованості їм буде потрібно додатковий капітал. А в сформованих економічних умовах залучення нових грошей в статутний капітал банків значно ускладнюється.
Таким чином, в даний час виникає необхідність у нових підходах та методах управління кредитною заборгованістю. По-перше, це необхідно для того, щоб банки не втратили свої гроші і продовжували ефективно функціонувати в сформованих економічних умовах, по-друге, щоб бути в змозі конкурувати на ринку і не втратити своїх клієнтів, необгрунтовано посилюючи умови кредитування та методи роботи з боржниками . Іншими словами, актуальність даної теми не викликає сумнівів.
Об'єктом дослідження даного дипломного проекту є ВАТ «Пріорбанк», який успішно функціонує на ринку Республіки Білорусь вже 20 років. За цей час банк зміг довести, що є одним з кращих на ринку республіки, завоював гарну репутацію у клієнтів і конкурентів. Приорбанк завжди йде в ногу з часом: постійно вдосконалюючись і пристосовуючись до постійно мінливих умов ринку. У банку широко використовуються IT - технології, що дає можливість оперативно і своєчасно виявляти якісь недоліки в поточній діяльності банку та ефективно управляти протікають бізнес-процесами.
Предмет дослідження - розробка проекту реінжинірингу бізнес-процесів управління кредитною заборгованістю.
Мета даного дипломного проекту - здійснити реінжиніринг бізнес-процесів управління кредитною заборгованістю з метою отримання економічного, соціального та антикризового ефекту.
Для цього необхідно вирішити такі завдання:
- Вивчити теоретичні аспекти проблеми управління кредитною заборгованістю в умовах світової фінансової кризи та шляхи її вирішення;
- Провести економічний аналіз діяльності ВАТ «Пріорбанк». Для цього слід докладно вивчити бухгалтерський баланс банку, звіт про прибутки і збитки, особливу увагу слід приділити аналізу кредитного портфеля банку (у розрізі типів активних операцій, типів кредитоотримувачів, за групами кредитного ризику);
- Проаналізувати діючу систему управління кредитною заборгованістю і виявити недоліки і резерви вдосконалення;
- Розробити проект реінжинірингу складових бізнес-процесів системи управління кредитною заборгованістю.
У дипломному проекті були застосовані наступні методи: порівняльний, узагальнення, аналізу господарської діяльності, також методика Національного банку для аналізу ефективності роботи банку і методологія реінжинірингу при розробці заходів з удосконалення бізнес-процесів.
Джерелами інформації для написання дипломного проекту стали: річні звіти акціонерам ВАТ «Пріорбанк» за 2006-2008 рр.., Наукові публікації з тематики дослідження, інформація з періодичних видань економічного профілю.

1 Теоретичні аспекти управління кредитною заборгованістю в діяльності банку

1.1 Стан та проблеми ринку роздрібних банківських послуг

в Республіці Білорусь в даний час

Сучасний ринок роздрібних банківських послуг Білорусі характеризується значним зростанням обсягів надання послуг населенню. Характеристика спектру роздрібних банківських послуг передбачає оцінку його широти в рамках традиційних напрямків банківської діяльності: залучення і розміщення коштів, надання посередницьких послуг. У цілому, сьогодні банки надають фізичним особам понад 100 видів послуг. Так, на ринку вкладів банк пропонує своїм клієнтам в середньому від 20 до 60 видів вкладів (різні за термінами залучення, ставками, умовами внесення та зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, орієнтовані на різні групи громадян). Крім того, ринок кредитування характеризується не тільки збільшенням обсягів, але і розширенням спектру споживчого кредитування населення.
Позитивна динаміка відзначається по ринку вкладів. За 2008 р . загальний обсяг залучених коштів фізичних осіб (включаючи кошти нерезидентів, ощадні сертифікати та облігації, випущені банками Республіки Білорусь і розміщені на первинному ринку серед населення), збільшився на 2 740,5 млрд. р.., або на 25,3%, і на 1 січня 2009 р. склав 13 580,7 млрд. р.. [2].
Залишки коштів у білоруських рублях за рахунками фізичних осіб за 2008 р. збільшилися на 903,9 млрд. р.., Або на 13,1%, і склали 7 827,5 млрд. р.., Залишки коштів в іноземній валюті за цей же період збільшилися на 46,9% і склали 5 753,2 млрд. р.. На 1 січня 2008 р. в середньому на одного жителя республіки припадало 1 118,7 тис. р. заощаджень, розміщених в банківських вкладах, ощадних сертифікатах та облігаціях, випущеними банками для реалізації населенню на первинному ринку, що було еквівалентно 520,3 дол США, то на 1 січня 2009 р . - 1 401,6 тис. р. У доларовому еквіваленті це становить 637,1 дол США. На 1 січня 2009 р . збереглося переважання коштів у національній валюті в загальному обсязі залучених банками коштів населення, на долю яких припадало 57,6% від загального обсягу залучених коштів населення.
Важливим фактором, який забезпечив зростання банківських депозитів населення, з'явився зростання грошових доходів населення. За останніми даними Національного статистичного комітету Республіки Білорусь темп зростання реальних грошових доходів населення за січень-листопад 2008 р . проти відповідного періоду минулого року склав 112,3% при встановленому на 2008 р . прогнозі 109% - 110%.
У територіальному розрізі обсяг депозитів населення розподілений в залежності від кількості населення, що проживає в регіоні, рівня його доходів, концентрації галузевих підприємств з найвищим рівнем заробітної плати та інших факторів. Основна частина залучених коштів населення сконцентрована традиційно в столичному регіоні. На частку м. Мінська і Мінської області припадає 49,4% від загального обсягу депозитів фізичних осіб, на частку Брестської - 10,7%; Вітебській області - 10,7%; Гомельській - 11,9%; Гродненській - 9,0% . На частку Могилевської області припадає найменша питома вага загального обсягу депозитів населення - 8,3% [2].
У розрізі банків провідним банком на ринку депозитів населення є ВАТ «АСБ Беларусбанк», питома вага якого в загальному обсязі по республіці на 01.01.2009 складає 59%. На частку ВАТ «Белагропромбанк» припадає 11% від загальнореспубліканського обсягу депозитів населення, ВАТ «БПС-Банк» - 8,8%, ВАТ «Белинвестбанка» - 6,4%, ВАТ «Пріорбанк» - 5,6%. На частку інших банків доводиться 9,2%.
Однією з найбільш затребуваних населенням банківських послуг є кредитування, яке розвивалося в 2008 р . високими темпами. Значною частиною банків кредитування фізичних осіб визначено як пріоритетний напрям в області активних банківських операцій.
Вся заборгованість за кредитами фізичних осіб за 2008 р . зросла на 4 623,3 млрд. р.., або на 58,0%, і на 01.01.2009 склала 12 590,6 млрд. р.. Питома вага кредитів, виданих банками населенню, становить 28,1% у загальному обсязі кредитних портфелів банків. При цьому обсяг споживчих кредитів зріс за рік на 65,5%, кредитів на фінансування нерухомості - на 52,2%.
Розширюється перелік пропонованих видів споживчих кредитів для населення за рахунок впровадження банками окремих цільових програм, в тому числі підтримують вітчизняних товаровиробників.
Так, в 2008 р . банки продовжили здійснювати спільні програми з організації кредитування населення з найбільшими вітчизняними виробниками споживчих товарів та з дилерськими центрами автовиробників.
З метою реалізації Державної програми відродження та розвитку села на 2006-2010 рр.. ВАТ «АСБ Беларусбанк» надавав кредити сільським жителям у білоруських рублях і іноземній валюті під більш низьку процентну ставку в порівнянні з аналогічними кредитами для інших категорій громадян. Крім того, кредити жителям агромістечок оформлялися, головним чином, за місцем проживання без відвідування філій банків. У 394 агромістечок, де нема відділень банку, створені куточки кредитоотримувачів для надання кредитними працівниками консультаційних послуг, оформлення та підписання, необхідних для отримання кредиту документів.
Відповідно до Указу Президента Республіки Білорусь № 1 «Про оголошення 2008 р . Роком здоров'я », рішенням Правління ВАТ« АСБ Беларусбанк »з квітня 2008 р . введені кредити «Здоров'я» на придбання тренажерів та спортивного інвентарю, у відповідності з державною програмою розвитку агроекотуризму - кредити «агротуристов» на придбання туристичних путівок. За 2008 р . 1,5 тис. чол. видано кредитів «Здоров'я» на суму 4,5 млрд. р.. і 487 чол. отримали кредит «агротуристов» на суму 1,1 млрд. р..
З метою підвищення доступності кредитів для населення в 2008 р . ВАТ «Белинвестбанка» зняв обмеження за віком, не стягував плату за розгляд пакету документів та супроводження кредитів; за кредитами на фінансування нерухомості для громадян, які потребують поліпшення житлових умов, пропонувалася знижена ставка (ставка рефінансування плюс 3 процентних пункти); при розрахунку платоспроможності враховувався сукупний дохід сім'ї; при розрахунку суми кредиту враховувалися бонуси (інформація про наявність у власності кредитоотримувача (поручителя) квартири, ін нерухомості, транспортних засобів, кількість поїздок за межі Республіки Білорусь, стаж роботи).
ВАТ «Белагропромбанк» розширив лінійку кредитних продуктів банку в 2008 р . Значну увагу банком було приділено вдосконаленню механізму розгляду кредитних заявок та прийняття рішення про видачу кредиту. Зокрема, було продовжено впровадження у відділеннях банку електронної системи організації кредитування, що дозволяє прискорити розгляд службами банку заявок на отримання кредиту та забезпечити оперативне прийняття рішень про його видачу.
У 2008 р . ВАТ «Белгазпромбанк» активно розширив проект з надання фізичним особам споживчих кредитів з використанням пластикових карток, у тому числі і через віддалені точки продажів, - кредит «Швидкі гроші». З початку дії проекту схема агентських продажів впроваджена в 240 населених пунктах Республіки Білорусь і станом на 01.01.2009 р. обсяг кредитного портфеля з використанням пластикових карток склав 80,8 млрд. р..
ЗАТ АКБ «Белросбанк» проводить заходи з метою підвищення лояльності клієнтів. Функціонує програма «Значний клієнт», що дозволяє з мінімальними витратами часу здійснити оформлення споживчого кредиту особам, що розмістили певну суму грошові коштів на депозити (вклади) банку.
Серед населення популярності набуло кредитування на споживчі цілі за допомогою відкриття відновлювальної кредитної лінії в білоруських рублях з використанням пластикових карток (ВАТ «АСБ Беларусбанк», ВАТ «Пріорбанк», ВАТ «Парітетбанк», ЗАТ Банк ВТБ (Білорусь), ВАТ «Белгазпромбанк», ВАТ «Технобанк», ВАТ «Банк Москва-Мінськ» та інші). При цьому використовуються скоринг-процеси, що дозволяє здійснювати експрес-кредитування покупців. Також банками триває робота з впровадження програмного забезпечення по централізації бази даних клієнтів - фізичних осіб, що дозволяє розширювати канали збуту банківських послуг і продуктів.
Слід зазначити, що в умовах кризи в Білорусі проблемна (пролонгована і прострочена) заборгованість клієнтів по кредитах та іншим активним операціям в січні 2009 р . збільшилася одразу на 101,6 млрд. р.., або на 34,1%, до 399,7 млрд. р.. При цьому частка проблемної заборгованості в загальній кредитній заборгованості зросла до 0,75% на 1 лютого проти 0,59% на 1.01.2009 р. [4].
Очевидно, що в умовах помітного падіння попиту і цін на вітчизняну продукцію ліквідність підприємств, а, отже, і їхня можливість обслуговувати залучені у банків кредити і позики в найближчі місяці буде тільки знижуватися, що по ланцюжку може негативним чином позначитися і на стані банківської системи країни .
У цілому за останні кілька місяців умови кредитування посилилися за всіма параметрами: обсягами, рівнем процентних ставок, строків, вибору та оцінці забезпечення. При цьому проблеми з отриманням кредитів відчувають самі різні суб'єкти господарювання. У ряді випадків банки практикують урізання сум клієнтських заявок, скорочуються терміни кредитування.
Крім того, останнім часом значно злетіли і процентні ставки по нових кредитах, що, у свою чергу, помітно ускладнює рефінансування раніше залучених кредитів і позик. Зокрема, обсяг кредитного портфеля в білоруських рублях в січні 2009 р . зріс лише на 0,7%, до 34603 млрд. р. на 1 лютого. Разом з тим кредитний портфель в іноземній валюті в минулому місяці скоротився на 3,8%, до 6,97 млрд. дол США. Сьогодні складається патова ситуація: з одного боку, банки не хочуть видавати гривневі кредити, а позичальники, зі свого боку, не бажають брати кредити в іноземній валюті, усвідомлюючи відповідні валютні ризики. При цьому перспективи обслуговування валютних кредитів викликають особливі побоювання і у банкірів, і у позичальників. За розрахунками експертів, девальвація білоруського рубля по відношенню до долара США за останні кілька місяців відразу на 35% тягне помітне зростання платежу в доході позичальників. Наприклад, за житловими кредитами ця цифра досягає 70-80% від доходів фізичних осіб, а це вже фактично переддефолтна ситуація. Та й для підприємств подорожчання обслуговування кредитів в іноземній валюті більш ніж на третину в умовах відчутного зниження надходжень валютної виручки, зростання дебіторської заборгованості та складських запасів може означати появу реальної загрози банкрутства. У свою чергу, це призведе до зростання безробіття, скорочення доходів населення і в цілому появи «дефолтних» позичальників [3].
- Реінжиніринг процесу пошуку боржників;
- Реінжиніринг процесу докуменооборота;
- Реінжиніринг обліку кредитних операцій (процес нарахування основного боргу, відсотків за договором, формування резерву).

Реінжиніринг процесу пошуку боржників
Реінжиніринг процесу документообігу
Реінжиніринг обліку кредитних операцій
Стягнення основного боргу
Проект реінжинірингу
Стягнення відсотків по кредиту
Нарахування спеціальних резервів


Рисунок 6 - Схема проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості
Таким чином, виходячи із сутності процесу стягнення кредитної заборгованості (див. п. 2.3.2), для реалізації етапів проекту реінжинірингу необхідно здійснити автоматизацію наступних функцій:
а) Звернення до графіка платежів кредитної підсистеми.
б) Відбір сум до погашення на поточну дату.
в) Звернення до рахунків клієнтів, перевірка наявності грошових коштів, наявності картотеки.
г) При виконанні всіх умов - проведення платежу.
д) Відображення проведених платежів на позабалансовому рахунку 99112.
е) Формування меморіальних ордерів (погашення основного боргу, відсотків, винос на прострочення).
ж) Винесення на прострочення неоплаченої кредитної заборгованості.
з) Виставлення ПТ на суму простроченої кредитної заборгованості.
і) Відгук ПТ при погашенні кредитної заборгованості.
к) Формування резервів.
л) Нарахування відсотків на балансових та позабалансових рахунках.
м) Проведення зворотних проведень при сплаті нарахованих / прострочених відсотків або витрата з позабалансових рахунків.
н) Аналогічно плати та пені.
Пропонований процес реінжинірингу скорочує кількість операцій, здійснюваних вручну, всього до декількох:
- Моніторинг погашення кредитної заборгованості співробітником СККіСКП / ДККіСКП;
- Інформування клієнта про настання терміну погашення суми основного боргу / нарахованих відсотків співробітником СККіСКП / ДККіСКП.
Слід зазначити, що при реалізації проекту необхідно врахувати наступні аспекти:
а) Законодавство.
Інструкцією про порядок організації бухгалтерського обліку та звітності в Національний банк і банки Республіки Білорусь, затвердженими Постановою Ради Директорів Національного банку Республіки Білорусь № 198 від 26.06.2007 р. банкам надано право здійснювати операції зі списання з рахунків клієнтів суми кредитної заборгованості з оформленням меморіального ордера.
б) Технічний аспект.
В даний час у банку діє і широко застосовується програма «Опердень», що представляє собою базу даних про всі процеси, що відбуваються в банку. Існує технічна можливість установки на базі «опердня» програмного забезпечення (ПЗ), що дозволяє автоматизувати процедуру стягнення кредитної заборгованості клієнтів.
в) Розподіл обов'язків між підрозділами, що беруть участь в процесі.
В даний час у ВАТ «Пріорбанк» затверджено Порядок взаємодії з супроводу кредитних проектів малих клієнтів, а також великих корпоративних клієнтів центрального офісу. Пропонується внести зміни в існуючі порядки, а також затвердити порядок взаємодії для інших категорій клієнтів з урахуванням запропонованої схеми погашення кредитної заборгованості та нового ПЗ.
г) Робота з клієнтами.
Порядок погашення кредитної заборгованості клієнтами визначається кредитним договором. Затверджена форма типового кредитного договору у ВАТ «Пріорбанк» передбачає можливість погашення кредитної заборгованості, як на підставі платіжного доручення клієнта, так і списанням з поточного рахунку клієнта з оформленням меморіального ордера. Також у затвердженій формі передбачена можливість погашення кредиту шляхом переказу грошових коштів з поточного рахунку з покупкою, продажем, конверсією. Однак існують діючі кредитні договори клієнтів старого зразка, в яких списання з поточного рахунку клієнта суми кредитної заборгованості з оформленням меморіального ордера не передбачено.
У зв'язку з цим пропонується організувати 4 схеми роботи з клієнтами:
а) Клієнтам з діючими кредитними договорами старої форми, які мають поточні рахунки у ВАТ «Пріорбанк» буде запропоновано підписати доп. угоду про зміну порядку погашення заборгованості за основною сумою та нарахованих відсотках.
б) Клієнтам з діючими кредитними договорами нової форми, які мають поточні рахунки у ВАТ «Пріорбанк» буде повідомлено про зміну порядку погашення заборгованості за основною сумою та нарахованих відсотках.
в) Клієнтам, що мають поточні рахунки у ВАТ «Пріорбанк», охочим укласти кредитний договір буде пропонуватися змінена типова форма договору з проставленою відміткою в п. 1.3.6. «Платіжним вимогою або меморіальним ордером Кредитодавець» (типова форма кредитного договору наведена в Додатку Б).
г) Клієнти, які не мають поточних рахунків у ВАТ «Пріорбанк» будуть обслуговуватися за існуючою схемою без змін.
Далі розглянемо кожен з етапів проекту реінжинірингу докладніше.

3.1.1 Реінжиніринг процесу пошуку боржників

В даний час щодня співробітник СККіСКП щоранку переглядає всі кредитні договори і вибирає ті, які підлягають погашенню на сьогоднішню дату. Потім співробітник зв'язується по телефону або по інтернету з цими клієнтами і попереджає їх про необхідність погашення заборгованості (з наданням ПП) до кінця робочого дня. У кінці робочого дня співробітник СККіСКП перевіряє список тих клієнтів, які повинні були сплатити заборгованість в цей день і з цього списку переносить в окремий список «очікування до погашення» ті кредитні договори, борг по яких не було сплачено. Таким чином, моніторинг боржників і їх оприлюднення віднімає у співробітника багато часу, до того ж від нього потрібна підвищена увага і зосередженість, що викликає швидку втому і стомлюваність. Отже, потрібно внести зміни в існуючий процес.
Координально перетворенням буде автоматизація існуючого процесу пошуку боржників (див. малюнок 7). Тим більше для здійснення даної пропозиції не потрібно значних змін в існуючій системі, а можна буде провести автоматизацію на основі наявної програми «Опердень», дописавши тільки кілька нових функцій до неї.

Звернення до кредитної базі опердня
Повідомлення клієнта про настання терміну оплати
Початок дня
Контроль стану простроченої заборгованості по виплаті заробітної
боргованості
Звернення до кредитної базі опердня
Винесення заборгованості на прострочення
Відправлення доповідної записки
Ні
Так
Клієнт представив ПП на оплату простроченої заборгованості?
Виставлення ПТ на суму заборгованості
Кінець дня
Рисунок 7 - Схема процесу пошуку боржників на початку і в кінці робочого дня, що підлягає зміні
Програма «Опердень» - це своєрідна інформаційна база, яка представляє собою зібрання всіх процесів, проектів і продуктів, з якими працює банк в даний момент. Таким чином, в даній системі зберігається інформація про всі кредити, видані банком.
У результаті проведення автоматизації початковий процес повинен буде працювати наступним чином.
Централізовано щодня до початку операційного дня співробітником буде запускатися завдання "Стягнення заборгованості за кредитами" у програмі «Опердень». У програму слід дописати нову закладку «договори / кредити / графік платежів». У полі «графік платежу» будуть відбиратися суми підлягають погашенню на поточну дату. При цьому звернення програми до договору буде відбуватися щодня до тих пір, поки а) заборгованість не буде погашена в повному обсязі, б) заборгованість не буде винесена на прострочення (наступний день після дня погашення за графіком). В кінці дня співробітник знову запускає програму, і вона повинна буде відібрати непогашені суми і помістити їх у список очікування, тобто автоматично буде здійснюватися контроль за простроченою заборгованістю. Таким чином, моніторинг буде повністю автоматизовано, а співробітникові залишиться тільки зв'язатися з боржниками і попередити їх про погашення заборгованості.

3.1.2 Реінжиніринг процесу документообігу

Кожен день у банку циркулює дуже велика кількість різних документів. Вони мають різні характеристики по терміновості, важливості, інформативності, але всі вони перебувають під постійним обліком і контролем. Розрахункові, касові, кредитні та інші операції, що здійснюються у ВАТ «Пріорбанк" відображаються в бухгалтерському обліку на підставі розрахунково-касових документів, оформлюваних у встановленому порядку.
У процесі погашення кредитної заборгованості клієнт надає в банк платіжне доручення на погашення боргу (малюнок 8). Тільки після перевірки та підтвердження правильності та коректності даного документа співробітник банку може проводити будь-які розрахункові операції.
Проектом реінжинірингу передбачено впровадження електронного документообігу. Що дозволить заощадити час, уникнути помилок, які виникають при заповненні ПП і їх подальшій перевірці. На даному етапі проекту реінжинірингу планується відмовитися від прийняття від клієнтів ПП, тобто програма буде автоматично (при наявності згоди клієнта, що обумовлено в договорі) списувати заборгованість з рахунку кредитоотримувача за наявності на ньому необхідних коштів.
Відправлення ПП (1)
Перевірка ПП
Перевірка правильності заповнення ПП
Сканування ПП
ПП в іноземній валюті?
Так
Передача ПП
Так
ПП передається по СЕП?
Ні
Так
Ні
Клієнт представив ПП на погашення заборгованості?

Формування паперових документів дня
Відправлення
ПП (2)

Кінець (1)
Проведення операції
Ні

Рисунок 8 - Процес роботи з ПП клієнта, що підлягає вдосконаленню
Для проведення автоматизації документообігу необхідно внести зміни до типової форми кредитного договору (додаток Б): внести пункт, в якому обумовлені умови автоматичного покриття кредитної заборгованості, списанням коштів з рахунку клієнта. Клієнти банку, які уклали договір кредиту раніше, повинні будуть укласти додатковий договір й підтвердити свою згоду на автоматичне списання коштів з їх рахунку на погашення кредитної заборгованості.
Таким чином, в результаті реінжинірингу процесу документообігу клієнтові не треба буде приносити в банк ПП, а з співробітників СКС і СЕ знімаються обов'язки щодо прийняття ПП клієнтів на погашення кредитної заборгованості, перевірки правильності ПП, його сканування, відправлення в РЦ і формування паперових документів дня.

3.1.3 Реінжиніринг обліку кредитних операцій

3.1.3.1 Реінжиніринг субпроцесів стягнення основного боргу

Сам процес стягнення основного боргу у спрощеному варіанті відбувається наступним чином: після надання клієнтом в банк ПП співробітник банку звертається до рахунків клієнта, перевіряє на наявність грошових коштів і при виконанні всіх умов проводить платіж, відображаючи результати на відповідних рахунках.
Проект, що розробляється реінжинірингу передбачає, що тепер цей процес буде повністю автоматизований і буде проводитися автоматично, а співробітник банку буде тільки його контролювати. Стягнення основного боргу буде відбуватися таким чином: після того, як будуть відібрані суми, що підлягають погашенню, програма автоматично перевіряє, чи є кошти на рахунку клієнта у валюті заборгованості (малюнок 9). Якщо така сума є, то повинен буде формуватися список сум до погашення, і програма буде проводити операції по всьому списку погашення або за окремими сумами (звертаючись до відповідних рахунках, проводити списання коштів з одних і зарахування на інші).

