Ремінні передачі

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

Ремінні передачі

1. Вихідні дані для розрахунків

Для порівнянності результатів під час аналізу рішень розрахунки різних типів ремінних передач зроблені для одних і тих самих вихідних даних:

1) номінальна потужність приводу гвинтового конвеєра P nom = 2,9 кВт;

2) частота обертання ведучого шківа (валу двигуна) n 1 = 950 хв - 1;

3) передавальне число i = 1,6;

4) обмеження:

а) за умовами компонування: номінальне міжцентрова відстань а nom = 500 ± 60 мм; кут нахилу передачі ψ = 25 0; висота редуктора H = 450 мм;

б) за режимом роботи: значні коливання навантаження, короткочасна пускова перевантаження до 200% від номінальної; робота двозмінна.

Загальні параметри при розрахунках

1) Загальна розрахункова схема для всіх типів передач наведена на рис. 1.1.

2) Згідно P ¢ дв = P nom, де P ¢ дв - Потрібна потужність двигуна - і

n 1 = 950 хв - 1 прийнятий електродвигун АИР 112МА6У3 (P дв = 3 кВт), у якого габарит d 30 = 246 мм (рис. 1.1).

Діаметри шківів за умовами компонування повинні бути:

d 1d 30, d 2H (1.1)

3) За табл. П8 режим роботи - важкий, коефіцієнт динамічності

навантаження і режиму роботи C p = 1,3.

4) Номінальний обертаючий момент T 1 nom = 9550.2, 9 / 950 = 29,2 H · м.

Розрахункова передана потужність P = P nom З p = 2,9 · 1,3 = 3,77 кВт. (1.2)

Розрахунковий передаваний момент T 1 = 9550.3, 77 / 950 = 37,9 H · м. (1.3)

2. Розрахунок плоскопасової передачі

Послідовність і результати розрахунку передач з синте-іческій і прогумованим кордшнуровим ременями оформлені у вигляді табл. 2.1.


Рис. 1.1. Розрахункова схема ремінної передачі

Аналіз результатів розрахунку за табл. 2.1:

1) Для передачі потужності P = 3,77 кВт при n 1 = 950 хв - 1 плоскі прогумовані ремені не годяться, тому що потрібно b ¢ = 156 ... 71,8 мм при d 1 = 140 ... 200 мм, а виготовляють ремені тільки до b max = 60 мм (табл. П2). Якщо прийняти b = 60 мм, то для передачі найменшої величини F t = 379 H (п. 12 табл. 2.1) буде потрібно [p] »[p 0]» 379 / 60 = 6,3 Н / мм. Це може бути виконано (табл. 2 частини I) при d 1 = 224 і 250 (≈ d 30) мм, σ 0 = 2 МПа і [p 0] = 6,5 Н / мм. Перерахунок на дані розміри d 1 наведено в табл. 2.1, починаючи з п. 18.

2) При використанні синтетичного ременя товщиною 1,0 мм варіант з d 1 = 100 мм незадовільний, оскільки розрахункова ширина b ¢ = 90,1 мм повинна бути округлена до найближчої більшої b = 100 мм (табл. П1), але тоді довжина L p = 1400 мм не задовольняє L p min = 1500 мм при b = 100 мм.

3) Порівнюючи результати при b = 60 мм (для варіантів d 1 = 160 і 224 мм), бачимо, що в передачі з прогумованим ременем габарити по діаметрах і частота пробігу ременя збільшилися в 1,4 рази

Таблиця 2.1 - Формуляр розрахунку плоскопасової передач

Параметри

Результати розрахунку для ременів

Примітка

Найменування

джерело

синтетичного

прогумованого


1. Товщина ременя δ, мм

табл. П1, П2

1,0

2,8


2. Діаметр шківа d ¢ 1, мм

формула (2) *

174 ... 206


3. Ставлення d ¢ 1 / δ

стор 8 (ч. I) **

174 ... 206> 100

62 ... 74 > 50


4. Діаметр d 1, мм

ГОСТ 17383 - 73

100

160

180

140

180

200

Прийнято

d 1 <d 30

5. Діаметр d ¢ 2, мм

(3)

