Ремонт транспортних засобів

[ виправити ] текст може містити помилки, будь ласка перевіряйте перш ніж використовувати.

скачати

ЗМІСТ

ВСТУП

  1. ремонт транспортних засобів

2. Резерв на ремонт транспортних засобів

ВИСНОВОК

СПИСОК

Введення

Основні активи будь-якого автотранспортного підприємства - автомобілі, від технічного стану яких безпосередньо залежить розмір прибутку організації. Підтримувати транспортний засіб у придатному для експлуатації стані, а також повернути йому первісні експлуатаційні характеристики можна за допомогою його ремонту, модернізації або переобладнання. У даній статті поданий порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, пов'язаних з ремонтом автотранспорту, а також розказано про формування резерву на ремонт основних засобів, як у бухгалтерському так і в податковому обліку.

Ремонт автотранспорту, як і будь-якого іншого об'єкта основних засобів, можна розділити на поточний і капітальний. При капітальному ремонті проводиться розбирання агрегатів, ремонт базових та корпусних деталей і вузлів, заміна зношених деталей та вузлів на нові, складання, регулювання та випробування агрегатів.

1. ремонт автомобіля

Основні активи будь-якого автотранспортного підприємства - автомобілі, від технічного стану яких безпосередньо залежить розмір прибутку організації. Підтримувати транспортний засіб у придатному для експлуатації стані, а також повернути йому первісні експлуатаційні характеристики можна за допомогою його ремонту, модернізації або переобладнання. У даній статті поданий порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, пов'язаних з ремонтом автотранспорту, а також розказано про формування резерву на ремонт основних засобів, як у бухгалтерському так і в податковому обліку.

Ремонт автотранспорту, як і будь-якого іншого об'єкта основних засобів, можна розділити на поточний і капітальний. При капітальному ремонті проводиться розбирання агрегатів, ремонт базових та корпусних деталей і вузлів, заміна зношених деталей та вузлів на нові, складання, регулювання та випробування агрегатів.

У разі якщо в результаті відновлення автотранспортного засобу покращаться його техніко-економічні показники, це буде кваліфікуватися як модернізація або переобладнання.

У бухгалтерському обліку витрати на ремонт, в залежності від специфіки діяльності та періодичності проведення ремонту, можна враховувати наступним чином:

- Суму витрат на ремонт відносити в повному обсязі до складу поточних витрат того періоду, в якому вони були зроблені.

- Створювати резерв на ремонт ОЗ з метою рівномірного формування витрат.

Витрати з ремонту об'єкта ОЗ відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом відповідних рахунків обліку витрат на виробництво в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зроблених витрат (п. 67 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку ОС).

Розглянемо на конкретному прикладі порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку витрат, пов'язаних з ремонтом автотранспортного засобу.

Приклад 1. ТОВ "Континент" вирішило в травні 2006 р. замінити зношений двигун автомобіля ГАЗ-3110 "Волга", використовуваного для управлінських потреб. Для ремонту був придбаний двигун вартістю 35 400 руб. (У тому числі ПДВ - 5400 руб.). Проведення ремонту було доручено сторонньої організації, його вартість склала 5900 руб. (У тому числі ПДВ - 900 руб.). Після заміни двигуна технічні характеристики автомобіля не змінилися, тому організація дані роботи кваліфікувала як поточний ремонт. Підприємство знаходиться на традиційній системі оподаткування.

У бухгалтерському обліку ТОВ "Континент" будуть зроблені наступні проводки.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Оприбутковано отриманий двигун

10

60

30 000

Відображено суму "вхідного" ПДВ

19

60

5 400

Сума ПДВ пред'явлена ​​до відрахування

68

19

5 400

Відображено оплата нового двигуна

60

51

35 400

Вартість двигуна включена до складу
загальногосподарських витрат

26

10

30 000

Відображено витрати, пов'язані з ремонтом
автомобіля

26

60

5 000

Відображено суму ПДВ з ремонту

19

60

900

Відображено оплата ремонту автомобіля

60

51

5 900

2. Резерв на ремонт транспортних засобів

Бухгалтерський облік. Згідно з п. 69 Методичний вказівок з бухгалтерського обліку ОС, прийнявши рішення про утворення резерву витрат на ремонт ОЗ, організація повинна оформити документи, що підтверджують правильність визначення щомісячних відрахувань, наприклад:

- Дефектні відомості, що обгрунтовують ремонтні роботи;

- Дані про первісну або поточної (відновної) вартості;

- Кошториси на проведення ремонту, нормативи і дані про терміни проведення ремонту;

- Підсумковий розрахунок відрахувань у резерв витрат на ремонт ОЗ.

Сума щомісячних відрахувань визначається виходячи з річної кошторисної вартості ремонту:

Щомісячна сума резервування = Річний кошторис витрат на ремонт ОЗ / 12 міс.