Відбір сум до погашення у відповідності з графіком
Є кошти на рахунку у валюті заборгованості?
Так
Ні
Формування списку сум до погашення
Проведення операцій по всьому списку цілком або по окремих сумам
Перевірка наявності коштів на рахунках в інших валютах


Рисунок 9 - Аналіз стану рахунків у валюті заборгованості
Якщо ж коштів у валюті заборгованості не опиниться на рахунку боржника, то програма буде перевіряти наявність коштів на інших рахунках (в іншій валюті). При наявності таких коштів буде спрямовуватися повідомлення клієнту, для з'ясування чи згоден він платити в іншій валюті та за яким курсом (процедура визначення курсу погашення зображена на малюнку 10). За згодою клієнта на списання грошових коштів за базовим курсом, співробітник ДККіСКП повинен буде ставити відповідну відмітку, згідно з якою буде автоматизовано формуватися ПП.

Проставлення відмітки із зазначенням індивідуального курсу
Вибір відповідних
дного рахунку
Проведення операцій
Клієнт згоден платити в іншій валюті?
Ні
Заперечення повідомлення із зазначенням причин
Так
Клієнт згоден з базовим курсом Приорбанк?
Так
Ні
Зв'язок з казначейством
Проставлення відмітки із зазначенням базового курсу
Зв'язок з клієнтом


Рисунок 10 - Процедура визначення курсу погашення кредитної заборгованості
Одночасно буде відбуватися блокування грошових коштів на рахунку клієнта в сумі заборгованості. Клієнт повинен буде підписати ПП електронним підписом. Потім ПП потрапить в обробку за існуючою схемою. При цьому програма повинна буде розблокувати грошові кошти в сумі заборгованості для проведення платежу саме з даного ПП. Ознакою розпізнання ПП може служити рахунок по кредиту (рахунок з обліку кредитної заборгованості). ПП буде дійсна протягом одного дня. При встановленні для клієнта індивідуального курсу, співробітник ДККіСКП повинен буде зробити відмітку «індивідуальний курс», а значення курсу буде підтягуватися з торгового майданчика. І потім також формується ПП і направляється клієнту на підпис.
Якщо ж коштів в інших валютах на рахунку не виявиться, то заборгованість повинна буде автоматично помещатся в базу очікування надходження коштів на рахунки клієнтів, або закінчення робочого дня (див. малюнок 11).
Очікування ...
Винесення заборгованості на прострочення
Кінець (2)
Кінець (1)
Так
Відкликання ПТ
Ні
Клієнт представив ПП на погашення?
Виставлення ПТ
Формування ПТ
Ні
До кінця дня клієнту надходять кошти?
Так
Приміщення заборгованості в базу очікування надходження коштів
Ні
Є кошти на інших рахунках
Так

Очікування ...
Візування ПТ

Малюнок 11 - Схема процесу винесення заборгованості на прострочення
Ті суми, для яких поточна дата буде крайньою датою погашення за графіком, повинні будуть залишатися в «базі очікування» до початку наступного робочого дня. Решта суми анулюються. Перед початком наступного робочого дня ці суми будуть автоматизовано списуватися з рахунків з обліку кредитної заборгованості та зараховуватися на рахунки з обліку простроченої заборгованості. Усі суми зі статусом «винесена на прострочення" будуть очікувати надходження грошових коштів на рахунку клієнта до кінця робочого дня. Перед початком наступного робочого дня на суми зі статусом «винесена на прострочення" будуть автоматизовано в електронному варіанті формуватися ПТ (платіжні вимоги-меморіальні документи, які містять вимоги банку до клієнта про оплату кредитної заборгованості) і вирушати в ОУКіДО на візування. Суми, на які виставлено ПТ з «бази очікування» будуть зникати.
Таким чином, в результаті реалізації проекту реінжинірингу весь процес погашення основного боргу буде відбуватися автоматично, а співробітник буде лише контролювати його і вносити необхідні відмітки (при визначенні курсу погашення) для безперервного функціонування процесу.

3.1.3.2 Реінжиніринг субпроцесів стягнення відсотків за кредитом

Стягнення відсотків істотно не відрізнятиметься від стягнення заборгованості з основного боргу, за винятком дати стягнення заборгованості за нарахованими відсотками та джерела інформації про суму заборгованості. У програму Опердень слід включити додаткову завдання «погашення нарахованих відсотків», яка буде запускатися з 1 по 10 число кожного місяця щоденно. Відбір сум до погашення на сьогодні буде здійснюватися за наступним ознакою: поточна дата + кількість днів з поля «період стягнення». Суму, що підлягає стягненню, машина буде визначати як дебетовий залишок по рахунку нарахованих відсотків, також для відсотків за прострочення (пені), пов'язаних з даним кредитним договором.

3.1.3.3 Реінжиніринг процесу формування спеціальних резервів на покриття можливих збитків по активах і операціях, не відображеними на балансі

З метою підтримки стабільності і стійкості функціонування банківської системи, компенсації фінансових втрат, що виникають в результаті діяльності банку в кінці кожного робочого дня відбувається автоматизоване формування резервів. Виділяють такі види резервів:
- Спеціальний резерв на покриття можливих збитків по активах, схильним до кредитного ризику, включаючи резерв на покриття можливих збитків по портфелях однорідних кредитів;
- Спеціальний резерв під знецінення цінних паперів;
- Спеціальний резерв на покриття можливих збитків по операціях, не відображеними на балансі (далі-умовні зобов'язання).
Відрахування в спеціальні резерви на покриття можливих збитків (далі - резерви) відносяться на витрати банку в повному розмірі незалежно від величини отриманих доходів у порядку, встановленому законодавством Республіки Білорусь.
Резерви формуються на суму основного боргу. У суму основного боргу не включається заборгованість за відсотками, неустойки (штрафу, пені), комісійним і іншим аналогічним платежах, обумовленим умовами договору (далі - відсотки).
Резерви формуються в білоруських рублях. За активами, схильним до кредитного ризику, і цінних паперів (далі - активи), а також за умовними зобов'язаннями в іноземній валюті резерви на розсуд банку можуть формуватися у валюті активу (умовного зобов'язання).
Загальна величина резервів регулюється в цілому по банку в залежності від суми заборгованості за активами і умовних зобов'язань, а також від групи ризику, до якої вони віднесені, не рідше одного разу на місяць не пізніше останнього робочого дня звітного місяця.
Розглянемо докладніше формування резервів на покриття можливих збитків по активах, схильним кредитному ризику. Класифікація активів, схильних до кредитного ризику, і оцінка кредитних ризиків проводяться банком на комплексній основі в залежності від здатності боржника виконати свої зобов'язання, якості і достатності забезпечення, кількості пролонгації та тривалості простроченої заборгованості. Класифікація та оцінка кредитних ризиків по заборгованості за кредитами фізичних осіб, мікрокредитам, лізингу та факторингу здійснюються за тими ж критеріями крім якості та достатність забезпечення.
Здатність боржника, емітента цінних паперів, контрагента за умовними зобов'язаннями виконати свої зобов'язання оцінюється шляхом комплексного і об'єктивного аналізу показників їх фінансового стану (розмір чистих активів, показники фінансового результату, коефіцієнти ліквідності, платоспроможності, показники ділової активності (оборотність і рентабельність) тощо) , а також зовнішніх факторів, що впливають на здатність боржника, емітента цінних паперів, контрагента за умовними зобов'язаннями виконати свої зобов'язання перед банком (інформація про країновому ризик, зобов'язання перед іншими особами, кон'юнктурі ринку, на якому працює боржник, емітент цінних паперів, контрагент за умовними зобов'язаннями, їх конкурентному становищі у своїй галузі і ділової репутації, використовувані технології, залежно від постачальників, покупців та інших контрагентів, від державних субсидій, залучення боржника, емітента цінних паперів, контрагента за умовними зобов'язаннями у судову тяганину і інша наявна в розпорядженні банку інформація про негативних явищах (тенденції), які можуть призвести до появи у боржника, емітента цінних паперів, контрагента за умовними зобов'язаннями фінансових труднощів).
Якість та достатність забезпечення своєчасного погашення заборгованості за кредитами, за винятком заборгованості за кредитами фізичних осіб, мікрокредитам, визначаються вартістю і ліквідністю застави та / або майна, в тому числі майнових прав, правовий титул на яке переведений на банк, розміром гарантійного депозиту грошей, страхового відшкодування, гарантії (поручительства), платоспроможністю гаранта (поручителя), платоспроможністю страхової організації, з якою банк уклав договір страхування ризику неповернення (непогашення) і (або) прострочення повернення (погашення) кредиту.
Залежно від якості і достатності забезпечення заборгованість за кредитами, за винятком заборгованості за кредитами фізичних осіб, мікрокредитам, підрозділяється на забезпечену, недостатньо забезпечену і незабезпечену.
Класифікація активів, схильних до кредитного ризику, за ступенем надійності здійснюється в залежності від рівня кредитного ризику. Залежно від рівня кредитного ризику активи, схильні до кредитного ризику, поділяються на п'ять груп ризику.
Всі дані по клієнту відображені в його електронній картці кредитного договору, таким чином, система буде автоматично, переглядаючи наявні дані, визначати групи ризику, до якої відноситься кредитна заборгованість і у відповідність з цим будуть формуватися резерви. Таким чином, співробітнику більше не треба буде переглядати розміри заборгованості, забезпеченість кредитної позики, прострочення і т.д., він просто буде контролювати роботу системи.

3.2 Техніко-економічне обгрунтування проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягування кредитної заборгованості

Розробка і впровадження будь-якого проекту практично завжди пов'язані із значними витратами ресурсів (фінансових, матеріальних, трудових). Тому до початку розробки проекту реінжинірингу слід провести відповідне техніко-економічне обгрунтування, яке пов'язане з оцінкою як технічних, так і економічних параметрів майбутнього проекту.
Проект розробляється з метою вдосконалення контролю над процесом погашення клієнтами кредитної заборгованості.
У результаті впровадження запропонованого проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягування кредитної заборгованості вихідний процес (малюнок 5) можна буде представити у вигляді схеми, зображеної на малюнку 12.
Пропонована схема зміненого процесу буде застосовна тільки до тих клієнтів, які мають поточний рахунок у ВАТ «Пріорбанк».
Так як проект реінжинірингу бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості передбачає автоматизацію пошуку боржників, автоматизацію документообігу всіх платіжних документів, також автоматизацію проведення кредитних операцій (визначення валюти погашення, курсу погашення, винос заборгованості на прострочення), то має місце максимальне скорочення ручної праці і участі співробітників банку в даному процесі.
Отже, будуть мати місце такі неекономічні вигоди:
- Зниження навантаження на співробітників банку;
- Скорочення витрат часу на моніторинг, проведення платежів з погашення, як наслідок, збільшення швидкості обслуговування клієнтів;
- Зменшення кількості співробітників, зайнятих у трудовому процесі;
- Скорочення кількості операцій (робота з ПП клієнта);
- Зниження операційних ризиків;
- Зниження обсягу простроченої кредитної заборгованості;
- Підвищення якості обслуговування клієнтів.
- Слід зазначити, що даний проект реінжинірингу ставить головною метою саме отримання соціальних вигод. Так як в ході розробки проекту не було виявлено тенденцій до скорочення обсягів кредитної заборгованості, а лише поліпшення контролю над цим процесом.


Завдання «Стягнення кредитної заборгованості»
ОД (операційний департамент)
Виконавець КА (кредитного адміністрації)
Формування меморіального ордера
Кінець (2)
Кінець (1)
Відкликання ПТ
Так
Ні
Виставлення ПТ
Клієнт представив ПП на погашення?
Формування ПТ
Винесення заборгованості на прострочення
Ні
До кінця дня клієнту надходять кошти?
Приміщення заборгованості в базу очікування надходження коштів
Ні
Є кошти на інших рахунках
Так
Формування списку сум до погашення
Перевірка наявності коштів на рахунках в інших валютах
Так
Ні
Відбір сум до погашення у відповідності з графіком
Є кошти на рахунку у валюті заборгованості? Картотека відсутня?
Так

Візування ПТ
Проведення операцій по всьому списку цілком або по окремих сумам
Напрямок повідомлення

Відправлення повідомлення
Вибір відповідного рахунку
Проставлення відмітки із зазначенням індивідуального курсу
Проставлення відмітки із зазначенням базового курсу
Зв'язок з казначейством
Ні
Так
Клієнт згоден з базовим курсом Приорбанк?
Заперечення повідомлення із зазначенням причин
Ні
Так
Клієнт згоден платити в іншій валюті?
Зв'язок з клієнтом

Рисунок 12 - Процес стягнення кредитної заборгованості після реалізації проекту реінжинірингу
Аналіз економічної ефективності проекту.
Для визначення ефективності проведення реінжинірингу розглянутого процесу, необхідно розрахувати витрати і економічний результат за проектом.
Слід зазначити, що розробка і реалізація даного проекту реінжинірингу передбачає витрати робочої групи (див. таблицю 13) (час, витрачений на детальний аналіз існуючого процесу погашення кредитної заборгованості, на розробку етапів та заходів проекту), а також витрати на IT - розробку (доробка діючої в банку програми «Опердень», шляхом додавання до неї нових функцій).
Таблиця 13 - Витрати робочої групи
Подраз-розподіл
Кількість учасників
Частка раб вр.в мес., Що витрачається на проект
Витрати на співробітника в міс., Р.
Кількість міс.
Ст-ть участі в проекті, р.
ДККіСКП
1
0,20
2 527 752
2,00
1 011 101
ОУКіДО
1
0,10
2 527 752
1,00
252 775
ДАіІТ
1
0,20
2 527 752
2,00
1 011 101
ОД
1
0,10
2 527 752
0,50
126 388
ДПіП
1
0,10
2 527 752
2,00
505 550
Разом витрат робочої групи:
2 491 641
У результаті аналізу фахівцями існуючої програми «Опердень» і при оцінці обсягу передбачених проектом нових функцій для даного ПЗ, випливає, що витрати на IT - розробку складуть приблизно 229 млн. р. (Дана сума визначена на основі прайс-листа на послуги фірми, яка займається розробкою ПЗ для ВАТ «Пріорбанк»).
Для визначення ефективності та обгрунтування необхідності реалізації даного проекту потрібно також розрахувати і економічний результат, який ми отримаємо після впровадження проекту.
Вихідні дані, необхідні для визначення економічного ефекту від реалізації проекту наведені в таблиці 14.
Таблиця 14 - Вихідні дані
Параметр
Значення, його розрахунок
Кількість робочих днів у році, дн
253
Відпустка, дн на рік
30
Лікарняний, дн на рік
4,5
Тренінги / навчання, дн на рік
3
Присутність на роботі, дн на рік
215,5 = 253-30-4,5-3
Кількість робочих днів на місяць, дн
18
Кількість робочих годин на тиждень
40
Кількість робочих годин на день
8
Кількість робочих хвилин на рік
103440 = 8.60.215, 5
Перерви (особисті дзвінки, кава-паузи і т.д.), хв на рік
15516 = 0,15 · 103 440
Робочий час, хв на рік
87 924 = 103 440-15 516
Робочий час, годин на день
6,8 = 87 924/60/215, 5
Доп. Час (орг. питання, робочі зустрічі тощо), хв на рік
8792, 4 = 87 924.0, 1
Чисте робоче час, хв на рік
79 132 = 87 924-8792, 4
Чисте робоче час, годин на день
6,1 = 79 132/60/215, 5
Середня місячна заробітна плата співробітника з нарахуваннями, р.
2 527 725
Експериментальним шляхом було визначено кількість операцій, виконуваних кожним співробітником при виконанні того чи іншого етапу процесу погашення кредитної заборгованості.
Процес стягнення кредитної заборгованості можна умовно поділити на два етапи: стягнення основного боргу і відсотків. Ці етапи по набору операцій істотно між собою не відрізняються, тому на основі отриманих даних про кількість операцій і вихідних даних з таблиці 14 можна зробити розрахунок економії для одного з етапів, економія по другому етапу буде така ж. Розрахунок економії трудовитрат наведемо у вигляді таблиці (таблиця 15).

Таблиця 15 - Розрахунок економії трудовитрат на місяць, р.
Учасники процесу
Вигоди від проекту
Кількість операцій
Час на опера
цію, хв
Разом час, ч.
Кількість співробіт
ників
Економія, р. в міс.
КА:
1) ЦО
Зменшення часу на моніторинг кред.задолженності коіента
600
5
50,00
0,5
1 170 255,6
2) ЦБУ
Зменшення часу на моніторинг кред.задолженності коіента
5400
5
450,00
4,2
10 532 300,0
СКС
Зняття обов'язки на прийняття ПП клієнтів на погашення кред.задолж.
3690
1,3
79,95
0,7
1 871 238,6
СЕ
Зняття обяз-ти на сканування ПП клієнтів і формування паперових док-ів дня
1800
1,5
45,00
0,4
1 053 230,0
РЦ / ОВП
Зняття обяз-ти з проведення платежів, пов'язаних з погашенням
Ця функція покладається на ОУКіДО
ОУКіДО
Зменшення часу на моніторинг кред.задолженності клієнта
6000
5
500,00
4,6
11 702 555,6
Скорочення трудовитрат на винос кред. Заборго. на прострочення, виставлення ПТ
80
30
40,00
0,4
936 204,4
Разом:
17570,0
47,8
1165,0
10,8
27 265 784,2
З таблиці 15 ми бачимо, що в результаті реінжинірингу, ми зможемо при погашенні основного боргу скоротити кількість зайвих операцій на 17 570 в місяць, скоротити витрати часу на 1165 год на місяць, зможемо скоротити кількість зайнятих працівників у процесі стягнення кредитної заборгованості на 10, 8 чол. (11 чол.) (Ці розрахунки характеризують процес погашення основного боргу, для всього проекту отримані значення множаться на два).
Таким чином, загальна економія за проектом складе
27265 784,2 · 2 = 54 531 568,4 р. на місяць або 654 378 820,8 р. на рік.
Разом витрат на реалізацію проекту:
2 491 641 +229 000 000 = 231 491 641 р. на рік
Прибуток від реалізації даного проекту буде дорівнює:
654 378 820,8-231 491 641 = 422 887 179,8 р. на рік
Термін окупності проекту:
231 491 641/654 378 820,8 = 0,35 року = 4,2 місяця.
На основі вищевикладеного, можна зробити висновки про те, що весь проект в цілому є ефективним: він принесе як фінансові так і соціальні вигоди, інвестиції у цей проект будуть ефективні і проект скоро окупиться і буде приносити прибуток. Таким чином, реалізація проекту реінжинірингу є обгрунтованою.

3.3 Системна плата комп'ютера. Інновації, що застосовуються при виготовленні нових моделей

Для ефективної і продуктивної роботи співробітника банку велике значення має оснащеність його робочого місця всім необхідним. Одним з головних елементів, без якого не можна налагодити трудовий процес в кредитному відділі, є персональний комп'ютер.
Як відомо, фундаментом, на якому побудовано будь-який сучасний комп'ютер, будь то настільний ПК, ноутбук або вбудовується система є системна (материнська) плата.
Материнська плата (англ. motherboard, MB, також використовується назва англ. Mainboard - головна плата) - це складна багатошарова друкарська плата, на якій встановлюються основні компоненти персонального комп'ютера (рис. 13) (центральний процесор, контроллер ОЗУ і власне ОЗУ, завантажувальний ПЗП , контролери базових інтерфейсів вводу-виводу). Як правило, материнська плата містить роз'єми (слоти) для підключення додаткових контролерів, для підключення яких зазвичай використовуються шини USB, PCI і PCI-Exdivss.


Малюнок 13 - Компоненти системної плати
Системна плата - це головна і найбільша друкована плата в обчислювальній машині. За складністю виготовлення самої друкованої плати такі плати відстають лише від самих ультрасучасних графічних прискорювачів. Типова материнська плата побудована на базі чотирьох-шестишарові текстолітової друкованої плати. Використання багатошарових плат дозволяє при збереженні стандартних розмірів розвести різні електричні ланцюга таким чином, щоб їх взаємовплив був мінімальним. За тим верствам, які знаходяться в глибині плати, розлучаються ланцюга живлення та заземлення, а по іншим, включаючи верхній і нижній - власне сигнальні ланцюга.
Основні компоненти, встановлені на материнській платі:
а) Центральний процесор (ЦП).
б) Набір системної логіки (англ. chipset) - набір мікросхем, що забезпечують підключення ЦПУ до ОЗУ (оперативний запам'ятовуючий пристрій) і контролерам периферійних пристроїв. Як правило, сучасні набори системної логіки будуються на базі двох НВІС: «північного» і «південного мостів».
в) Північний міст («англ. Northbridge»), MCH (Memory controller hub), системний контролер - забезпечує підключення ЦПУ до вузлів, що використовують високопродуктивні шини: оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП), графічний контролер.
Для підключення ЦПУ до системного контроллера можуть використовуватися такі FSB-шини, як Hyper-Transport і SCI.
Зазвичай до системного контроллера підключається ОЗУ. У такому випадку він містить в собі контроллер пам'яті. Таким чином, від типу застосованого системного контролера зазвичай залежить максимальний об'єм ОЗУ, а також пропускна здатність шини пам'яті персонального комп'ютера. Але в даний час є тенденція вбудовування контролера ОЗУ безпосередньо у ЦПУ (наприклад, контролер пам'яті вбудований у процесор у AMD K8), що спрощує функції системного контролера.
В якості шини для підключення графічного контролера на сучасних материнських платах використовується PCI Exdivss. Раніше використовувалися загальні шини (ISA, VLB, PCI) і шина AGP.
г) Південний міст («англ. Southbridge»), ICH (I / O controller hub), периферійний контролер - містить контролери периферійних пристроїв (жорсткого диска, Ethernet, аудіо), контролери шин для підключення периферійних пристроїв (шини PCI, PCI-Exdivss і USB), а також контролери шин, до яких підключаються пристрої, які не потребують високої пропускної здатності (LPC - використовується для підключення завантажувального ПЗУ; також шина LPC використовується для підключення мультіконтроллера (англ. Super I / O) - мікросхеми, що забезпечує підтримку «застарілих »нізкопроїзводітельних інтерфейсів передачі даних: послідовного та паралельного інтерфейсів, контролера клавіатури і миші).
Як правило, північний і південний мости реалізуються у вигляді окремих НВІС, однак існують і одночіпове рішення. Саме набір системної логіки визначає всі ключові особливості материнської плати і те, які пристрої можуть підключатися до неї.
д) Оперативний запам'ятовуючий пристрій (ОЗП, оперативна пам'ять) - частина системи пам'яті ЕОМ, в яку процесор може звернутися за одну операцію; призначена для тимчасового зберігання даних і команд, необхідних процесору для виконання ним операцій.
е) Завантажувальний постійний запам'ятовуючий пристрій (ПЗУ) - незалежна пам'ять, використовується для зберігання незмінних даних. ПЗУ - зберігає програмне забезпечення (ПЗ), яке виповнюється відразу після включення живлення. Як правило, завантажувальний ПЗП містить BIOS, однак може містити, ПЗ, що працюють в рамках EFI.
Виробники системних плат (Asus, Gigabyte, Intel, Elitegroup, MSI, Formoza) постійно розвивають і удосконалюють моделі своїх плат. З метою поліпшення надійності та якості системних плат, а також для розширення функціональних можливостей і додаткового сервісу, в нових моделях плат вводяться технічні нововведення.
Для цього передбачені наступні кроки:
а) Розширення циклу контролю якості.
Крім стандартних процедур тестування, в технологічні процеси додані наступні етапи:
1) вібровипробування (15 хвилин, мінлива частота і амплітуда, від 2 до 4G). Методика дозволяє виявити дефекти неякісної пайки і ненадійні механічні кріплення компонентів. Перевірка 100% плат.
2) Термопрогон (до +50 ° С, час більше 3-х годин) - тестування при підвищених температурах. Методика дозволяє виявити ненадійні електронні компоненти. Перевірка 100% плат.
3) термоциклювання (від -20 ° С до +120 ° С, 5 разів). Методика дозволяє виявити слабкі контакти і з'єднання. Перевірка вибіркова, до 20% від партії.
б) Захист вихідних ланцюгів аудіо кодека від статичного пробою.
У ланцюзі аудіо входів / виходів встановлюються захисні вентилі, які запобігають пробою кодека статичним розрядом, тим самим, збільшуючи термін служби, як аудіо кодека, так і підключаються до нього.
в) Використання вбудованого в процесор термодатчика.
Вбудований у процесор термодатчик дозволяє адекватніше і точніше визначати температуру процесора, оскільки вимірює температуру кристала процесора, а не повітря навколо мікропроцесора, як термодатчики, встановлені на системну плату. Застосовуваний спосіб вимірювання температури процесора дозволяє системі оперативно реагувати на перегрів, запобігаючи виходу процесора з ладу.
г) Розширення функцій контролю стану системи.
У старших моделях плат реалізована можливість підтримки до п'яти зовнішніх термодатчиків, на додаток до внутрішнього датчику процесора. Крім цього з'явилася можливість керування швидкістю обертання трьох вентиляторів охолодження: додані режими зі зменшеною швидкістю обертання і повна зупинка вентилятора охолодження. Температурні межі та способи оповіщення користувача встановлюються через налаштування BIOS.
Додаткові особливості останніх моделей системних плат.
Застосування танталових конденсаторів.
Застосовувані в більшості системних плат алюмінієві електролітичні конденсатори мають ряд недоліків, один з яких це висихання після закінчення часу. Наслідком цього є втрата ними ємності, вихід компонента з ладу, поява апаратних помилок в ланцюгах. Ризик збільшується при використанні подібних конденсаторів у важких температурних умовах, наприклад, в корпусі системного блоку комп'ютера температура може доходити до 50-60 ° С.
Танталові конденсатори мають більшою надійністю, ніж електролітичні (немає ефекту висихання), вони більш компактні і мають менше значення параметра ESR, що збільшує ефективність їх застосування в ланцюгах фільтрації джерел живлення. У свою чергу, це підвищує якість роботи джерел живлення і, відповідно, стабільність роботи системи в цілому.
Активне управління параметрами системи.
Системна плата не тільки контролює температуру пристроїв, що входять до складу ПК, а й робить активні дії при виході температури компонент ПК за межі допустимого діапазону.
а) Процесор - при перевищенні допустимої температури зменшується тактова частота системної шини (програмний контроль, Win32 системи). При неможливості утримання температури в дозволеному діапазоні зменшенням тактової частоти, виробляється виключення комп'ютера (з попереднім оповіщенням користувача). При наступному запуску системи виводиться повідомлення про причини, що призвели до відключення системи.
б) При спробі включити комп'ютер в умовах нижче мінімально допустимої температури, комп'ютер не включається. При наступному запуску системи виводиться повідомлення про причини, що призвели до відключення системи.
в) Додаткові точки виміру температури (HDD, відеоадаптер, до 4 точок) - при температурах вище максимально допустимої проводиться оповіщення користувача.
В даний час на ринку комплектуючих для ПК представлена ​​велика різноманітність системних плат, вони постійно вдосконалюються, щоб у максимальному ступені задовольняти вимогам споживача. Слід зазначити, що від правильності вибору материнської плати залежить швидкодія, ефективність і продуктивність роботи будь-якого ПК, тому треба приділяти належну увагу цій елементу ЕОМ.