158

253

285

222

285

316

ξ = 0,01

d 2, мм

ГОСТ 17383 - 73

160

250

280

224

280

315

d 2 <H

6. Фактичне i

(4)

1, 62

1,58

1,57

1,62

1,57

1,59


7. Швидкість ременя v, м / c

π d 1 n 1 / 60000

4, 97

7,96

8,95

6,96

8,95

9,95

<[35]

8. Кут обхвату a, град

(7)

173,16

169, 74

168,6

170,42

168,6

166,9

> [150 0]

9. Розрахункова довжина ременя L ¢ p, мм

(10)

1410

1648

1728

1575

1728

1816

а ¢ = 500

L p, мм

стандарт

1400

1600

1800

1600

1800

1800

R 20

10. Частота пробігів μ, с - 1

(49)

3, 6

5

5

4,4

5

5,5

<[15]

11. Міжцентрова відстань а nom, мм

(14)

495

476

536

512

536

492

[440 ÷ 560]

12. Передана окружна сила F t, H

(17)

759

474

421

542

421

379


13. Попереднє напруження σ 0, МПа

т АБЛ. 2 (ч.I)

7,5

7,5

7,5

2

2

2


14. Допустима питома окружна сила

[P 0], Н / мм

табл. 2 (ч.I)

8,5

8,5

8,5

3,5

4,5

5,5


15. Коефіцієнти: C 0

стор 11 (ч. I)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

y = 25 0

C α

(19)

0,98

0,97

0,97

0,97

0,97

0,96


C v

(20)

1,01

1,0

1,0

1,02

1,01

1,016. Допустима сила [p] в умовах

експлуатації, Н / мм

(18)

8,42

8,25

8,25

3,47

4,41

5,28


17. Розрахункова ширина ременя b ', мм

(21)

90,1

57,5

51

156

95,5

71,8


округлення b, мм

Табл.П1, П2

-

60

60

-

-

-


18. Перерахунок передачі з прогумованим ременем


d 1, мм


224

250


на d 1 = 224 і 250 мм


d 2, мм


355

400

<H = 450i


1,6

1,62
v, м / с


11,14

12,44

<[25 м / с]a, град


165,07

162,9

> [150 0]L ¢ p, мм


1918

2032

а '= 500L p, мм


2000

2000
m, с - 1


5,57

6,2

<[15 с - 1]а nom, мм


541

484

[440 ÷ 560]F t, H


338

303
C α


0,96

0,95
C v


0,99

0,98
[P], Н / мм


6,18

6,05
b ', мм


54,7

50,08
b, мм


60

50


4) Якщо в технічному завданні на проект вид ременя заданий, то слід, виходячи з результатів розрахунку, віддати перевагу варіантам:

а) синтетичний ремінь; d 1 = 160 мм; d 2 = 250 мм; μ = 5 с - 1; b = 60 мм;

L p = 1600 мм;

б) прогумований кордшнуровой ремінь d 1 = 224 мм; d 2 = 355 мм; μ = 5,57 с - 1; b = 60 мм; L p = 2000 мм.

5) Якщо вид плоского ременя не заданий, то перевагу має синтетичний ремінь за п. 4а.

3. Розрахунок кліноременних передач

Для клинового ременя нормального перерізу за величинами P = 3,77 кВт, T 1 = 37,9 H · м, n 1 = 950 хв -1, користуючись рис. П1 і табл. П4, вибираємо перетину А і В (Б). Призначаємо клас ременя II.

Для вузького ременя (табл. П4) - перетин SPZ (УО), для поліклинового ременя (табл. П6) - перетин Л.