У бухгалтерському обліку ця сума відображається за дебетом рахунків обліку витрат на виробництво (витрат на продаж) в кореспонденції з кредитом рахунка 96 "Резерви майбутніх витрат". Фактичні витрати на ремонтні роботи, незалежно від способу їх виконання (господарського або із залученням підрядника), списуються за рахунок сформованого резерву (дебет рахунку 96 в кореспонденції з кредитом або рахунку, на якому попередньо враховуються зазначені витрати, або рахунками обліку розрахунків). При інвентаризації резерву його невикористана сума в кінці звітного року сторнується, що відображається у бухгалтерському обліку методом "червоного сторно" за дебетом рахунка обліку витрат у кореспонденції з кредитом рахунка 96.

Приклад 2. На підставі кошторисів на ремонт ТОВ "Перевізник" запланувало в 2006 р. провести ремонт вантажних автомобілів на суму 960 000 руб. У серпні 2006 р. частка автомобілів відремонтована власними силами, витрати склали 600 000 руб. У жовтні 2006 р. ремонтом автомобілів займалася стороння організація. Вартість робіт становила 354 000 руб. (У тому числі ПДВ - 54 000 руб.). Підприємство знаходиться на традиційній системі оподаткування.

Визначимо щомісячну суму відрахувань у резерв на ремонт. Вона складе 80 000 руб. (960 000 руб. / 12 міс.).

У бухгалтерському обліку ТОВ "Перевізник" будуть зроблені наступні проводки.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Щомісячно з січня по грудень 2006 р.

Відображені витрати по створенню резерву на
ремонт автотранспортних засобів

20

96

80 000

Серпень 2006

Відображено витрати з ремонту автомобілів власними силами

23

10,

26,

69,

70

600 000

Списані за рахунок резерву на ремонт
автомобілів здійснені витрати

96

23

600 000

Жовтень 2006

Витрати, пов'язані з проведенням ремонту
сторонньою організацією, списані за рахунок
резерву на ремонт транспортних засобів

96

60

300 000

Відображено суму "вхідного" ПДВ

19

60

34 000

Сума ПДВ пред'явлена ​​до відрахування

68

19

34 000

31 грудня 2006

Сторно <*>
Відновлено невитрачений резерв
(960 000 - 600 000 - 300 000) руб.

20

96

(60 000)

Приклад 3. Продовжимо умови прикладу 2. Організація почала довгостроковий ремонт вантажних автомобілів у серпні 2006 р. і закінчила в січні 2007 р., тобто ремонт здійснювався протягом 6 міс. Щомісячні витрати на ремонт власними силами складають 100 000 руб.

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума, руб.

Щомісячно з січня по грудень 2006 р.

Відображені витрати по створенню резерву

20

96

80 000

Щомісяця з серпня 2006 р. по січень 2007 р.

Відображено витрати з ремонту власними
силами

23

10,
26,
69,
70

100 000

Списані за рахунок резерву на ремонт
здійснені витрати

96

23

100 000

Жовтень 2006

Витрати, пов'язані з проведенням ремонту
вантажних автомобілів сторонньої
організацією, списані за рахунок резерву

96

60

300 000

Відображено суму пред'явленого ПДВ

19

60

34 000

Сума ПДВ пред'явлена ​​до відрахування

68

19

34 000

Січень 2007

Відображено суму невитраченого
резерву на ремонт транспортних засобів

96

91-1

60 000

Податковий облік. Можливість створювати резерви під майбутні ремонти основних засобів для забезпечення рівномірного включення витрат на ремонт ОЗ протягом двох і більше податкових періодів передбачена п. 3 ст. 260 НК РФ.

До складу витрат на ремонт об'єктів ОЗ згідно з п. 1 ст. 324 НК РФ включаються:

- Вартість запасних частин і витратних матеріалів, використовуваних для ремонту;

- Витрати на оплату праці працівників, які здійснюють ремонт;

- Інші витрати, пов'язані з проведенням ремонту власними силами;

- Вартість робіт з ремонту, виконаного сторонніми організаціями.

Саме під ці витрати в податковому обліку формується резерв на ремонт основних засобів. Відрахування в резерв на ремонт ОЗ проводяться виходячи з сукупної вартості ОЗ і нормативів відрахувань, які платник податків стверджує самостійно в обліковій політиці для цілей оподаткування.

Сукупна вартість ОЗ розраховується виходячи із загальної вартості майна, що амортизується за станом на початок року, в якому створюється резерв. За основними засобами, прийнятими в експлуатацію до 1 січня 2002 р., до розрахунку береться їх відновна вартість за станом на 01.01.2002. Якщо основні засоби були введені в експлуатацію після цієї дати, то враховується їх первісна вартість.