4 Вплив умов праці на економіку ВАТ «Пріорбанк»

4.1 Особливості умов праці працівників, зайнятих у кредитному відділі ВАТ «Пріорбанк»

В останні роки в Республіки Білорусь умови праці мають велике економічне значення, як для особистості і суспільства, так і для багатьох підприємств і організацій. Дедалі більшого розвитку набуває впровадження економічного підходу в сфері охорони праці. Фахівцями в даній області було відмічено, що на окремих підприємствах умови праці і охорона праці можуть мати велике економічне значення, причому економічний підхід може бути невід'ємною частиною процесів контролю та підвищення ефективності.
Практично в будь-якій організації позитивний психологічний настрій на трудову діяльність створюють умови праці. Коли умови праці достатньо хороші, працівники не акцентують на цьому свою увагу, якщо вони погані - це різко знижує мотивацію праці, тобто увагу працівників перемикається на цей фактор. Причому хороші умови праці підсилюють мотивацію незначно, але приводять до значного підвищення продуктивності праці, тоді як погані умови різко її знижують. Тільки зацікавлений у своїй роботі людина і задоволений нею може по справжньому ефективно працювати і приносити користь організації і суспільству.
Робота над дипломним проектом проходила в департаменті процесів і проектів ВАТ «Пріорбанк». У банку потреби в поліпшенні виробничого середовища і очікування результатів такого поліпшення в чому пов'язані зі специфікою роботи і економічним значенням самої компанії.
У ході створення та вибору умов праці важливо чітко уявляти собі, чи вигідно економічно для банку рішення даних проблем чи ні. Дослідження показують, що подібні рішення насправді технічно відносно прості і рентабельні. Одним з чинників зростання економічного добробуту банку є поліпшення якості і зростання продуктивності праці, що складається з різних аспектів виробничої середовища. Серед елементів виробничого середовища важливі чинники, пов'язані з персоналом (рисунок 14).
pic_2
Рисунок 14 - Вплив чинників робочого середовища на економіку компанії
Згідно з отриманими даними найбільшою мірою на продуктивність впливає управління та участь персоналу в трудовому процесі, зміст праці і його мотивація, а також мікроклімат на робочому місці. Тобто вплив надають соціально-психологічні фактори умов праці, такі як фізичне навантаження, темп роботи, нервово-психічне напруження, монотонність роботи, організація робочого місця, режим праці та відпочинку, функціональні якості обладнання, допоміжних засобів і т.п. Підвищення продуктивності вимагає трудової мотивації, отримання оцінки своєї праці і відчуття причетності до колективу.
Що ж стосується ергономіки, то поліпшення даного чинника виявилося технічно простою справою і економічно вигідним. Поліпшення освітлення і створення оптимального режиму вентиляції та опалення також є економічно вигідними заходами. У той же час, роботи зі зниження травматизму, шуму і вібрації не так вигідні для компанії.
Працівники кредитного відділу на своєму робочому місці протягом всього робочого дня мають справу з ЕОМ (електронно-обчислювальна машина), тому слід розглянути саме особливості системи «людина - машина».
При роботі з ЕОМ необхідно виконання наступних умов: достатнє освітлення робочого місця і екрану дисплея; повна технічна справність обладнання, його електробезпека; достатня пожежобезпечність приміщення; оптимальний мікроклімат, що сприяє продуктивній роботі; відповідність робочого місця вимогам ергономіки. До небезпечних і шкідливих чинників, впливу яких зазнає користувач ЕОМ, можна віднести: можливість ураження електричним струмом, при електронеісправності обладнання, порушенні заземлення або техніки безпеки; робота в мікрокліматі з недопустимими параметрами; робота при недостатній освітленості екрану дисплея і робочого місця.
Особливістю праці оператора обчислювальної техніки є підвищений зорове напруження, пов'язане зі стеженням за інформацією, а також вплив інших несприятливих факторів: шум машин, тепловиділення, шкідливі речовини, різні види випромінювання, особливості технологічного процесу та організації робочих місць. Оператор втомлюється через постійного ефекту мерехтіння, нестійкості і нечіткості зображення, необхідності частої переадаптаціі до освітленості екрану дисплея, а також загальної освітленості приміщення. Несприятливими також є нечіткість і слабка контрастність зображення на екрані, розпливчастість, яскраві спалахи світла. На орган зору впливають поява яскравих плям за рахунок відбиття світлового потоку на клавіатурі і екрані, відмінність в освітленості робочої поверхні і її оточення.
Праця фахівців з обслуговування обчислювальної техніки характеризується підвищеним рівнем психічної напруги. Остання посилюється при загрозі будь-якої небезпеки під час роботи з комплексом. Стресові ситуації можуть бути пов'язані зі складнощами трудової діяльності, необхідністю підтримувати постійну увагу, відповідальністю за якість виконуваної роботи. Ознаками позамежного психічного перенапруження (перевтоми) є неправильні, помилкові дії оператора, зменшення швидкості рухових реакцій, зниження в цілому фізичної активності, спостерігається також головний біль, втома м'язів спини, шиї та рук, різь в очах, що призводять до погіршення стану здоров'я, що працює з ПЕОМ, і зниження працездатності.
Одним з важливих факторів, які впливають на працездатність і стан здоров'я користувачів ПЕОМ є організація робочого місця. Неправильна організація робочого місця призводить до загальної втоми, головного болю, втоми м'язів рук, болів в спині і шиї.
Такі негативні моменти найчастіше виникають через невідповідність приміщень та організації робочих місць ергономічним вимогам і санітарно-виробничим нормам (СанПіН № 11-13-94 «Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень»; СанПіН 9-80 РБ 98 «Гігієнічні вимоги до мікроклімату виробничих приміщень »).
Існують загальні ергономічні вимоги для організації робочого місця користувача ПЕОМ (ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеї. Робоче місце оператора. Загальні ергономічні требованіяк виробничому середовищі. Вимоги до проведення контролю.»). Ці вимоги встановлюють основні параметри робочого місця, оснащеного дисплеєм і враховують особливість виконуваних робіт.
Параметри робочого місця повинні бути наступними. Площа аудиторії, в якій буде проходити робота повинна бути не менш 6 кв. м ., А обсяг не менше 24 м 3. Для внутрішньої обробки приміщення повинні використовуватися дифузно-відбивні матеріали з коефіцієнтами відбиття для стелі - 0,7-0,8; для стін - 0,5-0,6; для підлоги - 0,3-0,5.
Конструкція робочого столу повинна забезпечувати оптимальне розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання. Конструкція робочого стільця (крісла) повинна забезпечувати підтримку раціональної робочої пози під час роботи з відео-дисплейним терміналом (далі ВДТ) і ПЕОМ, дозволяти змінювати позу з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і спини для попередження розвитку втоми працюючого (згідно з ГОСТ Р 50923-96). Поверхня сидіння, спинки та інших елементів стільця (крісла) повинна бути напівм'якої, з нековзним, що не електризується і повітронепроникним покриттям, що забезпечує легке очищення від забруднення.
Для дорослих користувачів висота робочої поверхні столу, за відсутності можливості її регулювання повинна складати 725 мм . Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше 600 мм , Шириною - не менше 500 мм , Не менше 450 мм в глибину на рівні колін і на рівні простягнутої ноги - не менше 650 мм . Робоче місце має бути обладнане підставкою для ніг, має ширину не менше 300 мм , Глибину не менше 400 мм , Регулювання по висоті в межах 150 мм за кутом нахилу опорної поверхні підставки до 20 градусів.
Відстань від очей користувача до екрану дисплея має становити 500 - 700 мм . Кут зору 10-20 о, але не більше 40 °; кут між верхнім краєм дисплея і рівнем очей користувача має становити не менше 10 °. Кращим є розташування екрану перпендикулярно до лінії зору користувача.
Робочі місця по відношенню до світлових прорізів повинні розташовуватися не ближче трьох метрів так, щоб природне світло падало збоку, переважно зліва.
Освітленість також впливає на стан здоров'я і працездатність людини. У даному випадку користувач буде працювати за дисплеєм і, а особливістю такої роботи є постійне і значне напруження функцій зорового аналізатора, обумовленого необхідністю розрізнення самосвітних об'єктів (символів, знаків) за наявності відблисків на екрані, рядкової структурою екрану, мигтінням зображення, не достатньою чіткістю об'єктів розрізнення. Для того щоб уникнути перенапруги і болю в очах, встановлені спеціальні гігієнічні норми виробничого освітлення (СНиП 2.04.05 - 98 «Природне і штучне освітлення»).
У відповідності зі СНиП 2.04.05 - 98 даний вид робіт є роботою найвищої точності при розмірі об'єкта розрізнення 0.3- 0.5 мм (Розряд зорової роботи 1, подразряд «г») з наступними вимогами до освітленості:
- Для штучного освітлення: комбіноване освітлення - освітленість 1500 лк; загальне освітлення - освітленість 400 лк;
- Для природного освітлення: верхнє або комбіноване освітлення - коефіцієнт природної освітленості (КПО) 10%; бічне освітлення - КЕО 3.5%;
- Для суміщеного освітлення: верхнє або комбіноване освітлення - КЕО 3-6%; бічне освітлення - КЕО 1.1-2%.
До основних показників, що визначають умови зорової роботи, належать: фон, контраст об'єкта з фоном, видимість, показник осліпленості, коефіцієнт пульсації освітленості.
Фон характеризується коефіцієнтом відбиття р. Контраст об'єкта з фоном (К) характеризується співвідношенням яскравостей розглянутого об'єкта (точки, лінії, знаки) і фону. Оскільки роботи користувача ПЕОМ відносяться до категорії 1а - легкі фізичні роботи (роботи проводяться сидячи і супроводжуються незначним фізичним напруженням, з енерговитратами до 120 ккал / годину), необхідно дотримуватися наступних норм: р> = 0,4, тобто світлий фон; К> = 0,2 - контраст великий і середній (згідно СНиП 2.04.05 - 98).
У поле зору користувача ПЕОМ має бути забезпечено відповідний розподіл яскравості. Відношення яскравості екрана до яскравості оточуючих його поверхонь не повинно перевищувати у робочій зоні 3:1 (СНиП 2.04.05 - 98). У зв'язку з цим дисплей ПЕОМ повинен відповідати наступним вимогам:
- Яскравість свічення екрана не менше 100 кд / м;
- Мінімальний розмір світної точки для кольорового дисплея не більше 0,6 мм ;
- Контрастність зображення знаку - не менше 0,8;
- Низькочастотне тремтіння зображення в діапазоні 0,05-1,0 Гц повинно знаходитися в межах 0,1 мм ;
- Екран повинен мати покриття антивідблиску;
- Відеомонітор повинен бути обладнаний поворотною майданчиком, що дозволяє переміщати відеотермінал в горизонтальній і вертикальній площинах в межах 130 - 220 мм і змінювати кут нахилу на 10-15 є.
Коефіцієнт відбиття світла матеріалами і обладнанням всередині приміщень має велике значення для висвітлення: чим більше світла відбивається від поверхонь, тим вище освітленість. Коефіцієнт відображення відповідно повинен бути для: стелі 60-70%, стін 40-50%, підлоги 30%, для інших поверхонь 30 - 40%.
Іншим чинником згідно, який несприятливо впливає на організм людини, є шум. Шкідливе його вплив, перш за все, позначається на центральній нервовій системі і проявляється в погіршенні пам'яті та уваги, затримці інтелектуальних процесів. Тривалий та інтенсивний шум значно знижує продуктивність праці і призводить до зростання кількості помилок у роботі. У кредитному відділі шум може створюватися телефонними дзвінками та розмовами, системними блоками ПЕОМ, клавіатурою ПЕОМ, принтерами, ксероксами і сканерами. Так само джерелами шуму можуть бути системи кондиціювання та вентилювання повітря, існують і зовнішні джерела шуму (наприклад, працюють агрегати на вулиці).
Допустимі рівні звуку та еквівалентні рівні звуку на робочих місцях повинні відповідати вимогам "Санітарних норм допустимих рівнів шуму на робочих місцях» № 3223-85. Згідно з цими нормами в аудиторії, де працює користувач ПЕОМ для забезпечення оптимальної робочої середовища рівень шуму не повинен перевищувати 60 дБ.
Зниження шуму, створюваного на робочому місці внутрішніми джерелами, а так само шуму проникаючого ззовні, можна домогтися наступним способом: зменшення шуму в джерелі, раціональним плануванням приміщення, зменшення шуму на шляху його прямування.
До шкідливих виробничих факторів відносять неоптимальний склад і стан повітря: підвищена запиленість повітря; підвищена або знижена вологість, підвищена рухливість. Атмосферне повітря у своєму складі містить (у відсотках за об'ємом): азот - 78,08; кисень - 20,95; аргон, неон і інші інертні гази - 0,93; вуглекислий газ - 0,03; інші гази - 0,01 . Повітря такого складу найбільш сприятливий для дихання. Пари і гази утворять з повітрям суміші, а тверді і рідкі частки речовини - дисперсні системи: аерозолі, які діляться на пил (розмір твердих часток більш 1 мкм), дим (менш 1 мкм) і туман (розмір рідких часток менш 10 мкм). Пил буває крупно - (розмір часток більш 150 мкм), середньо-(50-100 мкм) і дрібнозернистої (менш 10 мкм). Джерелом пилу в приміщеннях кредитного відділу є тертьові механічні частини зовнішніх пристроїв ЕОМ, папір і недостатнє кондиціонування повітря. Шкідливі речовини, добре розчиняючись в біологічних середовищах, здатні вступати з ними у взаємодії, викликаючи порушення нормальної життєдіяльності. У результаті їх дії в людини виникає хворобливий стан - отруєння, небезпека якого залежить від тривалості впливу, концентрації та виду речовини.
Для забезпечення психічної надійності та профілактики професійних захворювань співробітників необхідно домагатися раціонального поєднання розумової (психічної) та фізичного навантаження і динамічної організації праці.
Ергономічна організація праці співробітників кредитного відділу повинна включати в алгоритм праці (трудовий процес) обов'язкове кількість дій, пов'язаних з виробничою необхідністю, виконання рухів на кшталт виробничої гімнастики. Мається на увазі включення в трудовий процес, як обов'язкового його компонента, фізичних навантажень і зміни положення тіла. Фізичні навантаження стимулюють життєві функції і готують співробітника до ефективної діяльності, а також здійснюють релаксаційний ефект при високих рівнях психічної напруги, що лежить в основі профілактики неврозів та інвалідизації фахівців. Правильна організація режиму роботи є важливим чинником підвищення продуктивності праці. Робота з ВТ (обчислювальна техніка) вимагає короткочасних перерв (3-5 хв) для наступної більш напруженої діяльності. Частота перерв визначається характером праці, а також особистими індивідуальними характеристиками користувача ПЕОМ.
Для осіб з обмеженою рухливістю в процесі праці, необхідно протягом зміни, виходячи з суб'єктивних відчуттів, робити фізкультурні паузи (8-10 специфічних вправ). Поряд із вправами на навантаження м'язів перебувають у статичному напруженні або не беруть участь в русі, повинні бути раслабляюшіе вправи, слід також широко використовувати самомасаж працюють або піддаються навантаженні м'язів.
Музика і танці з глибокої давнини здійснювали релаксаційні дію. Сучасне захоплення населення ритмічною музикою пов'язано з потребою відшкодувати монотонність побуту та праці. Функціональна музика використовується в різних цілях: зустрічна за 15-20 хв до початку роботи (бадьора, стимулююча), адаптаційна (10-15 хв, помірна, спрямована на адаптацію) і відволікаюча (легка, не заважає процесу праці). Відволікаюча музика повинна включатися за індивідуальним планом. Зміст її має відповідати віку, смакам і часу, мелодії - змінюватися у міру звикання до них. Необхідно також мати на увазі можливість дратівної ефекту (сенсибілізуючої) на людей. Музика може використовуватися під час гімнастики, відпочинку і як стимулюючий фактор у вигляді періодичних включень.
На мій погляд, умови праці в кредитному відділі ВАТ «Пріорбанк» є оптимальними і сприяють ефективній роботі співробітників. Однак, через конфіденційність числових даних і даних атестації робочого місця, не може бути зроблено повний аналіз, включаючи кількісні характеристики робочого місця.

4.2 Очікувані зміни умов праці у зв'язку з реалізацією розроблюваного проекту

У ході дипломного проектування був розроблений проект реінжинірингу бізнес-процесу стягування кредитної заборгованості. Система, що розробляється призначена для проведення в автоматичному режимі пошуку боржників, проведення всіх необхідних операцій з погашення кредитної заборгованості. На даний момент за весь цей процес відповідають співробітники кредитного відділу, а розроблений проект передбачає скоротити ручну працю до мінімуму. Цей трудомісткий процес забирає у працівників значну частину робочого часу, проявляючись у ряді негативних факторів. На перше місце можна поставити нерівномірну завантаженість протягом дня (місяця, року); наприклад, у період здачі звітності та підведення фінансових та економічних підсумків, робота операціоністів більш інтенсивна, ніж протягом року. На друге місце можна поставити тривалу роботу на персональному комп'ютері, монотонність праці та ін операціоністи часто працюють в режимі понаднормового часу, типові і традиційні переробки: "вимкнути комп'ютер" можна лише підвівши всі підсумки, звівши баланси своєї ділянки роботи.
Ситуація ускладнюється такою особливістю, як постійна робота з клієнтами, адже доводиться їм постійно нагадувати про необхідність погашення заборгованості. Останні найчастіше у звичайних співробітників бачать головних виконавців та ініціаторів всіх бід. Це виражається і в агресії по відношенню до операціоністам, вираженні незадоволеності їхньою роботою, і в негативному настрої в цілому. Звідси непродуктивна психічна напруженість, емоційні зриви, нетерпимість, передчасне стомлення, зниження уваги, погіршення показників самопочуття, активності, і, як наслідок, - збільшення числа помилок, погіршення якості роботи і інші небажані явища.
Впровадження проектів, подібних розробляється, значно впливає на вдосконалення та інтенсивний розвиток банківської сфери. Розробка проводиться на виконання плану по переходу Банку на абсолютно нову модель функціонування в період його інтенсивного розвитку. Інтенсивний розвиток Банку виражається, перш за все, у підвищенні продуктивності праці (зниження кількості часу, що витрачається на виконання якої-небудь банківської операції), застосування більш ефективних засобів і технологій для проведення банківських операцій, оптимальному використанні наявних людських і матеріальних ресурсів, вдосконалення організації праці та т.д.
Реалізація даного проекту реінжинірингу дозволить вирішити існуючі проблеми в сфері погашення кредитної заборгованості, дозволить працювати з клієнтами зовсім на новому рівні, завдяки застосуванню більш гнучких і ефективних комп'ютерних технологій.
Передбачається зниження навантаження на працівників кредитного департаменту, зниження напруженості виконуваної співробітниками роботи, а також їх стомлюваності. Зниження інтенсивності роботи дозволить керівництву Банку більш ефективно розподілити роботу між співробітниками. Частина співробітників можна буде перевести в інші відділи і, тим самим, закрити вільні вакансії за рахунок внутрішніх кадрових ресурсів. Зменшення чисельності дозволить згуртувати колектив, зорієнтувати працівників на досягненні спільної поставленої мети, тому що групова робота - одна з особливостей організації роботи у ВАТ «Пріорбанк». Зменшення чисельності колективу може вплинути також на більш ефективну організацію вивільнених площ. Для працівників можна обладнати більш комфортабельні робочі місця, встановити сучасні ЕОМ. Все це дозволить поліпшити один з найважливіших факторів, що впливає на працездатність співробітників і стан їх здоров'я.
Для заповнення відсутніх знань і професійних навичок, на етапі впровадження проекту слід активно проводити різноманітні тренінги та семінари за участю працівників кредитного відділу. Залучення працівників до процесу навчання та управління банком, дозволить відчути їм свою причетність до роботи банку в цілому, відчути власну роль в успіху організації. Тобто процес впровадження системи може вплинути на підвищення кваліфікації працівників ВАТ «Пріорбанк».
На закінчення слід сказати, що однією з найголовніших завдань Приорбанк є подальше вдосконалення організації як банку універсального типу з відповідними пріоритетами: надійність та конкурентоспроможність в умовах ринкової економіки, доведення якості спектру банківських послуг до міжнародних стандартів, виховання у співробітників почуття відповідальності за охорону здоров'я працюючих , розуміння сутності забезпечення здорових і безпечних умов праці, здатність вирішувати всі більш великі і складні соціально-економічні завдання суспільства.