Розміри перерізів кордшнурових ременів дані в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 - Розміри вибраних перетинів ременів і параметри передач (див. рис. 1, ч. I)

Параметри

Перетин ременя


А

В (Б)

SPZ (УО)

Л

1. W P, мм

11

14

8,5

P = 4,8 мм

2. W, мм

13

17

10

H = 9,5 мм

3. T, мм

8

11

8

H = 4,68 мм

4. y 0, мм

2,8

4,0

2


5. А, мм 2

81

138

56


6. m п, кг / м

0,1

0,18

0,084

0,045 *

7. d 1 min, мм

90

125

63

80

Формула (6) може бути представлена ​​як 0,7 d 1 (1 + i) <а <2 d 1 (1 + i).

Звідси при i = 1,6 і а = 500 мм рекомендований d '1 знаходиться в межах

135 <d 1 <385 мм. Ліміт (d 1d 30 = 246 мм) зменшує інтервал до 135 <d 1 <246 мм. Округляючи d ¢ 1 за ГОСТ Р 50641 - 94, отримаємо 140 £ d 1 £ 224 мм. Тоді d 2 = id 1 дає 224 £ d 2 £ 355 мм, що знаходиться в межах обмеження H = 450 мм.

Для порівняльного розрахунку вибираємо шківи з діаметрами:

d 1, мм ... .... 140 160 200 224

d 2, мм ... .... 224 250 315 355.

Для важкого режиму роботи довговічність ременів в експлуатації (табл. П3)

T P = T P (ср) До 1 К 2, де К 1 = 0,5 - коефіцієнт режиму роботи; До 2 = 1 - коефіцієнт кліматичних умов; T P (ср) = 2500 год (II клас) - ресурс ременів при середньому режимі і T P = 2500.0, 5.1 = 1250 годин. Гарантований ресурс виробника при цьому - 300 ч.

При розрахунку на довговічність було прийнято: E = 100 МПа, m = 8, σ в = 9 МПа; N оц = 2.10 6 - напрацювання клинових ременів II класу з передачею потужності (табл. П3).

Загальні розрахункові параметри, що не залежать від виду ременя, представлені в табл. 3.2.

Продовження розрахунку, специфічного для ременів нормального перерізу, - в табл. 3.3.

Аналіз результатів розрахунку за табл. 3.3.

1) Для ременів класу II перерізу А, починаючи з d 1 = 180 мм і вище (рис. П3)

Р 0 не залежить від діаметра шківа і не впливає на кількість ременів. Те ж для перетину В (Б), починаючи з d 1 = 280 мм і вище.

2) Ставлення L h / T P ≥ 1 показує, що дані варіанти параметрів забезпечують необхідну експлуатаційну довговічність T P = 1250 годин.

Ремені перерізу А задовольняють цій умові для всіх вибраних d 1, перерізу В (Б) - тільки для d 1 = 224 мм.

За умовою довговічності для подальшого аналізу залишаємо ремені перетину А.

3) При d 1 = 140 і 160 мм кількість ременів перерізу А однаково

= 3), але довговічність при d 1 = 160 мм (L h = 5110 год) у 2,38 рази вище, ніж при d 1 = 140 мм (при різниці діаметрів всього 20 мм). У стільки ж разів зменшується ймовірність заміни комплекту ременів в роботі при d 1 = 160 мм. При d 1 = 200 мм (L h = 5360 год), довговічність збільшується несуттєво, але ростуть габарити передачі.

4) Виходячи з аналізу результатів розрахунку при дотриманні усіх накладених обмежень, остаточно вибираємо передачу з параметрами:

РЕМІНЬ А - 1600 II ГОСТ 1284.1 - 89; d 1 = 160 мм, d 2 = 250 мм, i = 1,58, v =

8 м / с, α = 169,7 0, μ = 5 с -1, а nom = 476 мм, Δ = 80 мм, К = 3, F 0 = 119 H, F в x = 644 H, F в y = 300 H, L h = 5110 год, L h / T P = 4,09.

Загальні розрахункові параметри передач з вузькими і полікліно-вимі ременями наведено в табл. 3.1 та 3.2.

Продовження специфіки розрахунку цих передач оформлено в табл. 3.4.

Аналіз результатів розрахунку за табл. 3.4.