Норматив відрахувань визначається наступним чином. По-перше, необхідно встановити гранично можливу суму відрахувань у резерв на ремонт основних засобів. Для цього потрібно порівняти кошторисну вартість планованого ремонту і середню величину фактичних витрат на ремонт, що склалася за останні три роки (п. 2 ст. 324 НК РФ). По-друге, визначається, найменша сума, саме вона буде граничною сумою можливих відрахувань у резерв.

З цього правила є виняток: новостворені організації та організації, які протягом попередніх трьох років не здійснювали ремонт, не має права створювати резерв на ремонт основних засобів. Адже в даному випадку середня сума витрат на ремонт за попередні три роки дорівнює нулю, отже, гранична сума резерву також буде дорівнює нулю. Однак платник податків, не виробляв ремонт ОЗ протягом попередніх трьох років, мають право провадити відрахування в резерв тільки в тому випадку, якщо кошти накопичуються для особливо складних і дорогих видів ремонту протягом більш ніж одного податкового періоду. На це звертає увагу фінансове відомство в Листі від 08.04.2005 N 03-03-01-04/1/180.

Знаючи граничний розмір відрахувань та сукупну вартість ОС, організація може розрахувати норматив відрахувань у резерв на їх ремонт. Цей розрахунок проводиться за формулою:

N = S / Про х 100, де:

N - норматив відрахувань у резерв;

S - гранична сума відрахувань у резерв;

О - сукупна вартість ОЗ на початок податкового періоду.

Отже, на початку кожного року організація повинна розробити графік ремонтних робіт на весь рік, передбачити кошторис витрат на ремонт, розрахувати норматив відрахувань у резерв і закріпити в обліковій політиці норматив, що не перевищує розрахунковий. Протягом року сума, рівна відношенню нормативу відрахувань та сукупну вартість об'єктів основних засобів, рівномірно, в залежності від того, як організація розраховується з бюджетом з податку на прибуток (щоквартально або щомісячно), включається у витрати звітного періоду. Розглянемо правила формування резерву на прикладі.

Приклад 3. В обліковій політиці організації передбачено, що ремонт основних засобів здійснюється за рахунок щорічно формується резерву. Сукупна вартість об'єктів основних засобів на 01.01.2006 склала 800 000 руб. За попередні три роки (2005 р., 2004 р., 2003 р.) сума фактичних витрат на ремонт основних засобів становила відповідно: 50 000 руб., 70 000 руб., 30 000 руб. Організація звітує з податку на прибуток щоквартально. За кошторисом на 2006 р. запланований ремонт на суму 60 000 руб.

Розрахуємо резерв на ремонт основних засобів.

Середньорічна сума витрат на ремонт основних засобів за 3 попередніх роки склала 50 000 руб. ((50 000 + 70 000 + 30 000) руб. / 3 р.). Так як кошторисна вартість перевищує середню суму витрат на ремонт за попередні три роки, то для розрахунку нормативу відрахувань вибираємо найменше - 50 000 руб.

Максимально можливий норматив відрахувань складе:

50 000 руб. / 800 000 руб. х 100 = 6,25%.

Припустимо, що організація вирішила вибрати норматив відрахувань у резерв на ремонт ОЗ у розмірі 5% і закріпила його в наказі про облікову політику на 2006 р.

Таким чином, в резерв протягом 2006 р. організація щокварталу буде відраховувати 10 000 руб. (800 000 руб. / 4 кв. Х 5% / 100).

Якщо планується проведення складних і дорогих видів капітального ремонту ОЗ протягом більше одного податкового періоду, то п. 2 ст. 324 НК РФ дозволяє організації збільшити розмір формованого резерву. Граничний розмір відрахувань у резерв збільшується на суму відрахувань на фінансування зазначеного ремонту, що припадає на відповідний податковий період згідно з графіком проведення ремонту за умови, що у попередніх податкових періодах зазначені або аналогічні види ремонту не здійснювалися. У Листі від 29.11.2005 N 03-03-04/1/386 Мінфін пояснив, що розуміється під попередніми податковими періодами. Платники податків мають право провадити відрахування в резерв на ремонт ОЗ для проведення особливо складних видів ремонту за умови, що він не робив ремонт протягом попередніх трьох податкових періодів, тобто трьох років, які безпосередньо передують поточному податковому періоду.

Розмір відрахувань на дорогі види ремонту визначається наступним чином. Кошторисна вартість складного і дорогого ремонту ОЗ ділиться на кількість років, протягом яких здійснювався ремонт, потім ділиться або на 4, або на 12, в залежності від того, поквартально або помісячно організація звітує з податку на прибуток. Аналогічної точки зору дотримуються і представники фінансового відомства в Листах від 30.05.2006 N 03-03-04/1/488, від 15.03.2006 N 03-03-04/1/236, від 15.02.2006 N 03-03-02 / 34.