Висновок

У дипломному проекті були розроблені пропозиції, спрямовані на усунення недоліків системи управління кредитною заборгованістю з метою поліпшення роботи банку і підтримки його стабільності в економічній обстановці. Основу пропозицій склав проект РБП управління кредитною заборгованістю в ВАТ «Пріорбанк».
У науково-дослідному розділі був проведений аналіз стану та проблем ринку роздрібних банківських послуг в Республіці Білорусь, було розглянуто методи управління кредитною заборгованістю в банку, а також сутність методології реінжинірингу бізнес-процесів.
В аналітичному розділі був проведений аналіз основних економічних показників ВАТ «Пріорбанк» за 2006 - 2008 рр.., Був проведений аналіз кредитного портфеля банку, так як він є основним джерелом прибутку, а також аналіз існуючої системи управління кредитною заборгованістю. У результаті аналізу було зроблено висновки про те, що:
- У розглянутому періоді спостерігається щорічне зростання пасивів (в основному за рахунок стрімкого зростання залучених коштів): 2007 р. - +25,8%, 2008 р. - +76,5%, що може свідчити про нарощування банком обсягів залучених ресурсів, про розширення джерел позикових коштів банку та ін;
- Спостерігається збільшення активів банку: 2007 р. - +26%, 2008 р. - +76%. В основному це відбувається за рахунок зростання кредитного портфеля банку і розширення клієнтської бази;
- У структурі кредитного портфеля спостерігається перевага заборгованості юридичних осіб, що пов'язано з активним кредитуванням банком ряду великих білоруських підприємств;
- Помітно переважання серед клієнтів суб'єктів приватної власності, на частку яких припадає близько 90% всього кредитного портфеля;
- Спостерігається досить якісна структура портфеля з точки зору управління ризиками. Понад 97% портфеля становить заборгованість найвищої якості. Частка проблемної заборгованості в структурі портфеля невелика (менше 1%), порівнянна з середнім значенням по банківській системі і має тенденцію до зниження, хоча і в абсолютному вираженні зростає;
- Валові витрати збільшуються з року в рік: 2007 р. - +11,6%, 2008 р. - +69,6%. Це відбувається в основному за рахунок зростання процентних витрат. Проте, не дивлячись на це, діяльність банку є прибутковою;
- Спостерігається щорічне зростання процентних доходів у порівнянні з попереднім роком: 2007 р. - +15,3%, 2008 р. - +66%. Це зумовлено зростанням загального числа виданих кредитів;
- В результаті аналізу «Звіту про прибутки та збитки» видно, що в 2007 р. прибуток зріс на 3,4%, в 2008 р. на 7,4%;
- У системі управління кредитною заборгованістю були виявлені деякі недоліки: процес є досить трудомістким; при роботі з платіжними дорученнями необхідні додаткові витрати часу на перевірку правильності заповнення, що збільшує загальну тривалість процесу і вимагає додаткової робочої сили; процес стягнення кредитної заборгованості вимагає великої кількості співробітників; велика залежність від людського чинника, що може призвести до помилок у роботі з рахунками і ін Для їх усунення слід вдосконалювати процес моніторингу боржників, процес роботи з документами, також проведення необхідних розрахунків і операцій з рахунками. У проектному розділі для вирішення виявлених проблем було розроблено заходи, спрямовані на поліпшення системи управління кредитною заборгованістю в банку:
- Реінжиніринг процесу пошуку боржників, в результаті якого моніторинг буде повністю здійснюватися автоматично, і працівнику треба буде тільки запускати і контролювати цей процес;
- Реінжиніринг процесу документообігу, що дозволить позбавитися від ряду зайвих операцій (прийняття платіжного доручення, перевірка правильності його заповнення, сканування, відправлення в операційний відділ і т.д.), скоротити кількість співробітників, зайнятих у даному процесі;
- Реінжиніринг обліку кредитних операцій (реінжиніринг субпроцесів стягнення основного боргу; реінжиніринг субпроцесів стягнення відсотків за кредитом; реінжиніринг процесу формування спеціальних резервів на покриття можливих збитків по активах і операціях, не відображеними на балансі) та ін Це забезпечить зниження ризику помилок при здійсненні необхідних операцій з рахунками, прискорить обробку інформації та поліпшить якість роботи кредитного відділу.
У результаті розробленого проекту реіжінірінга буде повністю автоматизований процес моніторингу боржників, також вся роботи з документами та з рахунками клієнтів банку (винесення заборгованості на прострочення, визначення валюти погашення боргу); співробітникам банку потрібно буде лише контролювати виконання цих процесів, а також за ними залишається обов'язок особистого спілкування з клієнтом, при визначенні курсу погашення кредитної заборгованості.
Сумарний річний економічний ефект від пропонованих заходів становить 654 378 820,8 р.

Список літератури
1 Економіка та організація виробництва: керівництво з переддипломної практики та дипломного проектування для студентів всіх форм навчання / Е. А. Афітов [и др.]; під ред. В. П. Пашуто. - Мінськ: БДУІР, 2007. - 47 с.
2 Лемешевська, І. Комора банків / І. Лемешевська / / НЕГ-03.04.2009 р. - № 26 (1244) - С. 12.
3 Infobank [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.infobank.by/.
4 Національний банк РБ [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: www.nbrb.by/.
5 Банки Росії [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: htpp / /: www.asros.ru/.
6 Муха, А. Ризик, помножений на курс / А. Муха / / НЕГ - 03.03.2009 р. - № 17 (1235) - С. 14.
7 Малець, В. Колектори в Білорусі / В. Малець / / Інформаційно-аналітичний та науково-практичний журнал Національного Банку Республіки Білорусь «Банкаускi Веснiк» - 11.02.2008 р. - № 12 - С.13-15.
8 Робсон, М. Практичний посібник з реінжинірингу бізнес-процесів / М. Робсон, Ф. Уллах; під ред. М. Д. Еріашвілі. - М.: Телеком, 2005. - 567 с.
9 Бикова, А. Реінжиніринг корпорацій: Маніфест революції у бізнесі. Економічні стратегії. / А. Бикова. - М.: Москва-К, 2000 .- 302 с.
10 Інформаційно-аналітичні, презентаційні матеріали ВАТ «Пріорбанк».
11 Сайт ВАТ «Пріорбанк» [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.priorbank.by/.
12 Національний банк Республіки Білорусь від 8 листопада 1994р. № 425 «Методичні рекомендації з аналізу ефективності роботи комерційного банку».
13 Інструкція про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення (в ред. Постанов Правління Нацбанку від 28.12.2006 № 223, від 26.12.2007 № 227).
14 Інструкція про порядок формування та використання банками та небанківськими кредитно-фінансовими організаціями спеціальних резервів на покриття можливих збитків по активах і операціях, не відображеними на балансі (в ред. Постанов Правління Нацбанку від 28.12.2007 № 234, від 06.08.2008 № 108, від 29.12.2008 № 203).
15 Василевич, Г. Коментарі до Трудовому кодексу Республіки Білорусь / Г. Василевич. - Мінськ: Амалфея, 2000. - 1072 с.
16 Шіршков, А. І. Менеджмент охорони праці: підручник. Серія «Підручники і навчальні посібники» / А. І. Ширшиков - Ростов-на-Дону: «Фенікс», 2000. - 384 с.
17 Управління мотивацією персоналу / І. В. Мішурова [и др.]. -Ростов-на-Дону: Видавничий центр «МарТ», 2004. - 240 с.
18 IV міжнародний конгрес «Забезпечення безпеки і здоро-в'я», 15-17.11.2000г., Москва. [Електронний ресурс] - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.safework.ru/international_cooperation/congresses/.
19 Бєлов, С. В. Безпека життєдіяльності. / С. В. Бєлов. - М.: Вищ. шк., 1999. - 204 с.
20 Материнські плати [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.formoza.ru/products/motherboards/innovations/.
21 Материнська плата [Електронний ресурс]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://ru.wikipedia.org/wiki/Материнская_плата/.


[1] Тут і далі «+» - позитивна тенденція в роботі банку; «-» - негативна тенденція в діяльності банку
Таким чином, зростання заборгованості і неплатежів може завдати відчутного удару по банках - у зв'язку зі зростанням проблемної заборгованості їм буде потрібно додатковий капітал. А в умовах світової фінансової та економічної кризи завдання залучення нових грошей в статутний капітал банків значно ускладнюється. У складній ситуації банки, імовірно, повинні знизити процентні ставки по вже виданих кредитах (що дозволить зменшити ймовірність дефолтів), а також розробляти спеціальні програми з реструктуризації кредитної заборгованості, включаючи розстрочки платежів і ряд інших заходів. Тим більше що зараз банківський сектор країни має в своєму розпорядженні відповідні можливості. Приміром, у січні 2009 р . в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року прибуток білоруських банків зросла відразу в 2,54 рази, до 162,9 млрд. р.., а доходи - в 2,6 рази, до 1338 млрд. р. До того ж Національний банк Республіки Білорусь знизив для банків нормативи відрахувань у фонд обов'язкового резервування, хоча тут доцільним виглядає розгляд питання про подальше зниження відрахувань, аж до обнулення нормативів (наприклад, на термін 3-6 місяців).
Досить широко представлені сьогодні роздрібні банківські послуги з розрахунково-касового обслуговування населення, в тому числі з прийому комунальних платежів, здійснення термінових переказів через міжнародні платіжні системи [2].
Посилюється увага органів державного управління до розвитку ринку банківських пластикових карток. Станом на 01.01.2009 р. всього в республіці в обігу перебувало близько 6,1 млн. карток міжнародних і внутрішніх систем розрахунків. Кількість функціонуючих банкоматів на звітну дату склало близько 2,5 тис., пунктів видачі готівки - 3,3 тис. Число підприємств торгівлі (сервісу), що приймають картки при оплаті за реалізовані товари (послуги), становила майже 9 тис. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року емісія карток збільшилася в 1,3 рази, кількість банкоматів - в 1,2 рази, кількість підприємств торгівлі (сервісу) - в 1,3 рази, число пунктів видачі готівки - 1,2 рази.
У нашій країні кожен житель економічно активного віку (всього 4,5 млн. чол.) Є володарем банківської пластикової картки, а кожен третій з цього числа має дві картки.
Найбільш поширені в Білорусі картки міжнародних систем розрахунків VISA та MasterCard. Основна частина карток, емітованих в рамках міжнародних систем розрахунків, - «зарплатні». Активно розвиваються системи платежів з використанням електронних грошей «Easy Pay», «Берлі» і «WebMoney».
Також виділяють такий напрямок роздрібного банківського бізнесу, як операції купівлі-продажу мірних зливків золота, срібла та платини, пам'ятних та ювілейних монет Національного банку. На 01.01.2009 р. банками реалізовано фізичним особам мірних злитків золота - 2049 кг , Срібла - 186 кг і платини - 11,7 кг . Також банки активно пропонують посередницькі послуги з реалізації квитків різних видів лотерей, різних страхових продуктів та ін
З вищесказаного випливає, що спостерігається розширення спектру надаваних банківських послуг, вони постійно розвиваються і удосконалюються. Однак в умовах кризи виникає великий ризик функціонування банківської системи через зростання проблемної кредитної заборгованості. Таким чином, банкам треба звернути особливу увагу на цей факт і постаратися створити комплексну систему управління проблемною заборгованістю, що функціонує на рівні не тільки окремо взятого банку, а й банківської системи в цілому.

1.2 Методи управління кредитною заборгованістю в діяльності банку

В даний час найбільш поширеними способами роботи з проблемною заборгованістю є або її негайне стягнення, включаючи звернення стягнення на забезпечення, або досягнення з позичальником (боржником) угоди про реструктуризацію боргу, що веде до його подовження і кумулятивного накопичення на банківських балансах актуальних кредитних ризиків [4 ]. Переукладаючи і пролонгуючи кредитні договори, за якими позичальники допустили прострочення платежів, кредитні організації тим самим забезпечують тимчасове зниження боргового навантаження на підприємства реального сектора, покращують власні балансові показники і мінімізують обсяг резервів за позиками.
Хоча реструктуризація і дозволяє досягти ефекту тимчасової стабілізації, дієвість «примусової» реструктуризації не слід переоцінювати. Для найбільших підприємств-позичальників процес реструктуризації служить способом тиску на банки і супроводжується серйозним порушенням прав кредиторів. Середні підприємства та малий бізнес, використовуючи недосконалість судової системи, неефективність процедур стягнення боргу та забезпечення, затягують арбітражний процес і ухиляються від погашення заборгованості.
Для фізичних осіб, як свідчить практика, тривала пролонгація кредиту (відкладення стягнення на термін більше 6 місяців) знижує ймовірність його повернення практично до нуля. У результаті «примусової» реструктуризації фактичний термін раніше наданих кредитів виявляється невизначеним. Виникає реальна небезпека масового порушення основоположних принципів банківського кредитування - повернення і терміновості.
Система управління проблемною заборгованістю повинна включати наступні основні елементи:
а) Організація моніторингу стану платіжної дисципліни та фінансового стану позичальників.
При цьому використовується інформація про кредитоотримувача з бюро кредитних історій і рейтингових агентств. У липні 2007 р. на базі Нацбанку РБ почало функціонувати бюро кредитних історій, де зібрана інформація за кредитними договорами фізичних та юридичних осіб, що перевищує в сумі 10 тис. дол США.
б) Фонд акумулювання та викупу проблемних боргів.
Можливі кілька схем організації Фонду акумулювання та викупу проблемних боргів:
- Самостійна юридична особа - державна корпорація або акціонерне товариство;
- Самостійна юридична особа (Спецюрліцо, спеціальна проектна компанія), що володіє спеціальної організаційно-правовою формою та правоздатністю (за аналогією з іпотечною агентом, що акумулює іпотечні кредити і застави для їх подальшого рефінансування);
- Пайовий або акціонерний інвестиційний фонд, керований уповноваженою державою управляючою компанією;
- Кредитна організація, в тому числі на базі однієї з діючих кредитних організацій, що перебувають під процедурою санації та ін
У залежності від організаційно-правової форми Фонду його створення (установа) може вимагати внесення змін у чинне законодавство і зайняти від одного до трьох місяців.
Основним завданням Фонду стане викуп проблемної заборгованості в кредитних організацій, її подальше обслуговування і, по можливості, рефінансування на ринкових умовах. На початковому етапі викуп заборгованості буде здійснюватися Фондом за рахунок державних коштів.
Способом підвищення відповідальності банків за якість переданих Фонду проблемних боргів є включення в договори купівлі-продажу умови про розстрочення (відстрочення) платежу або поступка на умовах факторингу. При укладанні договору кредитної організації сплачується незначна частка номіналу проблемного боргу (до 30%), а потім у міру його стягнення і в залежності від якості повертається сума, що залишилася.
в) Система роботи з майном та заставами, виступаючими забезпеченням позичкової заборгованості.
Одним з механізмів звернення стягнення на заставлене майно та інше забезпечення є його продаж. В умовах значного зниження цінової кон'юнктури негайна примусовий продаж майна, у тому числі нерухомості, навіть на умовах публічного аукціону, не гарантує отримання власником і стягувачем справедливої ​​ціни. У більшій частині юрисдикцій поряд з примусовою продажем передбачений також такий спосіб звернення стягнення як примусове управління. При цьому підприємство або нерухоме майно, здатне приносити дохід, не продається за викидними цінами, а передається під управління спеціальному керуючому, який в рахунок погашення заборгованості регулярно переводить стягувачу виручені від її використання грошові кошти.
Таким чином, у міру стягнення заборгованості (або отримання відступного) кредитними організаціями та Фондом акумулювання та викупу проблемних боргів буде відбуватися заміщення фінансових активів (прав вимоги): одна їх частина буде "перетворюватися» у грошові кошти, а інша - у виробничі активи.
г) Система рефінансування Фонду проблемних боргів, що забезпечує поновлюваний викуп проблемної заборгованості.
Права вимоги і грошові суми, одержувані стягувачами (кредитними організаціями та Фондом), можуть виступати забезпеченням для залучення ними фінансування на ринкових умовах (у тому числі при додаткових гарантіях з боку зовнішніх обеспечітеля). Протягом останніх років на розвинених ринках набули поширення угоди рефінансування проблемної заборгованості. Ключовим завданням при проведенні таких операцій є визначення справедливого коефіцієнта дисконтування, правильна оцінка розміру відшкодування та втрат, а також створення надійної структури, привабливою з точки зору інвесторів. Тим самим з метою рефінансування проблемних боргів стає можливим використовувати сучасні техніки фінансування, включаючи випуск забезпечених цінних паперів, сек'юритизацію, синдиковане і субординоване кредитування. Це дозволить залучити ринкові джерела капіталу для подальшого викупу проблемної заборгованості.
д) Механізми рекапіталізації кредитних організацій, що здійснюють продаж проблемної заборгованості зі значним дисконтом.
Ці механізми застосовуються в ситуації загострення боргової кризи і посилення тиску на сукупний капітал банків, з метою забезпечення стійкості національної валюти, безперебійності платіжної системи і національної фінансової безпеки. В умовах фінансової кризи єдиним джерелом коштів для рекапіталізації банківської системи є державний бюджет.
Злагоджене функціонування всіх перерахованих елементів дозволить значно підвищити ефективність витрачання державних коштів, спрямованих на подолання боргової кризи, а також закласти основу майбутнього економічного зростання [7].
Система управління проблемною заборгованістю повинна будуватися на наступних принципах:
- Збереження за кредитними організаціями відповідальності за прийняті ними кредитні рішення і якість обслуговування проданої (переданої для стягнення) кредитної заборгованості;
- Відмова від практики «примусової» реструктуризації при вирівнюванні прав і фактичних процесуальних можливостей кредиторів і позичальників, включаючи найбільші підприємства;
- Обгрунтований розподіл ризиків між державою, банками та обслуговуючими (колекторськими) агентствами;
- Залучення спеціалізованих комерційних організацій для обслуговування проблемних боргів, збору інформації та аналізу кредитних історій, оцінки кредитних ризиків та фінансового стану позичальників;
- Розстрочення та відстрочення платежу при придбанні проблемної заборгованості Фондом акумулювання та викупу проблемних боргів;
- Мінімізація кількості новостворюваних структур і організацій для акумулювання, викупу та обслуговування проблемних боргів;
- Безпосереднє включення комерційних колекторських агентств, бюро кредитних історій, рейтингових і інформаційних агентств у єдину систему управління проблемною заборгованістю;
- Забезпечення єдиних стандартів діяльності комерційних організацій, залучених до участі в системі;
- Використання сучасних технік фінансування і рефінансування проблемної заборгованості, включаючи випуск забезпечених кредитною заборгованістю цінних паперів, сек'юритизацію, синдиковане і субординоване кредитування, своп акцій на борги та ін;
- Залучення, по можливості, ринкових джерел капіталу [7].
Для попередження кредитної заборгованості банками ще на перших етапах кредитування проводиться оцінка платоспроможності позичальника (при цьому використовується скорингова система), встановлюються ліміти на суму одержуваного кредиту, формуються резерви на покриття можливих збитків [6].
Розглянуті вище способи управління кредитною заборгованістю характерні більше для всієї банківської системи в цілому, на рівні економіки. На рівні окремого банку одним з методів управління кредитною заборгованістю є реінжиніринг відповідних бізнес-процесів.

1.3 Реінжиніринг бізнес-процесів як метод підвищення ефективності банківської діяльності
У зарубіжній практиці для удосконалення або докорінної зміни існуючих бізнес-процесів широко застосовується реінжиніринг. Реінжиніринг також широко застосовується і в банківській сфері як метод підвищення ефективності діяльності банку і як інструмент антикризового управління.
Слід чітко визначити поняття бізнес-процесу та реінжинірингу.
Бізнес-процес - це потік роботи, що переходить від одного чоло століття до іншого, а для великих процесів, ймовірно, від одного відділу до іншого. Процеси можна описати на різних рівнях, але вони завжди мають початок, певну кількість кроків посередині і чітко окреслений кінець. Не існує стандартного переліку процесів, і організації повинні розробляти свої власні не в останню чергу тому, що це допомагає більш глибокому розумінню їх власної ситуації, коли її описують у термінах процесів. Опис бізнес-процесів навіть на макрорівні часто призводить до чудових результатів, що дозволяє глибше проникнути всередину явищ. Зв'язки та взаємовідносини, які ігнорувалися або не усвідомлювалися, несподівано виявляються ключовими для ефективного функціонування всієї організації, не кажучи вже про процеси, до яких вони відносяться. Процес можна розбити на складові його субпроцесів. Якщо досліджуваний процес охоплює кілька відділів, то в цьому випадку самі субпроцесів швидше за все будуть досить складними і можуть включати види робіт, що виконуються більше, ніж одним відділом [8].
Реінжиніринг бізнес-процесів (РБП) - це створення абсолютно нових і більш ефективних бізнес-процесів без урахування того, що було раніше; це інструмент, спеціально розроблений, щоб допомогти в обставинах, потребують масштабних змін, забезпечити які використовуються схеми поліпшення процесів не в змозі . РБП використовує велику кількість інструментів і методів усередині звичайної структури, але перш за все він спрямований на об'єднання функцій на макроорганізаціонном рівні. Це означає, що субпроцесів можуть міститися в рамках однієї функції або підрозділу, і до них теж можна застосувати РБП.
З даного визначення випливає кілька важливих висновків. По-перше, мова йде про те, щоб почати як би з чистого аркуша, в багатьох випадках для цього потрібно думати поза меж і існуючих систем, порядку справ і вихідних припущень.
По-друге, РБП ставить під питання багато загальноприйняті припущення, які ми робимо щодо безлічі речей і явищ. Це єдиний спосіб впоратися з величезною масою одержуваної нами інформації. Тим не менш, в ході реалізації проекту РБП треба чітко зрозуміти, що немає місця жодним апріорним припущенням про те, що повинно бути, а чого не повинно бути, що нормально і що неминуче. Це ще одна ключова риса методу - нічого недоторканного, або піддавай все сумніву.
Третім висновком, що випливають з визначення РБП, є те, що РБП вимагає значного обсягу творчості, яка з'єднає разом об'єкти та ідеї, до того роз'єднані [9].
РБП має відношення і до заміни існуючого процесу більш ефективним як для замовника, так і для самої організації. З точки зору замовлення замовника, скорочення терміну виконання замовлення і відсутність бюрократії допоможе, наприклад, швидше задовольняти його вимоги і не викликати роздратування. З точки зору організації, зменшуються витрати, підвищується конкурентоспроможність, поліпшується обслуговування і, таким чином, з'являється можливість захопити більшу частку ринку.
Проекти реінжинірингу повинні ув'язуватися з іншими діями і методами, які використовуються в загальному процесі роботи, і організація повинна це розуміти. Але організації часто не звертають на це увагу, що шкодить процесу, а також розуміння співробітників, які легко можуть скласти невтішну думку про РБП, радикальному і так відрізняється від інших використовуваних інструментів.
Після завершення РБП-проекту естафету має прийняти процес безперервних поліпшень, де люди, залучені в процес, будуть нести відповідальність як персонально, так і колективно за те, щоб підтримувати процес, щоб можливості поліпшень виявлялися і доводилися до розуму, щоб законні зміни у вимогах клієнтів процесу враховувалися і вбудовувалися в систему.
Крім того, власник процесу займається вимірюванням і вдосконаленням ефективності всього процесу. Таким чином, роль власника процесу не в тому, щоб керувати повсякденною рутиною кожної (або хоча б одній) з складових частин процесу, а в тому, щоб робити все необхідне для забезпечення продуктивності, ефективності та адаптованості всього процесу і кожної з його складових частин.
Ефективність на макрорівні включає в себе чітке уявлення про потреби кінцевого споживача і про їх обгрунтованість, у тому числі про те, чи можна задовольнити ці потреби іншим способом, за допомогою інших людей чи процесів. На мікрорівні поняття ефективності зачіпає всі точки дотику проміжних споживачів, забезпечуючи всебічний і ретельний аналіз цих потреб з урахуванням можливостей їх задоволення іншим, кращим способом. Так, власник процесу переконується, що мета процесу реально існує і що люди, зайняті в процесі, роблять саме те, що потрібно.
Продуктивність, або, іншими словами, правильний шлях до мети, - це в першу чергу обов'язок керівника підрозділу, але власник процесу, очевидно, зацікавлений у ній і відповідає за продуктивність роботи на стику між різними підрозділами, де часто виникає стільки проблем. Він особливо піклується про те, щоб на різних стадіях даного процесу, будь то всередині підрозділів або на стику між ними, використовувалися правильні показники оцінки роботи.
Адаптованість - третя найважливіша характеристика. Продуктивність і ефективність вже давно вважаються ключовими поняттями, але визнання важливої ​​ролі адаптованості відбулося зовсім недавно. Багато бізнес-процеси в організаціях у момент їх впровадження піддавалися всебічному і повному аналізу і насправді були як продуктивними, так і ефективними, але сьогодні вони, можливо, ще про дуктивності, але вже точно не ефективні. Проблема в тому, що вони впроваджувалися в часи, коли зміни відбувалися набагато повільніше, ніж сьогодні. У минулому про адаптованості майже не думали. Передбачалося, в явній або завуальованій формі, що, як тільки система розроблена і впроваджена, потрібно лише одне: щоб менеджери забезпечили її безперебійну роботу [9].
Також існують два найбільш важливих виду ресурсів, необхідних для запуску реінжинірингового проекту. Частково вони виявляються до запуску проекту, але дещо об'єктивно складно помітити з самого початку. Перше і зрозуміле вимога - це навчання. Немає потреби нагадувати, що організації, які не забезпечили своїх людей необхідними інструментами, навряд чи зможуть потиснути плоди реінжинірингу. Єдине питання: кого навчати, в якому обсязі і в якій формі - наприклад, заздалегідь, в ході програм підвищення кваліфікації або в ході самого реінжинірингового проекту.
Ще один найважливіший ресурс стосується інформаційних технологій. Зазвичай, хоча і не завжди, реінжиніринг бізнес-процесів передбачає більш широке використання досягнень в цій області - деякі з них просто приголомшливі за своїм потенціалом і значенням. Труднощі, однак, в тому, щоб передбачити, що саме буде потрібно. Можливо, існує готове програмне забезпечення, яке задовольняє потребам нового процесу, але може знадобитися розробка нових програм, що відповідають конкретній задачі. Вище керівництво повинно проаналізувати це питання перш за все, оскільки безглуздо сну чала провести реінжиніринг бізнес-процесів, а потім вирішити, що організація не може дозволити собі необхідні розробки, щоб використовувати їх результати на практиці. Краще визначити обмеження (якщо такі є) на самому початку і викласти їх у ході короткого інструктажу команди.
Одне з найважливіших засобів, використовуваних при реінжинірингу процесу - це карта процесу. Карта дозволяє команді побачити всі частини процесу і наскільки ці частини відповідають один одному, а також слабкі сторони і зайві проблеми в процесі поряд із сильними сторонами, які потрібно зберегти в новому процесі. Карта процесу також дозволяє команді розробляти різні альтернативи існуючому процесу і порівнювати їх, вирішуючи, яку з них вибрати.
Одна з причин розвитку реінжинірингу бізнес-процесів як стратегічного інструменту - це зростаюча роль нових технологій практично в кожній сфері діяльності організації, а також зростаюча міць цих технологій. Технологія дає можливість працювати по-новому, отже, породжує новий підхід до проектування процесів.
Існують шість основних принципів РБП:

а) Як можна менше людей має бути залучено в процес.

Команда реінжинірингу повинна намагатися скоротити як можна більше людей в кожній задачі, складаю щей процес. Це можна зробити, поєднуючи завдання так, щоб одна людина виконував більшу кількість завдань у процесі.

б) Клієнт процесу повинен виконувати цей процес.

Цей принцип схожий на перший тим, що він сприяє поліпшенню в роботі.
в) Поводьтеся з постачальниками, як ніби вони є частиною організації.
г) Створюйте безліч версій складних процесів.
д) Зменшуйте кількість входів в процеси.
е) Зберігайте децентралізовані підрозділи, централізуємо обмін інформацією.
Одним із способів реінжинірингу бізнес-процесу є його повна автоматизація. Це означає, що процес надалі не буде виконуватися вручну, хоча сам по собі він залишається. Для здійснення такого проекту реінжинірингу організація повинна мати у своєму розпорядженні необхідними технічними засобами, а співробітники - необхідними навичками роботи.
Таким чином, реінжиніринг є хорошим і дієвим інструментом удосконалення існуючих бізнес-процесів. Його проведення є доступним будь-якої організації, і в підсумку веде до поліпшення її функціонування.
Реінжиніринг в банківській сфері дозволяє досягти радикального поліпшення діяльності банку, так як він спрямований на оновлення бізнес-процесів і в цьому зв'язку є найважливішим інструментом антикризового управління. Застосування реінжинірингу результативно у сфері банківського бізнесу. Його величезне значення для розвитку банківського бізнесу зумовлено тим, що реінжиніринг орієнтований на масштабне застосування новітніх технологій і розробок, останніх досягнень науки і техніки, на різнобічне використання людського фактора, його нескінченного потенціалу.
Висока динамічність сучасної економіки не залишає іншого шляху, крім зміни базових принципів кредитних інститутів і переходу орієнтації на функції в управлінні до орієнтації на процеси. З усіх концепцій менеджменту, що орієнтуються на процеси, найбільш ефективним є реінжиніринг бізнес-прцессов. Реінжиніринг бізнес-процесів дає нові конкурентні переваги, дозволяє скоротити витрати і підвищити доходи, забезпечити швидкість реакції комерційного банку на зміни кон'юктури. Застосування принципів реінжинірингу дозволить ефектно перебудувати процес організації праці в банку. Серед них найважливіші такі принципи:
- Об'єднання декількох робочих процедур в одну підвищує ефективність роботи за рахунок скорочення часу її виконання і чисельності виконавців;
- Розширення повноважень співробітників та підвищення ролі кожного з них робочому процесі приводить до значного підвищення їхньої віддачі;
- Багатоваріантність процесу дозволяє вибрати найбільш прийнятне рішення в конкретній ситуації.
Концепція реінжинірингу в банку виділяє такі основні цілі управління:
- Максимізацію прибутку банку;
- Забезпечення його ліквідності як гарантії надійності банку;
- Дотримання інтересів вкладників і кредиторів;
- Задоволення потреб клієнтів в обсязі, структурі і якості послуг, що надаються, обумовлює тривалість і стійкість ділових зв'язків;
- Поєднання розв'язання виробничих і соціальних проблем колективу банку;
- Створення ефективної системи підготовки фахівців, що дозволяє найбільш повно реалізувати потенціал співробітників.
У результаті реалізації проекту з реінжинірингу банківських бізнес-процесів методи організації роботи в банку істотно зміниться, тому особливого значення набуває управління процесом змін. Для менеджерів банківського бізнесу нове бачення управлінських проблем має особливе значення, а їх вивчення і використання в практиці управління надзвичайно важливо не тільки з причини високого рівня нестабільності зовнішнього середовища бізнесу в Білорусі, але і для формування ефективної, безпечної та стійкої банківської системи, що сприяло б пожвавленню ділової активності в реальному секторі економіки.
На завершення хотілося б відзначити, що в даний час проблема кредитної заборгованості є актуальною і банкам слід приділити їй особливу увагу з метою подальшого ефективного функціонування. Існують різні методи вирішення даної проблеми, і реінжиніринг є одним з новітніх та передових методів, спрямованим на більш широке використання можливостей сучасних інформаційних технологій. Слід зазначити, що банки, які не здійснюють інвестицій у зміни, ставлять під загрозу свою здатність до виживання на ринку. Але саме прагнення до змін не є гарантією виживання в конкурентній боротьбі. Необхідно вміле керування цими змінами. Постійне вдосконалення системи управління банківськими процесами - одне з головних складових високоефективної роботи кредитної організації й банківської системи в цілому.
Таким чином, на основі вивчення основних характеристик та принципів реінжинірингу, виявивши його здатність динамічно розвиватися, адаптуючись до постійно змінюваних умов, в даному дипломному проекті зроблено висновок про те, що найбільш прийнятним і ефективним способом оптимізації роботи із кредитною заборгованістю є здійснення РБП відповідних процесів.

2 ВАТ «Пріорбанк», ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКА

І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Характеристика організації

2.1.1 Історія створення та розвитку ВАТ «Пріорбанк»

21 листопада 1988 - відбулася установча конференція зі створення банку на пайовий основі.
20 січня 1989 - Держбанком СРСР зареєстрований Мінський інноваційний банк. Реєстраційний номер 50.
23 серпня 1989 - Мінський інноваційний банк перейменований в Білоруський інноваційний банк.
12 липня 1991 - Білоруський інноваційний банк перейменований в Білоруський промислово-інноваційний банк «Пріорбанк».
22 листопада 1991 - відбулася установча конференція по перетворенню Білоруського промислово-інноваційного банку в Акціонерний комерційний банк «Пріорбанк».
1992 р. - Приорбанк стає учасником міжнародної платіжної системи VISA.
1994 р. - Приорбанк стає учасником міжнародної платіжної системи Master Card / Europay.
22 березня 1996 - Акціонерний комерційний банк «Пріорбанк» перейменовано в Акціонерне товариство «Пріорбанк».
1997 р. - Європейський Банк реконструкції та розвитку набуває 27% акцій Приорбанк.
22 травня 2000 - Акціонерне товариство «Пріорбанк» перейменовано на Відкрите акціонерне товариство «Пріорбанк».
2003 р. - Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG купує 50% акцій ВАТ «Пріорбанк», згодом збільшивши свою частку до 61,3%.

2.1.2 Загальні відомості
Повна назва: Відкрите акціонерне товариство «Пріорбанк».
Дата заснування: 20 січня 1989р.
Адреса Центрального Республіка Білорусь, 220002, р . Мінськ,
офісу: вул. Віри Хоружої, 31-А
Комутатор: (+375 17) 289 90 87,
безкоштовна лінія для дзвінків в Мінську: 087
Факс: (+375 17) 289 91 91
Телекс: 681 252 268 PRIOR BY
SWIFT: PJCBBY2X
Адреси електронної пошти:
- SPRINT: PRIORBANK / CUSTOMERS;
- E-mail: info@priorbank.by;
- Reuters dealing: PRBM.
ВАТ «Пріорбанк» є дочірньою компанією Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB). RZB, у свою чергу, є центральною установою австрійської банківської групи Raiffeisen (RBG) - найбільшої за активами банківської групи в країні з найбільш розгалуженою мережею відділень.
Завдяки впровадженню сучасних банківських технологій Райффайзен Центральбанку і РІ, ВАТ «Пріорбанк» став найбільш ефективно працюючим білоруським банком, з налагодженими і структурованими бізнес-процесами і послугами, а також клієнтоорієнтованими програмами.
Одним з найважливіших рішень, що визначив подальшу долю банку, став проведений в листопаді 1991 р ., Вперше на зароджується білоруському фінансовому ринку, процес акціонування. Дане перетворення, а також отримання Генеральної ліцензії на здійснення операцій в іноземних валютах відкрили нові перспективи в нашій роботі з клієнтами. Була визначена чітка стратегія розвитку універсального, а не спеціалізованого банку.
Завдяки прогресивним поглядам керівництва, ще на початку 90-х рр.. Приорбанк було ініційовано введення в банківську систему Білорусі останніх розробок у сфері безготівкових розрахунків. Будучи одним із засновників національної карткової системи «Белкарт», Приорбанк став першим серед білоруських кредитно-фінансових інститутів членом платіжних асоціацій VISA International і MasterCard / Europay, а також приєднався до системи REUTER і системі електронних платежів SWIFT
Ще на етапі становлення була зроблена ставка на активне фінансування найбільших державних промислових підприємств. Для задоволення потреб наших клієнтів і переходу на якісно новий рівень відносин з іноземними інвесторами в 1994-1995 рр.. ВАТ «Пріорбанк» відкриває свої представництва в Німеччині, Польщі та Росії.
У період з 2003 по 2006 рр.. Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація надавали Приорбанк кредитні ресурси, які послужили основним джерелом фінансування малого та середнього бізнесу Республіки Білорусь (більше 9 тис. підприємств), а також іпотечного кредитування фізичних осіб громадян Республіки Білорусь. Основними перевагами даних кредитів є великі суми і відносно низькі процентні ставки.
У 2006 р . була продовжена фінансова підтримка найбільших білоруських підприємств на основі розподілу ризику між Приорбанк і RZB AG, Відень (shared risk participation). У 2006 р . обсяги зазначеного фінансування склали порядку 197 млн. дол США.
Приорбанк активно розвиває співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, що дозволяє сприяти реалізації інвестиційних проектів клієнтів банку, розширювати можливості в галузі торгового фінансування, надавати довгострокові банківські продукти для населення.
а) Співробітництво з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) є другим за величиною акціонером Приорбанк. Акціонерне участь ЄБРР у ​​капіталі Приорбанк становить 13,5% або 13,9 млрд. р.. за станом на 1 січня 2007 р .
Десять років успішного співробітництва з ЄБРР дозволили Приорбанк внести свій внесок у розвиток середнього та малого бізнесу в Республіці Білорусь. Так, Приорбанк став учасником програми по фінансуванню мікро, малих і середніх підприємств, а також регіональної програми сприяння торгівлі, в рамках якої Приорбанк присвоєна нагорода «Найбільш активний банк з фінансування зовнішньої торгівлі в Республіки Білорусь в 2006 р.».
б) Співпраця з Міжнародною Фінансовою Корпорацією.
З 2003 р . Приорбанк активно співпрацює з Міжнародною фінансовою корпорацією (МФК).
У липні 2005 р. Приорбанк отримав третій кредит від МФК у розмірі 20 млн. дол США на розвиток малого і середнього бізнесу та іпотечного кредитування. Кредит був отриманий у рамках угоди на суму 200 млн. дол США, укладеного Міжнародною Фінансовою Корпорацією з Raiffeisen International Bank-Holding AG, відповідно до якого останньому були надані кошти для сприяння розширенню банківської мережі Raiffeisen в Центральній, Східній і Південній Європі.
ВАТ «Пріорбанк" має такі ліцензії, що дають йому право на роботу на ринку банківських послуг Республіки Білорусь, а також надання окремих видом послуг своїм клієнтам як фізичним, так і юридичним особам:
Ліцензія на здійснення банківської діяльності № 12 видана 27.10.2006 р. Відкритому акціонерному товариству «Пріорбанк» Нацбанком Республіки Білорусь.
- Ліцензія на право здійснення професійної та біржової діяльності з цінних паперів № 04120/0058779 видана 30.05.2001 р. «Пріорбанк» Відкритому акціонерному товариству Державним комітетом з цінних паперів при Раді Міністрів Республіки Білорусь. Продовжено на підставі рішення від 20 квітня 2006 р . № 33 терміном на 5 років і дійсна до 30 травня 2011 р .
До теперішнього часу регіональна мережа філій Банку включає в себе більше 80 філій, центрів банківських послуг, РКЦ розташованих у різних регіонах Білорусі.

2.1.3 Організаційна структура банку

Організаційна структура ВАТ «Пріорбанк» (додаток А) включає департаменти, їх відділи та самостійні відділи. Для управління і контролю створені такі органи: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада банку, Правління банку, Голова Правління. Таким чином, організаційна структура банку є лінійно-функціональною. Вищим органом управління банку є Загальні збори акціонерів. Збори акціонерів здійснює загальне керівництво діяльністю банку, визначає цілі та стратегії розвитку банку. Загальні збори акціонерів скликаються Радою банку не рідше одного разу на рік. До виключної компетенції Зборів акціонерів належать такі питання, як: зміна статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного фонду; обрання членів Наглядової Ради та Ревізійної комісії банку та припинення їх повноважень; затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, звітів про прибутки та збитки банку , затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, розподіл прибутку і збитків банку; рішення про реорганізацію або ліквідацію товариства.
У період між Загальними зборами акціонерів, Загальними зборами обирається Наглядова Рада банку, який складається з акціонерів та їх представників. Він здійснює загальне керівництво діяльністю банку в період між зборами акціонерів. Виконавчим органом банку є Правління, яке здійснює поточне керівництво діяльністю банку і підзвітний Спостережній Раді та Зборам акціонерів. Голова Правління банку здійснює поточне керівництво банку, забезпечує виконання рішень зборів акціонерів, Ради банку і Правління банку, несе відповідальність за діяльність банку. Крім того, для розробки кредитної політики банку, розгляду документів і прийняття рішень про видачу кредитів, гарантій, поручительств, аналізу і якості кредитного портфеля створений кредитний комітет.
На сьогоднішній день ВАТ «Пріорбанк» має широку філіальну мережу по всій території РБ, представлену центрами банківських послуг (ЦБУ). Всі ЦБУ також мають свою організаційну структуру. Усі служби мають певні функціональні обов'язки, права.

2.1.4 Дочірні компанії ВАТ «Пріорбанк»

ВАТ «Пріорбанк» є, крім іншого, засновником наступних дочірніх компаній, що дає йому можливість надавати ще більш повний спектр послуг своїм клієнтам:
а) УП «Агентство нерухомості« Ріелт-Експрес ». Організація надає ріелторські послуги (операції з нерухомістю), послуги з оцінки нерухомості, рекламні послуги. Рішенням ВАТ «Пріорбанк» агентство включено до переліку прийнятних організацій для виконання оцінки ринкової вартості об'єктів нерухомості як юридичних, так і фізичних осіб.
б) Лізингові приватні унітарні підприємства «Пріорлізінг» і «Райффайзен-Лізинг». Основний вид діяльності - фінансовий лізинг. В даний час «Пріорлізінг» припинило проведення активних операцій і займається обслуговуванням старих угод. Через два з половиною роки після того, як австрійська фінансова група Reiffeisen стала акціонером банку, в липні 2005 р . була створена компанія «Райффайзен-Лізинг» і з вересня того ж року почала проводити активні операції. Її засновниками виступили «Пріорбанк» і «Reiffeisen Leasing International», яким зараз належить 70 і 30% статутного фонду нової компанії відповідно.
в) Виробничо-будівельне приватне унітарне підприємство «Будинок Офіс 2000». Основні види діяльності: інженерні послуги в галузі будівництва, виконання функцій замовника, виконання функцій технічного нагляду, пошук і залучення зацікавлених осіб для часткового будівництва, надання послуг з комплексного обслуговування будівель і споруд; оптова торгівля (реалізація будматеріалів).
г) Унітарна страхове підприємство «Сьома лінія». Основні види діяльності: страхова, інвестиційна та інша діяльність, пов'язана зі страхуванням; добровільне страхування додаткової пенсії, добровільне страхування життя.

2.1.5 Основні акціонери банку

У числі перших засновників Банку виступили Мінський автомобільний завод, ВО «Горизонт», ВО «Тракторний завод», ВО «Белоруснефть», Гомельське підприємство транспорту нафти "Дружба".
Пізніше до складу акціонерів увійшли ДВО «Азот», Білоруський металургійний завод, СП «Бєлвєст», ряд великих підприємств і фірм різних форм власності.
У червні 1998 р. Європейський Банк Реконструкції та Розвитку придбав акції 6-го випуску, після чого її частка в статутному фонді банку становить 27%. У серпні 2008 р . Європейський Банк Реконструкції та Розвитку продав свій пакет акцій і вибув з числа акціонерів банку.
У січні 2003 р. Райффайзен Центральбанк Остеррайх АГ (Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG / RZB - Group) через свою дочірню компанію (100%) Raiffeisen International Beteiligungs AG придбав 100% емісії акцій сьомого випуску і став найбільшим акціонером ВАТ «Пріорбанк».
У період з 2003 по 2008 рр.. Raiffeisen International Bank-Holding AG планомірно збільшував свою частку в акціонерному капіталі банку шляхом здійснення угод з придбання акцій банку на вторинному ринку. Найбільш великі акціонери «Пріорбанк» представлені в таблиці 1.
Таблиця 1 - Великі акціонери (на 17.07.2008 р.)
Найменування акціонера
Частка в статутному фонді
Райффайзен Інтернешнл Банк-Холдинг АГ (Raiffeisen International Bank-Holding AG), Австрія
87,72%
РУП ВО «Белоруснефть», Республіка Білорусь
2,04%
Держкоммайна РБ, Республіка Білорусь
1,66%
РУП «МАЗ», Республіка Білорусь
1,28%
Інші юридичні особи
2,39%
Фізичні особи
4,66%
Місцеві державні органи та фонди
0,25%
За результатами 2007 р. дивіденди по простих акціях склали 408,5 р. на 1 акцію, за привілейованими - 637,5 р. на 1 акцію. Початок виплати - 01.04.2008 р.
За результатами 2006 року дивіденди по простих акціях склали 379,3 р. на 1 акцію, за привілейованими - 765 р. на 1 акцію. Початок виплати - 15.04.2007 р.
За результатами 2005 р. дивіденди по простих акціях склали 326,3 р. на 1 акцію, за привілейованими - 765 р. на 1 акцію.
Початок виплати - 20.03.2006 р.
За результатами 2004 р. дивіденди по простих акціях склали 168,08 р. на 1 акцію, за привілейованими - 202,0 р. на 1 акцію.
Початок виплати - 01.04.2005 р.
Всі дані випускаються ВАТ «Пріорбанк» для акціонерів відповідають міжнародним стандартам фінансової звітності, що підтверджується численними аудиторськими перевірками.
Аудиторські перевірки фінансової звітності Приорбанк на відповідність міжнародним стандартам бухгалтерського обліку проводяться міжнародними аудиторськими компаніями з 1992 р. У 1992 р. проводився міжнародною аудиторською компанією «Coopers & Lybrand». У 1993, 1994 рр.. - Компанією «Price Waterhouse». З 1995 р. і по теперішній час аудитором Банку є міжнародна аудиторська компанія «Ernst & Young». Висновки аудиторів даної компанії про консолідовану фінансову звітність Банку є позитивними.

2.1.6 Перелік продуктів банку

Приорбанк пропонує білоруським експортерам і імпортерам першокласні послуги в галузі торговельного фінансування із застосуванням різних торгових інструментів, як коротко-, так і довгострокового характеру.
Банк пропонує наступний перелік продуктів:
а) Кредити: овердрафт, кредити на персональні потреби, споживче кредитування, автокредитування, фінансування нерухомості, фінансування оборотного капіталу, факторинг, фінансування довгострокових активів, фінансування лізингових компаній.
б) Гарантії: платіжні гарантії (у тому числі на користь податкових органів), гарантії виконання умов контракту (у т.ч. на користь БАМАП), тендерні гарантії, гарантії повернення авансового платежу, гарантії повернення кредиту, контр-гарантії, гарантії на користь митних органів, поруки, інші гарантії.
в) Торговельне й проектне фінансування: акредитиви, документарне інкасо.
г) Депозити: для фізичних осіб, до запитання, умовні, гарантійні, строкові депозити з плаваючою і фіксованою ставкою, випуск векселів та сертифікатів, депозитарні комірки.
д) Казначейство: біржові та позабіржові валютно-обмінні операції для клієнтів, міжбанківські валютно-обмінні операції, валютно-обмінні операції для фізичних осіб, грошовий ринок - залучення і розміщення коштів.
е) Інвестиційні банківські операції: з цінними паперами НБ РБ, з державними цінними паперами, з корпоративними облігаціями, з векселями, з акціями, за іншими цінними паперами, депозитарні послуги, операції РЕПО, інші.
ж) Розрахунково-касове обслуговування: касові операції, перекази без відкриття рахунку, операції з дорожніми чеками, безготівкові перекази, поточні рахунки, інші.
з) Карти: дебетові карти в рублях і у валюті, корпоративні дебетові карти в рублях і у валюті.