Таблиця 3.2 - Формуляр розрахунку загальних параметрів кліноременних передач

Параметри

Результати розрахунку при d 1, мм

Примітка

найменування

джерело

140

160

200

224


1. Фактичне i

(4) *

1,62

1,58

1,59

1,6

ξ = 0,01

2. Швидкість ременя v, м / с

(5)

6,96

7,96

9,95

11,14


3. Кут обхвату α, град

(7)

170,4

169,7

166,9

165,1


4. Розрахункова довжина ременя: L ¢ p, мм

(10)

1575

1648

1816

1918


L p, мм

стандарт

1600

1600

1800

2000


5. Частота пробігів μ, с - 1

(49)

4,4

5

5,5

5,6

<[20]

6. Міжцентрова відстань а nom, мм

(14)

512

476

492

541

[440 ... 560]

7. Регулювання а, мм:Δ 1: стандартний ремінь,

Δ 1 = 0, 025 L p

40

40

45

50

S 1 = 0, 025

вузький ремінь,

Δ 1 = 0, 04 L p

64

64

72

80


поліклиновий ремінь;

Δ 1 = 0,03 L p

48

48

54

60


Δ 2: нормальний (по перерізу В (Б)) ремінь,

(16)

40

40

42

40

S 2 = 0, 009

вузький ремінь,

Δ 2 = 0,02 L p

32

32

36

40


поліклиновий ремінь

Δ 2 = 0,013 L p

21

21

23

26


8. Хід регулювання Δ, мм:

Δ 1 + Δ 2


нормальний ремінь,


80

80

87

94


вузький ремінь,


96

96

108

120


поліклиновий ремінь


69

69

77

86


проекція Δ x, мм:

Δ cosψ


нормальний ремінь


73

73

79

85


вузький ремінь


87

87

98

109


поліклиновий ремінь


63

83

70

78


Таблиця 3.3 - Продовження розрахунку (табл. 3.2) передачі з клиновими ременями нормального перетину А і В (Б)

Параметри

Результати розрахунку при d 1, мм, і перетинах ременів

Примітка

найменування

джерело

140

160

200

224
А

В (Б)

А

В (Б)

А

В (Б)

А

В (Б)


  1. Номінальна потужність

Р 0, кВт

Ріс.П3, П4

1,73

2,22

2,1

2,83

2,42

4,05

2,42

4,75

Клас II

2. Коефіцієнти З α

стор 11 (ч. I)

0, 98

0,98

0,98

0,98

0,97

0,97

0,965

0,965


З L

(23)

0,98

0,93

0,98

0,93

1,01

0,95

1,04

0,98


3. Орієнтовна кількість

ременів К '0

(22)

2,27

1,86

1,87

1,46

1,59

1

1,55

0,84

при С к = 1

4. Коефіцієнт С до

стор 12 (ч. I)

0,8

0,82

0.82

0,83

0,82

1

0.82

1


5. Розрахункова кількість ременів

К 0 '/ З до


До ¢


2,84

2,27

2,28

1,76

1,94

1

1.89

0,84


прийнято До


3

3

3

2

2

1

2

1


  1. Попереднє натягу-ня гілки одного ременя F 0, Н

(31)

134

138

119

181

146

294

137

271

З p = 1, 2 *

7. Окружне зусилля

одного ременя F t, Н

10 березня P / (v К)

181

181

158

237

189

379

169

338


8. Сила на валах F в, Н

(38)

801

825

711

721

580

584

543

537


9. Складові F в

по осях: F у х

(41)


726


748


644


653


526


529


492


487


F в y


339

349

300

305

245

247

229

227


10. Напруження в ремені

σ 0, МПа


F 0 / A


1, 65


1,0


1,47


1,31


1,8


2,13


1,69


1,96


σ t / 2

F t / (2 A)

1,12

0,66

0,98

0,86

1,17

1,37

1,04

1,22


σ ц

10 - 6 ρ v 2

0,06

0,06

0,08

0,08

0,13

0,13

0,16

0,16

ρ = 1300 кг / м 3

σ р

σ 0 + σ t / 2 + σ ц

2,83

1,72

2,53

2,25

3,1

3,63

2,84

3,34


σ і 1

2 Ey 0 / d 1

4,0

5,75

3,5

5,0

2,8

4,0

2,5

3,58

E = 100 МПа

σ р / σ і 1


0,7

0,3

0,72

0,45

1,1

0,9

1,14

0,94


Коефіцієнт ξ i

рис. 5 (ч. I)