Приклад 4. Автотранспортне підприємство, починаючи з 2006 р., згідно з наказом про облікову політику для цілей оподаткування створює резерв на ремонт ОЗ. Сукупна вартість об'єктів ОЗ за станом на 01.01.2006 складає 2 500 000 руб. Відповідно до затвердженого кошторису ремонту в 2006 р. намічено провести поточний ремонт легкових автомобілів на загальну суму 200 000 руб. Підприємство також планує складний капітальний ремонт усіх вантажних автомобілів на суму 1 000 000 руб., Який проводиться з періодичністю в 5 років. За 2003 - 2005 рр.. сума витрат на ремонт ОЗ склала 600 000 руб. Звітним періодом з податку на прибуток для організації є квартал. Поточний ремонт проводився в липні 2006 р.

У першу чергу автотранспортне підприємство має розрахувати граничний розмір резерву, який складе 200 000 руб. (600 000 руб. / 3 р.).

Граничний розмір відрахувань організація має право збільшити на 200 000 руб. (1 000 000 руб. / 5 л). Отже, гранична сума резерву в 2006 р. дорівнює 400 000 руб. (200 000 + 200 000).

Розрахуємо норматив відрахувань у резерв - 16% (400 000 руб. / 2 500 000 крб. Х 100). Цей відсоток організація закріпила в наказі про облікову політику на 2006 р. Щокварталу протягом 2006 р. в резерв буде відраховуватися по 100 000 руб. (2 500 000 руб. / 4 кв. Х 16%), у тому числі 50 000 руб. щоквартально включається в резерв на дорогий ремонт транспортних засобів.

Організація, що формує в податковому обліку резерв на ремонт, витрати, пов'язані з ремонтом ОС, списує за рахунок сформованого резерву <7>. Якщо сума фактично здійснених витрат на ремонт ОЗ у звітному (податковому) періоді перевищує суму створеного резерву, то решту витрат на ремонт включають до складу витрат в останній день податкового періоду (п. 2 ст. 324 НК РФ). Якщо резерв на ремонт ОЗ протягом податкового періоду використаний не повністю, то суму, що залишилася невитраченого резерву необхідно включити до складу позареалізаційних доходів організації на останню дату поточного податкового періоду (п. 7 ст. 250, п. 2 ст. 324 НК РФ). У відношенні резерву з дорогого ремонту, накопичення коштів на який здійснюється протягом більше одного податкового періоду, в кінці року діє інший порядок: залишок таких коштів не підлягає включенню до складу доходів для цілей оподаткування (п. 3 ст. 324 НК РФ).

Висновок

Ремонт автотранспорту, як і будь-якого іншого об'єкта основних засобів, можна розділити на поточний і капітальний. При капітальному ремонті проводиться розбирання агрегатів, ремонт базових та корпусних деталей і вузлів, заміна зношених деталей та вузлів на нові, складання, регулювання та випробування агрегатів.

У разі якщо в результаті відновлення автотранспортного засобу покращаться його техніко-економічні показники, це буде кваліфікуватися як модернізація або переобладнання.

У бухгалтерському обліку витрати на ремонт, в залежності від специфіки діяльності та періодичності проведення ремонту, можна враховувати наступним чином:

- Суму витрат на ремонт відносити в повному обсязі до складу поточних витрат того періоду, в якому вони були зроблені.

- Створювати резерв на ремонт ОЗ з метою рівномірного формування витрат.

Витрати з ремонту об'єкта ОЗ відображаються в бухгалтерському обліку за дебетом відповідних рахунків обліку витрат на виробництво в кореспонденції з кредитом рахунків обліку зроблених витрат (п. 67 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку ОС).

Бібліографічний список

1. Податковий кодекс Російської Федерації (частина друга) від 05.08.2000 № 117-ФЗ

2. Холоднова О.А. Ремонт автомобіля / / Транспортні послуги: бухгалтерський облік та оподаткування .- 2006, - № 4, - с. 11-14

3. Положення з бухгалтерського обліку "Облік основних засобів" ПБУ 6 / 01, утв. Наказом Мінфіну Росії від 30.03.2001 № 26н.

4. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н.

6. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утв. Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Додати в блог або на сайт

Цей текст може містити помилки.

Транспорт | Реферат
66.1кб. | скачати


Схожі роботи:
Ремонт і модернізація основних засобів
Облік амортизація та ремонт основних засобів
Оподаткування транспортних засобів
Оцінка транспортних засобів
Способи списання витрат на ремонт основних засобів
Переоцінка ремонт та модернізація основних засобів у бухгалтерському у
Облік витрат на ремонт і модернізацію основних засобів
Облік витрат на ремонт і відновлення основних засобів
Розташування транспортних засобів на дорозі
© Усі права захищені
написати до нас