2.2 Економічний аналіз діяльності ВАТ «Пріорбанк»

1.2.1 Аналіз балансу банку

Банк, як і будь-яка комерційна організація, в першу чергу зацікавлений в отриманні прибутку в результаті своєї діяльності. ВАТ «Пріорбанк» активно і динамічно розвивається, прагне зміцнити і підвищити свої ринкові позиції особливо в частині бізнесу з населенням, малими та середніми підприємствами. Проте корпоративний бізнес як і раніше вносить основний вклад у підсумки діяльності банку. Загальну динаміку розвитку бізнесу банку можна простежити за даними бухгалтерського балансу, представленого в таблиці 2.
Таблиця 2 - Бухгалтерський баланс, млн. р..
Найменування статті
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
АКТИВИ
Грошові кошти
45 741,40
76 621,80
99 902,00
Кошти в Національному банку
96 638,30
121 690,20
129 589,00
Цінні папери:
202 449,40
100 082,80
178 490,60
для торгівлі
202 449,40
100 082,80
178 490,60
утримуються до погашення
0,00
0,00
0,00
в наявності для продажу
0,00
0,00
0,00
Кредити та інші кошти в банках
199 880,60
92 131,90
859 953,20
Кредити клієнтам
1 122 559,70
1 828 229,70
2 734 362,50
Довгострокові фінансові вкладення
2 568,00
3 342,20
5 476,30
Основні засоби та нематеріальні активи
86 772,80
114 251,70
141 479,20
Інші активи
132 378,70
39 554,80
44 060,90
РАЗОМ активи:
1 888 988,90
2 375 905,10
4 193 313,70
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти Національного банку
8 887,60
1 748,60
7 377,30
Кредити та інші кошти банків
473 380,60
672 758,70
2 010 246,90
Кошти клієнтів
807 884,00
1 307 651,10
1 664 708,60
Цінні папери, випущені банком
681,80
8,20
27 912,70
Продовження таблиці 2
Найменування статті
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Інші зобов'язання
278 964,00
22 045,50
61 403,20
ВСЬОГО зобов'язання:
1 569 798,00
2 004 212,10
3 771 648,70
КАПІТАЛ
Статутний фонд
102 687,20
102 801,20
102 801,20
Емісійний дохід
0,00
0,00
0,00
Резервний фонд
16 621,50
41 621,50
79 009,30
Накопичена прибуток
152 552,80
165 160,40
170 217,70
Фонд переоцінки статей балансу
47 329,40
62 109,90
69 636,80
Усього капітал
319 190,90
371 693,00
421 665,00
РАЗОМ зобов'язання і капітал:
1 888 988,90
2 375 905,10
4 193 313,70
ВИМОГИ І ЗОБОВ'ЯЗАННЯ На позабалансових рахунках
Вимоги
635 971,10
1 623 683,10
2 678 774,50
Зобов'язання
380 683,20
1 073 607,40
965 306,00
Баланс - це співвідношення взаємно пов'язаних показників будь-якої діяльності. Діяльність комерційних банків являє собою сукупність пасивних операцій, за допомогою яких утворюються банківські ресурси, і активних операцій з використання цих ресурсів з метою отримання доходів. Баланс комерційного банку - це бухгалтерський баланс, в якому відображається стан власних та залучених коштів банку та їх розміщення в кредитні й інші активні операції.
За даними балансу здійснюється контроль за формуванням і розміщенням грошових ресурсів, станом кредитних, розрахункових, касових та інших банківських операцій, включаючи операції з цінними паперами. Баланси комерційних банків є головною частиною їх звітності. Їх аналіз дозволяє контролювати ліквідність банків, удосконалювати управління банківською діяльністю.

2.2.1.1 Склад та структура пасиву балансу ВАТ «Пріорбанк»

Дослідження структури балансу комерційного банку доцільно починати з пасиву, що відображає джерела власних і залучених коштів, оскільки обсяг і структура пасивів в значній мірі зумовлюють умови, форми та напрями використання банківських ресурсів, тобто обсяг і структуру активів. При цьому слід зазначити, що пасивні операції історично грали первинну і визначальну роль по відношенню до активних, так як необхідною умовою для здійснення активних операцій є достатність коштів банку, зазначених у пасиві. Основними формами пасивних операцій є:
- Первинна емісія цінних паперів;
- Відрахування від прибутку банків на формування або збільшення фондів;
- Кредит, отриманий від інших юридичних осіб;
- Депозитні операції (операції банків із залучення коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на певний термін, або до запитання). За допомогою перших двох форм пасивних операцій створюється перша велика група кредитних ресурсів - власні ресурси. Наступні дві форми утворюють другу велику групу ресурсів - позикові, або залучені кредитні ресурси. Аналіз структури пасивів починається з виявлення розміру власних коштів, визначення їх частки в загальній сумі балансу.
Власна ресурсна база банку представлена ​​обсягом фондів і прибутком (розділ Капітал у бухгалтерському балансі банку, таблиця 2). Капітал банку постійно зростає (див. таблицю 2), що характеризує прагнення банку забезпечити власну капітальну базу. З метою забезпечення фінансової стійкості банку дуже важливо нарощування найбільш стабільної частини власних коштів - статутного і резервного фондів. Для аналізованого періоду характерно постійне збільшення частки резервного фонду: 2006 р. - 5,2%; 2007 р. - 11,2%; 2008 р. - 18,7%. Це говорить про те, що банк намагається зберегти власну капітальну базу.
У загальній сумі банківських ресурсів (пасивів) залучені ресурси (зобов'язання, що визначаються як пасив балансу за мінусом власних коштів) займають переважне місце, тому слід звернути на їх зміну посилену увагу.
Постійний щорічне зростання зобов'язань ВАТ «Пріорбанк» (2007 р. - +434,4 млрд. р..; 2008 р. - +1 767,4 млрд. грн.) Свідчить про активне залучення заощаджень населення і вільних грошових капіталів на банківські рахунки.
Виділяють такі види зобов'язань: кошти Національного банку, кредити та інші кошти банків, цінні папери, випущені банком, кошти клієнтів, інші зобов'язання. З аналізу динаміки структури зобов'язань банку слід, що їх зростання в першу чергу обумовлений зростанням кредитів та інших коштів банків, збільшенням кількості цінних паперів, випущених банком, а також зростанням залучених коштів клієнтів банку (депозитів) (див. малюнок 1).
Залучені кошти клієнтів банку в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. зросли на 62%, в тому числі залучені кошти населення у вклади зросли на 67% і склали 375 млрд. р. У 2008 р. в порівнянні з 2007 р. залучені кошти клієнтів банку зросли на 27%, в тому числі залучені кошти населення у вклади зросли на 46% і досягли 549

Рисунок 1 - Динаміка залучених коштів клієнтів банку, млрд. р..
Постійне збільшення клієнтів банку обумовлено його стратегією, орієнтованої на максимальне співробітництво і задоволення потреб клієнта банку: вдосконалення продуктів, пропозиція додаткових послуг на пільгових умовах до вже укладених договорах, підвищення терміну ощадних депозитів, їхньої середньої суми та ін
Міжбанківський кредит - це найдорожчий елемент депозитної бази, тому його висока питома вага в загальному обсязі залучених коштів веде до подорожчання кредитних ресурсів банку. Чітко простежується тенденція швидкого зростання кредитів інших банків. Так у 2008 р . в порівнянні з попереднім періодом вони зросли більш ніж у три рази. Це служить відображенням рішення банку активніше фінансувати малий і середній бізнес у країні, а також придбання обладнання підприємствами автомобілебудування, меблевої промисловості та птахівництва. Ці проекти в свою чергу спричиняють зростання позик банку в іноземних партнерів. Для оцінки обгрунтованості залучення міжбанківських кредитів дуже важливо зіставити вартість залучених коштів на міжбанківському ринку з вартістю розміщених коштів. З балансу слід, що постійне збільшення міжбанківського кредиту є ефективним і обгрунтованим, оскільки спостерігається постійне зростання активних операцій ВАТ «Пріорбанк» (збільшення кредитного портфеля, коштів у Національному банку, довгострокових фінансових вкладень та ін.)
Також аналізуючи пасиви банку, можна простежити в 2008 р . активізацію випуску банком цінних паперів на суму майже в 30 млрд. р.. Розвиток цього напрямку істотно розширює ресурсну базу. Активізація в даному напрямку обумовлена ​​макроекономічними причинами. До 2008 р . податок на доходи, одержувані юридичними особами при вкладенні коштів у цінні папери (40%), був набагато вище ставки податків за депозитами (24%), тому економічної доцільності випускати облігації не було. Але після виходу в 2007 р . указу президента Республіки Білорусь, що звільняє доходи покупців окремих видів облігацій від оподаткування, в банку з'явилася можливість використати і цей вид боргових зобов'язань для формування довгострокової ресурсної бази. Причому, встановлюючи за облігаціями більш низьку ставку, ніж по депозитах, банк як емітент забезпечував інвестору більш високу чисту (після сплати податків) прибуток у порівнянні з вкладами. У свою чергу зростання попиту на цінні папери обумовлений ще ряд переваг. По-перше, для зберігання цінних паперів досить мати всього один рахунок депо. По-друге, щоб отримати кошти, інвестовані в облігації, до настання терміну їх погашення, їх можна продати на вторинному ринку. У той же час у разі дострокового зняття коштів з депозиту ставка по ньому, як правило, істотно знижується.
Співвідношення власних і залучених коштів (показник достатності капіталу) комерційні банки повинні підтримувати відповідно до встановленого нормативу. Чим вище його частка (вище значення СК), тим надійніше і стійкіше працює банк. Мінімальне значення СК = 0,1 (10%). При цьому рівень капіталу вважається достатнім, якщо зобов'язання банку складають 80-90% валюти балансу. Цей норматив забезпечує мінімально необхідний рівень ліквідності банку. У той же час цей структурний показник характеризує ступінь залежності банку від залучених коштів, а також показує результативність роботи банку з мобілізації з фінансового ринку тимчасово вільних ресурсів. Для Приорбанк даний показник дорівнює: 2006 р. - 20,3%, 2007 р. - 18,5%, 2008 р. - 11,2%. Значення «спрощеного показника достатності капіталу» протягом всього аналізованого періоду становило більше 10% у загальному обсязі пасиву балансу. Таким чином, структура пасивів банку в цілому відповідає встановленої банківської практикою значенням (частка власних коштів у пасиві балансу банку - у середньому знаходиться на рівні 10 - 15%, частка залучених коштів - 85-90%). Однак зниження даного показника свідчить про збільшення ступеня залежності банку від залучених коштів та підвищення ризиків. Зниження даного показника свідчить про підвищення ефективності роботи банку і зниження залежності від залучених коштів, та поступового збільшення частки власних коштів.
Таким чином, в розглянутому періоді спостерігається щорічне зростання пасивів (в основному за рахунок стрімкого зростання залучених коштів): 2007 р. - +25,8%, 2008 р. - +76,5%, що може свідчити про наступне:
- Про нарощування банком обсягів залучених ресурсів за оцінюваний період (+) [1];
- Щодо розширення джерел позикових коштів банку (+);
- Про збільшення ризикованості активних операцій банку (за рахунок зростання у пасивах резервів - резервів на можливі втрати з позик, позикової і прирівняної до неї заборгованості, резервів на можливі втрати по іншим активам і т.п.) (-);
- Про зростання кредиторської заборгованості банку (-);
- Про розширення клієнтської бази банку за рахунок збільшення обсягів залучених ресурсів (+);
- Про зростання банківського прибутку, а, отже, і ефективності банківської діяльності в цілому (+).

2.2.1.2 Склад та структура активу балансу ВАТ «Пріорбанк»

Актив балансу характеризує склад, розміщення та цільове використання коштів банку. Він показує, у що вкладені фінансові ресурси, яке призначення наявних господарських засобів.
Актив і пасив балансу комерційного банку тісно пов'язані один з одним. Виходячи на ринки кредиту, купуючи і продаючи цінні папери, надаючи клієнтам різноманітні послуги, банки постійно контролюють стан своїх пасивів, стежать за наявністю вільних ресурсів, термінами запитання депозитів, вартістю залучуваних капіталів.
Якщо приплив ресурсів сповільнюється, банк змушений переглянути свою політику в області активних операцій, відмовитися від вигідних пропозицій, погасити частину виданих кредитів, продати цінні папери.
Таким чином, якщо аналіз пасиву є аналіз ресурсів банку, то аналіз активу є аналіз напрямів використання цих ресурсів: на які цілі в якому обсязі, на який строк і кому вони надаються.
З аналізу балансу банку випливає, що зростання активів банку відбувається головним чином через збільшення кредитного портфеля банку, це наочно зображено на малюнку 2. Дане зростання свідчить про ефективне управління кредитними ризиками (ризики, при яких позичальники можуть бути не в змозі погасити свій борг), ризиками ліквідності (ризики, при яких у банку виявиться недостатньо грошових коштів для виконання платіжних зобов'язань у встановлені терміни), процентними ризиками (ризики зміни процентних ставок, що негативно позначаються на прибутку банку).

Рисунок 2 - Динаміка зміни активів банку і його кредитного портфеля, млрд. р..
Враховуючи те, що найбільшу питому вагу в структурі активних операцій банку припадає на кредитну діяльність, що є ризикованою для комерційного банку, виникає необхідність в аналізі кредитного портфеля банку.
При цьому слід звернути увагу на окремі складові кредитного портфеля (див. малюнок 3): кредити корпоративним клієнтам, кредити малим і середнім підприємствам і кредити фізичним особам (населенню). При цьому в 2007 р. в порівнянні з 2006 р. кредитний портфель виріс на 59% і досяг 1836 млрд. р..: Кредити корпоративним клієнтам з початку року збільшилися на 18%; обсяг кредитів населенню виріс на 86% і досяг 434 млрд. р.
За результатами діяльності за 2008 р. загальний кредитний портфель виріс на 49% в порівнянні з 2007 р.: кредитний портфель корпоративного бізнесу виріс на 46% і досяг 1589 млрд. р..; Кредитний портфель підприємствам МСП виріс на 72% і досяг 442 млрд . р.; кредитний портфель населенню виріс на 59%. Таким чином, ВАТ «Пріорбанк» займає за результатами діяльності 2008 р. 2-у позицію на ринку республіки з кредитування населення.
Зростання кредитного портфеля обумовлений тим, що ВАТ «Пріорбанк» є універсальним банком і постійно розширює свою співпрацю з усіма категоріями клієнтів, розробляючи нові і вдосконалюючи вже існуючі продукти, які максимально могли б відповідати вимогам клієнта банку.

*- Динаміка відображена в порівнянні з попереднім роком
Рисунок 3 - Динаміка зміни структурних компонентів кредитного портфеля ВАТ «Пріорбанк», млрд. р..
Банк надає кредитну підтримку різних секторів економіки: так у 2008 р. у структурі кредитного портфеля вкладення в промисловість, сільське господарство і будівництво склали 40%, кредитування торгових підприємств - 25%, кредитування населення - 25%, 10% кредитних ресурсів були спрямовані у сферу послуг.
У 2007 р. був виділений в окремий напрям бізнес з малими та середніми підприємствами (МСП). У рамках комплексної програми з кредитування МСП на ринок були представлені 25 банківських продуктів, включаючи документарні операції та лізинг, овердрафт по поточному рахунку, кредити на нерухомість та придбання у необоротних активів. Завдяки впровадженню нових стратегій в бізнесі, проведення активних компаній із залучення клієнтів (участь у виставках, проведення семінарів і конференцій та інше), а так само нової концепції просування банківських продуктів для суб'єктів МСП - «участь у житті бізнесу» значно виріс кредитний портфель МСП.
Динамічний розвиток роздрібного бізнесу обумовлено випуском в 2007 р. нового продукту «Споживчий кредит», в рамках якого підписано близько 10 угод про співробітництво з торговими організаціями в різних регіонах Білорусі, а також проект взаємодії з РУП «Белпочта»: тільки за IV квартал 2007 р . через «Белпочта» було продано 1100 кредитних карток, що можна порівняти з найбільшими центрами банківських послуг (ЦБУ) банку. З 2007 р. по 2009 р. були значно розширені канали продажів (було відкрито 40 нових точок продажу), розширилася мережа мобільних банкірів.
Другим значимим напрямком (21% від загального обсягу активів) з розміщення грошових коштів є міжбанківські кредити. Міжбанківське кредитування - це залучення та розміщення банками між собою тимчасово вільних грошових коштів кредитних установ. Основною причиною збільшення їх на порядок в 2008 р . стало те, що залучені кошти зросли майже вдвічі (див. таблицю 2), а розміщення коштів відбувалося більш повільними темпами. Внаслідок чого утворилися тимчасово вільні кредитні ресурси, і банк, як це прийнято, продав їх на ринку міжбанківських кредитів - грошовому ринку. Головним достоїнством такої взаємодії є те, що міжбанківські кредити є найоперативнішим джерелом для підтримки ліквідності балансу банків другого рівня, а також для проведення активних операцій і поповнення кореспондентських рахунків.
Наступним за обсягом активом є кошти в Національному банку. Їх частка становить 3%. Як видно з таблиці 2, істотний їх зростання спостерігалося в 2007 р ., Що пояснюється макроекономічними причинами, а саме розпорядження Національного банку РБ щодо створення додаткових резервів під проблемну заборгованість.
Також 3% активів припадає на основні засоби та нематеріальні активи. Більш докладно причини їх зростання будуть викладені в наступному підрозділі.
Як видно зі складу активів, 2% активів становлять грошові кошти. До них належать грошові кошти банку, що знаходяться в його касі та на кореспондентських рахунках. Слідчо і причинами їх зростання є збільшення обсягів грошово-касового обслуговування різних категорій клієнтів в міру розвитку банку. А також розвиток системи кореспондентських рахунків.
Також з таблиці 2 видно, що в два рази з 2006 р . збільшилися довгострокові фінансові вкладення банку. Це пов'язано з тим, що в даний час Приорбанк відкрито ряд іноземних кредитних ліній, кошти яких можуть бути використані для фінансування інвестиційних проектів клієнтів банку. Серед них РУП «МАЗ», ВАТ «Нафтан», РУП «Мінськенерго», «Гродно-Азот» ВАТ, Білоруська залізниця, ВАТ «Могильовхімволокно». Інвестиційний проект може передбачати як придбання окремого технологічного або торгового обладнання, будівництво або придбання будівлі або іншої споруди, так і створення цілого майнового комплексу. Основним документом, який банк оцінює при прийнятті рішення про можливість кредитування, є бізнес-план за проектом.
На початку червня 2006 р. у Приорбанк був запущений перший банківський Call - центр в Республіці Білорусь, що є службою клієнтського сервісу банку, зателефонувавши до якої, ви зможете почути кваліфіковану відповідь на ваше питання, що стосується діяльності банку, або будь-якого продукту і послуги.
Таким чином, за аналізований період активи виросли більш ніж в 2 рази. Їх зростання свідчить про нарощування обсягу активних операцій банку і його стрімкому розвитку.