1,87

1,95

1,87

1,92

1,81

1,83

1,8

1,82

i = 1, 6

σ m ax

σ р + Σ і 1

6,83

7,47

6,03

7,25

5,9

7,63

5,34

6,92


11. Довговічність L h, ч

(48)

2146

1093

5110

1203

5357

693

11626

1479


Відношення L h / T p


1,72

0,87

4,09

0,96

4,29

0,55

9,3

1,18


Таблиця 3.4 - Продовження розрахунку (табл. 3.2) передач з вузьким ременем SPZ (УО) і полікліновим перетину Л

Параметри

Результати розрахунку при d 1, мм, і перетинах ременів

Примітка

найменування

джерело

140

160

200

224
SPZ

Л

SPZ

Л

SPZ

Л

Л


  1. Номінальна потужність P 0, кВт.

Допустима окружна сила одного

клину F 0, Н

Ріс.П6

Табл.4 (ч. I)


2,783

3,483

4,15 *83

83


2. Коефіцієнти:


C α

стор 11 (ч. I) і (26)

0,98

0,98

0,98

0,98

0,97

0,97

0,97


C L

(23)

1,0

1,01

1,0

1,01

1,02

1,03

1,05

m = 6

C До

стор 12 (ч. I)

0,82

-

0,82

-

1,0

-

-

К = 2 і 1

C V

0,908 - 0,0155 v

-

0, 8

-

0,78

-

0,75

0,74

табл. 4 (ч. I)

C d

2, 95 - 155 / d 1

-

1,84

-

1,98

-

2,18

2,26

табл. 4 (ч. I)

3. Розрахункова окружна сила одного

клину F 0, Н

(25)

-

121

-

127

-

135

141


4. Розрахункова кількість ременів К '

(22)

1,74

-

1,38

-

0,92

-

-


прийнято До


2

-

2

-

1

-

-


5. Передана сила F t, Н

10 березня P / (v К)

271

542

237

474

379

379

338

Для Л К = 1

6. Число клинів z '

F t / F 1

-

4,48

-

3,73

-

2,8

2,4

[4 ... 20]

прийнято z

табл. П6

-

5

-

4

-

4

4

4 - min

7. Ширина ременя b, мм

Pz

-

24

-

19, 2

-

19,2

19,2

p = 4, 8 мм

8. Попереднє натяг F 0, Н

(34), (35)

203

409

179

359

290

296

271


9. Сила на валах F в, Н

(38) і (39)

809

815

713

715

576

588

537


проекції F в x

(41)

733

739

646

648

522

533

487


F в y

(41)

342

344

301

302

243

248

227


10. Напруження в ремені, МПа


σ 0

F 0 / A

3,63

-

3,2

-

5,18

-

-

A = 56 мм 2

σ t / 2

F t / (2 A)

2,42

-

2,12

-

3,38

-

-


σ ц

10 - 6 ρ v 2

0,06

-

0,08

-

0,13

-

-

ρ = 1300 кг / м 3

σ р

σ 0 + σ t / 2 + σ ц

6,11

-

5,4

-

8,69

-

-


σ і 1

2 Ey 0 / d 1

2,86

-

2,5

-

2

-

-

E = 100 МПа

σ р / σ і 1


2,14

-

2,16

-

4,35

-

-


коефіцієнт ξ i

рис. 5 (ч. I)

1,6

-

1,6

-

1,4

-

-

i = 1, 6

σ m ax

σ р + Σ і 1

8,97

-

7,9

-

10,69

-

-


1) Для вузьких ременів SPZ (УО) рекомендовані d 1 обмежені (рис. П6) 180 мм. При збільшенні діаметрів понад 180 мм передана потужність одним ременем P 0 не змінюється. Тому в табл. 3.4 варіант з d 1 = 224 мм для SPZ (УО) не розглядається.