2.2.1.3 Аналіз кредитного портфеля банку та кредитної заборгованості

Як зазначалося раніше при аналізі активів банку, за аналізований період 2006-2008 рр.. спостерігається стабільне зростання розміру кредитного портфеля (див. п. 2.2.1.2).
Проаналізуємо кредитний портфель банку з точки зору складових його активних операцій, відбивши результати дослідження в таблиці 3.
Таблиця 3 - Аналіз кредитного портфеля ВАТ «Пріорбанк» за 2008 р . в розрізі типів активних операцій
Наіменова
ня операції
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Відхилення
Тим
пи ріс
та,%
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
відс. пунк
тов
Позики
1 732,1
0,09
1 686,2
0,06
- 45,9
-0,03
97,4
Краткосроч
ні кредити
1 003 332,8
50,45
629 790,4
23,09
- 373 542,4
-27,36
62,8
Долгосроч
ні кредити
977 305,5
49,14
2 091 476,6
76,68
1 114 171,1
27,54
214,0
Факторинг
3 917,2
0,20
3 170,3
0,12
-746,9
-0,08
80,9
Лізинг
442,7
0,02
43,7
0,00
-399,0
-0,02
9,9
Інші активні
операції
2 124,0
0,11
1 339,5
0,05
-784,5
-0,06
63,1
Разом кредитний портфель
1 988 854,3
100,00
2 727 506,7
100,00
738 652,4
-
137,1
Неважко помітити, що в складі кредитного портфеля переважають виключно кредити. На обидві звітні дати їх частка близька до 100%. При цьому потрібно відзначити значну зміну, яка сталася в структурі кредитного портфеля в 2008 р . Якщо на 01.01.2008 р. короткострокових і довгострокових кредитів було приблизно порівну, то за 2008 р. обсяг виданих короткострокових кредитів скоротився на 373 542,4 млн. р.. (Що склало 37,2% від їх обсягу на 1 січня 2008 р.). Питома вага короткострокових кредитів у сукупному кредитному портфелі знизився з 50,45% до 23,09%. У свою чергу, довгострокові кредити збільшилися і абсолютно (на +1114 171,1 млн. грн.), І відносно (в 2,14 рази), та структурно (їх питома вага збільшилася з 49,14% до 76,68%) . Це збільшення в основному обумовлено зміною в підході Національного банку Республіки Білорусь до класифікації кредитної заборгованості, що призвело до розширення складу довгострокових кредитів за рахунок деяких видів заборгованості, яка вважалася раніше короткостроковою.
Також за результатами аналізу таблиці 3 необхідно зазначити, що всі решта види заборгованості, що входять в кредитний портфель банку, за рік зменшилися як в абсолютному вираженні, так і втратили в питомих вагах. Зниження обсягів лізингових угод можна пояснити тим, що у «Пріорбанк» у 2005 р. з'явилася своя дочірня організація, що здійснює лізингові операції. Тому невеликі обсяги лізингових угод станом на 01.01.08 р. і їх падіння у 2008 р. ще більш ніж у 10 разів можна пояснити тим, що всі лізингові контракти банку поступово переходять на баланс цієї дочірньої структури, і в 2008 р. цей процес практично завершився.
Тепер звернемося до аналізу складу кредитного портфеля в розрізі основних кредитоотримувачів (таблиця 4).
Таблиця 4 - Аналіз кредитного портфеля за 2008 р . в розрізі типів кредитоотримувачів
Тип кредитоотримувача
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Відхилення
Тим
пи ріс
та,%
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
відс. пунк
тов
Комер
кі організації
1 516 288,4
76,24
2 000 662,9
73,35
484 374,5
-2,89
1,319
Індивідуальні підпри
приємець
27 869,6
1,40
43 433,1
1,59
15 563,5
0,19
1,558
Фізичні особи
444 516,4
22,35
683 370,0
25,05
238 853,6
2,70
1,537
Некомерційні організації
179,9
0,01
40,7
0,00
-139,2
-0,01
0,226
Разом кредитний портфель
1 988 854,3
100,00
2 727 506,7
100,00
738 652,4
-
1,371
У даному випадку ситуація цілком стандартна - основну частку портфеля становлять кредити комерційним організаціям - порядку ѕ всього обсягу заборгованості клієнтів перед банком. Пояснюється це, по-перше, більш великими сумами кредитних угод з організаціями, ніж з індивідуальними підприємцями, громадянами та некомерційними організаціями, по-друге, співпрацею Приорбанк з низкою білоруських великих підприємств і його участю в їх реконструкції і модернізації. При цьому, незважаючи на збільшення обсягу виданих кредитів юридичним особам у 2008 р. на 484 374,5 млрд. р.., Або 31,9%, їх частка в загальному обсязі кредитного портфеля скоротилася на 2,52 п.п. за рахунок більш помітного зростання інших портфелів.
Так, кредити індивідуальним підприємцям за рік збільшилися на 15 563,5 млн. р.., Або 55,8%, однак через незначне питомої ваги цього сектору в структурі кредитного портфеля це ненабагато збільшило їх частку в загальному підсумку - приріст склав всього 0 , 2 п.п. Можна припустити, що приріст, перш за все пов'язаний з освоєнням кредитної лінії, відкритої Приорбанк Європейським банком Реконструкції та розвитку з метою кредитування малого бізнесу. Слід зазначити, що на це вказує і значне зростання валютних кредитів індивідуальним підприємцям.
Також досить істотне зростання показав кредитний портфель фізичних осіб (збільшення більш ніж у півтора рази). У результаті цього його частка за 2008 р . в загальному підсумку змінилася майже на 3 п.п. і виросла до 25,18%. Ці результати, очевидно, пов'язані із загальним підйомом роздрібного кредитування в країні і досить активною політикою банку в цьому сегменті бізнесу на ринку банківських послуг. Що стосується інших видів суб'єктів господарювання, то некомерційні організації банк практично не кредитує через високі ризики, а рівень розвитку небанківських фінансових інститутів в країні поки що, на жаль, ще дуже низький, щоб про них можна було говорити серйозно. Не працює ВАТ «Пріобанк» і з органами державного управління, так як це є прерогативою банків з переважанням державної власності в акціонерному капіталі, до числа яких Приорбанк не відноситься.
Тепер розглянемо, як змінилася структура кредитного портфеля банку у розрізі форм власності кредитоотримувачів в 2008 р . (Таблиця 5). Як бачимо, переважно банк спрямовує свої ресурси приватному сектору - на його частку припадає майже 90% отриманих кредитів. Такий високий питома вага обумовлений відсутністю в списку клієнтів органів державного управління, а також тим, що фізичні особи та приватні підприємці, в основному, представляють саме приватний сектор. Крім того, великі й обсяги кредитів, виданих саме підприємствам приватної форми власності - на 1 січня 2009 р . вони склали тисячу шістсот дев'яносто два 244,6 млн. р.. (Для порівняння - державним підприємствам на ту ж дату ВАТ «Пріорбанк» надав тільки 238 664,3 млн. грн.).
Таблиця 5 - Аналіз структури кредитного портфеля ВАТ «Пріорбанк» за 2008 р. в розрізі форм власності кредитоотримувачів
Форма
власності
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Відхилення
Тим
пи зростання,%
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
відс. пунк
тов
Державними-ний сектор
223 618,8
11,24
272 987,7
10,01
49 368,9
- 1,23
122,1
Приватний сектор
1 765 235,5
88,76
2 454 519,0
89,99
689 283,5
+1,23
139,0
Разом кредитний портфель:
1 988 854,3
100,00
2 727 506,7
100,00
738 652,4
-
137,1
У цілому, ця картина схожа з загальною ситуацією по країні, де станом на 1 січня 2009 р . у приватний сектор було направлено 77,6% усіх використаних кредитних ресурсів. Також спільним є і те, що протягом року частка кредитів, спрямованих Приорбанк суб'єктам державної форми власності, також знизилася (на 1,23 в.п.). Це відбулося за рахунок більш активного збільшення обсягів кредитування приватного сектора в 2008 р .
Відзначимо, що у ВАТ «Пріорбанк» спостерігається постійне збільшення обсягу кредитів, наданих приватному сектору, що можна пов'язати з проведенням банком активної політики в області кредитування малого і середнього бізнесу, розвитку роздрібного бізнесу. Звичайно, висока частка кредитів підприємствам приватної форми власності є позитивним індикатором, але орієнтуватися тільки на приватний бізнес навряд чи правильно. Тим більше, Приорбанк досить давно і успішно співпрацює з низкою великих білоруських підприємств, якими управляє держава, і партнерство бачиться взаємовигідним для обох сторін. Тому що склалася на звітні дати структура кредитного портфеля в розрізі форм власності кредитоотримувачів бачиться оптимальною.
Проаналізуємо кредитний портфель банку за групами кредитного ризику (див. таблицю 6). Оскільки в даному випадку джерелом інформації є не баланс банку, а інша форма звітності, в силу різних методологічних підходів підсумкові значення за сумами кредитного портфеля будуть відрізнятися від отриманих раніше.
Як бачимо, з точки зору кредитного ризику по даному напрямку портфель сформований оптимально. Понад 97% - це заборгованість 1-ї групи ризику, тобто не прострочена, що має достатнє забезпечення і має хороші перспективи повернення в майбутньому. При цьому в 2008 р . її частка ще більше збільшилася в загальному обсязі і склала 97,87%. Безумовно, це позитивна зміна в структурі кредитного портфеля, оскільки воно, по-перше, відбулося за рахунок зменшення питомої ваги інших, менш якісних, видів заборгованості. Крім того, збільшення частки активів першої групи визволить частина «заморожених» ресурсів з резерву на покриття збитків, що в подальшому позитивно позначиться і на прибутковості банку.
Таблиця 6 - Аналіз кредитного портфеля ВАТ «Пріорбанк» за групами кредитного ризику
Група кредитного ризику
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Відхилення
Темпи зростання,%
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
% До підсумку
млн. р..
відс. пунк
тов
Перша (ризик 0%)
1 650 871,1
97,19
2 442 682,0
97,87
791 810,9
+0,68
148,0
Друга (ризик 10%)
9 511,1
0,56
10 028,7
0,40
517,6
-0,14
105,4
Третя (ризик 30%)
19 488,7
1,15
19 184,6
0,77
-304,1
-0,38
98,4
Четверта (ризик 50%)
4 815,5
0,28
8 966,9
0,36
4 151,4
+0,08
186,2
П'ята (ризик 100%)
13 879,2
0,82
14 891,1
0,60
1 011,9
-0,22
107,3
Разом кредитний портфель:
1 698 565,6
100,00
2 495 763,3
100,00
797 197,7
-
146,9
Що стосується інших груп, то кредити з другої групи ризику за рік збільшилися на 517,6 млн. р., Але їх питома вага в загальному обсязі знизився до 0,4%. Кредитні операції з третьої групи скоротилися за рік 304,1 млн. р.., Що позначилося і на зменшенні їх питомої ваги в загальному обсязі до 0,77%. Зате в 1,86 рази зросла заборгованість з четвертої групи ризику, що має 50%-ву норму резервування. Це відбулося, насамперед, за рахунок збільшення заборгованості юридичних осіб за 4-й групі ризику на 3 235,8 млн. р.
Нарешті, на особливу увагу заслуговує п'ята група ризику, оскільки там знаходиться найменш якісна заборгованість, за якою банк змушений створювати резерв у розмірі 100% від суми заборгованості. У цілому обсяги кредитних операцій по цій групі не дуже великі. У 2008 р . обсяг кредитів з п'ятої групи ризику виріс на 1 011,9 млн. р.., або на 7,3%. Але за рахунок того, що весь кредитний портфель зростав у 2008 р. більш швидкими темпами, частка заборгованості, класифікованої по п'ятій групі ризику в загальному підсумку зменшилася з 0,82% до 0,6%.
Розглянемо, за якими видами кредитних операцій у Приорбанк утворилася проблемна заборгованість, яка віднесена до п'ятої групи. Дані представлені в таблиці 7.
Таблиця 7 - Структура заборгованості ВАТ «Пріорбанк», яка класифікується за 5-й групі кредитного ризику, в розрізі видів кредитних операцій
Тип кредитної операції
На 01.01.08
На 01.01.09
Сума, млн. р..
Уд.вес,%
Сума, млн. р..
Уд.вес,%
Кредити юридичним особам
10 507,9
75,71
10 237,1
68,75
Кредити фізичним особам
1 386,3
9,99
2 503,4
16,81
Мікрокредити
0,0
0,00
415,1
2,79
Виконані зобов'язання
за третіх осіб
204,8
1,48
81,6
0,55
Факторинг
1 780,2
12,83
1 653,9
11,11
Разом по 5-й групі ризику:
13 879,2
100,00
14 891,1
100,00
Як бачимо, основне місце належить кредитами, виданими юридичним особам - понад ⅔ всієї кредитної заборгованості з п'ятої групи. Обгрунтувати це можна тим, що у валовому кредитному портфелі банку основне місце займає саме ця група кредитів. Також виправдані сформовані обсяги проблемної заборгованості фізичних осіб та мікрокредитів, що видаються переважно малому і середньому бізнесу. Виконані зобов'язання за третіх осіб по п'ятій групі ризику становлять близько 1% і мають тенденцію до зниження, як в абсолютному, так і у відносному вираженні. Також звернемо увагу на те, що більше 10% всієї неякісної заборгованості банку, - це заборгованість за операціями фінансування під відступлення вимоги (факторингу). Враховуючи, що в сукупному кредитному портфелі факторингові операції становлять лише близько 0,1% його загальної величини, така ситуація бачиться неприйнятною для банку.
Таким чином, за результатами аналізу можна підвести деякі підсумки. Кредитний портфель Приорбанк характеризується наступними основними особливостями:
- Переважання у структурі портфеля заборгованості юридичних осіб, що пов'язано з активним кредитуванням банком ряду великих білоруських підприємств;
- Концентрація ВАТ «Пріорбанк» на роботі виключно з трьома категоріями клієнтів - юридичними та фізичними особами, індивідуальними підприємцями. Це знаходить вираження у практично повній відсутності у складі кредитного портфеля заборгованості некомерційних організацій, небанківських фінансових організацій, органів державного управління;
- Вкрай висока частка (більше 99,5%) традиційного кредитування у складі портфеля і практично повна відсутність заборгованості за іншими видами активних операцій кредитного характеру;
- Переважання серед клієнтів суб'єктів приватної власності, на частку яких припадає близько 90% всього кредитного портфеля;
- Досить якісна структура портфеля з точки зору управління ризиками. Понад 97% портфеля становить заборгованість найвищої якості. Частка проблемної заборгованості в структурі портфеля невелика (менше 1%), порівнянна з середнім значенням по банківській системі і має тенденцію до зниження, хоча і в абсолютному вираженні зростає.
2.2.2 Оцінка результативності діяльності банку
Орієнтир банківської діяльності в ринковому господарстві полягає в максимізації прибутку від операцій при зведенні до мінімуму втрат. Прибуток або збитки, отримані банком - це показники, що концентрують у собі результати різних пасивних і активних операцій банку і відображають вплив усіх факторів, що впливають на діяльність банку.
Методика аналізу результативності банківської діяльності починається з аналізу доходів і витрат і завершується дослідженням прибутку. Інформаційною базою для аналізу фінансових результатів служать рахунки балансу: доходи, витрати, прибуток, збитки, використання прибутку. Мета аналізу фінансових результатів - виявлення резервів зростання прибутковості банківської діяльності та формування на цій основі рекомендацій щодо подальшої роботи.
Основною формою бухгалтерської звітності, яка характеризує фінансові результати діяльності організації за звітний період і містить дані про доходи, витрати і прибутки організації є звіт про прибуток і збитки (таблиця 8).
Таблиця 8 - Звіт про прибуток і збитки, млн. р..
Найменування статті
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Процентні доходи
151 907,20
175 237,50
290 943,10
Процентні витрати
69 282,90
85 656,90
181 651,70
Чисті процентні доходи
82 624,30
89 580,60
109 291,40
Комісійні доходи
78 851,60
103 096,40
129 610,00
Комісійні витрати
10 261,80
18 091,70
30 814,20
Найменування статті
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Чисті комісійні доходи
68 589,80
85 004,70
98 795,80
Чистий дохід за операціями з іноземною валютою
21 338,90
27 979,80
34 782,00
Чистий дохід за операціями з цінними паперами
1 032,00
264,60
205,80
Дохід у вигляді дивідендів
5,90
227,30
119,10
Чисті відрахування в резерви
15 318,10
-6 809,60
3 289,00
Інші доходи
17 336,80
5 638,90
28 949,40
Операційні витрати
78 042,70
105 936,50
135 931,10
Інші витрати
27 720,30
14 273,30
28 169,20
Податок на прибуток
4 114,60
27 318,00
31 723,00
ПРИБУТОК
65 732,00
67 977,70
73 031,20

2.2.2.1 Аналіз доходів банку

Аналіз банківської діяльності з точки зору її прибутковості дозволяє керівництву сформувати кредитну та процентну політику, виявити менш прибуткові операції і розробити рекомендації можливого отримання банком великих доходів. Доходи банку - це загальна сума грошових коштів, отриманих від здійснення активних операцій. Доходи банку включають в себе: процентні доходи - відсотки, отримані за кредитами, цінними паперами; комісійні доходи - комісії за розрахунковими операціями, за касовими операціями, за інкасацію, за операціями з цінними паперами, за виданими гарантіями та ін; чистий дохід за операціями з іноземною валютою; чистий дохід за операціями з цінними паперами; дохід у формі дивідендів; інші доходи.
Як видно зі звіту про прибутки та збитки (див. таблицю 8), в структурі доходів процентні доходи становлять основну частину, що говорить про великий кредитному портфелі банку. Так само спостерігається щорічне зростання процентних доходів у порівнянні з попереднім роком: 2007 р. - +15,3%, 2008 р. - +66%. Це зумовлено зростанням загального числа виданих кредитів (див. малюнок 3) корпоративним клієнтам банку, МСП клієнтам, населенню, а також і іншим банкам, з якими співпрацює «Пріорбанк» (у 2008 р. спостерігається значне зростання міжбанківського кредитного портфеля - +833,3 % в порівнянні з 2007 р. і на 330,2% в порівнянні з 2006 р.).
Так само в аналізованому періоді спостерігається зростання комісійних доходів: у 2007 р. на 30,7% в порівнянні з 2006 р., а в 2008 р. на 25,7% в порівнянні з 2007 р. Що свідчить про збільшення кількості послуг, що надаються банкам-кореспондентам, що надаються клієнтам інших банків та ін В основному, що видно за результатами аналізу, спостерігається зростання валового річного доходу банку: 2007 р. - на 13%, 2008 р. - на 58,6%, що говорить про стійку позиції банку та його ефективної діяльності.
Важливою статтею доходів є операції з іноземною валютою вони становлять близько 10% чистого доходу. В абсолютному вираженні вони зросли на 7 млрд. р.. Це зумовлено, по-перше, зростанням торгових валютних операцій юридичних осіб, що здійснюються через систему кореспондентських рахунків банку. А також тим, що в 2007 р . відбулися якісні зміни в частині скоєних банком валютно-обмінних операцій на міжбанківському ринку FOREX. На тлі зниження кількості операцій в 1,5 рази обороти по основних валют істотно збільшилися і склали: 7 969,1 млн. дол США (+13,3%), 53 377,8 млн. р. РФ (+192,3%), 4 427,2 млн. євро (-11,6%).
Розглянемо доходи з позиції їх стабільності. До стабільним доходам банку відносять ті доходи, які залишаються практично постійними протягом досить тривалого періоду часу і можуть легко прогнозуватися на перспективу. Зростання стабільності властива, насамперед доходів від основної діяльності. Відсутність же стабільності відображає ризикованість бізнесу. Чим більше нестабільність в доходах, тим нижча якість доходів. При цьому в розрахунок приймаються такі фактори як зміна курсу валюти. Інфляційні процеси. Так як аналізований період характеризується різкими змінами цих процесів, то можна говорити про досить низьку якість доходів.

2.2.2.2 Аналіз витрат банку

Витрати комерційного банку - це витрати грошових коштів банку на виконання операцій і забезпечення функціонування банку. До витрат належать: процентні витрати, комісійні витрати, чисті відрахування в резерви, операційні та інші витрати. Аналіз витрат в цілому здійснюється, перш за все з виявлення частини процентних та непроцентних витрат (таблиця 9).
Таблиця 9 - Динаміка структури витрат банку,%
Показники
На 01.01.2007
На 01.01.2008
На 01.01.2009
Процентні витрати
34,50
38,20
47,80
Непроцентні витрати
65,50
61,80
52,20
Разом витрати:
100,00
100,00
100,00
З таблиці 9 слід, що процентні витрати займають (34,5% - 47,8%) від витрат банку, причому протягом аналізованого періоду ми бачимо зростання їх питомої ваги на 3,7%, потім на 9,6%. Таке зростання процентних витрат обумовлений зростанням ресурсної бази банку за рахунок залучених коштів, особливо міжбанківських кредитів, отриманих ВАТ «Пріорбанк», а також зростанням депозитів (див. таблицю 2).
При аналізі витрат банку можна помітити, що за аналізований період операційні витрати зросли майже в 2 рази. Таким чином, слід провести їх ретельний аналіз, щоб виявити шляхи їх зниження і тим самим підвищити прибуток банку. Потрібно провести структурний аналіз операційних витрат (малюнок 4).

SHAPE \ * MERGEFORMAT
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
2006
2007
2008
рік
млн.р.
юридичні
послуги
адміністративні
витрати
маркетинг
технології
оборудовавніе
утримання будівель
персонал

Малюнок 4 - Структура витрат в динаміці
Як випливає з малюнка 4, істотних змін у структурі витрат за досліджуваний період не відбувалося. Так найбільшу питому вагу, а точніше половину, складають витрати, пов'язані з персоналом. Сюди відноситься заробітна плата, витрати на відрядження, різні виплати, витрати, пов'язані з організацією дозвілля персоналу (часткове фінансування спортивних, культурних заходів), з навчанням персоналу.
Причинами зростання витрат оплаті праці пояснюється як збільшенням числа співробітників в результаті відкриття нових точок продажу, так і зростанням зарплати. Так за 2007 р . середньомісячна заробітна плата працівників зросла на 18,5%, за 2008 р . на 18,3%. Враховуючи середній рівень інфляції в країні в межах 11% -14%, можна зробити висновок, що реальна зарплата персоналу також збільшується. За 2007 р . було відкрито 19 точок продажів. Витрати на навчання персоналу зростають у зв'язку з підвищенням кваліфікації співробітників, стажуваннями за кордоном. У 2006 р . 1199 працівників банку або 66% від числа працюючих в банку підвищили кваліфікацію за допомогою різних видів навчання, за 2007 р . - 1431 працівників банку або 70,7%, за 2008 р . було організовано 1542 навчань.
Витрати на утримання будівель збільшуються за рахунок проведення ремонтних робіт, необхідних для поліпшення зовнішнього та внутрішнього вигляду будівель, так як це є суттєвим моментом для підтримки іміджу банку у клієнтів.
Витрати на обладнання зростають як у зв'язку з модернізацією та придбанням оргтехніки, так і зі збільшенням числа банкоматів та електронних платіжних терміналів. За 2007 р . банк встановив 26 нових банкоматів і 23 пристрої з прийому готівкових грошових коштів (ПСТ), і на 31 грудня 2007 р . загальна кількість банкоматів у всіх регіонах республіки склало 186 шт. За 2008 р . банк встановив 23 нових банкомата.
Витрати з інформаційних технологій складають 13%. Зростання витрат свідчить про те, що банк стежить за світовим досвідом і активно застосовує сучасні технології. Ключовим завданням 2007 р . був перехід від розподіленої банківської моделі до централізованої на основі включення баз даних всіх філій в одну централізовану систему з об'єднаним балансом на основі інтегрованої банківської системи СТ.Банк.ІТ. Консолідація була успішно завершена на початку листопада 2007 р . В даний час всі операціоністи банку працюють з централізованою базою даних в он-лайн режимі. Другим значним проектом було впровадження нової централізованої програмної системи підтримки операцій для фізичних осіб СТ.Банк.Розніца. Впроваджено програмно-технічні системи, що надають нові можливості для обслуговування клієнтів: кол-центр, смс-банкінг. У 2008 р . проведена централізація функцій з обслуговування юридичних осіб. У результаті чого 80% від всіх вхідних електронних платежів обробляються автоматично. Автоматизація обробки документів, що надаються клієнтами у паперовому вигляді. Запроваджено електронний архів, електронний документообіг для кредитних заявок малих клієнтів. Розвиток системи віддаленого електронного банківського обслуговування клієнтів. У 2008 р . досягнуто зростання частки електронних платежів, здійснюваних юридичними особами з 70% на початку року до 85% до кінця року.
Витрати на інформаційні технології мають високу рентабельність. Вони скорочують трудовитрати, удосконалюють надаються сервіси, допомагають запровадити якісно нові послуги. Результатом чого стає підвищення конкурентних переваг, а отже числа клієнтів і доходів, а відповідно і прибутку. Тому вдосконалення в цій сфері є невід'ємною частиною розвитку банку в цілому.
Адміністративні витрати скорочуються в результаті оптимізації організаційної структури і централізації функцій по роботі з персоналом.
Зростання маркетингових витрат відбувається, як внаслідок підвищення вартості розміщення реклами, так і в результаті зростання числа проведених рекламних акцій. Однак ці витрати необхідні для успішного розвитку бізнесу.
На основі вищесказане можна зробити висновок, що важливе значення в структурі операційних витрат мають витрати на інформаційні технології, оскільки тягнуть за собою зниження різного виду витрат (адміністративних, пов'язаних з персоналом) і підвищують ефективність діяльності загалом. Половину витрат пов'язане з персоналом, тому важливо стежити за оптимальністю оргструктури, впроваджувати системи аналізу ефективності роботи співробітників.
При аналізі витрат банку слід зазначити, що в 2007 р. чисті відрахування в резерви, зазначені зі знаком -6809,6 млн. р.., Були розброньована на дану суму, тобто були повернуті борги минулих років. Тепер ця сума пішла в прибуток банку і може бути використана для проведення активних операцій. Це свідчить про ефективну кредитну політику банку, про зниження ризику накопичення сум непогашених кредитів.
З Звіту про прибутки та збитки видно, що валові витрати збільшуються з року в рік: 2007 р. - +11,6%, 2008 р. - +69,6%. Це відбувається в основному за рахунок зростання процентних витрат. Проте, не дивлячись на це, діяльність банку є прибутковою.

2.2.2.3 Аналіз фінансового результату

Прибуток комерційного банку - це фінансовий результат діяльності банку у вигляді перевищення доходів над витратами. Основним джерелом банківського прибутку є дохід від процентної різниці (таблиця 10), який визначається як різниця між відсотками отриманими і сплаченими відсотками.
Таблиця 10 - Аналіз прибутку банку від кредитної діяльності, млн.р.
Показники
На 01.01.2007р.
На 01.01.2008р.
На 01.01.2009р.
Отримані відсотки
151 907,20
175 237,50
290 943,10
Сплачені відсотки
69 282,90
85 656,90
181 651,70
Прибуток
82 624,30
89 580,60
109 291,40
Згідно з наведеними даними (див. таблицю 10) прибуток від кредитної діяльності банку у розглянутий період збільшилася за рахунок того, що сума отриманих відсотків перевищила суму сплачених відсотків.
Також слід зазначити, що в 2007 р. банк після трирічної податкової пільги почав платити податок на прибуток. За підсумками року було сплачено 54,1 млрд. р. податків до бюджету, з них податок на прибуток склав 27,3 млрд. р.. Незважаючи на це, банк зміг збільшити прибуток у порівнянні з 2006 р. до 68 млрд. р.. (Див. таблицю 8).
У результаті аналізу «Звіту про прибутки та збитки» видно, що в 2007 р. прибуток зріс на 3,4%, в 2008 р. на 7,4%. У 2007 р. була проведена велика робота по зниженню рівня ризиків, що приймаються банком, в результаті якої рівень неякісної заборгованості в кредитному портфелі знизився з початку року з 2,3% до 1,0%, а в 2008 р. до 0,8% . Також у 2007 р. була впроваджена система управління кредитними ризиками для підприємств малого та середнього бізнесу. У IV кварталі 2007 р. стала застосовуватися скорингова система оцінки кредитних ризиків при кредитуванні фізичних осіб (скорингова система являє собою сумарну бальну оцінку клієнта по ряду показників: ступінь його надійності, своєчасність погашення попередніх кредитів, наявність пролонгованих кредитів та ін.) Всі ці аспекти зумовили зниження ризиків у діяльності банку, збільшили вірогідність своєчасного отримання прибутку.
Існує також і коефіцієнтний метод оцінки прибутку банку за допомогою відносних показників, він пов'язаний з поняттям рентабельності. Необхідність проведення такого аналізу важко переоцінити, оскільки від глибини оцінки результатів останнього залежать перспективи конкурентоспроможності банку та його місце на фінансових ринках. Найважливішими показниками рентабельності (прибутковості) банку (див. таблицю 11), які рекомендується розраховувати комерційним банкам, є рентабельність активів і рентабельність капіталу.
Таблиця 11 - Показники діяльності ВАТ «Пріорбанк»
Показник, млрд. рублiв
2006
2007
2008
Активи банку
1 889
2 376
4 193
Власний капітал
319,2
371,7
421,7
Прибуток
65,7
68
73
Кредити клієнтам
1 154
1 828
2 734
Кошти клієнтів
808
1 308
1 693
Рентабельність активів (ROA),%
3,6
3,1
2,1
Рентабельність капіталу (ROE),%
26,3
23,4
23
Кількість філій, шт.
42
61
81
Кількість клієнтів, шт.
547 832
585 325
719 137
Рентабельність активів (ROA) - це відношення чистого прибутку після оподаткування до загальної вартості активів, виражене у відсотках. Рентабельність капіталу (ROE) - це відношення чистого прибутку після оподаткування до власного капіталу (статутного фонду) банку. Загальним показником діяльності банку слід вважати прибутковість капіталу, а показник прибутковості активів пропонується вважати приватним показником, який відображає внутрішню політику банку, професіоналізм його апарату, який підтримує оптимальну структуру активів і пасивів з точки зору доходів і витрат. Для підвищення прибутковості капіталу (статутного фонду) банку необхідно збільшити прибутковість його активів і зменшити частку статутного фонду в загальній сумі коштів банку.
Для збільшення прибутковості активів застосовуються такі заходи:
- Збільшується ставка відсотків по активних операціях і зменшується ставка відсотків за залученими коштами;
- Збільшується частка власних коштів у загальній сумі його коштів (показник платоспроможності);
- Зменшується співвідношення власних і залучених коштів.
Ефективна діяльність банку характеризується постійним зростанням прибутку, зниженням кредитних ризиків, збільшенням рентабельності активів банку, стабільністю банку на ринку банківських послуг.
Вимірювання ефективності діяльності банку визначається також за допомогою наступних показників: чистий спред, чиста процентна маржа та ін
а) Чистий спред (%) = відсотки отримані / позики * 100% - відсотки сплачені / притягнуті кошти за відсотки * 100%.
Розрахуємо цей показник для «Пріорбанк» за 2008 р.
ПСП = 290943,10 / 3594315,70 * 100% -181651,70 / 3682 332,80 · 100% = 3,16%
Цей показник ізолює вплив процентної ставки на прибуток банку і тим самим дає більш глибоке розуміння джерела прибутку банку. Розрахунок показує, що кредитна діяльність приносить банку дохід, хоча і дуже маленький. Чистий спред має позитивне значення, що свідчить про перевищення відсотків за виданими кредитами над відсотками за залученими коштами.
б) Чиста процентна маржа (%) визначає основну спроможність банку мати прибуток - його дохід від процентної різниці як відсоток середніх загальних активів. Розрахуємо цей показник для Приорбанк за 2008 р.
Чиста процентна маржа = (доходи від відсотків - Витрати по відсотках) / загальні активи * 100%
ЧПМ = (290 943,10 - 181 651,70) / 4193 313,70 · 100% = 2,61%
Розрахунок свідчить, що банк має позитивну процентну маржу, отже, має місце прибуток від кредитної діяльності.
Існує ряд економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків:
а) Норматив платоспроможності банку.
Цей норматив являє собою співвідношення власних коштів банку і сумарних активів, зважених щодо відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Цей норматив визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, характерних для різних видів банківської діяльності. Для «Пріорбанк» цей показник дорівнює: 2006 р. - 16,9%, 2007 р. - 15,6%, 2008 р. - 10,1%. Нормативне значення показника не повинне бути нижче 8%. Таким чином, навіть не дивлячись на тенденцію зниження даного показника, норматив платоспроможності ВАТ «Пріорбанк» виконується.
б) Норматив загальної ліквідності.
Даний норматив розраховується, як співвідношення загальних активів до загальних зобов'язань банку. Нормативне значення показника не повинне бути менше 100%. Для Приорбанк даний показник дорівнює: 2006 р. - 120,3%, 2007 р. - 118,5%, 2008 р. - 111,2%, таким чином, норматив виконується.
в) Показник максимального розміру залучення грошових вкладів фізичних осіб.
Цей показник встановлюється як співвідношення сукупного розміру грошових вкладів (депозитів) фізичних осіб з розміром власних коштів банку. Максимальне значення показника не повинне перевищувати 100%. Для аналізованого банку даний показник дорівнює: 2006 р. - 70,2%, 2007 р. - 100,9%, 2008 р. - 130,2%. Даний норматив не виконується. Це є негативним моментом і банку слід або скоротити кількість вкладів (депозитів) населення, або наростити власний капітал.
г) Показник максимального розміру наданих міжбанківських позик.
Даний показник розраховується як співвідношення загальної суми наданих комерційним банком міжбанківських кредитів з розміром власних коштів банку (максимальне значення не має перевищувати 200%). Для Приорбанк цей показник дорівнює: 2006 р. - 71,65%, 2007 р. - 24,79%, 2008 р. - 203,94%. З розрахунку видно, що в 2008 р. Приорбанк надав велику суму міжбанківських кредитів, яка перевищує його власний капітал, що створює великі ризики в діяльності банку, в результаті несвоєчасного погашення цих кредитів. Таким чином, банку слід скоротити свій кредитний портфель, або наростити власний капітал, наприклад, шляхом збільшення резервного чи статутного фонду.
У цілому можна сказати, що ВАТ «Пріорбанк» є динамічно розвиваються банком на території РБ. За свою 20-річну історію банк зумів міцно закріпитися на ринку Білорусі і завоювати довіру клієнтів. Про його успішному функціонуванні на ринку банківських послуг свідчить його ринкова частка (таблиця 12).

Таблиця 12 - Ринкова частка ВАТ «Пріорбанк» на 2008 р.
Параметр
Частка,%
Місце
Активи
9,9
3
Власний капітал
6,2
3
Прибуток
12,8
3
Кредити юридичним особам
8,8
3
Кредити населенню
8,5
2
Кошти юридичних осіб
7,4
5
Кошти населення
5,2
5
Засоби інобанків
23,6
1
В якості підтвердження успішності ВАТ «Пріорбанк», його бездоганної репутації та високого рівня обслуговування можуть виступати різного роду нагороди, отримані банком:
- «Банк року 2003,2004,2005 в Білорусі» - журнал «The Banker»;
- «Кращий банк 2004,2005,2006» - журнал "Global Finance»;
- «Кращий банк з проведення валютно-обмінних операцій у Білорусі 2004, 2005, 2006» - журнал "Global Finance»;
- «Найбільш прибутковий банк» - Raiffeisen International;
- Другий за темпами зростання банк в країнах з «перехідною економікою» за визначенням ЄБРР - журнал «The Banker» (на 2007 р.);
- Другий за темпами зростання банк в СНД (на 2007 р.) - журнал «The Banker»;
- «Кращий банк у Білорусі 2005,2006 рр..» - Журнал «Euromoney»;
- «Найбільш активний банк з фінансування внеших торгівлі в РБ в 2006 році» - Програма сприяння торгівлі ЄБРР та ін
Таким чином, ВАТ «Пріорбанк» є успішною, ефективно функціонуючої організацією, яка отримала визнання і прихильність клієнтів не тільки на території РБ, а й у країнах СНД і Європі.

2.3 Аналіз існуючої системи управління кредитною заборгованістю в ВАТ «Пріорбанк»

2.3.1 Аналіз процесу кредитування в ВАТ «Пріорбанк»

Система кредитування в Приорбанк функціонує відповідно до «Правил кредитування ВАТ« Пріорбанк », затвердженими рішенням
Кредитного комітету ВАТ «Пріорбанк» 04.09.2007 р.
Правила кредитування ВАТ «Пріорбанк» (надалі Правила) розроблені відповідно до Цивільного та Банківським кодексами Республіки Білорусь, Інструкцією про порядок надання (розміщення) банками грошових коштів у формі кредиту і їх повернення, затвердженої постановою Правління Національного банку Республіки Білорусь № 226 від 30.12. 2003 р. з урахуванням змін і доповнень, іншими актами законодавства Республіки Білорусь і локальними нормативними правовими актами «Пріорбанк» Відкрите акціонерне товариство.
Правила визначають загальні обов'язкові умови надання (розміщення) банком грошових коштів у білоруських рублях та іноземній валюті у формі кредиту юридичним особам і індивідуальним підприємцям, що здійснюють підприємницьку діяльність, як з відкриттям, так і без відкриття поточних (розрахункових) рахунків, та їх повернення.
Правила не регламентують порядок надання грошових коштів у формі кредиту іншим банкам, небанківським кредитно-фінансовим організаціям та фізичним особам.
Кредити надаються від імені банку та на умовах фінан-нансування, затверджених рішеннями уповноваженого органу банку. Процедури прийняття рішень про надання / розміщенні грошових коштів встановлюються окремими локальними нормативними правовими актами банку. Кредити можуть надаватися в рамках специфікацій кредіт-них/банковскіх продуктів, окремо затверджуються Кредитним комітетом, або на підставі затверджуваних у встановленому порядку індивідуальних угод.
На індивідуальних підприємців, що здійснюють підприємницьку-цької діяльності як з відкриттям, так і без відкриття поточних (розрахункових) рахунків, у цих Правилах поширюються вимоги, встановлені для юридичних осіб, якщо інше не випливає із законодавства Республіки Білорусь, локальних нормативних правових актів чи істоти правовідносин . Кредитування юридичних осіб з залученням зовнішніх позик (кредитів) здійснюється з урахуванням особливостей, визначених міжнародним договором (угодою), міжбанківським кредитним договором, індивідуальним кредитною угодою або іншим документом, що містить умови кредито-вання, а також чинним законодавством.
Окремими локальними нормативними актами банк визначає перелік документів, що надаються кредитоотримувачем для отримання кредиту до укладання кредитного договору та протягом терміну його дії. Документи, отримані і сформовані банком під час розгляду заяви на отримання кредиту, видачу кредиту і в процесі супроводу кредиту систематизуються в кредитному досьє відповідно до «Положення про кредитний досьє клієнта ВАТ« Пріорбанк ».
До прийняття рішення про кредитування банк здійснює перевірку правоздатності кредитоотримувача, заставодавця (у разі, якщо заставодавцем є третя особа), поручителя. Одночасно при визначенні правоздатності юридичної особи, проводиться перевірка документів, що підтверджують призначення на посаду та повноваження посадової особи, яка в силу закону або установчих документів здійснює поточне керівництво підприємством і виконує функції його одноособового виконавчого органу. Перевірка правоздатності кредитоотримувача, заставодавця (у разі, якщо заставодавцем є третя особа), поручителя і повноважень їх посадових осіб здійснюється в однаковому порядку.
Перевірка правоздатності проводиться з метою визначення здатності кредитоотримувача мати цивільні права, що відповідають цілям і предмету діяльності, передбаченим в установчих документах, і нести пов'язані з цією діяльністю обов'язки.
Оцінка платоспроможності (кредитоспроможності) кредітопо-одержувача здійснюється як до ухвалення рішення про кредитування, так і в процесі здійснення фінансування відповідно з окремими локальними нормативними правовими актами банку, що регламентують порядок проведення фінансового аналізу.
Підставою для укладання банком кредитного договору є рішення про надання кредиту, прийняте уповноваженим органом банку. Кредити надаються після укладення у письмовій формі кредитного договору. Істотними умовами кредитного договору є:
- Сума кредиту з зазначенням валюти кредиту (для кредитної лінії - максимальний розмір (ліміт) загальної суми наданих кредито-одержувачу грошових коштів (кредиту) і граничний розмір одноразової заборгованості кредитоотримувача);
- Термін та порядок надання і повернення (погашення) кредиту;
- Розмір відсотків за користування кредитом та порядок їх сплати, а також розмір плати за користування кредитом та порядок її внесення, якщо обов'язок її сплати передбачена кредитним договором;
- Цілі, на які кредитополучатель зобов'язується використовувати або не використовувати надані грошові кошти (цільове використання кредиту);
- Спосіб забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором;
- Відповідальність кредитодавця і кредитоотримувача за невиконання (неналежне виконання) ними зобов'язань за кредитним договором;
- Інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинна бути досягнута угода.
Кредитний договір діє з моменту його укладення і діє до повного виконання кредитоотримувачем зобов'язань з погашення кредиту та сплату відсотків за користування ним, а також повного виконання інших зобов'язань, що випливають з кредитного договору.
Зобов'язання банку з надання кредиту виникає з моменту укладення кредитного договору або з моменту настання обставини, визначеного кредитним договором, якщо він укладений з відкладальною умовою.
У кредитному договорі передбачається відповідальність кредитоотримувача за несвоєчасне внесення відсотків і плати за користування кредитом, якщо обов'язок її сплати передбачена кредитним договором. Позичальник, не повернув (не погасив) кредит у строк, зобов'язаний у період з дня закінчення терміну повернення (погашення) кредиту до його повного повернення (погашення) сплачувати відсотки за користування кредитом у підвищеному розмірі, визначеному в кредитному договорі, якщо інший розмір не передбачено законодавством Республіки Білорусь.
Зміна умов кредитного договору, в тому числі надання відстрочки (розстрочки) погашення заборгованості за кредитним договором, здійснюється на підставі додаткової угоди до кредитного договору.
Погашення (повернення) кредиту і сплата відсотків і плати за користування ним виробляються як у безготівковій формі, так і готівкою грошовими коштами відповідно до кредитного договору та законодавством Республіки Білорусь.
Індивідуальні підприємці, які здійснюють підприємницьку діяльність без відкриття поточних (розрахункових) рахунків, можуть погашати кредит, сплачувати відсотки та плату за користування кредитом готівковими коштами шляхом внесення до каси банку без обмеження розмірів платежу.
Позичальник за згодою банку може укласти договір про переведення боргу за кредитним договором на третю особу у відповідності до законодавства Республіки Білорусь. При дотриманні вимог, встановлених законодавством Республіки Білорусь, кредитополучатель може укласти з банком договір про відступлення своїх вимог до особи, стосовно якого кредитополучатель є кредитором. Банк зобов'язаний перевірити правоздатність та вивчити платоспроможність нового боржника і передбачити спосіб забезпечення виконання зобов'язання, в тому числі у вигляді поруки первісного кредитоотримувача.
При наявності об'єктивних причин, що не дозволяють кредитоотримувача своєчасно виконати зобов'язання перед банком з погашення кредиту, за його обгрунтованого письмовим клопотанням банк має право продовжити термін повного (остаточного) погашення кредиту. Кредити, за яким продовжено термін повного (остаточного) погашення, з дня укладання додаткової угоди до кредитного договору про продовження терміну відносяться до пролонгованим. Термін пролонгації встановлюється в залежності від обставин, що викликали несвоєчасність виконання зобов'язань, і здібності кредитоотримувача виконати зобов'язання у встановлені терміни. Рішення про пролонгацію приймається Кредитним комітетом / Комітетом з проблемних кредитах банку.
За пролонгованої заборгованості встановлюється підвищена процентна ставка, розмір якої визначається в додатковій угоді до кредитного договору.
При невиконанні кредитоотримувачем зобов'язань з погашення кредиту, сплату відсотків і (або) плати за користування ним заборгованість на наступний робочий день після настання терміну її погашення відображається у бухгалтерському обліку на відповідних рахунках з обліку простроченої заборгованості. При кредитуванні з використанням банківських пластикових карток в кредитному договорі може встановлюватися інший термін відображення заборгованості на рахунках з обліку простроченої заборгованості.

2.3.2 Аналіз бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості у ВАТ «Пріорбанк»

Основною метою і завданням банку при видачі кредиту є отримання прибутку, тобто не тільки повернути основний борг, але і відсотки по ньому. Таким чином, варто докладніше розглянути існуючу систему повернення кредитної заборгованості.
В даний час у ВАТ «Пріорбанк» кредитується близько 4000 клієнтів. Враховуючи, що стягнення кредитної заборгованості передбачає в більшості випадків щомісячне погашення основної суми боргу і нарахованих відсотків, даний процес включає 8000 операцій на місяць.
Процес погашення клієнтами кредитної заборгованості здійснюється за схемою, представленої на рисунку 5.
У процесі стягнення кредитної заборгованості задіяно декілька підрозділів банку: кредитна адміністрація (КА), служба клієнтського сервісу (СКС), служба експедиції (СЕ), розрахунковий центр / відділ валютних платежів (РЦ / ОВП), відділ обліку кредитних та депозитних операцій (ОУКіДО) , який відноситься до операційного департаменту (ОД). Існуючий процес передбачає такі операції, здійснювані вручну:
- Моніторинг погашення кредитної заборгованості співробітником СККіСКП / ДККіСКП (служба / департамент кредитного контролю та супроводу кредитних проектів): співробітник звертається до кредитної базі банку й переглядає список клієнтів, вибираючи тих, у яких настав термін оплати;
- Контроль виконання клієнтом зобов'язань зі сплати суми основного боргу / нарахованих відсотків співробітником СККіСКП / ДККіСКП (тобто по кредитній базі відстежується, хто з клієнтів уже надав ПП (платіжне доручення), дана оцінка виставляється в картці клієнта співробітником СКС після отримання ним від клієнта ПП);
- Прийняття ПП на паперовому носії співробітником СКС і передача його в службу експедиції;
- Сканування паперового ПП співробітником служби експедиції;
- Контроль виконання клієнтом зобов'язань зі сплати суми основного боргу / нарахованих відсотків, комісій, пені співробітником ОУКіДО;
- Відображення на відповідних балансових та позабалансових рахунках нарахованих і несвоєчасно сплачених доходів співробітником ОУКіДО;
- У разі виникнення простроченої заборгованості - винесення заборгованості на прострочення, виставлення платіжної вимоги співробітником ОУКіДО.
інформування клієнта про настання терміну погашення суми основного боргу / нарахованих відсотків співробітником СККіСКП /
Виконавець КА
Виконавець СКС
Виконавець СЕ
Виконавець РЦ / ОВП
Виконавець ОУКіДО
Напрямок доповідної записки РЦ / ОВП про встановлення індивідуального курсу
Клієнт згоден з базовим курсом Приорбанк?
Ні
Так
Так
Ні
Клієнт згоден погасити заборгованість іншою валютою?
Ні
Так
Є кошти в інших валютах
Так
Клієнт погасив заборгованість до закінчення терміну?
Нагадування клієнту про необхідність оплати
Ні
Так
Є кошти у валюті погашення?
Перевірка наявності коштів на рахунку
Повідомлення клієнта про настання терміну оплати
Звернення до кредитної базі опердня

Клієнт корпоративний?
Так
Ні
Зв'язок з скарбник
ством для встановлення індивідуального курсу
Клієнт представив ПП з покупкою, продажем, конверсією
Так
Ні
Відправлення ПП (1)
Перевірка ПП
ПП в іноземній валюті?
Так
Передача ПП
Перевірка правильності заповнення ПП
Так
ПП передається по СЕП?
Ні
Так
Ні
Клієнт представив ПП на погашення заборгованості?

Сканування ПП
Ні
Формування паперових документів дня
Відправлення
ПП (2)

Кінець (1)
Відкликання ПТ
Проведення операції
Ні

Коригування суми списання при зміні курсу
Кінець
(2)
Так
Звернення до бази торгова площадка
Ні
Грошові кошти надійшли на рахунок у валюті погашення?
Контроль стану просро
ченной заборгова
ності
Відправлення доповідної записки
Ні
Так
Клієнт представив ПП на оплату простроченої заборгованості?
Виставлення ПТ на суму заборгованості
Винесення заборгованості на прострочення
Звернення до кредитної базі опердня

Рисунок 5 - Схема процесу погашення кредитної заборгованості ДККіСКП;
У результаті аналізу існуючого бізнес-процесу погашення кредитної заборгованості можна зробити наступні висновки:
- Тому що даний процес в основному здійснюється вручну, то велика залежність від людського чинника, що негативно може позначитися на всьому процесі: великий ризик помилок через неуважність співробітників при пошуку боржників і перевірці виконання ними умов договору, при проведенні операцій співробітниками розрахункового центру;
- Процес моніторингу кредитної заборгованості клієнтів є досить трудомістким;
- Надання клієнтами ПП викликає необхідність додаткової роботи з паперами, що збільшує загальну тривалість процесу, вимагає додаткової робочої сили;
- Постійні звернення до клієнта (повідомлення про настання терміну оплати, виставляння ПТ (платіжної вимоги), узгодження курсу погашення і т.д.) створюють незручності в роботі банку і можуть зіпсувати відношення з клієнтом.
Таким чином, в існуючому процесі стягнення кредитної заборгованості є ряд недоліків, виправлення яких призведе до більш ефективної роботи кредитної служби, зменшення помилок та ризиків у роботі всієї системи банку.
На закінчення 2 глави хотілося б зробити наступні висновки:
а) Згідно з основними показниками роботи банку його діяльність є ефективною, спостерігається постійне збільшення прибутку. ВАТ «Пріорбанк» є динамічно розвиваються банком, активно зміцнює свої позиції на ринку Білорусі.
б) Був відзначений постійне зростання кредитного портфеля банку, тому треба приділити особливу увагу системі кредитування і процесу стягнення кредитної заборгованості, особливо в умовах економічної кризи.
в) У банку діє чітка система розподілу кредитів за групами поворотного ризику. На 01.01.09 р. спостерігається зростання заборгованості в абсолютному розмірі по всіх групах ризику, проте, завдяки хорошому управлінню кредитною заборгованістю, у відносному вираженні кредити 1 групи ризику залишаються переважаючими.
г) У ході аналізу системи управління кредитною заборгованістю, були відзначені деякі недоліки в системі управління кредитною заборгованістю, тобто дана система не зовсім відповідає вимогам нинішнього кризового економічного становища. Для їх усунення слід вдосконалювати процес моніторингу боржників, процес роботи з документами, також проведення необхідних розрахунків і операцій з рахунками.
д) Таким чином, у поточних умовах фінансової нестабільності і зрослих ризиків неповернення кредитів існує гостра необхідність здійснення реінжинірингу відповідних бізнес-процесів.

3 вдосконалення системи управління кредитною заборгованістю в ВАТ «Пріорбанк» на основі методології реінжинірингу бізнес-процесів

3.1 Розробка проекту реінжинірингу бізнес-процесу стягнення кредитної заборгованості

Процес справляння кредитної заборгованості є головним етапом всього процесу кредитування. Виходячи з аналізу даного процесу (див. п. 2.3.2), з метою усунення недоліків, поліпшення якості роботи банку та гарантованості отримання прибутку можна запропонувати проект реінжинірингу даного бізнес-процесу за допомогою автоматизації.
У рамках реалізації проекту реінжинірингу пропонується поступово автоматизувати всі етапи процесу погашення клієнтами кредитної заборгованості з метою зменшення кількості операцій здійснюються вручну і відповідно зменшення трудовитрат беруть участь у процесі співробітників, скорочення часу на проведення даного процесу, а також з метою зниження ризику утворення простроченої заборгованості по кредитах.
Для успішної реалізації проекту реінжинірингу слід провести його в кілька етапів (див. рисунок 6), щоб була можливість контролювати зміни, удосконалювати процес поступово. Пропонується виділити наступні етапи:
Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Банк | Диплом
687.6кб. | скачати


Схожі роботи:
Реінжиніринг бізнес процесів 2
Реінжиніринг бізнес процесів
Реінжиніринг бізнес процесів 3
Реінжиніринг бізнес процесів рекламного агентства
Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю на ВАТ Орбіта
Економічний аналіз ВАТ РосІнструмент Управління дебіторською заборгованістю як організаційна
Бізнес-планування процесів як чинник конкурентоспроможності ВАТ Балаковської завод запасних
Шляхи підвищення ефективності роботи банку з фізичними особами на прикладі ВАТ Приорбанк
Формалізація бізнес-процесів як платформа для якісного управління підприємством
© Усі права захищені
написати до нас