2) Кількість До ременів SPZ (УО) при d 1 = 140 і 160 мм дорівнює 2. При d 1 = 200 мм К = 1, але σ max = 10,64 МПа перевершує межу витривалості σ в =

9 МПа, що за умовами працездатності неприпустимо.

3) Вибираємо передачу з вузькими ременями SPZ (УО):

РЕМІНЬ SPZ (УО) - 1600 ТУ 38-40534 - 75; К = 2, d 1 = 160 мм, d 2 = 250 мм,

i = 1,58, v = 8 м / c, α = 169,7 0, μ = 5 с -1, а nom = 476 мм, Δ = 96 мм, F 0 = 179 H, F в x = 646 H, F в y = 301 H, σ max = 7,9 МПа.

4) Передача з полікліновим ременем перетину Л може бути рекомен-дова лише при d 1 = 140 мм, де кількість клинів ременя К = 5, і при d 1 = 160 мм К = 4. При інших d 1 розрахункове До значно менше мінімально допустимого значення [K min = 4].

5) Щоб зберегти однакові кінематичні та геометричні пара-метри всіх кліноременних передач, для поліклиновий передачі приймаємо

РЕМІНЬ Л - 1600 ТУ 38-105763-84 з числом клинів К = 4, b = 19,2 мм, d 1 = 160 мм, d 2 = 250 мм, v = 8 м / с, μ = 5 с -1, F 0 = 359 H, F в x = 648 H, F в y = 302 H.

Порівняння передач з клиновими ременями

При загальних геометричних (d 1, d 2, α, L P, а) і кінематичних (i, v, μ) параметрах для варіанту при d 1 = 160 мм маємо:

Перетин

До

F 0

F в x

F в у

σ 0

σ t

σ max

L h

L h / T P

А

3

119

644

300

1, 47

2, 0

6,03

5110

4,09

SPZ (УО)

2

179

646

301

3,2

4,2

7,9

-

-

Л

4

359

648

302

-

-

-

-

-

1) Кількість ременів SPZ (УО) менше, ніж А, менше ширина шківів, але σ max в них вищі, що позначається на довговічності.

2) При К = 3 ремені перетину А забезпечують довговічність в 4 рази більше необхідної експлуатаційної. Це означає, що при загальній довговічності інших передач приводу (наприклад, редуктора в 10000 годин), слід очікувати дворазовою зміни комплекту з 3-х ременів нормального перетину А.

3) Сили F в x, F в y, що діють на вали, не залежать від типу ремінної передачі і приблизно рівні.

4) При заданих початкових умовах на розрахунок передачі використання поліклинових ременів недоцільно, так як їхнє основне призначення - заміна комплекту клинових ременів при К ≥ 6 ... 8, а в сьогоденні розрахунку К = 3 і 2.

5) Розрахунки ремінних передач показують, що вибір d 1 = d min для даного перетину ременя не забезпечує необхідної довговічності ременів.

Таблиця 4.1 - Формуляр розрахунку зубчатоременной передачі

Параметри

Результати розрахунку при d 1 мм, і m мм

Примі -

примітку

найменування

джерело

140

160

200
4

5

7

4

5

7

4

5

7


1. Кількість зубів z 1

d 1 / m

35

28

20

40

32

23

50

40

29

> Z 1 min

z 2

d 2 / m

56

45

32

63

50

36

79

63

45

< z 2 max

2. Фактичне i

i = z 2 / z 1

1,6

1,61

1,6

1,58

1,56

1,57

1,58

1,58

1,55


3. Швидкість ременя v м / с

(5)

6,96

170,4

7,96

169,7

9,95

166,9

< [40 м / c]

4. Кут обхвату a, град

(7)

5. Кількість зубів в зачепленні z 0

(9)

16,6

13,3

9,5

18,9

15,1

10,8

23,2

18,5

13,4

> [6]

6. Розрахункова довжина ременя

L ¢ P, мм

(10)

1575

1575

1575

1648

1648

1648

1816

1816

1816


7. Кількість зубів ременя z ¢ P

прийнято z P

L ¢ P / p m

табл. П7

125, 3

125

100,3

100

71,6

71

131,1

130

104,9

105

74,9

75

144,5

140

115,6

120

82,6

80


R 40

8. Остаточно L P, мм

p mz p

1571

1571

1561

1634

1649

1649

1759

1885

1759


9. Міжцентрова

відстань а nom, мм

(14)

498

498

493

493

500

500

472

535

472

[500 ± 60]

10. Передана окружна

сила F t, H

(17)

542

474

379


11. Допустима питома

окружна сила типової

передачі [F] 0, Н / мм

табл. 5 (ч. I)

25

30

32

25

30

32

25

30

32


12. Коеффціенти


C u = 1 (i> 1), C z = 1 (z 0> 6), C p = 1 (ролики відсутні)


13. Допустима питома

окружна сила F y, H / мм

(27)

25

30

32

25

30

32

25

30

32

Fy = [F] o

14. Погонна маса ременя

m п. 10 3 кг / (м. мм)

табл. 5 (ч.I)

6

7

8

6

7

8

6

7

8


15. Ширина ременя b ¢ 0, мм

(При С ш = 1)


F t / F y


22

18

17

19

16

15

15

13

12


Коефіцієнт С ш

стор 13 (ч.I)

0,97

0,82

0,76

0,89

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7


Ширина ременя b ', мм

прийнято b, мм

(29)

табл. П7

22,6

25

22,3

25

22,5

25

21,6

25

22,9

25

21,5

25

22,2

25

18,5

20

17,3

20


16. Тиск на зубах p, МП a

(30)

1,05

0,93

0,76

0,8

0,72

0,59

0,52

0,56

0,47

<[P] = 1,0

17. Сила попереднього

натягу F 0, H

(36)

0,35

0,41

0,47

0,46

0,53

0,61

0.71

0,83

0,95


Для поліпшення працездатності ремінної передачі слід збільшувати діаметри шківів і, якщо дозволяють умови компонування, приймати

d 1 ≥ (1,3 ... 1,5) d min.

4. Розрахунок зубчатоременной передачі

Попереднє значення модуля за формулою (1) m ¢ ≈ 35 × (2,9 / 950) 1 / 3 ≈ 5,08 мм. Для порівняльного розрахунку за табл. П7 приймаємо m = 4, 5 і 7 мм.

Виходячи з рекомендації (стор. 9 ч. I) для а використовувати формулу (6) і з огляду на обмеження = 500, d 1d 30, d 2H) за умовами компонування, для розрахунку приймаємо ті ж діаметри, що і для клинопасової передачі (d 1 = 140, 160, 200 і d 2 = 224, 250, 315 мм). Зуби трапецеідального профілю.

Результати розрахунку зведені в табл. 4.1.

На підставі аналізу результатів остаточно слід вибрати зубчатоременную передачу з мінімальними розмірами шківів за умовами компонування: d 1 = 140 мм, d 2 = 224 мм, i = 1,61, m = 5 мм, z p = 100, L P = 1571 мм, b = 25 мм, а nom = 498 мм, F 0 = 0,41 H, F в x = 598 H, F в y = 275 H, μ = 4,43 <[μ] = 30 с -1;

Ремінь, наприклад, з литтєвий гуми: РЕМІНЬ ЛР 5-100-25 ОСТ 38-05114-76, ОСТ 38-05246-81.

Порівнюючи результати всіх розрахунків різних передач у прикладах, можна зробити висновок, що зубчатоременная передача має найменші габарити і зусилля в ременях.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Виробництво і технології | Контрольна робота
217.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Гіпоїдні передачі
Ланцюгові передачі
Механізм зубчастої передачі
Розрахунок клиноремінною передачі
Проектування карданної передачі
Багатоканальні системи передачі
Аналіз телевізійної передачі
Розрахунок косозубої передачі
Договори з передачі майна у користування
© Усі права захищені
написати до нас